Eredeti üzemeltetési útmutató F-RER / F-REL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eredeti üzemeltetési útmutató F-RER / F-REL"

Átírás

1 Kiadás: BA 750-HU Eredeti üzemeltetési útmutató F-RER / F-REL F-RER /REL F-RER/REL F-sorozat F-Series Radiál Radial

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó Irányelvek Célcsoport Beszállítói dokumentáció és releváns dokumentumok Rövidítések Irányelvek, Normák, Törvények Szimbólumok és jelentések Szakkifejezések és jelentésük Szerzői jog Biztonság Figyelmeztető utasítások jelzései Általános rész Rendeltetésszerű használat Nem megengedett üzemeltetési módok A személyzet képzettsége és betanítása Biztonságos munkavégzés Biztonsági utasítások az üzemeltető számára Elhelyezésre, üzembe helyezésre és karbantartásra vonatkozó biztonsági utasítások Garanciális rendelkezések Szállítás, tárolás és hulladékkezelés Szállítás Kicsomagolás és a gép vizsgálata A gép felemelése és szállítása Tárolás Környezeti feltételek tárolás során Hulladékkezelés Felépítés és működés Felépítés Adattábla Leírás Felhasználási terület Elhelyezés Elhelyezés előkészítése Elhelyezés Csatlakoztatási lehetőségek Csővezetékek csatlakoztatása Motor csatlakoztatása Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH

3 Tartalomjegyzék 6 Üzembe helyezés, üzemen kívül helyezés Üzembe helyezés Forgásirány vizsgálata Az RER/REL típusok teljesítmény-összehangolása Üzemen kívül helyezés/ Tárolás Újbóli üzembe helyezés Karbantartás és javítás Üzembiztosság biztosítása Karbantartási tevékenységek Javítás / Szerviz Alkatrészek Üzemzavarok: Okok és elhárítás Műszaki adatok Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH 3

4 Előszó 1 Előszó 1.1 Irányelvek Az üzemeltetési útmutató: hozzátartozik a következő típusú radiálventilátorokhoz: F-RER /REL tól F-RER/REL ig. leírást ad a gép mindenkori biztonságos és szakszerű használatáról. az üzemeltetés helyszínén legyen hozzáférhető. 1.2 Célcsoport Az útmutató célcsoportját műszakilag képzett szakszemélyzet jelenti. 1.3 Beszállítói dokumentáció és releváns dokumentumok Dokumentum Tartalom Sz. Beszállítói dokumentáció Kezelési útmutató Megfelelőségi nyilatkozat BA 750-HU C 0077-HU Feddhetetlenségi nyilatkozat Cserealkatrész-lista Cserealkatrész-dokumentáció E 750, E 751 Adatlap Műszaki adatok és grafikonok Gyártói nyilatkozat EK-irányelv 2002/95/EK (RoHS) D D 753, D D Rövidítések Ábr. F-RER/REL m 3 /min mbar Ábra Radiálventilátor Térfogatáram Nyomáskülönbség, statikus 1.5 Irányelvek, Normák, Törvények lásd a megfelelőségi nyilatkozatot 4 Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH

5 Előszó 1.6 Szimbólumok és jelentések Szimbólum Magyarázat Körülmény, feltétel #### Kezelési utasítás, intézkedés a), b),... Többlépéses kezelési utasítás Eredmény [-> 14] Hivatkozás oldalszám megadásával Információk, megjegyzés Biztonsági jelzések Potenciális sérülésveszélytől véd A sérülések és halálos kimenetelű balesetek elkerülése érdekében vegyen figyelembe minden, ezzel a szimbólummal jelölt biztonsági útmutatást. 1.7 Szakkifejezések és jelentésük Kifejezés Gép Motor Radiális ventillátor Radiális Volumenáram Nyomáskülönbség Zajkibocsátás Magyarázat Ventillátorból és motorból álló csatlakoztatásra kész kombináció A ventilátor meghajtómotorja Gép vákuum és nyomás üzemmódokhoz egyaránt alkalmas, nagy volumenáramot biztosít kis nyomáskülönbségek mellett A gép szerkezete, ill. működési elve A volumenáram megadja, mennyi levegőt, vagy gázt továbbít a ventilátor, vagy mennyi áramlik át a csővezetéken időegységenként A légköri nyomáshoz - 1 bar - viszonyított nyomáskülönbség 20 C-on. Meghatározott terhelés mellett kibocsátott zaj számértékekkel, hangnyomásszint db(a) EN ISO 3744 alapján. 1.8 Szerzői jog Jelen dokumentum továbbadása valamint sokszorosítása, tartalmának jogosulatlan felhasználása és közzététele erre vonatkozó kifejezett engedély nélkül tilos. Ennek megszegése kártérítési kötelezettséget von maga után. Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH 5

6 Biztonság 2 Biztonság A gyártó nem vállal felelősséget a dokumentáció figyelmen kívül hagyásából eredő károkért. 2.1 Figyelmeztető utasítások jelzései Figyelmeztetés Veszélyfokozat Következmények figyelmen kívül VESZÉLY közvetlenül fenyegető veszély halál, súlyos testi sérülés FIGYELMEZTETÉS lehetséges fenyegető veszély halál, súlyos testi sérülés VIGYÁZAT lehetséges veszélyes helyzet enyhe testi sérülés FIGYELEM lehetséges veszélyes helyzet Dologi károk 2.2 Általános rész Az üzemeltetési útmutató alapvető utasításokat tartalmaz az elhelyezésre, üzembe helyezésre valamint a karbantartási és szervizmunkálatokra vonatkozóan, melyek szem előtt tartása a gép biztonságos kezelését illetve a személyi sérülések és anyagi károk elkerülését teszi lehetővé. Valamennyi fejezet biztonsági utasításait be kell tartani.az üzemeltetési útmutatót elhelyezés és üzembe helyezés előtt az illetékes szakszemélyzetnek /üzemeltetőnek kötelessége elolvasni és teljes mértékben megérteni. Az üzemeltetési útmutató legyen hozzáférhető a helyszínen a szakszemélyzet/üzemeltető számára. Vegye figyelembe a kimondottan a gépre vonatkozó utasításokat és biztosítsa teljes mértékű olvashatóságukat. Ez vonatkozik például a: csatlakozók tulajdonságára adattáblára, motor-adattáblára utasító és figyelmeztető jelekre A helyi előírások betartásáért az üzemeltető vállalja a felelősséget. 6 Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH

7 Biztonság 2.3 Rendeltetésszerű használat A gép csak olyan felhasználási területek esetén üzemeltethető, melyek az üzemeltetési útmutatóban is megtalálhatók: a gépet csak műszakilag kifogástalan állapotban üzemeltesse a gépet ne használja részlegesen összeszerelt állapotban A gép csak 5 és 40 C fok közötti környezeti hőmérséklet mellett üzemeltethető, a felszívott közegek hőmérséklete nem haladhatja meg az 60 C fokot. Az említett hőmérsékleti határoktól eltérő munkavégzés esetén kérjük, tájékozódjon a gyártónál. A géppel az alábbi közegek szállítása, sűrítése vagy szívása lehetséges: legfeljebb 90% relatív nedvességtartalmú levegő szállítása valamennyi nem robbanékony, nem gyúlékony, nem agresszív és nem mérgező szárazgáz és gáz-levegő-elegy A motor túlterhelésének megakadályozása érdekében a gépet csak lefojtott állapotban használja, csatlakoztatott rendszer nélküli üzemeltetés csak rövid ideig engedélyezett 2.4 Nem megengedett üzemeltetési módok Robbanékony, gyúlékony, agresszív vagy mérgező közegek, pl. az ATEX Zone szerinti por, továbbá oldószerek, gázhalmazállapotú oxigén és egyéb oxidációs anyagok, vízgőz, folyadékok és szilárd anyagok szállítása, sűrítése és szívása A gép nem ipari környezetben történő használata, amennyiben a berendezésre vonatkozó szükséges biztonsági intézkedések és előkészületek nem történnek meg Olyan környezetben történő használat, ahol fennáll a robbanás veszélye A gép ionizáló sugárzási területen való használata A gépen és alkatrészein vagy tartozékain végzett változtatás Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH 7

8 Biztonság 2.5 A személyzet képzettsége és betanítása Biztosítsa, hogy a gépen végzett tevékenységekkel megbízott személyzet a munkálat megkezdése előtt elolvassa és megértse az üzemeltetési útmutatót, különösen az elhelyezésre, üzembe helyezésre, karbantartási és szervizmunkálatokra vonatkozó biztonsági utasításokat. Felelősségek, illetékességek és a személyzet felügyeletének szabályozása A munkavégzés kizárólag műszaki szakszemélyzettel történjen: Elhelyezés, üzembe helyezés, karbantartási és szervizmunkálatok Villamossági munkálatok A betanítandó személyzet csak a műszaki személyzet felügyelete mellett végezhet munkát a gépen 2.6 Biztonságos munkavégzés Az útmutatóban leírt biztonsági utasítások valamint a rendeltetésszerű használat mellett a következő biztonsági előírások vannak érvényben: Baleset-megelőzési előírások, biztonsági és üzemeltetési utasítások érvényben lévő normák és törvények 2.7 Biztonsági utasítások az üzemeltető számára a gép felforrósodott részei üzemeltetés során legyenek hozzáférhetetlenek vagy érintésvédelemmel ellátva A szállított közegek szabad felszívása vagy kilökése nem veszélyeztetheti a személyi épséget Az elektromos energia okozta veszélyek lehetőségét ki kell zárni 8 Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH

9 Biztonság 2.8 Elhelyezésre, üzembe helyezésre és karbantartásra vonatkozó biztonsági utasítások 2.9 Garanciális rendelkezések Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elhelyezési, üzembe helyezési és karbantartási munkálatot jogosult és képzett szakszemélyzet lássa el, mely az üzemeltetési útmutató beható tanulmányozásával megfelelő tájékozottságot szerzett A gépen csak üzemen kívüli állapotban végezhető munkálat és biztosítani kell, hogy a gép ne indulhasson be Az üzemeltetési útmutatóban leírt, a berendezés üzemen kívül helyezésére vonatkozó eljárási módot feltétlenül tartsa be A biztonsági és védőberendezéseket a munkavégzés befejeztével azonnal szerelje fel és működtesse őket Ismételt üzembe helyezés előtt vegye figyelembe az üzembe helyezésre vonatkozó részeket A berendezésen végzett átépítés vagy módosítás csak a gyártó engedélyezése után megengedett Kizárólag eredeti vagy a gyártó által elfogadott alkatrészeket használjon Más alkatrészek használata az ebből eredő következmények felelőssége alóli mentességet jelentheti Jogosulatlan személyek nem használhatják a gépet A gyártó általi jótállás/garancia a következő esetekben megszűnik: Nem rendeltetésszerű használat Az útmutató figyelmen kívül hagyása Nem megfelelően képzett személyzettel történő üzemeltetés Alkatrészek használata, melyeket nem a Gardner Denver Schopfheim GmbH szabadalmaztatott Önhatalmú változtatás a gépen vagy annak tartozékain, melyek a Gardner Denver Schopfheim GmbH termékcsomagolásában találhatók Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH 9

10 Szállítás, tárolás és hulladékkezelés 3 Szállítás, tárolás és hulladékkezelés 3.1 Szállítás Kicsomagolás és a gép vizsgálata a) Átvétel után csomagolja ki a gépet és vizsgálja meg, van-e rajta szállítási sérülés. b) A szállítási sérülést azonnal jelentse a gyártónál. c) Gondoskodjon a csomagolás helyi előírások szerinti hulladékkezeléséről A gép felemelése és szállítása FIGYELMEZTETÉS Halál, vagy végtagok becsípődése leeső, vagy felboruló szállítmány által! Emelőszerkezettel történő szállításkor szem előtt tartandó: a) Az emelőszerkezet kiválasztása a szállítandó összsúlynak megfelelően történjen. b) Biztosítsa, hogy a gép ne boruljon fel és ne eshessen le. c) Levegőben függő teher alatt tilos tartózkodni. d) A szállítandó berendezést sík felületen helyezze el. Emelőberendezés / Daruval történő szállítás FIGYELMEZTETÉS 1 Halál, vagy végtagok becsípődése leeső, vagy felboruló szállítmány által! a) A gyűrűre merőleges terhelések nem megengedettek. b) Kerülje a lökés-szerű igénybevételt. a) Húzza meg erősen a gyűrűs csavart (1/1 ábr.). b) A gép felemeléséhez és szállításához a gépet a gyűrűs csavarnál kell felakasztani egy emelőszerkezetre. 1. ábr. A gép felemelése és szállítása 1 Gyűrűs csavar 10 Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH

11 Szállítás, tárolás és hulladékkezelés 3.2 Tárolás FIGYELEM Dologi károk szakszerűtlen tárolás álta Győződjön meg arról, hogy a tárolóhely megfelel a következő feltételeknek: a) pormentes b) rázkódásmentes Környezeti feltételek tárolás során Körülmények Érték Reaktív légnedvesség 0% tól 80% Tárolási hőmérséklet -10 C tól +60 C-ig A gépet száraz, normál nedvességtartalmú környezetben tárolja. A 6 hónapot meghaladó tárolási időszak kerülendő. 3.3 Hulladékkezelés FIGYELMEZTETÉS Veszély gyúlékony, maró, vagy mérgező anyagok által! Az olyan gépeket, melyek veszélyes anyagokkal kerülnek érintkezésbe leselejtezése előtt dekontaminálni kell! Hulladékkezeléskor tartsa szem előtt az alábbiakat: a) Olaj és zsír összegyűjtése és a helyi előírások szerinti, külön történő kezelése. b) Ne keverje egymással az oldószereket, a lakkmaradékot és a vízkőoldókat. c) Szerelje le és az érvényben lévő helyi előírások szerint végezze a szerkezeti elemek hulladékkezelését. d) A gép hulladékkezelése a nemzeti és helyi előírások szerint történjen. e) A kopó alkatrészek (mint olyan, az alkatrészlistán feltüntetett) veszélyes hulladékok, kezelésük a nemzeti és helyi hulladékkezelési törvény szerint történhet. Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH 11

12 Felépítés és működés 4 Felépítés és működés 4.1 Felépítés F-RER (01) F-RER (70) d A B 1 F-RER (40) B 1 A A 1 B f F-RER N O F-REL N O F F F E F E h h 2. ábr. Radiálventilátor F-RER (jobbmenet) / F-REL (balmenet) A Szívócsonk N Adattábla A 1 Szívás O Forgásirány B Nyomócsonk d Tömlőcsatlakozó B 1 Távozó levegő csatlakozó h Motorburkolat E Hűtőlevegő beömlő f Szűrő F Hűtőlevegő kiömlő 12 Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH

13 Felépítés és működés Adattábla Típus / Méret (mechanikus változat) 2 Gyártási év Bauj./Nr. 09 3~ Mot Typ RER (01) pmax. + 19,5 mbar max. 990 m³/h Δ/ Y 230/400 V ± 10% 2,15/1,25 A 50 Hz 3 Sorozatszám 4 Motortípus 5 Cikkszám 6 Nyomáskülönbség, statikus 7 Frekvencia EN S1 0,55 kw 2830 min -1 8 Térfogatáram 9 Áramfelvétel 10 Fordulatszám Feszültség 3. ábr. Adattábla 12 Motorteljesítmény 13 Üzemmód 4.2 Leírás A dinamikus elv szerint sűrítő F-RER és F-REL radiálventilátorok érintkezés nélkül forgó járókerékkel dolgoznak, és nem igényelnek különösebb karbantartást. Beépített motorral rendelkeznek, vízszintes tengelyének végén a járókerék "lengőszerűen" van elhelyezve. A tároló és a szállító egység között egy tengely-tömítőgyűrű található. A motorventilátor a motor- és a ventilátorház hűtéséről gondoskodik. Az F-RER típusok jobb irányú (jobbmenet), míg az F-REL változatok bal irányú (balmenet) forgásúak. Az F-RER és F-REL típusok különböző nyomócsonkkal kaphatóak: A (01) és (39) közötti változatok csatlakozókarimával, a (40) és (69) közötti változatok szűrővel, a (70) és (99) közötti változatok pedig csőcsonkkal. 4.3 Felhasználási terület Az F-RER és F-REL radiálventilátorok szívó- és nyomóüzemű használatra alkalmasak. Térfogatáramuk 4,9 és 57 m 3 /min közötti értékig terjedhet és 74 mbar össznyomáskülönbséget érhetnek el 50 Hz mellett. Az igénybevételi határértékek az adattáblán (2/N ábr.) vannak feltüntetve. A D 750, D 751, D 752 és D 753 ill. a D 760, D 761, D 762 és D 763 adatlap mutatja, hogy a térfogatáram mennyiben függ a nyomáshiánytól ill. a túlnyomástól. A legmagasabb megengedett térfogatáram levegő esetében a beépített motortól függ. A motorról az adattábla (N) ad felvilágosítást ill. az adattábláról olvasható le a motor szempontjából lényeges szabványfeszültség/frekvencia. Gázok szállítása esetén más nyomáskülönbség-határok érvényesek, mint levegő szállításakor, ugyanis az igénybevétel mértéke függ a szállított közeg sűrűségétől. Kérjük, erről a gyártónál tájékozódjon. Fokozott üzemeltetési gyakoriság (hasonló időközökkel kb. 10 beindítás óránként) ill. megemelkedett környezeti és szívási hőmérséklet esetén fennáll a lehetőség a csapágy és a motortekercselés túlmelegedési határértékének túllépésére.ilyen jellegű használat esetén érdeklődjön a gyártónál. A szabadban történő elhelyezés esetén a gépet óvni kell a környezeti hatásoktól (pl. egy védőtető segítségével). Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH 13

14 Elhelyezés 5 Elhelyezés 5.1 Elhelyezés előkészítése 5.2 Elhelyezés Biztosítsa a következő feltételeket: A gép legyen hozzáférhető minden oldalról A szellőzőrácsokat és -nyílásokat ne zárja le Elegendő hely a csővezeték be-/kiépítésére valamint karbantartási munkálatokra, különösen a gép elhelyezésére Idegen rezgések okozta hatások kizárása Más gépekből távozó meleg levegő hűtésre történő szívása nem megengedett A hűtőlevegő beömlő (2/E ábr.) és a hűtőlevegő kiömlő (2/F ábr) minimum 20 cm távolságra legyen a környezetükben található falaktól. A távozó hűtőlevegő újbóli szívása nem megengedett. Emellett ügyelni kell arra, hogy a szívólevegő (2/A 1 ábr.) és a hűtőlevegő (2/B 1 ábr.) akadálytalanul beléphessen és távozhasson. FIGYELEM Az üzemzavar mentes működés csak akkor garantált, ha a ventilátorok az erre a célra kialakított gumi tompítókon állnak. Dologi károk a gép felborulása és leesése miatt. Tengerszint feletti 1000 m-nél magasabban való használat esetén teljesítménycsökkenés tapasztalható. Ebben az esetben jelezzen vissza nekünk. Ügyeljen az elhelyezés helyére vonatkozó feltételekre: Sík és egyenes felület A felfekvő felület teherbírásának igazodnia kell a gép súlyához A gép fix felületen történő elhelyezése lehetséges rögzítés nélkül. Állványszerkezeten való elhelyezés esetén javasoljuk, hogy használjon elasztikus ütközőelemeket a rögzítéshez Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH

15 Elhelyezés Csatlakoztatási lehetőségek F-RER Az F-RER és F-REL radiálventilátorok 4 különböző csatlakoztatási helyzetben üzemeltethetők. A 01-es helyzetű jelenti a normál kivitelt F-REL ábr. Csatlakoztatási lehetőségek 5.3 Csővezetékek csatlakoztatása a) Szívóüzem során a szívócső és a (2/A ábr.), nyomóüzem esetén a nyomócső és a (2/B ábr.) egymással történő csatlakoztatása szükséges. FIGYELEM Keskeny és / vagy hosszú vezetékek esetében a gép teljesítménye csökken. A radiális ventilátorokat a motor túlterhelésének elkerülése érdekében csak fojtással szabad használni. Csatlakoztatott rendszer nélküli üzemeltetés csak rövid ideig megengedett. b) Ellenőrizze, hogy a szívó- és nyomócsövek csatlakoztatása megfelelő-e. Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH 15

16 Elhelyezés 5.4 Motor csatlakoztatása VESZÉLY Életveszély, nem szakszerű elektromos beszerelés miatt! Az elektromos beszerelést csak szakember végezheti el az EN szabvány betartásával. A főkapcsolót az üzemeltetőnek kell kialakítania. a) A motor műszaki adatai az adattáblán (2/N ábr.) ill. a motor-adattáblán vannak feltüntetve. A motorok megfelelnek a DIN EN szabványnak és az IP 55 védelmi fokozat és F szigetelési osztály szerint készültek. A megfelelő csatlakoztatási minta a motor kapcsolódobozában található (csatlakozós kivitel esetén nem vonatkozik). A motor adatait össze kell vetni a meglévő villamos hálózat adataival (áram típusa, feszültség, hálózati frekvencia, megengedett áramerősség). b) Csatlakoztassa a motort a csatlakozón ill. a motor-védőkapcsolón keresztül (biztosítékként egy motor-védőkapcsoló és a csatlakozókábel húzó igénybevétel elleni védelmére egy kábel-csavarkötés szükséges). Olyan motor-védőkapcsolók használatát javasoljuk, melyek kioldása késleltetve történik, egy esetleges túláramtól függően. Rövid idejű túláram felléphet a motor hideg indításakor. FIGYELEM Energiaellátás A használat helyén az üzemi körülmények meg kell, hogy egyezzenek a motor adattábláján megadott értékkel. Teljesítménycsökkenés nélkül megengedett: ± 5% Feszültségingadozás ± 2% Frekvencia-ingadozás 16 Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH

17 Üzembe helyezés, üzemen kívül helyezés 6 Üzembe helyezés, üzemen kívül helyezés 6.1 Üzembe helyezés FIGYELMEZTETÉS Szakszerűtlen kezelés Súlyos, vagy halálos balesetekhez vezethet, ezért minden esetben vegye figyelembe a biztonsági utasításokat! VIGYÁZAT Zajkibocsátás Az EN ISO 3744 alapján mért legmagasabb hangnyomás-szint a 9. fejezetben található. Ha hosszabb ideig tartózkodik az üzemelő gép közelében, használjon hallásvédelmi eszközt, így elkerülhető a tartós halláskárosodás! Forgásirány vizsgálata A hajtótengely előirányzott forgásirányát a motorburkolaton (2/h ábr.) található, forgásirányt jelző nyíl (2/O ábr.) mutatja. a) A forgásirány ellenőrzéséhez rövid időre indítsa el a motort (legfeljebb 2 másodpercre). Röviddel a ventilátor leállása előtt a motorburkolat szívónyílásain keresztül megállapítható a forgásirány. Megfigyelhető: a motorventilátor az F-RER típusnál az óramutató járásával megegyező irányban, az F-REL típusnál az óramutató járásával ellentétes irányban forog. FIGYELEM Helytelen forgásirány A hosszabb hátrameneti futás a gép károsodását okozhatja. A forgási irány (F-RER balra forgó mező, F-REL jobbra forgó mező) megállapításához alkalmazzon forgó mágneses mező detektort. Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH 17

18 Üzembe helyezés, üzemen kívül helyezés 6.2 Az RER/REL típusok teljesítmény-összehangolása A radiálventilátorok első üzembe helyezésekor a motor túlterhelésének elkerülése érdekében a következőkre kell ügyelni: a) A ventilátor nem üzemeltethető az ellátni kívánt rendszerhez történő szívóoldali vagy nyomóoldali csatlakoztatás nélkül. b) Amennyiben variálható a berendezés levegőszükséglete, pl. csapok, szelepek vagy egyéb módon szűkíthető szívási vagy kifújási keresztmetszet segítségével, abban az esetben az első üzembe helyezéskor olyan kialakítást kell létrehozni, mely a későbbi üzemeltetéskor előforduló lehető legmagasabb térfogatáramot (szállított közegmennyiséget) teremti meg. A motort ebben a helyzetben éri a legnagyobb igénybevétel. c) A motor terhelhetősége szempontjából a ventilátor ill. a motor adattábláján megadott névleges áram a mérvadó. Ezért az első üzembe helyezéskor a következőket kell figyelembe venni: I) A hálózati feszültség és a hálózati frekvencia megegyezik az adattáblán lévő adatokkal? II) A (b) pont szerinti legnagyobb terhelés során túllépik a névleges áramot? d) A névleges áram túllépése azt jelzi (megfelelő feszültség és frekvencia előfeltételezett), hogy a térfogatáram magasabb a megengedettnél. Ebben az esetben egy további fojtás segítségével teljesítmény-összehangolásra van szükség. Ez - anélkül, hogy magán a berendezésen változtatásra lenne szükség - a következő módon lehetséges: d.1) A ventilátor csatlakozókarimája és a csővezeték vagy a vezeték tetszőleges része közt egy alumíniumvagy acéllemezből készült gyűrűformájú fojtótárcsa kerül elhelyezésre. A fojtótárcsa a külső átmérőre és a karimacsavarok furataira vonatkozóan a karimához hasonló méretekkel rendelkezik, belső átmérője azonban kisebb, mint a karima belső átmérője. A belső átmérőt úgy kell meghatározni, hogy az áramerősség a megengedett értéket már ne lépje túl. Vagy: d.2) A ventilátor csatlakozókarimája és a csővezeték vagy a vezeték tetszőleges része közt egy fojtószelep kerül beépítésre, mely ezt követően addig marad zárva, míg az áramerősség a megengedett értékre csökken. A szelepet ebben a helyzetben kell lezárni, hogy az üzemeltető személyzet már ne tudja elállítani. A d.1 és d.2 intézkedések nem vonatkozhatnak, ha fennáll a lehetőség, hogy magán a berendezésen a szívási vagy kifújási keresztmetszet szűkítésével vagy az átfolyási ellenállás növelésével megoldható az áramerősség megengedett értékre történő csökkentése. e) A berendezés meglévő ventilátorokkal való összehangolása helyett lehetőség van ventilátortípustól és motorteljesítménytől függően azonos méretű ventilátor használatára erősebb motorral. Kérjük, ilyen esetben nálunk érdeklődjön Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH

19 Üzembe helyezés, üzemen kívül helyezés 6.3 Üzemen kívül helyezés/ Tárolás Állítsa le a gépet a) Kapcsolja ki a gépet. b) Amennyiben van a szívó- és nyomócsőben zárószelep, zárja le. c) Válassza le a gépet a feszültségforrásról. d) Csökkentse a gép nyomását: Óvatosan nyissa ki a csővezetékeket A nyomás lassanként csökken. e) Távolítsa el a csővezetékeket és a tömlőket. f) A szívó- és nyomócsonk csatlakozóit öntapadó fóliával zárja le. ásd még: fejezet, 11. oldal 6.4 Újbóli üzembe helyezés a) A gép állapotának (tisztaság, kábelezés stb.) vizsgálata. Elhelyezés. Lásd: 5. fejezet, 14. oldal Üzembe helyezés. Lásd: 6.1 fejezet, 17. oldal Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH 19

20 Karbantartás és javítás 7 Karbantartás és javítás VESZÉLY Életveszély feszültség alatt lévő alkatrészek megérintése által! Karbantartási munkálatok előtt a főkapcsolóval, vagy a hálózati csatlakozó kihúzásával válassza le a gépet az elektromos hálózatról és biztosítsa újra bekapcsolás ellen. FIGYELEM Kondenzátor A kondenzátor (1~ meghajtás) meghibásodásakor azt kizárólag azonos paraméterűvel helyettesítse. 7.1 Üzembiztosság biztosítása Az üzembiztosság megvalósításának érdekében rendszeres karbantartási tevékenyég elvégzése szükséges. A karbantartási időközök a gép igénybevételének mértékétől is függnek. Valamennyi munkálat során vegye figyelembe a 2.8 Elhelyezésre, üzembe helyezésre és karbantartásra vonatkozó biztonsági utasítások c fejezetben leírt biztonsági utasításokat. Ügyeljen a teljes berendezés folyamatos tisztántartására. 7.2 Karbantartási tevékenységek Intervallum Karbantartási intézkedések Fejezet havonta havonta A csövezetek és csavarkötések tömítetlenségének és fix rögzítésének vizsgálata, szükség esetén meghúzás / új tömítés behelyezése. Ellenőrizze a kapocsszekrény és a kábelvezető nyílások tömítettségét és szükség esetén cserélje ki a tömítést. havonta Tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait és hűtőbordáit. Az elszívott közeg tisztasága alapján Beszívó oldali szűrőkarima (2/f ábra) rendszeresen ellenőrizni és tisztítani kell a szűrőt Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH

21 Karbantartás és javítás 7.3 Javítás / Szerviz a) Villamossági szakember végezze el a helyszíni javítási munkálatok során a motor hálózatról történő leválasztását a véletlenszerű beindítás elkerülése érdekében. Javításokhoz vegye igénybe a gyártó, székhelyei vagy szerződött cégei szolgáltatását. Az Ön számára illetékes szerviz címéről a gyártónál érdeklődhet (ehhez lásd a gyártó címét). FIGYELEM Minden géphez, mely egy Elmo Rietschle szervizállomásra kerül beküldésre, mellékelni kell egy hiánytalanul kitöltött, aláírt feddhetetlenségi nyilatkozatot. A feddhetetlenségi nyilatkozat része a szállítási dokumentumoknak. b) Javítás után ill. újbóli üzembe helyezés előtt az Elhelyezés és Üzembe helyezés c. pontokban leírt intézkedéseket ugyanúgy el kell végezni és figyelembe kell venni, mint az első üzembe helyezéskor. 5. ábr. Feddhetetlenségi nyilatkozat Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH 21

22 Karbantartás és javítás 7.4 Alkatrészek Alkatrészrendelés a következők szerint: Alkatrészlista: E 750 F-RER F-RER E 751 F-REL F-REL PDF-fájl letöltése: tp:// Downloads Product Documents F-Series Spare Parts A kopó alkatrészek és tömítések a listán külön jelöléssel vannak ellátva. Internetcím: Válassza ki a típust, a méretet és a kivitelt. 6. ábr. Alkatrészlista (példa) FIGYELEM Kizárólag eredeti csere-alkatrészeket vagy a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket alkalmazzon. Eltérő alkatrészek használata hibákhoz vezethet és megszüntetheti a szavatosságot, ill. az előidézett következményekre vonatkozó garanciát. 7. ábr. Internetcím Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH

23 Üzemzavarok: Okok és elhárítás 8 Üzemzavarok: Okok és elhárítás Üzemzavar Ok Elhárítás Utasítás A gépet lekapcsolja a motorvédőkapcsoló A szívó- vagy fúvóteljesítmény nem megfelelő A gép túlságosan felmelegszik A hálózati feszültség/ frekvencia nem egyezik a motor adataival A motor kapocstáblájához történő csatlakoztatás helytelen A motor-védőkapcsoló beállítása nem helyes A motor-védőkapcsoló túl hamar kiold Villamossági szakember általi ellenőrzés Túlterhelés mértékétől függő kioldáskésleltetéssel mely vizsgálja az indításkor rövid ideig fellépő túláramot ellátott motor-védőkapcsoló használata (kivitel: rövidre zárási és túlterhelési kioldóval a VDE 0660 szabvány 2. része ill. az IEC szerint) 5.5 fejezet A ventilátor szabadon szív Csatlakoztassa a rendszert 5.3 fejezet 6.2 fejezet Túl alacsony teljesítményű gép Túl alacsony teljesítményű gép A vezetékek túl hosszúak vagy túl szűkek Tömítetlenség a gépen vagy a rendszerben A környezeti vagy a szívási hőmérséklet túl magas A ventilátor túl kevés levegőt szív A hűtőlevegő áramlása akadályozott A ventilátor megfelelő erősségű motorral történő használata (a motor cseréje önmagában nem lehetséges) A ventilátor megfelelő erősségű motorral történő használata (a motor cseréje önmagában nem lehetséges) A tömlő- ill. csővezeték ellenőrzése A csövezetek és csavarkötések tömítetlenségének és fix rögzítésének vizsgálata Rendeltetésszerű használat szem előtt tartása A forgásirány ill. a vezetékek keresztmetszetének ellenőrzése A környezeti feltételek ellenőrzése Szellőzőnyílások tisztítása Adatlapok D D 753 D D 763 Adatlapok D D 753 D D fejezet 7.2 fejezet 2.3 fejezet fejezet 5.3 fejezet 5.1 fejezet 7.2 fejezet Zavaró zaj Fúvózaj (szívóüzem) vagy szívózaj (nyomóüzem) További hangtompító HT beépítése (tartozék) Adatlapok Z 926, Z 927 További vagy nem elhárítható üzemzavar esetén forduljon az Elmo Rietschle Szervizhez. Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH 23

24 Műszaki adatok 9 Műszaki adatok F-RER / F-REL Hangnyomásszint (max.) EN ISO 3744 db(a) Megengedett eltérés ± 3 db(a) 50 Hz Hz Súly * kg 3 ~ ~ Hossz * mm Szélesség mm Magasság mm F-RER / F-REL Hangnyomásszint (max.) EN ISO 3744 db(a) Megengedett eltérés ± 3 db(a) 50 Hz Hz Hangteljesítményszint db(a) 50 Hz Hz Súly * kg Hossz * mm Szélesség mm Magasság mm F-RER / F-REL Hangnyomásszint (max.) EN ISO 3744 db(a) Megengedett eltérés ± 3 db(a) 50 Hz Hz Hangteljesítményszint db(a) 50 Hz Hz Súly * kg Hossz * mm Szélesség mm Magasság mm * A hossz és a súly a motor gyártmányától függően eltérhet az itt megadott adatoktól Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH

25 Műszaki adatok Kérjük, hogy a további műszaki adatokról a következő adatlapokon tájékozódjon: D D 753 és D D 763 PDF-fájl letöltése: Szívókivitel: D 750 F-RER / REL 26020, F-RER / REL F-RER / REL 32010, F-RER / REL F-RER / REL 32040, F-RER / REL F-RER / REL D 752 F-RER / REL , F-RER / REL F-RER / REL , F-RER / REL D 753 F-RER / REL , F-RER / REL F-RER / REL , F-RER / REL F-RER / REL , F-RER / REL ábr. Adatlap (példa) Nyomókivitel: D 760 F-RER / REL , F-RER / REL F-RER / REL , F-RER / REL F-RER / REL , F-RER / REL F-RER / REL D 762 F-RER / REL , F-RER / REL F-RER / REL , F-RER / REL D 763 F-RER / REL , F-RER / REL F-RER / REL , F-RER / REL F-RER / REL , F-RER / REL PDF-fájl letöltése: Downloads Product Documents F-Series Data Sheets FIGYELEM A műszaki adatok változatását fenntartjuk! Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH 25

26 Gardner DenverSchopfheim GmbHRoggenbachstraße Schopfheim Németország Tel Fax Az Elmo Rietschle név a Gardner Denver ipari termék-osztályának védjegye és a ventilátorműveletek része.

27 EK-megfelelőségi nyilatkozat 98/37/EK ill. 2006/42/EK alapján *) Az alábbi gyártó kijelenti: hogy az alábbi gép: mely: Gardner Denver Schopfheim GmbH Postafiók 1260 D Schopfheim Radiálventilátor Gyártási F-REL / F-RER sorozat Típus F-REL , F-REL , F-REL , F-REL , F-REL , F-REL , F-REL , F-REL , F-REL , F-REL , F-REL , F-REL , F-REL , F-REL , F-REL , F-REL , F- REL , F-REL , F-REL , F-REL , F-REL F-RER , F-RER , F-RER , F-RER , F-RER , F-RER , F- RER , F-RER , F-RER , F-RER , F-RER , F-RER , F- RER , F-RER , F-RER , F-RER , F-RER , F-RER , F-RER , F-RER , F-RER , F-RER , F- RER , F-RER , F-RER , F-RER megfelel a fent megadott irányelv előírásainak. Továbbá a megnevezett termék megfelel az alábbi irányelvek előírásainak: 2006/95/EK **) Az Európa Parlament és Tanács 2006 december 12.-i 2006/95/EK harmonizált irányelve a tagországok bizonyos feszültséghatárok között alkalmazott elektromos meghajtású gépeire vonatkozó előírások harmonizálásáról (kodifikált változat) Az alábbi harmonizált normák kerültek alkalmazásra: EN :1996 Kompresszorok és vákuumszivattyúk biztonsági követelmények 1. rész: Kompresszorok EN :1996 Kompresszorok és vákuumszivattyúk biztonsági követelmények 2. rész: Vákuumszivattyúk Ez a megfelelőségi nyilatkozat elveszíti érvényét, ha olyan módosításokat hajtanak végre a gépen, melyeket előzőleg nem egyeztettek velünk, és az mi írásban nem engedélyeztük. Az EK-dokumentációk felelősének neve és címe ***) Wolfgang Darsch Postafiók 1260 D Schopfheim Gardner Denver Schopfheim GmbH Schopfheim, Dr. Friedrich Justen, Vezető mérnök *) A gép mindkét irányelv tartalmi követelményeinek megfelel **) csak a 98/37/EK irányelvre vonatkozik ***) csak a 2006/42/EK irányelvre vonatkozik C_0077_HU

28 Űrlap Feddhetetlenségi nyilatkozat Vákuumszivattyúkhoz és alkatrészekhez Gardner Denver Schopfheim GmbH Roggenbachstr. 58, Schopfheim Telefon: +49/(0)7622/392-0 Fax: +49/(0)7622/ /1. oldal A vákuumszivattyúk és alkatrészek javítása és/vagy karbantartása csak akkor kerül elvégzésre, ha rendelkezésre áll egy hibátlan és hiánytalan nyilatkozat. Ellenkező esetben a javítás nem kezdhető meg és késedelemmel kell számolni. A nyilatkozatot kizárólag hivatalos szakember töltheti ki és írhatja alá. 1. A vákuumszivattyúk / alkatrészek típusa Típusjelölés: Gép száma: Megrendelés száma: Szállítási időpont: 2. A beküldés oka A vákuumszivattyú / alkatrészek állapota 4. Felhasználástól függő szennyeződés Történt-e üzemeltetés? IGEN NEM Vákuumszivattyúk / alkatrészek Milyen kenőanyagot alkalmazott? Toxikus IGEN NEM Maró IGEN NEM Kiürítésre került a szivattyú/alkatrész? Mikrobiológiai*) IGEN NEM (termék/üzemanyagok) IGEN NEM Robbanásveszélyes*) IGEN NEM Megtisztításra/dekontaminálásra került-e a Radioaktív*) IGEN NEM szivattyú/az alkatrészek, ezek olaj-, zsír-, valamint káros egyéb IGEN NEM anyagtól mentesek-e? IGEN Tisztítószer: Tisztítási módszer: *) a mikrobiológiailag, robbanásveszélyes, vagy radioaktív anyagokkal szennyezett vákuumszivattyúkat / alkatrészeket kizárólag szabályszerű tisztítást igazolódokumentum meglétekor áll módunkban szétszerelni! A káros anyagok, vagy művelet-specifikus veszélyes reakciótermékek típusa, melyekkel a vákuumszivattyúk / alkatrészek kapcsolatba kerültek: Kereskedelmi név, terméknév Vegyület VeszélyességIntézkedések a káros anyagoelsősegély baleseteknél Gyártó megnevezéseveszélyességszabadba jutása esetére Személyi védő intézkedések: Hőhatás esetén keletkező veszélyes bomlástermékek IGEN NEM Ezek: 5. Jogi kötelezettséggel járó nyilatkozat Garantáljuk, hogy ez ebben a nyilatkozatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, hiánytalanok, és én mint aláíró meg tudom ítélni ezen körülményeket. Tudomásunk van a vállalkozó irányában fennálló kártérítési kötelezettségünkről az olyan károk setében, melyek az adatok hiányos és helytelen megadásával kapcsolatosak. Kötelezettséget vállalunk, hogy a vállalkozót harmadik fél minden olyan kárigénye alól mentesítjük, mely az adatok hiányos és helytelen megadásával kapcsolatos. Tudomásunk van róla, hogy jelen nyilatkozattól függetlenül harmadik fél felé - különösen azon alkalmazottak felé, akiket a vállalkozó a termék kezelésével/javításával megbíz közvetlen felelősséget vállalunk. Vállalat: Út: Irsz. / Helyiség: Telefon: Telefax: Név (nyomtatott Beosztás: betűkkel) Dátum: Vállalati bélyegző: Jogi kötelezettséggel járó aláírás: TOS-szám / Index: / 03 Kompetens hely: GS Adminisztráció:..\ HU.xls Gardner Denver Schopfheim GmbH Postfach 1260 D Schopfheim

Eredeti üzemeltetési útmutató V-KTN

Eredeti üzemeltetési útmutató V-KTN Edition: 2.12.2009 BA 480-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-KTN V-KTN 15 25 40 V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató S-VSI

Eredeti üzemeltetési útmutató S-VSI Edition: 2.12.2010 BA 832-HU Eredeti üzemeltetési útmutató S-VSI S-VSI 100 300 S-Serie S-sorozat Schraube Csavar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VTR

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VTR Edition: 1.12.2009 BA 261-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VTR V-VTR 100 140 V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VCA / V-VCE

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VCA / V-VCE Edition: 1.12.2009 BA 150/3-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VCA / V-VCE V-VCA 25 40 V-VCE 25 40 V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC Edition: 1.12.2009 BA 146/1-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC V-VGA 4 6 V-VGC 4 6 V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató

Eredeti üzemeltetési útmutató Edition: 1.4.2014 BA 231-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VC 50 75 100 150 Vacuum pump Vákuumszivattyú V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása HU Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10 T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének megvásárlása mellett döntött. Ezt

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MQ1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 03/2015 Answers for industry. 31.03.2015

Részletesebben

Kezelési útmutató. RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ. Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ

Kezelési útmutató. RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ. Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ Kezelési útmutató A652-01-849 Eredeti V. kiadás RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220 240 V, 50/60 Hz, egyfázisú

Részletesebben

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 HU Üzemeltetési utasítás Automatikus szóróautomata A 20 T-Dok-657-HU-Rev. 0 200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Oldalcsatornás vákuumszivattyúk /oldalcsatornás sűrítők

Oldalcsatornás vákuumszivattyúk /oldalcsatornás sűrítők Kezelési utasítás Oldalcsatornás vákuumszivattyúk /oldalcsatornás sűrítők SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Kivitelek z a kezelési utasítás a SH oldalcsatornás

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MN1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 04/2015 Answers for industry. 22.04.2015

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

200-0190, 200-0154, 200-0152

200-0190, 200-0154, 200-0152 HU Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék Mikro 3 T-Dok-220-HU-Rev.1 200-0190, 200-0154, 200-0152 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének megvásárlása

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - V001 *D1150388-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - - 1001 *D1150388-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép 700 D1150361 - - 1001 *D1150361-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s GRUNDFOS Szerelési és üzemeltetési utasítás 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Típus megnevezés 2. Alkalmazási terület 3. Műszaki adatok 3.1 Környezeti hőmérséklet 3.2 Közeghőmérséklet 3.3 Maximális üzemi nyomás

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

IH 21. H Inhalátor Használati útmutató

IH 21. H Inhalátor Használati útmutató IH 21 H H Inhalátor Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de 0483 Tartalom 1. Készülék

Részletesebben

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AM 01.1 Először olvassa el az

Részletesebben

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi

Részletesebben

MonoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 7. oldal

MonoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 7. oldal MonoControl CS Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 7. oldal MonoControl CS Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Rendeltetés... 2 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFCa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFCa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFCa Tömlőszivattyú HU A0374 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Rendeltetés... 2 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2...

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2... Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK SL1.50 and SLV.65 0.9-1.5 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Micra 60 Hővisszanyerős szellőztető berendezés 2 Micra 60 TARTALOM Biztonsági előírások 3 Bevezető 5 Rendeltetés 5 Szállítási egység 5 A jelölések felsorolása 5 Főbb műszaki jellemzők

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

HistoCore Arcadia C. Hűtőlap. Felhasználói kézikönyv

HistoCore Arcadia C. Hűtőlap. Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv HistoCore Arcadia C Hűtőlap HistoCore Arcadia C V 1.4, magyar 04/2016 Rendelési szám: 14 0393 80118 Rev. E A kézikönyvet mindig tartsa az eszköz közelében. Az üzembe helyezés előtt

Részletesebben

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-szivattyú Amarex N S 32-160 Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 39024180 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás Ultromat Utóhígító egység polimeroldatok számára

Szerelési és üzemeltetési utasítás Ultromat Utóhígító egység polimeroldatok számára Szerelési és üzemeltetési utasítás Ultromat Utóhígító egység polimeroldatok számára HU A0561 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése és használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást! 1 TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági előírások... 3. Helyes használat... 7. Funkciók... 8. A berendezés

Részletesebben

Használati utasítás RE 2 RZ 2 RE 5 RZ 5 RE 8 RZ 8 RE 16 RZ 16. Forgólapátos vákuumszivattyúkhoz

Használati utasítás RE 2 RZ 2 RE 5 RZ 5 RE 8 RZ 8 RE 16 RZ 16. Forgólapátos vákuumszivattyúkhoz Használati utasítás RE 2 RZ 2 RE 5 RZ 5 RE 8 RZ 8 RE 16 RZ 16 Forgólapátos vákuumszivattyúkhoz Jelmagyarázat: Figyelem! Okvetlenül tartsa be az alábbiakat! Tilos! Helytelen kezelés esetleges károsodásokhoz

Részletesebben

Kezelési utasítás SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Eredeti használati utasítás

Kezelési utasítás SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Eredeti használati utasítás Kezelési utasítás Eredeti használati utasítás SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Kezelési utasítás MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! Beépítési és üzemeltetési utasítás 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! 1 1. 2. 3. 2 Tartalomjegyzék 1 Általános... 4 2 Biztonság... 4 2.1 Az utasítások jelzése az üzemeltetési utasításban... 4 2.2 Személyek

Részletesebben

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok VAU 7,5 kw Vákuumszivattyúk Kompresszorok ódosítások Verzió Dátum Osztály Oldal(ak) Alap 0.1 01.01.2002 inden inden 1. kiadás Kezelési utasítás 1. kiadás, verz.: 1 Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók...6

Részletesebben

Gépkönyv. E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk. A373-10-849 Issue R

Gépkönyv. E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk. A373-10-849 Issue R Gépkönyv A373-10-849 Issue R E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk Ismertetés E2M28, 100/200 V, 50 Hz vagy 100 105/200 210 V, 60 Hz, egyfázisú E2M28, 115/230 V, 60 Hz, egyfázisú E2M28, 200 240

Részletesebben

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep Használati útmutató 1.3G-28001-C06 Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep 1027B06 Előszó a használati utasításhoz A használati utasítás célja, hogy megismerjük

Részletesebben

Wilo-Yonos MAXO/-D. Pioneering for You. Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-Yonos MAXO/-D. Pioneering for You. Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze Beépítési és üzemeltetési utasítás Pioneering for You Wilo-Yonos MAXO/-D pl cs hu Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze Beépítési és üzemeltetési utasítás ru bg ro Инструкция по монтажу и эксплуатации Инструкция за монтаж

Részletesebben

Használati utasítás INTRA LUX S600 LED - 1.008.8000

Használati utasítás INTRA LUX S600 LED - 1.008.8000 Használati utasítás INTRA LUX S600 LED - 1.008.8000 Forgalmazás: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39

Részletesebben

KERN HCB / HCN verzió 4.0 06/2013 HU

KERN HCB / HCN verzió 4.0 06/2013 HU KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Használati utasítás Elektronikus akasztós mérleg

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

Boiler Elektro Beszerelési utasítás

Boiler Elektro Beszerelési utasítás Boiler Elektro. oldal Boiler Elektro (elektromos bojler) Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... Modell... 4 Helykiválasztás és beszerelés... Vízbekötés... 3 A biztonsági/leeresztőszelep beszerelése...

Részletesebben

Sartorius WM modellek

Sartorius WM modellek Üzemeltetési utasítás Sartorius WM modellek Mozgásban a mérés Őrizze meg a későbbi használathoz. Eredeti üzemeltetési utasítás Sartorius AG 98648-018-90 98648-018-90 Típustábla Típustábla A gép csatlakoztatása

Részletesebben

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató - 42 ASB600-7604v007-4200-0-OCE-HUH Szerzői és szomszédos jogok Ezen útmutató szerzői joga a gyártónál marad. A jelen útmutató

Részletesebben

Biztonság. Üzemeltetési utasítás VG 6 VG 15/10 gáz-mágnesszelep VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 2014 Elster GmbH Edition 09.

Biztonság. Üzemeltetési utasítás VG 6 VG 15/10 gáz-mágnesszelep VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 2014 Elster GmbH Edition 09. Elster Gmb Edition 9. D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS www.docuthek.com Üzemeltetési utasítás / gáz-mágnesszelep Tartalomjegyzék / gáz-mágnesszelep.... Tartalomjegyzék.... Biztonság... Az alkalmazás

Részletesebben

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Processz szivattyú RPH Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató RPH Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Leica A60 F Kézikönyv

Leica A60 F Kézikönyv Leica A60 F Kézikönyv Tartalomjegyzék A Leica A60 F sztereomikroszkóp 12 Gratulálunk 13 A Leica A60 F áttekintése 14 A Leica A60 F összeszerelése 15 Az asztali rögzítő 16 A mozgatható karú állvány és az

Részletesebben

FlowCon B. RESOL FlowCon B *48001880* Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés. Kézikönyv

FlowCon B. RESOL FlowCon B *48001880* Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés. Kézikönyv RESOL FlowCon B Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés *48001880* 48001880 FlowCon B Köszönjük, hogy ezt a RESOL terméket megvásárolta. Kérjük olvassa át alaposan ezt az útmutatót, hogy a készülék

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

SZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

SZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Páraelszívók ZHT 530 - ZHT 630 SZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOSSÁGOK - BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK 3 SZERELÉS 4 HASZNÁLAT - KARBANTARTÁS 5 ÁLTALÁNOSSÁGOK ÉS BIZTONSÁGI

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Medence hőszivattyú Medence hőszivattyú SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz és karbantartáshoz

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. IR IR4P NCB NCBZ sorozat

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. IR IR4P NCB NCBZ sorozat SÜDDEUTSCHLAND COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Telefon: (36 1) 250 5060 Telephely: Telefax: (36 1) 368 8412 1033 Budapest E-mail: info@compteur.hu Matróz u. 2. III. 7. http://www.compteur.hu A

Részletesebben

DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm

DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm A1267 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat!

Részletesebben

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék WSH 10.2 WSH 16.2 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

AL02 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATÓS MOTORKERÉKPÁR-EMELŐ

AL02 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATÓS MOTORKERÉKPÁR-EMELŐ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató. Hosszlyukfúrógép D3

Üzemeltetési útmutató. Hosszlyukfúrógép D3 Üzemeltetési útmutató Hosszlyukfúrógép Őrizze meg gondosan a kezelési útmutatót a jövőbeni használat érdekében! Dok.ID: 500030-901_07 Ungarisch 2008-03-26 Útmutató: A gép megérkezésekor azonnal vizsgálja

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők F50, F80, F120 ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők Felszerelési és használati útmutató 1221113907/01 www.hajdurt.hu 1 Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Használati- és szerelési útmutató EFC 9421 EFC 6421. Páraelszívók. http://www.markabolt.hu/

Használati- és szerelési útmutató EFC 9421 EFC 6421. Páraelszívók. http://www.markabolt.hu/ Használati- és szerelési útmutató EFC 9421 EFC 6421 Páraelszívók Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások a konyhabútorba való szereléshez a használathoz Általánosságok Elszívó üzemmód Keringtető üzemmód

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4084395-Ed.04/2008.03 DDD a N L N L b 1 230 V 50 Hz / / N L c N L N L 1 Általános Ebben az üzemeltetési útmutatóban ismertetjük a

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

Tűzvédelmi csappantyú

Tűzvédelmi csappantyú Beépítési és kezelési útmutató HU/hu Tűzvédelmi csappantyú FKS-EU típus Teljesítmény-nyilatkozat száma: DoP / FKS-EU / DE / 00 Minden munkakezdés előtt olvassa el az utasítást! TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz

Részletesebben

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B Mindig az Ön oldalán Kezelési utasítás Opalia C E-B Opalia C 4 E-B HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Általános biztonsági utasítások... 3 2 Megjegyzések a

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

Biztonság. Üzemeltetési utasítás ZIO 165, ZIO 200 égő gázhoz VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 7.2.14 Edition 11.

Biztonság. Üzemeltetési utasítás ZIO 165, ZIO 200 égő gázhoz VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 7.2.14 Edition 11. 7..4 Edition. GB F NL I E K S N P GR TR CZ PL RUS www.docuthek.com Üzemeltetési utasítás ZIO 65, ZIO 00 égő gázhoz Fordítás német nyelvről 008 0 Elster Gmb Tartalomjegyzék ZIO 65, ZIO 00 égő gázhoz.............

Részletesebben

Az üzemeltető számára. Kezelési utasítás. Szolár töltőállomás. Melegvíz-készítés és fűtésrásegítés napenergiával

Az üzemeltető számára. Kezelési utasítás. Szolár töltőállomás. Melegvíz-készítés és fűtésrásegítés napenergiával Az üzemeltető számára Kezelési utasítás Szolár töltőállomás Melegvíz-készítés és fűtésrásegítés napenergiával HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...

Részletesebben