Szerelési és karbantartási utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és karbantartási utasítás"

Átírás

1 Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! /007 HU

2 Ehhez az útmutatóhoz A jelen szerelési és karbantartási útmutató fontos információkat tartalmaz a Logano SK645 / SK745 olaj-/gáztüzelésű speciális kazán biztonságos és szakszerű szereléséhez, üzembe helyezéséhez és karbantartásához. A szerelési és karbantartási útmutató olyan fűtésszerelőnek készült, aki - szakmai képzettsége és tapasztalata alapján - a fűtési rendszerek, valamint az olaj- és gázszerelés területén gyakorlattal rendelkezik. Ebben a dokumentációban többek között azt nevezzük kiegészítő tartozéknak, amit Ön a Logano SK645 / SK745 bővítéséhez használhat. A kiegészítő tartozék szereléséhez vegye figyelembe a hozzá tartozó szerelési útmutatókat. Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata 4. Biztonsági utasítások 4. A szimbólumok magyarázata 5 A készülék műszaki adatai 6. Rendeltetésszerű használat 6. CE-megfelelőségi nyilatkozat 6. Típusáttekintés 6.4 Külön rendelhető tartozékok 7.5 Külön rendelhető tartozékok 9.6 Típustábla 9.7 A készülék műszaki leírása 0.8 Szállítási terjedelem.9 Méretek és minimális távolságok.0 Műszaki adatok Előírások 5 4 Szállítás 6 4. A kazántest szállítása teherautóval 6 4. A kazántest szállítása villás targoncával/két emelőkocsival A kazántest szállítása villás targoncával A kazántest szállítása két emelőkocsival 7 4. Kazántest emelése daruval 8 5 Szerelés 9 5. A kazán felállítása Faltól való ajánlott távolságok 9 5. A kazán beállítása 0 5. A fűtési rendszer füstgáz- és vízoldali csatlakoztatása A füstgázcső tömítőkarmantyújának felhelyezése (kiegészítő tartozék) A füstgáz hőmérséklet érzékelő felszerelése (kiegészítő tartozék) A kazán csatlakoztatása a csőhálózatra 5..4 A kazán feltöltése és a csatlakozások tömítettségének ellenőrzése 5.4 A kazántest hőszigetelésének felszerelése 5.4. A kazántest hőszigetelésének felszerelése a kazántest köpenyére 5.5 Az égőkábel elhelyezése Az oldalfalak felszerelése 0 kw - 40 kw kazánméretnél Az oldalfalak felszerelése 500 kw - 00 kw kazánméretnél Az oldalfalak felszerelése 400 kw kw kazánméretnél A kazán első tetőburkolatának felszerelése 0 kw - 00 kw kazánméretnél A kazán első tetőburkolatának felszerelése 400 kw kw kazánméretnél 6 5. A szabályozókészülék (kiegészítő tartozék) felszerelése A szabályozókészülék szerelése Elektromos csatlakozás kialakítása A hőmérséklet érzékelő készlet szerelése 0 5. A kazán többi köpenyelemeinek felszerelése 5.. A hátfal felszerelése 0 kw - 00 kw kazánméretnél 5.. A kazán bal és jobb tetőburkolatának felszerelése 5.. A hátsó profil felszerelése 400 kw kw kazánméretnél 5..4 Az ajtóburkolat felszerelése 0 kw - 00 kw kazánméretnél 5..5 Az ajtóburkolat felszerelése 400 kw kw kazánméretnél 5. A felnyitható égőajtó felszerelése (beállítás) 5.. Égőajtó 0 kw - 00 kw kazánméretnél, balra vagy jobbra nyitható 5.. Az égőajtó átszerelése 400 kw kw kazánméretnél Az égő (kiegészítő tartozék) felszerelése Az égőlap felszerelése Az égő felszerelése az égőlapra Az égőajtó kinyitása 6 6 Üzembe helyezés 7 6. Első üzembe helyezés 7 6. A fűtési rendszer feltöltése 7 6. A fűtési rendszer átmosása A fűtőberendezés üzemkész állapotba állítása A szabályozó és az égő üzembe helyezése A füstgázhőmérséklet megemelése Üzembe helyezési jegyzőkönyv 40 7 Üzemen kívül helyezés 4 7. A fűtési rendszer üzemen kívül helyezése 4 7. A fűtési rendszer üzemen kívül helyezése vészhelyzetben 4 8 Ellenőrzés és karbantartás 4 8. Általános utasítások 4 8. A kazán előkészítése ellenőrzéshez és karbantartáshoz 4 8. A kazán tisztítása A fűtőfelületek és a turbulátorok tisztítása tisztítókefékkel A füstgázgyűjtő tisztítása 0 kw - 00 kw kazánméretnél A turbulátorok behelyezése A tisztítófedél felszerelése 0 kw - 00 kw kazánméretnél A kazán nedves tisztítása A víznyomás ellenőrzése és korrigálása Mikor kell ellenőriznie a fűtési rendszer víznyomását? Nyitott rendszerek Zárt rendszerek Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyvek 50 9 Égőzavarok megszüntetése 5 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

4 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata. Biztonsági utasítások Olajszivárgás esetén veszély áll fenn. V Olaj tüzelőanyagként történő használata esetén olajszivárgás észlelésekor a helyi előírások szerint az üzemeltető köteles a szivárgást szakcéggel haladéktalanul megszüntettetni! Veszély gázszag esetén V Zárja el a gázcsapot. V Nyissa ki az ablakokat. V Ne kapcsoljon be elektromos kapcsolót, de a telefonhoz, dugaszoló aljzathoz vagy a csengőhöz se nyúljon. V A nyílt lángokat oltsa el. V Nyílt láng használata tilos. A dohányzás tilos. Ne használjon öngyújtót. V Figyelmeztesse a házban lakókat, de ne csengessen. V A gázszolgáltató vállalatot egy épületen kívüli telefonról értesíteni kell. Veszély füstgázszag esetén V Kapcsolja ki a készüléket ( 4. oldal). V Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat. V Értesítse az engedéllyel rendelkező szakszervizt. Veszély elektromos áram miatt. V A fűtési rendszeren végzendő összes munka előtt minden póluson áramtalanítani kell a fűtési rendszert, pl. ki kell kapcsolni a fűtőhelyiség előtti vészkapcsolót. V Nem elég a szabályozókészüléket kikapcsolni! V Biztosítsa a fűtési rendszert a véletlen újrabekapcsolás ellen. Felállítás, átalakítás A nem kielégítő levegő bevezetés veszélyes füstgáz kilépéshez vezethet. V A készüléket arra feljogosított szakszervíz állítsa fel, illetve helyezze át. V Ne változtassa meg a füstgázvezető alkatrészeket. V Helyiséglevegőtől függő üzemmód esetén: ne zárja vagy ne csökkentse az ajtók, ablakok és falak levegő be- és elvezető nyílásait. Hézagmentes ablakok beépítése esetén gondoskodjon az égési levegő ellátásról. V Ügyeljen arra, hogy a kazán felállítási helyisége fagymentes maradjon. V Vegye figyelembe a fűtési rendszer létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó műszaki szabályokat, valamint az építésfelügyeleti és törvényi rendelkezéseket. Termikus fertőtlenítés V Forrázásveszély. A 60 C feletti hőmérsékleten történő üzemelést feltétlenül ellenőrizni kell. Ellenőrzés és karbantartás V Javaslat az ügyfélnek: kössön karbantartási, éves ellenőrzési és szükség szerinti karbantartási szerződést egy szakszervízzel. V A fűtési rendszer biztonságos és környezetbarát működtetéséért az üzemeltető felelős. V A berendezés sérülésének elkerülése érdekében a hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni. V Csak eredetei Buderus alkatrészeket használjon. A nem eredeti Buderus alkatrészek miatt bekövetkezett károkért a Buderus cég semmilyen felelősséget nem vállal. Robbanásveszélyes és könnyen gyúlékony anyagok V Könnyen gyúlékony anyagokat (papír, higító, festék stb.) ne használjon vagy tároljon a készülék közvetlen közelében. Az égéshez szükséges levegő/helyiséglevegő V Az égéshez szükséges levegőt/helyiséglevegőt ne szennyezze agresszív anyagokkal (pl. halogénszénhidrogénekkel, melyek klór vagy fluorkötéseket tartalmaznak). Így elkerülheti a készülék korróziós tönkremenetelét. V Kerülje az erős porlerakódást. Az ügyfél tájékoztatása V Tájékoztassa az Ügyfelet a készülék működési mechanizmusáról és ismertesse annak használatát. V Figyelmeztesse az Ügyfelet arra, hogy a készüléken semmilyen változtatást ne végezzen. Az Ügyfél informálása V Tájékoztassa az Ügyfelet a készülék működési mechanizmusáról és ismertesse annak használatát. V Hívja fel az ügyfél figyelmét, hogy ő nem végezhet változtatásokat, nem helyezheti üzembe a készüléket. Megsemmisítés V A csomagolóanyagot a környezetvédelmi szabályok betartásával semmisítse meg. 4 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

5 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata. A szimbólumok magyarázata A szövegben a biztonsági utasításokat figyelmeztető háromszöggel és szürke alnyomattal jelöltük meg. Jelzőszavak mutatják a károk csökkentése érdekében szükséges utasítások be nem tartásának következtében fellépő veszély fokozatait. A Vigyázat szó azt jelenti, hogy kisebb anyagi kár keletkezhet. A Figyelem szó azt jelenti, hogy enyhébb személyi sérülések vagy súlyos anyagi kár veszélye forog fenn. A Veszély szó azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülésekre, különösen súlyos esetekben akár életveszélyre is számítani kell. A szövegben az utasításokat az itt látható szimbólummal jelöltük meg. Ezt a szimbólumot a szövegben egy vízszintes vonal alatt vagy felett helyeztük el. Az utasítások olyan esetekre is fontos információkkal szolgálnak, amikor az emberi élet vagy a készülékek műszaki állapota nincs veszélyben. Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk 5

6 A készülék műszaki adatai A készülék műszaki adatai. Rendeltetésszerű használat A Logano SK645/745 olaj/gáztüzelésű kazán fűtővíz melegítésére készült, pl. társasházakban vagy ipari célú épületekben. Minden, EN 67 vagy EN 676 szerinti típusengedéllyel rendelkező olaj- vagy gázégő használható, ha azok működési tartománya megegyezik a kazán műszaki adataival. Ezeknél a kazánoknál a Logamatic 4000 sorozatú szabályozókészülékek kerülnek alkalmazásra.. CE-megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék felépítésében, működési módjában megfelel az ide vonatkozó EU irányelveknek, valamint adott esetben a kiegészítő, nemzeti követelményeknek. A megfelelőség igazolt. A megfelelőségi nyilatkozat a internet-címen rendelkezésre áll vagy az illetékes képviseletnél igényelhető.. Típusáttekintés Típus SK645 SK745. tábl. Típusáttekintés Teljesítményméret 0 kw kw 70 kw kw 6 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

7 A készülék műszaki adatai.4 Üzemi feltételek A fűtési rendszer szerelésére és az üzemeltetésére vonatkozó helyi előírásokat, irányelveket és szabványokat vegye figyelembe! Vegye figyelembe a kazán adattábláján lévő adatokat. Ezek az adatok mértékadóak és mindig ügyeljen betartásukra. Alkalmazási feltételek és időállandók Németország Ausztria maximális előremenő hőmérséklet C 0 ) (0 ) ) 00 ) (0 ) ) maximális üzemi nyomás bar 6 hőmérséklet szabályozó s 40 érzékelő/határoló s 40. tábl. Alkalmazási feltételek és időállandók ) Maximális előremenő hőmérséklet, a kazán melegvíz kazánként történő használata esetén. ) A kazánt 0 C maximális hőmérsékletű forróvizes kazánként is üzemeltetheti (biztonsági hőmérséklet határoló beállítás). Ebben az esetben keresse meg a Buderus-képviselőt. A 0 C feletti maximális hőmérsékletű forróvizes kazánok a nyomás alatt álló készülékekre vonatkozó, 97//EK sz. irányelv hatálya alá tartoznak. Németországi forgalomba hozatal esetén ezek a forróvizes kazánok az üzembiztossági rendelet szerint engedélykötelesek, és üzembe helyezés előtt, valamint bizonyos időközönként egy engedéllyel rendelkező felügyeleti szervnek be kell vizsgálni őket. Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk 7

8 A készülék műszaki adatai Logano SK645/ SK745 alternatív Logano SK645/ SK745 alternatív Minimális térfogatáram Nincs követelmény Nincs követelmény A kazán üzemi feltételei Minimális visszatérő hőmérséklet C-ban olajtüzelés esetén gáztüzelés esetén ) -fokozatú égő moduláló égő -fokozatú égő moduláló égő Minimális kazánteljesítmény az. fokozatban (alapterhelés) Üzemmegszakítás esetén % Logamatic szabályozókészülékkel együtt, csúszó alacsony hőmérsékletű üzemmódra Nincs követelmény A kazán lekapcsolása automatikusan, a Logamatic szabályozókészülékkel történik - - ) - - ) 60 Nincs követelmény A kazán lekapcsolása automatikusan, a Logamatic szabályozókészülékkel történik Üzemi hőmérsékletek fűtési üzemben égő "BE" esetén Az üzemi hőmérsékleteket a kazánhoz/logamatic 4 szabályozókészülékhez tartozó, visszatérő vízhőmérséklet emelés szabályozási funkció biztosítja Az üzemi hőmérsékleteket a szabályozókészülékhez tartozó szabályozási funkció biztosítja. ) Egy Logamatic szabályozókészülékkel együtt állandó kazánvíz hőmérséklethez, pl. Logamatic 4 vagy idegen szabályozóval kiegészítve Nincs követelmény Nincs követelmény Nincs követelmény Minimális kazánvíz hőmérséklet olajtüzelés esetén 65 C, gáztüzelés esetén 70 C - - ) - - ) 60 Nincs követelmény Minimális kazánvíz hőmérséklet 4) : olajtüzelés esetén 65 C, gáztüzelés esetén 70 C. tábl. Üzemi feltételek ) Gázminőség a G 60/ munkalap szerint ) Minimális égőteljesítmény moduláló üzemmódban 60 % ) Ha a fűtőkörök vagy egy beavatkozó szerv működtetése nem lehetséges a Logamatic szabályozókészülékkel, akkor égő BE üzemmód esetén 0 percen belül el kell érni és minimális hőmérsékletként tartani kell a 70 C üzemi előremenő hőmérsékletet (pl. térfogatáram határolással). 4) Égő BE üzemmód esetén megfelelő intézkedéssel (pl. térfogatáram-csökkentéssel) 0 percen belül el kell érni és minimális hőmérsékletként tartani kell a kazánban a minimális kazánvíz hőmérsékletet. 8 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

9 A készülék műszaki adatai.5 A használható tüzelőanyagok áttekintése Tüzelőanyagok Németországban Logano SK645 / SK745 Megjegyzés EL fűtőolaja DIN 5 60 szerint PB-gáz Földgáz A Logano SK645 / SK745 kazán a megadott tüzelőanyagokkal üzemeltethető. Olyan égőt válasszon, amely megfelel a Logano SK645 / SK745 kazánra megadott tüzelőanyagoknak. Logano SK645 / SK745 L fűtőolaj ("Schwechat 000" könnyűolaj) Tüzelőanyagok Ausztriában EL fűtőolaj PB-gáz Földgáz Megjegyzés A Logano SK645 / SK745 kazán a megadott tüzelőanyagokkal üzemeltethető. Olyan égőt válasszon, amely megfelel a Logano SK645 / SK745 kazánra megadott tüzelőanyagoknak. Ha L fűtőolajat ("Schwechat 000" könnyűolajat) használ, akkor a tisztítást és a karbantartást évente kétszer kell elvégezni. 4. tábl. Tüzelőanyagok.6 Típustábla A típustábla az égőajtó mögött a jobb oldalon fent található. Ezen vannak feltüntetve a készülék teljesítményével kapcsolatos adatok, a rendelési szám, az engedélyezési adatok és a kódolt gyártási szám. Ha a rendszerében keletkezett probléma miatt felveszi a kapcsolatot a Buderusszal, akkor mindig adja meg ezeket az adatokat. Ezen adatok segítségével gyorsan és célirányosan tudunk reagálni. Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk 9

10 A készülék műszaki adatai.7 A készülék műszaki leírása A Logano SK645 / SK745 olaj-/gáztüzelésű speciális kazánt el kell látni egy, a kazánhoz való égővel. A Logano SK645 / SK745 olaj-/gáztüzelésű speciális kazánnál visszatérő hőmérséklet emelést kell alkalmazni vagy be kell tartani egy megadott talphőmérsékletet ( K6 munkalap, katalógus). A lehetséges kiegészítő tartozékokat lásd az összesítő katalógusban. Vigyázat: Berendezéskárok a nem megfelelő égő miatt. V Csak olyan égőket használjon, amelyek megfelelnek a Logano SK645 / SK745 olaj-/gáztüzelésű speciális kazán műszaki feltételeinek (.0. fejezet,. oldal). A Logano SK645 / SK745 olaj-/gáztüzelésű speciális kazán fő elemei a következők: Kazántest [4] az égővel együtt. A kazánblokk viszi át az égő által termelt hőt a fűtővízre. Kazánköpeny [] és hőszigetelés []. A kazánköpeny és a hőszigetelés csökkenti az energiaveszteséget. Szabályozókészülék (kiegészítő tartozék []). A szabályozókészülék a Logano SK645 / SK745 olaj-/gáztüzelésű speciális kazán valamennyi elektromos elemének felügyeletére és vezérlésére szolgál. 5. ábra Logano 0 kw-00 kw olaj-/gáztüzelésű speciális kazán Hőszigetelés Kazánköpeny Szabályozókészülék (kiegészítő tartozék) 4 Kazántest 5 Ajtóburkolat SL 5. ábra Logano 400 kw-500 kw olaj-/gáztüzelésű speciális kazán Hőszigetelés Kazánköpeny Szabályozókészülék (kiegészítő tartozék) 4 Kazántest 5 Ajtóburkolat SL 0 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

11 A készülék műszaki adatai.8 Szállítási terjedelem V A leszállítás alkalmával ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. V Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét. SK645 / SK745 Kazántest Burkolat-szigetelés Égő (kiegészítő tartozék) Égőlap, fúrt (kiegészítő tartozék) szóló faketrec kartondoboz szóló Szabályozókészülék (kiegészítő tartozék) 5. tábl. Szállítási terjedelem kartondoboz Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

12 A készülék műszaki adatai.9 Méretek és minimális távolságok B H A A VSL L G A VK RK H F H K H AA H B T D AA H EL B GR L A L GR D EL SL. ábra A Logano 0 kw-00 kw műszaki adatai VK Kazán előremenő RK Kazán visszatérő VSL Biztonsági előremenő vezeték L G B H A A VK A VSL RK T H F H K H AA H B D AA H EL D EL L GR B GR SL 4. ábra A Logano 400 kw-500 kw műszaki adatai VK Kazán előremenő RK Kazán visszatérő VSL Biztonsági előremenő vezeték Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

13 A készülék műszaki adatai.0 Műszaki adatok A Logano SK645 méretei és műszaki adatai Kazánméret Névleges hőteljesítmény kw Hőterhelés kw Teljes kazánhossz L G mm Füstgázgyűjtő hossza L A mm Kazánblokk hossza L K mm Kazánszélesség B mm Nyitható égőajtó mm Szállítási szélesség mm Szállítási hossz mm Alapkeret hossza L GR mm Alapkeret szélessége B GR mm Teljes magasság H mm Kazán magassága H K mm Füstgázcsonk átmérője D AA mm Füstgázcsonk magassága H AA mm Tűztér hossza mm Tűztér átmérője mm Égőajtó mélysége T mm Égőajtó magassága H B mm Égőcső minimális hossza mm Átmérő VK DN Átmérő RK DN Átmérő VSL DN VK/VSL/RK karima magassága H F mm Távolsági méret A mm Távolsági méret A mm Távolsági méret A mm Ürítés D EL DN ¼" ¼" ¼" ¼" ¼" ¼" ¼" ¼" Ürítés magassága H EL mm Nettó súly kg Kazán víztartalma l Gáztartalom l Füstgáz hőmérséklet 60 % C részterhelésnél Füstgáz hőmérséklet teljes C terhelésnél Füstgáz tömegáram, olaj, 60 % kg/s 0,06 0,0494 0,0646 0,0769 0,094 0,085 0,77 0,58 részterhelésnél Füstgáz tömegáram, olaj, teljes kg/s 0,057 0,084 0,076 0,8 0,557 0,809 0,9 0,564 terhelésnél Füstgáz tömegáram, gáz, 60 % kg/s 0,04 0,0488 0,0650 0,0778 0,099 0,068 0,0 0,556 részterhelésnél Füstgáz tömegáram, gáz, teljes kg/s 0,05 0,08 0,084 0,97 0,548 0,780 0,68 0,59 terhelésnél CO -tartalom, olaj % CO -tartalom, gáz % Fűtőgázoldali ellenállás mbar 0,4-0,6 0,6 -,,0 -,5, -,8,7 -,9,9 -,4,4 -,7,8 -, Szükséges szállítómagasság Pa Maximálisan megeng. előremenő C hőmérséklet Megeng. üzemi nyomás (kazán) bar CE-jel, termékazonosító szám CE CE CE CE CE CE CE CE tábl. A Logano SK645 méretei és műszaki adatai Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

14 A készülék műszaki adatai A Logano SK745 méretei és műszaki adatai Kazánméret Névleges hőteljesítmény kw Hőterhelés kw Teljes kazánhossz L G mm Füstgázgyűjtő hossza L A mm Kazánszélesség B mm Nyitható égőajtó mm Szállítási szélesség mm Szállítási hossz mm Alapkeret hossza L GR mm Alapkeret szélessége B GR mm Teljes magasság H mm Kazán magassága H K mm Füstgázcsonk átmérője D AA mm Füstgázcsonk magassága H AA mm Tűztér hossza mm Tűztér átmérője mm Égőajtó mélysége T mm Égőajtó magassága H B mm Égőcső minimális hossza mm Átmérő VK DN Átmérő RK DN Átmérő VSL DN VK/VSL/RK karima magassága H F mm Távolsági méret A mm Távolsági méret A mm Távolsági méret A mm Ürítés D EL DN ¼" ¼" ¼" ¼" ½'' ½'' ½'' ½'' ½'' Ürítés magassága H EL mm Nettó súly kg Kazán víztartalma l Gáztartalom l Füstgáz hőmérséklet 60 % C részterhelésnél Füstgáz hőmérséklet teljes C terhelésnél Füstgáz tömegáram, olaj, 60 % kg/s 0,868 0,088 0,65 0,049 0,57 0,475 0,5989 0,7664 0,898 részterhelésnél Füstgáz tömegáram, olaj, teljes kg/s 0, 0,48 0,448 0,508 0,595 0,7875 0,998,774,4880 terhelésnél Füstgáz tömegáram, gáz, 60 % kg/s 0,869 0,0 0,67 0,089 0,600 0,476 0,608 0,77 0,90 részterhelésnél Füstgáz tömegáram, gáz, teljes kg/s 0,6 0,50 0,445 0,548 0,5999 0,795,006,850,508 terhelésnél CO -tartalom, olaj % CO -tartalom, gáz % Fűtőgázoldali ellenállás mbar,5-4,5,8-5,, - 5,7,4-6,,7-6, 4,5-6,8 5, - 7,,5-6,0 4,7-7,8 Szükséges szállítómagasság Pa Maximálisan megeng. előremenő C hőmérséklet Megeng. üzemi nyomás (kazán) bar CE-jel, termékazonosító szám CE CE CE CE CE CE CE CE CE tábl. A Logano SK745 méretei és műszaki adatai 4 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

15 Előírások Előírások A fűtési rendszer szerelésére és üzemeltetésére vonatkozó helyi előírásokat, irányelveket és szabványokat vegye figyelembe! A kazán típustábláján lévő adatok mértékadóak és mindig ügyeljen betartásukra. Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk 5

16 4 Szállítás 4 Szállítás Ebben a fejezetben azt ismertetjük Önnel, hogyan kell a fűtőkazánt szállítani anélkül, hogy megsérülne. Veszély: Életveszély a szakszerűtlenül rögzített kazán miatt. V A fűtőkazán szállítására megfelelő szállítóeszközt kell használni (pl. két emelőkocsit vagy egy villás targoncát). V A szállítás során biztosítsa a kazánt leesés ellen. 4. A kazántest szállítása teherautóval Ha a kazántestet teherautóval szeretné szállítani, akkor vegye figyelembe a következő biztonsági tudnivalókat. Veszély: Életveszély a leeső teher miatt. V Szállítás előtt biztosítsa a kazántestet rögzítőhevederekkel. 6 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

17 Szállítás 4 4. A kazántest szállítása villás targoncával/két emelőkocsival A kazántestet villás targoncával vagy két emelőkocsival is szállíthatja. A kazántest szállításához vegye figyelembe a következő utasításokat: Veszély: Életveszély a leeső teher miatt. V A kazántest súlyát egyenletesen ossza el megemelésnél és szállításnál a villás targoncán vagy a két emelőkocsin. V A szállítás során biztosítsa a kazánt leesés ellen. 4.. A kazántest szállítása villás targoncával Vigyázat: A sérült kazántest rendszerkárokat okoz. A kazántest csak akkor szállítható villás targoncával, ha a villás targonca villájának hossza a kazán homlokfalától a kazán hátfaláig elér. V A kazántest megemelése előtt ellenőrizze, hogy a kazán homlokfala és hátfala a villás targonca villáján áll-e. V A kazántestet csak a főtartóknál és támaszoknál, és ne a kazántestnél emelje meg. V A nagyobb kazántesteket oldalról szállítsa a villás targoncával vagy nagy teherhez való görgőkkel. 4.. A kazántest szállítása két emelőkocsival V Toljon egy-egy emelőkocsit a kazán homlokfala és hátfala alá. V Emelje meg egyenletesen a kazántestet a két emelőkocsival SL 5. ábra A kazántest szállítása villás targoncával/két emelőkocsival Kazán homlokfal Kazán hátfal Kazántest Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk 7

18 4 Szállítás 4. Kazántest emelése daruval A kazántestet [] daruval is emelheti és szállíthatja. Veszély: Életveszély a leeső teher miatt. V Kizárólag azonos hosszúságú tartóköteleket használjon. V Kizárólag kifogástalan állapotú tartóköteleket használjon. V A horgokat kizárólag a csomóponti lemezek erre a célra szolgáló furataiba akassza be. V A kazántestet csak akkor szabad daruval emelnie, ha Önnek van megfelelő képzettsége hozzá. V Akassza a szállítókötél horgait [] a kazántest két csomóponti lemezének [4] furataiba. V Akassza a daruhorgot [] a szállítókötélbe. 6. ábra Kazántest emelése daruval Kazántest Daruhorog A szállítókötél horga 4 A csomóponti lemezek furatai SL 8 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

19 Szerelés 5 5 Szerelés 5. A kazán felállítása Ez a fejezet azt ismerteti Önnel, hogyan állíthatja fel szakszerűen a kazánt. Figyelem: Rendszerkárok a fagy miatt! V A kazánt fagymentes helyiségben kell felállítani. 5.. Faltól való ajánlott távolságok Ha alapot vagy felállítási helyet készít, akkor ügyelnie kell a megadott faltávolságokra ( 7. ábra és 8. tábl.). A felállítási felületnek terhelhetőnek, síknak és vízszintesnek kell lennie. A kazán elülső szélének egybe kell esnie az alap szélével. A kazánra vonatkozó felállítási példát a 7. ábrán találhatja meg. A kazánajtó ütközőjét átszerelheti jobbról balra ( 5.. fejezet a. oldaltól). Az L kazánhosszra és a B kazánszélességre vonatkozó adatokat a.0. fejezetben a. oldalon találhatja meg. A S A H A S Kazán Kazánméret A H távolság mm-ben A V távolság mm-ben ) A S távolság mm-ben A V Logano SK (000) (00) 7. ábra Felállítási helyiség a kazánnal, méretek mm-ben Logano SK (400) (700) (00) Megjegyzés 50+L BR A kazán felállításánál tartsa be a megadott minimális méreteket (zárójeles méretek) ( 7. ábra). A szerelési, karbantartási és szervizmunkák egyszerűsítése érdekében válassza a javasolt faltól való távolságokat. Füstgáz hangtompító beépítése esetén járulékos helyigénnyel kell számolni. Ha a szabályozókészüléket a szabályozókészülék tartóval (kiegészítő tartozék) szeretné a kazán oldalára rögzíteni, akkor a távolsági méreteket a tartó (kiegészítő tartozék) szerelési útmutatójából kell vennie. 8. tábl. Előírt távolságok a faltól ) Vegye figyelembe az L BR méretet (az égő hossza) az A V és A S méretet illetően (az égőajtó ütközési oldalán) Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk 9

20 5 Szerelés 5. A kazán beállítása A kazánt vízszintesen és függőlegesen is be kell állítani, hogy ne gyűlhessen össze levegő a kazánban. A kazán beállításához használjon lemezcsíkokat. V Állítsa be vízszintesen és függőlegesen a kazánt [] vízmérték [] segítségével SL 8. ábra A kazán beállítása Vízmérték Kazán 5. A fűtési rendszer füstgáz- és vízoldali csatlakoztatása Ebben a fejezetben azt ismertetjük Önnel, hogyan kell a fűtőkazánt a füstgázoldalon csatlakoztatni. Vigyázat: Rendszerkárok kondenzátum miatt. A füstgázgyűjtő ürítőcsöve nem kondenzátum-leeresztőként, hanem a tisztítófolyadék nedves tisztításkor történő leeresztésére szolgál. V Gondoskodjon arról, hogy ne folyjon vissza kondenzátum a füstgázvezetékből a kazánba. V Ezenkívül az üzemi feltételekkel biztosítsa azt is, hogy normál fűtési üzemben ne keletkezzen kondenzátum a kazánban. 5.. A füstgázcső tömítőkarmantyújának felhelyezése (kiegészítő tartozék) V Szerelje fel a mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően a füstgázcső tömítőkarmantyúját. 5.. A füstgáz hőmérséklet érzékelő felszerelése (kiegészítő tartozék) V Szerelje fel a mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően a füstgáz hőmérséklet érzékelőt. 0 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

21 Szerelés A kazán csatlakoztatása a csőhálózatra A kazán csőhálózatra történő csatlakozása során tartsa be a következőket. Ezek az utasítások a zavartalan működés szempontjából fontosak. Ahhoz, hogy elkerülje a vízoldali szennyeződést a kazánban, javasoljuk egy szennyfogó szűrő kivitelező által történő beszerelését a visszatérő vezetékbe. Vigyázat: Rendszerkárok a tömítetlen csatlakozások miatt. V A csatlakozó vezetékeket feszítés nélkül szerelje fel a kazán csatlakozásaira. Fűtés visszatérő vezeték csatlakoztatása V Csatlakoztassa a kazán [] visszatérő csatlakozójára a fűtési rendszer visszatérőjét. Vigyázat: Rendszerkárok a túl alacsony visszatérő hőmérséklet miatt. V Vegye figyelembe a K6 munkalapon (katalógus) található üzemi feltételeket. 9. ábra Logano 0 kw - 00 kw kazán SL A kazán előremenő csatlakozója (VK) Biztonsági előremenő vezeték (VSL - csatlakozó a kivitelező által beépített biztonsági szelep számára) A kazán visszatérő csatlakozója (RK) Fűtési előremenő vezeték csatlakoztatása V Csatlakoztassa a kazán [] előremenő csatlakozójára a fűtési rendszer előremenőjét. Az előremenő biztonsági vezeték csatlakoztatása Vigyázat: Rendszerkárok nem megfelelő elemeknek az előremenő biztonsági vezetékre [] történő csatlakoztatása miatt. V Ne csatlakoztasson tároló-vízmelegítőt vagy más fűtőkört az előremenő biztonsági vezetékre []. V Rögzítse 4 csavarral a biztonsági szelepet az előremenő biztonsági vezetéken (VSL) - [] lévő csatlakozóra. 0. ábra Logano 400 kw kw kazán SL A kazán előremenő csatlakozója (VK) Biztonsági előremenő vezeték (VSL - csatlakozó a kivitelező által beépített biztonsági szelep számára) A kazán visszatérő csatlakozója (RK) Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

22 5 Szerelés 5..4 A kazán feltöltése és a csatlakozások tömítettségének ellenőrzése Az üzembe helyezés előtt ellenőriznie kell a fűtési rendszer tömítettségét, hogy üzem közben ne fordulhassanak elő tömítetlen helyek a fűtési rendszerben. Vigyázat: Rendszerkárok a tömítettség ellenőrzés során fellépő túlnyomás miatt. A nagy nyomás esetén a kapcsoló, szabályozó és biztonsági eszközök megsérülhetnek. V Gondoskodjon arról, hogy a tömítettség ellenőrzésének időpontjában ne legyenek felszerelve olyan nyomáskapcsoló, szabályozó vagy biztonsági berendezések, amelyek a kazán vízterétől nem zárhatók el. Vigyázat: Rendszerkárok a hőmérsékletkülönbségből adódó feszültségek miatt. V A fűtési rendszert csak hideg állapotban szabad feltölteni (az előremenő hőmérséklet maximum 40 C lehet). V Töltse fel a fűtési rendszert töltővízzel ( 6.. fejezet, 7. oldal). V Ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét. Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

23 Szerelés A kazántest hőszigetelésének felszerelése A kazántest hőszigetelése a Logano SK645 / SK745 esetén a kazánmérettől függően, vagy részből áll. A kazántest hőszigetelésének megfelelő helyzete érdekében a következőkre kell ügyelni: V A kazántest hőszigetelésének átfedéseit szorító kapcsokkal kell rögzíteni A kazántest hőszigetelésének felszerelése a kazántest köpenyére A kazántest hőszigetelésének szerelésekor a következőkre kell ügyelni: V Először a kazántest hőszigetelésének elülső részét szerelje fel. V A nagyobb kazánoknál több hőszigetelő lap van. Több hőszigetelő lap esetén kötésben kell azokat elhelyezni. V Tolja át a kazántest hőszigetelést [] a kazántestköpeny [] alatt és helyezze a kazántestköpeny [] köré. V Biztosítsa a kazántest hőszigetelést [] szorító kapcsokkal [] SL. ábra A kazántest hőszigetelésének felszerelése Kazántestköpeny Kazántest hőszigetelés Szorító kapcsok Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

24 5 Szerelés 5.5 Az égőkábel elhelyezése Ha az oldalsó szabályozókészülék tartót (kiegészítő tartozék) használja, akkor erre a szerelési lépésre nincs szükség. Ilyenkor az égőkábelt közvetlenül a szabályozókészülék tartójából kell kivezetni. Az égőkábelt az ajtóütköző oldalán (gyárilag jobbra) kell elhelyezni. A következőkben a jobb oldalra történő szerelést ismertetjük, a bal oldalra ezt értelemszerűen kell alkalmazni. Veszély: Életveszély az elektromos áram miatt. Az égőkábel átvezetéséhez ki kell nyitni egy dugós csatlakozót. V Elektromos munkákat csak akkor szabad végeznie, ha a megfelelő szakképzettséggel rendelkezik. V Vezesse át a húzásmentesítővel ellátott égőkábelt [] az első oldalfal [] kábelátvezetésén []. Az égőcsatlakozó dugó (nagy, nincs a képen) kívül van.. ábra Az égőkábel felszerelése Égőkábel Kábelátvezetés Első oldalfal SL 5.6 Az oldalfalak felszerelése 0 kw - 40 kw kazánméretnél A jobb és a bal oldal oldalfalait azonos módon kell felszerelni. Az oldalfalak a kábelátvezetések helyzetében különböznek. V Helyezze fel a szorítókat []. V Akassza be az oldalfalakat [4] fent és lent a kazánkeret kereszttartóiba - [5] és [6]. V Csavarozza a kis oldalfalakat [] a forgópántokkal [] az oldalfalakra [4] S. ábra Az oldalfalak felszerelése 0 kw - 40 kw kazánméretnél Szorító Forgópántok Kis oldalfal 4 Oldalfal 5 Felső oldalsó kereszttartó 6 Alsó oldalsó kereszttartó 4 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

25 Szerelés Az oldalfalak felszerelése 500 kw - 00 kw kazánméretnél A jobb és a bal oldal oldalfalait azonos módon kell felszerelni. Az oldalfalak a kábelátvezetések helyzetében különböznek. V Helyezze fel a szorítókat []. V Akassza be az első oldalfalakat [4] fent és lent a kazánkeret kereszttartóiba - [6] és [7]. V Akassza be a hátsó oldalfalakat [5] fent és lent a kazánkeret kereszttartóiba - [6] és [7]. V Csavarozza a kis oldalfalakat [] a forgópántokkal [] az oldalfalakra - [4] és [5] S 4. ábra Az oldalfalak felszerelése 500 kw - 00 kw kazánméretnél Szorító Forgópántok Kis oldalfal 4 Első oldalfal 5 Hátsó oldalfal 6 Felső oldalsó kereszttartó 7 Alsó oldalsó kereszttartó 5.8 Az oldalfalak felszerelése 400 kw kw kazánméretnél A jobb és a bal oldal oldalfalait azonos módon kell felszerelni. Az oldalfalak a kábelátvezetések helyzetében különböznek. Az oldalfalak szerelésének egyszerűsítése érdekében beakasztáskor hagyjon egy kis távolságot a keze számára az oldalfalak között. 4 V Az oldalfalak szerelése után nyomja azokat szorosan össze. V Akassza be az első oldalfalakat [] fent és lent a kazánkeret kereszttartóiba. V Akassza be a középső oldalfalakat [] fent és lent a kazánkeret kereszttartóiba. V Akassza be a hátsó oldalfalakat [] fent és lent a kazánkeret kereszttartóiba. V Helyezze az U-profilokat [4] az oldalfalakra SL 5. ábra Az oldalfalak felszerelése 400 kw kw kazánméretnél Első oldalfal Középső oldalfal Hátsó oldalfal 4 U-profil Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk 5

26 5 Szerelés 5.9 A kazán első tetőburkolatának felszerelése 0 kw - 00 kw kazánméretnél V Csavarozza a kazán első tetőburkolatát [] a forgópántokkal [] a kazán szabályozókészüléket tartó tetőburkolatára [4]. V Dugja a [] és [4] számú tetőburkolatokat a szorítókra [] SL 6. ábra A kazán első tetőburkolatának felszerelése Szorító A kazán első tetőburkolata hőszigeteléssel Forgópántok 4 A kazán szabályozókészüléket tartó tetőburkolata 5.0 A kazán első tetőburkolatának felszerelése 400 kw kw kazánméretnél V Csavarozza a profilsínt [] a kazánra []. V Helyezze a szabályozókészüléket tartó tetőburkolatot [] a kazánra és a profilra [] SL 7. ábra A kazán első tetőburkolatának felszerelése Profilsín A kazán szabályozókészüléket tartó tetőburkolata Kazán 6 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

27 Szerelés 5 5. A szabályozókészülék (kiegészítő tartozék) felszerelése Ebben a fejezetben azt ismertetjük Önnel, hogyan szerelje fel a Logamatic 4, 4, 4, valamint 4 szabályozókészüléket és a kazán hőmérséklet érzékelő készletét. A szabályozókészülék vagy a kazánra vagy a megfelelő szerkezettel (kiegészítő tartozék) oldalt szerelhető fel. Az oldalsó szabályozókészülék tartó használata esetén vegye figyelembe a mellékelt szerelési útmutatót. Itt azt is ismertetjük, hogyan kell elhelyezni az égővezetéket és az érzékelővezetéket. 5.. A szabályozókészülék szerelése A 8. ábrán a szabályozókészüléket és az első burkolatot [] ábrázoltuk hátulról. V Csavarja ki a burkolatban lévő két csavart []. Vegye le felfelé a burkolatot. V Helyezze a szabályozókészülék betolható horgát [4] elöl a kazántető furataiba [5]. V Húzza előre, majd billentse hátrafelé a szabályozókészüléket. A rugalmas horgoknak [] be kell pattanniuk a nyílásokba []. V Csavarozza fel a szabályozókészülék lábazatát lemezcsavarral az első burkolatra ábra A szabályozókészülék szerelése S A burkolat rögzítő kapcsai Rugalmas horgok A kazántető első burkolatának négyszögletes nyílásai 4 Betolható horgok 5 A kazántető első burkolatának ovális nyílásai 6 A kazán első tetőburkolatának kábelátvezetése 7 Furatok a lemezcsavarok számára Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk 7

28 5 Szerelés 5.. Elektromos csatlakozás kialakítása Veszély: Életveszély az elektromos áram miatt. V Mielőtt kinyitja a készüléket, áramtalanítsa minden póluson a fűtési rendszert, és biztosítsa a véletlenszerű bekapcsolás ellen. V A kábeleket és a kapilláris csöveket gondosan helyezze el. V Elektromos munkákat csak akkor szabad végeznie, ha ezekhez a munkákhoz megfelelő szakképzettséggel rendelkezik. Ha nincs megfelelő szakképzettsége, akkor végeztesse el az elektromos csatlakoztatást egy szakcéggel. V Tartsa be a helyi szerelési előírásokat. V Létesítsen fix elektromos csatlakoztatást az EN 5065/ EN vagy a mindenkor érvényes nemzetközi szerelési szabványok és helyi előírások szerint. V Ha szükséges, akkor törje ki vagy vágja ki a kitörhető részeket a hátfalelemből []. V Készítse el a sorkapocsléc feliratozása szerint a dugaszolt csatlakoztatást a szabályozókészülékben. V Vezesse az égőkábelt a kazán első tetőburkolatának kábelátvezetésén keresztül a szabályozókészülékhez. V Csatlakoztassa az égőkábelt a szabályozókészülékre a csatlakozóléc feliratozása szerint. A Logamatic szabályozókészülékeknél a sorkapocslécek pozíciói eltérnek egymástól. A sorkapocsléc a Logamatic szabályozókészülék kinyitása után könnyen felismerhető. A különböző szabályozókészülékeknél a sorkapocsléc feliratozása azonos. V Készítse el a helyszíni elektromos csatlakozásokat a csatlakoztatási terv szerint a dugaszolós csatlakozókon ( a szabályozókészülék dokumentációja). 9. ábra A kábelátvezetés előkészítése Hátoldalelem (Logamatic 4000) SL 8 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

29 Szerelés 5 Minden vezetéket kábelbilinccsel kell rögzítenie (a kábelbilincsek a szabályozókészülék szállítási terjedelmébe tartoznak). Ehhez végezze el a következő munkalépéseket: V A kábelbilincset a behelyezett vezetékkel együtt felülről helyezze be a bilincskeretbe (. lépés). V Tolja le a kábelbilincset (. lépés). V Tartson ellen (. lépés). V Hajtsa fel a kart (4. lépés). V Szerelje vissza a szabályozókészülékre a burkolatot (8. ábra, 7. oldal). V Biztosítsa a csavarokkal (8. ábra, 7. oldal) a szabályozókészülék burkolatát SL 0. ábra A vezeték biztosítása kábelbilinccsel, lépés Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk 9

30 5 Szerelés 5.. A hőmérséklet érzékelő készlet szerelése Vigyázat: Készülékkárok a sérült kapilláris csövek miatt. V Ügyeljen arra, hogy a kapilláris csövek letekerésnél és elhelyezésnél ne törjenek meg vagy ne nyomódjanak össze. A kazán mérőhelye fent, a kazántesten van A hőmérséklet szabályozó hőmérséklet érzékelője "TR"-rel van megjelölve. 8 Ügyeljen arra, hogy a hőmérséklet érzékelő készletet eltérő módon kell felszerelni a Logamatic 4 szabályozókészülék ZM47 kiegészítő modullal történő csatlakoztatása esetén (lásd lentebb). V Vezesse a Logamatic szabályozókészülék hőmérséklet érzékelőjét és a biztonsági hőmérséklet határoló kapilláris csöves érzékelőjét [9] a negyedkör-szelvényű vakelemmel a középső kereszttartó alá és dugja a mérőhelybe [0]. V Vezesse át az égőkábelt a kazán első tetőburkolatának kábelátvezetésén [7]. V Tolja be ütközésig a kiegyenlítő rugót [] a hőmérséklet érzékelő készlettel [] együtt a merülőhüvelybe [6]. A hőmérséklet érzékelő készletnek [] a merülőhüvelybe [6] történő betolásakor a műanyag spirál [] automatikusan visszatolódik. V Tekerje össze a kábelek, kapilláris csövek és érzékelővezetékek felesleges hosszát, és helyezze őket a kazántest hőszigetelésére. A Logamatic 4 szabályozókészülék ZM47 kiegészítő modullal történő használata esetén: V A kivitelező szerelje fel a ZM47 hőmérséklet érzékelőjét felületi érzékelőként a kazán visszatérőjére SL. ábra A hőmérséklet érzékelő készlet szerelése Műanyag spirál Kiegyenlítő rugó Hőmérséklet érzékelő készlet 4 Érzékelő biztosító 5 Merülőhüvely feje 6 Merülőhüvely 7 A kazán elülső tetőburkolatának kábelátvezetése 8 Kazántest hőszigetelés 9 Kapilláris csövek és érzékelővezeték 0 Mérőhely Kazán visszatérő (RK) 7 Vigyázat: Rendszerkár a helytelen érzékelőhelyzet miatt. A hőmérséklet érzékelő másik helyre történő felszerelése rendszerkárokhoz vezethet. V A ZM47 hőmérséklet érzékelőjét csak a kazán visszatérőjére szabad felszerelni. 0 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

31 Szerelés 5 5. A kazán többi köpenyelemeinek felszerelése Ebben a fejezetben azt ismertetjük Önnel, hogyan szerelje fel a kazán többi köpenyelemét. 5.. A hátfal felszerelése 0 kw - 00 kw kazánméretnél 400 kw kazánmérettől kezdve nem kell hátfalat felszerelni. A hátfal két elemből áll: alsó hátfal [] felső hátfal [] Az alsó hátfal felszerelése V Dugja az alsó hátfalat [] a hátsó oldalfalakra []. A felső hátfal felszerelése V Dugja a felső hátfalat [] először az alsó hátfalra [], majd a hátsó oldalfalakra [] SL. ábra A hátfalelemek felszerelése Felső hátfal hőszigeteléssel Alsó hátfal hőszigeteléssel Hátsó oldalfal 5.. A kazán bal és jobb tetőburkolatának felszerelése V Dugja a kazán oldalsó tetőburkolatait [] a letöréssel befelé az oldalfalakon lévő szorítókra [4]. V Csavarozza a hátsó burkolatot [] a forgópántokkal [] a kazán tetőburkolataira []. V Dugja a hátsó burkolatot [] a szorítóra [5] ábra A kazán tetőburkolatainak felszerelése Oldalsó tetőburkolat Hátsó burkolat Forgópánt 4 Szorító 5 Szorító SL Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

32 5 Szerelés 5.. A hátsó profil felszerelése 400 kw kw kazánméretnél 400 kw kazánmérettől kezdve nem kell hátfalat felszerelni. V Akassza a profilt [] a kazánra [] SL 4. ábra A hátsó profil felszerelése Hátsó profil 5..4 Az ajtóburkolat felszerelése 0 kw - 00 kw kazánméretnél V Dugja a hőszigetelt alsó ajtóburkolatot [] az oldalfalakra []. V Dugja a hőszigetelt felső ajtóburkolatot [] először az alsó ajtóburkolatra [], majd az oldalfalakra [] SL 5. ábra Az ajtóburkolat felszerelése Felső ajtóburkolat hőszigeteléssel Alsó ajtóburkolat hőszigeteléssel Oldalfalak Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

33 Szerelés Az ajtóburkolat felszerelése 400 kw kw kazánméretnél V Csavarozza az ajtóburkolatot [] az égőajtóra [] négy csavarral []. 6. ábra Az ajtóburkolat felszerelése Ajtóburkolat Csavar Égőajtó SL 5. A felnyitható égőajtó felszerelése (beállítás) Ebben a fejezetben azt ismertetjük Önnel, hogyan kell a fűtőkazánt szakszerűen szerelni. 5.. Égőajtó 0 kw - 00 kw kazánméretnél, balra vagy jobbra nyitható Az égőajtó balra vagy jobbra nyitható. Figyelem: Sérülésveszély a leeső égőajtó miatt. V Semmiképpen ne csavarja ki mind a négy csavart az égőajtóból. V A bal vagy a jobb oldalon csavarjon ki két csavart SL 7. ábra Az égőajtó kinyitása Anyák Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

34 5 Szerelés 5.. Az égőajtó átszerelése 400 kw kw kazánméretnél Az égőajtó alaphelyzetben balról jobbra nyílik. Az égőajtó azonban át is szerelhető, hogy jobbról balra legyen nyitható. Figyelem: Sérülésveszély a leeső égőajtó miatt. V Semmiképpen ne csavarja ki mind a négy csavart az égőajtóból. B D A V Nyomja a hüvelyt [] a kazánhoz ( A és C ábra). V Csavarja az anyát [4] az égőajtóra ( A és C ábra). V Csavarja az anyát [4] a kazán irányába ( B és Dábra). V Nyomja a hüvelyt [] az anyához [4] ( B és D ábra). 4 C 4 B A 4 4 D 8. ábra Az égőajtó kinyitása Biztosító Anya Hüvely 4 Anya A A forgópánt felszerelése B A forgópánt felszerelése C Az ajtóbiztosító felszerelése D Az ajtóbiztosító felszerelése C SL 4 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

35 Szerelés Az égő (kiegészítő tartozék) felszerelése Ebben a fejezetben az égő felszerelését ismertetjük Önnel. Figyelem: Berendezéskárok a nem megfelelő égő miatt. V Csak olyan égőket használjon, amelyek megfelelnek a Logano SK645 / SK745 olaj-/gáztüzelésű speciális kazán műszaki feltételeinek (.0. fejezet,. oldal) Az égőlap felszerelése 4 Kérésre a Buderusnál előrefúrt égőlapokat is beszerezhet (kiegészítő tartozék). Ha nem rendelt a Buderusnál előrefúrt égőlapot, akkor a szállított vaklapot a kivitelezőnek kell megmunkálnia. V Fúrja ki vagy autogén hegesztővel vágja ki az égőlapot a szükséges égőátmérőnek megfelelően. V Fúrja ki az égő csatlakozó karimájának lyukképe szerint a furatokat az égő rögzítéséhez. V Rögzítse az égőlapot [] a tömítéssel [4] együtt az égőajtóra [] hatlapfejű csavarokkal és alátétekkel []. 9. ábra Az égőlap felszerelése Égőajtó Égőlap Hatlapfejű csavarok és alátétek 4 Tömítés SL 5.4. Az égő felszerelése az égőlapra A szereléshez és a csatlakoztatáshoz vegye figyelembe az adott égő szerelési útmutatóját. Figyelem: Rendszerkárok nem megfelelő szigetelőgyűrűk miatt. V Csak a szállított szigetelőgyűrűket használja. V Csavarozza az égőt [] az égőlapra []. V Vágja ki a szigetelőgyűrűket [4] az égőcső [5] átmérőjének megfelelően. V Töltse ki az égőajtó hőszigetelése [] és az égőcső [5] közötti rést a bepasszított szigetelőgyűrűkkel [4]. V Kösse össze a kémlelőlyuk szabadra fúvó csatlakozóját az égővel [], hogy a kémlelőlyuk lerakódásoktól mentes maradjon. V Csukja be az égőajtót és húzza meg az anyákat (. ábra, 6. oldal). V Csatlakoztassa az égőkábelt az égőre []. 0. ábra Az égő felszerelése (méretek mm-ben) Égő Égőlap Az égő hőszigetelése 4 Szigetelőgyűrűk 5 Égőcső SL 4 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk 5

36 5 Szerelés 5.4. Az égőajtó kinyitása Az égő felszereléséhez ki kell nyitnia az égőajtót. A következőképpen járjon el: Az 400 kw-os kazánoktól kezdve nem kell leszerelni az ajtóburkolatot. V Billentse fölfelé a kazán első tetőburkolatát [4]. V Az első hőszigetelt ajtóburkolatot [] először az oldalfalakról húzza le. V Húzza le fölfelé a felső ajtóburkolatot []. V Húzza le az alsó hőszigetelt ajtóburkolatot [] az oldalfalakról. V Billentse kifelé az oldalfalakat [] SL. ábra Az ajtóburkolat felszerelése Felső ajtóburkolat hőszigeteléssel Alsó ajtóburkolat hőszigeteléssel Oldalfalak 4 A kazán első tetőburkolata Figyelem: Sérülésveszély a leeső égőajtó miatt. V Semmiképpen ne csavarja ki mind a négy csavart az égőajtóból. V Csavarja ki az ajtócsavarokon [] lévő két anyát, és nyissa ki az égőajtót [].. ábra Az égőajtó kinyitása Égőajtó Ajtócsavarok Ajtócsavarok SL 6 Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk

37 Üzembe helyezés 6 6 Üzembe helyezés Ebben a fejezetben azt ismertetjük Önnel, hogyan helyezheti üzembe fűtési rendszerét. Vigyázat: Kazánkárok a szennyezett égési levegő miatt. V Erősen poros környezetben, például a felállítási helyen folyó építkezés során ne üzemeltesse a fűtőkazánt. V Biztosítsa a megfelelő levegőellátást. V A felállítási helyiségben ne használjon vagy ne tároljon klórtartalmú tisztítószereket és halogénszénhidrogéneket (pl. szórófejes dobozokban lévő szereket, oldószereket és tisztítószereket, festékeket, ragasztókat). V Az építkezés miatt bepiszkolódott égőt az üzembe helyezés előtt meg kell tisztítani. V Töltse ki az üzembe helyezési jegyzőkönyvet ( 6.7. fejezet, 40. oldal). 6. Első üzembe helyezés A kazánajtó szigetelő- és tűzálló betonnal van belül kifalazva. Az ebben az ajtófalazásban megkötött maradék nedvesség miatt a működési időszak elején vízgőzkilépés és cseppképződés lehet az ajtónál. Vigyázat: Egészségkárosodás veszélye az ivóvíz szennyezettsége miatt. V Az ivóvíz szennyeződésének elkerülése érdekében feltétlenül tartsa be az adott országban érvényes előírásokat és szabványokat. Az Európában érvényes EN 77 szabványt is tartsa be. A töltő- és a pótvíz minőségének meg kell felelnie a mellékelt üzemeltetési kézikönyv feltételeinek. A fűtési rendszer feltöltése után a fűtővíz ph-értéke megnő. -6 hónap elteltével (az első karbantartáskor) ellenőrizze, hogy beállt-e a ph-érték a fűtővízben. V Nyissa meg a fűtővíz oldali keverő és elzáró szelepeket. V Töltse fel lassan a fűtési rendszert, közben figyelje a nyomásmérő műszer kijelzését. V Légtelenítse a fűtési rendszert a fűtőtesteken lévő légtelenítő szelepeken. V Ha a légtelenítés miatt esik a víznyomás, akkor vizet kell utántölteni. Vigyázat: Berendezéskárok V Ha az első üzembe helyezés négy héten belül a kiszállítás után lezajlik, akkor a tüzelési teljesítmény maximum 60 % legyen, hogy az ajtókifalazás maradék vízmennyisége lassan tudjon eltávozni. 6. A fűtési rendszer feltöltése Vigyázat: Rendszerkárok a hőmérsékletkülönbségből adódó feszültségek miatt. V A fűtési rendszert csak hideg állapotban szabad feltölteni (az előremenő hőmérséklet maximum 40 C lehet). V A fűtőberendezést működés közben kizárólag csak a fűtőrendszer csőrendszerében (visszatérőben) lévő töltőcsapon szabad feltölteni. Logano SK645 / SK745 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk 7

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Kondenzációs gázkazán Logano plus GB402 Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 804 431 (2012/09) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 001 (09/2009) HU

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 001 (09/2009) HU Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók..............................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szilárd tüzelésű fűtőkazán Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás HU 2

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux SU400 SU1000 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 70 617 531-1/001 HU Tartalom 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 672080448.00-.ST Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szilárdtüzelésű kazán Logano G221 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 652 (2012/06) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kombitároló Logalux P750 S Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 648 507 (2001/03) HU Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux Melegvíztároló 6 720 87 906-00.T 6 720 88 80(205/2)HU Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400...3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800...6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 200...2250 Szerelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6304 576 005/0 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic MC0 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Biztonsági előírások.........................................

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás 6303 4821 01/2005 HU Szakemberek számára Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás Szilárdtüzelésű fűtőkazán Logano S111 (D) és Logano S111 (D)-WT Szerelés, kezelés és karbantartás előtt kérjük gondosan

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Semlegesítő berendezés

Semlegesítő berendezés Szerelési utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE0.1 V3 6 720 643 867(2010/03) HU Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez A hibakeresés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Bevezetés.....................................

Részletesebben

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 647 389 (01/2011) HU

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 647 389 (01/2011) HU Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók..............................

Részletesebben

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic 4313 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok és irányelvek

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Logano SK 645, SK 745 kazánok. Acéllemez kazánok 120-1850 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logano SK 645, SK 745 kazánok. Acéllemez kazánok 120-1850 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Logano SK 645, SK 745 kazánok Acéllemez kazánok 120-1850 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon:

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL SK 300-1 solar SK 400-1 solar SK 500-1 solar 6 720 613 940 HU (2007/03) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil) Tervezési, szerelési és használati útmutató SV Klímakonvektorok (fan-coil) Burkolat nélküli - burkolattal ellátott - légcsatornázható kivitel 2012.12.20. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk kazánok Öntöttvas kazánok 105-1200kW Fûtésben otthon vagyunk Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax: (24) 525-201

Részletesebben

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU 670647804-0 Síkkollektor FKC- Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók...............................

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán 6 720 612 229-00.1O A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Kezelési útmutató Szabályozó Logamatic 4211 A kezelő részére Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Tartalom 1 Bevezetés................................................. 4 2 Amit

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz

H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz Változat: 12720hu Állapot: #361-2010 Kiadás: 05/10cd H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz Munkakezdés előtt olvassa el! A jelen útmutatóban lévő előírások figyelmen

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Biztonság. Üzemeltetési utasítás ZIO 165, ZIO 200 égő gázhoz VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 7.2.14 Edition 11.

Biztonság. Üzemeltetési utasítás ZIO 165, ZIO 200 égő gázhoz VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 7.2.14 Edition 11. 7..4 Edition. GB F NL I E K S N P GR TR CZ PL RUS www.docuthek.com Üzemeltetési utasítás ZIO 65, ZIO 00 égő gázhoz Fordítás német nyelvről 008 0 Elster Gmb Tartalomjegyzék ZIO 65, ZIO 00 égő gázhoz.............

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Szakcég részére Szerelés

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6301 4217 04/2001 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SF 400/3 1000/3 tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Tartalomjegyzék Tudnivaló!

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 80 3-00.ITL Fomatervezett szolár szivattyús egység Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! KS005 T KS005 T SM00 6 70 803 530 (0/08) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 187 1.3 Rendeltetésszerű használat... 188 2. Általános

Részletesebben

5019 318 33287 PL CZ SK H BG RO SL HR GB

5019 318 33287 PL CZ SK H BG RO SL HR GB H ÜZEMBE HELYEZÉS - SZERELÉSI UTASÍTÁSOK Üzembe helyezési figyelmeztetés: A konyhai elszívó legalacsonyabb része és a főzőberendezésen kialakított edényfelület közötti távolságnak elektromos tűzhely esetén

Részletesebben

6 720 641 607-000.1TD. Gázüzemű kondenzációs készülék. Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2. Kezelési útmutató 6720641606 (2015/01) HU

6 720 641 607-000.1TD. Gázüzemű kondenzációs készülék. Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2. Kezelési útmutató 6720641606 (2015/01) HU 6 720 641 607-000.1TD Gázüzemű kondenzációs készülék Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2 Kezelési útmutató HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók.......

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Gázkazán OS/OW 18/23-1 AE 23/31 OS/OW 18/23-1 KE 23/31. 6720608XXX-0610 (Users18_23).fm Page 1 Tuesday, October 31, 2006 8:51 AM

Gázkazán OS/OW 18/23-1 AE 23/31 OS/OW 18/23-1 KE 23/31. 6720608XXX-0610 (Users18_23).fm Page 1 Tuesday, October 31, 2006 8:51 AM 6720608XXX-0610 (Users18_23).fm Page 1 Tuesday, October 31, 2006 8:51 AM Gázkazán OS/OW 18/23-1 AE 23/31 OS/OW 18/23-1 KE 23/31 HU (06.10) JS 6720608XXX-0610 (Users18_23).fm Page 2 Tuesday, October 31,

Részletesebben

Szerelési utasítás. Teljesítmény korlátozó. Szakemberek számára. A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni

Szerelési utasítás. Teljesítmény korlátozó. Szakemberek számára. A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Szerelési utasítás Teljesítmény korlátozó 6 70 614 337-00.1I Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 6 70 614 464 HU (007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: Névleges feszültség: Érintésvédelmi osztály: Névleges össz. teljesítmény Az izzók teljesítménye A készülék méretei: magasság: szélesség:

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelési kézikönyv és üzemeltetési útmutató Gázüzemű vízmelegítők minimaxx WR 11-2.B.. WR 14-2.B.. WR 18-2.B.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági információk 3 Jelmagyarázat 3 1

Részletesebben

6720613720-00.1 SD. Szolárszabályozó. B-sol 300. Szerelési és szervíz utasítás 6 720 640 483 (2009/10) HU

6720613720-00.1 SD. Szolárszabályozó. B-sol 300. Szerelési és szervíz utasítás 6 720 640 483 (2009/10) HU 6720613720-00.1 SD Szolárszabályozó -sol 300 Szerelési és szervíz utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1 iztonsági előírások és jelmagyarázat 5 1.1 Általános biztonsági előírások

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 43 04/00 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU 400, 500, 750 és 000 tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

6304 3562 2005/06 HU A

6304 3562 2005/06 HU A 6304 3562 2005/06 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU 6 720 614 356-00.1R Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata.............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25)

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) Beépítési és használati útmutató HU E1 HWS DIN/DVGW-által bevizsgált E1 HWS DIN/DVGW-tanusítvánnyal BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) EHF Egykaros szűrő / HWS Háztartási vízkezelő tartalmazza az elektromos szűrőcsere

Részletesebben