Amarex N S Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató"

Átírás

1 Búvármotor-szivattyú Amarex N S Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám:

2 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex N S Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása nélkül nem terjeszthetők, nem sokszorosíthatók, nem szerkeszthetők és nem adhatók tovább harmadik félnek. Általánosságban: a műszaki változtatások jogát fenntartjuk. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szójegyzék Általános ismertetés Alapelvek Hiányos gépek beépítése Célcsoport Kapcsolódó dokumentumok Jelmagyarázat Biztonság Figyelmeztető utasítások jelölése Általános ismertetés Rendeltetésszerű használat Személyzet szakképesítése és oktatása Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Biztonságra ügyelő munkavégzés Biztonsági tudnivalók a gépkezelő/üzemeltető számára Karbantartási-, inspekciós- és szerelőmunkák biztonsági útmutatásai Meg nem engedett üzemmódok Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás Szállítási állapot ellenőrzése Szállítás Csapágyazás/konzerválás Visszaszállítás Ártalmatlanítás A szivattyú/szivattyúaggregát leírása Általános leírás Megnevezés Típustábla Szerkezeti felépítés Felállítási módok Felépítés és működés Szállítási terjedelem Méretek és súlyok Felállítás/beépítés Biztonsági rendelkezések Felállítás előtti ellenőrzés A szivattyúaggregát felállítása Elektromos berendezések Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés...32 Amarex N S / 54

4 Tartalomjegyzék 6.1 Üzembe helyezés Üzemi környezet határértékei Üzemen kívül helyezés/beraktározás/konzerválás Újbóli üzembe helyezés Karbantartás/fenntartás Biztonsági rendelkezések Karbantartás/ellenőrzés Leürítés/tisztítás A szivattyúaggregát szétszerelése A szivattyúaggregát összeszerelése Csavarmeghúzási nyomatékok Pótalkatrészek készenlétben tartása Üzemzavarok: okok és elhárításuk Kapcsolódó dokumentumok Összeállítási rajz alkatrészjegyzékkel Robbantott ábra Elektromos kapcsolási rajz Túlterhelés ellen védő berendezés elektromos bekötési rajza EK megfelelőségi nyilatkozat Veszélytelenségi nyilatkozat...52 Címszójegyzék / 54 Amarex N S

5 Szójegyzék Szójegyzék Egyblokkos aggregát Hidraulika A motorház és a szivattyúház egy szerkezeti elemet alkot. A szivattyúnak az a része, amelyben a sebességből származó energia átalakul nyomási energiává Veszélytelenségi nyilatkozat A veszélytelenséget igazoló nyilatkozatot az ügyfél állítja ki a termék visszaküldése esetén, arról, hogy a terméket előírásszerűen leürítették, így a szállított közeggel érintkező alkatrészek a továbbiakban nem veszélyeztetik a környezetet és az emberi egészséget. Amarex N S / 54

6 1 Általános ismertetés 1 Általános ismertetés 1.1 Alapelvek Az üzemeltetési útmutató a címlapon megnevezett típusok és kivitelek tartozéka (a részletes adatokat a következő táblázatok tartalmazzák). Táblázat 1: Üzemeltetési útmutató érvényességi köre Beépítési méretek Járókerék kialakítása G típusú anyagkivitel S S Az üzemeltetési útmutató az üzemeltetés minden szakaszára vonatkozóan bemutatja a készülék szakszerű és biztonságos használatát. A típus és a sorozatnagyság, a legfontosabb üzemi adatok, a rendelési szám és a rendelési tételszám a gyári adattáblán vannak feltüntetve. A rendelési szám és a rendelési tételszám egyértelműen leírja a szivattyút/szivattyú gépegységet, és azonosításra szolgál minden további ügyletnél. Káresemény esetén haladéktalanul értesíteni kell a legközelebbi KSB szervizt, mert csak így érvényesíthető a szavatossági igény. 1.2 Hiányos gépek beépítése A KSB által szállított, hiányos gépek beépítéséhez lásd a Karbantartás/fenntartás c. fejezet mindenkori alfejezeteit. 1.3 Célcsoport A jelen üzemeltetési útmutató műszakilag képzett szakembereknek készült. 1.4 Kapcsolódó dokumentumok Táblázat 2: A kapcsolódó dokumentumok áttekintése Dokumentum Adatlap Felállítási terv/méretlap Hidraulikus jelleggörbe Összeállítási rajz 1) Pótalkatrészlisták 1) Kiegészítő üzemeltetési útmutató 1) Tartalom A szivattyú/szivattyú gépegység műszaki adatainak az ismertetése A szivattyúk/szivattyú gépegységek, súlyok csatlakozási és felállítási méreteinek ismertetése Emelőmagasság, térfogatáram, hatásfok és teljesítményigény jelleggörbék A szivattyú ismertetése metszeteken megjelenítve Pótalkatrészek ismertetése pl. szerelési alkatrészek fix felállításhoz nedves környezetben A tartozékok és/vagy beépített alkatrészek tekintetében a mindenkori gyártó megfelelő dokumentációja az irányadó. 1.5 Jelmagyarázat Táblázat 3: Alkalmazott szimbólumok Szimbólum Jelentés Kezelési utasítás feltételei Kezelési utasítás biztonsági tudnivalók esetén Cselekvés eredménye Kereszthivatkozás 1) a szállítási terjedelemmel kapcsolatos megegyezés szerint 6 / 54 Amarex N S

7 1 Általános ismertetés Szimbólum Jelentés Több lépésből álló cselekvési utasítás Útmutatás ajánlásokat és fontos útmutatásokat tartalmaz a készülék kezelésére vonatkozóan. Amarex N S / 54

8 2 Biztonság! VESZÉLY 2 Biztonság Az ebben a fejezetben található útmutatásokban megnevezett veszélyek nagy kockázattal járnak. 2.1 Figyelmeztető utasítások jelölése Táblázat 4: Figyelmeztető utasítások jellemzői Szimbólum Magyarázat! VESZÉLY VESZÉLY Ez a jelzőszó nagy kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely - ha nem sikerül elkerülni - súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezet.! VIGYÁZAT VIGYÁZAT Ez a jelzőszó közepes kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely - ha nem sikerül elkerülni - súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet. FIGYELEM FIGYELEM Ez a jelzőszó olyan veszélyre figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy működését fenyegető veszélyeket idézhet elő. Általános veszélyhely Ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt súlyos vagy halálos következményekkel járó veszélyekre figyelmeztet. Veszélyes elektromos feszültség Ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt elektromos feszültséggel kapcsolatos veszélyekre figyelmeztet, és információkkal szolgál az elektromos feszültséggel szembeni védelemhez. A gép megrongálódása Ez a szimbólum a FIGYELEM jelzőszóval együtt a gépet és működését fenyegető veszélyre figyelmeztet. 2.2 Általános ismertetés Az üzemeltetési útmutató alapvető útmutatásokkal szolgál a szivattyú felállításához, üzemeltetéséhez és karbantartásához; betartásuk biztosítja a szivattyú biztonságos kezelését, valamint a személyi sérülések és anyagi károk elkerülését. Minden fejezet biztonsági útmutatásait figyelembe kell venni. Az illetékes szakembereknek/az üzemeltetőknek az összeszerelés és az üzembe helyezés előtt el kell olvasniuk és maradéktalanul meg kell érteniük az üzemeltetési útmutatót. Az üzemeltetési útmutatónak mindenkor a szakemberek rendelkezésére kell állnia a helyszínen. A közvetlenül a szivattyún található útmutatásokat figyelembe kell venni és maradéktalanul olvasható állapotban kell tartani. Ez érvényes például a következőkre: Forgásirányt mutató nyíl Csatlakozások jelölései Gyári adattábla Az üzemeltetési útmutatóban nem tárgyalt helyi előírások betartásáért az üzemeltető felelős. 2.3 Rendeltetésszerű használat A A szivattyúaggregátot csak a kapcsolódó dokumentumokban leírt alkalmazási területeken szabad üzemeltetni. A szivattyúaggregátot csak műszakilag kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni. Tilos a szivattyúaggregátot részben összeszerelt állapotban üzemeltetni. 8 / 54 Amarex N S

9 2 Biztonság A szivattyúaggregáttal csak az adatlapon vagy az érintett kivitel dokumentációjában leírt közegek szállíthatók. A szivattyúaggregátot soha nem szabad szállított közeg nélkül üzemeltetni. Tartsa be az adatlapon vagy a dokumentációban megadott, tartós üzemre vonatkozó határértékeket (Q min 2) és Q max 3) ) (lehetséges következmények: tengelytörés, csapágy megrongálódása, csúszógyűrűs tömítés károsodása,...). Tisztítatlan szennyvíz szállítása esetén a tartós üzemre vonatkozó üzemeltetési határértékek a 0,7-1,2xQ opt 4) tartományba esnek, a dugulások/besülések kockázatának csökkentése érdekében. Kis szállított mennyiségek mellett alkalmazott erőteljesen csökkentett fordulatszámok esetén kerülje a tartós üzemre vonatkozó üzemeltetési határértékeket (<0,7 x Q opt 4) ). Tartsa be az adatlapon vagy a dokumentációban feltüntetett maximális szállított mennyiségeket (túlmelegedés, csúszógyűrűs tömítés károsodása, kavitációs sérülések, csapágykárok elkerülése,...). A szivattyúaggregátot nem szabad a szívó oldalon lefojtani (kavitációs sérülések elkerülése). Az adatlapon vagy a dokumentációban közölttől eltérő üzemeltetési módokat egyeztesse a gyártóval. A szivattyú gépegységet kizárólag az alábbi területeken szabad alkalmazni: Járókerék aprítóberendezéssel (S járókerék kialakítás) Szakaszos üzemmódban történő használat esetén, a következő szállított közegekre: háztartási szennyvíz nyersvíz fekália Az előre látható hibás használat elkerülése Tartsa be a visszacsapófedél teljes nyitásához tartozó szükséges minimális sebességeket a nyomáscsökkenések/dugulásveszély elkerülése érdekében. (szükséges minimális folyási sebességekről/ veszteségi tényezőkről érdeklődjön a gyártónál.) Soha ne lépje túl az adatlapon vagy a dokumentációban közölt megengedett használati határokat nyomás, hőmérséklet stb. vonatkozásában. Tartsa be a jelen üzemeltetési útmutatóban található összes biztonsági tudnivalót és cselekvési utasítást. 2.4 Személyzet szakképesítése és oktatása A gép szállítását, összeszerelését, kezelését, karbantartását és ellenőrzését végző személyzetnek megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell a személyzet felelősségi- és hatáskörét a szállítás, összeszerelés, kezelés, karbantartás és ellenőrzés tekintetében. Ha a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és tájékoztatásban kell részesíteni. Ezt szükség esetén a gép üzemeltetőjének megbízására a gyár, illetve a szállító cég is elvégezheti. A szivattyúval/szivattyú gépegységgel kapcsolatos oktatás csak műszaki szakember felügyeletével történhet. 2) legkisebb megengedett szállított mennyiség 3) legnagyobb megengedett szállított mennyiség 4) optimális hatásfok Amarex N S / 54

10 2 Biztonság 2.5 Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyása mindennemű kártérítésre vonatkozó igényjogosultságot megszüntet. A figyelmen kívül hagyás például a következő veszélyeztetéseket okozhatja: elektromos áramtól, hő-, mechanikai és kémiai hatásoktól eredő, vagy robbanás okozta személyi veszélyeztetés a termék fontos funkciói felmondják a szolgálatot elmaradnak a karbantartás és fenntartás előírt módszerei a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása által 2.6 Biztonságra ügyelő munkavégzés Az útmutatóban felsorolt meglevő biztonsági előírások figyelembe vétele valamint a rendeltetésszerű használat betartása mellett a következő biztonsági előírásokat is figyelembe kell venni: : Balesetvédelmi előírások, biztonsági és üzemeltetési rendelkezések Robbanásvédelmi előírások Veszélyes munkaanyagok használatára vonatkozó biztonsági rendelkezések Érvényben lévő előírások és törvények 2.7 Biztonsági tudnivalók a gépkezelő/üzemeltető számára A személyzet részére védőfelszerelést kell biztosítani, melyet használni kell. A (pl. a tengelytömítésnél) szivárgó veszélyes (pl. robbanásveszélyes, mérgező, forró) szállított közegeket úgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztessék a közelben tartózkodókat és a környezetet. Be kell tartani a hatályos törvényi előírásokat. A villamos energia által előidézett veszélyeket ki kell zárni (a részletes előírásokat lásd a felhasználó országában érvényes előírások és/vagy a helyi áramszolgáltató követelményei szerint). A szivattyú gépegység felszerelésekor tervezzen be egy vészleállítót is a szivattyú/szivattyú gépegység közvetlen közelében, ha a szivattyú lekapcsolása estén nem növekszik meg a veszély kockázata. 2.8 Karbantartási-, inspekciós- és szerelőmunkák biztonsági útmutatásai A szivattyún átépítés vagy változtatás csak a gyártó jóváhagyásával megengedett. Kizárólag eredeti alkatrészek vagy a gyártó által engedélyezett alkatrészek használhatók. Más alkatrészek felhasználásából eredő károk nem tartoznak a szavatosság körébe. Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a karbantartási, ellenőrzési és szerelési munkákat olyan, arra hivatott szakemberek hajtsák végre, akik az üzemeltetési útmutató figyelmes tanulmányozása után kellően tájékozottak. A szivattyún/szivattyú gépegységen bármilyen munka csak kikapcsolt állapotban végezhető. A szivattyúháznak fel kell vennie a környezeti hőmérsékletet. A szivattyúházat nyomás mentesíteni kell, és le kell üríteni. A szivattyú gépegység üzemen kívül helyezésekor az üzemeltetési útmutatóban leírtakat feltétlenül be kell tartani. ( fejezet 6.3 Oldal 34) Az egészségre veszélyes közeget szállító szivattyúkat meg kell tisztítani. Közvetlenül a munkák befejezése után minden biztonsági és védőberendezést ismét fel kell szerelni, illetve működésbe kell hozni. Az újbóli üzembe helyezés előtt az üzembe helyezéshez felsorolt pontokat figyelembe kell venni. ( fejezet 6.1 Oldal 32) 10 / 54 Amarex N S

11 2 Biztonság 2.9 Meg nem engedett üzemmódok A szivattyú/szivattyú gépegység üzemeltetésekor az adatlapon valamint az üzemeltetési útmutatóban megadott értékeket semmi esetre sem szabad túllépni. A gyárból kiszállított szivattyúk üzembiztossága csak rendeltetésszerű használat esetén szavatolt. Amarex N S / 54

12 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3.1 Szállítási állapot ellenőrzése 1. Az áru átadásakor ellenőrizze valamennyi csomagolási egység sértetlenségét. 2. Határozza meg pontosan és dokumentálja a szállítás során keletkezett kárt, majd haladéktalanul értesítse írásban a KSB céget illetve a szállítást végző céget és a biztosítótársaságot. 3.2 Szállítás VESZÉLY Szakszerűtlen szállítás A lezuhanó alkatrészek életveszélyes sérüléseket okozhatnak! A szivattyú gépegység megrongálódása! A teheremelő eszköz rögzítéséhez használja az erre kialakított függesztési pontot (szivattyú fogantyúja). Soha ne függessze fel a szivattyú gépegységet a csatlakozóvezetéknél fogva. A szállítási terjedelembe tartozó emelőláncot/ kiemelő kötelet kizárólag szivattyú gépegység szivattyúaknából történő kiemelésére ill. oda leengedésére használja. Biztonságosan akassza az emelőláncot/ kiemelő kötelet a szivattyúra és a darura. Csak bevizsgált, megfelelően jelölt és engedélyezett teheremelő eszközöket használjon. Vegye figyelembe a helyi szállítási előírásokat. Tartsa be a teheremelő eszköz gyártói dokumentációjában foglaltakat. A teheremelő eszköz teherbíró képessége legyen nagyobb, mint az emelendő gépcsoport típustábláján megadott tömeg. Vegye figyelembe az emelendő berendezésrészeket is. 3.3 Csapágyazás/konzerválás Ha a berendezést a szállítást követően hosszabb idő elteltével kívánja üzembe helyezni, akkor a következő intézkedések ajánlottak: VIGYÁZAT Szakszerűtlen tárolás Az elektromos csatlakozóvezetékek meghibásodása! Támassza meg az elektromos csatlakozóvezetékeket a vezeték átvezetésénél, így megakadályozhatja a maradandó alakváltozást. A csatlakozóvezeték védőfedeleit csak a beszereléskor távolítsa el. VIGYÁZAT Tárolás során a berendezés nedvesség, szennyeződések vagy kártevők következtében megrongálódhat A szivattyú/szivattyúaggregát korrodálódhat/szennyeződhet! Kültéri tárolás esetén a szivattyút/szivattyúaggregátot vagy a becsomagolt szivattyút/szivattyúaggregátot és tartozékait vízhatlanul le kell fedni. VIGYÁZAT Nedves, szennyezett vagy megrongálódott nyílások és csatlakozási helyek A szivattyúaggregát tömítetlenné válhat vagy megrongálódhat! A szivattyúaggregát lezárt nyílásait csak a felállításkor szabad felnyitni. 12 / 54 Amarex N S

13 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás Táblázat 5: A tárolás környezeti feltételei Környezeti feltétel Érték Relatív páratartalom 5-85 % Környezeti hőmérséklet (nem lecsapódó) - 20 C és + 70 C között A szivattyú gépegységet száraz, rázkódásmentes helyen, lehetőleg az eredeti csomagolásban tárolja. 1. A szivattyú házának belső oldalát permetezze be konzerválószerrel, különösen fontos ez a járókerék hasítékai közelében. 2. A konzerválószert a szívó- és nyomóvezeték-csonkokon keresztül permetezze. Ezután tanácsos lezárni a csonkot (pl. műanyag sapkával vagy hasonlóval). FONTOS TUDNIVALÓ A konzerválószer felhordásához / eltávolításhoz vegye figyelembe a gyártó utasításait. 3.4 Visszaszállítás 1. A szivattyút előírásszerűen le kell üríteni. ( fejezet 7.3 Oldal 40) 2. A szivattyút alapvetően át kell öblíteni és meg kell tisztítani, különösen akkor, ha káros, robbanásveszélyes, forró vagy más okból veszélyes közeget szállítottak vele. 3. Ha a szállított közeg maradványai a levegő páratartalmával reakcióba lépve korróziós károkat okozhatnak vagy oxigénnel érintkezve lángra lobbanhatnak, akkor a szivattyú gépegységet az előzőeken túlmenően közömbösíteni kell, valamint szárítás céljából vízmentes inert gázzal át kell fúvatni. 4. A szivattyúhoz/szivattyú gépegységhez mindig egy teljesen kitöltött, veszélytelenséget igazoló nyilatkozatot kell csatolni. Az alkalmazott biztonsági és szennyezésmentesítési intézkedéseket feltétlenül be kell tartani. FONTOS TUDNIVALÓ Szükség esetén a veszélytelenséget igazoló nyilatkozat letölthető az internetről a következő címen: Ártalmatlanítás FIGYELEM Egészségre veszélyes és/vagy forró szállított közegek, segéd- és üzemanyagok Személyek és a környezet veszélyeztetése! Az öblítőközeget, valamint adott esetben a maradék közeget fel kell fogni, és ártalmatlanítani kell. Szükség esetén védőruhát és védőmaszkot kell viselni. Az egészségre veszélyes anyagok ártalmatlanítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket be kell tartani. 1. A szivattyút/szivattyúaggregátot szét kell szerelni. A szétszereléskor a zsírokat és kenőfolyadékokat össze kell gyűjteni. 2. A szivattyú szerkezeti anyagait szét kell válogatni, pl.: - fém - műanyag - elektronikai hulladék - zsírok és olajok Amarex N S / 54

14 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3. Az ártalmatlanítani a helyi előírások szerint, illetve szabályozott módon kell végezni. 14 / 54 Amarex N S

15 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása 4.1 Általános leírás Robbanásvédelemmel ellátott szivattyú háztartási szennyvíz, nyersvíz és fekália szakaszos üzemmódban történő szállítására. 4.2 Megnevezés Példa: Amarex N S / 02 ULG 160 Táblázat 6: Magyarázat a megnevezéshez Rövidítés Jelentés Amarex N Típus S Járókerék kialakítása 32 Nyomócsonk névleges átmérője [mm] 160 Hidraulikaméret 0 Motorméret 2 Pólusszám UL Motorkivitel, UL = robbanásvédelem nélkül G A ház anyaga, G = szürkeöntvény 160 Járókerék névleges átmérője [mm] 4.3 Típustábla TYPE No Q l/s TEMP. MAX. 40 C Motor P Amarex N S /02 ULG DKN U 29 kw 400 V 50 Hz 1/min KSB SAS F SEQUEDIN H m kg 3~ M.-No. 3.4 A Ia/In 5.35 S IP 68 SUBM. MAX. 25 m Class F cos φ 0.88 S1 ACHTUNG Nicht unter Spannung öffnen. ATTENTION Do not open while energised. WARNING Ne pas ouvrir sous tension. Mat. No ábra 1: Típustábla (példa) 1 Megnevezés 2 KSB rendelési szám 3 Térfogatáram 4 A szállított közeg és a környezet maximális hőmérséklete 5 Védettség 6 Motor típusa 7 Névleges teljesítmény 8 Névleges fordulatszám 9 Méretezési feszültség 10 Névleges áramerősség 11 Emelőmagasság 12 Sorozatszám 13 Teljes súly 14 Gyártási év 15 Maximális bemerülési mélység 16 Tekercselés szigetelésének hőosztálya 17 Teljesítménytényező a méretezési 18 Méretezési frekvencia pontban 19 Üzemmód 20 Indítási áram viszony 4.4 Szerkezeti felépítés Típus Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú Nem önfelszívó Amarex N S / 54

16 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása Blokk gépegység Tengelytömítés Szivattyúoldal: forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítés folyadékfelfogó edénnyel hajtásoldal: egy tengelytömítő-gyűrű Járókerék kialakítása S-típusú járókerék járókerék vágóberendezéssel (S típusú járókerék) Alkalmazás a következő szállított közegekkel: fekália, háztartási szennyvizek és hosszú szálakat tartalmazó szennyvizek S-típusú járókerék a következő szállított közegekhez alkalmas: Háztartási szennyvíz Szennyvíz Fekáliát tartalmazó szennyvíz Normál csapágyazás Élettartamra kent csapágyak Karbantartásmentes Hajtás Háromfázisú, váltakozó áramú aszinkronmotor rövidre zárt forgórésszel 4.5 Felállítási módok Táblázat 7: Felállítási módok áttekintése S típusú felállítás - fix nedves felállítás P7 P1 P7 P1 P7 P1 P5 P2 P5 P4 P5 P4 kengyeles megvezetéssel huzalos megvezetéssel egycsöves megvezetéssel 16 / 54 Amarex N S

17 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása P1: szivattyú P2: kengyeles megvezetés telepítési készlete (ET 5) = 1,5 m / 1, 8 m / 2,1 m) P5: tartószerkezet P7: lánc és láncszem (hosszúság = 2 m) P1: szivattyú P4: kengyeles megvezetés telepítési készlete (ET 5) = 4,5 m) P5: tartószerkezet P7: lánc és láncszem (hossz = 5 m) P1: szivattyú P4: egycsöves megvezetés telepítési készlete P5: tartószerkezet P7: lánc és láncszem (hossz = 5 m) P típusú felállítás - hordozható nedves felállítás P7 P1 P1 P7 P4 P5 P6 kétcsöves megvezetéssel P1: Szivattyú P1: Szivattyú P6: talpak P4: telepítési készlet 2-rúdvezetés P7: lánc és láncszem (hossz = 5 m) P5: tartószerkezet és átmeneti idom P7: lánc és láncszem (hossz = 5 m) 5) ET = beépítési mélység a beadó nyílás alsó széle és a szivatyúzsomp talpa között Amarex N S / 54

18 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása 4.6 Felépítés és működés Kivitel Működésmód Tömítés ábra 2: Metszet Tengely 2 Csapágytartó 3 Nyomócsonk 4 Szívófedél 5 Szívócsonk 6 Járókerék 7 Tengelytömítés 8 Gördülőcsapágy, szivattyúoldali 9 Gördülőcsapágy, motoroldali A áramló közeg szivattyúba való belépése tengelyirányban, a szivattyúból való kilépése pedig radiálisan történik. A hidraulika a motortengely meghosszabbítására van rögzítve. A tengelyt közös csapágyazás vezeti meg. A szállított közeg a szívócsonkon (5) keresztül tengelyirányban lép be a szivattyúba, ahol a forgó járókerék (6) kifelé irányuló hengeres áramlássá gyorsítja. A szivattyúház áramlási kontúrjában a szállított közeg mozgási energiája nyomási energiává alakul át, amely a szállított közeget a nyomócsonkhoz (3) vezeti, melyen keresztül távozik a szivattyúból. A hidraulikát a járókerék hátoldalán egy nyomófedél határolja, melyen átvezet a tengely (1). A tengelyt a fedélen való átvezetés helyén tengelytömítés (7) választja el a környezettől. A tengelyt gördülőcsapágyak (8 és 9) támasztják meg, melyek a szivattyúházzal és/vagy a nyomófedéllel összekapcsolt csapágytartón (2) nyugszanak. A szivattyú szállított közeg oldalon forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldalon tengelytömítő gyűrűvel van tömítve. A tengelytömítő gyűrű és a csúszógyűrűs tömítés között elhelyezett kenőfolyadékkamra a hűtés és kenés célját szolgálja. 4.7 Szállítási terjedelem Kiviteltől függően a következő tételek tartoznak a szállítási terjedelembe: Fix felállítás nedves környezetben (S felállítási mód) komplett szivattyúaggregát elektromos csatlakozóvezetékekkel Tartóelem tömítő- és rögzítőanyaggal Emelőkötél, ill. lánc Konzol rögzítőanyaggal Talpas könyök rögzítőanyaggal 18 / 54 Amarex N S

19 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása Vezetési tartozékok (a vezetőcsöveket a KSB-szállítási terjedelem nem tartalmazza) Hordozható felállítás nedves környezetben (P felállítási mód) komplett szivattyúaggregát elektromos csatlakozóvezetékekkel 3 talp vagy 3 talp és szivattyúállvány rögzítőanyaggal Emelőkötél, ill. lánc FONTOS TUDNIVALÓ A szállítási terjedelembe tartozik egy külön típustábla. Szerelje ezt a típustáblát a beépítési helyen kívül eső, jól látható helyre, pl. kapcsolószekrény, csővezeték vagy konzol. 4.8 Méretek és súlyok A méret- és tömegadatokat a felállítási terv/méretlap vagy a szivattyúaggregát adatlapja tartalmazza. Amarex N S / 54

20 5 Felállítás/beépítés 5 Felállítás/beépítés 5.1 Biztonsági rendelkezések VESZÉLY Személyek tartózkodása a medencében a szivattyúaggregát működése közben Áramütésveszély! Soha ne indítsa el a szivattyúaggregátot, ha a medencében még emberek tartózkodnak. FIGYELEM Nem engedélyezett szilárdanyagok (szerszámok, csavarok stb.) a szivattyúaknában és a beömlő medencében a szivattyú gépegység bekapcsolásakor Személyi és anyagi károk keletkezésének veszélye! Elárasztás előtt ellenőrizze a szivattyúaknát és a beömlő medencét, hogy található-e bennük nem megengedett szilárdanyag, szükség esetén távolítsa el azokat. 5.2 Felállítás előtti ellenőrzés A felállítási hely előkészítése Felállítási hely - fix felállítás FIGYELEM Felállítás nem kellő szilárdságú vagy kellő teherbírású alapra Személyi sérülések és anyagi károk! Vegye figyelembe az EN szabvány XC1 robbanási osztály szerinti C35/45 osztályú beton kielégítő nyomószilárdságát. Az alap legyen megkötött, egyenletes és vízszintes. Vegye figyelembe a súlyadatokat. Rezonancia Az alapzatban és a csatlakoztatott csővezetékrendszerben kerülendőek a szokásos gerjesztési frekvenciájú rezonanciák (1- és 2-szeres forgási frekvencia, lapátforgáshang), mivel ezek a frekvenciák rendkívül erős rezgéseket okozhatnak. 1. Az építmény kialakítását ellenőrizni kell. Az építmény kialakítását a méretlapon/felállítási terven feltüntetett méretek szerint kell előkészíteni. Felállítási hely - hordozható felállítás FIGYELEM Hibás felállítás Személyi sérülések és anyagi károk! A szivattyú gépegységet függőlegesen, motorral felfelé mutató helyzetben állítsa fel. Megfelelő eszközök segítségével biztosítsa a szivattyú gépegységet megbillenés és felborulás ellen. Tartsa be az adatlapon/típustáblán feltüntetett súlyadatokat. Rezonancia Az alapzatban és a csatlakoztatott csővezetékrendszerben kerülendőek a szokásos gerjesztési frekvenciájú rezonanciák (1- és 2-szeres forgási frekvencia, lapátforgáshang), mivel ezek a frekvenciák rendkívül erős rezgéseket okozhatnak. 20 / 54 Amarex N S

21 5 Felállítás/beépítés 1. Az építmény kialakítását ellenőrizni kell. Az építmény kialakítását a méretlapon/felállítási terven feltüntetett méretek szerint kell előkészíteni Forgásirány ellenőrzése FIGYELEM Kéz illetve idegen test a szivattyúházban Sérülésveszély, a szivattyú megrongálódásának veszélye! Sem kézzel, sem más tárggyal nem szabad a szivattyú belsejébe nyúlni. Csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a szivattyúban nincs idegen test. Forgásirány ellenőrzés közben ne fogja meg a szivattyút. A gépegység elektromosan csatlakoztatva van. 1. Járassa rövid ideig a szivattyú gépegységet, úgy, hogy először be-, majd azonnal kikapcsolja, közben figyelje meg a motor forgásirányát. 2. Ellenőrizze a forgásirányt. A szivattyú nyílására nézve a járókeréknek az óra járásával ellentétesen kell mozognia (a szivattyúházon egy forgásiránynyíl jelöli). ábra 3: Forgásirány ellenőrzése 3. Hibás forgásirány esetén ellenőrizze a szivattyú csatlakozását a kapcsolóberendezésben. 4. Újra válassza le a szivattyú gépegységet elektromosan, majd biztosítsa véletlen bekapcsolás ellen. 5.3 A szivattyúaggregát felállítása A szivattyúaggregát felállítását alapvetően a felállítási terv/méretlap alapján kell elvégezni Fix felállítás nedves környezetben Talpas könyökidom rögzítése A karimás könyökidom rögzítése az építési mérettől függően csapszeges horgonyokkal és/vagy alapsínekkel történik. Amarex N S / 54

22 5 Felállítás/beépítés Karimás könyökidom rögzítése csapszeges horgonyokkal 1. Helyezze el a padlón a karimás könyökidomot (72-1). 2. Helyezze be a csapszeges horgonyt ( ). 3. Rögzítse a karimás könyökidomot (72-1) a csapszeges horgonnyal ( ) a padlóhoz. ábra 4: Karimás könyökidom rögzítése 6kt SW M SW t = hszüks trögz l Táblázat 8: Csapszeges horgonyok méretei Méret d o [mm] t=h szüks [mm] t rögz [mm] SW [mm] M [mm] 6 lapú SW [mm] Mt mon [Nm] M 10x Táblázat 9: Ragasztóhabarcs kikeményedési ideje Talajhőmérséklet Kikeményedési idő [min] -5 C és 0 C között C és +10 C között C és +20 C között 20 > +20 C 10 do ábra 5: Méretek A csővezeték csatlakoztatása VESZÉLY A talpas könyökidom karimáján megengedett terhelés túllépése A tömítetlen helyeken kilépő forró, mérgező, maró vagy éghető szállított közeg életveszélyt idézhet elő! Ne használja a szivattyút a csővezetékek fix pontjaként. A csővezetékeket közvetlenül a szivattyú előtt alátámasztva és feszüléstől mentesen csatlakoztassa. Vegye figyelembe a megengedett karimaterheléseket. Kompenzálja a csővezeték hőmérséklet-növekedés által okozott tágulását megfelelő intézkedésekkel. FONTOS TUDNIVALÓ Alacsonyabban fekvő objektumok víztelenítésekor a csatornából kiinduló visszatorlódás elkerülése érdekében építsen be a nyomóvezetékbe egy visszacsapófedelet. 22 / 54 Amarex N S

23 5 Felállítás/beépítés VIGYÁZAT Kritikus fordulatszám Erősebb rezgések! Csúszógyűrűs tömítések és csapágyak sérülése! A lekapcsolás után fellépő erősebb visszaforgás elkerülése érdekében hosszabb felszálló vezetékek esetén építsen be egy visszacsapófedelet. A visszacsapófedél elhelyezésekor vegye figyelembe a szellőzést. F z F y M y M z Mx F x Táblázat 10: Megengedett karimaterhelések Karimaátmérő Erők [N] Nyomatékok [Nm] F y F z F x F M y M z M x M ábra 6: Megengedett karimaterhelések Kötélvezetés felszerelése A szivattyúaggregát vezetése, aknába vagy tartályba történő elhelyezése kétköteles vezetés segítségével, két párhuzamos, erősen megfeszített nemesacél kötélen történik, a berendezés önműködően összekapcsolódik az akna alján rögzített talpas könyökidommal. FONTOS TUDNIVALÓ Amennyiben az építészeti adottságok/csővezeték-vezetések stb. a vezetőkötél ferde vezetését teszik szükségessé, a biztonságos beakasztási funkcióra tekintettel ne lépje túl az 5 -os szöget. Konzol rögzítése 1. Rögzítse a 894 konzolt a acéldübel segítségével az aknanyílás szélén, és húzza meg 10 Nm meghúzási nyomatékkal. 2. Tolja az 571 szorítókengyelt az 572 feszítőkengyel furataiba, és rögzítse a anyákkal. 3. Szerelje a 904 menetes csapszeget az előszerelt szorítószerkezettel együtt a anya segítségével a konzolra. Ne csavarja fel túlságosan a anyát, hogy a vezetőkötél későbbi megfeszítéséhez elegendő feszítési út álljon rendelkezésre. ábra 7: Konzol felszerelése Amarex N S / 54

24 5 Felállítás/beépítés Vezetőkötél behelyezése 1. Emelje meg az 571 szorítókengyelt, és helyezze be a kötél végét. 2. Vezesse az kötelet a 72-1 talpas könyökidom körül, húzza vissza az 572 feszítőkengyelhez, és helyezze az 571 szorítókengyelbe. 3. Feszítse meg kézzel az kötelet, és rögzítse a hatlapú anyákkal. 4. Húzza feszesre a kötelet a konzolra felfekvő hatlapú anya(k) forgatásával. Vegye figyelembe a Vezetőkötél feszítőereje című táblázatot. 5. Végül biztosítsa egy második hatlapú anyával. 6. Az 572 feszítőkengyelen lévő szabad kötélvéget összetekerheti vagy levághat a végéből. A levágást követően kösse át a végeket a kötél szétbomlását megakadályozandó. 7. Akassza be az kampót a 894 konzolba az emelőkötél/-lánc későbbi rögzítéséhez. Táblázat 11: Vezetőkötél feszítőereje Szivattyú mérete Meghúzási nyomaték M A[Nm] Feszítőerő P [N] ábra 8: Vezetőkötél behelyezése Csöves megvezetés felszerelése (1 vagy 2 vezetőcső) A szivattyú gépegység vezetése, aknába vagy tartályba történő elhelyezése egy vagy két függőlegesen álló csövön történik, és a berendezés önműködően összekapcsolódik az akna alján rögzített talpas könyökkel. FONTOS TUDNIVALÓ A vezetőcsöveket a szállítási terjedelem nem tartalmazza. A vezetőcsövek anyagkivitelét a szállított közegtől függően vagy az üzemeltető utasításai alapján válassza meg. A vezetőcsöveknek a következő méretekkel kell rendelkezniük: Táblázat 12: Vezetőcsövek méretei Hidraulikaméret Külső átmérő Falvastagság [mm] 6) [mm] minimum maximum , Konzol rögzítése 1. Rögzítse a konzolt 894 acéldübellel az aknanyílás szélén, majd húzza meg 10 Nm meghúzási nyomatékkal. Vegye figyelembe a dübelek furatelrendezési tervét. (lásd a méretezett rajzot) ábra 9: Konzol rögzítése Vezetőcsövek felszerelése (2-rudas vezetés) VIGYÁZAT Vezetőcsövek szakszerűtlen felszerelése A csöves megvezetés megrongálódása! A vezetőcsöveket mindig függőlegesen állítsa be. 6) DIN 2440/2442/2462 vagy egyenértékű szabványok szerint 24 / 54 Amarex N S

25 5 Felállítás/beépítés FONTOS TUDNIVALÓ A 6 métert meghaladó beépítési mélység esetén a szállítási terjedelembe tartozhatnak a vezetőcsöveket középen alátámasztó konzolok. A konzolok egyidejűleg a két vezetőcső közötti távtartók szerepét is betöltik ábra 10: 2 vezetőcső felszerelése Helyezze az adaptert 82.5 a talpas könyökidomra 72.1, és rögzítse a csavarokkal 914.2, az alátétekkel és az anyákkal Helyezze a csöveket 710 az adapter 82.5 kúp alakú bütykeire, és állítsa függőleges helyzetbe. 3. Jelölje meg a csövek 710 hosszát (a konzol alsó éléig), közben vegye figyelembe a konzol 894 hosszú furatainak állítási tartományát. 4. Vágja le a csöveket 710 a csőtengelyre merőlegesen, majd sorjátlanítsa belül és kívül. 5. Tolja a konzolt 894 a szorítóelemmel a vezetőcsövekbe 710, amíg a konzol fel nem ül a csővégekre. 6. Húzza meg az anyákat Ezáltal a szorítóelemek kitágulnak, és nekifeszülnek a cső belső átmérőjének. 7. Biztosítsa az anyát egy második anyával. Vezetőcsövek felszerelése (1-rudas vezetés) 1. Helyezze a csövet 710 a talpas könyökidom 72.1 befogókeretére és állítsa függőleges helyzetbe. 2. Jelölje meg a cső 710 hosszát (a konzol alsó éléig), közben vegye figyelembe a konzol 894 hosszú furatainak állítási tartományát. 3. Vágja le a csövet 710 a csőtengelyre merőlegesen, majd sorjátlanítsa belül és kívül. 4. Tolja a konzolt 894 a vezetőcsőbe 710, amíg a konzol fel nem ül a csővégre. UG ábra 11: 1 vezetőcső felszerelése Kengyelvezetés felszerelése 1. Vezesse az 571 vezetőkengyel végeit a 72.1 talpas könyökidom foglalatába. 2. Rögzítse a karimás könyökidomot két dübel segítségével az akna alján. ( fejezet Oldal 21) UG ábra 12: Kengyelvezetés felszerelése Amarex N S / 54

26 5 Felállítás/beépítés 17 Nm A szivattyú gépegység előkészítése Tartóelem felszerelése kötélvezetésnél, 1-rudas vezetésnél és kengyelvezetésnél 1. Erősítse a 723 tartóelemet a csavar és az alátét segítségével 17 Nm csavarmeghúzási nyomatékkal a nyomókarimára (lásd a szöveg melletti ábrát). Tartóelem felszerelése 2-rudas vezetésnél 2563:103 ábra 13: Tartóelem felszerelése kötélvezetésnél, 1- rudas vezetésnél és kengyelvezetésnél 1. Erősítse a tartóelemet 732 a csavarokkal 920 és az alátétekkel Nm csavarmeghúzási nyomatékkal a nyomókarimára (lásd a szöveg melletti ábrát). 2. Helyezze a profiltömítést 410 a tartóelem hornyába. Ez a tömítés a talpas könyökidom felé való tömítettséget biztosítja a beépítés során. Lánc/emelőkötél felszerelése ábra 14: Tartóelem felszerelése 2-rudas vezetésnél Fix nedves felállítás 1. Akassza a láncot, ill. az emelőkötelet a szivattyú gépegységen a nyomócsonk oldalán lévő függesztőszembe/szemes csavarba/kengyelbe. Így a beakasztással a nyomócsonk felé megdöntött ferde pozíció jön létre, mely lehetővé teszi a beakasztási műveletek elvégzését a talpas könyökidomon. UG Lánc/emelőkötél felszerelése - fix felállításhoz nedves környezetben Hordozható nedves felállítás 1. Akassza a láncot, ill. az emelőkötelet a szivattyú gépegységre a nyomócsonk oldalán lévő függesztőszembe/szemes csavarba/kengyelbe. UG Lánc/emelőkötél felszerelése - hordozható felállításhoz nedves környezetben 26 / 54 Amarex N S

27 5 Felállítás/beépítés Táblázat 13: Rögzítési módok Ábra Rögzítési mód Szem lánccal a szivattyúházon Bilincs Kampó 885 Lánc UG Szivattyúaggregát beépítése FONTOS TUDNIVALÓ Iszaptartalmú, uszadékos víz szivattyúzása esetén előnyösebb az S típusú járókerékkel felszerelt szivattyúaggregátok alkalmazása. Ilyen esetekben ajánlott egy ferde tartóelem alkalmazása. FONTOS TUDNIVALÓ A szivattyúaggregátnak a tartóelemmel kevéssel a konzol és a vezetőcsövek fölé kell behelyezkednie, majd leereszkednie. Szükség esetén módosítsa a daru helyzetét a szerelés közben. 1. Vezesse át a szivattyú gépegységet fölülről a feszítőkengyelen/konzolon, fűzze be a vezetőkötelet/vezetőcsöveket és lassan engedje le. A szivattyú gépegység automatikusan rögzül a 72-1 talpas könyökidomhoz. 2. Akassza be az emelőláncot/kiemelő kötelet a konzolon lévő kampóba Hordozható nedves felállítás A szivattyú gépegység felállítása előtt szükség esetén szerelje fel a 3 szivattyúlábat és a talplemezt. A szivattyúlábak felszerelése 1. Lazítsa meg a csavarokat Tolja a szivattyúlábakat 182 a szívófedélen lévő nyílásokba. 3. Húzza meg újra a csavarokat , a művelet során tartsa be a csavarmeghúzási nyomatékokat. Talplemez felszerelése 1. Erősítse a talplemezt csavarok, alátétek és anyák segítségével a három szivattyúlábra, a művelet során tartsa be a csavarmeghúzási nyomatékokat. Lánc/emelőkötél felszerelése 1. Akassza be a láncot, ill. az emelőkötelet a szivattyún, a nyomócsonk oldalán lévő bilincsbe (lásd a szöveg melletti ábrát és a Rögzítési módok táblázatot). A csővezeték csatlakoztatása A DIN-csatlakozóhoz merev, illetve rugalmas vezetékek csatlakoztathatók. UG ábra 15: Lánc/emelőkötél rögzítése Amarex N S / 54

28 5 Felállítás/beépítés ábra 16: Csatlakoztatási variációk 5.4 Elektromos berendezések Tudnivalók a kapcsolóberendezés tervezéséhez A szivattyú gépegység elektromos csatlakoztatásakor tartsa be a melléklet Elektromos csatlakozási terv című részében foglaltakat. A szivattyú gépegységet elektromos csatlakozóvezetékekkel szállítjuk és direkt indításhoz van tervezve. FONTOS TUDNIVALÓ Amennyiben a kapcsolóberendezés és a szivattyúaggregát csatlakozási pontja közé kábelt fektet, ügyeljen arra, hogy elegendő ér álljon rendelkezésre az érzékelőkhöz. A keresztmetszet legalább 1,5 mm² legyen. A motorok IEC 38 szerinti névleges feszültségű és feszültségtűrésű alacsony feszültségű elektromos hálózatokra vagy egyéb hálózatra ill., max. ±10 % névleges feszültségtűréssel rendelkező tápellátó-berendezésekre csatlakoztathatóak Túlterhelés elleni védelem 1. Védje a szivattyú gépegységet túlterhelés ellen az IEC 947 szerinti termikus késleltetésű túlterhelés elleni védelemmel és a helyi érvényességű előírások szerint. ( fejezet 9.4 Oldal 50) 2. Állítsa be a túlterhelés elleni védelmet a típustáblán megadott névleges áramerősségre Szintszabályozás VIGYÁZAT A szállított közeg minimális szintjének el nem érése A szivattyúaggregát kavitáció okozta megrongálódása! Mindig érje el a szállított közeg a minimális folyadékszintet. A szivattyú gépegység tárolómedencében, automatikus üzemmódban történő használatához szintszabályozó szükséges. Vegye figyelembe a szállított közeg előírt minimális szintjét Érzékelők VESZÉLY Hiányosan csatlakoztatott szivattyúaggregát üzeme A szivattyúaggregát megrongálódása! Soha ne indítsa el a szivattyúaggregátot hiányosan csatlakoztatott elektromos csatlakozóvezetékekkel vagy működésképtelen ellenőrző berendezésekkel. 28 / 54 Amarex N S

29 5 Felállítás/beépítés VIGYÁZAT Hibás csatlakoztatás Az érzékelők megrongálódása! Az érzékelők csatlakoztatásakor tartsa be a következő fejezetekben megadott határértékeket. A szivattyú gépegység érzékelőkkel van felszerelve. Ezek az érzékelők megakadályozzák a szivattyú gépegységet fenyegető veszélyeket és sérüléseket. Az érzékelőktől érkező jelek kiértékeléséhez mérőátalakítók szükségesek. A 230 V~ feszültséghez alkalmas eszközök a KSB-től beszerezhetők. FONTOS TUDNIVALÓ A szivattyú biztonságos üzeme és a garancia megtartása csak akkor lehetséges, ha az érzékelők jeleit a jelen üzemeltetési útmutatónak megfelelően kiértékelik. Minden érzékelő a szivattyú gépegység belsejében található, és a csatlakozóvezetékhez van csatlakoztatva. A kapcsolásról és az érjelölésekről lásd a Villamos csatlakozási tervek c. dokumentumot. Az egyes érzékelőkkel és a beállítandó határértékekkel kapcsolatos útmutatást a következő fejezetekben olvashat Motorhőmérséklet A szivattyú gépegység Amarex N S tekercshőmérséklet kétszeres figyelésével van felszerelve. A hőmérséklet-felügyeleti funkciót két bimetál kapcsoló látja el a 20. és a 21. sz. csatlakozókkal (max. 250 V~/2 A), amelyek a tekercselés túl magas hőmérséklete esetén kinyitnak. Kioldáskor a szivattyú gépegységnek ki kell kapcsolnia. Az automatikus visszakapcsolás megengedett. Ezenkívül a két bimetál kapcsoló a 21. és a 22. sz. csatlakozókkal (max. 250 V~/2 A) hőmérséklet határolókapcsolóként működnek, amelyek a hőmérsékleti határérték túllépése esetén kinyitnak. Kioldáskor a szivattyú gépegységnek ki kell kapcsolnia. A szivattyú gépegység nem kapcsolhat be újra automatikusan Villamos csatlakoztatás VESZÉLY A szivattyú gépegységen képzetlen személyzet által végzett munkák Áramütés miatti életveszély! Az elektromos csatlakoztatást csak szakképzett villanyszerelő végezheti! Tartsa be az IEC (DIN VDE 0165) előírásait. FIGYELEM Hibás hálózati csatlakoztatás Az elektromos hálózat megrongálódása, rövidzárlat! A helyi áramszolgáltató műszaki csatlakoztatási feltételeit figyelembe kell venni. Vizsgálja meg a villamos csatlakozóvezetéket külső sérülések tekintetében. Soha ne csatlakoztasson sérült csatlakozóvezetékeket. Amarex N S / 54

30 5 Felállítás/beépítés VIGYÁZAT Szakszerűtlen kábelfektetés Az elektromos csatlakozóvezetékek meghibásodása! -25 C alatti hőmérsékleten tilos az elektromos csatlakozóvezetékeket mozgatni. Ne törje meg és ne nyomja össze az elektromos csatlakozóvezetékeket. Ne emelje a szivattyú gépegységet az elektromos csatlakozóvezetékekre. Igazítsa az elektromos csatlakozóvezetékek hosszát a berendezés adottságaihoz. VIGYÁZAT A motor túlterhelése A motor megrongálódása! Védje a motort az IEC 947 és az érvényes helyi előírások szerinti termikus késleltetésű, túlterhelés ellen védő berendezéssel. Az elektromos csatlakoztatáskor kövesse a mellékletben található elektromos csatlakozási tervet és a kapcsolóberendezés tervezésére vonatkozó tudnivalókat. A szivattyú gépegységet csatlakozóvezetékkel szállítjuk. Alapvetően minden megjelölt eret csatlakoztatni kell. VESZÉLY Hiányosan csatlakoztatott szivattyú gépegység üzemeltetése A szivattyú gépegység megrongálódása! Soha ne indítsa el a szivattyú gépegységet hiányosan csatlakoztatott elektromos csatlakozóvezetékekkel vagy működésképtelen ellenőrző berendezésekkel. VESZÉLY Sérült csatlakozóvezetékek elektromos csatlakoztatása Áramütés miatti életveszély! Csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakozóvezetékek épségét. Soha ne csatlakoztasson sérült csatlakozóvezetékeket. VIGYÁZAT Szállított közeg szívása Az elektromos csatlakozóvezeték meghibásodása! Az elektromos csatlakozóvezetéket kifeszítve kell felfelé elvezetni. 1. Az elektromos csatlakozóvezetékeket kifeszítve kell felfelé elvezetni és rögzíteni. 2. Az elektromos csatlakozóvezetékek védőkupakjait csak közvetlenül a csatlakoztatás előtt szabad eltávolítani. 3. Szükség esetén igazítsa az elektromos csatlakozóvezetékek hosszát a helyi adottságokhoz. 4. A vezetékek rövidítését követően a korábban is megtalálható jelöléseket újra fel kell vinni a vezetékek végeinek egyes ereire. ábra 17: Elektromos csatlakozóvezetékek rögzítése Potenciálkiegyenlítés A potenciálkiegyenlítésre az EN előírásai érvényesek. A szivattyúház M 8x20 belső hatlapú csavarhoz kialakított belsőmenetes furattal van ellátva. 30 / 54 Amarex N S

31 5 Felállítás/beépítés VESZÉLY Szivattyúaggregát megérintése működés közben Áramütésveszély! Gondoskodjon róla, hogy a szivattyúaggregátot működés közben ne lehessen kívülről megérinteni. VESZÉLY Kémiailag korrozív hatású szállított közegek Áramütésveszély! Ha a szivattyú gépegységet kémiailag korrozív hatású szállított közegekhez alkalmazza, soha ne használja a kívül elhelyezett potenciálkiegyenlítő csatlakozókapcsot. Csatlakoztassa a potenciálkiegyenlítőt a nyomóvezeték egyik szállított közeg által nem érintett karimájához, és hozzon létre elektromos összeköttetést az újonnan létrehozott potenciálkiegyenlítő és a szivattyú gépegység között. Amarex N S / 54

32 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 6.1 Üzembe helyezés Az üzembe helyezés előfeltételei VIGYÁZAT A szállított közeg szintje túl alacsony A szivattyú gépegység megrongálódása! Töltse fel teljesen a szivattyú gépegységet a szállított közeggel, hogy ezáltal teljes biztonsággal kizárható legyen a robbanékony környezet kialakulása. A szivattyú gépegységet csak úgy üzemeltesse, hogy ne juthasson levegő a szivattyúházba. A szállított közeg (R3) szintje soha nem csökkenhet a minimális folyadékszint alá. Tartós üzem esetén (S1) a szivattyú gépegységet teljesen alámerítve kell üzemeltetni. VESZÉLY Személyek tartózkodása a medencében a szivattyúaggregát működése közben Áramütésveszély! Soha ne indítsa el a szivattyúaggregátot, ha a medencében még emberek tartózkodnak. A szivattyú gépegység üzembe helyezése előtt ellenőrizze a következő pontokat: A szivattyú gépegység elektromosan az előírásoknak megfelelően minden védőberendezéssel legyen összekapcsolva. A szivattyú fel van töltve szállított közeggel. A forgásirány ellenőrzése megtörtént. Ha a szivattyú/szivattyú gépegység hosszabb ideig üzemen kívül volt, akkor hajtsa végre a ( fejezet 6.4 Oldal 35) pontban leírt intézkedéseket Bekapcsolás VESZÉLY Személyek tartózkodása a medencében a szivattyúaggregát működése közben Áramütésveszély! Soha ne indítsa el a szivattyúaggregátot, ha a medencében még emberek tartózkodnak. VIGYÁZAT Bekapcsolás kifutó motornál A szivattyúaggregát megrongálódása! A szivattyúaggregátot csak azután kapcsolja be újra, ha már teljesen leállt. Soha ne kapcsolja be a szivattyúaggregátot, amíg az visszafelé forog. A szállított közeg szintje megfelelő. VIGYÁZAT Indítás zárt elzáró szerelvénnyel szemben Erősebb rezgések! Csúszógyűrűs tömítések és csapágyak sérülése! Soha ne indítsa el a szivattyúaggregátot zárt elzáró szerelvénnyel szemben. 32 / 54 Amarex N S

33 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 1. Ha van ilyen, nyissa ki teljesen a nyomóvezetékben lévő elzáró szerelvényt. 2. Kapcsolja be a szivattyúaggregátot. 6.2 Üzemi környezet határértékei VESZÉLY Használatra vonatkozó határértékek túllépése A szivattyú gépegység megrongálódása! Tartsa be az adatlapon megadott üzemeltetési adatokat. Kerülje a zárt elzárószerelvénnyel végzett üzemeltetést. Soha ne üzemeltessen szivattyú gépegységet az adatlapon, ill. a típustáblán feltüntetett környezeti és szállított közeg hőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten. Soha ne üzemeltesse a szivattyú gépegységet a következőkben megadott határokon kívül Kapcsolási gyakoriság VIGYÁZAT Túl gyakori kapcsolás A motor megrongálódása! Soha ne lépje túl a megadott kapcsolási gyakoriságot! A motorban fellépő erős hőmérséklet-emelkedés elkerülése érdekében nem szabad túllépni az egy órára jutó kapcsolási folyamatok következőkben megadott mennyiségét. Táblázat 14: Kapcsolási gyakoriság Időintervallum Maximális kapcsolási gyakoriság [kapcsolások] óránként 30 évente 5000 Ezek az értékek hálózatban történő bekapcsolásra érvényesek (direkt vagy csillag-delta védelemmel, indítótrafóval, lágyindító szerkezettel) Üzemi feszültség Az üzemi feszültség legnagyobb megengedett eltérése a méretezési feszültség ±10%-a. Az egyes fázisok közötti feszültségkülönbség maximum 1% lehet Szállított közeg A szállított közeg hőmérséklete A szivattyúaggregátot folyadékok szállítására tervezték. Befagyásveszély esetén a szivattyúaggregát nem üzemképes. VIGYÁZAT Befagyásveszély A szivattyúaggregát megrongálódása! Ürítse ki, ill. biztosítsa befagyás ellen a szivattyúaggregátot. A maximálisan megengedett szállított közeg és környezeti hőmérséklet a típustáblán, ill. az adatlapon van feltüntetve. Amarex N S / 54

34 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés A szállított közeg minimális szintje VIGYÁZAT A szállított közeg minimális szintjének el nem érése A szivattyúaggregát kavitáció okozta megrongálódása! Mindig érje el a szállított közeg a minimális folyadékszintet. A szivattyú gépegység üzemkész, ha a szállított közeg szintje legalább az R3 szintet elérte (lásd a felállítási tervet/méretlapot). ábra 18: Minimális folyadékszint FONTOS TUDNIVALÓ Előnyös az S járókerékkel szerelt szivattyú gépegységet a szívóhatár elérésekor (RS jel a felállítási terven) még kb. 10 másodpercig járatni. Az üzemeltetés a szállított közeg R1 szintre történő visszaeséséig (lásd a méretlapot) megengedett. Eközben azonban kerülendő a gyakori be- és kikapcsolás. 6.3 Üzemen kívül helyezés/beraktározás/konzerválás Teendők az üzemen kívül helyezéshez VESZÉLY A szivattyú gépegységen képzetlen személyzet által végzett munkák Áramütés miatti életveszély! Az elektromos csatlakoztatást csak szakképzett villanyszerelő végezheti! Tartsa be az IEC (DIN VDE 0165) előírásait. FIGYELEM A szivattyúaggregát véletlen bekapcsolása Mozgó szerkezeti elemek miatti sérülésveszély! A szivattyúaggregátot biztosítani kell a véletlen bekapcsolás ellen! A szivattyúaggregáton bármilyen munkát csakis lekapcsolt elektromos csatlakozások mellett szabad végezni. 34 / 54 Amarex N S

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Processz szivattyú RPH Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató RPH Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Merülőmotoros szivattyú Amacan P 50 Hz Amacan P 700-470 Amacan P 800/900-540 Amacan P 1000-700 Amacan P 1200-870 Amacan P 1500/1600-1060 Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01230518 Impresszum

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-Y/ szériától 03w0 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! Beépítési és üzemeltetési utasítás 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! 1 1. 2. 3. 2 Tartalomjegyzék 1 Általános... 4 2 Biztonság... 4 2.1 Az utasítások jelzése az üzemeltetési utasításban... 4 2.2 Személyek

Részletesebben

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Nyomásfokozó berendezés Hyamat V S-V/1 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hyamat V Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - V001 *D1150388-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - - 1001 *D1150388-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK SL1.50 and SLV.65 0.9-1.5 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 Használati útmutató Kérjük szerelés és üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el e használati útmutatót. Tartalomjegyzék 1. Műszaki adatok 2. A gép részei

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep H Beépítési és üzemeltetési utasítás 251 27 72 / 0999 Tartalom 1. Általános rész...3 1.1 Alkalmazási terület...3 1.1. Csatlakozó méretek és teljesítmény adatok...4

Részletesebben

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 hu Szerelési és használati útmutató Redőny és napellenzőmozgatás mechanikus végkikapcsolással Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük

Részletesebben

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s GRUNDFOS Szerelési és üzemeltetési utasítás 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Típus megnevezés 2. Alkalmazási terület 3. Műszaki adatok 3.1 Környezeti hőmérséklet 3.2 Közeghőmérséklet 3.3 Maximális üzemi nyomás

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra Szin: a=fekete b=kék v. szürke c=barna. Kondenzátort a kék és barna közé kell kötni. 4. ábra 5. ábra 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató F-RER / F-REL

Eredeti üzemeltetési útmutató F-RER / F-REL Kiadás: 1.12.2009 BA 750-HU Eredeti üzemeltetési útmutató F-RER / F-REL F-RER /REL 26020 - F-RER/REL 62050 F-sorozat F-Series Radiál Radial Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-V/ szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép TW0350. Használati utasítás

Ütve csavarhúzó gép TW0350. Használati utasítás Ütve csavarhúzó gép TW0350 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtóművek R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W típussorozatú hajtóművek Kiadás: 2013/03

Részletesebben

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep Használati útmutató 1.3G-28001-C06 Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep 1027B06 Előszó a használati utasításhoz A használati utasítás célja, hogy megismerjük

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MQ1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 03/2015 Answers for industry. 31.03.2015

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Típus 485 Típus 486 Típus 487 Típus 488 Tartalomjegyzék 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz...15-2 2.0 Utalások a veszélyre...15-2 2.1 Jelképek jelentése... 15-2 2.2 Biztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD 2 Fig. 2. Fig. 3a. 3 nyitva nyitva zárva zárva 4 1. ÁLTALÁNOS A beépítést és a beüzemelést csak szakember végezheti! 1.1 Alkalmazási cél A keringetô

Részletesebben

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz H STA 1 szekcionális meghajtó / Rev. 0.3 1 1. Tartalomjegyzék 3. Általános biztonsági tudnivalók 1. Tartalomjegyzék 2 2. A szimbólumok magyarázata 2

Részletesebben

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU 670647804-0 Síkkollektor FKC- Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók...............................

Részletesebben

Beton- és acélalapzat ABS SB 900-2500, XSB 900-2750 áramláskeltőkhöz

Beton- és acélalapzat ABS SB 900-2500, XSB 900-2750 áramláskeltőkhöz Beton- és acélalapzat ABS SB 900-2500, XSB 900-2750 áramláskeltőkhöz 1 597 0751 HU 01.2014 hu Szerelési útmutató Az eredeti útmutató fordítása www.sulzer.com Szerelési útmutató betonalapzathoz SB 900-1200

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás 0217417hu 008 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Semlegesítő berendezés

Semlegesítő berendezés Szerelési utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE0.1 V3 6 720 643 867(2010/03) HU Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások

Részletesebben

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás 0212651hu 009 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MN1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 04/2015 Answers for industry. 22.04.2015

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 672080448.00-.ST Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK) és

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W típussorozatú hajtóművek Kiadás: 06/2010 16970578 / HU

Részletesebben

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AMExC 01.1 Először olvassa

Részletesebben

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,...

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... microox -kondenzátor GVHX/GVVX Termékvonal: elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... Gyártási sorozat leírása: Kondenzátor axiális; vertikális microox -technológiával Gyártási sorozat: GVHX/GVVX www.guentner.de

Részletesebben

Wilo-EMU FA+T-Motor. Pioneering for You. hr sl hu pl ru lv ro

Wilo-EMU FA+T-Motor. Pioneering for You. hr sl hu pl ru lv ro Pioneering for You Wilo-EMU FA+T-Motor hr sl hu pl ru lv ro Upute za ugradnju i uporabu Navodila za vgradnjo in obratovanje Beépítési és üzemeltetési utasítás Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по

Részletesebben

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AM 01.1 Először olvassa el az

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása 766091 Eredeti használati utasítás / Alkatrész jegyzék RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása Tartalom 1 Jelek 2 Műszaki adatok 3 Rendeltetés szerinti használat 4 Működtető elemek

Részletesebben

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 HU Üzemeltetési utasítás Automatikus szóróautomata A 20 T-Dok-657-HU-Rev. 0 200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének

Részletesebben

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el!

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! FELCO 800 30 22 29 20 19 mm 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 in.

Részletesebben

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és EXTOL termékünket választotta.

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás DN 25-50 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz...15-2 2.0 Utalások a veszélyre...15-2 2.1 Jelképek jelentése... 15-2 2.2 Biztonsági fogalmak... 15-2 3.0 Raktározás és szállítás...15-2

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék WSH 10.2 WSH 16.2 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Pneumatikus Tárcsafékek

Pneumatikus Tárcsafékek Javítási útmutató C16352 - HU - 005 Pneumatikus Tárcsafékek SB6.../SB7... Axiális- & radiális kamraelrendezésû tárcsafékek RA-SB0002- Tartalomjegyzék.......................................................................

Részletesebben

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux Melegvíztároló 6 720 87 906-00.T 6 720 88 80(205/2)HU Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400...3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800...6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 200...2250 Szerelés

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Kiadás: 12.2009 610.44440.77.000 Kezelési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Micra 60 Hővisszanyerős szellőztető berendezés 2 Micra 60 TARTALOM Biztonsági előírások 3 Bevezető 5 Rendeltetés 5 Szállítási egység 5 A jelölések felsorolása 5 Főbb műszaki jellemzők

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép 700 D1150361 - - 1001 *D1150361-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

KULTIVÁTOR. WingMaster. 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó

KULTIVÁTOR. WingMaster. 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV KULTIVÁTOR WingMaster 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ

PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ TERMÉK LEÍRÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) elektromechanikus motor lakó és kereskedelmi ingatlanok fogasléces

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Szerelési-, kezelési- és karbantartási utasítás VEM gyártmányú háromfázisú rövidrezárt, és gyúszógyűrűs motorokhoz

Szerelési-, kezelési- és karbantartási utasítás VEM gyártmányú háromfázisú rövidrezárt, és gyúszógyűrűs motorokhoz Szerelési-, kezelési- és karbantartási utasítás VEM gyártmányú háromfázisú rövidrezárt, és gyúszógyűrűs motorokhoz Tartalom 1.-------- Általánosságok-----------------------------------------------2 2.--------

Részletesebben