Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD"

Átírás

1 Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD

2 2 Fig. 2. Fig. 3a.

3 3

4 nyitva nyitva zárva zárva 4

5 1. ÁLTALÁNOS A beépítést és a beüzemelést csak szakember végezheti! 1.1 Alkalmazási cél A keringetô szivattyú egyes- és ikerszivattyúként is alkalmazható. Folyadékok szállítására használható a következô rendszerekben: melegvizes fûtôrendszerek hûtô- és hidegvíz körökben zárt ipari keringetett rendszerekben 1.2 A berendezés adatai A típusjel Fûtési keringetôszivattyú, nedvestengelyû S Alapkivitel SD Alapkivitel, ikerszivattyú SV Alapkivitel, elzárószerelvénnyel TOP-S 30/7 EM DN csatlakozóvezeték névleges átmérô Karimacsatlakozás: 32 (SD-hez) 40, 50, 65, 80, 100 (SV-nél: PN 6/10 kombikarima 40, 50, 65) Menetes csatlakozás: 25 (R 1), 30 (R 1¼ ) A szállított közeg hômérséklettartománya: -10 C +130 C (rövid ideig +140 C) Ha a szivattyún Display-Modul van, akkor a felsô közeghômérséklethatár +110 C Maximális környezeti hômérséklet: +40 C Maximális üzemi nyomás: 6 bar illetve 10 bar Védettség IP 43 A szivattyú típustáblájának az adatait figyelembe kell venni A megengedhetô legalacsonyabb hozzáfolyási nyomás a kavitációs zaj elkerülése érdekében (maximális közeghôfok T max esetében) T max R1 R 1 ¼ DN 40 (32) DN 50 DN 65 DN 80 DN C 0,05 bar 0,3 bar +95 C 0,5 bar 1,0 bar +110 C 1,1 bar 1,6 bar +130 C 2,4 bar 2,9 bar Az adatok 300 m tengerszint feletti magasságig érvényesek. Magasabb helyeken 0.01 bar-t kell hozzáadni minden 100 m magasságnövekedés esetén. Alkatrészrendelés esetén a szivattyú típustábla összes adatát kérjük megadni. Szállítómagasság zárt tolózárnál, v.o.m EM = egyfázisú motor 1 ~ 230 V DM = háromfázisú motor 3 ~ 400 V Csatlakozó és teljesítményadatok Szállított közegek Fûtési víz a VDI 2035 szerint Víz és víz-glikol keverék 1 : 1 keverési arányig. Glikol-keveréknél a szivattyú magasabb viszkozitásnak megfelelô szállítási adatait a százalékos keverési arány függvényében korrigálni kell. Csak védjeggyel ellátott, korrózióvédô inhibitort tartalmazó anyagot használjunk, a gyártó elôírásainak figyelembevételével. Egyéb közegek alkalmazása esetén a Wilo hozzájárulása szükséges 5

6 2. BIZTONSÁG Ez az üzemeltetési útmutató a telepítés és üzemeltetés során figyelembe veendô alapvetô útmutatásokat tartalmazza. Ezért ezt az útmutatót szerelés és üzembe helyezés elôtt a szerelônek és az illetékes üzemeltetônek feltétlen el kell olvasnia. Nem csak az ebbe a Biztonság fô fejezetbe foglalt általános biztonsági elôírásokat kell figyelembe venni, hanem a következô fô fejezetekben levô speciális biztonsági elôírásokat is. 2.1 Elôírások jelzése az Üzemeltetési útmutatóban Az ebben az Üzemeltetési útmutatóban levô azon biztonsági elôírásokat, melyek figyelmen kívül hagyása emberekre veszélyes helyzetet teremthet, az általános veszélyjelzéssel, elektromos feszültség esetén ezzel a szimbólummal külön is jelölik. Azon biztonsági elôírásokat, melyek figyelmen kívül hagyása a szivattyúra, a berendezésre és annak mûködésére nézve veszélyes lehet, a jelöli. 2.2 Személyminôsítés A szerelôszemélyzetnek erre a munkára megfelelô minôsítéssel kell rendelkeznie. 2.3 Veszélyek a biztonsági elôírások be nem tartása esetén. A biztonsági elôírások be nem tartása emberek vagy a szivattyú/berendezés veszélyeztetéséhez vezethet. A biztonsági elôírások be nem tartása minden kártérítési igény elveszítéséhez vezethet. Példaként egyes biztonsági elôírások figyelmen kívül hagyása a következô veszélyeket vonhatja maga után: A szivattyú/berendezés fontos funkcióinak sérülése Emberek elektromos vagy mechanikus behatások által való veszélyeztetése. 2.4 Biztonsági elôírások az üzemeltetô számára Be kell tartani az érvényes balesetelhárítási szabályokat. Ki kell zárni a villamos energia veszélyeit. Be kell tartani az MSz , MSz 172-1, MSz szabványok és a helyi áramszolgáltató elõírásait. 2.5 Biztonsági elôírások ellenôrzô és szerelô személyzet számára Az üzemeltetô feladata annak biztosítása, hogy minden ellenôrzô és szerelési tevékenységet felhatalmazott és minôsített szakszemélyzet végezzen, aki az üzemeltetési kézikönyv beható tanulmányozása révén kellô információt szerzett. A szivattyún/berendezésen munkákat alapvetôen csak üzemen kivüli, álló helyzetben lehet végezni. 2.6 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás A szivattyú/berendezés megváltoztatása csak a gyártóval való megbeszélés után lehetséges. Eredeti alkatrészek illetve a gyártó által elfogadott tartozékok a biztonságot szolgálják. Más alkatrészek alkalmazása megszünteti a felelôsséget az abból fakadó következményekért. 2.7 Meg nem engedett üzemmódok A szállított szivattyú/berendezés biztonsága csak az üzemeltetési útmutató 1. Bekezdése szerinti elôírásszerû alkalmazás esetén szavatolt. A katalógus-/adatlapon megadott határértékeket semmilyen esetben sem szabad alá- vagy túllépni. 3. SZÁLLÍTÁS ÉS RAKTÁROZÁS Szállítás és tárolás közben a szivattyút nedvesség és mechanikus károk ellen védeni kell. 6

7 4. A BERENDEZÉS ÉS TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA 4.1 A szivattyú leírása (Id. 1. ábra) A szivattyúnak nedvestengelyû motorja van (egyfázisú motor (EM) 1 ~ V vagy háromfázisú motor (DM) V), melyben a szállított közeg az összes forgó részt körüláramolja. A szerkezeti kialakítás eredményeképpen a siklócsapágyazott tengelyt a szállított közeg keni. Ikerszivattyúnál a két betétkészlet azonos, és közös szivattyúházban vannak. A TOP-SV szivattyúházakba a szívó és nyomócsonkba épített elzárócsap (karimás szivattyú) ill. golyós csap (menetes szivattyú) alkalmas kulccsal (11-es vagy 13-as kulcsnyílás) kezelhetôk. Karimás szivattyúk: A mindenkori helyzetet a tengelyállás-jelzô (sárga) mutatja (4. ábra: 1 a nyitva/1 b zárva). Menetes csatlakozású szivattyúk: A mindenkori helyzetet a hatlapon (13-as kulcsnyíláshoz) levô bevágás mutatja (4. ábra: 1 c nyitva/1 d zárva). SV típusnál csatlakozó karimákra a tömítés fel van ragasztva (4. ábra: 2 tétel), azaz a csôvezetékhez további tömítés nem kell. A motor három fokozatba kapcsolható. A fokozatok közötti átkapcsolás az átkapcsoló gomb kézi elforgatásával (EM V) vagy az átkapcsoló dugasz átdugásával (DM 3~400 V) lehetséges (3. ábra 1. tétel). Eltérõ feszültség rákötésekor a motor károsodik Tekercsvédô érintkezô WSK P 1max 190 W (EM és DM típusok) az alacsony teljesítményük miatt állják a blokkolási áramot, azaz magától a blokkolástól nem szenvednek kárt. A többi típus tekercsvédô érintkezôkkel ill. teljes motorvédelemmel van ellátva, mely a motort túlmelegedés esetén lekapcsolja. Ikerszivattyúnál mindkét motor el van látva ezzel a motorvédelemmel. EM: A tekercsvédô érintkezôt külsô védôberendezéshez kell csatlakoztatni, pl. az SK602/SK622 kapcsolószekrényhez. DM: a kioldó a tekercsvédô érintkezôhöz a kapocsdobozba be van építve Kapocsdoboz Az alaptípusokhoz 3 különbözô kapocsdoboz van: EM típushoz: csak háromfokozatú fordulatszám-kapcsoló, kijelzés nélkül Blokkolási áram álló DM típusok (P 1max >190 W): 3 fokozat átváltó dugasz, forgásirány ellenõrzõ és üzem jelzôfény. Az összes DM típus P 1max > 200 W teljesítménnyel: 3 fokozat átváltó dugasz, forgásirány ellenõrzõ és üzem jelzôfény (1. ábra 1. tétel), zavar jelzôfény (1. ábra, 2. tétel), Reset gomb (1., 3a., 3b. ábra, 3. tétel) a zavar nyugtázáshoz, hogy a szivattyút újra lehessen indítani. A DM típusok kapocsdobozára Display-Modul (Id. opciós tartozék) szerelhetõ fel. 4.2 Szállítási terjedelem Komplett szivattyú Kétrészes hôszigetelés (csak egyes-szivattyúknál) Alátét (SV típusnál) Beépítési és beüzemelési utasítás 4.3 Opciós tartozékok Ezeket külön kell rendelni: SK602, SK622, teljes motorvédelem kioldókészülék SK 601, idôkapcsoló óra blokkolási áramot álló EM típusúnál közvetlen csatlakozással, egyébként csak SK 602/622 készülékkel összekötve). 1 Display-Modul kibôvített egyes-szivattyú üzemhez, egyedi üzem és egyedi zavar jelzéssel. 2 Display-Modul kibôvített iker-szivattyú üzemhez, egyedi üzem és egyedi zavarjelzéssel. Display-Modulok csak 3~400 V típusokhoz. 7

8 5. TELEPÍTÉS / BEÉPÍTÉS 5.1 Szerelés A szivattyú beszerelése elôtt a hôszigetelés mindkét fél köpenyét le kell venni. Beszerelés csak az összes hegesztés, forrasztás és a szükséges rendszeröblítés után történhet. A szennyezôdés a szivattyút üzemképtelenné teheti. A szivattyút jól megközelíthetô helyre szereljük, hogy késôbbi átvizsgálása vagy cseréje könnyû legyen. A szivattyú elôtt és mögött elzáró szerelvény beépítése javasolt. Ezzel egy esetleges szivatytyúcsere esetén a rendszer leeresztése és újra feltöltése elkerülhetô. TOP-SV típusú szivattyú esetén további elzáró szerelvényekre nincs szükség. Az elzáró szerelvények a szivattyúházba be vannak építve. Így a motormodul cseréje esetén a rendszer leürítése és újrafeltöltése nem szükséges. A szerelést úgy kell végezni, hogy csepegô víz ne cseppenhessen a szivattyúmotorra és a kapocsdobozra. A szivattyú PN 6/10 kombikarimával történô szerelésénél a következôkre kell tekintettel lenni (5. ábra): 1. Kombikarimát kombikarimával szerelni nem szabad. 2. A kombikarima és a csavar fej ill. anya közé a szállított alátéteket feltétlenül be kell tenni (5. ábra, 1. tétel). Biztosító elemek, (pl. rugós alátét) nem megengedett. Hibás szerelés esetén a csavaranya a hosszú lyukba beakadhat. Ez, a csavarok nem kellô elôfeszítése miatt, a karimás kötés mûködôképességét csökkentheti. 3. Ajánlatos a karimás kötésekhez 4.6 szilárdsági osztályú csavarokat alkalmazni. A 4.6-tól eltérô (pl. 5.6 vagy magasabb szilárdságú) csavaranyagok használata esetén csak a 4.6- os anyagú csavarokra megengedett meghúzási nyomatékot szabad alkalmazni. Megengedett meghúzási nyomatékok: M Nm M Nm Nagyobb szilárdságú csavarok (4.6) a megengedett meghúzási nyomatéktól eltérô meghúzása a nagyobb csavar elôfeszítés miatt a hosszú lyukak éleit letörheti. Ezáltal a csavarok elvesztik elôfeszítettségüket, és a karimacsatlakozás tömítetlenné válhat. 4. Kellô hosszúságú csavarokat kell alkalmazni. Menet min. csavarhossz DN 40 DN 50/DN 65 PN 6 karimacsatlakozás M mm 60 mm PN 10 karimacsatlakozás M mm 65 mm TOP-SV csavarmenetes szivattyúk szerelésénél a hollandi felcsavarozásánál a szelepfeltét kulcsfelületén ellen kell tartani valamilyen szerszámmal, hogy a szivattyútest a szerelés során ne forduljon el. Mivel a mind a szívó- mind a nyomócsonkon a szelepfeltét elforgatható, a szivattyút a kívánt helyzetbe állíthatjuk. A golyóscsap elfordítását szolgáló hatlapfejet baloldalra kell állítani, hogy ez egy kulccsal jól megközelíthetô legyen. Nyitott berendezésbe építve a biztonsági csôszakasz a szivattyú elôtt ágazzon le (DIN 4751). Feszültségmentesen kell szerelni, vízszintesen fekvô szivattyútengellyel (beépítési helyzetek: Id. 2. ábra) A közeg a szivattyúházon levô nyíl irányába áramoljék. A motor kapocsdoboz nem lehet lefelé, mivel könnyen víz kerülhet bele. A motorházat az imbusz csavarok megoldása után el kell fordítani. A választócsô és a szivattyúház között található O-gyûrût ne 8

9 sértsük meg. Az O-gyûrûnek csavarodás mentesen kell maradnia a választócsô járókerék irányába esô oldalán. Egyes-szivattyúknál: a hôszigetelô köpeny két felét fel kell helyezni és összenyomni úgy, hogy a vezetô csapok a nekik megfelelô szembenfekvô furatokban nyugodjanak. 5.2 Villamos bekötés Szigetelendô berendezéseknél csak a szivattyúházat kell szigetelni (ha nem a sorozat-kivitelû hôszigetelést használják). A motoron a kiszivárgó víz számára levô nyílásokat szabadon kell hagyni. A villamos bekötést a helyi áramszolgáltató által engedélyezett vilanyszerelô a megfelelô elôírások szerint végezheti el. Az elektromos csatlakozást az MSZ 1600/1 szerint rögzített csatlakozási hellyel kell kialakítani, amely egy min. 3 mm érintkezô nyílás szélességû dugasszal vagy összpólusú kapcsolóval van ellátva. Ikerszivattyú alkalmazásánál üzembiztonsági okokból mindkét szivattyúhoz külön kapcsolható csatlakozóvezeték kell. A blokkolási áram álló EM típusoknál a helyigénye miatt a PE védôvezetéket kell elôször bekötni a kapocsdobozba. A tömszelence csepegô víz és huzás elleni védelme érdekében kellô külsô átmérôjû csatlakozóvezetéket kell használni. Ha a szivattyút 90 C-nál magasabb vízhômérsékletek esetén alkalmazzuk, megfelelô hôálló csatlakozóvezetéket kell használni. A csatlakozóvezetéket úgy kell fektetni, hogy semmilyen körülmények között ne érintkezzen a csôvezetékkel és/vagy a szivattyú- és motorházzal. A hálózati csatlakozás áramneme és feszültsége meg kell egyezzen a típustáblán szereplô adatokkal. Csatlakozási feszültség: 3~ ill. 1~ V, 50 Hz, (IEC 38). Hálózati biztosíték: 10 A, lomha Ikerszivattyúk alkalmazása esetén az üzembiztonság miatt mindkét szivattyút 10 A, lomha biztosítékkal kell biztosítani. Hálózati csatlakozást a következôk szerint (a típustábla adatit figyelembe véve) kell kivitelezni (3. ábra): 3 a. ábra: DM P 1max 500 W (C1 és C2 kapcsok üresek maradnak) 3 b. ábra: DM 200 W < P 1max 400 W 3 c. ábra: DM P 1max 190 W 3 d. ábra: EM 200 W < P 1max 400 W 3 e. ábra: EM P 1max 190 W Az SSM kapcsokról külsô gyûjtô zavarjelet lehet levenni. A gyûjtô zavar jel feszültségmentes nyitó, az érintkezô terhelhetôsége: 250 V/ 1 A. Ha az SSM gyûjtô zavar jelet egy Wilo kapcsoló-/szabályozó készülék WSK csatlakozási pontjára kötjük be, akkor egy fellépô zavart elôször a szivattyún kell nyugtázni, és azután a kapcsoló-/szabályozó készüléken. A szivattyút/berendezést elôírásszerûen földelni kell. A szivattyún való munkavégzés elôtt a hálózati feszültséget le kell kapcsolni. Ezután 5 perc kifutási idô után szabad a munkavégzést megkezdeni a személyekre is veszélyes érintkezési feszültség megléte miatt (kondenzátorok) (EM kivitel). Ellenôrizni, hogy az összes csatlakozás, beleértve a feszültségmentes csatlakozásokat is, feszültségmentesek-e. 6. ÜZEMBE HELYEZÉS 6.1 Feltöltés és légtelenítés A berendezést szakszerûen kell feltölteni és légteleníteni. A szivattyú rotortér automatikusan kilégtelenedik rövid futásidô után. Rövid idejû szárazonfutás nem károsítja a szivattyút. Légtelenítô csavarral ellátott szivattyúk (P 1max 190 W) szükség esetén a következôképpen légteleníthetôk: 9

10 A szivattyút kikapcsolni. A csôvezetéket nyomóoldalon lezárni. A légtelenítô csavart (1. ábra, 4. tétel) alkalmas szerszámmal óvatosan nyitni. A motortengelyt csavarhúzóval többször óvatosan visszatolni. A szállított közeg hômérséklete és a rendszernyomás miatt a légtelenítô csavar teljes nyitásakor folyékony vagy gôz halmazállapotú forró közeg léphet vagy lövellhet ki. Forrázásveszély!!! A villamos részeket a kilépô víztôl óvjuk másodperc múlva a légtelenítô csavart zárjuk A szivattyút kapcsoljuk be Az elzáró szerelvényt ismét nyissuk ki. 6.2 Beállítás A szivattyú nyitott elzárócsavar esetén az üzemi nyomás magassága függvényében blokkolhat. A TOP-SV szivattyúkba beépített elzárószerelvények tisztán elzáró eszközök, üzemszerûen ezeknek teljesen nyitva kell lenniük (4. ábra, 1a - 1d tételek)!! A szivattyú vagy a telep üzemállapotától (a szállított közeg hômérséklete) függôen a teljes szivattyú igen forró lehet. A szivattyú érintésekor égési sérülés veszélye áll fenn. Forgásirány ellenôrzés a DM típusokra. A forgásirányt a kapocsdobozon egy világító dióda jelzi (1. ábra). A baloldali LED a jobbraforgó nyíllal (1. ábra, 1. tétel) helyes forgásirány esetén zölden világít. Rossz forgásirány esetén a LED sötét marad. A forgásirány ellenôrzéséhez a szivattyút rövid idôre be kell kapcsolni. Rossz forgásirány esetén a következôképpen kell eljárni: Szivattyút áramtalanítani. A kapocsdobozban két fázis felcserélni (3a/b/c ábrák). Szivattyút ismét üzembe helyezni. Fordulatszám átkapcsolás: EM típusok: a 3 fokozatú elforgatható kapcsolót (3d/e ábrák, 1. tétel) a kívánt fordulatszámra állítani. DM típusok: A 3 fordulatszám közötti átkapcsolás kézzel lehetséges az átkapcsoló dugasz segítségével (3a/b/c ábrák, 1. tétel). A rögzítôcsavarok megoldása után a kapocsdoboz fedelét levenni, csak kikapcsolt szivattyú mellett az átkapcsoló dugaszt lehúzni, és úgy ismét visszadugni, hogy a kapocsdobozban kívánt fordulatszámra mutasson az átkapcsoló dugasz nyila. A kapocsdoboz fedél felszerelése után a nézôablakban feltûnik a kiválasztott fordulatszám. Ha egy ikerszivattyú mindkét szivattyúja egyidejûleg üzemel, a két szivattyú fordulatszáma azonos legyen. 7. KARBANTARTÁS/SZERVIZ Karbantartási és beüzemelési munkák elôtt a berendezést feszültségmentesíteni, és visszakapcsolás ellen biztosítani kell. Magas vízhômérsékletek és nagy rendszernyomás esetén a szivattyút hagyni kell kihûlni. Égési sérülés veszély!! A TOP-SV szivattyúk motormoduljának a szétszerelése elôtt a szívó- és a nyomócsonkon beépített elzárószerelvényeket el kell zárni (4. ábra, 1 a - 1 d. tétel).ha a szervizmunkák vagy a beüzemelés során a motorfejet megbontjuk, a választócsô és a szivattyúház között található O- gyûrût újjal kell kicserélni. A motorfej visszaszerelésekor az O-gyûrû helyes behelyezésére ügyelni kell. 8. ZAVAROK, OKOK, MEGSZÛNTETÉSÜK 8.1 A szivattyú bekapcsolt hálózati feszültség esetén nem indul Villamos biztosítékokat megvizsgálni Ellenôrizni a szivattyún a feszültséget (típustáblát figyelembe venni) 10

11 A motorvédelem kioldott, és a jobboldali LED (1. ábra, 2. tétel) a zavarjellel világít: A szivattyú kihûlése után a Reset gomb (1. ábra, 3. tétel) megnyomásával ismét lehet indítani. A motor blokkolt, pl. lerakódás a fûtési vízbôl. Megoldás: Légtelenítô csavarral rendelkezô szivattyúknál azt eltávolítani, és a szivattyú forgórész forgathatóságát a hornyolt tengelyvégnél egy csavarhúzóval ellenôrizni, azaz a blokkolást megszüntetni. Magas vízhômérsékletek és nagy rendszernyomás esetén a szivattyút hagyni kell kihûlni és a tolózárat elzárni. Égési sérülés veszély!! 8.2 A szivattyú zajos Kavitáció a nem elégséges hozzáfolyási nyomás miatt. Megoldás: A rendszernyomást a megengedett tartományon belül növelni. Fordulatszámbeállítást ellenôrizni, alacsonyabb fordulatszámot beállítani. Ha az üzemzavart nem sikerül megoldani, akkor kérjük hívja a Wilo szervizeit. Lásd jótállási jegyen. A mûszaki változtatások jogát fenntartjuk! 11

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás 2025432/2001.12 TOP-D H 1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra 5. ábra 6a. ábra 6b. ábra 6c. ábra 6d. ábra 6e. ábra 6f. ábra 6g. ábra EK. AZONOSSÁGI NYILATKOZAT 6

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 1. Általános rész 1.1. Alkalmazási terület 1.2. A berendezés adatai 1.2.1. A típusjel magyarázata 1.2.2. Csatlakozó és teljesítmény

Részletesebben

Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O)

Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O) Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O) Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 021 352 / 0208 Tartalom 1. Általános...3 2. Biztonság...4 3. Szállítás és raktározás...5

Részletesebben

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4084395-Ed.04/2008.03 DDD a N L N L b 1 230 V 50 Hz / / N L c N L N L 1 Általános Ebben az üzemeltetési útmutatóban ismertetjük a

Részletesebben

WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések. Beépítési és üzemeltetési utasítás

WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések. Beépítési és üzemeltetési utasítás WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések H Beépítési és üzemeltetési utasítás Tartalom 1. Általános...3 1.1. Alkalmazási cél...3 1.2. A berendezés adatai...3 1.2.1. Csatlakozó- és teljesítményadatok...3

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra Szin: a=fekete b=kék v. szürke c=barna. Kondenzátort a kék és barna közé kell kötni. 4. ábra 5. ábra 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

WILO-STAR-E 25/1-3, E 30/1-3

WILO-STAR-E 25/1-3, E 30/1-3 WILO-STAR-E 25/1-3, E 30/1-3 Beépítési és üzemeltetési utasítás 2035785/0104 EK. azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük, hogy az agregát a megkívánt alanti feltételeknek megfelel: EK-Gépirányelvek:

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! Beépítési és üzemeltetési utasítás 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! 1 1. 2. 3. 2 Tartalomjegyzék 1 Általános... 4 2 Biztonság... 4 2.1 Az utasítások jelzése az üzemeltetési utasításban... 4 2.2 Személyek

Részletesebben

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep H Beépítési és üzemeltetési utasítás 251 27 72 / 0999 Tartalom 1. Általános rész...3 1.1 Alkalmazási terület...3 1.1. Csatlakozó méretek és teljesítmény adatok...4

Részletesebben

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4104146- Ed.1-11/06 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra 2 4. ábra 5. ábra 6. ábra 7. ábra 3 8. ábra 4 8. ábra 5 9. ábra 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Wilo-Stratos. Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 030 388 / 0207

Wilo-Stratos. Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 030 388 / 0207 Wilo-Stratos H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 030 388 / 0207 CE konformitás nyilatkozat Ezennel kijelentjük, hogy a Wilo-Stratos Wilo-Stratos D szivattyúk megfelelnek a következ! vonatkozó el!írásoknak:

Részletesebben

Wilo-Yonos MAXO/-D. Pioneering for You. Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-Yonos MAXO/-D. Pioneering for You. Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze Beépítési és üzemeltetési utasítás Pioneering for You Wilo-Yonos MAXO/-D pl cs hu Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze Beépítési és üzemeltetési utasítás ru bg ro Инструкция по монтажу и эксплуатации Инструкция за монтаж

Részletesebben

Montaj ve kullanma kılavuzu GB. Monterings- och skötselanvisning F FIN. Asennus- ja käyttöohjeet NL. Beépítési és üzemeltetési utasítás E

Montaj ve kullanma kılavuzu GB. Monterings- och skötselanvisning F FIN. Asennus- ja käyttöohjeet NL. Beépítési és üzemeltetési utasítás E Wilo-AlarmControl D Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve kullanma kılavuzu GB Installation and operating instructions S Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s GRUNDFOS Szerelési és üzemeltetési utasítás 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Típus megnevezés 2. Alkalmazási terület 3. Műszaki adatok 3.1 Környezeti hőmérséklet 3.2 Közeghőmérséklet 3.3 Maximális üzemi nyomás

Részletesebben

WILO-WJ -HWJ. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2021059/9805, Ba.

WILO-WJ -HWJ. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2021059/9805, Ba. WILO-WJ -HWJ H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2021059/9805, Ba. 2 Műszaki változtatás jogát fenntartjuk Műszaki változtatás jogát fenntartjuk 3 Lásd adattábla Szállitható közegek: szilárd és ülepedő

Részletesebben

Szennyezettvíz/drénvíz

Szennyezettvíz/drénvíz cat_drain_c1 01_0609_HU.book Page 23 Wednesday, June 20, 2007 11:21 AM Wilo-Drain TS 40, TS 50, TS 65 sorozat leírás TS 40/ TS... H Wilo-Drain TS Szennyezett víz merül motoros szivattyú, 2-pólusú Típusjel

Részletesebben

Wilo-DrainLift KN KNC. Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-DrainLift KN KNC. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-DrainLift KN KNC H Beépítési és üzemeltetési utasítás 700 614 220 140 1740 285 200 200 200 200 160 6/4" min. KPE50(65) DN110 730 Tartalomjegyzék 1 Általános rész... 4 1.1 Alkalmazási terület... 4

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1 Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági utasítások

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

WILO ESK1 / PSK1. Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 059 363 / 0506

WILO ESK1 / PSK1. Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 059 363 / 0506 WILO ESK1 / PSK1 H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 059 363 / 0506 1. ábra 3. ábra 2. ábra 2 4a. ábra 4b. ábra 4c. ábra 4d. ábra 4e. ábra 3 Tartalomjegyzék 1 Általános rész...5 1.1 Alkalmazási terület...5

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1a. ábra: 2 3 1 4 1b. ábra: 2 4 3 1 5 1c. ábra: 4 2 5 3 1 1d. ábra: 4 2 3 1

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás DN 25-50 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz...15-2 2.0 Utalások a veszélyre...15-2 2.1 Jelképek jelentése... 15-2 2.2 Biztonsági fogalmak... 15-2 3.0 Raktározás és szállítás...15-2

Részletesebben

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás M típusú fokozatkapcsoló Üzemeltetési utasítás 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Általános elöírások 1.1 Biztonsági elöírások 5 1.2 Elöírásszerü használat 5 2 Felépítés/Kivitelek 6 3 Szállítás 7 4 A fokozatkapcsoló

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők F50, F80, F120 ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők Felszerelési és használati útmutató 1221113907/01 www.hajdurt.hu 1 Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238.

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Kiadás: 12.2009 610.44440.77.000 Kezelési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Részletesebben

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 1. ábra Típus 3274 Beépítési- és kezelési utasítás EB 8340 HU Kiadás 2001. június Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Biztonsági el írások 3 M szaki adatok 4 1. Felépítés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Típus 485 Típus 486 Típus 487 Típus 488 Tartalomjegyzék 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz...15-2 2.0 Utalások a veszélyre...15-2 2.1 Jelképek jelentése... 15-2 2.2 Biztonsági

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-szivattyú Amarex N S 32-160 Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 39024180 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben

Wilo házi vízm vek Hxx

Wilo házi vízm vek Hxx Wilo házi vízm vek Hxx H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 533 250-Ed.01/2010-11-Wilo Fig. 1: 5 2 1 7 4 3 6 8 9 Fig. 2: 12 14 10 11 11 13 14 Fig. 3: 12 14 14 10 Fig. 4a Fig. 4b 1 4 1 2 5 5 3 2 4 3 Fig.

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 hu Szerelési és használati útmutató Redőny és napellenzőmozgatás mechanikus végkikapcsolással Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék WSH 10.2 WSH 16.2 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a MORA termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen

Részletesebben

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Quinta Kondenzációs fali kazáncsalád Teljesítménytartomány: 9-115 kw Remeha Quinta TARTALOMJEGYZÉK Elôszó 3 1. A Quinta kazánok beépítésének

Részletesebben

VIZSGÁLÓLÁMPA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI CÉLRA

VIZSGÁLÓLÁMPA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI CÉLRA MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4032 Debrecen, Postakert u. 10. (52) 533-737, 533-738 Fax: (52) 534-446 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VIZSGÁLÓLÁMPA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI CÉLRA Típus: EL - 02F A készülék gyártási száma:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

Szerelési-, kezelési- és karbantartási utasítás VEM gyártmányú háromfázisú rövidrezárt, és gyúszógyűrűs motorokhoz

Szerelési-, kezelési- és karbantartási utasítás VEM gyártmányú háromfázisú rövidrezárt, és gyúszógyűrűs motorokhoz Szerelési-, kezelési- és karbantartási utasítás VEM gyártmányú háromfázisú rövidrezárt, és gyúszógyűrűs motorokhoz Tartalom 1.-------- Általánosságok-----------------------------------------------2 2.--------

Részletesebben

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz H STA 1 szekcionális meghajtó / Rev. 0.3 1 1. Tartalomjegyzék 3. Általános biztonsági tudnivalók 1. Tartalomjegyzék 2 2. A szimbólumok magyarázata 2

Részletesebben

Biztonság. Üzemeltetési utasítás VG 6 VG 15/10 gáz-mágnesszelep VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 2014 Elster GmbH Edition 09.

Biztonság. Üzemeltetési utasítás VG 6 VG 15/10 gáz-mágnesszelep VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 2014 Elster GmbH Edition 09. Elster Gmb Edition 9. D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS www.docuthek.com Üzemeltetési utasítás / gáz-mágnesszelep Tartalomjegyzék / gáz-mágnesszelep.... Tartalomjegyzék.... Biztonság... Az alkalmazás

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AM 01.1 Először olvassa el az

Részletesebben

Honeywell VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS TARTALOMJEGYZÉK UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK GÉPKÖNYV

Honeywell VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS TARTALOMJEGYZÉK UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK GÉPKÖNYV UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS GÉPKÖNYV Az A osztályú gázszelepek gáznemű, nem szilárd halmazállapotú anyagok kapcsolására és szabályozására használhatók, gázzal

Részletesebben

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep Használati útmutató 1.3G-28001-C06 Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep 1027B06 Előszó a használati utasításhoz A használati utasítás célja, hogy megismerjük

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2015/07) HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Nyomáscsökkentő (700 sorozat) Tartalomjegyzék 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz...2 2.0 Utalások a veszélyre...2 2.1 Jelképek jelentése... 2 2.2 Biztonsági fogalmak... 2 3.0

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 10. oldal. Kérjük a járműben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 10. oldal. Kérjük a járműben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 10. oldal Aventa eco Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Biztonsági utasítások... 2 Utasítások a klímarendszerek

Részletesebben

Sorozat leírás: Wilo-Yonos PICO

Sorozat leírás: Wilo-Yonos PICO Sorozat leírás: Wilo-Yonos PICO 6 Wilo-Yonos PICO,, /-,, /-6 APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Kivitel Nedvestengelyű keringetőszivattyú menetes csatlakozással, blokkolási áramot

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

Telepítési és karbantartási utasítás

Telepítési és karbantartási utasítás Telepítési és karbantartási utasítás a TopSon F3-1 / F3-1Q / F3-Q típusú napkollektorokhoz Tetõ feletti szereléshez alu-plus rendszerrel Egysoros tetőbe építéshez P 9 Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

Kondenzátum/szennyezett víz/drénvíz

Kondenzátum/szennyezett víz/drénvíz cat_drain_c 0_0609_HU.book Page 6 Thursday, July 5, 007 9:0 AM Wilo-DrainLift TMP sorozat leírás Felépítés Csatlakozásra kész, automatikus kapcsolással rendelkez szennyezettvíz-átemel telep az összes szükséges

Részletesebben

SLT 110 10.04 - Üzemeltetési utasítás 50452088 10.04. 4163*h

SLT 110 10.04 - Üzemeltetési utasítás 50452088 10.04. 4163*h SLT 110 10.04 - Üzemeltetési utasítás U 50452088 10.04 24V-100A e ERROR STOP 4163*h Tartalom Tartalomjegyzé 1 Általános... 3 1.1 Az üzemeltetési utasítás célja...3 1.2 Tájékoztatás a szerzõi jogokról és

Részletesebben

Sorozat leírás: Wilo-Stratos PICO

Sorozat leírás: Wilo-Stratos PICO Sorozat leírás: H/m,, /-,, /- Q/m³/h APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS TÜV-Zertifikat einsehbar unter: www.wilo.de/rechtliches Kivitel Nedvestengelyű keringetőszivattyú menetes

Részletesebben

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Processz szivattyú RPH Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató RPH Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen tanulmányozza

Részletesebben

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv KIT BATTENTE Felszerelési és használai kézikönyv 1 Szárnyas ajtó muködési terve 2. Leírás 3. Meghajtó motor 4. Ellenorzo egység 5. Adó, vevo fotócella 6. Antenna 7. Rádióvevo 8. Villogó fény 9. Automata

Részletesebben

Szelepmozgató motorok hárompont vezérléshez

Szelepmozgató motorok hárompont vezérléshez Adatlap Szelepmozgató motorok hárompont vezérléshez biztonsági funkció nélkül SU, SD biztonsági funkcióval (rugó fel/le) SD EN 4597 bizonyítvánnyal rendelkező biztonsági funkció (rugó le) Leírás A szelepmozgatók

Részletesebben

Szabályozó zsalu JK-LP / JK-LU

Szabályozó zsalu JK-LP / JK-LU Szabályozó zsalu JK-LP / JK-LU Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Szerelési

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3 Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12 83257512 1/2012-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 3 1.1 Szimbólumok... 3 1.2 Célcsoport... 3 1.3 Szavatosság és jótállás... 4 2 Biztonság... 5 2.1 Rendeltetésszerű használat... 5 2.2 Biztonsági intézkedések...

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

Wilo-Easy Control MS-L 1x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 1x4kW Wilo-Easy Control MS-L 1x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Részletesebben

Száraztengelyû szivattyúk Inline szivattyúk

Száraztengelyû szivattyúk Inline szivattyúk sorozat leírása H [m] 8 8 IPn IPn Wilo IPn/IPg teljes jellegmezõ n = /min IPn IPn IPn 8 IPn IPn IPg IPn IPg IPg Egyes sziattyúk Inline kiitel Típusjel magyarázata Példa: /,/ IPn karimás inline sziattyú

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

D F E I P. H Marchel-gázszűrők beépítési, üzemeltetési és használati utasítása. S www.marchel.de. 1.0 Tartalomjegyzék. 1.

D F E I P. H Marchel-gázszűrők beépítési, üzemeltetési és használati utasítása. S www.marchel.de. 1.0 Tartalomjegyzék. 1. H Marchel-gázszűrők beépítési, üzemeltetési és használati utasítása D F E I P S www.marchel.de H 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék 2.0 Bevezető 3.0 A gázszűrő gyártási sorozatainak meghatározása

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Lágytömítésű kézi szabályozószelep DN 15-80 DN 100-200 DN 250-400 Tartalomjegyzék 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz... 2 2.0 Utalások a veszélyre... 2 2.1 Jelképek jelentése...2

Részletesebben

Szelepmozgató AME 335

Szelepmozgató AME 335 AME 5 11-1 KIVITEL AME 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AME 5 szelepmozgató a VRB, VRG, VF és VL típusú két- és háromjáratú szelepeknél használható max. DN 80 átmérőig. A szelepmozgató rendelkezik néhány

Részletesebben

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC SAUNIER DUVAL Szerelési és használati Útmutató Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Típus 450 Típus 451 Tartalomjegyzék 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz... 2 2.0 Utalások a veszélyre... 2 2.1 Jelképek jelentése...2 2.2 Biztonsági fogalmak...2 3.0 Tárolás és

Részletesebben

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray. NMT (D) MAX (C) HU Beépítési és kezelési kézikönyv változat a 7340108.v6 dokumentum alapján 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.hu A termék megfelel a következő EU szabványoknak EU direktíva

Részletesebben

Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14

Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14 Kezelési utasítás 1. Rendeltetésszerű használat A fázishasításos szabályozású dimmer

Részletesebben

CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY

CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út

Részletesebben