GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1. Telepítési és üzemeltetési utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1. Telepítési és üzemeltetési utasítás"

Átírás

1 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1 Telepítési és üzemeltetési utasítás

2 Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági utasítások Oldal 1. Biztonsági utasítások Általános rész Figyelemfelhívó jelzések A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának veszélyei Biztonságos munkavégzés Az üzemeltetőre/kezelőre vonatkozó biztonsági előírások A karbantartási, felügyeleti és szerelési munkák biztonsági előírásai Önhatalmú átépítés és alkatrészelőállítás Meg nem engedett üzemmódok 3 2. A dokumentumban alkalmazott jelölések 3 3. Általános információ Alkalmazási területek Szállítható közegek Üzemeltetési körülmények Fagyvédelem Hőszigetelő burkolat Visszacsapó szelep Adattábla Szerszámok 6 4. Gépészeti telepítés A szivattyú emelése A szivattyú telepítése Elhelyezés Vezérlőegység pozíciók Szivattyúfej pozíció A vezérlőegység helyzetének megváltoztatása Elektromos telepítés Tápfeszültség Tápfeszültséghez való csatlakoztatás Bekötési rajzok Az első indítás Beállítások Kezelőpanel Szabályozási mód kiválasztása Beállítások áttekintése A szabályozási módok beállítása Hibakereső táblázat A Grundfos Eye üzemjelzései Hibajelzés nyugtázása Tartozékok Szigetelő burkolatok légkondicionáló és hűtési rendszerekhez Zárókarimák Ellenkarimák ALPHA csatlakozó tartozékok Műszaki adatok Hulladékkezelés 21 Figyelmeztetés A termék használatához termékismeret és tapasztalat szükséges. Csökkent fizikális, mentális vagy érzékelési képességekkel rendelkező személyeknek tilos a termék használata, hacsak hozzá értő személy felügyelet alatt nincsenek, vagy egy a biztonságukért felelős személy által ki nem lettek képezve a termék használatára. Gyermekek nem használhatják és nem játszhatnak ezzel a termékkel. 1.1 Általános rész Ebben a telepítési és üzemeltetési utasításban olyan alapvető szempontokat sorolunk fel, amelyeket be kell tartani a beépítéskor, üzemeltetés és karbantartás közben. Ezért ezt legkorábban a szerelés és üzemeltetés megkezdése előtt aszerelőnek illetve az üzemeltető szakembernek el kell olvasnia, és a beépítés helyén folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Nem csak az ezen pont alatt leírt általános biztonsági előírásokat kell betartani, hanem a többi fejezetben leírt különleges biztonsági előírásokat is. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések A közvetlenül a gépre felvitt jeleket, mint pl. az áramlási irányt jelző nyilat, a csatlakozások jelzését mindenképpen figyelembe kell venni és mindig olvasható állapotban kell tartani. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése A kezelő, a karbantartó és a szerelő személyzetnek rendelkeznie kell az ezen munkák elvégzéséhez szükséges képzettséggel. A felelősségi kört és a személyzet felügyeletét az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell. 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának veszélyei A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása nem csak személyeket és magát a szivattyút veszélyezteti, hanem kizár bármilyen gyártói felelősséget és kártérítési kötelezettséget is. Adott esetben a következő zavarok léphetnek fel: a készülék nem képes ellátni fontos funkcióit a karbantartás előírt módszereit nem lehet alkalmazni személyek mechanikai vagy villamos sérülés veszélyének vannak kitéve. 1.5 Biztonságos munkavégzés Az ebben a telepítési és üzemeltetési utasításban leírt biztonsági előírásokat, a baleset-megelőzés nemzeti előírásait és az adott üzem belső munkavédelmi-, üzemi- és biztonsági előírásait be kell tartani. 1.6 Az üzemeltetőre/kezelőre vonatkozó biztonsági előírások A mozgó részek védelmi burkolatainak üzem közben a helyükön kell lenniük. Ki kell zárni a villamos energia által okozott veszélyeket. Be kell tartani az MSZ 2364 sz. magyar szabvány és a helyi áramszolgáltató előírásait. 1.7 A karbantartási, felügyeleti és szerelési munkák biztonsági előírásai Az üzemeltetőnek figyelnie kell arra, hogy minden karbantartási, felügyeleti és szerelési munkát csak olyan, erre felhatalmazott és kiképzett szakember végezhessen, aki ezt a beépítési és üzemeltetési utasítást gondosan tanulmányozta és kielégítően ismeri. A szivattyún bármilyen munkát alapvetően csak kikapcsolt állapotban lehet végezni. A gépet az ezen telepítési és üzemeltetési utasításban leírt módon mindenképpen le kell állítani. A munkák befejezése után azonnal fel kell szerelni a gépre minden biztonsági- és védőberendezést és ezeket üzembe kell helyezni. 1.8 Önhatalmú átépítés és alkatrészelőállítás A szivattyút megváltoztatni vagy átépíteni csak a gyártó előzetes engedélyével szabad. Az eredeti és a gyártó által engedélyezett alkatrészek használata megalapozza a biztonságot. Az ettől eltérő alkatrészek beépítése a gyártót minden kárfelelősség alól felmenti. 2

3 1.9 Meg nem engedett üzemmódok A leszállított szivattyúk üzembiztonságát csak a jelen üzemeltetési és karbantartási utasítás "Alkalmazási terület" fejezete szerinti feltételek közötti üzemeltetés biztosítja. Aműszaki adatok között megadott határértékeket semmiképpen sem szabad túllépni. Magyar (HU) Figyelmeztetés Ezt a terméket használhatják 8 éves, vagy ennél idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy olyanok, akiknek nincs tapasztalatuk és elegendő ismeretük, abban az esetben, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha világos oktatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ezeknek a személyeknek a termék használatával járó kockázatokkal is tisztában kell lenniük. Soha nem szabad engedni, hogy gyermekek játsszanak a termékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást soha nem szabad, hogy gyermekek, vagy korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek végezzék, megfelelő felügyelet nélkül. 2. A dokumentumban alkalmazott jelölések Figyelmeztetés Az olyan biztonsági előírásokat, amelyek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, az általános Veszély-jellel jelöljük. Figyelmeztetés Ha ezeket az utasításokat nem tartják be, az áramütéshez, és így komoly személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Figyelmeztetés A termék felülete annyira átforrósodhat, hogy az képes égési sérülést okozni. Figyelmeztetés Leeső tárgyak veszélye, amelyek személyi sérülést okozhatnak. Figyelmeztetés Kiszabaduló gőz, amely személyi sérülést okozhat. Vigyázat Megjegyz. Ez a jel azokra a biztonsági előírásokra hívja fel a figyelmet, amelyek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy annak működését veszélyeztetheti. Itt a munkát megkönnyítő és a biztonságos üzemeltetést elősegítő tanácsok és megjegyzések találhatóak. 3

4 Magyar (HU) 3. Általános információ A beépített szabályozóval felszerelt Grundfos MAGNA1 keringető szivattyú sorozat a rendszer igényei szerint változtatja pillanatnyi teljesítményét. Sok rendszerben ez jelentős energiamegtakarítást eredményez, valamint kiküszöböli a termosztatikus szelepek és egyéb szerelvények áramlási zajait. A kívánt szállítómagasság beállítható a szivattyú kezelőpaneljén. 3.1 Alkalmazási területek A Grundfos MAGNA1-et folyadékok keringetésére tervezték az alábbi rendszerekben: fűtési rendszerek használati melegvíz rendszerek hűtési és légkondicionáló rendszerek. A szivattyú használható még az alábbi rendszerekben is: hőszivattyús rendszerek napenergiát hasznosító fűtőrendszerek. 1. ábra Szállítható közegek (karimás változat) TM Szállítható közegek A szivattyú tiszta, hígfolyós és nem agresszív folyadékok szállítására alkalmas. A szállítandó közeg nem tartalmazhat szilárd szemcséket, szálas anyagokat, illetve semmi olyat, ami a szivattyút kémiailag vagy mechanikailag károsítaná. Fűtési rendszerekben a fűtőközegnek meg kell felelnie a fűtési rendszerek vízminőségére vonatkozó szabványok követelményeinek, mint pl. a német VDI 2035 szabványnak. Használati melegvíz rendszerekben a MAGNA1 szivattyúkat csak akkor ajánlott alkalmazni, ha a vízkeménység nem haladja meg a 14 dh értéket. Használati melegvíz rendszerekben a vízkőkiválás megelőzése érdekében ajánlott a közeghőmérsékletet 65 C alatt tartani. Figyelmeztetés A szivattyúval tilos gyúlékony, éghető vagy robbanóképes folyadékokat szivattyúzni Glikol A szivattyú alkalmas glikol/víz keverékének szállítására, amennyiben az etilén-glikol nem haladja meg az 50 %-ot. Példa víz/glikol keverékre: Maximális viszkozitás: 50 cst ~ 50 % víz/50 % glikol keverék -10 C-on. A szivattyú rendelkezik teljesítmény határoló funkcióval, ami nem engedi a berendezést túlterhelődni. Glikol keverék szivattyúzásakor a maximális jelleggörbe csökken, függően a víz/glikol aránytól és a közeghőmérséklettől. A glikol elegy öregedésének megelőzése érdekében el kell kerülni a névleges hőmérséklet túllépését, és általában csökkenteni kell a magas hőmérsékleten történő üzemelést. A rendszert a glikol keverékkel való feltöltés előtt ki kell tisztítani és át kell öblíteni. A korrózió és a vízkő kiválások megelőzése érdekében a gilkol keveréket rendszeresen ellenőrizni és frissíteni kell. Ha a glikol további hígítására van szükség, kövesse a gyártó utasításait. 2. ábra Szállítható közegek (menetes változat) TM Megjegyz. A víznél nagyobb sűrűségű és/vagy kinematikai viszkozitású adalékanyagok alkalmazása esetén a hidraulikai paraméterek lecsökkennek. 4

5 3.3 Üzemeltetési körülmények 3. ábra Üzemállapotok Folyadék hőmérséklet Lásd 3-as ábra 1. poz. Folyamatosan: C Rendszernyomás Lásd 3-as ábra 2. poz. A maximális megengedett rendszernyomás fel van tüntetve a szivattyú adattábláján. Lásd a 6. ábrát Nyomáspróba A szivattyúkat az EN szabványban megadott nyomásértékeknek megfelelően tesztelték. Lásd alább. PN 6: 7,2 bar PN 10: 12 bar PN 6/10: 12 bar PN 16: 19,2 bar. Normál üzemi körülmények között a szivattyút nem szabad magasabb nyomáson használni, mint az adattáblán szereplő érték. Lásd a 6. ábrát. A korróziógátló adalékot tartalmazó vízzel tesztelt szivattyúk karimáit leragasztják egy szalaggal, hogy megakadályozzák a tesztfolyadék kiszivárgását a csomagolásba. Távolítsa el a ragasztószalagot a szivattyú beépítése előtt. A nyomáspróbát korróziógátló adalékot tartalmazó +20 C-os vízzel végzik Környezeti hőmérséklet Lásd 3. ábra 3. poz C. A vezérlőpanel léghűtéses. Emiatt nagyon fontos, hogy a környezeti hőmérséklet ne haladja meg a maximális értéket üzem közben. Szállítás közben: C Hangnyomás szint Lásd 3. ábra 4. poz. A szivattyú hangnyomásszintje kisebb, mint 43 db(a). TM Hőszigetelő burkolat A hőszigetelő burkolatok kizárólag egyfejes szivattyúk esetén érhetők el, iker kivitelnél nem. Megjegyz. A hőveszteség csökkenthető a szivattyúház és a csővezeték hőszigetelésével. Lásd a 4. ábrát. A hőszigetelő burkolatokat fűtési rendszerekhez a szivattyúkkal együtt szállítjuk. Légkondicionáló és hűtési rendszerekhez (-10 C-ig) használatos szivattyúknál a hőszigetelő burkolat külön, tartozékként rendelhető. Lásd a 12.1 Szigetelő burkolatok légkondicionáló és hűtési rendszerekhez című részt. A hőszigetelő burkolat használata a szivattyú beépítési méreteit növeli. Megjegyz. Csökkentse a szivattyúház és a csővezeték hőveszteségét. Fűtési rendszerekben használt szivattyúkhoz ahőszigetelő burkolatot gyárilag felszerelve szállítjuk. Beépítés előtt vegye le a hőszigetelő burkolatot. 4. ábra Hőszigetelő burkolat 3.6 Visszacsapó szelep Ha a rendszerbe visszacsapó szelep van beépítve, (5. ábra), akkor gondoskodjon arról, hogy a szivattyú minimális kimenő nyomása nagyobb legyen, mint a visszacsapószelep zárási nyomása. Ez különösen fontos arányos nyomásszabályozási módban (alacsony térfogatáramnál csökkentett nyomáskülönbség). Visszacsapó szelep beépítésekor a minimum alapjel 1,0 méter. 5. ábra Visszacsapó szelep TM TM Magyar (HU) 3.4 Fagyvédelem Vigyázat Megjegyz. Ha a szivattyú fagyveszélynek van kitéve, akkor meg kell tenni a szükséges lépéseket a fagykárok megelőzésére. A víznél nagyobb sűrűségű és/vagy kinematikai visztkozitású adalékanyagok alkalmazása esetén a hidraulikai paraméterek lecsökkennek. 5

6 Magyar (HU) 3.7 Adattábla A szivattyú adattábláján az alábbi információkat találja: TM Szerszámok 1.2 x x 3.5 TX ábra Példa az adattáblára Poz. Leírás 1 Terméknév 2 Típus 3 Gyártási kód (év és hét)* 4 Gyártási szám 5 Cikkszám 6 Gyártó ország 7 Védettség 8 Energiahatékonysági Index (EEI) 9 Alkatrészek (EEI-nek megfelelően) 10 Hőmérséklet besorolás 11 Min. áramerősség [A] 12 Max. áramerősség [A] 13 Minimális teljesítmény [W] 14 Maximális teljesítmény [W] 15 Maximális rendszernyomás 16 Feszültség [V] és frekvencia [Hz] 17 QR (Quick Response) kód 18 CE jelölés és megfelelőségek * Gyártási kód példa: A szivattyú hetében készült ábra Javasolt szerszámok Poz. Szerszám Méret 1 Lapos csavarhúzó 1,2 x 8,0 mm 2 Lapos csavarhúzó 0,6 x 3,5 mm 3 Csavarhúzó, csillagfejű TX20 4 Imbuszkulcs 5,0 mm 5 Villáskulcs Karimamérettől függően 6 Oldalvágó csípőfogó 7 Csőfogó Csak csőcsatlakozós szivattyúknál használatos TM TM ábra Gyártási kód (PC) a csomagoláson 6

7 4. Gépészeti telepítés 4.1 A szivattyú emelése Figyelmeztetés Tartsa be a kézi emelés vagy mozgatás korlátozására vonatkozó helyi előírásokat. A szivattyút mindig a szivattyúfejnél vagy a hűtőbordáknál fogja meg emeléskor. Lásd a 9. ábrát. Nagy méretű szivattyúk esetén emelőeszköz használata lehet szükséges. Az emelőpántokat a 9. ábrán látható módon helyezze el. 4.2 A szivattyú telepítése A MAGNA1 beltéri telepítésre lett tervezve. A MAGNA1-es sorozat magába foglalja mind a menetes, mind a karimás szivattyúkat. Ez a telepítési és üzemeltetési utasítás mindkét változatra érvényes, de a karimás változathoz általános információkat nyújt. Eltérő változatok esetén. A menetes változatot külön ismertetjük. A szivattyút úgy kell beépíteni, hogy a csővezeték ne feszítse azt. A szivattyú karimákat vagy menetes csatlakozásokat terhelő maximálisan megengedett erők és nyomatékok értékeit a 27. oldalon találja. A szivattyút tarthatja a csővezeték, ha a csővezeték erre alkalmas. Az ikerszivattyúk fel vannak készítve tartókonzolra, vagy alapkeretre történő rögzítésre (M12-es menetes furatok a szivattyúházon). A motor és az elektronika megfelelő hűtéséhez vegye figyelembe az alábbiakat: A szivattyút úgy kell beépíteni, hogy a kielégítő hűtés biztosítható legyen. A környzeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40 C-ot. Magyar (HU) Lépés Tennivaló Illusztráció 1 Nyilak jelzik a szivattyúházon a folyadék áramlási irányát a szivattyúban. A folyadék áramlási iránya lehet vízszintes vagy függőleges, a vezérlőelektronika elhelyezkedésétől függően. TM TM TM ábra A szivattyú helyes emelési módja Vigyázat Soha ne emelje a szivattyú fejet az elektronikánál fogva (a szivattyú piros területe). Lásd a 10. ábrát. 2 A leválasztószelepeket állítsa zárt pozícióba, és gondoskodjon arról, hogy a rendszer ne kerüljön nyomás alá a szivattyú telepítése során. TM Építse be a szivattyúkat acsővezetékbe, használjon tömítéseket. TM ábra Szivattyú emelése helytelenül TM Karimás változat: Helyezze be a csavarokat, alátéteket és anyákat, majd húzza meg őket. A rendszernyomásnak megfelelő méretű csavarokat használjon. A karimás csatlakozásnál használt csavarok meghúzásinyomaték értékeit a 27. oldalon találja. Menetes változat: Húzza meg a hollandi anyákat. TM TM

8 Magyar (HU) 4.3 Elhelyezés A szivattyút mindig vízszintes motortengellyel építse be. Helyes szivattyú beépítés függőleges csővezetékben. Lásd 11. ábra A poz. Helyes szivattyú beépítés vízszintes csővezetékben: Lásd 11. ábra B poz. Ne építse be a szivattyút függőleges motortengellyel. Lásd a 11. ábrán a C és a D pozíciót. A B TM ábra Automatikus gyorslégtelenítő C D TM ábra Vízszintes motortengellyel beépített szivattyú 4.4 Vezérlőegység pozíciók A megfelelő hűtés biztosítása érdekében a vezérlőegységnek vízszintesen, a Grundfos logónak függőlegesen kell állnia. Lásd a 12. ábrát. TM TM TM TM ábra Szivattyú vízszintesen elhelyezett vezérlőegységgel Vigyázat Vízszintes csővezetékbe beépített ikerszivattyúkat mindenképpen fel kell szerelni automatikus légtelenítővel (Rp 1/4"), amelyet a szivattyúház legfelső pontjára kell felszerelni. Lásd a 13. ábrát. 8

9 4.5 Szivattyúfej pozíció Ha a szivattyúfejet leszerelték a csővezetékbe építéshez, akkor legyen rendkívül körültekintő a motor visszaszerelésekor: 1. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a csúszógyűrű atömítőrendszer közepén van-e. Lásd a 14. és a 15. ábrát. 2. Finoman engedje le a szivattyúfejet, illetve a járókereket is magába foglaló forgórészt a szivattyúházba. 3. Győződjön meg arról, hogy a szivattyúház és a szivattyúfej csatlakozó felülete illeszkedik, mielőtt a rögzítőbilincset visszahelyezi. Lásd a 16. ábrát. Vigyázat Figyelje meg a rögzítőbilincs helyzetét, mielőtt megszorítja. Ha a bilincs nem megfelelő pozícióban van a helyén, akkor a szivattyú szivárog és megsérülnek a szivattyúfej hidraulikus részei. Lásd a 16. ábrát. Magyar (HU) 16. ábra A szivattyúfej felszerelése a szivattyúházra TM ábra Megfelelően középre igazított tömítőrendszer TM TM ábra Nem megfelelően középre igazított tömítőrendszer 9

10 4e Menetes egyfejes szivattyú. A rés elhelyezkedése 3, 6, 9 vagy 12 óra irányában lehet. 5 A rögzítőbilincs csavarját 8 Nm ± 1 Nm nyomatékkal húzza meg. Megjegyzés: Ne húzza meg újra a csavarokat, ha vízcseppet lát a rögzítőbilincsen, ugyanis az páralecsapódás lehet. 6 Helyezze vissza a hőszigetelő burkolatot. Megjegyzés: A hűtési vagy légkondicionáló rendszerekben használatos szivattyúknál a hőszigetelő burkolat külön, tartozékként rendelhető. A bilincs meglazításakor ügyeljen, hogy ne essen le a szivattyúfej. Figyelmeztetés Kiszabaduló gőz veszélye. 10 TM A szivattyúfejet óvatosan fordítsa el a kívánt állásba. Ha a szivattyúfej és a ház összeragadt, akkor meglazításához használhat gumikalapácsot. TM Az állórész ház leeresztő furata miatt a rögzítőbilincsen lévő rést a 4a, 4b, 4c, 4d vagy 4e lépéseknél látható helyzetbe kell állítani. 4a Karimás egyfejes szivattyú. Állítsa a rögzítőbilincset olyan irányba, hogy a rés a nyíl felé mutasson. Az elhelyezkedése 3 vagy 9 óra irányában lehet. 4b Karimás egyfejes szivattyú. Megjegyzés: A rés elhelyezkedése 6 óra irányában is lehet az alábbi szivattyúméreteknél: DN 65 DN 80 DN 100. Vigyázat Ne szigetelje le a vezérlőegységet és a kezelőpanel előlapját. TM Állítsa a vezérlőegységet vízszintes, a Grundfos logót függőleges pozícióba. A motortengelynek vízszintesnek kell lennie. TM Lazítsa meg a szivattyúfejet és a szivattyúházat összetartó bilincs csavarját. Figyelmeztetés: Ha túlságosan meglazítja a csavart, akkor a szivattyúfej teljesen leválaszthatóvá válik a szivattyúházról. TM Illusztráció TM TM Tennivaló 17. ábra A szivattyúház és a csővezeték szigetelése TM Lépés TM TM d Ikerszivattyú. Megjegyzés: A rés elhelyezkedése 6 óra irányában is lehet az alábbi szivattyúméreteknél: DN 65 DN 80 DN 100. Figyelmeztetés TM c Ikerszivattyú. Állítsa a rögzítőbilincseket olyan irányba, hogy azokon a rés a nyíl felé mutasson. Az elhelyezkedésük 3 vagy 9 óra irányában lehet. TM A szivattyúfejet és a szivattyúházat összetartó bilincsen látható figyelmeztető jelzés a személyi sérülés veszélyére utal. A figyelmeztető jelzések jelentését lentebb találja. TM Magyar (HU) Figyelmeztetés TM A vezérlőegység helyzetének megváltoztatása

11 5. Elektromos telepítés Végezze el a villamos bekötést és építse ki a védelmet a helyi előírásoknak megfelelően. Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett értékeknek. 3 Szerelje fel a tömszelencét a kapcsolódobozra. TM Magyar (HU) Figyelmeztetés A csatlakozások bekötése előtt kapcsolja le a tápfeszültséget. Figyelmeztetés A szivattyút egy olyan külső főkapcsolón keresztül kell csatlakoztatni, amelynél az érintkezők közötti légrés legalább 3 mm, mindegyik pólusnál. Közvetett érintés elleni védelemként védőföldelést, vagy nullázást kell alkalmazni. Ha a szivattyú egy olyan elektromos berendezéshez van csatlakoztatva, amelyben egy érintésvédelmi kapcsolót (ELCB) alkalmaztak kiegészítő védelemként, akkor ennek alkalmasnak kell lennie egyenáramú összetevőt tartalmazó hibaáram (pulzáló DC) lekapcsolására. Az érintésvédelmi kapcsolónak rendelkeznie kell az alábbi jelzések közül az elsővel, vagy mindkettővel: 4 5 Húzza át a tápfeszültség kábelét a tömszelencén. Csupaszítsa le a vezetékeket az illusztráció szerint. TM TM A szivattyút külső főkapcsolón keresztül kell bekötni. A szivattyú nem igényel külső motorvédelmet. A motor tartalmaz hővédelmet lassú túlmelegedés és blokkolás esetére is. A tápfeszültség bekapcsolását követően kb. 5 mp. elteltével kezd el szállítani a szivattyú. Megjegyz. A tápfeszültség ki- és bekapcsolásának száma nem haladhatja meg az óránkénti négyet. 6 Kösse be a tápkábel vezetékeit a csatlakozóba. TM Tápfeszültség 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE. A motorok feszültséghatárait különböző, meghatározott feszültségekre tervezték. Az adattáblán feltüntetett névleges feszültségtől eltérő hálózatról tilos üzemeltetni a szivattyút. 5.2 Tápfeszültséghez való csatlakoztatás Kapocsléces változatok Lépés Tennivaló Illusztráció 7 Helyezze be a csatlakozót a kapcsolódoboz dugaljába. TM Távolítsa el a vezérlőegység előlapját. Megjegyzés: Ne vegye ki az előlapból a csavarokat. Keresse meg a tápfeszültség csatlakozódugóját és a tömszelencét a szivattyúval együtt szállított kis papírzacskóban. TM TM Szorítsa meg a tömszelencét. Szerelje vissza az előlapot. TM

12 5.2.2 Csatlakozódugós változatok Magyar (HU) Csatlakozódugó felszerelése Lépés Tennivaló Illusztráció 1 Helyezze fel a tömszelencét és a csatlakozót a kábelre. Csupaszítsa le a vezetékeket az illusztráció szerint. Max. 1,5 mm 2 12 mm 5, mm 17 mm TM Helyezze be a csatlakozót a kapcsolódoboz dugaljába. TM Csatlakozó leszerelése Kösse be a tápkábel vezetékeit a csatlakozóba. Hajlítsa meg a kábelt úgy, hogy a vezetékek felfelé mutassanak. Húzza ki a vezetőlapot, majd dobja ki. Pattintsa rá a csatlakozóra a fedelét. TM TM TM TM Lépés Tennivaló Illusztráció Lazítsa meg a tömszelencét, majd húzza le a csatlakozóról. Kétoldalt megnyomva húzza le a csatlakozó fedelét. Egy csavarhúzó segítségével, egyenként lazítsa meg a tápkábel vezetékeit. TM TM TM Csavarja rá a tömszelencét a csatlakozóra. TM A csatlakozó most már eltávolítható a vezetékről. TM

13 5.3 Bekötési rajzok ELCB Olvadóbetét (min. 10 A, késleltetett) Külső kapcsoló Magyar (HU) TM ábra Jellemző bekötési példa, 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE ELCB Olvadóbetét (min. 10 A, késleltetett) Külső kapcsoló TM ábra Példa ALPHA csatlakozós kivitelre, 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE Megjegyz. A felhasznált kábeleket a helyi előírások szerint kell bekötni. 13

14 Magyar (HU) 6. Az első indítás Ne indítsa el a szivattyút, amíg a rendszer nincs feltöltve és légtelenítve. Ellenőrizze, hogy a szükséges hozzáfolyási nyomás rendelkezésre áll-e a szivattyú szívó oldalán. Lásd a 13. Műszaki adatok című részt. A szivattyú önfelszívó a rendszeren keresztül, és a rendszert annak legmagasabb pontján kell légteleníteni. Vigyázat Az elzáró szelepet ki kell nyitni rögtön a szivattyú indítása után. Ellenkező esetben a szivattyúzott folyadék túlzottan felmelegedhet, és ez károsíthatja a szivattyút. Az elzáró szelepnek mindig nyitva kell lennie, legalább annyira, hogy a névleges áramlás 10 %-a át tudjon halani, hogy megfelelő keringetést biztosítson az alkalmazásban. Ellenkező esetben a szivattyúzott folyadék túlzottan felmelegedhet, és ez károsíthatja a szivattyút. Lépés Tennivaló Illusztráció 1 Kapcsolja rá a szivattyúra a tápfeszültséget. Megjegyzés: A tápfeszültség bekapcsolást követően kb. 5 mp. elteltével indul a szivattyú. TM Kezelőpanel az első indításkor. TM A szivattyút gyárilag a középső arányos nyomásgörbére állították. A rendszernek megfelelően állítsa be a szabályozási módot. TM

15 7. Beállítások A szivattyún kilenc teljesítmény beállítási lehetősége van, amely a nyomógomb segítségével kiválasztható. Láasd 20. ábra 3. poz. TM A szivattyú beállításokat nyolc világító mező jelzi a kijelzőn. Lásd 20. ábra 2. poz. 7.1 Kezelőpanel A kezelőpanel elemei 21. ábra Gyári beállítás, PP2 Gomb lenyomások 1 2 Közepes arányos-nyomás görbe, a továbbiakban PP2 1 Legmagasabb arányos-nyomás görbe, a továbbiakban PP3 2 Legalacsonyabb állandó-nyomás görbe, a továbbiakban CP1 3 Közepes állandó-nyomás görbe, a továbbiakban CP2 4 Legmagasabb állandó-nyomás görbe, a továbbiakban CP3 5 Állandó görbe/állandó fordulatszám III 6 Állandó görbe/állandó fordulatszám II 7 Állandó görbe/állandó fordulatszám I 8 Legalacsonyabb arányos-nyomás görbe, a továbbiakban PP1 TM ábra Kezelőpanel Poz. Leírás 1 A Grundfos Eye üzemjelzései. Lásd a Grundfos Eye című részt. 2 Nyolc fénymező jelzi a szivattyú beállításait. Lásd a A szivattyú beállítását jelző jelzések című részt. 3 Nyomógomb a szivattyú beállításához Grundfos Eye A Grundfos Eye világít, ha a készülékre rákapcsolták a tápfeszültséget. Lásd 20. ábra 1. poz. A Grundfos Eye egy jelzőfény, amely a szivattyú aktuális állapotáról ad információkat. A jelzőfény, miközben különféleképp világít, az alábbiakról szolgáltat információkat: tápfeszültség be/ki szivattyú hibák. Leírás 0 3 A szivattyún lévő kezelőpanel a következőkből áll: Aktív fénymezők A Grundfos Eye funkcióit a 11.1 A Grundfos Eye üzemjelzései című részben részletezzük. Megjegyz. A szivattyú üzemét akadályozó hibákat (pl. megszorult motor) a Grundfos Eye jelzi. Lásd a 11.1 A Grundfos Eye üzemjelzései című részt. Hibajelzés esetén javítsa ki a hibát és nyugtázza a szivattyú tápfeszültségének ki- és bekapcsolásával. Megjegyz. A járókerék forgása esetén, például a szivattyú vízzel való feltöltésekor elegendő energia keletkezhet ahhoz, hogy a kezelőpanel felvillanjon abban az esetben is, ha a tápfeszültség le van kapcsolva. 15 Magyar (HU) A szivattyú beállítását jelző jelzések

16 Magyar (HU) 8. Szabályozási mód kiválasztása Alkalmazás Azokban a rendszerekben, ahol aránylag nagy az elosztóvezetékek nyomásesése, illetve légkondícionáló és hűtési rendszerekben. Kétcsöves fűtési rendszer termosztatikus szelepekkel, és nagyon hosszú elosztóhálózatokban ha a vezetékek szabályozó szelepei erősen fojtottak nyomáskülönbség szabályozó szelepek esetén nagy nyomásesés a rendszer azon részeiben, ahol a teljes vízmennyiség átáramlik (pl. kazán, hőcserélő, és elosztóvezeték az első fogyasztói leágazásig). Főköri szivattyúknál, ha a primerkörben nagy a nyomásveszteség. Légkondicionáló rendszerekben hőcserélőkkel (fan-coil), hűtő mennyezettel, felület hűtéssel. Olyan rendszerekben, ahol viszonylag kicsi a nyomásesés az elosztóvezetékekben. Kétcsöves fűtési rendszer termosztatikus szelepekkel, és gravitációs keringetésre méretezett rendszer, kis nyomásesés a rendszer azon részeiben, ahol a teljes vízmennyiség átáramlik (pl. kazán, hőcserélő, és elosztóvezeték az első fogyasztói leágazásig), vagy nagyobb hőfoklépcsőkre (pl. távfűtés) történő váltáskor. Padlófűtés termosztatikus szelepekkel. Egycsöves fűtési rendszer termosztatikus szelepekkel, vagy körönkénti szabályzószelepekkel. Főköri szivattyúknál, ha a primerkörben kicsi a nyomásveszteség. A szivattyú beállítható a max. vagy min. fordulatszámú jelleggörbére, ekkor működése olyan, mint egy állandó fordulatszámú szivattyúé. A max. görbe választható abban az esetben, ha adott időszakokban maximális térfogatáramra van szükség. Ez az üzemmód alkalmas például "forróvíz azonnal" üzemmódot igénylő háztartási melegvíz rendszerekben. A min. jelleggörbe választható abban az esetben, ha minimális térfogatáramra van szükség. Ajánlott szabályozási mód Arányos nyomás H Q H H Állandó nyomás Állandó görbe Q Q 16

17 9. Beállítások áttekintése Magyar (HU) H PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 I II III Q TM ábra Jelleggörbék kapcsolata a szivattyú beállításával Beállítás Szivattyú jelleggörbe Funkció PP1 PP2 PP3 CP1 CP2 CP3 III II I Legalacsonyabb arányos-nyomás görbe Közepes arányos-nyomás görbe Legmagasabb arányos-nyomás görbe Legalacsonyabb állandó-nyomás görbe Közepes állandó-nyomás görbe Legmagasabb állandó-nyomás görbe III fokozat II fokozat I fokozat A szivattyú munkapontja fel és le mozog az alacsony arányos-nyomás görbén, a fűtési igénynek megfelelően. Lásd a 22. ábrát. Az emelőmagasság (nyomás) kisebb a csökkenő fűtési igény esetén, és megnő, ha növekszik a fűtési igény. A szivattyú munkapontja fel és le mozog a közepes arányos-nyomás görbén, a fűtési igénynek megfelelően. Lásd a 22. ábrát. Az emelőmagasság (nyomás) kisebb a csökkenő fűtési igény esetén, és megnő, ha növekszik a fűtési igény. A szivattyú munkapontja fel és le mozog a magas arányos-nyomás görbén, a fűtési igénynek megfelelően. Lásd a 22. ábrát. Az emelőmagasság (nyomás) kisebb a csökkenő fűtési igény esetén, és megnő, ha növekszik a fűtési igény. A szivattyú munkapontja mozog a legalacsonyabb állandó-nyomás görbén, a rendszer fűtési igényének megfelelően. Lásd a 22. ábrát. Az emelőmagasság (nyomás) állandó marad, függetlenül a fűtési igénytől. A szivattyú munkapontja mozog a közepes állandó-nyomás görbén, a rendszer fűtési igényének megfelelően. Lásd a 22. ábrát. Az emelőmagasság (nyomás) állandó marad, függetlenül a fűtési igénytől. A szivattyú munkapontja mozog a legmagasabb állandó-nyomás görbén, a rendszer fűtési igényének megfelelően. Lásd a 22. ábrát. Az emelőmagasság (nyomás) állandó marad, függetlenül a fűtési igénytől. A szivattyú állandó jelleggörbén működik, ez azt jelenti, hogy a szivattyú fordulatszáma állandó. A III. fokozatban a szivattyú minden üzemállapotban max. görbén működik. Lásd a 22. ábrát. A szivattyú gyors légtelenítéséhez kapcsoljon III. fokozatra egy rövid időre. A szivattyú állandó jelleggörbén működik, ez azt jelenti, hogy a szivattyú fordulatszáma állandó. A II. fokozatban a szivattyú minden üzemállapotban a középső görbén működik. Lásd a 22. ábrát. A szivattyú állandó jelleggörbén működik, ez azt jelenti, hogy a szivattyú fordulatszáma állandó. Az I. fokozatban a szivattyú minden üzemállapotban a minimális görbén üzemel. Lásd a 22. ábrát. 17

18 Magyar (HU) 10. A szabályozási módok beállítása H Állandó görbe/állandó fordulatszám (I, II vagy III fokozat) Állandó görbe/állandó fordulatszám üzemben a szivattyú állandó fordulatszámon működik, függetlenül a rendszer tényleges térfogatáram igényétől. A szivattyú teljesítménye követi a kiválasztott jelleggörbét, I, II vagy III. Lásd a 26. ábrát, ahol a II van kiválasztva. Erről bővebben olvashat a 11. Hibakereső táblázat című részben. H 23. ábra A szivattyú beállítása a rendszertípushoz Q TM Q TM Gyári beállítás: Közepes arányos-nyomás görbe, a továbbiakban PP2. Arányos-nyomás görbe (PP1, PP2 vagy PP3) Az állandó-nyomás szabályozás az aktuális fűtési igénynek megfelelően változtatja a szivattyú teljesítményét, de a szivattyú teljesítménye a kiválasztott jelleggörbét követi, PP1, PP2 vagy PP3. Lásd a 24. ábrát, ahol a PP2 van kiválasztva. Erről bővebben olvashat a 11. Hibakereső táblázat című részben. 26. ábra Három állandó görbe/állandó fordulatszám beállítás A megfelelő állandó görbe/állandó fordulatszám kiválasztása függ a fűtési rendszer karakterisztikájától. H PP3 PP2 Q PP1 TM ábra Három arányos-nyomás görbe/beállítás A megfelelő arányos-nyomás görbe kiválasztása függ a fűtési rendszer karakterisztikájától és az aktuális fűtési igénytől. Állandó-nyomás görbe (CP1, CP2 vagy CP3) Az állandó-nyomás szabályozás az aktuális fűtési igénynek megfelelően változtatja a szivattyú teljesítményét, de a szivattyú teljesítménye a kiválasztott jelleggörbét követi, CP1, CP2 vagy CP3. Lásd a 25. ábrát, ahol a CP1 van kiválasztva. Erről bővebben olvashat a 11. Hibakereső táblázat című részben. H CP3 CP2 Q CP1 TM ábra Három állandó-nyomású görbe/beállítás A megfelelő állandó-nyomás görbe kiválasztása függ a fűtési rendszer karakterisztikájától és az aktuális fűtési igénytől. 18

19 11. Hibakereső táblázat Figyelmeztetés Mielőtt kiszereli a szivattyút ürítse le a rendszert, vagy zárja el az elzáró szelepeket a szivattyú mindkét oldalán. A szivattyúzott folyadék esetleg forró és nagy nyomású lehet A Grundfos Eye üzemjelzései Magyar (HU) Grundfos Eye Jelzés Oka Nem világít semmi. Nincs tápfeszültség. Szivattyú nem üzemel. Két egymással szemben lévő zöld jelzőfény fut körbe a szivattyú forgásirányával megegyezően. Tápfeszültség bekapcsolva. A szivattyú üzemel. Két egymással szemben lévő piros jelzőfény egyszerre villog. Hiba. A szivattyú áll Hibajelzés nyugtázása A hibajelzéseket a következőképpen lehet nyugtázni: Amint a hiba oka megszűnt, a szivattyú visszatér normál üzembe. Ha az üzemzavart kiváltó ok magától megszűnik, a hibajelzés automatikusan nyugtázódik. Hiba Más szivattyúk vagy egyéb hatások miatt áramlás jön létre a szivattyún, pedig az le lett állítva. Fényt láthatunk a kijelzőn annak ellenére, hogy a tápfeszültséget lekapcsolták. Túl alacsony tápfeszültség a szivattyún. A szivattyú megszorult. Nincs víz a szivattyú bemenetén, vagy túl sok levegő van a vízben. Belső hiba a szivattyú elektronikájában. Túl magas tápfeszültség a szivattyún. Automatikus nyugtázás vagy újraindulás? Igen Igen Nem Nem Igen Igen Javítás Keresse meg a rendszerben a hibás visszacsapó szelepet és cserélje, ha szükséges. Keresse meg a rendszerben a helytelen irányba beépített visszacsapó szelepet. Ellenőrizze a tápfeszültséget, hogy a névleges tartományon belül van-e. Szerelje ki a szivattyút, majd távolítsa el szivattyú forgását gátló idegen anyagot, a dugulást okozó tárgyat. Ellenőrizze a vízminőséget, hogy elkerülje a vízkőkiválás veszélyét. Az újabb indítás előtt légtelenítse a szivattyút. Ellenőrizze, hogy a szivattyú megfelelően működik-e. Ha nem, cserélje ki a szivattyút, vagy vegye fel a kapcsolatot a GRUNDFOS Szervizzel. Cserélje ki a szivattyút, vagy vegye fel a kapcsolatot a GRUNDFOS Szervizzel. Ellenőrizze a tápfeszültséget, hogy a névleges tartományon belül van-e. Vigyázat Ha megsérült a tápkábel, akkor azt a gyártónak, a gyártó szervizpartnerének vagy egy hasonló képzettségű személynek kell kicserélnie. 19

20 Magyar (HU) 12. Tartozékok 12.3 Ellenkarimák Az ellenkarima készlet két karimát, két tömítést, csavarokat és csavaranyákat tartalmaz, lehetővé téve a szivattyú telepítését bármilyen csővezetékbe. Lásd a MAGNA1 katalógus, Tartozékok részét, ahol megtalálja a megfelelő méretet és cikkszámot ALPHA csatlakozó tartozékok 12.1 Szigetelő burkolatok légkondicionáló és hűtési rendszerekhez A légkondicionáló és hűtési rendszerekben üzemelő egyfejes szivattyúkat el lehet látni hőszigetelő burkolattal. A készlet két, poliuretánból (PUR) készült burkolat felet, illetve a szoros szerelést biztosító öntapadó tömítést tartalmaz. Megjegyz. A légkondicionáló és hűtési rendszerhez készült szivattyú hőszigetelő burkolat mérete eltér afűtési rendszerhez készült változatétól. Szivattyútípus Cikkszám MAGNA /60/80/100/120 (N) MAGNA /60/80/100 (N) MAGNA /60/80/100 F (N) MAGNA F (N) MAGNA /60 F (N) MAGNA /100 F (N) MAGNA /150/180 F (N) MAGNA /60/80 F (N) MAGNA /120/150/180 F (N) MAGNA /60/80/100/120/150 F (N) MAGNA /60/80/100/120 F MAGNA /60/80/100/120 F MEGJEGYZÉS: Szigetelő készletek 2014 márciusától kaphatók lesznek. A szigetelő készlet a rozsdamentes acél változatokhoz (N) is használható Zárókarimák A zárókarima az ikerszivattyúk házán lévő nyílás lezárására szolgál. Lehetővé teszi a szivattyú üzemeltetését akkor is, amikor az egyik szivattyúfejet karbantartás céljából kiszerelték. 28. ábra Alpha csatlakozók Leírás Cikkszám ALPHA csatlakozó kábel tehermentesítővel ALPHA csatlakozó, sarkos 4 m kábellel ALPHA csatlakozó, sarkos, bekapcsolási túláram védelemmel, 1 m kábellel TM TM ábra Zárókarima elhelyezése Szivattyútípus MAGNA1 D 32-40/60/80/100 (F) MAGNA1 D 40-40/60 F MAGNA1 D F MAGNA1 D 40-/80/100/120/150/180 F MAGNA1 D 50-40/60/80/100/120/150/180 F MAGNA1 D 65-40/60/80/100/120/150 F MAGNA1 D 80-40/60/80/100/120 F MAGNA1 D /60/80/100/120 F Cikkszám

21 13. Műszaki adatok Tápfeszültség 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE. Motorvédelem A szivattyú nem igényel külső motorvédelmet. Védettségi osztály IPX4D (EN 60529). Szigetelési osztály F. Relatív páratartalom Maximum 95 %. Környezeti hőmérséklet 0-40 C. Szállítás közben: C. Hőmérséklet besorolás TF110 (EN ). Folyadék hőmérséklet Folyamatosan: C. Rozsdamentes acél szivattyúk használati melegvíz rendszerekben: Használati melegvíz rendszerekben a vízkőkiválás megelőzése érdekében ajánlott a közeghőmérsékletet 65 C alatt tartani. Rendszernyomás A maximális megengedett rendszernyomás fel van tüntetve a szivattyú adattábláján: PN 6: 6 bar / 0,6 MPa PN 10: 10 bar / 1,0 MPa PN 16: 16 bar / 1,6 MPa. Minimális hozzáfolyási nyomás Az alábbi minimális relatív hozzáfolyási nyomást biztosítani kell a szivattyú szívó csonkján üzem közben a kavitációs zaj, illetve a szivattyú csapágyak károsodásának megelőzése érdekében. Megjegyz. Az alábbi táblázatban lévő értékek az egyfejes, illetve az ikerszivattyúkra érvényesek abban az esetben, ha csak az egyik fej üzemel. A minimális relatív hozzáfolyási nyomás értékek abban az esetben érvényesek, ha a szivattyút legfeljebb a tengerszint felett 300 méterrel helyezik el. 300 méter tengerszint feletti magasságnál a szükséges relatív hozzáfolyási nyomást 0,01 bar/ 0,001 MPa-lal meg kell növelni 100 méterenként. A MAGNA1 szivattyú legfeljebb a tengerszint felett 2000 m-en történő elhelyezésre van jóváhagyva. EMC (elektromágneses kompatibilitás) EN :2006, EN :1998, EN :2008 és EN :2006. Hangnyomás szint A szivattyú hangnyomásszintje kisebb, mint 43 db(a). Szivárgó áram A szivattyú hálózati szűrője miatt üzem közben a föld felé szivárgó áram folyik. I szivárgó < 3,5 ma. Teljesítménytényező A MAGNA1 kapocsléces változataiban beépített PFC (teljesítménytényező javítás) van, amely 0, ,99 közötti cos φ -t azaz 1-hez nagyon közeli értéket szolgáltat. A MAGNA1 dugós csatlakozású változataiban nincs beépített fázisjavítás (PFC), de van helyett egy beépített tekercs és ellenállások, amelyek gondoskodnak arról, hogy a hálózatból felvett energia fázisban legyen a feszültséggel és az árammal, és közelítőleg szinuszos legyen. 14. Hulladékkezelés Ezt a terméket az anyagok újrahasznosításának és a hulladékkezelés szempontjainak szem előtt tartásával tervezték. Az alábbi átlagos hulladékkezelési értékek vonatkoznak a MAGNA1 Grundfos szivattyúk összes változatára: 85 % újrahasznosítható 10 % elégethető 5 % deponálható. Ezt a terméket, vagy annak részeit környezetvédelmi szempontból kifogástalan módon, a helyi előírásoknak megfelelően kell elhelyezni a hulladékban. A műszaki változtatások joga fenntartva. Magyar (HU) Egyfejes szivattyúk DN Közeghőmérséklet 75 C 95 C 110 C Hozzáfolyási nyomás [bar] / [MPa] 25-40/60/80/100/120 0,10 / 0,01 0,35 / 0,035 1,0 / 0, /60/80/100 0,10 / 0,01 0,35 / 0,035 1,0 / 0, ,10 / 0,01 0,20 / 0,020 0,7 / 0, /60 0,10 / 0,01 0,35 / 0,035 1,0 / 0, /100/120/150/180 0,10 / 0,01 0,50 / 0,05 1,0 / 0, /60/80 0,10 / 0,01 0,40 / 0,04 1,0 / 0, /128 0,10 / 0,01 0,50 / 0,05 1,0 / 0, /180 0,70 / 0,07 1,20 / 0,12 1,7 / 0, /60/80/100/120/150 0,70 / 0,07 1,20 / 0,12 1,7 / 0, /60/80/100/120 0,50 / 0,05 1,00 / 0,10 1,5 / 0, /60/80/100/120 0,70 / 0,07 1,20 / 0,12 1,7 / 0,17 Ikerszivattyúknál, ha mindkét fej együttesen üzemel, a relatív hozzáfolyási nyomás értékét 0,1 bar/0,01 MPa-al meg kell növelni összehasonlítva az egyfejes szivattyúra és az ikerszivattyú egyes üzemére vonatkozó értékekkel. Megjegyz. Az aktuális hozzáfolyási nyomás és a szivattyú zárási nyomása nem haladhatja meg a maximálisan megengedett üzemi nyomás értékét. 21

22 Függelék Függelék Dimensions TM ábra Single-head pump dimensions (threaded version) Dimensions [mm] (inch) Pump type L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 G MAGNA (N) /2 MAGNA (N) /2 MAGNA (N) /2 MAGNA (N) /2 MAGNA (N) /2 MAGNA (N) MAGNA (N) MAGNA (N) MAGNA (N) TM ábra Twin-head pump dimensions (threaded version) Dimensions [mm] [inch] Pump type L1 L5 L7 B1 B3 B4 B5 H1 H2 H3 D1 G M3 MAGNA1 D /4 MAGNA1 D /4 MAGNA1 D /4 MAGNA1 D /4 22

23 16. Dimensions Függelék TM ábra Single pump dimensions, plug connected versions (flanged version) Dimensions [mm] Pump type L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 23

24 Függelék TM ábra Single pump dimensions, terminal connected versions (flanged version) Dimensions [mm] Pump type L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F (N) / /19 MAGNA F / MAGNA F / MAGNA F / MAGNA F / MAGNA F / MAGNA F MAGNA F MAGNA F MAGNA F MAGNA F

25 TM Függelék 33. ábra Twin-head pump dimensions, plug connected versions (flanged version) Dimensions [mm] Pump type L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 Megjegyz. M3: Rp 1/4 for air vent available on all twin-head pumps. 25

26 Függelék TM ábra Twin-head pump dimensions, terminal connected versions (flanged version) Dimensions [mm] Pump type L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / /19 12 MAGNA1 D F / MAGNA1 D F / MAGNA1 D F / MAGNA1 D F / MAGNA1 D F / MAGNA1 D F MAGNA1 D F MAGNA1 D F MAGNA1 D F MAGNA1 D F Megjegyz. M3: Rp 1/4 for air vent available on all twin-head pumps. 26

27 17. Forces and moments Maximum permissible forces and moments from the pipe connections acting on the pump flanges or threaded connections are indicated in fig 35. Függelék TM ábra Forces and moments from the pipe connections acting on the pump flanges or threaded connections Force [N] Moment [Nm] Diameter DN Fy Fz Fx ΣFb My Mz Mx ΣMb 25* * * The values also apply to pumps with threaded connection. The above values apply to cast-iron versions. For stainless-steel versions, the values can be multiplied by two according to the ISO 5199 standard. 18. Tightening torques for bolts Recommended tightening torques for bolts used in flanged connections: Bolt dimension M12 M16 Torque 27 Nm 66 Nm 27

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3 Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK GRUNDFOS ALPHA2. Szerelési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK GRUNDFOS ALPHA2. Szerelési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉS UTASÍTÁSOK GRUNDFOS ALPHA2 Szerelési és üzemeltetési utasítás 2. Általános tudnivalók Tartalom: 2.1 GRUNDFOS ALPHA2 keringető szivattyú 2.2 A GRUNDFOS ALPHA2 alkalmazásának előnyei. 2.1

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK SL1.50 and SLV.65 0.9-1.5 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. Hydro Multi-E. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. Hydro Multi-E. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK ydro Multi-E Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (U) Magyar (U) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. A dokumentumban

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

Wilo-Yonos MAXO/-D. Pioneering for You. Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-Yonos MAXO/-D. Pioneering for You. Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze Beépítési és üzemeltetési utasítás Pioneering for You Wilo-Yonos MAXO/-D pl cs hu Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze Beépítési és üzemeltetési utasítás ru bg ro Инструкция по монтажу и эксплуатации Инструкция за монтаж

Részletesebben

UP S 25-125 UP S 25-1 20 UPS 25-40 B UPS 32-60 UP S 32-50 UPS 32-40 UPS 32-30 UP S 32-20. 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0Q [m³/h]

UP S 25-125 UP S 25-1 20 UPS 25-40 B UPS 32-60 UP S 32-50 UPS 32-40 UPS 32-30 UP S 32-20. 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0Q [m³/h] p [kpa] 100 0 60 H [m] 10,0,0 6,0 UP S 25-1 20 UP S 25-125 UPS 40 4,0 UPS 25-60 UPS 25-50 UPS 25-0 UP S 32-0 (F ) UPS 25-40 UPS 32-60 20 2,0 UPS 25-30 UP S 32-50 UPS 32-40 UPS 40-50 F UP S 40-0 F 10 6

Részletesebben

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray. NMT (D) MAX (C) HU Beépítési és kezelési kézikönyv változat a 7340108.v6 dokumentum alapján 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.hu A termék megfelel a következő EU szabványoknak EU direktíva

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4084395-Ed.04/2008.03 DDD a N L N L b 1 230 V 50 Hz / / N L c N L N L 1 Általános Ebben az üzemeltetési útmutatóban ismertetjük a

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD 2 Fig. 2. Fig. 3a. 3 nyitva nyitva zárva zárva 4 1. ÁLTALÁNOS A beépítést és a beüzemelést csak szakember végezheti! 1.1 Alkalmazási cél A keringetô

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők F50, F80, F120 ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők Felszerelési és használati útmutató 1221113907/01 www.hajdurt.hu 1 Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

GRUNDFOS ALLDOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK DMX 221. Adagolószivattyú. Szerelési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS ALLDOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK DMX 221. Adagolószivattyú. Szerelési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS ALLDOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK DMX 1 Adagolószivattyú Szerelési és üzemeltetési utasítás Konformitási nyilatkozat Mi, a Grundfos Alldos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy az DMX 1 termékek,

Részletesebben

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK) és

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C65 BRC4C66 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O)

Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O) Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O) Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 021 352 / 0208 Tartalom 1. Általános...3 2. Biztonság...4 3. Szállítás és raktározás...5

Részletesebben

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Kód: 485-0000.03g G É P K Ö N Y V KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Készült: 2002.07.01. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés, működés 4. Átvétel,

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2015/07) HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1a. ábra: 2 3 1 4 1b. ábra: 2 4 3 1 5 1c. ábra: 4 2 5 3 1 1d. ábra: 4 2 3 1

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS0JVB FTXSJVB FTXSJVB FTXSJVB FTXS0JVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! Beépítési és üzemeltetési utasítás 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! 1 1. 2. 3. 2 Tartalomjegyzék 1 Általános... 4 2 Biztonság... 4 2.1 Az utasítások jelzése az üzemeltetési utasításban... 4 2.2 Személyek

Részletesebben

BONTÓKALAPÁCS HM1202 HM1202C Kezelési utasítás

BONTÓKALAPÁCS HM1202 HM1202C Kezelési utasítás MAKITA BONTÓKALAPÁCS HM1202 HM1202C Kezelési utasítás Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez (1) Vésőszár-kenőzsír (2) Vésőszár befogó része (3) Vésőszár (4) Szerszámbefogó burkolata (5) Váltógyűrű

Részletesebben

Használati útmutató. Digitális szobatermosztát THR840DEE. 50062484-003 Rev. A. THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49

Használati útmutató. Digitális szobatermosztát THR840DEE. 50062484-003 Rev. A. THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49 Használati útmutató Digitális szobatermosztát THR840DEE 50062484-003 Rev. A THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49 Használati útmutató FIGYELEM: A készülék csak helyes telepítés és beállítás után működik megfelelően

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat RXS50G2V1B RKS50G2V1B RXS60F2V1B RKS60F2V1B RN50E3V1B RN60E3V1B RYN50E3V1B RYN60E3V1B ARXS50G2V1B

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat RXS50G2V1B RKS50G2V1B RXS60F2V1B RKS60F2V1B RN50E3V1B RN60E3V1B RYN50E3V1B RYN60E3V1B ARXS50G2V1B R0A Split rendszerű sorozat RXS0GVB RXS60FVB RYN0EVB RYN60EVB RKS0GVB RKS60FVB RN0EVB RN60EVB ARXS0GVB R(X)(K)S0GVB R(X)(K)S60FVB R(Y)N0+60EVB ARXS0GVB R0A Split rendszerű sorozat Tartalomjegyzék Oldal

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTYN50EV1B FTYN60EV1B FTN50EV1B FTN60EV1B

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTYN50EV1B FTYN60EV1B FTN50EV1B FTN60EV1B R0A Split rendszerű sorozat FTYN0EVB FTYN60EVB FTN0EVB FTN60EVB FTYN0EVB FTN0EVB R0A Split rendszerű sorozat FTYN60EVB FTN60EVB Tartalomjegyzék Oldal Biztonsági előírások... Tartozékok... A berendezés

Részletesebben

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep H Beépítési és üzemeltetési utasítás 251 27 72 / 0999 Tartalom 1. Általános rész...3 1.1 Alkalmazási terület...3 1.1. Csatlakozó méretek és teljesítmény adatok...4

Részletesebben

Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Szerelési, használati és karbantartási útmutató Adiabatikus, evaporatív hűtőberendezés PTB 100 típusú, mobil készülék Szerelési, használati és karbantartási útmutató 2013.09.02. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet)

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet) Hőmérsékletszabályozók ECSV DIP-kapcsoló segítségével egyszerűen beállítható, könnyen használható szolgáltatásokkal rendelkező, DIN 8 x 8 mm-es méretű hőmérsékletszabályozók Egyszerű beállítás DIP- és

Részletesebben

POLÍROZÓGÉP 9227CB. Használati utasítás

POLÍROZÓGÉP 9227CB. Használati utasítás MAKITA POLÍROZÓGÉP 9227CB Használati utasítás Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez (1) Kidudorodás a hurkos fogantyún (2) Ehhez illeszkedő furat a fogaskerékházon (3) Tengelyrögzítő (4) Hurkos

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. Hydro MPC. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. Hydro MPC. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK Hydro MPC Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Szerelési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. A dokumentumban

Részletesebben

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A mérőműszer megfelel az IEC61010 szabványban előírt, a mérés biztonságára vonatkozó összes követelménynek: szennyeződési fokozat: 2, túlfeszültségi kategória:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC S80MW1E5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5849956

Az Ön kézikönyve PANASONIC S80MW1E5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5849956 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AM 01.1 Először olvassa el az

Részletesebben

Kezelési útmutató. RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ. Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ

Kezelési útmutató. RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ. Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ Kezelési útmutató A652-01-849 Eredeti V. kiadás RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220 240 V, 50/60 Hz, egyfázisú

Részletesebben

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Wave RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP Installation and operating instructions TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Alkalmazási terület 51 2. Funkciók 51 3. Telepítés 51 3.1 Összeszerelés 51 3.2 Beépítés 51 3.3 Csőszerelés

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU 70 9 305-00.O Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM ZBS /0-3 SOE Kezelési útmutató a felhasználó számára 70 8 (05/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Medence hőszivattyú Medence hőszivattyú SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz és karbantartáshoz

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 80 3-00.ITL Fomatervezett szolár szivattyús egység Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! KS005 T KS005 T SM00 6 70 803 530 (0/08) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Javítás Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Építészeti bevonatok és festékek hordozható eszközzel történõ levegõ nélküli felhordására. Kizárólag

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések KEZELÉSI UTASÍTÁS KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések Kérjük olvassa el a használati útmutatót a beüzemelés előtt. A készülék szervizeléséhez hívjon szakembert. A készüléket szakemberrel

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFCa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFCa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFCa Tömlőszivattyú HU A0374 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Tartalom 42 HU Akkumulátoros

Részletesebben

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS HU HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS ÜVEGKERÁMIA INDUKCIÓS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató turbotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 55/3-7 VUW 55/3-7 HU Tartalomjegyzék Oldal Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban.........................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AMExC 01.1 Először olvassa

Részletesebben

BTL-WH 250 és BTL-WH 315

BTL-WH 250 és BTL-WH 315 LÉGKEZELŐ EGYSÉGEK BTL-WH 250 és BTL-WH 315 Telepítési utasítás Általános információk Az egység telepítése előtt olvasson el a jelen dokumentációban szereplő minden információt. Az egység telepítését csak

Részletesebben

VARIMOT robbanásbiztos állítóművek és tartozékai. Üzemeltetési utasítás 2003. 05. 10558969 / HU

VARIMOT robbanásbiztos állítóművek és tartozékai. Üzemeltetési utasítás 2003. 05. 10558969 / HU VARIMOT robbanásbiztos állítóművek és tartozékai Kiadás: 2003. 05. Üzemeltetési utasítás 10558969 / HU SEW-EURODRIVE Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók... 4 2 Biztonsági tudnivalók... 5 2.1 Biztonsági

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

CSAVARBEHAJTÓ. Használati utasítás

CSAVARBEHAJTÓ. Használati utasítás MAKITA CSAVARBEHAJTÓ 6822 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s GRUNDFOS Szerelési és üzemeltetési utasítás 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Típus megnevezés 2. Alkalmazási terület 3. Műszaki adatok 3.1 Környezeti hőmérséklet 3.2 Közeghőmérséklet 3.3 Maximális üzemi nyomás

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

Honeywell VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS TARTALOMJEGYZÉK UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK GÉPKÖNYV

Honeywell VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS TARTALOMJEGYZÉK UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK GÉPKÖNYV UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS GÉPKÖNYV Az A osztályú gázszelepek gáznemű, nem szilárd halmazállapotú anyagok kapcsolására és szabályozására használhatók, gázzal

Részletesebben

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 -

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 - Mosogatógép DW12-EFM Code 0120505536-1 - Biztonsági figyelmeztetések Gondosan olvassa el a kezelési útmutatóban szereplő utasításokat, mivel azok fontos információkat tartalmaznak a készülék biztonságos

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv FW 5 00 AB AA 0 H FW0 FW06 FW08+0 FW FW6+8 66 856 066 066 6 H 96 96 09 00 FW0~0 69 9 80 9 5 F ø00 6 9 8 ø 9 558 559 6 80 0 6 5 5 5 5 A B 6B 5 5 08 5 558 ø 9 80 5 66

Részletesebben

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás 2025432/2001.12 TOP-D H 1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra 5. ábra 6a. ábra 6b. ábra 6c. ábra 6d. ábra 6e. ábra 6f. ábra 6g. ábra EK. AZONOSSÁGI NYILATKOZAT 6

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: BEVEZETŐ, BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 1.1. FIGYELMEZTETŐ ÁBRÁK, FELIRATOK... 1.2. A FIGYELMEZTETŐ FELIRATOK ELHELYEZKEDÉSE... 1.3. BIZTONSÁGI

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INDUKCIÓS VITROLINE FŐZŐLAPOK KERÁMIA WOK 7320/200 7321/200 7322/200 Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy a FOSTER indukciós kerámialapot választotta. Ahhoz, hogy többet

Részletesebben

WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések. Beépítési és üzemeltetési utasítás

WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések. Beépítési és üzemeltetési utasítás WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések H Beépítési és üzemeltetési utasítás Tartalom 1. Általános...3 1.1. Alkalmazási cél...3 1.2. A berendezés adatai...3 1.2.1. Csatlakozó- és teljesítményadatok...3

Részletesebben

WILO-WJ -HWJ. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2021059/9805, Ba.

WILO-WJ -HWJ. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2021059/9805, Ba. WILO-WJ -HWJ H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2021059/9805, Ba. 2 Műszaki változtatás jogát fenntartjuk Műszaki változtatás jogát fenntartjuk 3 Lásd adattábla Szállitható közegek: szilárd és ülepedő

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SMART Digital - DDE. 15 l/h-ig Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SMART Digital - DDE. 15 l/h-ig Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK SMART Digital - DDE 15 l/h-ig Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Szerelési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat. Modellek FTK35GV1B FTX25JV1B FTX35JV1B

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat. Modellek FTK35GV1B FTX25JV1B FTX35JV1B SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat Modellek FTX0GVB FTXGVB FTXGVB FTX0JVB FTXJVB FTXJVB FTK0GVB FTKGVB FTKGVB Biztonsági előírások A helyes üzembe helyezés érdekében olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B Mindig az Ön oldalán Kezelési utasítás Opalia C E-B Opalia C 4 E-B HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Általános biztonsági utasítások... 3 2 Megjegyzések a

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25)

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) Beépítési és használati útmutató HU E1 HWS DIN/DVGW-által bevizsgált E1 HWS DIN/DVGW-tanusítvánnyal BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) EHF Egykaros szűrő / HWS Háztartási vízkezelő tartalmazza az elektromos szűrőcsere

Részletesebben