Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Uponor Smatrix Wave RÖVID ÚTMUTATÓ

2 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Az Uponor Smatrix Wave alkatrészei Az Uponor Smatrix Wave alkatrészei... 2 Példa a rendszer felépítésére... 2 Szerzői jogok és a felelősség kizárása... 3 Bevezetés... 4 Biztonsági utasítások... 4 Rádióátviteli korlátozások... 4 A termék helyes ártalmatlanítása (hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések)... 4 Rövid szerelési útmutató... 5 Felhasználói felület és termosztát használati utasítása... 5 Szerelés... 7 Azonosítson egy termosztátot vagy rendszerkészüléket a szabályozón... 9 Csatorna vagy rendszerkészülék azonosításának törlése...10 Az összes csatorna regisztrációjának törlése...10 További funkciók...10 Műszaki adatok Az Uponor Smatrix Wave rendszer a következő alkatrészek kombinációjából állhat: Az Uponor Smatrix Wave US X-163 szabályozó (szabályozó) Az Uponor Smatrix Wave I-163 időkapcsoló (I-163 időkapcsoló) Az Uponor Smatrix Wave T-165 vagy T-165 POD standard termosztát (T-165/T-165 POD standard termosztát) Az Uponor Smatrix Wave T-166 digitális termosztát (T-166 digitális termosztát) Az Uponor Smatrix Wave Prog.+RH T-168 digitális termosztát (T-168 digitális termosztát) Az Uponor Smatrix Wave T-163 közületi termosztát (T-163 közületi termosztát) Az Uponor Smatrix Wave A-165 antenna (a-165 antenna) Az Uponor Smatrix Wave M-160 kiegészítő modul (M-160 kiegészítő modul) Az Uponor Smatrix Wave M-161 relémodul (M-161 relémodul) Az Uponor Smatrix A-1XX átalakító (A-1XX átalakító) Példa a rendszer felépítésére Uponor Smatrix Wave/Wave Uponor Smatrix US Wave/Wave Uponor Smatrix US Wave/Wave US 2 UPOR SMATRIX WAVE RÖVID ÚTMUTATÓ

3 Szerzői jogok és a felelősség kizárása Az Uponor a szerelési és üzemeltetési kézikönyvet annak teljes tartalmával együtt kizárólag tájékoztató céllal készítette. A kézikönyv tartalma (beleértve az ábrákat, az emblémákat, az ikonokat, a szöveget és a képeket) szerzői jog oltalma alá tartozik, és azt világszerte érvényes szerzői jogi törvények és nemzetközi egyezmények rendelkezései védik. Ön beleegyezik abba, hogy a kézikönyv használata során betartja a világszerte hatályos szerzői jogi törvényeket. A kézikönyv bármely tartalmának módosítása vagy más célból történő felhasználása az Uponor vállalat szerzői jogainak, védjegyoltalmának és egyéb tulajdonjogainak megsértését jelenti. A kézikönyv azon a feltételezésen alapszik, hogy valamennyi biztonsági előírás maradéktalanul teljesült, továbbá hogy a kézikönyvben leírt Uponor Smatrix Wave rendszer: összes alkatrészét engedéllyel rendelkező, megfelelően képzett tervező és szerelő szakember választotta ki, tervezte és helyezte üzembe az Uponor aktuális (az üzembe helyezés idejében érvényes) telepítési útmutatásai alapján, és megfelel a hatályos épületgépészeti, víz- és gázvezetékekre vonatkozó előírásoknak, valamint egyéb követelményeknek és útmutatásoknak; egyik alkatrésze sem volt kitéve (sem átmenetileg, sem folyamatosan) olyan hőmérsékletnek, nyomásnak, és/vagy feszültségnek, amely meghaladja a készüléken feltüntetett vagy az Uponor közzétette határértékeket; összes alkatrésze az eredeti üzembe helyezési helyén marad, és az Uponor előzetes írásos engedélye nélkül nem javítják, és nem cserélik ki őket, és semmilyen beavatkozást nem végeznek rajtuk; összes alkatrésze ivóvízhálózathoz vagy kompatibilis vezetékhálózathoz, illetve az Uponor részéről jóváhagyott vagy előírt fűtő- és/vagy hűtőberendezésekhez csatlakozik; összes alkatrésze kizárólag olyan termékekhez, alkatrészekhez és összetevőkhöz csatlakozik és csak olyanokkal együtt használják őket, amilyeneket az Uponor jóváhagyott vagy megadott; illetve egyik alkatrészén sem látható az üzembe helyezés és a használatba vétel előtt módosításra, nem megfelelő kezelésre, elégtelen karbantartásra, nem megfelelő tárolásra, hanyagságra vagy véletlen sérülésre utaló egyértelmű jel. Bár az Uponor törekszik arra, hogy a kézikönyv tartalma helytálló legyen, nem felel a benne szereplő információk pontosságáért, és azokért szavatosságot sem vállal. Az Uponor fenntartja magának a jogot arra, hogy az itt szereplő specifikációkat és jellemzőket módosítsa, illetve előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül bármikor felhagyjon az Uponor Smatrix Wave gyártásával. Az Uponor a kézikönyvet adott állapotában szállítja, bármilyen kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül. A kézikönyvben szereplő információt bármilyen jellegű használat előtt ellenőrizni kell. Az Uponor a jogszabályokban megengedett legnagyobb mértékben elzárkózik minden kifejezett vagy vélelmezett garanciavállalástól, ideértve többek között a forgalomképességre, a konkrét célra való alkalmazhatóságra és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó vélelmezett garanciát is. Nem vállalunk felelősséget többek között a kézikönyv pontosságáért, megbízhatóságáért, illetve helyességéért. Az Uponor semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre semmilyen közvetett, különleges, járulékos vagy következményként fellépő kárért vagy veszteségért, amely a kézikönyvben szereplő anyagok és információk használatából vagy használhatatlanságából ered, sem pedig a kézikönyv hibáiból, hiányosságából vagy egyéb pontatlanságából eredő károkért, még abban az esetben sem, ha az Uponort előzőleg tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. A felelősséget kizáró nyilatkozat és az útmutató utasításai nem korlátozzák a vásárlók törvényes jogait. UPOR SMATRIX WAVE RÖVID ÚTMUTATÓ 3

4 Bevezetés Ez a rövid szerelési útmutató tapasztalt szerelők részére szolgáló emlékeztető. Kifejezetten javasoljuk, hogy a szabályozó rendszer szerelése előtt ne csak ezt a rövid útmutatót, hanem a részletes kézikönyvet is olvassa el. Biztonsági utasítások A kézikönyvben használt figyelmeztetések A kézikönyvben a következő szimbólumok jelzik az Uponor berendezéseinek üzembe helyezése vagy használata során betartandó óvintézkedéseket: F i g ye l m e z t e t é s! Sérülésveszély. A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, vagy az alkatrészek károsodását eredményezheti. Vigyáz at! Az óvintézkedések figyelmen kívül hagyása meghibásodáshoz vezethet. Biztonsági óvintézkedések Az Uponor gyártmányú berendezések üzembe helyezése és használata során tartsa be az alábbi előírásokat: Olvassa el és tartsa be az üzembe helyezési és használati útmutatóban szereplő utasításokat. Az üzembe helyezést képzett szakembernek kell elvégeznie, a helyi előírásoknak megfelelően. Tilos a kézikönyvben leírtakon kívül bármilyen változtatás vagy módosítás végrehajtása. Az elektronikai munkálatok előtt az összes készüléket áramtalanítani kell. Az Uponor alkatrészeinek tisztításához ne használjon vizet. Az Uponor alkatrészeit ne tegye ki gyúlékony gőzök vagy gázok hatásának. A fenti utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért vagy sérülésekért nem vállalunk felelősséget. Áramellátás F i g ye l m e z t e t é s! Az Uponor rendszere 230 V feszültségű, 50 Hz-es váltóáramot használ. Veszély esetén azonnal szüntesse meg az áramellátást. Műszaki korlátozások Vigyáz at! Az interferencia elkerülése érdekében az üzembe helyezéshez használt vagy adatkábeleket tartsa távol az 50 V-nál magasabb feszültségű kábelektől. Rádióátviteli korlátozások Az Uponor rendszere rádiójeleket használ. A rendszer által használt frekvencia hasonló alkalmazások számára van fenntartva, ezért az egyéb rádióforrásokból származó interferencia esélye csekély. Ritkán azonban előfordulhat, hogy nem alakítható ki tökéletes rádióösszeköttetés. A hatótávolság a legtöbb alkalmazáshoz elegendő, de minden épületben lehetnek olyan akadályozó tényezők, amelyek befolyásolhatják a rádió-összeköttetést és a hatótávolságot. Az Uponor javasolja, hogy adatátviteli nehézségek esetén az antennát helyezzék jobb vételi pontra, valamint a különleges problémák elkerülése végett az Uponor rádióforrásait ne egymáshoz közel állítsák fel. A termék helyes ártalmatlanítása (hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések) MEGJEGYZÉS Az Európai Unió és más olyan európai országok területén érvényes, ahol a hulladékgyűjtés rendszere szelektív. Ha ezt a jelet látja a terméken vagy a leírásában, akkor a termék élettartamának végén nem kerülhet a háztartási hulladékok közé. Kérjük, ne veszélyeztesse se a környezetet, se az egészséget nem szétválogatott hulladék lerakásával, hanem különítse el az ilyen hulladékot a többitől, és felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi források fenntartható felhasználása érdekében. Ha Ön háztartásában használja a terméket, vegye fel a kapcsolatot azzal a forgalmazóval, akitől ezt a terméket vásárolta, vagy a helyi kormányhivatallal, akiktől megtudhatja, hol és hogyan helyezheti el úgy újrahasznosításra, hogy ne károsítsa a környezetet. Ha üzleti célra használja a terméket, vegye fel a kapcsolatot beszállítójával és ellenőrizze az adásvételi szerződésben szereplő feltételeket. A termék ártalmatlanítása nem végezhető más kereskedelmi hulladékokkal együtt. 4 UPOR SMATRIX WAVE RÖVID ÚTMUTATÓ

5 Rövid szerelési útmutató MEGJEGYZÉS Ez a rövid szerelési útmutató tapasztalt szerelők részére szolgáló emlékeztető. Kifejezetten javasoljuk, hogy a szabályozó rendszer szerelése előtt ne csak ezt a rövid útmutatót, hanem a részletes kézikönyvet is olvassa el. F i g ye l m e z t e t é s! A 230 V váltóáram ellen védő biztonsági burkolat mögött villamos szerelést és szolgáltatást szakképzett villanyszerelő felügyelete mellett kell végezni. Felhasználói felület és termosztát használati utasítása T-168 T-166 T-165 T UPOR SMATRIX WAVE RÖVID ÚTMUTATÓ 5

6 A B 2 C D E X-163 M-160* T-168 T-166 T-165 T-163 T-168 T-166 T * választható F G H T-163 ON DIP X-163 M-160* X-163 * választható I J K T-168 I-163 T-168 T-166 X s 6 UPOR SMATRIX WAVE RÖVID ÚTMUTATÓ

7 Szerelés F i g ye l m e z t e t é s! Az átalakító modul nehéz, ezért ha a szabályozót fejjel lefelé, burkolat nélkül tartjuk, leválhat. MEGJEGYZÉS Az átalakító és a szabályozó közötti vezetékeket leválasztás előtt bontani kell. MEGJEGYZÉS Egy csatornába csak egy állásszabályozó köthető. Az 01. és a 02. csatornának dupla kimenete ( a és b ) van, két-két állásszabályozó használható velük. Vigyáz at! Győződjön meg róla, hogy mindegyik állásszabályozó a megfelelő csatornába van-e kötve, hogy a termosztátok a megfelelő köröket vezéreljék. MEGJEGYZÉS A rendszerkészülék azonosítása előtt legalább egy termosztátot azonosítani kell. Vigyáz at! A közületi termosztát kapcsolóit már a termosztát azonosítása előtt be kell állítani. Vigyáz at! A közületi termosztát kapcsolói csak akkor azonosíthatók, ha a rendelkezésre álló funkciók közül valamelyikre vannak beállítva. A. Ha az egész berendezést vagy annak egy részét falra szereli, használjon DIN sínt vagy tiplis fali csavarokat. Ha a szabályozót fémszekrényben kívánja felszerelni, az antennát a szekrényen kívül kell elhelyezni. B. Az antennát a mellékelt antennakábellel kell a szabályozóhoz csatlakoztatni. C. Csatlakoztassa az állásszabályozókat. D. A termosztátokba és a választható időkapcsolóba tegyen elemeket. E. Csatlakoztassa valamelyik tetszőleges külső érzékelőt (amely kizárólag kompatibilis termosztát lehet). F. A T-143 közületi termosztáton állítsa be a DIP kapcsolót. Funkció Kapcsoló Standard szobatermosztát Ki Ki Ki Ki Standard szobatermosztát padlóhőmérsékletérzékelővel Standard szobatermosztát vagy a rendszer valamelyik készüléke kültéri hőmérséklet-érzékelővel A rendszer olyan készüléke, amely az érzékelőből érkező jeleket a kényelmi/ gazdaságos közötti átváltáshoz használja Be Ki Ki Ki Ki Be Ki Ki Ki Ki Ki Be Távérzékelő Ki Be Ki Be A rendszer olyan készüléke, amely az érzékelőből érkező jeleket a fűtés/hűtés közötti átváltáshoz használja Ki Ki Be Be G. Ellenőrizze, hogy minden vezeték csatlakoztatása megtörtént és megfelelő-e: Állásszabályozók Fűtés-/hűtéskapcsoló Keringető szivattyú H. Győződjön meg róla, hogy a szabályozó 230 V váltóáramú doboza zárva van, a rögzítő csavar pedig meg van húzva. I. Csatlakoztassa az erősáramú kábelt a 230 V váltóáram fali csatlakozóaljzatához, vagy ha a helyi rendelkezések ezt írják elő, egy bekötő dobozhoz. J. Állítsa be a termosztáton és az időkapcsolón a napot és az időt (ez csak a T-168 digitális termosztátra és időkapcsolóra vonatkozik). K. Válassza ki a termosztát üzemmódját (a 04 beállítási menüből, csak digitális termosztátok esetén). Alapértelmezés szerint: RT (standard szobatermosztát). L. Azonosítsa a termosztátokat, az időkapcsolót és a többi készüléket - ebben a sorrendben (ld. a következő oldalt). UPOR SMATRIX WAVE RÖVID ÚTMUTATÓ 7

8 s T-166 T s T s T s I-163 M-161 T s 5 s s 8 UPOR SMATRIX WAVE RÖVID ÚTMUTATÓ

9 Azonosítson egy termosztátot vagy rendszerkészüléket a szabályozón. MEGJEGYZÉS A rendszerkészülék azonosítása előtt legalább egy termosztátot azonosítani kell. A szabályozóban így kell azonosítani szobatermosztátokat és rendszerkészülékeket (időkapcsolók stb.): 1. A szabályozón nyomja meg az OK gombot és tartsa 3 másodpercig lenyomva, amíg pirosan villogni nem kezd az 1. csatorna lámpája (vagy az első olyan csatorna lámpája, amely még nincs azonosítva). 2. Az állásszabályozó kiválasztása 2.1. A < vagy > gombok segítségével léptesse a kurzort a kívánt csatornára (a lámpa piros fénnyel villog) Az OK gomb lenyomásával válassza ki az azonosítani kívánt csatornát. A kiválasztott csatornát jelző lámpa zölden kezd villogni A 2.1. és 2.2. lépéseket addig ismételgesse, amíg a termosztát összes azonosításra váró csatornáját ki nem választotta (tehát mindegyiknek a jelző lámpája zölden villog). Megjegyzés Javasoljuk, hogy a termosztát összes csatornáját egyszerre azonosítsa. 3. A termosztát azonosítása Többfunkciós T-13 termosztát 3.1. Finoman nyomja meg a termosztát azonosító gombját, tartsa lenyomva és csak akkor engedje el, amikor az azonosító gomb feletti lyukban található lámpa elkezd zölden villogni. A kiválasztott csatornát jelző lámpa a szabályozón zöld színben folyamatosan égni kezd, az azonosítás befejeződött. T-165 termosztát 3.1. Finoman nyomja meg a termosztát azonosító gombját, tartsa lenyomva és csak akkor engedje el, amikor a termosztát előlapján elhelyezett lámpa villogni kezd. A kiválasztott csatornát jelző lámpa a szabályozón zöld színben folyamatosan égni kezd, az azonosítás befejeződött. T-166 és T Nyomja le és addig tartsa lenyomva a termosztát - és + gombjait, amíg meg nem jelenik CnF (konfiguráció) felirat az adatátvitelt jelző jellel. A kiválasztott csatornát jelző lámpa a szabályozón zöld színben folyamatosan égni kezd, az azonosítás befejeződött. 4. A 2. és 3. lépéseket addig ismételgesse, amíg az összes rendelkezésre álló termosztát azonosítását el nem végezte. 5. Egy rendszerkészülékhez tartozó csatorna kiválasztása 5.1. A < vagy > gombok segítségével léptesse a kurzort az áramellátást jelző lámpára (a lámpa piros fénnyel villog) Az OK gombot lenyomva adja meg a rendszercsatorna azonosító üzemmódját. Az áramellátást jelző lámpa hosszú jel - rövid szünet - hosszú jel ütemben villog, miközben az 1. csatornát jelző lámpa pirosan villog Válasszon ki a rendszer alább felsorolt csatornái közül egyet. 1 = időkapcsoló 2 = relémodul 3 = közületi termosztát kültéri érzékelővel 4 = közületi termosztát a villanykapcsolóról induló fűtés/hűtés kapcsolóval vagy az érzékelő bemenetéről induló fűtés/hűtés kapcsolóval 5 = közületi termosztát kényelmi/gazdaságos kapcsolóval 5.4. Az OK gomb lenyomásával válassza ki a rendszer egyik csatornáját. A csatornát jelző lámpa zölden kezd villogni. 6. Rendszerkészülék azonosítása I-163 időkapcsoló 6.1. Nyomja le és addig tartsa lenyomva a termosztát - és + gombjait, amíg meg nem jelenik CnF (konfiguráció) felirat az adatátvitelt jelző jellel. A kiválasztott csatornát jelző lámpa a szabályozón zöld színben folyamatosan égni kezd, az azonosítás befejeződött. Rendszerkészülékként működő többfunkciós T-163 termosztát 6.1. Finoman nyomja meg a termosztát azonosító gombját, tartsa lenyomva és csak akkor engedje el, amikor az azonosító gomb feletti lyukban található lámpa elkezd zölden villogni. A kiválasztott csatornát jelző lámpa a szabályozón zöld színben folyamatosan égni kezd, az azonosítás befejeződött. M-161 relémodul 6.1. Nyomja le és addig tartsa lenyomva a relémodul azonosító gombját, amíg a moduljelző lámpa lassú villogásba nem kezd. A kiválasztott csatornát jelző lámpa a szabályozón zöld színben folyamatosan égni kezd, a relémodul lámpái pedig ismét gyors villogásra váltanak, majd pár másodperc múlva kikapcsolnak. 7. A 5. és 6. lépéseket addig ismételgesse, amíg az összes rendelkezésre álló rendszerkészülék azonosítását el nem végezte. 8. Az azonosítás befejezése A szabályozón nyomja meg az OK gombot és tartsa 3 másodpercig lenyomva, amíg a zöld lámpák ki nem alszanak, ezzel jelezve az azonosítás befejezését és a működési üzemmódba visszatérést. UPOR SMATRIX WAVE RÖVID ÚTMUTATÓ 9

10 Csatorna vagy rendszerkészülék azonosításának törlése Ha egy csatorna vagy egy rendszerkészülék azonosítása pontatlan volt, vagy ha újra kell azonosítani a termosztátot, az aktuális beállítás eltávolítható a szabályozóról. Egy csatorna azonosítása így törölhető: 1. Válassza ki az azonosító üzemmódot. Az 1. csatornát jelző lámpa pirosan/zölden villog vagy az első olyan csatorna lámpája pirosan villog, amely még nincs azonosítva. 2. Ha egy rendszerkészülék (időkapcsoló stb.) azonosítását törölni kell, nyomja meg a rendszer csatornaazonosító üzemmódját. Az áramellátást jelző lámpa hosszú jel - rövid szünet - hosszú jel ütemben villog, miközben az 1. csatornát jelző lámpa zölden/pirosan villog. 3. A < vagy > gombok segítségével léptesse a kurzort (a lámpa piros fénnyel villog) a kívánt csatornára (ha már azonosított, zölden villog), ezzel törölheti az azonosítást. 4. Mintegy 5 másodpercig tartsa lenyomva egyszerre a < és a > gombot is, amíg a kiválasztott csatornát jelző lámpa piros villogásba nem kezd (kb. 5 másodperc). Az összes csatorna regisztrációjának törlése Ha egy vagy több csatorna (termosztát és rendszerkészülék) azonosítása pontatlan, az összes egyszerre is törölhető. Az összes csatorna regisztrációja a következő módon törölhető egyszerre: 1. Válassza ki az azonosító üzemmódot. Az 1. csatornát jelző lámpa pirosan/zölden villog vagy az első olyan csatorna lámpája pirosan villog, amely még nincs azonosítva. 2. Tartsa lenyomva egyszerre a < és a > gombot is, amíg egy kivételével az összes csatornát jelző lámpa ki nem alszik (kb. 10 másodperc). Az egyetlen égve maradó lámpa pirosan villog. További funkciók Az állásszabályozók automatikus beszabályozásáról (amely alapértelmezésben be van állítva, hogy ne kelljen kézzel beállítani), a hűtésről és a kényelmi/gazdaságos beállításokról bővebb tájékoztatás a részletes kézikönyvben olvasható. Műszaki adatok Általános IP Legmagasabb relatív környezeti páratartalom IP20 (IP: a termék aktív részeinek érintésvédelme és a víz behatolása elleni védelem) 85% 20 C-on Termosztát és időkapcsoló CE jelzés Gyenge áramú tesztek EN * és EN *** EMC- (elektromágneses kompatibilitási követelményekkel kapcsolatos) tesztek EN és EN ERM- (elektromágneses kompatibilitási és rádióinterferenciás) tesztek EN Áramforrás Két 1,5 V-os AAA alkáli elem Feszültség 2,2 V 3,6 V Működési hőmérséklet 0 C és +45 C között Tárolási hőmérséklet -10 C és +65 C között Rádiófrekvencia 868,3 MHz Adó egység munkaciklusa <1% Csatlakozóterminálok (csak termosztátok esetében) 0,5 mm 2 2,5 mm 2 Antenna Áramforrás a szabályozóról Rádiófrekvencia 868,3 MHz Adó egység munkaciklusa <1% Vevőegység besorolása 2 10 UPOR SMATRIX WAVE RÖVID ÚTMUTATÓ

11 Relémodul CE jelzés Gyenge áramú tesztek EN * és EN *** EMC- (elektromágneses kompatibilitási követelményekkel kapcsolatos) tesztek EN és EN ERM- (elektromágneses kompatibilitási és rádióinterferenciás) tesztek EN Áramforrás 230 V váltóáram, +10/-15%, 50 Hz vagy 60 Hz Működési hőmérséklet 0 C és +50 C között Tárolási hőmérséklet -20 C és +70 C között Maximális teljesítményfelvétel 2 W Relékimenetek 230 V váltóáram, +10/-15%, 250 V váltóáram, maximum 8 A Hálózati csatlakozás 1 m vezeték európai szabvány szerinti aljzattal (az Egyesült Királyság kivételével) Csatlakozóvezetékek Legfeljebb 4,0 mm 2 szilárd vagy 2,5 mm 2 rugalmas, bilincsekkel Szabályozó CE jelzés Gyenge áramú tesztek EN * és EN *** EMC- (elektromágneses kompatibilitási követelményekkel kapcsolatos) tesztek EN és EN ERM- (elektromágneses kompatibilitási és rádióinterferenciás) tesztek EN Áramforrás 230 V váltóáram, +10/-15%, 50 Hz vagy 60 Hz Belső olvadóbiztosíték T5 F 3,15 AL 250 V, 5x20 3,15 A (gyors kiolvadású) Működési hőmérséklet 0 C és +45 C között Tárolási hőmérséklet -20 C és +70 C között Maximális teljesítményfelvétel 40 W Szivattyú- és kazánrelé kimenetei 230 V váltóáram, +10/-15%, 250 V váltóáram, maximum 8 A Általános felhasználásra szolgáló bemenet (GPI) Csak potenciálmentes érintkező Szelepkimenetek 24 V váltóáram, max. 4 A Hálózati csatlakozás 1 m vezeték európai szabvány szerinti aljzattal (az Egyesült Királyság kivételével) Elektromos vezeték, szivattyú, GPI és kazán csatlakozóvezetékei Legfeljebb 4,0 mm 2 szilárd vagy 2,5 mm 2 rugalmas, bilincsekkel Csatlakozóvezetékek szelepes kimenetekhez 0,2 mm² 1,5 mm² **) EN Automatikus elektronikus vezérlés háztartási és hasonló használatra rész: Általános követelmények **) EN Automatikus elektronikus vezérlés háztartási és hasonló használatra rész: Különleges követelmények a háztartásokban használt elektromos berendezések elektronikus vezérlőivel szemben **) EN Automatikus elektronikus vezérlés háztartási és hasonló használatra rész: A hőmérsékletérzékelés vezérlésére vonatkozó részletes követelmények Európa teljes területén használható 0682 Megfelelésről szóló nyilatkozat: Felelősségünk tudatában ezennel kijelentjük, hogy azok a termékek, amelyekre a fenti utasítások vonatkoznak, megfelelnek az 1999 márciusában kelt 1999/5/EK irányelvvel (RTTE-irányelv) kapcsolatos követelményeknek. UPOR SMATRIX WAVE RÖVID ÚTMUTATÓ 11

12 _2015_ Production: Uponor AB; Virsbo, Sweden Uponor Épületgépészeti Kft. Az Uponor fenntartja a jogot arra, hogy minden előzetes értesítés nélkül módosítsa a rendszer összetevőinek tulajdonságait, a folyamatos fejlődésre és fejlesztésre összpontosító vállalati irányelveivel összhangban.

Uponor Smatrix Move PLUS HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Move PLUS HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Move US RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 QUIK GUI 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Uponor Smatrix Move US rendszer alkatrészei... 2 Példa a rendszer üzembe helyezésére... 2 Szerzői jogok és

Részletesebben

Uponor Smatrix Move HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Move HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Move RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 QUIK GUI 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Uponor Smatrix Move rendszer alkatreszei Uponor Smatrix Move rendszer alkatreszei...2 Példa a rendszer üzembe

Részletesebben

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az

Részletesebben

BELTÉRI KLÍMASZABÁLYOZÁS UPONOR VEZETÉKES VEZÉRLŐ RENDSZER. Uponor Vezetékes Szabályzó rendszer Telepítési és Üzemeltetési Útmutató. 2011.

BELTÉRI KLÍMASZABÁLYOZÁS UPONOR VEZETÉKES VEZÉRLŐ RENDSZER. Uponor Vezetékes Szabályzó rendszer Telepítési és Üzemeltetési Útmutató. 2011. ELTÉRI KLÍMASZAÁLYOZÁS UPONOR VEZETÉKES VEZÉRLŐ RENDSZER Uponor Vezetékes Szabályzó rendszer Telepítési és Üzemeltetési Útmutató 2011. december Tartalomjegyzék Gyors telepítési útmutató Uponor vezetékes

Részletesebben

Uponor Smatrix Base HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Base HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Base RÖVID ÚTMUTATÓ 05 0 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 0 05 0 05 0 05 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Az Uponor Smatrix

Részletesebben

WV1W Vízelzáró vezérlő. Használati utasítás Magyar

WV1W Vízelzáró vezérlő. Használati utasítás Magyar WV1W Vízelzáró vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az eszközt a telepítés

Részletesebben

Uponor Smatrix Space/Space PLUS HU RÖVID SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Space/Space PLUS HU RÖVID SZERELÉSI ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Space/Space US RÖVID SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2015 03 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 RÖVID SZERELÉSI

Részletesebben

LC1W Világítás vezérlő. Használati utasítás Magyar

LC1W Világítás vezérlő. Használati utasítás Magyar LC1W Világítás vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az eszközt a telepítés

Részletesebben

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély!

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP Installation and operating instructions TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Alkalmazási terület 51 2. Funkciók 51 3. Telepítés 51 3.1 Összeszerelés 51 3.2 Beépítés 51 3.3 Csőszerelés

Részletesebben

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer SI-7E20A-002-02 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SI-7E20A-002 SM-EC79 Ellenőrző műszer SM-EC79 MUTATÓ n Az ellenőrző műszer használata Problémák helyének azonosítása az ellenőrző műszer használatával 4 Probléma az

Részletesebben

Uponor Smatrix Wave PLUS HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Wave PLUS HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Wave US RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1 BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 1 2 3 4 5 6 7 8 9220723/1 9 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-108 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS 500 VA 100 Vac 750 VA 100/120/230 Vac Tower szünetmentes tápegység 990-1587A 12/2005 Bevezetés Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje

Részletesebben

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray. NMT (D) MAX (C) HU Beépítési és kezelési kézikönyv változat a 7340108.v6 dokumentum alapján 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.hu A termék megfelel a következő EU szabványoknak EU direktíva

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Smart-UPS TM C szünetmentes tápegységhez SRC250 SRC450 110/120/230 V~ Toronyba/Rackbe szerelhető 1U Smart-UPS TM C szünetmentes tápegységhez 250/450 VA 110/120/230 V~ Toronyba/Rackbe

Részletesebben

Felhasználói útmutató. HUAWEI VPM210 mikrofon V100R001. Kiadás 01 Dátum 2011-10-15 Alkatrészazonosító 7110060

Felhasználói útmutató. HUAWEI VPM210 mikrofon V100R001. Kiadás 01 Dátum 2011-10-15 Alkatrészazonosító 7110060 mikrofon V100R001 Kiadás 01 Dátum 2011-10-15 Alkatrészazonosító 7110060 A Huawei Technologies Co., Ltd. műszaki teljeskörű támogatást és szervizt nyújt ügyfeleinek. Kérjük, forduljon helyi irodánkhoz vagy

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

MULTICAL 402 Használati utasítása

MULTICAL 402 Használati utasítása MULTICAL 402 Használati utasítása www.kamstrup.com MULTICAL 402 Energia mérés A MULTICAL 402 a következőképpen működik: Az áramlásmérő rögzíti, hogy hány m 3 (köbméter) távfűtött melegvíz folyik át a fűtőrendszeren.

Részletesebben

KY-400B. Installáció: Bevezető:

KY-400B. Installáció: Bevezető: A monitor villog és hangjelzést ad, hogy felhívja a figyelmét arra, ha a gumiabroncsokban csökken a nyomás vagy túl magas a hőmérséklet vagy, ha defektes a gumi. Hangjelzést illetve villogást tapasztal

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! eco1 kapuvezérlő eco1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

XEMIO-243/253 USER MANUAL

XEMIO-243/253 USER MANUAL Egyedi funkciók Elegáns kivitel és egyszerű használat Multi-Code lejátszó Támogatja az MP3 és a WMA formátumokat Meghajtó nélküli tárhely Fájlait közvetlenül a Sajátgép mappa Hordozható eszközök almappájánál

Részletesebben

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Használati útmutató Tartalom Fontos biztonsági intézkedések... 2 MX W1 digitális vezeték nélküli fülhallgató rendszer... 4 A csomag tartalma... 4 A termék bemutatása...

Részletesebben

PD2 PowerDrive központi egység. Használati utasítás Magyar

PD2 PowerDrive központi egység. Használati utasítás Magyar PD2 PowerDrive központi egység Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Az eszközt a telepítés során

Részletesebben

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt Kezelési instrukciók Mindig tartsa szem előtt a kezelési utasítás Fontos megjegyzések -ben leírtakat. A készülék helyes kezelésért a jármű tulajdonos tartozik felelősséggel. MŰKÖDÉSI LEÍRÁS A készülék

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! lux1 kapuvezérlő lux1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására.

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. CTR 32 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen arra,

Részletesebben

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2 BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213528/2 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-104 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett 1 KIT-UNDERGROUND Földbe rejtett kapumozgató szett 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá terméket választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel.

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves

Részletesebben

Használati útmutató. DALI EASY 1.0 változat. www.osram.com www.osram.de

Használati útmutató. DALI EASY 1.0 változat. www.osram.com www.osram.de Használati útmutató DALI EASY 1.0 változat OSRAM GmbH Customer-Service-Center (CSC) Steinerne Furt 62 86167 Augsburg, Germany www.osram.com www.osram.de Tel. : (+49) 1803 / 677-200 (díjköteles) Fax.: (+49)

Részletesebben

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus dixell Használati Útmutató 1592020160 sz. 1. TARTALOM Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus 1. Tartalom 1 2. Általános biztonságtechnikai figyelmeztetések 1 3. Berendezés

Részletesebben

BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató

BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató 1.1. kiadás 2 Bevezetés A fülhallgató ismertetése A BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgatóval zenét hallgathatunk, valamint kéz használata nélkül kezelhetjük

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY RV3-25/P teljesítményszabályozó Ez az kézikönyv fontos útmutatást és a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. Mielőtt telepíti az egységet, a megfelelő működés biztosítása és az Ön biztonsága

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Háromfázisú feszültségrelé K8AB-PW Ideális választás háromfázisú tápellátások figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. 3 vagy 4 vezetékes tápellátások túlfeszültségének és feszültségesésének

Részletesebben

Használati utasítás. Gyorstöltő

Használati utasítás. Gyorstöltő Használati utasítás Gyorstöltő Kötelezettség nélküli illusztráció A változtatás jogát fenntartjuk 1. Kezelőszervek 1 Szerszámtálca a vizsgálólámpa tartójával 2 Áramerősség-mérő (0-100 A névl./0-150 A tényl.),

Részletesebben

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet)

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet) Hőmérsékletszabályozók ECSV DIP-kapcsoló segítségével egyszerűen beállítható, könnyen használható szolgáltatásokkal rendelkező, DIN 8 x 8 mm-es méretű hőmérsékletszabályozók Egyszerű beállítás DIP- és

Részletesebben

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz H STA 1 szekcionális meghajtó / Rev. 0.3 1 1. Tartalomjegyzék 3. Általános biztonsági tudnivalók 1. Tartalomjegyzék 2 2. A szimbólumok magyarázata 2

Részletesebben

1 GCK800 Használati útmutató 2 GCK800 Használati útmutató Tájékoztató

1 GCK800 Használati útmutató 2 GCK800 Használati útmutató Tájékoztató 1 GCK800 Használati útmutató 2 GCK800 Használati útmutató Tájékoztató Örülünk, hogy a GCK 800 típusú Bluetooth készülékünket választotta, amely egy autós kihangosítót és egy headsetet foglal magában. Talán

Részletesebben

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1 HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 1 2 3 4 5 6 7 9207899/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-36W jelû készülék mindenben megfelel

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves és alapvető részét képezik, amelyet a felhasználó rendelkezésére

Részletesebben

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben

Telepítési utasítás ORU-30

Telepítési utasítás ORU-30 TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu Telepítési utasítás ORU-30 típusú univerzális 10 lépcsős vezérlőegységhez

Részletesebben

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül.

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. CTR 31 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N250 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 15 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ Biztonsági utasítások

Részletesebben

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz.

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz. RT6021 Felhasználói kézikönyve Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz Csatornák Idő pontossága Moduláció 120 duplacsatornás 0 +2 ppm GFSK Frekvencia stabilitás

Részletesebben

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása ZC3 vezérlőpanel Általános jellemzők A vezérlőpanel leírása A ZC3 elektromos vezérlőpanel a C és az F3000 sorozatba tartozó 230 V-os automatikus ipari tolókapuk vezérlésére alkalmas 600 W teljesítményig,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok. Telepítés

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok. Telepítés Motorvezérlés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a vezérlés által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések, észrevételek és kívánságok

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

1. Jellemzôk. 2. Üzembeállítás HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. inteo Soliris RTS. Soliris RTS Rádióhullámú szél- és fényérzékelô automatika

1. Jellemzôk. 2. Üzembeállítás HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. inteo Soliris RTS. Soliris RTS Rádióhullámú szél- és fényérzékelô automatika Rádióhullámú szél- és fényérzékelô automatika HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Soliris érzékelô Vevôkészülék Távirányító Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni az RTS Soliris rádióhullámú szél- és fényérzékelô

Részletesebben

Elektromos áramellátás. Elektród hegesztés (MMA mód)

Elektromos áramellátás. Elektród hegesztés (MMA mód) Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék megfelelő használatának érdekében olvassa át az útmutatót. Ezek az inverteres készülékek hordozhatók, léghűtésesek, egyenárammal

Részletesebben

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Általános tudnivalók Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Ez a kezelési útmutató az MD 16371 indítássegítő funkcióval rendelkező autós akkumulátortöltőhöz tartozik. Fontos

Részletesebben

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése 1 Figyelem! A helytelen szerelés ill. üzemeltetés komoly baleseteket és károkat okozhat! A helyes szerelés ill. üzemeltetés érdekében feltétlenül be kell tartani az

Részletesebben

N450 Felhasználói kézikönyv User Manual V1.2

N450 Felhasználói kézikönyv User Manual V1.2 N450 Felhasználói kézikönyv User Manual V1.2 (2008.08.04.) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N450 1 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó

Részletesebben

BT Drive Free 411 1 021 104 411

BT Drive Free 411 1 021 104 411 Communication BT Drive Free 411 1 021 104 411 www.blaupunkt.com Tartalom BT Drive Free 411...3 Bluetooth technológia...3 Biztonsági tudnivalók és általános információk...4 Ártalmatlanítási tájékoztatók...5

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

Modell sz. Kompact 16

Modell sz. Kompact 16 16,000 BTU Hőszivattyús hordozható légkondicionáló, párátlanító, fűtő berendezés és ventilátor Modell sz. Kompact 16 Kérjük, a berendezés használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT H-2040 Budaörs, Komáromi u 22 Pf 296 Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u10 Pf56Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 wwwmuszerautomatikahu

Részletesebben

Használati utasítás Digitális, rádiófrekvenciás szobatermosztát 4-30

Használati utasítás Digitális, rádiófrekvenciás szobatermosztát 4-30 BT DRF-01 Használati utasítás H Digitális, rádiófrekvenciás szobatermosztát 4-30 2 FIGYELEM! A beüzemelő személy az üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és ismerje meg

Részletesebben

Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató

Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a HS-71W megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC

Részletesebben

PowerBox 6800. Colorovo. hordozható töltő

PowerBox 6800. Colorovo. hordozható töltő Colorovo PowerBox 6800 hordozható töltő 22 Kezelési utasítás PowerBox 6800 Köszönjük, hogy megvásárolta a Colorovo PowerBox 6800 hordozható töltő. Meg vagyunk győződve arról, hogy az megfelel az Ön elvárásainak.

Részletesebben

AUTOATTENDANT Rendszer Kézikönyv

AUTOATTENDANT Rendszer Kézikönyv AUTOATTENDANT Rendszer Kézikönyv www.matrixtelecom.hu AutoAttendant Rendszer Kézikönyv 1 Információk a dokumentációról Ez egy általános dokumentáció, mely több, különböző típusú modell részletes leírását

Részletesebben

Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a

Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a Devireg TM 550 HU Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a leggazdaságosabb energiafelhasználás

Részletesebben

Rádió adóvevő, MT 600-as modell

Rádió adóvevő, MT 600-as modell Rádió adóvevő, MT 600-as modell MAGYAR 1 10 9 2 3 4 1. Antenna 2. Külső hangszóró/mikrofon/ Töltő aljzat 3. Üzemmód/Be- és kikapcsoló gomb 4. Billentyűzár gomb 5. Csatornaválasztó gombok 6. Hangszóró/Mikrofon

Részletesebben

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Bevezetés 3 A fülhallgató ismertetése 3 A Bluetooth funkció 3 Kezdő lépések 4 A készülék gombjai és részei 4 Az akkumulátor

Részletesebben

4a 4b 4c. 8a 8b 8c 11. 9a 9b 9d 9e 9c

4a 4b 4c. 8a 8b 8c 11. 9a 9b 9d 9e 9c 5 2 6 4a 4b 4c 3 8a 8b 8c 11 9a 9b 9d 9e 9c 1 10 12 5 5 6 3 = reg. TM of Multi Media dyras LLC Kezelési útmutató a dyras ALDS-430 5.1-es házimozi hangszórórendszerhez Kezelési útmutató a dyras ALDS-430

Részletesebben

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL MODELL: HH9281 HU Kezelési útmutató Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az intelligens porszívót! Az intelligens porszívó széleskörű

Részletesebben

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval Szerelési útmutató Verzió: 09/2013 Dátum: 2013 szeptember Készítette: Kovács Attila -2- -3- - 4 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI

Részletesebben

Kezelési útmutató. RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ. Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ

Kezelési útmutató. RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ. Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ Kezelési útmutató A652-01-849 Eredeti V. kiadás RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220 240 V, 50/60 Hz, egyfázisú

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN 110.135G V1/1012 H A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210 1.2 A szimbólumok

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s GRUNDFOS Szerelési és üzemeltetési utasítás 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Típus megnevezés 2. Alkalmazási terület 3. Műszaki adatok 3.1 Környezeti hőmérséklet 3.2 Közeghőmérséklet 3.3 Maximális üzemi nyomás

Részletesebben

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZT6-ZT6C 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz Általános

Részletesebben

Mikrohullámú rádiófrekvenciás azonosítórendszer V690

Mikrohullámú rádiófrekvenciás azonosítórendszer V690 Mikrohullámú rádiófrekvenciás azonosítórendszer V690 Rádiófrekvenciás azonosító rendszer mikrohullámú kommunikációhoz 600 Kb/s sebességen 5 méterig Mikrohullámú kommunikáció 5 méterig a 2450 MHz-es sávban

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. FELHASZNÁLÁSI CÉL

Részletesebben

Biztonsági égővezérlő automatika

Biztonsági égővezérlő automatika DMG 972 Biztonsági égővezérlő automatika Kétfokozatú kényszerlevegős és kombi olaj/gáz égőkhöz, levegő csappantyú vezérlési lehetőséggel Választható lángőrök: Ionizációs Infravörös érzékelő IRD 1020 UV

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

VERTESZ Fázisazonosító Felhasználói Leírás

VERTESZ Fázisazonosító Felhasználói Leírás VERTESZ Felhasználói Leírás felhasználói leírás Tartalomjegyzék 1.ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1.A készüléken található jelölések jelentése...3 1.2.Biztonsági figyelmeztetés... 3 1.3.A készülékek rendeltetése...

Részletesebben

Használati utasítás TXS-890. Stage Line 2 csatornás multifrekvenciás rádiósmikrofon-vevıkészülék

Használati utasítás TXS-890. Stage Line 2 csatornás multifrekvenciás rádiósmikrofon-vevıkészülék Használati utasítás TXS-890 Stage Line 2 csatornás multifrekvenciás rádiósmikrofon-vevıkészülék Monacor Hungária Kft 1034. Budapest, Bécsi út 100. Tel.: 06-1-329-2418 Fax.: 06-1-329-2231 info@monacor.hu

Részletesebben

15- 15-ös sorozat - Elektronikus dimmerek 15.91 15.51 15.81. Épu letinstallációs készu lékek

15- 15-ös sorozat - Elektronikus dimmerek 15.91 15.51 15.81. Épu letinstallációs készu lékek - Elektronikus dimmerek 15- Fényáramszabályozás memóriafunkcióval rendelkező elektronikus dimmerekkel Használható izzólámpákkal, halogénlámpákkal (közvetlenül vagy transzformátorral) A 15.81-es típus dimmelhető

Részletesebben

PowerBox Slim 2500. Colorovo. hordozható töltő

PowerBox Slim 2500. Colorovo. hordozható töltő Colorovo PowerBox Slim 2500 hordozható töltő 20 Kezelési utasítás PowerBox Slim 2500 Köszönjük, hogy megvásárolta a Colorovo PowerBox Slim 2500 hordozható töltőt. Meg vagyunk győződve arról, hogy az megfelel

Részletesebben

STOP. Színes kijelzőjű video-kaputelefon. Használati és beüzemelési útmutató 5104594B

STOP. Színes kijelzőjű video-kaputelefon. Használati és beüzemelési útmutató 5104594B Színes kijelzőjű video-kaputelefon Használati és beüzemelési útmutató 5104594B Színes kijelzőjű video-kaputelefon ÁLTALÁNOS ADATOK Köszönjük, hogy a Somfy termékét választotta! Kik vagyunk? A SOMFY nyílászárók

Részletesebben

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Útmutató 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS

DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 77/23/EEC, 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek

Részletesebben

Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv 9213565 2. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 3 Használatbavétel 4 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 4 A SIM-kártya eltávolítása 4 Az akkumulátor töltése

Részletesebben

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253921/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HS-26W jelû készülék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC

Részletesebben

BFT Alpha egymotoros vezérlő, 230 V egyszerűsített leírás

BFT Alpha egymotoros vezérlő, 230 V egyszerűsített leírás BFT Alpha egymotoros vezérlő, 230 V egyszerűsített leírás Köszönjük, hogy a BFT gyár termékét vásárolta, cégünk biztos abban, hogy több mint elégedett lesz a teljesítményével. Minden gyártmányunkhoz mellékelünk

Részletesebben

Clario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija

Clario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija Clario SUCTION PUMP ET Kasutusjuhend HU Kezelési utasítás CS Návod k použití LT Naudojimo instrukcijos LV Lietošanas instrukcija PL Instrukcje użytkowania SK Návod na obsluhu SL Navodila za uporabo DA

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6207 Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3

Részletesebben

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el!

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! FELCO 800 30 22 29 20 19 mm 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 in.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Smart-UPS szünetmentes tápegységhez 750/1000 VA 100/120/230 Vac Rackbe szerelhető 1U Smart-UPS TM szünetmentes tápegységhez 750/1000 VA 100/120/230 Vac Rackbe szerelhető 1U HU 990-1086B

Részletesebben