Uponor Smatrix Move PLUS HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Uponor Smatrix Move PLUS HU RÖVID ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Uponor Smatrix Move US RÖVID ÚTMUTATÓ

2 QUIK GUI RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Uponor Smatrix Move US rendszer alkatrészei... 2 Példa a rendszer üzembe helyezésére... 2 Szerzői jogok és a felelősség kizárása... 3 Bevezetés... 4 Biztonsági utasítások... 4 Rádióátviteli korlátozások... 4 Termék helyes ártalmatlanítása (hulladékká vált elektromos és elektronikus készülékek)... 4 Rövid útmutató... 5 Termosztát kezelési utasítása... 5 Üzembe helyezés... 7 Vezeték nélküli termosztát és kültéri érzékelő regisztrációja a központi egységen... 9 Rendszer telepítése...10 Működési üzemmód...12 Fűtési és hűtési görbe...12 Gyári beállítások visszaállítása...13 Rendszerintegráció egyéb rendszerekkel (csak a Move US típusnál)...13 Műszaki adatok...14 Uponor Smatrix Move US rendszer alkatrészei Az Uponor Smatrix Move US rendszer a következő alkatrészek kombinációjából állhat: Uponor Smatrix Move US ontroller H/ X-158 Radio (központi egység) Uponor SPI Smatrix Move US Antenna A-155 Radio (antenna) Uponor Smatrix Wave Thermostat Dig T-166 (T 166 digitális termosztát) Uponor Smatrix Wave US Thermostat D+RH T 167 (T-167 digitális termosztát) Uponor Smatrix Wave Thermostat Prog.+RH ( digitális termosztát) Uponor Smatrix Wave Thermostat Public T 163 (T-163 közületi termosztát) Uponor Smatrix Sensor Outdoor S-1XX Uponor Smatrix MoveSensor Supply/Return S-152 Példa a rendszer üzembe helyezésére Uponor Smatrix Move US Ha a kültéri érzékelőt a referenciahelyiségtől távol helyezi el, a kültéri érzékelő regisztrációjához külön termosztát használható. 2 UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ

3 Szerzői jogok és a felelősség kizárása Az Uponor az üzembe helyezési és üzemeltetési kézikönyvet annak teljes tartalmával együtt kizárólag tájékoztató céllal készítette. A kézikönyv tartalma (beleértve az ábrákat, az emblémákat, az ikonokat, a szöveget és a képeket) szerzői jog oltalma alá tartozik, és azt világszerte érvényes szerzői jogi törvények és nemzetközi egyezmények rendelkezései védik. Ön beleegyezik abba, hogy a kézikönyv használata során betartja a világszerte hatályos szerzői jogi törvényeket. A kézikönyv bármely tartalmának módosítása vagy más célból történő felhasználása az Uponor vállalat szerzői jogainak, védjegyoltalmának és egyéb tulajdonjogainak megsértését jelenti. A kézikönyv azon a feltételezésen alapszik, hogy valamennyi biztonsági előírás maradéktalanul teljesült, továbbá hogy a kézikönyvben leírt Uponor Smatrix Move US rendszer: összes alkatrészét engedéllyel rendelkező, megfelelően képzett tervező és szerelő szakember választotta ki, tervezte be és helyezte üzembe az Uponor aktuális (az üzembehelyezés idejében érvényes) telepítési útmutatásai alapján, és megfelel a hatályos épületgépészeti, víz- és gázvezetékekre vonatkozó előírásoknak, valamint egyéb követelményeknek és útmutatásoknak; összes alkatrésze az eredeti üzembehelyezési helyén marad, és az Uponor előzetes írásos engedélye nélkül nem javítják és nem cserélik ki őket, valamint semmilyen beavatkozást nem végeznek rajtuk; azok az eredeti üzembe helyezési helyükön maradnak, az Uponor előzetes írásos engedélye nélkül nem végeznek rajtuk javítási munkálatokat, nem cserélik ki és nem háborgatják azokat; összes alkatrésze ivóvízhálózathoz vagy kompatibilis vezetékhálózathoz, illetve az Uponor részéről jóváhagyott vagy előírt fűtő- és/vagy hűtőkészülékekhez csatlakozik; összes alkatrésze kizárólag olyan termékekhez, alkatrészekhez és összetevőkhöz csatlakozik és csak olyanokkal együtt használják őket, amilyeneket az Uponor jóváhagyott vagy megadott; illetve egyik alkatrészén sem látható az üzembehelyezés és a használatbavétel előtt módosításra, nem megfelelő kezelésre, elégtelen karbantartásra, nem megfelelő tárolásra, hanyagságra vagy véletlen sérülésre utaló egyértelmű jel. Bár az Uponor törekszik arra, hogy a kézikönyv tartalma helytálló legyen, nem felel a benne szereplő információk pontosságáért, és azokért szavatosságot sem vállal. Az Uponor fenntartja magának a jogot arra, hogy az itt szereplő specifikációkat és jellemzőket módosítsa, illetve előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül bármikor felhagyjon az Uponor Smatrix Move US gyártásával. Az Uponor a kézikönyvet adott állapotában szállítja, bármilyen kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül. A kézikönyvben szereplő információt bármilyen jellegű használat előtt ellenőrizni kell. Az Uponor a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben elzárkózik minden kifejezett vagy vélelmezett garanciavállalástól, ideértve többek között a forgalomképességre, a konkrét célra való alkalmazhatóságra és a jogbitorlásmentességre vonatkozó vélelmezett garanciát is. Nem vállalunk felelősséget többek között a kézikönyv pontosságáért, megbízhatóságáért, illetve helyességéért. Az Uponor semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre semmilyen közvetett, különleges, járulékos vagy következményként fellépő kárért vagy veszteségért, amely a kézikönyvben szereplő anyagok és információk használatából vagy használhatatlanságából ered, sem pedig a kézikönyv hibáiból, hiányosságából vagy egyéb pontatlanságából eredő károkért, még abban az esetben sem, ha az Uponort előzőleg tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. A felelősséget kizáró nyilatkozat és az útmutató utasításai nem korlátozzák a vásárlók törvényes jogait. UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ 3

4 Bevezetés A rövid útmutató emlékeztetőként szolgál tapasztalt szerelők számára. Kifejezetten javasoljuk, hogy a vezérlőrendszer üzembe helyezése előtt ne csak ezt a rövid útmutatót, hanem a részletes kézikönyvet is olvassa el. Biztonsági utasítások A kézikönyvben használt figyelmeztetések A kézikönyvben a következő szimbólumok jelzik az Uponor készülékeinek üzembe helyezése vagy használata során betartandó óvintézkedéseket: Figyelmeztetés! Sérülésveszély. A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, vagy az alkatrészek károsodását eredményezheti. Vigyázat! A figyelemfelhívások figyelmen kívül hagyása meghibásodáshoz vezethet. Biztonsági óvintézkedések Az Uponor készülékeinek üzembe helyezése és használata során tartsa be az alábbi előírásokat: Olvassa el és tartsa be az üzembe helyezési és használati útmutatóban szereplő utasításokat. Az üzembe helyezést képzett szakembernek kell elvégeznie, a helyi előírásoknak megfelelően. Tilos a kézikönyvben leírtakon kívül bármilyen változtatás vagy módosítás végrehajtása. A villanyszerelési munkálatok előtt az összes készüléket áramtalanítani kell. Az Uponor alkatrészek tisztításához ne használjon vizet. Az Uponor alkatrészeit ne tegye ki gyúlékony gőzöknek vagy gázoknak. A fenti utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért vagy sérülésekért nem vállalunk felelősséget. Áramellátás Figyelmeztetés! Az Uponor rendszere 230 V feszültségű, 50 Hz-es váltóáramot használ. Veszély esetén azonnal szüntesse meg az áramellátást. Műszaki korlátozások Vigyázat! Az interferencia elkerülése érdekében a szerelési/adatkábeleket tartsa távol az 50 V-nál magasabb feszültségű kábelektől. Rádióátviteli korlátozások Az Uponor rendszere rádiójeleket használ. A rendszer által használt frekvencia hasonló alkalmazások számára van fenntartva, egyéb rádióadótól származó interferencia esélye csekély. Ritkán azonban előfordulhat, hogy nem alakítható ki tökéletes rádió-összeköttetés. A hatótávolság a legtöbb alkalmazáshoz elegendő, de minden épületben lehetnek olyan akadályozó tényezők, amelyek befolyásolhatják a rádió-összeköttetést és a hatótávolságot. Az Uponor javasolja, hogy adatátviteli nehézségek esetén az antennát helyezzék jobb vételi pontra, valamint a különleges problémák elkerülése érdekében az Uponor rádióadóit ne egymáshoz közel állítsa fel. Termek helyes ártalmatlanítása (hulládékká vált elektromos és elektronikus készülékek) Az Európai Unió és más olyan európai országok területén érvényes, ahol a hulladékgyűjtés rendszere szelektív. Ha ezt a jelet látja a terméken vagy a leírásában, akkor a termék élettartamának végén nem kerülhet a háztartási hulladékok közé. Kérjük, ne veszélyeztesse se a környezetet, se az egészséget nem szétválogatott hulladék lerakásával, hanem különítse el az ilyen hulladékot a többitől, és felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi források fenntartható felhasználása érdekében. Ha Ön otthonában használja a terméket, vegye fel a kapcsolatot azzal a forgalmazóval, akitől ezt a terméket vásárolta, vagy a helyi kormányhivatallal, akiktől megtudhatja, hol és hogyan helyezheti el újrahasznosításra környezetkárosítás nélkül. Ha üzleti célra használja a terméket, vegye fel a kapcsolatot beszállítójával és ellenőrizze az adásvételi szerződésben szereplő feltételeket. A termék ártalmatlanítása nem végezhető más kereskedelmi hulladékokkal együtt. 4 UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ

5 Rövid útmutató A rövid útmutató emlékeztetőként szolgál tapasztalt szerelők számára. Kifejezetten javasoljuk, hogy a vezérlőrendszer üzembe helyezése előtt ne csak ezt a rövid útmutatót, hanem a részletes kézikönyvet is olvassa el. Figyelmeztetés! A 230 V váltóáram ellen védő biztonsági burkolat mögötti villanyszerelést szakképzett villanyszerelő felügyelete mellettkell végezni. 230 V 50 Hz PUMP P1 POWER 230 V A 50 Hz ATUATOR 230 V lose ommon Open NSORS OUTSI * L N N L HEAT OLD ** 230 V 50 Hz L N L N 230 V 50 Hz 2 4 In2 In1 230 V 50 Hz NSORS WATER RETURN ***** WATER IN In1/In2 *** In1/In2 *** In1/In2 ** In1 In2 PUMP P2 ** ONTAT Ther **** *) A külső hőmérséklet-érzékelő a központi egységhez vagy a termosztáthoz csatlakoztatható. **) satlakoztassa a OLD-ot (HŰTÉS) vagy a PUMP P2-t (P2 SZIVATTYÚ) (másodlagos fűtő-/hűtőkör) a kábelcsatlakozóhoz. ***) Válassza ki az egyik bemenetet (fűtés/hűtés kapcsoló, szivattyúszabályozó jel vagy merülő termosztát), és megfelelő módon állítsa be a 11. (1-es számú vezetékes bemenet kiválasztása) vagy a 12. paramétert (2-es számú vezetékes bemenet kiválasztása). A fűtési/hűtési opció csak regisztrált, vezeték nélküli termosztátokkal nem rendelkező rendszerekben használható. ****) Opcionális hőmérséklet-határoló csatlakozás gyári kábelhíddal felszerelve Távolítsa el a hidat, ha a hőmérséklet-határoló egységet a P1 SZIVATTYÚVAL együtt kell használnia. *****) Opcionális visszatérő érzékelő. Az intenzív indítás funkcióhoz csak regisztrált, vezeték nélküli termosztátokkal nem rendelkező rendszerekben használható. Termosztát kezelési utasítása T-167 T-166 T UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ 5

6 A B 2 A 145 mm 1 3 D T-167 T-166 T-163 E F G H ON DIP T-167 T-166 T T Opció Opció I J K L T-167 T-166 M 5 s 6 UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ

7 Üzembe helyezés Vigyázat! A T-163 közületi termosztát DIP kapcsolóit be kell állítani a termosztát regisztrációja előtt. Vigyázat! A T-163 közületi termosztát DIP kapcsolójának regisztrációja csak akkor végezhető el, ha be van állítva a rendelkezésre álló funkciók valamelyikére. Vigyázat! Ne csatlakoztassa az Uponor Smatrix Base termosztátokat a központi egységhez. Nem kompatibilisek egymással és megsérülhetnek. Ha a külső érzékelőt a referenciahelyiségtől távol helyezi el, a külső érzékelő regisztrációjához külön termosztát használható. A. Szerelje fel a falra a központi egységet a fali csavarok és a csatlakozók segítségével. Ha a központi egységet fémszekrényben kívánja felszerelni, az antennát a szekrényen kívül kell elhelyezni. B. satlakoztassa az antennát a központi egységhez (1), majd szerelje fel a falra a fali csavarok és a csatlakozók (2) segítségével vagy ragasztószalaggal (3).. satlakoztassa a kiegészítő berendezéseket (pl. állásszabályzó(k), keringtető szivattyú(k), hőmérséklet-érzékelők stb.), majd rögzítse őket kábelbilinccsel. A kültéri hőmérséklet-érzékelő a központi egységhez vagy a termosztáthoz csatlakoztatható. D. Tegyen elemeket a termosztátokba. E. satlakoztassa az opcionális külső érzékelőt. F. A T-163 közületi termosztáton állítsa be a DIP kapcsolót. Funkció Helyiségtermosztátként való használat Külső hőmérséklet-érzékelővel felszerelt helyiségtermosztátként való használat Kapcsoló Ki Ki Ki Ki Ki Be Ki Ki Távérzékelő használata Ki Be Ki Be G. Ellenőrizze, hogy minden vezeték csatlakoztatása megtörtént és megfelelő-e: Állásszabályzó(k) Fűtés/hűtés kapcsoló Keringtető szivattyú(k) Hőmérséklet-érzékelő(k) H. Győződjön meg arról, hogy a szabályozó 230 V váltóáramú doboza zárva van, a rögzítő csavar pedig meg van húzva. I. satlakoztassa az erősáramú kábelt a 230 V váltóáram fali csatlakozóaljzatához, vagy ha a helyi rendelkezések ezt írják elő, egy bekötő dobozhoz. J. Állítsa be a termosztáton a napot és az időpontot (ez csak a digitális termosztátra vonatkozik). K. Válassza ki a termosztát üzemmódját (a 04 beállítási menüből, csak digitális termosztátok esetén). Alapértelmezés szerint: RT (szabványos helyiségtermosztát). RT = A helyiség hőmérséklete RFT = A helyiség hőmérséklete külön padlóérzékelővel (a korlátozások nem vonatkoznak a Move US központi egység működésére abban az esetben, ha az nincs beépítve a Wave/Wave US/Space/Space US központi egységbe) RS = Távérzékelő = A helyiség hőmérséklete külső távérzékelővel L. A termosztát és a külső érzékelő regisztrációja (lásd a következő oldalon). M. A rendszer telepítése (lásd 10. oldal). UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ 7

8 RÖVID ÚTMUTATÓ h s T-166 T-167 T-166 T s 5 s 8 T s T-166 T s 17 T s T-166 T s AUTO P 0h UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ

9 Vezeték nélküli termosztát és kültéri érzékelő regisztrációja a központi egységen Vigyázat! A T-163 közületi termosztát DIP kapcsolóit a termosztát regisztrációja előtt be kell állítani. Ha a külső érzékelőt a referenciahelyiségtől távol helyezi el, a külső érzékelő regisztrációjához külön termosztát használható. Ha a központi egység elindítása óta több mint 4 óra telt el, a rendszerparaméterek menübe lépve a zárt rendszerparaméter szimbólum jelenik meg a kijelzőn. A rendszerparaméterek feloldásához indítsa újra a központi egységet. Ha a termosztátot a központi egységen regisztrálja, működési üzemmódban a 0 (type) paraméter az előző beállítástól függetlenül rev-re változik. Ezt követően a fűtést/ hűtést a termosztát vagy a beépített rendszer szabályozza. A termosztát regisztrációja a központi egységen: 1. A rendszerparaméterek menübe úgy léphet be, hogy 10 másodpercig lenyomva tartja a központi egység OK gombját. 2. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a beállítások ikon és (az aktuális üzemmód függvényében) a Hot type, a ld type vagy az rev type felirat. A termosztát regisztrációja 3. A < vagy a > gomb segítségével keresse meg az 5 (th) paramétert (a termosztát típusa). 4. A vagy a + gomb segítségével módosítsa a paraméter beállítását rf-re. 5. A módosítás jóváhagyásához és a rendszerparaméterek beállítása menübe való visszatéréshez nyomja meg a központi egység OK gombját. 6. A < vagy a > gomb segítségével keresse meg a 8 (trf1) paramétert (vezeték nélküli termosztát, 1. konfiguráció). 7. A vagy a + gomb segítségével módosítsa a paraméter beállítását INI-re. 8. A T-166, a T-167 és a termosztát 8.1 A beállítási menübe úgy léphet be, hogy 5 másodpercig lenyomva tartja a termosztát OK gombját. A beállítási ikon és a menüszámok a képernyő jobb felső sarkában jelennek meg. 8.2 A vagy a + gomb segítségével módosítsa a számot 09-re, és nyomja meg az OK gombot. Megjelenik az Int no felirat. 8.3 A vagy a + gomb segítségével módosítsa az Int no feliratot Int NF-re. 8.4 A termosztáton a csatlakoztatás kijelzése kezd villogni, jelezve, hogy a regisztrációs folyamat elindult. 8.5 A központi egység kijelzőjén megjelenik a referenciahelyiség aktuális hőmérséklete, míg a termosztát kijelzőjén a regisztráció befejezettségére utaló Int Y felirat. 8.6 A beállítási menüből úgy léphet ki, hogy kb. 5 másodpercig lenyomva tartja a termosztát OK gombját, vagy vár kb. 70 másodpercig, hogy a szoftver magától kilépjen. T-163 termosztát 8.1 Finoman nyomja meg a termosztát regisztrálógombját, tartsa lenyomva, és csak akkor engedje el, amikor a regisztrálógomb feletti lyukban található LED elkezd zölden villogni. 8.2 Mihelyt a regisztráció befejeződött, a központi egység kijelzőjén megjelenik a referenciahelyiség aktuális hőmérséklete. Időbe telhet, míg a termosztát elküldi az aktuális hőmérsékleti adatokat a központi egységnek. Közben a 00.0 felirat jelenik meg a kijelzőn. 9. A módosítás jóváhagyásához és a rendszerparaméterek beállítása menübe való visszatéréshez nyomja meg a központi egység OK gombját. A vezeték nélküli kültéri érzékelő regisztrációja Haladjon tovább a 17. lépésre (A regisztrálás befejezése), ha a kültéri érzékelő vezetékkel csatlakozik a központi egységhez. 10. A < vagy a > gomb segítségével keresse meg a 13 (OU) paramétert (kültéri érzékelő kiválasztása). 11. A vagy a + gomb segítségével módosítsa a paraméter beállítását rf-re. 12. A módosítás jóváhagyásához és a rendszerparaméterek beállítása menübe való visszatéréshez nyomja meg a központi egység OK gombját. 13. A < vagy a > gomb segítségével keresse meg a 15 (ourf) paramétert (vezeték nélküli kültéri érzékelő konfigurációja). 14. A vagy a + gomb segítségével módosítsa a paraméter beállítását INI-re. UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ 9

10 0h 0h h RÖVID ÚTMUTATÓ 15. A T-166, a T-167 és a termosztát A regisztráció befejezése 15.1 A beállítási menübe úgy léphet be, hogy kb. 5 másodpercig lenyomva tartja a termosztát OK gombját. A beállítási ikon és a menüszámok a képernyő jobb felső sarkában jelennek meg A vagy a + gomb segítségével módosítsa a számokat 04-re, és nyomja meg az OK gombot. Az aktuális vezérlési üzemmód (RT, RFT, RS vagy ) jelenik meg. 15,3. A vagy a + gomb segítségével változtassa meg a vezérlési üzemmódot -ra, és nyomja meg az OK gombot A vagy a + gomb segítségével módosítsa a számokat 09-re, és nyomja meg az OK gombot. Az Int Y felirat jelenik meg a kijelzőn, ha a termosztátot referenciahelyiség-termosztátként már regisztrálták A vagy a + gomb segítségével módosítsa az Int Y feliratot Int NF-re. Ha a rendszerparaméterek beállítását módosítania kell, lépjen a következő fejezetre: A rendszer telepítése > 3. lépés. 17. A < vagy a > gomb segítségével keresse meg a 24 (End) paramétert (Kilépés a rendszerparaméterek beállítása menüből). 18. A rendszerparaméterek menüből való kilépéshez nyomja meg az OK gombot. Rendszer telepítése A rendszer telepítéséhez módosítsa a rendszerparaméterek beállítását A termosztáton a csatlakoztatás kijelzése kezd villogni, jelezve, hogy a regisztrációs folyamat elindult. 10 s 0h 15.7 A központi egység kijelzőjén megjelenik a referenciahelyiség aktuális hőmérséklete, míg a termosztát kijelzőjén a regisztráció befejezettségére utaló Int Y felirat A beállítási menüből úgy léphet ki, hogy kb. 5 másodpercig lenyomva tartja a termosztát OK gombját, vagy vár kb. 70 másodpercig, hogy a szoftver magától kilépjen T-163 termosztát 15.1 Finoman nyomja meg a termosztát regisztráló gombját, tartsa lenyomva, és csak akkor engedje el, amikor a regisztrálógomb feletti lyukban található LED elkezd zölden villogni Mihelyt a regisztráció befejeződött, a központi egység kijelzőjén megjelenik a külső hőmérséklet. Időbe telhet, míg a termosztát elküldi az aktuális hőmérsékleti adatokat a központi egységnek. Közben a 00.0 felirat jelenik meg a kijelzőn. 16. A módosítás jóváhagyásához és a rendszerparaméterek beállítása menübe való visszatéréshez nyomja meg a központi egység OK gombját AUTO P 10 UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ

11 Egyes rendszerparaméter-beállítások csak az indítást követő első 4 órában hozzáférhetők. Erre a telepítést követően esetlegesen fellépő hibák kiküszöbölése érdekében van szükség. Ha a zárt rendszerparaméter szimbólum jelenik meg a kijelzőn, a központi egységet áramtalanítani kell, majd a paraméterek módosítása céljából újra kell csatlakoztatni. A csatlakoztatás megszüntetése vagy áramkimaradás esetén a beállítások nem törlődnek. Működési üzemmódban az elérhető beállítások mindig módosíthatók, nincsenek zárolva. A rendszerparaméterek beállítása menübe való belépéshez kövesse az alábbiakat: 1. Tartsa lenyomva az OK gombot mintegy 10 másodpercig. 2. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a beállítások ikon és (az aktuális üzemmód függvényében) a Hot type, a ld type vagy az rev type felirat. 3. A < vagy a > gomb segítségével lokalizálja a paramétert (lásd az alábbi listát), és nyomja meg az OK gombot. A felsorolt paraméterek némelyikének aktiválásához egyéb paraméterekre is szükség lehet. Menü Kijelző Leírás 0 type A rendszer típusa (fűtés és/vagy hűtés) 1 ur Fűtési görbe További információért és ábráért lásd a 12. oldalt 2 Hi Maximális előremenő hőmérséklet (fűtési üzemmód) 3 Lo Minimális előremenő hőmérséklet (fűtési üzemmód) 1 ur Hűtési görbe További információért és ábráért lásd a 12. oldalt 2 Hi Maximális előremenő hőmérséklet (hűtési üzemmód) 3 Lo Minimális előremenő hőmérséklet (hűtési üzemmód) 4 InSt Rendszer típusa (hidraulikus rendszer) 5 th Termosztát kiválasztása (telepített/vezeték nélküli/egyéb, lásd a regisztrációra vonatkozó útmutatást a oldalon) 6 thty A Move US típusnál nem használatos 7 BGAP A Move US típusnál nem használatos Menü Kijelző Leírás 8 trf1 Vezeték nélküli termosztát, 1. konfiguráció (lásd a regisztrációra vonatkozó útmutatást a oldalon) 9 trf2 Vezeték nélküli termosztát, 2. konfiguráció (lásd a regisztrációra vonatkozó útmutatást a oldalon) Ez a termosztát vezérli a 2-es keringtető szivattyú működését 10 tr1o Az előremenő hőmérséklet kompenzálása, ha a termosztát a rendszer gyorsítása céljából nyer alkalmazást Járjon el körültekintően 11 in1 1-es számú vezetékes bemenet, funkció kiválasztása 12 in2 2-es számú vezetékes bemenet, funkció kiválasztása 13 OU Kültéri érzékelő kiválasztása (telepített/vezeték nélküli/vezetékes/ egyéb, lásd a regisztrációra vonatkozó útmutatást a oldalon) 14 OUt Külső hőmérséklet; telepített külső érzékelő hiányában rögzített érték 15 ourf Vezeték nélküli kültéri érzékelő konfigurációja (lásd a regisztrációra vonatkozó útmutatást a oldalon) 16 Kijelző mértékegysége 17 00:00 Időegység (/DU/24 óra) 18 GriP Szelep- és szivattyújáratás 19 SZI- VATTYÚ A szivattyú indításának késleltetése a keverőszelep zárása után 20 ctrl Az állásszabályzó kézi vezérlése 21 PrH Padló-/tető-előfűtési program, DIN dry Padló-/tetőszárítási program 23 ALL Gyári beállítások visszaállítása Tartsa lenyomva az OK gombot mintegy 5 másodpercig 24 End Kilépés a rendszerparaméterek beállítása menüből 4. A vagy a + gomb segítségével módosítsa a paraméterbeállítást. 5. A < vagy a > gomb segítségével keresse meg a 24 (End) paramétert (Kilépés a rendszerparaméterek beállítása menüből). 6. A rendszerparaméterek beállítása menüből való kilépéshez nyomja meg az OK gombot. UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ 11

12 Működési üzemmód Normál működés során a központi egység működési üzemmódban van. Működési üzemmódban lehetőség nyílik a különféle üzemmódok, az aktuális dátum és idő, valamint az ütemezési program kiválasztására. AUTO h A működési üzemmódot a < vagy a > gomb segítségével módosíthatja. A kiválasztott üzemmódot egy adott mező jelzi. Működési üzemmódban az alábbi üzemmódok és beállítások érhetők el. Ikon Keringtető szivattyú Működési mód Üdülés üzemmód Komfort üzemmód P Automatikus üzemmód (alapértelmezett) Üzemmód beállítása rögzített ütemezési program szerint EO (gazdaságos) üzemmód Leállítás üzemmód Dátum- és időbeállítások Ütemezett programok menü Fűtési/hűtési üzemmód (csak a hűtés aktív állapota esetén érhető el) Ez az üzemmód a 0 rendszerparaméterértéket igényli A telepítés típusának beállítása: rev, azonban ez nem látható a központi egységen regisztrált, vezeték nélküli termosztát esetében, illetve akkor sem, ha a 11-es vagy 12-es rendszerparaméter H-re van állítva. Ha a központi egységhez keringtető szivattyú van csatlakoztatva, az a normál működés során folyamatosan üzemel (alapértelmezett beállítás). A beállítás módosításához lépjen a központi egység 19-es (SZIVATTYÚ) rendszerparaméterére (A szivattyú aktiválásának késleltetése). További információért lásd a következő fejezetet: Rendszer telepítése A Move központi egység a P1-hez csatlakoztatott keringtető szivattyú be- és kikapcsolásával a szivattyú utasításjelét a rendszer másik központi egységéről a vezetékes bemenetek egyikére továbbítja (1-es vagy 2-es bemenet, a 11-es vagy 12-es paraméter _b-re van állítva). Fűtési és hűtési görbe Az alábbi ábra az Uponor Smatrix Move US központi egység fűtési és hűtési görbéit szemlélteti. Az ábra minden görbéhez megadja a különböző kültéri hőmérsékleteknél számított előremenő hőmérsékletet. A központi egység a kiválasztott görbét a keverőszelep működtetéséhez használja, amely a rendszerhez igazítja az előremenő hőmérsékletet. Előremenő hőmérséklet , ,5 Külső hőmérséklet A görbe kiválasztása számos különböző tényezőtől függ (pl. a lakóház szigetelésének mértéke, földrajzi elhelyezkedés, fűtési/hűtési rendszer típusa stb.). Példa: Egy radiátorrendszerrel fűtött, elégtelen szigetelésű lakóház magasabb görbeértéket igényel, mint egy hasonló padlófűtéssel rendelkező lakóház. Az ábrán látható görbéket a rendszerben beállított maximális és minimális paraméterek is korlátozzák (az ábrán jól megvastagított vonalakkal jelölve). 3 2,5 2 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,4 0,2 12 UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ

13 A fűtési és/vagy hűtési görbe módosításához kövesse az alábbi lépéseket: 1. A rendszerparaméterek menübe úgy léphet be, hogy 10 másodpercig lenyomva tartja a központi egység OK gombját. 2. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a beállítások ikon és (az aktuális üzemmód függvényében) a Hot type, a ld type vagy az rev type felirat. 3. A < vagy a > gomb segítségével keresse meg az 1 (ur) (fűtési görbe) vagy az 1 (ur) (hűtési görbe) paramétert. Ezeket a fűtés vagy hűtés szimbólum jelzi. Fűtési görbe: Alapértelmezés szerint: 0,7 Beállítási tartomány: 0,1 5, 0,1 -os lépték Hűtési görbe: Alapértelmezés szerint: 0,4 Beállítási tartomány: 0,1 5, 0,1 -os lépték 4. A vagy a + gomb segítségével módosítsa a paraméter beállítását. 5. A módosítás jóváhagyásához és a rendszerparaméterek beállítása menübe való visszatéréshez nyomja meg a központi egység OK gombját. 6. A görbék egyéb beállításait szükség esetén a 3 5. lépések ismétlésével módosíthatja. Gyári beállítások visszaállítása A gyári beállítások visszaállításához lépjen a központi egység 23-as (ALL) rendszerparaméterére (Gyári beállítások visszaállítása). Tartsa mintegy 5 másodpercig lenyomva az OK gombot, amíg a központi egység újra nem indul. További információért lásd a következő fejezetet: Rendszer telepitese Rendszerintegráció egyéb rendszerekkel (csak a Move US típusnál) Az Uponor Smatrix Move US központi egység integrálható más Uponor Smatrix Wave/Wave US/Space/ Space US rendszerekkel a teljes értékű klímarendszer lehetőségeinek kibővítéséhez. Ugyanakkor a Move US rendszer esetében, az integráció következtében külön termosztátra és külső érzékelőre már nincs szükség. Megosztott információk A rendszerállapotra és a referenciahelyiség hőmérsékletére vonatkozó információk a Move US központi egységre továbbítódnak, amely ennek megfelelően beállítja az előremenő hőmérsékletet. A megadható különböző rendszerállapotok és -hőmérsékletek az alábbiak: Komfort/EO üzemmód* Fűtés/hűtés üzemmód Üdülés üzemmód* A referenciahelyiség beállított és aktuális hőmérséklete Külső hőmérséklet (ha a termosztáton telepítve van) Távérzékelő (ha a termosztáton telepítve van) A relatív páratartalom-határérték túllépésének kijelzése (a T-167 vagy a digitális termosztátra van szükség) *) A beállított hőmérséklet módosításával, az integrált rendszer EO leszabályozott értékét alkalmazva. A Move US központi egységen nem látható az üzemmód vagy annak módosításának kijelzése. Az integráció akkor aktiválódik, ha a termosztát mindkét központi egységen (Move US és Wave, Wave US, Space, vagy Space US) regisztrálva van. A termosztát Wave/Wave US rendszerben történő regisztrációjával kapcsolatban lásd az Uponor Smatrix Wave/Wave US dokumentációt. A termosztát Space/Space US rendszerben történő regisztrációjával kapcsolatban lásd az Uponor Smatrix Space/Space US dokumentációt. UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ 13

14 Műszaki adatok Általános IP Legmagasabb környezeti relatív páratartalom (RH) IP30 (IP: a termék aktív részeinek érintésvédelme és a víz behatolása elleni védelem) 85% 20 -on Termosztát E jelzés Gyenge áramú tesztek EN * és EN *** EM- (elektromágneses kompatibilitási követelményekkel kapcsolatos) tesztek EN és EN ERM- (elektromágneses kompatibilitási és rádióinterferenciás) tesztek EN Áramellátás Két 1,5 V-os AAA alkáli elem Feszültség 2,2 3,6 V Üzemi hőmérséklet 0 és +45 között Tárolási hőmérséklet 10 és +65 között Rádiófrekvencia 868,3 MHz Adóegység aktív ciklusideje < 1% Kábelcsatlakozások (csak termosztátok esetében) 0,5 2,5 mm² Antenna Áramellátás 5 V D ±10 % a központi egységből Maximális teljesítményfelvétel 1 W Rádiófrekvencia 868,3 MHz Adóegység aktív ciklusideje 1% Vevőegység besorolása 2 központi egység E jelzés Gyenge áramú tesztek EN * és EN ** EM- (elektromágneses kompatibilitási követelményekkel kapcsolatos) tesztek EN és EN * ERM- (elektromágneses kompatibilitási és rádióinterferenciás) tesztek EN * Áramellátás 230 V A +10/-15%, 50 Hz Üzemi hőmérséklet 0 és +50 között Tárolási hőmérséklet -20 és +70 között Maximális teljesítményfelvétel 75 W Hűtés/2. szivattyú kimenete 230 V váltóáram, +10/ 15%, maximum 250 V váltóáram és 5 A (L, N, PE) Fűtési kimenet 230 V váltóáram, +10/ 15%, maximum 250 V váltóáram és 5 A (L, N, PE) Hűtés/2. szivattyú kimenete 230 V váltóáram, +10/ 15%, maximum 250 V váltóáram és 5 A (L, N, PE) 3 pontos vezérlés 2 TRIAS => max. 75 W Szelepkimenet 230 V váltóáram ± 10%, Áramellátás-csatlakozás 1 m-es kábel europlug csatlakozóval Kábelcsatlakozások Legfeljebb 4,0 mm² szilárd vagy 2,5 mm² rugalmas, bilincsekkel *) EN Automatikus elektronikus vezérlés otthoni és hasonló körülmények közötti használatra rész: Általános követelmények **) EN Automatikus elektronikus vezérlés otthoni és hasonló körülmények közötti használatra rész: Különleges követelmények a háztartásokban használt elektromos berendezések elektronikus vezérlőivel szemben ***) EN Automatikus elektronikus vezérlés háztartási és hasonló használatra rész: A hőmérséklet-érzékelés vezérlésére vonatkozó részletes követelmények Európa teljes területén használható Megfelelésről szóló nyilatkozat: Felelősségünk tudatában ezennel kijelentjük, hogy azok a termékek, amelyekre a fenti utasítások vonatkoznak, megfelelnek az 1999 márciusában kelt, a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló 1999/5/EK irányelvvel kapcsolatos követelményeknek. 14 UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ

15 UPOR SMATRIX MOVE US RÖVID ÚTMUTATÓ 15

16 _2015_ Production: Uponor AB; Virsbo, Sweden Uponor Épületgépészeti Kft. Az Uponor fenntartja a jogot arra, hogy minden előzetes értesítés nélkül módosítsa a rendszer összetevőinek tulajdonságait, a folyamatos fejlődésre és fejlesztésre összpontosító vállalati irányelveivel összhangban.

Uponor Smatrix Move HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Move HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Move RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 QUIK GUI 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Uponor Smatrix Move rendszer alkatreszei Uponor Smatrix Move rendszer alkatreszei...2 Példa a rendszer üzembe

Részletesebben

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Wave RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

BELTÉRI KLÍMASZABÁLYOZÁS UPONOR VEZETÉKES VEZÉRLŐ RENDSZER. Uponor Vezetékes Szabályzó rendszer Telepítési és Üzemeltetési Útmutató. 2011.

BELTÉRI KLÍMASZABÁLYOZÁS UPONOR VEZETÉKES VEZÉRLŐ RENDSZER. Uponor Vezetékes Szabályzó rendszer Telepítési és Üzemeltetési Útmutató. 2011. ELTÉRI KLÍMASZAÁLYOZÁS UPONOR VEZETÉKES VEZÉRLŐ RENDSZER Uponor Vezetékes Szabályzó rendszer Telepítési és Üzemeltetési Útmutató 2011. december Tartalomjegyzék Gyors telepítési útmutató Uponor vezetékes

Részletesebben

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray. NMT (D) MAX (C) HU Beépítési és kezelési kézikönyv változat a 7340108.v6 dokumentum alapján 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.hu A termék megfelel a következő EU szabványoknak EU direktíva

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY RV3-25/P teljesítményszabályozó Ez az kézikönyv fontos útmutatást és a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. Mielőtt telepíti az egységet, a megfelelő működés biztosítása és az Ön biztonsága

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az

Részletesebben

VERTESZ Fázisazonosító Felhasználói Leírás

VERTESZ Fázisazonosító Felhasználói Leírás VERTESZ Felhasználói Leírás felhasználói leírás Tartalomjegyzék 1.ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1.A készüléken található jelölések jelentése...3 1.2.Biztonsági figyelmeztetés... 3 1.3.A készülékek rendeltetése...

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz.

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz. RT6021 Felhasználói kézikönyve Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz Csatornák Idő pontossága Moduláció 120 duplacsatornás 0 +2 ppm GFSK Frekvencia stabilitás

Részletesebben

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus dixell Használati Útmutató 1592020160 sz. 1. TARTALOM Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus 1. Tartalom 1 2. Általános biztonságtechnikai figyelmeztetések 1 3. Berendezés

Részletesebben

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély!

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Uponor Smatrix Space/Space PLUS HU RÖVID SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Space/Space PLUS HU RÖVID SZERELÉSI ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Space/Space US RÖVID SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2015 03 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 RÖVID SZERELÉSI

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett 1 KIT-UNDERGROUND Földbe rejtett kapumozgató szett 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá terméket választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató multimatic VRC 700/2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Részletesebben

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 Használati útmutató Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 CÍM Tartalomjegyzék OLDALSZÁM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. 4 1.1. A biztonsággal kapcsolatos információk 4 1.1.1. Munkakezdés előtt.

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Használati útmutató. FC2000 rezgésvezérlés

Használati útmutató. FC2000 rezgésvezérlés Használati útmutató FC2000 rezgésvezérlés Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 1.1 MEGJEGYZÉSEK A HASZNÁLATI UTASÍTÁSRÓL / IMPRESSZUM... 3 1.2 SZIMBÓLUMOK ÉS JELÖLÉSEK... 4 1.2.1 Figyelmeztető jelölések...

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet)

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet) Hőmérsékletszabályozók ECSV DIP-kapcsoló segítségével egyszerűen beállítható, könnyen használható szolgáltatásokkal rendelkező, DIN 8 x 8 mm-es méretű hőmérsékletszabályozók Egyszerű beállítás DIP- és

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6207 Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3

Részletesebben

MULTICAL 402 Használati utasítása

MULTICAL 402 Használati utasítása MULTICAL 402 Használati utasítása www.kamstrup.com MULTICAL 402 Energia mérés A MULTICAL 402 a következőképpen működik: Az áramlásmérő rögzíti, hogy hány m 3 (köbméter) távfűtött melegvíz folyik át a fűtőrendszeren.

Részletesebben

Telepítési utasítás ORU-30

Telepítési utasítás ORU-30 TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu Telepítési utasítás ORU-30 típusú univerzális 10 lépcsős vezérlőegységhez

Részletesebben

LC1W Világítás vezérlő. Használati utasítás Magyar

LC1W Világítás vezérlő. Használati utasítás Magyar LC1W Világítás vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az eszközt a telepítés

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Medence hőszivattyú Medence hőszivattyú SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz és karbantartáshoz

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Digitális Multi Control Panel (DMC)

KÉZIKÖNYV. Digitális Multi Control Panel (DMC) KÉZIKÖNYV Digitális Multi Control Panel (DMC) Copyrights 2006 Victron Energy B.V. Minden jog fenntartva Ez a kiadvány és annak részei semmilyen formában, semmilyen célra, sem egészében, sem részeiben nem

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1 BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 1 2 3 4 5 6 7 8 9220723/1 9 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-108 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

WV1W Vízelzáró vezérlő. Használati utasítás Magyar

WV1W Vízelzáró vezérlő. Használati utasítás Magyar WV1W Vízelzáró vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az eszközt a telepítés

Részletesebben

Telepítési és kezelési útmutató

Telepítési és kezelési útmutató Steca TR A503 TTR szolár termál vezérlés beépített adatrögzítő funkcióval, 5 bemenet/3 kimenet Telepítési és kezelési útmutató Forgalmazó: Spring Solar Kft. 8111 Seregélyes-Jánosmajor Ipari Park 20. ép.

Részletesebben

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1 HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 1 2 3 4 5 6 7 9207899/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-36W jelû készülék mindenben megfelel

Részletesebben

Felhasználói útmutató. HUAWEI VPM210 mikrofon V100R001. Kiadás 01 Dátum 2011-10-15 Alkatrészazonosító 7110060

Felhasználói útmutató. HUAWEI VPM210 mikrofon V100R001. Kiadás 01 Dátum 2011-10-15 Alkatrészazonosító 7110060 mikrofon V100R001 Kiadás 01 Dátum 2011-10-15 Alkatrészazonosító 7110060 A Huawei Technologies Co., Ltd. műszaki teljeskörű támogatást és szervizt nyújt ügyfeleinek. Kérjük, forduljon helyi irodánkhoz vagy

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS HU HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS ÜVEGKERÁMIA INDUKCIÓS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató Hőszivattyú medencékhez használati útmutató (AQUASHOP PIONEER TH(C)P07L TH(C)P28L típusokhoz) TH(C)P07L TH(C)P28L Úszómedence hőszivattyú I Bevezető Tartalomjegyzék I Bevezető 2 Biztonsági óvintézkedések

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek Az üzembe helyezés vagy a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Biztonsági

Részletesebben

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20)

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) VIBRAC - 218 Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) Tip:006-002-005-008 Jellemzők: Két rezgőadagoló működtetése

Részletesebben

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ SZERELÉSI KÉZIKÖNYV A termék felszerelése előtt mindenképp olvassa el ezt az szerelési kézikönyvet. Tartalomjegyzék 1. Biztonsági óvintézkedések...2 2. Tartozékok...4 3. A távirányító

Részletesebben

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen. FAAC 531 EM Az 531 EM automata garázsmotor szekcionált vagy billenő kapuk mozgatására használandó. A készülék egy egybeéptített elektromechanikus motorból, vezérlőegységből és egy lámpából áll, ami a plafonra

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP Installation and operating instructions TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Alkalmazási terület 51 2. Funkciók 51 3. Telepítés 51 3.1 Összeszerelés 51 3.2 Beépítés 51 3.3 Csőszerelés

Részletesebben

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Általános tudnivalók Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Ez a kezelési útmutató az MD 16371 indítássegítő funkcióval rendelkező autós akkumulátortöltőhöz tartozik. Fontos

Részletesebben

Használati utasítás Digitális, rádiófrekvenciás szobatermosztát 4-30

Használati utasítás Digitális, rádiófrekvenciás szobatermosztát 4-30 BT DRF-01 Használati utasítás H Digitális, rádiófrekvenciás szobatermosztát 4-30 2 FIGYELEM! A beüzemelő személy az üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és ismerje meg

Részletesebben

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása ZC3 vezérlőpanel Általános jellemzők A vezérlőpanel leírása A ZC3 elektromos vezérlőpanel a C és az F3000 sorozatba tartozó 230 V-os automatikus ipari tolókapuk vezérlésére alkalmas 600 W teljesítményig,

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése HU

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Nokia X3-00 - Felhasználói kézikönyv. 1. kiadás

Nokia X3-00 - Felhasználói kézikönyv. 1. kiadás Nokia X3-00 - Felhasználói kézikönyv 1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Használatbavétel 6 A készülék gombjai és részei 6 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 7 A memóriakártya behelyezése

Részletesebben

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz MOVITRAC LTX Szervomodul a MOVITRAC LTP-B készülékhez Kiadás: 2012. 05. 19458177 / HU

Részletesebben

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására.

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. CTR 32 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen arra,

Részletesebben

Telepítési és használati útmutató eco Intelligens radiátortermosztát

Telepítési és használati útmutató eco Intelligens radiátortermosztát Telepítési és használati útmutató Telepítési útmutató Telepítési útmutató 1. Felszerelés 1.1 Az eco termosztát típusának meghatározása...4 1.2 A csomag tartalma...4 1.3 Szelepadapterek áttekintése...5

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves és alapvető részét képezik, amelyet a felhasználó rendelkezésére

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Háromfázisú feszültségrelé K8AB-PW Ideális választás háromfázisú tápellátások figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. 3 vagy 4 vezetékes tápellátások túlfeszültségének és feszültségesésének

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános tudnivalók 3 1.1. kézikönyv ismertetése 3 1.2. Egyéb dokumentációk a csomagban 3 1.3. Flamco termékek használata 3 1.4. További segítség

Részletesebben

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használati útmutató Split Légkondícionáló Köszönjük, hogy termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót! Tartalom Használati utasítások-

Részletesebben

Kezelési útmutató. Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H. www.eaton.com/nvups

Kezelési útmutató. Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H. www.eaton.com/nvups Kezelési útmutató Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H www.eaton.com/nvups A rendszer ismertetése Előlap Hálózati üzemmód -- Zölden világít Áthidalás üzemmód -- Zölden villog Hibajelző Üzemi

Részletesebben

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV Henny Penny Expressz profitközpont EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV A GARANCIÁT AZ INTERNETEN, A WWW.HENNYPENNY.COM HONLAPON REGISZTRÁLJA. 1. RÉSZ - BEVEZETÉS 1-1. FŰTÖTT

Részletesebben

Honeywell. Padlófűtés szabályzó HCE 80/HCE 80R HCC 80/HCC 80R. Telepítés és működés

Honeywell. Padlófűtés szabályzó HCE 80/HCE 80R HCC 80/HCC 80R. Telepítés és működés Padlófűtés szabályzó HCE 80/HCE 80R HCC 80/HCC 80R Telepítés és működés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az útmutatóról... 4 2. Általános biztonsági előírások... 4 3. Áttekintés... 4 3.1. Eszköz típusok

Részletesebben

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253921/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HS-26W jelû készülék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC

Részletesebben

CLIMATIC CONTROL HC RF-FŐTÉS-HŐTÉS VEZÉRLİ

CLIMATIC CONTROL HC RF-FŐTÉS-HŐTÉS VEZÉRLİ CLIMATIC CONTROL HC RF-FŐTÉS-HŐTÉS VEZÉRLİ BESZERELÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ HU FŰTŐ ÉS HŰTŐ FUNKCIÓVAL RENDELKEZŐ KLÍMAVEZÉRLŐ ------------------------------------------- 3-26 GUIDE D INSTALLATION

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

OPTICON Telepítési útmutató SMU-10

OPTICON Telepítési útmutató SMU-10 1/5. oldal 1. Az SMU-10 telepítése Az SMU-10 telepítését szakképzett villanyszerelő végezze a helyi hatósági és szabványossági előírások, szabályok és törvények messzemenő betartása mellett. A vezérlőegységet

Részletesebben

PD2 PowerDrive központi egység. Használati utasítás Magyar

PD2 PowerDrive központi egység. Használati utasítás Magyar PD2 PowerDrive központi egység Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Az eszközt a telepítés során

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! eco1 kapuvezérlő eco1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

Gépkönyv. E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk. A373-10-849 Issue R

Gépkönyv. E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk. A373-10-849 Issue R Gépkönyv A373-10-849 Issue R E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk Ismertetés E2M28, 100/200 V, 50 Hz vagy 100 105/200 210 V, 60 Hz, egyfázisú E2M28, 115/230 V, 60 Hz, egyfázisú E2M28, 200 240

Részletesebben

Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv 9213565 2. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 3 Használatbavétel 4 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 4 A SIM-kártya eltávolítása 4 Az akkumulátor töltése

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Smart-UPS TM C szünetmentes tápegységhez SRC250 SRC450 110/120/230 V~ Toronyba/Rackbe szerelhető 1U Smart-UPS TM C szünetmentes tápegységhez 250/450 VA 110/120/230 V~ Toronyba/Rackbe

Részletesebben

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK 3 2. JELLEMZÕK LEÍRÁSA 4 3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 5 4. A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE 6 5. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 8 6. VEZÉRLÕK / KIJELZÉSEK 11 7. VEZÉRLÉS MENÜ

Részletesebben

Kanadai DOC közlemény... 2. Fontos biztonsági utasítások... 3. 1. fejezet Üzembehelyezés... 4. A monitor kicsomagolása... 4

Kanadai DOC közlemény... 2. Fontos biztonsági utasítások... 3. 1. fejezet Üzembehelyezés... 4. A monitor kicsomagolása... 4 Tartalom Elõszó... 2 FCC közlemény... 2 Kanadai DOC közlemény... 2 Fontos biztonsági utasítások... 3 1. fejezet Üzembehelyezés... 4 A monitor kicsomagolása... 4 Az LCD monitor és a talp összeillesztése...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS 500 VA 100 Vac 750 VA 100/120/230 Vac Tower szünetmentes tápegység 990-1587A 12/2005 Bevezetés Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje

Részletesebben

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató Programozható digitális ütemadó Használati útmutató 2015. november 20. Bevezető Köszönjük, hogy ezt a programozható, digitális ütemadó készüléket választotta. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700300 V2/0614 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK. Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) FONTOS

SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK. Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) FONTOS SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK ADÓ Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) Megrend. szám: 35 04 38 Figyelem Elektromos áramütés, tűzveszély elkerülésére az alábbiakra ügyeljünk: 1. Burkolatát

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz A ábra A retesz átkapcsolása 57039.25/30/35 1) Csavarja ki teljesen a csavarokat 2) Húzza le és fordítsa el a reteszt 180 ºC-kal, majd helyezze

Részletesebben

CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk

CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk 9211377 2. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-23 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 846A Szélsebesség Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Használat előtti megjegyzések... 2 3. Kezelőszervek... 3 4. LCD kijelző... 3 5. Műszaki jellemzők... 4 6. Mérések... 5

Részletesebben

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv H A M B U R G Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv Hő- és füstelvezető kompakt központok Típusok: EL 24a/1 /2 /3 Tel.: +36 (1) 226 1616 Fax: +36 (1) 226 1303 info@assaabloy.hu www.assaabloy.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer A vásárolt terméket csak megfelelı

Részletesebben

Modell sz. Kompact 16

Modell sz. Kompact 16 16,000 BTU Hőszivattyús hordozható légkondicionáló, párátlanító, fűtő berendezés és ventilátor Modell sz. Kompact 16 Kérjük, a berendezés használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05)

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) EMS 2 6 720 809 984-00.1O Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100 Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) 2 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN 110.135G V1/1012 H A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210 1.2 A szimbólumok

Részletesebben

NRR 2-52 NRR 2-53 URB 50

NRR 2-52 NRR 2-53 URB 50 GESTRA GESTRA Steam Systems NRR 2-52 NRR 2-53 URB 50 HU Magyar Kezelési utasítás 819293-00 NRR 2-52 szintszabályozó NRR 2-53 szintszabályozó URB 50 kezelő- és kijelző készülék 1 Tartalomjegyzék Fontos

Részletesebben

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer SI-7E20A-002-02 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SI-7E20A-002 SM-EC79 Ellenőrző műszer SM-EC79 MUTATÓ n Az ellenőrző műszer használata Problémák helyének azonosítása az ellenőrző műszer használatával 4 Probléma az

Részletesebben

DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás. Üdvözöljük!

DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás. Üdvözöljük! DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás Üdvözöljük! i Előszó Előszó A használati utasításról Ez a kézikönyv segíteni fogja Önt az új digitális fényképezőgépe használata során. A dokumentumban

Részletesebben

GSM-LINE ADAPTER PRO 5 GSM 900MHz / 1800MHz / 850MHz / 1900MHz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GSM-LINE ADAPTER PRO 5 GSM 900MHz / 1800MHz / 850MHz / 1900MHz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GSM-LINE ADAPTER PRO 5 GSM 900MHz / 1800MHz / 850MHz / 1900MHz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék funkciói A GSM-LINE ADAPTER PRO célja, hogy a GSM hálózatra illessze azokat a riasztórendszereket, melyek vezetékes

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

útmutató Performer 530 fedélzeti számítógéphez

útmutató Performer 530 fedélzeti számítógéphez Használati és ügyfélszolgálati útmutató Performer 530 fedélzeti számítógéphez Tar talom ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 BEVEZETÉS...2 BIZTONSÁG...3 LEÍRÁS...4 Motoros működés...5 Mérés...5 Választható programok...5

Részletesebben

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK) és

Részletesebben