N450 Felhasználói kézikönyv User Manual V1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N450 Felhasználói kézikönyv User Manual V1.2"

Átírás

1 N450 Felhasználói kézikönyv User Manual V1.2 ( )

2 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N450 1

3 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 16 Menü kezelése 18 Multimédia lejátszó 23 Megfelelıségi Nyilatkozat 28 Biztonsági figyelmeztetés: Vezetés közben ne kezelje a navigációs rendszert, ezáltal védi önmagát és másokat a balesetektıl! Ha nem érti a szóbeli utasítást, vagy nem tudja, mit tegyen a következı útkeresztezıdésnél, akkor a térkép és a nyíl gyors tájékozódást nyújt. Csak akkor pillantson a kijelzıre, ha biztonságos forgalmi helyzetben van! Figyelem: Az utak fekvése és a közlekedési szabályok fontosabbak a navigációs rendszer utasításainál. Csak akkor kövesse az utasításokat, ha a körülmények és a közlekedési szabályok megengedik! A navigációs rendszer által adott irány meghatározás nem mentesíti a jármővezetıt a személyes felelısség kötelezettsége alól. Indulás elıtt tervezze meg az útvonalat. Ha útközben új útvonalat szeretne tervezni, álljon meg. A GPS jel megfelelı vételéhez, a fémtárgyak nem akadályozhatják a vételt. A GPS vevınek szabad ég alatt kell lennie a mőholdjelek vételéhez. A GPS vevı épületen belül vagy fedett helyen egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan mőködik. A tapadókoronggal erısítse a navigációs rendszert a szélvédı belsejéhez, vagy közel a szélvédıhöz. Próbáljon ki több elhelyezést a jármőben, hogy a vétel és a láthatóság a legjobb legyen. 2

4 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ Biztonsági utasítások Kérjük, olvassa el ezt a részt figyelmesen és kövesse a megadott utasításokat. Ezáltal biztosított a megbízható mőködés és a készülék élettartama is meghosszabbítható. İrizze meg a csomagolást és a felhasználói kézikönyvet, ha a késıbbiekben szüksége lenne rá. Ha a terméket más személynek továbbadja, a következı utasításokat is tovább kell adnia. Ne nyissa ki a készülék borítását vagy az adaptert. A borítás kinyitása áramütést okozhat. Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékre, és ne nyomkodja túlzott erıvel a kijelzıt, különben elıfordulhat, hogy a képernyı eltörik. A sérülések elkerülése érdekében, ne érintse a képernyıt éles tárgyakkal. Csak a hozzávaló mutatót használja. Sérülésveszély áll fenn, ha a kijelzı eltörik. Ha ez elıfordul, viseljen védıkesztyőt a törött alkatrészek becsomagolásához és lépjen kapcsolatba a vevıszolgálattal. Ezután szappannal mosson kezet, mert elıfordulhat, hogy vegyszer folyt ki a készülékbıl. Soha ne engedje, hogy gyerekek az elektromos berendezéssel játszanak felügyelet nélkül. A gyerekek nem ismerik fel a lehetséges veszélyeket. Húzza ki az adaptert az aljzatból, azonnal kapcsolja ki a készüléket, vagy egyáltalán ne kapcsolja be, és lépjen kapcsolatba a Vevıszolgálattal, ha: - az adapter vagy a csatlakoztatott dugó megperzselıdött vagy megsérült. - a készülék borítása vagy a tápegység megsérült, vagy folyadék került bele. A sérülések elkerülése érdekében a Vevıszolgálatnak ellenıriznie kell az alkatrészeket! 3

5 Adatbiztonság Ha frissíti az adatokat, mindig készítsen biztonsági másolatot egy külsı tárolóeszközön. A szállító nem vállal felelısséget adatvesztésért, vagy az adattároló egységek sérülése miatt, és nem fogad el az adatvesztésbıl eredı vagy annak következtében elszenvedett károkért. Mőködési környezet A navigációs rendszert és a kapcsolódó eszközöket tartsa távol a nedvességtıl, és kerülje a port, hıt és a közvetlen napfényt, különösen az autóban. Gyızıdjön meg arról, hogy megfelelıen védi a készüléket a nedvességtıl. (pl. esıtıl és jégesıtıl) Figyeljen arra, hogy páralecsapódás miatt a nedvesség bekerülhet a védıtasakba. Kerülje az erıs vibrációt és rázkódást. Kerülje, hogy az eszköz kilazuljon a tartójából, például fékezéskor. Helyezze az eszközt amennyire csak lehetséges függıleges helyzetbe. Az utasítások követésének elmulasztása a készülék károsodását okozhatja. Környezeti hımérséklet A készülék 5 C és 40 C (41 F és 104 F) közötti hımérsékleten mőködik megfelelıen, és 10% - 90% relatív páratartalom mellett. Kikapcsolt állapotban a készülék 0 C és 60 C (32 F és 140 F) közötti hımérsékleten tárolható. Tárolja a készüléket biztonságos helyen, hogy elkerülje a magas hımérsékletet (pl. parkoláskor, vagy közvetlen napfény esetén). Elektromágneses kompatibilitás Alkatrészek csatlakoztatásakor az Elektromágneses kompatibilitás utasítást (EMC) be kell tartani. Jegyezze meg, hogy csak árnyékolt kábel (maximum 3 méter) használható a készülékkel. Az optimális mőködés érdekében, tartson legalább 3 méter távolságot a nagyfrekvenciás és mágneses interferencia forrásoktól (televízió, hangosbeszélı rendszer, mobiltelefon, stb.) Ezzel elkerülhetı a mőködési hiba és az adatvesztés. 4

6 Akku mőködése A készülék beépített akkuval mőködik. Az akku élettartam és hatékonyság meghosszabbításához és a biztonságos mőködéshez a következı utasításokat kell betartani: Figyelem: Robbanásveszély, ha az újratölthetı akkut nem megfelelıen tölti. A töltıt csak azonos típussal, vagy a gyártó által ajánlott hasonló típussal helyettesítse. Ne nyissa ki az akkut. Ne dobja az akkut tőzbe. A használt akku ártalmatlanítása a gyártói utasítások követésével történjen. Az akku nem áll ellen a hınek. Kerülje a készülék és az integrált akku túlmelegedését. Az utasítás betartásának elmulasztása az akku károsodását, esetleges felrobbanását eredményezheti. Használja az eredeti (opcionális) hálózati tápegységet az akku töltéséhez, vagy az autós adaptert az alapkészletbıl. Az akku speciális kategóriájú hulladék. Lépjen kapcsolatba a Vevıszolgálattal a további részletekért. A képernyı ápolása Kerülje a képernyıfelület karcolódását, mert az könnyen sérül. Kifejezetten javasolt képernyıvédı fólia használata, amivel elkerülhetı a karcosodás. Kérje ezeket a kiegészítıket a legközelebbi viszonteladótól. A szállításkor a képernyın lévı fólia csak a szállítás során esetleg elıforduló sérülések megelızésére szolgál! Ellenırizze, hogy nem maradtak víz részecskék a képernyın. A víz visszafordíthatatlan színvesztést okozhat. Csak puha, szöszmentes rongyot használjon a képernyı tisztításához. Ne tegye ki a képernyıt erıs napsugárzásnak, vagy ultraibolya sugárzásnak. 5

7 Szállítás Ha szállítani kívánja a készüléket, kövesse az alábbi utasításokat: A készülék szállítása után várjon, amíg akklimatizálódik a környezeti hımérséklethez mielıtt használni kezdi. Nagy hımérséklet vagy páratartalom ingadozáskor, a lecsapódás vagy a nedvesség képzıdhet a készülék belsejében, és ez elektromos rövidzárlatot okozhat. A készülék portól, ütéstıl és karcolódástól történı védelme érdekében használjon védıtokot. Utazás elıtt ismerje meg a célterület energiahálózatát, és kommunikációs rendszerét. Utazás elıtt szerezze be a szükséges energia vagy kommunikációs adaptert. A készülék szállításakor csak az eredeti csomagolást használja, és a fuvarozót is ennek megfelelıen tájékoztassa. Repülıtéri poggyász ellenırzéskor, javasoljuk, hogy engedje át a készüléket és az összes mágneses tárolóeszközt (külsı merevlemezt) a röntgensugár rendszeren (az a gép, amelyre a táskáit helyezi). Kerülje a mágneses detektort (azt a szerkezetet, melyen áthalad), és a mágneses keresıt (azt a kézi eszközt, melyet a biztonsági személyzet használ), mert ez törölheti az adatokat. Csatlakoztatás A készülék csatlakoztatásakor bizonyosodjon meg arról, hogy pontosan betartja a következı utasításokat: Az aljzat legyen a készülék közelében, és legyen könnyen elérhetı. Csak a hálózati adaptert használja V~AC, 50/60Hz földelt konnektoron. Ha nem biztos a használati hely áramellátásában, kérdezze meg a releváns energiaszolgáltatót. Csak a készülékhez biztosított adaptert használja. A nagyobb biztonság érdekében javasoljuk a túlfeszültség védı használatát, hogy megvédje a készüléket az impulzuscsúcs, vagy a villamos hálózatot érı villámcsapás miatti sérülésektıl. Energiaellátás autós adapteren keresztül Az autós adaptert az autó szivargyújtójához kell csatlakoztatni (autó akku = DC 12 Volt, nem teherautóknál!). Ha kétségei vannak autója energiaforrásával kapcsolatban, lépjen kapcsolatba az autógyártóval. 6

8 Kábelezés Rendezze el a kábeleket, hogy senki se léphessen rá, vagy botoljon meg benne. Ne helyezzen semmit a kábelre. FIGYELEM Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, idınként töltse újra az akkut, különben az akku élettartama csökkenhet. TELEPÍTÉS A következıkben lépésrıl lépésre bemutatjuk a navigációs rendszer elsı telepítését. Elsıként távolítsa el a kijelzırıl a fóliát, ami az eszközt a szállítás során védi. A navigációs rendszer indítása Nyomja le a Sleep/Wake up gombot két másodpercig, az egység bekapcsolásához (Megjegyzés: Elıfordul, hogy az egység nem kapcsol be, mert gyenge az akku. Töltse fel az akkut. Töltéskor a jelzı LED piros). A márkanév logó megjelenik, és az eszköz néhány másodperc múlva megjeleníti az alkalmazás képernyıt. Figyelem: Az akkumulátor töltöttségi állapota szerint az eszközt fel kell tölteni, mielıtt a kezdı beállítás lefut. Az akku töltése Töltéskor az akkutöltı jelzı piros színő. Több lehetıség van az akku töltésére: Hálózati adapterrel (opcionálisan beszerezhetı) Autós adapterrel (az alapcsomag része) Az akkutöltı jelzı pirosan világít, amíg a navigációs rendszer töltıdik. Ne szakítsa meg a töltési folyamatot, mielıtt az akku teljesen feltöltıdik. A navigációs rendszer teljes feltöltése az akkumulátor töltöttségétıl függıen pár óráig tart. Ha akku teljesen feltöltıdött, az akkujelzı zöldre vált. 7

9 Megjegyzés: A készüléket a töltés során is használhatja, de az energiaellátást tilos megszakítani az elsı indításkor. A hálózati adapter (Opcionális) Formázó (elsı) töltés esetén csatlakoztassa a készülékhez 12 órán keresztül, hogy az akku teljesen feltöltıdjön. A hálózati adaptert hagyhatja csatlakoztatva is, ez nagyon kényelmes a folyamatos mőködéshez. A hálózati adapternek akkor is energiát vesz fel, ha éppen nem tölti a készülék akkuját. 1 2 Csatlakoztassa a kábelt a hálózati adapter jobb oldalán lévı csatlakozóba. Csatlakoztassa a hálózati adaptert (2) egy könnyen elérhetı konnektorba. Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét (1) a készülék hálózati adapter csatlakozójába. Memóriakártya használata A navigációs rendszer MMC és SD memóriakártya használatát támogatja. Memóriakártya behelyezése 1. Vegye ki a memóriakártyát a csomagolásból. Vigyázzon, hogy ne érintse, ne koszolja az érintkezıket. 2. Nyomja be a kártyát a kártya nyílásba. A memóriakártya címkével ellátott oldala mutasson felfelé. Tolja a memóriakártyát a helyére. 8

10 Memóriakártya eltávolítása Ne vegye ki a kártyát, amíg használatban van. Ez adatvesztéssel járhat. A kártya eltávolításához enyhén nyomja meg felsı élét, amíg kilökıdik. Húzza ki a kártyát az érintkezık megfogása nélkül. A memóriakártyát a csomagolásban, vagy egyéb biztonságos helyen tárolja. A memóriakártya nagyon törékeny. Ne koszolja az érintkezıket, és ne erıltesse a kártyát. Memóriakártya A készülék csak a FAT16/32 fájlformátumú memóriakártyákat támogatja. Ha más formátummal készített kártyát helyez be (pl. kamerába, MP3 lejátszóba valót), elıfordulhat, hogy a navigációs rendszer nem ismeri fel és kéri, hogy formázza újra. Figyelem: A memóriakártya formázása visszavonhatatlanul törli az összes adatot. Adatcsere a kártyaolvasón keresztül A Navon N450 készülék szabvány USB adatkábellel csatlakoztatható a számítógéphez, mely külsı meghajtóként érzékeli az eszközt illetve az abba helyezett memóriakártyát. Ha azonban különösen nagy mennyiségő adatot (pl. navigációs térképek) kíván másolni a memóriakártyára, ezek az adatok közvetlenül a memóriakártyára is másolhatók. A legtöbb számítógép már memóriakártya olvasó eszközzel is rendelkezik. Helyezze be a kártyát, és közvetlenül másolja rá az adatokat. A közvetlen elérés miatt jelentısen gyorsabb átvitel érhetı el. 9

11 A navigációs rendszer újraindítása: Soft Reset Ez az opció újraindítja a navigációs rendszert anélkül, hogy szükség lenne az újratelepítésre. A soft-reset opció a memória újjáalakításához használható. Ennek során az éppen futó programok leállnak, és a memória újra inicializálódik. Válassza ezt az opciót, ha a navigációs rendszer nem válaszol, vagy nem megfelelıen mőködik. Végezze el a soft-reset mőveletet a következık szerint: Csavarja le a mutató záró sapkáját és nyomja óvatosan a készülék bal oldalán található RESET nyíláshoz. Biztonsági figyelmeztetés: Vezetés közben ne kezelje a navigációs rendszert, ezáltal védi önmagát és másokat a balesetektıl! Ha nem érti a szóbeli utasítást, vagy nem tudja, mit tegyen a következı útkeresztezıdésnél, akkor a térkép és a nyíl gyors tájékozódást nyújt. Csak akkor pillantson a kijelzıre, ha biztonságos forgalmi helyzetben van! Figyelem: Az utak fekvése és a közlekedési szabályok fontosabbak a navigációs rendszer utasításainál. Csak akkor kövesse az utasításokat, ha a körülmények és a közlekedési szabályok megengedik! A navigációs rendszer által adott irány meghatározás nem mentesíti a jármővezetıt a személyes felelısség kötelezettsége alól. Indulás elıtt tervezze meg az útvonalat. Ha útközben új útvonalat szeretne tervezni, álljon meg. A GPS jel megfelelı vételéhez, a fémtárgyak nem akadályozhatják a vételt. A GPS vevınek szabad ég alatt kell lennie a mőholdjelek vételéhez. A GPS vevı épületen belül vagy fedett helyen egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan mőködik. A tapadókoronggal erısítse a navigációs rendszert a szélvédı belsejéhez, vagy közel a szélvédıhöz. Próbáljon ki több elhelyezést a jármőben, hogy a vétel és a láthatóság a legjobb legyen. 10

12 Megjegyzések a jármőben történı használathoz Telepítéskor vigyázzon, hogy a tartó ne veszélyeztesse a biztonságot baleset esetén. Vigyázzon, hogy a kábel ne akadályozza a biztonsági alkatrészeket. A navigációs rendszer kijelzıje visszaverheti a fényt. Vigyázzon, hogy a mőködés során ne vakuljon el. Az alkatrészeket ne a légzsák mőködési területére szerelje fel. Rendszeres idıközönként ellenırizze a szívófej tapadását. A szivargyújtó töltı akkor is fogyaszt áramot, ha az eszköz nincs csatlakoztatva hozzá. Húzza ki, ha nem használja, így elkerülhetı az akku lemerülése. A telepítés után ellenırizzen minden biztonsági berendezést az autóban. A készülék beszerelése az autóba Figyelem! Csak akkor rögzítse a navigációs rendszer tartóját a szélvédıre, ha nem akadályozza a kilátást. Ha ez nem lehetséges, szerelje fel a tartót a mellékelt tapadó tálca segítségével úgy, hogy lehetıvé tegye a veszélymentes és biztonságos mőködést. A navigációs rendszer tartójának beszerelése Ha a tartót a szélvédıre kívánja rögzíteni, akkor átugorhatja az 1. és 2. lépéseket. 1. A tapadó tálca ragadós oldaláról távolítsa el a védıfóliát. 2. Rögzítse a tapadó tálcát a mőszerfalon egy megfelelı helyre. A mőszerfal felülete tiszta legyen, a tapadó tálcát erısen a felületre. Az erıs és biztonságos tartás eléréséhez, ne használja a tapadó tálcát 24 óráig. Tapadó tálca Tartó Tapadó tálca 3. Flexibilis csı 11

13 δ Szerelje a tartót a flexibilis csıhöz. Tanulmányozza a rajta lévı címkéket. A CLOSE (lezárás) feliratú nyílnak a rögzítés irányába kell mutatnia. A csatlakozás lezárása egy érzékelhetı kattanó hanggal jár. 4. Helyezze a tartót a tapadó fejjel a tapadó tálcára (vagy közvetlenül a szélvédıre) és nyomja lefelé a tapadó fejen lévı kart. A tapadó fej szilárdan a tapadó tálcához rögzíti önmagát. 5. Helyezze a navigációs rendszert a tartóba úgy, hogy elıször az alsó ékekbe helyezi, majd nyomja meg enyhén, amíg a helyére kattan. 卡 Holder 卡 A navigációs rendszer csatlakoztatása az autóban 12

14 Ha az akku feszültsége kicsi, az autóban is feltöltheti a készüléket: 1. Csatlakoztassa a csatlakozó kábel dugaszát (1) a navigációs rendszer alján található megfelelı csatlakozóba. 2. Illessze az adaptert (2) a szivargyújtóba és ellenırizze, hogy a csatlakozás ne lazuljon ki a vezetés során. Ez mőködési zavart okozhat. Húzza ki az adaptert a szivargyújtóból, ha vége az útnak, vagy hosszabb idıig parkol a jármővel. NÉZETEK Elölnézet 1.Érintıképernyı: A készülék kimeneti egységének megjelenítése. Érintse meg a képernyıt a tollal a menüparancsok kiválasztásához, vagy az információ beviteléhez. 2. Akkutöltés kijelzı: Az akku töltésekor a kijelzı pirosan világít. Ha az akku teljesen feltöltıdött, a kijelzı zöld színőre vált. 13

15 Hátulnézet 3. Reset gomb Nyomja meg a készülék újraindításához. 4. Hangszóró A beszédet és a figyelmeztetéseket játssza le. 5. Toll Vegye ki a tollat a rekeszébıl, ha használni kívánja, és tegye vissza használat után. A mutató toll az érintıképernyı kezeléséhez szükséges. Felülnézet / Alulnézet 14

16 6. MENÜ: Nyomja meg a fımenübe történı belépéshez. 7. Sleep/Wake up gomb: Tartsa lenyomva a Sleep/Wake up gombot körülbelül két másodpercig az egység bekapcsolásához. 8. USB csatlakozó: Számítógép csatlakozási felület ActiveSync kábel segítségével (adat illesztéshez). Baloldali / Jobboldali nézet 9. Külsı antenna csatlakozó Szükség esetén ide csatlakoztathatja a külsı antennát. A csatlakozó a készüléken MMCX female, a külsı antennának MMCX male csatlakozóval kell rendelkeznie. 10. Hangerı +/- Felerısítheti vagy lehalkíthatja a hangerıt a szabályozógombbal. 11. Akku BE/KI Az akku be- és kikapcsolása. 12. SD/MMC nyílás Elfogad SD (SecureDigital) vagy MMC (Multi Media Card) kártyát 13. Fejhallgató felület Csatlakozó sztereó fejhallgatóhoz 14. AC adapter illesztıegység Csatlakozás külsı energiaforráshoz. 15

17 GPS (Globális helymeghatározó rendszer) A GPS egy mőholdas rendszer a helymeghatározáshoz. A föld körül keringı, 24 mőhold segítségével lehetséges meghatározni egy pozíciót a földön néhány méteres pontossággal. A mőholdas jeleket a beépített GPS vevı antennája fogadja, melynek legalább négy mőholdat látnia kell. Megjegyzés: Korlátozott látótávolság esetén (pl. alagutakban, házak között, erdıben, vagy olyan jármővekben, melyek ablaka fémmel bevont) nem lehetséges a helymeghatározás. A mőholdas vétel azonban automatikusan újra elindul, ha az akadály megszőnik és a láthatóság újra létrejött. Kérjük, jegyezze meg, hogy a készülék úgy van beprogramozva, hogy nem áll le automatikusan, ha nem aktív néhány percig. Módosíthatja ezt a beprogramozást a Beállítások módban. Ha a GPS vevı nem aktív néhány órán keresztül, újra tájolja önmagát. Ez a folyamat jó néhány percig is eltarthat. Memóriakártya gyors telepítése A következı lépéseket kell végrehajtani, hogy a navigáció mőködjön a jármőben: 1. Telepítse a navigációs rendszer többi alkatrészét, pl. tartó, töltı stb. 2.Nyomja meg a Sleep/Wake up gombot a navigációs rendszer indításához. 3. Amennyiben nincs még a kártyanyílásban, illessze be az elızetesen telepített memóriakártyát a navigációs rendszerbe. 4, Indítsa el a navigációs szoftvert a megfelelı piktogram lenyomásával. 5, A navigációs szoftver telepítése automatikusan elindul. 6, Kövesse a képernyın megjelenı utasításokat. 16

18 MEGJEGYZÉSEK: A gyári, szoftvert és térképeket is tartalmazó memóriakártyát mindig be kell helyezni az eszközbe, ha a navigációs rendszert használja. Soft Reset mőveletet kell végrehajtani a navigációs rendszer újraindításához, ha a memóriakártyát eltávolította a használat során, akár csak egy kis idıre is. Állítsa be a dátumot és az idıt a Beállítások gombbal és a dátum/idı szabályozó gombbal, ha ezt még nem tette meg. Állítsa be a megfelelı idızónát, ha elérhetı. A navigáció indítása Nyomja meg a Sleep/Wake up gombot körülbelül két másodpercig a navigációs rendszer elindításához. A navigációs szoftver automatikusan, vagy a navigációs szabályozó gombra kattintással indul el (verziótól függıen). Kérjük, informálódjon a navigációs szoftver további mőködésérıl a Navigációs CD-n (készülék csomagtól függıen áll rendelkezésre) található átfogó Felhasználói kézikönyvbıl. Amennyiben az Ön készülékcsomagjához nem jár CD lemez, a navigációs szoftver részletes leírását tartalmazó kezelési kézikönyvet letöltheti a weboldalról. Továbbá rövid súgó érhetı el a navigációs rendszeren. Ez az Opciók/Cél bevitel ikonnal és a súgó funkció kiválasztásával érhetı el. Megjegyzés: A GPS-vevı inicializálása néhány percet vesz igénybe, ha elsı alkalommal telepíti. A navigáció lehet, hogy pontatlan, annak ellenére, hogy a GPS jel világít. A további esetekben mintegy másodpercig tart, amíg a GPS jel elérhetı, ennek elıfeltétele a mőhold megfelelı láthatósága. 17

19 MENÜ KEZELÉSE Ha bekapcsolja a készüléket, akkor automatikusan belép a rendszer menü felületére. Beállítások A ikon érintésével a beállítások felületre lép be. 18

20 1) Érintse meg a ikont a dátumbeállítás felületre történı belépéshez: Érintse meg a / ikont a jobboldalon az évszám beállításához. Érintse meg a / ikont a jobboldalon a hónap beállításához. Érintse meg a megfelelı numerikus ikont a nap kiválasztásához. Érintse meg az ikont az aktuális beállítás mentéséhez, illetve a kilépéshez. 19

21 2) Érintse meg a ikont az idıbeállítás felületre történı belépéshez: Érintse meg a / ikont a baloldalon az óra beállításához Érintse meg a / ikont a jobboldalon a perc beállításához, Érintse meg a / ikont a képernyı alján az idızóna beállításához. Érintse meg az ikont az aktuális beállítás mentéséhez, illetve a kilépéshez. 20

22 3) Érintse meg az ikont a képernyı kalibrálása módba történı belépéshez. A következı képet fogja látni: A képernyı kalibrálásához a tollal érintse meg a megjelenı kereszt közepét annyiszor, ahányszor a készülék kéri ezt. 4) Érintse meg a ikont a nyelvválasztás felületre történı belépéshez: 21

23 Érintse meg a képernyın felsorolt elemek valamelyikét a megfelelı nyelv kiválasztásához. Érintse meg a / ikont a lapozáshoz. Érintse meg az ikont az aktuális beállítás mentéséhez, illetve a kilépéshez. Megjegyzés: a fımenü bal felsı sarkában található ikonnal a nyelvválasztás menübe léphet. 5) Hangerı beállítás: Érintse meg és mozgassa a csúszkát jobbra, illetve balra, a hang felerısítéséhez, illetve lehalkításához. 6) Fényerı beállítás: Érintse meg és mozgassa a csúszkát balra, illetve jobbra a fényerı változtatásához. 7) Ha végzett a beállításokkal, érintse meg az ikont a mentéshez és a beállítás menübıl történı kilépéshez, továbbá a fımenübe való visszatéréshez. 22

24 Multimédia Érintse meg a fımenüben található ikont a média választó felületre történı belépéshez: Három elem közül választhat: Fotó, Videó és Audio. 1) FOTÓ Érintse meg a ikont a Média menüben a képnézegetı megnyitásához. 23

25 1 Érintse meg a ikont a fotófájlba történı belépéshez, a megfelelı fájlnév kétszeres érintésével megjeleníthetı a kép. Vissza az elızı menübe. / Oldal tetejére/aljára. 2 Érintse meg az ikont a kép óramutató járásával ellentétes irányba történı elfordításához 90 fokkal. 3 Ugrás az elızı/következı képre az aktuális mappában. 4 Érintse meg az ikont a képek megtekintéséhez diavetítı módban. Diavetítı módban kattintson a képernyı bármely részére a normál lejátszáshoz történı megjelenítéséhez. 5 Érintse meg az ikont az fotó módból történı kilépéshez. Megjegyzés: A készülék képes a legelterjedtebb képformátumok megjelenítésére, azonban a tömörítés mértékétıl és a kép méretétıl függıen egyes képeknél ez problémába ütközhet. 24

26 2) AUDIÓ A készülék MP3/WMA/WAV formátumú hangot tud lejátszani. Érintse meg az ikont, a hanglejátszó program indításához. 1 Érintse meg a ikont az MP3 fájlokhoz történı lépéshez, a megfelelı fájlnév kétszeres érintésével lejátszható a zene. Vissza az elızı menübe. / Oldal tetejére/aljára. 25

27 2 / Elızı/Következı szám. 3 / Gyors vissza/elıretekerés 4 Érintse meg a gombot a kiválasztott szám lejátszásához. Az ikon szünet jelre vált, ha megérinti. Amikor a lejátszás szünetel, érintse meg a ismét, és a lejátszás folytatódik. 5 Normál módon játssza le a zenét. Ha megérinti, az aktuális számot játssza le ismét. A normális lejátszási mód folytatódik, ha újra megérinti. 6 Megérintésével a hang elnémul, ismételt megérintésével a hang újra hallható. 7 Mozgassa a csúszkát jobbra, illetve balra, a hang felerısítéséhez, illetve lehalkításához. 8 Érintse meg az ikont az audio módból történı kilépéshez. Megjegyzés: A készülék képes a legelterjedtebb hangformátumok lejátszására, azonban a tömörítés mértékétıl és a hangfájl méretétıl függıen egyes hangok lejátszása problémába ütközhet. 26

28 3) VIDEÓ Érintse meg a ikont a videó módba történı belépéshez. A következı felület jelenik meg: 1 Érintse meg a ikont az MP4 fájlokhoz történı lépéshez, a megfelelı fájlnév kétszeres érintésével lejátszható a videó. 2 Érintse meg az ikont a következő MP4 fájlra történı ugráshoz. 3 Érintse meg az ikont a teljes képernyıs mód megtekintéséhez. 4Mozgassa a csúszkát jobbra, illetve balra, a hang felerısítéséhez, illetve lehalkításához. 5Érintse meg az ikont a videó módból történı kilépéshez Megjegyzés: A készülék képes a legelterjedtebb videó formátumok lejátszására, azonban a tömörítés mértékétıl és a videó file méretétıl függıen egyes videók lejátszása problémába ütközhet. 27

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N250 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 15 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ Biztonsági utasítások

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Elıszó 远峰国际有限公司

Kezelési Útmutató. Elıszó 远峰国际有限公司 Kezelési Útmutató Elıszó 远峰国际有限公司 远 峰 国 际 有 限 公 司 Kezelési Útmutató Elıszó Kezelési Útmutató Alcor Race 远 峰 国 际 有 限 公 司 Kezelési Útmutató Elıszó Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az esetleges termékfejlesztés

Részletesebben

VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM A kültéri egység 3 A beltéri egység.. 3 A kijelzın megjelenített információk 4 Kezelıi útmutató. 5 Szerelıi útmutató 6 Technikai

Részletesebben

VDP-610 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VDP-610 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VDP-610 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM A kültéri egység 3 A beltéri egység.. 4 A kijelzın megjelenített információk 5 Kezelıi útmutató. 6 Technikai paraméterek 7

Részletesebben

A készülék ismertetése

A készülék ismertetése Elıszó Köszönjük, hogy termékünket választotta! Reméljük hogy készülékét sokáig örömmel és megelégedéssel fogja használni, ehhez kérjük, hogy alaposan olvassa el ezt az Útmutatót, mielıtt az eszközt használatba

Részletesebben

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1 BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 1 2 3 4 5 6 7 8 9220723/1 9 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-108 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Használati útmutató Tartalom Fontos biztonsági intézkedések... 2 MX W1 digitális vezeték nélküli fülhallgató rendszer... 4 A csomag tartalma... 4 A termék bemutatása...

Részletesebben

CNS Moon. Felhasználói kézikönyv

CNS Moon. Felhasználói kézikönyv CNS Moon Felhasználói kézikönyv A termék bármely jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat. Készítsen biztonsági mentést az adatairól, azok adatvesztéséért, és/vagy az ebből eredő károkért

Részletesebben

CNS Globe Moto. Felhasználói kézikönyv. www.concorde.hu www.cnspna.com http://www.facebook.com/cnspna

CNS Globe Moto. Felhasználói kézikönyv. www.concorde.hu www.cnspna.com http://www.facebook.com/cnspna CNS Globe Moto Felhasználói kézikönyv www.concorde.hu www.cnspna.com http://www.facebook.com/cnspna A termék bármely jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat. Készítsen biztonsági mentést

Részletesebben

Figyelmeztetések és megjegyzések...4. A doboz tartalma...4. Kezelési útmutató...5. 1.1 Töltés... 5

Figyelmeztetések és megjegyzések...4. A doboz tartalma...4. Kezelési útmutató...5. 1.1 Töltés... 5 Használati útmutató Tartalomjegyzék Figyelmeztetések és megjegyzések...4 A doboz tartalma...4 Kezelési útmutató...5 1.1 Töltés... 5 1.1.2 Hálózati töltő használata...5 1.1.3 Autós töltő használata...6

Részletesebben

NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Ez a termék vízálló. Olvassa el figyelmesen a kezelésre vonatkozó utasításokat a használati utasításban, mielőtt használatba venné a

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AIRIS T930. Megtalálja a választ minden kérdésre az AIRIS T930 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Beszerelési és használati útmutató. Tartalomjegyzék

Beszerelési és használati útmutató. Tartalomjegyzék Beszerelési és használati útmutató CC 9050 autós kihangosító mobiltelefonokhoz Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezetı... 1 A csomag tartalma, méretek... 2 Kiegészítık... 3 Beszerelési útmutató...

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk 9220823 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a CK-200 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

BM10 BÉBI LEÍRÁS 1.1 Készülék leírása

BM10 BÉBI LEÍRÁS 1.1 Készülék leírása BM10 BÉBI İR LEÍRÁS 1.1 Készülék leírása A. Antenna B. Hálózati töltı C. Lámpa D. Kijelzı E. Kijelzı lámpa F. Csatorna váltó G. Mikrofon H. Csatorna kihangosítása I. PTT J. Hangszóró K. Hívásgomb L. Hangerı

Részletesebben

Multimédiás funkciók (MP3 lejátszás, videólejátszás, JPEG képek megjelenítése)

Multimédiás funkciók (MP3 lejátszás, videólejátszás, JPEG képek megjelenítése) Kezelési Útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a hordozható navigációs és multimédiás rendszert. Kérjük a kényelmes és biztonságos használat érdekében alaposan olvassa el ezt a Kezelési Útmutatót,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS 500 VA 100 Vac 750 VA 100/120/230 Vac Tower szünetmentes tápegység 990-1587A 12/2005 Bevezetés Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje

Részletesebben

Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató

Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a HS-71W megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP711 Model A: 1 beltéri egység 1 kültéri egységgel DVC-VDP712 Model B: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC-VDP721 Model C: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel

Részletesebben

CNS globe triton. Felhasználói kézikönyv. www.cnspna.com http://www.facebook.com/cnspna

CNS globe triton. Felhasználói kézikönyv. www.cnspna.com http://www.facebook.com/cnspna CNS globe triton Felhasználói kézikönyv www.cnspna.com http://www.facebook.com/cnspna A termék bármely jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat. Készítsen biztonsági mentést az adatairól,

Részletesebben

PMD-B200P Felhasználói kézikönyv, 2.0 verzió

PMD-B200P Felhasználói kézikönyv, 2.0 verzió 1 1 Fontos tudnivalók Kérjük, olvassa el alaposan a termék használata elıtt. A termék célja, hogy biztonságos módon adjon utasításokat kanyarról kanyarra, ezzel segítve a kívánt végcél elérését. Kérjük,

Részletesebben

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Wave RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

TomTom Bridge Referencia útmutató

TomTom Bridge Referencia útmutató TomTom Bridge Referencia útmutató 15200 Tartalom Üdvözli Önt a TomTom Bridge 5 A TomTom Bridge elindítása 7 Kézmozdulatok használata... 8 A TomTom Bridge készüléken található alkalmazások... 9 A TomTom

Részletesebben

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2 BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213528/2 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-104 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum a tartalék akkumulátor megfelelő felszerelését ismerteti.

Részletesebben

Nokia LD-3W vezeték nélküli GPS-modul Használati útmutató 9246491/1

Nokia LD-3W vezeték nélküli GPS-modul Használati útmutató 9246491/1 Nokia LD-3W vezeték nélküli GPS-modul Használati útmutató 9246491/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION saját felelõsségére kijelenti, hogy az LD-3W készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Védjegyek Megjegyzés

Védjegyek Megjegyzés Használati útmutató R00 Védjegyek A dokumentumban szereplő márkák és terméknevek tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Megjegyzés A használati útmutatóban foglalt információk előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró Használati utasítás Bluetooth hangszóró 1 FONTOS MEGJEGYZÉSEK A legnagyobb élvezet eléréséhez és a hangszóró használata érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Ha a terméket az

Részletesebben

BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató

BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató Ez az útmutató az eredeti, a gyári csomagban megtalálható leírás kiegészítése, csak azzal együtt értelmezhetı! Köszönjük, hogy

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX2416.0 Sorszám: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük. Ha van kérdése, vagy vannak hiányzó, esetleg sérült alkatrészek

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590E BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590E BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS PULSAR 590E BLUETOOTH HEADSET Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu CSOMAG TARTALMA TULAJDONSÁGOK

Részletesebben

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer A vásárolt terméket csak megfelelı

Részletesebben

XEMIO-243/253 USER MANUAL

XEMIO-243/253 USER MANUAL Egyedi funkciók Elegáns kivitel és egyszerű használat Multi-Code lejátszó Támogatja az MP3 és a WMA formátumokat Meghajtó nélküli tárhely Fájlait közvetlenül a Sajátgép mappa Hordozható eszközök almappájánál

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1. A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2

Tartalomjegyzék. Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1. A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2 Tartalomjegyzék Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1 A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2 A fényképezõgép elõkészítése használatra A tartószíj felerõsítése

Részletesebben

PD2 PowerDrive központi egység. Használati utasítás Magyar

PD2 PowerDrive központi egység. Használati utasítás Magyar PD2 PowerDrive központi egység Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Az eszközt a telepítés során

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ Használati útmutató

VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ Használati útmutató VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ Használati útmutató HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi

Részletesebben

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1 HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 1 2 3 4 5 6 7 9207899/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-36W jelû készülék mindenben megfelel

Részletesebben

Digitális multiméter AX-572. Használati utasítás

Digitális multiméter AX-572. Használati utasítás Digitális multiméter AX-572 Használati utasítás 1. BEVEZETÉS Az AX-572-es mérımőszer egy 40mm-es LCD-vel szerelt, elemes tápenergia ellátású, stabil multiméter, mellyel DC/AC feszültség, DC/AC áramerısség,

Részletesebben

Beszélı fül és homlok hımérı DH239

Beszélı fül és homlok hımérı DH239 Beszélı fül és homlok hımérı DH239 Általános leírás: Ez a beszélı fül és homlok hımérı a testhımérsékletének mérésére és követésére szolgál. A készüléket a homlokához teheti, vagy óvatosan a fülébe is

Részletesebben

Digitális multiméter AX-100 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Digitális multiméter AX-100 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitális multiméter AX-100 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Biztonsági tudnivalók 1. Ne kapcsoljon a bemenetre a méréshatárokat meghaladó értékeket! 2. Az áramütés veszélyének elkerülésének érdekében a 36V DCV

Részletesebben

DeLuxe masszázsülés GYVM24

DeLuxe masszázsülés GYVM24 DeLuxe masszázsülés GYVM24 Használati utasítás Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük hogy termékünket választotta! Általános leírás A Vivamax DeLuxe masszázsülés

Részletesebben

Szerzői jog GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. GX2 1

Szerzői jog GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. GX2 1 GX2 Szerzői jog A GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. valamennyi, a jelen dokumentumban szereplő mobilterméke, beleértve a készüléket, kiegészítőket, szoftvert, szöveget, zenét és képeket a GIGA-BYTE COMMUNICATIONS

Részletesebben

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253921/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HS-26W jelû készülék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv GT-I9060I/DS GT-I9060I Felhasználói kézikönyv www.samsung.com A kézikönyvről A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és

Részletesebben

glcaudio 1022, 1025 SOROZ ATOK

glcaudio 1022, 1025 SOROZ ATOK glcaudio 1022, 1025 SOROZ ATOK TECHNIKAI ADATOK Készülék Áramforrás Hangszóró Max kimenet Átlag kimenet 12V(10.8-15.1V)DC Negatív testelésű 25Wx4 15Wx4 Sorozat: 1022u FM Európai frekvencia tartomány Frekvencia

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv HU Felhasználói Kézikönyv SK Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez 00438 01/01 Bt 1 Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES EZEN ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIELİTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST. GONDOSAN

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-37.130K Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 45 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI JELZÉSEK... 47 2 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 48 3 A BORHŰTŐ RÉSZEI...

Részletesebben

KOELNER HUNGÁRIA KFT.

KOELNER HUNGÁRIA KFT. 1. Behajtási mélység állító 2. Állítható orr-rész 3. Övakasztó 4. Irányváltó kar 5. Mőködtetı billentyő zár 6. Mőködtetı billentyő 7. Csavarmegvezetı 8. 3 m-es vezeték Mőszaki adatok: Feszültség 230 V

Részletesebben

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a Nokia HS-12W kereskedelmi megnevezésû

Részletesebben

Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához

Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához 1 687 001 623 hu Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához 1 687 001 623 hu 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkalmazott szimbólumok 3 1.1 Dokumentáció 3 1.2 1 687 001 623 3 2. Használati

Részletesebben

Külső Merevlemez esata és USB 2.0 Combo. Felhasználói útmutató Magyar

Külső Merevlemez esata és USB 2.0 Combo. Felhasználói útmutató Magyar Külső Merevlemez esata és USB 2.0 Combo Felhasználói útmutató Magyar Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Vezérlők, csatlakozók és jelzőfények 3 Elülső panel 3 Hátsó panel 3 Néhány szó a merevlemezről 4 A meghajtó

Részletesebben

Kezelési útmutató. Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H. www.eaton.com/nvups

Kezelési útmutató. Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H. www.eaton.com/nvups Kezelési útmutató Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H www.eaton.com/nvups A rendszer ismertetése Előlap Hálózati üzemmód -- Zölden világít Áthidalás üzemmód -- Zölden villog Hibajelző Üzemi

Részletesebben

EW7011 USB 3.0 dokkolóállomás 2,5"-os és 3,5"-os SATA merevlemezekhez

EW7011 USB 3.0 dokkolóállomás 2,5-os és 3,5-os SATA merevlemezekhez EW7011 USB 3.0 dokkolóállomás 2,5"-os és 3,5"-os SATA merevlemezekhez 2 MAGYAR EW7011 USB 3.0 Dokkoló állomás 2,5" és 3,5"-es SATA merevlemezekhez Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

Szénmonoxid riasztó készülék GYH2 Használati utasítás. Üzembe helyezés elıtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Szénmonoxid riasztó készülék GYH2 Használati utasítás. Üzembe helyezés elıtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Szénmonoxid riasztó készülék GYH2 Használati utasítás Üzembe helyezés elıtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Funkciók 1. A készülék érzékeli és periodikusan kijelzi a levegıben mért szénmonoxid

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kérjük, olvasse el ezt az útmutatót mielőtt használatba venné a készüléket, valamint

Tartalomjegyzék. Kérjük, olvasse el ezt az útmutatót mielőtt használatba venné a készüléket, valamint Cute Kezelési Útmutató 一 Tartalomjegyzék 1. Figyelmeztetések 2. A készülék bemutatása 1) Tulajdonságok 2) Műszaki jellemzők 3) Gombok ismertetése 4) Csatlakozók ismertetése 5) Távirányító ismertetése 3.

Részletesebben

NUK GİZSTERILIZÁTOR Használati útmutató

NUK GİZSTERILIZÁTOR Használati útmutató NUK GİZSTERILIZÁTOR Használati útmutató Kedves Szülı! Köszönjük, hogy megvásárolta a NUK Gızsterilizátorát! Ön most kipróbálhat egy olyan magas szintő minıségi terméket, amely nemcsak biztonságos, de megbízható,

Részletesebben

Meghajtók. Felhasználói útmutató

Meghajtók. Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv NAVIGON 2100 2110. Magyar. 2007 Augusztus

Felhasználói kézikönyv NAVIGON 2100 2110. Magyar. 2007 Augusztus Felhasználói kézikönyv NAVIGON 2100 2110 Magyar 2007 Augusztus Az áthúzott kerekes szemétgyűjtő szimbólum azt jelenti, hogy a terméket az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtőbe kell vinni. Ez egyaránt

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Magyar. 1. lépés: Kicsomagolás

Magyar. 1. lépés: Kicsomagolás TARTALOMJEGYZÉK 1. lépés: Kicsomagolás... 1 A hely kiválasztása... 2 2. lépés: A nyomtató áttekintése... 3 Elölnézet... 3 Hátulnézet... 3 A kezelœegység... 4 3. lépés: A festékkazetta behelyezése... 5

Részletesebben

Nokia X3-00 - Felhasználói kézikönyv. 1. kiadás

Nokia X3-00 - Felhasználói kézikönyv. 1. kiadás Nokia X3-00 - Felhasználói kézikönyv 1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Használatbavétel 6 A készülék gombjai és részei 6 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 7 A memóriakártya behelyezése

Részletesebben

Gsmart Classic Pro Felhasználói kézikönyv

Gsmart Classic Pro Felhasználói kézikönyv Gsmart Classic Pro Felhasználói kézikönyv Classic Pro Szerzői jog A GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. valamennyi, a jelen dokumentumban szereplő mobilterméke, beleértve a készüléket, kiegészítőket, szoftvert,

Részletesebben

4a 4b 4c. 8a 8b 8c 11. 9a 9b 9d 9e 9c

4a 4b 4c. 8a 8b 8c 11. 9a 9b 9d 9e 9c 5 2 6 4a 4b 4c 3 8a 8b 8c 11 9a 9b 9d 9e 9c 1 10 12 5 5 6 3 = reg. TM of Multi Media dyras LLC Kezelési útmutató a dyras ALDS-430 5.1-es házimozi hangszórórendszerhez Kezelési útmutató a dyras ALDS-430

Részletesebben

Szoftver-kézikönyv. GoPal Navigator, 4

Szoftver-kézikönyv. GoPal Navigator, 4 Szoftver-kézikönyv GoPal Navigator, 4 GoPal Navigator, 4 Tartalomjegyzék VERZIÓ1. FEJEZET BEVEZETİ... 1 Üdvözlés...1 A CD/DVD tartalma...1 Rendszerkövetelmények...3 Jelen kézikönyv konvenciói...3 Tippek

Részletesebben

Typ 1/5/11 Typ 2/3/9. Typ 4 Typ 8. Typ 6 Typ 10

Typ 1/5/11 Typ 2/3/9. Typ 4 Typ 8. Typ 6 Typ 10 bu bknijkjsslhmoot^ Typ 1/5/11 Typ 2/3/9 Typ 4 Typ 8 Typ 6 Typ 10 ) Typ 1 Typ 2 7 3 I I I03 ) Typ 3 ) Typ 4 ) Typ 4 ) Typ 5 ) Typ 5 ) Typ 6 J02 Typ 7 ) Typ 8 ) Typ 9 ) Typ 10 ) Typ 11 07'3URGXFWV$NWLHQJHVHOOVFKDIW,QGXVWULHVWUD

Részletesebben

Szerzői jog. Arty A3 1

Szerzői jog. Arty A3 1 Arty A3 Arty A3 0 Szerzői jog A GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. valamennyi, a jelen dokumentumban szereplő mobilterméke, beleértve a készüléket, kiegészítőket, szoftvert, szöveget, zenét és képeket a GIGA-BYTE

Részletesebben

Használati utasítás INSPORTLINE VIOLET vibromasszázsgép

Használati utasítás INSPORTLINE VIOLET vibromasszázsgép Használati utasítás INSPORTLINE VIOLET vibromasszázsgép A SZERVIZT ÉS AZ ALKATRÉSZEKET AZ ELADÓ BIZTOSÍTJA! Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos utca 65, 2500 sztergom tel/fax: +36(06)33 3132, mobil:

Részletesebben

SM-T810. Felhasználói kézikönyv

SM-T810. Felhasználói kézikönyv SM-T810 Felhasználói kézikönyv Hungarian. 07/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 5 Az értékesítési doboz tartalma 6 A készülék elrendezése 8 Akkumulátor 11 Memóriakártya 14

Részletesebben

samaritan PAD és PDU Saver EVO Használati utasítás

samaritan PAD és PDU Saver EVO Használati utasítás samaritan PAD és PDU Saver EVO Használati utasítás A dokumentumban található információkat a HeartSine Technologies Inc. bármikor elızetes értesítés nélkül is megváltoztathatja, azok nem tekinthetık kötelezettségvállalásnak.

Részletesebben

EasyStart T. Kezelési útmutató Komfort kapcsolóóra 7 napos programozási lehetıséggel. Bevezetés

EasyStart T. Kezelési útmutató Komfort kapcsolóóra 7 napos programozási lehetıséggel. Bevezetés EasyStart T Kezelési útmutató Komfort kapcsolóóra 7 napos programozási lehetıséggel Tartalomjegyzék Kérjük, olvassa el! 2 Biztonsági tudnivalók 2 Általános tudnivalók 2 Felhasználási terület 2 Áttekintés

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

VC-619 AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VC-619 AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VC-619 AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM OLDAL Biztonsági figyelmeztetések 2-3 Készülék felépítése, használata 4-7 Akkumulátor töltése 8 Porgyűjtő ürítése 9 Tisztítás, karbantartás

Részletesebben

TALK 5H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TALK 5H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TALK 5H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 Bevezetés... 5 Kezdeti lépések... 5 Biztonsági figyelmeztetések... 5 Kijelző tisztítása... 6 A készülék tisztítása... 6 Jellemzők... 6 Gombok és csatlakozások... 7 A doboz

Részletesebben

EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter

EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter 2 MAGYAR Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 2.0 Telepítés és kapcsolódás az EM4586 adapterhez

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. NAVIGON 14xx 24xx. Magyar. 2009. szeptember

Felhasználói kézikönyv. NAVIGON 14xx 24xx. Magyar. 2009. szeptember Felhasználói kézikönyv NAVIGON 14xx 24xx Magyar 2009. szeptember Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre

Részletesebben

HP 2400/2500 ultrakönnyű dokkolóállomás Felhasználói útmutató

HP 2400/2500 ultrakönnyű dokkolóállomás Felhasználói útmutató HP 2400/2500 ultrakönnyű dokkolóállomás Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Topcon GMS-2 adatgyűjtő GNSS vevő (Általános leírás v1.1)

Topcon GMS-2 adatgyűjtő GNSS vevő (Általános leírás v1.1) Topcon GMS-2 adatgyűjtő GNSS vevő (Általános leírás v1.1) 1/18 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:...2 A Topcon GMS-2 kézbevétele...3 Tölthető és Back-up telepek...3 A GMS-2 eleje...4 A GMS-2 hátulja...5

Részletesebben

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használati útmutató Split Légkondícionáló Köszönjük, hogy termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót! Tartalom Használati utasítások-

Részletesebben

CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk

CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk 9211377 2. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-23 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Útmutató 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Részletesebben

Rövid útmutató az első használathoz

Rövid útmutató az első használathoz Rövid útmutató az első használathoz Fejezet 1. Előkészítés használatra (3) 2. Régi driverek és eszközök eltávolítása (5.1) 3. Szoftver telepítés (5.2) 4. Szoftverek használata (6) 5. Csatlakozás, MP3 állományok

Részletesebben

HV-Note kézi videónagyító

HV-Note kézi videónagyító HV-Note kézi videónagyító Használati útmutató Alko-Soft Szolgáltató Bt.Web: https://www.alkosoft.hue-mail: info@alkosoft.hutel: +36(30)499-34-77 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...3 I. A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEI,

Részletesebben

A Nokia Kaleidoszkóp I zsebben hordható képnézõ használati útmutatója. 9311543 1. kiadás

A Nokia Kaleidoszkóp I zsebben hordható képnézõ használati útmutatója. 9311543 1. kiadás A Nokia Kaleidoszkóp I zsebben hordható képnézõ használati útmutatója 9311543 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Mi, a NOKIA CORPORATION, saját felelõsségünkre kijelentjük, hogy az RX-11 termék megfelel

Részletesebben

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 Használati útmutató Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 CÍM Tartalomjegyzék OLDALSZÁM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. 4 1.1. A biztonsággal kapcsolatos információk 4 1.1.1. Munkakezdés előtt.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv SM-T560 Felhasználói kézikönyv Hungarian. 09/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Fontos tudnivalók Kezdeti lépések 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Az akkumulátor töltése

Részletesebben

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Általános leírás Otthonunk megfelelő páratartalmának biztosítása egészségünk

Részletesebben

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic 2-189-280-11(1) Čtečka paměťových karet pouze pro Hi-MD walkman Čítačka pamäťových kariet určená len pre Hi-MD Walkman Czytnik kart pamięci (tylko do odtwarzaczy Hi-MD Walkman) Memóriakártya olvasó (csak

Részletesebben

Kezdő lépések. Nokia N95-2. 1. kiadás HU

Kezdő lépések. Nokia N95-2. 1. kiadás HU Kezdő lépések Nokia N95-2 1. kiadás HU A készülék gombjai és részei (elöl) Típusszám: Nokia N95-2 A továbbiakban Nokia N95 8GB néven szerepel. 1 Fõkapcsoló 2 Választógombok a parancsok kijelöléséhez és

Részletesebben

Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv 3.0. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 Kezdő lépések 7 Gombok és alkatrészek 7 Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása 9 A billentyűzet és a

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv SM-G318H/DS SM-G318H Felhasználói kézikönyv Hungarian. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Fontos tudnivalók Kezdeti lépések 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 A SIM-kártya

Részletesebben

XP809AD Digital Photo Frame User Manual V1.0. Figyelmeztetések

XP809AD Digital Photo Frame User Manual V1.0. Figyelmeztetések Figyelmeztetések Óvja a készüléket a leejtéstől vagy erős ütéstől. Ne használja a készüléket poros, párás, szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben. Ne tegye ki a készüléket közvetlen

Részletesebben