Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához"

Átírás

1 hu Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához

2 hu 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkalmazott szimbólumok Dokumentáció Használati útmutató Fontos utasítások Biztonsági utasítások Elektromágneses zavartőrés (EMV) 3 3. A termék leírása Alkalmazás Alaptartozékok Elsı üzembe helyezés Tömlıs csatlakozású résolajcsatlakozó készülék Menetes csatlakozású résolaj csatlakozó készülék Készülék leírása Befecskendezı kamra Nagynyomású tömlı Résolaj csatlakozó készülék Betáp csatlakozó készülék Tömlıs csatlakozású résolaj csatlakozó készülék Menetes csatlakozású résolaj csatlakozó készülék Adaptertoldat Elektromos csatlakozó kábel Külsı csatlakozójú injektorok Injektor felfogatása Nagynyomású tömlı csatlakoztatása Résolajadapter felhelyezése Befecskendezı kamra felhelyezése A résolajmennyiség és a befecskendezett menynyiség hidraulikus tömlıjének csatlakoztatása Külsı csatlakozású injektorok elektromos bekötése Karbantartás Karbantartási intervallumok Hidraulikus tömlık ellenırzése Nagynyomású tömlı cseréje Az O-győrő cseréje Pótalkaltrészek és kopóalkatrészek Használatból való kivonás Helyváltoztatás Ártalmatlanítás és megsemmisítés Vizeket károsító anyagok és tartozékai Összefoglaló 19 4 Kezelés Belsı csatlakozófuratú injektorok Injektor felfogatása Szerelje fel a résolaj csatlakozó készülékét Nagynyomású tömlı csatlakoztatása Befecskendezı kamra felhelyezése A résolajmennyiség és a befecskendezett menynyiség hidraulikus tömlıjének csatlakoztatása Injektorok elektromos csatlakoztatása 13

3 hu 3 1. Alkalmazott szimbólumok 1.1 Dokumentáció A "Veszély", "Figyelmeztetés", illetve "Vigyázat" kulcsszavakhoz társított piktogrammok figyelmeztetı jelzésként szolgálnak, és közvetlen vagy lehetséges veszélyekre hívják föl a felhasználó figyelmét. Veszély! Közvetlenül fenyegetı veszély, ami súlyos testi sérüléseket, illetve halált okozhat. Figyelmeztetés! Lehetséges veszélyhelyzet, ami súlyos testi sérüléseket, illetve halált okozhat. Vigyázat! Lehetséges veszélyhelyzet, ami könnyő testi sérüléseket, illetve jelentıs anyagi kárt okozhat. 2. Használati útmutató 2.1 Fontos utasítások A szerzıi jogokkal, felelısséggel, a felhasználók körével, valamint a vállalkozó felelısségével kapcsolatos megállapodásra vonatkozó fontos utasításokat a külön dokumentumként kiadott "Fontos utasítások és biztonsági útmutató a Bosch tesztberendezésekhez" ("Wichtige Hinweise und Sicherheitshinweise zu Bosch Test Equipment") címő dokumentumban talál. Ezeket az információkat az berendezés használatba vétele, csatlakoztatása, valamint üzemeltetése elıtt olvassa át figyelmesen, illetve tartsa be az abban foglaltakat. 2.2 Biztonsági utasítások Az összes biztonsági utasítást a külön dokumentumként kiadott " Fontos utasítások és biztonsági útmutató a Bosch tesztberendezésekhez " címő dokumentumban találja meg. Ezeket az információkat az berendezés használatba vétele, csatlakoztatása, valamint üzemeltetése elıtt olvassa át figyelmesen, illetve tartsa be az abban foglaltakat. Figyelem olyan lehetséges veszélyre hívja föl a figyelmet, amelynek során a a próbadarab, vagy a környezetében található tárgyak sérülését okozhatja. A figyelmeztetı jelzések mellett a következı további szimbólumokat alkalmazzuk: Info Alkalmazási útmutató, illetve egyéb hasznos információk. 2.3 Elektromágneses zavartőrés (EMV) Az berendezés kielégíti a 2004/108/EG direktíva elıírásait. Az az EN szerint besorolva C2 osztályú berendezés. Az berendezés lakókörnyezetben olyan nagyfrekvenciájú zavarokat (rádióhullámú zavarokat) idézhet elı, amelyek zavarszőrési intézkedéseket igényelhetnek. Ilyen esetben megkövetelhetı, hogy az üzemeltetı megtegye a megfelelı intézkedéseket. Felszólítás egy lépéses mőveletre egyetlen lépésben elvégezhetı mőveletre való felszólítás. Részeredmény a mőveletet elvégzése során részeredményt lehet megfigyelni. Végeredmény a mőveletet elvégzése után látható végeredmény Ártalmatlanítás Az elektromos-, illetve elektronikus berendezéseket, beleértve a vezetékeket és a tartozékaikat, valamint az akkumulátorokat és elemeket a háztartási hulladéktól elkülönítetten kell kezelni.

4 hu 4 3. A termék leírása 3.1 Alkalmazás 3.3 Elsı üzembe helyezés Tömlıs csatlakozású résolaj csatlakozó készülék Jelen kiegészítı készlet tartalmazza mindazokat a felfogatáshoz szükséges alkatrészeket, valamint csatlakozó adaptereket, amelyek a CRIN 1/2/3 típusú Bosch haszongépjármő common rail (CR) injektorok vizsgálatához szükségesek a CRI 846 vizsgálókészlet alkalmazása esetén. Ezzel a kiegészítı készlettel csak egyetlen haszongépjármő-injektort lehet felfogatni és vizsgálni. Két darab haszongépjármő-injektor egy felfogásban (párban) való teszteléséhez egy további kiegészítı készletre van szükség ( ), valamint az rendelési számú adaptervezetékre (külön rendelhetı tartozékok). Egyes haszongépjármő-injektorokat a nagy szállítási mennyiségük (> 30 l/h) miatt nem lehet párban tesztelni. Az egy felfogásban tesztelhetı injektorok számát az adott injektor próbalapján találja. Az "Injektorok száma" (Anzahl Injektoren) adatmezıt a "Komponensek kiválasztása" (Komponentenauswahl) képernyın találja az "Általános értékek" (Allgemeine Werte) között. Mielıtt felfogna egy haszongépjármő-injektort a próbapadra, elıbb fel kell szerelnie, illetve üzembe kell helyeznie az CRI 846 vizsgálókészletet. 3.2 Alaptartozékok Megnevezés Rendelési szám Nagynyomású tömlı Adaptertoldat Alkatrészkészlet a csatlakozó készülékekhez, a következıkkel Kengyel, Kengyel, Kengyel, x betáp csıcsonk x szorító csavar, M10 x x tartósaru Tartósaru (keskeny) x elfordulás ellen biztosító alkatrész Elfordulás ellen biztosító alkatrész Résolaj csatlakozó készülék Alkatrészkészlet a tömlıcsatlakozásos-, illetve a menetes résolaj csatlakozó készülékhez Tartósaru alkatrészkészlet Befecskendezı kamra a következıkkel: Vezetı persely, Ø 19 mm Vezetı persely, Ø 21 mm Tömítıgyőrő, PA (hengeres) Tömítıgyőrő, PA (kúpos) Adapterkábel TestData szoftver, CD ábra: Résolaj csatlakozó készülék 1. A menetes csonkot (1. poz.) a tömítıgyőrővel (10,2 x 13,4 mm) csavarozza az elosztótestbe (2. poz.), majd húzza meg. 2. A tömlıcsonkot (3. poz.) a tömítıgyőrővel (10,2 x 13,4 mm) csavarozza az elosztótest homlokfelületébe, majd húzza meg. 3. Mindkét tömlıt (4. poz.) húzza fel tömlıcsonkokra, majd rögzítse a két tömlıbilinccsel (5. poz.). 4. A két további tömlıbilincset húzza fel a szabadon maradt tömlıvégekre Menetes csatlakozású résolaj csatlakozó készülék 2. ábra: Résolajadapter felszerelése A menetes csonkot (1. poz.) valamint az adaptert (2. poz.) a tömítıgyőrővel (10,2 x 13,4 mm) csavarozza össze, majd húzza meg.

5 hu Készülék leírása Befecskendezı kamra A tesztelés során a befecskendezés a befecskendezı kamrába történik. A befecskendezett mennyiség a befecskendezı tömlın, valamint a hıcserélın keresztül jut el a mérıberendezésbe. FIGYELMEZTETÉS - Égési sérülés veszélye A befecskendezı kamra forró felületei súlyos égési sérüléseket okozhatnak a kiszolgáló személyzet kezén. A befecskendezı kamrának az injektorról való eltávolításához viseljen védıkesztyőt. A mennyiségméréshez a befecskendezı kamrát húzza az injektor befecskendezı fúvókájára, majd a reteszelı lemez segítségével rögzítse a fúvókát rögzítı hollandi anya fölött, a menet szabadon lévı részén. A reteszelı lemez a következı két injektorátmérı esetében alkalmazható: 17,1 mm 19,0 mm Az injektort a befecskendezı kamrában egy vezetı persely pozícionálja. Ez az alkatrész két különbözı átmérıjő kivitelben létezik: 19 mm 21 mm A befecskendezı kamrát a szárnyas csavar segítségével kell a fúvókát rögzítı hollandi anyához szorítani. A fúvókát rögzítı hollandi anya homlokfelülete egy Viton anyagú O-győrőn, vagy egy PA-anyagú tömítıgyőrőn fekszik fel, így biztosítva a megfelelı axiális tömítést. Az injektor tömítése a fúvókát rögzítı hollandi anya alakjától függıen PA-tömítıgyőrővel, vagy anélkül történik. 4. ábra: Befecskendezı kamra 1 Vezetı persely rögzítı csavarja 2 Szárnyas csavar 3 Gyorscsatlakozó 4 Befecskendezı kamra 5 Vezetı persely 6 Reteszelı lemez Vezetı persely cseréje 5. ábra: Vezetı persely cseréje 3. ábra: Befecskendezı kamra PA-tömítıgyőrővel 1 Injektor 2 Befecskendezı kamra tömítıgyőrő nélkül 3 Befecskendezı kamra PA tömítıgyőrővel 4 Befecskendezı kamra PA tömítıgyőrővel 1. A befecskendezı kamrát (3. poz.) a szárnyas csavar (2. poz.) segítségével vigye a legalsó helyzetbe. 2. Lazítsa meg a rögzítı csavarokat (1. poz.). 3. Vegye ki a vezetı perselyt a befecskendezı kamrából. 4. Helyezze be a befecskendezı kamrába az új vezetı perselyt (4. poz). 5. Húzza meg újra a rögzítı csavarokat (1. poz.).

6 hu Nagynyomású tömlı A nagynyomású tömlı (1. poz.) köti össze az injektort a nagynyomású railcsı, illetve elosztó railcsı betápcsatlakozójával Résolaj csatlakozó készülék Az rendelési számú csatlakozó készülék köti össze a belsı csatlakozófuratú injektorok résolaj csatlakozóját a vizsgálóberendezéssel. Az számú csatlakozó készüléket nem szabad az számú CRIN bıvítıkészletben található számú csatlakozó készülékkel együtt használni. A vegyes felhasználás hamis mérési eredményekhez vezethet! 6. ábra: Nagynyomású tömlı 1 Tömlıarmatúra hollandi anyával 2 Adattábla 3 Nagynyomású tömlı rendelési száma 4 Megengedett meghúzási nyomaték 5 Nagynyomású tömlı gyártási dátuma A nagynyomású tömlıket (amennyiben az üzemi nyomás nagyobb mint 60 bar) 3 év üzemelés után cserélje le (lásd a nagynyomású tömlı gyártási dátumát), még abban az esetben is, ha azon semmilyen biztonságot veszélyeztetı hiányosság sem észlelhetı. A nagynyomású tömlık csatlakoztatásánál figyeljen a következıkre: Ne alkalmazzon r = 130 mm-nél kisebb hajlítási sugarat. Az ennél kisebb hajlítási sugár lecsökkenti a nagynyomású tömlı keresztmetszetét. A tömlı hajlítási sugara nem kezdıdhet közvetlenül a csatlakozó armatúránál, tartson legalább 20 mm távolságot. Az üzemeltetés során a nagynyomású tömlı nem kerülhet érintkezésbe a többi tömlıvel, illetve egyéb tágyakkal. Csatlakoztatásnál tartsa be mindig az elıírt meghúzási nyomatékot. Tömítetlenség esetén soha ne húzza meg nagyobb erıvel a csatlakozó anyát. 7. ábra: Csatlakozó készülék 1 Visszafolyó vezeték (résolaj) 2 ECOPUR tömítıgyőrő, Tartókengyel 4 Szorítócsavar Betáp csatlakozó készülék Ezzel a csatlakozó készülékkel köthetık be a belsı csatlakozófuratú injektorok. Az alaptartozékok között három különbözı kivitelő csatlakozó készülék található, amelyek a csatlakozási szögekben különböznek egymástól. Nagynyomású tömlı Csatlakozó menet Meghúzási nyomaték M14 M Nm Megengedett üzemi nyomás: Maximum 180 MPa Megengedett közeg: Vizsgálóolaj, az ISO 4113 szerint Megengedett üzemi hımérséklet: 20 C C Fig. 8: Visszafolyó vezeték (résolaj) 1 Kengyel 2 Betáp csıcsonk 3 Szorítócsavar 4 Elfordulás ellen biztosító alkatrész 5 Tartósaru

7 hu 7 A csatlakoztatás során a betáp csıcsonkot kézzel kell betekerni az injektor belsı kialakítású nagynyomású bemenetébe. Az injektort a szorítócsavar Nm nyomatékkal való meghúzásával kell a betáp csıcsonkhoz préselni, ez biztosítja a csatlakozás tömítettségét Menetes csatlakozású résolaj csatlakozó készülék Résolaj csatlakozó készülék olyan injektorok számára, amelyeknél a résolaj csatlakozót menettel kell rögzíteni. 11. ábra: Menetes csatlakozású résolaj csatlakozó készülék 1 Injektor 2 Menetes csatlakozású résolaj csatlakozó készülék 9. ábra: Csatlakozó készülék injektorral Tömlıs csatlakozású résolaj csatlakozó készülék Adaptertoldat A nagynyomású csatlakozó tömlı M14 x 1,5 menető csatlakozóját illeszti az M12 x 1,5 csatlakozójú injektorokhoz. Két résolaj csatlakozó csonkkal ellátott injektor résolajának összesített elvezetéséhez. 12. ábra: Adaptertoldat 1 Injektorok 2 Adaptertoldat 10. ábra: Résolajadapter 1 Adapter 2 Injektorok

8 hu Elektromos csatlakozó kábel Csavaros csatlakozójú haszongépjármő injektorok vezérléséhez való csatlakozó kábel csatlakozó kábel az egyszeres felfogatáshoz 4 Kezelés Figyelmeztetés - Az esetlegesen kilépı vizsgálóolaj és a szétrepülı alkatrészek sérüléseket okozhatnak! A vizsgálóberendezés, illetve a vizsgált részegységek nem elıírásszerően végzett hidraulikus csatlakoztatása esetén a vizsgálat indításának pillanatában nagy nyomású vizsgálóolaj léphet ki a rendszerbıl, esetleg szétrobbanhatnak a vizsgálati berendezés alkotó részei. Ez anyagi károkat, illetve személyi sérüléseket okozhat. Minden bekapcsolás elıtt ellenırizze, hogy az összes hidraulikus tömlı elıírásszerően legyen a vizsgáló berendezéshez, illetve a vizsgált részegységekhez csatlakoztatva. A fröccsenés elleni védıburkolatot csak az EPS teljes megállása után nyissa ki. 13. ábra: csatlakozó kábel 1 Injektor 2 Csatlakozó kábel 3 Mérıcsatorna jelölése csatlakozó kábel a párban való teszteléshez (opcionálisan rendelhetı) A tömítetlen, illetve meghibásodott hidraulikus tömlıket cserélje ki. Egy nagynyomású tömlı tömítetlen csatlakozása esetén tilos a menetes csatlakozás további meghúzása ("ráhúzás"). Tömítetlenség esetén bontsa szét a csatlakozást, tisztítsa meg a tömítı felületeket, majd csatlakoztassa újta a nagynyomású tömlıt. 4.1 Belsı csatlakozófuratú injektorok Injektor felfogatása A megfelelı csatlakozó készülék típusát az EPS945- PE/VE/CR rendszerszoftverben a "Részegységek kiválasztása" (Komponentenauswahl) menüpontban találja, az "Általános értékek" között (Allgemeine Werte). 1. Válassza ki az adott injektor nagynyomású csatlakozójához való csatlakozó készüléket. 14. ábra: csatlakozó kábel 1 Injektor 2 Csatlakozó kábel 3 Mérıcsatorna jelölése 15. ábra: Csatlakozó készülékek különbözı szögértékekkel 1 Csatlakozó készülék, 0 -os kengyellel, Csatlakozó készülék, 4 -os kengyellel, Csatlakozó készülék, 13 -os kengyellel,

9 hu 9 2. Válassza ki a csatlakozó készülék megfelelı felfogatási helyzetét. A résolaj csatlakozó helyzetétıl függıen olyan módon kel megválasztania a csatlakozó készülék felfogatási pozícióját, hogy az injektorra a résolaj (visszafolyás) csatlakozó készülékét is fel lehessen szerelni (lásd a fejezetnél). A csatlakozó készülékek két különbözı felfogatási pozíciót tesznek lehetıvé. A csatlakozó készülék felszerelésénél a betáp csıcsonkját és a szorítócsavart vagy a felsı, vagy pedig az alsó rögzítési helyzetbe kell becsavarni. Az injektort soha nem szabad "átlósan" rögzíteni. 3. Szerelje fel a csatlakozó készüléket a kívánt csatlakozási pozícióba. Ennek során vegye figyelembe az elfordulás ellen biztosító alkatrész megfelelı helyzetét (lásd a 17., illetve a 18. ábrán). A csatlakozó készlet alaptartozékai között különbözı kialakítású tartósarukat és elfordulás ellen biztosító alkatrészeket talál. A csatlakozó készülék felszerelése során válassza ki az adott injektorhoz megfelelı tartósarut és elfordulás ellen biztosító alkatrészt. 1-es befogási helyzetnek megfelelı átépítés 1-es befogási helyzet Az injektor résolaj csatlakozója a betáp csatlakozó alatt található. 18. ábra: 1-es befogási helyzet 2-es befogási helyzetnek megfelelı átépítés 16. ábra: 1-es befogási helyzet 1 Betáp (nagynyomású) csatlakozó 2 Résolaj csatlakozó 2-es befogási helyzet Az injektor résolaj csatlakozója a betáp csatlakozóval azonos magasságban, vagy fölötte helyezkedik el. 19. ábra: 2-es befogási helyzet 4. A szorítócsavart úgy állítsa be, hogy az injektor rögzítés után a csatlakozó készülék közepénél helyezkedjen el. 5. A betáp csıcsonkot kézzel csavarozza be, míg eléri az injektorban kialkított nagynyomású bemenetet. 17. ábra: 2-es befogási helyzet 1 Betáp (nagynyomású) csatlakozó 2 Résolaj csatlakozó

10 hu A csatlakozó készüléket a befogott injektorral együtt szerelje fel a CRI 846 vizsgálókészlet befogó készülékére. A következı két felszerelési lehetıség közül választhat: Felszerelési lehetıség (2) Kizárólag haszongépjármő-injektorok vizsgálatánál alkalmazható. Felszerelési lehetıség (1) Ez a megoldás haszongépjármő (NKW) injektorok alkalomszerő vizsgálatánál, illetve 2 haszongépjármő injektor párban való vizsgálatánál használható (lásd a 21. ábrát). 22. ábra: Felfogatás 7. A szorítócsavart a kengyel ellentartása mellett maximálisan Nm-rel húzza meg. 20. ábra: Egy haszongépjármő-injektor felfogása 23. ábra: Szorítócsavar meghúzása 21. ábra: Két haszongépjármő-injektor felfogása

11 hu Szerelje fel a résolaj csatlakozó készüléket 1. A résolaj csatlakozó készülékét (lásd a 24. ábrán) szerelje fel az injektor résolaj csatlakozójára. A csatlakozó készüléket úgy helyezze el, hogy az ECOPUR tömítıgyőrő pontosan fedje a visszafolyó furatot (lásd a 25. ábrán) Nagynyomású tömlı csatlakoztatása A nagynyomású tömlıt azonnal cserélje ki, ha a csavarzata, a tömítıkúpja, vagy a tömlı védıburkolata sérült lenne! 24. ábra: Csaltakoztatás 26. ábra: Nagynyomású csatlakoztatás egy injektor esetében 25. ábra: Csaltakoztatás 1 Visszafolyó (résolaj) furat 2 ECOPUR tömítıgyőrő 2. Húzza meg a szorítócsavart, míg a csatlakozás tömített lesz. 27. ábra: Nagynyomású csatlakoztatás két injektor esetében A nagynyomású tömlıt (1. poz.) a meghúzási nyomatékok figyelembe vételével csatlakoztassa az injektor nagynyomású bemenetére és a nagynyomású railcsıre, illetve az elosztó railcsıre.

12 hu Befecskendezı kamra felhelyezése 1. Amennyiben szükséges, válassza ki a megfelelı PA tömítıgyőrőt (4. poz.), majd helyezze be a befecskendezı kamrába. 2. Válassza ki a megfelelı vezetı perselyt (5. poz.). 3. Helyezze be a vezetı perselyt a befecskendezı kamrába. 4. Húzza meg a rögzítı csavarokat (2. poz.). 5. Tolja középállásbaa reteszelı lemezt (11. poz.) A résolajmennyiség és a befecskendezett mennyiség hidraulikus tömlıjének csatlakoztatása A hidraulikus tömlı csatlakoztatásakor vegye figyelembe a KMA mérıcsatornáinak hozzárendelését. A hibás hozzárendelés hibás mérési eredményekhez vezet, ami az injektorok helytelen minısítését eredményezi. A következı csatlakoztatási sémát (lásd a 30. ábrán) az "A" injektor példáján ismertetjük. Párban való vizsgálatnál a második, "B" jelő injektor felszerelése azonos módon történik. 8. A csatlakozó készülék hidraulikus tömlıjét (5. poz.) csatlakoztassa a KMA résolaj csatlakozójára. 9. Az "A" befecskendezett mennyiség hidraulikus tömlıjét (1. poz.) csatlakoztassa a befecskendezı kamrára (2. poz.). 28. ábra: Befecskendezı kamra 6. A befecskendezı kamrát (8. poz.) tolja fel az injektor (6. poz.) befecskendezı fúvókájára (7. poz.), majd reteszelje azt. 7. A befecskendezı kamrát a szárnyas csavar (9. poz.) meghúzásával rögzítse. 30. ábra: Haszongépjármő injektorok csatlakoztatási sémája (a nagynyomású csatlakozás nélkül) 1 Befecskendezett mennyiség hidraulikus tömlıje*) 2 Befecskendezı kamra 3 KMA mérırendszer 4 Injektor 5 Résolaj csatlakozó készüléke 6 Hidraulikus tömlı (a hıcserélı alaptartozéka) 7 Hıcserélı 29. ábra: Befecskendezı kamra felszerelése *) A CRI 846 vizsgálókészlet alaptartozéka.

13 hu Injektorok elektromos csatlakoztatása Két injektor párban való vizsgálata esetén vegye figyelembe az adapterkábelen található jelöléseket (5. poz. és 6. poz.). A mérıcsatornák hozzárendelését a KMA-ra csatlakoztatott hidraulikus tömlıknek megfelelıen kell elvégeznie. A hibás hozzárendelés hibás mérési eredményekhez vezet, ami az injektorok helytelen minısítését eredményezi. 3. Helyezze a kábelsarukat az injektor (4. poz.) menetes csatlakozóira, majd kulccsal húzza meg a sarukat. 31. ábra: Az adapterkábel csatlakoztatása 32. ábra: Az adapterkábel csatlakoztatása (külön rendelhetı tartozék) Egyetlen injektor vizsgálata esetén használja mindig az adapterkábelt. A vizsgálat kezdete elıtt ellenırizze, hogy a szoftverben az injektorok elıírásszerően legyenek aktiválva. Amennyiben a szoftverben aktiválva van egy injektor, úgy az adapterkábel esetében a nem csatlakoztatott kábelsaruk rövidzárveszélyt jelentenek. Rövidzár érzékelése esetén a vizsgálat megszakad, a képernyın pedig a "2041"-es vagy a "2043"-es hibaüzenet jelenik meg. 1. A többpólusú csatlakozót (3. poz.) csatlakoztassa a vezérlıelektronika (1. poz.) X5 csatlakozójával. 2. A testkábelt (2. poz.) csatlakoztassa a vezérlıelektronika testcsatlakozójára.

14 hu Külsı csatlakozójú injektorok Injektor felfogatása Nagynyomású tömlı csatlakoztatása A nagynyomású tömlıt azonnal cserélje ki, ha a csavarzata, a tömítıkúpja, vagy a tömlı védıburkolata sérült lenne! 33. ábra: Külsı csatlakozójú haszongépjármő-injektor felfogatása Az injektort a rögzítıpersellyel rögzítse a felfogó készülékbe. 35. ábra: Nagynyomású csatlakoztatás egy injektor esetében 1. Válassza ki a megfelelı rögzítperselyt (2. poz.), majd helyezze azt az A furatba. 2. Az injektort (1. poz.) helyezze bele a tartóba. 3. A szárnyas csavar (3. poz.) segítségével rögzítse az injektort. Az M14 x 1,5 nagynyomású csatlakozóval szerelt injektorok esetében a nagynyomású vezeték csatlakoztatása elıtt fel kell szerelnie az adaptertoldatot. 36. ábra: Nagynyomású csatlakoztatás két injektor esetében A nagynyomású tömlıt (1-es poz.) a meghúzási nyomatékok figyelembe vételével csatlakoztassa az injektor nagynyomású bemenetére és a nagynyomású railcsıre, illetve az elosztó railcsıre. 34. ábra: Adaptertoldat 1 Injektor 2 Adaptertoldat

15 hu Résolajadapter felhelyezése Helyezze fel a résolajadaptert az injektorra: Résolajadapter kettéosztott résolajmennyiségő injektorok számára Befecskendezı kamra felhelyezése 1. Amennyiben szükséges, válassza ki a megfelelı PA tömítıgyőrőt (4-es poz.), majd helyezze be a befecskendezı kamrába. 2. Válassza ki a megfelelı vezetı perselyt (5. poz.). 3. Helyezze be a vezetı perselyt a befecskendezı kamrába. 4. Húzza meg a rögzítı csavarokat (2. poz.). 5. Tolja középállásbaa reteszelı lemezt (1. poz.). 39. ábra: Befecskendezı kamra 37. ábra: Adapter kettéosztott résolajmennyiségő injektorok számára 1 Résolajadapter 2 Injektorok Résolajadapter belsı menetes csatlakozással ellátott injektorok számára 6. A befecskendezı kamrát (8. poz.) tolja fel az injektor (6. poz.) befecskendezı fúvókájára (7. poz.), majd reteszelje azt. 7. A befecskendezı kamrát a szárnyas csavar (19. poz.) meghúzásával rögzítse. 38. ábra: Résolajadapter belsı menetes csatlakozással ellátott injektorokhoz 1 Injektor 2 Résolajadapter 40. ábra: Befecskendezı kamra felszerelése

16 hu A résolajmennyiség és a befecskendezett mennyiség hidraulikus tömlıjének csatlakoztatása Külsı csatlakozású injektorok elektromos bekötése A hidraulikus tömlı csatlakoztatásakor vegye figyelembe a KMA mérıcsatornáinak hozzárendelését. A hibás hozzárendelés hibás mérési eredményekhez vezet, ami az injektorok helytelen minısítését eredményezi. A következı csatlakoztatási sémát (lásd a 41. ábrán) az "A" injektor példáján ismertetjük. Párban való vizsgálatnál a második, "B" jelő injektor felszerelése azonos módon történik. 42. ábra: Az adapterkábel csatlakoztatása 43. ábra: Az adapterkábel csatlakoztatása (külön rendelhetı tartozék) 41. ábra: Haszongépjármő injektorok csatlakoztatási sémája (a nagynyomású csatlakozás nélkül) 1 Befecskendezett mennyiség hidraulikus tömlıje*) 2 Befecskendezı kamra 3 KMA mérırendszer 4 Injektor 5 Résolajadapter 6 Résolaj hidraulikus tömlıje (a hıcserélı alaptartozéka) 7 Hidraulikus tömlı (a hıcserélı alaptartozéka) 8 Hıcserélı *) A CRI 846 vizsgálókészlet alaptartozéka. 1. Az "A" résolajmennyiség hidraulikus tömlıjét (6. poz.) csatlakoztassa a résolajadapterre (5. poz.). 2. Az "A" befecskendezett mennyiség hidraulikus tömlıjét (1. poz.) csatlakoztassa a befecskendezı kamrára (2. poz.). Egyetlen injektor vizsgálata esetén használja mindig az adapterkábelt. A vizsgálat kezdete elıtt ellenırizze, hogy a szoftverben az injektorok elıírásszerően legyenek aktiválva. Amennyiben a szoftverben aktiválva van egy injektor, úgy az adapterkábel esetében a nem csatlakoztatott kábelsaruk rövidzárveszélyt jelentenek. Rövidzár érzékelése esetén a vizsgálat megszakad, a képernyın pedig a "2041"-es vagy a "2043"-es hibaüzenet jelenik meg. 1. A többpólusú csatlakozót (3. poz.) csatlakoztassa a vezérlıelektronika (1. poz.) X5 csatlakozójával. 2. A testkábelt (2. poz.) csatlakoztassa a vezérlıelektronika testcsatlakozójára.

17 hu 17 Két injektor párban való vizsgálata esetén vegye figyelembe az adapterkábelen található jelöléseket (5. poz. és 6. poz.). A mérıcsatornák hozzárendelését a KMA-ra csatlakoztaott hidraulikus tömlıknek megfelelıen kell elvégeznie. A hibás hozzárendelés hibás mérési eredményekhez vezet, ami az injektorok helytelen minısítését eredményezi. 3. Helyezze a kábelsarukat az injektor (4. poz.) menetes csatlakozóira, majd kulccsal húzza meg a sarukat. 5. Karbantartás 5.1 Karbantartási intervallumok Karbantartás Ellenırizze a tömlıket (lásd az 5.2 fejezetnél) x x Cserélje ki a nagynyomású tömlıket (lásd az 5.3 fejezetnél) hetente 2-évente * 3-évente * x *) a fıellenırzést a Bosch szerviztechnikusainak kell végezniük 5.2 Hidraulikus tömlık ellenırzése Az összes hidraulikus tömlıt (nagynyomású és kisnyomású tömlıket egyaránt) kezelje mindig nagyon gondosan, alkalmazás elıtt pedig vizsgálja át az esetlegs sérülések szempontjából. Amennyiben az alábbiakban felsoroltak bármelyikét tapasztalja, a hidraulikus tömlıt le kell cserélnie: A külsı burkolat repedt, rideggé vált, súrlódási nyomok vagy hólyagok láthatók rajta Megtört a tömlı A hollandi anya vagy a gyorscsatlakozó nehezen jár A tömlı csatlakozó elemei deformálódtak, sérültek (tömítıkúp, menetes csonk, stb.) Tömítetlenség a csavarzat illesztésénél Korróziónyomok a csavarzaton, amennyiben az a tömlı szilárdságát csökkenti Elıírt maximális élettartam túllépése (lásd az 5.3 fejezetnél) A meghibásodott hidraulikus tömlık javítása tilos! 5.3 Nagynyomású tömlı cseréje A nagynyomású tömlıket (amennyiben az üzemi nyomás nagyobb mint 60 bar) 3 év üzemelés után le kell cserélni (lásd a nagynyomású tömlı gyártási dátumát), még abban az esetben is, ha azon semmilyen biztonságot veszélyeztetı hiányosság sem észlelhetı.

18 hu Az O-győrő cseréje 44. ábra: O-győrő cseréje 1. A befecskendezı kamrát (5. poz.) a szárnyas csavar (2. poz.) segítségével vigye a legalsó helyzetbe. 2. Távolítsa el a rögzítı csavarokat (1. poz.). 3. Billentse el a befecskendezı kamrát. 4. Vegye ki a vezetı perselyt (4. poz.) a befecskendezı kamrából. 5. Cserélje ki az O-győrőt (3. poz.). 6. Helyezze be a vezetı perselyt a befecskendezı kamrába. 7. Billentse vissza az eredeti állásába a befecskendezı kamrát. 8. Csavarja be, majd húzza meg a rögzítı csavarokat. 5.5 Pótalkaltrészek és kopóalkatrészek Megnevezés Rendelési szám Adaptertoldat * Kengyel, Kengyel, Kengyel, Betáp csıcsonk * Szorító csavar, M10 x 1* Tartósaru * Tartósaru (keskeny) * Tömítıhüvely (ECOPUR) * Befecskendezı kamra Reteszelı lemez Vezetı persely, Ø19 mm Vezetı persely, Ø21 mm Adapterkábel Nagynyomású tömlı * O-győrő a befecskendezı kamrához, 12 x 2 * PA tömítıgyőrő * PA tömítıgyőrő (kúpos) * Résolaj csatlakozó készüléke * Kopóalkatrész

19 hu Használatból való kivonás 7. Összefoglaló 6.1 Helyváltoztatás Ebben a kiadványban a következı rövidítéseket alkalmaztuk: Az berendezés eladása során a tartozékként vele szállított teljes dokumentációt is a berendezéssel együtt tovább kell adni. Az berendezést kizárólag az eredeti csomagolásban, vagy azzal egyenértékő csomagolásban szállítsa. 6.2 Ártalmatlanítás és megsemmisítés Vizeket károsító anyagok Az olajok és a zsírok, valamint az olajat és zsírokat tartalmazó hulladékok (például a szőrık) a vizeket károsító anyagok! EPS KMA CRS CRI CRI bar Pa Adagoló próbapad (Einspritzpumpenprüfstand) Folyamatos mennyiségmérı berendezés (Kontinuierliche Mengen Analyse) Common rail vizsgálókészlet (Common Rail Prüfsatz) Common rail injektor személygépkocsihoz (Common Rail Injektor PKW) Common rail injektor haszongépjármőhöz (Common Rail Injektor NKW) 1 bar = 0,1 MPa = 100 kpa = P 1 Pascal = 0,01 mbar 1. A vizeket károsító anyagokat tilos a csatornába önteni. 2. A vizeket károsító anyagokat a környezetvédelmi törvények szerint kell megsemmisíteni. Az ISO 4113 szerinti vizsgálóolaj 1-es kategóriájú fáradtolaj. Az 1-es kategóriájú fáradtolaj nem tartalmazhat idegen anyagokat, pl. más kategóriájú fáradtolajat, benzint vagy gázolajat. A hozzá tartozó hulladékkódot a vizsgálóolaj biztonsági adatlapjában találja és tartozékai Szedje szét az berendezést, alapanyagok szerint válogassa szét az alkatrészeket, majd a hatályos jogszabályok szerint semmisítse meg. Az berendezés a 2002/96 /EG (WEEE) EU-direktíva hatálya elá esik. A használt elektromos és elektronikus készülékek, beleértve kábeleiket, tartozékaikat és akkumulátoraikat a háztartási hulladéktól elkülönítetten kell megsemmisíteni. Használja erre a célra a rendelkezésre álló begyőjtési rendszert. Az készülék elıírásszerő megsemmisítésével elkerülheti a környezetszennyezést, illetve az emberi egészség veszélyeztetését.

Használati utasítás Tartozék-készlet hasznonjármű Common Rail injektorokhoz

Használati utasítás Tartozék-készlet hasznonjármű Common Rail injektorokhoz Használati utasítás Tartozék-készlet hasznonjármű Common Rail injektorokhoz hu 687 00 599 A Tartalomjegyzék. Fontos tanácsok. Tanácsok a kezelő részére. Biztonsági tanácsok. Elektromágneses összeférhetőség

Részletesebben

Használati utasítás. Egyesített adagolófúvókás dízel befecskendező rendszerek vizsgálókészlete

Használati utasítás. Egyesített adagolófúvókás dízel befecskendező rendszerek vizsgálókészlete Használati utasítás Egyesített adagolófúvókás dízel befecskendező rendszerek vizsgálókészlete 1 687 001 847 Tartalomjegyzék 1. Használt szimbólumok 1.1 Dokumentáció 1.2 CAM 847 2. Felhasználói utasítások

Részletesebben

MAGYAR TCE 4410 - TCE 4440 TCE 4410 - TCE 4440. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4410 - TCE 4440 TCE 4410 - TCE 4440. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

Készlet common-rail szívattyúk vizsgálatához 1 687 001 845. Használati utasítás

Készlet common-rail szívattyúk vizsgálatához 1 687 001 845. Használati utasítás Készlet common-rail szívattyúk vizsgálatához 1 687 001 845 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1. Fontos megjegyzések Felhasználói utasítások Biztonsági útmutatás Elektromágneses kompatibilitás (EMC) A

Részletesebben

Kezelési útmutató. Diesel Set 3 (nagynyomás)

Kezelési útmutató. Diesel Set 3 (nagynyomás) Kezelési útmutató HU Diesel Set 3 (nagynyomás) 0 986 613 200 1. Általános leírás 1. 1 Környezetünk érdekében A keletkező csomagolási hulladékot újrahasznosításra adja le a megfelelő gyűjtőhelyen. Az üzemanyag

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 672080448.00-.ST Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 HU MAGYAR 1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETŐ jelzés Ha nem tartják be pontosan

Részletesebben

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató A készülék szériaszáma: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk ágaprító készülékét. A használati

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

Kiegészítő vizsgálókészlet Delphi common-rail szívattyúkhoz. Használati utasítás

Kiegészítő vizsgálókészlet Delphi common-rail szívattyúkhoz. Használati utasítás Kiegészítő vizsgálókészlet Delphi common-rail szívattyúkhoz Használati utasítás 1 689 979 986 Tartalomjegyzék 1. Fontos megjegyzések Felhasználói utasítások Biztonsági útmutatás Általános információk

Részletesebben

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési utasítás. Twin Tube 15 csatlakozó készlet DIN 3021, 1. rész szerinti tömlővéges csatlakozással rendelkező kollektorokhoz

Szerelési utasítás. Twin Tube 15 csatlakozó készlet DIN 3021, 1. rész szerinti tömlővéges csatlakozással rendelkező kollektorokhoz 60 6885 /000 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Twin Tube 5 csatlakozó készlet DIN 0,. rész szerinti tömlővéges csatlakozással rendelkező kollektorokhoz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX74910.0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw 12484de_#432-2005_02/05bt 1 Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw Mielött elkezdené használni a LANDMANN e kiváló minöségü grillkészülékét,

Részletesebben

Szerelési utasítás. Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz

Szerelési utasítás. Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz 6301 6890 07/2000 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum

Részletesebben

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Gratulálulnk Önnek a kitűnő választásához

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU 670647804-0 Síkkollektor FKC- Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók...............................

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás M típusú fokozatkapcsoló Üzemeltetési utasítás 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Általános elöírások 1.1 Biztonsági elöírások 5 1.2 Elöírásszerü használat 5 2 Felépítés/Kivitelek 6 3 Szállítás 7 4 A fokozatkapcsoló

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6300 3007 04/99 HU Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SM 400 és SM 500 tároló melegvíztermelõ Kérjük megõrizni Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.....................................................

Részletesebben

N450 Felhasználói kézikönyv User Manual V1.2

N450 Felhasználói kézikönyv User Manual V1.2 N450 Felhasználói kézikönyv User Manual V1.2 (2008.08.04.) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N450 1 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Telepítési és karbantartási utasítás

Telepítési és karbantartási utasítás Telepítési és karbantartási utasítás a TopSon F3-1 / F3-1Q / F3-Q típusú napkollektorokhoz Tetõ feletti szereléshez alu-plus rendszerrel Egysoros tetőbe építéshez P 9 Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Használati útmutató. Vizsgálókészlet haszonjármű common-rail befecskendezőkhöz

Használati útmutató. Vizsgálókészlet haszonjármű common-rail befecskendezőkhöz Használati útmutató Vizsgálókészlet haszonjármű common-rail befecskendezőkhöz 1. Felhasznált szimbólumok 1.1 A dokumentációban 1.1.1 Figyelmeztető jelek struktúra és jelentés 1.1.2 A dokumentációban használt

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Szerelési utasítás. SKS-légtelenítő készlet 2.1 vagy nagyobb verziószámú síkkollektorokhoz. 6302 1255 2001/07 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. SKS-légtelenítő készlet 2.1 vagy nagyobb verziószámú síkkollektorokhoz. 6302 1255 2001/07 HU Szakemberek számára 0 00/07 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SKS-légtelenítő készlet. vagy nagyobb verziószámú síkkollektorokhoz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Szállítási terjedelem Szállítási terjedelem!

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-RE9HKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3978731

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-RE9HKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3978731 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 HU Üzemeltetési utasítás Automatikus szóróautomata A 20 T-Dok-657-HU-Rev. 0 200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

GOLYÓS SZELEP D Sorozat Telepítési, Karbantartási és Üzemeltetési Utasítások

GOLYÓS SZELEP D Sorozat Telepítési, Karbantartási és Üzemeltetési Utasítások GOLYÓS SZELEP D Sorozat Telepítési, Karbantartási és Üzemeltetési Utasítások 1 D 71 hu 4/2013 2 1 D 71 hu Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 1.1 A kézikönyv terjedelme... 3 1.2 A szelep leírása...

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HERZ-AS-T-90 Termosztátüzemre átszerelhető fűtőtest szabályozó szelepek duplakúpos előbeállítással

HERZ-AS-T-90 Termosztátüzemre átszerelhető fűtőtest szabályozó szelepek duplakúpos előbeállítással Termosztátüzemre átszerelhető fűtőtest szabályozó szelepek duplakúpos előbeállítással Normblatt 6823/6824 1999. szept. kiadás Speciális kivitelek R = R 1/2" G = G 3/4" R Ø H Cikksz. Kivitel NÁ L h Rendelési

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

28 ASZTALLÁBAK. siegmund

28 ASZTALLÁBAK. siegmund 28 ASZTALLÁBAK 148 siegmund 28 Asztallábak 150 Oldal Alap láb 152 Láb állítható magasságú 154 Láb fékezhető görgővel / Beállítható láb fékezhető görgővel 156 Láb beállítóval 158 Szállítógörgő / Láb alapelem

Részletesebben

ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6

ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6 FLENDER ARPEX acél tengelykapcsolók Gyártási sorozat ARS-6, ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6 Használati utasítás FLENDER couplings FLENDER ARPEX acél tengelykapcsolók Gyártási sorozat ARS-6, ARP-6,

Részletesebben

DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm

DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm A1267 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat!

Részletesebben

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil) Tervezési, szerelési és használati útmutató SV Klímakonvektorok (fan-coil) Burkolat nélküli - burkolattal ellátott - légcsatornázható kivitel 2012.12.20. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez A hibakeresés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Bevezetés.....................................

Részletesebben

BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató

BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató Ez az útmutató az eredeti, a gyári csomagban megtalálható leírás kiegészítése, csak azzal együtt értelmezhetı! Köszönjük, hogy

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

PB-gáz 30 100 % bután 34,9 950 0,04 4,2 1,56 2,78 4,44 0,045 0,115 0,080 0,205 0,128 0,328 0,045 0,115 15 60 0,8-1,5 0,58

PB-gáz 30 100 % bután 34,9 950 0,04 4,2 1,56 2,78 4,44 0,045 0,115 0,080 0,205 0,128 0,328 0,045 0,115 15 60 0,8-1,5 0,58 A Beszerelési és javítási elõírásban leírtak, a gázszerelõi jogosítvánnyal rendelkezõk és a FÉG KONVEKTOR RT. termékeinek javítására kiképzett szerelõk számára adnak útmutatást. Az itt leírt, és a fali

Részletesebben

Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE

Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE Panasonic elepítési útmutató zobai légkondicionáló Beltéri egység C-U9PK C-U12PK Kültéri egység CU-U9PK CU-U12PK Mielôtt a légkondicionálót üzembe helyezi, kérjük, gondosan olvassa el ezt a telepítési

Részletesebben

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK) és

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat. Modellek FTK35GV1B FTX25JV1B FTX35JV1B

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat. Modellek FTK35GV1B FTX25JV1B FTX35JV1B SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat Modellek FTX0GVB FTXGVB FTXGVB FTX0JVB FTXJVB FTXJVB FTK0GVB FTKGVB FTKGVB Biztonsági előírások A helyes üzembe helyezés érdekében olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Robert Bosch GmbH. Mobil tálalókocsi

Robert Bosch GmbH. Mobil tálalókocsi Mobil tálalókocsi Mobil segítőtárs Mobil tálalókocsi Igencsak praktikus: az ilyen tálalókocsi mindig ott lehet, ahol éppen szükség van rá, és sok helyet kínál mindenféléhez. 1 Bevezetés Bármit varázsol

Részletesebben

Pneumatikus Tárcsafékek

Pneumatikus Tárcsafékek Javítási útmutató C16352 - HU - 005 Pneumatikus Tárcsafékek SB6.../SB7... Axiális- & radiális kamraelrendezésû tárcsafékek RA-SB0002- Tartalomjegyzék.......................................................................

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS0JVB FTXSJVB FTXSJVB FTXSJVB FTXS0JVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető

Részletesebben

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. PL Frezarka INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de frezat unimanual MANUAL DE INSTRUC IUNI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. PL Frezarka INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de frezat unimanual MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA PL Frezarka INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de frezat unimanual MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélez gép HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK Orezáva NÁVOD

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Rendeltetés... 2 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342 EGG6242 EGG6342...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás { STIHL SG 5, 7 Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. Ehhez

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

HERZ Armatúra Hungária Kft. Normblatt 7767/7769 1999. szept. kiadás

HERZ Armatúra Hungária Kft. Normblatt 7767/7769 1999. szept. kiadás Négyjáratú szelep egyfuratú csatlakozóval termosztátüzemhez fűtőtest-csatlakozó alul oldalt Normblatt 7767/7769 1999. szept. kiadás Beépítési méretek, mm HERZ-VTA négyjáratú szelep egycsöves rendszerekhez,

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

RENDSZERŰ klímaberendezések

RENDSZERŰ klímaberendezések SZERELÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZERŰ klímaberendezések TÍPUSOK ( utas levegőfúvás, mennyezetre erősített típus) FXUQ7AVEB FXUQ00AVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT. A KÉZIKÖNYV

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FHQ140CAVEB. MODELLEK (Mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FHQ140CAVEB. MODELLEK (Mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (Mennyezetre erősített típus) FHQ5CAVEB FHQ50CAVEB FHQ60CAVEB FHQ7CAVEB FHQ00CAVEB FHQ5CAVEB FHQ0CAVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

Részletesebben

PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ

PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ TERMÉK LEÍRÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) elektromechanikus motor lakó és kereskedelmi ingatlanok fogasléces

Részletesebben

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 DF1 / DF2 Kezelési utasítás Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 Nyelv HU DF1 a következõ sorozatszámtól: 47049 DF2 a következõ sorozatszámtól: 48213 Cikkszám AC 753462 A gép azonosítója Annak érdekében, hogy

Részletesebben