Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok"

Átírás

1 Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) , honlap:

2 Tisztelt Vevınk! İszinte örömünkre szolgál, hogy FERROLI gázkazánt vásárolt és reméljük, hogy hosszú idın keresztül fogja szolgálni Önöket a FERROLI kazánoknál megszokott csendes, és üzembiztos módon. Kérjük, hogy saját érdekében tanulmányozza át ismertetınket, és tanulja meg a berendezés kezelését. Néhány fontos tudnivalóra az alábbiakban hívjuk fel a figyelmét. - a kazánt csak a címlistán szereplı szervizek helyezhetik üzembe, garanciális igény csak ebben az esetben érvényesíthetı. - védettségi fokozat: IP 40 - a kazán korrekt földelést igényel - csak kismegszakítóval " fázishelyesen " szabad bekötni. - a kötelezı garanciális idı a vásárlás keltétıl számított 15, ez idın belül az üzembe helyezéstıl számított 12 hónap, amely meghosszabbodik 12, illetve 24 hónappal, amennyiben a 12. és 24. hónapban a kazán karbantartását saját költségükre elvégeztetik. - nem számít garanciális meghibásodásnak a kazán elszennyezıdése - nem számít garanciális meghibásodásnak, ha bizonyítható, hogy a hiba oka az átadás után keletkezett, szakszerőtlen kezelés, idegen beavatkozás, átalakítás, elemi kár, vagy szakszerőtlen tárolás következménye. - szavatossági igény a PTK 305, 306, és 307 alapján érvényesíthetı, amely a vásárlás keltétıl számított 36 hónap pótalkatrészt a vásárlás keltétıl számított legkevesebb 8 évig biztosítunk - javasoljuk, hogy minden évben rendszeresen végeztesse el a kazán égıjének a tisztíttatását, ezzel meghosszabbítja a készülék élettartamát, és biztosítja, hogy az a legjobb hatásfokkal fog üzemelni. Gondoskodjék a szoba termosztát és az elektromos hálózat vezetékeinek a kiépítésérıl. A készüléket csak szakképzett szerelı kötheti a gázhálózatra, illetve a központi-főtési rendszerre.

3 1. Üzemeltetés 1.1. A Pegasus F2 N 2S jó hatásfokú, álló, öntöttvas, tagos főtı kazán, amely föld-, vagy PB- gázzal mőködhet. A gyújtása és lángırzése elektronikus. A kazán termosztátja 2 fokozatú, automata légtelenítıt, és biztonsági termosztátot tartalmaz. Mőködése automatikus Kezelıfelület A nyitható ajtó alatt található 1. ábra Jelmagyarázat: 1. Az idıjáráskövetı elektronika részére rendelkezésre álló hely 2. Termomanométer 3. Biztonsági termosztát Reset 4. Füstgáztermosztát takaró sapka 5. Dugó 6. Gyújtás Reset gomb, jelzıfénnyel 7. 2 fokozatú vezérlı termosztát 8. Teszt kapcsoló Ki-be kapcsolás Begyújtás Nyissa ki a gázcsapot a kazán elıtt. Helyezze feszültség alá a rendszert. Állítsa a 8. forgatógombot 1 helyzetbe. Fordítsa a 7. gombot a kívánt elıremenı hımérsékletre, a helyiség termosztátot pedig a kívánt hımérsékletre. Ekkor az égı begyújt, és automatikusan mőködni kezd, a kazán a vezérlı, és biztonsági berendezéseinek megfelelıen. Ha a kazánra idıjárás követı elektronikát is kötnek, akkor értelemszerően figyelembe kell venni annak a leírását is.

4 Ha a begyújtás nem sikeres és a 6. jelő gomb világít, várjon kb. 15 másodpercet és nyomja meg a gombot. Ekkor az elektronika megismétli a gyújtási ciklust. Ha a begyújtás néhány kísérlet után sem sikeres, nézze meg a hibaelhárítás fejezetet. Elektromos feszültségkiesés esetén a kazán kialszik, majd újraindul, ha a feszültség visszatér. Lekapcsolás Zárja el a gázcsapot, fordítsa el a 8 gombot 0 helyzetbe és feszültségmentesítse a kazánt Beállítások Téli hosszabb leállás közben a kazán lefagyhat, ezért ürítse le a rendszert, vagy töltse fel fagyállóval. A 8 jelő forgatógomb 3 állású, 0-1-Teszt. (Ki-be-tesztállás) Főtési rendszer hımérséklete A 7. jelő forgatógombbal állítható. Jobbra forgatva nı, balra csökken. A főtési hımérséklet 30 és 90ºC között állítható, de nem tanácsos 45ºC alá menni. Helyiséghımérséklet Ajánlatos szobatermosztátot használni, amely a kazánt ki- ill. bekapcsolja a szobahımérséklettıl függıen. Üzem közben a kazán a saját kazántermosztátján beállított hımérséklető vizet adja. Egyébként a kazán termosztátról is járatható. Főtési rendszer nyomása A nyomás hozzávetıleg 1 bar legyen, hogy pl. levegıkiválás miatt lecsökken, után kell tölteni. (A készülék víznyomáskapcsolóval rendelkezik.) 1.5. Karbantartás Erre kiképzett és feljogosított szakember végezze. A külsı felület nedves ruhával tisztítható. Koptató hatású mosószer, és oldószer használata tilos Rendellenességek Szimbólum Hiba Megoldás Gyújtási hiba. Kazán leáll vízhiány miatt. Kazán leáll füstgázvisszaáramlás miatt. Leáll túlmelegedés miatt. Gázcsap nyitva? Reseteljen, többszöri hiba után => Szerviz. Töltse fel a rendszert 1-1,5 bar-ra. Utána zárja el a feltöltıcsapot. Csavarja le a védısapkát és nyomja meg a Reset gombot. Ha többször elıfordul a hiba forduljon szervizhez Biztonsági termosztát gombját lenyomni (fedél alatt). Ha többször leáll, forduljon szervizhez.

5 2. Beszerelés 2.1. A beépítés a jóváhagyott terv alapján szakember végezze a hatályos elıírások figyelembe vételével Telepítés helye Nyílt égésterő kazán, ezért csak megfelelıen szellızött helyen telepíthetı. A kazán közelében nem lehet éghetı anyag és korróziót okozó gáznemő anyag. A helyiség legyen száraz, fagymentes. A javításhoz megfelelı szabad helyet kell hagyni Csıvezeték A rendszert úgy kell kialakítani, hogy ne keletkezzenek légzsákok, és ne induljon be gravitációs áramlás. Az elıremenı és a visszatérı hımérséklet különbsége ne legyen több mint 20ºC. A csıvezeték nem lehet földelés. Üzembe helyezés elıtt át kell mosni a rendszert. Ajánlatos a kazánnak a főtési rendszerbıl való leválasztására elzáró szerelvényeket beépíteni. A csatlakozásokat úgy kell megoldani, hogy a vezeték ne feszüljön! Vízminıség Ha a vízkeménység 25 francia keménységi foknál több, akkor ajánlatos a rendszert kezelt vízzel feltölteni. A vízkılerakódás rontja a hıátbocsátást, túlmelegedést okoz. Az ebbıl adódó hiba nem garanciális! Ajánlatos az utántöltéshez is kezelt vizet használni! Feltöltés

6 Hideg állapotban a nyomás hozzávetıleg 1 bar legyen. Ha üzem közben esik a nyomás, (légtelenedés, szivárgás) után kell tölteni. Felmelegedés után 1,5 2 bar legyen a rendszer nyomása Gázcsatlakozás Csatlakoztatás elıtt biztosítsa a gázvezetéket. A kötés feleljen meg a helyi elıírásoknak. Gyızıdjön meg a tömörségrıl. Feltétlenül építsen csapot a készülék elé. A kazán gázcsatlakozásának mérete nem határozhatja meg a gázórához vezetı csatlakozó vezeték átmérıjét. A gázcsı nem lehet földelés! 2.5. Elektromos csatlakozás 230V 50 Hz hálózat szükséges A biztonságot csak a megfelelı értékő védıföldelés garantálja! A kazán kapocslécére termosztát csatlakoztatható. Ezen túl a kazán el van látva három eres csatlakozó kábellel. Fixen kell bekötni, kétpólusú megszakítót alkalmazva, amely legalább 3 mm-re nyit és 3 A-es. Fázishelyesen kell bekötni! (fázis: barna, 0: kék, föld: sárga-zöld) Az elektromos bekötéshez az ábráknak megfelelıen járjon el. Bontsa meg a kazán felsı burkolatának csavarjait. Emelje le a fedelet. Bontsa meg a kezelıpanel dobozának csavarjait. Billentse elıre a dobozt.

7 A főtési rendszer vezérlı és biztonsági elemeit, hıfokérzékelıt, nyomáskapcsolót, termosztátot, stb. az elıremenı vezetéken a kazántól számított 40 cm-en belül kell elvégezni Füstgázcsatlakozás 7. ábra A füstcsı átmérıje nem lehet kisebb, mint a kazán csatlakozó átmérıje. A deflektortól számítva legalább 50 cm függıleges szakaszt kell beiktatni Több kazánból álló rendszer építése Csak szakember végezheti el a hatályos, szabványos elıírások és a jelen tájékoztatóban leírtak figyelembe vételével. Általános irányelvek: Ajánlott az egyes kazánok (modul) és a rendszer közé elzáró szerelvényeket beiktatni, hogy bármelyik kazánt le lehessen választani a rendszerrıl. Ebben az esetben mindegyik kazán elıremenıjébe saját biztonsági szelepet kell építeni. Ha a főtési rendszer elıremenıje és visszatérıje olyan vonalat követ, hogy légzsákok keletkezhetnek, akkor légtelenítıket kell szerelni a megfelelı pontokra. Az elıremenı és visszatérı hımérséklet különbsége nem lehet 20ºC-nál nagyobb. Feltétlenül meg kell akadályozni a kondenzációt és az abból adódó károkat. A füstgázelvezetést az alábbiaknak megfelelıen kell kialakítani. A füstcsı kazáncsatlakozása legyen légtömör, - a gázmérı áteresztıképessége feleljen meg a - a csıvezeték ne feszüljön. Vízminıség A vízkezelés feltétlenül elengedhetetlen, ha a rendszer nagyon nagy, vagy gyakran kell utántölteni. Elrendezés A kazántelep legfeljebb 4 egységbıl állhat, amelyek egymás mellé (sorba), vagy részben sorba helyezhetık el.

8

9 Elektromos bekötés Az egyes kazánokhoz 2A-es biztosítót kell bekötni. Meg kell bizonyosodni arról, hogy a földelés megfelelı. Kaszkádvezérléshez külön modul rendelhetı. Az elhelyezésére az 1. ábra ad tájékoztatást. Egy vezérlés szükséges a 4 kazánból álló rendszerhez. (Tanulmányozza át a vezérlésre vonatkozó leírást.) 10. ábra

10 Felépítési módok A W 6050C jelő kaszkádmodul 4 db egyfokozatú égıt tud kezelni. (A Pegasus F3N2S kétfokozatú termosztáttal rendelkezik, ezt egy egységnek veszi!) 11a és 11b ábra Jelmagyarázat: C1-C4 = kazánmodulok V1-V4 = 3 járatú szelepek T3 = elıremenı hıfokérzékelı T3 = külsı hımérsékletérzékelı P1 = főtési keringetı szivattyú

11 Rendszer: 2 : 4 kazán, és HMV termelés (váltószeleppel) 12a és 12b ábra Jelmagyarázat: C1-C4 = kazánmodulok T4 = tartály hımérsékletérzékelı V1-V4 = 3 járatú szelepek T5 = elıremenı hımérsékletérzékelı B = indirekt tároló P1 = főtési keringetı szivattyú VD = váltószelep P2 = tároló töltı szivattyú T3 = külsı hıfokérzékelı Ha a rendszer használati melegvizet termel, akkor csak egy kazán mőködik, ez az ábrán a C1. Külön megrendelésre a Ferroli a bekötéseket és a kapcsolásokat, ellenırzést elısegítı szerelıdoboz is szállít!

12 3. Karbantartás, javítás 3.1. Beállítások Csak erre kiképzett és feljogosított szakember végezheti. Égınyomás beállítása Az F2N2S kazánok földgázzal, vagy PB gázzal üzemelhetnek. A két fokozatú szelep beállítását a 14. ábra mutatja. Elızetes mőveletek 1. Gyújtsa be a kazánt, és állítsa a kazán termosztátot minimumra. 2. Csatlakoztassa a manométert az égı elosztó csövének mérıpontjára (24. ábra 14). 3. Vegye le a nyomásszabályozó védıfedelét (14. ábra 4). Minimális teljesítmény beállítása (1. fokozat) 1. Forgassa lassan az állító termosztátot az óramutató járásával az elsı kattanásig, ekkor a gázszelep csak az A és B kapcson kap feszültséget (14. ábra). 2. Csavarja a 6 jelő csavart ((14. ábra) ellenırizve, hogy a nyomás megfelel- e a táblázatban megadottnak (4.3. fejezet). Maximális teljesítmény beállítása (2. fokozat) 1. Fordítsa az állítható termosztátot maximumra, ekkor a szelep az A, B és C kapcsokon is kap táplálást.( 14. ábra) 2. Forgassa az 5 jelő csavart (14. ábra), ellenırizze, hogy a nyomásérték megfelel e a táblázatban megadottaknak. (4.3. fejezet) A beállítást egyformán meg kell csinálni az összes gázszelepen. A nyomást akkor kell leolvasni, amikor a láng stabilizálódott. Utána két-háromszori begyújtás után ellenırizni kell a beállítást. Átállítás más gázfajtára A gyári beállítást az adattábla mutatja. Átállításkor a következıképpen járjon el: Földgázról- PB re 1. Cserélje ki a fúvókákat a táblázatban megadott méretre (4.3. fejezet) 2. Vegye ki a 3. jelő dugót (14. ábra), csavarja a helyére a 2. jelő step regulátort (az átállító készletbıl) és tegye rá vissza a 3. jelő dugót. 3. Állítsa be a min. és max. gáznyomást. 4. A fentieket az összes szelepen el kell végezni. 5. Tüntesse fel a készüléken az átállítás tényét. PB-rıl földgázra Értelemszerően az elızıekben leírtak szerint járjon el, ügyelve arra, hogy a 2. jelő step regulátort (14. ábra) vegye ki és tegye a helyére a 3. jelő dugót.

13 Jelmagyarázat: 1. Nyomásmérési pont a szelep elıtt. 2. Gyújtási Step regulátor PB-re. 3. Dugó 4. Védıfedél 5. Maximum beállító csavar 6. Minimum beállító csavar (1. fokozat) 7. O győrő A+B = Min. teljesítmény kapcsai (1. fokozat) A+B+C = Max. teljesítmény kapcsai (2. fokozat) Az égınyomást az égı elosztó csövén lehet mérni. (24. ábra 14)

14 3.2. Üzembehelyezés Csak erre kiképzett és feljogosított szakember végezze. A következı mőveleteket kell elvégezni az elsı begyújtás elıtt és a javítási munkák után újraindításkor. Begyújtás elıtt Nyissa ki az összes elzáró szerelvényt a kazán és a rendszer között. Ellenırizze a gázrendszer tömörségét. Töltse fel a főtési rendszert, és gyızıdjön meg arról, hogy lelégtelenedett! Gyızıdjön meg a következıkrıl, hogy - Nincs vízszivárgás. - Az elektromos csatlakozás korrekt. - A földelés minısége megfelelı. - A gáznyomás és mennyisége megfelelı. - Nincs éghetı anyag a kazán közelében. Begyújtás Nyissa meg a gázcsapot. Légtelenítse ki a gázvezetéket. Helyezze feszültség alá a kazánt. Kapcsolja a fıkapcsolót 1-re (7. ábra). Állítsa a 6. jelő gombot (1. ábra) 50ºC fölé, és a szobatermosztátot a kívánt értékre (ha van beszerelve). Ekkor a kazán begyújt, és automatikusan mőködni kezd. Ha a gyújtás sikertelen, és a jelzıfény kigyullad, várjon 15 másodpercet, és nyomja be a Reset gombot. Ezt követıen az elektronika megismétli a gyújtási ciklust. Ha ezután sem gyújt, nézze meg a hibaelhárítás fejezetet. Feszültség kimaradás esetén a kazán kialszik, majd újragyújt, ha a feszültség visszaáll. Ellenırzések mőködés közben Ellenırizze a gáz és vízrendszer tömörségét. Ellenırizze a feszültségelvezetést. Ellenırizze a vízkeringést. Ellenırizze, hogy a gyújtás megfelelı e (termosztát forgatásával). Ellenırizze, hogy a gázfogyasztás megfelel e a táblázatban megadottaknak (4. fejezet) Leállítás Rövid leállás: állítsa a 7. jelő forgatógombot (1. ábra) 0 állásba. Tartós leállás: állítsa a 7. jelő gombot 0-ra, zárja el a gázcsapot, feszültségmentesítse a kazánt. A téli fagyveszély elkerülése céljából (tartós üzemszünet idejére) ajánlatos leüríteni, vagy fagyállóval feltölteni a rendszert.

15 3.3. Karbantartás Csak szakember végezze! Idıszakos ellenırzések (Évente legalább egyszer érdemes ellenıriztetni a készüléket) A vezérlı és biztonsági berendezések (szelep, termosztát, stb.) korrekt mőködése. Füstgázvezeték átjárhatósága, tömörsége. Gáz- és vízrendszer tömörsége. Égı és kazántest tisztasága, állapota. Elektródák tisztasága, helyzete (21. ábra) Főtési rendszer nyomása. Tágulási tartály nyomása Gáznyomás és mennyiség Keringtetı szivattyú Biztonsági berendezések A Pegasus F2N2 S fel van szerelve olyan biztonsági berendezésekkel, amelyek mőködési rendellenesség esetén is garantálják a biztonságot. Biztonsági termosztát (kézi resetelés) Megakadályozza, hogy a rendszerben felforrjon a víz. A maximális hımérséklet 110ºC. A Resetelés csak akkor eredményes, ha a hımérséklet legalább 10ºC-al csökkent, és a hiba okot megszüntették. (A Reset gombhoz való hozzáféréshez le kell venni a védısapkát.) A burkolat megbontása Lásd az alábbi ábrán. Elıtte áramtalanítani kell a kazánt, és zárni a gázcsapot. 15. ábra

16 Füstgázanalízis A mintavételi pont a deflektor felsı részén található. (16. ábra) A mintavételhez: 1) Le kell venni a felsı burkolatot. 2) El kell távolítani a deflektor hıszigetelését. 3) Nyitható a mintavételi hely záródugója. 4) A szonda elhelyezhetı. 5) Állítsa a kazánt max. teljesítményre. 6) Várjon percet, amíg beáll a stabil üzemállapot. (Egyébként hibás lehet a mérés) 7) Végezze el a mérést.

17 Az égı szétszerelése és tisztítása Áramtalanítsa a kazánt, zárja el a gát. Vegye le az elektronikát (2 csavar tartja) 17. és 18. ábra. Bontsa meg a gázszelephez vezetı elektromos csatlakozást. Kösse ki a gyújtó és ionizációs elektróda kábelét, vegye ki a gázszelepet. Vegye ki az égıkamra ajtaját. Vegye ki az égıt. A tisztításhoz ne használjon fémkefét, vagy vegyszert. (Csak puha kefét, vagy sőrített levegıt) A visszaszerelés fordított sorrendben történjen.

18 Gyújtóégı Jelmagyarázat: 1. Égıkamra ajtó 2. Figyelı ajtó 3. Gyújtóégı 4. Gyújtóelektróda 5. Ionizációs elektróda 6. Gyújtóláng fúvóka 7. Gázcsı 21. ábra Kazántest és füstgázvezeték tisztítás Bontsa meg a kazánt az elızıeknek megfelelıen. A kazántest tisztításához használjon drótkefét és porszívót. Összeszerelésnél ügyeljen a gázvezeték és a füstgázcsatlakozás tömörségére. Jelmagyarázat: 1. Rögzítı csavarok 2. Fedél 3. Zárófedél 4. Zárófedél szigetelés 5. Kefe 6. Mérıpont takaró 22. ábra

19 Füstgázérzékelés (reteszelı füstgáztermosztát) A termosztát a füstgáz visszaáramlást érzékeli és letilt. Két percen belül leállítja a gázáramlást. Ha a füstgáztermosztát letilt, akkor le kell venni a védıfedelet (1. ábra 4.) és tesztelni ahhoz, hogy a kazán újrainduljon. Ha az érzékelıt cserélni kell, akkor csak eredeti alkatrészt használjon. A füstgázszenzor semmilyen körülmények között sem zárható rövidre.

20 3.4. Hibaelhárítás Néhány sikertelen gyújtási kísérlet, reteszelt hibára megy. Gyújtóláng fúvóka elszennyezıdött (tisztítás). Gázkimaradás? Légtelenedett a vezeték? Az elektródák tiszták? Helyzetük megfelelı? (21. ábra) Megfelelı a földelés? Az elektródák csatlakozása rendben? Nincs szikra. Elektródák tiszták? Helyzetük megfelelı? (21. ábra) Kazántermosztát túl alacsonyra van állítva. Elektromos betáp ok? Elektródák elektromos csatlakozása, kábele? Fázishelyes ez elektromos bekötés? Földelés megfelelı? Gáznyomás rendben? Reszetelés szükséges? Szobatermosztát rendben? Égés nem megfelelı: láng túl magas, túl alacsony, túl sárga. Gázszelep szőrıje elszennyezıdött. Gáznyomás? Fúvókák elszennyezıdtek? Kazántest tiszta? Huzat? A helyiség szellızése megfelelı? Van elég levegı az égéshez? Gázszag Gyızıdjön meg arról, hogy a kazán tiszta. Ellenırizze a gázfogyasztást. Tömörségellenırzés. A kazán mőködik, de nem emelkedik a hımérséklet. A termosztát 2. fokozata rendben van? A gázszelep 2. fokozata kap feszültséget? A gázfogyasztás megfelel a teljesítménynek: A kazántest tiszta? Megfelelı e a kazán teljesítménye? A keringtetı szivattyú nem ragadt le? A vízhımérséklet nem megfelelı (túl alacsony, vagy magas) A termosztát 2. fokozata rendben van? A keringtetı szivattyú nem ragadt le? A keringtetı szivattyú paraméterei megfelelnek az adott rendszerhez? Robbanva, késve gyújt Elég a gáznyomás? Tiszta a kazántest? A termosztát csak nagy hıfokesés után kapcsol. Az érzékelıje megfelelıen van elhelyezve? Nem hibás? A 2. fokozat rendben van?

21 Kondenz válik ki a füstgázból: Túl alacsony a vízhımérséklet? (50ºC alatt) A gázfogyasztás nem túl alacsony? Jó a füstgázáramlás? Látható ok nélkül a kazán hibára megy. Biztonsági termosztát mőködésbe lép. Mielıtt a szervizt hívja, bizonyosodjon meg arról, hogy van -e gáz, illetve az áramellátás rendben van e.

22 4. Mőszaki adatok 4.1. Méretek, csatlakozások

23 4.2. Fıbb alkatrészek Jelmagyarázat: 1. Gyújtóégı az elektródákkal 2. Gázszelep 3. Elektronika teszt kapcsoló 5. Kétfokozatú termosztát 6. Elektronika Reset gomb 7. Füstgáztermosztát Reset gomb 8. Biztonsági termosztát 9. Termomanométer 10. Idıjáráskövetı elektronika helye 11. Automata légtelenítı gázszelep (csak a 102-esen!) 13. Leeresztıcsap 14. Égı összeállítás 15. Nyomásmérı pont

24 4.3. Mőszaki adatok Modell Teljesítény Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin Teljesítmény égéshın kw 56 32,7 74,8 43,6 93,5 54, ,4 Teljesítmény főtıértéken kw , , ,5 Gáz Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin Gyújtólángfúvóka G20 mm 1 x 0,40 1 x 0,40 1 x 0,40 1 x 0,40 Gyújtólángfúvóka G31 mm 1 x 0,24 1 x 0,24 1 x 0,24 1 x 0,24 Fıfúvókák G20 mm 3 x 3,50 4 x 3,50 5 x 3,50 6 x 3,50 Csatlakozó nyomás G20 mbar 20,0 20,0 20,0 20,0 Égınyomás G20 mbar 13,3 4,8 13,3 4,8 13,3 4,8 13,3 4,8 Fogyasztás G20 nm³/h 5,9 3,5 7,9 4,6 9,9 5,8 11,8 6,9 Fıfúvókák G31 mm 3 x 3,50 4 x 3,50 5 x 3,50 6 x 3,50 Csatlakozó nyomás G31 mbar 25,0 25,0 25,0 25,0 Égınyomás G31 mbar 36 11, , , ,4 Fogyasztás G31 kg/h 4,34 2,53 5,79 3,37 7,24 4,22 8,68 5,07 Főtés Max. üzemi hımérséklet ºC Max. üzemi nyomás a főtési rendszerben bar Elemek száma Minimum üzemi nyomás bar 0,8 0,8 0,8 0,8 Égıcsövek száma Víztartalom liter Méretek, tömeg Magasság mm Szélesség mm Mélység mm Tömeg kg Gázcsatlakozás 3/4 3/4 3/4 3/4 Főtési elıremenı 6/4 6/4 6/4 6/4 Főtési visszatérı 6/4 6/4 6/4 6/4 Elektromos bekötés Felvett elektromos teljesítmény W Feszültség V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 Védettség IP X0D X0D X0D X0D

25 4.4 Diagrammok Áramlási ellenállás Folyadékáram m³/h 1. Pegasus F2 N 51 2S 2. Pegasus F2 N 68 2S 3. Pegasus F2 N 85 2S 4. Pegasus F2 N 102 2S

26 4.5. Elektromos bekötés Jelmagyarázat: 24 Gyújtóelektróda 92 Füstgáztermosztát 32 Főtési keringtetı szivattyú 98 Kapcsoló (nem tartozik a szállítási terjedelembe) 129 Reset gomb (visszajelzı égıvel) 44a Kétfokozatú gázszelep (1. fokozat) 159 Teszt kapcsoló 44b Második gázszelep 1. fokozat, 102 kw 160 Külsı érintkezı (pl. kapcsolóóra helye) 49 Biztonsági termosztát 167a Gázszelep 2. fokozat 72 Szobatermosztát 167b 2. gázszelep 2. fokozat (102 kw) (nem tartozik a szállítási terjedelembe) 170 Kazántermosztát 1. fokozat 82 Ionizációs elektróda 171 Kazántermosztát 2. fokozat 83 Elektronika 242 Termosztatikus vezérlés csatlakozása

27 Elvi kapcsolás 119 és 136 kw-os modellek Jelmagyarázat: 24 Gyújtóelektróda 114 Víznyomáskapcsoló 32 Főtési keringtetı szivattyú 116 Gáznyomáskapcsoló (nem tartozik a szállítási terjedelembe) 129 Reset gomb (visszajelzı égıvel) 44 Gázszelep 159 Teszt kapcsoló 49 Biztonsági termosztát 167 Gázszelep 72 Helyiségtermosztát 170 Kazántermosztát 1. fokozat 82 Ionizációs elektróda 171 Kazántermosztát 2. fokozat 83 Vezérlés 242 Kiegészítı elektronika kapocsléce 98 Kapcsoló

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

"Alap kivitel", ezek nem tartalmazzák a tágulási tartályt, biztonsági szelepet, főtési melegvíz keringtetı szivattyút.

Alap kivitel, ezek nem tartalmazzák a tágulási tartályt, biztonsági szelepet, főtési melegvíz keringtetı szivattyút. 2 Tisztelt Vevınk! İszinte örömünkre szolgál, hogy FERROLI gázkészüléket vásárolt otthona melegének biztosításara, és reméljük, hogy hosszú idın keresztül fogja szolgálni Önt és családját a FERROLI kazánoknál

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

TANTAQUA. öntöttvas tagos gázkazán használati utasítás és jótállási jegy

TANTAQUA. öntöttvas tagos gázkazán használati utasítás és jótállási jegy TANTAQUA öntöttvas tagos gázkazán használati utasítás és jótállási jegy A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570, e-mail:

Részletesebben

TERMO ÖV Color, -/E, -/ECO B, -ECO D TERMO AMICA, -/E, -/ECO B, -ECO D Egyfokozatú és modulációs gázkészülékek közvetlen szikragyújtással

TERMO ÖV Color, -/E, -/ECO B, -ECO D TERMO AMICA, -/E, -/ECO B, -ECO D Egyfokozatú és modulációs gázkészülékek közvetlen szikragyújtással Gépkönyv TERMO ÖV Color, -/E, -/ECO B, -ECO D TERMO AMICA, -/E, -/ECO B, -ECO D Egyfokozatú és modulációs gázkészülékek közvetlen szikragyújtással Típusok: Egyfokozatú TERMO ÖV COLOR N/E 2v, 3v, 4v, 5v,

Részletesebben

PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék: Megfelelısségi nyilatkozat..3 Jellemzés..4 Elıkészületek...4 Használat.5 Kifúvó lamella.5 Cseppvíz győjtés.6 Üzemeltetés.7 Szőrı tisztítása.7 Üzemszünet...7

Részletesebben

MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT

MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT MINIGAZ EVOLUTION MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok Centrifugális vagy axiális ventilátor Szabályozás és irányítás egy vezetéken Elektronikus gyújtás és ionizációs

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238.

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Gas 460 Alacsony hômérsékletû, atmoszférikus gáztüzelésû, öntöttvas-tagos melegvizes kazáncsalád. Teljesítménytartomány: 140 kw - 380 kw Remeha

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK A szigethőtık max.+25 C fokos és legfeljebb 65% relatív páratartalmú környezetben biztosítják a megadott paramétereket! TÍPUSVÁLASZTÉK: W 15 MR/G, W 15 MR/G/o, W 20 MR/G,

Részletesebben

Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához

Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához 1 687 001 623 hu Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához 1 687 001 623 hu 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkalmazott szimbólumok 3 1.1 Dokumentáció 3 1.2 1 687 001 623 3 2. Használati

Részletesebben

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer A vásárolt terméket csak megfelelı

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI Külsı szárnyaskapu hajtás F1000 F1100 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató

BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató Ez az útmutató az eredeti, a gyári csomagban megtalálható leírás kiegészítése, csak azzal együtt értelmezhetı! Köszönjük, hogy

Részletesebben

G4000 4001/ G6000-6001

G4000 4001/ G6000-6001 KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft. 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel. : 433-16 - 66 Fax: 262-28 - 08 www.kling.hu magyarországi képviselet G4000 4001/ G6000-6001 ipari gyorsmőködéső karos sorompó

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI RENOVA STAR Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország

Részletesebben

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA KS/ATM KOMPACT SOROZATOK, medencével 1. ÜZEMBE HELYEZÉS 1.1 Mőveleti sorrend Elıször is ellenırizze, hogy tele van a medence, és nem áll fenn

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez 00438 01/01 Bt 1 Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES EZEN ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIELİTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST. GONDOSAN

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

ATMOSZFÉRIKUS, TERMÉSZETES HUZATÚ KAZÁN SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA

ATMOSZFÉRIKUS, TERMÉSZETES HUZATÚ KAZÁN SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA ATMOSZFÉRIKUS, TERMÉSZETES HUZATÚ KAZÁN SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FA-20E2 ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK, TARTALOM FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK, TARTALOM Old. sz. Old. sz. 0.- HONOSÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY 3 9.- ELŐZETES

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KONTAKT GRILL. Típusok: GLS - GLM - GLD

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KONTAKT GRILL. Típusok: GLS - GLM - GLD ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KONTAKT GRILL Típusok: GLS - GLM - GLD Gyártó: FABA s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések,

Részletesebben

VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM A kültéri egység 3 A beltéri egység.. 3 A kijelzın megjelenített információk 4 Kezelıi útmutató. 5 Szerelıi útmutató 6 Technikai

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340 MODULEX 00-5 - 90 0-90 - 0 KONDENZÁCIÓS MODUL-KAZÁNOK 009-tõl.generáció 00997 -. kiadás - 0/009 TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kiegészítõ-Útmutató is tartozik hozzá, www.unical.hu Figyelem! A jelen

Részletesebben

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉF

DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉF KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

Fali kéményes kombi kazánok - Kézikönyv,telepítés és karbantartás BRAVA ONE OF. Kezelési útmutató

Fali kéményes kombi kazánok - Kézikönyv,telepítés és karbantartás BRAVA ONE OF. Kezelési útmutató Fali kéményes kombi kazánok - Kézikönyv,telepítés és karbantartás BRAVA ONE OF Kezelési útmutató Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel:(23) 530-570, fax:(23)

Részletesebben

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében 6 720 605 270 PT 2000.10 Szerelési és kezelési utasítás Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Az Ön biztonsága érdekében Ha gázszagot észlel: Ne mûködtessen elektromos kapcsolókat. A veszélyzónában ne

Részletesebben

GÉPKÖNYV. THT hőtıtorony család. Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Tel.: 34/487-218 Fax: 34/586-212

GÉPKÖNYV. THT hőtıtorony család. Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Tel.: 34/487-218 Fax: 34/586-212 GÉPKÖNYV THT hőtıtorony család Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Tel.: 34/487-218 Fax: 34/586-212 Elıszó Jelen gépkönyv a cégünk által gyártott THT típusjelő hőtıtorony családra általánosan

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE50AV EKHWET50AV EKHWE00AV EKHWE00AV EKHWE00AZ EKHWE00AZ 4 5 6 7 x x x 4x x x x EKHWE50~00 EKHWET50 50 50 0 0 00 50 700 D 45 H H4 H 00

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

VEZÉRLÉSI ÉS BIZTONSÁGI LOGIKA

VEZÉRLÉSI ÉS BIZTONSÁGI LOGIKA Nyomatékszabályzós egymotoros vezérlıegység CAT láncos sorompó 230V-os meghajtásokhoz ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A termék: A terméket teljes egészében a CAME fejlesztette ki és készítette, az érvényes biztonsági

Részletesebben

A U T O M AT I K U S. * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik.

A U T O M AT I K U S. * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik. ABG TÍPUSÚ A U T O M AT I K U S BLOKK GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 5 / 95(5)-85(5) MSZ EN ISO 91:9 (ISO 91:8) 1 Budapest, Szlávy u. -. Levélcím: 1475 Budapest,

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ GSWW... /B ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV A folyadék víz hőszivattyúk gazdaságos és hosszú távú megbízható működése alapvetően függ a hőforrás oldal és a hőleadó rendszer helyes tervezésétől

Részletesebben

cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 5D65HU Rev. - / LUEHELIX K 5 HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS LUEHELIX K 5 HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

Jelzés N 1 2 3 4 5 6 7 Szobahõmérséklet C 10 13 17 20 23 26 30 33

Jelzés N 1 2 3 4 5 6 7 Szobahõmérséklet C 10 13 17 20 23 26 30 33 TARTALOMJEGYZÉK 1.TUDNIVALÓK...4 Fontos tudnivalók...4 Munkavédelmi és biztonsági elõírások...4 PB-gázzal mûködõ készülékek elõírásai...5 Tartozékok...6 2. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE...6 Az üzembe helyezés feltételei...6

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

MAGYAR TCE 4410 - TCE 4440 TCE 4410 - TCE 4440. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4410 - TCE 4440 TCE 4410 - TCE 4440. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM 05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG A MOSNIVALÓ

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kezelési utasítás Celsius P-V típusú szilárdtüzeléső kazánokhoz Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok

Részletesebben

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N cod. 4E074HU Rev. 00-07/04 DOMIN C4 N / C8 N / C N HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS HU DOMIN C4 N / C8 N / C N Jelzések m ködés közben Normál m ködés közben a kazán diagnosztikai vezérlése

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

MILLENNIUM E - MILLENNIUM SE

MILLENNIUM E - MILLENNIUM SE SZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ MILLENNIUM E - MILLENNIUM SE FALIKAZÁNOK TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETŐ 2 1. MŰSZAKI LEÍRÁS 3 1.1. Műszaki adatok 3 1.2. Keringtető szivattyú teljesítmény

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a MORA termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen

Részletesebben

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ

ELEKTROMOS ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ ELEKTROMOS ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ Az elhasznált terméket nem szabad kommunális hulladékként kezelni. A szétszerelt készüléket újrahasznosítás céljából elektromos és elektronikus készülékek gyűjtő helyére

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv

Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv HU Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv 0085 Tisztelt Vásárló! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy Baxi termék megvásárlása

Részletesebben

GÁZ KÁLYHA SIMBIO GHS-KT02

GÁZ KÁLYHA SIMBIO GHS-KT02 GÁZ KÁLYHA SIMBIO GHS-KT02 Használati utasítás Importőr/forgalmazó: FNJ PROIMPEX KFT 1134 Budapest, Klapka u. 1. HU - 1 Biztonsági útmutatók Mindig a használati utasításnak megfelelően használj a készüléket,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz.

Részletesebben

Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény

Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Közvilágítási kapcsoló szekrények A termék megnevezése: BERENDEZÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLİBERENDEZÉS Típus változatok: Típus JMK-9X2 JMK-6X2 JMK-3X2 JMK-3X1 JMK-1X1 Megnevezés Kilenc, 2 fázisú

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

DIVA F28 - F32 ( +8 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. cod. 3541E062HU Rev. 00-07/2014

DIVA F28 - F32 ( +8 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. cod. 3541E062HU Rev. 00-07/2014 cod. E06HU Rev. 00-07/0 ( +8 DIVA F8 - F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

HQ-350XT Röntgenfilm elıhívó Karbantartási útmutató. Csak a karbantartást végzı személyzet részére

HQ-350XT Röntgenfilm elıhívó Karbantartási útmutató. Csak a karbantartást végzı személyzet részére HQ-350XT Röntgenfilm elıhívó Karbantartási útmutató Csak a karbantartást végzı személyzet részére 1 Elıszó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a készüléket. Mielıtt a készüléket használni kezdené, olvassa

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelési kézikönyv és üzemeltetési útmutató Gázüzemű vízmelegítők minimaxx WR 11-2.B.. WR 14-2.B.. WR 18-2.B.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági információk 3 Jelmagyarázat 3 1

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Vendi-Hungária Kft VÍZFÜRDİS MELEGENTARTÓK G 070, G 071, G 271, G 072, G 073 TÍPUSVÁLASZTÉK: Importálja és forgalmazza:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Vendi-Hungária Kft VÍZFÜRDİS MELEGENTARTÓK G 070, G 071, G 271, G 072, G 073 TÍPUSVÁLASZTÉK: Importálja és forgalmazza: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VÍZFÜRDİS MELEGENTARTÓK TÍPUSVÁLASZTÉK: G 070, G 071, G 271, G 072, G 073 Importálja és forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátóipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök

Részletesebben

Family. Hagyományos fali kazánok. Energy For Life. A 2009/125/EK irányelvvel összhangban Nyílt égéstér Kombi modellek. www.riello.

Family. Hagyományos fali kazánok. Energy For Life. A 2009/125/EK irányelvvel összhangban Nyílt égéstér Kombi modellek. www.riello. Family Hagyományos fali kazánok A 2009/125/EK irányelvvel összhangban Nyílt égéstér Kombi modellek Energy For Life www.riello.it Fali kazánok Family Family Riello: intelligens kazán memory funkcióval A

Részletesebben

cod. 3541E053HU Rev. 00-07/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541E053HU Rev. 00-07/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. E0HU Rev. 00-07/0 DIVA F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Szerelési Utasítás. SE-2 álló melegvíz-tároló. Wolf Klíma- és Fûtéstechnika Kft. Budapest Telefon: +36(1)3575984 Telefax: +36(1)3470282

Szerelési Utasítás. SE-2 álló melegvíz-tároló. Wolf Klíma- és Fûtéstechnika Kft. Budapest Telefon: +36(1)3575984 Telefax: +36(1)3470282 Szerelési Utasítás álló melegvíz-tároló Wolf Klíma- és Fûtéstechnika Kft. Budapest Telefon: +36(1)3575984 Telefax: +36(1)3470282 N. art. xx xx xxx Változtatás joga fenntartva 06/03 TV H 1 Tanúsított minõségû

Részletesebben

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw 12484de_#432-2005_02/05bt 1 Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw Mielött elkezdené használni a LANDMANN e kiváló minöségü grillkészülékét,

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv A HU Kondenzációs fali gázkazánok Felhasználói és szerelői kézikönyv Kedves Ügyfelünk! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy BAXI termék megvásárlása

Részletesebben

MATIX LENGYEL AUTOMATA FA+FABRIKETT+PELLET+SZÉN KAZÁNOK

MATIX LENGYEL AUTOMATA FA+FABRIKETT+PELLET+SZÉN KAZÁNOK MATIX LENGYEL AUTOMATA FA+FABRIKETT+PELLET+SZÉN KAZÁNOK A MATIX kazánok olcsó, gazdaságos és nagyhatékonyságú fűtőberendezések, melyekben az égés folyamata füst termelődése nélkül megy végbe, és a károsanyag

Részletesebben