Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE"

Átírás

1 Panasonic elepítési útmutató zobai légkondicionáló Beltéri egység C-U9PK C-U12PK Kültéri egység CU-U9PK CU-U12PK Mielôtt a légkondicionálót üzembe helyezi, kérjük, gondosan olvassa el ezt a telepítési útmutatót, és ôrizze meg, hogy a késôbbiekben is segítségére lehessen. magyar fordítás az cikkszámú angol nyelvû telepítési útmutató alapján készült.

2 Köszönjük, hogy Panasonic légkondicionálót vásárolt. Mielôtt a légkondicionálót üzembe helyezi, kérjük, gondosan olvassa el ezt a kezelési útmutatót, és ôrizze meg, hogy a késôbbiekben is segítségére lehessen. Beltéri egység C-U9PK C-U12PK Kültéri egység CU-U9PK CU-U12PK artalomjegyzék övid kezelési ismertetô Biztonsági óvintézkedések készülék használata Beltéri.. 5 egység z idôzítô beállítása C-U9PK isztítási útmutató Hibaelhárítás C-U12PK 8 9 datlap Mûszaki adatok Környezetvédelmi információk artozékok ávvezérlô 2 db vagy 03 fajtájú elem magyar fordítás az F cikkszámú angol nyelvû kezelési útmutató alapján készült. Kültéri egység CU-U9PK CU-U12PK Mielôtt a légkondicionálót üzembe helyezi, kérjük, gondosan olvassa el ezt a telepítési útmutatót, és ôrizze meg, hogy a késôbbiekben is segítségére lehessen. magyar fordítás az cikkszámú angol nyelvû telepítési útmutató alapján készült. telepítéshez szükséges szerszámok 1. Philips ( + ) csavarhúzó 2. Vízszintezô 3. lektromos fúrógép, lyukkivágó (Ø 70 mm) 4. Hatlapfejû kulcs (4 mm) 5. Villáskulcs 6. Csôvágó 7. yuktágító 8. Kés 9. ázszivárgás-detektor 10. Mérôszalag 11. Hômérô 12. Ohm-mérô 13. Multiméter 14. Forgatónyomaték-mérô (18 Nm; 42 Nm; 55 Nm) 15. Vákuumszivattyú 16. Csôelosztó 17. ugós csôhajlító készülékkel szállított tartozékok or- zállított Mennyiszám tartozékok ség artalomjegyzék telepítéshez szükséges szerszámok készülékkel szállított tartozékok Biztonsági óvintézkedések Válassza ki a legkedvezôbb helyet Beltéri/kültéri egység telepítési ábrája B 1. Válassza ki a legkedvezôbb telepítési helyet felerôsítôlap rögzítése nyílás kivágása a falban, és a csôátvezetô behelyezése beltéri egység telepítése kábel csatlakoztatása a beltéri egységhez vezeték végének lecsupaszítása és csatlakoztatási követelmények KÜ 1. Válassza ki a legkedvezôbb telepítési helyet kültéri egység telepítése csôrendszer csatlakoztatása csövek levágása és kibôvítése csôrendszer csatlakoztatása a beltéri egységhez 12 Csatlakoztassa a csôrendszert a kültéri egységhez készülék légtelenítése kábel csatlakoztatása a kültéri egységhez csövek szigetelése Felerôsítôlap 1 Felerôsítôlapot rögzítô csavarok 5 ávvezérlô 1 lemek 2 Vízelvezetô könyök 1 z elôlaprács eltávolítása Mûködtetés az automatikus üzemmód kapcsolóval kültéri egység vízelvezetésének megoldása llenôrizze a vízelvezetést készülék mûködésének kiértékelése llenôrzési tételek Panasonic Kezelési útmutató zobai légkondicionáló készülékekhez Kezelési útmutató 2 Panasonic elepítési útmutató zobai légkondicionáló 7 elepítési útmutató 3 2

3 Biztonsági óvintézkedések telepítés elôtt gondosan olvassa el a következô Biztonsági óvintézkedéseket. villanyszerelési munkákat engedéllyel rendelkezô villanyszerelônek kell végeznie. Ügyeljen arra, hogy csak megfelelô teljesítményû hálózati tápkábelezést használjon a telepítéshez és megfelelô teljesítményû hálózathoz csatlakoztassa. z itt felsorolt figyelmeztetô pontokat be kell tartani, mivel ezek összefüggnek a biztonsággal. z egyes figyelmeztetô jelzések jelentését az alábbiak tartalmazzák. telepítési útmutatóban leírtaktól eltérô telepítésbôl eredô kár, vagy meghibásodás és annak súlyosságát a következô jelzések mutatják. Veszély z a jelzés súlyos vagy halálos baleset elôfordulására figyelmeztet. Figyelmeztetés z a jelzés arra figyelmeztet, hogy sérülés vagy meghibásodás történhet a vagyontárgyakban. figyelmeztetô részek a következôképpen vannak jelölve: z a fehér alapon lévô jel azt mutatja, hogy az adott mûvelet O! fekete alapon lévô jel azt mutatja, hogy az adott mûveletet végre kell hajtani. Hajtsa végre a tesztmûködtetést, hogy nem lép-e fel rendellenes mûködés a telepítés után. zután ismertesse a kezelôvel a készülék használatát, a karbantartást, ahogy az a kezelési útmutatóban szerepel. Kérjük figyelmeztesse a vásárlót arra, hogy ôrizze meg a kezelési útmutatót, hogy a késôbbiekben is segítségére lehessen. VZ Ne telepítse a kültéri egységet veranda korlátjának a közelébe. Ha magas épület verandájára telepíti a légkondicionálót, gyermekek felmászhatnak a kültéri egységre és áteshetnek a korláton és balesetet szenvedhetnek. Ne használjon nem specifikált, módosított, hosszabbított vagy hosszabbítókábelt a tápfeszültség-ellátáshoz. z egyszeres hálózati csatlakozóaljzatot ne használja más elektromos készülék táplálására. rossz kontaktus, a rossz szigetelés vagy a túláram elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. Ne tekerje kötegbe a hálózati csatlakozókábelt kábelkötegelôvel. endellenes túlmelegedést okozhat a kábelben. Ne helyezze ujját vagy egy tárgyat a készülékbe, mert a gyorsan forgó ventilátor sérülést okozhat. Ne üljön rá, ne lépjen rá a készülékre, mert véletlenül leeshet. vékony mûanyag védôfóliát (a csomagolóanyagot) tartsa távol gyermekektôl, mert az a szájukhoz, orrukhoz tapadhat és megakadályozza a légzést. mikor a légkondicionálót telepíti vagy áthelyezi és a csôcsatlakoztatásokat végzi, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön az elôírt hûtôközegen kívül más légnemû anyag mint például levegô a hûtôrendszerbe. llenkezô esetben kisebb lesz a kapacitás, rendellenesen nagy nyomás jön létre, robbanás, meghibásodás, sérülés keletkezik. z 410-t használó készüléknél a csôrendszer csatlakoztatásánál ne használja az esetleg már meglévô csövezést (22 számára), vagy csavaranyát. lyen esetben rendellenesen nagy nyomás jöhet létre a hûtôrendszerben (csövezetékben), és az robbanást és sérülést okozhat. Csak 410 hûtôközeghez alkalmas anyagokat használjon. réz csôrendszernek 0,8 mm-nél vastagabb falúnak kell lennie 410 használatánál. Ne használjon 0,8 mm-nél vékonyabb falú rézcsövet. maradék olaj mennyisége kevesebb legyen, mint 40 mg/10 m. telepítést megfelelôen képzett szakember végezze. Ha a felhasználó által történt telepítés hibás, az vízszivárgást, elektromos áramütést vagy tüzet okoz. telepítés során szigorúan tartsa be a telepítési utasításokat. Ha a telepítés hibás, az vízszivárgást, elektromos áramütést vagy tüzet okoz. telepítéshez a mellékelt tartozékokat és a specifikált alkatrészeket használja. llenkezô esetben a készülék leeshet, vízszivárgás, elektromos áramütés vagy tûz keletkezhet. készüléket erôs, szilárd helyre telepítse, amely elbírja a készülék súlyát. Ha az nem elég erôs, vagy a telepítést nem megfelelôen végezték, a készülék leesik, és balesetet okoz. 3

4 Biztonsági óvintézkedések (folytatás) z elektromos bekötésnél az adott ország elôírásai, szabályozásai, valamint ennek a telepítési útmutatónak a követelményei szerint kell eljárni. Független elektromos bekötést, és csak önálló egyes csatlakozóaljzatot kell használni. Ha az elektromos hálózat (vezetékezés) kapacitása nem elegendô vagy hiba található az elektromos rendszerben, az elektromos áramütést vagy tüzet okoz. Ne használjon meghosszabbított ( toldott ) kábelt a kültéri és a beltéri egység között. specifikált csatlakozót és kábelt használja a kültéri és a beltéri egység csatlakoztatásánál a Kábel csatlakoztatása a beltéri egységhez (10. oldal), és megbízhatóan végezze el a beltéri/kültéri egység csatlakoztatását. Megbízhatóan végezze el a csatlakoztatást, és úgy rögzítse a kábelt, hogy külsô erô ne hathasson a csatlakoztatásra. Ha a csatlakoztatás vagy a rögzítés nem megfelelô, ez felmelegedést vagy tüzet okozhat a csatlakoztatásnál. vezetékek nyomvonalát megfelelôen kell elrendezni, hogy a csatlakozópanel borítását megfelelôen lehessen rögzíteni a helyén. Ha a csatlakozópanel burkolatot nem megfelelôen rögzíti, az a csatlakozási pontok felmelegedését, tüzet vagy elektromos áramütést okoz. Nyomatékosan javasoljuk, hogy a készüléket különbözeti áram mûködtetésû védôkapcsoló (CD), vagy szivárgóáram-védô kapcsoló (CB) közbeiktatásával kösse a hálózati táplálásra. llenkezô esetben elektromos áramütést, tüzet okozhat, amikor a készülék zárlatos lesz, vagy a szigetelése leromlik. telepítés során, mielôtt a kompresszort bekapcsolja, ellenôrizze, hogy a csôrendszer megfelelôen van-e rögzítve. ögzítés nélkül mûködtetve a kompresszort, a szelepek nyitott állapotában levegôbeszívás következhet be, ami során túlzottan nagy nyomás jöhet létre, amely miatt robbanás (a csô szétszakadása) fordulhat elô, és ez sérülést okoz. hûtôközeg eltávolításához elôször állítsa le a kompresszort, mielôtt eltávolítja a készülék csövezését. Ha eltávolítja a csövezést a szelep nyitott helyzetében mûködô kompresszor esetében, levegôbeszívás következhet be, ami során túlzottan nagy nyomás jöhet létre, amely miatt robbanás (a csô szétszakadása) fordulhat elô és ez sérülést okoz. Nyomatékmérô kulccsal húzza meg az anyákat, a megadott módon. Ha az anyákat túlhúzza, hosszabb idô után a csô kiszélesítésénél eltörhetnek és ez a hûtôközeg szivárgását okozza. Miután befejezte a telepítést, ellenôrizze, hogy nem szivárog-e a hûtôgáz. Mérgezô gázok keletkezhetnek, amikor a hûtôgáz tûzzel érintkezik. zellôztessen, ha mûködés közben gázszivárgást észlel. z mérgezô gázt okozhat, ha tûzzel érintkezik. beltéri egység javasolt beépítési magassága legalább 2,5 m vagy nagyobb legyen. berendezés telepítése feleljen meg a nemzeti elôírásoknak. beltéri egységet szorosan a falhoz kell telepíteni. zt a készüléket megfelelô védôföldeléssel kell ellátni. védôföldelést nem szabad a gázcsôhöz, vízcsôhöz, villámhárítóhoz vagy telefonvezetékhez rögzíteni. llenkezô esetben elektromos áramütés keletkezhet, amikor a készülék zárlatos lesz, vagy a szigetelése leromlik. FMZ Ne telepítse olyan helyre a készüléket, ahol gyúlékony gázszivárgás fordulhat elô. ázszivárgás esetében a gáz felgyülemlik a készülék környezetében, és tüzet okozhat. Ne hagyja ôrizet nélkül a hûtôközeget a telepítés csövezése során, újratelepítésnél, vagy a légkondicionáló részeinek javítása alatt. Ügyeljen arra, hogy a folyékony hûtôközeg fagyási sérülést okozhat. Ne telepítse ezt a légkondicionálót mosóhelyiségbe, vagy egyéb olyan helyre, ahol víz csepeghet a plafonról stb. beltéri egység biztosítója 250 V 3,15 3,15; a kültéri egységé 250 V 3,15 3,15. Ne érintse meg az éles alumínium bordázatot, mert az éles részek sérülést okozhatnak. vízelvezetô csövezést a telepítési útmutatóban leírt módon végezze. Ha a vízelvezetés nem megfelelô, a víz kifolyhat, és károsítja a szoba berendezését. Olyan helyet válasszon a telepítésre, ahol könnyen megoldható a karbantartás. szobai légkondicionáló csatlakoztatása a tápfeszültséghez. légkondicionáló hálózati kábelét a következô módok egyikével csatlakoztassa a tápfeszültséghez. hálózati feszültséghez történô csatlakoztatásnál a csatlakoztatás könnyen hozzáférhetô helyen legyen, hogy veszély esetén könnyen bontható legyen. Bizonyos országokban tilos a légkondicionáló berendezések nem bontható (fix) csatlakoztatása a tápfeszültséghez. 1) ápfeszültség csatlakoztatás hálózati csatlakozódugóval. Védôföldeléssel ellátott, jóváhagyással rendelkezô 15/16 -es csatlakozódugót használjon. 2) villamos hálózatra történô csatlakoztatáshoz tartósan helyhez kötött (fix) csatlakoztatás esetében alkalmazni kell egy jóváhagyással rendelkezô 16 -es legalább 3,5 mm-es légközzel rendelkezô kétpólusú leválasztó kapcsolót. elepítési munkák. setleg 2 személy szükséges a telepítési munkákhoz. 4

5 Válassza ki a legkedvezôbb helyet Beltéri/kültéri egység telepítési ábrája hálózati kábel hosszúsága Kb. 1,1 m Kb. 1,8 m Csôvezetés iránya Jobb Jobb hátul Jobb alul Bal hátul (lôlap) Bal alul Bal Figyelem! Ne hajlítsa felfelé a vízelvezetô csövet! B Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol nagymértékû olajos gôz van, mint például konyhába, mûhelybe stb. Ne legyen semmilyen hôforrás vagy pára a készülék közelében. emmi se akadályozza a levegôcirkulációt. Olyan helyet válasszon a szobában, ahol jó a levegôcirkuláció. Olyan helyet válasszon, ahol könnyû a vízelvezetést megoldani. Olyan helyet válasszon, ahol a zajcsökkentést is figyelembe vette. Ne helyezze a készüléket ajtó közelébe. Biztosítsa, hogy a nyíllal jelölt távolságok a faltól, mennyezettôl, a környezettôl vagy más akadályoktól nagyobbak legyenek. KÜ Ha napellenzô van a készülék fölé építve a közvetlen napsugárzás és az esô ellen, ügyeljen arra, hogy az a kondenzátor hôleadását ne akadályozza. emmilyen állat vagy növény ne legyen a közelben, amely befolyásolná a meleg levegô kiáramlását. Biztosítsa, hogy a nyíllal jelölt távolságok a faltól, mennyezettôl, a környezettôl vagy más akadályoktól nagyobbak legyenek. Ne helyezzen el olyan akadályt, amely a kiáramló levegô útját rövidre zárná. kültéri egységet külsô térbe telepítse. Ha a csôvezeték hosszabb a normálisnál, hozzáadott hûtôközegre van szükség, a lenti táblázat szerint. 5 cm vagy több ( bal és jobb oldalon azonos) csôcsatlakozások szigetelése szigeteléseket a gázszivárgás ellenôrzése után és mûanyag szigetelôszalaggal végezze. Mûanyag szalag ( ) telepítéshez szükséges alkatrészeket, amelyeket jellel jelöltünk, meg kell vásárolni. 10 cm vagy több 100 cm vagy több 15 cm vagy több 10 cm vagy több Felerôsítôlap 1 Csôkarmantyú ( ) Átvezetô szigetelô ( ) agasztás (gumiragasztó, lezáráshoz) ( ) mennyire csak lehetséges, hajlítsa meg a csövet a fal felé, de ügyeljen arra, hogy ne törje meg. Mûanyag ragasztószalag (széles) ( ) vízelvezetés ellenôrzése után használja. vízelvezetés ellenôrzéséhez távolítsa el a légszûrôket és öntsön vizet a hôkicserélôbe. Csôbilincs ( ) Összekötô kábel ( ) (4-eres kábel/1,5 mm 2 ) ípusjelölés: C 57 vagy annál vastagabb Kiegészítô vízelvezetô csô ( ) Folyadékoldali csô ( ) ázoldali csô ( ) Példa: Ha a készüléket 10 m távolságra helyezte, a hozzáadott hûtôközeg mennyisége 60 g legyen. (10 7) m 20 g/m = 60 g 30 cm vagy több z illusztráció csak példaként szerepel. beltéri egység aktuális külseje eltér ettôl. ípus ázoldal mm (inch) Csôméret Folyadékoldal mm (inch) Átlagos csôvezeték hosszúság (m) Maximális magasságkülönbség (m) Minimális csôvezeték hosszúság (m) Maximális csôvezeték hosszúság (m) Hozzáadott hûtôközeg (g/m) Csôhosszúság, amely felett hozzáadott hûtôközeg szükséges (m) C/CU-U9PK 9,52 (3,8 ) 6,35 (1,4 ) C/CU-U12PK 9,52 (3,8 ) 6,35 (1,4 )

6 B 1 VÁZ K KDVZÔBB PÍ H (zt az elôzôekben ismertetett Válassza ki a legkedvezôbb helyet fejezet alapján végezze) ( 5. o.) 2 FÔÍÔP ÖZÍ fal, amelyre felerôsíti a készüléket, erôs és kellôen szilárd legyen, hogy megakadályozza a rezgéseket. Fal öbb mint 450 mm Csavar Mérôszalag Felerôsítô lap felerôsítôlap közepének legalább 450 mm-nek vagy többnek kell lennie a faltól. felerôsítôlap peremétôl (szélétôl) a mennyezetig legalább 175 mm legyen. felerôsítôlap bal oldali széle 178 mm-re van a készülék bal oldalától. felerôsítôlap jobb oldali széle 182 mm-re van a készülék jobb oldalától. : bal oldali csövezéshez a folyadék oldali csô csatlakoztatásának kb. 136 mm-re kell lennie ettôl a vonaltól. : bal oldali csövezéshez a gázoldali csô csatlakozásának kb. 168 mm-re kell lennie ettôl a vonaltól vagy több csavarral rögzítse a felerôsítôlapot a falhoz. (Ha betonfalhoz erôsíti, használjon megfelelô dübelt.) Mindig vízszintesen rögzítse a felerôsítôlapot a felerôsítési, jelölési vonal mentén vízszintezô használatával. 2. Fúrja ki a csôrendszer átvezetô nyílását 70 mm átmérôjû lyukasztóval. lyukak középpontját megkaphatja, ha a mérôszalagot az ábrán jelzett módon használja. lyuk középpontja megkapható, a 120 mm-es távolság egyenkénti lemérésével a bal és a jobb oldali lyukaknál. Fúrja ki a csô nyílását a jobb vagy a bal oldalon úgy, hogy a lyuk enyhén lejtsen a külsô tér felé. 3 NÍÁ KVÁÁ FBN, CÔÁVZÔ BHZ 1. Helyezze a csôátvezetôt a lyukba. 2. ögzítse a takarólapot az átvezetôhöz. 3. Vágja le a csôátvezetôt, hogy kb. 15 mm-re nyúljon ki a falból. FMZ Ha a fal üreges, építse be a csôátvezetôt annak érdekében, hogy egerek ne károsíthassák a csatlakozó kábeleket. 4. ögzítse az átvezetôt ragasztóval vagy tömítôanyaggal a végsô helyzetében. Belsô tér Csôátvezetô a csôrendszer számára öbb mint 450 mm Fal Ø 70 mm átvezetô nyílás Külsô tér Fal ezárólap a csôrendszerhez agasztó- vagy tömítôanyag 6

7 4 B PÍ 1. JOBB HÁÓ CÖVZHZ 3. BÁZO (ÖZÍ) CÖVZHZ Húzza ki a beltéri csöveket. Helyezze fel a beltéri egységet. Helyezze el a csatlakozó kábelt. ögzítse a beltéri egységet. 2. JOBB JOBB Ó CÖVZHZ Húzza ki a beltéri csöveket. Helyezze fel a beltéri egységet. Helyezze el a csatlakozó kábelt. ögzítse a beltéri egységet. Helyezze vissza a vízelvezetô csövet. Hajlítsa meg a beépített csöveket. ugós hajlító szerszámot, vagy azzal azonos célszerszámot használjon a csövek meghajlításához, hogy a csövek ne nyomódjanak meg. Helyezze fel a beltéri egységet. Vágja méretre és tágítsa ki a beépített csöveket. Miután meghatározta a csövek méretét, tolja el teljesen a készüléket a felerôsítôlapon bal felé. ovábbi információkat a Csövek levágása és tágítása részben találhat. Húzza be a csatlakozó kábelt a beltéri egységbe. külsô és a belsô kábelt az elôlaprács eltávolítása nélkül is csatlakoztathatja. Csatlakoztassa a csôrendszert. ovábbi információkat a Csôrendszer csatlakoztatása részben találhat, a kültéri egység csatlakoztatása fejezetben. (z alábbi lépéseket a kültéri egység csöveinek csatlakoztatása és a gázszivárgás ellenôrzése után végezze el.) zigetelje és fejezze be a csövezést. ovábbi információkat a Csövek szigetelése részben találhat, amely a kültéri egységre vonatkozik, valamint a beltéri/kültéri egység telepítésével kapcsolatos csôrendszer csatlakozásának szigetelése fejezetben. ögzítse a beltéri egységet. B 7

8 4 B PÍ (folytatás) Húzza ki a csöveket és a vízelvezetô csövet beltéri egység telepítése B Helyezze a vízelvezetô csövet a nyíllal jelölt rész közelébe, és rögzítse a csövekhez ragasztószalaggal az ábra szerint. Vízelvezetô Csövek csô VZ jobb oldali csövezés burkolata z alsó csövezés burkolata : csôrendszer kivágásának közepe (a csôrendszer bal hátsó oldala) z alsó csövezés burkolata bal oldali csövezés burkolata Ügyeljen arra, hogy ne szorítsa vagy csípje be a hálózati kábelt a csôátvezetésnél, mert az hôfejlôdést vagy tüzet okoz. hálózati kábel nem akadhat be a 2-állású rögzítônél, és ne legyen túlságosan nagy szabad hely a felerôsítôlap és a beltéri egység között. z rendellenes zajt okozhat. beltéri egység rögzítése kassza a beltéri egységet a felerôsítôlap felsô részére (a beltéri egység ekkor a felerôsítôlap felsô élénél helyezkedik el). Biztosítsa, hogy a kampók a felerôsítôlapon biztonságosan tartsák a készüléket úgy, hogy jobbra-balra mozgatja azt. Beltéri egység Felfogó kampók a felerôsítôlapon Átvezetô a csövek lyukában Csövek Vízelvezetô csô 1. Hálózati kábel elrendezése maradék hálózati kábelt helyezze el a készülék váza mögött, anélkül, hogy kábelköteget képezne belôle. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne csípôdjön a készülék rögzítô kampója (2 helyzetû) és a felerôsítôlap közé. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne feszüljön meg a készülék hátoldala és a felerôsítôlap között. z rendellenes hangot okozhat. csatlakozó kábel behelyezése kb. Hálózat csatlakozókábel Vezetô felület Csatlakozó kábel Csatlakozó kábel VZ 2. Nyomja meg a készülék alsó bal és jobb oldalát a felerôsítôlap felé, amíg a kampók kattanással a nyílásokba nem kerülnek. ázoldali csô Folyadékoldali csô Vízelvezetô csô Ne képezzen köteget a hálózati kábelbôl kábelrögzítô szalaggal. kkor hô keletkezhet és tüzet okozhat. készülék kampója készülék eltávolításához nyomja az aljlapnál lévô PUH jelzést, és húzza a készüléket enyhén maga felé, hogy a rögzítést kioldja. PUH jelölés Felerôsítôlap (zt a bal hátsó és a bal alsó csövezésnél is lehet használni.) 8

9 4 B PÍ (folytatás) vízelvezetô és -lezáró fedél megcserélése Hátulnézet, bal oldali csôtelepítésnél Csôlezáró Átvezetô a csôrendszer lyukában Vízelvezetô csô Csatlakozó kábel Vízelvezetô csô csatlakozó kábel és a vízelvezetô csô elhelyezése bal oldali csövezés esetében. B Vízelvezetô csô Csövek öbb mint kb. 95 cm Csatlakozó kábel Vízelvezetô csô Csôrendszer Hogyan húzza ki a csöveket és a vízelvezetô csövet beépített csövezés esetében. Használjon ragasztó-, tömítôanyagot, a falon lévô nyílás lezárására. öbb mint 70 cm öbb mint öbb mint Csatlakozó kábel Csövek Vízelvezetô csô a fô készülék részére PVC-csô (VP-65) a csatlakozó kábel és a csövek részére PVC-csô a vízelvezetô csô részére Kábel (Jobb oldali csövezésnél hasonlóképpen járjon el.) Kábel Csövek Beltéri egység PVC-csô a vízelvezetô csô részére (VP-20) PVC-csô a vízelvezetô csô részére (VP-30) 5,5 cm 9

10 5 KÁB CKOZÁ B HZ 1. kültéri és a beltéri egység összekötô kábelét az elôlaprács eltávolítása nélkül is be lehet kötni. B 2. kültéri és a beltéri egység közötti összekötôkábel bevizsgált, jóváhagyott, mûanyag szigetelésû, 4 1,5 mm 2 érkeresztmetszetû hajlékony kábel legyen a C 57 szerinti vagy annál vastagabb. Biztosítsa, hogy a kültéri egység és a beltéri egység azonos csatlakoztatási pontjára azonos színû vezeték kerüljön. védôföldelés vezetéke kismértékben hosszabb legyen, mint a többi, ahogyan azt az ábra mutatja, a biztonság érdekében, ha a kábelt kihúzzák a kábelrögzítôbôl. beltéri egység csatlakozói Vezetékek színei 1() 2(N) 3 kültéri egység csatlakozói 1() 2(N) 3 FMZ zt a készüléket megfelelô védôföldeléssel kell ellátni. ögzítse a kábelt a csatlakozópanelre a kábelrögzítôvel (szorítókengyellel). vezeték végének lecsupaszítása és csatlakoztatási követelmények Vezeték csupaszítása Beltéri/kültéri csatlakozópanel 5 mm vagy több vezetôrészt teljesen helyezze be védôföldelés vezetéke kismértékben hosszabb legyen, mint a többi hálózati vezeték, biztonsági okokból. vezetôrészt hosszan helyezte be vezetôrészt nem teljesen helyezte be MFÔ O (ávolság a vezetékek között) MFÔ O O Ne legyen kilógó, elemi vezetékszál, amikor behelyezi a csatlakozóhoz. 10

11 1 VÁZ 2 3 K KDVZÔBB PÍ H (zt az elôzôekben ismertetett Válassza ki a legkedvezôbb helyet címû fejezet alapján végezze) ( 5. o.) KÜ PÍ Miután kiválasztotta a legkedvezôbb helyet, kezdje el a telepítést a beltéri/kültéri egység telepítési ábrája szerint. 1. ögzítse a készüléket betonra, vagy szilárd tartóra vízszintesen csavarokkal (Ø 10 mm). 2. Ha a tetôre szereli fel, vegye figyelembe az erôs szelet és a földrengést. felerôsítô állványt szilárdan rögzítse csavarokkal vagy szögekkel. CÔNDZ CKOZÁ csövek levágása és kibôvítése 1. Használjon csôvágót a méretre vágáshoz, majd távolítsa el a sorját. 2. ávolítsa el a sorját lyuktágító szerszámmal. Ha nem távolítja el a sorját, az gázszivárgást okozhat. Fordítsa lefelé a csô végét, hogy megakadályozza a fém részecskék bejutását a csôbe. 3. Készítse el a csôbôvítést miután behelyezte a bôvítô szerszámot a rézcsôbe. rányítsa lefelé Csô yuktágító ap zorító kar 1. evágás 2. sorja eltávolítása 3. Csôbôvítés Helytelen csôtágítás Kar Kengyel ablon Vörös nyíl jelzés ap 0 1,0 mm Mértékegység: mm ézcsô K Ü lhajolt felület sérült epedt gyenetlen vastagság Ha a csôtágítás megfelelô, a tölcséres rész belsô felülete egyenletesen fényes, és egyenletes vastagságú. mikor a tágított csôrészt a csatlakoztatáshoz illeszti, gondosan ellenôrizze annak minôségét. 11

12 3 CÔNDZ CKOZÁ (folytatás) csôrendszer csatlakoztatása a beltéri egységhez K Ü ágítsa kúposra a rézcsövet, miután felhelyezte rá a csavaranyát (helyezze a réz csôvezeték hajlatába, ha hosszabb csöveket használ). Csatlakoztassa a csôvezetékeket. Helyezze a csövek közepét, és enyhén, kézzel húzza meg a csavaranyát. zután húzza meg a csavaranyákat nyomatékmérô kulccsal, a specifikált nyomatékkal, a táblázatban közölt értékek szerint. Csatlakoztassa a csôrendszert a kültéri egységhez Csavarkulcs Csôméret Ne húzza túl a csavarokat, mert ez gázszivárgást okozhat. Nyomaték Nyomatékmérô kulcs Határozza meg a csövek hosszúságát, majd vágja le a szükséges méretre csôvágóval. ávolítsa el a sorját a levágott peremrôl. ágítsa kúposra a rézcsövet miután felhelyezte rá a csavaranyát (helyezze azt a szelephez). Helyezze a csövek közepét a szelepekhez, és húzza meg az anyát nyomatékmérô kulccsal a táblázatban közölt nyomatékkal. 12

13 4 KZÜK NÍ MKO KONDCONÁÓ PÍ, ÜJN, HO ÁVOÍ VÔ B - BÔ CÔNDZBÔ, a következô eljárás szerint. 1. Csatlakoztassa a töltôcsövet nyomótûs csatlakozóval a töltô készülék ow oldalára, valamint a 3-utas szelep szervizcsatlakozójához. Ügyeljen arra, hogy a töltôcsô végét nyomótûs csatlakozóval csatlakoztassa a szervizcsatlakozóhoz. 2. Csatlakoztassa a töltô készülék középsô csövét a vákuumszivattyúhoz, ellenôrzô szeleppel, vagy vákuumszivattyúhoz és vákuumszivattyú adapterrel. 3. Kapcsolja be a vákuumszivattyút és ellenôrizze, hogy a mûszer mutatója 0 Hgcm (0 MPa)-tól 76 Hgcm ( 0,1MPa)-ig kitér-e. zután távolítsa el a levegôt kb. 10 percen keresztül. 4. Zárja a töltô készülék ow oldali szelepét majd kapcsolja ki a vákuumszivattyút. Ügyeljen arra, hogy a mûszer mutatója kb. 5 percig ne mozduljon meg. Megjegyzés ÜJN, HO B Z Z JÁÁ, HO MKDÁOZZ HÛÔKÖZ ZVÁÁÁ. 5. Bontsa a töltôcsövet a vákuumszivattyúról és a 3-utas szelep szervizcsatlakozójáról. 6. Helyezze fel a 3-utas szelep szervizcsatlakozójára a lezáró anyát, és 18 Nm nyomatékkal húzza meg a nyomatékmérô kulccsal. 7. ávolítsa el mind a 2-utas, mind a 3-utas szelep lezáró anyáit. Mindkét szelepet állítsa OPN (nyitott) helyzetbe, hatlapfejû kulccsal (4 mm). 8. zerelje fel a szeleplezáró anyákat a 2-utas és a 3-utas szelepre. llenôrizze a gázszivárgást. FMZ Ha a mûszer mutatója nem tér ki 0 Hgcm (0 MPa)-tól 76 Hgcm ( 0,1 MPa)-ig a 3. lépésnél, hajtsa végre a következô méréseket: Ha a szivárgás megszûnik, ha a csôcsatlakozásokat újra meghúzza, folytassa a munkát a 3. lépéstôl. Ha a csatlakoztatások ismételt meghúzására nem szûnik meg a szivárgás, javítsa meg a szivárgás helyét. Ne engedje szabadon a hûtôközeget a csövezési munkák során telepítéskor, vagy újratelepítéskor. Ügyeljen arra, hogy a folyékony hûtôközeg fagyást okozhat. K Ü 13

14 5 KÁB CKOZÁ KÜ HZ 1. ávolítsa el a készülék csatlakozópaneljának burkolatát, a csavar oldásával. K Ü 2. kültéri és a beltéri egység közötti összekötôkábel bevizsgált, jóváhagyott, mûanyag szigetelésû 4 1,5 mm 2 érkeresztmetszetû hajlékony kábel legyen a C 57 szerinti vagy annál vastagabb. beltéri egység csatlakozói Vezetékek színei 3. ögzítse a kábelt a csatlakozópanelre a kábelrögzítôvel (szorítókengyellel). 4. Helyezze vissza a csatlakozópanel burkolatát eredeti helyzetébe a csavarral. Megjegyzés csatlakozópanelen a földelô csatlakozót használja a beltéri és kültéri egység összeföldelésére, az ábra szerint. ( földelés jelét a kültéri egység burkolatán csak a japán piacra szánt kivitelnél tüntették fel.) 5. vezetékek végének lecsupaszítását és csatlakoztatási körülményeit lásd a Beltéri egység 5. pontjában. 6 1() 2(N) 3 kültéri egység csatlakozói 1() 2(N) 3 CÖVK Z védôföldelés vezetéke kismértékben hosszabb legyen, mint a többi hálózati vezeték, biztonsági okokból. 1. Kérjük végezze el a csôcsatlakozásoknál a szigeteléseket, amint azt a Beltéri/kültéri egység telepítési ábrája mutatja. Burkolja be a szigetelt csövek végét, hogy megakadályozza a víz bejutását a csôrendszer mentén. 2. Ha a vízelvezetô csô vagy a csatlakozó csövek a szobában vannak (és ahol páralecsapódás keletkezhet) erôsítse meg a szigetelést, 6 mm-es (vagy vastagabb) alkalmas PO- FOM (vagy hasonló) anyaggal. 14

15 Z ÔPÁC ÁVOÍÁ Kérjük, kövesse a következô lépéseket az elôlaprács eltávolítására, ha az szükséges, mint például a szervizelésekor. 1. Állítsa a függôleges levegôáramlás-terelô lapokat vízszintes helyzetbe. 2. olja lefelé az elôlapon lévô két takaró részt úgy, ahogyan azt az ábra mutatja, majd távolítsa el a két csavart. 3. Húzza maga felé az elôlap alsó részét és távolítsa el az elôlaprácsot. mikor visszahelyezi az elôlaprácsot, elôször állítsa a függôleges levegôterelô-lapokat vízszintes helyzetbe, majd hajtsa végre a 2., 3. lépéseket, fordított sorrendben. Csavar akarórész Függôleges levegôáramlás-terelô lapok (Állítsa a függôleges lapokat vízszintes helyzetbe) MÛKÖD Z UOMKU ÜZMMÓD KPCOÓV következôkben ismertetett mûködtetések az UO OFF/ON kapcsoló megnyomásával hajthatók végre. 1. UOMKU ÜZMMÓD z automatikus üzemmód az UO OFF/ON kapcsoló megnyomása után azonnal bekapcsolódik. 2. Z ÜZMMÓD (ZVZ COK) teszt üzemmód az UO OFF/ON kapcsoló több mint 5, de kevesebb mint 8 másodpercig tartó folyamatos megnyomásával indítható. gy pep hang fog hallatszani az 5. másodperc után, amely jelzi, hogy a teszt üzemmód bekapcsolódott. 3. ÁVVZÔ J VZJZÔ HN B-/KKPCOÁ a) artsa nyomva az UO OFF/ON gombot több mint 16, de kevesebb mint 21 másodpercig. Négy pep hang fog hallatszani a 16. másodperc után. b) Nyomja meg az O (hibatörlés) gombot a távvezérlôn. gy pep hang fog hallatszani. c) Nyomja meg egyszer az UO OFF/ON gombot a távvezérlô jelét visszajelzô hang be-/kikapcsolására. gy pep hang jelzi a visszajelzô hang kikapcsolását, míg egy hosszabb pep hang jelzés a bekapcsolását. UO OFF/ON gomb KÜ VÍZVZNK MODÁ Ha a vízelvezetô könyököt használja, akkor a készüléket 3 cm-rel magasabbra helyezze az állványon. Ha a készüléket olyan környezetben használja, ahol a hômérséklet 2 vagy 3 napig 0 C alá süllyed rendszeresen, azt javasoljuk, hogy ne használja a vízelvezetô könyököt, mivel a víz megfagy és a ventilátor nem fog forogni. Vízelvezetô könyök 5 Vízcsô Olyan szögben helyezze el a csövet, hogy a víz enyhe lejtéssel kifelé folyjék. 15

16 NÔZZ VÍZVZ Nyissa fel az elôlapot, és távolítsa el a levegôszûrôket. ( vízelvezetés ellenôrzését az elôlaprács eltávolítása nélkül is elvégezheti.) Öntsön egy pohár vizet a vízelvezetô csô styrofoam tálcájába. llenôrizze, hogy a víz átáramlik a beltéri egység vízelvezetô csövén. tyrol-hab vízelvezetô tálca KZÜK MÛKÖDNK KK Kapcsolja a készüléket hûtés/fûtés üzemmódra, legalább 15 percig. Mérje meg a belépô és a kilépô levegô hômérsékletét. llenôrizze, hogy a belépô és a kilépô levegô hômérsékletének különbsége legalább (vagy nagyobb) mint 8 C hûtés üzemmódban, vagy több mint 14 C fûtés üzemmódban. Kiáramló levegô llenôrzési tételek apasztalható valamilyen mértékû gázszivárgás a csôcsatlakoztatásoknál? Végrehajtotta a hôszigeteléseket a csatlakoztatás csavaranyáinál? csatlakozókábelt fixen csatlakoztatta a csatlakozó dobozban? csatlakozókábelt fixen rögzítette? vízelvezetés megfelelô? ( llenôrizze a vízelvezetést részben található információ.) Megfelelôen van kivitelezve a védôföldelés csatlakoztatása? beltéri készüléket megfelelôen rögzítette a felerôsítôlapra? hálózati tápfeszültség megfelel a készülék névleges tápfeszültségének? endellenes hang hallatszik? hûtés/fûtés üzemmód megfelelô? hômérséklet-szabályozás megfelelôen mûködik? távvezérlô folyadékkristályos kijelzôje (CD) megfelelôen mûködik? Behelyezte a levegôtisztító szûrôt? Panasonic Corporation Weboldal: 16 Felelôs kiadó: Panasonic Marketing urope mbh outh-ast urope Fióktelep Minden jog fenntartva.

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-RE9HKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3978731

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-RE9HKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3978731 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Ваша инструкция PANASONIC CSCE12GKEW http://ru.yourpdfguides.com/dref/5108532

Ваша инструкция PANASONIC CSCE12GKEW http://ru.yourpdfguides.com/dref/5108532 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Panasonic Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ Típusjelek Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Kültéri egység WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 Mielôtt a készüléket üzembe

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC S80MW1E5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5849956

Az Ön kézikönyve PANASONIC S80MW1E5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5849956 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat. Modellek FTK35GV1B FTX25JV1B FTX35JV1B

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat. Modellek FTK35GV1B FTX25JV1B FTX35JV1B SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat Modellek FTX0GVB FTXGVB FTXGVB FTX0JVB FTXJVB FTXJVB FTK0GVB FTKGVB FTKGVB Biztonsági előírások A helyes üzembe helyezés érdekében olvassa el figyelmesen

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FHQ140CAVEB. MODELLEK (Mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FHQ140CAVEB. MODELLEK (Mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (Mennyezetre erősített típus) FHQ5CAVEB FHQ50CAVEB FHQ60CAVEB FHQ7CAVEB FHQ00CAVEB FHQ5CAVEB FHQ0CAVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

RENDSZERŰ klímaberendezések

RENDSZERŰ klímaberendezések SZERELÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZERŰ klímaberendezések TÍPUSOK ( utas levegőfúvás, mennyezetre erősített típus) FXUQ7AVEB FXUQ00AVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT. A KÉZIKÖNYV

Részletesebben

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu Használati utasítás VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz www.permanent.hu Mennyezetre szerelhető kivitel (HSLB sorozat): Ha elhatározta, hová építi be a fan

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS0JVB FTXSJVB FTXSJVB FTXSJVB FTXS0JVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTYN50EV1B FTYN60EV1B FTN50EV1B FTN60EV1B

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTYN50EV1B FTYN60EV1B FTN50EV1B FTN60EV1B R0A Split rendszerű sorozat FTYN0EVB FTYN60EVB FTN0EVB FTN60EVB FTYN0EVB FTN0EVB R0A Split rendszerű sorozat FTYN60EVB FTN60EVB Tartalomjegyzék Oldal Biztonsági előírások... Tartozékok... A berendezés

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR

BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR MAGYAR A problémamentes telepítés érdekében olvassa el és tartsa be gondosan ezeket az utasításokat. Ez a kézikönyv

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 HU MAGYAR 1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETŐ jelzés Ha nem tartják be pontosan

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

Kültéri egység Használati útmutató

Kültéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA6D/O TWH12QB-K3DNA6D/O Kültéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 3 Beszerelési útmutató Beszerelési ábra... 4

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTXG35EV1BS ATXG50EV1B CTXG50EV1BS

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTXG35EV1BS ATXG50EV1B CTXG50EV1BS R0A Split rendszerű sorozat FTXGEVBW FTXGEVBW CTXG0EVBW ATXGEVB ATXGEVB ATXG0EVB FTXGEVBS FTXGEVBS CTXG0EVBS FTXGEVBW FTXGEVBW CTXG0EVBW ATXGEVB ATXGEVB ATXG0EVB FTXGEVBS FTXGEVBS CTXG0EVBS R0A Split rendszerű

Részletesebben

FDB 2001-E FDB 2002-E

FDB 2001-E FDB 2002-E FDB 2001-E FDB 2002-E 3 4 FDB 2001/2002-E Tartalom 47 HU Elektromos szögcsiszoló HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szögcsiszolójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba

Részletesebben

3-083-085-11 (1) Flash. Blesk Návod k obsluze. Blesk Návod na použitie. Lampa błyskowa Instrukcja obsługi. Vaku Kezelési útmutató HVL-F32X

3-083-085-11 (1) Flash. Blesk Návod k obsluze. Blesk Návod na použitie. Lampa błyskowa Instrukcja obsługi. Vaku Kezelési útmutató HVL-F32X 3-083-085-11 (1) Flash Blesk Návod k obsluze Blesk Návod na použitie Lampa błyskowa Instrukcja obsługi Vaku Kezelési útmutató CZ SK PL HU HVL-F32X Sony Corporation 2003 Printed in Czech Republic 2 HU Magyar

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat RXS50G2V1B RKS50G2V1B RXS60F2V1B RKS60F2V1B RN50E3V1B RN60E3V1B RYN50E3V1B RYN60E3V1B ARXS50G2V1B

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat RXS50G2V1B RKS50G2V1B RXS60F2V1B RKS60F2V1B RN50E3V1B RN60E3V1B RYN50E3V1B RYN60E3V1B ARXS50G2V1B R0A Split rendszerű sorozat RXS0GVB RXS60FVB RYN0EVB RYN60EVB RKS0GVB RKS60FVB RN0EVB RN60EVB ARXS0GVB R(X)(K)S0GVB R(X)(K)S60FVB R(Y)N0+60EVB ARXS0GVB R0A Split rendszerű sorozat Tartalomjegyzék Oldal

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK) és

Részletesebben

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN 6 o VÉSZVILLOGÓ 183 o HA A MOTOR TÚLMELEGEDET 183 o AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ o TÚLMELEGEDÉSE 184 o A GÉPKOCSI MEGEMELÉSE ÉS A KEREKEK CSERÉJE 184 o Az emelõ helye 184 o Pótkerék

Részletesebben

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Ez a Beépítési útmutató a hűtő-fagyasztószekrények bútorzatba való beépítésére vonatkozik és a szakemberek számára készült. A készülék beépítését az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

L 3206 CD/CDT L 3208 CD

L 3206 CD/CDT L 3208 CD Tartalom Használt szimbólumok.......... 155 Mûszaki adatok............... 155 Az elsõ pillantásra.............. 156 Az Ön biztonsága érdekében..... 157 Zaj és vibráció................. 160 Használati útmutató............

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Micra 60 Hővisszanyerős szellőztető berendezés 2 Micra 60 TARTALOM Biztonsági előírások 3 Bevezető 5 Rendeltetés 5 Szállítási egység 5 A jelölések felsorolása 5 Főbb műszaki jellemzők

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Mielõtt használatba venné a légkondícionálót, kérjük figyelmesen olvassa el azt az útmutatót SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt az útmutatót Az útmutatóban hasznos tanácsokat

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Klímaberendezések. MODELLEK 2-utas kifúvás, mennyezetre erősített, kazettás típusú

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Klímaberendezések. MODELLEK 2-utas kifúvás, mennyezetre erősített, kazettás típusú SZERELÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK -utas kifúvás, mennyezetre erősített, kazettás típusú FXCQ0AVEB FXCQ5AVEB FXCQ3AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ5AVEB OLVASSA

Részletesebben

Honeywell. 61-es és 62-es Sorozat Modutrol IV Motorok TULAJDONSÁGOK ALKALMAZÁS

Honeywell. 61-es és 62-es Sorozat Modutrol IV Motorok TULAJDONSÁGOK ALKALMAZÁS 61-es és 62-es Sorozat Modutrol IV Motorok TULAJDONSÁGOK GÉPKÖNYV ALKALMAZÁS A 60-as sorozatú Modutrol IV motorok rugóvisszatérítéses vagy rugóvisszatérítés nélküli, háromvezetékes kétállású vagy arányszabályzós

Részletesebben

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR 4 AJTÓHOZ A DOBOZ TARTALMA 4 db központizár mozgató motor (2 db vezérlő 2 db vezérelt) 4 db mozgató pálca

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK 2-utas kifúvás, mennyezetre erősített, kazettás típusú FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ

PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ TERMÉK LEÍRÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) elektromechanikus motor lakó és kereskedelmi ingatlanok fogasléces

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

LIEBHERR ENERGIATAKARÉKOS BORKLÍMA SZEKRÉNYEK WK TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR ENERGIATAKARÉKOS BORKLÍMA SZEKRÉNYEK WK TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR ENERGIATAKARÉKOS BORKLÍMA SZEKRÉNYEK WK TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu web-site:www.assur.hu

Részletesebben

CROSS 30 30E kapunyitó automatika

CROSS 30 30E kapunyitó automatika CROSS 30 30E kapunyitó automatika Szerelési és karbantartási útmutató Verzió: 01/2005 Dátum: 2005 december Rev: 2005.02.07 Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

KOELNER HUNGÁRIA KFT.

KOELNER HUNGÁRIA KFT. 1. Behajtási mélység állító 2. Állítható orr-rész 3. Övakasztó 4. Irányváltó kar 5. Mőködtetı billentyő zár 6. Mőködtetı billentyő 7. Csavarmegvezetı 8. 3 m-es vezeték Mőszaki adatok: Feszültség 230 V

Részletesebben

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ SZERELÉSI KÉZIKÖNYV A termék felszerelése előtt mindenképp olvassa el ezt az szerelési kézikönyvet. Tartalomjegyzék 1. Biztonsági óvintézkedések...2 2. Tartozékok...4 3. A távirányító

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

i-miev Mentési Kézikönyv

i-miev Mentési Kézikönyv i-miev Mentési Kézikönyv Bevezetés Az utasok mentése során egy balesetet szenvedett járműből, illetve a sérült jármű kezelésekor ennek az utasításnak az előírásait kell követni. Ha nem tartja be ezeket

Részletesebben

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS RHD-262CE[7741380]_RHD-262CE[7741380].qxd 03/11/2011 20:23 Page 2 www.keyang.com ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ RHD-262 A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. TÍPUSOK 2 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített, kazettás típus

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. TÍPUSOK 2 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített, kazettás típus ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZERŰ Klímaberendezések TÍPUSOK 2 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített, kazettás típus FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ125AVEB

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

CSAVARBEHAJTÓ. Használati utasítás

CSAVARBEHAJTÓ. Használati utasítás MAKITA CSAVARBEHAJTÓ 6822 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV IN Mennyezeti és padlós típus Nagyon köszönjük, hogy a mi légkondíciónálónkat vásárolta meg. Mielőtt használná a légkondicionálóját, kérjük figyelmesen olvassa el a kézikönyvet és

Részletesebben

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Használati útmutató (HU) 0558008706 BIZTOSÍTSA, HOGY EZ AZ INFORMÁCIÓ ELJUT A BERENDEZÉS KEZELŐJÉHEZ.A SZÁLLÍTÓTÓL KÜLÖN PÉLDÁNYOKAT

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Helytelen felszerelés

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC Használati utasítás Olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használat céljából 54 MŰSZAKI ADATOK Típus Hűtési teljesítmény Energia/Amper fogyasztás hűtésnél*

Részletesebben

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vésőkalapács HK1820L KETTŐS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

281XP 288XP. Használati utasítás. Magyar

281XP 288XP. Használati utasítás. Magyar Használati utasítás 281XP 288XP Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Magyar A fırészen látható szimbólumok: A SZIMBÓLUMOK

Részletesebben

Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv

Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a HF-6W termék megfelel

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt

Részletesebben

POWX07551T HU 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX07551T HU 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 5 5.1 Munkakörnyezet... 5 5.2 Elektromos biztonság... 5 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A HU MAGYAR törzsfájl g60 TEN, TEL K085109A 0814 Ezennel kijelentjük, hogy az alább megnevezett termék klalakitésa és épitési módja alapján, valamint az általunk forgalmezott kivitelben megfelel az idevágó,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6300 3007 04/99 HU Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SM 400 és SM 500 tároló melegvíztermelõ Kérjük megõrizni Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.....................................................

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A HŰTŐSZEKRÉNY BIZTONSÁGA Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Az útmutatóban a készülék

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342 EGG6242 EGG6342...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: Névleges feszültség: Érintésvédelmi osztály: Névleges össz. teljesítmény Az izzók teljesítménye A készülék méretei: magasság: szélesség:

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. Szimbólumok az útmutatóban

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. Szimbólumok az útmutatóban L602VR Tartalom Használt szimbólumok........... 133 Mûszaki adatok................ 133 Az elsõ pillantásra.............. 134 Az Ön biztonsága érdekében...... 135 Zaj és vibráció................. 137 Használati

Részletesebben

Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő HUN_MFL690 0.0.8. : Page 00 LG LG Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő Telepítési és használati útmutató Modellek: PQRCVSL0 PQRCVSL0QW FONTOS A termék telepítése előtt mindenképpen olvassa végig ezt

Részletesebben

4a 4b 4c. 8a 8b 8c 11. 9a 9b 9d 9e 9c

4a 4b 4c. 8a 8b 8c 11. 9a 9b 9d 9e 9c 5 2 6 4a 4b 4c 3 8a 8b 8c 11 9a 9b 9d 9e 9c 1 10 12 5 5 6 3 = reg. TM of Multi Media dyras LLC Kezelési útmutató a dyras ALDS-430 5.1-es házimozi hangszórórendszerhez Kezelési útmutató a dyras ALDS-430

Részletesebben

Hideg- és melegvíz adagoló berendezés Használati utasítás

Hideg- és melegvíz adagoló berendezés Használati utasítás Hideg- és melegvíz adagoló berendezés Használati utasítás Modell: WFD-410L A berendezés használatának megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, a legjobb használat és a hosszú élettartam

Részletesebben

Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás 355 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Magyar Szimbólumok A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA VIGYÁZAT

Részletesebben

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15 A Technogym, a Selection TM és az Ergo Multigrips TM a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a., 2003 május. A Technogym

Részletesebben

HU Használati útmutató

HU Használati útmutató HG694340XB HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás 240F 240R 250R 252R 265R Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás 240F 240R 250R 252R 265R Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

K750. Használati utasítás

K750. Használati utasítás Használati utasítás K750 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen látható

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót 1 Tartalomjegyzék Leírás... 2 Tulajdonságok...2 Műszaki adatok... 3 Funkciókalapelvei...4 Párátlanító

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez 99.48.06-B Magyarországi képviselet: Becker Kft 1113 Budapest, Diószegi u. 37 Tel: 372-7332 Fax: 372-7330 e-mail: info@beckerkft.hu

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Tartalom 42 HU Akkumulátoros

Részletesebben

Vályús mángorlók. hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr.

Vályús mángorlók. hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr. Használati útmutató Vályús mángorlók PM 1318 PM 1418 PM 1421 Feltétlenül olvassa el a használati és felállítási útmutatót hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és

Részletesebben