Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep"

Átírás

1 Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep H Beépítési és üzemeltetési utasítás / 0999

2 Tartalom 1. Általános rész Alkalmazási terület Csatlakozó méretek és teljesítmény adatok Az előírások jelzése ebben az üzemeltetési útmutatóban Személyek minősítése és oktatása A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő veszélyek Az üzemeltető / kezelő biztonsági előírásai A karbantartás, felügyelet és szerelési munkák biztonsági előírásai Saját átépítés és tartalék alkatrész gyártás Meg nem engedett üzemvitel Szállítás és tárolás Szerelés A csővezetékek csatlakoztatása Nyomóvezeték Csatlakozások a tartályon A DrainLift S előfalas beépítése Pince víztelenítés Villamos bekötés Hálózati feszültség ellátás DrainLift S EM DrainLift S DM DrainLift S szerelőfalas telepítéshez EM és DM Szintszabályozás és riasztás bekötése Üzemeltetés Karbantartás Üzemen kívül helyezés Szétszerelés és összeszerelés Zavarok...12 EG konformitás nyilatkozat Ezennel kijelentjük, hogy a DrainLift S típusú szennyvíz átemelő telepek sorozat a szállított kivitelben megfelel a következő vonatkozó rendelkezéseknek: EG-Maschinenrichlinie 97/37/EG (gépészeti irányelvek) EMW Richtlinie /89/336/EWG (irányelv) i.d.f. 92/31/EWG EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG (kisfeszültség irányelv) Alkalmazott harmonizált szabványok, különösképpen: EN EN EN Oschersleben, G.Berking minőségbiztosítási vezető

3 Igen tisztelt Vevő! Ön ezzel a termékkel egy nagy értékű műszaki berendezést vásárolt, mely a legmodernebb gyártási eljárásokkal készült és széleskörű minőségellenőrzésen esett át. Ha az üzemeltetés során mégis előáll valamilyen hibajelenség, kérjük, forduljon a szakszervizhez vagy a Wilo vevőszolgálathoz. Ahhoz, hogy a berendezés az Ön teljes megelégedésére működjön, előírásszerűen kell telepíteni. Kérjük, gondosan olvassa el az üzemeltetési útmutatót a beszerelés és üzembe helyezés előtt. Azokra a károkra, melyek az üzemeltetési útmutató és a helyi előírások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeznek, pl. a telep a megadott határértékeken kívül való üzemeltetése, nem terjed ki a garancia. A garanciaidő alatt javítás, helyreállítás, változtatás csakis a mi egyetértésünkkel lehetséges. A helyi áramszolgáltató rendelkezéseit is be kell tartani. FIGYELEM! Ez az üzemeltetési útmutató csak az alapkivitelre vonatkozik. A készülék rendeltetésszerű kezelésének a feltétele a szakképzett személy általi beüzemelés. Amennyiben nem található meg az összes információ és útmutatás ebben az útmutatóban, kérjük, kérdezze meg a legközelebbi Wilo vevőszolgálattól. Probléma esetén, forduljon a legközelebbi Wilo vevőszolgálathoz. 1. Általános rész 1.1 Alkalmazási terület A Wilo DrainLift S egy az EN szerinti szennyvízátemelő telep, fekáliamentes és fekáliatartalmú szennyvíz visszatorlódás-mentes eltávolítására, épületekben és telkeken a torlasztási szint alatt levő víztelenítőkből. A DIN 1986 általános előírásai szerint a telep, különleges kompakt kivitelének köszönhetően, szerelőfal mögött helytakarékosan is telepíthető. A DIN 1986, 3. Rész előírásai szerint víztelenítő rendszerbe a következőket lehet belevezetni: Háztartási tisztítatlan víz, az emberi vagy amennyiben szükséges vagy megengedett állati szennyvíz a szükséges öblítővízzel, esővíz, ha más elvezetési módja nem megengedett. Nem lehet belevezetni többek között a következőket: Szilárd anyagok, szálas anyagok, kátrány, homok, cement, hamu, durva papír, törmelék, szemét, vágóhídi hulladék, zsírok, olajok. A DIN 1986, 1. Rész 9.5 pontja szerint olyan üzemekben, ahol zsírtartalmú szennyvíz keletkezik, zsírleválasztót kell a telep elé beépíteni! DN 40 csatlakozás DN 70 légtelenítő vezeték megfigyelőnyílás szintszabályozás DN 80 Nyomócsatlakozás 1. ábra: A telep felépítése Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk! 3

4 1.1. Csatlakozó méretek és teljesítmény adatok Áramnem [V] 1 ~ ~ 400 Csatlakozó teljesítmény [kw] 1,1 Névleges áram [A] 7,5 3 Méret: hossz./mag./szél. [mm] 799 x 400 x 300 Bruttó térfogat [l] 45 Kapcsolási térfogat [l] 20 Szállítómagasság [m] 6,5 Térfogatáram [m 3 /h] 55 Védettség IP 67 Tömeg [kg] 30 Maximális közeghőmérséklet [ C] 40 (rövid ideig 60) Szilárd szenny. max. mérete [mm] 40 Befolyócsatlakozás DN 100 / (40) Nyomócsatlakozás DN 80 Ezt a berendezést nem szabad az adattáblán feltűntetett határértékeken: szállított mennyiség, fordulatszám, nyomás és hőmérséklet valamint más, az üzemeltetési útmutatóban vagy a szerződésben levő értékeken túl üzemeltetni! FIGYELEM! A telepet nem folyamatos üzemre tervezték! Az adattáblán feltüntetett szállító mennyiség a szakaszos üzemmódra (S3,15 % 30 kapcsolás/ óra) érvényes. A maximális megengedett hozzáfolyási mennyiség mindig kisebb kell legyen a szivattyú szállító mennyiségénél. Az előírt elektromos csatlakoztatási értékeket és a szerelési és karbantartási utasításokat feltétlenül figyelembe kell venni! A készüléknek a megadott határokon kívüli üzemeltetése túlterheléshez vezet, melyet az nem képes elviselni. Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása személyi sérülésekhez és dologi károkhoz vezethet. 2. Biztonság Általános rész Ez az üzemeltetési útmutató alapvető utasításokat tartalmaz, melyeket a telepítésnél, üzemeltetésnél és karbantartásnál figyelembe kell venni. Ezért ezt az üzemeltetési útmutatót a szerelés előtt a szerelést végzőnek, illetve az illetékes szakszemélyzetnek / üzemeltetőnek feltétlenül el kell olvasnia! Nem csak az ebben, a Biztonság fejezetben ismertetett általános biztonsági előírásokat, hanem a következő fejezetekben ismertetett speciális biztonsági előírásokat is figyelembe kell venni Az előírások jelzése ebben az üzemeltetési útmutatóban Ebben az üzemeltetési útmutatóban azokat a biztonsági előírásokat, melyek figyelmen kívül hagyása személyi biztonságot veszélyeztet, az általános veszélyjellel jelöljük. Elektromos feszültségre a külön is figyelmeztet. Azokat a biztonsági előírásokat, melyek figyelmen kívül hagyása a berendezést és annak működését veszélyezteti, a FIGYELEM! jelzi Személyek minősítése és oktatása A szerelést, karbantartást végző és a felügyeletet ellátó személyzetnek erre a munkára megfelelő minősítéssel kell rendelkeznie A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő veszélyek A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása személyi sérülésekhez és a berendezés károsodásához vezethet. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása bárminemű kárpótlási igény elvesztéséhez vezet. 4 Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

5 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása pl. a következő veszélyeket vonhatja maga után: A telep fontos funkcióinak működésképtelensége Személyek veszélyeztetése elektromos vagy mechanikus behatás miatt Személyek veszélyeztetése a higiéniai előírások figyelmen kívül hagyásakor fekáliával való üzemelés esetén Személyek és a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása esetén A biztonság előírásoknak megfelelő munkavégzés Az ebben az üzemeltetési útmutatóban ismertetett biztonsági előírásokat, a vonatkozó nemzeti baleset-megelőzési előírásokat, valamint az üzemeltető esetleges belső munka, üzemi és biztonsági előírásait figyelembe kell venni Az üzemeltető / kezelő biztonsági előírásai A vonatkozó baleset-megelőzési előírásokat be kell tartani. Az elektromos energia által okozott veszélyeztetést ki kell zárni. A VDE és a helyi elektromos áram szolgáltató előírásait figyelembe kell venni A karbantartás, felügyelet és szerelési munkák biztonsági előírásai Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy minden karbantartási, felügyeleti és szerelési munkát arra felhatalmazott és minősített szakszemélyzet végezzen, aki az üzemeltetési útmutató beható tanulmányozása révén kellő információt szerzett. A berendezésen alapvetően csak nyugalmi állapotában szabad munkákat végezni. Az ismételt üzembe helyezés előtt az Üzembe helyezés fejezetben ismertetett pontokat figyelembe kell venni Saját átépítés és tartalék alkatrész gyártás A berendezés átépítése vagy megváltoztatása csak a gyártóval történt megbeszélés után megengedett. Eredeti alkatrészek és a gyártó által elfogadott tartozékok szolgálják a biztonságot. Egyéb alkatrészek alkalmazása az abból eredő következményekért való felelősség megszűnéséhez vezethet Meg nem engedett üzemvitel A szállított berendezés üzembiztonsága csak az üzemeltetési útmutató 1. fejezetében megfelelő előírásszerű alkalmazás esetén szavatolt. 3. Szállítás és tárolás A berendezést karton csomagolásban szállítjuk. Vigyázni kell arra, hogy ne szenvedjen ütést vagy ne essen le. A berendezést a csomagoláson feltüntetett adatoknak megfelelően szárazon és fagymentesen kell tárolni. 4. Szerelés Az átemelő telep számára szükséges hely akkora legyen, hogy minden kezelendő és karbantartandó alkatrész mellett és felett egy legalább 60 cm széles és magas munkatér legyen. A helyiséget, ahová a berendezést telepítettük, kellően meg kell világítani. Teremvíztelenítés céljára egy szivattyú zsompot kell kialakítani. A méreteket a telepítési rajznak megfelelően (2. ábra) kell figyelembe venni. A DrainLift S szerelőfal mögötti beépítése esetén, kérjük, vegyék figyelembe a 4.2 fejezetet. Az átemelő telepeket felúszásmentesen kell telepíteni. Ehhez a rögzítő idomokat a DrainLift S mindkét homlokoldalán a tartókörmökbe kell helyezni, majd a szállított dűbelekkel és csavarokkal a talajba kell rögzíteni (3. ábra). Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk! 5

6 1 ~ 230 V vagy 3 ~ 400 V karimás csonk rugalmas tömlőcsatlakozással tolózár visszafolyásgátló 2. ábra: A WILO- DrainLift S átemelő telep telepítési rajza rögzítő idom 3. ábra: A DrainLift S felúszásmentes rögzítése 6 Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

7 4.1. A csővezetékek csatlakoztatása A csővezetéket feszültségmentesen kell csatlakoztatni, és a súlyát (feltöltve) alá kell támasztani. A csővezetékről erők és nyomatékok nem adódhatnak át a berendezésre. Minden vezetékcsatlakozást hangszigetelve és flexibilisen kell kialakítani. A tömlőbilincseket gondosan meg kell húzni (nyomaték 5 Nm). A tartály hozzáfolyási oldalán és a visszafolyásgátló mögött (a nyomott oldalon) kiegészítő tolózár szükséges Nyomóvezeték Az esetleges visszatorlódás elkerülése érdekében a csővezetéket csőhurokkal (szifon) kell kialakítani. A szifon legmagasabb pontjának az alsó éle a helyi visszatorlasztási szint fölött legyen (rendszerint az utcaszegély felső éle). A vonatkozó előírások szerint a nyomóvezetéket egy szennyvíz visszafolyásgátlóval, és a leeresztéshez egy légbeszívóval kell ellátni Csatlakozások a tartályon Az átemelő telep DN 100 hozzáfolyó csonkját a tartály két hosszmenti oldalára és/vagy a hátoldalára lehet felszerelni, választhatóan. Ehhez a tartályfalba egy lyukat kell vágni a berendezéssel együtt szállított, és egy fúrógépbe fogott lyukvágóval (ld. 4. ábra). A lyukvágót gyárilag 124 mm-re kell beállítani. A lyukvágót a tartályon levő jelzésre kell helyezni. Ezek a központ jelek a 180 és a 250 számmal vannak jelezve. Ezek a központ jelek magasságát - tartály aljától mért távolságukat - jelentik. 180 mm az álló WC-k standardmagassága, 250 mm a falra szerelhető WC-k standardmagassága. A fúrógép legyen állítható fordulatszámú, és csak 100 és 200 1/min közötti fordulattal használható. Ezután a kapott lyuk éléről a sorját el kell távolítani, hogy a berendezéssel együtt szállított DN 100 beömlő-csatlakozó tömítés a tartályfalra felszerelhető legyen (ld. 4b. ábra). A DN 100-as cső csak a beömlő-csatlakozó tömítésbe csúsztatható bele. Ehhez a csövet előtte enyhén zsírozzuk be. Kéjük, vegyék figyelembe, hogy egy berendezéshez csak egy DN 100 beömlő-csatlakozó tömítést adunk. További DN 100 beömlések esetén a beömlő-csatlakozó tömítést tartozékprogramunkból kell megrendelni. A DN 70 légtelenítő cső számára a csatlakozás a tartály fedelén található (ld. 1. ábra). Ez gyárilag nyitva van, és egy Konfix-csatlakozóval van a tartályra rögzítve. A légtelenítő vezetékre való csatlakozáshoz a Konfix-csatlakozóba egy lyukat kell vágni és a légtelenítő csövet bedugni. A berendezésen ezeken kívül két DN 40 csatlakozási lehetőség is van még. Az egyik a tartály tetején található. A másik a homlokoldal aljánál. Mindkét csatlakoztatási lehetőség gyárilag zárva van. Szükség esetén lehetőleg lyukvágóval, fúrófeltéttel, vagy pedig fűrésszel a berendezéshez a hozzáfolyást biztosítani lehet. Ha lyukfűrész nincs, a csonk fenekét egy fűrésszel is levághatjuk, 5. ábra. Ez esetben vigyázni kell, hogy a csonkon a gyűrűperem megmaradjon, hogy a csatlakozó flexibilis tömlő rendeltetésszerűen rögzíthető legyen egy bilinccsel. Az alsó DN 40 csonk egy kézi membránszivattyú csatlakoztatására alkalmas, vagy pedig kád vagy zuhanyozó becsatlakoztatására. Ez esetben a hozzáfolyó vezetéket szifonszerűen kell kiképezni, legalább 180 mm magassággal (ld. 5b. ábra), hogy a kádba vagy a zuhanyozóba a visszafolyást megakadályozzuk. Ahhoz, hogy a közeg folyamatos áramlását biztosíthassuk a berendezésbe, a hozzáfolyó vezetékeket ejtéssel kell fektetni (DN 100-ig legalább 1:50-es ejtés kell). Amennyiben az Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk! 7

8 adott esetben ettől az értéktől el kell térni, a 0,7 m/s legalacsonyabb sebességérték alá nem szabad menni. A befolyó vezeték jó leürülésének érdekében a lépcsőt lehetőleg a berendezés közelében kell kialakítani. A zuhanyzó vagy kád és az átemelő telep közé visszafolyásgátló beépítése nem megengedett. lyukvágó DN 100 beömlő-csatlakozó tömítés tartályfal 4. ábra a) A lyukvágó alkalmazása egy DN 100 hozzáfolyás kialakításához b) berendezéssel szállított DN 100 beömlő-csatlakozó tömítés beépítése 5a. ábra: A csatlakoztatandó tartálycsonk előkészítése legalább 180 mm 5b. ábra: A DN 40-es csővezeték fektetése kád vagy zuhanyzó az elülső csonkra való csatlakoztatásánál 8 Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

9 4.2. A DrainLift S előfalas beépítése A DrainLift S csak 300 mm-es kis mélysége miatt szerelőfal mögé is beépíthető. Ehhez először az előfal profilját kell kialakítani. és a talajra illetve a falra kell rögzíteni. A DrainLift S hosszoldalán a tartálynak 35 mm mély és magas bemélyedése van. Ezzel az átemelő telepet közvetlenül a szerelőfal profilsínjei fölé fektethetjük, úgy, hogy a 300 mm maximális beépítési mélységet ne lépjük túl. A hosszanti profilsínt úgy FIGYELEM! kell a talajra rögzíteni, hogy az átemelő telep biztosan legyen rögzíthető, azaz, a profilsínek rögzítő idomai megfelelően kb. 800 mm távolságban legyenek. Ezután az átemelő telepet a rögzítő idomokkal be kell állítani és a visszafolyásgátlót és a tolózárat a karimás átmeneti idomhoz kell rögzíteni. Miután a hozzáfolyó vezeték(ek)et a és a nyomóvezetéket felszereltük, a szerelőlap elemeit fel lehet szerelni annak profilsínjeire. A telep felügyeletének a biztosítására megfigyelő/kezelő nyílást kell kialakítani. Ez része a termékpalettának, és 800 mm szélesek és 500 mm magasak. A kezelőkeretet úgy kell felszerelni, hogy minden kezelendő részt elérhessünk. Kérjük különösen figyeljenek arra, hogy a kezelőkeret felszerelésével a elegendő hely legyen a motor és a szintszabályozás kicseréléséhez. Ezenkívül adott esetben a süllyesztett elosztó (opció) számára is kell egy nyílást készíteni a szerelőfalba. A DrainLift S csatlakoztatását az elosztóhoz a 6a. ás 6b. ábrák mutatják. A DrainLift S beépítésénél javasoljuk továbbá, hogy az átemelő telephez egy kézi membránszivattyút építsenek be a szerelőfalba. Ehhez az alsó DN 40 hozzáfolyó csonkot kell használni. Ha a kézi membránszivattyút nem építjük be az átemelő telepbe, akkor egy kombinált légtelenítő csövet lehet a légtelenítő vezetékre szerelni. Ez a kombinált cső tartozékként kapható. Havária esetben a kombinált cső megfigyelő nyílását ki kell csavarozni. Ekkor egy flexibilis tömlőt (melynek másik vége a kézi membránszivattyún van) bevezethetünk a berendezésbe és a tartályt kézzel leüríthetjük. Leürítés után a légtelenítő kombinált cső megfigyelő nyílását erősen visszacsavarozzuk, a bűzelzárás miatt. Mivel havária esetben a FIGYELEM! berendezésben túlnyomás keletkezhet, a tartályfal és a házfal illetve a szerelőfal palánkja között kb. 10 mm távolságot kell tartani. 6a. ábra: A DrainLift S EM (1 x 230 V) csatlakoztatása az opcióként kapható süllyesztett elosztóhoz. Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk! 9

10 6b. ábra: A DrainLift S DM (3 x 400 V) csatlakoztatása az opcióként kapható süllyesztett elosztóhoz. 7. ábra: Pincevíztelenítés beépítési példa 1., légtelenítés 2., hozzáfolyás 3., visszatorlasztási szint (legtöbbször az utca felső szintje) 4., víztelenítő szivattyú 10 Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

11 5. Pince víztelenítés (7. ábra) Ha a helyiséget automatikusan akarjuk vízteleníteni, akkor, különösen vízszivárgás vagy elárasztás veszélye esetén, egy merülőmotoros szivattyúval felszerelt kiegészítő szivattyú zsomp kialakítása javasolt. A szivattyút a telep szállítómagassága szerint kell kiválasztani. A zsompgödör méretei legalább 500 x 500 x 500 mm legyenek. A kézi víztelenítéshez (választhatóan) egy kézi membránszivattyú áll rendelkezésre (tartozék). Egy háromútú szelep (tartozék) átváltásával lehetséges a tartály illetve a zsomp kézi membránszivattyúval történő víztelenítése. 6. Villamos bekötés Az elektromos bekötést csak villamos szakszemélyzet végezheti. A vonatkozó szabványokat be kell tartani. Minden készüléket, mint süllyesztett elosztó, alarmjeladó, száraz helyiségekben, elárasztásbiztosan kell telepíteni. A kapcsolószekrény és az alarmjeladó elhelyezésénél a szabvány előírásait figyelembe kell venni. A feszültség és frekvencia feleljen meg az adattáblán megadottaknak. A típustáblája szerinti külön tápfeszültséget biztosítani az alarmkapcsoló készülék számára, A motorvédő kapcsoló beállítási értékét a motor névleges áramával összehasonlítani, és - ha szükséges - megfelelően beállítani. Alarmkapcsoló készüléket csatlakoztatni. A betáplálást 3 ~ 400 V-nál mint 5-vezetékes rendszert kell kiépíteni. A csatlakoztatásnál a helyi áramszolgáltató, a kapcsolókészülék bekötési rajzának és az üzemeltetési útmutatójának az előírásait figyelembe kell venni. A bekötési rajz és az üzemeltetési útmutató a kapcsolókészülékhez mellékelve Hálózati feszültség ellátás DrainLift S EM L, N, PE: Hálózati csatlakozó 1 ~ 230 V, VDE 0620-nak megfelelő kivitelű dugasszal (2s+f) DrainLift S DM L1, L2, L3, N, PE: Hálózati csatlakozó 3 ~ 400 V, N, PE, VDE 0623-nak megfelelő kivitelű CEE-dugaszszal DrainLift S szerelőfalas telepítéshez EM és DM Süllyesztett elosztó (opció) csatlakoztatási rajza szerint (6a és 6b ábra) Szintszabályozás és riasztás bekötése A DrainLift S gyárilag két nyomásérzékelővel van ellátva. Az első nyomásérzékelő a szivattyúval és a hálózati csatlakozóval van összekábelezve, normál üzem esetére. A második nyomásérzékelő figyelmeztetésre használható, és feszültségmentes érzékelőként került kialakításra. Ennek a nyomásérzékelőnek a bekötéséhez először a hálózati dugaszt húzzuk ki, és a és a szintszabályozás fedelét Alarmjel esetén az érintkező nyit Alarmjel esetén az érintkező zár 8. ábra: A riasztás nyomásérzékelő bekötése Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk! 11

12 vegyük le. A PG vak-csavarzatokat el kell távolítani, és a megfelelő csavarzatokat (PG11) kell helyettesíteni. A figyelmeztető nyomásérzékelő (feketén jelölt) a 8. ábra szerinti kialakítású. Az alarmjeladót az 1 és 3 kapcsokra kötve zár az érintkező a tartálybeli megfelelő töltési magasság elérésekor. Az alarmjeladót az 1 és 2 kapcsokra kötve alarmjelzéskor nyit az érintkező. A figyelmeztető nyomásérzékelő bekötése után a fedelet rá kell zárni, és a kábelcsavarzatokat meg kell húzni. 7. Üzemeltetés Üzemmód: VDE szerinti S3 szakaszos. A kapcsolókészülék és a szivattyú üzemeltetési útmutatóját figyelembe kell venni! (a kapcsolókészülékhez mellékelve). Először ellenőrizni kell, hogy az üzemi feszültség és a forgásirány megfelelő-e. A szárazonfutást el kell FIGYELEM! kerülni. A berendezést csak akkor szabad beüzemelni, ha a vonatkozó előírások teljesülnek. Elárasztás esete: A DrainLift S elárasztásbiztos, elárasztási magasság 2 m v.o., elárasztási időtartam: 7 nap. 8. Karbantartás A víztelenítő telepeket úgy kell karbantartani és megjavítani, hogy keletkező szennyvizet rendeltetésszerűen el tudja távolítani és az elváltozásokat időben fel lehessen ismerni és meg lehessen szüntetni. Továbbá, havonta egy felülvizsgálat szükséges, hogy a szivattyú akadálymentesen tud-e üzemelni. 9. Üzemen kívül helyezés Hosszabb állásidő után javasolt a szivattyút a szennyeződésektől megtisztítani. 10. Szétszerelés és összeszerelés szét- és összeszerelés csak szakszemélyzet által végezhető hálózati feszültségről lekapcsolni tolózárakat elzárni (hozzáfolyás és nyomóvezeték) gyűjtőtartályt leüríteni (pl. kézi membránszivattyú) tisztításhoz ezután a megfigyelő fedelet le kell csavarozni 11. Zavarok Zavarok Az okok és megszüntetésük számjele a szivattyú nem szállít 6, 7, 8, 9, 16, 10, 17 a szivattyú túl keveset 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 14 szállít áramfelvétel túl nagy 1, 2, 4, 5, 8, 14 szállítómagasság túl kicsi teljesítményfelvétel túl nagy a szivattyú nyugtalanul és zajosan jár 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17 2, 3, 14 1, 2, 3, 10, 13, 14, 15, 16 Ipari üzemekben 1 4 évente, többlakásos házakban 1 2 évente a telepeket karban kell tartani. A karbantartást jegyzőkönyvezni kell. Javasolt, hogy egy felügyeleti és karbantartási szerződést kössenek egy szakcéggel. 12 Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

13 Ok megszűntetése 1) 1 Szivattyú-hozzáfolyás vagy a járókerék blokkolva A szivattyúban és/vagy a tartályban a lerakódásokat eltávolítani 2 Rossz forgásirány 2 fázist a villamos bekötésben felcserélni 3 belső részek elkopása az elkopott alkatrészek felújítása 4 túl alacsony üzemi feszültség 5 két fázis van csak hibás biztosíték csatlakozásokat megvizsgálni 6 A motor nem megy, mert nincs feszültség villamos bekötést megvizsgálni, 7 Szivattyú hozzáfolyás blokkolva a tartályban a szivattyú hozzáfolyást kitisztítani 8 Motortekercselés vagy elektromos vezeték hiba 2) 9 Visszafolyás gátló szelep blokkolva Visszafolyás gátló szelepet kitisztítani 10 túl nagy vízszintcsökkenés a tartályban szintjeladót megvizsgálni 11 a motor a csillag-delta esetén a csillagfokozatban marad 2) 12 a nyomóvezetékben a tolózár nincs teljesen nyitva a tolózárat teljesen kinyitni 13 A szállított közegben meg nem engedett levegő vagy gáztartalom 2) 14 Motorcsapágy hiba 2) 15 a telep okozta rezgések a csővezetékek rugalmas csatlakozásai megvizsgálni 16 A hőkioldó a tekercsekben a túl magas tekercshőmérséklet miatt kioldott lehűlés után a motor automatikusan visszakapcsol. 17 Szivattyú légtelenítés blokkolva légtelenítő vezetéket kitisztítani 1) A nyomás alatt álló részeken a zavar elhárítása előtt ezeket a részeket nyomástalanítani kell (a visszafolyásgátlót levegőztetni és a tartályt leengedni, a kézi membrán szivatytyúval). 2) Kérjük forduljanak a WILO szakszervízhez. Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk! 13

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra Szin: a=fekete b=kék v. szürke c=barna. Kondenzátort a kék és barna közé kell kötni. 4. ábra 5. ábra 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! Beépítési és üzemeltetési utasítás 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! 1 1. 2. 3. 2 Tartalomjegyzék 1 Általános... 4 2 Biztonság... 4 2.1 Az utasítások jelzése az üzemeltetési utasításban... 4 2.2 Személyek

Részletesebben

WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések. Beépítési és üzemeltetési utasítás

WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések. Beépítési és üzemeltetési utasítás WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések H Beépítési és üzemeltetési utasítás Tartalom 1. Általános...3 1.1. Alkalmazási cél...3 1.2. A berendezés adatai...3 1.2.1. Csatlakozó- és teljesítményadatok...3

Részletesebben

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás 2025432/2001.12 TOP-D H 1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra 5. ábra 6a. ábra 6b. ábra 6c. ábra 6d. ábra 6e. ábra 6f. ábra 6g. ábra EK. AZONOSSÁGI NYILATKOZAT 6

Részletesebben

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4104146- Ed.1-11/06 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra 2 4. ábra 5. ábra 6. ábra 7. ábra 3 8. ábra 4 8. ábra 5 9. ábra 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD 2 Fig. 2. Fig. 3a. 3 nyitva nyitva zárva zárva 4 1. ÁLTALÁNOS A beépítést és a beüzemelést csak szakember végezheti! 1.1 Alkalmazási cél A keringetô

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

WILO-WJ -HWJ. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2021059/9805, Ba.

WILO-WJ -HWJ. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2021059/9805, Ba. WILO-WJ -HWJ H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2021059/9805, Ba. 2 Műszaki változtatás jogát fenntartjuk Műszaki változtatás jogát fenntartjuk 3 Lásd adattábla Szállitható közegek: szilárd és ülepedő

Részletesebben

Montaj ve kullanma kılavuzu GB. Monterings- och skötselanvisning F FIN. Asennus- ja käyttöohjeet NL. Beépítési és üzemeltetési utasítás E

Montaj ve kullanma kılavuzu GB. Monterings- och skötselanvisning F FIN. Asennus- ja käyttöohjeet NL. Beépítési és üzemeltetési utasítás E Wilo-AlarmControl D Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve kullanma kılavuzu GB Installation and operating instructions S Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service

Részletesebben

Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O)

Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O) Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O) Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 021 352 / 0208 Tartalom 1. Általános...3 2. Biztonság...4 3. Szállítás és raktározás...5

Részletesebben

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4084395-Ed.04/2008.03 DDD a N L N L b 1 230 V 50 Hz / / N L c N L N L 1 Általános Ebben az üzemeltetési útmutatóban ismertetjük a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

WILO ESK1 / PSK1. Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 059 363 / 0506

WILO ESK1 / PSK1. Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 059 363 / 0506 WILO ESK1 / PSK1 H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 059 363 / 0506 1. ábra 3. ábra 2. ábra 2 4a. ábra 4b. ábra 4c. ábra 4d. ábra 4e. ábra 3 Tartalomjegyzék 1 Általános rész...5 1.1 Alkalmazási terület...5

Részletesebben

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők F50, F80, F120 ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők Felszerelési és használati útmutató 1221113907/01 www.hajdurt.hu 1 Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 1. Általános rész 1.1. Alkalmazási terület 1.2. A berendezés adatai 1.2.1. A típusjel magyarázata 1.2.2. Csatlakozó és teljesítmény

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,...

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... microox -kondenzátor GVHX/GVVX Termékvonal: elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... Gyártási sorozat leírása: Kondenzátor axiális; vertikális microox -technológiával Gyártási sorozat: GVHX/GVVX www.guentner.de

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

SZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

SZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Páraelszívók ZHT 530 - ZHT 630 SZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOSSÁGOK - BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK 3 SZERELÉS 4 HASZNÁLAT - KARBANTARTÁS 5 ÁLTALÁNOSSÁGOK ÉS BIZTONSÁGI

Részletesebben

Boiler Elektro Beszerelési utasítás

Boiler Elektro Beszerelési utasítás Boiler Elektro. oldal Boiler Elektro (elektromos bojler) Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... Modell... 4 Helykiválasztás és beszerelés... Vízbekötés... 3 A biztonsági/leeresztőszelep beszerelése...

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

Wilo-EMU FA+T-Motor. Pioneering for You. hr sl hu pl ru lv ro

Wilo-EMU FA+T-Motor. Pioneering for You. hr sl hu pl ru lv ro Pioneering for You Wilo-EMU FA+T-Motor hr sl hu pl ru lv ro Upute za ugradnju i uporabu Navodila za vgradnjo in obratovanje Beépítési és üzemeltetési utasítás Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по

Részletesebben

Wilo-DrainLift KN KNC. Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-DrainLift KN KNC. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-DrainLift KN KNC H Beépítési és üzemeltetési utasítás 700 614 220 140 1740 285 200 200 200 200 160 6/4" min. KPE50(65) DN110 730 Tartalomjegyzék 1 Általános rész... 4 1.1 Alkalmazási terület... 4

Részletesebben

Honeywell VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS TARTALOMJEGYZÉK UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK GÉPKÖNYV

Honeywell VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS TARTALOMJEGYZÉK UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK GÉPKÖNYV UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS GÉPKÖNYV Az A osztályú gázszelepek gáznemű, nem szilárd halmazállapotú anyagok kapcsolására és szabályozására használhatók, gázzal

Részletesebben

Kondenzátum/szennyezett víz/drénvíz

Kondenzátum/szennyezett víz/drénvíz cat_drain_c 0_0609_HU.book Page 6 Thursday, July 5, 007 9:0 AM Wilo-DrainLift TMP sorozat leírás Felépítés Csatlakozásra kész, automatikus kapcsolással rendelkez szennyezettvíz-átemel telep az összes szükséges

Részletesebben

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN 405056 V1/0513 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s GRUNDFOS Szerelési és üzemeltetési utasítás 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Típus megnevezés 2. Alkalmazási terület 3. Műszaki adatok 3.1 Környezeti hőmérséklet 3.2 Közeghőmérséklet 3.3 Maximális üzemi nyomás

Részletesebben

FlowCon B. RESOL FlowCon B *48001880* Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés. Kézikönyv

FlowCon B. RESOL FlowCon B *48001880* Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés. Kézikönyv RESOL FlowCon B Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés *48001880* 48001880 FlowCon B Köszönjük, hogy ezt a RESOL terméket megvásárolta. Kérjük olvassa át alaposan ezt az útmutatót, hogy a készülék

Részletesebben

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil) Tervezési, szerelési és használati útmutató SV Klímakonvektorok (fan-coil) Burkolat nélküli - burkolattal ellátott - légcsatornázható kivitel 2012.12.20. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató EB 8331-1 HU. Villamos állítómű Típus 3374. Kiadás: 2006. augusztus

Beépítési és kezelési útmutató EB 8331-1 HU. Villamos állítómű Típus 3374. Kiadás: 2006. augusztus Villamos állítómű Típus 3374 1. ábra Típus 3374 állítómű, Típus 3535 háromjáratú szelepre szerelve Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2006. augusztus Tartalomjegyzék Tartalom Oldal 1 Felépítés és működés...

Részletesebben

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-Y/ szériától 03w0 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

ED 110310 110314 110320 110322

ED 110310 110314 110320 110322 ED 110310 110314 110320 110322 GL 110170 110171 110172 110173 110174 110175 110176 110178 110179 200276 Original-Bedienungsanleitung V1/0915 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 288 1.1 Biztonsági előírások...

Részletesebben

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1a. ábra: 2 3 1 4 1b. ábra: 2 4 3 1 5 1c. ábra: 4 2 5 3 1 1d. ábra: 4 2 3 1

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Processz szivattyú RPH Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató RPH Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú Gardena 4000/6 Inox Art. 1474 H Használati utasítás Mélykúti szivattyú GARDENA Mélykúti szivattyú 4000/6 Inox Üdvözöljük a kertben GARDENA val Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa

Részletesebben

Biztonság. Üzemeltetési utasítás VG 6 VG 15/10 gáz-mágnesszelep VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 2014 Elster GmbH Edition 09.

Biztonság. Üzemeltetési utasítás VG 6 VG 15/10 gáz-mágnesszelep VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 2014 Elster GmbH Edition 09. Elster Gmb Edition 9. D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS www.docuthek.com Üzemeltetési utasítás / gáz-mágnesszelep Tartalomjegyzék / gáz-mágnesszelep.... Tartalomjegyzék.... Biztonság... Az alkalmazás

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

GARDENA merülő-szivattyú 10000 SL Inox /szennyvíz-szivattyú 18000 SP Inox Vevőtájékoztató

GARDENA merülő-szivattyú 10000 SL Inox /szennyvíz-szivattyú 18000 SP Inox Vevőtájékoztató GARDENA merülő-szivattyú 10000 SL Inox /szennyvíz-szivattyú 18000 SP Inox Vevőtájékoztató cikksz.1784,1798 Kérjük gondosan olvassa el ezt a Vevőtájékoztatót és tartsa be utasításait. A Vevőtájékoztató

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. CF CFP sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz. Budapest, 2005 január nº 149/I

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. CF CFP sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz. Budapest, 2005 január nº 149/I SÜDDEUTSCHLAND COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Telefon: (36 1) 250 5060 Telephely: Óbudai Telefax: (36 1) 368 8412 Hajógyári Sziget E-mail: compteur@axelero.hu Postacím: 1306 http://www.compteur.hu

Részletesebben

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep Használati útmutató 1.3G-28001-C06 Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep 1027B06 Előszó a használati utasításhoz A használati utasítás célja, hogy megismerjük

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató - 42 ASB600-7604v007-4200-0-OCE-HUH Szerzői és szomszédos jogok Ezen útmutató szerzői joga a gyártónál marad. A jelen útmutató

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200270 V1/0413 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK SL1.50 and SLV.65 0.9-1.5 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás DN 25-50 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz...15-2 2.0 Utalások a veszélyre...15-2 2.1 Jelképek jelentése... 15-2 2.2 Biztonsági fogalmak... 15-2 3.0 Raktározás és szállítás...15-2

Részletesebben

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz H STA 1 szekcionális meghajtó / Rev. 0.3 1 1. Tartalomjegyzék 3. Általános biztonsági tudnivalók 1. Tartalomjegyzék 2 2. A szimbólumok magyarázata 2

Részletesebben

Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Szerelési, használati és karbantartási útmutató Adiabatikus, evaporatív hűtőberendezés PTB 100 típusú, mobil készülék Szerelési, használati és karbantartási útmutató 2013.09.02. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN 110.135G V1/1012 H A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210 1.2 A szimbólumok

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700207G V3/0714 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 A120406 V5/0713 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AMExC 01.1 Először olvassa

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Figyelem: Az első üzembehelyezés előtt olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési utasítást és feltétlenül ügyeljen a biztonsági előírásokra! Az üzemeltetési utasítást gondosan őrizze

Részletesebben

IF-100 300321 V1/1014

IF-100 300321 V1/1014 IF-100 300321 V1/1014 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

Használati- és szerelési útmutató EFC 9421 EFC 6421. Páraelszívók. http://www.markabolt.hu/

Használati- és szerelési útmutató EFC 9421 EFC 6421. Páraelszívók. http://www.markabolt.hu/ Használati- és szerelési útmutató EFC 9421 EFC 6421 Páraelszívók Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások a konyhabútorba való szereléshez a használathoz Általánosságok Elszívó üzemmód Keringtető üzemmód

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék WSH 10.2 WSH 16.2 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Használati- és szerelési útmutató Páraelszívók EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások a konyhabútorba való szereléshez a használathoz Általánosságok Elszívó üzemmód Keringtető

Részletesebben

Gépkönyv. E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk. A373-10-849 Issue R

Gépkönyv. E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk. A373-10-849 Issue R Gépkönyv A373-10-849 Issue R E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk Ismertetés E2M28, 100/200 V, 50 Hz vagy 100 105/200 210 V, 60 Hz, egyfázisú E2M28, 115/230 V, 60 Hz, egyfázisú E2M28, 200 240

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 Használati útmutató Kérjük szerelés és üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el e használati útmutatót. Tartalomjegyzék 1. Műszaki adatok 2. A gép részei

Részletesebben

Sartorius WM modellek

Sartorius WM modellek Üzemeltetési utasítás Sartorius WM modellek Mozgásban a mérés Őrizze meg a későbbi használathoz. Eredeti üzemeltetési utasítás Sartorius AG 98648-018-90 98648-018-90 Típustábla Típustábla A gép csatlakoztatása

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Nyomáscsökkentő (700 sorozat) Tartalomjegyzék 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz...2 2.0 Utalások a veszélyre...2 2.1 Jelképek jelentése... 2 2.2 Biztonsági fogalmak... 2 3.0

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Dokumentációra vonatkozó általános információ

Dokumentációra vonatkozó általános információ Dokumentációra vonatkozó általános információ Az alábbi dokumentáció az ACT 201 és ACT 401 sorozatú frekvenciaváltókra érvényes. Gyári beállításokkal mindkét készüléksorozat széles felhasználási körben

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 126 Mûszaki adatok..................... 126 Az elsõ pillantásra................... 127 Az Ön biztonsága érdekében.......... 128 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 700211G Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 238 1.4 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló

OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló beszerelési és felhasználói útmutató 2014. Üzembehelyezés és működtetés előtt kérem olvassa el a használati útmutatót! PN-EN13240:2008 szabvány szerint

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-V/ szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 239 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 S702 100529 V1/0313 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk...

Részletesebben

BTSZ 400, BTSZ 400 INOX

BTSZ 400, BTSZ 400 INOX BTSZ 400, BTSZ 400 INOX PL SK CZ ASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA UZYWANIA INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kedves Vásárló Szívbõl gratulálunk az ELPUMPS KFT. ezen termékének megvásárlásához.

Részletesebben

ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HU ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NARVI NM 450, NM 600, NM 800, NM 900 VILLAMOS KÖVES KEMENCÉK 1. A VILLAMOS KÖVES KEMENCE TARTALMA: 1. Villamos köves kemence. 2. Kőtároló vezérlővel. 3. Rögzítő lemez

Részletesebben

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 187 1.3 Rendeltetésszerű használat... 188 2. Általános

Részletesebben

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU 670647804-0 Síkkollektor FKC- Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók...............................

Részletesebben

ACTIVE frekvenciaváltó. Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw

ACTIVE frekvenciaváltó. Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw ACTIVE frekvenciaváltó Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw Dokumentációra vonatkozó általános információ Az alábbi dokumentáció az ACT 201 és ACT 401 sorozatú frekvenciaváltókra érvényes. Gyári

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

GARDENA elektronikus vízprogramozó T 1030 Cikksz. 1805

GARDENA elektronikus vízprogramozó T 1030 Cikksz. 1805 GARDENA elektronikus vízprogramozó T 1030 Cikksz. 1805 Vevőtájékoztató 1. Megjegyzések a vevőtájékoztatóhoz Gondosan olvassa el a Vevőtájékoztatót. Tartsa be ezeket az utasításokat. A Vevőtájékoztató segítségével

Részletesebben

WILO-STAR-E 25/1-3, E 30/1-3

WILO-STAR-E 25/1-3, E 30/1-3 WILO-STAR-E 25/1-3, E 30/1-3 Beépítési és üzemeltetési utasítás 2035785/0104 EK. azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük, hogy az agregát a megkívánt alanti feltételeknek megfelel: EK-Gépirányelvek:

Részletesebben

Merülő szivattyúk 7000 S, 8500 S, 15000 S, cikksz. 1449, 1451, 1453. Használati útmutató

Merülő szivattyúk 7000 S, 8500 S, 15000 S, cikksz. 1449, 1451, 1453. Használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati utasításhoz 2. Felhasználási terület, szállítható folyadékok 3. Alkatrészek 4. Üzembehelyezés előtti tennivalók 5. Üzembehelyezés 6. Biztonsági megjegyzések az üzembe

Részletesebben

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-szivattyú Amarex N S 32-160 Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 39024180 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex

Részletesebben

Gardena. V1 Cikkszám: 1254 V3 Cikkszám: 1255. Használati utasítás Szelepdoboz

Gardena. V1 Cikkszám: 1254 V3 Cikkszám: 1255. Használati utasítás Szelepdoboz Gardena V1 Cikkszám: 1254 V3 Cikkszám: 1255 H Használati utasítás Szelepdoboz GARDENA szelepdoboz V1 / V3 Üdvözöljük a GARDENA kertjében. Kérjük, olvassa a használati utasítást figyelmesen, és tartsa be

Részletesebben

Használati útmutató MORA. VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX

Használati útmutató MORA. VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX Használati útmutató MORA VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern beépíthető gázfőzőlap használója lett. Kívánjuk,

Részletesebben

Combi (E) CP plus ready. Beépítési utasítás

Combi (E) CP plus ready. Beépítési utasítás Combi (E) CP plus ready Beépítési utasítás Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Beszerelési példa 1 Kezelőelemek (analóg / digitális) 2 Helyiség-hőérzékelő 3 Keringtetett levegő beszívása (min. 150 cm²)

Részletesebben