Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára"

Átírás

1 Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés

2 Tartalomjegyzék WSH 10.2 WSH 16.2 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa be a biztonsági tudnivalókat. Ez az útmutató a termék részét képezi. Az útmutatót a termék élettartama alatt meg kell őrizni. Az útmutatót a termék minden további felhasználójának vagy birtokosának tovább kell adni. A dokumentum célja: Ez a dokumentum információkat tartalmaz a szerelő, üzembe helyező, kezelő és karbantartó személyzet számára. Feladata az eszköz telepítésének és üzembe helyezésének támogatása. Tartalomjegyzék 1. Biztonsági tudnivalók Általános biztonsági útmutató 1.2. Alkalmazási terület 1.3. Alkalmazási terület a 22-es robbanásvédelmi zónában (opció) 1.4. Figyelmeztetések 1.5. Tudnivalók és szimbólumok 2. Azonosítás Típustábla 2.2. Rövid ismertetés 3. Szállítás, tárolás és csomagolás Szállítás 3.2. Tárolás 3.3. Csomagolás 4. Szerelés Beépítési helyzet 4.2. Az útkapcsolás felszerelése a szerelvényre/hajtóműre B, B1 B4 és E csatlakozóforma Útkapcsolás (B1 B4 vagy E csatlakozóformával) felszerelése a szerelvényre/hajtóműre A csatlakozóforma Menetes persely készre munkálása Útkapcsolás ( A csatlakozóformával) felszerelése a szerelvényre 4.3. Tartozék a szereléshez Tengelyvédő cső emelkedő szerelvényorsókhoz 5. Elektromos bekötés Alapvető tudnivalók 5.2. Bekötés AUMA dugós körcsatlakozóval A csatlakozótér felnyitása A vezetékek csatlakoztatása A csatlakozótér lezárása 5.3. Tartozékok az elektromos bekötéshez Tartókeret Védőfedél Külső földelő csatlakozó oldal

3 WSH 10.2 WSH 16.2 Tartalomjegyzék 6. Kezelés Kijelző (helyszíni) Jelzések Üzembe helyezés A kapcsolóműtér felnyitása 9.2. Az útkapcsolás beállítása A ZÁRVA véghelyzet beállítása (fekete mező) A NYITVA véghelyzet beállítása (fehér mező) 9.3. Köztes helyzetek beállítása Beállítás ZÁRVA futásirányba (fekete mező) Beállítás NYITÓ irányba (fehér mező) 9.4. Potenciométer Potenciométer beállítása 9.5. Elektronikus helyzettávadó RWG beállítása 9.6. Mechanikus helyzetjelző beállítása 9.7. A kapcsolóműtér bezárása 10. Hibaelhárítás Hibák az üzembe vételnél 11. Karbantartás és javítás Megelőző intézkedések a karbantartáshoz és a biztonságos üzemeltetéshez Karbantartás Ártalmatlanítás és újrahasznosítás 12. Műszaki adatok Felszereltség és funkciók Felhasználási feltételek Egyebek 13. Alkatrészjegyzék Útkapcsolás WSH 10.2 WSH Tanúsítványok Megfelelőségi nyilatkozat Címszójegyzék... Címek

4 Biztonsági tudnivalók WSH 10.2 WSH Biztonsági tudnivalók 1.1. Általános biztonsági útmutató Szabványok/irányelvek Az AUMA termékeinek tervezése és gyártása az elismert szabványok és irányelvek szerint történik. Ezt EK megfelelőségi nyilatkozat tanúsítja. A helyszíni szerelést, elektromos bekötést, üzembe vételt és üzemeltetést illetően a rendszerüzemeltetőnek és a rendszer telepítőjének ügyelniük kell arra, hogy az összes jogi követelmény, irányelv, előírás, nemzeti szabályozás és ajánlás teljesüljön. Biztonsági előírások/figyelmeztetések Személyzeti minősítés Az ezen az eszközön dolgozó személyeknek alaposan meg kell ismerniük a jelen útmutatóban megadott biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket, és a kapott utasításokat be kell tartaniuk. A terméken elhelyezett biztonsági előírásokat és figyelmeztető táblákat figyelembe kell venni a balesetek és a vagyoni kár elkerülésére. A szerelést, elektromos bekötést, üzembe vételt, kezelést és karbantartást csak olyan képzett szakszemélyzet végezheti, amelyet a rendszer üzemeltetője vagy a rendszer telepítője arra felhatalmazott. Az ezen a terméken végzett munkák előtt a személyzetnek el kell olvasnia és meg kell értenie ezt az útmutatót, valamint a munkavédelem elismert szabályait ismernie és azokra ügyelnie kell. Üzembe helyezés Üzemeltetés Az üzembe vétel előtt fontos az összes beállítás ellenőrzése abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e az alkalmazás követelményeinek. Hibás beállításnál alkalmazásfüggő veszély alakulhat ki, pl. a szerelvény vagy a berendezés károsodása. Az ebből eredő esetleges kárért a gyártó nem vállal felelősséget. A kockázatot kizárólag a felhasználó viseli. A kifogástalan és biztonságos üzemeltetés előfeltételei: Szakszerű szállítás, tárolás, felállítás, szerelés és gondos üzembe helyezés. A terméket csak kifogástalan állapotban, a jelen útmutató figyelembe vételével szabad üzemeltetni. A zavarokat és károkat haladéktalanul jelenteni és megszüntetni (megszüntettetni) kell. A munkavédelem elismert szabályaira ügyelni kell. Be kell tartani a nemzeti előírásokat. Óvintézkedések Karbantartás A helyszíni óvintézkedések megtételéért, pl. a lefedésért, lezárásért vagy a személyzet védőfelszereléséért a rendszer üzemeltetője ill. a rendszer telepítője felelős. Az eszköz biztonságos működésének garantálására a jelen útmutatóban megadott karbantartási előírásokat be kell tartani Alkalmazási terület Az eszköz módosítása csak a gyártó hozzájárulásával megengedett. Az AUMA útkapcsolások kézzel működtetett szerelvények kezeléséhez készültek és a szerelvény helyzetének és végállásainak jelzésére szolgálnak. Egyéb alkalmazás csak a gyártó kifejezett (írásbeli) hozzájárulásával megengedett. Nincs megengedve a felhasználás pl.: EN ISO 3691 szerinti targoncáknál, EN szerinti emelőszerkezeteknél, DIN és szerinti személyfelvonóknál, EN 81-1/A1 szerinti teherfelvonóknál, mozgólépcsőknél, tartós víz alatti alkalmazásnál (védelmi fokozatot figyelembe kell venni), robbanásveszélyes környezetben, kivéve a 22. zónát, nukleáris berendezések sugárzással terhelt területein. 4

5 WSH 10.2 WSH 16.2 Biztonsági tudnivalók Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű alkalmazás esetén felelősséget nem vállalunk. A rendeltetésszerű használathoz a jelen útmutató figyelembe vétele is hozzátartozik. Információ Az útmutató csak a jobbra forgatva záró standard kivitelre vonatkozik, vagyis arra, amelynél a meghajtott tengely az óramutató járásával megegyező irányba forgatva zárja a szerelvényt Alkalmazási terület a 22-es robbanásvédelmi zónában (opció) A megadott sorozatú készülékek a 94/9/EK ATEX irányelv szerint alapvetően alkalmasak a 22-es zónába sorolt, porrobbanásveszélyes területeken való alkalmazásra is. A készülékek az IP 67 vagy IP 68 védettségnek megfelelő kivitelben készülnek, és megfelelnek az EN :1998 rendelkezések 6. szakasza előírásainak: Elektromos üzemi eszközök gyúlékony port tartalmazó területeken való alkalmazáshoz, 3-as kategóriájú üzemi eszközökkel szembeni követelmények védelem burkolat segítségével. Az EN : 1998 valamennyi követelményeinek teljesítéséhez feltétlenül figyelembe kell venni a következő pontokat: A 94/9/EK ATEX irányelv szerint a készülékeket kiegészítő jelöléssel kell ellátni II3D IP6X T130 C. A készülékek +40 C környezeti hőmérsékletre vonatkoztatott maximális felületi hőmérséklete az EN szabvány 10.4 bekezdése szerint +130 C. Az üzemi eszközön végbemenő fokozott porlerakódás a 10.4 bekezdés szerint a max. felületi hőmérséklet meghatározása során nem lett figyelembe véve. A csatlakozódugót csak feszültségmentes állapotban szabad bedugni, ill. kihúzni. A kábelek bekötésénél használt tömszelencéknek ugyancsak meg kell felelniük a II3D kategória és legalább az IP 67 védettség követelményeinek. A készülékeknek egy külső földelő csatlakozón (tartozék) keresztül kapcsolódniuk kell az egyenpotenciálú hálózathoz, vagy földelt csővezetékrendszerhez kell kötni őket. A porrobbanás-veszélyes területeken alapjában véve az EN követelményeit kell figyelembe venni. A készülékek biztonságos üzemeltetésének előfeltétele, hogy az üzembe helyezést, a szervizelést és a karbantartást szakképzett személyzet megfelelő gondossággal végezze Figyelmeztetések A jelen útmutató biztonsági szempontból lényeges elemeinek kiemelésére a következő figyelmeztetések érvényesek, amelyek a megfelelő jelzőszóval (VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, VIGYÁZAT, ÉRTESÍTÉS) vannak jelölve. Közvetlenül veszélyes helyzet nagy kockázattal. A figyelmeztetés be nem tartása esetén halál vagy súlyos egészségi ártalom lehet a következmény. Lehetséges veszélyes helyzet közepes kockázattal. A figyelmeztetés be nem tartása esetén halál vagy súlyos egészségi ártalom lehet a következmény. Lehetséges veszélyes helyzet csekély kockázattal. A figyelmeztetés be nem tartásának könnyű vagy közepes súlyú sérülés lehet a következménye. Vagyoni kárral összefüggésben is felhasználható. Lehetséges veszélyes helyzet. A figyelmeztetés be nem tartásának vagyoni kár lehet a következménye. Személyi sérülésnél nincs alkalmazva. 5

6 Biztonsági tudnivalók WSH 10.2 WSH 16.2 A figyelmeztetések szerkezete és tipográfiája A veszély jellege és forrása! Lehetséges következmény(ek) figyelmen kívül hagyás esetén (opcionális) Intézkedés a veszély elkerülésére További intézkedés(ek) A biztonsági jelzés sérülésveszélyre figyelmeztet Tudnivalók és szimbólumok A jelzőszó (itt VESZÉLY) a veszélyeztetés fokát adja meg. Az útmutató a következő tudnivalókat és szimbólumokat használja: Információ A szöveg előtti Információ fontos megjegyzésre és információra utal. ZÁRVA (szerelvény zárva) szimbóluma NYITVA (szerelvény nyitva) szimbóluma Tudnivaló a következő lépés előtt. Ez a szimbólum arra utal, mi az előfeltétele a következő lépésnek vagy mit kell előkészíteni, ill. figyelembe venni. < > Utalás további szöveghelyekre Az ezzel a jellel közrefogott fogalmak a dokumentum ezzel a témával foglalkozó további helyeire utalnak. Ezek a fogalmak a tárgymutatóban, címben vagy a tartalomjegyzékben vannak megadva és így könnyen megtalálhatók. 6

7 WSH 10.2 WSH 16.2 Azonosítás 2. Azonosítás 2.1. Típustábla Minden készüléken van egy típustábla. Ábra 1: A típustáblák elrendezése [1] Típustábla [2] Kiegészítő tábla, pl. KKS-tábla Azonosító adatok Ábra 2: Útkapcsolás típustáblája [1] Típus és méret [2] Komissiózási szám Típus és méret Komissiózási szám Ez az útmutató a következő eszközökre érvényes: WSH útkapcsolás, méretek: 10.2, 14.2, 16.2 Minden eszköz megrendelésfüggő komissiózási számot kap (megbízásszám). Ez alapján a tölthetők le a hajtás kapcsolási rajzai (német és angol nyelven), vizsgálati jegyzőkönyvei és egyéb információk közvetlenül az internetről a címen. Egyes információkhoz ügyfélszám szükséges Rövid ismertetés Az AUMA WSH útkapcsolással a szerelvények kézikerékkel működtethetők és egyidejűleg a szerelvény végállásának elérése végálláskapcsolóval jelezhető. A szerelvény helyzetét mechanikus helyzetjelző jelzi. Az útkapcsolás opcionálisan helyzettávadóval szerelhető fel, amely 0/4 20 ma áramjelként visz át a szerelvény helyzetét az irányítórendszerre. 7

8 Szállítás, tárolás és csomagolás WSH 10.2 WSH Szállítás, tárolás és csomagolás 3.1. Szállítás Veszély hibás rögzítés esetén! Halál vagy súlyos sérülés lehetséges. NEM SZABAD a lengő teher alatt tartózkodni. Az emelőszerkezetet a házon és NEM a kézikeréken kell rögzíteni Tárolás Korrózió veszélye a hibás tárolás miatt! Jól szellőzött, száraz helyen kell tárolni (páratartalom max. 70%). Talajnedvesség elleni védelem érdekében polcon vagy raklapon kell tárolni. Por és szennyeződés ellen letakarással kell védekezni. A csupasz felületeket megfelelő korróziógátló anyaggal kell kezelni. Tartós tárolás Ha a terméket hosszabb ideig (6 hónap felett) kell tárolni, akkor a következő pontokat járulékosan figyelembe kell venni: 1. Betárolás előtt: A csupasz felületeket, különösen a hajtott alkatrészeket és a beépített felületeket hosszú távú korróziógátló anyaggal kell védeni. 2. Mintegy 6 hónapos időközönként: Ellenőrizni kell a korrózióképződést. Korróziós nyomok esetén a védelmet meg kell ismételni Csomagolás Termékeinket a gyárból való kiszállításhoz speciális csomagolásokkal védjük. Ezek környezetbarát, könnyen szétválasztható anyagokból állnak, és újrahasznosíthatók. Csomagolóanyagként fát, kartont, papírt és polietilén fóliát használunk. A csomagolóanyagok ártalmatlanításához újrahasznosító üzemeket javasolunk. 8

9 WSH 10.2 WSH 16.2 Szerelés 4. Szerelés 4.1. Beépítési helyzet Az AUMA WSH útkapcsolás tetszőleges beépítési helyzetben, korlátozás nélkül üzemeltethető Az útkapcsolás felszerelése a szerelvényre/hajtóműre Korrózióveszély festékhiba és kondenzvíz-képződés miatt! A festékhibákat az eszközön végzett munka után ki kell javítani. Az eszköz felszerelése után rögtön el kell végezni az elektromos bekötést, hogy a fűtés megakadályozza a kondenzvíz-képződést B, B1 B4 és E csatlakozóforma Alkalmazás Forgó, nem emelkedő orsókhoz. Nem alkalmas tolóerőkhöz. Felépítés Csatlakozóforma furat horonnyal: B1 B4 forma furattal ISO 5210 szerint B és E forma furattal DIN 3210 szerint Utólagos átépítés B1-ről B3-ra, B4-re vagy E-re lehetséges. Ábra 3: Csatlakozóformák [1] B1/B2 és B csatlakozóforma [2] Üreges tengely horonnyal [3] B3/B4 és E csatlakozóforma [4] Kihajtó hüvely/üreges persely furattal és horonnyal Információ A szerelvényperemek központosítását mozgó illesztéssel kell kivitelezni Útkapcsolás (B1 B4 vagy E csatlakozóformával) felszerelése a szerelvényre/hajtóműre 1. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó karimák összeillenek-e. 2. Ellenőrizze, hogy a furat és a horony illeszkedik-e a bemeneti tengelyhez. 3. A bemeneti tengelyt kissé meg kell zsírozni. 4. WSH útkapcsolás felhelyezése. Információ: Ügyeljen a karimák központosítására és teljes felfekvésére. 5. Rögzítse csavarokkal a WSH forgatóhajtóművet a táblázat szerint. Információ: Az érintkező-korrózió elkerülésére javasolt a csavarok menettömítő anyaggal való beragasztása. 9

10 Szerelés WSH 10.2 WSH A táblázatban megadott forgatónyomatékkal húzza meg átellenesen a csavarokat. Táblázat 1: A csavarok meghúzási nyomatékai Csavarok Menet M10 M16 M20 Meghúzási nyomaték T A [Nm] 8.8 szilárdsági osztály A csatlakozóforma Alkalmazás Csatlakozóforma emelkedő, nem forgó orsóhoz Tolóerők felvételére alkalmas Menetes persely készre munkálása Ez a munkamenet csak fúratlan vagy előfúrt menetes persely esetében szükséges. Ábra 4: A csatlakozóforma felépítése [1] Menetes persely [2] Csapágy [2.1] Csapágyfedél [2.2] Csapágykoszorú [3] Központosító gyűrű 1. Csavarja ki a központosító gyűrűt [3] a csatlakozó formából. 2. A menetes perselyt [1] a csapágyakkal [2] együtt vegye ki. 3. A csapágyfedeleket [2.1] és csapágykoszorúkat [2.2] vegye le a menetes perselyről [1]. 4. Fúrja ki a menetes perselyt [1], majd vágja bele a menetet. Információ: A befogásnál ügyeljen a körkörösségre és a merőlegességre! 5. Tisztítsa meg a készre munkált menetes perselyt [1]. 6. A csapágykoszorúkat [2.2] és csapágyfedeleket [2.1] lítiumszappanos, többcélú EP-zsírral kellően kenje be, hogy az összes üreg zsírral legyen kitöltve. 7. A bezsírozott csapágyfedeleket [2.1] és csapágykoszorúkat [2.2] tegye rá a menetes perselyre [1]. 8. A menetes perselyt [1] a csapággyal [2] együtt tegye bele újra a csatlakozóformába. Információ: Ügyeljen arra, hogy a körmök ill. a fogazás jól illeszkedjenek az üreges tengely hornyaiba. 9. Csavarja be a központosító gyűrűt [3], majd húzza meg ütközésig. 10

11 WSH 10.2 WSH 16.2 Szerelés Útkapcsolás ( A csatlakozóformával) felszerelése a szerelvényre Ábra 5: Szerelés A csatlakozóformával [1] Szerelvény munkaorsó [2] A csatlakozóforma [3] Csavarok az útkapcsoláshoz [4] Szerelvény karima [5] Csavarok a csatlakozóformához 1. Ha az A csatlakozóforma már fel van szerelve az útkapcsolásra: Lazítsa meg a csavarokat [3] és vegye le az A csatlakozóformát [2]. 2. Ellenőrizze, hogy az A csatlakozóforma perem összeillik-e szerelvénykarimával [4]. 3. A szerelvény munkaorsót [1] kissé be kell zsírozni. 4. Az A csatlakozóformát rá kell helyezni a szerelvény munkaorsóra és be kell forgatni, amíg az fel nem fekszik a szerelvénykarimára. 5. Az A csatlakozóformát a rögzítési furatokkal egy szintig forgatni. 6. Hajtsa be, de még ne húzza meg a rögzítőcsavarokat [5]. 7. Helyezze rá az útkapcsolást a szerelvény munkaorsóra úgy, hogy a menetes persely karmai a kihajtó hüvelybe kapaszkodjanak. Helyes kapaszkodásnál a karimák egy síkban vannak egymáson. 8. Állítsa be a hajtóművet úgy, hogy a rögzítőfuratok egy vonalba kerüljenek. 9. Rögzítse az útkapcsolást a csavarokkal [3]. 10. A táblázatban megadott forgatónyomatékkal húzza meg átellenesen a csavarokat [3]. Táblázat 2: A csavarok meghúzási nyomatékai Csavarok Menet M6 M10 M12 M16 M20 Meghúzási nyomaték T A [Nm] 8.8 szilárdsági osztály Forgassa a kézikerék útkapcsolását NYIT irányba, amíg a szerelvénykarima és az A csatlakozóforma szorosan egymáson fekszenek. 12. A szerelvény és az A csatlakozóforma közötti rögzítőcsavarokat [5] a táblázatban megadott forgatónyomatékkal húzza meg átellenesen. 11

12 Szerelés WSH 10.2 WSH Tartozék a szereléshez Tengelyvédő cső emelkedő szerelvényorsókhoz opció Ábra 6: Tengelyvédő cső szerelése [1] Orsóvédő cső védősapka [2] Tengelyvédő cső [3] Tömítőgyűrű 1. Szigetelje a menetet kóccal, teflonszalaggal vagy menettömítő anyaggal. 2. Csavarja be a védőcsövet [2] a menetbe, majd húzza meg. 3. Tolja rá a tömítőgyűrűt [3] ütközésig a házra. 4. Ellenőrizze, hogy megvan-e a csővédő zárósapka [1], és hogy sértetlen-e. 12

13 WSH 10.2 WSH 16.2 Elektromos bekötés 5. Elektromos bekötés 5.1. Alapvető tudnivalók Veszély hibás elektromos bekötés esetén Figyelmen kívül hagyásának halál, súlyos egészségi károsodás vagy vagyoni kár lehet a következménye. A villamos bekötést csak szakképzett személyzet végezheti el. A bekötés előtt a jelen fejezet általános előírásait figyelembe kell venni. Kapcsolási rajz/bekötési rajz Út- és nyomatékkapcsoló A hozzátartozó kapcsolási rajzot/bekötési rajzot kiszállításkor a hajtómű kézikerekére rögzítik egy időjárásálló tasakban ezzel az útmutatóval együtt. A kapcsolási rajz a komissiózási szám (lásd a típustáblát) megadásával igényelhető, vagy közvetlenül az internetről ( letölthető. Az út- és nyomatékkapcsolók egyszeres, tandem- vagy hármas kapcsolóként készülhetnek. Az egyszeres kapcsoló két kapcsolókörén (nyitó/záró) azonos potenciált szabad csak kapcsolni. Ha egyidejűleg mégis különböző potenciálokat kellene kapcsolni, akkor tandem- vagy hármas kapcsolókat kell használni. Tandem- vagy hármas kapcsolók használatánál: A jelzéshez a siető WSR1, WÖL1 érintkezőket kell használni. A lekapcsoláshoz a késő WSR, WÖL érintkezőket kell használni Bekötés AUMA dugós körcsatlakozóval AUMA dugós körcsatlakozó csatlakozási keresztmetszetek: Védővezető-csatlakozás : max. 6 mm² rugalmas/10 mm² merev Vezérlőérintkezők (1-50): max. 2,5 mm² 13

14 Elektromos bekötés WSH 10.2 WSH A csatlakozótér felnyitása Ábra 7: Bekötés AUMA dugós körcsatlakozóval, S kivitel [1] fedél [2] fedélcsavarok [3] O-gyűrű [4] hüvelyes rész csavarjai [5] hüvelyes rész [6] kábelbevezetés [7] vakdugó [8] tömszelence (nem része a szállítási terjedelemnek) Veszélyes feszültség! Áramütés lehetséges. A nyitás előtt feszültségmentesíteni kell. 1. Lazítsa meg a csavarokat [2] és vegye le a fedelet [1]. 2. A csavarokat [4] kicsavarni, és a hüvelyes részt [5] a fedélből [1] kivenni. 3. Helyezze be a csatlakozó vezetékeknek megfelelő tömszelencéket [8]. A típustáblán megadott IP... védelmi fokozat csak akkor teljesül, ha megfelelő tömszelencék kerülnek alkalmazásra. Ábra 8: Példa: IP68 védelmi fokozat típustábla A vezetékek csatlakoztatása 4. A nem használt kábelátvezetéseket [6] megfelelő vakdugóval [7] kell ellátni. 5. A vezetékeket vezesse be a tömszelencékbe [8]. Megengedett csatlakozási keresztmetszetek figyelembe vétele. 1. Vezetékköpeny eltávolítása. 2. Erek csupaszítása. 3. Rugalmas vezetékek esetén: DIN szerinti érvéghüvelyek alkalmazandók. 14

15 WSH 10.2 WSH 16.2 Elektromos bekötés 4. A vezetékeket a megrendelésre vonatkozó bekötési rajznak megfelelően csatlakoztatni. Hiba esetén: Veszélyes feszültség be NEM kötött védővezető esetén! Áramütés lehetséges. Minden védővezetőt be kell kötni. A védővezető csatlakozást össze kell kötni a csatlakozóvezeték külső védővezetőjével. Az eszközt csak bekötött védővezetővel szabad üzembe venni. 5. A védővezetéket gyűrűs nyelvvel (hajlékony vezetékek) vagy szemmel (tömör vezetékek) stabilan kell rögzíteni a védővezeték csatlakozásánál. Ábra 9: Védővezeték-csatlakozás [1] hüvelyes rész [2] csavar [3] alátétlemez [4] rugós alátét [5] védővezeték gyűrűs nyelvvel/szemmel [6] védővezeték-csatlakozás, szimbólum: 15

16 Elektromos bekötés WSH 10.2 WSH A csatlakozótér lezárása Ábra 10: Példa: S kivitel [1] Fedél [2] Fedélcsavarok [3] O-gyűrű [4] Hüvelyes rész csavarjai [5] Hüvelyes rész [6] Kábelbevezetés [7] Vakdugó [8] Tömszelence (nem része a szállítási terjedelemnek) 5.3. Tartozékok az elektromos bekötéshez Rövidzár veszélye a vezetékek becsípődése miatt! Áramütés és működési zavarok lehetségesek. Óvatosan illessze be a hüvelyes részt, hogy a vezetékek ne csípődjenek be. 1. Illessze be a hüvelyes részt [5] a fedélbe [1], majd rögzítse a csavarokkal [4]. 2. Tisztítsa meg a fedél [1] és a ház tömítő felületeit. 3. Vizsgálja meg, hogy rendben van-e az O-gyűrű [3], ha hibás, cserélje ki újra. 4. Kenje be vékonyan a tömítő felületeket savmentes zsírral (pl. vazelinnel). 5. Helyezze fel a fedelet [1], és a csavarokat [2] átlósan, egyenletesen húzza meg. 6. A tömszelencéket [8] az előírt forgatónyomatékkal húzza meg, hogy garantált legyen a megfelelő védelmi fokozat. Opció Tartókeret Alkalmazás A tartókeret a kihúzott dugasz biztonságos megóvására szolgál. Feladata az érintkezők közvetlen megérintése, ill. a környezeti hatások elleni védelem. 16

17 WSH 10.2 WSH 16.2 Elektromos bekötés Ábra 11: Tartókeret Védőfedél Védőfedél a csatlakozótérhez, kihúzott csatlakozónál. A nyitott csatlakozóteret védőfedéllel lehet lezárni (nincs ábra) Külső földelő csatlakozó Opcionálisan a házon külső földelő csatlakozó (szorítókengyel) áll rendelkezésre a készülékeknek a földelőhálózatba való bekötéséhez. Ábra 12: Földelő csatlakozó 17

18 Kezelés WSH 10.2 WSH Kezelés Ábra 13: Útkapcsolás közvetlenül a szerelvényre építve A kézikerék elforgatásával nyílik vagy záródik a szerelvény. 18

19 WSH 10.2 WSH 16.2 Kijelző (helyszíni) 7. Kijelző (helyszíni) A szerelvény helyzetének kijelzéséhez egy mechanikus helyzetjelző áll rendelkezésre. A mechanikus helyzetjelző: a helyszínen mutatja a szerelvény helyzetét (A helyzetjelző tárcsa [2] az út bejárásakor kb kal fordul el a NYITVA helyzetből a ZÁRVA helyzetbe vagy fordítva.) mutatja a véghelyzetek elérését (jelzőn [3] keresztül) Ábra 14: Mechanikus helyzetjelző [1] Fedél [2] Helyzetjelző tárcsa [3] Jelző [4] NYITVA állás szimbóluma [5] ZÁRVA állás szimbóluma 19

20 Jelzések WSH 10.2 WSH Jelzések Az útkapcsolások jelzik a szerelvény végállásának elérését. Az útkapcsolás opcionálisan helyzettávadóval szerelhető fel, amely átviszi a szerelvény helyzetét. Információ A kapcsoló kivitele lehet egyedi (1 NC és 1 NO), tandem (2 NC és 2 NO) vagy hármas (3 NC és 3 NO). A pontos kivitel a bekötési rajzon ill. a megrendelésre vonatkozó műszaki adatlapon látható. Visszajelzés NYIT/ZÁR véghelyzet elérve Közbülső állás elérve Szerelvényállás (opció) Típus és megjelölés a bekötési rajzon Beállítás útkapcsoláson keresztül Kapcsoló: 1 NC és 1 NO (standard) WSR WÖL Útkapcsoló zárás jobbra futás Útkapcsoló nyitás balra futás Beállítás DUO útkapcsoláson keresztül Kapcsoló: 1 NC és 1 NO (standard) WDR WDL Útkapcsoló DUO jobbra futás Útkapcsoló DUO balra futás Kiviteltől függően potenciométerrel vagy RWG elektronikus helyzettávadóval R2 R2/2 B1/B2, RWG B3/B4, RWG Potenciométer Potenciométer tandemelrendezésben (opció) 3 vagy 4 vezetékes rendszer (0/4 20 ma) 2 vezetékes rendszer (4 20 ma) 20

21 WSH 10.2 WSH 16.2 Üzembe helyezés 9. Üzembe helyezés 9.1. A kapcsolóműtér felnyitása A következő beállításokhoz (opciókhoz) a kapcsolómű terét fel kell nyitni. 1. Lazítsa meg a csavarokat [2] és vegye le a kapcsolóműtér fedelét [1]. 2. Ha van helyzetjelző tárcsa [3]: Villáskulccsal (emelőkarként) húzza le a helyzetjelző tárcsát [3]. Információ: A festés sérüléseinek elkerülése érdekében használjon puha anyagból készült alátétet, pl. kendőt a villáskulcshoz Az útkapcsolás beállítása Az útkapcsolás az állítási úthosszt érzékeli. A beállított pozíció elérésekor kapcsolók működtetésére kerül sor. 21

22 Üzembe helyezés WSH 10.2 WSH 16.2 Ábra 15: Az útkapcsolás beállító elemei fekete mező: [1] állítóorsó: ZÁRVA véghelyzet [2] mutató: ZÁRVA véghelyzet [3] pont: ZÁRVA véghelyzet beállítva fehér mező: [4] állítóorsó: NYITVA véghelyzet [5] mutató: NYITVA véghelyzet [6] pont: NYITVA véghelyzet beállítva A ZÁRVA véghelyzet beállítása (fekete mező) 1. A kézi üzemmód bekapcsolása. 2. A kézikereket az óramutató járásával egyező irányba hajtani, amíg a szerelvény be nem záródik. 3. Forgassa a beállító tengelyt [1] csavarhúzóval folyamatosan benyomva a nyíl irányába, közben figyelje a mutatót [2]: Érezhető és hallható kattogás közben a mutató [2] 90 -ot ugrik. 4. Ha a mutató [2] 90 -on áll a pont [3] előtt: Lassan forgassa tovább. 5. Ha a mutató [2] a pontra [3] ugrik: ne forgassa tovább és engedje el a beállító tengelyt. A ZÁRVA véghelyzet ezzel be van állítva A NYITVA véghelyzet beállítása (fehér mező) 6. Ha túl sokáig lett forgatva (kattogás a mutató átugrása után): A beállító orsót ugyanabba az irányba tovább forgatni, majd a beállítási folyamatot meg kell ismételni. 1. A kézi üzemmód bekapcsolása. 2. Forgassa a kézikereket az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg a szerelvény nyitott állapotba nem kerül. 3. Forgassa a beállító tengelyt [4] csavarhúzóval folyamatosan benyomva a nyíl irányába, közben figyelje a mutatót [5]: Érezhető és hallható kattogás közben a mutató [5] 90 -onként ugrik. 4. Ha a mutató [5] 90 -on áll a pont [6] előtt: Lassan forgassa tovább. 5. Ha a mutató [5] a pontra [6] ugrik: ne forgassa tovább és engedje el a beállító tengelyt. A NYITVA véghelyzet ezzel be van állítva. 6. Ha túl sokáig lett forgatva (kattogás a mutató átugrása után): A beállító orsót ugyanabba az irányba tovább forgatni, majd a beállítási folyamatot meg kell ismételni. 22

23 WSH 10.2 WSH 16.2 Üzembe helyezés 9.3. Köztes helyzetek beállítása opció A DUO-útkapcsolással megvalósított útkapcsolások két köztes helyzet kapcsolóval rendelkeznek. Futásirányonként egy köztes helyzet állítható be. Ábra 16: Az útkapcsolás beállító elemei fekete mező: [1] állítóorsó: ZÁRVA irány: [2] mutató: ZÁRVA irány: [3] pont: ZÁRVA köztes helyzet beállítva fehér mező: [4] állítóorsó: NYITVA futásirány [5] mutató: NYITVA futásirány [6] pont: NYITVA köztes helyzet beállítva Információ A köztes helyzet kapcsolók 177 fordulat (vezérlőegység fordulat/löket értékhez), ill fordulat (vezérlőegység fordulat/löket értékhez) után engedélyezik újra az érinkezőt Beállítás ZÁRVA futásirányba (fekete mező) Beállítás NYITÓ irányba (fehér mező) 1. Szerelvényt ZÁRVA irányba, a kívánt köztes helyzetig mozgatni. 2. Ha túl sokáig lett forgatva: Forgassa vissza újra a szerelvényt és vigye a köztes helyzetet ZÁRVA irányba. Információ: A köztes helyzetet mindig ugyanabban az irányban közelítse meg, mint később elektromos üzemmódban. 3. Forgassa a beállító tengelyt [1] csavarhúzóval folyamatosan benyomva a nyíl irányába, közben figyelje a mutatót [2]: Érezhető és hallható kattogás közben a mutató [2] 90 -ot ugrik. 4. Ha a mutató [2] 90 -on áll a pont [3] előtt: Lassan forgassa tovább. 5. Ha a mutató [2] a pontra [3] ugrik: ne forgassa tovább és engedje el a beállító tengelyt. Ezzel a köztes helyzet ZÁRVA futásirányban be van állítva. 6. Ha túl sokáig lett forgatva (kattogás a mutató átugrása után): A beállító orsót ugyanabba az irányba tovább forgatni, majd a beállítási folyamatot meg kell ismételni. 1. Mozgassa a szerelvényt NYITVA irányba, a kívánt köztes helyzetig. 2. Ha túl sokáig lett forgatva: Forgassa vissza a szerelvényt és mozgassa újra NYITVA irányba (a köztes helyzetet mindig ugyanabban az irányban kell megközelíteni, mint később az elektromos üzemben). 23

24 Üzembe helyezés WSH 10.2 WSH Forgassa a beállító tengelyt [4] csavarhúzóval folyamatosan benyomva a nyíl irányába, közben figyelje a mutatót [5]: Érezhető és hallható kattogás közben a mutató [5] 90 -onként ugrik. 4. Ha a mutató [5] 90 -on áll a pont [6] előtt: Lassan forgassa tovább. 5. Ha a mutató [5] a pontra [6] ugrik: ne forgassa tovább és engedje el a beállító tengelyt. Ezzel a köztes helyzet NYITVA futásirányban be van állítva. 6. Ha túl sokáig lett forgatva (kattogás a mutató átugrása után): A beállító orsót ugyanabba az irányba tovább forgatni, majd a beállítási folyamatot meg kell ismételni Potenciométer Opció A potenciométer útérzékelőként a szerelvényhelyzet megállapítására szolgál. Beállító elemek A potenciométer a hajtómű kapcsolómű terében található. A beállításhoz ki kell nyitni a kapcsolóműteret. Lásd <Kapcsolóműtér nyitása>. A beállítás a potenciométeren [1] keresztül történik. Ábra 17: A kapcsolóműtér áttekintése [1] Potenciométer Potenciométer beállítása Információ A lassító áttétel lépcsőzetessége miatt nem mindig lehet a löketenkénti teljes ellenállás-tartományt kihasználni. Ezért gondoskodni kell külső állítási lehetőségről (beállító potenciométerről). 1. Hajtsa a szerelvényt a ZÁRVA végállásba. 2. Forgassa el a potenciométert [1] az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig. ZÁRVA véghelyzet megfelel 0%-nak NYITVA véghelyzet megfelel 100%-nak. 3. Forgassa a potenciométert [1] egy kicsit visszafelé. 4. A külső beállító potenciométeren el kell végezni a 0-pont finombeállítását (a távjelzéshez) Elektronikus helyzettávadó RWG beállítása opció Az RWG elektronikus helyzettávadó a szerelvényhelyzet megállapítására szolgál. Az adó a potenciométer (útfelvevő) által megállapított tényleges helyzet jelből egy 0 20 ma vagy 4 20 ma értékű áramjelzést generál. 24

25 WSH 10.2 WSH 16.2 Üzembe helyezés Táblázat 3: Az RWG 4020 műszaki adatai Huzalozás Bekötési rajz Kimeneti áram Feszültségellátás max. áramfelvétel max. terhelés TPA I A U V I R B 3 /4 vezetékes rendszer 9. pozíció = E vagy H 0 20 ma, 4 20 ma 24 V DC, ± 15% simított 24 ma, 20 ma kimeneti áram esetén 600 Ω 2 vezetékes rendszer 9. pozíció = C, D vagy G 4 20 ma 14 V DC + (I x R B ), max. 30 V 20 ma (U V 14 V) /20 ma Ábra 18: Pillantás a vezérlőegységre [1] Potenciométer (útfelvevő) [2] Potenciométer min. (0/4 ma) [3] Potenciométer max. (20 ma) [4] Mérési pont (+)0/4 20 ma [5] Mérési pont (-)0/4 20 ma Információ 1. Helyezze feszültség alá az elektronikus helyzettávadót. 2. Hajtsa a szerelvényt a ZÁRVA végállásba. 3. A 0 20 ma mérésére alkalmas mérőműszert a mérőpontokra (4 és 5) kell csatlakoztatni. Ha nem mérhető érték: 3.1 Ellenőrizze, hogy külső terhelés csatlakozik-e az XK ügyfélcsatlakozóra (23/24 kapcsok) (ügyeljen a max. terhelésre R B ), vagy 3.2 hidalja át az XK ügyfélcsatlakozót (23/24 kapcsok). 4. Forgassa el a potenciométert [1] az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig. 5. Forgassa a potenciométert [1] egy kicsit visszafelé. 6. Forgassa jobbra a potenciométert [2], amíg nőni kezd a kimeneti áram. 7. Forgassa visszafelé a potenciométert [2] a következő érték eléréséig: ma-nél kb. 0,1 ma ma-nél kb. 4,1 ma Ezáltal biztosítható, hogy ne csússzunk az elektromos 0-pont alá. 8. Hajtsa a szerelvényt a NYITVA végállásba. 9. Állítsa be a potenciométerrel [3] a 20 ma végértéket. 10. Menjen újból a ZÁRVA véghelyzetbe, és ellenőrizze a minimális értéket (0,1 ma vagy 4,1 ma). Szükség esetén korrigálja őket. Ha nem sikerült a maximális érték elérése, akkor meg kell vizsgálni, hogy jól lett-e kiválasztva a leosztó áttétel. (A max. lehetséges fordulat/löket az útkapcsolás rendelésfüggő műszaki adatlapján olvasható.) 9.6. Mechanikus helyzetjelző beállítása 1. Húzza fel a helyzetjelző tárcsát a tengelyre. 25

26 Üzembe helyezés WSH 10.2 WSH Hajtsa a szerelvényt a ZÁRVA végállásba. 3. Forgassa az alsó jelzőtárcsát addig, amíg a (ZÁRVA) szimbólum a fedélen lévő jelöléshez nem ér. 4. Hajtsa a szerelvényt a NYITVA végállásba. 5. Fogja meg az alsó jelzőtárcsát, és a (NYITVA) szimbólummal jelölt felső tárcsát forgassa addig, amíg a fedélen lévő jelöléshez nem ér A kapcsolóműtér bezárása 6. Hajtsa a szerelvényt még egyszer a ZÁRVA véghelyzetbe. 7. Beállítás ellenőrzése: Ha a (ZÁRVA) szimbólum már nem egyezik meg a fedélen lévő jelöléssel: 7.1 Beállítást megismételni. 7.2 Esetleg meg kell vizsgálni, hogy jól lett-e kiválasztva a leosztó áttétel. Korrózióveszély festékhiba miatt! A festékhibákat az eszközön végzett munka után ki kell javítani. 1. Tisztítsa meg a fedél és a ház tömítő felületeit. 2. Kenje be vékonyan a tömítőfelületeket savmentes zsírral (pl. vazelinnel). 3. Vizsgálja meg, hogy rendben van-e az O-gyűrű [3], ha sérült, cserélje ki újra. 4. Kenje be vékonyan savmentes zsírral (pl. vazelinnel) az O-gyűrűt, majd helyezze be megfelelően. 5. Tegye rá a fedelet [1] a kapcsolóműtérre. 6. Átlósan húzza meg egyenletesen a csavarokat [2]. 26

27 WSH 10.2 WSH 16.2 Hibaelhárítás 10. Hibaelhárítás Hibák az üzembe vételnél Táblázat 4: Hibák az üzembe vételnél Hibaleírás A mechanikus helyzetjelző nem állítható be. RWG helyzettávadó A mérőpontokon nem mérhető érték. RWG helyzettávadó 4 20 ma mérési tartomány ill. 20 ma max. érték nem állítható be. Lehetséges okok Leosztó áttétel nem illik a szerelvény fordulatához/löketéhez. Áramhurok RWG-n át nyitva van. (A 0/4 20 ma helyzetvisszajelzés csak akkor működik, ha az áramhurok az RWG-n át zárva van.) Leosztó áttétel nem illik a szerelvény fordulatához/löketéhez. Az útkapcsolók nem kapcsolnak. Kapcsoló hibás vagy rosszul van beállítva. Kijavítás Leosztó áttételt kicserélni. Összekötést RWG-n át XK-ra (23/24 kapcsok) helyezni. Külső terhelést XK-ra csatlakoztatni, pl. távjelzést. Maximális terhelést R B figyelembe venni. Leosztó áttételt kicserélni. Beállítást ellenőrizni, szükség esetén véghelyzeteket újra beállítani. Kapcsolót ellenőrizni, szükség esetén cserélni. A kapcsolók vizsgálata A piros tesztgombokkal [1] és [2] lehetőség van a kapcsolók kézi működtetésére. 1. Tesztgomb [1] forgatása WSR nyíl irányban: útkapcsoló ZÁR kiold. Tesztgomb [1] forgatása WDR nyíl irányban: DUO útkapcsoló ZÁR kiold. 2. Tesztgomb [2] forgatása WÖL nyíl irányban: útkapcsoló NYIT kiold. Tesztgomb [2] forgatása WDL nyíl irányban: DUO útkapcsoló NYIT kiold. 27

28 Karbantartás és javítás WSH 10.2 WSH Karbantartás és javítás Károsodás a szakszerűtlen karbantartás miatt! A karbantartást és javítást csak olyan képzett szakszemélyzet végezheti, amelyet a rendszer telepítője vagy a rendszer üzemeltetője arra felhatalmazott. Az ilyen tevékenységek elvégzése ügyében javasoljuk, forduljon szervizünkhöz. A karbantartási és javítási munkát csak akkor szabad elvégezni, amikor az eszköz üzemen kívül van. AUMA Szerviz & Támogatás Az AUMA széles körű szolgáltatásokat nyújt a szervizeléshez, pl. karbantartást és javítást, és ügyféloktatást is kínál. A címek ebben a dokumentumban a <Címek> részben és az interneten ( találhatók Megelőző intézkedések a karbantartáshoz és a biztonságos üzemeltetéshez A következő intézkedések szükségesek a termék biztonságos működésének garantálásához az üzemeltetés során: 6 havonta az üzembe vétel után, azután évente Szemrevételezés végrehajtása: kábelbevezetések, tömszelencék, záródugók stb. rögzítésének és tömítésének ellenőrzése. Tartsa be a gyártói adatok szerinti nyomatékokat. Ellenőrizze az útkapcsolás és a szerelvény/hajtómű közötti rögzítőcsavarok meghúzott állapotát. Amennyiben szükséges, húzza utána őket a <Szerelés> szakaszban a csavarokra megadott nyomatékokkal. Ritka működtetésnél: Próbajáratást kell végezni. A csatlakozóformájú készülékeknél: Préseljen be a zsírzófejen ásványolaj alapú, lítiumszappanos, többcélú EP-zsírt. A szerelvény munkaorsójának kenését külön kell elvégezni. Ábra 19: A csatlakozóforma [1] A csatlakozóforma [2] Zsírzófej Táblázat 5: Zsírmennyiségek a csapágy A csatlakozóformához Csatlakozó forma A 10.2 A 14.2 A 16.2 Mennyiség [g] 1) ) r = 0,9 kg/dm 3 sűrűségű zsírhoz IP 68 védettségnél (opció) Elárasztás után: Az útkapcsolás vizsgálata. Víz behatolása esetén keresse meg és szüntesse meg a tömítetlen helyeket, szakszerűen szárítsa meg az eszközt, majd ellenőrizze az üzemképességét. 28

29 WSH 10.2 WSH 16.2 Karbantartás és javítás Karbantartás Kenés A termék tapadó kenéssel rendelkezik az útátvitelhez évenkénti utánkenést javaslunk. Zsírcsere esetén javasoljuk a tömítőelemek cseréjét Ártalmatlanítás és újrahasznosítás Eszközeink rendkívül hosszú élettartamú termékek. Ennek ellenére ezeknél is bekövetkezik az az idő, amikor ki kell cserélni őket. Az eszközök moduláris felépítésűek, és ennek köszönhetően könnyen szétválaszthatók és csoportosíthatók a következő anyagcsoportok szerint: elektronikus hulladék, különböző fémek, műanyagok, zsírok és olajok. Általánosan érvényes: A zsírok és olajok általában vizeket veszélyeztető anyagok, amelyeknek nem szabad kijutniuk a környezetbe. Gondoskodni kell a szétszerelt anyagok szabályozott keretek közötti ártalmatlanításáról, ill. az anyagaik szerint szétválogatott újrahasznosításáról. Be kell tartani az ártalmatlanításra vonatkozó nemzeti előírásokat. 29

30 Műszaki adatok WSH 10.2 WSH Műszaki adatok Információ A következő táblázatokban a standard kivitel mellett opciók is meg vannak adva. A pontos kivitel a megrendeléshez tartozó műszaki adatlapon található. A megrendeléshez tartozó műszaki adatlap az internetről a címen tölthető le német és angol nyelven (megbízásszám megadása szükséges) Felszereltség és funkciók Max. kihajtási nyomatékok Max. tolóerők Útkapcsolás Helyzetvisszajelzés, analóg (opciók) WSH 10.2: 170 Nm WSH 14.2: 400 Nm WSH 16.2: 800 Nm A csatlakozóformánál megengedett WSH 10.2: 70 kn WSH 14.2: 160 kn WSH 16.2: 250 kn Számlálóműves kapcsolómű a NYITVA és a ZÁRVA véghelyzetekhez Fordulat löketenként: (standard) vagy (opció) Standard: egyszerű kapcsolók (1 NC és 1 NO) végállásonként, galvanikusan nem leválasztva Opciók: tandemkapcsolók (2 NC és 2 NO) véghelyzetenként, galvanikusan szétválasztott kapcsolók hármas kapcsolók (3 NC és 3 NO) véghelyzetenként, galvanikusan szétválasztott kapcsolók köztes helyzet kapcsoló (DUO-útkapcsolás), tetszőlegesen állítható potenciométer vagy 0/4 20 ma (RWG) Mechanikus helyzetjelző (opció) Folyamatos kijelzés, beállítható helyzetjelző tárcsa NYITVA és ZÁRVA szimbólumokkal Futáskijelzés (opció) Fűtés a kapcsolóműtérben Elektromos csatlakozás Menet a kábelbevezetésekhez Bekötési rajz Csatlakozóformák Szerelvénybekötés Emelkedő orsó (opció) Kézikerék Villogtató (kapcsoló) Standard: önszabályozó PTC-fűtés, 5 20 W, V AC/DC Opció: V AC/D Standard: AUMA kördugós csatlakozó csavaros csatlakozással Opciók: kapcsok vagy krimp-csatlakozás Standard: metrikus menet Opciók: Pg-menet, NPT-menet, G-menet A komissiózási szám szerint bekötési rajz a szállítmányhoz mellékelve Standard: B1 az EN ISO 5210 szerint Opciók: A, B2, B3, B4 az EN ISO 5210 szerint A, B, D, E a DIN 3210 szerint Standard EN ISO 5210: WSH 10.2: F10 WSH 14.2: F14 WSH 16.2: F16 DIN 3210 opció: WSH 10.2: G0 WSH 14.2: G1/2 WSH 16.2: G3 Orsóátmérő emelkedő orsónál A csatlakozóformához WSH 10.2: 40 mm WSH 14.2: 57 mm WSH 16.2: 75 mm WSH 10.2: 400 mm, csökkentő áttétel 1:1 WSH 14.2: 400/500 mm, csökkentő áttétel 1:1 WSH 16.2: 630 mm, csökkentő áttétel 1:1 30

31 WSH 10.2 WSH 16.2 Műszaki adatok Út- és nyomatékkapcsolók műszaki adatai Mechanikai élettartam Ezüstözött érintkezők: U min. U max. I min. I max. váltakozóáram I max. egyenáram Aranyozott érintkezők: U min. U max. I min. I max. 2 x 10 6 kapcsolás 24 V AC/DC 250 V AC/DC 20 ma 5 A 250 V-on (ohmos terhelés) 3 A 250 V-on (induktív terhelés, cos phi = 0,6) 0,4 A 250 V-on (ohmos terhelés) 0,03 A 250 V-on (induktív terhelés, L/R = 3 µs) 7 A 30 V-on (ohmos terhelés) 5 A 30 V-on (induktív terhelés, L/R = 3 µs) 5 V 30 V 4 ma 400 ma A villogó kapcsoló műszaki adatai Mechanikai élettartam Ezüstözött érintkezők: U min. U max. I max. váltakozóáram I max. egyenáram Felhasználási feltételek Beépítési helyzet 10 7 kapcsolás 10 V AC/DC 250 V AC/DC 3 A 250 V-on (ohmos terhelés) 2 A 250 V-on (induktív terhelés, cos phi 0,8) 0,25 A 250 V-on (ohmos terhelés) Tetszőleges Védettség az EN szerint Standard: IP67 Opciók: IP68 Korrózióvédelem Fedőfesték Szín Környezeti hőmérséklet Súly IP68-DS IP67-DS Az IP68 védettség az AUMA meghatározása szerint a következő követelményeket teljesíti: Vízmélység: max. 6 m vízoszlop Vízzel való elárasztás időtartama max. 72 óra Elárasztás közben maximum 10 kapcsolás (DS = Double Sealed = a csatlakozótér még a belső tér felől is tömített) Standard: KS: ipari létesítményekben, kis környezeti terhelésű vízművekben vagy erőművekben való telepítésre, valamint alkalmankénti vagy folyamatos terhelésű, mérsékelt károsanyagkoncentrációjú környezetben (pl. szennyvíztisztítókban, vegyipari üzemekben) való telepítésre alkalmas Opciók: KX: erősen terhelt, nagy légnedvességű és erős károsanyag-koncentrációjú környezetben való telepítésre alkalmas KX-G: mint a KX, de alumíniummentes kivitel (külső részek) Standard: festés poliuretán-bázison Standard: AUMA ezüstszürke (RAL 7037-hez hasonló) Lásd a típustáblát Standard: -40 C és +80 C között WSH 10.2: 10 kg WSH 14.2: 16 kg WSH 16.2: 22 kg 31

32 Műszaki adatok WSH 10.2 WSH Egyebek EU irányelvek Elektromágneses összeférhetőség (EMC): (2004/108/EK) Kisfeszültségű irányelv: (2006/95/EK) 32

33 WSH 10.2 WSH 16.2 Alkatrészjegyzék 13. Alkatrészjegyzék Útkapcsolás WSH 10.2 WSH

34 Alkatrészjegyzék WSH 10.2 WSH 16.2 Információ: Minden alkatrészrendeléskor kérjük a berendezés típusának és a megbízásszámunknak a megadását (lásd a típustáblát). Csak eredeti AUMA pótalkatrészeket szabad használni. Más alkatrészek használata a garancia elvesztéséhez, valamint a szavatossági igényekből való kizáráshoz vezet. A pótalkatrészek ábrázolásukat illetően eltérhetnek a szállított alkatrészektől. Tétel Megnevezés Fajta Tétel Megnevezés Fajta Ház B3/B4 csatlakozóforma Csapágyfedél B3/B4 kihajtó hüvely Üreges tengely Retesz Koronás kerék Mechanikus helyzetjelző Kihajtó kerék, útkapcsolás Potenciométer helyzettávadóhoz Hajtott kerék, útkapcsolás Potenciométer csúszókuplung nélkül Biztosítólemez Fűtés Kábelköteg a védővezetékhez Villogó kapcsoló csapérintkezőkkel (impulzusadó tárcsa és szigetelőlemez nélkül) Csökkentő áttétel Vezérlőegység Kapocsfedél Kapcsolócsomag NYITÓ irányhoz Csatlakozó hüvelyes rész (teljes beültetéssel) Kapcsolócsomag ZÁRÓ irányhoz Csatlakozócsapos rész, csapérintkezők nélkül Útkapcsoló Csatlakozó hüvely - vezérlés Kapcsolókazetta Csatlakozó hüvely - motor RWG helyzettávadó Csapérintkező vezérléshez Potenciométer RWG-hez csúszókuplung nélkül Csapérintkező motorhoz RWG helyzettávadó kártya Fedél elektromos csatlakozáshoz RWG kábelkötél Menetes dugó Csúszókuplung potenciométerhez A csatlakozóforma (menetes persely nélkül) Menetes hüvely (menet nélkül) Axiális tűcsapágy 7003 Tengelytömítő gyűrű A csatlakozóformához, EN ISO karimával D csatlakozóforma S1 Tömítőkészlet, kicsi Készlet D kihajtó tengely S2 Tömítőkészlet, nagy Készlet Biztosítógyűrű Kézikerék gömb alakú fogantyúval 34

35 WSH 10.2 WSH 16.2 Tanúsítványok 14. Tanúsítványok Megfelelőségi nyilatkozat 35

36 Címszójegyzék WSH 10.2 WSH 16.2 Címszójegyzék A A kapcsolók vizsgálata 27 Alkalmazási terület 4 Alkatrészjegyzék 33 Ártalmatlanítás 29 Azonosítás 7 B B, B1, B2, B3, B4 és E 9 csatlakozóformák Bekötési rajz 13 Biztonsági 4 előírások/figyelmeztetések Biztonsági tudnivalók 4 C Csatlakozási 13 keresztmetszetek Csomagolás 8 D DUO útkapcsolás 23 E EK megfelelőségi nyilatkozat 35 Elektromos bekötés 13 Elektronikus helyzettávadó 24 F Felhasználási feltételek 31 Felhasználási terület 4 Földelő csatlakozó 17 H Helyzetjelző 25 Helyzetjelző tárcsa 19, 25 Helyzettávadó RWG 24 Hibaelhárítás 27 I Irányelvek 4 J Javítás 28 K Kapcsolási rajz 7, 13 Kapcsoló 13 Karbantartás 4, 28, 29 Kenés 29 Kezelés 18 Kézikerekes aktiválás 31 kapcsolójának műszaki adatai Komissiószám 7 Korrózióvédelem 8, 31 Környezeti hőmérséklet 31 Köztes helyzetek 23 M Mechanikus helyzetjelző 19, 25 Megbízásszám 7 Menetes persely 10 Műszaki adatok 30 N Nyomatékkapcsoló 13 O Óvintézkedések 4 P Potenciométer 24 R RWG 24 S Szabványok 4 Szállítás 8 Személyzeti minősítés 4 Szerelés 9 Szerelvényorsó 12 Szerviz 28 T Támogatás 28 Tandemkapcsoló 13 Tanúsítványok 35 Tárolás 8 Tartókeret 16 Tartozék a szereléshez 12 Tartozékok (elektromos 16 bekötés) Tengelyvédő cső 12 Típus és méret 7 Típustábla 7 U Újrahasznosítás 29 Útkapcsolás 21 Útkapcsoló 13 Üzembe helyezés 4, 21 Üzemeltetés 4 V Védettség 31 Védőfedél 17 Vizsgálati jegyzőkönyv 7 A csatlakozóforma 10 36

37 AUMA a világon mindenütt Európa AUMA Riester GmbH & Co. KG Plant Müllheim DE Müllheim Tel Plant Ostfildern-Nellingen DE Ostfildern Tel Service-Center Bayern DE Eching Tel Service-Center Köln DE Köln Tel Service-Center Magdeburg DE Niederndodeleben Tel AUMA-Armaturenantriebe Ges.m.b.H. AT 2512 Tribuswinkel Tel AUMA BENELUX B.V. B. A. BE 8800 Roeselare Tel ProStream Group Ltd. BG 1632 Sofia Tel OOO Dunkan-Privod BY Minsk Tel AUMA (Schweiz) AG CH 8965 Berikon Tel AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ Brandýs n.l.-st.boleslav Tel GRØNBECH & SØNNER A/S DK 2450 København SV Tel IBEROPLAN S.A. ES Madrid Tel AUMA Finland Oy FI Espoo Tel AUMA France S.A.R.L. FR Taverny Cedex Tel AUMA ACTUATORS Ltd. GB Clevedon, North Somerset BS21 6TH Tel D. G. Bellos & Co. O.E. GR Acharnai, Athens Tel APIS CENTAR d. o. o. HR Bestovje Tel Fabo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. HU 8800 Nagykanizsa Tel / Falkinn HF IS 108 Reykjavik Tel AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico IT Cerro Maggiore (MI) Tel AUMA BENELUX B.V. LU Leiden (NL) Tel NB Engineering Services MT ZBR 08 Zabbar Tel AUMA BENELUX B.V. NL 2314 XT Leiden Tel SIGUM A. S. NO 1338 Sandvika Tel AUMA Polska Sp. z o.o. PL Sosnowiec Tel AUMA-LUSA Representative Office, Lda. PT Barcarena Tel SAUTECH RO Bucuresti Tel OOO PRIWODY AUMA RU Khimki, Moscow region Tel OOO PRIWODY AUMA RU Moscow Tel ERICHS ARMATUR AB SE Malmö Tel ELSO-b, s.r.o. SK Nitra Tel / Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited Sirketi TR Ankara Tel AUMA Technology Automations Ltd UA Kiev Tel Afrika Solution Technique Contrôle Commande DZ Bir Mourad Rais, Algiers Tel /18 A.T.E.C. EG Cairo Tel SAMIREG MA Casablanca Tel MANZ INCORPORATED LTD. NG Port Harcourt Tel

38 AUMA a világon mindenütt AUMA South Africa (Pty) Ltd. ZA 1560 Springs Tel Amerika AUMA Argentina Rep.Office AR Buenos Aires Tel AUMA Automação do Brazil ltda. BR Sao Paulo Tel TROY-ONTOR Inc. CA L4N 8X1 Barrie, Ontario Tel AUMA Chile Representative Office CL Buin Tel Ferrostaal de Colombia Ltda. CO Bogotá D.C. Tel AUMA Región Andina & Centroamérica EC Quito Tel Corsusa International S.A.C. PE Miraflores - Lima Tel / 0044 / Control Technologies Limited TT Marabella, Trinidad, W.I. Tel / AUMA ACTUATORS INC. US PA Canonsburg Tel AUMA (2862) Suplibarca VE Maracaibo, Estado, Zulia Tel Ázsia AUMA Actuators UAE Support Office AE 287 Abu Dhabi Tel AUMA Actuators Middle East BH Salmabad Tel Mikuni (B) Sdn. Bhd. BN KA1189 Kuala Belait Tel / AUMA Actuators (China) Co., Ltd CN Taicang Tel PERFECT CONTROLS Ltd. HK Tsuen Wan, Kowloon Tel PT. Carakamas Inti Alam ID Jakarta Tel AUMA INDIA PRIVATE LIMITED. IN Bangalore Tel ITG - Iranians Torque Generator IR Teheran Trans-Jordan Electro Mechanical Supplies JO Amman Tel AUMA JAPAN Co., Ltd. JP Kawasaki-shi, Kanagawa Tel +81-(0) DW Controls Co., Ltd. KR Gasan-dong, GeumChun-Gu,, Seoul Tel Al-Arfaj Engineering Co WLL KW Salmiyah Tel TOO Armaturny Center KZ Atyrau Tel Network Engineering LB JBEIL, Beirut Tel AUMA Malaysia Office MY Seremban, Negeri Sembilan Tel Mustafa Sultan Science & Industry Co LLC OM Ruwi Tel FLOWTORK TECHNOLOGIES CORPORATION PH 1550 Mandaluyong City Tel M & C Group of Companies PK Cavalry Ground, Lahore Cantt Tel , Petrogulf W.L.L QA Doha Tel AUMA Saudi Arabia Support Office SA Al Khobar Tel AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. SG Singapore Tel NETWORK ENGINEERING SY Homs Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH Yannawa, Bangkok Tel Top Advance Enterprises Ltd. TW Jhonghe City, Taipei Hsien (235) Tel AUMA Vietnam Hanoi RO VN Hanoi Ausztrália BARRON GJM Pty. Ltd. AU NSW 1570 Artarmon Tel

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AM 01.1/AM 02.1 Először olvassa

Részletesebben

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AMExC 01.1 Először olvassa

Részletesebben

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AM 01.1 Először olvassa el az

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Vezérlőegység: elektronikus (MWG) állítóhajtás-vezérléssel AUMATIC AC 01.

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Vezérlőegység: elektronikus (MWG) állítóhajtás-vezérléssel AUMATIC AC 01. Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Vezérlőegység: elektronikus (MWG) állítóhajtás-vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Non intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató EB 8331-1 HU. Villamos állítómű Típus 3374. Kiadás: 2006. augusztus

Beépítési és kezelési útmutató EB 8331-1 HU. Villamos állítómű Típus 3374. Kiadás: 2006. augusztus Villamos állítómű Típus 3374 1. ábra Típus 3374 állítómű, Típus 3535 háromjáratú szelepre szerelve Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2006. augusztus Tartalomjegyzék Tartalom Oldal 1 Felépítés és működés...

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

Sartorius WM modellek

Sartorius WM modellek Üzemeltetési utasítás Sartorius WM modellek Mozgásban a mérés Őrizze meg a későbbi használathoz. Eredeti üzemeltetési utasítás Sartorius AG 98648-018-90 98648-018-90 Típustábla Típustábla A gép csatlakoztatása

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz H STA 1 szekcionális meghajtó / Rev. 0.3 1 1. Tartalomjegyzék 3. Általános biztonsági tudnivalók 1. Tartalomjegyzék 2 2. A szimbólumok magyarázata 2

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Lágytömítésű kézi szabályozószelep DN 15-80 DN 100-200 DN 250-400 Tartalomjegyzék 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz... 2 2.0 Utalások a veszélyre... 2 2.1 Jelképek jelentése...2

Részletesebben

ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6

ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6 FLENDER ARPEX acél tengelykapcsolók Gyártási sorozat ARS-6, ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6 Használati utasítás FLENDER couplings FLENDER ARPEX acél tengelykapcsolók Gyártási sorozat ARS-6, ARP-6,

Részletesebben

Holtumsweg 13, D-47652 Weeze, Tel. +49 2837/9134-0, Fax. +49 2837/1444 www.uni-geraete.de info@uni-geraete.de

Holtumsweg 13, D-47652 Weeze, Tel. +49 2837/9134-0, Fax. +49 2837/1444 www.uni-geraete.de info@uni-geraete.de Üzemeltetési útmutató Robbanásvédelem (fordítás) A robbanásvédelem opció és a mágneses működtetésen Ex-típustáblával van jelölik. A működtetések és a hozzá tartozó mágnesszelep-vezérlések megfelelnek az

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás M típusú fokozatkapcsoló Üzemeltetési utasítás 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Általános elöírások 1.1 Biztonsági elöírások 5 1.2 Elöírásszerü használat 5 2 Felépítés/Kivitelek 6 3 Szállítás 7 4 A fokozatkapcsoló

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Felhasználói utasítás

Felhasználói utasítás Felhasználói utasítás - Az eredeti utasítás fordítása - H ISC2-es sorozat Innovatív szabványos kazettás tömítés általános alkalmazásokhoz. Szerelési utasítás gépek részegységeihez. Experience in Motion

Részletesebben

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása 766091 Eredeti használati utasítás / Alkatrész jegyzék RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása Tartalom 1 Jelek 2 Műszaki adatok 3 Rendeltetés szerinti használat 4 Működtető elemek

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

D F E I P. H Marchel-gázszűrők beépítési, üzemeltetési és használati utasítása. S www.marchel.de. 1.0 Tartalomjegyzék. 1.

D F E I P. H Marchel-gázszűrők beépítési, üzemeltetési és használati utasítása. S www.marchel.de. 1.0 Tartalomjegyzék. 1. H Marchel-gázszűrők beépítési, üzemeltetési és használati utasítása D F E I P S www.marchel.de H 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék 2.0 Bevezető 3.0 A gázszűrő gyártási sorozatainak meghatározása

Részletesebben

ROSCAMAT. Szériaszám. Gépszám. Gyártási év TECNOSPIRO, S.A.

ROSCAMAT. Szériaszám. Gépszám. Gyártási év TECNOSPIRO, S.A. KEZELÉSI UTASÍTÁS ROSCAMAT Szériaszám. Gépszám. Gyártási év TECNOSPIRO, S.A. Pol. Ind. Pla dels Vinyats, nau 2 08250 St.Joan de Vilatorrada (Barcelona) Spain 938764359 938764242 938767738 938764044 E-mail:

Részletesebben

MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv

MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv NCT Ipari Elektronikai Kft. 1 / 32 Dátum:2013.06.14. 1. FEJEZET: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. A szerszámgép kizárólag fém munkadarabok

Részletesebben

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Processz szivattyú RPH Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató RPH Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MQ1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 03/2015 Answers for industry. 31.03.2015

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

Honeywell VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS TARTALOMJEGYZÉK UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK GÉPKÖNYV

Honeywell VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS TARTALOMJEGYZÉK UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK GÉPKÖNYV UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS GÉPKÖNYV Az A osztályú gázszelepek gáznemű, nem szilárd halmazállapotú anyagok kapcsolására és szabályozására használhatók, gázzal

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó

SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó Szerelési és karbantartási utasítása Verzió: 2009-10-01 Fordította: Dvorák László Dátum: 2007 október - 2-1. TECHNIKAI JELLEMZŐK Opciós tételek az alap összeállításhoz

Részletesebben

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató - 42 ASB600-7604v007-4200-0-OCE-HUH Szerzői és szomszédos jogok Ezen útmutató szerzői joga a gyártónál marad. A jelen útmutató

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep H Beépítési és üzemeltetési utasítás 251 27 72 / 0999 Tartalom 1. Általános rész...3 1.1 Alkalmazási terület...3 1.1. Csatlakozó méretek és teljesítmény adatok...4

Részletesebben

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Rendeltetés... 2 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás DN 25-50 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz...15-2 2.0 Utalások a veszélyre...15-2 2.1 Jelképek jelentése... 15-2 2.2 Biztonsági fogalmak... 15-2 3.0 Raktározás és szállítás...15-2

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MN1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 04/2015 Answers for industry. 22.04.2015

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor coffee wakes up the world Kezelési útmutató Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor Alászerelhető hűtő 9468-as típussor Mellészerelhető hűtő 9469-es

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Típus 485 Típus 486 Típus 487 Típus 488 Tartalomjegyzék 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz...15-2 2.0 Utalások a veszélyre...15-2 2.1 Jelképek jelentése... 15-2 2.2 Biztonsági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. TÉMA 2...ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK: Bevezetés, Szállítás és Átvétel. 6...SZÉTSZERELÉSI UTASÍTÁSOK: THERMO-SEAT épületi és Storm légfúvók

TARTALOMJEGYZÉK. TÉMA 2...ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK: Bevezetés, Szállítás és Átvétel. 6...SZÉTSZERELÉSI UTASÍTÁSOK: THERMO-SEAT épületi és Storm légfúvók TARTALOMJEGYZÉK OLDAL TÉMA 2...ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK: Bevezetés, Szállítás és Átvétel 3...ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK: Üzembe helyezés 4...ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK: Teszt és Indító folyamatok 5...ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK:

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

6720613720-00.1 SD. Szolárszabályozó. B-sol 300. Szerelési és szervíz utasítás 6 720 640 483 (2009/10) HU

6720613720-00.1 SD. Szolárszabályozó. B-sol 300. Szerelési és szervíz utasítás 6 720 640 483 (2009/10) HU 6720613720-00.1 SD Szolárszabályozó -sol 300 Szerelési és szervíz utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1 iztonsági előírások és jelmagyarázat 5 1.1 Általános biztonsági előírások

Részletesebben

200-0190, 200-0154, 200-0152

200-0190, 200-0154, 200-0152 HU Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék Mikro 3 T-Dok-220-HU-Rev.1 200-0190, 200-0154, 200-0152 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének megvásárlása

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

VARIMOT robbanásbiztos állítóművek és tartozékai. Üzemeltetési utasítás 2003. 05. 10558969 / HU

VARIMOT robbanásbiztos állítóművek és tartozékai. Üzemeltetési utasítás 2003. 05. 10558969 / HU VARIMOT robbanásbiztos állítóművek és tartozékai Kiadás: 2003. 05. Üzemeltetési utasítás 10558969 / HU SEW-EURODRIVE Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók... 4 2 Biztonsági tudnivalók... 5 2.1 Biztonsági

Részletesebben

Kézikönyv. Terepibusz-interfészek, terepi elosztók MOVI-SWITCH vezérlésére. Kiadás: 2006. 12. 11543167 / HU

Kézikönyv. Terepibusz-interfészek, terepi elosztók MOVI-SWITCH vezérlésére. Kiadás: 2006. 12. 11543167 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások Terepibusz-interfészek, terepi elosztók MOVI-SWITCH vezérlésére Kiadás: 006. 1. 11543167 / HU Kézikönyv

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 21-11 NRG 21-51. Magyar. Kezelési utasítás 819295-00. Szintérzékelő elektróda NRG 21-11, NRG 21-51

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 21-11 NRG 21-51. Magyar. Kezelési utasítás 819295-00. Szintérzékelő elektróda NRG 21-11, NRG 21-51 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 21-11 NRG 21-51 HU Magyar Kezelési utasítás 819295-00 Szintérzékelő elektróda NRG 21-11, NRG 21-51 1 Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók Oldal Rendeltetésszerű használat...4

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 S702 100529 V1/0313 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GARANCIAKÁRTYA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GARANCIAKÁRTYA Termék: GARANCIAKÁRTYA??? 1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Használati utasítás Tartozék-készlet hasznonjármű Common Rail injektorokhoz

Használati utasítás Tartozék-készlet hasznonjármű Common Rail injektorokhoz Használati utasítás Tartozék-készlet hasznonjármű Common Rail injektorokhoz hu 687 00 599 A Tartalomjegyzék. Fontos tanácsok. Tanácsok a kezelő részére. Biztonsági tanácsok. Elektromágneses összeférhetőség

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200270 V1/0413 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Elzárószelep lágytömítéssel 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz... 2 2.0 Utalások a veszélyre... 2 2.1 Jelképek jelentése...2 2.2 Biztonsági fogalmak...2 3.0 Tárolás és szállítás...

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 DF1 / DF2 Kezelési utasítás Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 Nyelv HU DF1 a következõ sorozatszámtól: 47049 DF2 a következõ sorozatszámtól: 48213 Cikkszám AC 753462 A gép azonosítója Annak érdekében, hogy

Részletesebben

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-szivattyú Amarex N S 32-160 Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 39024180 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex

Részletesebben

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN 110.135G V1/1012 H A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210 1.2 A szimbólumok

Részletesebben

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok VAU 7,5 kw Vákuumszivattyúk Kompresszorok ódosítások Verzió Dátum Osztály Oldal(ak) Alap 0.1 01.01.2002 inden inden 1. kiadás Kezelési utasítás 1. kiadás, verz.: 1 Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók...6

Részletesebben

SPRINT ajtónyitó automata. Szerelési utasítás

SPRINT ajtónyitó automata. Szerelési utasítás SPRINT ajtónyitó automata Szerelési utasítás Változat: 02/2004 Dátum: 2004 március Összeállította: Dvorák László - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A szerelési utasítás csak szakképzett személyek

Részletesebben

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25)

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) Beépítési és használati útmutató HU E1 HWS DIN/DVGW-által bevizsgált E1 HWS DIN/DVGW-tanusítvánnyal BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) EHF Egykaros szűrő / HWS Háztartási vízkezelő tartalmazza az elektromos szűrőcsere

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása HU Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10 T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének megvásárlása mellett döntött. Ezt

Részletesebben

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 hu Szerelési és használati útmutató Redőny és napellenzőmozgatás mechanikus végkikapcsolással Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A mérőműszer megfelel az IEC61010 szabványban előírt, a mérés biztonságára vonatkozó összes követelménynek: szennyeződési fokozat: 2, túlfeszültségi kategória:

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Nyomáscsökkentő (700 sorozat) Tartalomjegyzék 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz...2 2.0 Utalások a veszélyre...2 2.1 Jelképek jelentése... 2 2.2 Biztonsági fogalmak... 2 3.0

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Biztonság. Üzemeltetési utasítás ZIO 165, ZIO 200 égő gázhoz VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 7.2.14 Edition 11.

Biztonság. Üzemeltetési utasítás ZIO 165, ZIO 200 égő gázhoz VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 7.2.14 Edition 11. 7..4 Edition. GB F NL I E K S N P GR TR CZ PL RUS www.docuthek.com Üzemeltetési utasítás ZIO 65, ZIO 00 égő gázhoz Fordítás német nyelvről 008 0 Elster Gmb Tartalomjegyzék ZIO 65, ZIO 00 égő gázhoz.............

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - - 1001 *D1150388-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Series L. Piskótaszivattyúk. Használati utasítás M/110/0802/HU TD 246-034

Series L. Piskótaszivattyúk. Használati utasítás M/110/0802/HU TD 246-034 TD 246-034 Series L Piskótaszivattyúk Használati utasítás M/110/0802/HU EK-cégbejegyzési nyilatkozat Az alább megnevezett társaság Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd Cégnév Birch Road, Eastbourne,

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. EC 2-311 P220 és EC 2-311 P024. kis méretű digitális hőmérő

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. EC 2-311 P220 és EC 2-311 P024. kis méretű digitális hőmérő EC 2-311 P220 és EC 2-311 P024 kis méretű digitális hőmérő Figyelem! Kizárólag professzionális alkalmazásra! Az eszköz szakszerű használatához villamos irányú képesítéssel megszerezhető szakismeret szükséges!

Részletesebben

Használati utasítás INTRA LUX S600 LED - 1.008.8000

Használati utasítás INTRA LUX S600 LED - 1.008.8000 Használati utasítás INTRA LUX S600 LED - 1.008.8000 Forgalmazás: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39

Részletesebben

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Használati- és szerelési útmutató Páraelszívók EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások a konyhabútorba való szereléshez a használathoz Általánosságok Elszívó üzemmód Keringtető

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - V001 *D1150388-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Szerelési útmutatók. Szerelési útmutatók

Szerelési útmutatók. Szerelési útmutatók Szerelési útmutatók Szerelési útmutatók Szerelési útmutatók, modell 577, 772, 770 és 472 Mindig olvassa el és értse meg az útmutatásokat! Soha ne szerelje le a csövezés egyetlen elemét sem, amíg meg nem

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

VESZÉLYES! 2.1. A biztonság mindig elsődleges szempont legyen a tengelykapcsoló beszerelése, működtetése és karbantartása során.

VESZÉLYES! 2.1. A biztonság mindig elsődleges szempont legyen a tengelykapcsoló beszerelése, működtetése és karbantartása során. (Oldal: 1 / 6) Az ATEX (Atmosphere Explosibles) megjelölés az új útmutatóhoz készült. Az ATEX ellenőriz valamennyi, a robbanásbiztos eszközök állapotára vonatkozó előírást. Modell száma Kategória Referencia

Részletesebben

Használati utasítás. PROPHYflex perio tip Starter Set - 1.010.0817 Refill PROPHYflex perio tip - 1.010.0287. Mindig a biztos oldalon.

Használati utasítás. PROPHYflex perio tip Starter Set - 1.010.0817 Refill PROPHYflex perio tip - 1.010.0287. Mindig a biztos oldalon. Használati utasítás PROPHYflex perio tip Starter Set - 1.010.0817 Refill PROPHYflex perio tip - 1.010.0287 Mindig a biztos oldalon. Képviselet: KaVo Dental Corporation 11729 Fruehauf Drive Charlotte, NC

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval Szerelési útmutató Verzió: 09/2013 Dátum: 2013 szeptember Készítette: Kovács Attila -2- -3- - 4 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

Használati útmutató. Asztali körfűrész WZTS 1702. Eredeti használati útmutató. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Asztali körfűrész WZTS 1702. Eredeti használati útmutató. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Asztali körfűrész WZTS 1702 myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Eredeti használati útmutató QR kódokkal gyorsan és egyszerűen

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1a. ábra: 2 3 1 4 1b. ábra: 2 4 3 1 5 1c. ábra: 4 2 5 3 1 1d. ábra: 4 2 3 1

Részletesebben

NRR 2-52 NRR 2-53 URB 50

NRR 2-52 NRR 2-53 URB 50 GESTRA GESTRA Steam Systems NRR 2-52 NRR 2-53 URB 50 HU Magyar Kezelési utasítás 819293-00 NRR 2-52 szintszabályozó NRR 2-53 szintszabályozó URB 50 kezelő- és kijelző készülék 1 Tartalomjegyzék Fontos

Részletesebben