Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365"

Átírás

1 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám:

2 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft Minden jog fenntartva. A tartalmak a KSB írásos hozzájárulása nélkül nem terjeszthetők, nem sokszorosíthatók, nem szerkeszthetők és nem adhatók tovább harmadik félnek. Általánosságban: a műszaki változtatások jogát fenntartjuk. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szószedet Általános ismertetés Alapelvek Hiányos gépek beépítése Célcsoport Kapcsolódó dokumentumok Jelmagyarázat Biztonság Figyelmeztető utasítások jelölése Általános ismertetés Rendeltetésszerű használat Személyzet szakképesítése és oktatása Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Biztonságra ügyelő munkavégzés Biztonsági útmutatások az üzemeltető és gépkezelő számára Karbantartási-, inspekciós- és szerelőmunkák biztonsági útmutatásai Meg nem engedett üzemmódok Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás Szállítási állapot ellenőrzése Szállítás Tárolás/konzerválás Visszaszállítás Ártalmatlanítás A szivattyú/szivattyúaggregát leírása Általános leírás Terméktájékoztató (4 vagy 6 névleges külső átmérőjű vízszivattyúkhoz) a környezetbarát tervezésről szóló 2009/125/EK irányelv végrehajtásáról szóló 547/2012 rendelet szerint Megnevezés Típustábla Szerkezeti felépítés Felépítés és működés Szállítási terjedelem Méretek és súlyok Felállítás/beépítés Ellenőrzés beépítés előtt Szivattyú gépegység függőleges beépítése Szivattyú gépegység vízszintes beépítése Útmutató az elektromos bekötéshez S 100D; UPA 100C 3 / 42

4 Tartalomjegyzék 5.5 Villamos csatlakoztatás Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés Üzembe helyezés Az üzemi körülmények határértékei Kikapcsolás Karbantartás/fenntartás Karbantartás/ellenőrzés Üzemzavarok: Okok és elhárításuk Kapcsolódó dokumentumok S 100D összeállítási rajza UPA 100C összeállítási rajza DN 100 összeállítási rajza EK Megfelelőségi nyilatkozat Veszélytelenségi nyilatkozat...40 Címszójegyzék / 42 S 100D; UPA 100C

5 Szószedet Szószedet Veszélytelenségi nyilatkozat A veszélytelenséget igazoló nyilatkozatot az ügyfél állítja ki a termék visszaküldése esetén, arról, hogy a terméket előírásszerűen leürítették, így a szállított közeggel érintkező alkatrészek a továbbiakban nem veszélyeztetik a környezetet és az emberi egészséget. S 100D; UPA 100C 5 / 42

6 1 Általános ismertetés 1 Általános ismertetés 1.1 Alapelvek Az üzemeltetési útmutató a címlapon megnevezett típusokra és kivitelekre vonatkozik. Az üzemeltetési útmutató az üzemeltetés minden szakaszára vonatkozóan bemutatja a készülék szakszerű és biztonságos használatát. A típus és a sorozatnagyság, a legfontosabb üzemi adatok, a rendelési szám és a rendelési tételszám a gyári adattáblán vannak feltüntetve. A rendelési szám és a rendelési tételszám egyértelműen leírja a szivattyút/szivattyú gépegység, és azonosításra szolgál minden további ügyletnél. Kár esetén haladéktalanul értesíteni kell a legközelebbi KSB szervizt, mert csak így érvényesíthető szavatossági igény. 1.2 Hiányos gépek beépítése A KSB által szállított, nem készre szerelt gépek beépítéséhez lásd a Karbantartás/ fenntartás c. fejezet mindenkori alfejezeteit. 1.3 Célcsoport A jelen üzemeltetési útmutató műszakilag képzett szakembereknek készült.( fejezet 2.4 oldal 9) 1.4 Kapcsolódó dokumentumok Táblázat 1: A kapcsolódó dokumentumok áttekintése Dokumentum Adatlap Felállítási terv/méretlap Csatlakozási terv Hidraulikus jelleggörbe Összeállítási rajz 1) Beszállítói dokumentáció 1) Pótalkatrészlisták 1) Csővezetékterv 1) Egyedi alkatrészek jegyzéke 1) Összeszerelési rajz Tartalom A szivattyú/szivattyú gépegység műszaki adatainak ismertetése A szivattyúk/szivattyú gépegységek, súlyok csatlakozási és felállítási méreteinek ismertetése A kiegészítő csatlakozások ismertetése Emelőmagasság, NPSH szüks., hatásfok és teljesítményigény jelleggörbék A szivattyú ismertetése metszeteken megjelenítve Üzemeltetési útmutatók és további dokumentáció a tartozékokhoz és a beépített gépalkatrészekhez Pótalkatrészek ismertetése Segédcsővezetékek ismertetése A szivattyú szerkezeti elemeinek az ismertetése A tengelytömítés beszerelésének metszetrajza A tartozékok és/vagy beépített alkatrészek tekintetében a mindenkori gyártó megfelelő dokumentációja az irányadó. 1.5 Jelmagyarázat Táblázat 2: Alkalmazott szimbólumok Szimbólum Jelentés Cselekvési utasítás előfeltétele Cselekvési felszólítás biztonsági tudnivalók esetén Cselekvés eredménye Kereszthivatkozás 1) a szállítási terjedelemmel kapcsolatos megegyezés szerint 6 / 42 S 100D; UPA 100C

7 1 Általános ismertetés Szimbólum Jelentés Több lépésből álló cselekvési utasítás Útmutatás ajánlásokat és fontos útmutatásokat tartalmaz a készülék kezelésére vonatkozóan. S 100D; UPA 100C 7 / 42

8 2 Biztonság! VESZÉLY 2 Biztonság Az ebben a fejezetben található útmutatásokban megnevezett veszélyek nagy kockázattal járnak. 2.1 Figyelmeztető utasítások jelölése Táblázat 3: Figyelmeztető utasítások jellemzői Szimbólum Magyarázat! VESZÉLY VESZÉLY ez a jelzőszó nagy kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezet.! VIGYÁZAT VIGYÁZAT ez a jelzőszó közepes kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet. FIGYELEM FIGYELEM ez a jelzőszó olyan veszélyre figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy működését fenyegető veszélyeket idézhet elő. Robbanásvédelem ez a szimbólum robbanásveszélyes területeken keletkező robbanások elleni védelemről szolgál információkkal, a 94/9/EK (ATEX) európai irányelvben foglaltak szerint. Általános veszélyhely ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt súlyos vagy halálos következményekkel járó veszélyekre figyelmeztet. Veszélyes elektromos feszültség ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt elektromos feszültséggel kapcsolatos veszélyekre figyelmeztet, és információkkal szolgál az elektromos feszültséggel szembeni védelemhez. A gép megrongálódása ez a szimbólum a FIGYELEM jelzőszóval együtt a gépet és működését fenyegető veszélyre figyelmeztet. 2.2 Általános ismertetés Az üzemeltetési útmutató alapvető útmutatásokkal szolgál a szivattyú felállításához, üzemeltetéséhez és karbantartásához; betartásuk biztosítja a szivattyú biztonságos kezelését, valamint a személyi sérülések és anyagi károk elkerülését. Minden fejezet biztonsági útmutatásait figyelembe kell venni. Az illetékes szakembereknek/az üzemeltetőknek az összeszerelés és az üzembe helyezés előtt el kell olvasniuk és maradéktalanul meg kell érteniük az üzemeltetési útmutatót. Az üzemeltetési útmutatónak mindenkor a szakemberek rendelkezésére kell állnia a helyszínen. A közvetlenül a szivattyún található útmutatásokat figyelembe kell venni és maradéktalanul olvasható állapotban kell tartani. Ez érvényes például a következőkre: Forgásirányt mutató nyíl Csatlakozások jelölései Gyári adattábla Az üzemeltetési útmutatóban nem tárgyalt helyi előírások betartásáért az üzemeltető felelős. 2.3 Rendeltetésszerű használat A szivattyút/szivattyú gépegységet csak a kapcsolódó dokumentumokban leírt alkalmazási területekenszabad üzemeltetni.( fejezet 1.4 oldal 6) 8 / 42 S 100D; UPA 100C

9 2 Biztonság A szivattyút/szivattyú gépegységet csak műszakilag kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni. Tilos a szivattyút/szivattyú gépegységet részben összeszerelt állapotban üzemeltetni. A szivattyúval csak az adatlapon vagy az érintett kivitel dokumentációjában leírt közegek szállíthatók. A szivattyút soha nem szabad szállított közeg nélkül üzemeltetni. Az adatlapon vagy a dokumentációban feltüntetett minimális térfogatáramot be kell tartani (túlmelegedés miatti károk, csapágykárok elkerülése,...). Az adatlapon vagy a dokumentációban feltüntetett maximális térfogatáramot be kell tartani (túlmelegedés, csúszógyűrűs tömítés kárai, kavitációs károk, csapágykárok elkerülése,...). A szivattyút nem szabad a szívó oldalon lefojtani (kavitációs károk elkerülése). Az adatlapon vagy a dokumentációban közölttől eltérő üzemeltetési módokat egyeztesse a gyártóval. Az előre látható hibás használat elkerülése A nyomó oldali elzáró szerelvényeket soha nem szabad a megengedett tartományon túl kinyitni Az adatlapon vagy a dokumentációban közölt maximális szállított mennyiségek túllépése kavitációs károk lehetősége Az adatlapon vagy a dokumentációban közölt megengedett használati határokat nyomás, hőmérséklet stb. soha nem szabad túllépni. A jelen üzemeltetési útmutatóban található összes biztonsági tudnivalót és cselekvési utasítást be kell tartani. 2.4 Személyzet szakképesítése és oktatása A gép szállítását, összeszerelését, kezelését, karbantartását és ellenőrzését végző személyzetnek megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell a személyzet felelősségi- és hatáskörét a szállítás, összeszerelés, kezelés, karbantartás és ellenőrzés tekintetében. Ha a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és tájékoztatásban kell részesíteni. Ezt szükség esetén a gép üzemeltetőjének megbízására a gyár, illetve a szállító cég is elvégezheti. A szivattyúval/szivattyú gépegységgel kapcsolatos oktatás csak műszaki szakember felügyeletével történhet. 2.5 Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyása mindennemű kártérítésre vonatkozó igényjogosultságot megszüntet. A figyelmen kívül hagyás például a következő veszélyeztetéseket okozhatja: elektromos áramtól, hő-, mechanikai és kémiai hatásoktól eredő, vagy robbanás okozta személyi veszélyeztetés a termék fontos funkciói felmondják a szolgálatot elmaradnak a karbantartás és fenntartás előírt módszerei a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása által 2.6 Biztonságra ügyelő munkavégzés Az útmutatóban felsorolt meglevő biztonsági előírások figyelembe vétele valamint a rendeltetésszerű használat betartása mellett a következő biztonsági előírásokat is figyelembe kell venni: : Balesetvédelmi előírások, biztonsági és üzemeltetési rendelkezések S 100D; UPA 100C 9 / 42

10 2 Biztonság Robbanásvédelmi előírások Veszélyes munkaanyagok használatára vonatkozó biztonsági rendelkezések Érvényben lévő előírások és törvények 2.7 Biztonsági útmutatások az üzemeltető és gépkezelő számára A gép forró vagy hideg alkatrészeit a helyszínen megfelelő érintésvédelemmel kell ellátni, melynek működését ellenőrizni kell. Üzem közben nem szabad eltávolítani az érintésvédelmet. A személyzet részére védőfelszerelést kell biztosítani, melyet használni kell. A (pl. a tengelytömítésnél) szivárgó veszélyes (pl. robbanásveszélyes, mérgező, forró) szállított közegeket úgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztessenek személyeket, sem a környezetet. Be kell tartani a hatályos törvényi előírásokat. A villamos energia által előidézett veszélyeket ki kell zárni (a részletes előírásokat lásd a felhasználó országában érvényes előírások és/vagy a helyi áramszolgáltató követelményei szerint). A szivattyú gépegység felszerelésekor tervezzen be egy vészleállítót is a szivattyú/szivattyú gépegység közvetlen közelében, ha a szivattyú lekapcsolása estén nem növekszik meg a veszély kockázata. 2.8 Karbantartási-, inspekciós- és szerelőmunkák biztonsági útmutatásai A szivattyún átépítés vagy változtatás csak a gyártó jóváhagyásával megengedett. Kizárólag eredeti alkatrészeket vagy a gyártó által engedélyezett alkatrészeket szabad használni. Más alkatrészek felhasználásából eredő károk nem tartoznak a szavatosság körébe. Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a karbantartási, ellenőrzési és szerelési munkákat olyan, arra hivatott szakemberek hajtsák végre, akik az üzemeltetési útmutató figyelmes tanulmányozása után kellően tájékozottak. A szivattyún/szivattyúaggregáton bármilyen munkát csak annak álló helyzetében szabad végezni. A szivattyúháznak fel kell vennie a környezet hőmérsékletét. A szivattyúházat nyomásmentesíteni kell, és le kell üríteni. A szivattyúaggregát üzemen kívül helyezésekor az üzemeltetési útmutatóban leírt eljárást feltétlenül be kell tartani. Az egészségre veszélyes közeget szállító szivattyúkat mentesíteni kell a szennyezéstől. Közvetlenül a munkák befejezése után minden biztonsági és védőfelszerelést ismét fel kell szerelni, illetve működésbe kell hozni. Ismételt üzembe helyezés előtt vegye figyelembe az üzembe helyezésnél leírtakat.( fejezet 6.1 oldal 29) 2.9 Meg nem engedett üzemmódok A szivattyú/szivattyú gépegység üzemeltetésekor az adatlapon valamint az üzemeltetési útmutatóban megadott értékeket semmi esetre sem szabad túllépni. A gyárból kiszállított szivattyúk/szivattyú gépegységek üzembiztossága csak rendeltetésszerű használat esetén szavatolt.( fejezet 2.3 oldal 8) 10 / 42 S 100D; UPA 100C

11 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3.1 Szállítási állapot ellenőrzése 1. Az áru átadásakor ellenőrizze valamennyi csomagolási egység sértetlenségét. 2. Határozza meg pontosan és dokumentálja a szállítás során keletkezett kárt, majd haladéktalanul értesítse írásban a KSB céget illetve a szállítást végző céget és a biztosítótársaságot. FONTOS TUDNIVALÓ A szivattyú gépegységet a gyártó/szállító olyan csomagolásban szállítja, amely rendszerint kizárja a behajlást vagy egyéb sérülést a szállítás és/vagy a tárolás során. 3.2 Szállítás VIGYÁZAT A szivattyú gépegység eldőlése vagy kicsúszása Személyi sérülések és anyagi károk! A függőlegesen felállított szivattyú gépegységet eldőlés ellen mindig biztosítani kell. FONTOS TUDNIVALÓ Ügyeljen a szivattyú és a hajtás egyenlőtlen súlyeloszlására! Válasszon a szivattyú gépegység súlyának megfelelő teheremelő eszközt. Szállítás közben ügyeljen rá, hogy az elektromos csatlakozóvezetékek ne törjenek meg és nem sérüljenek. 3.3 Tárolás/konzerválás Ha a berendezést a szállítást követően hosszabb idő elteltével kívánja üzembe helyezni, akkor a következő intézkedések ajánlottak: FIGYELEM A szivattyú gépegység felborulása vagy elgurulása Sérülésveszély! A függőlegesen felállított szivattyú gépegységet mindig biztosítani kell felborulás ellen. A vízszintesen felállított szivattyú gépegységet mindig biztosítani kell elgurulás ellen. FIGYELEM A környezeti hőmérséklet csökkenése Fagyveszély! A szivattyú gépegységet soha nem szabad olyan környezeti hőmérsékletnek kitenni, amely alacsonyabb, mint amit az üzemi ivóvíz-fagyálló keverék lehetővé tesz (lásd az ivóvíz-fagyálló keverékre vonatkozó fejezetet / rendelési dokumentációt) S 100D; UPA 100C 11 / 42

12 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás FIGYELEM Az elektromos vezeték vezetése fagypont alatti hőmérséklet esetén Az elektromos vezeték sérülése! A vezeték felületének megengedett legalacsonyabb hőmérséklete nem lehet alacsonyabb -25 C-nál nem rögzített vezeték esetén. A vezeték felületének megengedett legalacsonyabb hőmérséklete nem lehet alacsonyabb -40 C-nál rögzített vezeték esetén. VIGYÁZAT Szakszerűtlen tárolás Az elektromos csatlakozóvezetékek meghibásodása! Védje az elektromos csatlakozóvezetékeket a vezeték átvezetéseknél, így megakadályozhatja a maradandó alakváltozást. Ne lépje túl a vezetékek 2) megengedett legkisebb hajlítási sugarát! A csatlakozóvezeték védőfedeleit csak a beszereléskor távolítsa el. A víz alatti motoros szivattyúkat a következők szerint kell tárolni: 1. eredeti csomagolásban vízszintesen 2. csomagolás nélkül függőlegesen (a motor alul van) 3. száraz környezetben 4. napsütés és meleg ellen védve 5. szennyeződésektől és portól védve 6. fagy ellen védve 7. kártevőktől védve További információk a szivattyú gépegység tárolásáról használat után. 3.4 Visszaszállítás 1. A szivattyút előírásszerűen le kell üríteni. 2. A szivattyút alapvetően át kell öblíteni és meg kell tisztítani, különösen akkor, ha káros, robbanásveszélyes, forró vagy más okból veszélyes közeget szállítottak vele. 3. Ha a szállított közeg maradványai a levegő páratartalmával reakcióba lépve korróziós károkat okozhatnak vagy oxigénnel érintkezve lángra lobbanhatnak, akkor a szivattyú gépegységet az előzőeken túlmenően közömbösíteni kell, valamint szárítás céljából vízmentes inert gázzal át kell fúvatni. 4. A szivattyúhoz/szivattyú gépegységhez mindig egy teljesen kitöltött, veszélytelenséget igazoló nyilatkozatot kell csatolni. Az alkalmazott biztonsági és szennyezésmentesítési intézkedéseket feltétlenül be kell tartani. FONTOS TUDNIVALÓ Szükség esetén a veszélytelenséget igazoló nyilatkozat letölthető az internetről a következő címen: 2) Az adatokat lásd a vezeték gyártójának dokumentációjában, ill. DIN VDE szabványban. 12 / 42 S 100D; UPA 100C

13 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3.5 Ártalmatlanítás FIGYELEM Egészségre veszélyes és/vagy forró szállított közegek, segéd- és üzemanyagok Személyek és a környezet veszélyeztetése! Az öblítőközeget, valamint adott esetben a maradék közeget fel kell fogni, és ártalmatlanítani kell. Szükség esetén védőruhát és védőmaszkot kell viselni. Az egészségre veszélyes anyagok ártalmatlanítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket be kell tartani. 1. A szivattyút/szivattyúaggregátot szét kell szerelni. A szétszereléskor a zsírokat és kenőfolyadékokat össze kell gyűjteni. 2. A szivattyú szerkezeti anyagait szét kell válogatni, pl.: - fém - műanyag - elektronikai hulladék - zsírok és olajok 3. Az ártalmatlanítani a helyi előírások szerint, illetve szabályozott módon kell végezni. S 100D; UPA 100C 13 / 42

14 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása 4.1 Általános leírás Szivattyú tiszta vagy enyhén szennyezett víz szállításához. Ellenőrizze a szállított közegben található részecskéket az adatlapon. Tilos robbanásveszélyes közegek szállítására, vagy robbanásveszélyes létesítményben használni. 4.2 Terméktájékoztató (4 vagy 6 névleges külső átmérőjű vízszivattyúkhoz) a környezetbarát tervezésről szóló 2009/125/EK irányelv végrehajtásáról szóló 547/2012 rendelet szerint Minimális hatásfokmutató: lásd a típustáblát, a típustábla jelmagyarázatát ( fejezet 4.4 oldal 15) A legkedvezőbb hatásfokú vízszivattyúk minimális hatásfokmutatójának referenciaértéke: MEI 0,70 Gyártási év: lásd a típustáblát, a típustábla jelmagyarázatát ( fejezet 4.4 oldal 15) A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszáma és működési helye: lásd az adatlapot, ill. a rendelési dokumentációt A termék típusának és méretének jelzése: lásd a típustáblát, a típustábla jelmagyarázatát ( fejezet 4.4 oldal 15) A szivattyú hidraulikai hatásfoka (%) csökkentett méretű járókerék alkalmazása esetén: lásd az adatlapot A szivattyú jelleggörbéi a hatásfok jellemző értékeinek feltüntetésével: lásd a dokumentált jelleggörbét Csökkentett méretű járókerék alkalmazása esetén a szivattyú hatásfoka általában kisebb, mint a teljes méretű járókerékkel ellátott szivattyúé. A járókerék korrekciójával a szivattyú egy bizonyos munkaponthoz igazítható, ezáltal csökken az energiafelhasználás. A minimális hatásfokmutató (MEI) értéke a teljes méretű járókerékhez tartozik. E vízszivattyú különböző üzemi körülmények között történő üzemeltetése hatékonyabb és gazdaságosabb lehet akkor, ha olyan frekvenciaváltóval együtt kerül alkalmazásra, amely a szivattyú üzemi körülményeit a rendszerhez igazítja. Az életciklus végén elvégzendő szétszerelésre, újrafeldolgozásra és ártalmatlanításra vonatkozó információk: ( fejezet 3.5 oldal 13) A referencia-hatásfokról, illetve a szivattyú MEI = 0,7 (0,4) referenciahatásfokgörbéjéről a következő internetcímen olvasható tájékoztatás: Megnevezés Víz alatti motoros szivattyú Példa: S 100D - 4 / 6 Táblázat 4: Magyarázat a megnevezéshez Rövidítés Jelentés S Szivattyútípus 100 Névleges beépítési méret [mm] D Beépítési helyzet 4 Optimális térfogatáram [m³/h] 6 Fokozatszám 14 / 42 S 100D; UPA 100C

15 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása Víz alatti motoros szivattyú Példa: UPA 100C 4-6 Táblázat 5: Magyarázat a megnevezéshez Rövidítés Jelentés UPA Szivattyútípus 100 Névleges beépítési méret [mm] C Beépítési helyzet 4 Optimális térfogatáram [m³/h] 6 Fokozatszám 4.4 Típustábla Sorozatszám: MEI 0,4 η --,- % Anyagszám: Szivattyú UPA 100C - 2 / 8 Q Q Q Motor 0,37 kw 400 V 0,16 M3/H 2,5 M3/H 1,69 M3/H Tömeg 12 kg Hőm. max. 20 C ford./perc Áramlás a motornál min. C = 0,2 m/s EN IP 68 Any. sz.: ZN D 88 H H H 43,00 M 16,00 M 29,71 M 3~ DN 100 0,37 50 Hz 1,1 A 0,74 COS ábra 1: Típustábla 1 Rendelési szám 2 Minimális hatásfokmutató 3 Szivattyú megnevezése 4 Hatásfok: lásd az adatlapot 5 Legkisebb térfogatáram 6 Maximális térfogatáram 7 Térfogatáram a munkaponton 8 Motor megnevezése 9 Névleges teljesítmény 10 Feszültség 11 Frekvencia 12 Tömeg 13 Szállított közeg maximális 14 A motor minimális körbeáramlása hőmérséklete 15 Gyártási év 16 Anyagszám 17 Maximális emelőmagasság 18 Minimális emelőmagasság 19 Emelőmagasság a munkaponton 20 Teljesítménytényező: 21 Áramerősség 22 Fordulatszám 23 VDE szabvány 24 Motorvédelem típusa 4.5 Szerkezeti felépítés Építési mód Centrifugál szivattyú Víz alatti motor csökkentett rövidzárlatveszélyű kivitelben Merev összeköttetés a szivattyú és a motor között Köpenyes kivitel Járókerék kialakítása Radiális vagy félaxiális kivitel S 100D; UPA 100C 15 / 42

16 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása Csapágyazás a motorban Axiális csapágy billenőszegmensekkel a hidraulikus tengelyirányú elmozdulás felfogására Tengelytömítés a motorban Tengelytömítés 4.6 Felépítés és működés Kivitel Működésmód ábra 2: Metszeti ábra az UPA 100C példáján A szivattyút és a motort egy merev tengelykapcsoló köti össze. A fokozatházat a szivattyúköpeny vagy szalagos horgony ill. tőcsavarok tartják. A szivattyút a szívóházon lévő szívószűrő védi a durva szennyeződésektől. A csővezeték csatlakoztatása visszacsapón vagy csatlakozócsonkon keresztül történik, választás szerint belső menettel, vagy karimás kimenettel. A szállított közeg átáramlik a motor mentén, és a szívószűrőn (1) keresztül jut a szívóházba (2). A szívó járókerék (3) kifelé felgyorsítja. A fokozatház (4) áramlási kontúrjában a szállított közeg mozgási energiája nyomási energiává alakul át, és továbbjut a következő járókerékhez (5). Ez a folyamat megismétlődik minden fokozatban, egészen az utolsó járókerékig (5), és a beépített visszacsapó szelepen 16 / 42 S 100D; UPA 100C

17 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása keresztül (6) a csatlakozócsonkhoz (7) jut, amelyen keresztül kilép a szivattyúból. A beépített visszacsapó szelep megakadályozza a szállított közeg szándékolatlan visszaáramlását. 4.7 Szállítási terjedelem Kiviteltől függően a következő tételek tartoznak a szállítási terjedelembe: Szivattyú gépegység rövid elektromos vezetékkel Elektromos hosszabbító vezeték opcionális: meghosszabbítva vagy mellékelve Tartalék típustábla Tartozékok, pl.: Vezeték összekötők Vezetékbilincsek Hűtőköpeny Csapágybakok Elektromos védőberendezések Kapcsolóautomata FONTOS TUDNIVALÓ A szállítási terjedelembe tartozik egy külön típustábla. Szerelje ezt a típustáblát a beépítési helyen kívül eső, jól látható helyre, pl. kapcsolószekrény, csővezeték vagy konzol. 4.8 Méretek és súlyok A méret- és súlyadatokat a szivattyú/szivattyú gépegység adatlapja tartalmazza. S 100D; UPA 100C 17 / 42

18 5 Felállítás/beépítés 5 Felállítás/beépítés 5.1 Ellenőrzés beépítés előtt Motortöltet ellenőrzése A szivattyú gépegység minden további előkészület nélkül közvetlenül telepíthető akár vízszintesen, akár függőlegesen 3). A motorok gyárilag víz és fagyálló keverékkel vannak feltöltve. Néhány csepp töltőfolyadék-veszteség nem befolyásolja a motor működését, mivel sikeres felállítást követően a szivattyú fel tudja magát tölteni forrásvízzel. Nagyobb mennyiségű folyadékszivárgás gyanúja esetén egyeztessen a gyártóval! Beépítési helyzet ellenőrzése FIGYELEM Nem megengedett beépítési helyzet A gép és a csapágy meghibásodása! Ferde beépítés esetén a szivattyú gépegység mindig nyomóoldallal felfelé álljon. A szivattyú gépegység függőlegesen, vagy a fokozatszámtól függően ferdén vagy vízszintesen is beépíthető. Soha ne építse úgy be a szivattyú gépegységet, hogy a szivattyú legalul legyen. A B ábra 3: Beépítési helyzet A megengedett B nem megengedett Vízszintes beépítés jellegzetessége A szivattyú gépegység vízszintes beépítése esetén ellenőrizze a következő feltételeket: A szivattyú gépegységet vízszintes beépítéshez rendelték? Rendelkezésre áll a megfelelő méretezett hűtőköpeny ill. hűtőfedél? Az eredetileg függőeleges beépítésre tervezett szivattyú gépegységet tilos vízszintesen beépíteni! A szivattyú gépegységet tilos vízszintesen hűtőköpeny nélkül beépíteni. A következő fokozatszámok nem engedélyezettek vízszintes beépítéshez. Hasonlítsa össze a rendelési dokumentációt. 3) csak hűtőköpeny esetén 18 / 42 S 100D; UPA 100C

19 5 Felállítás/beépítés Táblázat 6: A horizontális beépítéshez nem engedélyezett fokozatszámok. S 100D 1 /.. 2 /.. 4 /.. 7 /.. 12 /.. Fokozatszám ok Elektromos vezetékek csatlakoztatása VESZÉLY A hosszabbítást képzetlen személyzet végzi A kútba történő beépítésnél áramütés veszélye A berendezés elektromos vezetékének csatlakoztatását elektromos szakembernek kell elvégeznie. A csatlakozó részeinek száraznak és tisztának kell lenniük. VESZÉLY Védővezeték nem előírás szerinti csatlakoztatása Áramütés miatti életveszély! A motort soha nem szabad védővezeték nélkül működtetni. A védővezeték csatlakoztatását elektromos szakembernek kell elvégeznie. FONTOS TUDNIVALÓ A motor rövid vezetéke víz alatti működéshez van kialakítva, így a vezeték összekötőnek is teljesen a víz alatt kell lennie. Más alkalmazáshoz lásd a rendelési dokumentációt! A víz alatti motorok rövid elektromos vezetékkel vannak ellátva. Ezt a beépítési körülményeknek megfelelően méretezett hosszabbító vezetékkel kell a szükséges hosszúságúra kiegészíteni. A motor rövid vezetéke, hacsak nincs másképp jelezve, kizárólag víz alatti működtetésre van kialakítva. Ennek a beépítési előírásnak a betartásához, a vezetékcsatlakozónak is teljesen a vízben kell lennie. KSB által végzett hosszabbítás A KSB-vel történt egyeztetés esetén a hosszabbító vezetéket már a gyárban csatlakoztatják megfelelő víztömör vezeték csatlakozóval a motor rövid vezetékéhez. A KSB által végzett hosszabbítás,amennyiben nem tér el a rendelési dokumentációtól, a következők szerint van kialakítva: Szabadon a levegőn és felületeken fekvő vezetési mód ᅀ U 3 % feszültségesés a vezetéken Más fektetési módnál, pl. kábelcsatorna stb. alkalmazásakor tartsa be az érvényes rendelkezések szerinti maximális áramterhelhetőséget! Hosszabbítás az üzemeltető által Ha a hosszabbítást a berendezéssel szállított elektromos vezetékkel csak a helyszínen végzik el, az alábbiakra kell ügyelni: 1. A vezetékcsatlakozó szerelési utasításait be kell tartani! 2. Amennyiben a hosszabbítás az üzemeltető felelősségi körében történik, a hosszabbító vezeték kiválasztásakor és méretezésekor ügyelni kell arra, hogy a maximális feszültségesés 3% legyen. A hosszabbító vezetéknek az adott alkalmazási módra engedélyezettnek kell lennie. S 100D; UPA 100C 19 / 42

20 5 Felállítás/beépítés 3. 4-eres vezeték esetén a védővezeték az elektromos vezeték tartozéka, és hosszabbításnál a vezeték csatlakozóval kell összekötni eres rövid kábel esetén, tehát védővezeték nélküli elektromos vezetéknél, külön védővezeték áll rendelkezésre, amely a motorra kívülről van csatlakoztatva. Ezt külön is kell továbbcsatlakoztatni. Amennyiben nincs védővezeték, az üzemeltető felelősségi körében kell a motor kiegészítő földeléséről gondoskodni. (Külső vezetéknek megfelelő ér keresztmetszet; azonban legalább 4 mm 2 ) 5. Árnyékolt hosszabbító vezetékek esetén a védővezetéket árnyékolni kell. 3-eres rövid motorkábel esetén, amint azt a 4. pont leírja, kiegészítő külső földelést kell alkalmazni, és a hosszabbító vezeték árnyékolására kell fektetni. 6. A rövid vezeték csatlakozási jelöléseit fel kell tüntetni a hosszabbító vezetéken is. Ügyeljen a vezetékek csatlakoztatásakor a színazonosságra. A motor kapcsolási módjától függően eltérnek: Táblázat 7: Csatlakozási jelölések Közvetlen bekapcsolású motorok 1 vezetékkel U V W. Csillag-delta kapcsolású motorok 2 vezetékkel U 1 V 1 W 1 U 2 V 2 W 2. Közvetlen bekapcsolású motorok 2 párhuzamos vezetékkel U1-1 V1-1 W1-1 U1-2 V1-2 W Szigetelés ellenállásának mérése VESZÉLY Veszélyes feszültség a mérés alatt és után Áramütés miatti életveszély! Ne érjen az érintkezőkhöz a mérés alatt és közvetlenül utána. A szigetelési érték mérését csak elektromos szakember végezheti. Beépítés és az elektromos bekötés előtt mérni kell a szigetelési ellenállást. A szigetelési érték mérését csak elektromos szakember végezheti. Tartsa be a szigetelési érték mérőberendezés használati utasítását. Rendelkezésre áll 1000 V egyenfeszültség mérésére alkalmas szigetelési érték mérőberendezés. Az érintkezések tiszták és szárazak. 1. Mérési időtartam: 1 perc 4) 2. min. szigetelés ellenállás 20 C - 30 C hőmérsékleten: > 200 MOhm 4) A mért értéknek stabilizálódnia kell; a nagyobb vezetékkapacitás miatt lehetőség van hosszabb mérési időre. 20 / 42 S 100D; UPA 100C

21 5 Felállítás/beépítés Risol (MΩ) Risol (MΩ) Risol (MΩ) U V W U1 V1 W1 U2 V2 W2 U1-1 V1-1 W1-1 U1-2 V1-2 W1-2 M 3~ M 3~ M 3~ 1 vezeték 2 vezeték (nyitott) 2 vezeték (párhuzamos) 5.2 Szivattyú gépegység függőleges beépítése VESZÉLY Sérült elektromos vezetékek használata kútban Áramütésveszély! Az elektromos vezetéket nem szabad megtörni, vagy a megengedett legkisebb hajlítási sugárnál 5) jobban meghajlítani, vagy éles peremeken áthúzni. Az elektromos vezetékeket, és ahol van, a mérő és vezérlő vezetékeket három méterenként a felszálló vezetékhez ill. a csővezetékhez kell rögzíteni megfelelő rögzítő eszközökkel, pl. vezetékbilincsekkel. Nem szabad semmilyen éles szélű szerszámot, segédeszközt vagy tartozékot, pl. éles peremű csőkarmantyúkat felhasználni a beépítéshez. FIGYELEM Beesés védelem nélküli kutakba / medencékbe / tartályokba Sérülésveszély! A nyitott kutaknál / medencéknél / tartályoknál a beépítés egész időtartama alatt biztosítani kell a beesés elleni védelmet. Gondoskodjon megfelelő zárószerkezetről. VIGYÁZAT A szivattyú gépegység beesése a kútba / tartályba / medencébe A szivattyú gépegység megrongálódása! A szivattyú gépegységet a beépítés egész időtartama alatt biztosítani kell. A biztosító eszközöket (hordozóbilincsek, tartók,...) úgy kell méretezni, hogy a beépítés alatt minden súlyt megtartsanak. 5) Az adatokat lásd a vezeték gyártójának dokumentációjában, ill. DIN VDE szabványban. S 100D; UPA 100C 21 / 42

22 5 Felállítás/beépítés ábra 4: Példa függőleges beépítésre 1 Szivattyú gépegység 2 Elektromos csatlakozóvezeték 3 Hálózati csatlakozás 4 Kapcsolókészülék 5 Kútfej 6 Felszálló vezeték Beépítési előírások A szivattyú gépegységet úgy kell beépíteni, hogy az ne üljön fel a kút fenekére. A szivattyú gépegységet úgy kell beépíteni, hogy a motor tartományában ne léphessen fel homok és/vagy iszap okozta eltömődés. A szivattyú gépegységet úgy kell beépíteni, hogy a szívószűrő a szűrőcső felett helyezkedjen el. A szivattyú belső menetes csatlakozóval rendelkező csővezetékre csatlakoztatásához ajánlatos kendert és kenderkenőcs tömítőanyagot használni. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a kút mérettartását. Ezt elvégezheti például egy olyan cső használatával, amely megfelel a szivattyú gépegység külső átmérőjének. A szivattyú gépegység beépítése előtt ezt a csövet el kell távolítani. Alapvetően tartsa be a cső szállítójának előírásait! Ha a szivattyú gépegységet műanyag felszálló csövekkel szerelik, akkor a szivattyú gépegységet a visszacsapó csappantyú házára rögzített két megfelelően vastag és rozsdamentes kötéllel lehet leereszteni és megtartani. A szivattyú gépegység leeresztése Az elektromos csatlakozóvezeték meg van hosszabbítva. Rendelkezésre áll a szivattyú gépegység súlyának megfelelő emelőszerkezet. 1. Tartsa be a cső szállítójának szerelési útmutatóját. 2. Eressze le a szivattyú gépegységet a kútba. 3. Három méterenként rögzítse megfelelő rögzítőeszközökkel (pl. vezetékbilincsekkel) a felszállóvezetékhez az elektromos csatlakozóvezetéket, valamint a mérő- és vezérlővezetékeket, ha azok rendelkezésre állnak. 22 / 42 S 100D; UPA 100C

23 5 Felállítás/beépítés ábra 5: Vezetékbilincs 1 Lapos vezeték 2 Felszálló cső 3 Műanyaggomb 4 Gumiszalag 5.3 Szivattyú gépegység vízszintes beépítése FIGYELEM Beesés védelem nélküli kutakba / medencékbe / tartályokba Sérülésveszély! A nyitott kutaknál / medencéknél / tartályoknál a beépítés egész időtartama alatt biztosítani kell a beesés elleni védelmet. Gondoskodjon megfelelő zárószerkezetről. FIGYELEM Felállítás nem kellő szilárdságú vagy kellő teherbírású alapra Személyi és anyagi károk! Vegye figyelembe az EN szabvány XC1 robbanási osztály szerinti C12/15 osztályú beton kielégítő nyomószilárdságát. Az alap legyen megkötött, egyenletes és vízszintes. Vegye figyelembe a súlyadatokat. VIGYÁZAT A motorfolyadék hőmérséklet- és nyomásemelkedése A motor károsodhat! A nem feltöltött szivattyú gépegységet mindig védeni kell a napsugárzás ellen ábra 6: Példa a vízszintes beépítésre 1 Hűtőköpeny 2 Szivattyú gépegység 3 Kiegyenlítőelem 4 Visszafolyásgátló 6) 5 Kiszerelőelem 6 Elzáró szerelvény 7 Hozzáfolyás S 100D; UPA 100C 23 / 42

24 5 Felállítás/beépítés Beépítési előírások Vízszintes beépítés esetén szükség van egy eszközre, amely pl. hűtőköpennyel, hűtőfedéllel stb. biztosítja az áramlást a motor mentén. Vízszintes beépítés esetén a szivattyú gépegységet úgy kell beépíteni, hogy a légtelenítő ferdén felfelé mutasson. A csatlakoztatott csővezetéket úgy kell elhelyezni, hogy a szivattyú gépegységre ne hathassanak olyan erők, mint a cső súlya, feszítőerők, rezgések stb. Javasoljuk, hogy a szivattyú gépegység és a csővezeték közé egy, a berendezésre szabott rugalmas kiegyenlítő elemet kell beépíteni. Szivattyú gépegység beépítése A medence és az akna legyen előírás szerint előkészítve. A betonalap megfelelő szilárdsággal rendelkezik. Az elektromos csatlakozóvezeték az előírt hosszúságú. 1. A csapágybakokat a felállítási terv szerint kell elrendezni és a szerelés helyszínén biztosított kőzetcsavarokkal, dübelekkel stb. kell az alaptestre rögzíteni. 2. Helyezze a szivattyú gépegységet (a hűtőköpennyel együtt) a csapágybakokat, majd rögzítse. 3. Szerelje fel a kiegyenlítő darabot, ha az rendelkezésre áll. 4. A csővezetéket szerelje fel a csővezeték terv szerint. Tartsa be a cső szállítójának szerelési útmutatóját! 5. Az elektromos vezetékeket, és ahol van, a mérő és vezérlő vezetékeket három méterenként a csővezetékhez kell rögzíteni megfelelő rögzítő eszközökkel, pl. vezetékbilincsekkel ábra 7: Vezetékbilincs 1 Lapos vezeték 2 Felszálló cső 3 Műanyaggomb 4 Gumiszalag 5.4 Útmutató az elektromos bekötéshez A 1000 V-nál alacsonyabb feszültségű víz alatti motoros szivattyúkat a KSB közvetlen bekapcsolással látja el. Bekapcsoláskor, és az üzemi fordulatszám eléréséig a feszültség nem lehet alacsonyabb a rendelési dokumentációban megadott értéknél. Amennyiben a hálózathoz nem megengedett ez a bekapcsolási mód, indítóberendezéssel kell ellátni az indító áram csökkentéséhez (pl. csillag-delta kontaktor (Y-Δ), indító transzformátorok, indító ellenállások, lágyindító készülékek stb. ). Általános tudnivalók a motorról Motorvédelem Motorvédelemként 10 vagy 10A kioldási osztályú hőkompenzált túláram relét kell használni. Amennyiben hibaáram-védő relé van csatlakoztatva, ezt a motoráram körbe kell beépíteni. 6) csak ha a szivattyú gépegységnek nincs visszacsapója 24 / 42 S 100D; UPA 100C

25 5 Felállítás/beépítés Névleges teljesítmény A típustáblán és a megrendelési igazoláson megadott névleges teljesítmények a DIN EN szerinti S1 folyamatos üzemmódra vonatkoznak. Csillag-delta kontaktor Indítószerkezetek Üzemeltetés csillag-delta kontaktorral, indító transzformátorokkal és indító ellenállásokkal A futási idő Y-fokozatban vagy részleges feszültség alatt legfeljebb 4 s lehet.ű Az Y és Δ közötti átkapcsolási szünet nem lehet hosszabb 60 ms-nál. További késleltetés nem megengedett! Az indítószerkezeteket automatikusan kell beállítani, azaz, a részfeszültségről az üzemi feszültségre történő átkapcsolásnak automatikusan kell megtörténnie. A részfeszültségen történő üzemidő nem lehet 4 másodpercnél hosszabb. Indító transzformátorral vagy indító ellenállással történő működtetés esetén megszakítás mentes átkapcsolást kell választani (pl. Korndorfer kapcsolás) Működtetés lágyindító készülékkel A víz alatti motorok vékony felépítése következtében (kis tehetetlenségi nyomaték) teljesítménysűrűségük, siklócsapágyazásuk és tekercselési kialakításuk eltér a normál aszinkron motorokétól. A következő irányértékek tapasztalataink szerint megfelelnek a víz alatti motoros szivattyúk biztonságos üzemeltetéséhez. Az üzemeltetőnek azonban a lágyindító gyártójával tisztáznia kell, hogy a víz alatti motoros szivattyúk különleges adottságait figyelembe vegyék. Ezek a gyártók termékeitől függően az általunk megadott irányértékeket meghaladhatják. Táblázat 8: Irányértékek lágyindító készülékekhez Paraméter / Funkció Beállítás Minimális feszültség A motor méretezési feszültségének 40%- a Gyorsítási idő / Felfutási idő t H < 4 másodperc Túláramvédelem I A / I N kb. 3,5 Lefutási idő / lassítás t A < 4 másodperc összes külön funkció, pl. KI indítás késleltetés, áramszabályozás, fordulatszám szabályozás Berúgás / fokozási funkció 1. A lágyindító készüléket a felfutás után egy kontaktorral kell áthidalni. 2. A gyártó üzemeltetési útmutatójában leírtakat feltétlenül be kell tartani. 3. Lágyindító készülékek csak akkor megengedettek kétfázisú csatlakozáshoz, ha a készülék olyan vezérlőeljárással rendelkezik, amelyik kiküszöböli a fizikailag függő egyenáramú komponenseket! 4. Amennyiben a lágyindító készülék átveszi az olyan motorvédő funkciókat, mint pl. a túláramkioldás (kioldási osztály 10 vagy 10A), a fáziskiesés stb., ezeknek a funkcióknak egy sönt után kell működniük. FONTOS TUDNIVALÓ A felfutás és lefutás során fellépő szokatlan zajok és rezgések a lágyindító nem megfelelő beállítási paramétereit jelzik. Ide tartoznak pl. a túl hosszú felfutási idők, a hibás üzemmód (szabályozás), a bekapcsolt különleges funkciók stb Üzemeltetés frekvenciaátalakítóval Amennyiben a KSB víz alatti motoros szivattyúi frekvenciaátalakítóval működnek, a különleges építési mód miatt (csekély tehetetlenségi nyomaték, nagy teljesítménysűrűség stb.) be kell tartani a következő utasításokat. S 100D; UPA 100C 25 / 42

26 5 Felállítás/beépítés Teljesítménytartalék Amennyiben KSB az adatlappal összevetve tisztában van a frekvenciaátalakító használatával, akkor 5% teljesítménytartalékot vesz figyelembe. Ha a víz alatti motoros szivattyút utólag egy frekvenciaátalakítóval működtetik, akkor figyelembe kell vetni az 5 %-os elektromos veszteséget. Annak ellenőrzésére, hogy engedélyezett-e a frekvenciaátalakító utólagos alkalmazása, ennek kapcsán egyeztetni kell a szivattyú gyártójával! Maximális megengedett felfutási és lefutási idő Álló helyzetből a minimális f min frekvenciára való felfutás nem lépheti túl a 2 másodpercet. A kifutás hasonlóképpen nem lehet hosszabb 2 másodpercnél. Minimális frekvencia A 30 Hz minimális frekvenciánál nem lehet alacsonyabb. Maximális üzemi frekvencia Az 50 Hz ill. a 60 Hz maximális üzemi frekvenciát nem szabad túllépni. Maximális megengedett feszültségnövekedési sebesség és feszültségcsúcsok A következő határértékeket be kell tartani: Maximális feszültségnövekedési sebesség: du/dt 500 V/μs Maximális feszültségcsúcsok a földhöz viszonyítva: J1-szigetelés 600 V FONTOS TUDNIVALÓ A határértékek általában egy szinusz szűrő ill. du / dt - szűrő segítségével érhetőek el. A frekvenciaátalakító szabályozási és vezérlési elve A szabályozási és vezérlési folyamatnak lineáris U/f-jelleggörbe vezérlésnek kell megfelelnie. Más vezérlési elvek, mint pl. mezőorientált átalakítók, DTC ill. NOF átalakítók esetében, a frekvenciaátalakító gyártójának biztosítania kell, hogy az alkalmazott szabályozási és vezérlési eljárások megfelelnek a víz alatti motorok különleges adottságainak (nagyon kicsi tehetetlenségi nyomaték, elektromos adatok). 5.5 Villamos csatlakoztatás VESZÉLY A szivattyú gépegységen képzetlen személyzet által végzett munkák Áramütés miatti életveszély! Az elektromos csatlakoztatást csak szakképzett villanyszerelő végezheti! Tartsa be az IEC (DIN VDE 0100) szabvány előírásait. FIGYELEM Hibás hálózati csatlakoztatás Az elektromos hálózat megrongálódása, rövidzárlat! A helyi áramszolgáltató műszaki csatlakoztatási feltételeit figyelembe kell venni. 1. A rendelkezésre álló hálózati feszültséget össze kell hasonlítani a típustáblán feltüntetett adatokkal. 2. Megfelelő kapcsolást kell alkalmazni,és ügyelni kell a speciális körülményekre. 26 / 42 S 100D; UPA 100C

27 5 Felállítás/beépítés FONTOS TUDNIVALÓ Az árnyékolt motorvezetékeket a lehető legrövidebben, és nagy felületen kell csatlakoztatni. Az árnyékolások megszakításait az EMC 7) -nek megfelelően, szakszerűen kell elvégezni. Be kell tartani a készülék gyártójának EMC-re vonatkozó utasításait. 1-fázisú motorok csatlakoztatása Ehhez a motortípushoz indítókészülék szükséges. Az indítókészülék a szállítás része. L N 5 4 L N BK/SW BU/BL BN/BR 3 PE a c b 2 1 1~ Kapcsolási rajz: 1-fázisú motorok egy vezetékkel, közvetlen bekapcsoláshoz 1 = motor 2 = motorvezeték 3 = indítókészülék 4 = kapcsolókészülék 5 = biztosíték Jelölések az indítókészülékben L = külső vezeték N = nullvezeték PE = védővezeték; erek jelölése: zöld/ sárga a = erek jelölése: fekete b = erek jelölése: barna c = erek jelölése: szürke (kék) 3-fázisú motorok csatlakoztatása A 3 áramvezető ér U, V, W jelölésű, a védővezeték PE jelölésű. 5 L1 L2 L3 4 U V W PE 3 W V U PE 2 1 3~ ábra 8: Kapcsolási rajz: 3-fázisú motorok egy vezetékkel, közvetlen bekapcsoláshoz 7) Elektromágneses összeférhetőség S 100D; UPA 100C 27 / 42

28 5 Felállítás/beépítés 1 Motor 2 Motorvezeték 3 Erek jelölése 4 Kapcsolókészülék 5 Külső vezeték PE Védővezeték Erek jelülése: (zöld / sárga) 28 / 42 S 100D; UPA 100C

29 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 6.1 Üzembe helyezés Bekapcsolás VESZÉLY Üzembe helyezés hibás védővezetékkel Személyi sérülés áramütés miatt! A szivattyú gépegységet soha nem szabad védővezeték nélkül vagy hibás védővezetékkel üzembe helyezni. VIGYÁZAT Szivattyú gépegység bekapcsolása nem bemerített állapotban. A motor károsodhat! A szivattyú gépegységeket csak feltöltött motorral, és teljesen bemerített ill. elárasztott állapotban szabad bekapcsolni! VIGYÁZAT Működés elzárt elzáró szerelvénnyel A motor és a csapágyak károsodhatnak! A szivattyú gépegységet legfeljebb öt percig szabad zárt elzáró szerelvénnyel járatni. VIGYÁZAT Tartós működés zárt elzáró szerelvénnyel A szivattyú és a motor károsodhat! Nem teljesen nyitott elzáró szerelvények melletti tartós működtetésnél a szállított mennyiség a típustáblán megadott Q min értéknél nem lehet alacsonyabb. A szivattyú gépegységet előírás szerint van összeszerelve. A szivattyú gépegységet előírás szerint van beépítve. Az elektromos vezetékek a vezérlő- és mérővezetékekkel együtt rögzítve vannak, és be vannak kötve a kapcsolóberendezésbe. A kapcsolóberendezés és a védőberendezések szakszerűen vannak beszerelve és beállítva. A szivattyú gépegység teljesen be van merítve, és fel van töltve. 1. Nyissa ki egy kissé a nyomóoldali elzáró szerelvényt. 2. Kapcsolja be a szivattyú gépegységet. 3. Lassan nyissa az elzáró szerelvényt, amíg eléri a munkapontot. FONTOS TUDNIVALÓ Üres csővezetékkel való indításkor ügyelni kell arra, hogy az abban lévő levegő távozhasson a környezetbe. FONTOS TUDNIVALÓ Motoros működtetésű elzárószerelvények bekapcsolásánál nincs szükség késleltetésre, mivel a szivattyú felfutási ideje rövidebb, mint az elzáró szerelvények holtideje. S 100D; UPA 100C 29 / 42

30 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés Forgásirány ellenőrzése VIGYÁZAT Hibás forgásirány A motor károsodhat! A forgásirány ellenőrzése nem tarthat két percnél tovább. VIGYÁZAT A szállított közeg ellenőrizetlen visszaáramlása a felszálló vezetékből A szivattyú gépegység megrongálódása! Foganatosítson a szállított közeg ellenőrizetlen visszaáramlását megakadályozni képes intézkedéseket. Ellenőrzött módon áramoltassa vissza a szállított közeget pl. a nyomóvezetékben lévő tolózár fojtószelepén át. Egyfázisú váltakozóáramú gépegységek esetén a forgásirány fix és utólag nem módosítható. Háromfázisú gépegységek esetén a forgásirány ellenőrzése a következő módon történik: A tartalék típustáblát a víz alatti motoros szivattyú beépítési helyén rögzíteni kell. A szivattyú gépegység teljesen be van építve és a szállított közeg megfelelő mértékben ellepi.( fejezet oldal 31) Az elektromos vezetékek, és adott esetben a vezérlő- és mérővezetékek be vannak kötve a kapcsolószekrénybe. Az elzáró szerelvény a nyomóvezetékben zárva van. 1. Kapcsolja be a motort a kapcsolószekrényben.( fejezet oldal 29) 2. Olvassa le a nyomást a manométeren. 3. Kapcsolja ki a motort és cserélje fel a csatlakozóvezeték két fázisát a kapcsolószekrényben. 4. Kapcsolja be a motort és olvassa le a nyomást a manométeren. 5. Kapcsolja ki a motort. A manométer nagyobb nyomásértéke a helyes forgásirányt mutatja. Szabad kifolyás esetén a helyes forgásirány a vízmennyiséggel, szökőkút esetén a vízsugár magasságával is megállapítható. 6. Eredménytől függően válassza a helyes kapcsolást. 6.2 Az üzemi körülmények határértékei Kapcsolási gyakoriság A motor túlmelegedésének elkerülése érdekében be kell tartani a következő kapcsolási gyakoriság ill. minimális üzemszünet értékeket. 20 kapcsolás óránként Minimális üzemszünet értéke három perc Üzemi feszültség Be kell tartani a DIN EN A tartomány szerinti megengedett feszültség- és frekvencia ingadozást (U N ± 5%, f N ± 2%.) Szerződéstől függően a határértékek eltérhetnek, lásd a rendelés visszaigazolást. 30 / 42 S 100D; UPA 100C

31 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés eltolt csillagpont Eltolt csillagponttal való működés esetén az U 0 > 0.2 x U N érték és az 1 óra üzemtartam nem léphető túl Feszültséghatárok A következő határértékek érvényesek: Maximális feszültségnövekedési sebesség: du/dt < 500 V/µs. Maximális feszültségcsúcsok: J1 szigetelés < 600 V Frekvenciaváltós üzemelés A megengedett frekvencia-tartomány nem lehet kevesebb, mint Hz ill. 60 Hz és nem lehet annál több Eltolt csillagpont A rövid ideig tartó üzemeltetéshez a motorokat eltolt csillagponttal (t < 1h) kell kialakítani. Hosszabb üzemeltetés és U 0 > 0,2 x U N esetén forduljon a gyártóhoz Szállított közeg Minimális vízborítás A minimális vízborítás értéke ne legyen kisebb, mint 0,5 méter. FONTOS TUDNIVALÓ A kút vízszintjét szokás szerint kábeles vízszintmérővel állapítják meg. Függőleges beépítés Függőleges beépítésnél a mérés a következő módon történik: A szivattyú felső pereme a legalacsonyabb vízszintig. H e - H t 0,5 méter! S 100D; UPA 100C 31 / 42

32 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés T H t H e H geo H h Vízszintes beépítés D ábra 9: Minimális vízborítás függőleges beépítésénél T A kút mélysége H h Víztükör nyugodt D A kút átmérője H t Víztükör lesüllyedt H e A szivattyú gépegység beépítési mélysége H geo Magasság kapcsolókészülék a nyugalmi víztükör felett a kútban Vízszintes beépítésnél a mérés a következő módon történik: A szívószűrő felső pereme a legalacsonyabb vízszintig. 0,5 m ábra 10: Minimális vízborítás vízszintes beépítésnél Homoktartalom Az 50 g/m³ maximális homoktartalmat nem szabad túllépni A szállított közeg hőmérséklete A víz maximális T = + 30 C hőmérsékletét nem szabad túllépni. 32 / 42 S 100D; UPA 100C

33 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés FONTOS TUDNIVALÓ A minimális folyási sebesség a motor tartományában 0,08 m/s kell, hogy legyen. Ha a kút belső átmérője >150 mm, akkor minden esetben hűtőköpenyt kell telepíteni. 6.3 Kikapcsolás VIGYÁZAT Vízlökés a szivattyú gépegység hirtelen leállítása miatt A gép károsodása, vagy akár a szivattyú gépegység leszakadása! A nyomóoldali elzáró szerkezetet lassan kell zárni. VIGYÁZAT A szállított közeg ellenőrizetlen visszaáramlása a felszálló vezetékből A szivattyú gépegység megrongálódása! Foganatosítson a szállított közeg ellenőrizetlen visszaáramlását megakadályozni képes intézkedéseket. Ellenőrzött módon áramoltassa vissza a szállított közeget pl. a nyomóvezetékben lévő tolózár fojtószelepén át. 1. A nyomóoldali elzáró szerkezetet lassan kell zárni. 2. A motort közvetlenül az elzáró szerkezet zárása után le kell állítani. FONTOS TUDNIVALÓ A folyamatos üzemképesség biztosítása céljából, a szivattyú gépegységet hosszabb leállítás esetén kéthetente kb. 5 percre üzembe kell helyezni. S 100D; UPA 100C 33 / 42

34 7 Karbantartás/fenntartás 7 Karbantartás/fenntartás 7.1 Karbantartás/ellenőrzés A víz alatti motoros szivattyúk rendszerint nem igényelnek karbantartást. A károsodásokhoz vezető rendellenességek időben történő észlelése céljából rendszeresen ellenőrzéseket kell végezni. Ilyen rendellenességek lehetnek: A szállított közeg hőmérsékletének emelkedése; A szállított közeg homoktartalmának növekedése; Az áramfelvétel változása; Az emelőmagasság / szállított mennyiség változása; A kapcsolási gyakoriság változása; Zajok és rezgések növekedése. A víz alatti motoros szivattyú rendszeres ellenőrzési időszakonként való kiemelésére nincs szükség. Segítség kérésnél, és különösen pótalkatrészek rendelésénél a következő adatokat kell megadni (lásd a típustáblát ): a szivattyú ill. motor típusa és mérete üzemi adatok a rendelési szám, ill. az anyagszám A javítóműhelyekre és alkatrészüzletekre vonatkozó információkért forduljon a legközelebbi KSB szervizszolgálathoz. 34 / 42 S 100D; UPA 100C

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Processz szivattyú RPH Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató RPH Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-szivattyú Amarex N S 32-160 Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 39024180 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Merülőmotoros szivattyú Amacan P 50 Hz Amacan P 700-470 Amacan P 800/900-540 Amacan P 1000-700 Amacan P 1200-870 Amacan P 1500/1600-1060 Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01230518 Impresszum

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-Y/ szériától 03w0 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató

Részletesebben

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Nyomásfokozó berendezés Hyamat V S-V/1 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hyamat V Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

Részletesebben

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep H Beépítési és üzemeltetési utasítás 251 27 72 / 0999 Tartalom 1. Általános rész...3 1.1 Alkalmazási terület...3 1.1. Csatlakozó méretek és teljesítmény adatok...4

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra Szin: a=fekete b=kék v. szürke c=barna. Kondenzátort a kék és barna közé kell kötni. 4. ábra 5. ábra 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! Beépítési és üzemeltetési utasítás 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! 1 1. 2. 3. 2 Tartalomjegyzék 1 Általános... 4 2 Biztonság... 4 2.1 Az utasítások jelzése az üzemeltetési utasításban... 4 2.2 Személyek

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4104146- Ed.1-11/06 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra 2 4. ábra 5. ábra 6. ábra 7. ábra 3 8. ábra 4 8. ábra 5 9. ábra 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-V/ szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések. Beépítési és üzemeltetési utasítás

WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések. Beépítési és üzemeltetési utasítás WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések H Beépítési és üzemeltetési utasítás Tartalom 1. Általános...3 1.1. Alkalmazási cél...3 1.2. A berendezés adatai...3 1.2.1. Csatlakozó- és teljesítményadatok...3

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK SL1.50 and SLV.65 0.9-1.5 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MN1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 04/2015 Answers for industry. 22.04.2015

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MQ1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 03/2015 Answers for industry. 31.03.2015

Részletesebben

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s GRUNDFOS Szerelési és üzemeltetési utasítás 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Típus megnevezés 2. Alkalmazási terület 3. Műszaki adatok 3.1 Környezeti hőmérséklet 3.2 Közeghőmérséklet 3.3 Maximális üzemi nyomás

Részletesebben

Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Szerelési, használati és karbantartási útmutató Adiabatikus, evaporatív hűtőberendezés PTB 100 típusú, mobil készülék Szerelési, használati és karbantartási útmutató 2013.09.02. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató F-RER / F-REL

Eredeti üzemeltetési útmutató F-RER / F-REL Kiadás: 1.12.2009 BA 750-HU Eredeti üzemeltetési útmutató F-RER / F-REL F-RER /REL 26020 - F-RER/REL 62050 F-sorozat F-Series Radiál Radial Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O)

Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O) Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O) Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 021 352 / 0208 Tartalom 1. Általános...3 2. Biztonság...4 3. Szállítás és raktározás...5

Részletesebben

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep Használati útmutató 1.3G-28001-C06 Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep 1027B06 Előszó a használati utasításhoz A használati utasítás célja, hogy megismerjük

Részletesebben

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux Melegvíztároló 6 720 87 906-00.T 6 720 88 80(205/2)HU Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400...3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800...6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 200...2250 Szerelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - V001 *D1150388-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Semlegesítő berendezés

Semlegesítő berendezés Szerelési utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE0.1 V3 6 720 643 867(2010/03) HU Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások

Részletesebben

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4084395-Ed.04/2008.03 DDD a N L N L b 1 230 V 50 Hz / / N L c N L N L 1 Általános Ebben az üzemeltetési útmutatóban ismertetjük a

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux SU400 SU1000 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 70 617 531-1/001 HU Tartalom 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Tűzvédelmi csappantyú

Tűzvédelmi csappantyú Beépítési és kezelési útmutató HU/hu Tűzvédelmi csappantyú FKS-EU típus Teljesítmény-nyilatkozat száma: DoP / FKS-EU / DE / 00 Minden munkakezdés előtt olvassa el az utasítást! TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - - 1001 *D1150388-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

WILO-WJ -HWJ. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2021059/9805, Ba.

WILO-WJ -HWJ. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2021059/9805, Ba. WILO-WJ -HWJ H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2021059/9805, Ba. 2 Műszaki változtatás jogát fenntartjuk Műszaki változtatás jogát fenntartjuk 3 Lásd adattábla Szállitható közegek: szilárd és ülepedő

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 1. Általános rész 1.1. Alkalmazási terület 1.2. A berendezés adatai 1.2.1. A típusjel magyarázata 1.2.2. Csatlakozó és teljesítmény

Részletesebben

Tűzvédelmi csappantyú

Tűzvédelmi csappantyú Beépítési és kezelési útmutató HU/hu Tűzvédelmi csappantyú Típus: FKR - EU Teljesítmény-nyilatkozat száma: DoP/FKR-EU/DE/00 Minden munkakezdés előtt olvassa el az utasítást! TROX Austria GmbH Magyarországi

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők F50, F80, F120 ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők Felszerelési és használati útmutató 1221113907/01 www.hajdurt.hu 1 Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1a. ábra: 2 3 1 4 1b. ábra: 2 4 3 1 5 1c. ábra: 4 2 5 3 1 1d. ábra: 4 2 3 1

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás 0217417hu 008 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 HU Üzemeltetési utasítás Automatikus szóróautomata A 20 T-Dok-657-HU-Rev. 0 200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének

Részletesebben

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás 0212651hu 009 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,...

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... microox -kondenzátor GVHX/GVVX Termékvonal: elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... Gyártási sorozat leírása: Kondenzátor axiális; vertikális microox -technológiával Gyártási sorozat: GVHX/GVVX www.guentner.de

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Az üzemeltető számára. Kezelési utasítás. Szolár töltőállomás. Melegvíz-készítés és fűtésrásegítés napenergiával

Az üzemeltető számára. Kezelési utasítás. Szolár töltőállomás. Melegvíz-készítés és fűtésrásegítés napenergiával Az üzemeltető számára Kezelési utasítás Szolár töltőállomás Melegvíz-készítés és fűtésrásegítés napenergiával HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...

Részletesebben

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató Hőszivattyú medencékhez használati útmutató (AQUASHOP PIONEER TH(C)P07L TH(C)P28L típusokhoz) TH(C)P07L TH(C)P28L Úszómedence hőszivattyú I Bevezető Tartalomjegyzék I Bevezető 2 Biztonsági óvintézkedések

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1 Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági utasítások

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Tudnivaló DIN 32 730 szerint típusvizsgált állítószelepek szállíthatók. Kis teljesítményre alkalmazható sugárszivattyúk külön megrendelésre.

Tudnivaló DIN 32 730 szerint típusvizsgált állítószelepek szállíthatók. Kis teljesítményre alkalmazható sugárszivattyúk külön megrendelésre. Állítószelepek sugárszivattyúval Villamos állítószelepek Típus 3267/5821, Típus 3267/5822, Típus 3267-2 és Típus 3267-4 Pneumatikus állítószelepek Típus 3267-1 Sugárszivattyús állító tagok Típus 3267 Alkalmazás

Részletesebben

Sartorius WM modellek

Sartorius WM modellek Üzemeltetési utasítás Sartorius WM modellek Mozgásban a mérés Őrizze meg a későbbi használathoz. Eredeti üzemeltetési utasítás Sartorius AG 98648-018-90 98648-018-90 Típustábla Típustábla A gép csatlakoztatása

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás 2025432/2001.12 TOP-D H 1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra 5. ábra 6a. ábra 6b. ábra 6c. ábra 6d. ábra 6e. ábra 6f. ábra 6g. ábra EK. AZONOSSÁGI NYILATKOZAT 6

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 Használati útmutató Kérjük szerelés és üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el e használati útmutatót. Tartalomjegyzék 1. Műszaki adatok 2. A gép részei

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Medence hőszivattyú Medence hőszivattyú SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz és karbantartáshoz

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD 2 Fig. 2. Fig. 3a. 3 nyitva nyitva zárva zárva 4 1. ÁLTALÁNOS A beépítést és a beüzemelést csak szakember végezheti! 1.1 Alkalmazási cél A keringetô

Részletesebben

Kezelési útmutató. RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ. Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ

Kezelési útmutató. RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ. Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ Kezelési útmutató A652-01-849 Eredeti V. kiadás RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220 240 V, 50/60 Hz, egyfázisú

Részletesebben

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató - 42 ASB600-7604v007-4200-0-OCE-HUH Szerzői és szomszédos jogok Ezen útmutató szerzői joga a gyártónál marad. A jelen útmutató

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása HU Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10 T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének megvásárlása mellett döntött. Ezt

Részletesebben

LevelControl Basic 2

LevelControl Basic 2 LevelControl Basic 2 Akkumulátor felszerelés kiegészítés BC típushoz Melléklet Anyagszám: 19 074 194 Impresszum Melléklet LevelControl Basic 2 Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 S702 100529 V1/0313 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk...

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

Készítette: Telefon:

Készítette: Telefon: Pozíció Darab Leírás 1 SQ 5-7 Cikkszám: 965217 3" többfokozatú búvárszivattyú házi vízellátó rendszerekhez, tartályok töltésére-ürítésére, öntözésre és környezetvédelmi alkalmazásokra. A szivattyúnak "lebegő"

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft.

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFCa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFCa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFCa Tömlőszivattyú HU A0374 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben