Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató"

Átírás

1 Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám:

2 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása nélkül nem terjeszthetők, nem sokszorosíthatók, nem szerkeszthetők és nem adhatók tovább harmadik félnek. Általánosságban: a műszaki változtatások jogát fenntartjuk. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szójegyzék Általános ismertetés Alapelvek Hiányos gépek beépítése Célcsoport Kapcsolódó dokumentumok Jelmagyarázat Biztonság Figyelmeztető utasítások jelölése Általános ismertetés Rendeltetésszerű használat Kezelőszemélyzet képzettsége és képzése Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Biztonságra ügyelő munkavégzés Biztonsági útmutatások az üzemeltető/gépkezelő számára Biztonsági utasítások a karbantartáshoz, felülvizsgálathoz és szereléshez Nem megengedett üzemeltetési módok Robbanásvédelmi utasítások Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás Szállítási állapot ellenőrzése Kengyel felszerelése Kiemelő kötél Fogóhorog A felfüggesztési pont beállítása Szállítás Csapágyazás/konzerválás Visszaszállítás Ártalmatlanítás Leírás Általános leírás Megnevezés Típustábla Szerkezeti felépítés Felépítés és működés Szállítási terjedelem Méretek és súlyok Felállítás/beépítés Biztonsági rendelkezések...20 Amaprop 3 / 70

4 Tartalomjegyzék 5.2 Felállítás előtti ellenőrzés A merülőmotor-keverőmű felállítása Elektromos berendezések Forgásirány ellenőrzése Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés Üzembe helyezés Az üzemi tartomány határértékei Üzemen kívül helyezés/beraktározás/konzerválás Újbóli üzembe helyezés Karbantartás / fenntartás Biztonsági rendelkezések Karbantartás/ellenőrzés Leürítés/tisztítás A merülőmotor-keverőmű szétszerelése A merülőmotor-keverőmű összeszerelése Meghúzási nyomatékok Pótalkatrészek készenlétben tartása Üzemzavarok: Okok és elhárításuk Kapcsolódó dokumentumok Összeállítási rajz alkatrészjegyzékkel Ex-rés robbanásbiztos motoroknál Elektromos kapcsolási rajzok Lenyomó csavar Felhúzó csavar EK megfelelőségi nyilatkozat Veszélytelenségi nyilatkozat Címszójegyzék / 70 Amaprop

5 Szójegyzék Szójegyzék Közeg A merülőmotor-keverőmű alkalmazási meghatározásának megfelelően a közeg (szállított közegnek is nevezik) a keverőművet körülvevő folyadékot jelöli. Rendszerint kommunális vagy ipari szennyvizekről és iszapokról van szó. A közeg pontos leírására a gáz és szilárdanyag-tartalomra, a szálas alkotóanyagok arányára és hosszára, valamint a vegyi összetételre és a hőmérsékletre vonatkozó adatok szolgálnak. Veszélytelenségi nyilatkozat A veszélytelenséget igazoló nyilatkozatot az ügyfél állítja ki a termék visszaküldése esetén, arról, hogy a terméket előírásszerűen leürítették, így a szállított közeggel érintkező alkatrészek a továbbiakban nem veszélyeztetik a környezetet és az emberi egészséget. Merülőmotor-keverőmű A merülőmotor-keverőművek nyitott, axiális propellerhidraulikával és szárazan futó merülőmotorral rendelkező keverőkészülékek. Amaprop 5 / 70

6 1 Általános ismertetés 1 Általános ismertetés 1.1 Alapelvek Az üzemeltetési útmutató a címlapon megnevezett típusokra és kivitelekre vonatkozik. Az üzemeltetési útmutató az üzemeltetés minden szakaszára vonatkozóan bemutatja a készülék szakszerű és biztonságos használatát. A típus és a sorozatnagyság, a legfontosabb üzemi adatok, a rendelési szám és a rendelési tételszám a gyári adattáblán vannak feltüntetve. A rendelési szám és a rendelési tételszám egyértelműen meghatározza a búvárkeverőt, és azonosításra szolgál minden további ügyletnél. Káresemény esetén haladéktalanul értesíteni kell a legközelebbi KSB szervizt, mert csak így érvényesíthető a szavatossági igény. 1.2 Hiányos gépek beépítése A KSB által szállított, nem komplett gépek beépítéséhez lásd a Karbantartás/fenntartás c. fejezet mindenkori alfejezeteit. 1.3 Célcsoport A jelen üzemeltetési útmutató műszakilag képzett szakembereknek készült. 1.4 Kapcsolódó dokumentumok Táblázat 1: A kapcsolódó dokumentumok áttekintése Dokumentum Adatlap Felállítási terv/méretlap Összeállítási rajz 1) Beszállítói dokumentáció 1) Pótalkatrészlisták 1) Egyedi alkatrészek jegyzéke 1) Tartalom A műszaki adatok leírása Csatlakozási és felállítási méretek ismertetése Ismertetés metszeteken megjelenítve Üzemeltetési útmutatók és további dokumentáció a tartozékokhoz és a beépített gépalkatrészekhez Pótalkatrészek ismertetése A szerkezeti alkatrészek leírása 1.5 Jelmagyarázat Táblázat 2: Alkalmazott szimbólumok Szimbólum Jelentés Kezelési utasítás feltételei Kezelési utasítás biztonsági tudnivalók esetén Cselekvés eredménye Kereszthivatkozás Több lépésből álló cselekvési utasítás Útmutatás ajánlásokat és fontos útmutatásokat tartalmaz a készülék kezelésére vonatkozóan. 1) a szállítási terjedelemmel kapcsolatos megegyezés szerint 6 / 70 Amaprop

7 2 Biztonság! VESZÉLY 2 Biztonság Az ebben a fejezetben található útmutatásokban megnevezett veszélyek nagy kockázattal járnak. 2.1 Figyelmeztető utasítások jelölése Táblázat 3: Figyelmeztető utasítások jellemzői Szimbólum Magyarázat! VESZÉLY VESZÉLY ez a jelzőszó nagy kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezet.! VIGYÁZAT VIGYÁZAT ez a jelzőszó közepes kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet. FIGYELEM FIGYELEM ez a jelzőszó olyan veszélyre figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy működését fenyegető veszélyeket idézhet elő. Robbanásvédelem ez a szimbólum robbanásveszélyes területeken keletkező robbanások elleni védelemről szolgál információkkal, a 94/9/EK (ATEX) európai irányelvben foglaltak szerint. Általános veszélyhely ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt súlyos vagy halálos következményekkel járó veszélyekre figyelmeztet. Veszélyes elektromos feszültség ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt elektromos feszültséggel kapcsolatos veszélyekre figyelmeztet, és információkkal szolgál az elektromos feszültséggel szembeni védelemhez. A gép megrongálódása ez a szimbólum a FIGYELEM jelzőszóval együtt a gépet és működését fenyegető veszélyre figyelmeztet. 2.2 Általános ismertetés Az üzemeltetési útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a felállításra, üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozóan, melyek betartásával biztosítható a merülőmotor-keverőmű biztonságos kezelése, valamint elkerülhetők a személyi és anyagi károk. Minden fejezet biztonsági útmutatásait figyelembe kell venni. Az illetékes szakembereknek/az üzemeltetőknek az összeszerelés és az üzembe helyezés előtt el kell olvasniuk és maradéktalanul meg kell érteniük az üzemeltetési útmutatót. Az üzemeltetési útmutatónak mindenkor a szakemberek rendelkezésére kell állnia a helyszínen. A közvetlenül a merülőmotor-keverőművön elhelyezett tudnivalókat figyelembe kell venni. Ez érvényes például a következőkre: Forgásirányt mutató nyíl Csatlakozások jelölései Típustábla Az üzemeltetési útmutatóban nem tárgyalt helyi előírások betartásáért az üzemeltető felelős. 2.3 Rendeltetésszerű használat A búvárkeverőt csak a kapcsolódó dokumentumokban leírt alkalmazási területeken szabad üzemeltetni. Amaprop 7 / 70

8 2 Biztonság A búvárkeverőt csak műszakilag kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni. A búvárkeverőt részben összeszerelt állapotban nem szabad üzemeltetni. A búvárkeverő csak az adatlapon vagy a dokumentációban leírt közegekben használható. A búvárkeverőt soha nem szabad közeg nélkül üzemeltetni. A közeg minimális szintjére vonatkozó adatokat az adatlapon vagy a dokumentációban figyelembe kell venni (a túlmelegedési károk, csapágykárok, kavitációs károk stb. elkerülése érdekében). Az adatlapon vagy a dokumentációban közölttől eltérő üzemeltetési módokat egyeztesse a gyártóval. Az előre látható hibás alkalmazások elkerülése Soha ne lépje túl az adatlapon vagy a dokumentációban közölt, például hőmérsékletre vonatkozó, megengedett használati határokat. Tartsa be a jelen üzemeltetési útmutatóban található összes biztonsági tudnivalót és cselekvési utasítást. 2.4 Kezelőszemélyzet képzettsége és képzése A gép összeszerelését, kezelését, karbantartását és inspekcióját végző személyzetnek megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell a személyzet felelősségi körét, illetékességét ellenőrzés, összeszerelés, a kezelés, karbantartás és inspekció tekintetében. Ha a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és tájékoztatásban kell részesíteni. Ezt szükség esetén a gép üzemeltetőjének megbízására a gyár, illetve a szállító cég is elvégezheti. Oktatás a merülőmotor-keverőművön csak műszaki szakemberek felügyelete mellett folytatható. 2.5 Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyása mindennemű kártérítésre vonatkozó igényjogosultságot megszüntet. A figyelmen kívül hagyás például a következő veszélyeztetéseket okozhatja: villamos áramtól, hő-, mechanikai és kémiai hatásoktól eredő, vagy robbanás okozta személyi veszélyeztetés a termék fontos funkciói felmondják a szolgálatot elmaradnak a karbantartás és fenntartás előírt módszerei a környezet veszélyes anyagok általi veszélyeztetése 2.6 Biztonságra ügyelő munkavégzés Az útmutatóban felsorolt meglevő biztonsági előírások figyelembe vétele valamint a rendeltetésszerű használat betartása mellett a következő biztonsági rendelkezések is figyelembe kell venni: Balesetvédelmi előírások, biztonsági és üzemeltetési rendelkezések Robbanásvédelmi előírások Veszélyes anyagok használatára vonatkozó biztonsági rendelkezések Érvényben lévő szabványok, irányelvek és törvények 2.7 Biztonsági útmutatások az üzemeltető/gépkezelő számára A személyzet részére védőfelszerelést kell biztosítani, melyet használni kell. A (pl. a tengelytömítésnél) szivárgó veszélyes (pl. robbanásveszélyes, mérgező, forró) szállított közegeket úgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztessék a közelben tartózkodókat és a környezetet. Be kell tartani a hatályos törvényi előírásokat. 8 / 70 Amaprop

9 2 Biztonság A villamos energia által előidézett veszélyeket ki kell zárni (a részletes előírásokat lásd a felhasználó országában érvényes előírások és/vagy a helyi áramszolgáltató követelményei szerint). Biztosítani kell, hogy a merülőmotor-keverőmű üzeme közben emberek ne kerülhessenek a propeller tartományába. A merülőmotor-keverőmű működése közben tilos embereknek a medencében tartózkodni. 2.8 Biztonsági utasítások a karbantartáshoz, felülvizsgálathoz és szereléshez A merülőmotor-keverőművön átépítéseket vagy változtatásokat csak a gyártó jóváhagyásával szabad végezni. Kizárólag eredeti alkatrészek vagy a gyártó által engedélyezett alkatrészek használhatók. Más alkatrészek felhasználásából eredő károk nem tartoznak a garancia körébe. Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a karbantartási, ellenőrzési és szerelési munkákat olyan, arra hivatott szakemberek hajtsák végre, akik az üzemeltetési útmutató figyelmes tanulmányozása után kellően tájékozottak. A merülőmotor-keverőművön munkákat csak annak leállított állapotában szabad végezni. A merülőmotor-keverőműnek fel kell vennie a környezeti hőmérsékletet. Az üzemeltetési útmutatóban az üzemen kívül helyezésről leírt eljárásmódot feltétlenül be kell tartani. Azon merülőmotor-keverőműveket, amelyeket egészségre káros közegekben használnak, mentesíteni kell a szennyeződésektől. Közvetlenül a munkák befejezése után minden biztonsági és védőberendezést ismét fel kell szerelni, illetve működésbe kell hozni. Az újbóli üzembe helyezés előtt az üzembe helyezéshez felsorolt pontokat figyelembe kell venni. 2.9 Nem megengedett üzemeltetési módok A merülőmotor-keverőmű üzemeltetésekor az adatlapon valamint az üzemeltetési útmutatóban megadott értékeket semmi esetre sem szabad túllépni. A szállított merülőmotor-keverőmű üzembiztossága csak rendeltetésszerű használat esetén szavatolt.! VESZÉLY 2.10 Robbanásvédelmi utasítások Robbanásveszélyes környezetben történő üzemeltetés esetén kötelező figyelembe venni az ebben a fejezetben felsorolt robbanásvédelmi útmutatásokat. Az ebben az üzemeltetési útmutatóban az oldalt látható jellel megjelölt szakaszok a robbanásbiztos merülőmotor-keverőművekre vonatkoznak akkor is, ha azok időszakosan robbanásveszélyes területeken kívül üzemelnek. Csak olyan merülőmotor-keverőműveket szabad robbanásveszélyes területeken alkalmazni, amelyek megfelelő megjelöléssel rendelkeznek és az adatlap szerint erre alkalmasak. A 94/9/EG számú EK-irányelv (ATEX) szerinti robbanásbiztos merülőmotor-keverőművek üzemeltetésére különleges feltételek vonatkoznak. Ehhez az ebben az üzemeltetési útmutatóban az oldalt látható jellel megjelölt szakaszokat kell különösen figyelembe venni. A robbanásvédelem csak rendeltetésszerű használat esetén szavatolt. Az adatlapon és a típustáblán megadott értékeket semmi esetre sem szabad felfelé ill. lefelé túllépni. A meg nem engedett üzemmódokat feltétlenül el kell kerülni. A tekercselési hőmérséklet felügyelete nyomatékosan szükséges. Amaprop 9 / 70

10 2 Biztonság Javítás A robbanásbiztos merülőmotor-keverőművek javítására különleges előírások vonatkoznak. A merülőmotor-keverőművön végzett átépítések vagy változtatások a robbanásvédelmet károsan befolyásolhatják, és ezért ezek csak a gyártóval történt egyeztetés után megengedettek. A gyújtásátvitel ellen védett résben javítás csak a gyártó szerkezetre vonatkozó előírásai szerint végezhető. A javítás az EN szabvány -1. és 2. táblázatának értékei szerint nem végezhető. 10 / 70 Amaprop

11 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3.1 Szállítási állapot ellenőrzése 1. Az áru átadásakor ellenőrizze valamennyi csomagolási egység sértetlenségét. 2. Határozza meg pontosan és dokumentálja a szállítás során keletkezett kárt, majd haladéktalanul értesítse írásban a KSB céget illetve a szállítást végző céget és a biztosítótársaságot. 3.2 Kengyel felszerelése ábra 1: Kengyel felszerelése Az 571 kengyelt általában már gyárilag felszerelték a gépegység súlyponti helyére. 1. Állítsa fel a merülőmotor-keverőművet az ábrázolt módon. 2. Csavarozza fel a kengyelt a hatlapú csavarokkal a 732 tartószerkezetre. 3. Csavarozza fel a kengyelt a hatlapú csavarral, az alátéttel és a 920 anyákkal a 476 ellengyűrűtartóra. 3.3 Kiemelő kötél Emelőberendezéssel történő emeléskor/leeresztéskor az emelőkötelet közvetlenül a rögzítési pontra kell erősíteni és üzemelés közben ott is lehet hagyni. 3.4 Fogóhorog FONTOS TUDNIVALÓ Fogóhorog alkalmazása csak hígfolyós szubsztrátumokban lehetséges. Amaprop 11 / 70

12 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás Ø ábra 2: Fogóhorog A fogóhorog maximális teherbírása 500 kg. Fogóhoroggal történő emeléskor/leeresztéskor bilinccsel kell azt az emelőberendezés (daru) emelőkötélre rögzíteni. 3.5 A felfüggesztési pont beállítása A merülőmotoros keverőmű az állványra történő üzembiztos felszerelése, valamint problémamentes emelése és süllyesztése érdekében szükséges a megfelelő felfüggesztési pont beállítása. Amaprop 1000 a) b) ábra 3: A felfüggesztési pont beállítása: Amaprop a) GFK propeller b) öntöttvas propeller 1 Felfüggesztési pont 2 Hordozóheveder 3 Hordozóbilincs A problémamentes emeléshez és süllyesztéshez a hordozóhevederre való felfüggesztésnél enyhén ferde helyzetet kell beállítani (a propellernek lefelé kell mutatnia). Ha ettől eltérő szöghelyzet adódik, akkor korrigálni kell a felfüggesztési pontot. Felfüggesztési pont korrigálása: A hordozóbilincs gyárilag az ábrán látható módon van felszerelve, és tilos a helyzetét megváltoztatni! A megfelelő felfüggesztési pont a hordozóhevederen a helyes lyuk kiválasztásával állítható be. GFK propeller (~ 35 kg): a hordozóhevederen a vezetőcsőtől számított első lyuk öntöttvas propeller (~92 kg): a hordozóhevederen a vezetőcsőtől számított negyedik (középső) lyuk 12 / 70 Amaprop

13 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás Amaprop ábra 4: Ferde helyzet kb. 5 A problémamentes emeléshez és süllyesztéshez a tartókengyelre való felfüggesztésnél kb. 5 -os ferde helyzetet kell beállítani (propeller felfelé). Ha ettől eltérő szöghelyzet adódik, akkor korrigálni kell a felfüggesztési pontot. Felfüggesztési pont korrigálása: 1. Lazítsa meg kissé a csavarokat a 732 tartószerkezeten és a csavarokat a 476 ellengyűrűtartón. 2. Oldja meg a felső csavarkötést a tartókengyelen. 3. A meglévő ferde állástól függően válassza a lyukléc egyik lyukát. VIGYÁZAT Megoldott vagy túl laza csavarkötések A telepítési készlet károsodása üzem közben! Tartsa be a csavarmeghúzási nyomatékokat. 4. Húzza meg újra az összes csavart. ( fejezet 7.6 Oldal 53) 5. Kísérelje meg újra a felfüggesztést. Ha most kb. 5 -os szöget kap, akkor megtalálta a helyes súlypontot. 3.6 Szállítás VESZÉLY Szakszerűtlen szállítás A lezuhanó alkatrészek életveszélyes sérüléseket okozhatnak! A merülőmotoros keverőmű károsodása! A teherfelvevő eszköz rögzítéséhez használja a tartókengyelen az erre kialakított felfüggesztési pontot. Soha ne függessze fel a merülőmotor-keverőművet a csatlakozóvezetéknél fogva. Soha ne használja a szállítási terjedelem részét képező láncokat, ill. emelőköteleket általános teherfelvevő eszközként. Akassza fel biztonságosan az emelőköteleket vagy láncokat a merülőmotoros keverőműre és a darura. A merülőmotoros keverőművet az ábrázolt módon szállítsa. Amaprop 13 / 70

14 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás ábra 5: A merülőmotoros keverőmű szállítása 3.7 Csapágyazás/konzerválás Ha a berendezést a szállítást követően hosszabb idő elteltével kívánja üzembe helyezni, akkor a következő intézkedések ajánlottak: VIGYÁZAT Szakszerűtlen tárolás Az elektromos csatlakozóvezetékek meghibásodása! Támassza meg az elektromos csatlakozóvezetékeket a vezeték átvezetésénél, így megakadályozhatja a maradandó alakváltozást. A csatlakozóvezeték védőfedeleit csak a beszereléskor távolítsa el. VIGYÁZAT Tárolás során a készülék nedvesség, szennyeződések vagy kártevők következtében megrongálódhat A merülőmotor-keverőmű korróziója/szennyeződése! Kültéri tárolás esetén a merülőmotor-keverőművet vagy a becsomagolt merülőmotor-keverőműveket és tartozékokat vízmentesen takarja le. A merülőmotor-keverőművet száraz, rázkódásmentes helyen, lehetőleg az eredeti csomagolásban tárolja. Táblázat 4: A tárolás környezeti feltételei Környezeti feltétel Relatív páratartalom Környezeti hőmérséklet Érték 5% és 85% között (kondenzáció nélkül) -20 C és +70 C között 14 / 70 Amaprop

15 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3.8 Visszaszállítás 1. A búvárkeverőt alaposan át kell öblíteni és meg kell tisztítani, különösen akkor, ha káros, robbanásveszélyes, forró vagy más okból veszélyes közegben használták. 2. Ha a közeg maradványai a levegő páratartalmával reakcióba lépve korróziós károkat okozhatnak vagy oxigénnel érintkezve lángra lobbanhatnak, akkor a búvárkeverőt az előzőeken túlmenően közömbösíteni kell, valamint szárítás céljából vízmentes inert gázzal át kell fúvatni. 3. A búvárkeverőhöz mindig egy teljesen kitöltött, veszélytelenséget igazoló nyilatkozatot kell csatolni. Az alkalmazott biztonsági és szennyezésmentesítési intézkedéseket feltétlenül be kell tartani. FONTOS TUDNIVALÓ Szükség esetén a veszélytelenséget igazoló nyilatkozat letölthető az internetről a következő címen: Ártalmatlanítás FIGYELEM Egészségre káros közegek Személyek és a környezet veszélyeztetése! Azon merülőmotor-keverőműveket, amelyeket egészségre káros közegekben használnak, mentesíteni kell a szennyeződésektől. Az öblítőfolyadékot, valamint az adott esetben megmaradt folyadékot össze kell gyűjteni és ártalmatlanítani kell. Szükség esetén védőruhát és védőmaszkot kell viselni. Az egészségre káros anyagok ártalmatlanítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket be kell tartani. 1. Szerelje le a merülőmotor-keverőművet. Leszereléskor gyűjtse össze a zsírokat és kenőfolyadékokat. 2. Válogassa szét az anyagokat pl.: - fémek - műanyagok - elektronikai hulladék - zsírok és kenőfolyadékok 3. Ártalmatlanítsa őket a helyi előírások szerint, illetve szabályozott módon. Amaprop 15 / 70

16 4 Leírás 4 Leírás 4.1 Általános leírás Merülőmotoros keverőmű Merülőmotoros keverőmű öntisztító propellerrel kommunális vagy ipari szennyvizek és iszapok kezelésére, valamint biogázos berendezésekben történő alkalmazásra. 4.2 Megnevezés Példa: Amaprop V /5 4 UR G Táblázat 5: Magyarázat a megnevezéshez Adat Jelentés Amaprop Típus V Propeller anyaga V Kompozit anyag 46 Propeller névleges fordulatszáma [min -1 ] 2500 Beépítési méret/propeller névleges fordulatszáma [mm]: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 1801, 2000, 2200, Motorméret 11, 16, Amaprop , 2, 3, Amaprop , 5 4 Motor pólusszáma UR Motorváltozat UR Standard kivitel YR ATEX szerinti robbanásvédelem G Készülékház szerkezeti anyaga G Szürkeöntvény 4.3 Típustábla a) b) TYPE No. Q KSB Aktiengesellschaft Frankenthal AMAPROP V / 54 URG / H TEMP. MAX. 40 C 231 kg Motor IP 68 SUBM. MAX. 30 m CLASS F DKM 112 M4 3~ M.-No P 2 6,5 kw 400/690 V 50 Hz cos φ 0, min -1 12,7 / 7,4 A I A /I N 6,0 S1 WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN WANING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION Mat. No: ZN M TYPE No. Q KSB Aktiengesellschaft Frankenthal AMAPROP V / 54 YRG / II2G Ex dc IIB T4 H 2015 TEMP. MAX. 40 C 231 kg Motor IP 68 SUBM. MAX. 30 m CLASS F DKM 112 M4 3~ M.-No P 2 6,5 kw 400/690 V 50 Hz cos φ 0, min -1 12,7 / 7,4 A I A /I N 6,0 S II2G Ex d IIB T4 Gb IBExU14ATEX1263X WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN WANING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION Mat. No: ZN M ábra 6: Típustábla (példa) a) standard merülőmotor-keverőmű, b) robbanásvédett merülőmotor-keverőmű 1 Megnevezés 2 KSB rendelési szám és KSB rendelési tételszám 3 maximális közeg- és környezeti hőmérséklet 4 Védettség 5 Motor típusa 6 Névleges teljesítmény 7 Propeller névleges fordulatszáma 8 Méretezési feszültség 9 Névleges áramerősség 10 Gyártási év 11 Teljes súly 12 Maximális bemerülési mélység 13 Tekercselés szigetelésének hőosztálya 14 Motorszám 15 Teljesítménytényező a méretezési pontban 16 Méretezési frekvencia 16 / 70 Amaprop

17 4 Leírás 17 Üzemmód 18 Indítási áram viszony 19 A merülőmotor ATEX-jelölése 20 Robbanásvédett merülőmotor-keverőmű megjelölése 4.4 Szerkezeti felépítés Építési mód Teljesen elárasztott búvárkeverő Vízszintes elhelyezés Propeller Öntisztító ECB propeller Tengelytömítés Két egymás mögé elhelyezett, forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítés folyadéktartállyal Kiegészítő szivárgáskamra az ellengyűrűtartó és a hajtómű között Csapágyazás élettartam hosszan megkent gördülőcsapágyak a motorban olajjal kent gördülőcsapágyak a hajtóműben Hajtás Háromfázisú aszinkron motor rövidre zárt forgórésszel A robbanásbiztos búvárkeverőknél a beépített motor gyújtásvédelme Ex d IIB típusú. Amaprop 17 / 70

18 4 Leírás 4.5 Felépítés és működés Kivitel Működésmód Tömítés ábra 7: Metszet 1 Hajtómű tengelye 2 Ház 3 Állórész 4 Vezetékátvezetés 5 Propeller 6 Csúszógyűrűs tömítés 7 Gördülőcsapágy 8 Forgórész Merülőmotoros keverőmű hajtóművel és öntisztító propellerrel (5) kommunális vagy ipari szennyvizek és iszapok keverésére és szuszpendálására. A motor meghajtja a propellert (5), mely utóbbi tolóhatást fejt ki. Ez a tolóhatás váltja ki a közeg kívánt mozgását. A merülőmotoros keverőmű hajtóművének tengelyén (1) két, egymás mögött elhelyezkedő, forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítés (6) van. A csúszógyűrűs tömítések között elhelyezkedő kenőfolyadék-kamra szolgál ezek hűtésére és kenésére. Az elektromos csatlakozás vezetékének átvezetése (4) hosszirányban vízálló módon van kiöntve. 4.6 Szállítási terjedelem Kiviteltől függően a következő tételek tartoznak a szállítási terjedelembe: Búvárkeverő kompletten, tartókengyellel, illetve hordozóhevederrel és elektromos csatlakozó vezetékkel Kábeltartó az elektromos csatlakozó vezeték szakszerű fektetéséhez Két bilincs (a rögzítőeszközhöz és kábeltartóhoz) Külön típustábla 18 / 70 Amaprop

19 4 Leírás FONTOS TUDNIVALÓ A szállítási terjedelembe tartozik egy külön típustábla. Szerelje ezt a típustáblát a beépítési helyen kívül eső, jól látható helyre, pl. a kapcsolószekrényre vagy konzolra. Tartozékok Merülőmotor-keverőmű állványa Kábeltartó az elektromos csatlakozó vezetékek szakszerű fektetéséhez Lenyomó csavar Felhúzó csavar További tartozékok ajánlatkérés alapján 4.7 Méretek és súlyok A méretek és súlyok adatai a merülőmotor-keverőmű felállítási tervében/méretezett rajzán, valamint adatlapján találhatók. Amaprop 19 / 70

20 5 Felállítás/beépítés 5 Felállítás/beépítés 5.1 Biztonsági rendelkezések VESZÉLY Szakszerűtlen felállítás robbanásveszélyes területeken Robbanásveszély! A merülőmotor-keverőmű megrongálódása! Tartsa be az érvényben lévő, helyi robbanásvédelmi előírásokat. Vegye figyelembe az adatlapon és a típustáblán feltüntetett adatokat. VESZÉLY Személyek tartózkodása a medencében Áramütésveszély! Soha nem szabad a merülőmotor-keverőművet elindítani, ha személyek tartózkodnak a medencében. A medencébe történő belépés előtt a merülőmotor-keverőművet a hálózatról le kell választani vagy villamosan reteszelni kell. FIGYELEM Kezek, más testrészek ill. idegen tárgyak a propellerben ill. a hozzááramlási tartományban Sérülésveszély! A merülőmotor-keverőmű megrongálódása! Soha ne tartsa a kezeit, más testrészeit vagy tárgyakat a propellerbe vagy a hozzááramlási tartományba. 5.2 Felállítás előtti ellenőrzés Üzemi adatok ellenőrzése A merülőmotor-keverőmű felállítása előtt ellenőrizni kell, hogy a típustábla adatai megegyeznek-e a megrendelési és berendezés-adatokkal A felállítási hely előkészítése FIGYELEM Felállítás nem kellő szilárdságú, vagy nem kellő teherbírású alapra Személyi sérülések és anyagi károk! Vegye figyelembe az EN szabvány XC1 robbanási osztály szerinti C25/30 osztályú beton kielégítő nyomószilárdságát. Az alap legyen megkötött, egyenletes és vízszintes. Vegye figyelembe a súlyadatokat. FONTOS TUDNIVALÓ A biogázos berendezésekben való üzemeltetéshez szükséges egy, a megtekintést biztosító lehetőség (pl. kémlelőablak), a merülőmotoros keverőmű állapotának ellenőrzésére és esetleges beállítására. 20 / 70 Amaprop

21 5 Felállítás/beépítés FONTOS TUDNIVALÓ A keverőművek biogáz-berendezésekben történő karbantartására szerelőnyílásokat és megfelelő szerelési technológiákat (emelőeszközöket) kell biztosítani, amelyek bármikor lehetővé teszik a merülőmotor-keverőmű kiemelését a feltöltött tartályból. A merülőmotor-keverőmű minimális kiszerelési méretét a felállítási terv/méretezett rajz, valamint az adatlap szerint kell figyelembe venni. 1. Az építmény kialakítását ellenőrizni kell. Az építmény kialakítását a méretlap/felállítási terv méretei alapján kell előkészíteni A kenőfolyadék szintjének ellenőrzése A B ábra 8: A kenőfolyadék ellenőrzése - ábrázolás propeller nélkül A B Kenőfolyadék ellenőrző csavar (hajtómű) Kenőfolyadék betöltő csavar (hajtómű) A kenőfolyadék-kamrák gyárilag környezetbarát, nem mérgező kenőfolyadékkal vannak feltöltve. Amaprop 21 / 70

22 5 Felállítás/beépítés Kenőfolyadék szintje, csúszógyűrűs tömítés Kenőfolyadék szintje, hajtómű 1. Állítsa fel a merülőmotoros keverőművet az ábrázolt módon. 2. Csavarja ki a zárócsavart és a tömítőgyűrűt. A kenőfolyadék szintjének a betöltőnyílás magasságában kell lennie. 3. Ha a kenőfolyadék szintje lejjebb van, akkor töltse fel a kenőfolyadék-kamrát a betöltőnyíláson keresztül túlcsordulásig. 4. Csavarja vissza a zárócsavart és a tömítőgyűrűt. 1. Csavarja ki a kenőfolyadék ellenőrző csavarját a hajtóműn. A kenőfolyadék szintjének a betöltőnyílás magasságában kell lennie. 2. Ha lejjebb van a kenőfolyadék szintje, akkor csavarja ki a kenőfolyadék betöltő csavarját a hajtóműn, és a kenőfolyadék ellenőrző nyílásából töltse fel a kenőfolyadék betöltő nyílásán keresztül túlcsordulásig a kenőfolyadék kamráját. 3. Csavarja be a kenőfolyadék ellenőrző csavarját a hajtóműn, és adott esetben a kenőfolyadék betöltő csavarját. 5.3 A merülőmotor-keverőmű felállítása VIGYÁZAT A merülőmotor-keverőmű nem megfelelő helyzetbe állítása Túlterhelési károk! Vegye figyelembe a felállítási terv adatait. Eltérő felállítás esetén a KSB-vel egyeztetés szükséges. Rögzítse a merülőmotoros keverőművet az adott merülőmotoros keverőmű állványán a külön Merülőmotoros keverőmű állvány című üzemeltetési és szerelési útmutatóban leírtaknak megfelelően. 5.4 Elektromos berendezések Tudnivalók a kapcsolóberendezés tervezéséhez A merülőmotor-keverő elektromos csatlakoztatásakor tartsa be az Elektromos kapcsolási rajzok című részben foglaltakat. A merülőmotor-keverőmű csatlakozó vezetékkel kerül kiszállításra, és közvetlen indításra van tervezve. Csillag-delta indítás lehetséges a 4 kw-nál nagyobb motorteljesítményeknél. FONTOS TUDNIVALÓ A kapcsolóberendezés és a merülőmotor-keverőmű csatlakozó pontja közötti kábel fektetésekor ügyeljen a kielégítő érszámra az érzékelőkhöz. A keresztmetszet legalább 1,5 mm² legyen. A motorokat az IEC 38 szerinti méretezési feszültségű és feszültségtűrésű kisfeszültségű villamos hálózatokra vagy olyan egyéb hálózatokra, ill. táplálást biztosító berendezésekhez csatlakoztathatja, melyek méretezési feszültségének tűrése max. ±10% Túlterhelés elleni védelem 1. A merülőmotor-keverőművet túlterhelés ellen az IEC 947 szerinti késleltetett termikus túlterhelésvédelmi berendezéssel és az érvényes helyi előírások szerint védje. 2. A túlterhelésvédelmi berendezést a típustáblán megadott méretezési áramerősségre állítsa be. ( fejezet 4.3 Oldal 16) 22 / 70 Amaprop

23 5 Felállítás/beépítés Szintszabályozás VESZÉLY A merülőmotor-keverőmű szárazonfutása Robbanásveszély! Soha nem szabad robbanásbiztos merülőmotor-keverőművet szárazon járatni. VIGYÁZAT Nem teljesen bemerített propeller A merülőmotor-keverőmű megrongálódása! Soha nem szabad a merülőmotor-keverőművet üzem közben a felszínre emelni (még rövid időre sem). A merülőmotor-keverőmű tárolómedencében, automatikus üzemmódban történő használatához szintszabályozó szükséges. Vegye figyelembe a szállított közeg előírt minimális szintjét. ( fejezet Oldal 31) Frekvenciaváltós üzemelés A búvárkeverő az IEC előírásainak megfelelően alkalmas frekvenciaváltós üzemelésre. FONTOS TUDNIVALÓ Biogázos berendezésekben történő alkalmazás esetén az Amaprop Hz értékkel hálózaton keresztül is üzemeltethető. Amaprop 2500 keverőmű biogázos berendezésekben történő alkalmazásakor frekvenciaváltós üzemelésre van szükség. VESZÉLY Üzem a megengedett frekvenciatartományon kívül Robbanásveszély! Soha ne üzemeltessen robbanásbiztos merülőmotor-keverőművet a megadott tartományon kívül. VESZÉLY A frekvenciaátalakító hibás kiválasztása és beállítása Robbanásveszély! Vegye figyelembe a frekvenciaátalakító kiválasztására és beállítására vonatkozó lentebbi útmutatásokat. Kiválasztás Beállítás Indítás Üzemeltetés A frekvenciaváltó kiválasztásakor vegye figyelembe a következő adatokat: Gyártó adatai A búvárkeverő elektromos adatai, különösen a méretezési áramerősség Csak impulzusszélesség-modulációval (PWM) és 1 és 16 khz közötti órajel-frekvencián működő feszültség inverterek (VSI) felelnek meg. A frekvenciaváltó beállításakor vegye figyelembe a következő adatokat: Az áramhatárolót legfeljebb a típustáblán megadott méretezési áram 1,2-szeresére állítsa. A frekvenciaváltó indításához vegye figyelembe a következő adatokat: Ügyeljen a rövid indításra (maximum 5 s) Csak legalább 2 perc elteltével engedélyezze a fordulatszámot a szabályzáshoz. Az alacsony frekvencia melletti hosszú indítás dugulást okozhat. A frekvenciaátalakító üzemeltetésekor az alábbi határokat kell figyelembe venni: A típustáblán feltüntetett P 2 motorteljesítményt csak 95%-ig használja ki Amaprop 23 / 70

24 5 Felállítás/beépítés Elektromágneses összeférhetőség Zavarállóság Hz frekvenciatartomány Működés közben a frekvenciaváltón a váltó kivitelétől függően (típus, zavarelhárító intézkedések, gyártó) különböző erősségű hibás kimenetek jöhetnek létre. Ahhoz, hogy elkerülhesse a megadott határértékek túllépését a búvármotorból és a frekvenciaváltóból álló hajtórendszeren, feltétlenül tartsa be a frekvenciaváltó gyártójának elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó utasításait. Ha a gyártó árnyékolt vezetékkel történő gépbekötést javasol, akkor használjon árnyékolt elektromos csatlakozóvezetékkel rendelkező búvárkeverőt. A búvárkeverő alapvetően megfelelő saját zavarállósággal rendelkezik. A beépített érzékelők ellenőrzéséhez az üzemeltetőnek kötelessége a berendezésben lévő elektromos csatlakozóvezetékek megfelelő megválasztásával és elhelyezésével az elégséges zavarvédettségről gondoskodni. A búvárkeverő elektromos csatlakozóvezetékét/ vezérlőkábelét nem feltétlenül kell módosítani. Fontos azonban a megfelelő kiértékelő felszereléseket választani. A motortérben elhelyezett szivárgásérzékelő ellenőrzéséhez ezért ebben az esetben egy speciális, a KSB-től beszerezhető jelfogó alkalmazása ajánlott Érzékelők VESZÉLY Hiányosan csatlakoztatott merülőmotor-keverőmű üzemeltetése Robbanásveszély! A merülőmotor-keverőmű károsodása! Soha ne indítsa el a merülőmotor-keverőművet hiányosan csatlakoztatott villamos csatlakozóvezetékekkel vagy működésképtelen ellenőrző berendezésekkel. A merülőmotor-keverőmű érzékelőkkel van felszerelve. Ezek az érzékelők megakadályozzák a merülőmotor-keverőművet fenyegető veszélyeket és sérüléseket. Az érzékelőktől érkező jelek kiértékeléséhez mérőátalakítók szükségesek. A 230 V~ feszültséghez alkalmas eszközök a KSB-től beszerezhetők. FONTOS TUDNIVALÓ A merülőmotor-keverőmű biztonságos üzeme és a garancia megtartása csak akkor lehetséges, ha az érzékelők jeleit a jelen üzemeltetési útmutatónak megfelelően kiértékelik. Minden érzékelő a merülőmotor-keverőmű belsejében található, és a csatlakozóvezetékhez van csatlakoztatva. A kapcsolásról és az érjelölésekről lásd a Villamos csatlakozási tervek -et. Az egyes érzékelőkkel és a beállítandó határértékekkel kapcsolatos útmutatást a következő fejezetekben olvashat Motorhőmérséklet VESZÉLY Elégtelen hűtési körülmények Robbanásveszély! Tekercselés károsodása! Soha ne működtessen merülőmotor-keverőművet működőképes hőmérsékletfelügyelet nélkül. Robbanásbiztos merülőmotor-keverőművek esetén használjon termisztor-kioldóberendezést újrabekapcsolás elleni védelemmel és ATEX-engedéllyel az Ex d nyomásbiztos tokozás gyújtásvédelmi típusú robbanásbiztos motorokhoz. 24 / 70 Amaprop

25 5 Felállítás/beépítés VIGYÁZAT Elégtelen hűtési körülmények A merülőmotor-keverőmű megrongálódása! Soha ne működtessen merülőmotor-keverőművet működőképes hőmérsékletfelügyelet nélkül. Három, sorba kapcsolt termisztor (PTC) felügyeli a 10. és a 11. sz. csatlakozókkal a motort. Ezeket egy újra bekapcsolás elleni védelemmel ellátott termisztorkioldóra kell csatlakoztatni. Kioldáskor a merülőmotor-keverőműnek ki kell kapcsolnia. Robbanásbiztos merülőmotor-keverőmű esetén a termisztorkioldónak rendelkeznie kell ATEX-engedéllyel az Ex d nyomásbiztos tokozás gyújtásvédelmi típusú robbanásvédelemmel ellátott motorok hőmérséklet-felügyeletéhez Szivárgás a motorban VESZÉLY A szivárgáselektróda hibás ellenőrzése Robbanásveszély! Elektromos áramütés miatti életveszély! Csak < 30 V AC feszültség és < 0,5 ma kioldóáram esetén használható. a) b) K 1 PE 9 B2 B2 ábra 9: a) Elektróda-jelfogó csatlakoztatása és b) Az elektróda helye a házban A motor belsejében egy elektróda (B2) található a tekercstér és a csatlakozótér szivárgásának ellenőrzéséhez. Az elektródát egy elektródareléhez való csatlakoztatáshoz tervezték (9-es érjelölés). Az elektróda-jelfogó kioldásakor a búvárkeverőnek ki kell kapcsolnia. Az elektróda-jelfogónak (K1) a következő követelményeknek kell megfelelnie: Érzékelési tartomány: V AC Kioldóáram 0,5 ma Amaprop 25 / 70

26 5 Felállítás/beépítés Szivárgás a csúszógyűrűs tömítésnél (opcionális) VESZÉLY Hibás csatlakoztatás Robbanásveszély! Egy robbanásvédett merülőmotoros keverőművet tilos utólag ilyen szivárgáskamra-ellenőrzéssel felszerelni. a) b) K bl br B5 ábra 10: a) Elektróda-jelfogó csatlakoztatása és b) A szivárgásellenőrző helye a házban B2 A búvárkeverőknek az olajkamra és a hajtómű között szivárgáskamrájuk van. Ezt szivárgásfelügyelettel lehet felszerelni. A szivárgásfelügyelet észleli, ha a szivárgáskamra a csúszógyűrűs tömítések meghibásodása miatt megtelik. A szivárgásfelügyeletnek külön csatlakozó vezetéke van, amely egy elektróda-jelfogóhoz csatlakozik. Az elektróda-jelfogó kioldásakor a búvárkeverőnek ki kell kapcsolnia. Az elektróda-jelfogónak (K1) a következő követelményeknek kell megfelelnie: Érzékelési tartomány: V AC Kioldóáram 0,5-3 ma (3-60 kω-os kioldó-ellenállásnak felel meg) Villamos csatlakoztatás VESZÉLY A villamos csatlakozáson képzetlen személyzet által végzett munkák Áramütés miatti életveszély! Az elektromos csatlakoztatást csak villanyszerelő végezheti. Az IEC és robbanásvédelem esetén az EN előírásait figyelembe kell venni. FIGYELEM Hibás hálózati csatlakoztatás Az elektromos hálózat megrongálódása, rövidzárlat! A helyi áramszolgáltató műszaki csatlakoztatási feltételeit figyelembe kell venni. 26 / 70 Amaprop

27 5 Felállítás/beépítés VIGYÁZAT Szakszerűtlenül fektetett villamos csatlakozóvezeték A villamos csatlakozóvezeték meghibásodása! Soha ne függessze fel a merülőmotor-keverőművet a villamos csatlakozóvezetéknél fogva. A villamos csatlakozóvezetékeket tilos -25 C alatti hőmérsékleten mozgatni. A villamos csatlakozóvezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a merülőmotor-keverőmű emelkedésekor és süllyedésekor se súrlódjanak vagy akadjanak. Soha ne törje meg és ne nyomja össze a villamos csatlakozóvezetékeket. VIGYÁZAT A motor túlterhelése A motor megrongálódása! Védje a motort az IEC 947 és az érvényes helyi előírások szerinti termikus késleltetésű, túlterhelés ellen védő berendezéssel. Az elektromos csatlakoztatáskor kövesse az elektromos csatlakozási tervet és a kapcsolóberendezés tervezésére vonatkozó tudnivalókat. ( fejezet Oldal 22) A merülőmotoros keverőművet elektromos csatlakozóvezetékekkel szállítjuk. Alapvetően minden megjelölt eret csatlakoztatni kell. VESZÉLY Hiányosan csatlakoztatott merülőmotor-keverőmű üzemeltetése Robbanásveszély! A merülőmotor-keverőmű károsodása! Soha ne indítsa el a merülőmotor-keverőművet hiányosan csatlakoztatott villamos csatlakozóvezetékekkel vagy működésképtelen ellenőrző berendezésekkel. VESZÉLY Hibás csatlakoztatás Robbanásveszély! A vezetékvégek csatlakoztatási pontjának a robbanásveszélyes területen kívül vagy egy a II2G készülékkategóriához jóváhagyott villamos üzemi eszközben kell lennie. VIGYÁZAT A közeg szívása és úszó iszaptakaró biogáz-berendezésekben A villamos csatlakozóvezeték meghibásodása! A villamos csatlakozóvezetéket lehetőleg kifeszítve kell felfelé elvezetni és adott esetben védeni. FONTOS TUDNIVALÓ A villamos csatlakozóvezetéknek a medence peremén történő szakszerű rögzítéséhez javasoljuk a tartozékként szállítható kábeltartókat. 1. Az elektromos csatlakozóvezetéket kifeszítve kell felfelé elvezetni és rögzíteni. 2. Az elektromos csatlakozóvezeték védőkupakjait csak közvetlenül a csatlakoztatás előtt szabad eltávolítani. 3. Szükség esetén a villamos csatlakozóvezeték hosszát igazítani kell a helyi adottságokhoz. 4. A vezetékek rövidítését követően az elhelyezett jelöléseket újra fel kell vinni a vezetékek végeinek egyes ereire. Amaprop 27 / 70

28 5 Felállítás/beépítés Potenciálkiegyenlítés A merülőmotoros keverőműnek nincs külső potenciálkiegyenlítő csatlakozója (korrózióveszély). VESZÉLY Hibás csatlakoztatás Robbanásveszély! Robbanásbiztos merülőmotor-keverőművet medencébe történő felállítás esetén soha ne szereljen fel utólag külső potenciálkiegyenlítő csatlakozóval. VESZÉLY A merülőmotor-keverőmű megérintése működés közben Áramütésveszély! Gondoskodjon róla, hogy a merülőmotor-keverőművet működés közben ne lehessen kívülről megérinteni. 5.5 Forgásirány ellenőrzése FIGYELEM Kezek, más testrészek ill. idegen tárgyak a propellerben ill. a hozzááramlási tartományban Sérülésveszély! A merülőmotor-keverőmű megrongálódása! Soha ne tartsa a kezeit, más testrészeit vagy tárgyakat a propellerbe vagy a hozzááramlási tartományba. VIGYÁZAT Hibás forgásirány A merülőmotoros keverőmű és a merülőmotoros keverőmű állvány megrongálódása! Ellenőrizze a forgásirányt. Vegye figyelembe a forgásiránynyilat. A merülőmotoros keverőművet a forgásirány ellenőrzésekor a lehető legrövidebb ideig járassa. (Legfeljebb egy perc) VIGYÁZAT Nem teljesen bemerített propeller A merülőmotor-keverőmű megrongálódása! Soha ne merítse be a merülőmotor-keverőművet a forgásirány ellenőrzésekor. A merülőmotoros keverőmű egy merülőmotoros keverőmű állványhoz van rögzítve, és teljes egészében a közegen kívül helyezkedik el. A merülőmotoros keverőmű elektromosan csatlakoztatva van. 1. Járassa rövid ideig a merülőmotoros keverőművet úgy, hogy először be-, majd azonnal kikapcsolja, közben figyelje meg a motor forgásirányát. 2. Ellenőrizze a forgásirányt. A propellernek az óramutató járásával egyező irányban kell forognia (lásd a forgásirányt mutató nyilat a házon). ábra 11: Forgásirány ellenőrzése 28 / 70 Amaprop

29 5 Felállítás/beépítés ábra 12: Forgásirányt mutató nyíl 3. Hibás forgásirány esetén ellenőrizze a merülőmotoros keverőmű csatlakoztatását és szükség esetén a kapcsolóberendezést. 4. A merülőmotoros keverőművet engedje le az üzemi helyzetébe. Amaprop 29 / 70

30 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 6.1 Üzembe helyezés Az üzembe helyezés előfeltétele A berendezés üzembe helyezése előtt ellenőrizze a következő pontok betartását: A merülőmotoros keverőmű megfelelően felszerelt a merülőmotoros keverőmű állványára. A merülőmotoros keverőmű elektromosan az előírásoknak megfelelően minden védőberendezéssel össze van kapcsolva. Ellenőrizték az üzemi adatokat, a kenőfolyadékszintet és a forgásirányt Bekapcsolás VESZÉLY Túl magas hőmérsékletek szárazonfutás vagy túl forró közeg miatt Robbanásveszély! Soha nem működtesse a merülőmotor-keverőművet a közegen kívül. A közeg minimális szintjét vegye figyelembe. Soha ne üzemeltessen robbanásbiztos merülőmotor-keverőművet az adatlapon, ill. a típustáblán feltüntetett környezeti és közeg hőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten. A merülőmotor-keverőművet csak a megengedett üzemi tartományon belül szabad üzemeltetni. VIGYÁZAT Túl magas hőmérsékletek szárazonfutás vagy túl forró közeg miatt A merülőmotor-keverőmű megrongálódása! Soha nem működtesse a merülőmotor-keverőművet a közegen kívül. A közeg minimális szintjét vegye figyelembe. A merülőmotor-keverőművet csak a megengedett üzemi tartományon belül szabad üzemeltetni. VIGYÁZAT Bekapcsolás kifutó motornál A merülőmotor-keverőmű megrongálódása! A merülőmotor-keverőművet csak azután kapcsolja be újra, ha már teljesen leállt. Soha ne kapcsoljon be visszafelé forgó merülőmotor-keverőművet. 1. Kapcsolja be a merülőmotor-keverőművet. 6.2 Az üzemi tartomány határértékei VESZÉLY Használatra vonatkozó határértékek túllépése A merülőmotor-keverőmű megrongálódása! Tartsa be az adatlapon közölt üzemi adatokat. Soha ne üzemeltessen robbanásbiztos merülőmotor-keverőművet az adatlapon, ill. a típustáblán feltüntetett környezeti és közeg hőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten. 30 / 70 Amaprop

31 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés Kapcsolási gyakoriság VIGYÁZAT Túl gyakori kapcsolás A motor megrongálódása! Soha ne lépje túl a megadott kapcsolási gyakoriságot! A motor jelentős hőmérséklet-emelkedésének, továbbá a motor, a tömítések és a csapágyak túlzott terhelésének elkerülése érdekében az óránkénti bekapcsolások száma nem haladhatja meg a következő értéket. Táblázat 6: Kapcsolási gyakoriság Időintervallum maximális kapcsolási gyakoriság [Kapcsolások] óránként 10 Ezek az értékek hálózatban történő bekapcsolásra érvényesek (direkt vagy csillag-delta védelemmel, indítótrafóval, lágyindító szerkezettel). Frekvenciaátalakítóval folytatott üzemeltetés esetén ez a korlátozás nem érvényes A közeg tulajdonságai VIGYÁZAT Úszó iszaptakarók biogázos berendezésekben A merülőmotoros keverőmű károsodása! Sohase használja az Amaprop 2500 merülőmotoros keverőművet az úszó iszaptakarók mechanikus megszüntetésére biogázos berendezésekben.. FONTOS TUDNIVALÓ A ház felületéhez tapadó anyag csökkenti a merülőmotoros keverőmű motorjának hűtését. Javasoljuk a ház felületének rendszeres ellenőrzését és tisztítását erős szennyeződés esetén A közeg minimális szintje VESZÉLY Szárazonfutás miatti túlmelegedés Robbanásveszély! A merülőmotor-keverőművet a propellerrel együtt mindig teljesen bemerítve működtesse. A közeg minimális szintjét vegye figyelembe. VIGYÁZAT Nem teljesen bemerített propeller A merülőmotor-keverőmű megrongálódása! Soha nem szabad a merülőmotor-keverőművet üzem közben a felszínre emelni (még rövid időre sem). A búvárkeverő akkor üzemkész, ha a folyadékszint eléri a W T értéket. A közegnek ezt a minimális szintjét automatikus üzem esetén is be kell tartani. Amaprop 31 / 70

32 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés h 1 Ø D W T h 2 ábra 13: A közeg minimális szintje Táblázat 7: A közeg minimális szintje Képlet a közeg minimális szintjének kiszámításához Számítási példa h 2 = (n merülőmotor-keverőmű / n max )² h 2* Ø D h 1 2) [mm] [m] minden 0,20 3) h 2* tisztítóberendezéseknél / víznél = 1,00 m ill. 0,75 m Amaprop 1000-nél h 2* biogázos alkalmazásoknál / erjesztő szubsztrátumnál = 0,50 m W t = Ø D + h 1 + h 2 Adottak: Amaprop V /44 Biogázos alkalmazás - erjesztő szubsztrátum n merülőmotor-keverőmű = 40 fordulat/ perc n max = 46 fordulat / perc Megoldás: h 2 = (40 / 46)² 0,50 m = 0,38 m W t = 2,50 m + 0,30 m + 0,38 m = 3,18 m 2) Minimális érték 3) 0,30 m-es biogázos alkalmazásoknál 32 / 70 Amaprop

33 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés A közeg hőmérséklete VESZÉLY A közeg hőmérséklete Robbanásveszély! A merülőmotor-keverőművet soha ne üzemeltesse az adatlapon ill. a típustáblán megjelöltnél magasabb közeghőmérsékleten. VIGYÁZAT A közeg hőmérséklete Befagyásveszély! A búvárkeverőt folyadékokban való használatra tervezték. Befagyásveszély esetén a búvárkeverő nem üzemképes és nem használható A közeg sűrűsége A merülőmotoros keverőmű teljesítményfelvétele a közeg sűrűségével arányosan nő. VIGYÁZAT A közeg megengedett sűrűségének túllépése A motor túlterhelése! Az adatlapon feltüntetet sűrűségi adatokat figyelembe kell venni. A motor számára elegendő teljesítménytartalékot kell biztosítani Koptató hatású közegek A szilárd anyagok aránya nem haladhatja meg az adatlapon közölt értéket. Koptató hatású alkotórészeket tartalmazó közegekben végzett munka esetén megnő a propeller és a tengelytömítés kopása. Az inspekciós intervallumokat ennek megfelelően meg kell felezni A közeg folyási viselkedése VIGYÁZAT A megengedett keresztáramlási érték túllépése A búvárkeverő vagy a felállítási készlet károsodása A búvárkeverő fordulatszámát, valamit az üzemeltetett búvárkeverők számát a biogázművekben található túlnyomóan alacsony viszkozitású médiumhoz kell igazítani. VIGYÁZAT Eltérés a közeg megengedett folyási viselkedésétől biogázban történő alkalmazásnál A merülőmotoros keverőmű túlterhelése! Vegye figyelembe az adatlapon megadottakat. Amaprop 33 / 70

34 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés Üzemi feszültség VESZÉLY Az üzemi feszültségre vonatkozó megengedett tűrések túllépése Robbanásveszély! Soha ne üzemeltessen robbanásbiztos merülőmotor-keverőművet a megadott tartományon kívül. Az üzemi feszültség legnagyobb megengedett eltérése a méretezési feszültség ±10%-a, robbanásbiztos merülőmotor-keverőmű esetén a méretezési feszültség ±5%- a. Az egyes fázisok közötti feszültségkülönbség maximum 1% lehet Frekvenciaváltós üzemelés VESZÉLY Üzem a megengedett frekvenciatartományon kívül Robbanásveszély! Soha ne üzemeltessen robbanásbiztos merülőmotor-keverőművet a megadott tartományon kívül. A merülőmotoros keverőmű frekvenciaváltós üzemelése a Hz-es frekvenciatartományban megengedett. Biogázos alkalmazásoknál a megengedett szabályozási tartomány Hz. 6.3 Üzemen kívül helyezés/beraktározás/konzerválás Teendők az üzemen kívül helyezéshez FIGYELEM Egészségre veszélyes közegek, segéd- és üzemanyagok Személyek és a környezet veszélyeztetése! Azon búvárkeverőket, amelyeket egészségre káros közegekben használnak, mentesíteni kell a szennyeződésektől. Szükség esetén védőruhát és védőmaszkot kell viselni. Az egészségre veszélyes anyagok ártalmatlanítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket be kell tartani. FIGYELEM A merülőmotor-keverőmű véletlen bekapcsolása Mozgó szerkezeti elemek miatti sérülésveszély! A merülőmotor-keverőművön bármilyen munkát csakis lekapcsolt villamos csatlakozások mellett szabad végezni. A merülőmotor-keverőművet biztosítani kell a véletlen bekapcsolás ellen! 34 / 70 Amaprop

35 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés A merülőmotoros keverőmű beépítve marad VESZÉLY Személyek tartózkodása a medencében Áramütésveszély! Soha nem szabad a merülőmotor-keverőművet elindítani, ha személyek tartózkodnak a medencében. A medencébe történő belépés előtt a merülőmotor-keverőművet a hálózatról le kell választani vagy villamosan reteszelni kell. FIGYELEM Kezek, más testrészek ill. idegen tárgyak a propellerben ill. a hozzááramlási tartományban Sérülésveszély! A merülőmotor-keverőmű megrongálódása! Soha ne tartsa a kezeit, más testrészeit vagy tárgyakat a propellerbe vagy a hozzááramlási tartományba. A merülőmotoros keverőművet hosszabb állásidő alatt időszakonként havontanegyedévente kapcsolja be és kb. egy percig járassa. Ezáltal elkerülhetők a merülőmotor-keverőmű felületén keletkező lerakódások. A merülőmotoros keverőművet kiszerelik és raktározzák A biztonsági rendelkezéseket betartják. 1. A merülőmotoros keverőművet tisztítsa meg. 2. Végezze el a karbantartási munkákat. Vegye figyelembe a karbantartásra vonatkozó tudnivalókat. ( fejezet 7.1 Oldal 36) 6.4 Újbóli üzembe helyezés Az újbóli üzembe helyezésnél figyelembe kell venni az üzembe helyezésnél leírtakat ( fejezet 6.2 Oldal 30), valamint az üzemi tartomány határértékeit. A merülőmotor-keverőmű hosszabb ideig tartó raktározását követő újbóli üzembe helyezése előtt a karbantartásra/ellenőrzésre vonatkozó pontokat is vegye figyelembe. ( fejezet 7.2 Oldal 37) FONTOS TUDNIVALÓ Az 5 évnél idősebb merülőmotor-keverőműveknél ajánlatos az elasztomereket kicserélni. Amaprop 35 / 70

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Merülőmotoros szivattyú Amacan P 50 Hz Amacan P 700-470 Amacan P 800/900-540 Amacan P 1000-700 Amacan P 1200-870 Amacan P 1500/1600-1060 Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01230518 Impresszum

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-Y/ szériától 03w0 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató

Részletesebben

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-szivattyú Amarex N S 32-160 Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 39024180 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-V/ szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Processz szivattyú RPH Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató RPH Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4104146- Ed.1-11/06 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra 2 4. ábra 5. ábra 6. ábra 7. ábra 3 8. ábra 4 8. ábra 5 9. ábra 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz SÜDDEUTSCHLAND COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Telefon: (36 1) 250 5060 Telephely: Óbudai Telefax: (36 1) 368 8412 Hajógyári Sziget E-mail: compteur@axelero.hu Postacím: 1306 http://www.compteur.hu

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ

ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ Az elhasznált terméket nem szabad kommunális hulladékként kezelni. A szétszerelt készüléket újrahasznosítás céljából elektromos és elektronikus készülékek gyűjtő helyére

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Használati utasítás EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12 83252712 1/2011-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 5 1.1 Üzemeltetői útmutató... 5 1.1.1 Szimbólumok... 5 1.1.2 Célcsoport... 5 1.2 Szavatosság és jótállás... 6 2 Biztonság... 7 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Hungary Tel.: 34/487-122 Fax: 34/382-452 Elıszó Jelen gépkönyv a cégünk által gyártott TEK evaporatív kondenzátorcsaládra

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Kiadás: 12.2009 610.44440.77.000 Kezelési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK SL1.50 and SLV.65 0.9-1.5 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú Gardena 4000/6 Inox Art. 1474 H Használati utasítás Mélykúti szivattyú GARDENA Mélykúti szivattyú 4000/6 Inox Üdvözöljük a kertben GARDENA val Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,142,1431 Használati útmutató A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 1. Megjegyzések

Részletesebben

Geberit UNIVERSAL. Operation Manual. Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento

Geberit UNIVERSAL. Operation Manual. Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento Geberit UNIVERSAL Operation Manual Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento Biztonság Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Biztonság Alapvet biztonsági el írások - A szerszám

Részletesebben

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung AL-KO Schneefräse Snowline 46E Betriebsanleitung 474 90_b I 0 / 0 D D...5 EN... FR...9 IT...6 SL... HR...40 SR...47 PL...54 CS...6 SK...68 HU...75 DA...8 SV...89 NO...96 FI...0 ET...0 LT...7 LV...4 RO...

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC Edition: 1.12.2009 BA 146/1-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC V-VGA 4 6 V-VGC 4 6 V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

Használati utasítás. 301 plus

Használati utasítás. 301 plus Használati utasítás 301 plus Tartalomjegyzék W&H szimbólumok...3 1. Bevezetés...4 5 2. Kicsomagolás...6 3. Szállítási terjedelem...7 4. Biztonsági tájékoztató...8 5. Az előlap ismertetése...9 6. A hátlap

Részletesebben

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Nyomásfokozó berendezés Hyamat V S-V/1 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hyamat V Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Defensor Mk5. Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302

Defensor Mk5. Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302 Defensor Mk5 Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302 2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 4 1.1 Egészen az elején 4 1.2 Megjegyzések a szerelési és üzemeltetési

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocraft exclusiv Gázüzemű kondenzációs kazán VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Üzemeltetési utasítás Emelővillás vontató targonca KANVAN-05 1051 Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EUmegfelelőséginyilatkozat,EUmegfelelőségijelzés...

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Elektromágneses szivattyú PMA -1

Elektromágneses szivattyú PMA -1 2.1A-88001-B02 Elektromágneses szivattyú PMA -1 Tartalomjegyzék Oldal Tartalomjegyzék... 2 Biztonsági utasítások... 2 Alkalmazási területek... 3 Felépítés... 3 Üzemeltetés... 4 Összeszerelés és üzembe

Részletesebben

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató auromatic 620 Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez HU VRS 620 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - préselt csatornák... Általános

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

BSK-RPR Tűzvédelmi csappantyú

BSK-RPR Tűzvédelmi csappantyú Kiegészítő használati útmutató az ATEX 94/9/EG szerint BSK-RPR Tűzvédelmi csappantyú Tartalom ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 általános leírás és útmutató 2 személyzet képesítése és oktatása 2 biztonságtudatos

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WRSol 2.1 szolárszabályozó 83287612 1/2013-07

Szerelési és kezelési utasítás. WRSol 2.1 szolárszabályozó 83287612 1/2013-07 83876 /03-07 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 8000000 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-8875 Schwendi Termék: Szolárszabályozó WRSol. A fent nevezett termék megfelel az alábbi

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató

Eredeti üzemeltetési útmutató Edition: 1.4.2014 BA 231-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VC 50 75 100 150 Vacuum pump Vákuumszivattyú V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED megvilágító-készlet LI 900

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED megvilágító-készlet LI 900 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED megvilágító-készlet LI 900 7. kiadás / 2015 12 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7220591.04070

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! Beépítési és üzemeltetési utasítás 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! 1 1. 2. 3. 2 Tartalomjegyzék 1 Általános... 4 2 Biztonság... 4 2.1 Az utasítások jelzése az üzemeltetési utasításban... 4 2.2 Személyek

Részletesebben

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás A csavarozógép a lágy és kemény csavarozási kötésekre különbözőképp reagál. Az érvényes a lágy és kemény csavarozásra egymás között is, mivel

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

Használati utasítás ESTETICA E70. Mindig a biztos oldalon.

Használati utasítás ESTETICA E70. Mindig a biztos oldalon. Használati utasítás ESTETICA E70 Mindig a biztos oldalon. Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Kezelési útmutató a szál-szóró berendezéshez

Kezelési útmutató a szál-szóró berendezéshez Kezelési útmutató a szál-szóró berendezéshez Először olvassa el! Majd akassza ki a munkahelyen! Kizárólag képzett személyzet üzemeltetheti ezt a berendezést! Tartalom Műszaki adatok 2 Kezelő-/Funkció-elemek

Részletesebben

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4084395-Ed.04/2008.03 DDD a N L N L b 1 230 V 50 Hz / / N L c N L N L 1 Általános Ebben az üzemeltetési útmutatóban ismertetjük a

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13.

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13. Leica Lino L4P1 Áttekintés 2 Műszaki adatok 3 A műszer beállítása 4 Műveletek 7 Üzenetkódok 9 A pontosság ellenőrzése 10 Karbantartás 13 Garancia 14 Biztonsági előírások 15 Leica Lino L4P1 1 Áttekintés

Részletesebben

Mover H SE R / H TE R

Mover H SE R / H TE R Mover H SE R / H TE R Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Kényelem útközben Mover H SE R / H TE R Biztonsági utasítások Az H SE R / H TE R vezérlések kizárólag a Mover H

Részletesebben