Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám HU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU"

Átírás

1 Üzemeltetési utasítás Emelővillás vontató targonca KANVAN Azonosító szám HU

2

3 Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk EUmegfelelőséginyilatkozat,EUmegfelelőségijelzés... 2 A dokumentációval kapcsolatos információk... 3 Dokumentációérvényessége... 3 Aszerkesztésdátumaésafelhasználóiútmutatófrissítése... 5 Szerzői jogok és oltalmi jogok... 5 Alkalmazott szimbólumok magyarázata... 6 Kereszthivatkozásokmagyarázata... 6 Mintaábrázolás... 7 Irányok meghatározása... 7 Környezeti vonatkozások... 8 Csomagolás... 8 Részegységek és akkumulátorok ártalmatlanításajavításimunkálatoksorán Bevezetés Targonca használata A targoncák rendeltetésszerű használata Rendeltetésszerű használat Nem megengedett használat Munkavégzéshelye Fennmaradó kockázat Fennmaradó veszélyek és kockázatok A targonca és tartozékainak használatából eredő speciális kockázatok A veszélyek és az ellenintézkedések áttekintése A dolgozókat fenyegető veszélyek Biztonság Felelős személy meghatározása Üzemeltetőtársaság Szakember Vezetők Biztonságos működés alapelvei Biztosításivédelemvállalatitelephelyeken Változtatásokésbővítések Nem eredeti alkatrészek használatára vonatkozófigyelmeztetés Sérülések,hibák Orvosikészülékek [HU] I

4 g Tartalomjegyzék Biztonsági ellenőrzések Aönjárószállítóeszközrendszeresbiztonságiátvizsgálása Elektromos rendszer szigetelésének ellenőrzése Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó biztonsági előírások Engedélyezett üzemanyagok Olajok Hidraulikafolyadék Akkumulátorsav Üzemeltetésianyagokkezelése Kibocsátások Kibocsátások Áttekintés Teljes áttekintés Teljesáttekintés Szabályozó- és kijelzőelemek Szabályozók Vezetőülés Jelölések Jelölésekhelye Adattábla Opciók és változatok Opciókésváltozatok Működés A targoncák rendeltetésszerű használata Használat előtti ellenőrzések és teendők Indítás előtti ellenőrzések listája Ellenőrizze a vontatószerkezet működését és rögzítését Az akkumulátor csatlakozódugójának csatlakoztatása (ottmaradó töltőkészülék) Üzembe helyezés Az emelőtargonca bekapcsolása Felhasználói kód megadása Üzemóra-számláló Akkumulátortöltöttsége Karbantartási gyakoriságok kezelése Ajelzőkürtműködtetése Ellenőrizze a féket és a tartózkodási területet II [HU]

5 Tartalomjegyzék g A vészfék ellenőrzése Vezetés Biztonsági előírások vezetés közben Látásiviszonyokvezetésközben Vezetéselőtt Viselkedés vészhelyzetekben A vezetés különböző módjai Vezetés álló módban Válasszon vezető üzemmódot Vezetés kísért módban, vezetőülés használatával, lassú előremenetben a gázkarok segítségével Haladás gyalogos kíséretű módban, a háttámlába épített nyomógombok használatával Haladásiirány Fékezés Vészfék Rögzítőfék Automatikuskikapcsolás Emelő Emelőszabályozók Utánfutók kezelése Targoncamegfelelőhasználatavontatássorán Pótkocsicsatlakoztatása Vontatószerkezet monopozíció vagy multipozíció Automatikusanzáróvontatószerkezet ROCKINGER vonóhorog Pótkocsivontatása Rakományok kezelése A rakomány kezelésével kapcsolatos biztonsági előírások Teher felvétele előtt Teher felvétele Veszélyesterület Raklapokvagymástárolókszállítása Rakománykezelése Haladásrámpán Liftesszállítás Digikód Digikód-vezérlés Mesterkódhozzáadása Amesterkódtörlése Vezetői kód hozzáadása [HU] III

6 g Tartalomjegyzék Vezetőikódtörlése Hibakódok Hibakijelző Targonca kezelése meghatározott helyzetekben Szállítás Vontatáséseltolás Emelőhasználata Akkumulátor kezelése Előkészítés Azakkumulátorsúlyaésméretei Nyissaki/csukjabeazakkumulátorteret Akkumulátorkicserélése Azakkumulátortdaruvalcseréljeki Akkumulátorcseregörgősakkumulátortartóval Azakkumulátorkarbantartása Üzemen kívül helyezés A vontatótargonca elhagyása Tárolás Az emelőtargonca hosszabb idejű leállítása esetén szükséges teendők Tárolástkövetőismételtüzembevétel Karbantartás Általános karbantartási tudnivalók Általánostudnivalók A karbantartó és fenntartó személyzet képzése és szakképzettsége Akkumulátorok karbantartó személyzete Különleges szakképzettséget nem igénylő karbantartási munkák Átvizsgálásoklistája Karbantartási és átvizsgálási gyakoriságok Pótalkatrészek és üzemeltetési anyagok rendelése Karbantartási jellemzők táblázata Karbantartással kapcsolatos biztonsági előírások Karbantartáskor és javításkor szükséges intézkedések Az elektromos berendezésen végzett munkák Biztonsági berendezések Beállításiértékek Karbantartási előkészületek Targonca felfüggesztése vagy felbakolása IV [HU]

7 Tartalomjegyzék g Tisztítás Targonca megtisztítása Szükség szerinti karbantartás Kerekekésgörgőkkarbantartása Az akkumulátor karbantartása Azólomakkumulátortöltése Azselésakkumulátortöltése A fék működésének ellenőrzése, a vészfék ellenőrzése Emelőszerkezet Biztosítók órás karbantartás Egyéb feladatok Hajtóműolajszintellenőrzése A hajtómű tömör zárásának ellenőrzése Szivattyúmotor karbantartása Az elektromos berendezés karbantartása Fék karbantartása Emelővillák állapotának ellenőrzése Oszlopkarkarbantartása órás karbantartás Elvégzendő karbantartás Szigetelés-ellenőrzés(testzárlat) Balesetvédelmi vizsga elvégzése órás karbantartás Egyéb feladatok Hidraulikarendszer karbantartása Oszlopkarkarbantartása Az akkumulátor ellenőrzése, tisztítása Az akkumulátort a gyártó utasítása szerint kell karbantartani Szigetelés-ellenőrzés(testzárlat) Balesetvédelmi vizsga elvégzése órás karbantartás Egyébteendők Ahajtóműkarbantartása [HU] V

8 g Tartalomjegyzék 7 Műszaki adatok Méretek Adatlap (VDI) Kerekek és gumiabroncsok Függelék 8 Ábrák Hidraulikarendszer Hidraulikarendszerrajza Elektromosság Kapcsolásirajzok VI [HU]

9 1 Előszó

10 1 Előszó Az ipari targonca Az ipari targonca Általános információk A jelen kezelési utasításokban bemutatott targoncák megfelelnek az érvényben levő szabványoknak és biztonsági előírásoknak. Amennyiben a targoncát közúti forgalomban használják, a járműnek meg kell felelnie az adott országban érvényes törvényes előírásoknak. Az erre kijelölt hatóságtól gépjármű-használati engedélyt kell beszerezni.. A targoncákba a technológia legújabb szintjét képviselő alkatrészek, egységek stb. kerültek beépítésre. Fontos ezért, hogy a járműveket gondosan kezeljék, és fenntartsák a teljes funkcionalitásukat. Jelen kezelési utasítások tartalmazzák az ehhez szükséges valamennyi információt. A targonca üzembe helyezése előtt olvassa el a dokumentumot, és tartsa szem előtt az abban található információkat. Ezzel elkerülheti a baleseteket, és megelőzheti a garancia semmissé válását. EU megfelelőségi nyilatkozat, EU megfelelőségi jelzés A CE-megfelelőségi nyilatkozatban a gyártó tanúsítja, hogy az emelővillás targonca megfelel az üzembehelyezése idején érvényes szabványoknak és előírásoknak. Az EU megfelelőségi jelzés a gyári adattáblán látható, és a fenti előírásoknak való megfelelést jelöli. A targonca használójának saját kezdeményezésére létrejött változtatások vagy kiegészítések meg nem engedett módon befolyásolhatják a targonca biztonságát, ezért azok semmissé teszik a CE-megfelelőséget. Az EU megfelelőségi nyilatkozatot gondosan meg kell őrizni, és az illetékes hatóságok számára hozzáférhetővé kell tenni. CE-Symbol [HU]

11 Előszó 1 A dokumentációval kapcsolatos információk Dokumentáció érvényessége Kezelői utasítások Szerelékek (speciális tartozék) kezelési utasítása Pótalkatrész-lista VDMA szabályok az ipari targoncák rendeltetésszerű használatához Jelen kezelési utasítások a nyomtatás idején kapható valamennyi ipari targonca változat biztonságos működtetéséhez és megfelelő karbantartásához szükséges tudnivalókat ismerteti. Az ügyfelek igényein alapuló felhasználóspecifikus kivitelű targoncák jellemzőit egy külön utasítás tartalmazza. Felmerülő kérdéseivel forduljon a szervizközpont munkatársaihoz. Adja meg a névtáblán szereplő gyártási számot és gyártási évet Fejezet "Adattábla", Old az erre a célra szolgáló helyen: Gyártási szám... Gyártás éve... Műszaki jellegű kérdések esetén, kérjük, adja meg a fenti számokat. A kezelési utasításokat az adott targoncához mellékelve találja. Ezt a gépkönyvet gondosan, és a targoncavezető számára bármikor elérhető helyen kell tárolni. A tárolási helyet az áttekintéseket tartalmazó fejezetben találja; erről lásd: Fejezet "Áttekintés", Old. 35. Ha az üzemeltetési utasítások elvesznek, a kezelőnek haladéktalanul be kell szereznie egy újat a gyártótól. A kezelési utasítások szerepelnek a pótalkatrészlistán, így pótalkatrészként újrarendelhetők. A berendezés kezeléséért és karbantartásáért felelős személyeknek tisztában kell lenniük az ebben a dokumentumban foglaltakkal. A dokumentációval kapcsolatos információk [HU] 3

12 1 Előszó A dokumentációval kapcsolatos információk Az üzemeltető társaságnak (lásd erről: Fejezet "Felelős személy meghatározása", Old. 20) gondoskodnia kell arról, hogy valamennyi felhasználó kézhez kapja, elolvassa a gépkönyvet, és tisztában legyen az abban foglaltakkal. Köszönjük, hogy elolvasta a jelen gépkönyvet, és betartja az abban foglaltakat. Ha további kérdései vagy fejlesztési célú javaslatai vannak, illetve ha hibát fedezett fel, kérjük, forduljon a szerviz szakembereihez [HU]

13 Előszó 1 A szerkesztés dátuma és a felhasználói útmutató frissítése A felhasználói útmutató kiadásának dátuma megtalálható a borítón. A STILL folyamatosan dolgozik ipari targoncáinak fejlesztésén, ezáltal jogában áll változtatásokat eszközölni a felhasználói kézikönyv tartalmán belül is, valamint az ezen felhasználói kézikönyvben található információkkal kapcsolatos követeléseket figyelmen kívül hagyni. Ha targoncával kapcsolatos bármilyen műszaki segítségre van szüksége, kérjük, keresse fel a legközelebbi STILL szervizközpontot. Kellemes vezetést kíván Önnek a STILL S.A.S. 4 Avenue de la Libération Square John SAXBY BP MONTATAIRE CEDEX, Franciaország A dokumentációval kapcsolatos információk STILL GmbH Berzeliusstr. 4. kiadás Hamburg, Németország Szerzői jogok és oltalmi jogok Ezt az utasítást kivonatosan is csak a gyártó határozott írásbeli engedélye alapján szabad sokszorosítani, lefordítani vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni [HU] 5

14 1 Előszó A dokumentációval kapcsolatos információk Alkalmazott szimbólumok magyarázata VESZÉLY Kötelező eljárás az életveszélyt vagy fizikai sérülést okozó veszély elkerüléséhez. VIGYÁZAT Kötelező eljárás a sérülés elkerüléséhez. FIGYELEM Kötelező eljárás az anyagkár és/vagy megsemmisülés elkerüléséhez. MEGJEGYZÉS Speciális figyelmet igénylő műszaki követelmények esetén. KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS A környezet károsodásának megelőzése érdekében. Kereszthivatkozások magyarázata A kereszthivatkozások a megfelelő részhez vagy fejezethez irányítják az olvasót. Például: A gépkönyv egy részére mutató kereszthivatkozás: Fejezet "Kereszthivatkozások magyarázata", Old. 1-6 A gépkönyv egy fejezetére mutató kereszthivatkozás: Fejezet "Felelős személy meghatározása", Old [HU]

15 Előszó 1 Mintaábrázolás A dokumentum meghatározott funkciók vagy műveletek ciklusát (általában egymást követő) mutatja be. A ciklusok bemutatásához a jármű sematikus ábrázolását használja a kézikönyv. A dokumentációval kapcsolatos információk MEGJEGYZÉS A sematikus rajzok nem a jelen kézikönyvben dokumentált targonca felépített állapotát ábrázolják. Irányok meghatározása A szövegben használt nevek: előremenet (3), hátra- menet (1), jobbra (4) és balra (2) a részegységek vezetőfülkéhez viszonyított elhelyezkedésére utalnak; a teher a jármű hátsó felében található [HU] 7

16 1 Előszó Környezeti vonatkozások Környezeti vonatkozások Csomagolás A jármű szállítása közben az alkatrészek egy része becsomagolt állapotban van, hogy szállításkor védve legyen. Ezt a csomagolást a legelső beüzemeléskor teljesen el kell távolítani. KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS A targonca leszállítását követően a csomagolóanyagot az előírásoknak megfelelően hulladéktárolóban kell elhelyezni. Részegységek és akkumulátorok ártalmatlanítása javítási munkálatok során Javítási munkálatok során szükségessé válhat a részegységek cseréje. Ezt követően a lecserélt részegységeket ártalmatlanítani kell. A targonca különböző anyagokból készül. Az anyagok mindegyikét a regionális és országos szintű előírások szerint kell ártalmatlanítani, kezelni, illetve újrahasznosítani. MEGJEGYZÉS Az akkumulátor-gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációban foglaltakat be kell tartani az akkumulátorokártalmatlanításakor. KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS Az ártalmatlanítással kapcsolatban ajánlott hulladékkezelő vállalathoz fordulni [HU]

17 2 Bevezetés

18 2 Bevezetés Targonca használata Targonca használata A targoncák rendeltetésszerű használata FIGYELEM A járművet ipari utánfutók vontatásához, illetve raklapokon vagy ipari konténerekben elhelyezett rakomány tárolásához tervezték. Az utánfutók, raklapok vagy konténerek méreteit és kapacitását a mozgatott tehernek megfelelően kell megválasztani, és biztosítani kell a stabilitást. A felhasználói útmutatóhoz csatolt teljesítménytábla információt tartalmaz arról, mit kell megtekinteni annak eldöntéséhez, hogy a berendezés alkalmas-e az elvégzendő munkához. A telephely vezetőjével jóvá kell hagyatni minden rendkívüli felhasználást. Az ezzel a felhasználással kapcsolatos kockázati tényezők mérlegelése lehetővé teszi számára, hogy foganatosítsa a szükséges járulékos biztonsági intézkedéseket. FIGYELEM Tilos a vontató és a raklaprakodó üzemmód egyidejű használata! A jármű vontató VAGY raklaprakodógép módban használható. Tilos ezért egy időben utánfutót vontatni és egy másikra raklapokat rakodni. Rendeltetésszerű használat A targonca terhek emelésére és szállítására alkalmas. Felszerelték villával és a földön lévő terhet gyorsan elszállíthatja. A targonca csak rendeltetésszerűen, az ebben az üzemeltetési utasításban bemutatott és ismertetett módon használható. Amennyiben a targoncát az üzemeltetési utasításban előírtaktól eltérően kell használni, akkor a veszélyek elkerülése végett előzőleg a gyártó és adott esetben az illetékes felügyeleti hatóság hozzájárulását kell kérni. A maximálisan vontatható teher a típustáblán van feltüntetve és ezt nem szabad túllépni [HU]

19 Bevezetés 2 Nem megengedett használat Minden nem megfelelő használat okozta veszély olyan helyzet, amelyért a használó felel, nem a gyártó. A targoncát tilos más célra használni, mint amelyeket az utasítás tartalmaz. Utas szállítása tilos. Az önjáró szállítóeszközt nem szabad tűz- vagy robbanásveszélyes területeken, korróziót okozó vagy nagy portartalmú területeken üzemeltetni. Targonca használata Munkavégzés helye A jármű épületekben és alkalmanként kültéren is használható. Rossz idő esetén a targonca nem használható kültéren! A közúti használat csak abban az esetben engedélyezett, ha a targonca rendelkezik a Közúti Forgalmi Szabályzatban előírt speciális felszereléssel. A targonca közutakon való használatakor be kell tartani a különböző országok közúti vezetésre vonatkozó szabályait. A munkavégzés helyszíneit tekintve be kell tartani az érvényes szabályozásokat (a talaj jellemzői, világítás stb.). A talajnak megfelelő teherbírással kell rendelkeznie (beton, aszfalt). A kocsibehajtóknak, munkaterületeknek és a munkafolyosók szélességének meg kell felelniük a gépkönyvben megadott előírásoknak (lásd Fejezet "Vezetés előtt", Old. 5-58). A targonca lejtős területen való alkalmazásakor be kell tartani a megadott adatokat és előírásokat (lásd Fejezet "Vezetés előtt", Old. 5-58). A targoncát elsősorban beltéri használatra alakították ki. A jármű nem alkalmas hideg-raktárakban való használatra. A targonca üzemeltetőjének (lásd Fejezet "Felelős személy meghatározása", Old. 20) megfelelő [HU] 11

20 2 Bevezetés Targonca használata tűzvédelemről kell gondoskodnia a targonca elérhető közelségében. Szükség szerint a targoncán is biztosítania kell járulékos tűzvédelmet. Ha nem biztos a pontos teendőkben, forduljon az illetékes hatóságokhoz [HU]

21 Bevezetés 2 Fennmaradó kockázat Fennmaradó veszélyek és kockázatok A gondos működtetés és a szabványoknak és előírásoknak való megfelelés ellenére, nem küszöbölhetők ki teljesen a targonca használatával együtt járó valamennyi kockázat. A targonca és a rendszer valamennyi eleme megfelel az aktuális biztonsági előírásoknak. A targonca helyes működtetése és a összes biztonsági előírásoknak való megfelelés ellenére, számolni kell maradvány-kockázatokkal. A targonca közelében tartózkodó személyeknek különösen óvatosnak kell lenniük, és működési hiba, baleset vagy meghibásodás esetén azonnal reagálniuk kell az előállt helyzetre. VIGYÁZAT A targonca közelében tartózkodó személyeket tájékoztatni kell a targoncák használatával járó kockázatokról. Ezenkívül felhívjuk figyelmét a jelen kezelési utasításban szereplő biztonsági előírásokra. A lehetséges kockázatok: Folyadékok kifolyása szivárgás és vezetékek, tartályok megrepedése stb. következtében. Balesetveszély nehéz terepen például emelkedőkön, puha vagy egyenetlen felszínű területen vagy rosszul belátható helyeken stb. való haladáskor. Leesés, felborulás stb. az ipari targoncára föl- illetve arról leszálláskor, különösen nedves időben, jeges felületen vagy folyadékszivárgáskor. Vezessen a rakomány- és talajfeltételeknek megfelelő sebességgel. A targonca stabilitását a legújabb szabványoknak megfelelően tesztelték. A szabványok figyelembe veszik a statikus és dinamikus billenőerőket, melyek a targonca - a kezelési feltételek és szabályok betartása mellett - történő működtetésekor Fennmaradó kockázat [HU] 13

22 2 Bevezetés Fennmaradó kockázat lépnek fel. A nem megfelelő használatból vagy hibás működtetésből, és az azok következtében fellépő billenőerők, melyek a stabilitást is érintik, szélsőséges esetekben nem küszöbölhetők ki. Stabilitásvesztés instabil vagy csúszó rakományok stb. következtében. Akkumulátor és elektromos feszültség okozta tűz- és robbanásveszély. Emberi hiba - a biztonsági előírások be nem tartása. A targonca és tartozékainak használatából eredő speciális kockázatok Forduljon a gyártóhoz vagy a megfelelő munkavédelmi hatóságokhoz, ha a targoncát a normál használaton kívül eső célra használja, vagy nem biztos annak megfelelő alkalmazásában és a biztonsági előírásoknak való megfelelésében. A különösen bonyolult helyzetekben a manőverezésért felelős személynek jelen kell lennie a helyszínen, és felügyelni a műveletet. FIGYELEM Emelési módban hagyjon elegendő helyet a villák kiterjesztéséhez [HU]

23 Bevezetés 2 Fennmaradó kockázat [HU] 15

24 2 Bevezetés Fennmaradó kockázat A veszélyek és az ellenintézkedések áttekintése MEGJEGYZÉS Ez a táblázat segít az üzemében előforduló veszélyek megítélésében és minden típusú hajtásra érvényes. MEGJEGYZÉS Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is! Veszély Intézkedés Vizisgálati megjegyzés: elintézve - nem vonatkozik rá Az önjáró anyagmozgató eszköz felszereltsége nem felel meg a helyi rendelkezéseknek A vezető nem rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és alkalmassággal Jogosulatlan használat Az önjáró anyagmozgató eszköz nincs üzembiztos állapotban A látótér teher okozta csökkenése Levegőszennyezés Megjegyzés Vizsgálat O Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is Targoncavezetői képzés (ülő és álló) Kulcs használata csak meghatalmazottak számára Ismétlődő vizsgálatok és a hibák elhárítása Használat megtervezése A dízelolaj kipufogógázainak vizsgálata A meghajtógázok kipufogógázainak vizsgálata O O O O O O Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is [HU]

25 Bevezetés 2 Fennmaradó kockázat Veszély Intézkedés Vizisgálati megjegyzés: elintézve - nem vonatkozik rá Nem megengedett használat (nem rendeltetésszerű használat) Tankoláskor Az üzemeltetési utasítás megismertetése A vezető írásban adott megbízása Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is O O O Megjegyzés Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is a) Dízelolaj Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is b) Meghajtógáz Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is Hajtóakkumulátorok töltése esetén Az akkumulátortöltő készülékek üzemeltetésénél A gázhajtású járművek leállításánál Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is O O O O O Különösen - szellőzés biztosítása - szigetelés értéke a megengedett tartományban A dolgozókat fenyegető veszélyek Az Üzembiztonsági rendelet (Betr-SichVO) és Munkavédelmi törvény alapján (ArbSchG) szerint az üzemeltetőnek (lásd Fejezet "Felelős személy meghatározása", Old. 20) az üzemében fennálló veszélyeket azonosítania és értékelnie kell. A dolgozók érdekében meg kell tennie a szükséges munkavédelmi intézkedéseket (BetrSichVO, Munkavédelmi törvény). Az üzemeltetőnek ezért össze kell állítania az üzeme számára érvényes üzemi utasításokat (Munkavédelmi törvény, 6. ), és azokat közölnie kell a vezetővel. Ki kell nevezniegy illetékes személyt. Az önjáró szállítóeszköz felépítése és felszereltsége megfelel a 98/37/EGK számú, gépekre vonatkozó irányelvnek és ezért fel van tüntetve rajtuk a CE jel. Ezért nem tartoznak a szükséges kockázat-megítélés szükséges terjedelmébe, a kiegészítő eszközöknek saját CE jelzésük van, ezért ezek sem tartoznak oda. Az üzemeltetőnek ezért úgy kell kiválasztania az önjáró [HU] 17

26 2 Bevezetés Fennmaradó kockázat szállítóeszköz fajtáját és felszereltségét, hogy a helyi használati előírásoknak megfeleljenek. Az eredményt dokumentálni kell (Munkavédelmi törvény, 6. ). Hasonló veszélyeztetési viszonyok közötti targoncahasználatok esetén az eredmények összevonhatók. A következő áttekintésben (lásd Fejezet "A veszélyek és az ellenintézkedések áttekintése", Old. 2-16) segítséget nyújtunk Önnek ezen előírás teljesítéséhez. Az áttekintésben azokat a lényeges veszélyességi tényezőket soroljuk fel, melyek be nem tartása okozza a leggyakrabban előforduló baleseteket. Amennyiben az üzemelés során további lényeges veszélyességi tényezőket észlel, azokat is vegye figyelembe. Sok üzemben annyira hasonlóak az önjáró szállítóeszközök használati körülményei, hogy a veszélyek egy áttekintésben összefoglalhatóak. Vegye figyelembe a mindenkori illetékes szakmai szervezet témához kapcsolódó információit is [HU]

27 3 Biztonság

28 3 Biztonság Felelős személy meghatározása Felelős személy meghatározása Üzemeltető társaság Az üzemeltető társaság az a természetes vagy jogi személy, aki / amely az emelővillás targoncát üzemelteti, illetve akinek / amelynek foglalkoztatásában az emelővillás targoncát használják. Az üzemeltető társaságnak gondoskodnia kell arról, hogy az emelővillás targoncát csak a meghatározott célokra, és a jelen felhasználói kézikönyvben és karbantartási utasításban foglaltak szerint használják. Az üzemeltető társaságnak gondoskodnia kell arról, hogy a targonca használói elolvassák és megértsék a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat. Az üzemeltető társaság felelős a rendszeres biztonsági ellenőrzések ütemezéséért és maradéktalan végrehajtásáért. Ajánlott az adott országban rendszeresített teljesítményjellemzők betartása. Szakember A szakember olyan személy, aki szakmai képzettségének és tapasztalatának köszönhetően megfelelő szakismerettel rendelkezik az ipari targoncák terén, és aki kellő mértékig tisztában van a vonatkozó nemzeti egészségvédelmi és biztonsági rendszabályokkal, balesetvédelmi rendszabályokkal, irányelvekkel és általánosan bevett szakmai gyakorlattal (szabványokkal, VDE-előírásokkal, az Európai Unió más, az Európai Gazdasági Térség kialakítására vonatkozó egyezményt aláíró tagállamainak szakmai előírásaival), így egészségvédelmi és biztonsági szempontok szerint képes felmérni az ipari targoncák állapotát. Vezetők A targoncát csak olyan, arra alkalmas személy vezetheti, aki betöltötte a 18 életévét, [HU]

29 Biztonság 3 jogosítvánnyal rendelkezik, bizonyította a vezetésre és a rakományok kezelésére vonatkozó alkalmasságát a gépkezelő vagy annak felhatalmazott képviselője előtt, és megfelelő képzésben részesült a targonca vezetésére vonatkozóan. Az adott jármű ismerete is követelmény. A Munkavédelmi intézkedések foganatosításáról szóló törvény 3. -a és a gépparkra vonatkozó biztonsági előírások 9. -a betartása abban az esetben szavatolt, ha a vezető képzése a BGG-vel (Munkáltatók általános felelősségbiztosítási társaságára vonatozó törvény) ával összhangban történik. Az adott országban érvényes előírásokat be kell tartani. Felelős személy meghatározása Targoncavezetőt megillető jogok, feladatok és a vonatkozó magatartási szabályok A vezetőt képzésben kell részesíteni a jogairól és kötelességeiről. A vezetőnek az őt megillető jogokat biztosítani kell. A vezetőnek a körülményeknek, az elvégzendő munkának és az emelendő tehernek megfelelő védőfelszerelést kell viselnie (védőruha, védőlábbeli, biztonsági sisak, biztonsági szemüveg, védőkesztyű). A biztonságos vezetés és fékezés érdekében masszív lábbelit kell viselni. A vezetőnek ismernie kell a gépkönyvben foglaltakat, és a dokumentumot minden esetben elérhető közelségben kell tartania. A vezető kötelessége: A gépkönyv elolvasása és annak megértése, jártasság megszerzése az ipari targonca biztonságos működtetésében, fizikai és pszichikai képesség arra, hogy biztonságosan vezesse az ipari targoncát [HU] 21

30 3 Biztonság Felelős személy meghatározása VESZÉLY A vezető reakcióidejét módosító gyógyszerek szedése, vagy alkohol fogyasztása befolyásolja a kezelő vezetői képességeit! A fenti anyagok befolyása alatt álló személy az ipari targoncán, illetve azzal semmilyen munkát sem végezhet. Az ipari targoncát arra jogosulatlan személyek nem használhatják A műszak során a vezető felelős a targoncáért. Tilos a járművet annak használatára nem jogosult személyeknek átadnia. A targonca elhagyásakor a vezetőnek biztosítania kell azt jogosulatlan használat ellen [HU]

31 Biztonság 3 Biztonságos működés alapelvei Biztosítási védelem vállalati telephelyeken A vállalati helyszínek sok esetben korlátozott közforgalmi területek. Biztonságos működés alapelvei MEGJEGYZÉS Ellenőrizni kell a vállalati felelősségbiztosítást annak megállapításához, hogy a korlátozott közforgalmi területeken bekövetkezett károk esetén a targonca rendelkezik-e harmadik felet védő biztosítással. Változtatások és bővítések Ha az emelőtargoncáját például hűtőházban vagy robbanásveszélyes környezetben kell használnia, akkor ennek megfelelő felszereltséggel és szükség szerint engedéllyel kell rendelkeznie. Amennyiben az emelőtargoncát olyan munkához kell igénybe vennie, mely az irányelvekben vagy ebben az utasításban nincs feltüntetve, és erre a célra azt át kell szerelni, ill. állítani, akkor ügyeljen arra, hogy az emelőtargonca szerkezeti felépítésének bármely megváltoztatása ronthatja a targonca vezetési viselkedését vagy stabilitását, és balesethez vezethet. Ezért előzőleg forduljon az illetékes képviseletéhez. Engedélyünk nélkül nem szabad olyan változtatásokat végrehajtani, melyek a targonca stabilitását hátrányosan befolyásolnák. VESZÉLY A menet- vagy a fékparaméterek megváltoztatását feltétlenül közölni kell a vezetővel, hogy a vontatótargonca üzembe helyezése előtt megismerhesse az új üzemi tulajdonságokat. Az emelőtargonca átszerelése csak a mi írásos hozzájárulásunkkal megengedett. Adott esetben az illetékes hatóság engedélyét is meg kell kérni [HU] 23

32 3 Biztonság Biztonságos működés alapelvei Nem eredeti alkatrészek használatára vonatkozó figyelmeztetés Az eredeti alkatrészeket, kiegészítő eszközöket és tartozékokat kifejezetten ehhez a önjáró szállítóeszközhöz tervezték. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nem általunk szállított alkatrészeket, kiegészítő eszközöket és tartozékokat mi nem ellenőrizzük és nem engedélyezzük. FIGYELEM Az ilyen termékek beszerelése és/vagy használata ezért bizonyos körülmények között negatív módon megváltoztathatja az önjáró szállítóeszköz előre megadott tulajdonságait és ezáltal károsan befolyásolhatja az aktív és/vagy passzív közlekedési biztonságot. Javasoljuk, hogy ilyen alkatrészek beszerelése előtt szerezzék be hozzájárulásunkat és adott esetben az illetékes felügyelő hatóságok hozzájárulását. Azokért a károkért, amelyeket általunk nem engedélyezett nem eredeti alkatrészek és tartozékok használata okozott, a gyártó mindennemű felelőssége kizárt. Sérülések, hibák A targoncán vagy az extra tartozékokon észlelt sérüléseket vagy hibákat haladéktalanul jelenteni kell a felelős személynek. A targoncát vagy extra tartozékot tilos használni mindaddig, míg azokat meg nem javították, és nem szavatolható a biztonságos működésük vagy vezetésük. Tilos a biztonsági mechanizmusokat és kapcsolókat eltávolítani vagy kikapcsolni. Az előre megadott beállítási értékeket tilos módosítani. A villamos rendszeren tilos engedély nélküli munkákat végezni, például rádiót, extra fényszórókat vagy egyéb tartozékokat csatlakoztatni [HU]

33 Biztonság 3 Orvosi készülékek Az orvosi készülékekkel, pl. szívritmus szabályozóval vagy hallókészülékekkel ellátott vezetőknél zavarhatja ezek működését. Az orvostól vagy az orvosi készülékek gyártójától meg kell kérdezni, hogy ezek kellő védelmet nyújtanak-e az elektromágneses zavarok ellen. Biztonságos működés alapelvei [HU] 25

34 3 Biztonság Biztonsági ellenőrzések Biztonsági ellenőrzések A önjáró szállítóeszköz rendszeres biztonsági átvizsgálása Biztonsági átvizsgálás bizonyos idő és rendkívüli események után Az üzemeltetőnek (lásd Fejezet "Felelős személy meghatározása", Old. 20) kell gondoskodnia arról, hogy az önjáró szállítóeszközt legalább évente egyszer vagy a különleges események után (Németországban UVV balesetvédelmi vizsgálat;kérjük vegye figyelembe az Ön országában érvényes előírásokat) szakértő vizsgálja meg (lásd Fejezet "Felelős személy meghatározása", Old. 20). Ennek során el kell végezni az önjáró anyagmozgató eszköz műszaki állapotának a baleseti biztonságra vonatkozó teljes körű vizsgálatát. Ezenkívül az anyagmozgató eszközt olyan sérülések szempontjából is alaposan át kell vizsgálni, melyeket az esetleges szakszerűtlen használat okozhatott. Vizsgálati jegyzőkönyvet kell felvenni. A vizsgálat eredményeit legalább a következő vizsgálat utáni vizsgálatig meg kell őrizni. Az érvényességi határidőt öntapadó felirattal fel kell tüntetni a járművön. Kérjük a "Vizsgálati napló motorhajtású önjáró szállítóeszközökhöz" füzet használatát! Megrendelési szám Vegye figyelembe a járműveire vonatkozó vizsgálati irányelveket a Balesetvédelmi előírások (UVV FLURFÖRDERZEUGE) szerint. A hiányosságok azonnali megszüntetéséről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Kérjük, értesítse az illetékes szervizt. jährliche Prüfung gem. UVV Mängel siehe Prüfbuch letzte Prüfung nächste Prüfung 7090_ MEGJEGYZÉS Vegye figyelembe az Önök nemzeti előírásait is! [HU]

35 Biztonság 3 Elektromos rendszer szigetelésének ellenőrzése A targonca szigetelésének megfelelő szigetelési ellenállással kell rendelkeznie. Ezt évente legalább egyszer ellenőrizni kell a DIN és DIN 43539, VDE 0117 és VDE 0510 szabványnak megfelelően. Biztonsági ellenőrzések MEGJEGYZÉS A targonca elektromos rendszerét és az akkumulátorokat külön-külön kell ellenőrizni. Akkumulátor szigetelési ellenállásának mérése MEGJEGYZÉS Névleges akkumulátor-feszültség < tesztfeszültség < 500 V. A szigetelési ellenállás méréséhez használjon megfelelő mérőeszközt. A szigetelési ellenállás akkor megfelelő, ha a földhöz képest legalább 1000 ohm/v névleges feszültséggel rendelkezik. Forduljon a szerviz munkatársaihoz. Az elektromos rendszer szigetelési ellenállásának mérése MEGJEGYZÉS Névleges akkumulátor-feszültség < tesztfeszültség < 500 V. Az áramkör ellenőrzése előtt győződjön meg arról, hogy nincs-e feszültség alatt. A szigetelési ellenállás méréséhez használjon megfelelő mérőeszközt. A szigetelési ellenállás akkor megfelelő, ha a földhöz képest legalább 1000 ohm/v névleges feszültséggel rendelkezik. Forduljon a szerviz munkatársaihoz [HU] 27

36 3 Biztonság Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó biztonsági előírások Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó biztonsági előírások Engedélyezett üzemanyagok VIGYÁZAT Az üzemi anyagok veszélyesek lehetnek. Vegye figyelembe a biztonsági előírásokat, amikor ezekkel az anyagokkal dolgozik. A targonca működéséhez szükséges üzemi anyagokat a Karbantartási adatok táblázata rész tartalmazza (lásd Fejezet "Karbantartási jellemzők táblázata", Old ). Olajok VIGYÁZAT Az olajok tűzveszélyesek. Tartsa be a vonatkozó szabályozást. Akadályozza meg, hogy az olajok közvetlenül a forró motorrészekkel érintkezzenek. Tilos a dohányzás! VIGYÁZAT Az olajok mérgezőek! Kerülje az érintkezést. A gőzök vagy füst belélegzése esetén haladéktalanul menjen friss levegőre. Ha a szembe kerül, bő vízzel öblítse ki (legalább tíz percig), majd keresse fel szemorvosát. Ha lenyeli, ne erőltesse a hányást. Haladéktalanul forduljon orvoshoz [HU]

37 Biztonság 3 VIGYÁZAT A hosszantartó intenzív bőrkontaktus a bőr olajtartalmának elvesztését eredményezheti, és irritációt okozhat! Kerülje az érintkezést. Viseljen védőkesztyűt. Miután olajjal érintkezett, mossa le a bőrét szappanos vízzel, majd használjon bőrápolót. Az átázott ruházatot és cipőt haladéktalanul cserélje le. Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó biztonsági előírások VIGYÁZAT Kiömlött olaj esetén csúszásveszély áll fenn, főként, ha az vízzel keveredik! Olajmegkötő szerrel azonnal semlegesítse a kiömlött olajat, és ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően. KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS Az olajok szennyezik a vizet. Az olajat mindig olyan tartályban tárolja, amely megfelel a vonatkozó előírásoknak. Kerülje az olaj szétfröccsentését. Olajmegkötő szerrel azonnal semlegesítse a kiömlött olajat, és ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően. Ártalmatlanítsa a használt olajat a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. Hidraulikafolyadék VIGYÁZAT A hidraulikafolyadékok egészségre veszélyesek és működés közben nyomás alatt vannak. Ügyeljen arra, hogy a folyadékok ne fröccsenjenek ki! Tartsa be a törvény által előírt szabályozásokat. Akadályozza meg, hogy a folyadék közvetlenül a forró motor-részekkel érintkezzen [HU] 29

38 3 Biztonság Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó biztonsági előírások VIGYÁZAT A hidraulikafolyadékok egészségre veszélyesek és működés közben nyomás alatt vannak. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Kerülje a permet belélegzését. A nyomás alatt álló folyadékok bőrbe hatolása különösen veszélyes abban az esetben, ha azok a hidraulikus rendszer szivárgása miatt nagy nyomással szabadulnak föl. Ilyen jellegű sérülés esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz A sérülések elkerülése érdekében, viseljen munkavédelmi felszerelést (pl. védőkesztyűt) és használjon bőrvédő és -ápoló szereket. KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS A hidraulikafolyadék vízre veszélyes anyag. A hidraulikafolyadékot az előírásoknak megfelelő tartályokban tárolja. Óvakodjon attól, hogy kiömöljön a folyadék. A kiömlött hidraulikafolyadékot haladéktalanul itassa föl olajmegkötő anyaggal és a rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa. A használt hidraulikafolyadékot a rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa. Akkumulátorsav VIGYÁZAT Az akkumulátorsav oldott kénsavat tartalmaz. Ez mérgező anyag. Kerülje a vele való érintkezést. Sérülés esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz [HU]

39 Biztonság 3 VIGYÁZAT Az akkumulátorsav oldott kénsavat tartalmaz. Ez maró hatású anyag. Az akkumulátorsav kezelése során mindig viseljen védőruhát és védőszemüveget. Óvakodjon attól, hogy a sav ruhájára, bőrére vagy szemébe kerüljön. Ha mégis odakerül, mossa le azonnal bő vízzel. Sérülés esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz. A kiömlött akkumulátorsavat azonnal mossa le bő vízzel. Tartsa be a törvény által előírt szabályozásokat. Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó biztonsági előírások KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS A vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsa az akkumulátorsavat. Üzemeltetési anyagok kezelése KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS A karbantartást, javítást és tisztítást követően keletkező anyagokat az érvényes szabályozásnak megfelelően rendszerezve össze kell gyűjteni és ártalmatlanítani kel. Tartsa be az adott országban érvényes rendelkezéseket. A munkálatokat csak az arra kijelölt területeken szabad elvégezni. Ügyelni kell arra, hogy a környezetre gyakorolt hatás a lehető legcsekélyebb legyen. A kiloccsant folyadékot, pl. hidraulika olajat, fékfolyadékot és sebességváltó olajat haladéktalanul föl kell itatni abszorbeáló szemcsékkel. Tartsa be a fáradt olaj kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. A kiömlött akkumulátorsavat haladéktalanul közömbösíteni kell [HU] 31

40 3 Biztonság Kibocsátások Kibocsátások Kibocsátások Zajkibocsátás Az értékek megállapítása az EN12053 (zajmérés ipari targoncákon az ISO és EN ISO 3744, valamint az EN ISO 4871 szabványainak megfelelően) történt. A módszer szerint a targonca hangnyomásszintje a következő : Folyamatos hangnyomásszint a vezetőfülkében LpAz Bizonytalansági tényező K pa 64 db(a) 2,5 db (A) Az értékek megállapítására egy tesztciklusban került sor egy azonos gép használatával, a vezetési, emelési és üresjárati mód súlyozott értékeinek figyelembevételével. Időarányok: Emelési magasság 0% Üresjárat 60% Vezetés 40 A targonca közelében végzett mérések alapján azonban nem lehet kiszámítani a munkahelyeken tapasztalható zajszintet (napi személyes zajterhelés ) az Európai Közösség 86/188/EGK irányelvében foglaltaknak megfelelően. A zajszintet közvetlenül az adott munkahelyen kell meghatározni; a mérés során figyelembe kell venni egyéb tényezőket is, így a járulékos zajforrásokat, a használat speciális feltételeit, hangvisszaverődéseket). Vibráció A gép vibrációjának meghatározására a CEN EN szabvány ("Targoncák biztonsága. A rezgésmérés vizsgálati módszerei") alapján került sor, egy az adott járművel megegyező targonca használatával. Vizsgálatok kimutatták, hogy a kéz és a kar rezgése a kormánykerék vagy a targonca vezérlőszerveinél kevesebb, mint 2,5 m/s 2,az [HU]

41 Biztonság 3 ipari targoncák esetében. Ezért az ilyen típusú méréseknek nincs kötelező határértéke. A kezelőt egy munkanap alatt, a rezgés következtében érő személyes terhelést az adott munkahelyen kell meghatározni, mert így figyelembe vehetők egyéb tényezők is, például a targonca állapota, a használat intenzitása stb. Kibocsátások Akkumulátor-kibocsátások Az akkumulátor töltése során robbanékony oxigén-hidrogén gázelegy (oxihidrogén) keletkezik. A gázelegy robbanékony, ezért tilos meggyújtani. A robbanásveszély csökkenthető, ha a töltést jól szellőző helyen végzik, nyílt lángtól vagy szikráktól távol. Be kell tartani az akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat [HU] 33

42 3 Biztonság Kibocsátások [HU]

43 4 Áttekintés

44 4 Áttekintés Teljes áttekintés Teljes áttekintés Teljes áttekintés 1 Kürt 2 Akkumulátorcsatlakozó 3 Vezetőülés 4 Háttámla 5 Védőrács 6 Oszlopkar 7 Kísért működtetés nyomógomb (opcionális) 8 Utánfutó csatolása 9 Összecsukható villák 10 Rakodógörgők 11 Hajtásvezérlő 12 Plató 13 Akkumulátor 14 Kormányzásvezérlő 15 Szervokormány-motor 16 Hajtókerék 17 Reduktor 18 Vontatómotor 19 Elektromágneses fék 20 Hidraulikatartály 21 Szivattyúmotor 22 Biztosítékok 23 Gombok a villák kiterjesztéséhez és összecsukásához [HU]

45 PRG PRG Áttekintés 4 Szabályozó- és kijelzőelemek Szabályozó- és kijelzőelemek Szabályozók _ Tárolódoboz 2 Akkumulátortér-zár 3 Vezetőülés 4 Akkumulátor-csatlakozó 5 Tartózkodási zóna 6 Tárolódoboz 7 Kísért működtetés nyomógomb (opcionális) 8 Háttámla 9 Kísért működtetés nyomógomb (opcionális) 10 Tárolódoboz [HU] 37

46 4 Áttekintés Szabályozó- és kijelzőelemek 1 Villákösszecsukása 2 Villák kiterjesztése [HU]

47 Áttekintés 4 Vezetőülés Szabályozó- és kijelzőelemek PRG PRG _ Leeresztés 2 Felemelés 3 Kürt gomb 4 Gomb, teknős 5 PRG gomb (görgetés) 6 Számgomb Kijelző 8 Gomb I (start) 9 Számgomb PRG gomb (megerősítés) 11 Számgomb Gomb, nyúl 13 Kürt gomb 14 Felemelés 15 Leeresztés 16 Fogantyú 17 Gázkar fojtószelep 18 Vészfék nyomógomb 19 Gázkar fojtószelep 20 Fogantyú [HU] 39

48 4 Áttekintés Jelölések Jelölések Jelölések helye 1 Gyártó logója és termékazonosító 2 Gyártó logója 3 "Felfüggesztés" szimbólum 4 "STOP"címke 5 "Matricás információs" címke 6 "Lábsérülés!"címke 7 "Nincs felfüggesztés" szimbólum 8 Csúszásmentes lábpanelek 9 "Csatlakozó" címke 10 "Tilos ráállni!" címke [HU]

49 Áttekintés 4 Jelölések 1 Gyártó logója és termékazonosító 2 "Veszély / rakomány" címke 3 "Tilos a villákra felállni!" címke 4 "Kézsérülés!" címke 5 UVV (baleset-megelőzési) tábla és rögzítés (csak Németországban) [HU] 41

50 4 Áttekintés Jelölések 1 "Matricás információs" címke 2 "Nincs felfüggesztés" szimbólum 3 "STOP"címke 4 Terhelési ábra 5 "Villák" címke 6 Vállalati tábla [HU]

51 Áttekintés 4 Jelölések Adattábla MEGJEGYZÉS Kérjük, minden műszaki jellegű kérdés esetén adja meg a sorozatszámot _ Típus 2 Gyártó 3 Sorozatszám 4 Gyártás éve 5 Tömeg teher nélkül (akkumulátor nélkül) kg-ban 6 Akkumulátormaximális súlya 7 Akkumulátor minimális súlya 8 Kiegészítő súly (nehezék) kg-ban 9 Névleges teljesítmény kw-ban 10 Akkumulátorfeszülség V 11 Névleges kapacitás kg-ban 12 EK-megfelelőségi szimbólum [HU] 43

52 4 Áttekintés Opciók és változatok Opciók és változatok Opciók és változatok Kezdőbetűk Méretek/Megjegyzések Állapot Egyirányú oszlop (SX) h1 = 1626 mm h = 1250 mm Széria Egyirányú oszlop (SX) h1 = 2176 mm h = 1800 mm Változat 24 V-os akkumulátor ház, függőleges és oldalirányú hozzáférés, 450 Ah 24 V-os akkumulátor ház, függőleges és oldalirányú hozzáférés, 600 Ah Villák Villák Villák Villák Villák Villák Tehergörgők Hajtókerék Hajtókerék Hajtókerék 450 Ah-s akkumulátor esetében 800 x 218 x 798 TROG Ah-s akkumulátor esetében 800 x 302 x 798 TROG 91 Hossz = 790 mm Szélesség = 120 mm Hossz = 790 mm Szélesség = 120 mm Nem-csúszó Hossz = 990 mm Szélesség = 120 mm Hossz = 990 mm Szélesség = 120 mm Nem-csúszó Hossz = 1190 mm Szélesség = 120 mm Hossz = 1190 mm Szélesség = 120 mm Nem-csúszó 250 x 80 mm Poliuretán 75 Shore A 250 x 100 mm Poliuretán 92 Shore 250 x 100 mm Rovátkolt poliuretán 92 Shore 250 x 100 mm Poliuretán 75 Shore Széria Opcionális Változat Változat Széria Változat Változat Változat Széria Változat Változat Széria Csatolás, 1 kar - Változat Csatolás, 3 kar - Széria Csatolás, 1 automatikus zárókar - Változat Rockinger csatolás - Változat [HU]

53 Áttekintés 4 Kezdőbetűk Méretek/Megjegyzések Állapot Hajtási területre rögzített gumi ütközők - Opcionális Hajtási területen levő fém ütköző - Opcionális Fém akkumulátortér-fedél TROG 97 esetében Opcionális Párnázott háttámla - Széria Alsó hajtási területhez tartozék rúd - Opcionális Felső hajtási területhez tartozék rúd - Opcionális Felső tartozék rúd kereszttaggal - Opcionális Előre/hátra gyalogos kísérethez kormányon levő - Opcionális gázkar Előre/hátra gyalogos kísérethez szabályozókar háttámlába épített gombokkal - Opcionális + kormányon levő gázkar Előre/hátra gyalogos kísérethez szabályozókar - Opcionális háttámlába épített gombokkal Felső tartozék rúd a csatoló oldalán - Opcionális Programozható karbantartási gyakoriság - Opcionális Mozgó villogó - Opcionális Munkafényszóró kapcsoló - Opcionális Óraszámláló - Széria Folyamatos óraszámláló - Változat Opciók és változatok Kisülésjelző (nyitott ólomsavas akkumulátor) Kisülésjelző (zselés akkumulátor) A4-es kapcsolótábla a tartozék rúdon DIN szerinti rögzített akkumulátoraljzat, 160 A Rögzített akkumulátoraljzat, SBE, 160 A, piros Sebességkorlátozás Széria Sebességkorlátozás Változat - Opcionális - Változat - Széria [HU] 45

54 4 Áttekintés Opciók és változatok Kezdőbetűk Méretek/Megjegyzések Állapot SBE szerinti rögzített akkumulátoraljzat, 320 A, - Változat piros Jobb vagy bal oldali hátsó tükör - Opcionális Fleet Manager - Opcionális DIN 80 szerinti töltőaljzat, REMA DIN 80 szerinti REMA töltőaljzat levegő-beáramlással SBE 160 szerinti töltőaljzat, piros DIN 160 szerinti töltőaljzat, REMA SBE 160 szerinti piros töltőaljzat levegő-beáramlással DIN 160 szerinti REMA töltőaljzat levegő-beáramlással SBE 320 szerinti töltőaljzat, piros SBE 320 szerinti piros töltőaljzat levegő-beáramlással - Opcionális - Opcionális - Opcionális - Opcionális - Opcionális - Opcionális - Opcionális - Opcionális [HU]

55 5 Működés

56 5 Működés A targoncák rendeltetésszerű használata A targoncák rendeltetésszerű használata FIGYELEM A járművet ipari utánfutók vontatásához, illetve raklapokon vagy ipari konténerekben elhelyezett rakomány tárolásához tervezték. Az utánfutók, raklapok vagy konténerek méreteit és kapacitását a mozgatott tehernek megfelelően kell megválasztani, és biztosítani kell a stabilitást. A felhasználói útmutatóhoz csatolt teljesítménytábla információt tartalmaz arról, mit kell megtekinteni annak eldöntéséhez, hogy a berendezés alkalmas-e az elvégzendő munkához. A telephely vezetőjével jóvá kell hagyatni minden rendkívüli felhasználást. Az ezzel a felhasználással kapcsolatos kockázati tényezők mérlegelése lehetővé teszi számára, hogy foganatosítsa a szükséges járulékos biztonsági intézkedéseket. FIGYELEM Tilos a vontató és a raklaprakodó üzemmód egyidejű használata! A jármű vontató VAGY raklaprakodógép módban használható. Tilos ezért egy időben utánfutót vontatni és egy másikra raklapokat rakodni. Használat előtti ellenőrzések és teendők Indítás előtti ellenőrzések listája VIGYÁZAT A targonca vagy a szerelékek (speciális tartozék) megrongálódása, egyéb hibája balesethez vezethet. Amennyiben a következő ellenőrzések alkalmával sérüléseket vagy egyéb meghibásodásokat észlel a targoncán vagy annak szerelékein (speciális tartozék), ne használja a járművet mindaddig, amíg a hibát kijavították. Ne kapcsolja ki a biztonsági rendszert, illetve ne távolítsa el a biztonsági kapcsolókat. Ne módosítsa az előre beállított értékeket. Ha hibát észlel, kérjük, jelentse a felettesének [HU]

57 Működés 5 VIGYÁZAT Kiesés veszélye! Az emelővilás targonca magasabb részein (így az oszlopkaron) végzett munkákhoz ne álljon rá a jármű alkatrészeire a területek eléréséhez. Használjon ehhez megfelelő eszközöket. Indítás előtt ellenőrizze, hogy a targonca állapota és működése megfelelő-e: A kerekeken nincs károsodás nyoma vagy jelentős kopásról árulkodó jel, a rögzítésük megfelelő. A figyelmeztető eszközök (kürt stb.) működnek. Ellenőrizze az emelővillás targonca alatti területet, hogy nincs-e ott hajtóközegkifolyásra utaló jel. Ellenőrizze a hidraulikus tömlők és csövek látható részeinek szivárgását. Cserélje ki a sérült tömlőket. Ellenőrizze, hogy zsineg stb. nem akadályozza-e a kerekek és görgők működését. A görgő vezetősínjeit látható zsírréteg fedi. Az emelővilla vagy egyéb teherhordó berendezésen nincs látható sérülés (csavarodás, repedések, jelentős kopás stb.) A lánc tökéletes, kifeszített állapotban van. Az akkumulátortér fedele lezárt állapotban van. A kulcs kihúzott állapotban van. Ellenőrizze, hogy az akkumulátortér fedele a helyénvan-e. Ellenőrizze, hogy minden figyelmeztető és biztonsági címke megtalálható, és olvasható-e. A sérült vagy hiányzó matricákat pótolni kell, a jelölések helyét mutató táblázatnak megfelelően. A védőrácsnak épnek és biztonságosan rögzítettnek kell lennie. Használat előtti ellenőrzések és teendők [HU] 49

58 5 Működés Használat előtti ellenőrzések és teendők A tartozékok (opcionális) rögzítésének megfelelőnek kell lennie, és az eszközöknek a felhasználói kézikönyvben foglaltaknak megfelelően kell működniük. Ellenőrizze szennyezettség és jég jelenlétét. A kezelőnek megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie a targonca vezetéséhez. A kezelőnek hozzá kell férnie a szabályozókhoz és aktiválnia kell tudnia azokat (különös tekintettel az ütközésgátlóra). A szabályozóknak szabadon hozzáférhetőnek kell lenniük. Ellenőrizze a vontatószerkezet működését és rögzítését Győződjön meg arról, hogy a vonócsapszeg (1) kifogástalanul csúszik a vontatószerkezetben (2) és a rögzítésnél biztonságosan reteszelődik. 1 Győződjön meg arról, hogy a vonócsapszeg (2) biztonságosan rögzítve van a kerethez. A figyelmeztető berendezéseknek (pl. jelzőkürt) működniük kell. 2 A kerekek nem lehetnek sérültek vagy kopottak és legyenek megfelelően rögzítve. 1047_ [HU]

59 Működés 5 Az akkumulátor csatlakozódugójának csatlakoztatása (ottmaradó töltőkészülék) Üzembe helyezés Akkumulátor-csatlakozó (1), válassza le a hüvelyrészt a töltőállomás csatlakozójáról és kösse össze a jármű akkumulátorcsatlakozójának dugórészével _ Üzembe helyezés Az emelőtargonca bekapcsolása MEGJEGYZÉS Az emelőtargoncát digitális vezérléssel látták el és egy vezetői kód beadásával helyezik üzembe. A vezetői kód négy számjegyből áll, ezt a járműpark vezetője adja ki. A vezetői kód azt a célt szolgálja, hogy az emelőtargoncát a vezető és kezelő normál módon használja és kezelje A kód ismerete kulcsnak tekinthető és ezzel nem szabad visszaélni. Kifejezett utasítás nélkül nem szabad a vezetői kulcsot más személyeknek megmondani PRG PRG További kódokat lehet beadni Fejezet "Digikód-vezérlés", Old _ [HU] 51

Eredeti használati utasítás. Elektromos csatolós vontató 51048070036 HU - 02/2012

Eredeti használati utasítás. Elektromos csatolós vontató 51048070036 HU - 02/2012 Eredeti használati utasítás Elektromos csatolós vontató 1050 51048070036 HU - 02/2012 Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 CE-jelölés... 2 EK megfelelőségi nyilatkozat

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Gázüzemanyag-rendszerű targonca RX70-16 RX70-18 RX70-20 175928 HU - 02/2015

Eredeti használati utasítás. Gázüzemanyag-rendszerű targonca RX70-16 RX70-18 RX70-20 175928 HU - 02/2015 Eredeti használati utasítás Gázüzemanyag-rendszerű targonca RX70-6 RX70-8 RX70-20 734 735 736 75928 HU - 02/205 Előszó g A gyártó címe és kapcsolatfelvételi adatai STILL GmbH Berzeliusstraße 0 223 Hamburg,

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Kézi raklapemelő HPS-20 HPS-25 50988046022 HU - 09/2013

Eredeti használati utasítás. Kézi raklapemelő HPS-20 HPS-25 50988046022 HU - 09/2013 Eredeti használati utasítás Kézi raklapemelő HPS-20 HPS-25 0051 0052 50988046022 HU - 09/2013 Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EKmegfelelőség,CE-jelölés...

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014 Eredeti használati utasítás Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 45758043417 HU - 07/2014 Tartalomjegyzék g 1 Bevezetés A targoncára vonatkozó

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Dupla terhelésű raklaprakodó EXD-18 1160 801 15 70 HU - 04/2015

Eredeti használati utasítás. Dupla terhelésű raklaprakodó EXD-18 1160 801 15 70 HU - 04/2015 Eredeti használati utasítás Dupla terhelésű raklaprakodó EXD-18 0285 0286 1160 801 15 70 HU - 04/2015 Tartalomjegyzék g 1 Bevezetés Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EU-megfelelőséginyilatkozat...

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - Használati utasítás 51264328 11.14 ESE 220 ESE 320 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

Eredeti használati utasítás LTX20, LTX-T04. Tractor 11938011605 HU - 05/2015

Eredeti használati utasítás LTX20, LTX-T04. Tractor 11938011605 HU - 05/2015 Eredeti használati utasítás LTX20, LTX-T04 Tractor 0611 0612 11938011605 HU - 05/2015 Tartalomjegyzék g 1 Foreword Your industrial truck... 2 Általános információk..... 2 Aforgalmazásjogikövetelményei...

Részletesebben

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Használati utasítás U 51171377 11.14 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX Mulcskultivátor MG5259 BAG0112.5 06.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el

Részletesebben

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke Kezelési utasítás az Cayron 200 Cayron 200 V Váltva forgató eke MG5154 BAG0132.8 02.16 Nyomtatták Németországban hu Olvassa el és értelmezze ezt a használati utasítást az első üzembe helyezés előtt! Jövőbeni

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. okoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP. okoz. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító - Márkanév - CAS szám 104376-75-2 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Eredeti használati utasítás FS-X33. Vezetőüléses raklaprakodógép FS-X-33 51328042511 HU - 07/2012

Eredeti használati utasítás FS-X33. Vezetőüléses raklaprakodógép FS-X-33 51328042511 HU - 07/2012 Eredeti használati utasítás FS-X33 Vezetőüléses raklaprakodógép FS-X-33 1301 51328042511 HU - 07/2012 Tartalomjegyzék g 1 Előszó Általános információk... 2 CE-jelölés... 2 EK megfelelőségi nyilatkozat

Részletesebben

1. Általános követelmények

1. Általános követelmények Alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általános követelmények Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS DLA (K) 18-12 Vario CS DLA (K) 23-12 Vario CS DLA (K) 23-12 n. B. Vario CS DLA (K) 37 Vario CS GÉPEZETES TOLÓLÉTRÁK 50053 1541 UY 70-2203 HU 04/09 Tartalomjegyzék Kérem

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Elektromos emelővillás targonca RX20-14 RX20-15 RX20-16 RX20-18 RX20-20 170094 HU - 02/2015

Eredeti használati utasítás. Elektromos emelővillás targonca RX20-14 RX20-15 RX20-16 RX20-18 RX20-20 170094 HU - 02/2015 Eredeti használati utasítás Elektromos emelővillás targonca RX20-14 RX20-15 RX20-16 RX20-18 RX20-20 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 170094 HU - 02/2015 Előszó g A gyártó címe és kapcsolatfelvételi

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Dízel targonca RX70-60 RX70-70 RX70-80 57348011815 HU - 02/2015

Eredeti használati utasítás. Dízel targonca RX70-60 RX70-70 RX70-80 57348011815 HU - 02/2015 Eredeti használati utasítás Dízel targonca RX70-60 RX70-70 RX70-80 7341 7342 7343 7344 57348011815 HU - 02/2015 Előszó g A gyártó címe és kapcsolatfelvételi adatai STILL GmbH Berzeliusstraße 10 22113

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

Ingyenes kiadvány! 2012.

Ingyenes kiadvány! 2012. 1 K É Z I K Ö N Y V Kiadó: BFI Magyarország Kft. Ingyenes kiadvány! 2012. 2 Az anyagot készítette: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta:

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ÖNJÁRÓ OLLÓS SZEMÉLYEMELŐ H12S XL - H15S XL - H18S XL 242 032 6560 - E 01.06 HU Forgalmazók Miért használjon kizárólag eredeti Haulotte pótalkatrészeket? 1. A VONATKOZÓ

Részletesebben

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11 EFG 213-320 06.08- Használati útmutató U 51100018 07.11 El szó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

Szolár töltőállomás. Üzemeltetési útmutató. Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. auroflow exclusiv. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Szolár töltőállomás. Üzemeltetési útmutató. Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. auroflow exclusiv. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató Szolár töltőállomás auroflow exclusiv HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Részletesebben

Biztonsági adatlap (1907/2006/EK rendelet szerint)

Biztonsági adatlap (1907/2006/EK rendelet szerint) Brigéciol 2000 Oldal: 1/8 1. A keverék és a vállalkozás azonosítása: 1.1. Termékazonosító 1.2. Kereskedelmi név: BRIGÉCIOL 2000 1.3. A keverék azonosított felhasználása: Alkalmazható: gépjármű alváz, motor,

Részletesebben

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Használati utasítás U 52016514 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

Pico 180 Pico 180 VRD Pico 180 VRD 12V

Pico 180 Pico 180 VRD Pico 180 VRD 12V Kezelési- és karbantartási utasítás HU Hegesztőgép Pico 180 Pico 180 VRD Pico 180 VRD 12V Általános tanácsok VIGYÁZAT Olvassa el a kezelési- és karbantartási utasítást! A kezelési utasítás megismerteti

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

DI-TERT BUTYL POTASSIUM PHOSPHATE. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

DI-TERT BUTYL POTASSIUM PHOSPHATE. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító - Márkanév - CAS szám 33494-80-3 - REACH : Regisztrációs szám 01-2119943763-31-0000 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás dátuma: 2010. 02. 08. Oldalszám: 1/6 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: 1.2. A keverék felhasználása: gépjárművek fékberendezéseinek működéséhez szükséges folyadék

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2010. 07. 21 Oldal 1/9 1. Anyag / készítmény és

Részletesebben

Berendezéspélda TKR NKR BKA. Klima PRO vezérléssel

Berendezéspélda TKR NKR BKA. Klima PRO vezérléssel 9126111 Berendezéspélda HU TKR NKR BKA Klima PRO vezérléssel Verzió: 1.1 Kiadás: 2013/06 Nyomtatás: kétoldalú Szerkesztette: TZ Dresdener Straße 88 D-02625 Bautzen Telefon: +49 3591 360-0 Fax: +49 3591

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Raid (tavaszi-nyári) molyirtó lap Azonosítási szám: 350000007407

Raid (tavaszi-nyári) molyirtó lap Azonosítási szám: 350000007407 1/8. oldal Raid (tavaszi-nyári) molyirtó lap 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása: A készímény neve: Raid (tavaszi-nyári) molyirtó lap Azonosítási szám: 350000007407 1.2. A készítmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1814 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás dátuma: 2008. 08. 06. Oldalszám: 1/6

Biztonsági adatlap Azonosító: 1814 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás dátuma: 2008. 08. 06. Oldalszám: 1/6 Kiadás dátuma: 2008. 08. 06. Oldalszám: 1/6 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: PRELIX szórópisztolyos jégoldó 1.2. A készítmény felhasználása: lefagyott üvegfelületek

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Általános biztonsági óvintézkedések Általános biztonsági óvintézkedések Magyar 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum

Részletesebben

6/1. oldal az 1907/2006/EK 31. cikkelye szerint Nyomtatás dátuma: 2010.10.22. Átdolgozás dátuma: 2010.10.22. Biztonsági adatlap

6/1. oldal az 1907/2006/EK 31. cikkelye szerint Nyomtatás dátuma: 2010.10.22. Átdolgozás dátuma: 2010.10.22. Biztonsági adatlap 6/1. oldal 1. Az anyag, ill. keverék és a társaság/vállalat azonosítása Termékadatok: Cikkszám: 0781 309 0011, 0781 309 0012 Az anyag/készítmény felhasználása: motorolaj Gyártó/szállító adatai: Viking

Részletesebben

Használati utasítás ESTETICA E70. Mindig a biztos oldalon.

Használati utasítás ESTETICA E70. Mindig a biztos oldalon. Használati utasítás ESTETICA E70 Mindig a biztos oldalon. Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1/7. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 02. 12. Aktualizálás kelte: 2010. 04. 26. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: ORANGE SOLVENT

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült: nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK), 31-ik cikke szerint.

Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült: nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK), 31-ik cikke szerint. Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK), 31-ik cikke szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP CETOL WF 945 BASE TC/003 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1. AZ ANYAG/KEVERÉKÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1. AZ ANYAG/KEVERÉKÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1. AZ ANYAG/KEVERÉKÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve: LEFOLYÓCSŐ-TISZTÍTÓ GRANULÁTUM 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

B I ZTONS Á GI ADATLAP

B I ZTONS Á GI ADATLAP B I ZTONS Á GI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

PREMIO VÉKONYVAKOLAT ALAPOZÓ BIZTONSÁG TECHNIKAI ADATLAP

PREMIO VÉKONYVAKOLAT ALAPOZÓ BIZTONSÁG TECHNIKAI ADATLAP PREMIO VÉKONYVAKOLAT ALAPOZÓ BIZTONSÁG TECHNIKAI ADATLAP Készült a 44/2000. (XII.27.) EüM, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján Oldal 1/5 Verzió:1.0 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 A

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

B I ZTONS Á GI ADATLAP

B I ZTONS Á GI ADATLAP B I ZTONS Á GI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék Általános Szerelésbiztosítási Feltételek Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 2 Általános kizárások 2 A kockázatviselés időtartama 2 Általános feltételek 2 1. fejezet 4 Dologi károk 4 Kizárások 4 Általános

Részletesebben

AMMÓNIUM-HIDROXID oldat

AMMÓNIUM-HIDROXID oldat Oldal: 1 / 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: Ammónium-hidroxid /oldat Szinonimák: Szalmiákszesz, Ammóniavíz, Ammonium hydroxide solution

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint 1 Felülvizsgálat dátuma/revizíó: 2012.11.04. /4-1HU 1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: 1.2 Anyag/keverék felhasználása/iparág: 1 K vizes parketta- és egyéb falakk beltérre.

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Martina Staňková Martina.Stankova@bochemie.cz

BIZTONSÁGI ADATLAP. Martina Staňková Martina.Stankova@bochemie.cz BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2012. július 23. Felülvizsgálva: -- 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1108 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1108 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 05. 12. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PRELVENT hőtıtömítı 1.2.A keverék megfelelı azonosított

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK rendeletet módosító 453/2010/EU rendelet szerint

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK rendeletet módosító 453/2010/EU rendelet szerint Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK rendeletet módosító 453/2010/EU rendelet szerint Készítés időpontja: 2013.07.18. A felülvizsgálat és átdolgozás kelte: 2014.04.30. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Használati utasítás 51222938 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

Biztonsági információk a VIKING AAI típusú lítiumion akkumulátorokhoz az imow robotfűnyíróban történő használat esetén

Biztonsági információk a VIKING AAI típusú lítiumion akkumulátorokhoz az imow robotfűnyíróban történő használat esetén Biztonsági információk a VIKING AAI típusú lítiumion akkumulátorokhoz az imow robotfűnyíróban történő használat esetén Módosítva: 18.03.2015 1 A termék és a vállalat megnevezése... 2 1.1 Kereskedelmi megnevezés...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000 Ütve csavarhúzó gép TW1000 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

STANNINE LTP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP

STANNINE LTP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás { STIHL SG 5, 7 Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. Ehhez

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben