Berendezéspélda TKR NKR BKA. Klima PRO vezérléssel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berendezéspélda TKR NKR BKA. Klima PRO vezérléssel"

Átírás

1 Berendezéspélda HU TKR NKR BKA Klima PRO vezérléssel

2 Verzió: 1.1 Kiadás: 2013/06 Nyomtatás: kétoldalú Szerkesztette: TZ Dresdener Straße 88 D Bautzen Telefon: Fax: Sürgősségi telefonszám ügyfélfogadási időn kívül: A telefonszám a berendezés elején lévő szervizcímkén található. Sürgősségi telefonszám (amennyiben nincs szervizcímke): Internet:

3 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék Előszó Biztonsági utasítások Használt szimbólumok Általános tudnivalók Rendeltetésszerű használat Munka- és egészségvédelem Jótállás és szavatosság Teendők tűz és elemi kár esetén Tűzeset A hűtőrendszert érő nagyobb elemi kár Elsősegély-nyújtás A készülék felépítése és működési elve Műszaki adatok Üzembe helyezés előtti fontos tudnivalók A felállítási hely Szállítás és felállítás Villamos bekötés Vízelvezetés Az első üzemeltetés A kezelőtábla További kezelőelemek Kezelési engedély funkció A berendezés üzemeltetése A gyártás megkezdése előtt A berendezés bekapcsolása Üzemmód kiválasztása A berendezés elindítása kézi üzemben A kézi üzemmódok jelentése Hőmérsékleti görbe A berendezés elindítása programüzemben Program vége A berendezés kikapcsolása A hűtőtér tisztítása A hűtőtér karbantartása A menüszerkezet áttekintése menü (Berendezés KI) menü Programok Új program létrehozása Meglévő program módosítása / szerkesztése A programfázisok jelentése Program másolása Program törlése menü Beállítások TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 3. oldal

4 AUTO BE (automatikus bekapcsolás) AUTO KI (automatikus kikapcsolás) Dátum/idő Rendszerparaméterek (AP) Leolvasztási idők Kijelző Hangszóró menü Információk Rendszerinformáció DB-k/DK-k állapota Eseménytároló Szoftververzió Szerviz menü (Berendezés indításra kész / kézi üzem) menü Klíma beállítása menü Kézi üzemmód menü Programüzem menü Információk menü (Berendezés indításra kész / programüzem) menü Módosítás menü Programlista menü Kézi üzem menü Információk menü (Berendezés BE / kézi üzem) menü Klíma beállítása menü Kézi üzem vége menü Időzítő menü Kézi leolvasztás menü Beállítások menü Információk menü (Berendezés BE / programüzem) menü Beavatkozás menü Program megszakítás menü Időzítő menü Kézi leolvasztás menü Beállítások menü Információk Hibák Nem nyugtázható zavarok Nyugtázható zavarok Üzemen kívül helyezés Átmenti üzemen kívül helyezés Végleges leállítás / szétszerelés Melléklet: Rendszerparaméterek Melléklet: NKR páraszabályozással Víz a gőzfejlesztőhöz Kézi üzemmódok és programfázisok Karbantartás oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

5 20.4 Nyugtázható zavarok Melléklet: Megfelelőségi nyilatkozat Melléklet: A hűtőközeg biztonsági adatlapja TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 5. oldal

6 2 ELŐSZÓ Ezzel az üzemeltetési útmutatóval olyan információkhoz szeretnénk juttatni Önt és munkatársait, amelyek megkönnyítik az újonnan vásárolt mélyhűtőtér, ill. normál hűtőtér használatát. Néhány dokumentumban a TKR típusú mélyhűtőtér helyett a BKA pékáru tartósító berendezés szerepel. Ez csupán ugyanannak a berendezésnek egy másik elnevezése. A mélyhűtőtér és a normál hűtőtér alapvetően a hőmérséklettartományokban (nulla fok alatti vagy feletti hőmérsékletek) és ezzel együtt a felszereltségekben (pl. szigetelésvastagság stb.) különbözik egymástól. A vezérlés és a kezelés tekintetében azonban mindkét típus teljesen azonos. Az üzemeltetési útmutató azon pontjaiban, amelyek mindkét típusra vonatkoznak, a hűtőtér, a hűtőcella vagy az általánosabb berendezés megnevezést használjuk. A csak egy adott berendezéstípusra vonatkozó szövegrészeket megfelelő módon jelöljük. Speciális felszereltség: Külön megrendelésre a normál hűtőtér páratartalomszabályozással is felszerelhető (tejszínklímatér). Ebben az esetben feltétlenül vegye figyelembe a 20. fejezetben (57. oldal) található tudnivalókat és előírásokat is. Kérjük, olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót, és ügyeljen arra, hogy mindig betartsa az utasításokat és előírásokat. Csak így biztosítható a berendezés hosszú távú zavarmentes működése és folyamatos rendelkezésre állása. Az üzemeltetési útmutatót a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy hibák fordulnak elő a szövegben vagy az ábrákon. Az esetleges hibákra való figyelmeztetéseket szívesen fogadjuk. A fejlesztést, valamint minőségjavítást szolgáló műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 3 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 3.1 HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK Az üzemeltetési útmutatóban elsődlegesen használt szimbólumok jelentése a következő: Veszély: Ez a szimbólum olyan speciális veszélyhelyzetekre utal, melyek a szimbólummal jelölt előírások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeznek. Ezenkívül figyelembe kell venni az általánosan érvényes biztonsági és balesetvédelmi előírásokat. Az üzemeltetési útmutatóban az Ön biztonságát érintő összes helyet ez a szimbólum jelöli. Adja tovább ezeket a biztonsági utasításokat a többi felhasználónak is. Figyelem: A szimbólum irányelvek előírások fontos tudnivalók munkafolyamatok betartására vonatkozik. Figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásával járhat. Főkapcsoló KI feszültségmentesítés: Ez a szimbólum a tisztítási, karbantartási, ill. javítási munkák előtti kötelező feszültségmentesítésre utal. Figyelmen kívül hagyása emberek veszélyeztetésével járhat. 6. oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

7 Fontos tudnivaló: Ez a szimbólum olyan felhasználói javaslatokat jelöl, amelyek az üzemeltetési útmutató megértése szempontjából hasznosak lehetnek, továbbá megkönnyítik az berendezés használatát. További információk: Ez a szimbólum további fejezetekre, ill. más, a témával kapcsolatos kiegészítő információkat tartalmazó dokumentumokra utal. 3.2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A =MONSUN= hűtőtér az általánosan elfogadott műszaki szabályok szerint készült. A szakszerűtlen kezelés és alkalmazás, különösen nem megfelelően betanított személyzet általi kezelés esetén nem rendeltetésszerű használat esetén az üzemeltetési útmutatóban szereplő utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a kezelő vagy harmadik személyek veszélyeztetésével, ill. a gép károsodásával járhat. A berendezés csak kifogástalan műszaki állapotban, a biztonsági és veszélyre figyelmeztető utasítások figyelembevételével használható. A gép biztonságát befolyásoló zavarokat az ügyfélszolgálati megbízottnak haladéktalanul el kell hárítania. 3.3 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT A készülék működőképességének megőrzéséhez azt csak a DIN / VDE 0100 szerinti Rendeltetésszerű használatnak megfelelően szabad használni. A =MONSUN= hűtőterek kizárólag az élelmiszertörvény szerinti rozsdamentes szállítóeszközökön elhelyezett nyerstészták vagy hasonló termékek hűtésére, fagyasztására és tárolására szolgálnak. Ezek olyan műszaki munkaeszközök (a GPSG 1) szerint), melyek kizárólag munkahelyen való használatra és 14 év feletti személyek általi alkalmazásra szolgál. A berendezés kizárólag zárt, száraz helyiségekben állítható fel, a szabadban nem. A berendezés nem rendeltetésszerű használata veszélyt jelent az üzemeltető vagy harmadik személyek egészségére, valamint a felhasználó egyéb dologi javainak működésére. Ebben az esetben a további működési biztonság nem biztosított. Gyúlékony folyadékok ill. anyagok (alkohol stb.) berakása tilos. A rendeltetésszerű használathoz tartoznak még a következők is: a üzemeltetési útmutató valamennyi előírásának betartása az alkalmazott hűtőközeghez tartozó biztonsági adatlap figyelembevétele az ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása az üzemi és gyártói adatok érvényes biztonsági előírások és rendelkezések szerinti használata. A szakszerűtlen használatból eredő károkért nem vállalunk jótállást. TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 7. oldal

8 3.4 MUNKA- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM A =MONSUN= hűtőterek üzemeltetésekor különösen a következő biztonsági szabályokat kell figyelembe venni: A berendezésben használt R 404A hűtőközeg a DIN EN része szerinti L1 csoportba tartozik. Nem éghető és emberekre nézve semmilyen jelentős egészségkárosító hatása nincs. A hűtőközeg nehezebb a levegőnél, és szivárgás vagy a hűtőközeg kilépésével járó elemi károk esetén a padlón közelében gyűlik össze. A kilépő hűtőközeg szaglás útján alig észrevehető. Nagy koncentrációban oxigénhiányt okozhat. Fulladásveszély áll fenn. Nagyobb koncentrációjú hűtőközeg belélegzése esetén fennáll az adrenalin okozta szívműködési zavarok lehetősége, amely szívritmuszavart vagy akár szívmegállást is kiválthat. A cseppfolyós hűtőközeg testrészre kerülve fagyási sérüléseket okoz. Tömítetlenség esetén kesztyűvel és védőszemüveggel védje kezét és arcát. A nyílt láng vagy a forró felületek a hűtőközeg mérgező gázok (hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid, foszgén) fejlődésével járó bomlását okozhatják. További részletes információk a hűtőközeg biztonsági adatlapján találhatók (lásd a mellékletben). A hűtőberendezés közelében a dohányzás vagy a nyílt láng használata tilos! A 20 m²-nél nagyobb alapterületű hűtőterek esetében ügyeljen arra, hogy a berendezésre felszerelt segélyhívó berendezés mindenkor üzemkész állapotban legyen. Ha a hűtőcellában tisztítószereket használ, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Győződjön meg arról, hogy a tisztítási munkák befejezése után az összes tisztítószer maradékot eltávolították a cellából. Tisztítási és karbantartási munkák alapvetően csak kikapcsolt berendezésen végezhetők (a főkapcsolónak 0/OFF állásban kell állnia). Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést, akkor kapcsolja ki a főkapcsolóval. Az üzemen kívül helyezés részletes leírását lásd a 18. fejezetben (51. oldalon). A padló típusától és jellemzőitől függően a cellában és a cella előtt képződő jég, dér, ill. az ott lecsapódó pára fokozott csúszásveszélyt jelenthet. 8. oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

9 Továbbá figyelembe kell venni: Tájékoztató utasítások A berendezés működtetése, javítása, karbantartása és tisztítása során tartsa be a németországi Kereskedelmi Szakszervezetek Fő Egyesületének keretén belül működő Élelmiszer És Élvezeti Cikkek Szakbizottság vonatkozó balesetvédelmi előírásait (VBG). Különösen az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: BGV A1 Általános előírások BGV A3 Elektromos berendezések és üzemi anyagok BGV D18 Élelmiszeripari gépek BGR 500 Hűtőrendszerek, hőszivattyúk és hűtőberendezések üzemeltetése (2. rész, fejezet) Ezt az üzemeltetési útmutatót tartsa mindig a hűtőtér alkalmazási helyén. Kezelőszemélyzet Biztonsági berendezések Vezérlés Víz és nedvesség Mindenkinek, aki a berendezést kezeli, el kell olvasnia az üzemeltetési útmutatót és ismernie kell, illetve be kell tartania annak tartalmát. Az üzemvezető köteles betanítani a személyzetet az üzemeltetési útmutató segítségével, és ügyelnie kell az összes előírás betartására. A kisegítő személyzet kizárólag a szakszemélyzet felügyelete mellett dolgozhat a berendezésen. A személyzetnek gondoskodnia kell a rendről a berendezés körül. Biztonsági berendezésként túlhőmérséklet határolók, nyomáskapcsolók, vezeték-védőkapcsolók, terhelésleválasztó kapcsolók, motorfigyelő automaták és motorvédőkapcsolók vannak beépítve a hűtőtérbe. Ezeket a berendezéseket működésükben korlátozni, manipulálni vagy elállítani tilos! Mindenkor biztosítani kell a főkapcsolóhoz (hálózati leválasztó kapcsoló) és a kompresszoron lévő vészkikapcsolóhoz való akadálytalan hozzáférést. Ugyancsak ügyelni kell arra, hogy semmilyen tárgy ne torlaszolja el az ajtó nyitási sugarát vagy az ajtó nyitómechanikáját. A 20 m²-nél nagyobb alapterületű mélyhűtőterek esetében a segélyhívó berendezés üzemkész állapotát és a riasztó nyomógombhoz való akadálytalan hozzáférést mindenkor biztosítani kell. A vezérlés kezelését kizárólag betanított személyzet végezheti. Az elektromos berendezés minden részét védeni kell vízzel, nedvességgel és porral szemben. A hűtőtér tisztítását tilos magasnyomású tisztítóval vagy hasonlóval végezni. Szállítás (kiszállítás, áthelyezés stb.) közben a hűtőteret és annak műszaki felszereléseit védeni kell a csapadékkal (eső, hó) szemben. A belső térben esetlegesen kiömlött folyadékokat azonnal fel kell takarítani. TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 9. oldal

10 Karbantartás és javítás Tisztítás A karbantartást a karbantartási időközöknek megfelelően, határidőre el kell végezni. Minden karbantartási munkát alapvetően feszültségmentes berendezésen kell elvégezni. Ehhez ki kell kapcsolni a főkapcsolót, ill. meg kell szakítani a hálózati áramellátást. A karbantartást és a javítást kizárólag szakemberek végezhetik el a biztonsági előírások figyelembevétele mellett. A berendezésen végzendő valamennyi átszerelés vagy szerkezeti módosítás kizárólag a DEBAG cég írásos engedélyével lehetséges. A javításokhoz kizárólag eredeti DEBAG alkatrészeket szabad felhasználni. A hűtőtér hosszabb állás utáni ismételt üzembe helyezését a DEBAG ügyfélszolgálattal végeztesse el. Minden tisztítási munkát alapvetően feszültségmentes berendezésen kell elvégezni. 3.5 JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG A jótállás és szavatosság tekintetében kizárólag az Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételeink érvényesek. Személyi sérülések és anyagi károk esetén a jótállási és szavatossági igények különösen kizártak, ha azok az alábbi okok valamelyikére vezethetők vissza: A berendezés nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen használata. A berendezés szakszerűtlen üzembe helyezése, kezelése és karbantartása. A berendezés meghibásodott, ill. elállítódott vagy üzemen kívül helyezett biztonsági berendezéssekkel (túlhőmérséklet határoló, nyomáskapcsoló, ajtó vésznyitó stb.) történő üzemeltetése. A DEBAG írásos engedélye nélkül elvégzett szerkezeti átalakítások a berendezésen. Az üzemeltetési útmutatóban szereplő fontos tudnivalók figyelmen kívül hagyása. Szakszerűtlenül végrehajtott javítások. Nem eredeti pótalkatrészek használata. A villamos tápvezeték szakszerűtlenül elvégzett bekötése (túlfeszültségek, nullavezető hiánya stb.). A Klima PRO kezelőpanel tönkremenetele a gombok hegyes vagy éles tárgyakkal történő kezelése miatt. Eltávolíthatatlan szennyeződések a cella belsejében a nemesacél mennyezeti és levegőcsatorna lemezek felületén (felületi rozsda) a hosszabb időn át kezeletlen rozsdásodás miatt. 10. oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

11 3.6 TEENDŐK TŰZ ÉS ELEMI KÁR ESETÉN Tűz és a hűtőrendszert érintő elemi kár esetén tartsa be az alábbi utasításokat: Tűzeset Azonnal kapcsolja le a berendezést a főkapcsolóval, majd haladéktalanul hagyja el a felállítási helyiséget. Utána hívja a tűzoltóságot. Akadályozza meg, hogy pótlólagosan friss levegő jusson be a géptérbe (ajtónyitás stb. útján). Tűz esetén a hűtőközeget tartalmazó tartályok és berendezések szétrobbanhatnak. Habár a hűtőközeg önmagában nem éghető, de magas hőmérséklet hatására rendkívül mérgező vegyületekre bomlik. Oltásra vonatkozó tudnivalók: A tartályokat és a berendezést porlasztott vízsugárral kell hűteni. A környezeti levegőtől független légzésvéső készüléket kell viselni A hűtőrendszert érő nagyobb elemi kár Nagyobb mennyiségű hűtőközeg kilépése esetén azonnal hagyja el a felállítási helyiséget. Ezt követően csak szűrő típusú légzésvédő készüléket vagy a környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket viselve lépjen be a helyiségbe. Védje az arcát és a kezét a hűtőközegsugárral való közvetlen érintkezéstől. Viseljen arcvédő maszkot és védőkesztyűt. Vegye figyelembe az egyéni védőeszközökkel a DIN EN része, ill. a BGV D4 szerint támasztott követelményeket Elsősegély-nyújtás Ha a sérült személy eszméletlen: Hívja a mentőket és kérjen lélegeztető készülékkel felszerelt mentőautót. A mentők kiérkezéséig vigye a sérültet jól szellőző helyre, és helyezze stabil oldalfekvésbe. Lazítsa meg a sérült ruházatát a mellkasán, hogy megkönnyítse számára a légzést. Ha a sérült légzése leállt, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Azokat a sérülteket, akik nagyobb mennyiségű elpárolgott hűtőközeget lélegeztek be, a megfelelő szakszemélyzetnek a lehető leghamarabb oxigénnel kell lélegeztetnie. Ezenkívül lehetőség szerint nyugodt helyzetben kell őket tartani. Tájékoztassa az orvost a hűtőközegről, amelynek a sérültek ki voltak téve (adrenalin okozta szívműködési zavarok). Adrenalin- és efedrin-alapú készítményeket beadni tilos! Az eszméletlen sérültnek folyadékot beadni tilos! Szemsérülések: Ne dörzsölje a szemét! Ha van, vegye ki a kontaktlencsét! Emelje meg a szemhéjat, és legalább 20 percen keresztül bő vízzel öblítse ki a szemét. Azonnal vigye a sérültet szakorvoshoz vagy baleseti intézetbe. Fagyási sérülések a bőrön: Az érintett bőrfelületet legalább 20 percen keresztül bő csapvízzel öblítse le. Soha ne takarja le az érintett bőrfelületet ruhával, kötéssel, olajjal stb. A leöblítést követően a sérültet a lehető leghamarabb orvoshoz vagy baleseti intézetbe kell vinni. Sérülés, baleset vagy mérgezés esetén értesíteni kell a rövid útmutatóban felsorolt helyi szerveket (üzemvezető, orvos stb.). További részletes információk a használt hűtőközeg biztonsági adatlapján, a 22. fejezetben (61. oldal) lévő mellékletben találhatók. TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 11. oldal

12 4 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ELVE A =MONSUN= hűtőtér legfontosabb részegységeit az alábbi vázlat szemlélteti: Kondenzátor (léghűtéses) Csővezeték (hűtőrendszer) Ajtókapcsoló Kapcsolószekrény és kezelőpanel Mennyezeti klímaegység (elpárologtató, ventilátor, fűtés) Segélyhívó berendezés (csak 20 m²-nél nagyobb TKR esetén) Sűrítő kompresszor (a szerelési hely változó) Kondenzvíz lefolyó Vészkikapcsoló (a kompresszor közelében) Légáramlás (szabályozható) Légvezetés Ütésvédelem Szigetelés Nemesacél padló Az ábra nem méretarányos, és nem felel meg a valóságnak! A vázlat csupán szimbolikus ábrázolás. Az Ön berendezésének tényleges felszereltsége és részegységeinek elhelyezkedése a típusok sokfélesége és az egyéni projektek miatt jelentősen eltérhet ettől a vázlattól. A =MONSUN= hűtőtér klímájáról a cellafejbe beépített mennyezeti klímaegység gondoskodik. A cellaklíma egyenletes szabályozását egy mikrokontrolleres vezérlés végzi pontos működésű hőmérséklet-szabályozással, szabályozható fordulatszámú ventilátorokkal, valamint egy nagy kapacitású légvezető rendszer segítségével. A belső tér gyakori ajtónyitás miatti eljegesedésének csökkentése érdekében a mélyhűtőterek légfüggönykapcsolással rendelkeznek. A hűtőtér DEBAG Klima PRO vezérléssel van felszerelve, amely a berendezés elülső oldalán található (külön kérésre, ill. a helyi adottságok függvényében külső kezelőszekrényben is elhelyezhető). A hűtőtér valamennyi funkcióját ez a vezérlés látja el. A berendezés használata közben a szükséges kezelési műveletek az áru berakására, a kívánt program (programüzem), ill. a kívánt klímaparaméterek (kézi üzemmód) beállítására, valamint az áru kiszedésére korlátozódnak. A Klima PRO kezelőpanelen a kívánt beállítások a fóliabillentyűzet segítségével adhatók meg, az aktuális információk pedig a grafikus LCD kijelzőről olvashatók le. A berendezés felépítésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a speciális méret- és típuslapokon. 12. oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

13 5 MŰSZAKI ADATOK Mivel a =MONSUN= hűtőterek alapvetően az ügyfél egyéni igényei és a helyi adottságok szerint készülnek, itt nincs mód részletes műszaki adatok (méretek, csatlakozási értékek) megadására. Az Ön berendezésének előrelátható műszaki adatait a tervezés során, kifejezetten az Ön projektjéhez készült méretlapokon és rajzokon kapja meg. Amennyiben az adatlapokon és a típustáblán feltüntetett adatok különböznek egymástól, akkor minden esetben a berendezés típustábláján szereplő adatok érvényesek. A kötelezően betartandó értékek és a műszaki adatok a berendezés típustábláján vagy a projekthez készült speciális méretlapokon találhatók. Saját berendezésének műszaki adataival kapcsolatos kérdések stb. esetén kérjük, forduljon illetékes képviseleti munkatársunkhoz vagy közvetlenül a DEBAG ügyfélszolgálathoz. TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 13. oldal

14 6 ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTTI FONTOS TUDNIVALÓK A megrendelés visszaigazolásakor, ill. kiszállításkor az üzemeltetési útmutató mellett az alábbi adatlapokat, ill. dokumentumokat adjuk át Önnek: Előkészületek a =MONSUN= hűtőtér felállításához Méretlap, ill. visszaigazolt cellarajz Kapcsolási rajz (a vezérlőszekrényben) A hűtőberendezés rövid üzemeltetési útmutatója (mindig közvetlenül a berendezés mellett kell tárolni) A jelen üzemeltetési útmutatóban és az átadott adatlapokon felsorolt irányelveket és ajánlásokat feltétlenül be kell tartani. A berendezés üzembe helyezése előtt az alábbi pontokat még egyszer ellenőrizni kell, és adott esetben megfelelően ki kell alakítani: 6.1 A FELÁLLÍTÁSI HELY Ahhoz, hogy a hűtőteret a kijelölt felállítási helyen vízszintesen és stabilan fel lehessen állítani, feltétlenül be kell tartani a méretrajzon, ill. a cellarajzon a felállítási helyre és a padló teherhordó képességére vonatkozó adatokat. Feltétlenül kerülni kell a berendezés közvetlenül kemence vagy más hőforrás (fűtőtest) melletti felállítását, valamint a közvetlen napsugárzást. Ha nincs más lehetős, akkor a hőforrástól legalább 50 mm távolságot kell hagyni, hogy elkerülhetők legyenek a cellafalban lévő szigetelőhabbal kapcsolatos termikus problémák. A berendezés főkapcsolójához, valamint a kompresszor vészkikapcsolójához való akadálytalan hozzáférésnek mindenkor lehetségesnek kell lennie. A hűtőberendezés rosszul szellőző helyiségben (pincében stb.) történő felállítása esetén adott körülmények között kiegészítő biztonsági óvintézkedéseket kell tenni (kényszerszellőző, gázjelző készülék stb.). Kérjen tanácsot a tervezőtől a helyi adottságok és az érvényben lévő szabványok figyelembevételével. Ügyeljen arra, hogy a berendezés előtt biztosított legyen a munkavégzéshez szükséges szabad hely. 6.2 SZÁLLÍTÁS ÉS FELÁLLÍTÁS A berendezés szállítását és összeszerelését kizárólag a DEBAG ügyfélszolgálat, ill. megbízott szervizcégek végzik el. A beszállítás jellegétől és lehetőségeitől függően ehhez arra alkalmas emelőberendezésekre (daru, targonca, emelőkocsi) van szükség. Az esetlegesen szükséges előkészületekről a kiszállítást megelőzően közvetlenül a DEBAG ügyfélszolgálattal, ill. a megbízott szervizcéggel kell egyeztetni. 14. oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

15 6.3 VILLAMOS BEKÖTÉS Az elektromos bekötő vezetéket csak villamos szakember (VDE 0105) fektetheti le és biztosíthatja a helyi adottságok és az érvényes szabványok figyelembevétele mellett. Feltétlenül be kell tartani a VDE-rendelkezéseket (VDE 0100), a helyi áramszolgáltató rendelkezéseit, valamint a nemzeti és regionális előírásokat. A berendezés helyszíni biztosítékainak, valamint a hálózati bekötő vezeték méretezését a műszaki adatok (a típustábla alapján), a helyi adottságok, valamint az érvényben lévő szabványok alapján a helyileg illetékes szakcéggel kell elvégeztetni. A helyszíni hálózati bekötő vezetékben hibaáram védőkapcsoló (RCD / FI) használatát javasoljuk. A berendezés beszerelése után a villamos bekötést és az azt követő, EN :2006 szerinti ellenőrzést villamos szakemberrel kell elvégeztetni. Az ellenőrzési eredményeket be kell írni a kapcsolási rajzhoz mellékelt ellenőrzési naplóba és azt a berendezés közelében kell megőrizni. 6.4 VÍZELVEZETÉS Az automatikus leolvasztási folyamat során keletkező kondenzvizet az építészeti adottságok függvényében a cella mögött vagy mellett kell elvezetni. Ezt a kondenzvizet lefolyóba (HT 50) kell elvezetni. A kondenzvíz lefolyó pontos helyzetét a projekthez készült méretlapon találja meg. Ha a helyi adottságok lehetővé teszik, akkor a kondenzvíz elvezetés mindig közvetlenül egy lefolyóba történjen. A bevezetéskor be kell tartani az érvényben lévő előírásokat (szifon, szellőzőszakasz stb.). Forduljon az illetékes kivitelezőhöz. 6.5 AZ ELSŐ ÜZEMELTETÉS A hűtőtér első használata előtt minden fali elemről és légvezető lemezről le kell húzni a védőfóliát, és alaposan meg kell tisztítani a berendezés belső terét. A lehúzott fóliát ne a többi hulladék közé, hanem szelektív hulladékgyűjtőbe dobja ki (újrahasznosítható). TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 15. oldal

16 7 A KEZELŐTÁBLA Főkapcsoló A BE/KI gomb aktiválja a berendezést B Kijelző C Navigációs gombok FEL, LE, ESC, OK D BKA 1.2 Berendezés típusa E Start gomb elindítja a berendezést F G F1 F2 Funkciógombok változó funkciók A kezelőtáblába vannak integrálva a berendezés kezelésére és vizuális ellenőrzésére szolgáló legfontosabb elemek. A kezelőtábla a főkapcsolóból és a Klima PRO kezelőpanelből áll. Főkapcsoló A főkapcsoló bekapcsolásával (I állás) feszültség alá helyezi a vezérlést és a többi rendszerkomponenst. Ha a főkapcsoló ki van kapcsolva (0 állás), akkor a berendezés minden eleme feszültségmentes. Az A főkapcsoló egyidejűleg vészkikapcsolóként is működik, ezért mindenkor biztosítani kell az akadálytalan hozzáférést. Tisztítási, karbantartási és javítási munkák esetén először mindig feszültségmentesíteni kell a berendezést az A főkapcsolóval. A berendezés gyárilag úgy van beállítva, hogy áramkimaradás után automatikusan ismét bekapcsoljon, ha az áramkimaradás előtti időpontban bekapcsolt állapotban volt. Programüzemben úgy folytatja a futó programot, hogy a beprogramozott befejezési időt be lehessen tartani. 16. oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

17 7.1 TOVÁBBI KEZELŐELEMEK A kezelőtábla mellett van még néhány további kezelőelem: Vészkikapcsoló a kompresszoron A kompresszor közelében vészkikapcsoló található. Veszélyes helyzetben a kapcsoló benyomásával az egész berendezés lekapcsolható. A vészkikapcsoló megnyomása után a berendezés részei még feszültség alatt állnak. A teljes lekapcsoláshoz mindig ki kell kapcsolni az A főkapcsolót. Reteszoldáshoz (a veszélyes helyzet elhárítása után) húzza fel a piros gombot. Segélyhívó berendezés (csak 20 m²-nél nagyobb alapterületű TKR esetében) A nagyobb mélyhűtőterek az általános áramellátástól független segélyhívó berendezéssel rendelkeznek. Ezeknél a hűtőtér belsejében csukott ajtó mellett is világító segélyhívó nyomógomb, a cellán kívül pedig jól hallható helyen hívókészülék van felszerelve. Veszély esetén ennek segítségével a hűtőtérbe bezárt, ill. balesetet szenvedett személy riasztást kezdeményezhet. A segélyhívó berendezésnek mindig üzemkész állapotban kell lennie, amit az éves karbantartás keretében ellenőrizni kell. Havonta egyszer nyomja meg a hívókészülék tesztgombját. A hűtőtér belsejében lévő segélyhívó nyomógombhoz való hozzáférést eltorlaszolni vagy más módon akadályozni tilos! A segélyhívó nyomógomb világító funkciójának öregedésből adódó gyengülése esetén a világító matricát ki kell cserélni. Továbbá vegye figyelembe a segélyhívó berendezés külön útmutatójában található tudnivalókat. 7.2 KEZELÉSI ENGEDÉLY FUNKCIÓ A Klima PRO vezérlés külön kérésre kezelési engedély funkcióval aktiválható. Ebben az esetben a kezelőpanel kezelése csak akkor lehetséges, ha előtte megadták a 3-jegyű engedélyező kódot. A kezelési engedély funkciónak köszönhetően különösen nagyfokú munkavédelmi és működési biztonság érhető el olyan berendezések esetében, amelyeket kezelésre nem jogosult személyek által hozzáférhető helyen állítottak fel. A kezelési engedély az AP.021 rendszerparaméterrel aktiválható, az engedélyező kódot (gyári beállítás 111 ) pedig az AP.022 paraméterrel lehet beállítani. Lásd a fejezetet (33. oldal) és a rendszerparaméterek táblázatát (53. oldal). TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 17. oldal

18 8 A BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSE 8.1 A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT Üzemeltetés előtt ellenőrizze a =MONSUN= hűtőtéren kívülről felismerhető esetleges sérüléseket, valamint a hűtő- és párásítórendszer tömítetlenségét! Gondoskodjon arról, hogy az elpárologtató ventilátorja(i) ne legyenek letakarva és ne legyen rajtuk szennyeződés. Biztonsági szempontból ellenőrizze a következő pontokat: Az összes cellaajtó zárva van? Nem jelez hibát a vezérlés? A segélyhívó berendezés üzemkész (csak 20 m²-nél nagyobb alapterületű mélyhűtőterek esetében)? Az összes mennyezeti és levegőcsatorna lemezt szabályszerűen felszerelték a belső térben? Működik az ajtó vésznyitó mechanika? 8.2 A BERENDEZÉS BEKAPCSOLÁSA A feszültségellátás bekapcsolása után (az A főkapcsoló BE) a Klima PRO vezérlés inicializálja magát. Ilyenkor a berendezés még ki van kapcsolva (készenlét). Dátum / idő KE 08:45 Tényleges hőmérséklet 22 C A berendezés Ki F1 gomb Világítás BE/KI funkció VILÁGÍTÁS MENÜ F2 gomb 1. MENÜ funkció A világítás bekapcsolva Villogó lámpa ikon: a program vége után kikapcsolási késleltetés 10 perc. Ha az automatikus bekapcsolás aktív, akkor a klímaértékek helyett a következő bekapcsolási idő jelenik meg: KE 08:45 Következő AUTO bekapcsolási idő AUTO BE A berendezés Ki SZE 06:00 VILÁGÍTÁS MENÜ Ha van beprogramozott automatikus bekapcsolási idő, akkor a berendezés a bekapcsolási időpontban a programozott kézi üzemmódba kapcsol. 18. oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

19 8.3 ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA Megfelelő beállítás esetén a következő két üzemmód közül választhat: Kézi üzem (alapértelmezett) A hűtőtér előre kiválasztott üzemmódban, állandó előírt értékű hőmérséklettel üzemel, amíg a kezelő meg nem változtatja azt, ill. a berendezés ki nem kapcsol (folyamatos üzem). Programüzem (csak külön kérésre lehetséges) A hűtőtér előre programozott előírt értékek alapján szabályozza a hőmérsékletet, és a megfelelő időpontban automatikusan létrehozza a kívánt cellaklímát. A folyamat vezérlése időalapú. A különböző folyamatparamétereket programok formájában lehet elmenteni (max. 30 program). A hűtőtér esetében a programüzem választható felszereltség, ezért az ügyfélszolgálattal kell aktiváltatni, melyet Ön is elvégezhet a rendszerparaméterek (AP.025) segítségével. Alapértelmezés szerint ez az üzemmód ki van kapcsolva. Lásd a fejezetet (33. oldal) és a rendszerparaméterek táblázatát (53. oldal). 8.4 A BERENDEZÉS ELINDÍTÁSA KÉZI ÜZEMBEN Kézi üzem Programüzem Üzemmód kiválasztása Kézi üzem Kézi Tárolás üzem Előű h tés + tárolás Nyomja meg a Be/Ki gombot Válassza a kézi üzemet (nincs, ha a programüzem ki van kapcsolva) Válassza ki a kézi üzemmódot (normál hűtőterek esetében nincs) A hűtőtér most indításra kész. Kézi üzemmód KE 08:45 Tényleges hőmérséklet 22 C A berendezés Ki F1 gomb VILÁGÍTÁS MENÜ F2 gomb Ellenőrizze a klíma előírt értékeket, és szükség esetén állítsa be 2. MENÜ funkció Az E Start gomb megnyomásával a berendezés elindul. Üzemmód Hőmérsékleti görbe Üzemmód F1 gomb A funkció az AP.030 rendszerparaméterrel állítható be (választás: NO / IDŐZÍTŐ / VILÁGÍTÁS) Kézi üzem Fennmaradó idő az időzítőből + 12: C Tárolás MENÜ A világítás bekapcsolva (ha az AP.030 = VILÁGÍTÁS) Leolvasztás folyamatban Lecsepegtetési idő folyamatban Tényleges hőmérséklet Nyíl = hűtés bekapcsolva F2 gomb 4. MENÜ funkció TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 19. oldal

20 8.4.1 A kézi üzemmódok jelentése A különböző kézi üzemmódok jelentése és működése a következő: Fázis Tárolás (TÁ) Tárolás Szabályozás C % Funkció Ez a kézi üzemmód a nyerstészták alacsony hőmérsékleten történő tárolására használható. Hőmérséklet: -18 C Hűtés (állandó) Nincs Az indítás után a berendezés hűtéssel szabályozza a beállított hőmérsékletet. Fűtéssel történő szabályozás nincs! Előhűtés + tárolás (EH + TÁ) Előű h tés Fázis időt.: 1:00 h Hő mérséklet: -20 C TOVÁBB Hűtés (állandó) Nincs Csak mélyhűtőterek esetében lehetséges! Ez a kézi üzemmód a nyerstészták gyors lehűtésére, majd utána alacsony hőmérsékleten történő tárolására használható. Az indítás után a berendezés hűtéssel szabályozza a beállított hőmérsékletet. Fűtéssel történő szabályozás nincs! Tárolás Hőmérséklet: -10 C Az Előhűtés vége után a berendezés hűtéssel szabályozza a beállított hőmérsékletet. VISSZA Hűtés (állandó) Nincs Hőmérsékleti görbe A görbe az elmúlt órák tényleges és előírt hőmérsékletének alakulását ábrázolja. 0 C-ot jelző vonal + - Órák jelölése Előírt hőmérséklet Tényleges hőmérséklet Aktuális időpont 20. oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

21 8.5 A BERENDEZÉS ELINDÍTÁSA PROGRAMÜZEMBEN A hűtőtér esetében a programüzem választható felszereltség, ezért az ügyfélszolgálattal kell aktiváltatni, melyet Ön is elvégezhet a rendszerparaméterek (AP.025) segítségével. Alapértelmezés szerint ez az üzemmód ki van kapcsolva. Lásd a fejezetet (33. oldal) és a rendszerparaméterek táblázatát (53. oldal). Kézi üzem Programüzem Üzemmód kiválasztása P01 Hosszú kelesztés ű pékáru P02 Zsemle P03 Tészta P22 Raktári áru Nyomja meg a Be/Ki gombot Válassza ki a programüzemet Válassza ki a programot A hűtőtér most indításra kész. Program Az előírt hőmérséklet alakulása a programban P01 Hosszú kelesztés űpékáru MI 6:30-12 C + - Program vége időpont Indításra kész MENÜ Tényleges hőmérséklet F2 gomb 3. MENÜ funkció Az E Start gomb megnyomásával a berendezés bekapcsol és a program elindul. Aktuális idő >< program Hőmérsékleti görbe Aktuális programfázis KE 03:386:30 MI Program vége F2 - TÁ 00:46 MENÜ -14 C Tényleges hőmérséklet Nyíl = hűtés bekapcsolva F1 gomb A funkció az AP.031 rendszerparaméterrel állítható be (választás: NO / IDŐZÍTŐ / VILÁGÍTÁS) Az időzítő működik A világítás bekapcsolva (ha az AP.031 = VILÁGÍTÁS) Leolvasztás folyamatban Lecsepegtetési idő folyamatban F2 gomb 5. MENÜ funkció Program vége A program végén a berendezés hangjelzést ad, és a kijelző megvilágítása villog. + - P01 Hosszú kelesztés űpékáru 6:30 MI -14 C F1 gomb Program befejezése Programid ővége VÉGE F2 gomb Hangjelzés ki Az F F1 gomb megnyomásával a program befejeződik, és újra megjelenik az üzemmódválasztás. TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 21. oldal

22 Ha a programot nem kell azonnal befejezni, akkor az F2 gomb megnyomásával a hangjelzés kikapcsol. A berendezés maximum 5 óráig az aktuális klímaértékekkel bekapcsolva marad, majd ezután automatikusan kikapcsol. A program befejezése után a berendezés világítása még 10 percig bekapcsolva marad (utánműködési idő). Ez alatt az idő alatt a lámpa ikon villog a kijelzőn. 8.6 A BERENDEZÉS KIKAPCSOLÁSA A berendezést minden üzemfázisban ki lehet kapcsolni. Ehhez nyomja meg a B BE/KI gombot. A kezelési hibák kizárása érdekében a vezérlés megerősítő kérdést tesz fel. A berendezés készenléti (stand-by) állapotba kapcsol. Veszélyes helyzetekben a berendezést bármikor ki lehet kapcsolni az A főkapcsolóval (vészkikapcsolás). Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést, vagy energiát szeretne megtakarítani, akkor kapcsolja ki az A főkapcsolóval is. A szellőzés érdekében nyissa ki a cellaajtót. A részletes leírást lásd a 18. fejezetben (51. oldalon). Tisztítási vagy karbantartási munkák esetén először mindig feszültségmentesíteni kell a hűtőteret az A főkapcsolóval (0/OFF állás). A berendezés úgy van beállítva, hogy áramkimaradás után automatikusan ismét bekapcsoljon, ha a (főkapcsoló vagy áramszünet miatti) feszültség megszakadása előtti időpontban bekapcsolt állapotban volt. Automatikus bekapcsolás (AUTO BE) használata esetén a berendezést tilos feszültségmentesíteni. A beprogramozott időpontban csak akkor kerül sor az automatikus bekapcsolásra, ha a berendezés készenléti (stand-by) állapotban van. 22. oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

23 9 A HŰTŐTÉR TISZTÍTÁSA A berendezés működési biztonságának, higiénikus tisztaságának és megnyerő megjelenésének hosszú távú megőrzéséhez a következő tisztítási munkálatokat kell elvégezni az alább nevezett időközönként. Naponta elvégzendő tisztítási munkálatok: A cella teljes elülső oldalának letörlése a kezelőtáblát is beleértve nedves (nem vizes) ronggyal súrolószer használata nélkül. A cellaajtó tömítőgumijainak letörlése nedves ronggyal, súrolószer használata nélkül. NKR típus (normál hűtőtér): A csíraképződés elkerülése érdekében a cella belsejének falait szárazra kell törölni. A cella belső padlójának, valamint a berendezés előtti padló tisztítása és szárazra törlése. Az alábbi tisztítási munkálatokat legalább havonta egyszer el kell végezni: A cella teljes belső terének tisztítása kereskedelemben kapható, élelmiszerek szempontjából ártalmatlan folyékony tisztítószerrel, súrolószer használata nélkül. Az oldalsó nemesacél levegőcsatorna lemezek kiemelése az alsó vezetősínből. Az elülső és a hátsó oldal tisztítása kereskedelemben kapható, élelmiszerek szempontjából ártalmatlan nemesacél tisztítóval vagy ecetes vízzel. A nemesacél mennyezeti lemezek kiemelése és függőleges helyzetbe fordítása. Az elülső és a hátsó oldal tisztítása kereskedelemben kapható, élelmiszerek szempontjából ártalmatlan nemesacél tisztítóval vagy ecetes vízzel. A hűtőberendezés elpárologtatójának ellenőrzése szennyeződés szempontjából. Óvatosan távolítsa el a leveleket és más idegen anyagokat a kondenzátoregységről. Fúvassa le az egységet sűrített levegővel (ha rendelkezésre áll). Tisztítási munkák esetén először mindig feszültségmentesíteni kell a hűtőteret az A főkapcsolóval (0/OFF állás). A hűtőteret magasnyomású tisztítóval vagy hasonló készülékekkel, illetve túl sok víz felhasználásával tisztítani tilos. Maró vagy súroló hatású, illetve élelmiszerek számára káros tisztítószerek, illetve oldószerek használata tilos. A belső tér tisztítása közben ügyelni kell arra, hogy a cella felső részén található hőmérsékletérzékelő ne sérüljön meg. A tisztítás befejezése után minden leszerelt mennyezeti és levegőcsatorna lemezt szabályszerűen vissza kell helyezni a helyére. A hűtőteret hiányzó, ill. hibásan felszerelt mennyezeti és levegőcsatorna lemezekkel üzemeltetni tilos! Ügyeljen arra, hogy semmiféle tárgy ne hulljon a kondenzátor ventilátorába (hűtőberendezés) és az elpárologtatóba (cellamennyezet). A tisztítás után az összes munkaeszközt (pl. rongyot stb.) távolítsa el. TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 23. oldal

24 10 A HŰTŐTÉR KARBANTARTÁSA Az üzembiztonság fenntartása érdekében, valamint a hatályos EU-s előírások alapján 12 havonta kötelezően el kell végeztetni a hűtőtér szakszemélyzet általi karbantartását. A berendezés karbantartását kizárólag felhatalmazott szakember végezheti! A karbantartás keretében ellenőrizni kell többek között a biztonsági berendezéseket, valamint a hűtőrendszer tömítettségét és a helyes rendszerbeállításokat. Meg kell tisztítani a hőcserélők levegőkilépő nyílásait, és ellenőrizni kell a ventilátorok, valamint a fűtések teljesítményét. Karbantartási és tisztítási munkák esetén a berendezést először mindig feszültségmentesíteni kell az A főkapcsolóval (0/OFF állás). A kikapcsolt főkapcsolót lakattal le kell zárni. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a villamos berendezésen, az elektronikán, a hűtőberendezésen, a biztonsági berendezéseken, valamint a berendezés egyéb részegységein kizárólag a gyártó arra felhatalmazott és szakképzett személyzete végezhet bármiféle javítási munkát. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK május 17-i rendelete alapján a 3 kg vagy annál nagyobb töltőtömegű hűtőközeget tartalmazó hűtőberendezéseket rendszeresen alá kell vetni szakszerű tömítettségi vizsgálatnak. A rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében ezt az ellenőrzést a DEBAG TK és NK típusú hűtőterek esetében (töltési mennyiség 3-tól 30 kg-ig) 12 havonta szükséges elvégezni. Az elégtelen vagy hibás karbantartás miatt keletkező sérülések esetén a jótállás érvényét veszti. A következő karbantartási tevékenységeket szükség esetén saját maga is elvégezheti: A rozsdásodás megelőzése érdekében a cella belső és külső falán a lakkozott felületek felületvédelmén keletkező sérüléseket (pl. karcolásokat) haladéktalanul ki kell javítani. Meghibásodott ajtó tömítőgumi cseréje. Ehhez távolítsa el a régi tömítőgumit az ajtóból, majd nyomkodja bele az eredeti tömítőprofilt a tartóba. A kezeletlen rozsdafoltok a cella belsejében a nemesacél mennyezeti és levegőcsatorna lemezek felületén erős, eltávolíthatatlan szennyeződésekké válhatnak (felületi rozsda). 24. oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

25 11 A MENÜSZERKEZET ÁTTEKINTÉSE Berendezés KI KE 08:45 22 C A berendezés Ki VILÁGÍTÁS 1. menü MENÜ Programok Beállítások Információk AUTO BE felfügg. AUTO BE visszaáll. (2 (4 ( Kód 1111 Kód (1 (1 Berendezés indítása kész Kézi üzem 21 C Tárolás + Berendezés indítása kész Programüzem P01 Hosszú kelesztés ű pékáru MI 6:30 25 C Berendezés BE Kézi üzem Kézi üzem + 12: C - Berendezés BE Programüzem (2 ( KE 03:38 MI 6:30-16 C KLÍMA Indításra kész MENÜ Indításra kész MENÜ ID ŐZÍT Ő Tárolás MENÜ F2 - TÁ 00:46 2. menü 3. menü 4. menü 5. menü MENÜ Módosítás Klíma beállítása Módosítás Klíma beállítása Beavatkozás Másolás Törlés Kézi üzemmód Programlista Kézi üzem vége Prog. megszakítása Programüzem (2 Kézi üzem Id őzít ő Id őzít ő AUTO BE AUTO KI Információk Információk Kézi leolvasztás (7 Kézi leolvasztás (7 Dátum/idő Rendszerparam. Leolv. megszakít. (8 Leolv. megszakít. (8 Leolvasztási id ő k Kijelző Beállítások Beállítások Hangszóró (6 Információk Információk Rendszerinformáció DB-k/DK-k állapota Eseménytároló Események Szoftververzió Szerviz (3 Klímaértékek Összes Tér C Elpárologtató C (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 - Gyári beállítás A rendszerparaméterekben Ön által használható kód. - A programüzemnek külön kérésre aktívnak kell lennie. Alapértelmezés szerint ez a funkció ki van kapcsolva. - A hozzáférés csak az ügyfélszolgálat számára lehetséges. - Csak akkor jelenik meg, ha van programozott bekapcsolási idő. - Csak akkor jelenik meg, ha a bekapcsolási időt felfüggesztették. - Csak megfelelő opcionális felszereltség esetén jelenik meg. - Csak akkor jelenik meg, ha az adott pillanatban nem történik leolvasztás. - Csak akkor jelenik meg, ha leolvasztás van folyamatban. - TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 25. oldal

26 12 1. MENÜ (BERENDEZÉS KI) Ha kikapcsolt hűtőtér mellett megnyomják az F2 gombot (MENÜ), akkor a következő lista jelenik meg: MENÜ 1. menü Programok Beállítások Információk AUTO BE felfügg. AUTO BE visszaáll MENÜ PROGRAMOK A hűtőtér esetében a programüzem választható felszereltség, ezért az ügyfélszolgálattal kell aktiváltatni, melyet Ön is elvégezhet a rendszerparaméterek (AP.025) segítségével. Lásd a fejezetet (33. oldal) és a rendszerparaméterek táblázatát (53. oldal). 1. menü Programok Beállítások Információk AUTO BE felfügg. AUTO BE visszaáll. Kérem adja meg a hozzáfér. kódot P01 Hosszú kelesztés ű pékáru P02 Zsemle P03 Tészta P04 P05 P06 P07 Adja meg a 4 számjegyű hozzáférési kódot (kód gyári állapotban: 1111) Már létező program szerkesztéséhez vagy szabad hely választásához. Szabad programhely kiválasztása esetén: Módosítás Másolás Törlés P04 Új program létrehozása lásd a fejezetet (27. oldal) Foglalt programhely kiválasztása esetén: P01 Hosszú kelesztés űpékáru Módosítás Másolás Törlés Program szerkesztése lásd a fejezetet (28. oldal) 26. oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

27 Új program létrehozása Módosítás Másolás Törlés P04 Hosszú kelesz aábcdeéfghiíjklmnoóöő pqrstuúüű vwxyzaábcd EÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐ P QRSTUÚÜŰ VWXYZ /-+:. TÖRLÉS VÉGE Adja meg a program nevét F1 TÖRLÉS = törlés F1 BEILL. = beillesztés F2 VÉGE = alkalmazás Alapadatok Név: Hosszú kelesztés űpékáru Bef. id ő: Összeg Fázisok TOVÁBB A befejezési időt a vezérlés az egyes programfázisok időtartamából számítja ki. F2 TOVÁBB = következő oldal Módosítás Előű h tés Tárolás Új fázis Válassza ki az 1. programfázis fázistípusát F01/01: El őű h tés Fázis időt.: 1:00 h Hő mérséklet: -20 C VISSZA TOVÁBB Adja meg az 1. programfázis értékeit F1 VISSZA = előző oldal F2 TOVÁBB = következő oldal Tárolás Rámpa VÉGE Új fázis Válassza ki a 2. programfázis fázistípusát F02/02: Rámpa Fázis időt.: Rámpa időt.: 3:00 2:30 h h Hő mérséklet: -10 C VISSZA stb. TOVÁBB Adja meg a 2. programfázis értékeit F1 VISSZA = előző oldal F2 TOVÁBB = következő oldal Max. 10 fázis lehetséges Tárolás Rámpa Vége VÉGE Új fázis Program befejezése + - P01 Hosszú kelesztés űpékáru Program mentése? VISSZA Időtartam 4:00 h OK A beprogramozott hőmérsékleti görbe és a program időtartamának ellenőrzése, majd a program mentése F1 VISSZA = előző oldal F2 OK = mentés Az egyes programfázisok jelentése a fejezetben (29. oldal) található. TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 27. oldal

28 Meglévő program módosítása / szerkesztése Módosítás Másolás Törlés P04 Alapadatok Név: Hosszú kelesztés űpékáru Bef. id ő: Összeg Fázisok A programnév szerkeszthető F2 TOVÁBB = következő oldal TOVÁBB F01/01: El őű h tés Fázis időt.: 1:00 h Hő mérséklet: -20 C VISSZA TOVÁBB P1 Hosszú kelesztés űpékáru Rámpa Következ őfázis Fázis beszúrása Az 1. programfázis értékei szerkeszthetők F1 VISSZA = előző oldal F2 TOVÁBB = következő oldal Az 1. fázis után további programfázis szúrható be F2 vagy OK = következő oldal F02/02: Rámpa Fázis időt.: Rámpa időt.: 3:00 2:30 h h Hő mérséklet: -10 C VISSZA TOVÁBB P1 Hosszú kelesztés űpékáru Rámpa Következ őfázis Fázis beszúrása Fázis törlése A 2. programfázis értékei szerkeszthetők F1 VISSZA = előző oldal F2 TOVÁBB = következő oldal A 2. fázis után további programfázis szúrható be, vagy a 2. fázis törölhető. F2 vagy OK = következő oldal stb. + - P01 Hosszú kelesztés űpékáru Program mentése? VISSZA Időtartam 4:00 h OK A beprogramozott hőmérsékleti görbe és a program időtartamának ellenőrzése, majd a program mentése F1 VISSZA = előző oldal F2 OK = mentés Az egyes programfázisok jelentése a fejezetben (29. oldal) található. 28. oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

29 A programfázisok jelentése A program létrehozásakor rendelkezésre álló programfázisok jelentése és működése a következő: Fxx/xx: El őű h tés Fázis Előhűtés (EH) Fázis időt.: 1:00 h Hő mérséklet: -10 C VISSZA TOVÁBB Szabályozás C % Hűtés (állandó) Nincs Funkció Csak TK típusú mélyhűtőterek esetében lehetséges! Ez a fázistípus a nyerstészták gyors lehűtésére használható. A beállított hőmérséklet szabályozása hűtéssel. Ventilátor fordulatszám 100% Nincs automatikus leolvasztás Csak 1. programfázisként lehetséges Fxx/xx: Tárolás Tárolás (TÁ) Ez a fázistípus a nyerstészták tárolására használható. A beállított hőmérséklet szabályozása hűtéssel. Fázis időt.: 1:00 h Hő mérséklet: -5 C Hűtés (állandó) Nincs VISSZA TOVÁBB Fxx/xx: Rámpa Fázis időt.: Rámpa időt.: Rámpa (RÁ) 1:00 0:30 h h Hő mérséklet: 0 C VISSZA TOVÁBB Hűtés (rámpa) Nincs Ez a fázistípus a nyerstészták hőmérsékletének egyenletes változtatására használható. A rámpa (hőmérsékleti görbe) időtartama alatt az előző programfázis hőmérséklete lépésenként (lineárisan) változik a beállított hőmérséklet értékére, szabályozása hűtéssel történik. A rámpa időtartamának letelte után a fázis fennmaradó ideje alatt a berendezés hűtéssel tartja állandó értéken a beállított hőmérsékletet. Nem használható 1. fázisként. Nincs automatikus leolvasztás Program létrehozásakor az egyes programtípusok sorrendje és használatuk gyakorisága néhány korlátozás kivételével teljesen szabadon, saját elképzelései szerint alakítható. Szívesen segítünk saját kelesztési technológiájának megvalósításában és kipróbálásában. Forduljon a DEBAG ügyfélszolgálathoz vagy sütőmesterünkhöz. TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 29. oldal

30 Program másolása P01 Hosszú kelesztés űpékáru Módosítás Másolás Törlés Másolás Másolás ide: P 04 MÓDOSÍT P01 Hosszú kelesztés űpékáru P02 Zsemle P03 Tészta P04 Hosszú kelesztés űpékáru P05 P06 P07 A vezérlés automatikusan a következő szabad programhelyet javasolja. MÓDOSÍT = hely beállítása kézzel Program átmásolva Program törlése P01 Hosszú kelesztés űpékáru Módosítás Másolás Törlés ESC Program törlése? OK P01 P02 Zsemle P03 Tészta P04 P05 P06 P07 Megerősítő kérdés ESC = megszakítás OK = törlés Program törölve 30. oldal TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató

31 MENÜ BEÁLLÍTÁSOK 1. menü Programok Beállítások Információk AUTO BE felfügg. AUTO BE visszaáll. Kérem adja meg a hozzáfér. kódot Beállítások AUTO BE AUTO KI Dátum/idő Rendszerparam. Leolvasztási id kő Kijelző Hangszóró Adja meg a 4 számjegyű hozzáférési kódot (kód gyári állapotban: 1111) AUTO BE (automatikus bekapcsolás) A hét minden napjára meghatározható egy időpont (automatikus bekapcsolás), amikor a berendezés automatikusan a kiválasztott kézi üzemmódba kapcsol. Beállítások AUTO BE AUTO KI Dátum/idő Rendszerparam. Leolvasztási id ők Kijelző MO 6:00 DI 5:30 MI - -:- - DO - -:- - FR - -:- - SA - -:- - SO - -:- - Ünnepnapok AUTO BE LA EH+TÁ Bekapcsolási idők és kézi üzemmód beállítása Ha a berendezés kikapcsolt állapotban van, és az automatikus bekapcsolás aktív, akkor a kijelzőn a következő bekapcsolási idő látható. A kihagyás funkcióval a következő bekapcsolási idő(k) egyszeri alkalommal átugorható(k). Ekkor a berendezés egyszeri alkalommal nem kapcsol be. Lásd a fejezetet (32. oldal). Mélyhűtőterek esetében a bekapcsolás TÁ (tárolás) vagy EH + TÁ (előhűtés + tárolás) üzemmódban, normál hűtőterek esetben pedig csak TÁ üzemmódban lehetséges Ünnepnapok A kézzel aktiválható kihagyás funkció mellett legfeljebb 15 olyan fix időpont is beállítható, amikor a berendezésnek nem kell automatikusan bekapcsolnia. AUTO BE Ünnepnapok SA - -:- - SO - -:- - Ünnepnapok : 2: 3: (NN.HH) (NN.HH) (NN.HH) Időpontok beállítása TKR/NKR Klima PRO üzemeltetési útmutató 31. oldal

Verzió: 1-1.00 Nyelv: Magyar Kiadás: 11/2011 Készítette: TZ

Verzió: 1-1.00 Nyelv: Magyar Kiadás: 11/2011 Készítette: TZ 9124960 HU Verzió: 1-1.00 Nyelv: Magyar Kiadás: 11/2011 Készítette: TZ Dresdener Straße 88 D-02625 Bautzen Telefon: +49 3591 360-0 Fax: +49 3591 360-140 Sürgősségi telefonszám nyitvatartási időn kívül:

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

6304 3562 2005/06 HU A

6304 3562 2005/06 HU A 6304 3562 2005/06 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

Végfelhasználói kezelési utasítás

Végfelhasználói kezelési utasítás Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu something new in the air DC Inverter Végfelhasználói kezelési utasítás Kódszám: N273005A-Rev.1.7 1 Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek,

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL Tartalom Tartalom...2 Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások...5

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Szolár töltőállomás. Üzemeltetési útmutató. Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. auroflow exclusiv. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Szolár töltőállomás. Üzemeltetési útmutató. Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. auroflow exclusiv. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató Szolár töltőállomás auroflow exclusiv HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Részletesebben

Szerelési és szervizutasítás

Szerelési és szervizutasítás Szerelési és szervizutasítás Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Kezelőegység RC35 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt kérjük, figyelmesen olvassa el. 6 720 619

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

MC-36 távkioldó. Használati utasítás

MC-36 távkioldó. Használati utasítás 1 2 MC-36 távkioldó Használati utasítás Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében 4 Felhívások 5 Bevezetés 6 Az MC-36 részei 6 Készüléktest 6 Vezérlőpanel 7 Elemek behelyezése 7 Elemcsere 7 Amikor az

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL C15LI http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236306

Az Ön kézikönyve FESTOOL C15LI http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236306 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató Szakkereskedők részére Szerelési útmutató BM Kezelőegység Wolf Kft. Postafiók 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Cikkszám: 3062610_201208 Változtatás joga fenntartva HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS

Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS Jelen használati utasítás nem teljes. Kérjük, az ábrák értelmezéséhez használják a készülékhez mellékelt angol nyelvű használati utasítást

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS DLA (K) 18-12 Vario CS DLA (K) 23-12 Vario CS DLA (K) 23-12 n. B. Vario CS DLA (K) 37 Vario CS GÉPEZETES TOLÓLÉTRÁK 50053 1541 UY 70-2203 HU 04/09 Tartalomjegyzék Kérem

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

POW1010 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW1010 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság... 4 5.4 Az

Részletesebben

2. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, MUNKAVÉDELEM

2. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, MUNKAVÉDELEM 2. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, MUNKAVÉDELEM Általános intézkedések 1. A kijárat felé vezető utak, folyósók mindig legyenek szabadok, ne torlaszoljuk el őket! 2. A laboratóriumban hozzáférhető

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje...

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 MINI KÖRFŰRÉSZ ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 GÉRVÁGÓ TALP ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (B. ÁBRA). 3 4 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 5 JELZÉSEK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint 1 Felülvizsgálat dátuma/revizíó: 2012.11.04. /4-1HU 1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: 1.2 Anyag/keverék felhasználása/iparág: 1 K vizes parketta- és egyéb falakk beltérre.

Részletesebben

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,142,1431 Használati útmutató A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 1. Megjegyzések

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Környezetvédelem...4 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások, figyelmeztetések.5

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13.

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13. Leica Lino L4P1 Áttekintés 2 Műszaki adatok 3 A műszer beállítása 4 Műveletek 7 Üzenetkódok 9 A pontosság ellenőrzése 10 Karbantartás 13 Garancia 14 Biztonsági előírások 15 Leica Lino L4P1 1 Áttekintés

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Üzemeltetési utasítás Emelővillás vontató targonca KANVAN-05 1051 Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EUmegfelelőséginyilatkozat,EUmegfelelőségijelzés...

Részletesebben

Laser Distancer LD 500. Használati utasitás

Laser Distancer LD 500. Használati utasitás Laser istancer L 500 asználati utasitás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 15 14 13 12 11 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 1 2 1 3 1 3 1 2 2 max. asználati útmutató magyar Gratulálunk a megvásárlásához!

Részletesebben

CITIZEN. Digitális, fülhőmérő GYCTD504 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CITIZEN. Digitális, fülhőmérő GYCTD504 HASZNÁLATI UTASÍTÁS CITIZEN Digitális, fülhőmérő GYCTD504 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást! TARTALOM JEGYZÉK: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK KEZELÉS ÉS HASZNÁLAT A MÉRÉS MENETE

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz.

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER ASD-xxAIN CSATORNÁS EGYSÉGEK 1 Tartalomjegyzék 1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 3 2 AZ EGYSÉG FŐ RÉSZEI... 4 3 BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 5 3.1 Alaptartozékok... 5 3.2 A

Részletesebben

7. Kezelőszervek. RESET (visszaállítás)(- )

7. Kezelőszervek. RESET (visszaállítás)(- ) Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak. Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ EHBH04CA EHBH08CA EHBH6CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX6CA EHVH04S8CA EHVH08S8CA EHVH08S6CA EHVH6S8CA EHVH6S6CA EHVX04S8CA EHVX08S8CA EHVX08S6CA EHVX6S8CA EHVX6S6CA Általános

Részletesebben

DIGITÁLIS HŐMÉRŐ RUGALMAS MÉRŐFEJJEL TH3302

DIGITÁLIS HŐMÉRŐ RUGALMAS MÉRŐFEJJEL TH3302 DIGITÁLIS HŐMÉRŐ RUGALMAS MÉRŐFEJJEL TH3302 Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, valamint az útmutatót tartsa biztonságos helyen!

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

New Compact Kompresszoros inhalátor

New Compact Kompresszoros inhalátor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ New Compact Kompresszoros inhalátor GKA Medical 1 A. ábra 2 B. ábra E. ábra C. ábra F. ábra D. ábra G. ábra 3 A New Compact részei 1. Kompresszoregység 2. Főkapcsoló 3. Hálózati kábel

Részletesebben

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás MAKITA LAPOSTIPLIMARÓ 3901 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben