Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudnivalók a füstgázelvezetéshez"

Átírás

1 Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! (2010/04) HU

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata A szimbólumok magyarázata Általános biztonsági előírások Használat Általános tudnivalók Gázüzemű kondenzációs készülék Kombinálás füstgázelvezető elemekkel Füstgázelvezetés osztályozása CEN alapján Füstgázcső hosszúságok Általános tudnivalók A füstgázcső-hosszak kiszámítása a C 93x példája alapján ( 17. ábra) A beépítési helyzet elemzése A mutatószámok meghatározása Szerelési lehetőségek Füstgázrendszerek nyílt égésterű üzemmódra Füstgázrendszerek zárt égésterû üzemmódra Szerelési tudnivalók Általános tudnivalók Füstgázelvezetés függőlegesen Kiegészítés füstgázelvezető elemekkel Füstgázelvezetés tetőn keresztül Felállítási hely és levegő-bevezetés/ füstgázvezetés Az ellenőrző nyílások elhelyezkedése Tető feletti távolsági méretek Füstgázelvezetés vízszintesen C13x égéslevegő-bevezetés/füstgázelvezetés külső falon keresztül C33x égéslevegő-bevezetés/füstgázelvezetés tetőn keresztül Az ellenőrző nyílások elhelyezkedése Torkolatnyílások Koncentrikus csőcsatlakozás Szétválasztott csőcsatlakozó (opcionális) Csatlakozó szimpla csőhöz Több fűtőkészülék bekötése (C43 (x)) Égéslevegő-/füstgázvezeték az épület homlokzatán (C53(x)) Kaszkád Füstgázcső az aknában Ellenőrző nyílások A füstgázelvezetéssel szemben támasztott követelmények Az aknaméretek ellenőrzése Meglévő aknák és kémények tisztítása Az akna építészeti tulajdonságai Beépítési méretek (mm-ben) Vízszintes füstgázcső-csatlakozás Függőleges füstgázcső-csatlakozás GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A mûszaki korszerûsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

3 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata 1 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata 1.1 A szimbólumok magyarázata Figyelmeztetések A szövegben lévő figyelmeztetéseket szürke hátterű figyelmeztető háromszöggel jelöltük és bekereteztük. Áram miatti veszélyeknél a felkiáltójelet a villám jele helyettesíti a figyelmeztető háromszögben. A figyelmeztető tudnivaló előtti jelzőszavak a következmények fajtáját és súlyosságát jelölik, ha a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések nem történnek meg. TUDNIVALÓ azt jelenti, hogy anyagi károk keletkezhetnek. VIGYÁZAT azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos személyi sérülések történhetnek. FIGYELMEZTETÉS azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülések történhetnek. VESZÉLY azt jelenti, hogy életveszélyes személyi sérülések történhetnek. 1.2 Általános biztonsági előírások A kifogástalan működés csak akkor biztosított, ha ezek a tudnivalók betarásra kerülnek. A változtatások joga fenntartva. A beépítést engedéllyel rendelkező szerelőnek kell végeznie. Az építőelemek szerelésénél a mindenkori szerelési utasítást figyelembe kell venni.a kazán szerelésénél a megfelelő szerelési utasítást is figyelembe kell venni. Veszély füstgázszag esetén B Kapcsolja ki a készüléket. B Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat. B Értesítse az engedéllyel rendelkező szakszervizt. Felállítás, áthelyezés B A készüléket arra feljogosított szakszerviz állítsa fel, illetve helyezze át. B Ne változtassa meg a füstgázvezető alkatrészeket. Fontos információk Az emberre vagy dologi tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelző információkat ez a szöveg melletti szimbólum jelöli. Ezeket a szöveg alatt és fölött lévő vonalak határolják. További szimbólumok Szimbólum Jelentés B Teendő Kereszthivatkozás a dokumentum más helyeire vagy más dokumentumokra Felsorolás/listabejegyzés Felsorolás/listabejegyzés (2. szint) 1. tábl. GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 3

4 2 Használat 2 Használat 2.1 Általános tudnivalók A gázkazán és az égéstermék elvezetési rendszer felszerelése előtt tájékozódjon az illetékes építésügyi hatóságnál és a helyi kéményseprő vállalatnál az érvényes előírásokkal kapcsolatban. A CE-engedély a füstgázelvezető rendszerre is érvényes. Így kizárólag eredeti füstgázelvezető rendszerelemek használhatók. Az égéslevegő-cső felületi hőmérséklete 85 C alatt van. A TRGI 2008 ill. a TRF 1996 szerint nincs szükség az éghető építőanyagok és a készülék között minimális távolságok betartására. Németországban az egyes tartományok előírásai (LBO, FeuVo) eltérhetnek ettől, és előírhatják a készülék és az éghető építőanyagok közötti minimális távolságok betartását. Az égéslevegő-/füstgázcső megengedett maximális hossza a gázüzemű kondenzációs készüléktől és az égési levegő-/füstgázcsőben kialakított irányváltások számától függ. Kiszámításának módja az 5. fejezetben található a 17. oldaltól. 2.2 Gázüzemű kondenzációs készülék Gázüzemű kondenzációs készülék GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S 2. tábl. Termék sz. CE 0063 BR 3441 A fenti fűtőkészülékek bevizsgálása és engedélyezése a gázkészülékekre vonatkozó EK-irányelveknek (2009/142/EK, 92/42/EGK, 2006/95/EK, 2004/108/EGK) és az EN677 szabványnak megfelelően történt. 2.3 Kombinálás füstgázelvezető elemekkel A gázüzemű kondenzációs készülékek füstgázelvezetéséhez a következő füstgázelvezető elemek használhatók: Ø 80/125 mm méretű koncentrikus cső füstgázelvezető elem Ø 80 mm méretű szimpla cső füstgázelvezető elem Ø mm méretű szétválasztott cső füstgázelvezető elem A füstgázelvezető elemek elnevezései, valamint az eredeti füstgázelvezető elemek rendelési számai az aktuális árjegyzékben szerepelnek. 4 GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A mûszaki korszerûsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

5 Használat Füstgázelvezetés osztályozása CEN alapján Füstgázelvezetés koncentrikus csővel Füstgázelvezetés szétválasztott csővel C C 13x 13 C 13 C 13x WH/WS (korlátozott szerelési feltételek) C 33x C 33 C 33x C 33 DO DO-S C43x C43 C 43 C 43x LAS-K C 53x C 53 C 53x 3. tábl. GAL-K GAF-K GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 5

6 2 Használat Füstgázelvezetés koncentrikus csővel Füstgázelvezetés szétválasztott csővel C 83 C 83 GAL-K GA-K-val C 93x C 93 C 93x GA-K B 23P B 23 B 23 B 23p GA GN B 33 B tábl. GA-X GA-K-val GA-X LAS-K-val 6 GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A mûszaki korszerûsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

7 Szerelési tudnivalók 3 3 Szerelési tudnivalók 3.1 Általános tudnivalók A kazán rendszertanúsítása alapján kizárólag a gyártó által külön rendelendő tartozékként kínált, zárt égésterű üzemmódhoz vagy nyílt égésterű üzemmódhoz tartozó füstgázrendszerekkel szabad üzemeltetni. Vegye figyelembe a fűtési rendszer szerelésére és üzemeltetésére vonatkozó helyi előírásokat, irányelveket és szabványokat! Fűtéstechnikai szakembernek és/vagy a rendszer üzemeltetőjének kell gondoskodnia arról, hogy a teljes rendszer megfeleljen az összes érvényes szabványnak és biztonsági előírásnak. B Tartsa be a füstgázelvezető elemekre vonatkozó szerelési útmutatásokat. B A vízszintes füstgázvezetékeket a füstgáz áramlásának irányában 3 -os emelkedéssel (= 5,2 %, 5,2 cm méterenként) fektesse. B Nedves helyiségekben az égési levegő-vezetéket lássa el szigeteléssel. B Az ellenőrző nyílásokat úgy építse be, hogy azok a lehető legkönnyebben hozzáférhetők legyenek. B Tárolók használata esetén a füstgázelvezető elemek szereléséhez vegye figyelembe azok méreteit. B A füstgázelvezető rendszer szerelése előtt: Kenje be a karmantyúkon lévő tömítéseket vékonyan oldószermentes zsírral (pl.: vazelin). B A füstgáz-/égéslevegő vezetékek szerelésénél a füstgázelvezető rendszer elemeit mindig ütközésig tolja a karmantyúkba. 3.2 Füstgázelvezetés függőlegesen Kiegészítés füstgázelvezető elemekkel A függőleges levegő-bevezetés / füstgázelvezetés füstgázelvezető elem a fűtőkészülék és a tetőátvezetés között bárhol kiegészíthető a koncentrikus hosszabbítócső, koncentrikus könyökcső (15-90 ) vagy a ellenőrző nyílás füstgázelvezető elemekkel Füstgázelvezetés tetőn keresztül A TRGI 2008 szerint a füstgázelvezető elemek torkolata és a tetőfelület között elegendő 0,4 m távolság, mivel a felsorolt Buderus gázüzemű kondenzációs készülékek névleges hőteljesítménye 50 kw alatt van Felállítási hely és levegő-bevezetés/ füstgázvezetés A TRGI 2008 szerint az alábbi előírások érvényesek: Gázüzemű kondenzációs készülékek felállítása olyan helyiségben, ahol a mennyezet felett csupán a tetőszerkezet található: Ha a födém tűzállósági időtartama előírt, akkor az égési levegő bevezetésére és a füstgáz elvezetésére szolgáló csövet a födém felső síkja és a tetőburkolat közötti szakaszon olyan burkolattal kell ellátni, amely szintén ilyen tűzállósági időtartamú és nem éghető anyagokból készült. Ha nincs előírva a födém tűzállósági időtartama, akkor az égési levegő bevezetésére és a füstgáz elvezetésére szolgáló csövet a födém felső síkjától a tetőburkolatig egy nem éghető, alaktartó anyagokból készült aknában vagy fém védőcsőben kell elhelyezni (mechanikai védelem). Ha az égési levegő bevezetésére és a füstgáz elvezetésére szolgáló csövek az épületen belül emeleti szinteken haladnak keresztül (az 1-es és 2-es osztályú, csak egy lakóegységgel rendelkező épületek kivételével), akkor a felállítási helyiségen kívül a csöveket legalább 90 perc és alacsony lakóépületek esetén pedig legalább 30 perc tűzállósági időtartamú aknában kell vezetni Az ellenőrző nyílások elhelyezkedése Gáztüzelő berendezéssel együtt bevizsgált füstgázelvezetések esetén 4 m hosszúságig elég egy ellenőrző nyílás. A füstgázvezeték függőleges szakaszának alsó ellenőrző nyílását a következőképpen szabad elhelyezni: a füstgázelvezető rendszer függőleges részében közvetlenül az összekötő darab bevezetése felett vagy az összekötő darabban oldalt, legfeljebb 0,3 m-re a füstgázelvezető rendszer függőleges részében lévő irányváltási helytől vagy egy egyenes összekötő darab homlokoldalánál legfeljebb 1 m-re a füstgázelvezető rendszer függőleges részében lévő irányváltási helytől. Az olyan füstgázelvezető rendszereknek, amelyek a torkolat felől nem tisztíthatók, legfeljebb 5 m-rel a torkolat alatt egy további felső ellenőrző nyílással kell rendelkezniük. A tengelyük és a függőleges között 30 -nál ferdébb szögben vezetett füstgázvezetékeknél az irányváltási helyektől legfeljebb 0,3 m-re ellenőrző nyílásokra van szükség. A függőleges szakaszoknál a felső ellenőrző nyílás elhagyható, ha: GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 7

8 3 Szerelési tudnivalók a füstgázelvezető rendszer függőleges részében legfeljebb egy max. 30 -os ferdeségű (húzott) szakasz van és az alsó ellenőrző nyílás 15 m-nél nincs távolabb a torkolattól. Az ellenőrző nyílásokat úgy építse be, hogy azok a lehető legkönnyebben hozzáférhetők legyenek. Ferdetető A B α 5. tábl. 40 cm, hóban gazdag helyeken 50 cm 557 mm (a tartozéktól függően) 15ș és 55 között, hóban gazdag helyeken 30 1 ábra Az ellenőrző nyílás elhelyezkedése 1 Ellenőrző nyílás Tető feletti távolsági méretek A tető feletti minimális távolsági méretek betartásához a tetőátvezetés külső csöve a köpenyhosszabbító füstgázelvezető elemmel legfeljebb 50 mm-rel meghosszabbítható. 3 ábra Lapostető éghető építőanyagok nem éghető építőanyagok A ferde tetőkön használható cserepek csak 25 és 45 közötti hajlásszögű tetőkhöz alkalmasak. X 150 cm 50 cm 4. tábl. X 1 * 1 > 1,5 > 1,5 < 1, TD 4 ábra Minimálisan szükséges távolságok ablakoktól a DO építőkészlet esetén (MuFeuVO szerinti példák); (méretek m-ben) * nincs szükség különösebb távolságra O 2 ábra 8 GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A mûszaki korszerûsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

9 Szerelési tudnivalók Füstgázelvezetés vízszintesen Ehhez a kazánhoz a TRGI 2008 szerint Németországban nem engedélyezett. A szerelés csak a kéményseprővel egyeztetve lehetséges. A WH/WS füstgázelvezető rendszer a fűtőkészülék és a falátvezetés között bárhol kiegészíthető a koncentrikus hosszabbítócső, koncentrikus könyökcső (15-87 ) vagy a koncentrikus cső ellenőrző nyílással elnevezésű füstgázelvezető elemmel C 13x égéslevegő-bevezetés/ füstgázelvezetés külső falon keresztül Vegye figyelembe a német szövetségi tartományoknak a megengedett max. fűtőteljesítményre vonatkozó különböző előírásait (pl. TRGI 2008, TRF 1996, LBO, FeuVo). Vegye figyelembe az ablakoktól, ajtóktól, falkiszögellésektől és az egymás alatt elhelyezett füstgáztorkolatoktól előírt minimális távolsági méreteket. A TRGI és az LBO szerint a koncentrikus cső torkolatát nem szabad földfelszín alatti aknába szerelni Az ellenőrző nyílások elhelyezkedése Gáztüzelő berendezéssel együtt bevizsgált füstgázelvezetések esetén 4 m hosszúságig elég egy ellenőrző nyílás. A füstgázvezetékek / összekötő darabok vízszintes szakaszaiban legalább egy ellenőrző nyílást ki kell alakítani. Az ellenőrző nyílások közötti maximális távolság 4 m. Az ellenőrző nyílásokat a 45 -nál nagyobb irányváltásoknál kell elhelyezni. A vízszintes szakaszokhoz/összekötő darabokhoz elég összesen egy ellenőrző nyílás, ha az ellenőrző nyílás előtti vízszintes szakasz 2m-nél nem hosszabb és a vízszintes szakaszban lévő ellenőrző nyílás legfeljebb 0,3 m-re van a függőleges résztől, és az ellenőrző nyílás előtti vízszintes szakaszban két irányváltásnál több nem található. Adott esetben a tüzelőberendezés közelében egy további ellenőrző nyílásra is szükség van, ha a tisztítási maradványoknak nem szabad a fűtőkészülékbe kerülniük C 33x égéslevegő-bevezetés/ füstgázelvezetés tetőn keresztül A kivitelező általi befedéseknél be kell tartani a TRGI szerinti minimális távolságokat. A füstgázelvezető rendszer torkolata és a tetőfelület között elegendő 0,4 m távolság, mivel a felsorolt Buderus kondenzációs gázkészülékek névleges hőteljesítménye 50 kw alatt van. A Buderus tetőátvezetések kielégítik a minimális méretekre vonatkozó követelményeket. A füstgázelvezető rendszer torkolatának legalább 1 m-rel túl kell nyúlnia a tetőfelépítményeken, a helyiségek nyílászáró szerkezetein és az éghető anyagokból készült, védelem nélküli épületrészeken, a tetőhéjazat kivételével, vagy legalább 1,5 m távolságra kell lennie azoktól. A vízszintes tetőátvezetéssel ellátott füstgáz-/égési levegő csővezetésre nincs hatósági előírás alapján megszabott teljesítmény-korlátozás a fűtési üzemben. GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 9

10 3 Szerelési tudnivalók 3.4 Torkolatnyílások Ha a frisslevegő- és füstgázrendszerek torkolatai egymás mellett vannak, akkor a füstgázok beszívását építészeti megoldásokkal kell megakadályozni. A DIN követelményeit (különösen a torkolat kialakítására vonatkozó adatokat), valamint a rendszerhez tartozó általános építésfelügyeleti engedély előírásait be kell tartani. Ezenkívül esővíznek sem szabad bejutnia a frisslevegő-vezetékbe. 3.5 Koncentrikus csőcsatlakozás A kazán felső oldalán lévő füstgázcsatlakozó a Ø 80/125 mm méretű koncentrikus csőcsatlakozás szerelésére van előkészítve. 5 ábra Példák torkolatnyílások kialakítására (a méretek m- ben értendők) 1 Füstgáz 2 Friss levegő A torkolatnyílások kialakítására vonatkozó kérdéseket beszélje meg a kéményseprővel. A rosszul kialakított torkolatnyílások fokozott emisszióhoz és az égő üzemzavaraihoz vezethetnek. 6 ábra Koncentrikus cső (zárt égésterű) 1 DN 80/125-ös koncentrikus cső 2 80/125-ös csatlakozó adapter 3.6 Szétválasztott csőcsatlakozó (opcionális) Ez a tartozék nem kapható minden országban. A füstgáz-/égéslevegő-vezetés külön csöveken keresztül történik.a kazán felső oldalán lévő füstgázcsatlakozó a Ø 80/125 mm méretű koncentrikus csőcsatlakozás szerelésére van előkészítve. Átszereléshez a Ø 80/125-ös csatlakozó adaptert [2] Ø as csatlakozó adapterre [1] kell cserélni. 7 ábra Szétválasztott csőcsatlakozó 1 Ø as csatlakozó adapter 2 Ø 80/125-ös csatlakozó adapter 10 GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A mûszaki korszerûsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

11 Szerelési tudnivalók Csatlakozó szimpla csőhöz Az égéslevegő-beszívás nyílt égésterű üzemmódban, közvetlenül a kazánon történik. A nyílt égésterű üzemmód előkészítése (B 23P, B 23 építési mód) Nyílt égésterű üzemmód esetén frisslevegő-rácsot [2] kell használni. Ennek köszönhetően a felülről lehulló szennyeződés nem tud bejutni a kazánba. 3.9 Égéslevegő-/füstgázvezeték az épület homlokzatán (C 53(x) ) Az égéslevegő-beszívás kívül, a levegőbevezető T-idom mögött történik. Az égéslevegő falátvezetés magasságában történő beszívásához a levegőbevezető T-idomnak legalább 30 cm-rel a föld felszíne fölött kell lennie. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor alternatívaként egy, a homlokzaton lévő levegő- /füstgáz-vezetékbe beépítendő koncentrikus levegőbevezető csonkon keresztül is történhet a beszívás. Az ellenőrző nyílásokat az előírások szerint kell betervezni Kaszkád Külön kérésre füstgáz-kaszkádrendszerek is kaphatók a kazánokhoz. 8 ábra Szimplacsöves elvezetés (nyílt égésterű) 1 Ø 80-as füstgázelvezető cső 2 DN125-ös frisslevegő-rács 3 Ø 80/125-ös csatlakozó adapter 3.8 Több fűtőkészülék bekötése (C 43 (x) ) A gázüzemű kondenzációs készülékek több fűtőkészülék által használható füstgázelvezető rendszerben is üzemeltethetők. Átalakításra nincs szükség. A gázüzemű kondenzációs készülékek propánnal nem üzemeltethetők több fűtőkészülék által használható füstgázelvezető rendszerben. GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 11

12 3 Szerelési tudnivalók 3.11 Füstgázcső az aknában Ellenőrző nyílások A DIN és DIN szerint a zárt égésterű üzemmódnál használatos füstgázrendszereknek könnyen és biztonságosan ellenőrizhetőnek, és szükség esetén könnyen tisztíthatónak kell lenniük. Ennek érdekében ellenőrző nyílásokat kell betervezni ( 9. és 10. ábra). Az ellenőrző nyílások (tisztítónyílások) elrendezésénél a DIN nek megfelelő követelményeken kívül az adott ország építési szabályzatát is be kell tartani. Ennek érdekében javasoljuk, vegye fel a kapcsolatot az illetékes területi kéményseprővel. Ellenőrző nyílások DO és LAS-K építőkészletekhez Elegendő szerelési hely esetén egy ellenőrző nyílást kell betervezni. Ha a szerelési hely nem elegendő, akkor 4 m alatti építési hossz esetén - a területi kéményseprő véleményének kikérése után - elhagyható az ellenőrző nyílás. Ebben az esetben a kazáncsatlakozó idomon lévő mérőnyílások elegendőek. A füstgázrendszer használhatósága mérésekkel igazolható. A kazáncsatlakozó idomon lévő mérőnyílásokon keresztül a szemmel történő ellenőrzéshez endoszkóp is bevezethető. Ha nincs ellenőrző nyílás, akkor a füstgázrendszer nagyobb költséggel járó leszerelésére van szükség, ha ki kell azt tisztítani. Az alsó ellenőrző nyílás elhelyezése A GB162 kondenzációs gázkazán füstgázvezetékre történő csatlakoztatása esetén a következő helyeken el kell helyezni egy alsó ellenőrző nyílást: a füstgázvezeték függőleges részében, közvetlenül a füstgáz-irányváltás fölött, a homlokoldalon, a füstgázvezeték egyenes, vízszintes szakaszában, legfeljebb 1 m távolságra a függőleges szakaszba menő irányváltástól, amennyiben közben nincs irányváltás ( 9. ábra) vagy oldalt, a füstgázvezeték vízszintes szakaszában, legfeljebb 30 cm távolságra a függőleges szakaszba menő irányváltástól, amennyiben közben nincs irányváltás ( 10. ábra). A kondenzációs gázkazán nedvességre érzéketlen füstgázrendszerre (LAS több fűtőkészülék bekötése) történő csatlakoztatása esetén az alsó tisztítónyílást a legalsó bekötés alatt, a nedvességre érzéketlen füstgázrendszer (LAS) függőleges szakaszának talpán kell elhelyezni. Az alsó ellenőrző nyílás előtt a DIN szabvány szerint legalább 1 m 1 m nagyságú szabad területet kell betervezni. A felső ellenőrző nyílás elhelyezése A felső ellenőrző nyílás elhagyható, ha: az alsó ellenőrző nyílás 15 m-nél nincs távolabb a torkolattól, a füstgázvezeték függőleges szakasza legfeljebb egyszer, max. 30 -kal megtörve, ferdén el van húzva, az alsó ellenőrző nyílás a DIN és szerint készült ( 9. és 10. ábra). Minden 30 -nál nagyobb irányváltás előtt és után kiegészítő ellenőrző könyökre van szükség. A felső ellenőrző nyílás előtt a DIN szerint legalább 0,5 m 0,5 m nagyságú szabad területet kell betervezni. 9 ábra Példa ellenőrző nyílás elhelyezésére vízszintes füstgázvezetéknél, ha nincs irányváltás a felállítási helyiségben (méretek m-ben) RV PR 1 > ,3 < TD TD 10 ábra Példa ellenőrző nyílások elhelyezésére vízszintes füstgázvezetéknél, ha van irányváltás a felállítási helyiségben; felülnézet (méretek m-ben) Jelmagyarázat a 9. és 10. ábrákhoz: PR, RV Ellenőrző nyílás 12 GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A mûszaki korszerûsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

13 Szerelési tudnivalók A füstgázelvezetéssel szemben támasztott követelmények Ha a füstgázcső egy meglévő aknába kerül beépítésre, akkor az esetleg ott található csatlakozónyílásokat az adott építőanyagnak megfelelően és tömítetten le kell zárni. Az aknának nem éghető, alaktartó anyagokból kell állnia, és legalább 90 perc tűzállósági időtartammal kell rendelkeznie. Alacsony épületeknél 30 perc tűzállósági időtartam is elegendő. 1. és 2. osztályú, egy lakóegységgel rendelkező épületekben az aknára vonatkozóan nincs előírt tűzvédelmi osztály Az aknaméretek ellenőrzése A füstgázcső szerelése előtt B Ellenőrizze, hogy az aknánál betarthatók-e az adott alkalmazáshoz megengedett méretek. Ha az aknánál az a min vagy a D min méretek kisebbek, akkor a szerelés nem megengedett. A maximális aknaméreteket nem szabad túllépni, mert ellenkező esetben a füstgázelvezető elemeket már nem lehet rögzíteni az aknában Meglévő aknák és kémények tisztítása Füstgázelvezetés hátsó szellőzésű aknában Ha a füstgázelvezetés kiszellőztetett aknában történik, akkor nincs szükség tisztításra. Levegő- füstgázvezetés ellenáramlásban Ha az égési levegő bevezetése az aknán keresztül ellenáramlásban történik, akkor a következőképpen kell elvégezni az akna tisztítását: Az akna/kémény korábbi hasznosítása Szellőzőakna Füstgázelvezetés gáztüzelésnél Füstgázelvezetés olaj vagy szilárd tüzelőanyag esetén 8. tábl. Szükséges tisztítás alapos mechanikai tisztítás alapos mechanikai tisztítás alapos mechanikai tisztítás; a felület bevonattal történő teljes lezárása, a falban előforduló maradványok (például kén) égési levegőbe való kigőzölgéseinek elkerülése céljából 11 ábra Négyszögletes keresztmetszet Az aknafelület bevonásának elkerülése érdekében: válasszon nyílt égésterű üzemmódot, vagy az égési levegőt az aknában elhelyezett koncentrikus csövön keresztül, illetve szétválasztott csövön keresztül kívülről vezesse be. Füstgázelvezetés a min a max Ø 80 mm 120 mm 350 mm Ø 80/125 mm 160 mm 400 mm 6. tábl. 12 ábra Kör keresztmetszet Füstgázelvezetés D min D max Ø 80 mm 120 1) /140 mm 400 mm Ø 80/125 mm 160 mm 450 mm 7. tábl. 1) Érdesség < 1,5 mm GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 13

14 3 Szerelési tudnivalók Az akna építészeti tulajdonságai Szimpla csőként kialakított füstgázvezeték az aknában (B 23 és B 23p ) A felállítási helyiségnek egy 150 cm 2 vagy két 75 cm 2 szabad keresztmetszetű, a szabadba vezető nyílása legyen. A füstgázvezetéknek az aknán belül a teljes magasságban hátsó szellőzésűnek kell lennie. A kiszellőzés belépőnyílását (legalább 75 cm 2 ) a tüzelőberendezés felállítási helyiségében kell kialakítani és egy levegőráccsal le kell fedni. Koncentrikus csőként kialakított füstgázvezeték aknához (B 33 ) A felállítási helyiségben nincs szükség szabadba vezető nyílásra, ha a helyiséglevegő TRGI 2008 szerinti aránya (4 m 3 helyiségtérfogat / 1 kw névleges hőteljesítmény) biztosított. Ellenkező esetben a felállítási helyiségnek egy 150 cm 2 vagy két 75 cm 2 szabad keresztmetszetű, a szabadba vezető nyílással kell rendelkeznie. A füstgázvezetéknek az aknán belül a teljes magasságban hátsó szellőzésűnek kell lennie. A kiszellőzés belépőnyílását (legalább 75 cm 2 ) a tüzelőberendezés felállítási helyiségében kell kialakítani és egy levegőráccsal le kell fedni. Égéslevegő-bevezetés aknában elhelyezett koncentrikus csövök keresztül (C 33x ) Az égési levegő bevezetése az aknában lévő koncentrikus cső gyűrű alakú résén keresztül történik. Az akna nem része a szállítási terjedelemnek. Nincs szükség a szabadba vezető nyílásra. Nem szabad az akna hátsó szellőzéséhez nyílást kialakítani. Levegőrácsra nincs szükség. Koncentrikus csőként kialakított füstgázvezeték aknához GA-K és GAL-K alap építőkészletekkel (C 53 ) A felállítási helyiségben nincs szükség szabadba vezető nyílásra, ha a helyiséglevegő TRGI 2008 szerinti aránya (4 m 3 helyiségtérfogat / 1 kw névleges hőteljesítmény) biztosított. Ellenkező esetben a felállítási helyiségnek egy 150 cm 2 vagy két 75 cm 2 szabad keresztmetszetű, a szabadba vezető nyílással kell rendelkeznie. A felállítási helyiségben nincs szükség szabadba vezető nyílásra. A füstgázvezetéknek az aknán belül a teljes magasságban hátsó szellőzésűnek kell lennie. A hátsó szellőzés belépőnyílását (legalább 75 cm 2 ) a tüzelőberendezés felállítási helyiségében kell kialakítani és egy szellőzőráccsal le kell fedni. Égési levegő bevezetése az aknán keresztül az ellenáram elve szerint GA-K alap építőkészlettel (C 93x ) Az égési levegő bevezetése a füstgázvezetéket körülöblítő ellenáramlásként történik az aknában. Az akna nem része a szállítási terjedelemnek. Nincs szükség a szabadba vezető nyílásra. Nem szabad az akna hátsó szellőzéséhez nyílást kialakítani. Nincs szükség szellőzőrácsra. 14 GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A mûszaki korszerûsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

15 Beépítési méretek (mm-ben) 4 4 Beépítési méretek (mm-ben) 4.1 Vízszintes füstgázcső-csatlakozás A kondenzvíz lefolyásához B A vízszintes füstgázvezetékeket a füstgáz áramlásának irányában 3 -os emelkedéssel (= 5,2 %, 5,2 cm méterenként) fektesse. Vízszintes füstgázcső-csatlakozás az alábbi esetekben használható: füstgázelvezetés aknában B 23, B 33, C 33x, C 53X, C 93X szerint vízszintes füstgázelvezetés C 13x, C 33x szerint több fűtőkészülék által használható füstgázelvezető rendszer TD 13 ábra Beépítési méretek (méretek mm-ben) "A" távolság [mm] 1. poz.: Ø 80/125 Ø ą 5 mm 431 (331) 1) mm 9. tábl. 1) 100 mm-rel rövidíthető Faláttörés, K Falvastagság, S Ø 80/125 Ø mm 100 mm mm 115 mm mm 120 mm mm 125 mm 10. tábl. GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 15

16 4 Beépítési méretek (mm-ben) 4.2 Függőleges füstgázcső-csatlakozás TD 14 ábra Beépítési méretek (méretek mm-ben) 1 Függőleges levegő-bevezetés/füstgázelvezetés (Ø 80/125 mm) 16 GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A mûszaki korszerûsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

17 Füstgázcső hosszúságok 5 5 Füstgázcső hosszúságok 5.1 Általános tudnivalók Ebben az utasításban csak vázlatosan mutatjuk be a rendszerek ábráit. A további részleteket a tartozék dokumentációban találhatja meg. A gázüzemű kondenzációs készülékek olyan ventilátorral vannak felszerelve, ami a füstgázvezetékbe szállítja a füstgázokat. Az áramlási ellenállások fékezik a füstgázokat a füstgázvezetékben. Ezért a biztonságos szabadba vezetés érdekében a füstgázvezetékeknek nem szabad túllépniük egy bizonyos hosszúságot. Ez a hosszúság az L maximális ekvivalens csőhossz. Értéke a fűtőkészüléktől, a füstgázelvezetéstől és a füstgázcső-vezetéstől függ. Az irányváltásokban nagyobbak az áramlási ellenállások, mint az egyenes csőben. Ezért ezekhez egy, a fizikai hosszuknál nagyobb, ekvivalens hosszat kell hozzájuk rendelni. Minden irányváltáshoz lecsökken a megadott megengedett L füstgázcső-hossz az irányváltásra megadott ekvivalens hosszal (számított hossz). Építési mód B 23P B 33 C 13(x) C 33(x) C 43(x) C 53(x) C 83(x) C 93(x) (C 33(x) ) Füstgázelvezetés nyílt égésterű ( fejezet) nyílt égésterű ( fejezet) vízszintes ( fejezet) függőleges ( fejezet) aknában ( fejezet) homlokzati ( fejezet) csatlakozó a kéményig ( fejezet) függőleges ( fejezet) 11. tábl. Füstgázcső-vezetések Koncentrikus cső Szimpla cső x Flexibilis x x x x x x x x x x x x x x x x A fűtőkészüléken lévő irányváltás vagy T-idom és az aknába lévő kitámasztó könyökcső már figyelembe vételre került a megengedett L füstgázcső-hossz megadásánál, és ezeket már nem kell levonni. 5.2 A füstgázcső-hosszak kiszámítása a C 93x példája alapján ( 15. ábra) A beépítési helyzet elemzése Ebből a beépítési helyzetből a következő értékek határozhatók meg: a füstgázcső-vezetés módja (ebben a példában: aknában, 120 mm) füstgázelvezetés a TRGI 2008 szerint (ebben a példában: C 93x ) gázüzemű kondenzációs készülékek (ebben a példában: GB162-25/30 T40S) a 87 -os irányváltások száma a füstgázcsóben (ebben a példában: 2) a 15 -os, 30 -os és 45 -os irányváltások száma a füstgázcsőben: (ebben a példában: 2) B A következő megfelelő táblázatokból ( 5.3. fejezet) határozza meg a következő értékeket a TRGI, a gázüzemű kondenzációs készülék és a füstgázcső-átmérő szerinti füstgázelvezetés alapján: maximálisan megengedett füstgázcső-hossz (L) az L1 + L2 irányváltások ekvivalens csőhosszai A mutatószámok meghatározása A GB162-25/30 T40S-re a következő értékek adódnak a 13. tábl.: L = 17 m (akna-keresztmetszet: 120 mm) számított hossz a 87 -os irányváltásokra: 1,5 m számított hossz a 15 -os, 30 -os és 45 -os irányváltásokra: 0,5 m. A 2 x 87 -os könyököt és 2 x 45 -os könyököt tartalmazó példából ( 15. ábra) összesen 4 m ekvivalens csőhossz adódik. Emiatt a maximálisan megengedett füstgázcső-hossz 13 m-re csökken (17 m - 4 m) A mutatószámok meghatározása A következő füstgázcső-vezetések lehetségesek: GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 17

18 5 Füstgázcsõ hosszúságok L1-1 m Ø80 L2-3 m L Ø80/ TD 15 ábra Példa füstgázcső-hosszúságokra 18 GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A mûszaki korszerûsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

19 Füstgázcső hosszúságok Szerelési lehetőségek Az engedélyezett szerelési módok szerint a GB162-15/25/35/45, GB162-25/30 T10 és GB162-25/30 T40S gázüzemű kondenzációs készülékre a következő táblázatban bemutatott lehetőségek adódnak a füstgázrendszer nyílt égésterű és zárt égésterű szerelésére Füstgázrendszerek nyílt égésterű üzemmódra Építési mód B 23P Füstgázelvezetés Ř 80 mm-es, aknába szerelt, kiszellőztetett füstgázvezetéken keresztül. Készülék: GB L [m] [m] [m] Akna: Ø 120 mm* ,5 0,5 Ø 140 mm -25 T ,5 0,5 120 mm -30 T ,5 0,5-25 T40 S 50 1,5 0,5-30 T40 S 50 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 *) Ha az akna érdessége 1,5 mm. B 23P DN83 rugalmas füstgázelvezetés aknába szerelt, kiszellőztetett füstgázvezetéken keresztül. Akna: Ø 120 mm* ,5 0,5 Ø 140 mm -25 T ,5 0,5 120 mm -30 T ,5 0,5-25 T40 S 33 1,5 0,5-30 T40 S 33 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 *) Ha az akna érdessége 1,5 mm. 12. tábl. Szerelési lehetőségek GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 19

20 5 Füstgázcsõ hosszúságok Építési mód B 33 Ø 80/125 mm-es nyílt égésterű egéslevegőbevezetés/ füstgázelvezetés. Készülék: GB L [m] [m] [m] Akna: ,5 0,5 Ø 120 mm* ,5 0,5 Ø 140 mm -25 T ,5 0,5 120 mm -30 T ,5 0,5-25 T40S 33 1,5 0,5-30 T40S 33 1,5 0, ,5 0, *) Ha az akna érdessége 1,5 mm. B 33 Több fűtőkészülék bekötése GA-Kval. Zárt égésterű égéslevegőbevezetés/ füstgázelvezetés, Ø 80/125 mm. Vízszintes hossz < 2 m Akna: ,5 0,5 Ø 120 mm* ,5 0,5 Ø 140 mm -25 T ,5 0,5 120 mm -30 T ,5 0,5-25 T40S 33 1,5 0,5-30 T40S 33 1,5 0, ,5 0, *) Ha az akna érdessége 1,5 mm. 12. tábl. Szerelési lehetőségek 20 GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A mûszaki korszerûsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

21 Füstgázcső hosszúságok 5 Építési mód B 33 Ø 80 mm-es nyílt égésterű égéslevegőbevezetés/ füstgázelvezetés. Készülék: GB L [m] [m] [m] Akna: ,5 0,5 Ø 120 mm* ,5 0,5 Ø 140 mm -25 T ,5 0,5 120 mm -30 T ,5 0,5-25 T40S 45 1,5 0,5-30 T40S 45 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 *) Ha az akna érdessége 1,5 mm. B 23 Szimpla elvezetés nedvességre érzéketlen kéményben. Akna méretezése az EN szerint -15 2* 0* -25 2* 0* -25 T10 2* 0* -30 T10 2* 0* -25 T40S 2* 0* -30 T40S 2* 0* -35 2* 0* -45 2* *Maximum 3 plusz irányváltásra érvényes. A nedvességre érzéketlen kémény méretezését a mindenkori gyártó végzi el! A méretezéshez szükséges füstgázértékeket lásd a tervezési dokumentációban. B 23 Több készülék bekötése LAS-Kval. Szimpla elvezetés LAS kéményben. Vízszintes hossz <2 m Akna méretezése az EN szerint -15 1,4* 0* -25 1,4* 0* -25 T10 1,4* 0* -30 T10 1,4* 0* -25 T40S 1,4* 0* -30 T40S 1,4* 0* -35 1,4* 0* -45 1,4* *Maximum 3 plusz irányváltásra érvényes. A nedvességre érzéketlen kémény méretezését a mindenkori gyártó végzi el! A méretezéshez szükséges füstgázértékeket lásd a tervezési dokumentációban. 12. tábl. Szerelési lehetőségek GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 21

22 5 Füstgázcsõ hosszúságok Építési mód B 23 Füstgázkaszkád Többszörös füstgázelvezetés aknába szerelt, kiszellőztetett füstgázvezetéken keresztül. A füstgázvezeték szükséges átmérője Készülék: GB162 2 kazánnal DN DN L [m] [m] [m] DN T10-25 T40 S -30 T T40 S DN DN kazánnal DN DN T10 DN T40 S -30 T T40 S DN DN kazánnal DN DN T10 DN T40 S -30 T Az L maximálisan megengedett füstgázcső-hossz X = 2,5 m-re és os könyökre érvényes. Az ettől eltérő konfigurációkra, ha x > 2,5 m és 1-nél több 87 -os könyök van, a méretezést az EN13384 szerint kell elvégezni. 12. tábl. Szerelési lehetőségek -30 T40 S DN DN L Maximálisan megengedett összes csőhosszúság 22 GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A mûszaki korszerûsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

23 Füstgázcső hosszúságok Füstgázrendszerek zárt égésterű üzemmódra Építési mód Kazántípus: GB L [m] [m] [m] -15 4* 0* -25 4* 0* -25 T10 4* 0* -30 T10 4* 0* -25 T40S 4* 0* -30 T40S 4* 0* -35 4* 0* -45 4* 0* *Maximum 3 plusz irányváltásra érvényes. Németországban nem engedélyezett ( 3.3. fejezet). C 13x Ø 80/125 mm-es égéslevegőbevezetés/ füstgázelvezetés vízszintesen, a külső falon keresztül. Egymáshoz közeli torkolatok ugyanabban a nyomástartományban. C 33x Ø 80/125 mm-es függőleges égéslevegőbevezetés/ füstgázelvezetés függőlegesen, a tetőn keresztül Egymáshoz közeli torkolatok ugyanabban a nyomástartományban. Akna: Ø 160 mm 160 mm * ,5 0,5-25 T ,5 0,5-30 T ,5 0,5-25 T40S 19 1,5 0,5-30 T40S 19 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 *Maximum 3 plusz irányváltásra érvényes. 13. tábl. Szerelési lehetőségek GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 23

24 5 Füstgázcsõ hosszúságok Építési mód C 33x Ø 80/125 mm-es égéslevegőbevezetés/ füstgázelvezetés aknában. Torkolatok ugyanabban a nyomástartományban. Akna: Ø 160 mm 160 mm Kazántípus: GB L [m] [m] [m] * ,5 0,5-25 T ,5 0,5-30 T ,5 0,5-25 T40S 16 1,5 0,5-30 T40S 16 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 *Maximum 3 plusz irányváltásra érvényes. C 33x Ø 80/125 mm-es égéslevegőbevezetés/ füstgázelvezetés az aknáig. Égéslevegőbevezetés/ füstgázelvezetés aknában DN83- as flexibilis csővel, ellenáramban. Torkolatok ugyanabban a nyomástartományban. 13. tábl. Szerelési lehetőségek Akna: ** Ø 120 mm* ,5 0,5-25 T ,5 0,5-30 T ,5 0,5-25 T40S 15 1,5 0,5-30 T40S 15 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 Akna: ** Ø 140 mm ,5 0,5-25 T ,5 0,5-30 T ,5 0,5-25 T40S 19 1,5 0,5-30 T40S 19 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 Akna: ** mm ,5 0,5-25 T ,5 0,5-30 T ,5 0,5-25 T40S 18 1,5 0,5-30 T40S 18 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 *) Ha az akna érdessége 1,5 mm. **) Maximum 3 plusz irányváltásra érvényes. 24 GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A mûszaki korszerûsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

25 Füstgázcső hosszúságok 5 Építési mód C 43x Ø 80/125 mm-es égéslevegőbevezetés/ füstgázelvezetés több készülék által használt LAS-en keresztül, elválasztott aknákban. Füstgázkilépés és égéslevegőbelépés ugyanabban a nyomástartományban. Csak vízszintes szakasz. C 53x Ø 80/125 mm-es égéslevegőbevezetés/ füstgázelvezetés a homlokzaton (külső fal). Füstgázkilépés és égéslevegőbelépés elválasztva, eltérő nyomástartományokban. A maximális vízszintes hossz 5m. Az aknában lévő füstgázelvezetés maximális hosszához a LAS mindenkori gyártójának rendszer-konfigurációja szerinti méretezésre van szükség. Akna: LAS Kazántípus: GB L [m] [m] [m] -15 1,4* 0* -25 1,4* 0* -25 T10 1,4* 0* -30 T10 1,4* 0* -25 T40S 1,4* 0* -30 T40S 1,4* 0* -35 1,4* 0* -45 1,4* 0* * Maximum 3 plusz irányváltásra érvényes * ,5 0,5-25 T ,5 0,5-30 T ,5 0,5-25 T40S 34 1,5 0,5-30 T40S 34 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 * Maximum 3 plusz irányváltásra érvényes. 13. tábl. Szerelési lehetőségek GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 25

26 5 Füstgázcsõ hosszúságok Építési mód Kazántípus: GB L [m] [m] [m] Akna: ** Ø 120 mm* ,5 0,5 Ø 140 mm -25 T ,5 0,5 120 mm -30 T ,5 0,5-25 T40S 48 1,5 0,5-30 T40S 48 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 *) Ha az akna érdessége 1,5 mm. **) Maximum 3 plusz irányváltásra érvényes. C 53x A füstgázvezeték a meglévő aknába kerül: Ø 80/125 mm-es füstgázkilépés és égéslevegőbelépés elválasztva, eltérő nyomástartományokban. A maximális vízszintes hossz (L1) 5 m. A maximális vízszintes hossz (L2) 2 m. C 53x A flexibilis füstgázvezeték a meglévő aknába kerül: Ø 80/125 mm-es füstgázkilépés és égéslevegőbelépés elválasztva, eltérő nyomástartományokban. A maximális vízszintes hossz (L1) 5 m. Akna: ** Ø 120 mm* ,5 0,5 Ø 140 mm -25 T ,5 0,5 120 mm -30 T ,5 0,5-25 T40S 36 1,5 0,5-30 T40S 36 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 *) Ha az akna érdessége 1,5 mm. **) Maximum 3 plusz irányváltásra érvényes. 13. tábl. Szerelési lehetőségek 26 GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A mûszaki korszerûsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

27 Füstgázcső hosszúságok 5 Építési mód Kazántípus: GB L [m] [m] [m] -15 1,4 nincs -25 1,4-25 T10 1,4-30 T10 1,4-25 T40S 1,4-30 T40S 1,4-35 1,4-45 1,4 Ügyeljen arra, hogy egy, nem a kazánnal bevizsgált égéslevegő-füstgázrendszerbe (C 83x ) történő bekötésnél az adott országban érvényes speciális követelményeket (különösen a torkolat kialakítására vonatkozó adatokat), valamint a rendszerhez tartozó általános építésfelügyeleti engedély előírásait be kell tartani. C 93x régi C 33x Ø 80/125 mm-es C 83x Meglévő kémény (vákuumos üzemmód, nedvességre érzéketlen): füstgázkilépés és égéslevegőbelépés elválasztva, eltérő nyomástartományokban. égéslevegőbevezetés/ füstgázvezetés az aknáig Égéslevegőbevezetés/ füstgázvezetés aknában, ellenáramban. Torkolatok ugyanabban a nyomástartományban. Műszaki adatok a méretezéshez: Pa 20 maradék szállítási nyomás Pa 200 maximálisan megengedett beszívási ellenállás a levegőbeszívó csonkon. Akna: ** Ø 120 mm* ,5 0,5-25 T ,5 0,5-30 T ,5 0,5-25 T40S 15 1,5 0,5-30 T40S 15 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 Akna: ** Ø 140 mm ,5 0,5-25 T ,5 0,5-30 T ,5 0,5-25 T40S 17 1,5 0,5-30 T40S 17 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 Akna: ** mm ,5 0,5-25 T ,5 0,5-30 T ,5 0,5-25 T40S 17 1,5 0,5-30 T40S 17 1,5 0, ,5 0, ,5 0,5 *) Ha az akna érdessége 1,5 mm. 13. tábl. Szerelési lehetőségek **) Maximum 3 plusz irányváltásra érvényes. L Maximálisan megengedett összes csőhosszúság GB162-15/25 (T40S)/35/45 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 27

28

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 808 088 (2013/06) HU 6 720 643 912-000.1TD Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus GB162-15...45 V3 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! Tartalomjegyzék

Részletesebben

6 720 614 093-00.2O. Kondenzációs fali gázkazánok. Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A. Tudnivalók füstgázelvezetésről 6 720 803 674 (2012/05) HU

6 720 614 093-00.2O. Kondenzációs fali gázkazánok. Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A. Tudnivalók füstgázelvezetésről 6 720 803 674 (2012/05) HU 6 720 614 093-00.2O Kondenzációs fali gázkazánok ZWSB 30-4 A Tudnivalók füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...... 3 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

Condens 7000 WT ZWSB 22/28-3 A... Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval. Tudnivalók a füstgázelvezetésről 6 720 640 689 (2009/09) HU

Condens 7000 WT ZWSB 22/28-3 A... Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval. Tudnivalók a füstgázelvezetésről 6 720 640 689 (2009/09) HU 6 720 614 093-00.2O Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval Condens 7000 WT ZWSB 22/28-3 A... Tudnivalók a füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék DE Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

CERACLASSACU COMFORT. beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánokhoz ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA

CERACLASSACU COMFORT. beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánokhoz ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA Tudnivalók a füstgázelvezetésről beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánokhoz CERACLASSACU COMFORT 6 70 66 75 087-00.O ZWSE 4-6 MFA ZWSE 8-6 MFA ZWSE 35-6 MFA 6 70 66 774 (008/03) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez

Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez fali gázkazán 6 70 6 988-00.O Logamax U0-/8T Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasniě 6 70 6 988 (0/0) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gaz 5000 WT ZWSE 24-5 MFA ZWSE 28-5 MFA. Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval. Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez

Gaz 5000 WT ZWSE 24-5 MFA ZWSE 28-5 MFA. Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval. Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez 6 70 6 688-00.O Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval Gaz 000 WT ZWSE - MFA ZWSE 8- MFA Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez 6 70 6 (009/09) HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Logamax Plus GB 042. Kondenzációs falikazán 14-22 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logamax Plus GB 042. Kondenzációs falikazán 14-22 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Kondenzációs falikazán 14-22 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax:

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Koncentrikus Ø 60/00 műanyag Koncentrikus Ø 80/5 műanyag HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

Gáz falikazán CERACLASSEXCELLENCE

Gáz falikazán CERACLASSEXCELLENCE Füstgáz elvezetés pótfüzet Gáz falikazán CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZSC 4- MFA ZSC 8- MFA ZSC 5- MFA ZWC 4- MFA ZWC 8- MFA ZWC 5- MFA 6 70 6 9 HU (007/07) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék iztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára MAG../0-5 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Tel. +49 9 8 0 Fax

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Szakcég részére Szerelés

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Kondenzációs falikazán 24-60 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax:

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 24 kw kondenzációs falikazánok Áttekintés Jellemzõk Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású gázégõ 107 % éves hatásfok (40/30 C) 25-100 % modulációs

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez HU VFK 900 S Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Biztonsági tudnivalók Tartalomjegyzék

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK HG és HGV típusú AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK GÉPKÖNYVE Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(3)-285(3) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 1103 Budapest, Szlávy u. 22-30. Levélcím: 1475

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Levegő-/égéstermék elvezető rendszerek ecotec pro/plus készülékekhez. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára

Levegő-/égéstermék elvezető rendszerek ecotec pro/plus készülékekhez. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/égéstermék elvezető rendszerek ecotec pro/plus készülékekhez VU/VUW INT II../-, VU/VUW INT II../- HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocraft exclusiv Gázüzemű kondenzációs kazán VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-2.6PA; JS-2.6PB 2.65 m 2 -ES SÍKKOLLEKTOROK FERDE TETİRE TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSÉHEZ 02/2009 A szerelés megkezdése elıtt kérjük elolvasni! 1 1. Bevezetı információk: Villámvédelem Amennyiben

Részletesebben

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Merülőmotoros szivattyú Amacan P 50 Hz Amacan P 700-470 Amacan P 800/900-540 Amacan P 1000-700 Amacan P 1200-870 Amacan P 1500/1600-1060 Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01230518 Impresszum

Részletesebben

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-Y/ szériától 03w0 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

PolluCom M Beépítési és üzemeltetési utasítás. 1. Mőszaki adatok. Szállítási terjedelem. Tartalom. 2. Fontos tudnivalók

PolluCom M Beépítési és üzemeltetési utasítás. 1. Mőszaki adatok. Szállítási terjedelem. Tartalom. 2. Fontos tudnivalók A PolluCom M kompakt hımennyiségmérı a vízzel mint energiahordozó közeggel mőködı főtési rendszerek energiafogyasztásának mérésére szolgál. Ez a beépítési és üzemeltetési utasítás a PolluCom M kompakt

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12 83252712 1/2011-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 5 1.1 Üzemeltetői útmutató... 5 1.1.1 Szimbólumok... 5 1.1.2 Célcsoport... 5 1.2 Szavatosság és jótállás... 6 2 Biztonság... 7 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux SU400 SU1000 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 70 617 531-1/001 HU Tartalom 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

ZSC 24/28/35-3 MFA... ZWC 24/28/35-3 MFA... Gáz falikazán Gaz 7000 W. Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

ZSC 24/28/35-3 MFA... ZWC 24/28/35-3 MFA... Gáz falikazán Gaz 7000 W. Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 70 3 303-00.O Gáz falikazán Gaz 7000 W ZSC 4/8/35-3 MFA... ZWC 4/8/35-3 MFA... Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Vízminőség üzemelési napló

Vízminőség üzemelési napló Vízminőség üzemelési napló Alumínium hőcserélőkhöz Szakemberek számára Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt!

Részletesebben

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm 633079A Műszaki adatok NRP 90 NRP 90 Névleges feszültség 230V 400V A merőlegesen mért marási ék mélység Max. 85mm Max. 85mm Lapozófej marás mélység terjedelem max. 90 mm max. 90 mm Elfordítási tartomány

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ RMA 24 E TIPUSJELŰ GÁZKAZÁNOK B TÍPUS NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK RMAS 20 E RMAS 24 E RMAS

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú HU Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

a zsaluzás szakértői

a zsaluzás szakértői 05/2008 Ü lkalmazási utasítás 999767019 H Szerelési és felhasználási útmutató Dokamatic asztal 9767-307-01 a zsaluzás szakértői evezetés lkalmazási utasítás Dokamatic asztal by Doka Industrie GmbH, -3300

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA ZWSE 24-6 MFK ZWSE 28-6 MFK

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA ZWSE 24-6 MFK ZWSE 28-6 MFK 70 4 7-00-O Fali gázkazán beépített rétegtárolóval GAZ 7000 WT ZWSE 4- MFA ZWSE 8- MFA ZWSE 35- MFA ZWSE 4- MFK ZWSE 8- MFK Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU Tartalomjegyzék HU

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Kék Szériás égéslevegő bevezető és füstgáz elvezető rendszerek méretezése zárt égésterű (nem kondenzációs) kazánokhoz

Kék Szériás égéslevegő bevezető és füstgáz elvezető rendszerek méretezése zárt égésterű (nem kondenzációs) kazánokhoz Kék Szériás égéslevegő bevezető és elvezető rendszerek méretezése zárt égésterű (nem kondenzációs) kazánokhoz Útmutató és tájékoztató Telepítőknek Felhasználóknak Szerelőknek Tartalom: 1.1 Az égéslevegő-

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

VICTRIX Superior TOP 32 kw

VICTRIX Superior TOP 32 kw Használati útmutató HU VICTRIX Superior TOP 32 kw *1.032471IT* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát

Részletesebben

IMPEX szelepes baromfi önitató rendszer

IMPEX szelepes baromfi önitató rendszer TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech.hu IMPEX szelepes baromfi önitató rendszer Szerelési segédlet

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,142,1431 Használati útmutató A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 1. Megjegyzések

Részletesebben

Használati útmutató. Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ. Termék kód: 123480

Használati útmutató. Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ. Termék kód: 123480 Használati útmutató Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ Termék kód: 123480 Tisztelt Vásárló! Köszönjük megtisztelı bizalmát, hogy cégünk készülékét vásárolta! A SALGÓ tőzhely egy nagyon közkedvelt készülék

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Beépített Központi Porszívórendszer

Beépített Központi Porszívórendszer G-TA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1096 Budapest, Haller utca 32-40. Eko Šimko Központi porszívórendszerek és ipari elszívók kizárólagos magyarországi importőre és Beépített Központi Porszívórendszer

Részletesebben

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13.

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13. Leica Lino L4P1 Áttekintés 2 Műszaki adatok 3 A műszer beállítása 4 Műveletek 7 Üzenetkódok 9 A pontosság ellenőrzése 10 Karbantartás 13 Garancia 14 Biztonsági előírások 15 Leica Lino L4P1 1 Áttekintés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1 Tartalom 1 Biztonságtechnikai javaslatok 2 A készlet tartalma 3 Beszerelés előtt ellenőrizendő 4 Összeszerelés

Részletesebben

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Szerelési útmutató. Wavin Tempower CW-90 LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK

Szerelési útmutató. Wavin Tempower CW-90 LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK Wavin Tempower CW-90 Szerelési útmutató LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK Üzembe helyezési útmutató CW-90 2007. június, 1.4 verzió. Tartalomjegyzék 1. Az útmutatóról 3 1.1. Címzettek 3 1.2.

Részletesebben

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 647 389 (01/2011) HU

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 647 389 (01/2011) HU Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók..............................

Részletesebben

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK XI. FEJEZET TŰZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK XI. FEJEZET TŰZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK 1 TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK XI. FEJEZET TŰZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK 1. A TŰZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK TŰZVÉDELMI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI. A fejezet tárgya a tűzoltás céljára alkalmazható, legfeljebb 1,6 MPa

Részletesebben

ZRT. Légtechnikai rendszerek. Variálható örvénybefúvó VD sorozat DN 315, DN 400. Alkalmazási terület. Működési leírás

ZRT. Légtechnikai rendszerek. Variálható örvénybefúvó VD sorozat DN 315, DN 400. Alkalmazási terület. Működési leírás Légtechnikai rendszerek ZRT Variálható örvénybefúvó Alkalmazási terület A variálható örvénybefúvója eleget tesz a befúvónkénti nagyobb friss levegő térfogatáram és a nagyobb termikus terhelésváltozás igényének.

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetésről

Tudnivalók a füstgázelvezetésről Tudnivalók a füstgázelvezetésről Kondenzációs gázkészülék 6 720 615 740-00.1O Logamax plus GB012-25K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 649 784 (2011/08)

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil.

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil. Súly ca. Hővez.ellenáll. (kg/m 2 2 ) R D (m K/W) Nyomófesz. (kpa) σ 10 Hajlítószil. (kpa) σ b Páradiff.ell. szám μ EN 13168 Súly ca. (kg/m 2 ) Hővez.tényező U D (W/mK) Hővez.ellenáll. 2 R (m K/W) D Nyomófesz.

Részletesebben