Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemeltetési/összeszerelési útmutató"

Átírás

1 Merülőmotoros szivattyú Amacan P 50 Hz Amacan P Amacan P 800/ Amacan P Amacan P Amacan P 1500/ Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám:

2 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amacan P Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása nélkül nem terjeszthetők, nem sokszorosíthatók, nem szerkeszthetők és nem adhatók tovább harmadik félnek. Általánosságban: a műszaki változtatások jogát fenntartjuk. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Általános ismertetés Alapelvek Hiányos gépek beépítése Célcsoport Kapcsolódó dokumentumok Jelmagyarázat Biztonság Figyelmeztető utasítások jelölése Általános ismertetés Rendeltetésszerű használat Személyzet szakképesítése és oktatása Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Biztonságra ügyelő munkavégzés Biztonsági útmutatások az üzemeltető és gépkezelő számára Karbantartási-, inspekciós- és szerelőmunkák biztonsági útmutatásai Meg nem engedett üzemmódok Robbanásvédelmi utasítások Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás Szállítási állapot ellenőrzése Szállítás Tárolás/konzerválás Visszaszállítás Ártalmatlanítás A szivattyú/szivattyú gépegység leírása Általános leírás Megnevezés Típustábla Szerkezeti felépítés Felállítási módok Felépítés és működés Szállítási terjedelem Méretek és tömegek Felállítás/beépítés Biztonsági rendelkezések Felállítás előtti ellenőrzés Szivattyú gépegység leengedése a csőaknába Elektromos berendezések Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés...41 Amacan P 3 / 124

4 Tartalomjegyzék 6.1 Üzembe helyezés Az üzemi tartomány határértékei Üzemen kívül helyezés/beraktározás/konzerválás Újbóli üzembe helyezés Karbantartás / fenntartás Biztonsági rendelkezések Karbantartás/ellenőrzés A szivattyú gépegység kiszerelése Kenés és a kenőanyag cseréje A szivattyúaggregát szétszerelése A szivattyú gépegység összeszerelése Ellenőrizze az elektromos csatlakoztatást Csavarmeghúzási nyomatékok Pótalkatrészek készenlétben tartása Üzemzavarok: okok és elhárításuk Kapcsolódó dokumentumok Összeállítási rajz Vezetékköteg Elektromos bekötési rajz Ex-résfelületek robbanásbiztos motoroknál Méretek Kapcsolási rajzok EK Megfelelőségi Nyilatkozat Veszélytelenségi nyilatkozat Címszójegyzék / 124 Amacan P

5 Szójegyzék Szójegyzék Blokk rendszerű kivitel Karimával vagy közdarabbal közvetlenül a szivattyúra rögzített motor Csőaknaszivattyú Merülőmotoros szivattyú, amely egy csőaknában, teljesen alámerítve kerül elhelyezésre. Veszélytelenségi nyilatkozat A veszélytelenséget igazoló nyilatkozatot az ügyfél állítja ki a termék visszaküldése esetén, arról, hogy a terméket előírásszerűen leürítették, így a szállított közeggel érintkező alkatrészek a továbbiakban nem veszélyeztetik a környezetet és az emberi egészséget. ECB-kivitel öntisztító lapátkontúr Amacan P 5 / 124

6 1 Általános ismertetés 1 Általános ismertetés 1.1 Alapelvek Az üzemeltetési útmutató a címlapon megnevezett típusokra és kivitelekre vonatkozik. Az üzemeltetési útmutató az üzemeltetés minden szakaszára vonatkozóan bemutatja a készülék szakszerű és biztonságos használatát. A típus és a sorozatnagyság, a legfontosabb üzemi adatok, a rendelési szám és a rendelési tételszám a gyári adattáblán vannak feltüntetve. A rendelési szám és a rendelési tételszám egyértelműen leírja a szivattyút/szivattyú gépegység, és azonosításra szolgál minden további ügyletnél. Kár esetén haladéktalanul értesíteni kell a legközelebbi KSB szervizt, mert csak így érvényesíthető szavatossági igény. 1.2 Hiányos gépek beépítése A KSB által szállított, hiányos gépek beépítéséhez lásd a Karbantartás/fenntartás c. fejezet mindenkori alfejezeteit. 1.3 Célcsoport A jelen üzemeltetési útmutató műszakilag képzett szakembereknek készült. ( fejezet 2.4 Oldal 8) 1.4 Kapcsolódó dokumentumok Táblázat 1: A kapcsolódó dokumentumok áttekintése Dokumentum Adatlap Hidraulikus jelleggörbe Összeállítási rajz 1) Beszállítói dokumentáció 1) Pótalkatrészlisták 1) Tartalom A szivattyú/szivattyú gépegység műszaki adatainak ismertetése Emelőmagasság, NPSH szüks., hatásfok és teljesítményigény jelleggörbék A szivattyú gépegység ismertetése metszeteken megjelenítve Üzemeltetési útmutatók és további dokumentáció a tartozékokhoz és a beépített gépalkatrészekhez Pótalkatrészek ismertetése A tartozékok és/vagy beépített alkatrészek tekintetében a mindenkori gyártó megfelelő dokumentációja az irányadó. 1.5 Jelmagyarázat Táblázat 2: Alkalmazott szimbólumok Szimbólum Jelentés Kezelési utasítás feltételei Kezelési utasítás biztonsági tudnivalók esetén Cselekvés eredménye Kereszthivatkozás Több lépésből álló cselekvési utasítás Útmutatás ajánlásokat és fontos útmutatásokat tartalmaz a készülék kezelésére vonatkozóan. 1) a szállítási terjedelemmel kapcsolatos megegyezés szerint 6 / 124 Amacan P

7 2 Biztonság! VESZÉLY 2 Biztonság Az ebben a fejezetben található útmutatásokban megnevezett veszélyek nagy kockázattal járnak. 2.1 Figyelmeztető utasítások jelölése Táblázat 3: Figyelmeztető utasítások jellemzői Szimbólum Magyarázat! VESZÉLY VESZÉLY ez a jelzőszó nagy kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezet.! VIGYÁZAT VIGYÁZAT ez a jelzőszó közepes kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet. FIGYELEM FIGYELEM ez a jelzőszó olyan veszélyre figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy működését fenyegető veszélyeket idézhet elő. Robbanásvédelem ez a szimbólum robbanásveszélyes területeken keletkező robbanások elleni védelemről szolgál információkkal, a 94/9/EK (ATEX) európai irányelvben foglaltak szerint. Általános veszélyhely ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt súlyos vagy halálos következményekkel járó veszélyekre figyelmeztet. Veszélyes elektromos feszültség ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt elektromos feszültséggel kapcsolatos veszélyekre figyelmeztet, és információkkal szolgál az elektromos feszültséggel szembeni védelemhez. A gép megrongálódása ez a szimbólum a FIGYELEM jelzőszóval együtt a gépet és működését fenyegető veszélyre figyelmeztet. 2.2 Általános ismertetés Az üzemeltetési útmutató alapvető útmutatásokkal szolgál a szivattyú felállításához, üzemeltetéséhez és karbantartásához; betartásuk biztosítja a szivattyú biztonságos kezelését, valamint a személyi sérülések és anyagi károk elkerülését. Minden fejezet biztonsági útmutatásait figyelembe kell venni. Az illetékes szakembereknek/az üzemeltetőknek az összeszerelés és az üzembe helyezés előtt el kell olvasniuk és maradéktalanul meg kell érteniük az üzemeltetési útmutatót. Az üzemeltetési útmutatónak mindenkor a szakemberek rendelkezésére kell állnia a helyszínen. A közvetlenül a szivattyún található útmutatásokat figyelembe kell venni és maradéktalanul olvasható állapotban kell tartani. Ez érvényes például a következőkre: Forgásirányt mutató nyíl Csatlakozások jelölései Gyári adattábla Az üzemeltetési útmutatóban nem tárgyalt helyi előírások betartásáért az üzemeltető felelős. 2.3 Rendeltetésszerű használat A szivattyút/szivattyú gépegységet csak a kapcsolódó dokumentumokban leírt alkalmazási területeken szabad üzemeltetni. Amacan P 7 / 124

8 2 Biztonság A szivattyút/szivattyú gépegységet csak műszakilag kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni. Tilos a szivattyút/szivattyú gépegységet részben összeszerelt állapotban üzemeltetni. A szivattyúval csak az adatlapon vagy az érintett kivitel dokumentációjában leírt közegek szállíthatók. A szivattyút soha nem szabad szállított közeg nélkül üzemeltetni. Tartsa be az adatlapon vagy a dokumentációban megadott, tartós üzemre vonatkozó határértékeket (Q min és Q max ) (lehetséges következmények: tengelytörés, csapágy megrongálódása, csúszógyűrűs tömítés károsodása,...). Tartsa be az adatlapon vagy a dokumentációban feltüntetett maximális szállított mennyiségeket (túlmelegedés, csúszógyűrűs tömítés károsodása, kavitációs sérülések, csapágysérülések elkerülése,...). Az adatlapon vagy a dokumentációban közölttől eltérő üzemeltetési módokat egyeztesse a gyártóval. Az előre látható hibás alkalmazások elkerülése Tartsa be a visszacsapófedél teljes nyitásához tartozó szükséges minimális sebességeket a nyomáscsökkenések/dugulásveszély elkerülése érdekében. (szükséges minimális folyási sebességekről/ veszteségi tényezőkről érdeklődjön a gyártónál.) Az adatlapon vagy a dokumentációban közölt megengedett használati határokat nyomás, hőmérséklet stb. soha nem szabad túllépni. Tartsa be a jelen üzemeltetési útmutatóban található összes biztonsági tudnivalót és cselekvési utasítást. 2.4 Személyzet szakképesítése és oktatása A gép szállítását, összeszerelését, kezelését, karbantartását és ellenőrzését végző személyzetnek megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell a személyzet felelősségi- és hatáskörét a szállítás, összeszerelés, kezelés, karbantartás és ellenőrzés tekintetében. Ha a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és tájékoztatásban kell részesíteni. Ezt szükség esetén a gép üzemeltetőjének megbízására a gyár, illetve a szállító cég is elvégezheti. A szivattyúval/szivattyú gépegységgel kapcsolatos oktatás csak műszaki szakember felügyeletével történhet. 2.5 Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyása mindennemű kártérítésre vonatkozó igényjogosultságot megszüntet. A figyelmen kívül hagyás például a következő veszélyeztetéseket okozhatja: elektromos áramtól, hő-, mechanikai és kémiai hatásoktól eredő, vagy robbanás okozta személyi veszélyeztetés a termék fontos funkciói felmondják a szolgálatot elmaradnak a karbantartás és fenntartás előírt módszerei a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása által 2.6 Biztonságra ügyelő munkavégzés Az útmutatóban felsorolt meglevő biztonsági előírások figyelembe vétele valamint a rendeltetésszerű használat betartása mellett a következő biztonsági rendelkezések is figyelembe kell venni: Balesetvédelmi előírások, biztonsági és üzemeltetési rendelkezések Robbanásvédelmi előírások Veszélyes anyagok használatára vonatkozó biztonsági rendelkezések 8 / 124 Amacan P

9 2 Biztonság Érvényben lévő szabványok, irányelvek és törvények 2.7 Biztonsági útmutatások az üzemeltető és gépkezelő számára A gép forró vagy hideg alkatrészeit a helyszínen megfelelő érintésvédelemmel kell ellátni, melynek működését ellenőrizni kell. Üzem közben nem szabad eltávolítani az érintésvédelmet. A személyzet részére védőfelszerelést kell biztosítani, melyet használni kell. A (pl. a tengelytömítésnél) szivárgó veszélyes (pl. robbanásveszélyes, mérgező, forró) szállított közegeket úgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztessenek személyeket, sem a környezetet. Be kell tartani a hatályos törvényi előírásokat. A villamos energia által előidézett veszélyeket ki kell zárni (a részletes előírásokat lásd a felhasználó országában érvényes előírások és/vagy a helyi áramszolgáltató követelményei szerint). A szivattyú gépegység felszerelésekor tervezzen be egy vészleállítót is a szivattyú/szivattyú gépegység közvetlen közelében, ha a szivattyú lekapcsolása estén nem növekszik meg a veszély kockázata. 2.8 Karbantartási-, inspekciós- és szerelőmunkák biztonsági útmutatásai A szivattyún átépítés vagy változtatás csak a gyártó jóváhagyásával megengedett. Kizárólag eredeti alkatrészek vagy a gyártó által engedélyezett alkatrészek használhatók. Más alkatrészek felhasználásából eredő károk nem tartoznak a szavatosság körébe. Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a karbantartási, ellenőrzési és szerelési munkákat olyan, arra hivatott szakemberek hajtsák végre, akik az üzemeltetési útmutató figyelmes tanulmányozása után kellően tájékozottak. A szivattyún/szivattyú gépegységen bármilyen munka csak kikapcsolt állapotban végezhető. A szivattyúháznak fel kell vennie a környezeti hőmérsékletet. A szivattyúházat nyomásmentesíteni kell, és le kell üríteni. A szivattyú gépegység üzemen kívül helyezésekor az üzemeltetési útmutatóban leírtakat feltétlenül be kell tartani. ( fejezet 6.3 Oldal 44) Az egészségre veszélyes közeget szállító szivattyúkat meg kell tisztítani. Közvetlenül a munkák befejezése után minden biztonsági és védőberendezést ismét fel kell szerelni, illetve működésbe kell hozni. Az újbóli üzembe helyezés előtt az üzembe helyezéshez felsorolt pontokat figyelembe kell venni. 2.9 Meg nem engedett üzemmódok A szivattyú/szivattyú gépegység üzemeltetésekor az adatlapon valamint az üzemeltetési útmutatóban megadott értékeket semmi esetre sem szabad túllépni. A gyárból kiszállított szivattyúk üzembiztossága csak rendeltetésszerű használat esetén szavatolt.! VESZÉLY 2.10 Robbanásvédelmi utasítások Robbanásbiztos kivitelű szivattyúaggregátok üzemeltetése esetén kötelező figyelembe venni az ebben a fejezetben felsorolt robbanásvédelmi utasításokat. Jelen üzemeltetési útmutató szimbólummal megjelölt fejezetei a robbanásbiztos szivattyúaggregátok időleges, robbanásveszélyes területeken kívül történő üzemeltetésére is érvényesek. Robbanásveszélyes területeken csak a megfelelő jelöléssel ellátott és az adatlap szerint erre alkalmas szivattyúk/szivattyúaggregátok használhatók. Amacan P 9 / 124

10 2 Biztonság A robbanásbiztos szivattyúaggregátok üzemére a 94/9/EK (ATEX) európai irányelv szerinti különleges feltételek érvényesek. Ilyen esetben feltétlenül tartsa be az üzemeltetési útmutató szimbólummal megjelölt fejezeteiben foglaltakat. A robbanásvédelem csak rendeltetésszerű használat esetén biztosított. Az adatlapon és a gyári adattáblán feltüntetett határértékeket semmi esetre sem szabad sem pozitív, sem negatív irányban túllépni. A meg nem engedett üzemmódokat feltétlenül kerülni kell Javítás Robbanásbiztos kivitelű szivattyúk javítására különleges előírások vonatkoznak. A szivattyú gépegység átépítése vagy megváltoztatása hátrányosan befolyásolhatja a robbanásvédelmet, ezért az csak a gyártóval történt egyeztetést követően hajtható végre. A gyújtásátvitel ellen védett résben javítás csak a gyártó szerkezetre vonatkozó előírásai szerint végezhető. A javítás az EN szabvány 1. és 2. táblázatának értékei szerint nem végezhető. 10 / 124 Amacan P

11 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3.1 Szállítási állapot ellenőrzése 1. Az áru átadásakor ellenőrizze valamennyi csomagolási egység sértetlenségét. 2. Határozza meg pontosan és dokumentálja a szállítás során keletkezett kárt, majd haladéktalanul értesítse írásban a KSB céget illetve a szállítást végző céget és a biztosítótársaságot. 3.2 Szállítás VESZÉLY Szakszerűtlen szállítás A lezuhanó alkatrészek életveszélyes sérüléseket okozhatnak! A szivattyú gépegység megrongálódása! A teheremelő eszköz rögzítéséhez használja az erre kialakított függesztési pontot (szivattyú fogantyúja). Soha ne függessze fel a szivattyú gépegységet a csatlakozóvezetéknél fogva. A szállítási terjedelembe tartozó emelőláncot/ kiemelő kötelet kizárólag szivattyú gépegység szivattyúaknából történő kiemelésére ill. oda leengedésére használja. Biztonságosan akassza az emelőláncot/ kiemelő kötelet a szivattyúra és a darura. Csak bevizsgált, megfelelően jelölt és engedélyezett teheremelő eszközöket használjon. Vegye figyelembe a helyi szállítási előírásokat. Tartsa be a teheremelő eszköz gyártói dokumentációjában foglaltakat. A teheremelő eszköz teherbíró képessége legyen nagyobb, mint az emelendő gépcsoport típustábláján megadott tömeg. Vegye figyelembe az emelendő berendezésrészeket is Szivattyú gépegység kiszállítása ábra 1: A szivattyú gépegységet eredeti csomagolásban szállítsa A szivattyú gépegységet vízszintesen, megfelelő szállítóállványra szerelve szállítják. A szivattyú gépegységet eredeti csomagolásban, megfelelő emelőeszközzel kell a felállítási helyre szállítani. A szállítóládán feltüntetett súlypontot, illetve felfüggesztési pontot figyelembe kell venni! A súlyadatokat lásd az adattáblán, illetve az adatlapon Szivattyú gépegység felállítása, illetve lefektetése FIGYELEM A szivattyúaggregát megdöntése Kéz és láb zúzódása! Függessze fel vagy támassza meg a szivattyúaggregátot. Amacan P 11 / 124

12 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás FIGYELEM A szivattyú gépegység nem kellő szilárdságú és egyenetlen alapra helyezése Személyi sérülések és anyagi károk! A szivattyú gépegységet csak szilárd és egyenletes felületre tegye le, függőleges, motorral felfelé álló helyzetben. A szivattyú gépegységet csak megfelelő teherbírású alapra helyezze le. Megfelelő eszközökkel biztosítsa a szivattyú gépegységet megbillenés és felborulás ellen. Tartsa be az adatlapon/típustáblán feltüntetett súlyadatokat. FIGYELEM Az elektromos csatlakozóvezeték szakszerűtlen kezelése felállítás, ill. szállítás során Személyi és anyagi károk Biztosítsa az elektromos csatlakozóvezetékeket leesés ellen. FIGYELEM Szakszerűtlen kezelés a felállítás/lefektetés során Személyi sérülések és anyagi károk! A szivattyú/szivattyú gépegység mérete szerint egy vagy két emelőszerkezettel végezze az emelést. Megfelelő eszközökkel biztosítsa a szivattyú gépegységet felborulás és elgurulás ellen. Az emelés során tartson elegendő biztonsági távolságot (lengőmozgás lehetséges). További alátétekkel biztosítsa a szállítási alapot felbillenés ellen. FIGYELEM Nehéz részegységek vagy alkatrészek szakszerűtlen emelése és mozgatása Személyi és anyagi károk keletkezésének veszélye! Nehéz részegységek vagy alkatrészek mozgatásához használjon megfelelő szállítóeszközt, emelőszerkezetet és rögzítőeszközöket. VIGYÁZAT Szakszerűtlen tárolás Az elektromos csatlakozóvezetékek meghibásodása! Támassza meg az elektromos csatlakozóvezetékeket a vezeték átvezetésénél, így megakadályozhatja a maradandó alakváltozást. A csatlakozóvezeték védőfedeleit csak a beszereléskor távolítsa el. A szivattyú gépegység felállítása egy daruval Alkalmas emelőszerkezet (pl. daru) ki van választva. A szivattyú gépegység felállítása két daruval 12 / 124 Amacan P

13 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 1. a) Egy emelőszerkezet esetén: a daru szemét rögzítse a szivattyú gépegység kengyeléhez. b) Két emelőszerkezet esetén: rögzítse a daru egyik emelőszemét a szivattyú gépegység kengyeléhez, és hurkolja körbe a szivattyú gépegységet, majd akassza be a második emelőszembe. 2. Emelje meg a szivattyú gépegységet az emelőszerkezet(ek) segítségével. A szivattyú gépegység a bevezető fúvóka peremén, ill. a szivattyúházon át történő gördítése csak fa alapzatra helyezve megengedett! Akadályozza meg az elektromos csatlakozóvezeték leszakadását! 3. A szivattyú gépegységet tiszta, egyenes felületre helyezze, és biztosítsa megbillenés vagy elgurulás ellen Szivattyú gépegység szállítása FIGYELEM Hibás felállítás Személyi sérülések és anyagi károk! A szivattyú gépegységet függőlegesen, motorral felfelé mutató helyzetben állítsa fel. Megfelelő eszközök segítségével biztosítsa a szivattyú gépegységet megbillenés és felborulás ellen. Tartsa be az adatlapon/típustáblán feltüntetett súlyadatokat. FIGYELEM Az elektromos csatlakozóvezeték szakszerűtlen kezelése felállítás, ill. szállítás során Személyi és anyagi károk Biztosítsa az elektromos csatlakozóvezetékeket leesés ellen. FIGYELEM Nehéz részegységek vagy alkatrészek szakszerűtlen emelése és mozgatása Személyi és anyagi károk keletkezésének veszélye! Nehéz részegységek vagy alkatrészek mozgatásához használjon megfelelő szállítóeszközt, emelőszerkezetet és rögzítőeszközöket. FIGYELEM Szakszerűtlen kezelés a felállítás/lefektetés során Személyi sérülések és anyagi károk! A szivattyú/szivattyú gépegység mérete szerint egy vagy két emelőszerkezettel végezze az emelést. Megfelelő eszközökkel biztosítsa a szivattyú gépegységet felborulás és elgurulás ellen. Az emelés során tartson elegendő biztonsági távolságot (lengőmozgás lehetséges). További alátétekkel biztosítsa a szállítási alapot felbillenés ellen. Amacan P 13 / 124

14 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás ábra 2: Szivattyú gépegység szállítása függőleges helyzetben A szivattyú gépegységet az ábrázolt helyzetben és megfelelő emelőszerkezet segítségével szállítsa Szállítási biztosítóeszköz A szivattyú gépegységek Amacan P beépítési mérettől szállítási biztosítóeszközzel kerülnek kiszállításra. A forgásirány ellenőrzése, az aknába történő beépítés, és első üzembe vétel előtt távolítsa el ezt a szállítási biztosítóeszközt, a járókerék és a bevezető fúvóka közötti lemezt. 3.3 Tárolás/konzerválás Ha a berendezést a szállítást követően hosszabb idő elteltével kívánja üzembe helyezni, akkor a következő intézkedések ajánlottak: A szivattyú gépegységet a következő módon tárolja: eredeti csomagolásban vízszintesen eredeti csomagolásban vízszintesen FIGYELEM A szivattyúaggregát megdöntése Kéz és láb zúzódása! Függessze fel vagy támassza meg a szivattyúaggregátot. VIGYÁZAT Szakszerűtlen tárolás Az elektromos csatlakozóvezetékek meghibásodása! Támassza meg az elektromos csatlakozóvezetékeket a vezeték átvezetésénél, így megakadályozhatja a maradandó alakváltozást. A csatlakozóvezeték védőfedeleit csak a beszereléskor távolítsa el. VIGYÁZAT Tárolás során a berendezés nedvesség, szennyeződések vagy kártevők következtében megrongálódhat A szivattyú/szivattyúaggregát korrodálódhat/szennyeződhet! Kültéri tárolás esetén a szivattyút/szivattyúaggregátot vagy a becsomagolt szivattyút/szivattyúaggregátot és tartozékait vízhatlanul le kell fedni. 14 / 124 Amacan P

15 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás VIGYÁZAT Nedves, szennyezett vagy megrongálódott nyílások és csatlakozási helyek A szivattyúaggregát tömítetlenné válhat vagy megrongálódhat! A szivattyúaggregát lezárt nyílásait csak a felállításkor szabad felnyitni. Táblázat 4: A tárolás környezeti feltételei Környezeti feltétel Relatív páratartalom Környezeti hőmérséklet Érték 5% és 85% között (nem lecsapódó) -20 C és +70 C között A szivattyú gépegységet száraz, rázkódásmentes helyen, lehetőleg az eredeti csomagolásban tárolja. 1. A járókereket havonta forgassa meg kézzel. 3.4 Visszaszállítás 1. Engedje le a szivattyú előírás szerint. ( fejezet Oldal 51) 2. A szivattyút alaposan át kell öblíteni és meg kell tisztítani, különösen akkor, ha káros, robbanásveszélyes, forró vagy más okból veszélyes közeget szállítottak vele. 3. Ha a szállított közeg maradványai a levegő páratartalmával reakcióba lépve korróziós károkat okozhatnak, vagy oxigénnel érintkezve lángra lobbanhatnak, akkor a szivattyú gépegységet az előzőeken túlmenően közömbösíteni kell, valamint szárítás céljából vízmentes inert gázzal át kell fúvatni. 4. A szivattyúhoz/szivattyú gépegységhez mindig egy teljesen kitöltött, veszélytelenséget igazoló nyilatkozatot kell csatolni. Az alkalmazott biztonsági és szennyezés-mentesítési intézkedéseket feltétlenül be kell tartani. ( fejezet 11 Oldal 122) FONTOS TUDNIVALÓ Szükség esetén a veszélytelenséget igazoló nyilatkozat letölthető az internetről a következő címen: Ártalmatlanítás FIGYELEM Egészségre veszélyes és/vagy forró szállított közegek, segéd- és üzemanyagok Személyek és a környezet veszélyeztetése! Az öblítőközeget, valamint adott esetben a maradék közeget fel kell fogni, és ártalmatlanítani kell. Szükség esetén védőruhát és védőmaszkot kell viselni. Az egészségre veszélyes anyagok ártalmatlanítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket be kell tartani. 1. A szivattyút/szivattyúaggregátot szét kell szerelni. A szétszereléskor a zsírokat és kenőfolyadékokat össze kell gyűjteni. 2. A szivattyú szerkezeti anyagait szét kell válogatni, pl.: - fém - műanyag - elektronikai hulladék - zsírok és olajok 3. Az ártalmatlanítani a helyi előírások szerint, illetve szabályozott módon kell végezni. Amacan P 15 / 124

16 4 A szivattyú/szivattyú gépegység leírása 4 A szivattyú/szivattyú gépegység leírása 4.1 Általános leírás Csőaknaszivattyú Szivattyú gépegység folyó- és esővíz, ráccsal megtisztított háztartási és ipari szennyvizek és eleven iszap szállításához. 4.2 Megnevezés Példa: Amacan PA / 120 6UTG1 Táblázat 5: Magyarázat a megnevezéshez Adat Jelentés Amacan Típus P Járókerék kialakítása P Propeller A Nyomásfokozat A B 4 Lapátszám 800 Csőakna névleges átmérője [mm] 540 Járókerék névleges átmérője [mm] 120 Motorméret 6 Motor pólusszáma 6 Hatpólusú 8 Nyolcpólusú 10 Tízpólusú 12 Tizenkét pólusú 14 Tizennégy pólusú UT Motorváltozat UT robbanásvédelem nélkül, standard kivitel XT ATEX szerinti robbanásvédelem G1 Anyagkivitel G1 Szürkeöntvény, standard kivitel G3 Szürkeöntvény cink anódokkal és nemesacél tengellyel Típustábla a) b) KSB Aktiengesellschaft Frankenthal TYPE Amacan PA /806 UTG1 No / Q 4000 m 3 /h H 5 m TEMP. MAX. 40 C 1165 kg 2011 MOTOR IP 68 SUBM. MAX. 30 m CLASS H R22L ~ M.-No P 2 80 kw 400/690 V 50 Hz cosφ 0, min /86 A IA/IN 4,7 S1 DE WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN EN WARNING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED FR AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION Mat. No ZN M KSB Aktiengesellschaft Frankenthal TYPE Amacan PA /806 XTG1 No / II2G Ex dc IIB T3 Q 4000 m 3 /h H 5 m 2014 TEMP. MAX. 40 C 1165kg MOTOR IP 68 SUBM. MAX. 30 m CLASS H R22L ~ M.-No P 2 80 kw 400/690 V 50 Hz cosφ 0, min /86 A IA/IN 4,7 S II2G Ex d IIB T3 Gb IBExU08 ATEX 1064X DE WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN EN WARNING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED FR AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION Mat. No ZN M ábra 3: Típustábla (példa) a) normál szivattyú gépegység b) robbanásbiztos szivattyú gépegység 1 Megnevezés 2 KSB rendelési szám 3 Szállított mennyiség 4 Szállított közeg és környezet maximális hőmérséklete 5 Védelem típusa 6 Motor típusa 7 Méretezési teljesítmény 8 Méretezési fordulatszám 9 Méretezési feszültség 10 Méretezési áramerősség 11 Emelőmagasság 12 Gyártási év 13 Teljes tömeg 14 Maximális bemerülési mélység 16 / 124 Amacan P

17 4 A szivattyú/szivattyú gépegység leírása 15 Tekercselés szigetelésének hőosztálya 16 Motorszám 17 Teljesítménytényező a méretezési pontban 18 Méretezési frekvencia 19 Üzemmód 20 Indítási áram viszonyszáma 21 A merülőmotor Atex-jelölése 22 A szivattyú gépegység Atex-jelölése 4.4 Szerkezeti felépítés Építési mód Teljesen elárasztható csőaknaszivattyú (merülőmotoros szivattyú) Nem önfelszívó Blokkrendszerű kivitel Egyfokozatú Függőleges felállítás Hajtás Háromfázisú, váltakozó áramú aszinkronmotor rövidre zárt forgórésszel A robbanásbiztos szivattyú gépegységeknél a beépített motor gyújtásvédelme Ex d IIB típusú. Védelem típusa IP68 az EN 60529/IEC529 szerint Tengelytömítés Két egymás mögé elhelyezett, forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítés folyadéktartállyal Felfogókamra Járókerék kialakítása Axiális propeller ECB-kivitelben Csapágyazás Zsírkenéssel ellátott gördülőcsapágy Táblázat 6: A felállítási módok áttekintése 4.5 Felállítási módok Hat különböző felállítási mód létezik 2) : BU csőakna Átbukó kimenet nyitott beömlőkamrában CU csőakna Padló alatti kimenet nyitott beömlőkamrában DU csőakna Padló feletti nyomócsonk nyitott beömlőkamrában 2) A különböző felállítási módokra vonatkozó információkat (az alapozás mérete, beömlőkamra stb.) megtalálja a felállítási tervekben Amacan P 17 / 124

18 4 A szivattyú/szivattyú gépegység leírása BG csőakna Átbukó kimenet fedett beömlőkamrában, alacsony szívóoldali üzemi vízszint esetén CG csőakna Padló alatti kimenet fedett beömlőkamrában, alacsony szívóoldali üzemi vízszint esetén DG csőakna Padló feletti nyomócsonk fedett beömlőkamrában, alacsony szívóoldali üzemi vízszint esetén 4.6 Felépítés és működés Kivitel Működésmód ábra 4: Amacan axiális propellerrel 1 Szívócsonk (bevezető fúvóka) 2 Járókerék 3 Vezetőlapát-ház 4 Villanymotor 5 Tengely 6 Motoroldali csapágy 7 Csapágytartó 8 Szivattyúoldali csapágy 9 Szivattyúoldali csapágyház 10 Tengelytömítés A áramló közeg szivattyúba való beömlése és a szivattyúból való kiömlése is tengelyirányban történik. A hidraulika a motortengely meghosszabbítására van rögzítve. A tengelyt közös csapágyazás vezeti meg. A szállított közeg a szívócsonkon (1) keresztül tengelyirányban lép be a szivattyúba (bevezető fúvóka), ahol a forgó járókerék (2) forgó mozgásban gyorsítja. Az ehhez szükséges energia az elektromotortól (4) a tengelyen (5) át érkezik a járókerékhez 18 / 124 Amacan P

19 4 A szivattyú/szivattyú gépegység leírása Tömítés Felügyeleti berendezések (2). A vezetőlapátházban (3) a szállított közeg mozgási energiája nyomási energiává alakul, és a forgómozgás tengely irányú áramlássá alakítja. A házhoz menő tengelyátvezetést a szállított közeggel szemben tengelytömítés (10) tömíti. A tengely csapágyazása (5) két gördülőcsapágyban (6 és 8) történik, amelyek a csapágyházban (9) és a csapágytartóban (7) találhatók. A szivattyú két egymás melletti, a forgásiránytól független tengelytömítéssel van tömítve. A tömítések között található kenőanyagkamra a csúszógyűrűs tömítések hűtését és kenését szolgálja. A szivattyú gépegységek teljes körűen fel vannak szerelve érzékelőkkel. Standard Motorhőmérséklet-ellenőrzés Csapágyhőmérséklet-ellenőrzés az alsó csapágyon A csúszógyűrűs tömítőrendszer szivárgásellenőrzése Szivárgásérzékelők a motor- és csatlakozótérben Opció Csapágyhőmérséklet-ellenőrzés a felső csapágyon 3) Rezgésérzékelő kiegészítő tekercshőmérséklet-ellenőrzés Pt100 ellenállás-hőmérővel 4.7 Szállítási terjedelem Kiviteltől függően a következő tételek tartoznak a szállítási terjedelembe: komplett szivattyú gépegység elektromos csatlakozóvezetékekkel O-gyűrű tartalék típustábla opcionális: tartókötél tartozékok a vezetékek szereléséhez - szerelvény - feszítőcsavar - támasztóelem - bilincs - csőbilincsek kábelharisnyák talajborda a talaj örvénylő mozgásának megakadályozásához csőakna FONTOS TUDNIVALÓ A szállítási terjedelembe tartozik egy külön típustábla. Ezt a táblát jól látható módon helyezze el a beépítési helyen kívül pl. kapcsolószekrényen, csővezetéken vagy konzolon. 4.8 Méretek és tömegek A méret- és tömegadatokat a felállítási terv vagy a szivattyú gépegység adattáblája tartalmazza. 3) beépítési méret esetén standard kivitel Amacan P 19 / 124

20 5 Felállítás/beépítés 5 Felállítás/beépítés 5.1 Biztonsági rendelkezések VESZÉLY Szakszerűtlen felállítás robbanásveszélyes területeken Robbanásveszély! A szivattyúaggregát megrongálódása! Tartsa be a helyi érvényű robbanásvédelmi előírásokat. Vegye figyelembe a szivattyú és a motor adatlapján és gyári adattábláján található adatokat. VESZÉLY Személyek tartózkodása a beömlőkamrában a szivattyú gépegység működése közben Áramütés / sérülésveszély! Soha ne indítsa el a szivattyú gépegységet, ha a beömlőkamrában még emberek tartózkodnak. FIGYELEM Nem engedélyezett szilárdanyagok (szerszámok, csavarok stb.) a szivattyúaknában és a beömlő medencében a szivattyú gépegység bekapcsolásakor Személyi és anyagi károk keletkezésének veszélye! Elárasztás előtt ellenőrizze a szivattyúaknát és a beömlő medencét, hogy található-e bennük nem megengedett szilárdanyag, szükség esetén távolítsa el azokat. 5.2 Felállítás előtti ellenőrzés Az építmény kialakításának ellenőrzése Az építmény kialakítását a méretlapon/felállítási terven feltüntetett méretek szerint kell előkészíteni.. Tartalék típustábla Üzemi adatok ellenőrzése A szivattyú gépegység csőaknában történő elhelyezése előtt hasonlítsa össze a típustáblán feltüntetett adatokat a megrendelés és a berendezés adataival. A szállítási terjedelem tartalmaz egy külön, a vezeték végére erősített típustáblát, amely a szivattyú és a motor adatait tartalmazza. 1. Ezt a táblát jól látható módon helyezze el a csőaknán kívül (pl. kapcsolószekrény, csővezeték, konzol). Olajszivárgásnyomok vizsgálata szemrevételezéssel A csúszógyűrűs tömítés kenőfolyadék szintjének ellenőrzése A kenőfolyadék-kamra gyárilag környezetbarát, nem mérgező kenőfolyadékkal van feltöltve. A szivattyú gépegység vízszintes helyzetben, megfelelő szállítóállványon kerül kiszállításra. 1. Ha a vezetőlapátház, járókerék, szállítóállvány körül nem láthatók olajszivárgásnyomok, a kenőfolyadék-kamra előírásszerűen van feltöltve. 2. Ha a vezetőlapátház, járókerék, szállítóállvány körül olajszivárgásnyomok láthatók, a kenőfolyadék-kamrát fel kell tölteni. 20 / 124 Amacan P

21 5 Felállítás/beépítés FD ábra 5: A kenőfolyadék szintjének ellenőrzése Táblázat 7: Szimbólumok,ill. különleges karakterek magyarázata Szimbólum Magyarázat A megjelölt tömítőfelületeket mindig folyékony tömítőanyaggal (pl. FD Hylomar SQ32M) lássa el. 1. Fektesse vízszintes helyzetbe a szivattyú gépegységet, és biztosítsa elgurulás ellen. ( fejezet Oldal 11) 2. A lefektetés során ügyelje arra, hogy a leürítő csavar felülre kerüljön. 3. Távolítsa el a leürítő csavart Távolítsa el a leürítő csavart és a tömítőgyűrűt A vezetőlapátház furatán át világítsa meg a kenőfolyadék-kamra nyílását. Ha a kenőfolyadék szintje eléri a nyílást, szerelje vissza a leürítő csavart új tömítőgyűrűvel , illetve a leürítő csavart Ha a kenőfolyadék szintje a nyílás alatt van, töltse után a kenőfolyadékot. ( fejezet Oldal 55) 6. Csavarozza vissza a leürítő csavart és az új tömítést Csavarja be újra a leürítő csavart FONTOS TUDNIVALÓ Amennyiben több, mint 1,5 l kenőfolyadék hiányzik, az a csúszógyűrűs tömítés hibájára utal. Ezzel kapcsolatosan lásd még: A csúszógyűrűs tömítés kenőfolyadék szintjének ellenőrzése [ 20] A forgásirány ellenőrzése VESZÉLY A szivattyú gépegység szárazonfutása Robbanásveszély! A robbanásvédett szivattyú gépegységek forgásirány-ellenőrzését a robbanásveszélyes területen kívül végezze el. Amacan P 21 / 124

22 5 Felállítás/beépítés FIGYELEM Szakszerűtlen kezelés a felállítás/lefektetés során Személyi sérülések és anyagi károk! A szivattyú/szivattyú gépegység mérete szerint egy vagy két emelőszerkezettel végezze az emelést. Megfelelő eszközökkel biztosítsa a szivattyú gépegységet felborulás és elgurulás ellen. Az emelés során tartson elegendő biztonsági távolságot (lengőmozgás lehetséges). További alátétekkel biztosítsa a szállítási alapot felbillenés ellen. FIGYELEM Szivattyú gépegység szakszerűtlen felállítása forgásirány vizsgálatakor Személyi és anyagi károk keletkezésének veszélye! Megfelelő eszközökkel biztosítsa a szivattyú gépegységet megbillenés és felborulás ellen. FIGYELEM Kéz illetve idegen test a szivattyúházban Sérülésveszély, a szivattyú megrongálódásának veszélye! Sem kézzel, sem más tárggyal nem szabad a szivattyú belsejébe nyúlni. Ellenőrizni kell, hogy nincs-e idegen test a szivattyú belsejében. Hozzon megfelelő biztonsági intézkedéseket (pl. viseljen védőszemüveget stb.). VIGYÁZAT A szivattyúaggregát szárazonfutása Erősebb rezgések! Csúszógyűrűs tömítések és csapágyak sérülése! A szivattyúaggregát a szállított közegen kívül legfeljebb 60 másodpercig lehet bekapcsolva. A forgásirány ellenőrzése a szivattyú gépegység beépítése előtt, vagyis száraz állapotban történik. 1. Állítsa a szivattyú gépegységet függőleges helyzetbe, közben ügyeljen rá, hogy a felállítási felület sík legyen, és biztosítsa felborulás ellen. ( fejezet Oldal 11) 2. Csatlakoztassa a szivattyú gépegységet az elektromos hálózathoz és kapcsolja be. 3. Ellenőrizze a forgásirányt a következők szerint: 1. Ha felülről belenéz a vezetőlapát házába, a járókeréknek az óramutató járásával megegyező irányban kell forognia. 2. Figyelje meg a járókerék forgásirányát. Annak meg kell egyeznie a vezetőlapátházon feltüntetett, forgásirányt jelző nyíl irányával. 4. Hibás forgásirány esetén ellenőrizze az elektromos csatlakozást és szükség esetén a kapcsolóberendezést. Ezután ismételje meg a forgásirány ellenőrzését. 5. Sikeres forgásirány-ellenőrzés után jelölje meg a csatlakozókapcsokhoz kapcsolódó vezetékvégeket a kapcsolószekrényben. 6. Válassza le az elektromos csatlakozót, és biztosítsa véletlen újrabekapcsolás ellen. 22 / 124 Amacan P

23 5 Felállítás/beépítés FIGYELEM A szivattyúaggregát véletlen bekapcsolása Mozgó szerkezeti elemek miatti sérülésveszély! A szivattyúaggregátot biztosítani kell a véletlen bekapcsolás ellen! A szivattyúaggregáton bármilyen munkát csakis lekapcsolt elektromos csatlakozások mellett szabad végezni. 5.3 Szivattyú gépegység leengedése a csőaknába VESZÉLY Szakszerűtlen szállítás A lezuhanó alkatrészek életveszélyes sérüléseket okozhatnak! A szivattyú gépegység megrongálódása! A teheremelő eszköz rögzítéséhez használja az erre kialakított függesztési pontot (szivattyú fogantyúja). Soha ne függessze fel a szivattyú gépegységet a csatlakozóvezetéknél fogva. A szállítási terjedelembe tartozó emelőláncot/ kiemelő kötelet kizárólag szivattyú gépegység szivattyúaknából történő kiemelésére ill. oda leengedésére használja. Biztonságosan akassza az emelőláncot/ kiemelő kötelet a szivattyúra és a darura. Csak bevizsgált, megfelelően jelölt és engedélyezett teheremelő eszközöket használjon. Vegye figyelembe a helyi szállítási előírásokat. Tartsa be a teheremelő eszköz gyártói dokumentációjában foglaltakat. A teheremelő eszköz teherbíró képessége legyen nagyobb, mint az emelendő gépcsoport típustábláján megadott tömeg. Vegye figyelembe az emelendő berendezésrészeket is. VESZÉLY Szakszerűtlen felállítás robbanásveszélyes területeken Robbanásveszély! A szivattyúaggregát megrongálódása! Tartsa be a helyi érvényű robbanásvédelmi előírásokat. Vegye figyelembe a szivattyú és a motor adatlapján és gyári adattábláján található adatokat. FIGYELEM Bezuhanás nem biztosított csőaknába Sérülésveszély! A nyitott csőaknát a teljes be- és kiszerelési folyamat alatt biztosítani kell bezuhanás ellen. Gondoskodjon megfelelő zárószerkezetről Tudnivalók a helyes beépítéshez A talajborda elengedhetetlen a szivattyú gépegység hozzáfolyási körülményeihez. Megakadályozza a folyadékszint alatti örvénylések kialakulását (örvénylés a padlón), amely többek között a teljesítmény visszaeséséhez vezethet. Optimális hozzáfolyási körülmények kialakításához vegye figyelembe a következő utasításokat: 1. Vegye figyelembe az építmény kialakítását! A talajbordát a felállítási terv szerint, körkörös alakzatban kell elhelyezni a csőakna alatt. Amacan P 23 / 124

24 5 Felállítás/beépítés ábra 6: Talajborda beépítési helye 1 Talajborda 2 Csőakna 3 Beömlőkamra 2. Vegye figyelembe a szivattyú gépegység beépítési irányát! A szivattyú gépegységet úgy engedje le a csőaknába, hogy a bevezető fúvókában elhelyezett csavarodásgátló bordák (2) iránya megegyezzen a talajbordák (3) irányával. Viszonyítási pontként használja a szivattyú gépegység kengyelkialakítását. A kengyel (1) és a csavarodásgátló bordák (2) iránya megegyezik ábra 7: Szivattyú gépegység beépítési helyzete 1 Kengyel 2 Csavarodásgátló bordák 3 Talajborda Beépítés tartókötél nélkül VIGYÁZAT Szakszerűtlen szerelés A szivattyú gépegység megrongálódása! Ellenőrizze, hogy a szivattyú gépegység előírásszerűen helyezkedik-e el a csőaknában. 24 / 124 Amacan P

25 5 Felállítás/beépítés ábra 8: O-gyűrű behelyezése A szivattyú gépegység felállítását alapvetően a felállítási terv/méretlap alapján kell elvégezni. 1. Ha nincs előszerelve, helyezze a gépegységgel együtt szállított O-gyűrűt a vezetőlapátházba Akassza be a daruhorgot a szivattyú gépegység kengyelébe. 3. Helyezze középpontosan a szivattyú gépegységet a csőakna fölé, és lassan engedje le, amíg a szivattyú gépegység el nem éri az ajánlott pozíciót. ( fejezet Oldal 23) ( fejezet Oldal 23) 4. Húzza fel kézzel a csatlakozóvezetékeket, adott esetben kábelharisnyával rögzítse a szivattyúaknához. Eközben ne emelje ki a szivattyú gépegységet a helyéről. X X ábra 9: Kábelharisnya rögzítése Beépítés tartókötéllel A szivattyú gépegység felállítását alapvetően a felállítási terv/méretlap alapján kell elvégezni. A szivattyú gépegység beépítése előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a tartókötelet. Ne lépje túl a megengedett terhelhetőséget. X X ábra 10: X = a terhelhetőség jelölése Tartókötél Bilincs VIGYÁZAT Szakszerűtlen szerelés A szivattyú gépegység megrongálódása! Ellenőrizze, hogy a szivattyú gépegység előírásszerűen helyezkedik-e el a csőaknában. Amacan P 25 / 124

26 5 Felállítás/beépítés VIGYÁZAT A szivattyú gépegység leesése a be- és kiszerelés során A gép- és a berendezés megsérülhet! Soha ne használjon feszítőcsavart vagy bilincset a szivattyú gépegység emeléséhez. Kizárólag teherhordó fület használjon. ( fejezet 9.2 Oldal 90) FONTOS TUDNIVALÓ A feszítőzár felszerelése előtt ellenőrizze a hozzá tartozó biztosító szeget, nincs-e rajta repedés, illetve kitörés. Megrongálódás esetén feltétlenül használjon új biztosító szeget. A megfelelően méretezett emelőszerkezet rendelkezésre áll. Megtörtént a tartókötél ellenőrzése szemrevételezéssel. Megtörtént a feszítőzár biztosító szegének ellenőrzése, hogy nincs-e rajta sérülés ábra 11: O-gyűrű behelyezése 1. Ha nincs előszerelve, helyezze a gépegységgel együtt szállított O-gyűrűt a vezetőlapátházba ábra 12: A szivattyú gépegység megemelése és elhelyezése 2. Akassza be a szerelőláncot vagy -kötelet (1) az emelőszerkezet (2) futómacskájába (4). 3. Rögzítse a tartókötelet (5) bilinccsel a kengyelen. Horganyzott kivitel esetén a csapot Loctite 243 csavarrögzítővel biztosítsa a bilincsen. ( fejezet 9.2 Oldal 90) Ellenőrizze a tartókötél szerelési irányát, a szabad teherhordó fül (6) a szivattyú gépegységtől távol legyen. 4. Részben tekercselje le a tartókötelet és a csatlakozóvezetéket. 5. Engedje le a szivattyú gépegységet a csőaknába, hogy a kengyel a csőaknából kiemelkedjen és hozzáférhető legyen. 6. A munkavégzés helyét leszámítva biztonságosan fedje le a csőaknát. 26 / 124 Amacan P

27 5 Felállítás/beépítés 7. Akassza be a tartókötél (5) első fülét a szerelőkötélbe (1), így pozicionálja a szivattyú gépegységet a csőakna felett szerelésre készen. 8. Akassza ki az emelőszerkezet horgát a tartókötél füléből, és állítsa feljebb az emelőszerkezetet ábra 13: A vezérlő- és az erőátviteli vezeték biztosítása c 9. Akassza be a vezérlővezetéket (7) és az elektromos erőátviteli vezetéket (8) kenderkötéllel (9) az emelőszerkezet daruhorgába (3). 10. Vágja méretre az alakos darabot (a) úgy, hogy az kötélhüvelytől kötélhüvelyig érjen. d b e a ábra 14: Vezetékelrendezés keresztmetszete f 11. Helyezze a tartókötelet (f) és a vezérlővezetéket (c) az alakos darabba (a), és ügyeljen arra, hogy mindkettő a megfelelő csatornába kerüljön. 12. Feszítse meg a csatlakozóvezetékeket a daruhorgon keresztül fektetett kenderkötéllel. 13. Helyezze az elektromos erőátviteli vezetékeket (b) a szerelvény (a) vájatába és alulról kezdve rögzítse műanyag tömlővel burkolt (e) csőbilincsekkel (d). 14. Az egyes kötéldarabok között található teherhordó fülek közelében készítsen elő minden csatlakozóvezetéket hurok alakúra és rögzítse azokat a felettük lévő kötélrésznél. 15. Lassan, lépésenként engedje le a szivattyú gépegységet a csőaknába, és rendszeres távolságonként rögzítse a vezetékköteget a beburkolt csőbilincsekkel. 16. A kiálló, éles szélű kötélvégekre (pl. a kötélhüvelyre) húzzon zsugortömlőt, hogy az erőátviteli- és vezérlővezetékek sérülését megelőzze. Amacan P 27 / 124

28 5 Felállítás/beépítés ábra 15: A szivattyú gépegység leengedése 17. Az utolsó lépésnél akassza be a tartókötelet a kengyellel és a feszítőzárral egy (a csőaknában vagy a szerkezeten elhelyezett) felfüggesztő szembe. A feszítőzár biztosítása biztonsági szeggel történik. Az átdugást követően a biztosító szeg szárait hajtsa fel egymással szemben (szétfeszítés). 18. A feszítőzárat addig feszítse, míg a vezetékköteg megfeszül anélkül, hogy a szivattyú az ülékről felemelkedne. 19. Akassza ki az emelőszerkezet horgát a teherhordó fülből, vegye le a kenderkötelet a csatlakozóvezetékekről és vezesse a kapcsolószekrényhez! 20. A legfelső, szabadon függő teherhordó fület rögzítse a vezetékkötegen, hogy elkerülje az áramlásból adódó kopásokat és zajokat. 21. Távolítsa el a csőakna biztonsági fedelét és szerelje rá a normál fedelet. Tömítse a vezetékátmeneteket, ha vannak! Beépítés tartókötéllel és támasztóelemmel A szivattyú gépegység felállítását alapvetően a felállítási terv/ méretlap alapján kell elvégezni. A szivattyú gépegység beépítése előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a tartókötelet. Ne lépje túl a megengedett terhelhetőséget. 28 / 124 Amacan P

29 5 Felállítás/beépítés X X ábra 16: X = a terhelhetőség jelölése Tartókötél Bilincs VIGYÁZAT Szakszerűtlen szerelés A szivattyú gépegység megrongálódása! Ellenőrizze, hogy a szivattyú gépegység előírásszerűen helyezkedik-e el a csőaknában. VIGYÁZAT A szivattyú gépegység leesése a be- és kiszerelés során A gép- és a berendezés megsérülhet! Soha ne használjon feszítőcsavart vagy bilincset a szivattyú gépegység emeléséhez. Kizárólag teherhordó fület használjon. ( fejezet 9.2 Oldal 90) FONTOS TUDNIVALÓ A feszítőzár felszerelése előtt ellenőrizze a hozzá tartozó biztosító szeget, nincs-e rajta repedés, illetve kitörés. Megrongálódás esetén feltétlenül használjon új biztosító szeget. A megfelelően méretezett emelőszerkezet rendelkezésre áll. A támasztóelemet előszerelt állapotban leszállították és rendelkezésre áll. Megtörtént a tartókötél ellenőrzése szemrevételezéssel. Megtörtént a feszítőzár biztosító szegének ellenőrzése, hogy nincs-e rajta sérülés ábra 17: O-gyűrű behelyezése 1. Ha nincs előszerelve, helyezze a gépegységgel együtt szállított O-gyűrűt a vezetőlapátházba 112. Amacan P 29 / 124

30 5 Felállítás/beépítés ábra 18: A szivattyú gépegység megemelése és elhelyezése 2. Akassza be a szerelőláncot vagy -kötelet (1) az emelőszerkezet (2) futómacskájába (4). 3. Rögzítse a tartókötelet (5) bilinccsel a kengyelen. Ellenőrizze a tartókötél szerelési irányát, a szabad teherhordó fül (6) a szivattyú gépegységtől távol legyen. 4. Részben tekercselje le a tartókötelet és a csatlakozóvezetéket. 5. Engedje le a szivattyú gépegységet a csőaknába, hogy a kengyel a csőaknából kiemelkedjen és hozzáférhető legyen. 6. A munkavégzés helyét leszámítva biztonságosan fedje le a csőaknát. 7. Akassza be a tartókötél (5) első fülét a szerelőkötélbe (1), így pozicionálja a szivattyú gépegységet a csőakna felett szerelésre készen. 8. Akassza ki az emelőszerkezet horgát a tartókötél füléből, és állítsa feljebb az emelőszerkezetet ábra 19: A vezérlő- és az erőátviteli vezeték biztosítása 9. Akassza be a vezérlővezetéket (7) és az elektromos erőátviteli vezetéket (8) kenderkötéllel (9) az emelőszerkezet daruhorgába (3). 10. Vágja méretre az alakos darabot (a) úgy, hogy az kötélhüvelytől kötélhüvelyig érjen. 30 / 124 Amacan P

31 5 Felállítás/beépítés c d b e a ábra 20: Vezetékelrendezés keresztmetszete f 11. Helyezze a tartókötelet (f) és a vezérlővezetéket (c) az alakos darabba (a), és ügyeljen arra, hogy mindkettő a megfelelő csatornába kerüljön. 12. Feszítse meg a csatlakozóvezetékeket a daruhorgon keresztül fektetett kenderkötéllel. 13. Helyezze az elektromos erőátviteli vezetékeket (b) a szerelvény (a) vájatába és alulról kezdve rögzítse műanyag tömlővel burkolt (e) csőbilincsekkel (d). 14. Lassan, lépésenként engedje le a szivattyú gépegységet a csőaknába, és rendszeres távolságonként rögzítse a vezetékköteget a beburkolt csőbilincsekkel. 15. Az egyes kötéldarabok között található teherhordó fülek közelében készítsen elő minden csatlakozóvezetéket hurok alakúra és rögzítse azokat a felettük lévő kötélrésznél. 16. A kiálló, éles szélű kötélvégekre (pl. a kötélhüvelyre) húzzon zsugortömlőt, hogy az erőátviteli- és vezérlővezetékek sérülését megelőzze. 17. A támasztóelemnek 59-7 a tartókötélen elfoglalt helyzetétől függően és a felállítási mód figyelembevételével vágja méretre az alakos idomot, a tartókötelet, majd helyezze be a vezérlővezetéket. 18. Helyezze be az elektromos erőátviteli vezetékeket (b) az alakos idom (a) vájatába és rögzítse műanyag tömlővel burkolt csőbilincsekkel (d). X X *) 50 **) (185, 81-39) ábra 21: Tartókötél támasztóelemmel, méretek mm-be *) A vezeték-keresztmetszet függvényében, **) 1 vagy 3 kötél esetén = 30 mm 19. A támasztóelemet 59-7 a vezetőlappal 55-1 a tartókötélhez (f) kell szorítani. 20. A vezetőlapon lévő csavarkötést oldja meg, a vezetőlap bilincsét helyezze a tartókötél köré. Amacan P 31 / 124

32 5 Felállítás/beépítés 21. A vezetőlap lemezét 185, beleértve az üvegszál-erősítésű rudat is, hatlapfejű csavarral 901, alátéttel 550 és kalapos anyacsavarral 920 csatlakoztassa a bilincshez, húzza meg erősen és biztosítsa Loctite 243 csavarrögzítővel. ( fejezet 9.2 Oldal 90) FONTOS TUDNIVALÓ A támasztóelem erősen rá kell szoruljon a tartókötélre. Ha szükséges, a bilincset alá kell támasztani. 22. Az alakos darabot úgy kell méretre vágni, hogy elérjen a következő kötélhüvelyig. Eközben ügyeljen a támasztóelem környékére. 23. Vezesse az erőátviteli és a vezérlővezetékeket megfeszítve a támasztótest mellett a következő csőbilincshez és ott rögzítse. ábra 22: A szivattyú gépegység leengedése 24. Fokozatosan és lassan eressze tovább a szivattyú gépegységet a csőaknába. Csőbilincsekkel rögzítse a vezetékköteget. 25. Az utolsó lépésnél akassza be a tartókötelet a kengyellel és a feszítőzárral egy (a csőaknában vagy a szerkezeten elhelyezett) felfüggesztő szembe. A feszítőzár biztosítása biztonsági szeggel történik. Az átdugást követően a biztosító szeg szárait hajtsa fel egymással szemben (szétfeszítés). 26. A feszítőzárat addig feszítse, míg a vezetékköteg megfeszül anélkül, hogy a szivattyú az ülékről felemelkedne. 27. Akassza ki az emelőszerkezet horgát a teherhordó fülből, vegye le a kenderkötelet a csatlakozóvezetékekről és vezesse a kapcsolószekrényhez! 28. A legfelső, szabadon függő teherhordó fület rögzítse a vezetékkötegen, hogy elkerülje az áramlásból adódó kopásokat és zajokat. 29. Távolítsa el a csőakna biztonsági fedelét és szerelje rá a normál fedelet. Tömítse a vezetékátmeneteket, ha vannak! 32 / 124 Amacan P

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-szivattyú Amarex N S 32-160 Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 39024180 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-Y/ szériától 03w0 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Processz szivattyú RPH Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató RPH Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-V/ szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Kiadás: 12.2009 610.44440.77.000 Kezelési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Részletesebben

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4104146- Ed.1-11/06 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra 2 4. ábra 5. ábra 6. ábra 7. ábra 3 8. ábra 4 8. ábra 5 9. ábra 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Geberit UNIVERSAL. Operation Manual. Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento

Geberit UNIVERSAL. Operation Manual. Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento Geberit UNIVERSAL Operation Manual Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento Biztonság Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Biztonság Alapvet biztonsági el írások - A szerszám

Részletesebben

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung AL-KO Schneefräse Snowline 46E Betriebsanleitung 474 90_b I 0 / 0 D D...5 EN... FR...9 IT...6 SL... HR...40 SR...47 PL...54 CS...6 SK...68 HU...75 DA...8 SV...89 NO...96 FI...0 ET...0 LT...7 LV...4 RO...

Részletesebben

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Nyomásfokozó berendezés Hyamat V S-V/1 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hyamat V Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC Edition: 1.12.2009 BA 146/1-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC V-VGA 4 6 V-VGC 4 6 V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Hungary Tel.: 34/487-122 Fax: 34/382-452 Elıszó Jelen gépkönyv a cégünk által gyártott TEK evaporatív kondenzátorcsaládra

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató

Eredeti üzemeltetési útmutató Edition: 1.4.2014 BA 231-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VC 50 75 100 150 Vacuum pump Vákuumszivattyú V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Üzemeltetési utasítás Emelővillás vontató targonca KANVAN-05 1051 Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EUmegfelelőséginyilatkozat,EUmegfelelőségijelzés...

Részletesebben

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Használati utasítás EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz SÜDDEUTSCHLAND COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Telefon: (36 1) 250 5060 Telephely: Óbudai Telefax: (36 1) 368 8412 Hajógyári Sziget E-mail: compteur@axelero.hu Postacím: 1306 http://www.compteur.hu

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200 Ütve csavarhúzó gép TW0200 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében addig ne vegye használatba a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette ezt a Használati Utasítást.

Részletesebben

Használati utasítás. 301 plus

Használati utasítás. 301 plus Használati utasítás 301 plus Tartalomjegyzék W&H szimbólumok...3 1. Bevezetés...4 5 2. Kicsomagolás...6 3. Szállítási terjedelem...7 4. Biztonsági tájékoztató...8 5. Az előlap ismertetése...9 6. A hátlap

Részletesebben

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz Kongskilde - Polska Spółka z o.o. ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno, Polska tel: (024) 355 15 15, fax: (024) 355 15 35 E-mail: mail@kpl.kongskilde.com VIBRO MASTER Kezelési utasítás VIBRO MASTER Magágykészítő

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocraft exclusiv Gázüzemű kondenzációs kazán VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás { STIHL SG 5, 7 Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. Ehhez

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Csiszoló zsiráf Modell: DED7743

Csiszoló zsiráf Modell: DED7743 Csiszoló zsiráf Modell: DED7743 DEDRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Érvényes: 2013. január 1. után vásárolt termékekre Csiszolófej Hosszabbító kar zár Csiszológép hosszabbító kar Fordulat sebesség

Részletesebben

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GHS 510 P #94001 8 Magyar HU Eredeti használati utasítás SÖVÉNYNYÍRÓ English GB Original Operating Instructions ELECTRIC VERTICUTTER Français FR 13 Mode d'emploi original SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE Ceština

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép GS D1150428 - - 1025 *D1150428-1025* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú HU Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke Kezelési utasítás az Cayron 200 Cayron 200 V Váltva forgató eke MG5154 BAG0132.8 02.16 Nyomtatták Németországban hu Olvassa el és értelmezze ezt a használati utasítást az első üzembe helyezés előtt! Jövőbeni

Részletesebben

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez 1 Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez Gyártó: DECA SA San Marino Forgalmazó: Hód-Welding Kft 6800 Hódmezővásárhely Könyves u. 29 Tel: +36 62 534 830 Használati utasítás SW ponthegesztő

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Helytelen felszerelés

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX Mulcskultivátor MG5259 BAG0112.5 06.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el

Részletesebben

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,142,1431 Használati útmutató A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 1. Megjegyzések

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

gyümölcsbetakarító rázógép

gyümölcsbetakarító rázógép LIPCO Kezelési útmutató HSA típusú gyümölcsbetakarító rázógép Gyártja:Lipco GmbH Forgalmazza: BARTIFARM KFT Am Fuchsgraben 5 b 6345 Nemesnádudvar D-77880 Sasbach Petőfi út 89 Tel: 49 7841 209 440 Tel:

Részletesebben

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Használati utasítás U 51171377 11.14 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - Használati utasítás 51264328 11.14 ESE 220 ESE 320 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Használati útmutató. Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ. Termék kód: 123480

Használati útmutató. Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ. Termék kód: 123480 Használati útmutató Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ Termék kód: 123480 Tisztelt Vásárló! Köszönjük megtisztelı bizalmát, hogy cégünk készülékét vásárolta! A SALGÓ tőzhely egy nagyon közkedvelt készülék

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11 EFG 213-320 06.08- Használati útmutató U 51100018 07.11 El szó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13.

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13. Leica Lino L4P1 Áttekintés 2 Műszaki adatok 3 A műszer beállítása 4 Műveletek 7 Üzenetkódok 9 A pontosság ellenőrzése 10 Karbantartás 13 Garancia 14 Biztonsági előírások 15 Leica Lino L4P1 1 Áttekintés

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA TERMÉKÜNKET! FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A ROLLER ÖSSZESZERÉLÉSE ÉS HASZNÁLATA

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA FIGYELMEZTETÉS! A versenyzés veszélyes sport! Olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a veszély mindig

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

STIHL MS 460 R. Használati utasítás

STIHL MS 460 R. Használati utasítás { STIHL Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. Ehhez a használati

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Szakcég részére Szerelés

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12 83252712 1/2011-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 5 1.1 Üzemeltetői útmutató... 5 1.1.1 Szimbólumok... 5 1.1.2 Célcsoport... 5 1.2 Szavatosság és jótállás... 6 2 Biztonság... 7 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS ELEPÍÉSI ÚMUAÓ Levegő víz hőszivattyú»» WPL AS»» WPL ACS»» WPL 0 A»» WPL 0 AC»» WPL A»» WPL AS»» WPL AC»» WPL ACS ARALOM KÜLÖNLEGES UDNIVALÓK KEZELÉS. Általános tudnivalók. Biztonsági tudnivalók.

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! Beépítési és üzemeltetési utasítás 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! 1 1. 2. 3. 2 Tartalomjegyzék 1 Általános... 4 2 Biztonság... 4 2.1 Az utasítások jelzése az üzemeltetési utasításban... 4 2.2 Személyek

Részletesebben