Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)"

Átírás

1 Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés

2 Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa be a biztonsági tudnivalókat. Ez az útmutató a termék részét képezi. Az útmutatót a termék élettartama alatt meg kell őrizni. Az útmutatót a termék minden további felhasználójának vagy birtokosának tovább kell adni. A dokumentum célja: Ez a dokumentum információkat tartalmaz a szerelő, üzembe helyező, kezelő és karbantartó személyzet számára. Feladata az eszköz telepítésének és üzembe vételének támogatása. Tartalomjegyzék 1. Biztonsági tudnivalók Alapvető biztonsági tudnivalók 1.2. Alkalmazási terület 1.3. Figyelmeztetések 1.4. Tudnivalók és szimbólumok 2. Azonosítás Típustábla 2.2. Rövid leírás 3. Szállítás, tárolás és csomagolás Szállítás 3.2. Tárolás 3.3. Csomagolás 4. Szerelés Beépítési helyzet 4.2. A kézikerék felszerelése 4.3. Hajtómű felszerelése szerelvényre Szerelvénycsatlakoztatás kuplungon keresztül 5. Elektromos bekötés Általános ismertetés 5.2. Bekötés csavaros csatlakozókapcsos (KP, KPH) dugaszoló csatlakozókkal A csatlakozótér felnyitása A vezetékek csatlakoztatása A csatlakozótér lezárása 5.3. Bekötés sorkapcsos (KES) dugaszoló csatlakozókkal A csatlakozótér felnyitása A vezetékek csatlakoztatása A csatlakozótér lezárása 5.4. Tartozékok az elektromos bekötéshez Tartókeret Védőfedél Külső földelő csatlakozó 6. Kezelés Kézi üzem A kézi üzem bekapcsolása A kézi üzem kikapcsolása 6.2. Motoros üzem oldal

3 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Tartalomjegyzék 7. Kijelzések Mechanikus állásjelző/futásjelző 8. Jelzések Visszajelzések a hajtástól 9. Üzembe helyezés Végütközők negyedfordulatú hajtásban ZÁRVA végütköző beállítása NYITVA végütköző beállítása 9.2. A kapcsolómű-tér felnyitása 9.3. Nyomatékkapcsolás beállítása 9.4. Az útkapcsolás beállítása A ZÁRVA véghelyzet beállítása (fekete mező) A NYITVA véghelyzet beállítása (fehér mező) 9.5. Köztes helyzetek beállítása Beállítás ZÁRVA futásirányba (fekete mező) Beállítás NYITVA futásirányba (fehér mező) 9.6. Próbajáratás A forgásirány ellenőrzése Az útkapcsolás vizsgálata 9.7. Elektronikus helyzettávadó RWG Méréstartomány beállítása Áramértékek illesztése LED végállásjelzés be-/kikapcsolása 9.8. Potenciométer Potenciométer beállítása 9.9. Elektronikus helyzettávadó RWG Méréstartomány beállítása Mechanikus állásjelző beállítása A kapcsolómű terének bezárása 10. Hibaelhárítás Hibák az üzembe vételnél Motorvédelem (hőmérsékletfigyelés) 11. Karbantartás és javítás Megelőző intézkedések a karbantartáshoz és a biztonságos üzemeltetéshez Leválasztás a hálózatról Karbantartás Ártalmatlanítás és újrahasznosítás 12. Műszaki adatok Műszaki adatok - Lengőhajtások 13. Alkatrészjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 lengőhajtás csavaros csatlakozókapcsos Ex dugaszoló-összekötővel (KP, KPH) SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 lengőhajtás sorkapcsos csatlakozókapcsos Ex dugaszoló-összekötővel (KES) 14. Tanúsítványok Beszerelési nyilatkozat és EK-megfelelőségi nyilatkozat ATEX-megfelelőség

4 Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Címszójegyzék... Címek

5 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Biztonsági tudnivalók 1. Biztonsági tudnivalók 1.1. Alapvető biztonsági tudnivalók Szabványok/irányelvek Az AUMA termékeinek tervezése és gyártása az elismert szabványok és irányelvek szerint történik. Ezt a beszerelési nyilatkozat és az EK-megfelelőségi nyilatkozat tanúsítja. A helyszíni szerelést, elektromos bekötést, üzembe helyezést és üzemeltetést illetően a rendszerüzemeltetőnek és a rendszer telepítőjének ügyelniük kell arra, hogy az összes jogi követelmény, irányelv, előírás, nemzeti szabályozás és ajánlás teljesüljön. Ide tartoznak többek között azon szabványok és irányelvek, mint pl. az IEC/EN "Villamos gyártmányok robbanásveszélyes gázközegekben" 14. rész: Villamos berendezések létesítése robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével). 17. rész: A robbanásveszélyes térségek villamos berendezéseinek felülvizsgálata és karbantartása (a bányák kivételével) Biztonsági előírások/figyelmeztetések Személyzeti minősítés Ezen az eszközön dolgozó személyeknek alaposan meg kell ismerniük a jelen útmutatóban megadott biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket, és a kapott utasításokat be kell tartaniuk. A terméken elhelyezett biztonsági előírásokat és figyelmeztető táblákat figyelembe kell venni a balesetek és a vagyoni kár elkerülésére. A szerelést, elektromos bekötést, üzembe helyezést, kezelést és karbantartást csak olyan szakképzett személy végezheti, akit a rendszer üzemeltetője vagy a rendszer telepítője arra felhatalmazott. Ezen a terméken végzett munkák előtt a személyzetnek el kell olvasnia és meg kell értenie ezt az útmutatót, valamint a munkavédelem elismert szabályait ismernie és azokra ügyelnie kell. A robbanásveszélyes környezetben végzett munkákra vonatkozó különleges rendelkezéseket be kell tartani. Ezen rendelkezések, szabványok és törvények betartásáért a rendszer üzemeltetője vagy a rendszer telepítője felelős. Üzembe helyezés Üzemeltetés Az üzembe helyezést előtt fontos az összes beállítás ellenőrzése abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e az alkalmazás követelményeinek. Hibás beállításnál alkalmazásfüggő veszély alakulhat ki, pl. a szerelvény vagy a berendezés károsodása. Az ebből eredő esetleges kárért a gyártó nem vállal felelősséget. A kockázatot kizárólag a felhasználó viseli. A kifogástalan és biztonságos üzemeltetés előfeltételei: Szakszerű szállítás, tárolás, felállítás, szerelés és gondos üzembe helyezés. A terméket csak kifogástalan állapotban, a jelen útmutató figyelembe vételével szabad üzemeltetni. A zavarokat és károkat haladéktalanul jelenteni és megszüntetni (megszüntettetni) kell. A munkavédelem elismert szabályaira ügyelni kell. Be kell tartani a nemzeti előírásokat. Üzemeltetés közben a ház felmelegszik és felületén > 60 C hőmérséklet alakulhat ki. Az esetleges égési sérülések megelőzése érdekében az eszközön végzett munka előtt alkalmas hőmérsékletmérő műszerrel meg kell vizsgálni a felületi hőmérsékletet és szükség esetén védőkesztyűt kell viselni. Óvintézkedések Karbantartás A helyszíni óvintézkedések megtételéért, pl. a lefedésért, lezárásért vagy a személyzet védőfelszereléséért a rendszer üzemeltetője ill. a rendszer telepítője felelős. Az eszköz biztonságos működésének garantálására a jelen útmutatóban megadott karbantartási előírásokat be kell tartani. Az eszköz módosítása csak a gyártó hozzájárulásával megengedett. 5

6 Biztonsági tudnivalók SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx Alkalmazási terület Az AUMA negyedfordulatú hajtások ipari szerelvények, mint pl. szelepek és gömbcsapok működtetésére szolgálnak. Az itt leírt eszközök az 1, 2, 21 és 22 zónák robbanásveszélyes területein való alkalmazásra készülnek. Ha a szerelvényperemen, ill. a szerelvényorsón > 40 C hőmérséklet várható (pl. forró médiumok miatt), akkor a gyártóval kell egyeztetni. A hajtások hőmérsékletjellemzőinél a nem elektromos robbanásvédelemnél a > 40 C hőmérsékletek nincsenek figyelembe véve. Egyéb alkalmazás csak a gyártó kifejezett (írásbeli) hozzájárulásával megengedett. Nem megengedett az alkalmazás pl.: EN ISO 3691 szerinti targoncáknál EN szerinti emelőszerkezeteknél DIN és szerinti személyfelvonóknál EN 81-1/A1 szerinti teherfelvonóknál mozgólépcsőknél folyamatos üzemben földbe építve tartós víz alatti alkalmazásnál (védelmi fokozatot figyelembe kell venni) a 0 és a 20. zóna robbanásveszélyes környezetében az I csoport (bányászat) robbanásveszélyes környezetében nukleáris berendezések sugárterhelt területein. Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű alkalmazás esetén felelősséget nem vállalunk. A rendeltetésszerű használathoz a jelen útmutató figyelembe vétele is hozzátartozik. Információ Az útmutató csak a jobbra forgatva záró standard kivitelre vonatkozik, vagyis arra, amelynél a meghajtott tengely az óramutató járásával megegyező irányba forgatva zárja a szerelvényt Figyelmeztetések A jelen útmutató biztonsági szempontból lényeges elemeinek kiemelésére a következő figyelmeztetések érvényesek, amelyek a megfelelő jelzőszóval (VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, VIGYÁZAT, ÉRTESÍTÉS) vannak jelölve. Közvetlenül veszélyes helyzet nagy kockázattal. A figyelmeztetés be nem tartása esetén halál vagy súlyos egészségi ártalom lehet a következmény. Lehetséges veszélyes helyzet közepes kockázattal. A figyelmeztetés be nem tartása esetén halál vagy súlyos egészségi ártalom lehet a következmény. Lehetséges veszélyes helyzet csekély kockázattal. A figyelmeztetés be nem tartásának könnyű vagy közepes súlyú sérülés lehet a következménye. Vagyoni kárral összefüggésben is felhasználható. Lehetséges veszélyes helyzet. A figyelmeztetés be nem tartásának vagyoni kár lehet a következménye. Személyi sérülésnél nincs alkalmazva. 6

7 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Biztonsági tudnivalók A figyelmeztetések szerkezete és tipográfiája A veszély jellege és forrása! Lehetséges következmény(ek) figyelmen kívül hagyás esetén (opcionális) Intézkedés a veszély elkerülésére További intézkedés(ek) A biztonsági jelzés sérülésveszélyre figyelmeztet Tudnivalók és szimbólumok A jelzőszó (itt VESZÉLY) a veszélyeztetés fokát adja meg. Az útmutató a következő tudnivalókat és szimbólumokat használja: Információ A szöveg előtti Információ fontos megjegyzésre és információra utal. ZÁRVA (szerelvény zárva) szimbóluma NYITVA (szerelvény nyitva) szimbóluma Tudnivaló a következő lépés előtt. Ez a szimbólum arra utal, mi az előfeltétele a következő lépésnek vagy mit kell előkészíteni, ill. figyelembe venni. < > Utalás további szöveghelyekre Az ezzel a jellel közrefogott fogalmak a dokumentum ezzel a témával foglalkozó további helyeire utalnak. Ezek a fogalmak a tárgymutatóban, címben vagy a tartalomjegyzékben vannak megadva és így könnyen megtalálhatók. 7

8 Azonosítás SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx Azonosítás 2.1. Típustábla Minden eszközkomponens (hajtás, motor) típustáblával van megjelölve. Ábra 1: A típustáblák elrendezése [1] Típustábla, motor [2] Típustábla hajtás [3] Kiegészítő, tábla, pl. KKS-tábla [4] Robbanásvédett kivitel vizsgálati tábla Hajtás-típustábla ismertetése Ábra 2: Hajtás-típustábla (példa) [1] Gyártó neve [2] Gyártó címe [3] Típus megnevezése [4] Megbízásszám [5] Hajtás sorozatszáma [6] Állítási idő [s]-ban 90 -os forgatómozgáshoz [7] Nyomatéktartomány ZÁR irányban [8] Nyomatéktartomány NYIT irányban [9] Kenőanyag típusa [10] Védettség [11] Megeng. környezeti hőmérséklet [12] Vevői igény szerint opcionálisan használható [13] Vevői igény szerint opcionálisan használható [14] DataMatrix-kód 8

9 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Azonosítás Robbanásvédett kivitel vizsgálati tábla ismertetése Ábra 3: Robbanásvédett kivitel vizsgálati táblák (példák) [1] Ex-szimbólum, CE-jel, vizsgálati hely azonosítószáma [2] Ex-tanúsítvány (szám) Minősítés: [3] Gáz elektromos robbanásvédelem [4] Por elektromos robbanásvédelem [5] Nem elektromos robbanásvédelem [6] Menet kábelbevezetőknél az elektromos csatlakozásnál [7] nincs használva Ismertetések Típus megnevezése Ábra 4: Típus megnevezése (példa) 1. Hajtás típusa és méretei 2. Karimaméret 3. Ex-jelölés Típus és méret Ez az útmutató a következő berendezéstípusokra és méretekre érvényes: Lengőhajtások vezérelt üzemhez: SQEx 05.2, 07.2, 10.2, 12.2, 14.2 Lengőhajtások szabályozott üzemhez: SQREx 05.2, 07.2, 10.2, 12.2, 14.2 Ex-jelölés Táblázat 1: Robbanásvédelem jelölése (példával) / - a 3 b 1. hely: nincs használva 2. hely: motortípus a b 1 ADX vagy VDX: háromfázisú motor AEX, ACX, VEX, VCX: váltakozóáramú motor 3. hely: elektromos csatlakozás gyújtásvédelmi fokozata 3 4 Csatlakozótér Ex e fokozott biztonság: Típusok: KP, KPH vagy KES Csatlakozótér Ex d nyomásálló tokozás: Típus: KES-Exd 4. hely: helyzetjeladó gyújtásvédelmi fokozata a b saját biztosítású áramkör nélkül áramkör Ex i gyújtószikramentes védelem: Típus: RWG Ex 5. hely: terepi busz gyújtásvédelmi fokozata Standard terepi busz csatlakozás Ex nl nem gyúlékony terepi busz csatlakozás Ex ic önbiztosító terepi busz csatlakozás 9

10 Azonosítás SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Megbízásszám Hajtómű sorozatszáma Ezen szám alapján lehet a terméket azonosítani és a készülék műszaki, valamint a megrendelésre vonatkozó adatait meghatározni. A termékkel kapcsolatos kérdés esetén mindig kérjük ezen szám megadását. Az interneten a címen olyan szolgáltatást nyújtunk, amelyen keresztül az azonosított felhasználó a megbízásszám bevitelével a megrendelésre vonatkozóan dokumentumokat, így kapcsolási rajzokat és műszaki adatokat (német és angol nyelven), átvételi vizsgálati bizonyítványt, az üzemeltetési útmutatót és további információkat tölthet le. Táblázat 2: Sorozatszám leírása (példával) NS jegy: szerelési hét 05 Naptári hét: jegy: gyártási év 14 Gyártási év: 2014 Összes további jegy NS12345 Belső gyári szám a termék egyértelmű azonosításához DataMatrix-kód Az AUMA Support App segítségével beolvashatja a DataMatrix-kódot és így azonosított felhasználóként közvetlen hozzáférést kap a terméknek a megrendelésre vonatkozó dokumentumaihoz anélkül, hogy a megbízás- vagy a sorozatszámot be kellene adnia. Ábra 5: Link az alkalmazásbolthoz: 2.2. Rövid leírás Negyedfordulatú hajtás Definíció az EN ISO 5211 szerint: A negyedfordulatú hajtás olyan hajtómű, ami nyomatékot visz át a szerelvényre kevesebb, mint egy teljes fordulaton keresztül. A hajtóműnek nem kell képesnek lennie tolóerők felvételére. Az AUMA negyedfordulatú hajtásokat villanymotor hajtja. A manuális működtetés céljából kézikerék áll rendelkezésre. A véghelyzetekben a lekapcsolás út- vagy nyomatékfüggően történhet. A meghajtójelek vezérléséhez ill. feldolgozásához vezérlés feltétlenül szükséges. A vezérlés nélküli hajtómű utólag is felszerelhető AUMA vezérléssel. Érdeklődés esetén kérjük megbízási számunkat (lásd a hajtómű típustábláját) megadni. 10

11 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Szállítás, tárolás és csomagolás 3. Szállítás, tárolás és csomagolás 3.1. Szállítás A felhasználási helyre való szállítás merev csomagolásban történik. Lengő teher! Halál vagy súlyos sérülés lehetséges. NE álljon lengő teher alá. Az emelőszerkezetet a házon és NEM a kézikeréken kell rögzíteni. Ha a hajtás rá van szerelve a szerelvényre: a szerelvénynél fogva kell emelni, NEM a hajtásnál. Ha a hajtás össze van szerelve a fokozóművel: az emelőszerkezetet gyűrűs csavarokkal a fokozóműre kell rögzíteni, NEM a hajtásra. Ha a hajtás rá van szerelve a vezérlésre: a hajtásnál fogva kell emelni, NEM a vezérlésnél Tárolás Korrózió veszélye a hibás tárolás miatt! Jól szellőzött, száraz helyen kell tárolni. Talajnedvesség elleni védelem érdekében polcon vagy farácson kell tárolni. Por és szennyeződés ellen letakarással kell védekezni. A csupasz felületeket megfelelő korróziógátló anyaggal kell kezelni. Tartós tárolás Ha a terméket hosszabb ideig (6 hónap felett) kell tárolni, akkor a következő pontokat járulékosan figyelembe kell venni: 1. Betárolás előtt: A csupasz felületeket, különösen a hajtott alkatrészeket és a beépített felületeket hosszú távú korróziógátló anyaggal kell védeni. 2. Mintegy 6 hónapos időközönként: Ellenőrizni kell a korrózióképződést. Korróziós nyomok esetén a védelmet meg kell ismételni Csomagolás Termékeinket a gyárból való kiszállításhoz speciális csomagolásokkal védjük. Ezek környezetbarát, könnyen szétválasztható anyagokból állnak, és újrahasznosíthatók. Csomagolóanyagként fát, kartont, papírt és polietilén fóliát használunk. A csomagolóanyagok ártalmatlanításához újrahasznosító üzemeket javasolunk. 11

12 Szerelés SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx Szerelés 4.1. Beépítési helyzet Az AUMA hajtóművek tetszőleges beépítési helyzetben, korlátozás nélkül üzemeltethetők A kézikerék felszerelése Ábra 6: Kézikerék [1] Távtartó gyűrű [2] Bemeneti tengely [3] Kézikerék [4] Biztosítógyűrű 4.3. Hajtómű felszerelése szerelvényre 1. Amennyiben szükséges, a távtartó gyűrűt [1] dugja rá a bemeneti tengelyre [2]. 2. A kézikereket [3] dugja rá a bemeneti tengelyre. 3. Biztosítsa a kézikereket [3] a mellékelt biztosító gyűrűvel [4]. Korrózióveszély festékhiba és kondenzvíz-képződés miatt! A festékhibákat az eszközön végzett munka után ki kell javítani. Az eszköz felszerelése után rögtön el kell végezni az elektromos bekötést, hogy a fűtés csökkentse a kondenzvíz-képződést. A hajtómű szerelése a szerelvényre vagy kuplungon át (standard), vagy karon keresztül történik. A talp/kar kivitelű szerelvényre szereléshez külön útmutató áll rendelkezésre. 12

13 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Szerelés Szerelvénycsatlakoztatás kuplungon keresztül Méretek Ábra 7: Kuplung beépítési méretei [1] Kuplung [2] Szerelvénytengely [3] Menetes csap [4] Csavar Táblázat 3: Kuplung beépítési méretei Típus, méret - csatlakozó perem X max [mm] Y max [mm] Z max [mm] SQEx/SQREx 05.2-F05/F SQEx/SQREx 07.2-F05/F SQEx/SQREx 07.2-F SQEx/SQREx 10.2-F SQEx/SQREx 10.2-F SQEx/SQREx 12.2-F SQEx/SQREx 12.2-F SQEx/SQREx 14.2-F SQEx/SQREx 14.2-F Szerelés Információ: Szerelvényt és hajtást azonos végállás-pozícióban kell összeszerelni. - Pillangószelepek esetén: ajánlott rászerelési pozíció ZÁRT véghelyzet. - Gömbcsapok esetén: ajánlott rászerelési pozíció NYITOTT véghelyzet. 1. A csatlakozó karimák felfekvési felületeit alaposan zsírtalanítani kell. 2. A szerelvénytengelyt [2] kissé be kell zsírozni. 3. A hajtást kézikerékkel el kell vinni a mechanikus végállásba. 4. A kuplungot [1] rá kell tenni a szerelvénytengelyre [2] és tengelyirányú elcsúszás ellen menetes csappal, biztosítőgyűrűvel vagy csavarral kell biztosítani. Ekkor be kell tartani az X, Y ill. Z méreteket (lásd <Kuplung beépítési méretei> ábra és táblázat) 5. Kuplung fogazását savmentes zsírral jól bezsírozni. 6. Negyedfordulatú hajtást rátenni. Információ: Ügyelni a karimák központosítására (ha van) és teljes felfekvésére. 7. Ha a peremfúrás a menettel nem egyezik meg: 7.1 Kézikereket kissé forgatni, amíg a furatok egy sorban nincsenek. 7.2 Esetleg a hajtást egy foggal továbbhelyezni a kuplungon. 13

14 Szerelés SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx A hajtást rögzíteni a csavarokkal [4]. Információ: Az érintkező-korrózió elkerülésére javasolt a csavarok menettömítő anyaggal való beragasztása. A táblázatban megadott forgatónyomatékkal húzza meg átellenesen a csavarokat [4]. Táblázat 4: Csavarok meghúzási nyomatékai Csavarok Menet M6 M8 M10 M12 M16 Meghúzási nyomaték T A [Nm] 8.8 szilárdsági osztály

15 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Elektromos bekötés 5. Elektromos bekötés 5.1. Általános ismertetés Veszély hibás elektromos bekötés esetén Figyelmen kívül hagyásának halál, súlyos egészségi károsodás vagy vagyoni kár lehet a következménye. A villamos bekötést csak szakképzett személyzet végezheti el. A bekötés előtt a jelen fejezet általános előírásait figyelembe kell venni. A bekötés után, de a feszültség rákapcsolása előtt figyelembe kell venni az <Üzembe vétel> és <Próbaüzem> fejezetet. Kapcsolási rajz/bekötési rajz A hozzátartozó kapcsolási rajzot/bekötési rajzot (német és angol nyelven) kiszállításkor a hajtómű kézikerekére rögzítik egy időjárásálló tasakban ezzel az útmutatóval együtt. A kapcsolási rajz/bekötési rajz a megbízási szám (lásd a típustáblát) megadásával is igényelhető, vagy letölthető közvetlenül az internetről ( Szerelvénykárosodás a vezérlés nélküli bekötés esetén! NORM-hajtóművek vezérlést igényelnek: a motort csak vezérlésen (irányváltó relékapcsoláson) át szabad bekötni. A szerelvénygyártó által előírt kikapcsolási módot figyelembe kell venni. Vegye figyelembe a kapcsolási rajzot. Kikapcsolási késleltetés Helyszíni óvintézkedések A kikapcsolási késedelem az az idő, amely az út- vagy a nyomatékkapcsoló aktiválódása és a motor feszültségmentessé válása között eltelik. A szerelvény és a hajtómű védelme érdekében 50 ms-nál rövidebb kikapcsolási késedelmi időt javaslunk. A működési idő, a csatlakozóforma, a szerelvényfajta és a felépítmény figyelembevételével hosszabb kikapcsolási késedelmi idők is lehetségesek. Javasoljuk, hogy a mindenkori irányú mágneskapcsolót közvetlenül a megfelelő útill. nyomatékkapcsoló kapcsolja ki. A rövidzárvédelemhez és a hajtómű kiiktatásához a helyszínen biztosítékokra és terhelés-leválasztó kapcsolókra van szükség. A méretezési áramérték a motor áramfelvételéből (l. az elektromos adatlapot) adódik. Biztosítás termikus motorvédelemmel Út- és nyomatékkapcsoló Áram típusa, hálózati feszültség és hálózati frekvencia Termokapcsolós kivitel (motorvédelemre) Az EN /VDE 0165 szerint robbanásvédett hajtóművekben a termokapcsolókon kívül termikus túláramkioldót (pl. motorvédő kapcsolót) kell alkalmazni. Hidegvezetős kivitel: A hidegvezetők járulékosan alkalmas kioldókészüléket igényelnek a vezérlésben. Az út- és nyomatékkapcsolók egyszeres, tandem- vagy hármas kapcsolóként készülhetnek. Az egyszeres kapcsoló két kapcsolókörén (nyitó/záró) azonos potenciált szabad csak kapcsolni. Ha egyidejűleg mégis különböző potenciálokat kellene kapcsolni, akkor tandem- vagy hármas kapcsolókat kell használni. Tandem- vagy hármas kapcsolók használatánál: A jelzéshez a siető DSR1, DÖL1, WSR1, WÖL1 érintkezőket kell használni. A lekapcsoláshoz a késő DSR, DÖL, WSR, WÖL érintkezőket kell használni. Az áram típusának, a hálózati feszültségnek és a hálózati frekvenciának meg kell egyezniük a motor típustábláján lévő adatokkal. 15

16 Elektromos bekötés SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Ábra 8: Motor típustábla (példa) [1] áram típusa [2] hálózati feszültség [3] hálózati frekvencia (háromfázisú és váltakozó áramú motoroknál) Csatlakozó vezetékek A eszköz szigetelésének biztosítására megfelelő (feszültségálló) vezetékeket kell használni. A vezetékeket legalább a legnagyobb előforduló méretezési feszültségre kell méretezni. A csatlakozó vezetékek min. hőmérséklettartománya +80 C legyen. Az UV-sugárzásnak kitett csatlakozó vezetékek (pl. a szabadban) legyenek UV-állóak Bekötés csavaros csatlakozókapcsos (KP, KPH) dugaszoló csatlakozókkal A csatlakozótér felnyitása Ábra 9: Ex dugaszoló csatlakozó KPH, KP [1] fedél [2] fedélcsavarok [3] O-gyűrű [4] csatlakozótér [5] kapocslemez Veszélyes feszültség! Áramütés lehetséges. A nyitás előtt feszültségmentesíteni kell. 1. Lazítsa meg a csavarokat [2], majd vegye le a fedelet [1]. A csatlakozótér [4] Ex e gyújtásvédelmi fokozatban (fokozott biztonság) készül. A nyomásálló tér (Ex d gyújtásvédelmi fokozat) ekkor zárva marad. 16

17 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Elektromos bekötés 2. Helyezze be az Ex e jóváhagyással rendelkező és a csatlakozó vezetékeknek megfelelő kábeltömszelencéket. A típustáblán megadott IP... védettség csak megfelelő kábeltömszelencék használata esetén biztosított. Példa: IP68 védettség típustáblája A vezetékek csatlakoztatása 3. A szükségtelen kábelbevezetőket a gyújtásvédelem jellegének megfelelő és jóváhagyott záródugóval kell ellátni. 4. Vezesse be a vezetékeket a kábeltömszelencékbe. Táblázat 5: Csatlakozási keresztmetszetek és meghúzási nyomatékok Típus Erősáramú kapcsok (U1, V1, W1) Védővezető csatlakozás (PE) Vezérlőérintkezők ( ) Csatlakozási keresztmetszetek (1,5) 1) 2,5 6 mm² (flexibilis vagy merev) 0,75 1,5 mm² (flexibilis vagy merev) Meghúzási nyomatékok 2 Nm 1 Nm 1) kis szorító alátétekkel Motorvédelem nélkül megengedhetetlenül magas hőmérséklet lehetséges a hajtóművön: gyulladásveszély, robbanásveszély! Halál, súlyos sérülés vagy motorkár lehet a következménye. Ha a motorvédelem nincs bekötve, megszűnik a motorra vállalt garancia. Hidegvezetőt ill. termokapcsolót a külső vezérlésre csatlakoztatni. Korrózióveszély kondenzvízképződés miatt! Az eszközt felszerelése után azonnal üzembe kell helyezni, hogy a fűtés csökkentse a kondenzvíz-képződést. 1. Távolítsa el mm hosszban a vezetékköpenyt. 2. Csupaszítsa le az ereket. Vezérlés max. 8 mm, motor max. 12 mm 3. Rugalmas vezetékek esetén: Használjon DIN szabvány szerinti érvéghüvelyeket. 4. Csatlakoztassa a vezetékeket a megrendelés szerinti kapcsolási rajznak megfelelően. Információ: Két ér megengedett rögzítőhelyenként. 1,5 mm² vezeték-keresztmetszetű motorvezetékek használatánál az U1, V1, W1 és PE kapcsokra kötéshez kis szorító alátéteket használjon (a kis szorító alátétek kiszállításkor az E-csatlakozó fedelében találhatók). 17

18 Elektromos bekötés SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Hiba esetén: Veszélyes feszültség be NEM kötött védővezető esetén! Áramütés lehetséges. Minden védővezetőt be kell kötni. A védővezető csatlakozást össze kell kötni a csatlakozóvezeték külső védővezetőjével. Az eszközt csak bekötött védővezetővel szabad üzembe venni. 5. Csavarozza a védővezetőt a védővezető csatlakozáshoz. Ábra 10: Védővezető csatlakozás [1] Védővezető csatlakozás (PE), vezérlővezeték [2] Védővezető csatlakozás (PE), motorbetáplálás Információ Néhány állítóhajtás motorfűtést is tartalmaz. A motorfűtés csökkenti a kondenzvízképződést a motorban A csatlakozótér lezárása Ábra 11: Ex dugaszoló csatlakozó KPH, KP [1] fedél [2] fedélcsavarok [3] O-gyűrű [4] csatlakozótér [5] kapocslemez 1. Tisztítsa meg a fedél [1] és a ház tömítőfelületeit. 2. Vizsgálja meg, hogy rendben van-e az O-gyűrű [3], ha sérült, cserélje ki újra. 3. Kenje be vékonyan savmentes zsírral (pl. vazelinnel) az O-gyűrűt, majd helyezze be megfelelően. 4. Helyezze fel a fedelet [1], majd húzza meg egyenletesen, átlósan a csavarokat [2]. 18

19 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Elektromos bekötés 5. A megfelelő védettség biztosítása érdekében, húzza meg a kábeltömszelencéket az előírt nyomatékkal Bekötés sorkapcsos (KES) dugaszoló csatlakozókkal A csatlakozótér felnyitása Ábra 12: Ex dugaszoló csatlakozó: balra: KES, jobbra: KES-nyomásálló [1] fedél [2] fedélcsavarok [3] O-gyűrű [4] csatlakozótér: gyújtásvédelem jellege Ex e [5] csatlakozótér: gyújtásvédelem jellege Ex d [6] keret Veszélyes feszültség! Áramütés lehetséges. A nyitás előtt feszültségmentesíteni kell. 1. Lazítsa meg a csavarokat [2], majd vegye le a fedelet [1]. A csatlakozótér [4], ill. [5] Ex e jellegű gyújtásvédelemként (fokozott biztonság) vagy Ex d jellegű gyújtásvédelemként (nyomásálló tokozás) van kivitelezve. A nyomásálló hajtás belső tere (Ex d) ekkor zárva marad. 2. Helyezze be az Ex e jóváhagyással rendelkező és a csatlakozó vezetékeknek megfelelő kábeltömszelencéket. A típustáblán megadott IP... védettség csak megfelelő kábeltömszelencék használata esetén biztosított. Példa: IP68 védettség típustáblája. 3. A szükségtelen kábelbevezetőket a gyújtásvédelem jellegének megfelelő és jóváhagyott záródugóval kell ellátni. 4. Csupaszítsa le a vezetékeket, majd vezesse be azokat a kábeltömszelencékbe. 5. A megfelelő védettség biztosítása érdekében, húzza meg a kábeltömszelencéket az előírt nyomatékkal. 19

20 Elektromos bekötés SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx A vezetékek csatlakoztatása Táblázat 6: Csatlakozási keresztmetszetek és meghúzási nyomatékok Típus Erősáramú kapcsok (U, V, W) Csatlakozási keresztmetszetek max. 10 mm² (rugalmas vagy merev) Védővezető csatlakozás (PE) max. 10 mm² (rugalmas vagy merev) Vezérlőérintkezők ( ) max. 2,5 mm² (rugalmas), vagy max. 4 mm² (merev) Meghúzási nyomatékok 1,5 1,8 Nm 3,0 4,0 Nm 0,6 0,8 Nm Motorvédelem nélkül megengedhetetlenül magas hőmérséklet lehetséges a hajtóművön: gyulladásveszély, robbanásveszély! Halál, súlyos sérülés vagy motorkár lehet a következménye. Ha a motorvédelem nincs bekötve, megszűnik a motorra vállalt garancia. Hidegvezetőt ill. termokapcsolót a külső vezérlésre csatlakoztatni. Korrózióveszély kondenzvízképződés miatt! Az eszközt felszerelése után azonnal üzembe kell helyezni, hogy a fűtés csökkentse a kondenzvíz-képződést. 1. Csupaszítsa le az ereket. 2. Rugalmas vezetékek esetén: Használjon DIN szabvány szerinti érvéghüvelyeket. 3. Csatlakoztassa a vezetékeket a megrendelés szerinti kapcsolási rajznak megfelelően. Hiba esetén: Veszélyes feszültség be NEM kötött védővezető esetén! Áramütés lehetséges. Minden védővezetőt be kell kötni. A védővezető csatlakozást össze kell kötni a csatlakozóvezeték külső védővezetőjével. Az eszközt csak bekötött védővezetővel szabad üzembe venni. 4. Csavarozza a védővezetőt a védővezető csatlakozáshoz. Ábra 13: Védővezető csatlakozás [1] sorkapcsok [2] kapocsház [3] védővezető csatlakozás, szimbólum: Információ Néhány állítóhajtás motorfűtést is tartalmaz. A motorfűtés csökkenti a kondenzvízképződést a motorban. 20

21 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Elektromos bekötés A csatlakozótér lezárása Ábra 14: Ex dugaszoló csatlakozó: balra: KES, jobbra: KES-nyomásálló [1] fedél [2] fedélcsavarok [3] O-gyűrű [4] csatlakozótér: gyújtásvédelem jellege Ex e [5] csatlakozótér: gyújtásvédelem jellege Ex d [6] keret 1. Tisztítsa meg a fedél [1] és a ház tömítőfelületeit. 2. KES-nyomásálló dugaszoló csatlakozó esetén: A hasadó-nyíló felületeket savmentes korrózióvédő anyaggal kell konzerválni. 3. Vizsgálja meg, hogy rendben van-e az O-gyűrű [3], ha sérült, cserélje ki újra. 4. Kenje be vékonyan savmentes zsírral (pl. vazelinnel) az O-gyűrűt, majd helyezze be megfelelően. Nyomásálló tokozás, robbanásveszély! Halál vagy súlyos sérülés lehet a következménye. A fedelet és a ház részeit gondosan kell kezelni. Az illesztési felületek nem mutathatnak sérülést vagy szennyeződést. A fedél a szerelésnél ne legyen ferdén Tartozékok az elektromos bekötéshez Tartókeret 5. Helyezze fel a fedelet [1], majd húzza meg egyenletesen, átlósan a csavarokat [2]. Opció Alkalmazás A tartókeret a kihúzott dugasz biztonságos megóvására szolgál. Feladata az érintkezők közvetlen megérintése, ill. a környezeti hatások elleni védelem. 21

22 Elektromos bekötés SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Ábra 15: Tartókeret és ex-dugós csatlakozó bekötése szorítókapcsokkal (KP/KPH) Ábra 16: Tartókeret és ex-dugós csatlakozó sorkapcsokkal (KES) Védőfedél Védőfedél a csatlakozótérhez, kihúzott csatlakozónál. A nyitott csatlakozóteret védőfedéllel lehet lezárni (nincs ábra) Külső földelő csatlakozó A házon külső földelő csatlakozó (szorítókengyel) áll rendelkezésre a készülékeknek a földelőhálózatba való bekötéséhez. Ábra 17: Földelő csatlakozó 22

23 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Kezelés 6. Kezelés 6.1. Kézi üzem Beállításhoz és üzembe helyezéshez, a motor meghibásodása vagy a hálózat kimaradása esetén a hajtás kézi üzemben is működtethető. A kézi üzemet a beépített átkapcsoló szerkezet kapcsolja be A kézi üzem bekapcsolása A motorkuplung károsodása a hibás kezelés miatt! A kézi üzemet csak álló motor mellett kapcsolja be. 1. Nyomógombot nyomja meg. 2. Forgassa a kézikereket a kívánt irányba. A szerelvény zárásához a kézikereket az óramutató járásával megegyező irányban forgassa: A hajtótengely (szerelvény) az óramutató járásával megegyező irányban forog ZÁR irányban A kézi üzem kikapcsolása 6.2. Motoros üzem A kézi üzem a motor bekapcsolásakor automatikusan kikapcsol. Motorüzemben áll a kézikerék. Szerelvénykárosodás hibás beállítás esetén! A motoros üzem előtt előbb el kell végezni az összes üzembe helyezési beállítást és a próbaüzemet. A működtetéshez motoros üzemben vezérlő elektronika szükséges. Amennyiben a hajtást a helyszínen is szeretné működtetni, szükség van továbbá egy helyi kezelőegységre. 1. Kapcsolja be a feszültségellátást. 23

24 Kezelés SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx A szerelvény zárásához kapcsolja be a motoros üzemet ZÁR irányba. A szerelvénytengely az óramutató járásával megegyező irányba forog ZÁR irányban. 24

25 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Kijelzések 7. Kijelzések 7.1. Mechanikus állásjelző/futásjelző A mechanikus állásjelző: folyamatosan mutatja a szerelvény helyzetét (A helyzetjelző tárcsa [2] 90 -os fordítási szög mellett kb ot fordul el.) mutatja, hogy a hajtás forog-e (futásjelző) mutatja a véghelyzetek elérését (jelzőn [3] keresztül) Ábra 18: Mechanikus helyzetjelző [1] Fedél [2] Állásjelző tárcsa [3] Jelzés [4] NYITVA helyzet szimbólum [5] ZÁRVA helyzet szimbólum 25

26 Jelzések SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx Jelzések 8.1. Visszajelzések a hajtástól Információ A kapcsoló kivitele lehet egyedi (1 NC és 1 NO), tandem (2 NC és 2 NO) vagy hármas (3 NC és 3 NO). A pontos kivitel a kapcsolási rajzon, ill. a megrendelésre vonatkozó műszaki adatlapon látható. Visszajelzés NYIT/ZÁR véghelyzet elérve Közbülső állás elérve (opció) NYIT/ZÁR nyomaték elérve Motorvédelem bekapcsolt Futáskijelzés (opció) Szerelvényállás (opció) Kézi üzem aktív (opció) Típus és megjelölés a kapcsolási rajzon Beállítás útkapcsoláson keresztül Kapcsoló: 1 NC és 1 NO (standard) WSR WÖL Útkapcsoló zárás jobbra futás Útkapcsoló nyitás balra futás Beállítás DUO útkapcsoláson keresztül Kapcsoló: 1 NC és 1 NO (standard) WDR WDL Útkapcsoló DUO jobbra futás Útkapcsoló DUO balra futás Beállítás nyomatékkapcsoláson keresztül Kapcsoló: 1 NC és 1 NO (standard) DSR DÖL Nyomatékkapcsoló zárás jobbra futás Nyomatékkapcsoló nyitás balra futás Kiviteltől függően hőkapcsolóval vagy hidegvezetővel F1, Th R3 Hőkapcsoló Hidegvezető Kapcsoló: 1 NC (standard) S5, BL Villogtató Kiviteltől függően potenciométerrel vagy EWG/RWG elektronikus helyzetjelzővel R2 R2/2 B1/B2, EWG/RWG B3/B4, EWG/RWG Potenciométer Potenciométer tandemelrendezésben (opció) 3 vagy 4 vezetékes rendszer (0/4 20 ma) 2 vezetékes rendszer (4 20 ma) Kapcsoló 26

27 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Üzembe helyezés 9. Üzembe helyezés 9.1. Végütközők negyedfordulatú hajtásban A belső végütközők korlátozzák az elfordulás szögét. Ezzel védik a szerelvényt az útkapcsolás meghibásodása esetén. A végütközők beállítását általában a szerelvénygyártók végzik el a szerelvénynek a csővezetékbe való beszerelése előtt. Nyitott, forgó elemek (pillangószelepek/gömbcsapok) a szerelvényen! Zúzódás és károsodás a szerelvény ill. hajtás által. A végütközők beállítását csak képzett szakszemélyzet végezheti el. A beállítócsavarokat [2] és [4] sohasem szabad teljesen eltávolítani, mert különben zsír folyhat ki. T min. mértéket figyelembe venni. Információ A gyárilag beállított elfordulási szög a típustáblán van megadva. A beállítás sorrendje a szerelvénytől függ: - ajánlás pillangószelepek esetén: először a ZÁR végütközőt beállítani. - ajánlás gömbcsapok esetén: először a NYIT végütközőt beállítani. Ábra 19: Végütköző [1] Végütköző zárócsavarja NYIT [2] Végütköző beállítócsavarja NYIT [3] Végütköző zárócsavarja ZÁR [4] Végütköző beállítócsavarja ZÁR Méretek/kivitel T (90 -nál) T min

28 Üzembe helyezés SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx ZÁRVA végütköző beállítása 1. Távolítsa el a zárócsavart [3]. 2. Állítsa a szerelvényt kézikerékkel a ZÁRT véghelyzetbe. 3. Ha a szerelvény végállása nincs elérve: Beállítócsavart [4] kissé az óramutató járásával ellenkező irányban forgatni, amíg a szerelvény ZÁRT végállása biztonságosan be nem állítható. A beállítócsavar [4] forgatása az óramutató járásával megegyező irányban kisebb elfordulási szöget ad. A beállítócsavar [4] forgatása az óramutató járásával ellenkező irányban nagyobb elfordulási szöget ad. 4. Forgassa el a beállítócsavart [4] az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig NYITVA végütköző beállítása Ezzel a végütköző ZÁR irányba be van állítva. 5. Vizsgálja meg az O-gyűrűt a zárócsavarban, és ha sérült, cserélje ki. 6. Forgassa be a zárócsavart [3], majd húzza meg. Ezen beállítást követően azonnal beállítható a ZÁRÓ irányú villamos végállás. Információ A NYITÓ irányban a végütközőt általában már nem kell beállítani. 1. Távolítsa el a zárócsavart [1]. 2. Állítsa a szerelvényt kézikerékkel a NYITOTT véghelyzetbe. 3. Ha a szerelvény végállása nincs elérve: Beállítócsavart [2] kissé az óramutató járásával megegyező irányban forgatni, amíg a szerelvény NYITOTT végállása biztonságosan be nem állítható. A beállítócsavar [2] forgatása az óramutató járásával megegyező irányban kisebb elfordulási szöget ad. A beállítócsavar [2] forgatása az óramutató járásával megegyező irányban nagyobb elfordulási szöget ad. 4. Forgassa el a beállítócsavart [2] az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig A kapcsolómű-tér felnyitása Ezzel a végütköző NYIT irányban be van állítva. 5. Vizsgálja meg az O-gyűrűt a zárócsavarban, és ha sérült, cserélje ki. 6. Forgassa be a zárócsavart [1] és húzza meg. Ezen beállítást követően azonnal beállítható a NYITÓ irányú villamos végállás. A következő beállításokhoz (opciókhoz) a kapcsolómű-teret fel kell nyitni. 28

29 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Üzembe helyezés Nyomásálló tokozás, robbanásveszély! Halál vagy súlyos sérülés lehet a következménye. A kinyitás előtt gondoskodni kell a gáz- és feszültségmentességről. A fedelet és a ház részeit gondosan kell kezelni. Az illesztési felületek nem mutathatnak sérülést vagy szennyeződést. A fedél a szerelésnél ne legyen ferdén. 1. Lazítsa meg a csavarokat [2] és vegye le a fedelet [1] a kapcsolómű-térről. Ábra 20: 2. Ha van állásjelző tárcsa [3]: Vegye le az állásjelző tárcsát [3] villáskulcs segítségével (használja emelőként). Információ: A festés megsértésének megelőzésére helyezzen puha tárgyat, pl. kendőt a villáskulcs alá. Ábra 21: 9.3. Nyomatékkapcsolás beállítása Amikor a szerkezet eléri az itt beállított lekapcsolási nyomatékot, működésbe lépnek a nyomatékkapcsolók (szerelvény túlterhelésvédelme). Információ Kézi üzemben is kioldhat a nyomatékkapcsolás. Szerelvénykárosodás a túl nagyra beállított lekapcsolási nyomaték miatt! A lekapcsolási nyomaték a szerelvénynek megfelelő mértékű legyen. A beállítást csak a szerelvénygyártó hozzájárulásával szabad módosítani. 29

30 Üzembe helyezés SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Ábra 22: Nyomatékmérő fejek [1] Fekete mérőfej nyomatékhoz ZÁR irány [2] Fehér mérőfej nyomatékhoz NYIT irány [3] Biztosító csavarok [4] Skálázott tárcsák 1. Lazítsa meg a kijelzőtárcsán lévő két biztosító csavart [3]. 2. Állítsa be forgatással a [4] jelű skálázott tárcsát a szükséges nyomatékra (1 da Nm = 10 Nm). Példa: - Fekete mérőfej beállítva kb. 25 da Nm 250 Nm-re ZÁR irányhoz - Fehér mérőfej beállítva kb. 20 da Nm 200 Nm-re NYIT irányhoz 3. Húzza meg újra a biztosító csavarokat [3]. Információ: Maximális meghúzási nyomaték: 0,3 0,4 Nm 9.4. Az útkapcsolás beállítása A nyomatékkapcsolás ezzel be van állítva. Az útkapcsolás az állítási utat regisztrálja. A beállított pozíció elérésekor működteti a kapcsolókat. Ábra 23: Az útkapcsolás beállító elemei fekete mező: [1] Beállító tengely: ZÁRVA véghelyzet [2] Mutató: ZÁRVA véghelyzet [3] Pont: ZÁRVA véghelyzet beállítva fehér mező: [4] Beállító tengely: NYITVA véghelyzet [5] Mutató: NYITVA véghelyzet [6] Pont: NYITVA véghelyzet beállítva A ZÁRVA véghelyzet beállítása (fekete mező) 1. Kapcsoljon kézi üzemre. 2. Forgassa el a kézikereket az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a szerelvény be nem záródik. 30

31 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Üzembe helyezés 3. Forgassa az [1] beállító tengelyt csavarhúzóval folyamatosan benyomva a nyíl irányába, közben figyelje a [2] mutatót: Érezhető és hallható kattogás közben a [2] mutató 90 -onként ugrik. 4. Ha a [2] mutató 90 -on áll a [3] pont előtt: Már csak lassan forgassa tovább. 5. Ha a [2] mutató a [3] pontra ugrik: Ne forgassa tovább és engedje el a beállító tengelyt. A ZÁRVA véghelyzet ezzel be van állítva A NYITVA véghelyzet beállítása (fehér mező) 6. Ha túl sokáig forgatta (kattogás a mutató átugrása után): Forgassa tovább a beállító tengelyt ugyanabba az irányba, majd ismételje meg a beállítási folyamatot. 1. Kapcsoljon kézi üzemre. 2. Forgassa a kézikereket az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg ki nem nyit a szerelvény. 3. Forgassa a [4] beállító tengelyt (ábra) csavarhúzóval folyamatosan benyomva a nyíl irányába, közben figyelje az [5] mutatót: Érezhető és hallható kattogás közben az [5] mutató 90 -onként ugrik. 4. Ha az [5] mutató 90 -on áll a [6] pont előtt: Már csak lassan forgassa tovább. 5. Ha az [5] mutató a [6] pontra ugrik: Ne forgassa tovább és engedje el a beállító tengelyt Köztes helyzetek beállítása A NYITVA véghelyzet ezzel be van állítva. 6. Ha túl sokáig forgatta (kattogás a mutató átugrása után): Forgassa tovább a beállító tengelyt ugyanabba az irányba, majd ismételje meg a beállítási folyamatot. Opció A DUO-útkapcsolásos hajtóműveknek két köztes helyzet kapcsolójuk van. Futásirányonként egy köztes helyzet állítható be. Ábra 24: Az útkapcsolás beállító elemei fekete mező: [1] Beállító tengely: ZÁRÓ irány [2] Mutató: ZÁRÓ irány [3] Pont: ZÁRÓ köztes helyzet beállítva fehér mező: [4] Beállító tengely: NYITÓ irány [5] Mutató: NYITÓ irány [6] Pont: NYITÓ köztes helyzet beállítva 31

32 Üzembe helyezés SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx Beállítás ZÁRVA futásirányba (fekete mező) Beállítás NYITVA futásirányba (fehér mező) 9.6. Próbajáratás 1. Mozgassa a szerelvényt ZÁRÓ irányba, amíg el nem éri a kívánt köztes helyzetet. 2. Amennyiben túl sokáig forgatta: Forgassa vissza a szerelvényt, majd álljon ismét a köztes helyzetre ZÁRÓ irányban. Információ: A köztes helyzetet mindig azonos irányból közelítse meg, mint később, az elektromos üzem során. 3. Forgassa az [1] beállító tengelyt csavarhúzóval folyamatosan benyomva a nyíl irányába, közben figyelje a [2] mutatót: Érezhető és hallható kattogás közben a [2] mutató 90 -onként ugrik. 4. Ha a [2] mutató 90 -on áll a [3] pont előtt: Már csak lassan forgassa tovább. 5. Ha a [2] mutató a [3] pontra ugrik: Ne forgassa tovább és engedje el a beállító tengelyt. Ezzel a köztes helyzet ZÁRVA futásirányban be van állítva. 6. Ha túl sokáig forgatta (kattogás a mutató átugrása után): Forgassa tovább a beállító tengelyt ugyanabba az irányba, majd ismételje meg a beállítási folyamatot. 1. Mozgassa a szerelvényt NYITÓ irányba, amíg el nem éri a kívánt köztes helyzetet. 2. Amennyiben túl sokáig forgatta: Forgassa vissza a szerelvényt, majd álljon ismét a köztes helyzetre NYITÓ irányban (a köztes helyzetet mindig azonos irányból közelítse meg, mint később, az elektromos üzem során). 3. Forgassa a [4] beállító tengelyt csavarhúzóval folyamatosan benyomva a nyíl irányába, közben figyelje az [5] mutatót: Érezhető és hallható kattogás közben az [5] mutató 90 -onként ugrik. 4. Ha a [5] mutató 90 -on áll a [6] pont előtt: Már csak lassan forgassa tovább. 5. Ha a [5] mutató a [6] pontra ugrik: Ne forgassa tovább és engedje el a beállító tengelyt. Ezzel a köztes helyzet NYITVA futásirányban be van állítva. 6. Ha túl sokáig forgatta (kattogás a mutató átugrása után): Forgassa tovább a beállító tengelyt ugyanabba az irányba, majd ismételje meg a beállítási folyamatot. A próbajáratás csak azután végezhető el, ha a korábban leírt összes beállítást elvégezték A forgásirány ellenőrzése Szerelvénykárosodás hibás forgásirány miatt! Helytelen forgásirány esetén azonnal kapcsolja ki. Fázissorrendet korrigálni. Próbaüzemet megismételni. 1. Futtassa a hajtást kézi üzemben köztes helyzetbe, ill. a véghelyzettől biztos távolságba. 32

33 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Üzembe helyezés 2. A hajtást ZÁR irányban bekapcsolni, és a forgásirányt az állás tárcsán megfigyelni: A véghelyzet elérése előtt lekapcsolni. A forgásirány helyes, ha a hajtás a ZÁR irányba halad és az állásjelző tárcsa az óramutató járásával ellentétesen forog Az útkapcsolás vizsgálata 9.7. Elektronikus helyzettávadó RWG 01.1 Műszaki adatok 1. Futtassa a hajtóművet kézi üzemben a szerelvény mindkét véghelyzetébe. Az útkapcsolás helyesen van beállítva, ha: - a WSR kapcsoló ZÁR véghelyzetbe kapcsol - a WÖL kapcsoló NYIT véghelyzetbe kapcsol - a kapcsolók érintkezői a kézikerék visszaforgatása után ismét alaphelyzetbe állnak 2. Amennyiben a véghelyzetek hibásan vannak beállítva: az útkapcsolást újra be kell állítani. 3. Amennyiben a véghelyzetek helyesen vannak beállítva és nincs opció (pl. potenciométer, helyzettávadó): a kapcsolómű terét be kell zárni. Opció Az EWG 01.1 elektronikus útjelző helyzettávadóként vagy általánosan a szerelvényállás visszajelzésére használható. A jelző a Hall-érzékelők által megállapított szerelvényállás jelből egy 0 20 ma vagy 4 20 ma értékű áramjelet generál. Táblázat 7: EWG 01.1 Adatok 3-/4-vezetékes rendszer 2-vezetékes rendszer Kimeneti áram I a 0 20 ma, 4 20 ma 4 20 ma Feszültségellátás U 1) V 24 V DC (18 32 V) 24 V DC (18 32 V) Max. áramfelvétel LED ki = 26 ma, LED be = 27 ma 20 ma Max. terhelés R B 600 Ω (U V 12 V)/20 ma A feszültségellátás befolyása 0,1 % Teherbefolyás Hőmérsékletbefolyás Környezeti hőmérséklet 2) 0,1 % < 0,1 /K -60 C C 1) 2) Feszültségellátás lehetséges módjai: AC, AM vezérlések vagy külső hálózati tápegység A hajtómű hőmérséklet-tartományától függően: lásd a típustáblát Beállító elemek Az EWG a hajtómű kapcsolómű terében található. A beállításhoz ki kell nyitni a kapcsolómű teret. Lásd <Kapcsolómű tér nyitása>. Az összes beállítás két gombbal történik: [S1] és [S2]. 33

34 Üzembe helyezés SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Ábra 25: A vezérlőegység képe nyitott kapcsolómű térrel [S1] gomb: 0/4 ma beállítása [S2] gomb: 20 ma beállítása LED vizuális segítség a beállításhoz [1] Mérési pont (+) 0/4 20 ma [2] Mérési pont (-) 0/4 20 ma Az [1] és [2] mérési pontokon a kimeneti áram (0 20 ma méréstartomány) ellenőrizhető. Táblázat 8: Gombfunkciók rövid áttekintése Nyomógombok Funkció [S1] + [S2] [S1] [S2] 5 s egyidejű megnyomás: Beállító mód aktiválása 3 s beállító módban megnyomni: 4 ma beállítása 6 s beállító módban megnyomni: 0 ma beállítása 3 s üzem közben megnyomni: LED véghelyzetjelzés be-/kikapcsolása végállásban megérinteni: áramértéket 0,02 ma-rel csökkenteni 3 s beállító módban megnyomni: 20 ma beállítása 3 s üzem közben megnyomni: LED véghelyzetjelzés be-/kikapcsolása végállásban megérinteni: áramértéket 0,02 ma-rel növelni Méréstartomány beállítása A beállításhoz a tápfeszültségnek rá kell kapcsolva lennie a helyzettávadóra. Információ Mind a 0/4 20 ma méréstartomány, mind a 20 0/4 ma méréstartomány (inverz üzem) beállítható. A méréstartomány (normál vagy inverz üzem) meghatározása a beállításnál, az S1/S2 gomboknak a végállásokhoz rendelésén át történik. A beállítási mód aktiválása törli a beállítást a két végállásban és a kimeneti áramot 3,5 ma-re állítja. Az aktiválás után a két végértéket (0/4 és 20 ma) újra be kell állítani. A tévedés következtében előforduló hibás beállítás bármikor törölhető a beállító mód ismételt aktiválásával ([S1] és [S2] egyidejű megnyomása). Beállító mód aktiválása 1. Mindkét gombot ([S1] és [S2]) egyidejűleg megnyomni és és kb. 5 másodpercig nyomva tartani: A LED pulzáló kettős villanással mutatja, hogy a beállító mód megfelelően lett aktiválva: Más LED-villanássorozat (egyszeres/háromszoros villanás) esetén: Lásd <Hiba az üzembe helyezésnél>. 34

35 SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Üzembe helyezés Méréstartomány beállítása 2. Szerelvényt az egyik végállásba (ZÁR/NYIT) vinni. 3. Kívánt kimeneti áramot (0/4 ma ill. 20 ma) beállítani: 4 ma: [S1]-et kb. 3 másodpercig nyomva tartani, amíg a LED lassan villog. 0 ma: [S1]-et kb. 6 másodpercig nyomva tartani amíg a LED gyorsan villog. 20 ma: [S2]-t kb. 3 másodpercig nyomva tartani amíg a LED világít. 4. A szerelvényt ezután az ellentétes végállásba kell vinni. A végállásban beállított érték (0/4 ma ill. 20 ma) a beállító módban való mozgás közben nem változik. 5. A beállítást a 2. végállásban ugyanígy kell végrehajtani. 6. Mindkét végállásba mozgással ellenőrizni kell a beállítást. Ha a méréstartomány nem állítható be: Lásd <Hiba az üzembe helyezésnél>. Amennyiben az áramértékek (0/4/20 ma) nem megfelelők: Lásd <Áramértékek illesztése>. Ha az áramérték ingadozik (pl. 4,0 4,2 ma között): <LED végállásjelzés> kikapcsolandó Áramértékek illesztése A végállásokban beállított áramértékek (0/4/20 ma) bármikor módosíthatók. Szokásos értékek pl. 0,1 ma (0 ma helyett) vagy 4,1 ma (4 ma helyett). Információ Ha az áramérték ingadozik (pl. 4,0 4,2 ma között), akkor a <LED végállásjelzés> kikapcsolandó az áramérték módosításhoz LED végállásjelzés be-/kikapcsolása Szerelvényt a kívánt végállásba (ZÁR/NYIT) vinni. Áramérték csökkentése: [S1] gombot megnyomni (minden gombnyomásra az áram 0,02 ma-t csökken) Áramérték növelése: [S2] gombot megnyomni (minden gombnyomásra az áram 0,02 ma-t növekszik) A LED-et be lehet úgy állítani, hogy az a végállás elérését villogással ill. világítással jelezze, vagy a végállásokban kikapcsolva maradjon. A beállító mód közben a végállásjelzés be van kapcsolva. Be-/kikapcsolás 1. Szerelvényt az egyik végállásba (ZÁR/NYIT) vinni. 2. [S1] vagy [S2] gombot kb. 3 másodpercig nyomva tartani. A végállásjelzés így be- ill. kikapcsol. Táblázat 9: LED működés bekapcsolt végállásjelzésnél Beállított kimeneti áram 4 ma 0 ma 20 ma LED működés végállásban LED lassan villog LED gyorsan villog LED világít 9.8. Potenciométer Opció A potenciométer útérzékelőként a szerelvényhelyzet megállapítására szolgál. 35

36 Üzembe helyezés SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2 Beállító elemek A potenciométer a hajtómű kapcsolómű terében található. A beállításhoz ki kell nyitni a kapcsolóműteret. Lásd <Kapcsolómű tér nyitása>. A beállítás az [1] potenciométeren keresztül történik. Ábra 26: A kapcsolóműtér áttekintése Potenciométer beállítása [1] Potenciométer Információ A lassító áttétel lépcsőzetessége miatt nem mindig lehet a löketenkénti teljes ellenállás-tartományt kihasználni. Ezért gondoskodni kell külső állítási lehetőségről (beállító potenciométerről). 1. Hajtsa a szerelvényt a ZÁRVA végállásba. 2. Forgassa el a potenciométert [1] az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig. ZÁRVA véghelyzet megfelel 0%-nak NYITVA véghelyzet megfelel 100%-nak. 3. Forgassa a potenciométert [1] egy kicsit visszafelé. 4. A külső beállító potenciométeren el kell végezni a 0-pont finombeállítását (a távjelzéshez) Elektronikus helyzettávadó RWG Műszaki adatok Opció Az RWG elektronikus helyzettávadó a szerelvényhelyzet megállapítására szolgál. Az adó a potenciométer (útfelvevő) által megállapított tényleges helyzet jelből egy 0 20 ma vagy 4 20 ma értékű áramjelet generál. Táblázat 10: RWG 4020 Adatok Kimeneti áram I a Feszültségellátás U 1) V Max. áramfelvétel Max. terhelés R B 600 Ω A feszültségellátás befolyása 0,1 %/V Teherbefolyás Hőmérsékletbefolyás Környezeti hőmérséklet 2) Jeladó potenciométer 3-/4-vezetékes rendszer 0 20 ma, 4 20 ma 24 V DC (18 32 V) 24 ma, 20 ma kimeneti áram esetén 0,1 %/(0 600 Ω) 2-vezetékes rendszer 4 20 ma 14 V DC + (I x R B ), max. 30 V 20 ma (U V 14 V)/20 ma 0,1 %/V < 0,3 /K 0,1 %/100 Ω -60 C C 5 kω 1) 2) Feszültségellátás lehetséges módjai: AC, AM vezérlések vagy külső hálózati tápegység A hajtómű hőmérséklet-tartományától függően: lásd a típustáblát Beállító elemek Az RWG a hajtómű kapcsolóműterében található. A beállításhoz ki kell nyitni a kapcsolóműteret. Lásd <Kapcsolóműtér nyitása>. A beállítás a három potenciométerrel ([1], [2] és [3]) történik. 36

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AMExC 01.1 Először olvassa

Részletesebben

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AM 01.1 Először olvassa el az

Részletesebben

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék WSH 10.2 WSH 16.2 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AM 01.1/AM 02.1 Először olvassa

Részletesebben

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Vezérlőegység: elektronikus (MWG) állítóhajtás-vezérléssel AUMATIC AC 01.

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Vezérlőegység: elektronikus (MWG) állítóhajtás-vezérléssel AUMATIC AC 01. Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Vezérlőegység: elektronikus (MWG) állítóhajtás-vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Non intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

Villamos forgatóhajtóművek

Villamos forgatóhajtóművek Villamos forgatóhajtóművek vezérlő és szabályzó üzemmódra SA 07.1 SA 48.1 SAR 07.1 SAR 30.1 SAEx(C) 07.1 SAEx(C) 40.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 ISO 9001 ISO 14001 Tanúsítvány reg. sz. 12 100 4269 12 104

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Termodinamikus kondenzleválasztó CONA TD (PN40-63) PN40 - karimás (BR 640/641...1) - menetes (BR 640/641...2) - behegeszthető karmantyús (BR 640/641...3) - behegeszthető (BR 640/641...4) PN63 - menetes

Részletesebben

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 1. ábra Típus 3274 Beépítési- és kezelési utasítás EB 8340 HU Kiadás 2001. június Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Biztonsági el írások 3 M szaki adatok 4 1. Felépítés

Részletesebben

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4104146- Ed.1-11/06 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra 2 4. ábra 5. ábra 6. ábra 7. ábra 3 8. ábra 4 8. ábra 5 9. ábra 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

gyümölcsbetakarító rázógép

gyümölcsbetakarító rázógép LIPCO Kezelési útmutató HSA típusú gyümölcsbetakarító rázógép Gyártja:Lipco GmbH Forgalmazza: BARTIFARM KFT Am Fuchsgraben 5 b 6345 Nemesnádudvar D-77880 Sasbach Petőfi út 89 Tel: 49 7841 209 440 Tel:

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Merülőmotoros szivattyú Amacan P 50 Hz Amacan P 700-470 Amacan P 800/900-540 Amacan P 1000-700 Amacan P 1200-870 Amacan P 1500/1600-1060 Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01230518 Impresszum

Részletesebben

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Használati utasítás EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató auromatic 620 Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez HU VRS 620 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T OLATÓRADAR 3 DB RENDSZÁMTÁBLA KERETBE INTEGRÁLT SZENZORRAL, LED KIJELZŐ VEL B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A doboz tartalma 1 db rendszámtábla keret 3 db integrált szenzorral 1 db központi egység

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár ajtócsengő-funkcióval Rend. sz.: 75 17 80 Rendeltetés A zár ajtócsengőként használható, feladatai ezen kívül: házajtó, garázsajtó

Részletesebben

BOB50M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek

BOB50M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek 1 BOB50M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD 2 Fig. 2. Fig. 3a. 3 nyitva nyitva zárva zárva 4 1. ÁLTALÁNOS A beépítést és a beüzemelést csak szakember végezheti! 1.1 Alkalmazási cél A keringetô

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Használati utasítás. 301 plus

Használati utasítás. 301 plus Használati utasítás 301 plus Tartalomjegyzék W&H szimbólumok...3 1. Bevezetés...4 5 2. Kicsomagolás...6 3. Szállítási terjedelem...7 4. Biztonsági tájékoztató...8 5. Az előlap ismertetése...9 6. A hátlap

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez 99.48.06-B Magyarországi képviselet: Becker Kft 1113 Budapest, Diószegi u. 37 Tel: 372-7332 Fax: 372-7330 e-mail: info@beckerkft.hu

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-Y/ szériától 03w0 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú HU Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Kiadás: 12.2009 610.44440.77.000 Kezelési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

Pico 180 Pico 180 VRD Pico 180 VRD 12V

Pico 180 Pico 180 VRD Pico 180 VRD 12V Kezelési- és karbantartási utasítás HU Hegesztőgép Pico 180 Pico 180 VRD Pico 180 VRD 12V Általános tanácsok VIGYÁZAT Olvassa el a kezelési- és karbantartási utasítást! A kezelési utasítás megismerteti

Részletesebben

TR70 70T TR. Szerelési útmutató

TR70 70T TR. Szerelési útmutató 70T TR TR70 Szerelési útmutató Sanotechnik Hungária Kft. 1222 Budapest Nagytétényi út 112. Tel.: +36 1 424-0670 Fax. +36 1 424-0679 E-mail: info@sanotechnik.hu www.sanotechnik.hu 01/2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mover H SE R / H TE R

Mover H SE R / H TE R Mover H SE R / H TE R Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Kényelem útközben Mover H SE R / H TE R Biztonsági utasítások Az H SE R / H TE R vezérlések kizárólag a Mover H

Részletesebben

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással

Részletesebben

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ AUTOMATIKUS MONOBLOKK GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐ GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: 503 / 0095(2) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

Kapcsolószekrény klímaberendezés

Kapcsolószekrény klímaberendezés Kapcsolószekrény klímaberendezés 3.xxx 3.3xx 33.xxx 34.xxx 35.xxx 338.xxx 339.xxx 333.xxx 3361.xxx 3366.xxx Szerelési, telepítési és üzemeltetési útmutató Tartalomjegyzék 1 A dokumentummal kapcsolatos

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC Edition: 1.12.2009 BA 146/1-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC V-VGA 4 6 V-VGC 4 6 V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás M típusú fokozatkapcsoló Üzemeltetési utasítás 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Általános elöírások 1.1 Biztonsági elöírások 5 1.2 Elöírásszerü használat 5 2 Felépítés/Kivitelek 6 3 Szállítás 7 4 A fokozatkapcsoló

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató

Eredeti üzemeltetési útmutató Edition: 1.4.2014 BA 231-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VC 50 75 100 150 Vacuum pump Vákuumszivattyú V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-V/ szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Csiszoló zsiráf Modell: DED7743

Csiszoló zsiráf Modell: DED7743 Csiszoló zsiráf Modell: DED7743 DEDRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Érvényes: 2013. január 1. után vásárolt termékekre Csiszolófej Hosszabbító kar zár Csiszológép hosszabbító kar Fordulat sebesség

Részletesebben

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Garázskapu működtető rendszer

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Garázskapu működtető rendszer Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Garázskapu működtető rendszer H Name XXX Bezeichnung Beépítési és kezelési kézikönyv 1. Rajzjel-magyarázat Vezérlés és motor-aggregát szimbólumai Fénysorompó Kapupozíció

Részletesebben

Használati utasítás ESTETICA E70. Mindig a biztos oldalon.

Használati utasítás ESTETICA E70. Mindig a biztos oldalon. Használati utasítás ESTETICA E70 Mindig a biztos oldalon. Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

M 22 x 1,5 G 3/4" HERZ Armatúra Hungária Kft. Szabályozószelepek. Csatlakozócső. Bypass egységek. Réz- és lágyacélcső. Csőcsatlakozások.

M 22 x 1,5 G 3/4 HERZ Armatúra Hungária Kft. Szabályozószelepek. Csatlakozócső. Bypass egységek. Réz- és lágyacélcső. Csőcsatlakozások. Normblatt Fűtőtest-csatlakozó készletek termosztát- és kézi szabályozó üzemhez HERZ-1000 2003. nov. kiadás Csatlakozócső Szabályozószelepek nem lezárható lezárható Bypass egységek M 22 x 1,5 G 3/4" Csőcsatlakozások

Részletesebben

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás { STIHL SG 5, 7 Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. Ehhez

Részletesebben