Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez"

Átírás

1 Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez B Magyarországi képviselet: Becker Kft 1113 Budapest, Diószegi u. 37 Tel: Fax:

2 Útmutatás...Hiba! A könyvjelz nem létezik. A módosítás joga és a tulajdonjog fenntartása... 4 Biztonsági információk Alkalmazási terület Kivitel Üzemmód MT90 mszaki adatai Méretek Beszerelés Beszerelési feltételek és szerelési pozíció A lineáris mködtet egység kézi mködtetése A lineáris mködtet egység beszerelése egy szelepre A beállítókar, ill. az érintkez visszaszerelése Elektromos csatlakozás biztonsági elírások A burkolat leemelése Elektromos csatlakozás készítése es csatlakozási példa A mködtet egység próbaüzeme es csatlakozási példa A mködtet egység próbaüzeme as csatlakozási példa A mködtet egység próbaüzeme Az elektromos csatlakoztatás és végrehajtott próbaüzem után Háromfázisú váltakozó árammal való üzemeltetés S3 WE és S6 WE útfügg végálláskapcsolók (opció) Az S3 útfügg kapcsoló beállítása S6 útfügg kapcsoló beállítása Az S3 és S6 útfügg kapcsolók összeillesztése Kapcsoló- és jelzberendezés A kapcsoló- és jelzberendezés felszerelése és beállítása Egy eltér pozícionálási út beállítása Potenciométerek beállítása Az S4 útkapcsoló beállítása az üzemeltet egységbe bemen hajtórúd irányában A kapcsoló- és jelzberendezés összeillesztése (opció) Az S4 és S5 útkapcsolók összeillesztése R1, ill. R2 potenciométer beillesztése A potenciométerek beállítása További S7 és S8 DE erfügg kapcsolók Elektronikus pozícionáló PEL (Pozíciószabályozó) (opció) A lineáris mködtet egység felszerelése és beállítása PEL-vel A tápvezeték elektromos csatlakoztatása Vezérlvezeték csatlakoztatása A vezérljel csatlakoztatása A mködtet egység próbaüzeme Korrekcióvégzés az A és B beállító potenciométerekkel Átfordítás A beállítási munkák befejezése és az elvégzett próbaüzem után A kívánt beállítási érték módosítása (V ma-ben és vissza)... 47

3 9.10 A kívánt beállítási érték jeltartományának beállítása (fesztültség és áramersség tartomány) Példa: 4-20 ma Példa: 6 12 ma szekvencia tartomány Visszajelzés Másik pozícionálási út beállítása vagy beállítókar felszerelése DIN 3358 F05 kivitel esetén Karbantartás Javítás Pótalkatrészek Típusmeghatározás... 54

4 Útmutatás Az érthetség kedvéért a kezelési útmutató nem tartalmazza a termék összes típusára vonatkozó összes részletes információt és így nem veheti figyelembe a beszerelés, alkalmazás, üzemeltetés vagy karbantartás összes átgondolandó esetét sem. Amennyiben nem eredeti mködtet egységet szerelnek be utólagosan, illetve utólagos módosításokat végeznek rajta a mködtet egység gyártójának tudomása nélkül, az indítószerkezet CE tanúsítványa, valamint a mködtet egység gyártójának felelsségvállalása érvényét veszti ezen mködtet egység esetében. Amennyiben több információhoz szeretne jutni vagy valamilyen különleges problémája merül fel, melyet nem kellen részleteztünk a kézikönyvben, hozzájuthat a szükséges információkhoz a mködtet egységre gyártójától (lásd a címet a fedlapon). A jelen felhasználói kézikönyv tartalma továbbá nem képezi részét egy korábbi vagy jelenlegi megállapodásnak, ígéretnek vagy jogi kapcsolatnak, és azokon nem is változtat. A mködtet egység gyártójának részérl felmerül összes kötelezettség a vonatkozó adásvételi szerzdésbl, illetleg a teljes és kizárólagosan érvényes garanciaszabályokat tartalmazó feltételekbl és kikötésekbl ered. A szerzdés garanciavállalás feltételei nem terjeszthetk ki vagy korlátozhatók a kezelési utasítás állítása révén A módosítás joga és a tulajdonjog fenntartása A kezelési útmutatóban említett elírások, irányelvek, szabványok, stb. megfelelnek a kezelési útmutatás kidolgozásának ideje alatti információs helyzetnek, és nem vonatkozik rá semmilyen változtatás. A kezelnek mindig a saját felelsségére kell használnia a legutolsó érvényes verzió szerint. Fenntartjuk a bármikor történ technikai változtatások és fejlesztések jogát tekintettel a jelen útmutatóban szerepl összes adatra, jelzésre, útmutatásra és ábrázolásra. A már szállított készülékek változtatására és utólagos javítására vonatkozó bármilyen követelés kizárt. A felhasználói kézikönyvre vonatkozó szerzi jog és a szabadalom megszerzésének vagy a közüzemi modell regisztrációjának esetén fennálló minden jog a mködtet egység gyártójánál marad. Biztonsági információk Az itt részletezett lineáris mködtet egység egy elektromos készülék: ez egy ipari alkalmazású erm része, a gépészet általánosan elfogadott szabályainak megfelelen tervezve. Az elektromos berendezések a körülmények miatt súlyos egészségkárosodást vagy anyagi károkat okozhatnak az alábbiak miatt: nem megfelel alkalmazás, helytelen üzemeltetés, nem megfelel elektromos csatlakozás, nem megfelel szerelvény az egyik vezérlelemre,

5 környezeti és üzemi feltételek be nem tartása, helytelen beavatkozás, egy meglév burkolat helytelen eltávolítása nem megfelel szállítás nem megfelel tárolás. Figyelmeztetés

6 Figyelmeztetés Csak akkor szerelje fel és üzemeltesse ezt a készüléket, ha elzleg a szakképzett személyzet biztosítja, hogy megfelel energiaellátást vegyen igénybe, biztosítva, hogy a normál üzemelés közben a gép vagy gépalkatrészek hibája esetén ne érje veszélyes feszültség a készüléket. Ha nem tartja be ezt a figyelmeztetést, haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelents anyagi károk fordulhatnak el. Figyeljen a mozgó alkatrészekre a szerelés és beállítás közben. Fennáll a sérülésveszély és a jelents anyagi károk kockázata. A berendezés biztonságáért felels személyeknek ezért garantálniuk kell a következket: Csak szakképzett személyeket bíznak meg a készüléken végzett munkákkal, Ezek a személyek elolvasták és értelmezték a kezelési utasítást és a mellékelt termékadatokat. (Javasoljuk, hogy a vevink ezt igazoltassák írásban a szerel személyzettel), A kezelési utasítások állandóan rendelkezésre állnak és a megfelel személyeket kötelezik, hogy következetesen betartsák azokat az összes munkával kapcsolatosan (a kezelési utasítással ellátott bármilyen munkavégzés megkezdése eltt mellékelni kell ezen utasítások kiegészít utasításait és dokumentumait a szelepekrl és vezérlelemekrl). a megfelel munkával a szerszámok, a mérmszerek szakszer alkalmazása, és szükség esetén érvényesítik a személyes védfelszerelések használatát, megtiltják az ezen a készüléken vagy a közelében történ munkavégzést a szakképzetlen személyzet számára. A szakképzett személyzetet olyan személyek alkotják, akik ismerik a termék telepítését, szerelését, üzembe helyezését és rendelkeznek a tevékenységükre vonatkozó megfelel képesítéssel, képzettséggel vagy utasítással, illetve engedéllyel az áramkörök, készülékek/rendszerek ki- és bekapcsolására a biztonságtechnikai szabványok szerint, azok kioldására, földelésére és megjelölésére, a biztonságtechnikai szabványoknak megfelel képzettséggel vagy utasítással a megfelel védberendezés felügyeletére és használatára, elssegély-nyújtási képzettséggel.

7 1.1 Alkalmazási terület Ezek a lineáris mködtet szerkezetek olyan vezérlelemeket mködtetnek, melyek mm-es lineáris pozícionáló mozgást és 1,2 kn pozícionáló ert igényelnek: vezérlszelepek, elzárószelepek, zárószelepek. A mködtet egységeket a kívánt kioldó erre, a kívánt pozícionálási útra állítjuk. 1.2 Kivitel Egy másik pozícionálási útra is beállítható a késbbiek folyamán. A lineáris mködtet egységeket legnagyobb tolóerre tervezték. Az elektromos alkatrészeket a burkolat alá építették be külön az áttételezéstl. Így védve vannak a következktl: esetleges káros üzemi körülményektl, esetleges káros környezeti feltételektl, nedvességtl, portól. Minden alkatrész könnyen hozzáférhet a burkolat eltávolítását követen. Az alapberendezéshez az alábbiak tartoznak: 2 ertl függ kapcsoló ( S1 és S2 ). Kikapcsolják a motort, ha megfelelen nagy ert hat ellen a mködtet egységen beállított kioldó ernek, melyet a vezérlelem illesztési felületén nyugvó áramlás lefojtó generál. Kikapcsolják a motort abban az esetben is, ha az áramlás lefojtó szilárd testekkel találkozik, melyek behatoltak a vezérlelembe, és ezáltal védik a vezérlelemet a még súlyosabb károsodástól és a mködtet szerkezetet a túlterheléstl. Emellett az alábbiak beépíthetk: 1 vagy 2 útfügg kapcsoló ( S3 és S6 ). Korlátozzák a pozícionálási utat nyitott, ill. zárt helyzetben és a meglév DE kapcsoló szerelidomjára szerelik, 1 vagy 2 útfügg kapcsoló ( S4 és S5 ). Korlátozzák a végállásokat vagy jelzik a köztes vagy végállásokat, és a kapcsoló- és jelzeszközre vannak szerelve, 1 vagy 2 erfügg kapcsoló S7 és S8 ) az S1 és S2 -vel egy elzetes (bevezet) kioldási pont, 1 vagy 2 potenciométer. Ezeket a kapcsoló és jelzeszközre szerelik, 1 PEL elektromos pozícionáló (elektronikus helyzetszabályozó) 0 (2) 10 V, ill. 0 (4) 20 ma analóg megindításához, 1 ftellenállás, mely megelzi a kondenzvíz kialakulását a burkolat alatt az ersen hullámzó környezeti hmérsékletekkel és a leveg magas nedvességtartalmával.

8 1.3 Üzemmód A lineáris mködtet egységben található motor forgó mozgását egy homlokfogaskerék-áttételen keresztül a központi fogaskerekes áttételbe bels csavarmenettel. Ez ebben a bels csavarmenetben történik, hogy a hajtórúd a küls csavarmenettel ellátva mködik. Ezt a hajtórudat egy forgásgátló szerelvényen keresztül védik a csavarodás ellen, mely a bilincs mellett található. A hajtórúd egy lineáris húzó vagy tolómozgást végez, amikor a bels csavarmenetes központi fogaskerék-áttételbe elfordul a motor fogaskerekes meghajtásán keresztül. A forgásgátló szerelvény ugyanakkor löketjelzként szolgál. A lineáris mködtet egység egy F05-ös karimás szerelésen keresztül közvetlenül egy szelepre is csavarozható egy öntött bilinccsel a vev részérl. A mködtet egység hajtókarát védeni kell csavarodás ellen.

9 1.4 MT90 mszaki adatai Típus: MT90 Kioldó er: 1,2 kn Út/löket: mm Kézi beállítás: Kézikerékkel oldalt Megengedett környezeti -20 C C hmérséklet: Szerelési helyzet: Bármilyen, vízszintesen nem javasolt Védelmi fokozat (DIN IP ): Szerelés: Bilincs forgásgátló peremmel a hajtórúdhoz és kapcsolóperemmel Tápegység: 1~50 Hz/230 V; (1~50/60 Hz/24 V, 1~60 Hz/110 V, 3~50 Hz/400 V) különböz feszültség igény szerint Elektromos csatlakozás: Bels csatlakozósávon keresztül 2 Pg 9/11 csavaros tömítkarmantyúval és 1 Pg 9 vakdugasszal vagy pólusú kompakt csatlakozódugóval Üzemmód (VDE 0530): S1 100% c.d.f. vagy S4 30% c.d.f. 600 c/h Végállás kapcsolás: 2 (max. 4) erfügg DE kapcsoló, max. 250 V AC 1 (max. 2) útfügg WE jelkapcsoló a bemen vagy kimen hajtókarhoz Ohmos terheléshez, max. 5 A Induktív terheléshez, max. 3 A Jelzlámpákhoz, max. 1 A Kenanyag a fogaskerékáttételhez Klübel Microlube GL 261 Pozícionálási sebesség 25 (1,2 kn-val) (mm/min.): Üzemi 1 fázisú AC 50 Hz 3 fázisú AC 50 Hz feszültség/frekvencia: Névleges feszültség (V): 24,00 230,00 400,00 Névleges áramersség 275,00 29,00 15,00 (ma): Energiafogyasztás (W): 6,6 6,6 9,9 Kimenteljesítmény (W): 2,4 2,4 3,1 Forgási sebesség (rpm): 500,00 500,00 500,00 - különböz pozícionálási sebesség, feszültség vagy frekvencia igény szerint Kiegészít berendezés: 1 kapcsoló és jelz berendezés (távadó szerelvény) 1 (max. 2) útfügg WE jelkapcsolók, max. 250 V AC Ohmos terheléshez, max. 5 A Induktív terheléshez, max. 3 A Jelzlámpákhoz, max. 1 A 1 (max. 2) potenciométer 100, 200, 500, 1 k-, 2 k-, 5 k- vagy 10 k-. további ohm értékek igény szerint max. 1,5 W, kefe áramersség max. 30 ma ill. 1 ESR 24 V DC elektronikus helyzetiadatadó, kimenet 0 (4) 20 ma (megnövelt burkolatot és fedélt igényel) 1 PEL elektronikus helyzetbeállító az analóg indításhoz 0 (2) 10 (V), ill. 0 (4) 20 ma; visszajelzés berendezés irányú

10 1.5 Méretek 1.5 ábra: MT 90 mködtet egység méretei

11 2.1 Beszerelési feltételek és szerelési pozíció A lineáris mködtet egység szerelési helyét úgy kell kiválasztani, hogy: A mködtet egység könnyen hozzáférhet legyen, Elegend szabad hely legyen a burkolat levételéhez, ill. a beállítási munkál elvégzéséhez, A lineáris mködtet egység védve legyen az ers hsugárzásoktól, A környezeti hmérséklet ne haladja meg a + 60 C-ot. 2.1 ábra: Mködtet egység szerelvénye bilinccsel, vízszintesen elhelyezett hajtórúddal Helyes Nem helyes Szabadtéren a lineáris mködtet egységet egy kiegészít burkolattal kell védeni a következk ellen: Es, Közvetlen napfénynek való kitettség. Ersen huzatos leveg, Porhatás. 2.2 A lineáris mködtet egység kézi mködtetése Figyelem! A beszerelési pozíció tetszleges. Az elnyben részesített és javasolt beszerelés a szelep felett történik, alternatívaként a szelep alatt. A vízszintes beszerelés csökkentheti a szelep tömszelencéjének élettartamát. Vízszintesen elhelyezked hajtórudas beszerelési helyzet esetén a lineáris mködtet egységet úgy szereljük be, hogy a bilincs mindkét tartója egy függleges síkban helyezkedjen el a másik felett. A kézi beállítás nem kapcsolható ki vagy kapcsolható be járó motor mellett. Csak álló motorral végezze a beállítást; A bal kezével nyomja meg a kikapcsoló rudat a lemezzel a kimen hajtórúd irányában lefelé, Egyidejleg fordítsa el a kézikereket a jobb kezével, amíg a becsatlakozás érezheten meg nem történik, a lineáris mködet egység elindításához most fordítsa el a kézikereket; tartsa a kikapcsoló rudat a lemezzel bekapcsolt helyzetben.

12 2.2 ábra: A lineáris mködtet egység kézi indítása Fordítsa jobbra a forgattyú-kézikart (az óramutató járásával egyez irányba) a hajtórúd kifelé mozog a mködtet egységbl, Fordítsa balra a forgattyú-kézikart (az óramutató járásával ellentétesen) a hajtórúd befelé mozog a mködtet egységbe. A lineáris mködtet egység automatikusan visszakapcsolódik a motorikus mködésre, amint a kikapcsoló rudat kioldják.

13 2.3 A lineáris mködtet egység beszerelése egy szelepre A szerelés eltt ellenrizze a következket: a mködtet egység mszaki adatai megfelelnek-e az alkalmazási feltételeknek, a szelep komplett-e (összeköt rúd a mködtet egységnél vagy szelepnél), a szeleporsó csavarmenete megfelel a lineáris mködtet egység csavarmenetes perselyéhez, a lineáris mködtet egység komplett az összeköt rúddal vagy a bilincstartókkal, valamint a összeköt alkatrészekkel a biztosított szeleppel történ szereléshez, az esetlegesen szükséges kiegészítéseket a mködtet egységen már beépítették, a csatlakoztatandó üzemi feszültség megfelel a mködtet egység feszültségének, a névtáblán szerepl jelzések megfelelnek a motoron megadott jelzéseknek, a mködtet egység beállított vagy még beállítandó lökete megfelel a szelep löketének. A szállítási állapotban a mködtet egység hajtórúdja az alsó végállásig jön ki. Ellenrizze, hogy a szeleporsó az alsó helyzetben van-e. Szerelje fel a mködtet egységet a szeleptestre négy csavaranyával. Csavarozzon fel négy hatlapfej csavart [59] és húzza meg ket. Mozgassa meg teljesen a mködtet egység tengelyét a kézikerék forgatásával. Nem szükséges beállítani az út végálláskapcsolóit, mivel a mködtet egységet pontosan azzal az úttal látták el, mely a ténylegesen szállított szelephez szükséges. 2.3 ábra: A mködtet egység csatolása/szerelése egy szelepre Figyelem! Ha a kimozdult tolórúd szükséges végállásának nagyobb változtatása szükséges illesztési problémák miatt, ill. ha egy kapcsoló- és jelzberendezést [114] (lásd 4-1 ábra) építettek be a mködtet egységbe, távolítsa el a beállítókart [260], ill. az érintkezt [37] (lásd 4.3 ábra) az WE S3 kapcsolóhoz a csavaranyák [287] kicsavarozásával (lásd 4.2 ábra ) a hajtórúd csavarmenetének öntvényfülérl szükség esetén.

14 2.4 A beállítókar, ill. az érintkez visszaszerelése Lásd a 4. Kapcsoló- és jelzberendezés fejezetet.

15 3. Elektromos csatlakozás biztonsági elírások Ezen lineáris mködtet egység hálózati csatlakozása és üzembe helyezése különleges szakértelmet igényel az ermberendezések szerelésére vonatkozóan (DIN VDE 0100), valamint balesetmegelzési ismereteket és a jelen lineáris mködtet egység különleges üzembe helyezési feltételeinek ismeretét. Ezeket a munkákat csak szakképzett személyzet végezheti. Ezen figyelmeztetés betartásának elmulasztása halált, súlyos sérülést vagy jelents anyagi kárt okozhat! Tartsa be a felhasználói kézikönyv 4. oldalán található biztonsági információkat! A hálózati csatlakoztatást csak kikapcsolt tápegységgel végezze! Védekezzen a véletlen bekapcsolás ellen! Az elektromos vezetékek beszereléséhez és a hálózati csatlakozáshoz a DIN/VDE szabályait és a helyi elektromos hatóság rendelkezéseit be kell tartani! Ellenrizze, hogy a hálózati csatlakozás feszültségének és frekvenciájának megfelelségét a lineáris mködtet egység névtábláján és a meghajtómotor névtábláján is. A vezeték keresztmetszetét mindig a lineáris mködtet egység energiafogyasztása és a vezeték szükséges hosszúsága szerint kell meghatározni. A túl kis vezeték keresztmetszet gyakori oka a feltételezett üzemzavaroknak! 3.1 A burkolat leemelése 3.2 Elektromos csatlakozás készítése Az ilyen típusú lineáris mködtet egységnél a vezeték minimális keresztmetszete: 1 mm 2. A berendezésre vonatkozó hálózati biztosítékvédelem: max. 6 A. A berendezésre vonatkozó hálózati ellátásról való lekapcsolódás: a hálózati vezeték leválasztásához és a feszültség kioldásához a mködtet egység esetén egy saját megszakító egységet kell használni a karbantartási és beállítási munkákhoz egy mindenpólusú leválasztást biztosítva (kivéve a földvezetéket). Ennek a megszakítóegységnek zárolhatónak kell lennie a megszakítás állapotában és védeni kell a véletlen bekapcsolás ellen. Karbantartási és beállítási munka esetén elször kapcsolja a tápvezetéket árammentes állapotba! Csavarozza le a sapkás anyát, Vegye le a tömítést, Fogja meg a védtett a burkolaton és húzza le enyhe nyomás alatt. Elviekben a burkolatra ragasztott huzalozási rajzot kell alkalmazni. Mozgassa az elzleg felszerelt mködtet egységet a kézi beállítás segítségével (lásd 2.2 bekezdés) megközelítleg a löket közepére, Távolítsa el a kioltólemezt a meglév csavaros kábel tömítkarmantyún, Csúsztassa a tápvezetéket keresztül a csavaros kábel tömítkarmantyún, amíg elég hosszú nem lesz a vezeték a megfelel tápcsatlakozásokhoz,

16 Vegye le a vezetékborítást kb. 1 cm-rel a csavaros kábel tömítkarmantyú felett, Vegye le az egyes kábelért kb. 5 mm-es távolságba a végétl, A sodrott vezetéket magja esetén a karmantyúkat be kell csúsztatni a levágott végre és rögzíteni kell, Vezesse be és rögzítse a vezetékeket a mködtet egységbe oly módon, hogy védve legyenek a mozgó vagy forgó alkatrészektl, és nem sérüljenek meg a burkolat levételekor vagy visszahelyezésekor.

17 3.3 1-es csatlakozási példa Egyfázisú váltakozó árammal való üzemelés (háromlépéses indítás), Végleges kikapcsolás: terheléstl függen be/kimozgó hajtórúd erfügg S1 és S2 DE kapcsolókon keresztül. 3.3 ábra: Huzalozási rajz Figyelem! A mködtet egység próbaüzeme Ha a mködtet egységet csak 2 erfügg DE-S1 és DE-S2 kapcsoló indítja el, figyelni kell, hogy a vezérlelem (szelep) szintén elindítható legyen terhelés esetén mindkét oldalon. Tartsa be a vezérlelem dokumentációjában foglaltakat! Csatlakoztassa a mködtet egységet az alábbiak szerint: Csatlakoztassa a csatlakozóvezeték (zöld/sárga kábelér) földelt vezetékét a biztosított biztonsági földelkapocshoz, Csatlakoztassa a csatlakozóvezeték N nullavezetékét az 1-es csatlakozóhoz, Csatlakoztassa a kimen hajtórúd vezérlkábelét a 11-es csatlakozóhoz, Csatlakoztassa a bemen hajtórúd vezérlkábelét a 14-es csatlakozóhoz, Helyezzen be áthidalásokat; a 10-es csatlakozótól a 3-as csatlakozóhoz és a 13-as csatlakozótól a 2-es csatlakozóhoz. A burkolat nélküli lineáris mködtet egység csak rövid ideig üzemeltethet kizárólag próbaüzem során, illetve az elengedhetetlen elektromos beállítások során, mint pl. potenciométer, útkapcsoló vagy elektromos pozícionáló. Ezen tevékenység közben hozzáférhetvé válnak a veszélyes áram alatti, fedetlen, mozgó és forgó alkatrészek. A beállítási munkák nem megfelel vagy óvatlan végzése esetén haláleset, súlyos sérülés vagy jelents anyagi károk következhetnek be. Csak szakképzett személyzet (lásd 4. oldal) végezheti ezt a tevékenységet. A lineáris mködtet egység burkolat nélküli üzemeltetése tilos a korábban leírtaktól eltér célból. Megjegyzés: A motort csak akkor próbaüzemeltesse, amikor szelepre van szerelve. Különben a hajtórúd túlságosan kicsavarozódhat.

18 3.3.1 folytatás A mködtet egység próbaüzeme Indítsa el a mködtet egységet egy háromlépeses vezérlegységen keresztül, N az 1-es csatlakozóhoz és L a 11- es csatlakozóhoz, a hajtórúd kimozog a mködtet egységbl, N az 1-es csatlakozóhoz és L a 14-es csatlakozóhoz a hajtórúd bemegy a mködtet egységbe, Indítsa el a kapcsolók kapcsológörgit egy szigetelt csavarhúzóval és ellenrizze, hogy a megfelel kapcsolók kikapcsolják-e a motort, kimen hajtórúd fels DE-kapcsoló S1, bemen hajtórúd alsó DE-kapcsoló S2, Szükség esetén cserélje meg a beillesztett motortápláló áthidalásokat a 2-es és 3-as csatlakozón ábra: S1 és S2 DE-kapcsolók es csatlakozási példa (csak DE-szerelt idomon található mködtet egységbe épített S3 útfügg kapcsolóval lehetséges). Egyfázisú váltakozó árammal való mködés (háromlépéses indítás), A mködtet egységbl terhelésfüggen kifelé mozgó hajtórúd végleges kikapcsolása az erfügg S1 DE-kapcsolón keresztül, A mködtet egységbe terhelésfüggen befelé mozgó hajtórúd végleges kikapcsolása az S3 WE-kapcsolóval sorosan kapcsolt S2 DE-kapcsolón keresztül (DE szerelidomra szerelve). 3.4 ábra: Huzalozási rajz

19 3.4 folytatás 2-es csatlakozási példa A mködtet egység próbaüzeme Csatlakoztassa a mködtet egységet az alábbiak szerint: Csatlakoztassa a csatlakozóvezeték földelt vezetékét (zöld/sárga kábelér) a biztosított véd földelkapocshoz, Csatlakoztassa az N nullavezetéket az 1-es csatlakozóhoz, Csatlakoztassa a kimen hajtórúd vezérlkábelét a 11-es csatlakozóhoz, Csatlakoztassa a bemen hajtórúd vezérlkábelét a 14-es csatlakozóhoz, Illesszen be áthidalásokat; a 10-es csatlakozótól a 3-as csatlakozóhoz, a 16-os csatlakozótól a 2-es csatlakozóhoz és a 13-as csatlakozótól a 17-es csatlakozóhoz, Állítsa be a pozícionálási utat az S3 útfügg kapcsoló átkapcsolásával (lásd 3.8 bekezdés) ábra: S1 S2 DE-kapcsolók, S3 WE-kapcsoló Tartsa be a bekezdés veszélyre való figyelmeztetését. Indítsa el a mködtet egységet egy háromlépeses vezérlegységen keresztül, N az 1-es csatlakozóhoz és L a 11-es csatlakozóhoz, a hajtórúd kimozog a mködtet egységbl, N az 1-es csatlakozóhoz és L a 14-es csatlakozóhoz, a hajtórúd bemegy a mködtet egységbe, Indítsa el az S1 S2 DE-kapcsolók kapcsológörgit és az S3 WE-kapcsoló görgs karját egy szigetelt csavarhúzóval és ellenrizze, hogy a megfelel kapcsolók ténylegesen kikapcsolják-e a motort, kimen hajtórúd fels DE-kapcsoló S1, bemen hajtórúd alsó DE-kapcsoló S2, Szükség esetén cserélje meg a beillesztett motortápláló áthidalásokat a 2-es és 3-as csatlakozón as csatlakozási példa (csak a mködtet egységbe épített S4 WE útkapcsolóval ellátott kapcsoló- és jelzberendezéssel lehetséges). Egyfázisú váltakozó árammal való mködés (háromlépéses indítás), A mködtet egységbl terhelésfüggen kifelé mozgó hajtórúd végleges kikapcsolása az erfügg S1 DE-kapcsolón keresztül, A mködtet egységbe terhelésfüggen befelé mozgó hajtórúd végleges kikapcsolása az S3 WE-kapcsolóval sorosan kapcsolt S2 DE-kapcsolón keresztül (kapcsoló- és jelzberendezésre szerelve).

20 3.5 folytatás 3-as csatlakozási példa 3.5 ábra: Huzalozási rajz Zárt nyitott Jel a küls vezérlegységbl Csatlakoztassa a mködtet egységet az alábbiak szerint: Csatlakoztassa a csatlakozóvezeték földelt vezetékét (zöld/sárga kábelér) a biztosított véd földelkapocshoz, Csatlakoztassa az N nullavezetéket az 1-es csatlakozóhoz, Csatlakoztassa a kimen hajtórúd vezérlkábelét a 11-es csatlakozóhoz, Csatlakoztassa a bemen hajtórúd vezérlkábelét a 14-es csatlakozóhoz, Állítsa be a pozícionálási utat a csúszkával [261] a beállítókaron [260] (lásd bekezdés), Állítsa be a kioldó vezérmt az S4 útkapcsolóhoz a kapcsolóés jelzberendezésen [114] (lásd bekezdés) A mködtet egység próbaüzeme Tartsa be a bekezdés veszélyre való figyelmeztetését. Indítsa el a mködtet egységet egy háromlépeses vezérlegységen keresztül, N az 1-es csatlakozóhoz és L a 11-es csatlakozóhoz, a hajtórúd kimozog a mködtet egységbl, N az 1-es csatlakozóhoz és L a 14-es csatlakozóhoz, a hajtórúd bemegy a mködtet egységbe, Indítsa el az S1 S2 DE-kapcsolók kapcsológörgit és az S3 WE-kapcsoló görgs karját egy szigetelt csavarhúzóval és ellenrizze, hogy a megfelel kapcsolók ténylegesen kikapcsolják-e a motort, kimen hajtórúd fels DE-kapcsoló S1, bemen hajtórúd alsó DE-kapcsoló S2, Szükség esetén cserélje meg a beillesztett motortápláló áthidalásokat a 2-es és 3-as csatlakozón.

21 3.5.1 ábra: S1 S2 DE-kapcsolók és S4 S5 WE-kapcsolók

22 3.6 Az elektromos csatlakoztatás és végrehajtott próbaüzem után 3.7 Háromfázisú váltakozó árammal való üzemeltetés Helyezze fel a védtett óvatosan. A védtetnek egyenletesen kell a burkolat peremén nyugodnia. Szükség esetén korrigálja a védtet pozícióját a mködtet egységen kissé elfordítva azt, Tegye a tömítést a védtet rögzítcsavarjának csavarmenete fölé, Csavarja be és húzza meg a sapkás anyát. Ez a mködtet egység felszerelhet egy háromfázisú váltakozó áramú motorral. Az elektromos csatlakozás egy küls, mechanikusan és elektromosan zárolt védkapcsoló típusú irányváltó indítószerkezet kombináción keresztül történik. A 2-es és 3-as csatlakozókhoz vezet motortápláló áthidalások (lásd a huzalozási rajzot) nem alkalmazhatók. A forgásirány ellenrzése a kapcsolók szigetelt csavarhúzóval való elindításával történik (lásd a 3.3.1, és bekezdést is). Szükséges esetén a motorcsatlakozásokat fel kell cserélni a 2-es és 3-as csatlakozókon ábra: Huzalozási rajz mindkét oldalon erfügg szétkapcsolás ábra: Huzalozási rajz kimen ertl függ, bemen ertl és az úttól függ szétkapcsolás az S3-on keresztül ábra: Huzalozási rajz - kimen ertl függ, bemen ertl és az úttól függ szétkapcsolás az S4-en keresztül

23 3.8 S3 WE és S6 WE útfügg végálláskapcsolók (opció) 3.8 ábra: WE-kapcsolók pozíciója A DE szerelidomon [36] található ezen mködtet egységgel 2 S3 [124] és S6 [125] útfügg kapcsoló építhet be. Ezek kikapcsolhatják a mködtet egységet a végállásokban az úttól függen, például ha a vezérlelemnek nem kell a végállásába mozognia vagy ha nem építettek be kapcsoló- és jelzberendezést [114] (lásd 4-1 ábra), ill. ha az S4 és S5 WE-kapcsolók [284] más célokra foglaltak. Az S3 [124] és S6 [125] WE-kapcsolókat egy érintkezn [37] keresztül indítjuk el, melyet lecsavarozunk a hajtótengely csavarmenetes öntvényérl. S3 WE-kapcsoló a végállásba mozgatott hajtórúdhoz, S6 WE-kapcsoló a végállásból kimozdított hajtórúdhoz Az S3 útfügg kapcsoló beállítása ábra: S3 és S6 WE-kapcsolók Mozgassa a hajtórudat a befelé mozgott hajtórúd végállásába kézi beállítással (lásd 2.2. bekezdés), Lazítsa meg a hengeres fej csavarokat [18] egy kicsit a DEszerelidom [36] hátulján. A pozícionálási út bemen hajtórúd irányában történ korlátozására szolgáló S3 WE-kapcsolónak [124] elször az érintkez [37] fölött kell lennie; szükség esetén tolja fel a kapcsolót. Nyomja az S3 kapcsolót [124] lefelé, amíg nem kapcsolja az érintkez [37], ellenrizze a kioldási pontot mérmszerrel szükség esetén, Húzza meg a hengeres fej csavarokat [48] ismét.

24 3.8.2 S6 útfügg kapcsoló beállítása Mozgassa kifelé a hajtórudat a meghosszabbított hajtórúd végállásába kézi beállítással (lásd 2.2. bekezdés), Lazítsa meg a hengeres fej csavarokat [18] egy kicsit a DEszerelidom [36] hátulján. A pozícionálási út kimen hajtórúd irányában történ korlátozására szolgáló S6 WE-kapcsolónak [125] elször az érintkez [37] alatt kell lennie; szükség esetén nyomja le a kapcsolót. Nyomja az S6 kapcsolót [125] felfelé, amíg nem kapcsolja az érintkez [37], ellenrizze a kioldási pontot mérmszerrel szükség esetén, Húzza meg a hengeres fej csavarokat [48] ismét.

25 3.8.3 Az S3 és S6 útfügg kapcsolók összeillesztése Ellenrizze a szállítás teljességét (S3 [124] és S6 [125] WEkapcsolók), Mozgassa a mködtet egységet közepes löketig, Feszültségmentesítse a mködtet egységet, Lazítsa meg a sapkás anyát a mködtet egység burkolatán és távolítsa el, Vegye le a tömítalátétet, Tartsa a burkolatot megfogva a burkolást és húzza le kissé elfordítva, Helyezzen be mindkét hengeres fej csavart [48] a lemezekkel [271] a csatlakozósáv oldaláról a DE szerelidom [36] kis nyílásába, Ersítsen egy szigetellemezt [293] mindkét hengeres fej csavarra [48], Ersítse fel a megfelel S3, ill. S6 WE-kapcsolókat, Ersítse fel a második szigetellemezt [293], Csavarozza le a kapcsoló kereszttartó rudat [33] a hengeres fej csavarokkal [48], Csatlakoztassa az S3 WE-kapcsoló sodrott csatlakozóvezetékeit a függlegese álló csatlakozósávba a DEszerelidomon [36]; a zöld sodrott vezeték a 16-os csatlakozóba, a piros sodrott vezeték a 17-es csatlakozóba, a sárga sodrott vezeték a 18-as csatlakozóba, Csatlakoztassa az S6 WE-kapcsoló sodrott vezetékeit a vízszintesen fekv csatlakozósávba, a zöld sodrott vezetéket a 31-es csatlakozóba, a piros sodrott vezetéket a 32-es csatlakozóba, a sárga sodrott vezetéket a 33-as csatlakozóba, Az S3 és S6 WE-kapcsolók beállítását lásd a és bekezdésben. Az áramkört a 3.4 bekezdésben leírtak szerint készítse. További eljárás a és 3.6 bekezdésben leírtak szerint ábra: S3 és S6 kapcsolók

26 4. Kapcsoló- és jelzberendezés 4-1 ábra: Kapcsoló- és jelzberendezés Ez a mködtet egység felszerelhet egy kapcsoló- és jelzberendezéssel [114]. A következket tartalmazza: 1 vagy két WE útfügg kapcsoló S4 és S5 [282] használandó végálláskapcsolóként vagy jelkapcsolóként, 1 vagy 2 potenciométer [283] jelzmodulként. Az indítás a hajtórúd tengelyirányú mozgásával történik a hajtórúd csavarmenet öntvényére rögzített beállítókaron [260] keresztül, egy sokféleképpen variálható beállítható csúszkával [261], mely a szelepemel himba nyílásába kapcsolódik. Ez a kar aztán átalakítja a tengelyirányú mozgást forgómozgássá a fogazott keréken, mely viszont elindítja a potenciométereket és egy hajtófogaskeréken keresztül az S4 és S5 WE-kapcsolókhoz tartozó bütykös tengelyeket. 4-2 ábra: Kapcsoló- és jelzberendezés ponteciométerrel és az S4 és S5 WEkapcsolókkal A beépített kapcsoló és jelzberendezéssel, az S4 és S5 [282] WEkapcsolókkal és /vagy potenciométerrel felszerelt lineáris mködtet egység szállítása esetén a beállítókaron [260] található csúszkát a megrendeléskor meghatározott igény szerint beállítják a megfelel pozícionálási útra. A bilincstartó nélkül szállítandó és a hajtókar csavarodásgátló eszköze nélküli mködtet egységek esetén a beállítókart [260] nem a hajtórúd csavarmenetére szerelik a megrongálódás kockázata miatt. A csúszkás [261], csavaranyás [287] és fogazott tárcsás [290] beállító kart külön rögzítik a mködtet egységhez.

27 4-3 ábra: A kapcsoló- és jelzberendezés pozíciója a mködtet egységen

28 4.1 A kapcsoló- és jelzberendezés felszerelése és beállítása A vezérlelemmel ellátott lineáris mködtet egység 2.3 bekezdés szerinti felszerelése után szerelje fel a különálló vagy elzleg eltávolított beállítókart (lásd a és ábrákat): Mozgassa a hajtórudat kifelé a mködtet egységbl a végállásba a kézi üzemeltetés útján az S1 DE-kapcsoló kapcsolásáig (szükség esetén ellenrizze mérmszerrel), hajtson egy csavaranyát [287] a hajtórúd csavarmenetének öntvényére, fektessen egy fogazott tárcsát [290] a csavaranyára, fordítsa el a bütykös tengelyt úgy, hogy a szelepemel himba [259] felfelé mutasson, szerelje a csúszkás [261] beállítókart [260] a bütykös tengely nyílásába, állítsa a beállítókart [260] a hajtókar csavarmenetes öntvénye fölé, hajtsa vissza a bütykös tengelyt és vezesse a beállító kart a csavarmeneten keresztül, a DE-szerelidomokra épített S3 és S6 WE-kapcsolókkal csúsztassa az érintkezt [37] (lásd ábra) a csavarmenetes öntvény fölé; a kapcsolótolókának itt merlegesnek kell lennie a szerelidomra, fektesse a második fogazott tárcsát [290] a csavarmenet öntvényére, hajtsa a második csavaranyát [287] a csavarmenet öntvényébe, állítsa be újra a beállítókart [260] a hajtókar csavarmenet öntvényén mindkét hatlapfej csavaranya [287] elfordításával oly módon, hogy a beállítókar [260] és a szelepemel himba [259] pontosan párhuzamos legyen egymással az elhajlított helyzetükben, húzza meg a beállítókart [260] a csavaranyákkal [287]; figyeljen, hogy mindkét kart párhuzamosan állítsa be egymáshoz fentrl nézve. Figyelem! Amikor a fels csavaranyát [287] egy 10-es méret villáskulccsal húzza meg, tartsa fogva az alsó csavaranyát [287], hogy megakadályozza a csavarmenetes öntvény csavarodását Egy eltér pozícionálási út beállítása ábra: Kapcsoló- és jelzberendezés

29 Ha egy eltér pozícionálási utat kell beállítani, ezt a kifelé mozgott hajtókar végállásában kell végezni. A beállítókarnak [260] és a szelepemel himbának [259] pontosan párhuzamosnak kell lenniük az elhajlított helyzetükben. Lazítsa meg a lapos csavaranyát [278] a csúszkán [261] egy 10-es méret csavarkulccsal, Mozdítsa el a csúszkát [261] és állítsa be a kívánt pozícionálási utat a beállítókaron található jelölések segítségével. Húzza meg ismét a lapos csavaranyát [278].

30 4.1.1 folytatás Egy eltér pozícionálási út beállítása ábra: A kapcsoló- és jelzberendezés helyzete Ezen mködtet egység típusára vonatkozó pozícionálási út 11 mm, 13 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm és 45 mm-re van beállítva a szelepmérettl függen. Bármilyen köztes helyzet beállítható (jelölések a mm-es pozícionálási úthoz). Ha a pozícionálási utat megváltoztatták a beállítókaron [260] található csúszka [261] segítségével, minden esetben újra be kell állítani, ha az S3 WE-kapcsolót [124] a DE.-szerelidomra [36] szerelték (lásd bekezdés) Potenciométerek beállítása Mozgassa e lineáris mködtet egységet a kifelé mozgatott hajtórúd végállásába, amíg az S1 DE-kapcsoló nem kapcsol; a beállítókarnak [260] és a szelepemel himbának [259] párhuzamosnak kell lennie a hajlított helyzetükben, Állítsa a potenciométerek keféjét végállásba. Ebbl a célból fordítsa el a potenciométer tengelyét az óramutató járásával ellentétes irányba a potenciométer hátán egy csavarhúzó segítségével, amíg az ütközt nem érzi, Mozgassa a mködtet egységet a beállított pozícionálási úttal a befelé mozgatott hajtórúd végállásába; a potenciométerek ekkor a másik végállásba forognak, Figyelje a potenciométer mozgását egy mérmszerrel (ohmmér), hogy a potenciométerek teljes fordulási szögét megtették-e, Figyelem! A végállás elérésekor a potenciométerek nem érhetnek hozzá az ütközhöz, különben csúszással reagál a potenciométer fogaskerékáttétele és a potenciométer tengelye között. A reprodukálhatóság ebben az esetben már nem garantált a továbbiakban. Állítsa be a csúszkát [261] a beállítókaron [260] egy kellen hosszabb pozícionálási útra. Egy 80 mm-es szelep esetén a szeleporsó emelési magassága 11 mm, egy 100 mm-es szelepnél 13 mm, és mivel a min. jel a csúszkán 16 mm, az ohmos potenciométer érték mindössze 69 vagy 81%-os értékét kapja.

31 4.1.3 Az S4 útkapcsoló beállítása az üzemeltet egységbe bemen hajtórúd irányában mozgassa a hajtórudat a mködtet egységbe a beállított pozícionálási úttal, Lazítsa meg a recézett anyát [273] az önzáró anyáig [281], Helyezze a csavarhúzót a bütykös tárcsa egyik nyílásába (a bütykös tárcsa a lehet legközelebb található a szerelidomhoz) az S4 kapcsoló esetén [282], Forgassa tovább a bütykös tárcsát, amíg az S4 kapcsoló görgs karját fel nem emeli a bütykös tárcsa és a kapcsoló nem kapcsol; határozza meg a kioldási pontot egy mérmszerrel szükség esetén, Állítsa be a kioldó tárcsát az S5 kapcsolóhoz [282] a kimen hajtórúdhoz vagy az annak megfelel köztes helyzetekhez, Húzza meg a recézett anyát [273] ismét a beállítás beszüntetését követen.

32 4.1.3 folytatás Az S4 útkapcsoló beállítása a mködtet egységbe bemen hajtórúd irányában ábra: Bütykös tárcsa beállítása Figyelem! Az önzáró anya [281] nem szabályozható. A kioldó bütykös tárcsák tehetetlenek a szabályozás során. Ajánlatos fogva tartani a fogazott kereket a szelepemel himbával [259] (lásd 4-3 ábra), amikor elforgatja a kioldó bütykös tárcsát. Elvben be kell tartani, hogy a kioldó bütykös tárcsák [252] mindig csak a mködtet kar felfüggesztésének oldaláról indítják el az S4 és S5 [282] WE-kapcsolókat. Szükség esetén a mködtet kar áthelyezhet a kapcsoló csavarszerelvényeinek elzetes leszerelését követen és a kapcsolók kinyitásával. Az eljárás folytatása a és 3.6 bekezdések szerint ábra: Kapcsoló- és jelzberendezés

33 5. A kapcsoló- és jelzberendezés összeillesztése (opció) 5-1 ábra: Kapcsoló- és jelzberendezés A kapcsoló- és jelzberendezés [114] utólagosan szerelhet be a lineáris mködtet egységbe: Elször ellenrizze az illesztkészletet a teljes szállítmány esetén, Mozgassa a mködtet egységet a kifelé mozgatott hajtórúd végállásába, Áramtalanítsa a mködtet egységet, Lazítsa meg és vegye le a sapkás anyát a mködtet egység burkolatáról, Vegye le a tömítést, Fogja meg a védtett a burkolatánál fogva és húzza le enyhén elfordítva, Távolítsa el mindkét hatlapfej csavart [275] a burkolaton a kapcsoló- és jelzberendezés helyén, Csavarozza szorosan a kapcsoló- és jelzberendezést a burkolatra ezzel a két csavarral További eljárás a 4. bekezdés pontja szerint. Elektromos kapcsolás a 3.2 bekezdés szerint A 3-as kapcsolási példát kell követni a 3.5 bekezdés szering. További eljárás a bekezdések szerint. 5-2 ábra: Kapcsoló- és jelzberendezés potenciométerrel és S4 és S5 WEkapcsolókkal

34 6. Az S4 és S5 útkapcsolók összeillesztése A már beépített kapcsoló- és jelzberendezéssel az S4 és S5 WE-kapcsolók [282] illeszthetk be. Ellenrizze a szállítmány teljességét, Mozgassa a mködtet egységet a kifelé mozgatott hajtórúd végállásába, Áramtalanítsa a mködtet egységet, Lazítsa meg és vegye le a sapkás anyát, Vegye le a tömítést, Fogja meg a védtett a burkolatánál fogva és húzza le enyhén elfordítva, Csavarozza le a csavaranyákat [276] a támcsavarról [295], Vegye le a lemezeket [271], Távolítson el egy szigetellemezt [293], Csúsztassa az S4 kapcsolót hosszabb drótburokkal, A támcsavarra [295] Figyelem! Az S4 kapcsoló mködtet karja felfüggesztési pontjának alul kell lennie, a kapcsológörgnek pedig felül. A piros sodrott csatlakozóvezetéknek szintén felül kell lennie. Szükség esetén nyissa ki egy kicsit a kapcsolót, vegye ki a mködtet kart és függessze fel a szemben található felfüggesztési ponthoz. Csúsztassa rá az S5 kapcsolót hosszabb drótburokkal a támcsavarra [295]; ugyanolyan színkombináció, mint az S4-gyel 6. ábra: S4 és S5 WE-kapcsolók 6-2 ábra: Csatlakozókiosztás az S4 és S5 kapcsolókhoz

35 Figyelem! Az S4 kapcsoló vezetcsapjának be kell kattannia az S5 kapcsoló középs lyukába. Az S4 kapcsoló mködtet karja felfüggesztési pontjának felül kell lennie, a kapcsológörgnek pedig felül. A piros sodrott csatlakozóvezetéknek szintén felül kell lennie. Szükség esetén nyissa ki egy kicsit a kapcsolót, vegye ki a mködtet kart és függessze fel a szemben található felfüggesztési ponthoz. Helyezzen szigetellemezt [267] a kapcsolóra, Helyezzen illesztlemezeket [271] a támcsavarra, Csavarja fel és húzza meg a csavaranyákat [276], Forrassza meg a sodrott csatlakozóvezetékeket a rögzít tartólemez hátulján a biztosított forrasztott illesztésekre, Vezesse a sodrott vezetékeket fentrl a forrasztott illesztésekre, Forrassza az S4 WE-kapcsoló sodrott csatlakozóvezetékeit a forrasztott illesztésekre; zöld sodrott vezeték a 19-es csatlakozóra, piros sodrott vezeték a 20-as csatlakozóra és a sárga sodrott vezeték a 21-es csatlakozóra, Forrassza az S5 WE-kapcsoló sodrott csatlakozóvezetékeit a forrasztott illesztésekre; zöld sodrott vezeték a 22-es csatlakozóra, piros sodrott vezeték a 23-as csatlakozóra és a sárga sodrott vezeték a 24-es csatlakozóra, Az S4 és S5 WE-kapcsolók beállítását lásd a bekezdésben

36 7. R1, ill. R2 potenciométer beillesztése 7-1 ábra: R1 és R2 potenciométer 7-2 ábra: Potenciométer potenciométer fogaskerékkel 7-3 ábra: Csatlakozókiosztás az R1 és R2-höz A már beépített kapcsoló- és jelzberendezéssel az R1 és R2 potenciométerek illeszthetk be. Ellenrizze a szállítmány teljességét, Mozgassa a mködtet egységet a kifelé mozgatott hajtórúd végállásába, Áramtalanítsa a mködtet egységet, Lazítsa meg és vegye le a sapkás anyát, Vegye le a tömítést, Fogja meg a védtett a burkolatánál fogva és húzza le enyhén elfordítva, Húzza le a fogaskereket [253] a rugós biztosítógyrkkel [274] a pontenciométer tengelyérl,

37 Csavarozza le a csavaranyákat a potenciométerrl és távolítsa el a fogas záró alátéttel együtt, Csúsztassa a pontenciométert [283] a távtartógyrvel [291] a kioldó bütykös tárcsa oldaláról a biztosított furatba (R1 rövidebb drótburokkal, R2 hosszabb drótburokkal), Csúsztassa a fogazott záróalátétet a potenciométer felfogatási pontja fölé, Csavarozza a hatszöglet csavaranyát a potenciométer öntvényfülére, Igazítsa be a potenciométert, Húzza meg a hatszöglet anyát, Csúsztass a potenciométer fogaskerekét [253] a rugós rögzítgyrkkel együtt [274] a potenciométer tengelyére, Ellenrizze a kapcsolódást. Figyelem! Egy kis holtjátéknak lennie kell a fogazott kerék és a potenciométer fogaskereke között. Forrassza meg a potenciométer huzalkivezetéseit a rögzít tartólemez hátulján a biztosított forrasztott illesztésekre, Vezesse az R1 sodrott vezetékeit felülrl a forrasztott illesztésekhez; piros sodrott vezeték a 25-ös csatlakozóra, szürke sodrott vezeték a 26-os csatlakozóra és a sárga sodrott vezeték a 27-es csatlakozóra, Vezesse az R2 sodrott vezetékeit felülrl a forrasztott illesztésekhez; piros sodrott vezeték a 28-as csatlakozóra, szürke sodrott vezeték a 29-es csatlakozóra és a sárga sodrott vezeték a 30-as csatlakozóra, A potenciométer csatlakoztatását külsleg végezze.

38 7.1 A potenciométerek beállítása A bekezdés szerint járjon el Figyelem! Tartsa be a 3.2 bekezdésben foglaltakat. Az eljárás további módja a 3.6 fejezet szerint. 7.2 További S7 és S8 DE erfügg kapcsolók A DE-szerelidomra [36] (lásd ábra) a támcsavarok [295] segítségével (lásd 6-1 ábra) további S7 és S8 erfügg DE-kapcsolók szerelhetk be. Az erfügg kikapcsolás feszültségmentes jelzését szolgálják. A kioldási pont az S1 és S2 DE-kapcsolók kikapcsolása eltt van. A különbség a névleges terhelés max. 10%-a. Késbbi beillesztés nem lehetséges, mivel a kapcsolási pontokat az ellenrz eszközön kell beállítani. (Szándékosan üresen hagyva)

39 9. Elektronikus pozícionáló PEL (Pozíciószabályozó) (opció) Az elektronikus pozícionáló a végs vezérlelemek vezérlésére, szabályozására és pozícionálására szolgál, mint amilyen a lineáris, a részben forduló és forduló mködtet egységek. Egy bels ablak diszkriminátor (TCA 965) funkcionál háromlépéses vezérlegységként. A vezérelt változó (tényleges érték) is a referencia változóhoz (beállítási pont) viszonyul a 0-10 V DC vagy 0 20 ma tartományon belül, és eltérés esetén egy manipulált változót generál a vezérlelem indítására. Az indítás addig tart, amíg a beállítási pont és a tényleges érték egyenl. A tényleges érték (visszajelzés) 1000-es potenciométert igényel. Ez a visszajelz potenciométer közvetlenül vagy egy beépített kapcsolóés jelzberendezésen keresztül kapcsolódik a mködtet egység mozgásához a mködtet egységen belül. Az inkrementális vezérlési együtthatót (ablaktartomány vagy holtsáv) egy feszültségosztó alakítja, és 165 mv, ill. 0,33 ma. Az R7 ellenállás méretváltoztatása megváltoztatja az inkrementális vezérlési együtthatót. Kisebb ellenállásérték = kisebb ablak; nagyobb ellenállásérték = nagyobb ablak. A hiszterézis értéke 18 mv, ill. 0,036 ma. Az elektronikus pozícionáló bemenete opcionális. Kiváltható a 0-10 V vagy 0 20 ma tartományban átkapcsolás nélkül ás az ellenállások fordított forrasztása nélkül. A feszültséggel történ indítás az 57-es (negatív pólus) és 56-os (pozitív pólus) csatlakozón történik. Az áramersséggel történ indítás az 57-es (negatív pólus) és az 59-es (pozitív pólus) csatlakozón történik. Az állandó maradvány feszültségingadozás százaléka a bemenetnél nem haladhatja meg a beállított érték 20%-át. Az indnként elforduló indukált feszültségcsúcsokat nagyon nagymértékben blokkolják a bemen védáramkörök. Amennyiben lehetséges, a beállítási pont indukálásának megakadályozása érdekében külön kábelekben kell a mködtet egységhez vezetni egy ónbevonatú fonadékos védburkolással. A védernyt a burkolat földeljére kell helyezni megfelel csavaros kábel tömszelencékkel a mködtet egység mindkét oldalán és az érzékeln. Továbbá lehetséges az elektronikus pozícionáló szekvenciális mködtetése is. A legkisebb szekvenciális tartomány a 2 V, ill. 4 ma és az A és B beállító potenciométerrel kerül beállításra. A 0-10 V, ill ma tartományon belüli szekvencia opcionális. A fels szekvenciális jel beállítása az A potenciométerrel történik, az alsó szekvenciális jel beállítása pedig a B potenciométerrel. Ha a fels szekvenciális jel alacsonyabb, mint 10 V, ill. 20 ma max. érték, a fels szekvenciális jelet kell elször beállítani az A potenciométerrel, és csak azután az alsó szekvenciális jelet a B potenciométerrel. Az irányváltó csatlakozódugó 108 -os fordulata megfordítja a fázissorrendet. A tényleges értéket (visszaellenrzési jel) tetszlegesen voltban vagy milliamperben megkapni. Az 58-as csatlakozón (negatív pólus) és a 60-as csatlakozón (pozitív pólus) elforduló visszaellenrzési jel milliamperben érkezik.

40 Az 58-as csatlakozón (negatív pólus) és a 61-es csatlakozón (pozitív pólus) elforduló visszaellenrzési jel voltban érkezik. A visszaellenrzési jel azonos irányú. A kimen érték egyenl a bemen értékkel. Pl.: bemenet = 4 20 ma, kimenet = 4 20 ma, ill V. A szekvenciális tartományban: Pl.: bemenet = 4-8 V, kimenet = 4-8 V, ill ma. A bemenethez képest a visszaellenrzési jel tréshatára kb. max. 200 mv, ill. 0,4 ma. A visszaellenrzési jel fémesen nincs leválasztva a bemenetrl. A beépített fénykibocsátó diódák (LED) a végleges pontok jobb beállítását szolgálják, különösen szekvenciális mködés esetén. A LEDeket úgy csatlakoztatjuk, hogy a piros LED világítson, amikor a mködtet egység leáll, mely azt jelenti, hogy nincs generált manipulált változó. 9.1 A lineáris mködtet egység felszerelése és beállítása PEL-vel Figyeljen a biztonsági információkra (4. oldal). Tartsa be a szerelési útmutatásokat a bekezdés szerint. Tartsa be az elektromos csatlakozásra és a burkolat levételére vonatkozó biztonsági elírásokat a bekezdés szerint. 9.2 A tápvezeték elektromos csatlakoztatása 9.3 Vezérlvezeték csatlakoztatása A 3.2 bekezdés szerint járjon el. Csatlakoztassa a tápvezeték véd földvezetékét a biztosított véd földelkapocshoz, Csatlakoztassa a tápvezeték N nullavezetékét az 1-es csatlakozóhoz Csatlakoztassa az L állandó fázist (üzemi feszültség) az e-lemezen található 54-es csatlakozóhoz. Figyelem! Amikor lehetséges, az interferencia impulzusok által okozott vezérljel (beállítási pont) indukálásának megakadályozása érdekében a vezérljelet egy külön vezetékben továbbítjuk a mködtet egységhez ónbevonatú fonadékos védburkolással. Távolítsa el a csavaros kábel tömszelencéket vagy vakdugókat a mködtet egység burkolatáról, Csavarozza a védett vezérlkábelrl a megfelel csavaros kábel tömszelencét a mködtet egység burkolatába, Vágja le a vezérlkábel küls köpenyét úgy, hogy az egyes kábelerek elég hosszúak legyenek a csatlakozás létrehozásához az e-lemezen. Vágja vissza a fonott védborítást kb mm-re a küls köpenyhez képest, Aztán csúsztassa a hollandi anyát, a szorítógumit és a csavaros tömszelence bels kúpos perselyének egymás után a vezérlkábel levágott végén keresztül, Fordítsa el a küls fonott védborítást a bels kúpos perselybe, Csúsztassa a küls kúpos perselyt a kábelvég fölé és a fonott védborítás alá,

41 Csúsztassa a vezérlkábelt az alsó csavaros tömszelence részen keresztül, amíg a küls kúpos persely el nem éri az ütközt, Nyomja a szorítógumit az alsó csavaros tömszelence részbe, Csavarozza fel és húzza meg a hollandi anyát, Vágja le a vezérlkábel bels borítását kb. 1 cm-rel a csavaros kábel tömszelence felett, Vágja le az egyes kábelereket kb. 5 mm-es távolságra a végétl, A sodrott kábelerek esetében a perselyeket rá kell csúsztatni és peremezni a levágott végre, Helyezze el és rögzítse a vezetékeket a mködtet egységben úgy, hogy védve legyenek a mozgó és forgó alkatrészektl, és ne rongálódjanak meg a burkolat levételekor és visszahelyezésekor. 9.3 ábra: Csavaros tömítszelence árnyékolt er kábelhez

42 9.4 A vezérljel csatlakoztatása Vezérlfeszültség 0 (2) 10 V DC: negatív pólus az 57-es csatlakozóhoz és pozitív pólus az 56-os csatlakozóhoz Vezérl áramersség 0 (4) 20 ma: negatív pólus az 57-es csatlakozóhoz és pozitív pólus az 59-es csatlakozóhoz 9.5 A mködtet egység próbaüzeme VESZÉLY!!! Tartsa be a veszélyekre vonatkozó figyelmeztetéseket a bekezdés szerint (ellenrizze a forgásirányt). Helyezze a mködtet egységet a vezérlfeszültség, ill. vezérl áramersség alá és ellenrizze a névleges jellemzket és a polaritást a megfelel mérmszerrel, Helyezze tápfeszültség alá a mködtet egységet és végezzen próbaüzemet a mködtet egységen. A mködtet egységet gyárilag a kívánt vezérlési tartományra és pozícionálási útra állítják ábra: Huzalozási rajz 2 S1 és S2 DEkapcsolóval ábra: Huzalozási rajz 2 DEkapcsolóval és az S3 WEkapcsolóval

43 9.5-2 ábra: Huzalozási rajz 2 DEkapcsolóval és az S4 WEkapcsolóval

44 9.5 folytatás A mködtet egység próbaüzeme A határértéknél történ kikapcsolás az S1 és S2 terhelésfügg DEkapcsolókon keresztül történik. Figyelem! Ellenrizze, hogy a vezérleelem mozgatható-e úgy, hogy mindkét oldal terhelve legyen. Kövesse a vezérlelem dokumentációját. A határértéknél történ kikapcsolás kimen hajtórúddal terhelésfüggen az S1 DE-kapcsolón keresztül történik, a határértéknél történ kikapcsolás bemen hajtórúddal terhelésfüggen az S2 DE-kapcsolón keresztül történik, melyet sorosan kapcsolunk az S3 WE-kapcsolóval. Ez csak beépített S3 útkapcsolóval lehetséges. Az SE WE-kapcsoló beállítása a bekezdés szerint történik. A határértéknél történ kikapcsolás kimen hajtórúddal terhelésfüggen az S1 DE-kapcsolón keresztül történik, a határértéknél történ kikapcsolás bemen hajtórúddal terhelésfüggen az S2 DE-kapcsolón keresztül történik, melyet sorosan kapcsolunk az S4 WE-kapcsolóval. Ez csak a kapcsoló- és jelzberendezésbe beépített S4 útkapcsolóval lehetséges. Az S4 kioldó bütykös tárcsájának beállítása a bekezdés szerint történik. 9.6 Korrekcióvégzés az A és B beállító potenciométerekkel 9.7 Átfordítás (lásd a ábrát) Az A potenciométert szánták a fels beállítási pont jelölésére, A B potenciométert szánták az alsó beállítási pont jelölésére, Ha a mködtet egységet a végállásba mozgatja, a beépített piros fénykibocsátó diódának (LED) világítania kell és a beépített zöld LED-nek ki kell aludnia, hacsak a mködtet egységet nem kapcsolja ki az S1 és S2 terhelésfügg DE-kapcsolókon keresztül, ill. az S3 és S4 útfügg kapcsolón keresztül. Állítsa be az A és B potenciométereket az e-táblán szükség esetén, amíg a piros fénykibocsátó dióda égni nem kezd és a zöld LED ki nem alszik. (lásd a ábrát) Ha a mködtet egység mködési irányát meg kell fordítani a beállítási pont értékére tekintettel, Kapcsolja le a tápfeszültséget a mködtet egységrl, Húzza ki a megfordító csatlakozódugót az e-táblán, fordítsa el 180 -kal és dugja be újra. Helyezze ismét tápfeszültség alá a mködtet egységet, Végezze el a korrekciókat szükség esetén a 9.6 bekezdés szerint Gondosan helyezze vissza a burkolatot. A burkolatnak egyenletesen kell elhelyezkednie a burkolat széleihez képest. Szükség esetén korrigálja a burkolat helyzetét a mködtet egységen kissé elfordítva azt, helyezzen egy tömíttárcsát a burkolatrögzít csavar menetére, csavarozzon fel sapkás anyát és húzza meg. Gondosan helyezze vissza a burkolatot. A burkolatnak egyenletesen kell elhelyezkednie a burkolat széleihez képest. Szükség esetén korrigálja a burkolat helyzetét a mködtet egységen kissé elfordítva azt,

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ

PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ TERMÉK LEÍRÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) elektromechanikus motor lakó és kereskedelmi ingatlanok fogasléces

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 1. ábra Típus 3274 Beépítési- és kezelési utasítás EB 8340 HU Kiadás 2001. június Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Biztonsági el írások 3 M szaki adatok 4 1. Felépítés

Részletesebben

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK 3 2. JELLEMZÕK LEÍRÁSA 4 3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 5 4. A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE 6 5. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 8 6. VEZÉRLÕK / KIJELZÉSEK 11 7. VEZÉRLÉS MENÜ

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OMRON S8TS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889814

Az Ön kézikönyve OMRON S8TS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889814 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Helytelen felszerelés

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

Kapcsolószekrény klímaberendezés

Kapcsolószekrény klímaberendezés Kapcsolószekrény klímaberendezés 3.xxx 3.3xx 33.xxx 34.xxx 35.xxx 338.xxx 339.xxx 333.xxx 3361.xxx 3366.xxx Szerelési, telepítési és üzemeltetési útmutató Tartalomjegyzék 1 A dokumentummal kapcsolatos

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

DT320 x. Túlfeszültségvédő, 4 20 ma áramhurokhoz. Kezelési útmutató

DT320 x. Túlfeszültségvédő, 4 20 ma áramhurokhoz. Kezelési útmutató Túlfeszültségvédő, 4 20 ma áramhurokhoz Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

gyümölcsbetakarító rázógép

gyümölcsbetakarító rázógép LIPCO Kezelési útmutató HSA típusú gyümölcsbetakarító rázógép Gyártja:Lipco GmbH Forgalmazza: BARTIFARM KFT Am Fuchsgraben 5 b 6345 Nemesnádudvar D-77880 Sasbach Petőfi út 89 Tel: 49 7841 209 440 Tel:

Részletesebben

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás MAKITA FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230 Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS SPECIFIKÁCIÓK Típus LC1230 A fűrészlap átmérője 305 mm Furat (főtengely) átmérője 25,4 mm Üresjárati sebesség (percenkénti fordulatszám)

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

VESZÉLYES! 2.1. A biztonság mindig elsődleges szempont legyen a tengelykapcsoló beszerelése, működtetése és karbantartása során.

VESZÉLYES! 2.1. A biztonság mindig elsődleges szempont legyen a tengelykapcsoló beszerelése, működtetése és karbantartása során. (Oldal: 1 / 6) Az ATEX (Atmosphere Explosibles) megjelölés az új útmutatóhoz készült. Az ATEX ellenőriz valamennyi, a robbanásbiztos eszközök állapotára vonatkozó előírást. Modell száma Kategória Referencia

Részletesebben

RH 1 tolatósegéd. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 6. oldal. Kérjük a járműben tartani!

RH 1 tolatósegéd. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 6. oldal. Kérjük a járműben tartani! Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 6. oldal Biztonsági utasítások A első használata előtt gyakoroljon szabad terepen, hogy megismerje a távirányító és a használatát.

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

RH 1 tolatósegéd. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 6. oldal. Kérjük a járműben tartani!

RH 1 tolatósegéd. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 6. oldal. Kérjük a járműben tartani! Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 6. oldal Biztonsági utasítások A tolatósegéd első használata előtt szabad terepen gyakoroljon, hogy a távirányító és a tolatósegéd

Részletesebben

1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808

1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 FIGYELEM! Fontos telepítési és biztonsági utasítások! Olvassa el gondosan! Az AXO kapunyitó automatika feladata, hogy automatizáljon

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Pneumatikus Tárcsafékek

Pneumatikus Tárcsafékek Javítási útmutató C16352 - HU - 005 Pneumatikus Tárcsafékek SB6.../SB7... Axiális- & radiális kamraelrendezésû tárcsafékek RA-SB0002- Tartalomjegyzék.......................................................................

Részletesebben

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT TOLÓKAPU NYITÓ SZETT OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KIT PL1000 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT A PL1000 elektro-mechanikus tolókapu nyitó szettet otthoni felhasználásra tervezték. A hajtómotor ízléses megjelenésű

Részletesebben

LUXO kapunyitó automaták

LUXO kapunyitó automaták LUXO kapunyitó automaták Szerelési és karbantartási útmutató Verzió: 04/2010 Rev 2009-11-11 alapján Dátum: 2010 január Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

Szerelési, üzemeltetési útmutató

Szerelési, üzemeltetési útmutató PULSER triak szabályzó egy- vagy kétfázisú elektromos fűtőelemek folyamatos teljesítmény szabályozására Szerelési, üzemeltetési útmutató ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A PULSER egy-, vagy két-fázisú elektromos fűtőelemek

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László - 2 - - 3

Részletesebben

A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó

A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó READY (Készenlét) SD/RD OCC ERROR (Hiba) SW1 SW2 Többcsatornás teljesítményszabályozó G3ZA Optimális, nagypontosságú ciklusszabályozás alacsony zajszint mellett Az általános teljesítményszabályozóknál

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VSC../4 Vaillant GmbH

ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VSC../4 Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact VSC../4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0980 Telefax 0988

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVSY1909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k részére készültek B ESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI A

Részletesebben

PB-gáz 30 100 % bután 34,9 950 0,04 4,2 1,56 2,78 4,44 0,045 0,115 0,080 0,205 0,128 0,328 0,045 0,115 15 60 0,8-1,5 0,58

PB-gáz 30 100 % bután 34,9 950 0,04 4,2 1,56 2,78 4,44 0,045 0,115 0,080 0,205 0,128 0,328 0,045 0,115 15 60 0,8-1,5 0,58 A Beszerelési és javítási elõírásban leírtak, a gázszerelõi jogosítvánnyal rendelkezõk és a FÉG KONVEKTOR RT. termékeinek javítására kiképzett szerelõk számára adnak útmutatást. Az itt leírt, és a fali

Részletesebben

Villamos szerelvények

Villamos szerelvények Az elegáns megjelenésű Unica (Nova) család széles szín-, funkció- és programozható digitális készüléválasztékával a modern otthon meghatározó részét képzi. A kapcsolóbetétekbe épített hangcsillapító mechanizmusnak

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

INTEX R VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV

INTEX R VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV INTEX R VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV KRYSTAL CLEAR TM MODEL 636 KERINGET SZIVATTYÚ 220-240 V~, 50 Hz, 165 W H max 1.0 m H min 0.19 m IPX5 Max. vízhmérséklet 35 C Ne felejtse el kipróbálni a többi Intex termékeket:

Részletesebben

KGS 216 KGS 254. Eredeti üzemeltetési útmutató fejez és sarokilleszt frész... 2 Oryginalna instrukcja obsugi pilarki do cicia ktowego i ukonego...

KGS 216 KGS 254. Eredeti üzemeltetési útmutató fejez és sarokilleszt frész... 2 Oryginalna instrukcja obsugi pilarki do cicia ktowego i ukonego... 0014_4v4IVZfm KGS 216 KGS 254 Eredeti üzemeltetési útmutató fejez és sarokilleszt frész 2 Oryginalna instrukcja obsugi pilarki do cicia ktowego i ukonego 17 115 173 5580 / 0609 10 32 48 I_0011hu1Afm 8209

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil) Tervezési, szerelési és használati útmutató SV Klímakonvektorok (fan-coil) Burkolat nélküli - burkolattal ellátott - légcsatornázható kivitel 2012.12.20. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116

Részletesebben

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Használati útmutató (HU) 0558008706 BIZTOSÍTSA, HOGY EZ AZ INFORMÁCIÓ ELJUT A BERENDEZÉS KEZELŐJÉHEZ.A SZÁLLÍTÓTÓL KÜLÖN PÉLDÁNYOKAT

Részletesebben

1. Teljesítmény 2. Kimeneti feszültség 3. Felépítés 4. Buszvezeték-csatlakozók 060: 60 W. Csatlakozós érintkezőtípus. (Lásd az 1. megjegyzést.

1. Teljesítmény 2. Kimeneti feszültség 3. Felépítés 4. Buszvezeték-csatlakozók 060: 60 W. Csatlakozós érintkezőtípus. (Lásd az 1. megjegyzést. Kapcsolóüzemű tápegység S8TS Moduláris, DIN-sínre szerelhető, kapcsolóüzemű tápegység 60 és 240 W közötti teljesítmény egyetlen tápegységtípussal (24 V-os típusok). A könnyen összeépíthető, különböző feszültségű

Részletesebben

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen. FAAC 531 EM Az 531 EM automata garázsmotor szekcionált vagy billenő kapuk mozgatására használandó. A készülék egy egybeéptített elektromechanikus motorból, vezérlőegységből és egy lámpából áll, ami a plafonra

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Vályús mángorlók. hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr.

Vályús mángorlók. hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr. Használati útmutató Vályús mángorlók PM 1318 PM 1418 PM 1421 Feltétlenül olvassa el a használati és felállítási útmutatót hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és

Részletesebben

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,142,1431 Használati útmutató A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 1. Megjegyzések

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László 44_globe -

Részletesebben

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére

Részletesebben

Elektromágneses szivattyú PMA -1

Elektromágneses szivattyú PMA -1 2.1A-88001-B02 Elektromágneses szivattyú PMA -1 Tartalomjegyzék Oldal Tartalomjegyzék... 2 Biztonsági utasítások... 2 Alkalmazási területek... 3 Felépítés... 3 Üzemeltetés... 4 Összeszerelés és üzembe

Részletesebben

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv H A M B U R G Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv Hő- és füstelvezető kompakt központok Típusok: EL 24a/1 /2 /3 Tel.: +36 (1) 226 1616 Fax: +36 (1) 226 1303 info@assaabloy.hu www.assaabloy.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

NAPELEMES AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

NAPELEMES AKKUMULÁTOR TÖLTŐ NAPELEMES AKKUMULÁTOR TÖLTŐ NAPSUGÁRZÁS NAPELEM TÖLTÉS VEZÉRLŐ AKKUMULÁTOR Szerelési útmutató Encase Kft. info@encase.hu 06-30-39 45 456 www.zöldleszek.hu Biztonsági előírások Amennyiben a DC feszültség

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep Használati útmutató 1.3G-28001-C06 Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep 1027B06 Előszó a használati utasításhoz A használati utasítás célja, hogy megismerjük

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu Használati utasítás VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz www.permanent.hu Mennyezetre szerelhető kivitel (HSLB sorozat): Ha elhatározta, hová építi be a fan

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: Névleges feszültség: Érintésvédelmi osztály: Névleges össz. teljesítmény Az izzók teljesítménye A készülék méretei: magasság: szélesség:

Részletesebben

VICTRIX Superior TOP 32 kw

VICTRIX Superior TOP 32 kw Használati útmutató HU VICTRIX Superior TOP 32 kw *1.032471IT* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

ARC karos kapunyitó automata

ARC karos kapunyitó automata ARC karos kapunyitó automata Szerelési és karbantartási útmutató Verzió: 2005-09-01 Dátum: 2005 szeptember Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - Box FC1 bekötése a LOGIC C22 vezérlőhöz - 5 - - 6

Részletesebben

502333-95 H DW716 2 3 4 5 I2 7 52 51 J1 14 54 53 55 48 14 20 J2 54 55 J3 57 56 58 48 57 59 56 J4 58 J5 61 1 12 1 60 2 3 5 4 53 J6 K 6 45 30 38 L M 7 3 N O1 O2 P1 A P2 Q1 7 Q2 Q3 8 GÉRFŰRÉSZ Szívből gratulálunk

Részletesebben

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AM 01.1 Először olvassa el az

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról

Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról Wolf GmbH Postfach 80 84048 Mainburg Tel. 0875/74-0 Fax 0875/74600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klíma és Fûtéstechnika

Részletesebben

Útmutató CRX101F, CRX151F, CRX251F, CRX401F, CRX0628F, CRX1026F csőmotorokhoz Hajtóművel működtetett redőnyökhöz

Útmutató CRX101F, CRX151F, CRX251F, CRX401F, CRX0628F, CRX1026F csőmotorokhoz Hajtóművel működtetett redőnyökhöz MASCO KFT. CHAMBERLAIN CRXxxxF csőmotorok 1 Útmutató CRX101F, CRX151F, CRX251F, CRX401F, CRX0628F, CRX1026F csőmotorokhoz Hajtóművel működtetett redőnyökhöz Chamberlain GmbH Alfred-Nobel-Str. 4 D-66793

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FÖLDGÁZ ÉRZÉKELŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FÖLDGÁZ ÉRZÉKELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GZD01 Bevezetés Mivel a metán gáz könnyebb a levegőnél, ezért a szoba felső részén gyűlik össze, így a készüléket célszerű a 2. ábrán látható helyere telepíteni. A folyékony autógáz

Részletesebben

DWE4202 DWE4203 DWE4204 DWE4205 DWE4206 DWE4207 DWE4213 DWE4214 DWE4215 DWE4216 DWE4217 533224-43 H

DWE4202 DWE4203 DWE4204 DWE4205 DWE4206 DWE4207 DWE4213 DWE4214 DWE4215 DWE4216 DWE4217 533224-43 H 533224-43 H A fordítás az eredeti kezelési útmutató alapján készült DWE4202 DWE4203 DWE4204 DWE4205 DWE4206 DWE4207 DWE4213 DWE4214 DWE4215 DWE4216 DWE4217 1. ábra j DWE4202, DWE4203, DWE4213 p f DWE4204,

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - préselt csatornák... Általános

Részletesebben

GARDENA Hattrick. Cikksz.:4000, 4001, 4002, HE 32 / HE 36 / HE 40. Használati útmutató

GARDENA Hattrick. Cikksz.:4000, 4001, 4002, HE 32 / HE 36 / HE 40. Használati útmutató GARDENA Hattrick Cikksz.:4000, 4001, 4002, HE 32 / HE 36 / HE 40 Használati útmutató Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. A használati

Részletesebben

Szelepmozgató motorok hárompont vezérléshez

Szelepmozgató motorok hárompont vezérléshez Adatlap Szelepmozgató motorok hárompont vezérléshez biztonsági funkció nélkül SU, SD biztonsági funkcióval (rugó fel/le) SD EN 4597 bizonyítvánnyal rendelkező biztonsági funkció (rugó le) Leírás A szelepmozgatók

Részletesebben

Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót.

Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. GARDENA Nagynyomású tisztító készlet Power-forgókefével Cikksz. 5700 Használati útmutató Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. Tartalomjegyzék

Részletesebben

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató Galvanikus leválasztó / tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú Gardena 4000/6 Inox Art. 1474 H Használati utasítás Mélykúti szivattyú GARDENA Mélykúti szivattyú 4000/6 Inox Üdvözöljük a kertben GARDENA val Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa

Részletesebben

ORANGE FCP-S250/S370/S550/S750

ORANGE FCP-S250/S370/S550/S750 ORANGE FCP-S250/S370/S550/S750 Kérjük olvassa el a kezelési utasítást, mieltt üzembe helyezi a szivattyút! Kérjük vegye fel a kapcsolatot a szervizzel, ha bármilyen rendellenességet tapasztal. 1.oldal

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató EB 8331-1 HU. Villamos állítómű Típus 3374. Kiadás: 2006. augusztus

Beépítési és kezelési útmutató EB 8331-1 HU. Villamos állítómű Típus 3374. Kiadás: 2006. augusztus Villamos állítómű Típus 3374 1. ábra Típus 3374 állítómű, Típus 3535 háromjáratú szelepre szerelve Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2006. augusztus Tartalomjegyzék Tartalom Oldal 1 Felépítés és működés...

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz SÜDDEUTSCHLAND COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Telefon: (36 1) 250 5060 Telephely: Óbudai Telefax: (36 1) 368 8412 Hajógyári Sziget E-mail: compteur@axelero.hu Postacím: 1306 http://www.compteur.hu

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben