Vályús mángorlók. hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vályús mángorlók. hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr."

Átírás

1 Használati útmutató Vályús mángorlók PM 1318 PM 1418 PM 1421 Feltétlenül olvassa el a használati és felállítási útmutatót hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr

2 2

3 Tartalom Biztonsági utasítások és figyelmeztetések...4 Hozzájárulás a környezetvédelemhez....7 Készülékleírás...8 A textília elõkészítése A textília minõsége...12 A textília elõkészítése...12 Használat...13 Mángorlás...13 A mángorlás befejezése után: Figyelmeztetések...15 A hengermeghajtás és a bevonat védelme...15 Feszültségkiesés a mángorlás alatt...15 Textília-visszavezetõvel felszerelt kivitel...16 Tisztítás és ápolás...17 A vályú viaszolása...17 A vályú tisztítása...17 A vályú szervizpozíciója...18 Figyelmeztetések a henger acélgyapottal történõ bevonásához...19 Figyelmeztetések a henger lamellarugós borítással történõ bevonásához...20 A szimbólumok jelentése a típustáblán...22 Figyelmeztetések az installáláshoz A készülék felállítása Elektromos csatlakozás...25 Légelvezetés a páraelszíváshoz Gázcsatlakozás...27 Füstgázelvezetés...27 A vályús mángorlót csak a Miele ügyfélszolgálata, vagy erre feljogosított szakkereskedõ veheti üzembe. 3

4 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések Mûszaki elektromos biztonság ~ A készüléket nem szabad olyan tisztító készülékekkel egy helyiségben üzemeltetni, amelyek perklóretilén vagy FCKW tartalmú oldószerekkel dolgoznak. ~ Olvassa el feltétlenül ezt a használati útmutatót. Ez a vályús mángorló megfelel az elõírt biztonsági elõírásoknak. Azonban a szakszerûtlen használat személyi és anyagi károkhoz vezethet. A vályús mángorló elsõ használata elõtt olvassa el a használati útmutatót. Fontos figyelmeztetéseket tartalmaz a biztonságra, a használatra és a vályús mángorló karbantartására vonatkozólag. Ezáltal magát is védi, és megakadályozza a vályús mángorló károsodását. Ha további személyek kezelik a vályús mángorlót, akkor ezeket a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket elérhetõvé kell tenni számukra és / vagy el kell nekik mondani. Õrizze meg ezt a használati útmutatót, és adja tovább az esetleges következõ tulajdonosnak. Rendeltetésszerû használat A vályús mángorlót a használati útmutatónak megfelelõen kell üzemeltetni, rendszeresen karban kell tartani és a mûködését ellenõrizni kell. ~ Ezt a vályús mángorlót kizárólag olyan textíliák mángorlására szabad használni, amelyek mángorlásra alkalmasak és a mosásuk vízzel történt. ~ Ha a vályús mángorló üzemeltetése nyíltan hozzáférhetõ helyen történik, akkor az üzemeltetõen olyan megfelelõ intézkedéseket kell tenni, hogy a felhasználó a lehetõ legkisebb kockázat mellett ne kerülhessen veszélyes helyzetbe. ~ Ez a vályús mángorló külsõ területen történõ használatra nem alkalmas. ~ A vályús mángorlót csak száraz helyiségben szabad üzemeltetni. ~ Csak akkor használja a vályús mángorlót, ha minden levehetõ külsõ burkolati elem fel van szerelve, és ezáltal nincs hozzáférés az áramot vezetõ, a forgó vagy a felfûtött készülék-alkatrészekhez. ~ Ne károsítsa meg, ne távolítsa el vagy ne iktassa ki a vályús mángorló biztonsági berendezéseit és kezelõelemeit. ~ Ne végezzen olyan átalakításokat a vályús mángorlón, amelyeket nem kifejezetten a Miele engedélyezett. ~ Azokat a készülékeket, amelyeknek a kezelõelemei vagy a vezetékek szigetelése megsérült, szerelés elõtt nem szabad tovább üzemeltetni. ~ Az elektromos készülékeken szereléseket csak szakemberek végezhetnek. A szakszerûtlen szerelések a felhasználóra nézve jelentõs veszélyt jelenthetnek. ~ A hibás alkatrészeket csak eredeti Miele alkatrészekre szabad kicserélni. Csak ezen az alakrészek esetében tudjuk garantálni, hogy teljes mértékben megfelelnek a biztonsági követelményeknek, amelyeket a készülékeinkkel szemben támasztunk. ~ Ennek a készüléknek az elektromos biztonsága csak akkor szavatolható, ha elõírásszerûen installált védõvezeték rendszerhez van csatlakoztatva. Nagyon fontos, hogy ezt az alapvetõ biztonsági feltételt ellenõrizzék, és kétség esetén az épületgépészetet egy szakember átvizsgálja. A gyártó nem tehetõ felelõssé az olyan károkért, amelyeket hibás, vagy szakadt védõvezeték okozott. ~ A vályús mángorlógép csak akkor van leválasztva az elektromos hálózatról, ha a fõkapcsoló vagy a biztosíték (építés oldali) le van kapcsolva. 4

5 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések A készülék használata ~ A vályús mángorlót nem szabad felügyelet nélkül üzemeltetni. ~ Felügyelje a gyermekeket, akik a vályús mángorlógép közelében tartózkodnak. Soha ne engedje a gyermekeket a vályús mángorlóval játszani. ~ Azon személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik okán, vagy gyakorlatlanságukból, ill. tudatlanságukból fakadóan alkalmatlanok a szárítógép biztos kezelésére, egy felelõs személy felügyelete vagy utasításai nélkül nem használhatják a szárítógépet. ~ Felfûtött állapotban és beindított vályú esetén akut égésveszély áll fenn, ha a vályú szélét a textilkivezetõ oldalon megérinti. ~ Duplarétegû textíliák mángorlása esetén ne nyúljon a rétegek közé, hogy a textíliát kisimítsa. Fennáll a veszélye, hogy már nem tudja idõben kihúzni oldalra a kezét a forró vályú elõl. Ugyanez érvényes a zsebekbe való benyúlás esetén is, ha azok nyitott oldala a forró vályú felé néz. ~ Beadó szalagok esetén: Ne mángoroljon rojtos, vékony szalagokkal vagy fonalakkal ellátott textíliákat. Fennáll a veszélye, hogy ezek a textíliák a beadó szalagok meghibásodását okozzák. ~ Gondoskodjon a megfelelõ megvilágításról a vályús mángorló üzemeltetésekor. ~ A textíliák meggyulladása esetére tartson készenlétben egy tûzoltó készüléket. ~ Ha a vályús mángorló imbolygó helyen kerül beépítésre és beszerelésre (pl. hajón), akkor a szereléseket csak olyan szakember/szakszerviz végezheti, aki a vályús mángorló biztonságos üzemeltetésének feltételeit biztosítani tudja. A vályús mángorlóval történõ munkára vonatkozó szabályok A textília bevezetésénél csak megbízható, 17 év feletti személyeket foglalkoztasson, akik a mángorló kezelésében teljes mértékben járatosak. Karcsú és vékony ujjú személyeket csak a kiadó oldalon engedjen dolgozni, és ne a a beadó oldalon. A mángorlóval történõ munka során mindig passzos ruhákat kell hordani. A bõ ujjas ruhákat, a kötények pántjait és a sálakat a henger könnyen elkaphatja. A munka megkezdése elõtt a gyûrûket és a karkötõket le kell venni. Ne közvetlenül a behúzás helye elõtt hajtogasson, hanem lehetõleg távol ettõl, a beadó asztalon simítsa ki a textíliát. A fejpárnákat és az ágynemûket lehetõleg a nyitott felükkel vezesse be a mángorlóba. A sarkokat ne belülrõl fogja. Ne nyúljon az ingek és a kötények akasztóiba. Mindig ügyeljen a biztonsági berendezés helyes beállítására. Csak így kerülheti el a súlyos zúzódásokat, égéseket, vagy akár a kezek elvesztését. A biztonsági berendezés mûködését naponta ellenõrizni kell. Ügyelni kell arra, hogy a védõlécen ne lehessen átnyúlni. Hátramenetbe történõ kapcsolás elõtt biztosítani kell, hogy senki ne legyen veszélyben. Gázfûtés esetén a munkavégzés helyét megfelelõen kell szellõztetni. A készüléket csak nyugalmi állapotban szabad zsírozni. Ezen kívül az országspecifikus biztonsági elõírásokat és biztonsági rendelkezéseket, valamint a szabványokat figyelembe kell venni! A tartozékok használata ~ Kiegészítõ részeket csak akkor szabad beépíteni, ha ezt a Miele kifejezetten engedélyezte. Ha más részeket épít be vagy rá, akkor az a garanciára való jogosultság, a szavatosság és / vagy a termékfelelõsség elvesztésével jár. 5

6 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések Óvintézkedések gázszag esetén -Csak a gázfûtésû vályús mángorlógépekre érvény- es.- ^ Azonnal oltson el minden lángot! ^ Azonnal nyisson ki minden ablakot és ajtót! ^ Azonnal zárja el az elzáró berendezéseket a gázszámlálónál, vagy a fõ elzáró berendezést! ^ A helyiségbe, amelyben a gázszagot észlelték, ne lépjen be nyílt lánggal! ^ Ne gyújtson meg gyufát vagy öngyújtót! ^ Ne dohányozzon! ^ Ne gyújtson elektromos szikrát: pl. az elektromos dugó kihúzásával, vagy elektromos kapcsoló vagy csengõ megnyomásával. ^ A készülékhez építési oldalon installált gázelzáró szelepet zárja el. ^ Ha a gázszag oka nem található, annak ellenére, hogy minden gázarmatúra el van zárva, azonnal fel kell hívni az illetékes gázellátó vállalatot. Az üzembevételi, karbantartási, átépítési és szerelési munkák befejezése elõtt az összes gázvezetõ alkatrészt ellenõrizni kell tömörségre, a kézi elzáró szeleptõl az égõfúvókákig. A gázszelepnél és az égõnél lévõ mérõcsonkra különösen ügyelni kell. Az ellenõrzést el kell végezni bekapcsolt és kikapcsolt égõnél is. Ha további személyek is be lesznek vonva a vályús mángorló kezelésébe, akkor számukra ezeket a fontos biztonsági figyelmeztetéseket hozzáférhetõvé kell tenni, és/vagy el kell mondani. Õrizze meg ezt a használati útmutatót! 6

7 Hozzájárulás a környezetvédelemhez A szállítási csomagolás eltávolítása A csomagolás védi a készüléket a szállítási sérülésektõl. A csomagolóanyagok a környezetvédelmi és kezelhetõségi szempontok figyelembe vételével lettek kiválasztva, így újrahasznosíthatók. A csomagolás újrahasznosítása nyersanyagot takarít meg és csökkenti a hulladék anyagok felhalmozódását. Az ön szakkereskedõje visszaveszi a csomagolást. A régi készülék eltávolítása Az elektromos és elektronikus készülékek sokszor még értékes anyagokat tartalmaznak. Azonban káros anyagokat is tartalmaznak, amelyek a mûködésükhöz és a biztonságukhoz elengedhetetlenek voltak. Ezek a háztartási szemétben vagy helytelen kezelés esetén károsíthatják az emberi egészséget és a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se rakja a háztartási szemétbe. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a régi készüléke a regionális szemétlerakási elõírásoknak megfelelõen legyen kiselejtezve. A Miele felkínál egy recycling rendszert. Errõl érdeklõdjön a szakkereskedõnél vagy az értékesítési központban. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a régi készülék az elszállításig ne jelentsen veszélyt a gyerekekre. 7

8 Készülékleírás Kezelõpanel 2 Textiltartó 3 Beadó asztal 4 Ujjvédõ léc 5 Henger 6 Kiadó asztal 7 Vészleállító kapcsoló 8 Lábkapcsoló léc 8

9 Készülékleírás Fordulatszám-választó 2 Hõmérsékletválasztó 3 "Hõmérséklet" jelzõlámpa 4 "Be" jelzõlámpa 5 I gomb "Be" 6 O gomb "Ki" 7 Ö gomb "Fordított menetirány" 8 y x gomb "Gyújtás hibaelhárítás"* 9 "Gyújtáshiba"* jelzõlámpa *) csak a gázfûtésû vályús mángorlóknál 8 9 9

10 Készülékleírás I "Be" nyomógomb A I "Be" gomb megnyomása után a "Be" jelzõlámpa és a "Hõmérséklet" jelzõlámpa felgyullad. - A vályú felfût - Ha a vályú hõmérséklete a kiválasztott hõmérsékletet elérte, kialszik a "Hõmérséklet" jelzõlámpa. A I "Be" gomb újabb megnyomásával a vályú elindul és a henger forog. O "Ki" nyomógomb A O "Ki" gomb megnyomásával a készülék kikapcsol és a vályú visszahúzódik. Ö "Fordított menetirány" nyomógomb A készüléket kapcsolja ki - a vályú megindul -. Nyomja meg a Ö "Fordított menetirány" gombot. A henger addig forog hátrafelé, amíg ezt a gombot nyomva tartja. "Be" jelzõlámpa A I "Be" gomb megnyomása után felgyullad a "Be" jelzõlámpa. "Hõmérséklet" jelzõlámpa A jelzõlámpa a fûtési fázis alatt ég, majd a hõmérséklet elérése után kialszik. "Vályú szervizpozíció" jelzõlámpa (A kézikerék mellett található) Kigyullad, amikor a vályú szervizpozícióban található, és kialszik, amikor a vályú a szervizpozíciót elhagyja. Hõmérsékletválasztó ß - tartomány = alacsony hõmérséklet ßß - tartomány = közepes hõmérséklet ßßß - tartomány = magas hõmérséklet Fordulatszám-választó A henger fordulatszáma a fordulatszám-választó jobbra forgatásával növelhetõ és a balra forgatásával csökkenthetõ. Lábkapcsoló léc A funkció használatában -gõzölés, a henger nem mozog. A funkció használatán kívûl -mángorlás, a henger forog. Gázfûtésû vályús mángorlók: "Gyújtáshiba" jelzõlámpa Kigyullad a fûtés gyújtáshibája esetén, vagy ha a légelvezetésben túl alacsony az alulnyomás (a légelvezetés el van dugulva). y x "Gyújtás hibaelhárítás" gomb A gyújtáshibát legkorábban egy perc elteltével a yx "Gyújtás hibaelhárítás" gomb megnyomásával el kell hárítani. Ha ez a gyújtáshiba gyakrabban fellép, kérjük, értesítse az ügyfélszolgálatot. 10

11 Készülékleírás Biztonsági berendezések Ujjvédõ léc A vészleállító gombot (csak veszélyhelyzetben), és az ujjvédõ lécet ne használja a készülék normális lekapcsolására. Vészleállító gomb A bal oldaltámasz elülsõ oldalán. Ha az ujjak hegye a textilbeadó-asztal és az ujjvédõ léc közé kerül, a henger azonnal megáll, és a vályú lesüllyed. Hátramenetnél az ujjvédõ lécnek nincs funkciója. Ha a készüléket újra be kell kapcsolni, akkor ez a I "Be" gomb újbóli megnyomásával történik. Az ujjvédõ léc egy biztonsági berendezés, amelynek a mûködését minden munkanapon az üzembevétel elõtt ellenõrizni kell. Kézikerék A jobb oldaltámasz hátoldalán. Ennek a gombnak a megnyomása esetén a henger azonnal megáll, és a vályú lesüllyed. A megnyomott vészleállító gombot a kapcsoló jobbra tekerésével újra ki lehet oldani. Áramkimaradás esetén a forró vályú az álló hengertõl elválasztható. Az óramutató járásával ellentétes irányba történõ forgatással a vályú lesüllyed, és az óramutató járásával megegyezõ irányba történõ forgatással a vályú elindul. A készüléket az elektromos hálózatról le kell választani (az építésoldali fõkapcsolót le kell kapcsolni) 11

12 A textília elõkészítése A textília minõsége Az ideális maradék nedvességtartalom a jó mángorlási eredményhez % között van. Ha a textíliát a mosógépben az utolsó öblítéskor meleg vízzel öblíti át, a textília alacsonyabb maradék nedvességtartalma és maradék hõje miatt rövidebb lesz a programidõ, így Ön energiát takarít meg. Az 50%-nál nagyobb mûszáltartalmú (pl. dralon) textíliákat nem szabad mángorolni, mert a mûszál magas hõmérsékleten olvad. Az alacsony mûszáltartalmú textíliák alacsony hõmérsékleten mángorolhatók. A textília elõkészítése A textíliát gazdaságossági okokból a mángorlás elõtt ajánlott fajta és szövettípus szerint szétválogatni. Az alábbi sorrendet kell követni: elõször a perlon, nylon stb. textíliákat ß - tartomány majd a gyapjú, selyem textíliákat ßß - tartomány ués azután a pamut, vászon textíliákat ßßß - tartomány kell mángorolni. Ha vissza kell kapcsolni egy alacsonyabb hõmérsékletre, úgy azt a készülék csak akkor érte el, ha a "Fûtés" jelzõlámpa felgyullad. A keményített textíliákat utoljára kell mángorolni, hogy az esetlegesen a vályúra tapadt keményítõszer-maradványok más textíliák mángorlását ne korlátozzák. A gombos textíliákat úgy kell behelyezni, hogy a gombok a henger felé mutassanak. Ha a gombok lefelé néznek, akkor fennáll a veszélye, hogy a vályúba történõ bevezetéskor összetörnek vagy leszakadnak. A cipzárak, fémgombok és fémkapcsok fölé rakjon egy kendõt a vályú védelmére. Fém- és mûanyag csatokat, valamint különösen magas gombokat (pl. gömb alakú gombok) kérjük ne mángoroljon. Figyelem! A mángorló üzembevétele elõtt tisztítsa meg a vályút úgy, hogy a henger teljes szélességében átenged egy kendõt. 12

13 Használat Mángorlás ^ A fõkapcsolót (építés oldalon) kapcsolja be. ^ A gázfûtésû készülékeknél a gázelzáró csapot (építési oldalon) nyissa ki. ^ A textília fajtájának megfelelõen tekerje a hõmérsékletválasztót a megfelelõ hõmérséklettartományba. Szövetszál-típus Pontszimbólumok Hõmérsékletfokozatok Perlon / Mûselyem ß alacsony hõmérséklet Selyem / Gyapjú ßß közepes hõmérséklet Pamut / Vászon ßßß magas hõmérséklet Ellenõrizze az ujjvédõ léc mûködését! Az ujjvédõ léc egy biztonsági berendezés, amelyet naponta az üzembevétel elõtt ellenõrizni kell. Ha készüléket újra be kell kapcsolni, akkor ez az I "Be" gomb ismételt megnyomásával történik. A szalagos bevezetés megkönnyíti a textília beadását. ^ Kapcsolja be a készüléket a I "Be" gomb megnyomásával. A "Be" és a "Hõmérséklet" jelzõlámpa felgyullad, és a vályú felfût. Amikor a "Hõmérséklet" jelzõlámpa kialszik, a beállított hõmérsékletet a vályú elérte. ^ Nyomja meg újra a I "Be" gombot. A vályú odaér a hengerhez és a henger forog. Kb. 5 percen át hagyja forogni. Ezalatt a vályú és a henger hõmérséklete kiegyenlítõdik. ^ Állítsa be a henger kívánt fordulatszámát a fordulatszám-választóval. ^ A textíliát párhuzamosan tegye a hengerhez a textilbeadó asztal elején, simítsa el és engedje be. ^ A kisebb textíliákat ne csak a henger egyik részén mángorolja, hanem használja ki a henger teljes szélességét. ^ Ha egyes textíliákat gõzölni kell, akkor a lábkapcsoló lécet le kell nyomni. - A henger állva marad. ^ A gõzölõ állás akkor fejezõdik be, ha leveszi a lábát a lábkapcsoló lécrõl. Ha a henger nem indul el és világít a "Vályú szervizpozíció" jelzõlámpa, akkor a vályú szervizpozícióban van. Lásd a Tisztítás és ápolás fejezetben a Szervizpozíció részt. A mángorolt textília nagyon forró lehet, amikor kijön a vályúból. Adott esetben a kezek védelmére használjon védõkesztyût. ^ A mángorlás szüneteiben a vályút húzza vissza és a mángorlási hõmérsékletet csökkentse. 13

14 Használat Textílialeválasztó A mángorlás befejezése után: A bevonat megszárítása céljából a hengert lekapcsolt fûtés és elindított vályú mellett még kb. 5 percig futtassa. ^ A vályús mángorlót kapcsolja ki a O "Ki" gombbal. ^ Gázfûtésû készülékek esetén az elzárócsapot (építésoldali) zárja el. ^ A fõkapcsolót (építés oldali) kapcsolja ki.,a mángorolt textíliákat az elcsomagolás vagy raktározás elõtt hagyja megfelelõen kihûlni. A forró textília öngyulladás következtében tüzet okozhat. A textílialeválasztó leválasztja a textíliát a vasalóhengerrõl. A textíliát nem kell a hengerrõl kézzel leszedni. Ha egy leválasztórugót egy textília kimozdít a helyzetébõl, akkor a rugót kézzel vissza kell húzni az eredeti pozíciójába. 14

15 Figyelmeztetések A hengermeghajtás és a bevonat védelme A mángorlás szüneteiben és a mángorlás után húzza vissza a vályút a hengerrõl. Ezáltal a hengermeghajtás és a bevonat jelentõsen tehermentesül. Ennek figyelmen kívül hagyása jelentõsen csökkenti az élettartamot. A készülék szükségtelen üresen történõ járatását (textília nélkül) el kell kerülni! Feszültségkiesés a mángorlás alatt Ahhoz, hogy áramkiamaradás esetén az álló hengert a forró vályútól el lehessen választani, a jobb oldali oldaltámasz hátoldalán található egy kézi kerék, ami a vályúnak a hengerhez történõ felemelkedésével vagy attól való eltávolodásával együtt mozog. A kézikerék áramkimaradás esetén kézzel forgatható. Az építésoldali fõkapcsolót kapcsolja ki! A kisebb textíliákat ne csak a henger egyik oldalán mángorolja, hanem használja ki a henger teljes hosszát. Egyoldalú megterhelés esetén a hõleadás csak az egyik oldalon történik meg, és a bevonat csak az egyik oldalon terhelõdik. Motorvédelem Amikor túlterhelés következtében a motortekercs túlzottan felmelegszik, a hengermeghajtó motor egy tekercstermosztáton keresztül magától lekapcsol, és a vályú leereszkedik. A lehûlés után a mángorlót a I "Be" gomb megnyomásával újra el kell indítani. Léghiány biztonság* Ha a készülékben léghiány lép fel, akkor a fûtés automatikusan lekapcsol, és a "Gyújtáshiba" jelzõlámpa kigyullad. Néhány perc elteltével csak hidegen lehet mángorolni. Ellenõrizze, hogy a füstgázvezeték nincs e eltömõdve. Ha nem állapítható meg hiba a füstgázvezetékben, kérjük, értesítse az ügyfélszolgálatot. *) csak a gázfûtésû vályús mángorlóknál Az óramutató járásával ellentétesen történõ forgatással a vályú a hengertõl eltávolodik. 15

16 Textília-visszavezetõvel felszerelt kivitel Textília-visszavezetõ A textília-visszavezetõ lehetõvé teszi a kimángorolt textília kivételét a beadó oldalon. A mángorló fal mellé állítható. Ezután a textília-visszavezetés hátrafelé hajlik és a textília a kiadóasztalra érkezik. A textília-visszavezetõ a textíliát elõre vezeti egy az ujjvédõ léc fölé elhelyezett vasalótálcába.,ne nyúljon a vasalótálca és a forgó henger közzé. Fennáll a veszély, hogy becsípõdik a keze. A textília-visszavezetés szervizpozíciója Ha a mángorlószövetet ki akarja cserélni, a hengerbevonatot meg akarja újítani, vagy a textília-leválasztót ki kell cserélni, akkor a textília-visszavezetést szervizpozícióba kell tenni. ^ A textília-visszavezetést emelje fel és nyomja hátra. Ha a textíliát a kiadóasztalra akarja vezetni, akkor a textilvezetõ lemezt elõször vissza kell hajtani a kiadóasztalra.,ha bevonattal vagy a leválasztóval való munkálatok során a Textília-visszavezetésnek szervizpozícióban kell lenni. 16

17 Tisztítás és ápolás A vályú rendszeres tisztítása és ápolása a hengermeghajtás és a bevonat védelméhez feltétlenül szükséges. Ennek figyelmen kívül hagyása az élettartam jelentõs csökkenéséhez vezet. Feltétlenül vegye figyelembe a Miele mángorlási kézikönyvében a mángorlásra, valamint a tisztításra és ápolásra vonatkozó utasításokat. A vályú viaszolása A vályú csúszósságának megtartásához ajánlott a vályút rendszeres idõközönként egy viaszolószövettel viaszolni. A vályú viaszolását ßßß hõmérséklet-beállítás mellett és a legalacsonyabb mángorlási sebességgel kell végezni. Szóróviasz A vályú tisztítása Az alumínium vályú tisztítására csak a gyártó által engedélyezett tisztítószert szabad használni. A lerakódások (keményítõ-, mosószermaradványok) megtelepedhetnek a vályúban, ezért a szennyezettség mértékétõl függõen a vályút legalább hetente 2-3 alkalommal tisztítani kell. Enyhe szennyezõdésekhez használható egy tisztítópasztával átitatott kendõ, ßßß hõmérséklet-beállítás és a legkisebb mángorlási sebesség mellett. Makacsabb lerakódásokhoz használjon tisztítókendõt tisztítószõnyeggel együtt, a legalacsonyabb hõmérséklet-beállítás és a legkisebb mángorlási sebesség mellett. A keményítõmaradványok jól eltávolíthatók úgy, hogy egy langyos vízbe mártott kendõt bejuttatva a vályúba feloldódnak a keményítõmaradványok, amelyeket végül egy tisztítókendõvel eltávolítunk. A vályút minden tisztítás után a végén viaszolni kell.,ne használjon durvaszemcsés súrolószert vagy dörzsi tisztítókendõt! További figyelmeztetések a "Miele mángorlási kézikönyvében" találhatók. Beadási irány ^ A viaszolószövettel történõ viaszoláshoz a szóróviaszt a viaszolószövet zsebeibe szórja bele. A viaszt takarékosan használja, hogy a mángorlószövet ne legyen túl csúszós! ^ A viaszolószövetet a "gumírozott zseb belsõ oldalával" a hengerre merõlegesen az újjvédõ léc mögött vezesse be a meleg vályúba. A viaszolószövetet semmi esetre sem a gumírozott zseb belsõ oldalával a henger felé vezesse be. ^ A viaszolószövet balról vagy jobbról kezdve a szükséges távolságokban a teljes munkafelületen keresztül vezesse be a vályúba. Az eredeti viaszolókendõt és mángorlóviaszt csak a Miele ügyfélszolgálatától szabad beszerezni. 17

18 Tisztítás és ápolás Textília-leválasztó A leválasztó rugók vagy a mángorlószövet tisztításához, új hengerbevonat felrakásához, vagy ha rövid ideig textília-leválasztó nélkül akar mángorolni, akkor a textília-leválasztót fel kell emelni. Textília-visszavezetõ használata esetén a visszavezetõt szervizpozícióba kell állítani. A mángorló hosszabb mûködése után a leválasztó rugók csúcsait a lerakódásoktól (keményítõ, szennyezõdés stb.) meg kell tisztítani. Csak így garantálható a textílialeválasztó kifogástalan mûködése. Gázfûtésû készülékek A szövetszál-lerakódásokat ellenõrizni, és ha szükséges, tisztítani kell - a készülék belsõ terében, - az égõtérben, - az égõnél. Ezt rendszeres idõközönként az ügyfélszolgálatnak vagy szakembernek kell végezni. A vályú szervizpozíciója Szervizpozícióban a vályú eltávolodik a hengertõl és a "Szervizpozíció" jelzõlámpa világít. A henger gombnyomással elõre vagy hátra forgatható. A hõmérséklet és a hengerfordulatszám beállítható. A szervizpozíció aktiválása ^ A készüléket kapcsolja ki a O "Ki" gombbal. ^ A kézikereket forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg felgyullad a "Szervizpozíció" jelzõlámpa. A vályú most szervizpozícióban van. ^ A készüléket kapcsolja be a I "Be" gombbal, és a hõmérsékletválasztót állítsa a legalacsonyabb hõmérsékletre. ^ Hideg vályú esetén várja meg amíg az eléri a megfelelõ hõmérsékletet, majd a I "Be" gombbal indítsa el a hengert. ^ A Ö "Hátramenet" gomb megnyomásával a henger hátrafelé forog, az elengedésével pedig ismét elõre. A szervizpozíció elhagyása ^ A készüléket kapcsolja ki a O "Ki" gombbal. ^ A kézikereket forgassa az óramutató járásával megegyezõ irányba, amíg a "Szervizpozíció" jelzõlámpa kialszik. ^ A normál üzemeléshez a készüléket kapcsolja be a I "Be" gombbal.,nem idõben és szakszerûtlenül végzett karbantartás esetén a mûködési meghibásodások (tûzveszély) nem zárhatók ki. 18

19 Tisztítás és ápolás Hengerbevonás A henger acélgyapottal történõ utólagos vagy új bevonását csak az ügyfélszolgálat végezheti.,acélgyapottal történõ bevonás esetén viseljen védõkesztyût. Sérülésveszély! Az acélgyapot bevonatot igazítsa méretre. PM 1318 átmérõ max. 299 mm (szövet nélkül). PM 1418/1421 átmérõ max. 361 mm (szövet nélkül). A vályúra esõ maradék acélgyapot részeket távolítsa el. Figyelmeztetések a henger acélgyapottal történõ bevonásához A mángorlószövet levétele ^ A mángorlószövet végének fent a hengeren láthatónak kell lenni. ^ A készüléket kapcsolja ki és a textília-leválasztót hajtsa fel. Textília-visszavezetõ használata esetén a visszavezetõt szervizpozícióba kell állítani. ^ A mángorlószövet végét fektesse végig a beadóasztalon. ^ A kézikereket forgassa az óramutató járásával ellentétesen, amíg felgyullad a "Szervizpozíció" jelzõlámpa. A vályú most szervizpozícióban van. ^ A I "Be" gombbal kapcsolja be a készüléket, és a hõmérsékletválasztót állítsa a legalacsonyabb hõmérsékletre. Várja meg, amíg a hõmérséklet eléri a megfelelõ beállítást. ^ Nyomja meg a I "Be", majd rögtön a Ö "Hátramenet" gombot. ^ A mángorlószövetet óvatosan vegye le. A mángorlószövet felhelyezése ^ Az új mángorlószövetet használat elõtt ne mossa ki. ^ A mángorlószövetet felfûtött készülék és rászorított vályú mellett a nyíl irányába (nyíl a bevonaton) tegye fel. A szövet elülsõ szélét egy acélkefével gyengéden kefélje ki, és a kendõt engedje be. A hengert kb percen át hagyja forogni, majd az egymást átfedõ szálakat válassza szét és kefélje ki, mint a szövet elülsõ szélén. ^ A vályús mángorlót kapcsolja ki a O "Ki" gombbal. PM 1318 átmérõ max. 303 mm (szövettel) PM 1418/1421 átmérõ max. 368 mm (szövettel) A mángorlószövet mosása A mángorlószövetet alacsony elszínezõdés mellett lehetõleg ne mossa ki (a sárgás elszínezõdés normális). Az erõsen szennyezett szövetet mossa ki egy 90 C-os fõzõmosás programmal, centrifugázza ki, és helyezze vissza még nyirkosan. A statikus töltés csökkentése ^ Egy kereskedelmi forgalomban kapható szóróflakont (0,5l) töltsön meg 50% víz és 50% öblítõ keverékével, és a mángorlószövetet enyhén spriccelje be (ne nedvesítse át!).eztkb.3-4óránként ismételje meg. Mivel az öblítõ antisztatikusan hat, így a töltés a lehetõ legnagyobb mértékben levezetésre kerül. 19

20 Tisztítás és ápolás Figyelmeztetések a henger lamellarugós borítással történõ bevonásához A mángorló hibátlan mûködésének, a nagyteljesítményû mángorlásnak, a csekély karbantartásnak és a bevonat hosszú élettartamának lényeges feltétele a külön lamellarugós bevonatokra készített mángorlószövetet használata. Csak max. 3 mm vastagságú síktextíliát ajánlott mángorolni. A vastag, bolyhos textíliák, magas gombok, függönygörgõk és hasonlók károsíthatják a lamellarugós bevonatot. Az üzembevétel után Hasznos az üzembevétel után kb. 40 munkaórával a mángorlószöveten a megnyúlás miatt esetleg keletkezõ egymást átfedõ részeket kb. 20 mm-re levágni, és kb. 15 mm hosszan egy drótkefével kifésülni. Így elkerülhetõk a nedvességcsíkok és a lenyomatok. A bevont hengernek mindenhol egyforma vastagnak kell lenni, és a vályúnál mindenütt szorosan hozzá kell simulni. A mángorlószövet mosása A mángorlószövet a mosási folyamat következtében ismét puha, rugalmas, viaszmentes és jó nedvességfelvevõvé válik, mindazonáltal olyan ritkán mossa amennyire lehet,és ehhez használja a 95 C-os fõzõmosás programot. Az utolsó öblítés után a szövetnek teljesen lúgmentesnek kell lenni. Ne kezelje savval! A gyûrõdések elkerülése érdekében ne centrifugázza túl erõsen. A mángorlószövet levétele Ha egy új mángorlószövetet tesz fel, elõtte mossa ki azt egy 95 C-os fõzõmosás programmal. Textilbeadás Szövet vége Szövet eleje 1. szakasz ^ A készüléket kapcsolja ki a O "Ki" gombbal. ^ A kézikereket forgassa az óramutató járásával ellentétesen, amíg felgyullad a "Szervizpozíció" jelzõlámpa. ^ A vályú most szervizpozícióban van. ^ A textília-leválasztót hajtsa fel. Textília-visszavezetõ használata esetén a visszavezetõt szervizpozícióba kell állítani. 2. szakasz ^ A szövetet vegye le, ahogy a képen a 2-4 fázis mutatja. 3. szakasz 20

21 Tisztítás és ápolás 4. szakasz ^ A levétel során a lamellarugós bevonat tartótüskéirõl lassan és óvatosan kell lehúzni a szövetet. Szövet eleje 5. szakasz ^ A hengert hagyja lassan forogni. A mángorlószövetnek gyûrõdésmentesen kell felfeküdnie. Végül a hengert hagyja kb. 5 percig forogni. ^ Kb. 2 óra üzemelés után az átfedést a mángorlószövet végén vágja le, és kb. 50 mm hosszan egy drótkefével kefélje ki. ^ A vályús mángorlót kapcsolja ki a O "Ki" gombbal. A mángorlószövet elszínezõdése A mángorlószövet enyhétõl az erõsig való barna elszínezõdése normális. A fekete elszínezõdés az alábbiakkal csökkenthetõ: Feltétlenül ki kell használni a henger teljes szélességét. A kisebb textíliáknál a henger szélességét egyenletesen ki kell használni, és ne mindig ugyanazon a helyen történjen a mángorolás. A mángorlás szüneteiben a vályút távolítsa el és csökkentse a mángorlási hõmérsékletet. ^ A I "Be" gombbal kapcsolja be a készüléket, és a hõmérsékletválasztót állítsa a legalacsonyabb hõmérsékletre. ^ Hideg vályú esetén várja meg amíg az eléri a megfelelõ hõmérsékletet, majd a I "Be" gombbal a legkisebb fordulatszámon a mángorlószövetet engedje be, ahogy az 5. fázis mutatja. A mángorlószövet felhelyezése lamellarugós hengerbevonat esetén A mángorlószövetet nedvesen kell felhelyezni. Egy dupla réteget csavarunk fel egy darabban a hengerre. A szövetet a henger végeinél ne hajtsa be! ^ A szorítót helyezze fel a hengerrel párhuzamosan, a henger hosszúságának megfelelõen rövidítse le, és a lamellarugókkal 5 helyen rögzítse le. ^ A szövetet helyezze fel. A vályú most szervizpozícióban van. A I "Be" gombbal a legkisebb fordulatszámon a mángorlószövetet engedje be, amíg gyûrõdésmentesen és simán fekszik. ^ A készüléket a O "Ki" gombbal kapcsolja ki. A kézikereket forgassa az óramutató járásával megegyezõ irányba, amíg a "Szervizpozíció" jelzõlámpa kialszik. ^ A készüléket a I "Be" gombbal kapcsolja be, a vályú most teljesen megindul. 21

22 A szimbólumok jelentése a típustáblán a b o p q c d r s e f g i h j v t u n k l m w 1 Modell 2 Szériaszám 3 Cikkszám 4 Termékazonosító szám 5 Feszültség/Frekvencia 6 Vezérlõ biztosíték 7 Meghajtómotor 8 Dob adatok* 9 Dobátmérõ/Dobmélység* 10 Centrifugálási fordulatszám* 11 Dobkapacitás/Száraz textília súlya* 12 Kinetikus energia* 13 Csúcsra járatási idõ* 14 Fékezési idõ* 15 Fûtés 16 Megnevezés/Gyártási év 17 Üzembevétel dátuma 18 Elektromos fûtés 19 Biztosíték (építésoldali) 20 Gõzfûtés indirekt* 21 Gõzfûtés direkt* 22 Gázfûtés* 23 Mezõ a vizsgálati/azonosító jelekhez *) erre a vályús mángorló típusra nem vonatkozik Meghibásodás esetén értesítse a gyári ügyfélszolgálatot. Az ügyfélszolgálatnak szüksége van a típusra és a gyártási számra [Fabr.-No]. Mindkét adat megtalálható a típustáblán Alkatrészek esetében kizárólag eredeti alkatrészeket szabad használni (az ügyfélszolgálatnak ebben az esetben is szüksége van a típusra és a gyártási számra [Fabr.-No]). Zajkibocsátás Kibocsátási érték a munkavégzés helyén L pa <70dB. 22

23 Figyelmeztetések az installáláshoz A mángorló beállítása és rögzítése A vályús mángorlót csak a Miele ügyfélszolgálata, vagy erre feljogosított szakkereskedõ veheti üzembe. A készüléket nem szabad olyan tisztító készülékekkel egy helyiségben üzemeltetni, amelyek perklóretilén vagy FCKW tartalmú oldószerekkel dolgoznak. A kilépõ gõzök a kollektor motornál történõ szikraképzõdés következtében sósavvá bomolhatnak, ami kellemetlen károkat okozhat. A készülék felállítása A készüléket fa kalodában kell a felállítás helyére szállítani. A felállítás helyén a készüléket a fa kalodából ki kell emelni. Az emelési pontok az emelõ eszközökhöz, mint pl. az emelõ hevederek, emelõbilincsek, a készülék oldaltámaszainak két oldalsó alapkerete alatt találhatók, az állítható lábak közelében. A felállításkor ügyelni kell arra, hogy a készülék oldaltámaszai mellett legalább 350 mm szabad terület maradjon, így az oldalsó burkolati lemezek hozzáférhetõek maradnak. A készüléket hosszanti és kereszt irányban egy vízmérték és az állítható lábak segítségével vízszintesen kell beállítani. A lábak ellenanyáit a készülékállványokhoz kell húzni. A csomagolásban található dübelekkel és csavarokkal a készüléket a padlóhoz kell rögzíteni. A dübelekhez a lyukak kifúrhatók a tartólemez furatai segítségével (lásd az installációs tervet). A vályú meghajtóházának kiszabadítása A készülék négy állítható lábának felszerelése A jobb oldali oldaltámasz belsõ oldalán a 4 csavart lazítsa meg. Ezzel a meghajtóház kiszabadul. Végül a 4 csavart újra szorosan húzza meg. Az ellenanyákat az állítható lábakról vegye le, a tartólemezt helyezze fel, az ellenanyát szerelje fel, és az állítható lábat a készülék oldaltámaszára csavarja fel. 23

24 Figyelmeztetések az installáláshoz A kiadó asztal felszerelése Az érintésvédelem felszerelése C A B B B A A Elõször az érintésvédelem pántjait a burkolat nyílásaiba A dugja be, majd az érintésvédelmet 4 ill. 5 csavarral B a hevederes bevezetés alatt csavarozza fel. A csavarokat A mindkét oldaltámasz belsõ oldalán oldja ki és a B csavarokat vegye ki. A kiadóasztalt forgassa vízszintes irányba, a B csavarokat mindkét oldalon tegye be a C-be, és az összes csavart húzza meg. A textiltartó felszerelése A textiltartón lévõ jobb és bal oldali csavart szerelje le. A textiltartót állítsa vízszintes helyzetbe. A B A felszereléshez az oldaltámaszokon az A és B szegecsanyák állnak rendelkezésre. 24,A készülék felállítása és csatlakoztatása után minden leszerelt külsõ burkolati elemet feltétlenül vissza kell szerelni.

25 Figyelmeztetések az installáláshoz Elektromos csatlakozás Az elektromos csatlakozást csak engedéllyel rendelkezõ elektromos szerelõ végezheti az országban érvényes elõírások, mint pl. VDE (Németország), ÖVE (Ausztria) és SEV (Svájc) - és az illetékes elektromos mûvek elõírásainak betartásával. A készülék elektromos berendezése megfelel az IEC és IEC irányelveknek. A készülék gyárilag ~ 3N 50/60 Hz-re (gázfûtésû 50 Hz) van kapcsolva. A feszültségre vonatkozó adat a típustáblán található. Vegye figyelembe a mellékelt kapcsolási rajzot, installációs tervet és installálási útmutatót. Ezek a dokumentumok fontosak a készülék csatlakoztatásához. A kapcsolókulissza gyári beállítása, -a kapcsolók nincsenek elindítva. A kapcsolódoboz és a kapcsolási rajz a jobb oldali oldaltámaszon található. A hálózati csatlakozó kapocs a kapcsolódobozban található. A csatlakoztatás után: A hálózati csatlakozó kapcson rossz fázissorrend esetén a vályú a hálózati feszültség bekapcsolása után szervizpozícióba mozog. A "Szervizpozíció vályú" jelzõlámpa világít. A készüléket a hálózatról válassza le és a két fázist cserélje meg. A fõkapcsolót kapcsolja be. A "Szervizpozíció vályú" jelzõlámpa világít. A kézikereket forgassa az óramutató járásával megegyezõ irányba, amíg a "Szervizpozíció vályú" jelzõlámpa kialszik. Ezután a kapcsoló kulissza újra a gyári pozícióban van. A készüléket a I "Be" gombbal kapcsolja be. Helyes fázissorrend esetén a kapcsoló kulissza balra forog körbe (az óramutató járásával ellentétesen) és az 1 kapcsolónál áll meg. Rossz fázissorrend esetén a kapcsoló kulissza jobbra forog körbe (az óramutató járásával megegyezõen) és az 1 és 2 kapcsolónál áll meg. 25

26 Figyelmeztetések az installáláshoz Légelvezetés a páraelszíváshoz Vegye figyelembe a légelvezetés, légbevezetés és szellõzés átmérõkre vonatkozó szabályokat is. Az építési oldali légelvezetést nem szabad gáz, szén vagy olaj tüzelésû tûzhelyek kéményeibe vezetni. Ezen kívül egy szárítógép légelvezetésétõl szintén elválasztva kell elvezetni. A nedves, meleg levegõt a lehetõ legrövidebb úton kell a szabadba kivezetni. A légelvezetést áramlástechnikailag kedvezõen kell elkészíteni (kevés ív, jól kialakított csatlakozások és átmenetek). A légelvezetés csatlakozó csonkja a jobb oldali oldaltámasz hátoldalán található. A felfelé vezetett légelvezetés kondenzvizének elvezetésére a legmélyebb helyen egy kondenzvíz-kivezetõ lyukat (3-5 mm ø) kell kialakítani. Az elszívó vezeték belsõ átmérõjének 70 mm-nek kell lenni. A felállítás helyének megfelelõ szellõzésére ügyelni kell. A szabadba kivezetett légelvezetés csõvégzõdését az idõjárás befolyásaitól védeni kell. A szabadba kivezetett légelvezetés miatt váratlan megterhelés nem jöhet létre. A szövetszálak lerakódásának ellenõrzésére és amennyiben szükséges tisztítására az építés oldali légelvezetés és kilépés a szabadba történik. 26

27 Figyelmeztetések az installáláshoz Gázcsatlakozás A gázcsatlakozást csak engedéllyel rendelkezõ szerelõ végezheti az országspecifikus elõírások betartása mellett, mint pl.: DVGW, TRGI, DVGW-TRF, DVGW-munkalap G 631, valamint az idevonatkozó UVV-elõírások (Németország) ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF (Ausztria) SVGW-Gas (Svájc) az illetékes gázellátó vállalat elõírásai regionális építési szabályok fûtési rendeletek Vegye figyelembe a mellékelt installációs tervet és installálási útmutatót, melyek fontos dokumentumok a gázcsatlakozáshoz. A gázfûtés gyárilag a készüléken lévõ gáztechnikai adatoknak megfelelõen (lásd a matricát a készülék hátoldalán) van beállítva. A gázcsalád cseréje esetén egy megfelelõ átépítõ elemet kell igényelni az ügyfélszolgálattól (meg kell adni a készülék típusát és a készülék számát, valamint a gázcsaládot, a gázcsoportot, a gázcsatlakozási nyomást és az országot, ahol a készüléket felállították). Vegye figyelembe a gázfûtésû készülékekre vonatkozó installálási útmutatót. Az átállítást csak engedéllyel rendelkezõ szakember végezheti. Az elsõ üzembevételnél levegõ lehet a bevezetésben és a gyújtás a biztonsági fázis alatt kimarad. Ebben az esetben a "Gyújtáshiba" jelzõlámpa kigyullad, a yx "Gyújtás hibaelhárítás" gombot meg kell nyomni. Ezt az újabb indítási folyamatot többször meg lehet ismételni, amíg a levegõ elszivárog, és a láng ég. Ha a biztonsági idõ alatt nem jelenik meg lángjel, a szelep bezáródik és a gyújtás kikapcsol (hiba a reteszeléssel). A "Gyújtáshiba" jelzõlámpa felgyullad. A kioldás a yx "Gyújtás hibaelhárítás" gomb megnyomásával történik.,a készülék felállítása és csatlakoztatása után minden leszerelt külsõ burkolati elemet feltétlenül vissza kell szerelni.,a gázkészülékeken ne végezzen önállóan szereléseket! A meghibásodásokat csak szakemberek háríthatják el. kérjük, forduljon a gyári ügyfélszolgálathoz vagy egy engedéllyel rendelkezõ szakkereskedõhöz. Füstgázelvezetés Vegye figyelembe a mellékelt installációs tervet és installálási útmutatót. A füstgázelszíváshoz a csatlakozócsonk C 120 mm a hátoldalon, a jobb oldali oldaltámasz mellett található.,a felállítás helyének megfelelõ szellõzésére ügyelni kell. 27

28 28

29 29

30 Változtatások joga fenntartva/1013 M.-Nr / 00

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Javítás Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Építészeti bevonatok és festékek hordozható eszközzel történõ levegõ nélküli felhordására. Kizárólag

Részletesebben

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Használati útmutató PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Feltétlenül olvassa el a használati útmutatót hu-hu és a szerelési tervet a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal védi

Részletesebben

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu web-site:www.assur.hu

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 107 Mûszaki adatok.................... 107 Az elsõ pillantásra................... 108 Az Ön biztonsága érdekében.......... 109 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM 05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG A MOSNIVALÓ

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: Névleges feszültség: Érintésvédelmi osztály: Névleges össz. teljesítmény Az izzók teljesítménye A készülék méretei: magasság: szélesség:

Részletesebben

502333-95 H DW716 2 3 4 5 I2 7 52 51 J1 14 54 53 55 48 14 20 J2 54 55 J3 57 56 58 48 57 59 56 J4 58 J5 61 1 12 1 60 2 3 5 4 53 J6 K 6 45 30 38 L M 7 3 N O1 O2 P1 A P2 Q1 7 Q2 Q3 8 GÉRFŰRÉSZ Szívből gratulálunk

Részletesebben

Ultra Platinum szórófejek

Ultra Platinum szórófejek Javítás Ultra Platinum szórófejek 313742D HU - Építésnél használt fedõanyagok és festékek felhordására szolgáló hordozható levegõnélküli szórógép. Történő alkalmazása nem engedélyezett az Európai robbanásveszélyes

Részletesebben

A PROGRAMOK FUTTATÁSA

A PROGRAMOK FUTTATÁSA A PROGRAMOK FUTTATÁSA További tudnivalókért tekintse meg a Használati útmutató című dokumentumot. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint. Nem szárítható gépben! Alacsony hőmérsékleten szárítható

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 126 Mûszaki adatok..................... 126 Az elsõ pillantásra................... 127 Az Ön biztonsága érdekében.......... 128 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató John Gardener G81061 benzines fűkasza Használati útmutató Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat. Mindig tartsa be a vonatkozó utasításokat! 2 4 5 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Ez a Beépítési útmutató a hűtő-fagyasztószekrények bútorzatba való beépítésére vonatkozik és a szakemberek számára készült. A készülék beépítését az

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP TARTALOM OLDAL KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK 2 ÜZEMBE HELYEZÉS 2 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 3 TEXTÍLIÁK 4 ENERGIA-TAKARÉKOSSÁG 4 IRÁNYÍTÓPANEL 5 PROGRAMOK 6 A GÉP MŰKÖDÉSE 7

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken LRP 1503 VRA

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken LRP 1503 VRA ÔÎĐ ďëđí ĘÎß Tartalom Használt szimbólumok...............133 Mûszaki adatok....................133 Az elsõ pillantásra..................134 Az Ön biztonsága érdekében..........135 Használati útmutató.................137

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez 99.48.06-B Magyarországi képviselet: Becker Kft 1113 Budapest, Diószegi u. 37 Tel: 372-7332 Fax: 372-7330 e-mail: info@beckerkft.hu

Részletesebben

4-8 9-13 14-21 22-24 25-27 28-31

4-8 9-13 14-21 22-24 25-27 28-31 2 Biztonsági utasítások Tartalom 3 FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK Elektromos készülék használata esetén követni kell az alapvető biztonsági előírásokat közöttük az alábbiakat. Olvassa el valamennyi útmutatást

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû L3906 C sarokköszörû Tartalom Használt szimbólumok............... 152 Mûszaki adatok..................... 152 Az elsõ pillantásra................... 153 Az Ön biztonsága érdekében.......... 154 Zaj és

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

L 3206 CD/CDT L 3208 CD

L 3206 CD/CDT L 3208 CD Tartalom Használt szimbólumok.......... 155 Mûszaki adatok............... 155 Az elsõ pillantásra.............. 156 Az Ön biztonsága érdekében..... 157 Zaj és vibráció................. 160 Használati útmutató............

Részletesebben

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

GARDENA. TL 21 Damilos funyíró. Használati útmutató

GARDENA. TL 21 Damilos funyíró. Használati útmutató GARDENA TL 21 Damilos funyíró Használati útmutató Figyelem! A készülék összeszerelése és üzembe helyezése elott olvassa el a használati útmutatót! A használati útmutató olvasása közben kérjük hajtsa ki

Részletesebben

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók.

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. A GÉP MŰKÖDÉSE A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint.

Részletesebben

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók.

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. A GÉP MŰKÖDÉSE A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint.

Részletesebben

OPEL Movano. Kezelés, biztonság, karbantartás. Csak Euro Diesel EN 590!*

OPEL Movano. Kezelés, biztonság, karbantartás. Csak Euro Diesel EN 590!* OPEL Movano Csak Euro Diesel EN 590!* Az Opel gépkocsik dízelmotorjait az autóipari kutatások legújabb eredményei alapján fejlesztették ki, így magas mûszaki színvonalat és kifinomult technológiát képviselnek,

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás

Automata mosógép Használati utasítás Automata mosógép Használati utasítás 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült! - Ha a kábel sérült,

Részletesebben

USR 200. Univerzális vágógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu

USR 200. Univerzális vágógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu USR 200 Univerzális vágógép Használati útmutató 1 K J A B D H C E G F 2 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 4 htisztelt Vásárló! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, elsõsorban az útmutató elsõ

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült!

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék Használati útmutató Ruhaszárító készülék Köszönjük a bizalmat, amit szárítógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! A szárítógép a háztartásban található ruhanemű szárítására

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése és használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást! 1 TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági előírások... 3. Helyes használat... 7. Funkciók... 8. A berendezés

Részletesebben

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. FELHASZNÁLÁSI CÉL

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

swingo 755B economy I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 I14 se pt pl no nl jp it hu fr fi en de cz *12089-67* V001 / 12089-67 0926

swingo 755B economy I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 I14 se pt pl no nl jp it hu fr fi en de cz *12089-67* V001 / 12089-67 0926 *1208967* V001 / 1208967 0926 swingo 755B economy Az eredeti használati utasítás fordítása Szimbólumok A gép rendeltetése A TASKI swingo 755B eco egy intézményi felhasználásra tervezett automata súrológép

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA. Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét: www.whirlpool.eu/register A készülék

Részletesebben

Használati útmutató ELEKTROMOS KONVEKTOR. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató ELEKTROMOS KONVEKTOR. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató ELEKTROMOS KONVEKTOR myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

FDB 2001-E FDB 2002-E

FDB 2001-E FDB 2002-E FDB 2001-E FDB 2002-E 3 4 FDB 2001/2002-E Tartalom 47 HU Elektromos szögcsiszoló HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szögcsiszolójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HU TISZTELT VÁSÁRLÓNK Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Általános leírás Otthonunk megfelelő páratartalmának biztosítása egészségünk

Részletesebben

LIEBHERR IPARI VENTILLÁCIÓS BEMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNYEK

LIEBHERR IPARI VENTILLÁCIÓS BEMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNYEK LIEBHERR IPARI VENTILLÁCIÓS BEMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNYEK (FKDv TÍPUSOK) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu

Részletesebben

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN 6 o VÉSZVILLOGÓ 183 o HA A MOTOR TÚLMELEGEDET 183 o AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ o TÚLMELEGEDÉSE 184 o A GÉPKOCSI MEGEMELÉSE ÉS A KEREKEK CSERÉJE 184 o Az emelõ helye 184 o Pótkerék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG Q844 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585079

Az Ön kézikönyve SAMSUNG Q844 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585079 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu Használati utasítás VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz www.permanent.hu Mennyezetre szerelhető kivitel (HSLB sorozat): Ha elhatározta, hová építi be a fan

Részletesebben

Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról

Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról Wolf GmbH Postfach 80 84048 Mainburg Tel. 0875/74-0 Fax 0875/74600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klíma és Fûtéstechnika

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVTXF 149 Összefoglalás Üzembehelyezés, 38-39 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 38 Víz és elektromos csatlakozás, 38-39 Elsõ mosási ciklus, 39 Mûszaki adatok, 39 Mosógép

Részletesebben

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fûnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7 1.4 Biztonsági

Részletesebben

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Tartalom 42 HU Akkumulátoros

Részletesebben

Model 231 Shaper/Router Table

Model 231 Shaper/Router Table Model 231 Shaper/Router Table H HR remel Europe The Netherlands www.dremel.com 2610004525 310309 ll Rights Reserved FIG. 1 M N P Q L R O I S K H J G F E 612 650 615 652 640 654 655 FIG. 2 FIG. 6 FIG. 7a

Részletesebben

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 FZN 2001-E 1 English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 1 3 4 1 2 7 6 5 2 FZN 2001-E Tartalom 38 HU Elektromos sövényvágó HASZNÁLATI

Részletesebben

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN Tartalom 51 HU Elektromos damilos fűkasza Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a damilos fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv

Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv 7200 Patents Pending The safe scrubbing alternativet Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv 331182 Rev.09 *331182* Ezt a kézikönyvet valamennyi új TENNANT Model 7200 típusú géphez mellékeljük. A kézikönyv

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Használt szimbólumok................ 163 Mûszaki adatok..................... 163 Az elsõ pillantásra................... 164 Az Ön biztonsága érdekében........... 165 Zaj és vibráció......................

Részletesebben

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 Használati útmutató Kérjük szerelés és üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el e használati útmutatót. Tartalomjegyzék 1. Műszaki adatok 2. A gép részei

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA! Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon A készülék

Részletesebben

DutyMax hidraulikus festékszórók

DutyMax hidraulikus festékszórók Használat DutyMax hidraulikus festékszórók 3A2455A HU - Kizárólag professzionális használatra - - Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterû helyeken - Típusok: 24M054 (EH200DI), 24M055

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

LIEBHERR ENERGIATAKARÉKOS BORKLÍMA SZEKRÉNYEK WK TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR ENERGIATAKARÉKOS BORKLÍMA SZEKRÉNYEK WK TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR ENERGIATAKARÉKOS BORKLÍMA SZEKRÉNYEK WK TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu web-site:www.assur.hu

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Instructions. Használati utasítás. The-Safety-Valve.com

Instructions. Használati utasítás. The-Safety-Valve.com Instructions Használati utasítás The-Safety-Valve.com Tartalom 1 Bevezetés... 3 1.1 Gyártó... 3 1.2 A jelen üzemeltetési útmutatóról... 3 1.3 Ábrázolási konvenciók... 3 2 Biztonság... 4 2.1 Rendeltetésszerű

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

GARDENA. Merülő motoros szivattyúk TP 300 1460 TP 300 S 1462 TP 600 1465 TP 600 S 1467 TP 800 1470 VEVŐTÁJÉKOZTATÓ

GARDENA. Merülő motoros szivattyúk TP 300 1460 TP 300 S 1462 TP 600 1465 TP 600 S 1467 TP 800 1470 VEVŐTÁJÉKOZTATÓ GARDENA Merülő motoros szivattyúk TP 300 1460 TP 300 S 1462 TP 600 1465 TP 600 S 1467 TP 800 1470 VEVŐTÁJÉKOZTATÓ Tartalom 1. Megjegyzések a Vevőtájékoztatóhoz 2. Felhasználási terület, szállítható folyadékok

Részletesebben

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató LB 88 H H Levegőpárásító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com MAGYAR Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta.

Részletesebben

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. CS 2163 CS 2165 CS 2171 CE-länder Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék Használati útmutató Ruhaszárító készülék Köszönjük a bizalmat, amit szárítógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! A szárítógép a háztartásban található ruhanemű szárítására

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ Nyilvántartási szám: 333 HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ ABC, XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP Méretek magasság 850 mm mélység 600 mm szélesség 397 mm Névleges feszültség, frekvencia 230 V / 50 Hz Maximális teljesítmény-felvétel 2300

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben