HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ"

Átírás

1 Nyilvántartási szám: 333 HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ ABC, XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft Vendéglátó utca 99. Tel.: , Fax: Weboldal:

2 BEVEZETÉS FIGYELEM! A készüléket nem használhatják gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező, megfelelő tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek, hacsak a biztonságukért felelős személy nem felügyeli, vagy tanítja meg őket a készülék használatára. Ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak gyermekek a készülékkel. 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2.1 A szimbólumok magyarázata A biztonsággal kapcsolatos útmutatókat a szövegben megfelelő szimbólummal jelöltük meg. Ezeket az útmutatókat feltétlenül be kell tartani, az estlegesen előfordulható balesetek elkerülése végett, melyek testi sérülést okozhatnak, illetve anyagi kárt vonhatnak maguk után. FIGYELEM! Általános veszély! Ez a szimbólum olyan veszélyt jelent, mely esetleges testi károsodást okozhat. Feltétlenül és pontosan követni kell minden, a használati útmutatóban található utasítást, és a megfelelő helyzetekben elővigyázatosan cselekedni. Továbbá az utasítás be nem tartása a termék meghibásodásához, illetve rendellenes működéséhez vezethet. VESZÉLY! Áramütés veszélye állhat fenn! Ez a szimbólum elektromos áramütés veszélyére utal. A biztonsággal kapcsolatos előírások be nem tartása súlyos testi sérüléshez vezethet, illetve halált okozhat. FONTOS JÓTANÁCS! Ez a szimbólum olyan tanácsokat illetve információkat jelent, melyek a berendezés hatékony és problémamentes működéséhez nélkülözhetetlenek. Fordítson nagy figyelmet ezzel a jellel ellátott szövegrészre. TILOS! Ez a szimbólum azokat a műveleteket jelöli, amelyeket feltétlenül kerülni kell, mivel azok a felhasználóra és más személyre veszélyt jelenthet. NE OLTSA A TÜZET VÍZZEL! A szimbólum arra figyelmeztet, hogy ne próbálja az esetlegesen kialakult tüzet vízzel eloltani, vagy bármilyen vizet tartalmazó oltóanyagot használni az oltásra. SZEMÉLYES VÉDELEM! Személyes védőfelszerelés használata szükséges a balesetek megelőzése érdekében. SZAKKÉPZETT SZERELŐ! A műveletet csak és kizárólag szakképzett szerelő végezheti el. MOZGÓ ALKATRÉSZEK! A készülék mozgó alkatrészeinek veszélyére figyelmeztet. Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt bármilyen műveletet (tisztítás, szerelés, stb.) végezne.

3 Biztonsági előírások nagyipari felhasználásnál A biztonsággal kapcsolatos adatok az Európai Uniónak a gyártás ideje alatt érvényben lévő jogszabályainak megfelelnek. Ha a berendezés nagyipari felhasználásnak van kitéve, akkor az üzemeltetés egész ideje alatt az üzemeltető köteles figyelemmel követni a biztonsági előírások a hatályos jogszabályokkal való egyezését, és ebből eredően a hatályos jogszabályok betartását. Ha a készülék az Európai Unió határain kívül lesz üzemeltetve, akkor az üzemeltető köteles betartani az ottani illetékes jogszabályokat, illetve munkavédelmi előírásokat. A használati útmutatóban foglalt munkavédelmi előírások betartásán kívül az üzemeltető köteles betartani a hatályos környezetvédelmi előírásokat, melyek különbözhetnek a készülék üzembe helyezésének helyétől függően. A készüléket sohasem szabad felügyelet nélkül hagyni működés közben. Gyermekek és más illetéktelen személyek nem kerülhetnek a berendezés közelébe. A kezelési kézikönyvet mindig biztonságos helyen őrizze. Amikor a készüléket eladja, vagy átadja harmadik személynek, akkor a kezelési és használati utasítást is át kell adni a berendezéssel együtt. Minden egyes személy, aki használja a készüléket, a kezelési kézikönyvben leírtak szerint kell eljárjon, és figyelembe kell vennie a biztonsági előírásokat és javaslatokat. A készüléknek csak beltéri használata engedélyezett. Az Ön személyes biztonsága érdekében a készülék földelt dugaszoló aljzattal van ellátva. Ne kísérelje meg megrongálni a vezetéket. Ne vágja le, vagy szerelje le a villásdugót a vezetékről, illetve ne szerelje ki a földelő villákat a dugóból. Mielőtt a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz, kérjük ellenőrizze a készülék adattábláján szereplő elektromos jellemzőket. A készüléket a kezelési kézikönyvben előírtak szerint helyezze üzembe, illetve az abban leírtak alapján helyezze el. Ne használjon maró hatású vegyi anyagokat a készüléken. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a villásdugó sérült, vagy ha nem az előírásoknak megfelelően működik a berendezés, illetve ha a készülék maga sérült. Sem az elektromos tápkábelt, sem pedig a villásdugót nem szabad vízbe vagy bármilyen más folyadékba meríteni! Vigyázzon, hogy az elektromos vezeték ne kerüljön hőt sugárzó felületek közelébe. Vigyázzon, hogy az elektromos vezeték ne lógjon túl az asztal vagy a konyhapult felületén. 2.3 Tervezett használat FIGYELEM! A készüléket kizárólag csak képzett személyek üzemeltethetik. A készülék biztonságos működése csak abban az esetben garantált, ha kizárólag olyan célra használják, amire tervezték. Bármilyen műszaki beavatkozást, szét- és összeszerelést, javítást, karbantartást csakis a márkaszerviz vagy képzett szakszerelő végezhet. FIGYELEM! A készüléket nem szabad azon túl, vagy más módon használni, mint amire tervezték. A gyártó és/vagy a hivatalosan jóváhagyott szerződéses partnere nem vállal semmilyen felelősséget az olyan károkért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából fakadnak. A kezelő teljes felelősséggel tartozik az ilyen jellegű károkért! A telepítési utasítások betartása, a használat, a tisztítás és a karbantartás egyaránt a tervezett használat elválaszthatatlan részét képezik.

4 A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE 3.1 A készülék adattáblája Az adattábla minden lényeges adatot tartalmaz, hogy csatlakoztathassa a berendezést az elektromos hálózatra. Szerepel rajta a gyártó neve, a készülék típusa, gyári száma, a gyártás ideje, a tápfeszültség, a névleges elektromos teljesítmény adatok. Az adattábla felépítése minden készüléknél azonos. A készülék típusát (modell megnevezése) és a gyártási sorozatszámot fel kell jegyezni, mielőtt a márkaszervizzel kapcsolatba szeretne lépni. 3.2 A készülék felhasználása A berendezést csakis és kizárólag arra a célra szabad használni, amire tervezték: italok (kakaó, tea, kávé, tej, forralt bor, stb.) készítésére, melegen tartására és adagolására. Bármilyen más használati mód tilos és nem rendeltetésszerű üzemeltetési módnak minősül. A készülék nem alkalmas kültéri használatra, valamint kerülni kell a környezeti elemek (eső, közvetlen napsütés, stb.) behatásait is. A gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatáért! 3.3 Technikai jellemzők Az alábbi táblázat a különböző modellek főbb méreteit, az alapvető működési jellemzőket, valamint az elektromos adatokat ismerteti. Technikai jellemző megnevezése ABC XYZ Külső méretek: - szélesség (L) 288 mm 288 mm - mélység (P) 414 mm 414 mm - magasság (A) 465 mm 581 mm Tápfeszültség: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Elektromos teljesítmény: 1000 W 1000 W Kapacitás: 5 liter 10 liter Súly: 8 kg 8,5 kg *A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 4.1 A készülék felépítése A hordozható berendezést italok (kakaó, tea, kávé, tej, forralt bor, stb.) készítésére, melegen tartására és adagolására tervezték. Mind részegységeit, mind pedig működését tekintve, az egyszerűség és a kiváló minőség jellemzi. A készülék alapvető jellemzői: alacsony energiafogyasztás, könnyű tisztíthatóság, egyszerű szerelhetőség és ellenőrzési lehetőség. A készülék főbb részegységei, és belső felépítése az alábbi ábrákon láthatók. 1 Fedő 2 Tartály (5 / 10 literes) 3 Keverőszár tengely 4 Tartályrögzítő kar 5 Készüléktest 6 Főkapcsoló gomb 7 Hőmérséklet szabályozó tárcsa 8 Alsó készüléktest (lábak) 9 Keverőszár (mixer) 10 Tartály fenék 11 Bojler vízszintszint jelző rekesz fedele 12 Bojler vízszintszint jelző rekesz 13 Folyadék adagoló egység (csap) 14 Csepptálca maximum szintjelző 15 Csepptálca rács 16 Csepptálca 17 LCD hőmérséklet kijelző ( C/ F) 18 Bojler vízleeresztő fej

6 ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÉS ÓVÓ RENDSZABÁLYOK Ne használja a készüléket: - helyiségek fűtésére; - olyan folyadékok és anyagok melegítésére, melyek gyúlékonyak, robbanásveszélyesek, az egészségre ártalmasak, vagy könnyen elpárolognak. - bármilyen anyag melegítésére, amely káros az egészségre. A készülék kezelését és használatát csak az arra betanított és felhatalmazott személyek végezhetik, amennyiben teljes mértékben megértették és elsajátították a kezelési kézikönyvben szereplő biztonsági és óvó rendszabályokat. Abban az esetben, ha személyi változás következik be a készülék kezelésében, úgy időben gondoskodni kell az új kezelő betaníttatásáról. A biztonság kedvéért az első használat előtt is meg kell tisztítani a készüléket. Minden egyes használatbavétel előtt ellenőrizze le a berendezést (készüléktest, elektromos kábel, dugaszoló aljzat, stb.). Az elektromos csatlakozó kábel állapota kiemelt fontosságú, a sérült vagy megtört kábel komoly veszélyforrást jelenthet. A berendezés működtetése csak abban az esetben engedélyezett, ha minden egyes tartozék és részegység megfelelően összeszerelve a helyén van! A tisztítási és a karbantartási feladatok elvégzése előtt a készülék elektromos csatlakozó kábelének villásdugóját a fali dugaszoló aljzatból ki kell húzni. Az elektromos kábel kihúzásakor mindig a villásdugót kell megfogni! Az elektromos csatlakozó kábel ne lógjon le az asztal, illetve a pult szélén és ne érjen forró felülethez (például tűzhelyhez)! Mielőtt a készüléket bekapcsolja, alaposan tisztítsa meg, és törölje szárazra a készülék minden egyes tartozékát. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel. Ne mozgassa a készüléket használat közben. Amennyiben a készülék használata közben, a legkisebb gyanús jelet is észleli, amely későbbi hibás működés bekövetkezésére utal, illetve a berendezés a szokásostól eltérő módon működik, abban az esetben azonnal kapcsolja ki és forduljon a szakszervizhez vagy a márkakereskedőhöz. A hiba elhárításáig a gép használata tilos. Közvetlenül a készülék alatt és annak közelében mindig tartsa tisztán és szárazon a felületet. A berendezés javításához csakis és kizárólag a gyártótól származó eredeti tartalék alkatrészek használhatók. Gyerekek a készüléket nem használhatják! Gondoskodjon róla, hogy lehetőleg ne kerülhessenek a készülék közelébe sem. Tilos a készülék házilagos javítása, módosítása. Bármilyen tehát a legapróbb hiba felmerülése esetén is azonnal hívja a márkaszervizt. Figyelem! A készülék nem alkalmas kültéri használatra, valamint kerülni kell a környezeti elemek (eső, közvetlen napsütés, stb.) behatásait is. Bármilyen műszaki beavatkozást, valamint a készülék szét- és összeszerelését és karbantartását csak képzett szakember végezheti el. A gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatáért!

7 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE HELYEZÉSE A készülék telepítését és a kiépített energiaellátó rendszerhez történő csatlakoztatását csakis és kizárólag a márkaszerviz szakemberei végezhetik. Bármilyen a telepítést követően felmerülő későbbi beszabályozás illetve beavatkozás is csak a márkaszerviz vagy erre kiképzett szakszerelő által hajtható végre. A telepítéskor a következő rendeleteket, szabályokat és utasításokat kell figyelembe venni: az érvényben lévő honi szabványokat, a telepítés helyszínére vonatkozó egyedi előírásokat, a balesetvédelmi és munkavédelmi előírásokat, az elektromos érintésvédelmi rendeleteket és a tűzvédelmi előírásokat. 6.1 A készülék kicsomagolása és a csomagolás eltávolítása Mielőtt hozzáfogna a csomagolás eltávolításához, győződjön meg róla, hogy nem sérült-e meg a szállítmány fuvarozás közben. Szemrevételezéssel vizsgálja meg a csomagolást. Bármilyen apró sérülést tapasztal, azonnal jelezze a fuvarozó cég és a márkakereskedő felé. A kicsomagolást követően ellenőrizze le, hogy a készülék megegyezik-e azzal, amelyet rendelt, valamint az összes részegység és tartozék hiánytalanul megtalálható-e. Sérülésre utaló jel vagy bármilyen más probléma esetén értesítse a márkakereskedőt. A csomagoláson a szokásos nemzetközi jelöléssel van feltüntetve, hogy mire kell vigyázni kezelés közben (emelési és tárolási irány, törékenység, nedvességtől óvni kell, stb.). A csomagolás eltávolítását követően a berendezés saját lábaira állítható. A készülék csomagolásához alkalmazott anyagok nem veszélyeztetik a környezetet és minden káros következmény nélkül eldobhatók. A kartonpapír burkolat könnyen összetéphető és a szokásos szemetes tartályba kidobható. A polisztirol védő és merevítő elemek halon mentesek. Az összes csomagolóanyag leadható egy gyűjtő telepen, ahol az egész újra felhasználható. Ha a készülék használatba vétele nem következik be azonnal, akkor a berendezés tárolását az időjárás hatásai ellen teljes mértékben védett helyen kell végezni. 6.2 Csomagolás Kérjük ne dobja el a kartondobozt, amibe a készülék volt csomagolva. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor, illetve a szakszervizbe való szállításakor, ha esetleg meghibásodás lépne fel. A készülék üzembe helyezése előtt az összes külső illetve belső csomagolóanyagot el kell róla távolítani. A készülék csomagolási méretei / bruttó súlya: ABC 360 mm x 360 mm x 595 mm / 9 kg XYZ 360 mm x 360 mm x 595 mm / 9,5 kg

8 Tárolás A készüléket a csomagolásban zárva kell tárolni egészen az üzembe helyezés időpontjáig, és a tárolás ideje alatt a csomagoláson feltüntetett, a tárolással és elhelyezéssel kapcsolatos utasítások szerint kell cselekedni. A csomagot az alábbi szabályokat betartva kell tárolni: - nem szabad a szabad ég alatt tárolni, - száraz, zárt helyiségben tárolandó, portól védve, - nem szabad kitenni extrém hatásoknak, - óvni kell a napsugárzástól, - óvni kell a rázkódástól, - maximum 5 db csomagolt készülék tárolható egymáson. A készülék tárolása, mozgatása előtt meg várja meg, amíg a készülék lehűl. 6.4 A készülék elhelyezése A berendezés elhelyezésekor vegye figyelembe az alábbiakat: Csomagolja ki a készüléket, és távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot. Nem szabad a készüléket közvetlenül hőtermelő felület (pl.: nyílt láng, elektromos/gázüzemű tűzhely, sütő, kályha, stb.) mellé helyezni vagy olyan helyre telepíteni, ahol közvetlen vagy közvetett napsugárzás hatásának van kitéve. A készülék megfelelő környezeti hőmérséklete 10 C-32 C között legyen. Más esetben működési rendellenességek léphetnek fel. A készüléket jól szellőző helyre helyezze. A készüléket ne tegye ki közvetlen napfény hatásának. A magas hőmérséklet káros hatással lehet a készülék felületére és negatívan befolyásolhatja a teljesítményt, valamint az energiafogyasztást. A munkafelület, amelyre a készüléket helyezi, elég erős kell, hogy legyen a készülék súlyának biztonságos és stabil megtartására. A munkafelület mindig stabil, sima és száraz legyen. A berendezés és a környező falak, valamint más berendezések között legalább 25 cm-es szabad oldaltávolságot kell tartani. A készülék használójának legalább 150 cm-es helyet kell biztosítani a megfelelő használathoz. Tilos a készüléket gyúlékony padlózatra állítani (mint például a szőnyeg illetve abrosz). A készülék közvetlen szomszédságában biztosítson megfelelő nagyságú teret a kényelmes és biztonságos kezeléshez. Tisztítsa meg a készüléket az A készülék tisztítása és ápolása fejezet szerint, majd törölje szárazra. Ügyeljen rá, hogy a kábel és a villásdugó is száraz legyen. A készüléket úgy kell beállítani, hogy a konnektor könnyen elérhető legyen. Tilos a készülék bármiféle átalakítása! Ne ragasszon, és ne szereljen semmit a készülékre. Tilos a készülékre tenni bármilyen gyúlékony anyagot (pl. terítő, konyharuha, stb.) még akkor is, ha üzemen kívül van! Ne telepítse a készüléket nedves, párás helyen, vagy ahol vízpermetnek lehet kitéve.

9 - 9 - Ne telepítse a készüléket gyúlékony/robbanékony anyag közelébe. Csak eredeti, a gyártó által ajánlott alkatrészeket használjon. Tilos a készülék bármilyen módosítása. Ne mártsa semmilyen folyadékba a készüléket. Tilos a készülék vízsugárral, vízpermettel történő tisztítása! Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. Ne használja a készüléket robbanásveszélyes, agresszív környezetben, magas porkoncentrációjú vagy olajat tartalmazó levegőben. Tűz esetén használjon szén-dioxid (CO2) oltóanyagot. Ne használjon víz vagy por alapú oltóanyagot. A készülék emelésekor, mozgatásakor csak a készülékház alját fogja meg. Bármilyen más résznél (csap, tartály, vízszint jelző rekesz, stb.) történő megemelés tilos! 6.5 Használat előtti tisztítás A készüléket használatba vétel előtt alaposan meg kell tisztítani, hogy a telepítéskor keletkezett és az esetleges gyártási szennyeződéseket eltávolítsa. Első használat előtt tisztítsa meg a tartályt az ipari olajtól. A felületek tisztításához használjon puha, enyhén nedves ruhát. El kell kerülni az alkohol tartalmú és más vegyszerek használatát. 6.6 A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatra A készülék elektromos kábele földelt, cseppvíz elleni védelemmel ellátott villásdugóval szerelt és azonnal csatlakoztatható a táphálózathoz. Mielőtt csatlakoztatja a készüléket, győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló gomb az OFF pozícióban van. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget, sem anyagi, sem pedig személyi sérülés esetén, amennyiben ezek a készülék helytelen telepítése vagy a nem megfelelően földelt elektromos rendszer hibájából következnek be. Ilyen esetben a készülék jótállása is semmisnek és érvénytelennek tekintendő. Tilos: - a tápkábel cseréje, - az eredeti villásdugó cseréje, - hosszabbító kábel használata. Ilyen esetekben mindig egyeztessen a szervizzel!

10 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA A készülék első használata előtt szükség van a funkciók helyes működésének ellenőrzésére szakszerelő által. 7.1 A készülék működése - Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló gomb az OFF pozícióban van. - Vegye le a bojler vízszintszint jelző rekesz fedelét. - Töltse fel lassan a bojlert vízzel a rekesz fedél levétele után, a rekeszen található MAX jelzésig. Folyamatosan figyelje a vízszintet, és győződjön meg róla néhány másodpercig, hogy a vízszint stabil. Első feltöltéskor a szükséges vízmennyiség a bojler teljes feltöltéséhez kb. 3,25 liter. - Vegye le a készülék fedelét és töltse a tartályba az italt a gyártó által előírt információk szerint. Az ital szintje soha ne haladja meg a maximális értéket, a MAX jelzés fölé soha ne kerüljön. - Miután beleöntötte a tartályba az italt, helyezze vissza a helyére a tartály fedelét. - Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.

11 A készülék indításához kapcsolja be a főkapcsoló gombot, a készülékbe töltött italt a keverőszár elkezdi keverni. Ha a LED világít, a készülék működésbe lép. Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, nyomja meg újra a főkapcsoló gombot, a LED kialszik, és a készülék leáll. - Állítsa be az ital hőmérsékletét a hőmérséklet szabályozó tárcsával, hogy az italt a kívánt hőmérsékletűre melegítse. Figyelem! Rendszeresen ellenőrizze a vízszintet. A víz szintje soha ne csökkenjen a MIN szint alá, mert működési rendellenességek léphetnek fel és a készülék meghibásodásához vezethet. A készülék nincs felszerelve szintérzékelővel, ezért ha a MIN szint alá csökken a víz szintje, a szakszerviz segítségére lesz szükség a készülék újraindításához. Soha ne működtesse a készüléket, ha nincs víz a bojlerben, mert a fűtőszál meghibásodhat. Egy hőmérséklet érzékelő segítségével ilyenkor a készülék lekapcsol. Az újraindításhoz nyomja meg a készülékház alján található gombot! A készülék lekapcsolása után a készülék még áram alatt marad! A megfelelő és hatékony működés érdekében a bojler feltöltéséhez lágyított vizet használjon! 7.2 Az ital adagolása Figyelem! A készülék tartályából adagolt ital forró, igen magas hőmérsékletű, ezért égési sérülés veszélye áll fenn. A forró csokoládé adagolásához tegye a következőket: Ajánlatos a rudat a maximális nyílásra, a legnagyobb adagoló helyzetbe állítani (kihúzni), hogy segítse az ital megfelelő sebességű kiáramlását.

12 Helyezze a csészét az adagoló csap alá. - Az adagoláshoz használja a csap karját. A kar megnyomásával, vagy húzásával adagolható az ital. Húzza, vagy tartsa nyomva a csap karját, amíg a kívánt mennyiségű ital a csészébe folyik. - Fokozatosan engedje vissza a csap karját az eredeti pozícióba, így a folyadék adagolása megáll. Ha az ital meglehetősen sűrű, akkor célszerű a rudat megtartani kihúzott helyzetben, a maximális pozícióba állítani. Bármilyen eltömődést el lehet távolítani a csap alatt található rúd oda-vissza mozgatásával. 8. A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA Figyelem! Soha ne nyúljon a tartályhoz, vagy a fedőhöz a készülék működése közben, mert égési sérüléseket szenvedhet. Mindig a fedő gombját fogja meg! A berendezés, a tisztítási folyamatok rendszeres és hatékony elvégzését követően, általában nem igényel különösebb karbantartási munkálatokat. Az időlegesen szükséges szerviz és karbantartási munkálatok elvégzésére, ajánlatos hosszú távú karbantartási szerződést kötni a márkaszervizzel vagy szakszerelővel. Időről-időre ellenőrizze le az elektromos tápkábel és a villásdugó állapotát, és győződjön meg róla, hogy semmilyen sérülés nem látható rajta. Soha ne használja a készüléket, ha az elektromos tápkábel csak a legcsekélyebb mértékben is, de sérült. Szakértő szerelővel azonnal ki kell cseréltetni a vezetéket. Ha a készülék sérült vagy hibásan működik, azonnal hívja a márkaszervizt, vagy szakszerelőt. A készülék javítását és karbantartását csakis és kizárólag képzett szakember végezheti, eredeti gyári tartalék alkatrészek és tartozékok felhasználásával.

13 HIBAELHÁRÍTÁS Hiba leírása Hiba lehetséges oka Hiba elhárítására A készülék nem melegít. Nincs áram. Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózatra A főkapcsoló "OFF" pozícióban van. Hőmérséklet érzékelő beavatkozás. A hőmérséklet szabályozó tárcsa a "0" pozícióban van. Kapcsolja be a főkapcsoló gombot "ON". Indítsa újra a készüléket az alján található gombbal. Állítsa be a hőmérsékletet a tárcsával. A keverőszár nem forog. Nincs áram. Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózatra A tengely nincs megfelelően a helyén. Motorhiba. A főkapcsoló "OFF" pozícióban van. Vegye ki a tengelyt, és helyezze vissza a megfelelő módon. Hívja a szervizt. Kapcsolja be a főkapcsoló gombot "ON". A víz szivárog a csapnál. Nincs megfelelően a helyén. Ürítse le a tartályt, és helyezze a csapot megfelelően a helyére. A tömítés vagy a kifolyócső piszkos. A tömítés elhasználódott. Ürítse le a tartályt, vegye le a csapot, tisztítsa meg és helyezze a csapot megfelelően a helyére. Cserélje ki a tömítést, hívja a szervizt. A víz eltávozik a vízszint jelző rekeszből, tartályból. A hőmérséklet túl magas. A tömítőgyűrű vagy a vízszint cső cseréje szükséges. A vízszint a MAX jel felett van a készülék szobahőmérsékleténél. Csökkentse a hőmérsékletet. Hívja a szervizt. Hagyja, hogy a készülék lehűljön, majd ürítsen le annyi vizet a bojlerből, hogy a MAX jelnél ne legyen magasabb a vízszint. A betöltött ital szivárog a tartály alján. A tartály nincs megfelelően a helyén. Ürítse le a tartályt, vegye le a készülékházról, igazítsa meg a tömítést, és helyezze vissza megfelelő módon. A tömítés elhasználódott. Hívja a szervizt. A hőmérő nem működik. Elem lemerült. Cserélje ki az elemet. Hőmérséklet érzékelő hiba. Hívja a szervizt. A készülék leáll. A bojler vízszintje a MIN jel alá került. Töltse fel a bojlert. Hívja a szervizt a készülék újraindításához. Nincs víz a bojlerben. Töltse fel a bojlert. Hívja a szervizt a készülék újraindításához. Amennyiben az előzőekben felsorolt összes lehetséges hibaforrást leellenőrizte és a készülék továbbra sem működik megfelelően, kapcsolja ki, és húzza ki az elektromos csatlakozó kábel villásdugóját a dugaszoló aljzatból. Ürítse le a vizet a tartályból, és hívja a szakszervizt vagy a márkakereskedést, ahol a berendezést vásárolta.

14 A minél hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés és javítás lebonyolítása érdekében, amikor a szakszervizt hívja, kérjük pontosan adja meg a készülék azonosító adatait, melyek a következők: modell megnevezése, rendelési kód és gyártási szám. Ezek megtalálhatók a berendezés borítólemezén. FIGYELEM! Saját maga soha ne próbálja meg a készüléket szerelni, javítani! 10. A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA 10.1 Általános irányelvek A tisztítási és ápolási feladatok elvégzése előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és az elektromos tápkábelt a fali csatlakozó aljzatból ki kell húzni. Minden alkalommal, amikor folyadékot tölt a tartályba, ellenőrizze, hogy a keverő szár megfelelően a helyén van. Mielőtt elkezdi a tisztítást, várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. A megfelelő és hatékony működés, valamint a minél hosszabb élettartam biztosítása érdekében minden nap az üzemszerű használatot követően jól tisztítsa meg a készüléket. Fordítson különös figyelmet a tartály belső felületének tisztítására. Nem szabad karcoló, dörzsölő valamint klór és sav tartalmú tisztítószereket (folyadékot, port, stb.) használni, mert ezek tönkretehetik a felületek kikészítését. Klór vagy sav tartalmú tisztítószerekkel a munkafelületet és a falakat sem szabad a készülék közelében tisztítani, mert a felületekre fröccsenő cseppek is jelentősen károsíthatják a burkolatot. A mellékelt kefével tisztítsa a tartály és a csap közötti részt, a kefét más alkatrész tisztítására ne használja. Tilos bármilyen eszközzel mint például spatula, drótkefe, stb. a felületeket kaparni. Tilos a készülék erős vízsugárral történő mosása, tisztítása! A tisztítási és karbantartási folyamatot csak megfelelő védőfelszerelésben végezze (védőkesztyű, szemüveg, stb.). A készülék külső felületei könnyen tisztíthatók szappanos meleg vizes oldattal, vagy 0,02% nátrium-hypoklorit tartalmú vizes oldattal. Nedves, puha ruhával távolítsa el az oldatot, majd törölje szárazra a felületeket Biztonsági előírások A készülék tisztításának illetve karbantartásának a megkezdése előtt áramtalanítani (kikapcsolni) kell a berendezést. Nem szabad mosószert használni, és vigyázni kell, hogy ne kerüljön víz a készülékbe. Hogy elkerülje az áramütést, TILOS a készülék, a kábel, és a csatlakoztató vízbe mártása. Tisztítás előtt várja meg, amíg a felület teljesen lehűl Tisztítás Tisztításkor mindig viseljen védőkesztyűt. Tisztítsa a készüléket minden használatot követően. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról. Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. Ne használjon vizes ruhát, csak nedveset! Soha ne használjon erős, vagy spray formájában kapható tisztítószert. Ne használjon fém súrolót (dörzsit) a készülék tisztítására. A súroló fém szálai leválhatnak, és kapcsolatba léphetnek a készülék elektromos részeivel, és elektromos zárlatot, vagy áramütést okozhat, továbbá felkarcolhatja a készülék felületét és a bevonatot. Ne használjon gyúlékony anyagot tartalmazó tisztítószert (pl. alkoholt tartalmazót), mert a készülék újraindításakor a gyúlékony anyag felhevülhet, mert nagy az esélye a tűz- és robbanásveszély kialakulásának.

15 Tilos a készüléket és a részegységeit mosogató gépben elmosni! Tilos a részegységek sütőben, vagy mikrohullámú sütőben történő szárítása. Csakis puha törlő rongyot lehet használni, valamint TILOS erős hatású mosószerek használata melyek megsérthetnék a fém felületét. A készülék megtisztítása után egy puha és száraz ronggyal szárazra kell törölgetni a készülék felületét. Tisztítás után győződjön meg róla, hogy a készüléket alaposan letisztította, mielőtt száraz helyre teszi. Ne ragasszon semmilyen tárgyat a felületre. A készülékbe sem használat, sem tisztítás közben semmilyen módon nem hatolhat be víz. Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, tartsa be a következő utasításokat: - Kapcsolja ki a készüléket. - A hálózati kábelt húzza ki a konnektorból és a készülékből - Tisztítsa le a készüléket. - Takarja le és tárolja a megfelelő módon. (Száraz, jól szellőző helyen). Tilos a készülék erős vízsugárral történő mosása, tisztítása, ezért nem szabad semmilyen nagynyomású tisztítóberendezést használni! Tisztítás előtt mindig várj meg, amíg a készülék teljesen lehűl! 10.4 A készülék tisztításának részfolyamatai, a részegységek leszerelése A tartály leürítése - Tisztítás előtt le kell üríteni a tartályból az italt. A készülék bekapcsolt állapotában eressze le a csapon keresztül a maradék folyadékot. - Öntsön tiszta vizet a tartályba és állítsa a hőmérsékletet 50 C-ra. Működtesse a készüléket percig. Ez idő alatt a tartályra rakódott ital maradékok feloldódnak. - Ezután engedje le a csap segítségével a vizet. A tartály eltávolítása Figyelem! A készülék tartályából adagolt víz forró, igen magas hőmérsékletű, ezért égési sérülés veszélye áll fenn. Mielőtt a tartályt eltávolítja, győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van, lecsatlakoztatta az elektromos hálózatról, és megfelelően lehűlt. Tilos a tartály eltávolítása, ha az bármilyen és bármennyi folyadékot tartalmaz, azaz le kell üríteni a tartály tartalmát, mielőtt eltávolítja a készülékházról.

16 A készülék megfelelő tisztításához és fertőtlenítéséhez feltétlenül szükséges a tartály és az azt alkotó alkatrészek eltávolítása. - Vegye le a fedőt. - Csúsztassa felfelé a keverő szárat a tengely mentén addig, amíg a keverőszár alsó része a tengely tetején található fejjel egy szintbe kerül. - Billentse meg, majd csúsztassa felfelé a keverő szárat az eltávolításhoz.

17 Akassza ki a tartályrögzítő karokat. - Vegye le a tartályt a készülékházról az ábrán látható módon, hogy elkerülje a tengellyel történő találkozását a tartálynak. Fokozatosan, egyre erősebben húzza felfelé a tartályt, amíg az kijön a helyéről. - Emelje felfelé, majd vegye le a tartályt. - Csúsztassa egy kézzel felfelé a tengelyt, ügyelve arra, hogy a tetején található forgófejet fogja meg.

18 Helyezze a tartályt egy stabil, sík, vízszintes felületre, majd az ábra szerint távolítsa el a nyíl irányába húzva a tömítést, mindkét kezének segítségével. A csap leszerelése Tilos a csap eltávolítása, ha az bármilyen és bármennyi folyadékot tartalmaz, azaz le kell üríteni a tartály tartalmát, mielőtt a csapot eltávolítja a készülékházról. - Húzza ki a rudat maximális nyílásra, állítsa a legnagyobb adagoló helyzetbe. - Nyomja meg a csap oldalán található biztonsági gombot (1, a nyíl mutatja), majd távolítsa el a csapot (2).

19 A készülékház tartálytartó részének (felső rész) tisztítása - Ürítse le a tartályt. - Távolítsa el a tartályt a készülékházról. - Vegye le a csapot a készülékházról. - Tisztítsa meg a készülékház felső részét - ahova a tartály illeszkedik - egy nedves ruhával, vagy szivaccsal. - Tisztítsa meg a csap és a tartály közötti üreget a mellékelt tisztítókefével. - Szerelje vissza a csapot. - Öntsön egy kevés vizet a készülékház felső részébe. - Engedje le a vizet, hogy a tisztítás utáni (és az üregben lerakódott) anyagmaradványok távozni tudjanak a csapon keresztül.

20 A csap szétszerelése - Szerelje le a csapot a készülékházról. - Helyezze a csapot egy tiszta sima felületre. Lazítsa meg, majd távolítsa el a csavart (A), majd húzza ki a biztonsági pöcköt (B), és a hozzá tartozó rugót (C). - Húzza ki teljesen a rudat (D) a végén található gombbal (E), majd nyomja az adagoló csap karját (F) a gombbal ellentétes irányba, amíg az a foglalatból kijön. - Forgassa el a gombot (E) az óramutató járásával ellentétes irányba, miközben a rúd a helyén marad.

21 Húzza ki a rudat (G) és a rugót (H) a csap házából. (A tömítés (I) a rúddal együtt kijön.) - Húzza ki a rudat (G) a tömítésből (I). - Húzza le a pöcköt (L) a tömítésről (M) Az alkatrészek tisztítása, fertőtlenítése, visszaszerelése - Öntsön C-os mosogatószeres meleg vizes oldatot egy edénybe. - Mossa el az alkatrészeket az oldatban. - Öblítse le forró vízzel. - Helyezze az alkatrészeket 0,02% nátrium-hypoklorit tartalmú vizes fertőtlenítő oldatba, és hagyja ott 30 percig. - Öblítse le tiszta vízzel. - Tisztítsa meg a tartály fedelét. (Lásd később). - Helyezze az alkatrészeket egy tiszta felületre és szárítsa meg.

22 Az alkatrészek visszaszerelése Az alkatrészek tisztítása, fertőtlenítése és száradása után szerelje vissza az alkatrészeket. A tartály összeszerelése A tömítés helyes visszaszerelése A tömítés visszahelyezésénél ügyeljen arra, hogy tökéletesen a helyére kerüljön, mert ellenkező esetben a folyadék szivároghat, ami égési sérülésekhez vezethet. Mielőtt visszahelyezi a tartályt a készülékházra, győződjön meg róla, hogy a tömítés a helyén van. A tömítés helytelen visszaszerelése - Helyezze vissza a tartályt a helyére, a készülékházra, nyomja erősen lefelé, miután benedvesítette a tömítést. A tömítés nedvesítéséhez ne használjon zsírt, vagy vazelint! A tartály visszahelyezésénél ügyeljen arra, hogy tökéletesen a helyére kerüljön, mert ellenkező esetben a folyadék szivároghat, ami égési sérülésekhez vezethet.

23 A tartály helyes visszaszerelése A tartály helytelen visszaszerelése - Szorítsa le a tartályrögzítő karokkal a tartályt a készülékházhoz. - Helyezze vissza a tengelyt a foglalatába.

24 Helyezze vissza a keverő kart a tengelyre. A csap összeszerelése Az összeszereléshez kövesse a szétszerelési folyamatot, csak tegyen mindent fordított sorrendbe. - Hogy rögzítse az adagoló kart (F), nyomja a csapba a rudat (D), amíg visszaugrik a házba. Ezután helyezze be a kart és óvatosan engedje el a rudat. A csap visszahelyezése - Nyomja be a biztonsági pöcköt (1), és győződjön meg róla, hogy a rúd (2) teljesen ki van húzva. - Helyezze a csapot a helyére, tartsa lenyomva a pöcköt és illessze a helyére, úgy hogy a pöcök visszaugorjon a helyére.

25 A csepptálca tisztítása A csepptálcát naponta akár többször is le kell üríteni és a nap végén megtisztítani. A csepptálca rácsára szerelt piros úszó felemelkedik, amely megakadályozza a folyadék kifolyását. - Emelje fel a csepptálcát, majd húzza kifelé a foglalatából. - Mosogassa el a csepptálcát és a rácsot. - Szárítsa meg az alkatrészeket. - Helyezze vissza a rácsot a csepptálcára. - Helyezze vissza a csepptálcát a foglalatába, és nyomja le, hogy visszakerüljön az eredeti helyére. A tartályfedő tisztítása - Vegye le a fedőt a tartályról. - Tisztítsa meg egy nedves ruhával. - Öblítse le tiszta vízzel. A bojler leürítése A bojler leürítésének megkezdése előtt csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról. A bojlert csak akkor szabad leüríteni, ha már az ital tartályt leürítette, továbbá várja meg, amíg a készülék lehűl. A bojlerből leeresztett vizet semmilyen étel vagy ital készítéséhez felhasználni tilos!

26 Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról. - Távolítsa el a csepptálcát. - Távolítsa el a bojler vízszintszint jelző rekesz fedelét (A). - Helyezze a készüléket egy sima felületre. A vízszintjelző rekesszel kifelé a felület szélére helyezze a készüléket. - Helyezzen egy legalább 3 literes edényt (B) a kifolyócsap (C) alá. - Csavarja ki a kifolyócsap csavarját pl. egy pénzérmével. - Vegye ki a csavart (C) egy hirtelen, erőteljes mozdulattal, és várja meg, hogy a bojler leürüljön.

27 A bojler tisztítása és vízkőtlenítése A bojlert rendszeresen, legalább 3 havonta vízkőtleníteni kell. - Helyezze vissza a lefolyó csap csavarját. - Öntsön vízkőtlenítő folyadékot a bojlerbe. - Hagyja hatni a folyadékot az előírás szerinti ideig. - Ürítse le a bojlert. - Öblítse le több alkalommal a bojlert. Ismételje meg akár több alkalommal a feltöltést és leeresztést. A hőmérséklet kijelző elemcseréje Megjegyzések: - Ne cserélje használt, vagy más típusú elemre a régit. - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemet, és tárolja megfelelő helyen. - Normál működési körülmények esetén az új elem kb. 1 évig használható. - Az elem selejtezését a törvényi előírásoknak megfelelően végezze. A hőmérséklet kijelzőhöz szükséges elem 1,5 V-os, kódja: GPA76. - Egy csavarhúzóval vegye le a kijelző burkolatát. - Vegye ki a használt/lemerült elemet, majd helyezze be az újat, a polaritásnak megfelelően. - Ellenőrizze, hogy az elem megfelelően a helyén van, és a hőmérő működik. - Helyezze vissza a burkolatot. A burkolatot kézzel a helyére illesztheti.

28 A hőmérséklet érzékelő újraindítása A hőmérséklet érzékelő újraindítását csak szakképzett szerelő végezheti el. Ilyen esetben hívja a szervizt. A hőmérséklet érzékelő újraindításakor a készülék lekapcsol, ezért előtte ürítse le a tartályt. Mielőtt újraindítja az érzékelőt, kapcsolja ki, és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról. - Használjon egy megfelelő eszközt, hogy meglazítsa és eltávolítsa a védőcsavart (A). - Használjon egy vékony eszközt, hogy a lyukban lévő gombot meg tudja nyomni, agy újraindíthatja az érzékelőt. 11. LESELEJTEZÉS A készülék leselejtezése esetén vegye figyelembe a hulladék eltakarításra vonatkozó érvényes rendeleteket. Tegye a készüléket teljes mértékben használhatatlanná: - szerelje le az elektromos csatlakozó kábelt, - szerelje ki az elektronikus részegységeket és az elektronikus vezérlés elemeit, - szerelje szét az összes zárható részegységet. A berendezés megfelel az elektromos és elektronikai készülékek veszélyes anyagainak kezelésére (2002/95/EK és 2003/108/EK), valamint leselejtezésére (2002/96/EK) vonatkozó európai közösségi irányelveknek. A készülék helyes és szakszerű leselejtezésével és kidobásával Ön segít megelőzni a környezetet és az emberi szervezetet károsan érintő negatív hatások bekövetkezését, amely egyébként a termék nem megfelelő hulladék kezelése miatt felmerülhetnek. A környezet védelme érdekében az elektromos hulladék véletlenül sem kerülhet a természetbe, veszélyeztetve annak élővilágát és az emberi egészséget. Amikor a készülék eléri az élettartamának végét, akkor a leselejtezését és kidobását az érvényes rendeletek figyelembe vételével kell elvégezni. Célszerű kapcsolatba lépni egy olyan vállalattal, amely az ilyen hulladék átvételére, hasznosítására specializálódott. Figyelem! A készülék háztartási szemétként nem dobható ki!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁLCAHEGESZTŐ, TÁLCAZÁRÓ GÉP XYZ MODELLEK. Nyilvántartási szám: 777

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁLCAHEGESZTŐ, TÁLCAZÁRÓ GÉP XYZ MODELLEK. Nyilvántartási szám: 777 Nyilvántartási szám: 777 KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁLCAHEGESZTŐ, TÁLCAZÁRÓ GÉP XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI Eredeti dokumentáció: Ice Maker Manual kézikönyv ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK Nyilvántartási szám: 999 KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS GYÁRTÓ KÉSZÜLÉK CSALÁD HORDOZHATÓ

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700300 V2/0614 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 728201 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V HŰTŐSZEKRÉNYEK (TELE- ÉS ÜVEGAJTÓS MODELLEK) ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - HŰTŐSZEKRÉNYEK T A R

Részletesebben

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN 405056 V1/0513 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 100054 V6/0114 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 158 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 S702 100529 V1/0313 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk...

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 A120406 V5/0713 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 185 1.3 Veszélyforrások... 186 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200270 V1/0413 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V DITO ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD ELEKTROMOS ÜZEMŰ INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP ÉS WOK FŐZŐBERENDEZÉS DITO - ELECTROLUX

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700207G V3/0714 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 239 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 700211G Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 238 1.4 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

4 ICE 135.013 V2/1011

4 ICE 135.013 V2/1011 4 ICE 135.013 V2/1011 H 1. Általános információ 158 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 158 1.2 A szimbólumok magyarázata 158 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 159 1.4 Szerzői jog védelme

Részletesebben

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN 110.135G V1/1012 H A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210 1.2 A szimbólumok

Részletesebben

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 187 1.3 Rendeltetésszerű használat... 188 2. Általános

Részletesebben

ED 110310 110314 110320 110322

ED 110310 110314 110320 110322 ED 110310 110314 110320 110322 GL 110170 110171 110172 110173 110174 110175 110176 110178 110179 200276 Original-Bedienungsanleitung V1/0915 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 288 1.1 Biztonsági előírások...

Részletesebben

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS RHD-262CE[7741380]_RHD-262CE[7741380].qxd 03/11/2011 20:23 Page 2 www.keyang.com ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ RHD-262 A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak

Részletesebben

IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213

IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213 IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 3,2L 191004 V1/1214 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 262 1.1 Biztonsági előírások... 262 1.2 A szimbólumok magyarázata... 263 1.3 Veszélyforrások... 264 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

IW 35 105983 V2/0613

IW 35 105983 V2/0613 IW 35 105983 V2/0613 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

A kávé túl vizes és hideg

A kávé túl vizes és hideg A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATÁRÓL: Ugyan a készülékek a hatályos európai szabályozási előírásoknak megfelelően készültek, így minden lehetséges veszélyes rész védve van rajta. Figyelmesen olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket,

Részletesebben

150320 150310 V1/0815

150320 150310 V1/0815 150320 150310 V1/0815 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 186 1.3 Veszélyforrások... 186 1.4

Részletesebben

IV-36 300314 V4/0914

IV-36 300314 V4/0914 IV-36 300314 V4/0914 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 158 1.1 Használati

Részletesebben

KH-SLP1kW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS HORNYOLÓGYALU, 1 KW PLUS

KH-SLP1kW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS HORNYOLÓGYALU, 1 KW PLUS GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A HŰTŐSZEKRÉNY BIZTONSÁGA Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Az útmutatóban a készülék

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

DARABOLÓFŰRÉSZ HC-14K EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ

DARABOLÓFŰRÉSZ HC-14K EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ 110708HC-14K(CE)_110708HC-14K(CE).qxd 14/12/2011 11:50 Page 2 www.keyang.com DARABOLÓFŰRÉSZ HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ HC-14K A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia

Részletesebben

IF-100 300321 V1/1014

IF-100 300321 V1/1014 IF-100 300321 V1/1014 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati

Részletesebben

110.711 110.712 V2/0712

110.711 110.712 V2/0712 110.711 110.712 V2/0712 110.709 110.710 V2/0712 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4

Részletesebben

Használati Útmutató. Típus: HM 6209. Espresso Kávéfőző

Használati Útmutató. Típus: HM 6209. Espresso Kávéfőző Használati Útmutató Típus: HM 6209 Espresso Kávéfőző CE A termék használata előtt kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót és tartsa be a benne foglaltakat! FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: 1. Az

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő 1 A: Szimbolikus kijelző B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb C: Forgatható gőz/forró víz gomb D: Kávéscsésze gomb E: Gőz előválasztó és átmosó gomb F: Víztartály fedő G: Víztartály H: Kávétartály

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

POWX0476 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0476 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342 EGG6242 EGG6342...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HU TISZTELT VÁSÁRLÓNK Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

swingo 755B economy I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 I14 se pt pl no nl jp it hu fr fi en de cz *12089-67* V001 / 12089-67 0926

swingo 755B economy I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 I14 se pt pl no nl jp it hu fr fi en de cz *12089-67* V001 / 12089-67 0926 *1208967* V001 / 1208967 0926 swingo 755B economy Az eredeti használati utasítás fordítása Szimbólumok A gép rendeltetése A TASKI swingo 755B eco egy intézményi felhasználásra tervezett automata súrológép

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és EXTOL termékünket választotta.

Részletesebben

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató LB 88 H H Levegőpárásító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com MAGYAR Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa

Részletesebben

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Tartalom 42 HU Akkumulátoros

Részletesebben

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-8.25CD

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-8.25CD HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-8.25CD Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. KÜLÖNÖSEN FONTOS A TERMÉK ELHELYEZÉSÉVEL ÉS A KÜLSŐ ILL. BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLETEKKEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-183LCD. Minőségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-183LCD. Minőségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-183LCD TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú elektronikai készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

WS 34A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALSÓMARÓ

WS 34A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALSÓMARÓ GARANCIALEVÉL 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 12 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

Használati útmutató. Főzőlap ZGG67412

Használati útmutató. Főzőlap ZGG67412 HU Használati útmutató Főzőlap ZGG67412 HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Napi használat 6 Hasznos tanácsok és javaslatok 8 Ápolás és tisztítás 8 Hibaelhárítás

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Használati- és szerelési útmutató Páraelszívók EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások a konyhabútorba való szereléshez a használathoz Általánosságok Elszívó üzemmód Keringtető

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Típus: HM6925. Olajsütő CE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Típus: HM6925. Olajsütő CE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Típus: HM6925 Olajsütő CE Olvassa el figyelmesen a tájékoztatót mielőtt használná a készüléket, és a jövőre nézve is tartsa kötelező érvényűnek a benne foglaltakat! Fontos védelmi előírások!

Részletesebben

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS HU HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS ÜVEGKERÁMIA INDUKCIÓS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

Használati útmutató (1387 kávéfőző)

Használati útmutató (1387 kávéfőző) Használati útmutató (1387 kávéfőző) Kávé túlfolyás a szűrő gyűrű élein. A kávé nem, vagy túl lassan folyik. A kávé túl vizes és hideg. A gőz kimeneti nyílás az adagoló pálcán eldugult. Valószínűleg túl

Részletesebben

Használati útmutató (1337 Moka Aroma Espresso kávéfőző)

Használati útmutató (1337 Moka Aroma Espresso kávéfőző) Használati útmutató (1337 Moka Aroma Espresso kávéfőző) PROBLÉMÁK LEHETSÉGES OKOK MEGOLDÁSOK Az őrölt kávét tartalmazó Lassan vegye le a szűrőtartót mert a szűrő kimeneti lyukai maradék nyomás kifröccsenést

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNI - AIR FEST KÉSZLET PWSG810J

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNI - AIR FEST KÉSZLET PWSG810J GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Használati útmutató MORA. VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX

Használati útmutató MORA. VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX Használati útmutató MORA VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern beépíthető gázfőzőlap használója lett. Kívánjuk,

Részletesebben

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY RV3-25/P teljesítményszabályozó Ez az kézikönyv fontos útmutatást és a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. Mielőtt telepíti az egységet, a megfelelő működés biztosítása és az Ön biztonsága

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCV540G1WA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. NAPI HASZNÁLAT... 7 5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...8

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás

Részletesebben

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Fagyasztószekrény HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a MORA termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen

Részletesebben

Használati útmutató. Főzőlap ZGG65414

Használati útmutató. Főzőlap ZGG65414 HU Használati útmutató Főzőlap ZGG65414 HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Napi használat 6 Hasznos tanácsok és javaslatok 7 Ápolás és tisztítás 8 Hibaelhárítás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100 Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében Használati útmutató Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében kérjük szigorúan kövesse az útmutatóban

Részletesebben