K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V"

Átírás

1 TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V DITO ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD ELEKTROMOS ÜZEMŰ INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP ÉS WOK FŐZŐBERENDEZÉS

2 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP T A R T A L O M FEJEZET Oldal 01. Bevezetés Általános biztonsági információk Fontosabb biztonsági előírások Ökológiai és környezetvédelmi információk Csomagolás Használat Tisztítás Leselejtezés A kezelési kézikönyvben lévő ábrák listája A készülék ismertetése A készülék felépítése, méretei és a csatlakozási pontok A készülék adattáblája Nemzetközi szabvány megfelelés Rádióinterferencia A készülék anyagszerkezeti felépítése és biztonsági jellemzői A készüléktest jellemzői A főzőhelyek jellemzői A készülék technikai jellemzői A készülék telepítése A készülék kicsomagolása és a csomagolás eltávolítása A készülék elhelyezése A védőfólia eltávolítása A munkaterülettel kapcsolatos biztonsági előírások A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatra A készülék használat előtti ellenőrzése Megjegyzések a telepítést végző részére A készülék használata A használattal kapcsolatos biztonsági előírások Tűzvédelmi szempontok Balesetmegelőzési szempontok Elektromos biztonsági szempontok A készülék biztonságos használata A használattal kapcsolatos általános előírások A készülék használatra előkészítése A készülék működtetése A készülék vezérlőpanelje Az indukciós főzőhelyek szabályozása A használattal kapcsolatos tanácsok A használható edényzet Teendők hibás működés vagy a készülék hosszabb idejű üzemen kívül helyezése esetén Biztonsági és óvó rendszabályok az üvegkerámia lapos készülékek használata során A készülék karbantartása Éves karbantartási feladatok Alkatrészek cseréje A készülék tisztítása és ápolása Általános irányelvek A rozsdamentes acél A leggyakrabban előforduló korróziós jelenségek A készülék ápolása A külső felületek tisztítása Az üvegkerámia főzőlap tisztítása Az ételfoltok és ráégett ételmaradékok eltávolítása A belső részegységek tisztítása Felületi sérülések és karcolások A rozsdamentes felületek megóvása Jótállási feltételek

3 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 01. BEVEZETÉS Tisztelt Vásárló! Fogadja elismerésünket, amiért eme kiváló minőségű termék megvásárlása mellett döntött! Teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy a termék minden tekintetben kielégíti majd az Ön elvárásait. Köszönetet mondunk, hogy előnyben részesítette berendezésünket és kérjük, hogy a használatba vétel előtt gondosan olvassa át ezt a kezelési kézikönyvet.* A benne található információk megismertetik Önt a készülék helyes használatával, gondos kezelésével és ápolásával, amely az optimális működés elengedhetetlen feltétele. Amennyiben maradéktalanul betartja a könyvben leírtakat (utasítások, javaslatok, biztonsági és óvó rendszabályok, stb.), úgy a berendezés hosszú és zavartalan használatát élvezheti. Fontos figyelmeztetések! Ez a kézikönyv különböző típusú készülékekre vonatkozik. Az Ön modelljének azonosító kódja megtalálható készülékének alsó részén. A telepítés előtt mindig hasonlítsa össze a berendezés adatait a hozzá kiépített energiaszállító rendszer (elektromos) adataival. A kezelési kézikönyvet tartsa biztonságos helyen, felkészülve arra a lehetőségére, hogy új kezelő alkalmazása esetén szükség lehet rá. A berendezés telepítése előtt közvetlenül a készülék elé az elektromos csatlakozó hálózatba be kell építeni egy kismegszakítót, amely rendelkezik a szükséges méretű biztosítékokkal. A biztonságos elektromos üzem alapfeltétele, hogy a berendezés megfelelően legyen csatlakoztatva egy hatékonyan földelt rendszerre, amely az érvényben lévő biztonsági előírások és szabványok figyelembe vételével került kiépítésre. A berendezés fölé elszívóernyőt célszerű kiépíteni és gondoskodni kell a megfelelő légcseréről a telepítés helyszínén. A készülék kezelését és használatát csakis és kizárólag az arra betanított és felhatalmazott személy végezheti. Tilos az edényeket és eszközöket az üvegkerámia felületen húzni vagy tolni, mert könnyen megsérülhet. A szellőző és hőelvezető nyílások elzárása tilos. A tisztítási, karbantartási vagy szerelése munkálatok megkezdése előtt a berendezést ki kell kapcsolni, le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról és meg kell várni amíg megfelelően lehűl. Hibás működés vagy arra utaló jel esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket és forduljon a márkaszervizhez vagy szakszerelőhöz. A napi használatot követően jól tisztítsa meg a berendezést, különös gondot fordítva a kerámialap felszínére és a WOK edény belső felületeire. Ne hagyja, hogy olajos vagy zsíros szennyeződés a műanyag részegységekre kerüljön. A készülék körüli területet mindig tisztán, és gyúlékony anyagoktól mentesen kell tartani! Tilos a berendezés erős vízsugárral történő mosása, tisztítása! Bármilyen szerelési munka szükségességének felmerülése esetén csakis olyan céggel végeztesse el a munkát, amelyik közvetlen kapcsolatban van a ELECTROLUX cég szerviz hálózatával! Sem a márkakereskedés, sem pedig a gyártó (ELECTROLUX) nem vállal felelősséget semmilyen, a készülékben vagy annak környezetében a berendezés használata, tisztítása, karbantartása vagy javítása közben bekövetkezett anyagi kár illetve személyi sérülés esetén, amely a kezelési kézikönyvben szereplő utasítások, előírások és óvó rendszabályok be nem tartásából fakad. Szeretnénk még egyszer megköszönni, hogy eme kiváló termék megvásárlása mellett döntött, és jó munkát, sikeres használatot kívánunk. (*): A kézikönyvben szereplő adatok a berendezések folyamatos fejlesztése és tökéletesítése következtében eltérhetnek a készülék jellemzőitől. A gyártó fenntartja a jogot ezek megváltoztatására, továbbá felhívja a figyelmet, hogy ez minden előzetes értesítés nélkül bekövetkezhet!

4 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 02. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A kézikönyvben az alábbi biztonsági előírásokkal kapcsolatos kifejezések találhatók, melyek előfordulhatnak mind a készülék működtetése során, mind pedig tisztítása, ápolása, karbantartása, javítása és szerelése közben. VESZÉLY! Ez a figyelmeztetés olyan azonnali veszélyre hívja fel a figyelmet, amely a készülék jelentős károsodását idézheti elő, illetve súlyos testi sérülést, sőt halált is okozhat! Kérjük kövesse nagy gondossággal a megadott utasításokat, és különösen nagy figyelemmel járjon el ezekben az esetekben. FIGYELMEZTETÉS! Ez a kifejezés olyan rejtett veszélyekre hívja fel a figyelmet, amelyek a berendezés nem megfelelő használatából fakadnak, és jelentős károkat, illetve halált is okozhatnak! MEGJEGYZÉS! Ez a kifejezés a készülék hatékony és problémamentes használatát elősegítő javaslatokat és információkat jelez, amelyeket alaposan meg kell ismerni, ugyanakkor be nem tartásuk nem jelent veszélyt a berendezésre vagy kezelőjére nézve Fontosabb biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS! Az Ön biztonsága érdekében, ne tároljon benzint, vagy más hasonló gyúlékony folyadékot, illetve gáz halmazállapotú anyagot a készülék közvetlen közelében! A berendezés körüli területet tartsa mindig tisztán, és gyúlékony anyagoktól mentesen! FONTOS! Kizárólag olyan helyen telepítse a készüléket, ahol a megfelelő szellőzés biztosított. A nem megfelelő légcsere fulladást okozhat! A ventilációs rendszer nyílásainak részleges vagy teljes eltömítését kerülni kell! A készülék alsó részén kialakított szellőzőnyílásokat sem szabad blokkolni, vagy lezárni! FONTOS! A készülék telepítését, karbantartását és javítását kizárólag a gyártó által felhatalmazott szakszerviz, vagy szakszerelő végezheti el! - A vészhelyzetben hívható telefonszámokat közvetlenül a készülék mellett, jól látható módon kell elhelyezni! - Segítségért forduljon a márkakereskedőhöz, akitől a berendezést vásárolta! - Ragaszkodjon mindig eredeti gyári tartalék alkatrészek beépítéséhez! - A készüléket kizárólag arra a célra szabad használni, amire tervezték: ételek konyhai edényzetben (lábasok, fazekak, serpenyők, stb.) történő főzésére, melegen tartására és sütésére kimondottan nagykonyhai környezetben. Bármilyen más használati mód tilos és nem rendeltetésszerű üzemeltetésnek minősül. - A berendezés kezelését és használatát csakis és kizárólag az arra betanított és felhatalmazott személy végezheti. - Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni! - Hibás működés, vagy arra utaló jel esetén, azonnal kapcsolja ki a berendezést és forduljon a márkaszervizhez vagy szakszerelőhöz. - Ne hagyja, hogy por, zsiradék, olaj, ételmaradék, vagy bármilyen más szennyeződés lerakódjon a készülék külső felületein. FONTOS! A fentiekben ismertetett előírások figyelmen kívül hagyása jelentősen veszélyezteti a készülék biztonságos használatát, és a jótállás azonnali elvesztését vonja maga után!

5 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 03. ÖKOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK 03.1 Csomagolás Az összes elem, amelyet a csomagoláshoz használnak környezetbarát anyagokból van. Szükség szerint tárolhatók vagy elégethetők egy erre a célra alkalmas szemétégető üzemben. Az újrahasznosítható műanyag elemek jelölése a következő: polietilén: belső csomagolás, kezelési kézikönyv védőtasak polipropilén: külső csomagolás, pántok polisztirol hab: védő és merevítő elemek 03.2 Használat Az általunk gyártott berendezések tervezését és optimalizálását laboratóriumi tesztek előzték meg, amelyek biztosítják a készülékek magas szintű teljesítőképességét és kiváló hatásfokát. Ennek ellenére, energiatakarékossági (elektromos, gáz és víz) szempontok miatt, kerülni kell a berendezések üres állapotban történő használatát és az olyan körülményeket, amelyek az optimális használatot jelentősen leronthatják. Lehetőleg csak közvetlenül használat előtt kapcsolja be a készüléket Tisztítás A káros anyagok levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében, a berendezések szükség szerinti (külső és belső) tisztításhoz használt anyagok biológiai lebonthatósága érje el a 90%-os mértéket Leselejtezés A készülék leselejtezése esetén vegye figyelembe a hulladékeltakarításra vonatkozó érvényes rendeleteket. Az általunk gyártott berendezések többnyire 90%-nál nagyobb hányadban tartalmaznak fém anyagokat (rozsdamentes acél, vas, alumínium, horganyzott lemez, stb.), ezért ezek újra felhasználhatók egy hagyományos hulladékhasznosító üzemben, amely az érvényes rendeletek és szabályok szerint működik. Tegye a készüléket teljes mértékben használhatatlanná az elektromos csatlakozó kábel eltávolításával valamint az összes zárható részegység leszerelésével, hogy elkerülhető legyen gyerekek és állatok csapdába kerülése. 04. A KEZELÉSI KÉZIKÖNYVBEN LÉVŐ ÁBRÁK LISTÁJA A kezelési kézikönyv fejezeteiben, a könnyebb megértés és a megfelelő működtetési gyakorlat megszerzése érdekében, különböző rajzokat és ábrákat talál. Az alábbi táblázat összefoglalja ezeket, feltüntetve az ábrák sorszámát, tartalmát és hogy a kézikönyvben hol lapozhatja fel őket. Az ábra Megnevezése, Melyik oldalon sorszáma tartalma található 1. A készülék felépítése és a csatlakozási pont A védőfólia eltávolítása Az elektromos biztosíték cseréje A helyes és helytelen edény használat Az indukciós főzőlap és a WOK berendezés vezérlőpanelje 12.

6 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 05. A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE 05.1 A készülék felépítése, méretei és a csatlakozási pontok A készülék különböző típusainak felépítését valamint a gépészeti (elektromos) csatlakozási pontot az 1. ábra mutatja. a) hosszirányú elrendezés b) keresztirányú elrendezés 1. ábra A készülék felépítése és a csatlakozási pont Az ábrán használt jelölés: I - Elektromos csatlakozási pont 05.2 A készülék adattáblája Az adattábla, amely a készülék alaplemezén van elhelyezve, minden lényeges adatot tartalmaz, hogy csatlakoztathassa a berendezést az elektromos táphálózatra. Kialakítása megfelel az EN 203 norma előírásainak. Szerepel rajta a gyártó neve, a készülék típusa, gyári száma, a tápfeszültség, az elektromos teljesítmény, és más fontosabb adat. A különböző típusú berendezések jellemzőinek pontos értékei az 1. számú táblázatban találhatók. (Lásd később!) 05.3 Nemzetközi szabvány megfelelés A berendezés úgy van kialakítva, hogy megfeleljen az alábbiakban felsorolt nemzetközi és európai szabványok előírásainak: 73/23/CEE (kisfeszültségű előírások), 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE (gépekre vonatkozó előírások), 89/336CEE (elektromágneses előírások) Rádióinterferencia A készülék kialakítása más elektromos berendezések zavarását illetően megfelel az erre vonatkozó nemzetközi (EEC 89/336) és hazai előírásoknak.

7 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 05.5 A készülék anyagszerkezeti felépítése és biztonsági jellemzői A berendezés kialakítása olyan, hogy megfelel a legmagasabb fokú higiéniai követelményeknek. A készülék anyagainak körültekintő megválasztása, valamint az élelmiszerekkel közvetlenül érintkezésbe kerülő részegységek mindenre kiterjedő gondos megtervezése biztosítja a könnyű és teljes tisztíthatóságot, továbbá az egyszerű szét- és összeszerelést A készüléktest jellemzői Rendkívül erős, robosztus acél belső tartószerkezet. 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból készült külső takaró lemezek A főzőhelyek jellemzői A főzőlap anyaga speciális, nagy hőterhelést elviselő üvegkerámia, mely egy darabból készül. A fűtőelemek rendkívül gyors felfűtést tesznek lehetővé. Az indukciós főzőhelyek mindegyike, valamint a WOK főzőberendezés egyaránt 3 kw-os teljesítményűek. Az indukciós főzőlapok edényfelismerő rendszerrel vannak felszerelve. Érintőgombos vezérlőpanellel vannak felszerelve. Beépített energiaszabályozó rendszer biztosítja a főzőhelyek működtetését és a kívánt hőmérséklet elérését, valamint megtartását. Minden egyes főzőhely túlmelegedés elleni biztonsági védelemmel van ellátva. A védelem automatikusan feloldásra kerül, ha a hőmérséklet normalizálódik. Az egyes főzőhelyek fűtőelemeinek működését ellenőrző lámpák jelzik. A szabályozó gombok hőszigetelt anyagból készülnek A készülék technikai jellemzői A következő táblázat a különböző típusú modellek alapvető működéstechnikai jellemzőit ismerteti. Technikai jellemző megnevezése (DZ/CCE) indukciós főzőlap keresztirányú A készülék típusa (DZ/LCE) indukciós főzőlap hosszirányú 1. TÁBLÁZAT (DW/CE) WOK főzőberendezés Elektromos tápfeszültség (V) Fázisok száma (db) 1 + N 1 + N 1 + N Frekvencia (Hz) Főzőhelyek maximális teljesítménye (kw) 3,0 3,0 3,0 Főzőhelyek száma (db) A készülék maximális teljesítménye (kw) 6,0 6,0 3,0 Tápkábel keresztmetszetek (mm 2 ) 5 2,5 5 2,5 5 2,5

8 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 06. A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE A készülék telepítését és a kiépített elektromos hálózathoz történő csatlakoztatását csakis és kizárólag a márkaszerviz vagy erre kiképzett szakszerelő végezheti el. Bármilyen a telepítést követően felmerülő későbbi beszabályozás illetve beavatkozás, szintén csak erre kiképzett személy által hajtható végre. A telepítéskor a következő rendeleteket, szabályokat és utasításokat kell figyelembe venni: az érvényben lévő honi szabványokat, a balesetvédelmi és munkavédelmi előírásokat, az elektromos érintésvédelmi rendeleteket és a tűzvédelmi előírásokat A készülék kicsomagolása és a csomagolás eltávolítása Mielőtt hozzáfogna a csomagolás eltávolításához, győződjön meg róla, hogy nem sérült-e meg a szállítmány fuvarozás közben. Szemrevételezéssel vizsgálja meg a csomagolást. Bármilyen apró sérülést tapasztal, azonnal jelezze a fuvarozó cég és a márkakereskedő felé. A kicsomagolást követően ellenőrizze le, hogy a készülék megegyezik azzal amelyet rendelt, valamint az összes részegység és tartozék hiánytalanul megtalálható. Sérülésre utaló jel vagy bármilyen más probléma esetén azonnal értesítse a márkakereskedőt. A készülék csomagolásához alkalmazott anyagok nem veszélyesek a környezetre és minden káos következmény nélkül eldobhatók. A kartonpapír burkolat könnyen összetéphető és a szokásos szemetes tartályba kidobható. A polisztirol védő és merevítő elemek halon mentesek. Az összes csomagolóanyag leadható egy szemétgyűjtő telepen, ahol az egész újra felhasználható. Az újrahasznosítható műanyag elemek jelölése a következő: polietilén: belső csomagolás, kezelési kézikönyv védőtasak polipropilén: külső csomagolás, pántok polisztirol hab: védő és merevítő elemek 06.2 A készülék elhelyezése A elektromos tűzhely elhelyezésekor az alábbiakat kell biztosítani: Az optimális működési feltételek érdekében elengedhetetlen, hogy a készülék fölött megfelelő teljesítményű elszívóernyő működjön. Csak olyan helyen szabad telepíteni a berendezést, ahol a megfelelő légáramlás és levegő utánpótlás biztosított. A főzőberendezés bútorba vagy bármilyen más zárt határoló elembe történő beépítése tilos. Amennyiben a berendezés nem hőálló falak vagy anyagok közelében kerül telepítésre, akkor az oldalfalak és a hátfal mellett legalább 100 mm-es oldaltávolságot kell tartani. Ha ez nem lehetséges, akkor gondoskodni kell a környező falak (vagy berendezések) hőszigeteléséről és megfelelő hővisszaverő felületek kialakításáról. Hagyjon megfelelő távolságot a készülék oldalai mellett, hogy a javítási és karbantartási műveletek kényelmesen elvégezhetők legyenek. Ellenőrizze le, hogy a berendezés tökéletesen vízszintesen fekszik. Nem megfelelő beállítás esetén működési rendellenességek léphetnek fel A védőfólia eltávolítása Távolítsa el a készülék külső felületein lévő védőfóliát (2. ábra). Lassan, nyugodt tempóban végezze a műveletet, hogy ne maradjon ragasztóanyag a felületeken. Ha mégis marad bizonyos mennyiségű ragasztó, akkor megfelelő oldószer használatával tisztítsa le a felületekről, majd egy puha ronggyal törölje szárazra a készüléket. 2. ábra A védőfólia eltávolítása

9 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP A munkaterülettel kapcsolatos biztonsági előírások A berendezés és a munkaterület megfelelő megvilágításáról gondoskodni kell. A munkaterület biztonságát és a balesetmegelőzési szempontokat is figyelembe kell venni. A kötelezően előírt jelek és feliratok elhelyezését biztosítani kell. A telepítés helyén nem lehet magas a légszennyezési tényező értéke A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatra FIGYELMEZTETÉS! Az elektromos bekötés előtt le kell ellenőrizni, hogy a kiépített táphálózat jellemzői megegyeznek a készülék adattábláján feltüntetett adatokkal (feszültség, frekvencia, stb.). Nem szabad reduktort, hosszabbító vezetéket, vagy elosztót használni, mert a csatlakozási pontok nem megfelelő érintkezése esetén veszélyes túlmelegedés léphet fel. A biztonságos elektromos bekötés elengedhetetlen feltétele, hogy a berendezés és az elektromos hálózat közé egy kismegszakító kerüljön beépítésre. A kapcsoló kontakt elemeinek nyílása ne legyen kisebb 3 mm-nél és feleljen meg az adott ország érvényben lévő biztonsági szabványainak. A kismegszakítónak rendelkeznie kell megfelelő nagyságú biztosítékkal és a készülék közelében kell elhelyezni, hogy szükség esetén könnyen elérhető és kapcsolható legyen. A biztonságos üzem csak abban az esetben oldható meg, ha a berendezés megfelelően van csatlakoztatva egy hatékonyan földelt rendszerre, amely az adott ország érvényben lévő biztonsági előírásainak és szabványainak figyelembe vételével került kiépítésre. Győződjön meg róla, hogy a fenti alapvető biztonsági követelmények figyelembe vétele megtörtént. Ha bármilyen kétsége van az elektromos biztonságot illetően, vizsgáltassa meg a teljes elektromos hálózatot egy szakszerelővel. A készüléket csatlakoztatni kell egy megfelelően méretezett equipotenciális rendszerhez is. Az ehhez szükséges rögzítő csavar a készülék alsó részén, az elektromos kábel bemeneti nyílása közelében található és speciális jelzéssel van ellátva ( ). Az equipotenciális rendszer hatékonyságát még az üzemszerű használat megkezdése előtt ellenőrizni kell. Ha a készülékben elhelyezett biztosíték kiolvad, akkor hívja a márkaszervizt, és cseréltesse ki. A biztosíték elhelyezkedését és kiszerelését mutatja a 3. ábra. 3. ábra Az elektromos biztosíték cseréje Ha az elektromos tápkábelt ki kell cserélni, akkor minősége legalább a H05RN-F típusnak feleljen meg. A vezetékszál keresztmetszetek minimálisan szükséges értéke megtalálható a technikai táblázatban. FIGYELMEZTETÉS! A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget, sem anyagi, sem pedig személyi sérülés esetén, amennyiben ezek a készülék helytelen telepítése vagy a nem megfelelően földelt elektromos rendszer hibájából következnek be. Ilyen esetben a készülék jótállása is semmisnek és érvénytelennek tekintendő A készülék használat előtti ellenőrzése Az ellenőrzést megelőzően, kézmeleg víz használatával tisztítsa meg a külső borítólemezeket. Nedves ruhával távolítsa el a visszamaradó gyártási szennyeződéseket és a védőfólia ragasztó anyagait, majd egy puha ronggyal törölje szárazra a készüléket. A készülék első bekapcsolása előtt, még egyszer ellenőrizni kell, hogy a készülék adatlapján szereplő adatok megegyeznek-e a kiépített elektromos rendszer adataival Megjegyzések a telepítést végző részére A telepítés befejezését követően, a kezelési kézikönyvben szereplő információk alapján, ismertesse a készülék működését a felhasználóval (kezelővel), majd adja át részére a kézikönyvet.

10 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 07. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 07.1 A használattal kapcsolatos biztonsági előírások Tűzvédelmi szempontok Függönyöket, konyharuhákat, vágódeszkákat, és más fából készült tárgyakat távol kell tartani az égőktől, valamint a hőtermelő felületektől. Ugyanez érvényes az olyan edényekre, amelyek alkoholt, oldószereket, vagy gyúlékony tisztítószereket, stb. tartalmaznak: ilyen esetekben a gyulladásveszély erősen megnövekszik a konyhában. A keletkező elektromos természetű tüzet sohasem szabad vízzel oltani! A tűz elfojtására hsználjon megfelelő anyagot (ruhaneműt), vagy poroltó készüléket, miután a főzőberendezést lekapcsolta az elektromos hálózatról Balesetmegelőzési szempontok A személyi sérülések bekövetkezésének valószínűsége is igen magas (égési sérülések, megbotlások, elesések, stb.). Győződjön meg róla, hogy az edények és fazekak fogantyúi nem lógnak túl a főzőfelület peremén, és mindig óvatosan nyúljon át a lábasok és sütőserpenyők felett. Azonnal törölje fel a padlózatra lecsöppenő olaj vagy zsír szennyeződéseket, hogy a csúszásveszély elkerülhető legyen Elektromos biztonsági szempontok Néhány előírás az elektromos rendszerrel kapcsolatosan: - Telepítés és karbantartás kizárólag márkaszerviz, vagy szakszerelő által hajtható végre a helyi biztonsági szabványok és előírások figyelembe vételével. - Szükség esetén a kismegszakító kapcsolót könnyen és gyorsan el kell tudni érni. - Az elektromos tápkábelt, a villásdugót és a fali csatlakozó aljzatot mindig tisztán, tökéletes állapotban kell tartani. - A tisztítási, vagy bármilyen más művelet (javítás, karbantartás, ápolás) megkezdése előtt, a berendezést le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról (kismegszakító lekapcsolása, vagy a tápkábel villásdugójának kihúzása a fali csatlakozó aljzatból). FIGYELMEZTETÉS! A villásdugó kihúzásakor nem szabad a tápkábelt húzni, rángatni! Minden esetben a villásdugó házát kell megfogni! - Ha az elektromos tápkábel megrongálódik, megkopik, illetve erősen elhasználódik, ne próbálja meg szigetelőszalaggal, vagy más ehhez hasonló termékkel megjavítani! Cseréltesse ki szakszerelővel A készülék biztonságos használata Az egyedi berendezések helytelen, illteve nem megfelelő használatából fakadó kockázatok nem ismerete, vagy azok alábecslése súlyos veszélyforrások lehetőségét rejti magába. - A jó beidegződések, megszokások fontosak a napi használat során. - Tanulja meg a különböző modellek helyes használatát. - A napi munka befejezését követően, győződjön meg róla, hogy a készüléket és az elektromos hálózatba beépített kismegszakítót kikapcsolta. - Ne használjon gyúlékony anyagokat a tisztításhoz, és ne hagyjon ilyen anyagokkal teli edényt a berendezés közelében. - A készüléket kimondottan nagykonyhai felhasználásra tervezték, és csak megfelelően képzett személyek használhatják.

11 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 07.2 A használattal kapcsolatos általános előírások A berendezést kizárólag arra a célra szabad használni, amire tervezték. Bármilyen más használati mód tilos és nem rendeltetésszerű üzemeltetésnek minősül. Azon túlmenően, hogy működési zavarokat okozhat, a készülék jótállásának teljes elvesztésével jár! A készülék kezelését és használatát csak az arra betanított és felhatalmazott személy vagy személyek végezhetik. Az üvegkerámia lap felületi hőmérséklete használat közben de hosszú ideig, még a használat befejezését követően is nagyon magas, ezért fokozott óvatosságot igényel az égési sérülések elkerülése érdekében. Soha ne érintse meg a kerámia felületet, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat mindaddig, amíg a maradék hőmennyiséget jelző figyelmeztető lámpa világít. A készülék más felületei is magas hőmérsékletet érhetnek el. Puszta kézzel lehetőleg ne érintse meg a felületeket. A berendezést nem szükséges előmelegíteni, csak közvetlenül használat előtt kapcsolja be. Nem szabad a főzőlapokat üresen (edényzet nélkül) működtetni. Használat után azonnal ki kell kapcsolni azokat! A meleg kerámia főzőlapra vizet vagy bármilyen más folyadékot önteni vagy permetezni szigorúan tilos! Könnyen megreped és tönkremegy! A berendezés a szellőzés és a légcsere érdekében speciális nyílásokkal és csatornákkal rendelkezik, amelyeket nem szabad elzárni vagy eltömíteni. Tilos a készüléket működés közben felügyelet nélkül hagyni! Csak lapos fenekű, sérülésmentes edényeket, fazekakat és serpenyőket szabad alkalmazni. Mindig megfelelő formájú, nagyságú és kialakítású edényzetet használjon (4. ábra)! Mielőtt a kiválasztott főzőhely elektromos fűtését bekapcsolja, győződjön meg róla, hogy az edény átmérője megfelelő, az alsó felülete tökéletesen sík (nem homorú vagy domború) és elég vastag, lehetőleg többrétegű borítással. A leglényegesebb, hogy a használni kívánt edény tökéletesen száraz legyen. Mindig pontosan a kiválasztott főzőhely közepére kell felhelyezni. 4. ábra A helyes és helytelen edény használat Üresen (edényzet nélkül) ne működtesse a kerámia lapot. Tilos az edényeknek és eszközöknek az üvegkerámia felületen történő tolása és húzása, mert az könnyen megsérülhet. A napi használatot követően alaposan tisztítsa meg a berendezést A készülék tisztítása és ápolása című fejezetben leírtak szerint. Lehetőleg tartson távol minden olyan anyagot (mint például műanyag vagy alumínium fólia) a kerámia felülettől, amely ráolvadhat. Ha ez mégis bekövetkezik, akkor egy megfelelő fa kaparó szerszám segítségével még meleg állapotban kell eltávolítani. A kerámia lapot tilos munkafelületként vagy tartószerkezetként használni. Bármilyen repedést észlel az üvegkerámia felületen, azonnal ki kell kapcsolni a berendezést és le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról. A biztonságos és hosszú élettartamú üzemelés alapvető feltétele az előírt karbantartási feladatok elvégzése is. Tilos a készülék erős vízsugárral történő mosása, tisztítása! Kimondottan tilos só alapú oldatokat hagyni elpárologni vagy megszáradni a rozsdamentes felületeken. A készülékbe beépített biztonsági véghatároló termosztát, amennyiben a főzőlap hőmérséklete a gyárilag beállított maximális értéket túllépi, lekapcsolja a fűtőzóna működését. A fentiekben ismertetett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása jelentősen veszélyezteti a készülék biztonságos használatát!

12 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 07.3 A készülék használatra előkészítése A készülék első bekapcsolása előtt, kézmeleg mosószeres víz használatával alaposan tisztítsa meg a külső felületeket. Nedves, puha ruhával távolítsa el a visszamaradó gyártási szennyeződéseket, majd egy puha ronggyal törölje szárazra a berendezést. A kerámialapot enyhén nedves, finom szövésű, tiszta ruhával törölje át a használat előtt A készülék működtetése A készülék vezérlőpanelje A készülék kezelőszervei és szabályozó elemei a vezérlőpanelen kerültek elhelyezésre, mely az alábbi ábrán látható (5. ábra). Kijelző Kijelző Az ábrákon használt jelölések 1 - főkapcsoló gomb + - teljesítmény növelő gomb 2 - főzőhely kiválasztó és aktiváló gomb - - teljesítmény csökkentő gomb (ellenőrző lámpával) 3 - főzőhely kiválasztó és aktiváló gomb (ellenőrző lámpával) 5. ábra Az indukciós főzőlap (felül) és a WOK főzőberendezés (alul) vezérlőpanelje

13 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP Az indukciós főzőhelyek szabályozása A készülék modelljei két darab 3000 W-os főzőhellyel rendelkeznek, melyek az elektromágneses indukció elvén melegítenek. A főzőhelyek tisztán és jól látható módon vannak megjelölve az üvegkerámia felületen feltüntetett koncentrikus körökkel, amelyek egyben a főzőhely nagyságát is jelzik. Minden főzőhelyhez tartozik egy érintőgombos szabályozó membrán (5. ábra). Figyelem! Az indukciós főzőlap azonnal készen áll a használatra, nem szükséges előmelegíteni! Kapcsolja fel a készülék elé beépített elektromos kismegszakító kapcsolót. A tűzhely bekapcsolása és szabályozása az alábbiak szerint történik: Kapcsolja be a berendezést a főkapcsoló gombbal (5. ábra/1). A főzőhely kiválasztó gombok (5. ábra/2 és 3) ellenőrző lámpái elkezdenek villogni. Miközben az ellenőrző lámpák villognak, válassza ki a használni kívánt főzőzónát a hozzá tartozó gomb megnyomásával (5. ábra/2 vagy 3). Állítsa be a kiválasztott főzőzóna főzési teljesítményét a felfelé ( ), illetve a lefelé ( ) mutató nyíl jelű szabályozó gombok nyomogatásával. A felfelé mutató nyíl gomb ( ) növeli, míg a lefelé mutató nyíl gomb ( ) csökkenti a főzési teljesítményt. A teljesítményszint 0 és 9 között tetszés szerint állítható be egész számú lépésközzel. A beállított érték a főzőhelyhez tartozó kijelzőn válik láthatóvá. A 0 a kikapcsolt helyzet, az 1 -es érték a minimális, míg a 9 -es érték a maximális teljesítményszinthez tartozik. Ismételje meg a beállítási műveletsort a másik főzőzónára vonatkozóan is. A WOK főzőberendezésnél a teljesítményszint a 9-es érték fölé növelhető, melyet a kijelzőn látható P betű jelez. Ez a fokozat extra erős főzést tesz lehetővé. Főzőzóna kikapcsolásához nyomja meg a főzőhelyhez tartozó érintőgombot (5. ábra/2 vagy 3), majd állítsa a teljesítményszintet 0 értékre. A készülék teljes kikapcsolásához nyomja meg a főkapcsoló gombot (5. ábra/1). Az ellenőrző lámpák kialszanak. FONTOS FIGYELMEZTETÉS! A indukciós elven működő berendezések belső léghűtéssel vannak felszerelve. A készülék alsó részén kialakított levegő bevezető és kivezető nyílásokat nem szabad semmilyen ruhával, vagy bármilyen más tárggyal részlegesen vagy teljesen elzárni, mert a készülék az erős túlmelegedés következtében meghibásodhat. Közvetlenül használat után a készülék kikapcsolt helyzetében a léghűtést biztosító ventilátor esetleg néhány percig még tovább működik! MEGJEGYZÉS! Minden egyes főzőhely a túlságosan hosszú időtartamú működtetés elleni védelemmel van ellátva. A maximális működési idő függ a kiválasztott teljesítmény szinttől. Amikor a főzőzóna eléri az alábbi táblázatban meghatározott maximális időtartamot, a főzőhely energiaellátása automatikusan megszűnik. 2. TÁBLÁZAT Kiválasztott teljesítményszint (fokozat) Maximális működési időtartam (óra)

14 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP A használattal kapcsolatos tanácsok A készülék helyes használatának biztosítása, valamint energia-megtakarítási szempontok miatt figyeljen az alábbiakra: Az optimális, egyenletes hőelosztás biztosítása érdekében a használt edényt helyezze pontosan a főzőzóna mértani középpontjába. Ne tegyen egynél több főzőedényt ugyanarra a főzőhelyre. Soha ne hagyja, hogy az edények egymással érintkezzenek, amikor a főzőhelyek bekapcsolt állapotban vannak. Az indukciós főzés során az elektromos energiaközlés a forrástól az ételbe igen kis tehetetlenséggel történik. Ezért a teljesítményszint megváltoztatását óvatosan szabad csak végezni, mert a hatás azonnal jelentkezik. A hőközlés rendkívül gyorsan történik. Az üres fazék vagy edény feneke maximális teljesítményszint beállítása esetén pillanatok alatt 200 C-ot érhet el. Az edénynek az üvegkerámia felületen történő főzés közbeni elmozdítása az indukciós viszonyok megváltozását eredményezi az edény alsó részében, és ez az étel részleges leragadását, odaégését okozhatja. Az edénynek mindig a főzőzóna középső részében kell maradnia. Zsírok, és olajok melegítése közben nagyon óvatosan kell eljárni. Az edényt folyamatosan figyelni kell, mert ezek az anyagok nagyon könnyen túlmelegszenek, és öngyulladás léphet fel. Hideg víz még szobahőmérsékletű sem fröccsenhet a forró üvegkerámia lapra, mert az könnyen megrepedhet A használható edényzet Az indukciós főzőberendezés üvegkerámia lapja könnyen megsérülhet, ezért minden esetben csak sértetlen, sima fenéklemezű fazekak, serpenyők és edények használhatók. Az indukciós készülék speciális edényfelismerő rendszerrel van felszerelve. Ha az edényt leemeli az üvegkerámia felületről, akkor az adott főzőhely energiaellátása azonnal automatikusan megszűnik. Az edény visszahelyezésekor az energiaközlés ismét működésbe lép. Az edényzet kiválasztásánál kövesse az alábbi javaslatokat és előírásokat: Csak az indukciós főzésre alkalmas, speciális kialakítású, főképpen többrétegű edények és fazekak használhatók. Vas, vaslemez, öntöttvas, zománcozott vas, illetve speciális többrétegű fém (például rozsdamentes acél külső borítás öntöttvas belsővel) fenéklemezzel készített edények használhatók. Az alumíniumból készült edényzet nem használható indukciós főzéshez. A fűtési rendszer nem működik a használatra alkalmatlan anyagokkal, mint például króm-nikkel bevonatú acél, alumínium, sárgaréz, vörösréz, üveg, porcelán, stb. A 12 cm-nél kisebb átmérőjű edényzetet a rendszer nem ismeri fel, ezért az indukciós folyamat nem lép működésbe. A hőközlés maximális hatékonyságának biztosítása érdekében ne használjon 28 cm-nél nagyobb átmérőjű edényeket. Egyenetlen fenekű edények használata nem megengedett. Az edény feneke mindig tökéletesen sík felületű kell legyen, hogy a hőmérséklet mérési és ellenőrzési folyamat megfelelően működjön. Ellenkező esetben a készülék károsodhat. Az edény feneke teljesen tiszta és száraz legyen a használat megkezdésekor Teendők hibás működés vagy a készülék hosszabb idejű üzemen kívül helyezése esetén Ha készülék elromlik, esetleg hibás működésre utaló jeleket észlel, akkor kapcsolja le az elektromos kismegszakítót és alaposan tisztítsa meg a készüléket A készülék tisztítása és ápolása című fejezetben leírtak szerint, majd azonnal hívja a márkaszervizt. Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor alaposan tisztítsa meg, törölje szárazra, majd az összes rozsdamentes felületet kenje be vazelin olajjal vékony rétegben.

15 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 07.6 Biztonsági és óvó rendszabályok az üvegkerámia lapos készülékek használata során A készülék megfelelő és hatékony működésének biztosítása, valamint a kezelő személyzet biztonsága érdekében, be kell tartani az alábbiakban ismertetett szabályokat és előírásokat: A meleg üvegkerámia főzőlapot vízzel nem szabad lehűteni! Ne hagyja, hogy a főzőedény tartalma a felületre fröccsenjen. Kimondottan óvatosan járjon el olyan esetekben, amikor egy másik edényből vizet tölt utána! Az edények súlyának megtartása érdekében az üvegkerámia lap vastagsága 6 mm. A főzőlap ily módon alkalmas normál használatra nagyüzemi konyhákban. Ennek ellenére maradnak bizonyos elkerülhetetlen kockázati tényezők, amelyek tökre tehetik a kerámialapot: ilyen például a felületre ejtett tárgy által okozott pontszerű ütődés. Vigyázat! Az edények, fazekak és serpenyők használata közben figyeljen oda. Kerülje az edényzetnek a kerámialaphoz ütődését, mert ez a főzőlap töréséhez vezethet! Ha az üvegkerámia főzőlap megreped, vagy eltörik, akkor z indukciós készüléket nem szabad használni, mert nagyon veszélyes. Indukciós főzésnél az edényzetből visszaáramló hő következtében, a kerámialap igen erősen felmelegedhet, ezért puszta kézzel nem szabad megérinteni. Súlyos égési sérüléseket szenvedhet. Papírt, kartonpapírt, ruhaneműt, stb. nem szabad az edény és a kerámialap közé helyezni, mert ez könnyen tüzet okozhat. Mivel indukciós berendezéseknél a hőközlés fém tárgyakba rendkívül gyorsan és egyenetlenül történik, ezért az edényeken kívül semmilyen más fém tárgyat nem szabad az üvegkerámia felületre helyezni. Az erős felmelegedés égési sérüléseket okozhat. Konzerv ételeket, alumínium fóliát, evőeszközöket, és más hasonló tárgyakat nem szabad a felületre helyezni. Ha zsírfogó eszközt használ főzés közben, akkor annak nem lehet fém részegysége. Az indukciós készülék működése közben, a kezelő kezén lévő gyűrű, vagy karóra jelentős mértékben felmelegedhet, ha kezét a főzőzóna közelébe helyezi. Tanácsos az ilyen tárgyakat levenni a munka megkezdése előtt. Szívritmus szabályozó készüléket használó személyek kérjék orvosuk tanácsát, hogy nem veszélyezteti életüket az indukciós főzőberendezés közelsége. Bankkártyát, hitelkártyát, telefonkártyát, magnó- vagy videokazettát, valamint más mágnesezhető eszközöket nem szabad az indukciós főzőlapra helyezni.

16 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 08. A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA A készülék karbantartását vagy javítását csakis és kizárólag a márkaszerviz vagy az erre kiképzett szakszerelő végezheti el. A karbantartási és javítási feladatok megkezdése előtt a szabályozó gombokat alaphelyzetbe kell állítani és a készülék elé beépített elektromos kismegszakító kapcsolót le kell kapcsolni. Az összes részegység és alkatrész, amely karbantartást vagy javítást igényel könnyen elérhető a vezérlőpanel és az alsó borítólemez leszerelésével. A készülék szervizelésére, karbantartására vonatkozóan ajánlatos hosszútávú karbantartási szerződést kötni a márkaszervizzel, vagy szakszerelővel. FONTOS FIGYELMEZTETÉS! A berendezésben történt olyan kár esetén, amely a használatra, működésre, karbantartásra és javításra vonatkozó előírások szándékos vagy véletlen be nem tartásából, illetve illetéktelen személyek beavatkozásából fakad, sem a gyártó (DITO - ELECTROLUX), sem a márkakereskedés nem vállal felelősséget. Ilyen esetekben a készülék jótállása is semmisnek és érvénytelennek tekintendő Éves karbantartási feladatok Az alábbiakban részletezett karbantartási munkálatokat évente legalább egyszer el kell végezni: Ellenőrizni kell, hogy az összes biztonsági berendezés és a szabályozást végző elemek megfelelően működnek, az üvegkerámia főzőlap állapota kifogástalan, a főzőhelyek megfelelően működnek, az indukciós készülék edényfelismerő rendszere tökéletesen működik Alkatrészek cseréje A felhasználó kicserélhet minden olyan részegységet és alkatrészt, amely könnyen eltávolítható, leszerelhető a készülékről (zsírgyűjtő fiók, grillrács, stb.), de semmilyen módon sem nyúlhat a belső elektromos részegységekhez. A meghibásodott, vagy elhasználódott alkatrészek cseréje esetén csak eredeti gyári tartalék alkatrészek felhasználása engedélyezett. Kizárólag a készülék gyártója, illetve az általa felhatalmazott márkaszerviz jogosult a cserealkatrész leszállítására, a berendezés szét- és összeszerelésére.

17 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 09. A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS ÁPOLÁSA 09.1 Általános irányelvek A tisztítási folyamatok megkezdése előtt állítsa az összes szabályozó gombot alaphelyzetbe, majd kapcsolja le a készülék elé beépített elektromos kismegszakító kapcsolót. A megfelelő, hatékony és zavarmentes működés valamint a minél hosszabb élettartam biztosítása érdekében tartsa be az alábbi utasításokat: Minden nap, az üzemszerű használatot követően, jól tisztítsa meg a készüléket. Fordítson különös figyelmet a kerámia főzőlap felületének tisztítására. Tisztítsa meg az összes rozsdamentes felületet, majd törölje szárazra azokat. Amennyiben a berendezést hosszabb ideig nem használja, akkor tisztítsa ki, törölje szárazra, majd az összes rozsdamentes felületet kenje be olajjal vékony rétegben. A káros anyagok levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében, a külső és belső tisztításhoz használt anyagok biológiai lebonthatósága érje el a 90%-os mértéket. Nem szabad karcoló, dörzsölő valamint klór és sav tartalmú tisztítószereket (folyadékot, port, stb.) használni, mert ezek tönkretehetik a felületek kikészítését és gyors lefolyású korróziót okoznak. Klór vagy sav tartalmú tisztítószerekkel a padlózatot és a falakat sem szabad a készülék közelében tisztítani, mert a felületekre fröccsenő cseppek is jelentősen károsíthatják a rozsdamentes acélt. Tilos bármilyen fém eszközzel mint például spatula, drótkefe, stb. a rozsdamentes felületeket kaparni. Azon túlmenően, hogy ezek megsérthetik a felületeket, apró vasreszeléket hagyhatnak azokon, amelyek könnyen rozsdásodást okozhatnak. Kimondottan tilos só alapú oldatokat hagyni elpárologni vagy megszáradni a rozsdamentes felületeken. Tilos a készülék erős vízsugárral történő mosása, tisztítása! 09.2 A rozsdamentes acél A rozsdamentes acél az acél anyagok egy különleges változata, amelynek külső felületén vékony védőfilm réteg alakul ki, és ez megóvja a felületet a korróziótól. A védőfilm egy speciális kémiai folyamat eredményeként jön létre, amikor is oxid réteg keletkezik az oxigén és a fém egymásra hatásából. Bármi, ami a védőréteg kialakulását gátolja (például étel lerakódás, hosszú ideig a felületen maradó folyadék, stb.) vagy megsérti azt (fém kaparó szerszám, stb.), csökkenti a rozsdamentes acél ellenállását a rozsda kialakulásával szemben. Bár a rozsdamentes acél jóval ellenállóbb bizonyos kémiai anyagokkal történő kölcsönhatások esetében azért ne gondolja, hogy elpusztíthatatlan. A rozsdamentes fém használata esetén három alapvető tényezőt kell megvizsgálni illetve figyelembe venni. Ezek a következők: I. A kémiai környezetet. A. különböző sós vizek hatása (tengervíz, stb.) B. kloridok jelenléte a tisztítószerekben, klór tartalom, stb. II. A hőmérséklet. Az előzőekben ismertetett kémiai anyagok, amelyek igen agresszívan támadják a rozsdamentes fémet, erősebben fejtik ki hatásukat ha a környezeti hőmérséklet magasabb. III. Az idő. Minél hosszabb ideig érintkeznek a romboló hatású kémiai anyagok a rozsdamentes felülettel, annál észrevehetőbb lesz a korrózió mértéke. A fentiekben említett három tényező együttes hatása még a legmagasabb minőségű rozsdamentes acél belső felületeit is elpusztíthatja. Megjegyzés: amikor a rozsdamentes acél korróziója megindul, a legritkább esetben vezethető vissza az acél saját anyagszerkezeti hibájára. Általában a nem megfelelően vagy rosszul használt tisztítószerek, a karbantartás hiánya és a túlzottan erős igénybevétel a leggyakrabban előforduló okok. Figyelem! A gyártó nem vállal garanciát az ilyen okokra visszavezethető korróziós problémák esetén.

18 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP A leggyakrabban előforduló korróziós jelenségek Az alábbiakban részletesen ismertetjük a leggyakrabban előforduló olyan eseteket, amelyek jelentős mértékű korróziót okozhatnak. Ezeknek a negatív hatásoknak a megismerése és megértése segít Önnek, hogy elkerülésükkel meghosszabbíthassa készüléke élettartamát. Csempe tisztítása Az általános takarítási munkálatok során rendszerint agresszív tisztítószereket használnak a konyhában lévő csempeburkolatok tisztításához. A nem kellő óvatossággal végzett csempetisztítás közben az oldószer könnyen szétfröccsen, lecsepeg és rákerül a készülékek lábazatára illetve alsó burkolólemezeire. Még rosszabb, ha a nem kellően szellőztetett helyiség levegőjébe jutó tisztítószer permet leülepedik a készülékek külső felületeire, növelve ezzel a korróziós hatást. Nem engedélyezett tisztítószerek használata Nem engedélyezett szerek, mint például klór, különböző savak vagy szóda oldatok használata visszafordíthatatlan korróziós hatást válthat ki a rozsdamentes felületeken. Tisztítószerek alkalmazása túl magas hőmérsékleten Minden tisztítószer kémiai hatékonysága megnövekszik, ha a tisztítandó felület hőmérséklete magas. Általános szabályként kell alkalmazni, hogy a rozsdamentes acél felületi hőmérséklete nem lehet magasabb 60 C-nál, amikor a tisztítószerrel érintkezésbe kerül. Ezáltal elkerülhető a felület visszafordíthatatlan károsodása (felületek elfeketedése). Nem megfelelő öblítés Ha a készülékek belső felületeit a tisztítást követően nem öblíti el megfelelő alapossággal, akkor fennáll a veszélye, hogy a visszamaradt tisztítószer elemei idővel aktiválódnak és korróziós hatást indítanak el. Még rosszabb, amikor ezek a belső felületek 60 C-nál magasabb hőmérsékletre melegednek fel, mert ilyenkor a korróziós folyamatok agresszívebben jelentkeznek. Tisztítószerek visszamaradása Az olyan helyek esetében, ahol a gondos öblítés ellenére is visszamaradhatnak tisztítószer szemcsék és amelyeknek a tisztítása nehezen megoldható (például elvezető csatornák, lefolyók, stb.), igen alapos és kiadós, többszöri átmosást kell végezni. Nylon sörtéjű kefe és tiszta víz segítségével növelje meg az öblítés hatékonyságát. Túlzott mértékű só koncentráció A só, amely a főzés szinte legáltalánosabb eleme, gyakran előidézője a rozsdamentes felület tönkremenetelének. A felületekre kerülő sót azonnal el kell távolítani. Használat tengervizes környezetben Bizonyos termékek, mint például a savanyú káposzta (savas ételnedvek), a tenger gyümölcsei (erős sótartalom) és általánosságban szólva a tengervizes környezet kimondottan gondos használatot követel. Ha az ilyen jellegű felhasználás csak esetileg történik és utána gondos tisztítás és alapos öblítés következik, akkor nem okoz gondot. Az intenzív sósvizes használat esetén azonban ajánlatos a legmagasabb minőségű és kikészítésű rozsdamentes acélból készült berendezéseket használni. (Kimondottan érvényes ez a gőzpároló készülékekre és a főzőüstökre.) Magas klór tartalmú hálózati víz használata Bizonyos esetekben a tápvíz hálózat által szállított víz nagy mennyiségben tartalmaz klórt és klór származékokat. Ezekben az esetekben nagyon gyakori a korróziós problémák jelentkezése. Főképpen a főzőüstök és a vízfürdős melegentartók érzékenyek erre. Alumínium és alumínium bevonatú öntöttvas eszközök tisztítása Az alumínium jelenléte a klóros oldatokban fokozott veszélyt jelent a rozsdamentes felületekre. Ezért sohasem szabad ilyen anyagú vagy bevonatú tárgyakat és eszközöket a készülékek rozsdamentes felületein hagyni. Egyetlen éjszaka elegendő, hogy megtámadja a rozsdamentes felületet és maradandó károsodást okozzon az eszközben is.

19 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 09.3 A készülék ápolása A külső felületek tisztítása Gyakorta törölje át a felületeket nedves puha ruhával. Kézmeleg, enyhén szappanos-vizes oldatot használjon. Mindig bő vízzel öblítsen és törölje azonnal szárazra a felületeket. Szükség esetén csakis a fényezés szálirányába dörzsölje a felületeket. Tilos folyó vízzel tisztítani, mert a belső részegységekbe jutó folyadék működési rendellenességeket okozhat. Tilos a rozsdamentes felületek tisztítása, ha hőmérsékletük magasabb 60 C-nál Az üvegkerámia főzőlap tisztítása A kerámia felületet, még a teljes lehűlését megelőzően, kell megtisztítani. A főzés közben kifröccsent és a felületre rászáradt vagy ráégett ételmaradékok eltávolításához használjon finom kidolgozású fa kaparó eszközt. Ezután vigyen fel néhány csepp speciális tisztítószert a felületre és egy puha ruhával vagy konyhai törlőpapírral tisztítsa meg a kerámia lapot. Nem szabad karcoló vagy korróziós hatású tisztítószert és eszközt, mint például sütőtisztító spray, por, fémszálas szivacs, stb. használni. Végül tiszta vízzel öblítsen és egy ruhával törölje szárazra a felületet. Ha főzés közben cukor kerül a főzőfelületre, akkor azonnal kapcsolja ki a berendezést és meleg víz valamint megfelelő kaparó eszköz segítségével távolítsa el a szennyeződést Az ételfoltok és ráégett ételmaradékok eltávolítása Az ilyen jellegű szennyeződéseket, lehetőség szerint még mielőtt megkeményednek, meleg, oldószer mentes vízzel kell lemosni. A megkeményedést követően, használjon meleg szappanosvizes oldatot vagy klórmentes tisztítószert. Bő vízzel öblítsen, majd alaposan törölje szárazra a felületeket A belső részegységek tisztítása Csak szakszerelő végezheti el! Fél évente le kell ellenőrizni a belső részegységek állapotát. Távolítsa el a belső lerakódásokat és szennyeződéseket, majd ellenőrizze le a ventillációs rendszer működését. Erősen szennyezett környezeti viszonyok megléte esetén a belső tisztítás gyakoriságát növelni kell Felületi sérülések és karcolások A rozsdamentes felületeken keletkezett karcolások elsimításához (eldolgozásához) használjon egészen finom szemcséjű rozsdamentes fém szövetet vagy enyhén dörzsölő felületű műanyag szálas szivacsot. Mindig a fényezés szálirányába dörzsölje a felületeket. Bő vízzel öblítsen, majd alaposan törölje szárazra a felületeket. Tilos fémszálas szövetet vagy szivacsot használni illetve ezeket az eszközöket a felületekre helyezni, mert azon túlmenően, hogy megsérthetik a felületeket, apró vasreszeléket hagyhatnak azokon, amelyek könnyen rozsdásodást okozhatnak A rozsdamentes felületek megóvása Amikor a készüléket hosszabb ideig nem használja, tisztítsa meg a külső felületeit. A teljes száradást követően, kenje be vékony rétegben vazelin olajjal vagy a kereskedelemben kapható más speciálisan erre a célra alkalmas készítménnyel a készülék külső felületeit. Eltekintve attól, hogy ezek a készítmények egységes, fénylő megjelenést kölcsönöznek, óvják a rozsdamentes felületeket a szennyeződésektől és a nedvességtől, amely szintén rozsdásodást okozhat. Ezek a termékek rendszerint speciális olajok és tisztítószerek keverékéből állnak és többnyire könnyen használható spray dobozokban vásárolhatók meg.

20 DITO - ELECTROLUX INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP 10. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK A berendezésre a vásárlás napjától számított 1 évig teljes körű jótállás vonatkozik. A vásárlás napja a márkakereskedő által kiállított számla dátumával egyezik meg. A számlán ezért világosan fel kell tüntetni az eladó pontos nevét, címét és a kiállítás időpontját. A márkakereskedő által kiállított számlát (vagy annak a hiteles másolatát) együtt kell tartani ezzel a kezelési kézikönyvvel. Mindkét dokumentumot meg kell mutatni a karbantartást vagy a javítást végző szerviz dolgozóinak, bármilyen beavatkozás is történjen a berendezést illetően. A teljes körű jótállás szerint a gyártó (ill. a márkakereskedő) térítésmentes javítást vállal a berendezés bármilyen részegységére, alkatrészére vagy eredetileg szállított tartozékára, azokban az esetekben, amikor bizonyíthatóan a gyártó saját gyártási hibája következtében kerül sor a javításra. A jótállás teljesítésének helyszíne a készülék telepítési helye. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a környezetben, személyekben, állatokban illetve tárgyakban bekövetkezett közvetlen és közvetett károkért vagy személyi sérülésekért, az olyan esetekben, amikor azok, a kezelési kézikönyvben megadott utasítások be nem tartásából, különösképpen pedig a nem megfelelően végzett telepítés, a gondatlan használat és a karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyása miatt következett be. A jótállás nem vonatkozik továbbá a készülék fuvarozása, mozgatása, stb. során keletkezett károkra, és mindazon esetekre, amelyek nem a gyártó érdekkörében okozott hibákra vezethetők vissza. Olyan esetekben, amikor a berendezés javítása nem végezhető el a telepítés helyszínén, és a készüléket el kell szállítani a márkaszerviz vagy esetleg a márkakereskedő telephelyére, a fuvarozási kockázat viselésére a felhasználó kötelezett. Továbbá, bármilyen fuvarozási, átrakási, stb. költség merül fel ezekben az esetekben, úgy azokat szintén a felhasználó köteles megtéríteni. Bármilyen javítás merüljön is fel az 1 éves garanciális időszak alatt, a gyártó nem hosszabbítja meg a garanciális időt.

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 728201 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V HŰTŐSZEKRÉNYEK (TELE- ÉS ÜVEGAJTÓS MODELLEK) ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - HŰTŐSZEKRÉNYEK T A R

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI Eredeti dokumentáció: Ice Maker Manual kézikönyv ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK Nyilvántartási szám: 999 KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS GYÁRTÓ KÉSZÜLÉK CSALÁD HORDOZHATÓ

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ Nyilvántartási szám: 333 HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ ABC, XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal:

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁLCAHEGESZTŐ, TÁLCAZÁRÓ GÉP XYZ MODELLEK. Nyilvántartási szám: 777

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁLCAHEGESZTŐ, TÁLCAZÁRÓ GÉP XYZ MODELLEK. Nyilvántartási szám: 777 Nyilvántartási szám: 777 KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁLCAHEGESZTŐ, TÁLCAZÁRÓ GÉP XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS HU HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS ÜVEGKERÁMIA INDUKCIÓS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVF6EHT48. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVF6EHT48. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVF6EHT48 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700207G V3/0714 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INDUKCIÓS VITROLINE FŐZŐLAPOK KERÁMIA WOK 7320/200 7321/200 7322/200 Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy a FOSTER indukciós kerámialapot választotta. Ahhoz, hogy többet

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 185 1.3 Veszélyforrások... 186 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200270 V1/0413 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 239 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0 KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB 4 8.4 4.9.WE... KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 6 HIBAELHÁRÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁS FIGYELEM! Bármilyen javítás előtt a tűzhelyet le kell választani az elektromos hálózatról! Ha

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A HŰTŐSZEKRÉNY BIZTONSÁGA Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Az útmutatóban a készülék

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN 405056 V1/0513 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 A120406 V5/0713 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

IW 35 105983 V2/0613

IW 35 105983 V2/0613 IW 35 105983 V2/0613 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 S702 100529 V1/0313 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk...

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 100054 V6/0114 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 158 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 700211G Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 238 1.4 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

150320 150310 V1/0815

150320 150310 V1/0815 150320 150310 V1/0815 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 186 1.3 Veszélyforrások... 186 1.4

Részletesebben

BEVEZETÉS VIGYÁZAT! 3. Soha ne emeljük meg a tűzhelyt a sütőajtó fogantyújánál fogva!

BEVEZETÉS VIGYÁZAT! 3. Soha ne emeljük meg a tűzhelyt a sütőajtó fogantyújánál fogva! BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az egyik minőségi termékünket választotta, amely képest a legjobb szolgáltatást nyújtani Önnek. Mielőtt üzembe helyezné és használni kezdené készülékét, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HU TISZTELT VÁSÁRLÓNK Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

Használati útmutató MORA. VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX

Használati útmutató MORA. VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX Használati útmutató MORA VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern beépíthető gázfőzőlap használója lett. Kívánjuk,

Részletesebben

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN 110.135G V1/1012 H A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210 1.2 A szimbólumok

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás

Részletesebben

ED 110310 110314 110320 110322

ED 110310 110314 110320 110322 ED 110310 110314 110320 110322 GL 110170 110171 110172 110173 110174 110175 110176 110178 110179 200276 Original-Bedienungsanleitung V1/0915 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 288 1.1 Biztonsági előírások...

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

CI-4 LS NAT ID-4 LS X NAT ID-5 LS X NAT. Beépíthető főzőlap. Felszerelés Használat Karbantartás

CI-4 LS NAT ID-4 LS X NAT ID-5 LS X NAT. Beépíthető főzőlap. Felszerelés Használat Karbantartás CI-4 LS NAT ID-4 LS X NAT ID-5 LS X NAT Beépíthető főzőlap Felszerelés Használat Karbantartás Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy készülékünket választotta, és sok szerencsét kívánunk a választáshoz. Ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HAJSZÁRÍTÓ TÍPUS: SP-120 SP-121-A SP-1600 SP-1800

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HAJSZÁRÍTÓ TÍPUS: SP-120 SP-121-A SP-1600 SP-1800 HASZNÁLATI UTASÍTÁS HAJSZÁRÍTÓ TÍPUS: SP-120 SP-121-A SP-1600 SP-1800 N.I.F. F-20.020.517-B. Sant Andrés, n 18 - Apartado 49-20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) SPANYOLORSZÁG 1. LEÍRÁS (1. ábra) A. Szárító B.

Részletesebben

KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ minibar RH 131 RH 141 Tipus: MF20-60 KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HU 207.5184.86 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kezelési tájékoztatót. Ha a hűtőkészüléket a későbbiekben

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV ÁTADÓ RENDSZERŰ MOSOGATÓGÉPEK ..HTA(WS) TÍPUSÚ MODELLEK 1/24

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV ÁTADÓ RENDSZERŰ MOSOGATÓGÉPEK ..HTA(WS) TÍPUSÚ MODELLEK 1/24 TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI 1 EDITION: 1, 09.2008 DOC No.: 5956.65G.00 KEZELÉSI KÉZIKÖNYV ÁTADÓ RENDSZERŰ MOSOGATÓGÉPEK..HTA(WS) TÍPUSÚ MODELLEK 1/24 TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI 2 EDITION: 1, 10.2008

Részletesebben

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 187 1.3 Rendeltetésszerű használat... 188 2. Általános

Részletesebben

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében Használati útmutató Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében kérjük szigorúan kövesse az útmutatóban

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás Beépíthet indukciós üvegkerámia fzlap Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

Mikrohullámú sütő. Tisztelt Vásárlónk. Használati utasítás

Mikrohullámú sütő. Tisztelt Vásárlónk. Használati utasítás Mikrohullámú sütő H Tisztelt Vásárlónk Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Páraelszívó EFA 9673 1 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux cég célja az, hogy olyan minőségi termékek

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 1 HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta a gáztűzhelyek új típusába tartozó készülékünket. A következő információk a segítségére lesznek abban, hogy megismerje

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700300 V2/0614 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

Kerámia főzőlap. Beszerelési és használati utasítás MODELL: MC-HF645

Kerámia főzőlap. Beszerelési és használati utasítás MODELL: MC-HF645 Kerámia főzőlap Beszerelési és használati utasítás MODELL: MC-HF645 Gratulálunk az új kerámia főzőlap megvásárlásához. Kérjük, szánjon időt a használati utasítás elolvasására, hogy megtudhassa, hogyan

Részletesebben

NÉHÁNY HASZNOS ÉS FONTOS INFORMÁCIÓ A TŰZHELY VEZÉRLŐPANELJE

NÉHÁNY HASZNOS ÉS FONTOS INFORMÁCIÓ A TŰZHELY VEZÉRLŐPANELJE HU Tisztelt vásárló, Ön megvásárolta termékcsaládunk egyik kitűnő készülékét. Kívánjuk, hogy termékünk sokáig gond nélkül szolgálja Önt. Kérjük, hogy saját érdekében tartsa be az ezen használati utasításban

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a MORA termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C65 BRC4C66 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,

Részletesebben

BENSON. PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó. Használati gépkönyv és kezelési utasítás.

BENSON. PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó. Használati gépkönyv és kezelési utasítás. BENSON PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó Benson Használati gépkönyv és kezelési utasítás AC Works Kft. 1044 Budapest Frangepán u. 16. Tel.: 1-785-0390 1

Részletesebben

A FŐZŐFELÜLET HASZNÁLATA ELŐTT

A FŐZŐFELÜLET HASZNÁLATA ELŐTT HASZNÁLATI UTASÍTÁS A FŐZŐFELÜLET HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS VEVŐSZOLGÁLAT BESZERELÉS ELEKTROMOS

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HU TISZTELT VÁSÁRLÓNK Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ TMW 22 BI-S, BI-T 1 A használati útmutatóhoz Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL_OM_FM_2014-03-10 1

Részletesebben

MEGJEGYZÉS ENGEDÉLY SZÁM: MORA 3430: D 0663 C 111 MORA 3430: D 0663 C 111

MEGJEGYZÉS ENGEDÉLY SZÁM: MORA 3430: D 0663 C 111 MORA 3430: D 0663 C 111 Tisztelt vásárló, MORA termék megvásárlásával Ön egy korszerű elektromos tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy készülékünk sokáig gond nélkül szolgálja Önt. Mivel kezelése bizonyos alapelvek betartását

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen tanulmányozza

Részletesebben

IV-36 300314 V4/0914

IV-36 300314 V4/0914 IV-36 300314 V4/0914 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 158 1.1 Használati

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IR/IB 64 A készülék kialakítása: beépíthetõ Fõzõmezõk teljesítménye: (kw) 7,1 1. Fõzõmezõ: jobb elsõ 1,4

Részletesebben

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu Beépített sütő ZOB 654 Használati- és beépítési útmutatások Tartalomjegyzék Első használat 4 A készülék bemutatása 5 Elektromos sütő 6 Hasznos tanácsok 8 Sütési táblázat tészták- és húsok sütéséhez 0 Hagyományos

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK ÜZEMBE HELYEZÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE RENDSZERES KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-183LCD. Minőségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-183LCD. Minőségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-183LCD TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú elektronikai készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el!

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! FELCO 800 30 22 29 20 19 mm 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 in.

Részletesebben

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2015/07) HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu Gázfőzőlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÓ Modell EHG 30215 35689-5702 HU Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer

Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer TOSHIBA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Vezetékes távirányító RBC-AMT31E Beltéri egységek Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer 4 utas kazettás típus MMU-AP0091H, AP0121H, AP0151H, AP0181H, AP0241H,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-37.130K Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 45 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI JELZÉSEK... 47 2 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 48 3 A BORHŰTŐ RÉSZEI...

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai szagelszívókhoz

Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai szagelszívókhoz Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai szagelszívókhoz 2 P 2 4 2 4 2 4 P2 2 4 2 P 2 4 P4 2 2 2 24 25 P5 2 i 4 5 P6 2 4 5 6 P7 4 HU DEKORATÍV KONYHAI ELSZÍVÓ Tisztelt Vásárló! Köszönjük,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER GRILLSÜTŐ TOS-3510. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER GRILLSÜTŐ TOS-3510. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER GRILLSÜTŐ TOS-3510 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

110.711 110.712 V2/0712

110.711 110.712 V2/0712 110.711 110.712 V2/0712 110.709 110.710 V2/0712 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4

Részletesebben

PDH-A TÍPUSÚ ELEKTROMOS LÁNCEMELŐ KEZELŐI-, KARBANTARTÓI UTASÍTÁS

PDH-A TÍPUSÚ ELEKTROMOS LÁNCEMELŐ KEZELŐI-, KARBANTARTÓI UTASÍTÁS PDH-A TÍPUSÚ ELEKTROMOS LÁNCEMELŐ KEZELŐI-, KARBANTARTÓI UTASÍTÁS Figyelmeztetés: A berendezést csak gyakorlattal rendelkező emelőgép karbantartó, - szerelő szerelheti, üzemeltetheti vagy tarthatja karban,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beépített főzőfelület

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beépített főzőfelület HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beépített főzőfelület EHE 320 Figyelmeztetések és fontos útmutatások Beüzemelés Az itt leírt figyelmeztetések az Ön és az Önnel lakók biztonságát szolgálják. Mielőtt csatlakoztatja

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató Hőszivattyú medencékhez használati útmutató (AQUASHOP PIONEER TH(C)P07L TH(C)P28L típusokhoz) TH(C)P07L TH(C)P28L Úszómedence hőszivattyú I Bevezető Tartalomjegyzék I Bevezető 2 Biztonsági óvintézkedések

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A. INTERNET: www.uni-max.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A. INTERNET: www.uni-max.hu Termék: AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A Típus: 446500 Gyártás dátuma: Eladás dátuma, pecsét, aláírás: GARANCIAKÁRTYA??? 1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Szerelési, használati és karbantartási útmutató Adiabatikus, evaporatív hűtőberendezés PTB 100 típusú, mobil készülék Szerelési, használati és karbantartási útmutató 2013.09.02. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4

Részletesebben

IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213

IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213 IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Akkumulátoros csavarbehajtó gép

Akkumulátoros csavarbehajtó gép Akkumulátoros csavarbehajtó gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS BFT040F BFT080F BFT122F BFT123F 2 3 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Blokkakkumulátor 2. Gomb 3. Piros rész 4. Jelzőlámpa 5. Akkumulátorkapacitás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben