HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS"

Átírás

1 HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság Bevezetés Jelzések az Automower fûnyírón Jelzések a használati utasításban Biztonsági utasítások Ismerkedés a géppel Az Automower részei Az Automower mûködése Egy Automower több kertben Telepítés Elõkészítés A hurokgenerátor/töltõ telepítése Az akkumulátor feltöltése A határolóvezeték telepítése A határolóvezeték csatlakoztatása A telepítés ellenõrzése Kapcsolat létesítése az Automower és a hurokgenerátor/töltõ között Használat Az Automower elindítása Az Automower leállítása Újraindítás Az Automower kikapcsolása Az idõmérõ használata A vágási magasság beállítása A PIN kód módosítása Töltés és tárolás két fûnyírás között Hangjelzés A vezérlõpanel Választógombok Számgombok Fõkapcsoló Jelzõlámpák Telepítési példa Karbantartás Akkumulátor Téli tárolás Szerviz Tisztítás Késcsere Hibaelhárítás Hibaüzenetek Hibajelenségek Mûszaki adatok Környezetvédelemi információ EU megfelelõségi nyilatkozat magyar 3

3 TARTALOMJEGYZÉK A Husqvarna AB folyamatosan dolgozik termékei továbbfejlesztésén, és ezért fenntartja a jogot arra, hogy többek között a termékek formáján, külsején és mûködésén elõzetes tájékoztatás nélkül változtasson. A jelen használati utasítás a fûnyíró 2.6x verziószámú vezérlõprogramján alapul. 4 magyar

4 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG 1. Bevezetés és biztonság 1.1 Bevezetés Gratulálunk, hogy ilyen kitûnõ minõségû terméket vásárolt. A Husqvarna Automower berendezéssel akkor érheti el a legjobb eredményt, ha jól ismeri a mûködését. Ebben a használati utasításban fontos tudnivalók találhatók a fûnyíróról, annak telepítésérõl és használatáról. A kézikönyv használatának megkönnyítésére a következõ szedéseket alkalmazzuk: A dõlt betûkkel szedett szöveg hivatkozás a használati utasítás egy másik részére. A félkövér szedés a fûnyíró billentyûzetének gombjait jelöli. A NAGYBETÛS, dõlt szedésû részek a fõkapcsoló helyzetére és a fûnyíró különbözõ üzemmódjaira vonatkoznak. FONTOS TUDNIVALÓK Az Automower használata elõtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. VIGYÁZAT Helytelen használat esetén az Automower veszélyes lehet. magyar 5

5 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG 1.2 Jelzések az Automower fûnyírón Az itt ismertetett jelzések a fûnyírón láthatók. Alaposan ismerkedjen meg velük és jelentésükkel. Az Automower használata elõtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A fûnyíró biztonságos és hatékony használata érdekében gondosan szem elõtt kell tartani a használati utasításban olvasható figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat. Az Automower indításához ON (bekapcsolt) helyzetbe kell állítani a fõkapcsolót, és meg kell adni a megfelelõ PIN kódot. Az ellenõrzési és karbantartási mûveletek során a fõkapcsolónak mindig OFF (kikapcsolt) helyzetben kell lennie. Tartsa távol kezét és lábát a forgó késektõl. Soha ne nyúljon, illetve ne helyezze lábát a gép burkolatának közelébe vagy az alá, amikor az Automower mûködésben van. Ne üljön fel a fûnyíróra. A környezet zajszennyezése megfelel az Európai Közösség irányelvének. A gép zajkibocsátása a Mûszaki adatok címû fejezetben és a címkén szerepel. A termék megfelel az EU vonatkozó irányelveinek. A leselejtezett terméket le kell adni a megfelelõ újrahasznosítási gyûjtõhelyen. 6 magyar

6 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG 1.3 Jelzések a használati utasításban Az itt ismertetett jelzések a használati utasításban találhatók. Alaposan ismerkedjen meg velük és jelentésükkel. Az ellenõrzési és karbantartási mûveletek során a fõkapcsolónak mindig OFF (kikapcsolt) helyzetben kell lennie. Viseljen mindig védõkesztyût, amikor a fûnyíró alvázával dolgozik. Az Automower tisztításához ne használjon nagynyomású vízsugarat, de még csak folyóvizet sem. Figyelmeztetõ keret, amely személyi sérülés veszélyét jelzi, különösen az utasítások be nem tartása esetén. VIGYÁZAT Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Tájékoztató keret, amely anyagi kár veszélyét jelzi, különösen az utasítások be nem tartása esetén. Abban az esetben is ilyen keret látható, ha fennáll a felhasználói hiba veszélye. FONTOS TUDNIVALÓK Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. magyar 7

7 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG 1.4 Biztonsági utasítások Használat Mielõtt az Automower fûnyírót használatba veszi, olvassa el figyelmesen a használati utasítást. Az Automower eredeti kialakatásán tilos változtatni. Mindennemû módosítás csak saját felelõsségre végezhetõ. Gondoskodjon róla, hogy a fûben ne legyenek kövek, ágak, szerszámok, játékok és egyéb olyan tárgyak, amelyek kárt tehetnek a fûnyíró késében, és a gép leállását okozhatják. Az Automower indítása az útmutatás alapján történjen. Állítsa a fõkapcsolót ON (bekapcsolt) helyzetbe, és kezét, lábát húzza el a forgó kések közelébõl. Soha ne nyúljon a fûnyíró alá, és soha ne nyújtsa oda a lábát. Amikor a fõkapcsoló ON (bekapcsolt) helyzetben van, semmiképp se emelje fel vagy helyezze át a fûnyírót. Soha ne emelje fel vagy helyezze át a mûködésben lévõ fûnyírót. Ne engedje, hogy olyan személy használja a fûnyírót, aki nem ismeri annak mûködését és viselkedését. Soha ne használja a fûnyírót, ha emberek különösen gyerekek vagy állatok vannak a közvetlen közelében. Semmilyen tárgyat ne helyezzen az Automower tetejére. Soha ne engedélyezze az Automower használatát sérült késtárcsával vagy burkolattal. A fûnyíró sérült késsel, csavarokkal, anyákkal vagy kábelekkel sem használható. Ne használja a fûnyírót, ha nem mûködik a fõkapcsoló. Ha nem kívánja használni a fûnyírót, mindig kapcsolja ki azt a fõkapcsolóval. Az Automower indításához ON (bekapcsolt) helyzetbe kell állítani a fõkapcsolót, és meg kell adni a megfelelõ PIN kódot. A Husqvarna AB nem garantálja a teljes kompatibilitást az Automower és az egyéb típusú vezeték nélküli rendszerek, úgymint távvezérlõk, rádióadók, villamos kerítések és hasonlók között. 8 magyar

8 1. BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG Szállítás Az Automower nagyobb távolságra történõ szállításához a gép eredeti csomagolását kell használni. Biztonságos mozgás a munkaterületen és onnan kifelé: 1. Ha át szeretné helyezni a fûnyírót, állítsa a fõkapcsolót OFF (kikapcsolt) helyzetbe. 2. Vigye a fûnyírót a kívánt helyre, a hátulján lévõ fogantyúnál fogva. Úgy tartsa a fûnyírót, hogy a késtárcsa kifelé nézzen, ne Ön felé. Karbantartás VIGYÁZAT Ha a tetejére fekteti a fûnyírót, a fõkapcsolónak feltétlenül OFF (kikapcsolt) helyzetben kell lennie. A fõkapcsolónak a fûnyíró alvázán végzett mindenfajta munka (pl. tisztítás, késcsere) során OFF (kikapcsolt) helyzetben kell lennie. Hetente vizsgálja meg a fûnyírót, és cserélje ki az esetleges sérült vagy elhasználódott alkatrészeket. Különösen azt ellenõrizze, hogy nem sérült-e a késtárcsa és a kések. Ha késcsere szükséges, akkor egyszerre cserélje az összes kést és csavart, hogy a forgó alkatrészek ki legyenek egyensúlyozva, lásd 7. Karbantartás (38. oldal). magyar 9

9 2. Ismerkedés a géppel 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL Ebben a fejezetben olyan információk találhatók, amelyekkel a gép telepítésének tervezésekor tisztában kell lenni. Az Husqvarna Automower telepítéséhez három fõ alkotóegység szükséges: Az Automower robotfûnyíró, amely szabálytalan minta alapján haladva nyírja a füvet. A fûnyíró karbantartást nem igénylõ akkumulátorral mûködik. Hurokgenerátor/töltõ. A hurokgenerátor/töltõ két feladatot lát el: Vezérlõjeleket küld a határolóvezetékbe. Tölti az Automower akkumulátorát. A hurokgenerátort/töltõt integrált tápkábele segítségével 230 V-os aljzathoz kell csatlakoztatni. A készülék egy 2 méteres kisfeszültségû kábellel csatlakoztatható a fûnyíróhoz. Vezeték az Automower munkaterületének körbekerítésére. A határolóvezetékkel körbe kell keríteni a gyepet úgy, hogy a vezeték alkotta hurkon kívül maradjanak mindazon objektumok és növények, amelyek területére a fûnyíró nem mehet be. A termékhez 150 méteres vezeték tartozik. Ha ez nem elegendõ, további vezetéket vásárolhat csatlakozóval, és összekapcsolhatja azt a meglévõ vezetékkel. 10 magyar

10 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL 2.1 Az Automower részei Az ábrán látható számok a következõket jelölik: 1. A vágásimagasság-szabályozó fedele 2. A vágásimagasság-szabályozó fedelének kioldógombja 3. Elsõ kerék 4. Meghajtókerék 5. Burkolat 6. Leállítógomb 7. Jelzõlámpák 8. Billentyûzet 9. Fõkapcsoló 10. Fogantyú 11. Töltõcsatlakozó 12. Vázszekrény (elektronika, akkumulátor, motorok) 13. Védõlemez 14. Késtárcsa 15. Hurokvezeték határolásra 16. Határolóvezeték-csatlakozó 17. A határolóvezeték mûködésjelzõ lámpája 18. Hurokgenerátor/töltõ 19. Szegek 20. Hurokvezeték-csatlakozó 21. Mérõléc a határolóvezeték lefektetésének megkönnyítéséhez 22. Forrasztás nélküli csatoló a hurokvezetékhez 23. Használati utasítás magyar 11

11 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL 2.2 Az Automower mûködése Kapacitás Az Automower használata legfeljebb 500 m 2 -es gyepfelületen ajánlott. A fûnyíróval ellátható munkaterület mérete a használat mértékétõl függ. Minél nagyobb a gyepfelület, annál több alkalommal használható hetente az Automower. Hogy a gép milyen méretû területen végzi el egy óra alatt a fûnyírást, az elsõsorban a kések állapotától, valamint a fû típusától, növekedési sebességétõl és nedvességétõl függ. A kert alakja is lényeges. Ha a kertet fõként összefüggõ gyepfelületek alkotják, akkor az Automower nagyobb hatékonysággal tud dolgozni, ellentétben az olyan kertekkel, ahol a kis füves részeket fák, virágágyak, utak választják el egymástól. A megfelelõ fûnyíráshoz az Automower heti többszöri használata szükséges. Ha a munka megkezdésekor a fû túl magas, az eredmény nem lesz megfelelõ. Nem tanácsos azonban az Automower túlságosan gyakori használata sem. A túl gyakori fûnyírás eredményeképpen a fû olyan lesz, mintha letaposták volna. A fûnyíró használatának gyakoriságát és idõtartamát többek között a gyepfelület alakja, a fû magassága és a kések állapota határozza meg. 300 m 2 méretû gyepfelület esetén javasolt az Automower robotfûnyírót heti három alkalommal elõvenni. Használja a fûnyírót a saját kertének megfelelõen. A nyírási és a töltési idõ egyebek mellett a környezeti hõmérséklettõl függ. 25 C-os hõmérsékletig a teljesen feltöltött Automower körülbelül 2-3 órán át tud füvet nyírni, az akkumulátor korától és a fû vastagságától függõen. Az akkumulátor teljes feltöltése 4-5 órát vesz igénybe. 25 C-os hõmérséklet fölött a fûnyírás idõtartama fokozatosan csökken. A nyírási idõ szükség esetén további akkumulátor telepítésével meghosszabbítható. A gép így 4-6 órán át képes dolgozni, a teljes feltöltés idõtartama pedig 5-7 órára növekszik. További tájékoztatással a szakkereskedõ szolgálhat. 12 magyar

12 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL A fûnyírás technikája Az Automower által használt fûnyírási rendszer hatékony és energiatakarékos elven alapul. A megszokott fûnyírókkal ellentétben az Automower valóban vágja, nem pedig roncsolja a füvet. A fûnyírót száraz idõben érdemes használni, így érhetõ el vele a legjobb eredmény. Az Automower szükség esetén esõben is használható, a nedves fû azonban könnyen felhalmozódhat a fûnyíróra rakódva, illetve nagyobb a veszélye, hogy a gép megcsúszik a meredek lejtõkön. A meghajtókerekek tisztán tartásához a jó tapadás érdekében használjon Automower keréktisztító kefét ( ). Ha villámlás fenyeget, húzza ki a 230 V-os dugaszt. Optimális fûnyírás csak jó állapotban lévõ késekkel végezhetõ. Annak érdekében, hogy a kések a lehetõ leghosszabb ideig megõrizzék élességüket, fontos a gyepfelületrõl eltakarítani az ágakat, kis köveket és egyéb tárgyakat. magyar 13

13 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL Munkamódszer Az Automower automatikusan nyírja a füvet. Az akkumulátor lemerülésekor a fûnyíró megáll a gyepen. Ezután a hurokgenerátor/töltõ készülékhez kell vinni, és fel kell tölteni. Ha a Automower akadályba ütközik, akkor rövid tolatás után új irányt választ. Az Automower két érzékelõje (egy elöl, egy hátul) érzékeli, ha a fûnyíró megközelíti a határolóvezetéket. Az Automower legfeljebb 27 centiméterrel fut túl a határolóvezetéken, majd elfordul. Az Automower tetején található STOP gomb elsõsorban a mûködésben lévõ fûnyíró leállítására szolgál. A STOP gomb megnyomása esetén felnyílik a vezérlõpanelt eltakaró fedél. Amíg a fedél nyitva van, a STOP gomb lenyomott állapotban marad, gátolva a fûnyíró elindítását. Az Automower robotfûnyíró a tetején lévõ vezérlõpanel segítségével indítható el. A vezérlõpanel fedelét a STOP gomb megnyomásával nyithatja fel. Választani kell és meg kell adni egy négyjegyû PIN kódot, de elõzõleg ON (bekapcsolt) helyzetbe kell állítani a fõkapcsolót (31. oldal). A továbbaikban a fûnyíró minden indításakor ezt a választott PIN kódot kelkl megadni. Ha 20 másodpercen belül nem indítja be a fûnyírót, újra meg kell adni a PIN kódot. A PIN megadása után a fûnyíró beindításához tolja a helyére a fedelet. Az Automower energiamegtakarítás céljából alvó üzemmódba léphet. Ilyenkor a vezérlõpanel valamennyi jelzõlámpája kialszik. Az alvó üzemmód akkor kapcsol be, ha a fûnyírót a STOP gomb megnyomása után 25 percig nem kapcsolják be. Ilyen esetben az Automower aktiválásához kapcsolja ki, majd be a fõkapcsolót. A fûnyíró munka vagy töltés közben bekövetkezõ hiba esetén is alvó üzemmódba kapcsolhat, amennyiben azt nem hárítják el 25 percen belül. Az Automower ezek után a STOP gomb megnyomásával aktiválható. 14 magyar

14 2. ISMERKEDÉS A GÉPPEL Mozgásminta A fûnyíró mozgásmintája szabálytalan, a mozgást maga az Automower határozza meg. A mozgásminták nem ismétlõdnek. A nyírási rendszer azt jelenti, hogy a gép egyenletesen, nyírási vonalak nélkül nyír. 2.3 Egy Automower több kertben Egyazon Automower több kertben is használható, de mindegyik kertben külön hurokgenerátor/töltõ és határolóvezeték szükséges. További tájékoztatással a szakkereskedõ szolgálhat. magyar 15

15 3. TELEPÍTÉS 3. Telepítés Ez a fejezet a Husqvarna Automower telepítésével foglalkozik. A telepítés elõtt olvassa el az elõzõ fejezetet: 2. Ismerkedés a géppel. Mielõtt megkezdené a telepítést, a jelen fejezetet is olvassa végig. A telepítés módja kihat az Automower mûködésére. Fontos tehát gondosan megtervezni a telepítést. Megkönnyíti a tervezést, ha vázlatot készít a munkaterületrõl, feltüntetve az akadályokat. Így könnyebb átgondolni, milyen lenne a határolóvezeték ideális elhelyezése. Rajzolja be a vázlatra, merre húzza majd a határolóvezetéket. A telepítés a következõ lépésekbõl áll: 3.1 Elõkészítés 3.2 A hurokgenerátor/töltõ telepítése 3.3 Az akkumulátor feltöltése 3.4 A határolóvezeték telepítése 3.5 A határolóvezeték csatlakoztatása 3.6 A telepítés ellenõrzése 3.7 Kapcsolat létesítése az Automower és a hurokgenerátor/töltõ között Az Automower teljes beindításához az szükséges, hogy csatlakoztatva legyen a hurokgenerátor/töltõ és a határolóvezeték, és a fûnyíró kapcsolatban legyen a hurokgenerátor/töltõ készülékkel. Ha a határolóvezeték teljes telepítése nélkül szeretné beindítani a gépet, húzhat köré egy ideiglenes rövid hurkot. 3.1 Elõkészítés 1. Ha a munkaterületen 10 cm-nél magasabb a fû, akkor nyírja le hagyományos fûnyíróval, majd takarítsa össze a nyiradékot. 2. A telepítés megkezdése minden lépést figyelmesen olvasson el. 3. Ellenõrizze, minden megvan-e a telepítéshez: A zárójelben szereplõ számok hivatkozások a 11. oldalon található 2.1 Az Automower részei ábrára. Használati utasítás (23) Automower Hurokgenerátor/töltõ (18) Hurokvezeték határolásra (15) Szegek (19) Hurokvezeték-csatlakozó (20) Mérõléc (21) Forrasztás nélküli csatoló a hurokvezetékhez (22) A telepítéshez szükség lesz még egy kalapácsra a szegek beveréséhez a talajba, kombinált fogóra, valamint ásóra, ha a határolóvezetéket a föld alá kívánja rejteni. 16 magyar

16 3. TELEPÍTÉS 3.2 A hurokgenerátor/töltõ telepítése A hurokgenerátor/töltõ készüléket jól szellõzõ, közvetlen napfénytõl védett helyre kell elhelyezni. Az akkumulátort a kímélése érdekében a lehetõ legalacsonyabb környezeti hõmérsékleten kell tölteni. Hasznos továbbá a transzformátort fedett helyen elhelyezni. FONTOS TUDNIVALÓK A hurokgenerátor/töltõ tápkábele nem cserélhetõ. Ha a tápkábel megsérül, a teljes hurokgenerátor/töltõ cserét igényel. A készülék elhelyezésekor vegye figyelembe a hálózati aljzat távolságát. A hurokgenerátort/töltõt 230 V-os aljzathoz kell csatlakoztatni, és a töltéshez a fûnyíró számára is elegendõ helynek kell maradnia. A transzformátor hálózati csatlakoztatásához ajánlott életvédelmi földzárlat-megszakítót használni. Tipp: Ha a fûnyíró helyhiány miatt vagy egyéb okból nem tölthetõ a hurokgenerátor/töltõ közelében, akkor különálló töltõt kell használni. Ez tartozékként megvásárolható. További tájékoztatással a szakkereskedõ szolgálhat. A hurokgenerátor/töltõ telepítése és csatlakoztatása 1. Tegye a hurokgenerátor/töltõ készüléket a megfelelõ helyre. 2. Csatlakoztassa a hurokgenerátor/töltõ tápkábelét egy 230 V-os hálózati aljzathoz. Javasolt életvédelmi földzárlat-megszakítót használni. magyar 17

17 3. TELEPÍTÉS 3.3 Az akkumulátor feltöltése Az Automower fûnyírót feltöltetlen akkumulátorral szállítjuk. A hurokgenerátor/töltõ csatlakoztatása után az akkumulátor feltölthetõ. 1. Állítsa a fõkapcsolót ON (bekapcsolt) helyzetbe, és hagyja nyitva a vezérlõpanel fedelét. 2. Csatlakoztassa a hurokgenerátor/töltõ töltõkábelét a fûnyíró töltõcsatlakozójához. Bekapcsol a zöld Akkumulátor jelzõlámpa. Az akkumulátor teljes feltöltése után a zöld lámpa kialszik, és villogni kezd a sárga. A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése 4-5 órát vesz igénybe. Tipp: Amikor nem használja a fûnyírót, a töltõre csatlakoztatva tarthatja. Ez idõ alatt karbantartó töltés folyik, a fûnyíró így a legközelebbi használat elején teljesen fel lesz töltve. Ez a megoldás a téli tárolás során nem megfelelõ, lásd 7.2 Táli tárolás (38. oldal). FONTOS TUDNIVALÓK Az Automower nem használható, amíg a telepítés be nem fejezõdött. 3.4 A határolóvezeték telepítése A határolóvezeték a következõ módszerek egyikével telepíthetõ: A vezeték szegek segítségével történõ rögzítésével a talajhoz. Javasolt a határolóvezetéket elõször szegekkel rögzíteni, így néhány hetes használat után korrigálni lehet a vezeték vonalát. A vezeték beásásával a talajba. A határolóvezetéket javasolt a föld alatt vezetni, ha szeretné a gyepet gereblyézni. A két módszer szükség esetén ötvözhetõ a határolóvezeték egyik részét a talajba süllyesztve, a másik részét pedig szegekkel rögzítve. A határolóvezeték ideális elhelyezése A határolóvezeték elhelyezésére a következõ szabályok vonatkoznak: A vezetéknek hurkot kell képeznie az Automower munkaterülete körül. Kizárólag az eredeti határolóvezetéket használja. Ennek a minõségi szigeteléssel ellátott vezetéknek olyan a kialakítása, hogy elviselje a talaj nedvességét. A vezeték legfeljebb 350 méter hosszú lehet. 18 magyar

18 3. TELEPÍTÉS A vezeték távolsága a munkaterület minden pontjától legfeljebb 25 méter legyen. A határolóvezetéknek a munkaterület határainak vonalától függõen különbözõ távolságban kell futnia az akadályoktól. Az alábbi ábrán látható, hogyan kell a vezetékkel körbekeríteni a munkaterületet és az akadályokat. A munkaterület határai Ha a munkaterületet egy magas akadály, például fal vagy kerítés határolja, a határolóvezetéket az akadálytól 35 cm-es távolságban kell lefektetni. Ezzel megelõzhetõ, hogy az Automower nekiütközzön az akadálynak, csökkentve a burkolat kopását. 35 cm magyar 19

19 3. TELEPÍTÉS Ha a munkaterület határát egy kisebb árok, például egy virágágy vagy egy kisebb emelkedés, például földpadka (3-5 cm) képezi, akkor a határolóvezeték a határ vonalától 30 cm-es távolságban húzódjon a munkaterületen belül. A kerék így nem fut bele az árokba, illetve nem fut fel a padkára. 30cm Ha a munkaterületet sima út vagy egyéb, a gyepfelülettel azonos szinten lévõ terület szegélyezi, akkor az Automower valamelyest túlfuthat a határon. Ilyenkor a határolóvezetéket a határ vonalától 10 cm-es távolságra helyezzük, a munkaterületen belülre. 10 cm Ha a munkaterületet a gyepfelülettel egy szinten futó, burkolólappal borított sima út osztja ketté, akkor a Automower áthaladhat rajta. Elõnyös lehet a határolóvezetéket a burkolólapok alá fektetni. Ugyancsak jó megoldás a határolóvezetéknek a burkolólapok közötti hézagokban történõ vezetése. Megjegyzés! A fûnyírónak nem szabad kavicsos útra vagy hasonló területre kifutnia, mert megsérülhetnek a kései. FONTOS TUDNIVALÓK Ha a munkaterületet víz, lejtõ vagy szakadék szegélyezi, a határolóvezetéket kerítéssel vagy hasonló megoldással kell helyettesíteni. Ennek legalább 15 cm legyen a magassága. Ezzel biztosítható, hogy az Automower semmiképp ne végezze a munkaterületen kívül. Határok a munkaterületen belül A határolóvezeték segítségével szigeteket képezhet a munkaterületen belül olyan akadályok körül, amelyek rosszul tûrnék az ütközést (pl. virágágy, szökõkút). Húzza a határolóvezetéket a munkaterületre, kerítse körbe vele a kihagyni kívánt részt, majd vezesse vissza ugyanazon a vonalon. Szegek használata esetén az akadály felé és az onnan visszafelé vezetõ úton azonos szegek rögzítsék a vezetéket. Ha a sziget felé és az onnan visszafelé vezetõ határolóvezeték elég közel van egymáshoz, a fûnyíró át tud hajtani a vezeték fölött. Az olyan akadályokat, amelyek elviselik az ütközést (pl. 20 magyar

20 3. TELEPÍTÉS fák vagy 15 cm-nél magasabb bokrok), nem szükséges körbekeríteni a határolóvezetékkel. Ha az Automower nekiütközik egy ilyen akadálynak, másfelé folytatja útját. Ha azonban kíméletesebb és csendesebb módon szeretné használni a fûnyírót, akkor tanácsos a munkaterületen lévõ valamennyi fix objektumot körbekeríteni. Az enyhén emelkedõ akadályokat (pl. sziklák vagy nagy fák földbõl kiemelkedõ gyökerei) körbe kell keríteni vagy el kell távolítani. Az Automower ellenkezõ esetben felkapaszkodhat az ilyen akadályokra, és megsérülhetnek a kései. Ha a fûnyírás a kert alakja miatt egyenetlen, például egy hosszú átjáró miatt, akkor a kert zónákra osztható. Ez a határolóvezeték segítségével történik, lásd a jobb oldali ábrát. Ha a fûnyírót az 1-es zónába helyezik, akkor nem fog nyírni a 2-es zónában, és fordítva. Az egyenletes nyírás érdekében a gépet kézzel kell áthelyezni a zónák között. Lásd még 6. Telepítési példa javasolt telepítés és beállítások (35. oldal). 1-es zóna 30 cm 2-es zóna Másodlagos területek Ha a munkaterület két részét keskeny átjáró köti össze, ahol a határolóvezetékek közötti távolság kisebb, mint 60 cm, akkor javasolt egy másodlagos területet kialakítani Ilyen esetben úgy fektesse le a határolóvezetéket, hogy a másodlagos terület külön szigetet alkosson a fõterületen kívül. A fûnyírót kézzel kell áthelyezni a fõ- és a másodlagos terület között. A másodlagos területeek kialakítására jó megoldás lehet egy külön hurokgenerátor/töltõ és egy további határolóvezeték használata. Hurokgenerátor/töltõ vásárolható tartozézkként. További tájékoztatással a szakkereskedõ szolgálhat. Másodlagos terület Fõterület magyar 21

21 3. TELEPÍTÉS Lejtõk A határolóvezeték lejtõ aljára is telepíthetõ, amennyiben annak dõlésszöge nem haladja meg a 10%-ot. Ne telepítse a határolóvezetéket 10%-osnál meredekebb lejtõ aljára. Ellenkezõ esetben elõfordulhat, hogy az Automower nem tud megfordulni, és képtelen lesz tovább haladni. Ennek a kockázata még nagyobb nedves idõben, mivel a nedves füvön megcsúszhatnak a kerekek. Abban az esetben azonban telepíthetõ a határolóvezeték 10%-osnál meredekebb lejtõ aljára, ha így az Automower ütközését akadályozzuk meg valamilyen akadállyal, például kerítéssel vagy sûrû sövénnyel. A munkaterületen belül a lejtõk legnagyobb meredeksége olyan lehet, hogy az egy méteren belüli szintkülönbség ne legyen nagyobb 35 cm-nél (35%). A meredekebb részeket ki kell zárni a munkaterületbõl a határolóvezeték segítségével. Ha a munkaterület határának lejtése nagyobb, mint 10% (10 cm-nél nagyobb ereszkedés 1 méteres távolságban), akkor a határolóvezetéket úgy kell elhelyezni, hogy a lejtõ kezdetétõl 35 cm-es távolságra legyen, még sík területen. 22 magyar

22 3. TELEPÍTÉS A határolóvezeték lefektetése Húzza ki a határolóvezetéket a munkaterület körül, de egyelõre ne csatlakoztassa a hurokgenerátor/töltõ készülékhez. FONTOS TUDNIVALÓK A fölös vezetéket nem szabad a munkaterület határa mellett összetekerni. Ez megzavarhatja az Automower mûködését. Tipp: A határolóvezeték lefektetésekor segítségére lehet a mellékelt mérõléc, amellyel könnyen meghatározhatja a megfelelõ távolságot a határolóvezeték és a határ, illetve akadály között. Ha a határolóvezetéket szegekkel kívánja rögzíteni: Tipp: Nyírja le a füvet hagyományos fûnyíróval vagy trimmerrel azokon a részeken, ahová a határolóvezetéket fektetni kívánja. Így könnyebb lesz a vezetéket a talaj közelében elhelyezni, és csökken annak a kockázata, hogy a fûnyíró elvágja a vezetéket. A határolóvezetéket közvetlenül a talajra fektesse, és kellõ sûrûségben rögzítse szegekkel (ezek kb. 75 cm-re legyenek egymástól). A vezetéknek mindenütt elég közel kell lennie a talajhoz annak érdekében, hogy a gép el ne vágja, mielõtt a fûgyökerek benõnék. A szegeket kalapáccsal üsse be a talajba. A szegek beverésekor ügyeljen arra, hogy a vezetéket ne érje megterhelés. Ne képezzen a vezetékbõl éles hajlatokat. Ha a határolóvezetéket be kívánja ásni: A vezeték legalább 1 és legfeljebb 20 cm-re legyen a felszíntõl. A határolóvezeték sziget felé és onnan visszafelé haladó szála nem keresztezheti egymást. magyar 23

23 3. TELEPÍTÉS A határolóvezeték elvezetése a hurokgenerátor/töltõ felé A határolóvezeték két végének párhuzamosan, egymás közelében kell futniuk a hurokgenerátor/töltõ felé. Amennyiben a határolóvezeték teljes hossza nem haladja meg a 350 métert, ez a párhuzamosan egymás mellett haladó rész bármilyen hosszúságó lehet. A hurokgenerátor/töltõ például helyet kaphat a házban, a határolóvezeték pedig egy ablakon keresztül futhat ki a kertbe. FONTOS TUDNIVALÓK Nagyon fontos, hogy a határolóvezetéknek a hurokgenerátor/töltõ felé futó két szála ne keresztezze egymást. A határolóvezeték meghosszabbítása Ha a határolóvezeték nem elég hosszú, és meg kell hosszabbítani, erre a célra eredeti forrasztás nélküli csatolót használjon. Ez a vízálló eszköz megbízható elektromos csatlakozást biztosít. Meghosszabbítás: Helyezze a két kábelvéget a csatolóba. Teljesen nyomja le a csatlakozó tetején található gombot. Fogót vagy hasonló eszközt használjon, mert kézzel nehéz lenyomni a csatlakozó gombját. FONTOS TUDNIVALÓK Összesodrás vagy sorkapocs és szigetelõszalag használata nem megfelelõ az összekötéshez. A vezetõk a talajnedvesség miatt oxidálódnak, és ez egy idõ után az áramkör megszakadásához vezet. 24 magyar

24 3. TELEPÍTÉS 3.5 A határolóvezeték csatlakoztatása Csatlakoztassa a határolóvezetéket és hurokgenerátor/töltõ készülékhez: 1. Helyezze a kábelvégeket a csatlakozóba: Nyissa ki a csatlakozót. Helyezze a vezetéket a csatlakozó befogójába. 2. Nyomja össze a csatlakozót egy fogó segítségével. Kattanást kell hallania. 3. A határolóvezeték fölös részét vágja le. A vezetéket 1-2 cm-rel az adott csatlakozón túl vágja el. magyar 25

25 3. TELEPÍTÉS 4. Erõsítse a csatlakozót a hurokgenerátor/töltõ érintkezõcsapjára. 3.6 A telepítés ellenõrzése Ellenõrizze a hurokjelet nézze meg, milyen jelzést ad a hurokgenerátor/töltõ zöld LED-je. Folyamatosan világít = a jel rendben van. 2 másodpercenként villan egyet = szakadás a hurokban, nincs jel. 2 másodperceként villan kettõt = gyenge jel. Lehet, hogy a határolóvezeték hossza meghaladja a 350 métert, vagy sérült a kábel. Ha a fûnyíró mûködik, akkor ez nem jelent problémát. 3.7 Kapcsolat létesítése az Automower és a hurokgenerátor/töltõ között 1. Csatlakoztassa a hurokgenerátor/töltõ töltõkábelét a fûnyíró töltõcsatlakozójához. A fûnyíró legfeljebb két méteres távolságban lehet a munkaterület határolóvezetékétõl, és a hurokgenerátor/töltõ készüléket csatlakoztatni kell az elektromos hálózatra. 2. Nyissa fel a vezérlõpanel fedelét a STOP gomb megnyomásával. A fõkapcsolót állítsa ON (bekapcsolt) helyzetbe. 2 m 26 magyar

26 3. TELEPÍTÉS 3. Ekkor villogni kezd a sárga PIN jelzõlámpa. 4. Válasszon egy négyjegyû PIN kódot, és írja be azt. A 0000 kivételével bármilyen kombináció megfelel. 5. Nyomja meg a YES gombot. 6. Erõsítse meg a választott PIN kódot annak újbóli beírásával. 7. Nyomja meg a YES gombot. 8. Baloldalt egyet villan, majd kialszik a sárga PIN jelzõlámpa. A PIN kód kiválasztása után kapcsolat alakul ki a fûnyíró és a hurokgenerátor/töltõ között, és használatba vehetõ a fûnyíró. magyar 27

27 4. HASZNÁLAT 4. Használat 4.1 Az Automower elindítása VIGYÁZAT Az Automower elindítása elõtt olvassa el a biztonsági utasításokat. VIGYÁZAT Tartsa távol kezét és lábát a forgó késektõl. Soha ne nyúljon, illetve ne helyezze lábát a gép burkolatának közelébe vagy az alá, amikor a motor mûködésben van. 1. Nyissa fel a Husqvarna Automower vezérlõpaneljének fedelét a STOP gomb megnyomásával. 2. A fõkapcsolót állítsa ON (bekapcsolt) helyzetbe. 3. Adja meg a PIN kódot, és nyomja meg a YES gombot. 4. Csukja be a fedelet. A késtárcsa indulását 5 sípolás jelzi, melyek 2 másodpercig hallhatók. 4.2 Az Automower leállítása 1. Nyomja meg a STOP gombot. Az Automower megáll, leáll a kés motorja, és kinyílik a vezérlõpanel fedele. 28 magyar

28 4. HASZNÁLAT 4.3 Újraindítás Indítás: 1. Adja meg a PIN kódot. 2. Nyomja meg a YES gombot. 3. Csukja be a vezérlõpanel fedelét. 4.4 Az Automower kikapcsolása 1. Nyomja meg a STOP gombot. 2. A fõkapcsolót állítsa OFF (kikapcsolt) helyzetbe. Ha az Automower karbantartására készül, vagy ki szeretné vinni a munkaterületrõl, mindig kapcsolja ki a fõkapcsoló segítségével. 4.5 Az idõmérõ használata Az optimális eredmény érdekébe ne nyírja a füvet túlságosan hosszan. A fû lelapításának megelõzése és az Automower maximális élettartamának biztosítása érdekében használja az idõmérõ funkciót. Az idõmérõ funkcióval beállítható hogy a gép 1, 2, 3 óráig vagy a lehetõ leghosszabb ideig nyírja a füvet. Ez a lehetõség különösen hasznos kis területek esetén, ahol nincs szükség az Automower teljes kapacitásának kihasználására. Az idõmérõ beállítása: 1. Adja meg a PIN kódot, és nyomja meg a YES gombot. 2. Tartsa nyomva két másodpercig az 1, 2 vagy 3 gombot, attól függõen, hogy egy-, két- vagy háromórás mûködésre kívánja beállítani a fûnyírót. 3. A beállítás nyugtázásaként két sípolás hallható, és a PIN kód lámpája kialszik. A lámpa a számgomb felengedése után kapcsol be ismét másodpercen belül csukja be a fedelet, ellenkezõ esetben a gép nem menti a beállított idõtartamot. Az idõmérõ beállítása ezenkívül a STOP gomb megnyomásakor is törlõdik. magyar 29

29 4. HASZNÁLAT 4.6 A vágási magasság beállítása A vágási magasság a MIN (2 cm) és a MAX (6 cm) érték között változtatható. Magas fû nyírását érdemes MAX beállítással kezdeni. Rövidebb fû esetén fokozatosan csökkentheti a vágási magasságot. A vágási magasság beállítása: 1. Nyomja meg a STOP gombot a fûnyíró leállításához. 2. Nyissa ki a vágásimagasság-szabályozó fedelét: Nyomja le a kioldógombot, és nyissa ki a fedelet. 3. Fordítsa a gombot a kívánt helyzetbe. A kiválasztott magasságot a gombnak az a jelzése adja meg, amelyre a burkolaton lévõ nyíl mutat. A vágási magasság növeléséhez az óramutató járásával egyezõ irányba forgassa a gombot. Ha csökkenteni szeretné a vágási magasságot, akkor a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa. 4. Csukja be a fedelet. A kioldógombnak a helyére kell pattannia. 30 magyar

30 4. HASZNÁLAT 4.7 A PIN kód módosítása A fûnyíró PIN kódjának módosítása: 1. Csatlakoztassa a hurokgenerátor/töltõ töltõkábelét a fûnyíró töltõcsatlakozójához. A fûnyíró legfeljebb két méteres távolságban lehet a munkaterület határolóvezetékétõl, és a hurokgenerátor/töltõ készüléket csatlakoztatni kell az elektromos hálózatra. 2. Nyissa fel a vezérlõpanel fedelét a STOP gomb megnyomásával. A fõkapcsolót állítsa ON (bekapcsolt) helyzetbe. 3. Adja meg az aktuális PIN kódot, és nyomja meg a YES gombot. 4. A sárga PIN jelzõlámpa folyamatos fénnyel világít. 5. Tartsa nyomva 2 másodpercig a vezérlõpanel 8 számgombját. 6. Ekkor a sárga PIN jelzõlámpa villogni kezd. 2 m 7. Válasszon egy új négyjegyû PIN kódot, és írja be azt. A 0000 kivételével bármilyen kombináció megfelel. 8. Nyomja meg a YES gombot. 9. Erõsítse meg a választott PIN kódot annak újbóli beírásával. 10. Nyomja meg a YES gombot. 11. A sárga PIN jelzõlámpa folyamatos fénnyel világít. 4.8 Töltés és tárolás két fûnyírás között Ha az Automower töltést igényel, akkor leáll, és villogni kezd a zöld jelzõlámpája. A fûnyíró töltése: 1. Állítsa a fõkapcsolót ON (bekapcsolt) helyzetbe, és hagyja nyitva a vezérlõpanel fedelét. 2. Csatlakoztassa a hurokgenerátor/töltõ töltõkábelét a fûnyíró töltõcsatlakozójához. Bekapcsol a zöld Akkumulátor jelzõlámpa. Az akkumulátor teljes feltöltése után a zöld lámpa kialszik, és villogni kezd a sárga. A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése 4-5 órát vesz igénybe. Helyet takaríthat meg, ha töltéskor vagy tároláskor Automower fali tartó ( ) segítségével a falra akasztja a fûnyírót. magyar 31

31 4. HASZNÁLAT 4.9 Hangjelzés A fûnyíró az alábbi ismertetett hangokkal jelzi üzemállapotát, valamint minden bevitelt. Hangjelzés Jelentés 5 sípolás 2 másodpercig Indul a késtárcsa. Rövid kattanó hang. Egy hosszú sípolás A billentyûzet valamelyik gombjának megnyomását jelzi. Késtárcsa blokkolva. Helytelen bevitel. Töltés megszakítva. Rövid kettõs sípolás. Helyes bevitel. Indul a töltés. 32 magyar

32 5. A vezérlõpanel A Husqvarna Automower vezérlõpaneljét jelzõlámpák és egy billenyûzet alkotja. Minden bevitel a gombok segítségével történik, és a felhasználónak a jelzõlámpák adnak tájékoztatást. 5. A VEZÉRLÕPANEL A vezérlõpanelen három gombcsoport található: választógombok, számgombok és fõkapcsoló, valamint a jelzõlámpák. 5.1 Választógombok 1. Visszavonás: 2. A gomb megnyomásával elvetheti a folyamatban lévõ bevitelt, illetve hibaüzenet esetén alaphelyzetbe állíthatja a fûnyírót. 3. YES: A gomb megnyomásával megerõsítheti a megadott PIN kódot Számgombok 4. E gombokkal adhatja meg a PIN kódot. Emellett speciális parancs megadására is alkalmasak: lásd 4.6 A PIN kód módosítása (31. oldal). magyar 33

33 5. A VEZÉRLÕPANEL 5.3 Fõkapcsoló 5. Az Automower indításához állítsa a fõkapcsolót ON (bekapcsolt) helyzetbe. Amikor nem használja a fûnyírót, vagy ha a késtárcsával szeretne valamilyen mûveletet végezni, akkor állítsa a fõkapcsolót OFF (kikapcsolt) helyzetbe. Amikor a fõkapcsoló OFF helyzetben áll, nem indíthatók be a motorjai Jelzõlámpák A jelzõlámpák a fûnyíró állapotáról adnak tájékoztatást. Amikor egyik lámpa sem világít, a gép alvó állapotban van. Ilyen esetben a fûnyíró újbóli aktiválásához kapcsolja ki, majd be a fõkapcsolót. 6. PIN kód: Folyamatos fénnyel világít: Megadták a PIN kódot, és a fûnyíró készen áll az indításra. Az indításhoz csukja be a fedelet. Villog: Nincs megadva a PIN. Adja meg a PIN kódot a számgombok segítségével, és nyomja meg a YES gombot. 7. Akkumulátor: Nem világít: Az akkumulátor töltése elegendõ a fûnyíráshoz, és pillanatnyilag nem folyik a töltés. Folyamatos fénnyel világít: Folyamatban van a töltés. Villog: A fûnyíró töltést igényel. 8. Hiba: Nem világít: Nincs hiba. Villog vagy folyamatos fénnyel világít: A fûnyíró valamilyen hiba miatt nem indítható, lásd 8.1 Hibaüzenetek (42. oldal) magyar

34 6. Telepítési példa - Javasolt telepítés 6. TELEPÍTÉSI PÉLDA Ebben a fejezetben a Husqvarna Automower telepítését mutatjuk be különbözõ típusú kertekben. Ezeknek a példáknak az alapján kialakíthatja a kertjének leginkább megfelelõ telepítést. Lásd még 3. Telepítés (16. oldal). Telepítési javaslatok Nyílt kert szûk átjárókkal és akadályokkal, terület: 300 m 2. A határolóvezeték körbekeríti a kényes bokrokat, és végighúzódik a kert határán. Kert egy hosszú, keskeny résszel, terület: 300 m 2. Ha a keskeny rész nyírása nem kielégítõ, érdemes a kertet két zónára osztani a határolóvezeték segítségével. A fûnyírás felváltva történik a két zónában. Ha a 2-es zóna gyepfelülete kisebb, mint 100 m 2, akkor a fûnyíró ne maradjon itt a kapacitása által lehetõvé tett teljes ideig. Ellenkezõ esetben a fû olyan lesz, mintha letaposták volna. A fûnyírás idejét az idõmérõ segítségével lehet korlátozni. Az idõmérõ beállításához lásd 4.5 Az idõmérõ használata (29. oldal). 2 m 2-es zóna 1-es zóna Kert egy hosszú átjáróval, amely két részre osztja a kertet, terület: 500 m 2. Ha a kis rész nyírása nem kielégítõ, érdemes a kertet két zónára osztani. Ha a 2-es zóna gyepfelülete kisebb, mint 100 m 2, akkor a fûnyíró ne maradjon itt a kapacitása által lehetõvé tett teljes ideig. A fûnyírás idejét az idõmérõ segítségével lehet korlátozni. Az idõmérõ beállításához lásd 4.5 Az idõmérõ használata (29. oldal). 1-es zóna 2-es zóna magyar 35

35 6. TELEPÍTÉSI PÉLDA Telepítési javaslatok Kert meredek emelkedõvel (30%), amely két részre osztja a kertet, terület: 400 m 2. Ha a két terület nyírása nem egyenletes, érdemes a kertet két zónára osztani A fûnyírónak nehézséget okozhat a felkapaszkodás a meredek emelkedõn, ezért az ilyen kertben egyenetlenül nyírhatja a füvet, még akkor is, ha a kert nem tartalmaz átjárót. 2-es zóna 1-es zóna Két 200 m 2 területû kert. Két független telepítés külön hurokgenerátor/töltõ készülékkel; a fûnyírót át kell vinni egyik kertbõl a másikba. 36 magyar

36 7. KARBANTARTÁS 7. Karbantartás Rendszeresen ellenõrizze és tisztítsa a Husqvarna Automower fûnyírót, és szükség esetén cserélje ki a kopott alkatrészeket. Ezzel javítható a gép mûködésének megbízhatósága, és meghosszabbítható az élettartama. További tudnivalók a tisztításról: 7.4 Tisztítás (39. oldal). Az Automower használatbavétele utáni idõszakban hetente ellenõrizni kell a késtárcsát, a védõlemezt és a késeket. Ha a kopás mértéke ebben az idõszakban kicsi, csökkenthetõ az ellenõrzés gyakorisága. Fontos, hogy a késtárcsa szabadon forogjon. Emellett a védõlemeznek is szabadon kell forognia a késtárcsához képest. A kések élei nem lehetnek sérültek. A kések élettartamát a következõk befolyásolják: Az üzemidõ és a munkaterület nagysága A fû típusa A talaj típusa A kertben lévõ objektumok, például: lehullott gyümölcs, játékok, szerszámok, kövek, gyökerek és hasonlók A kések élettartama nagymértékben változhat, de általában óra. A kések cseréjéhez lásd 7.5 Késcsere (41. oldal). FONTOS TUDNIVALÓK Tompa kések használatával rosszabb lesz a nyírás eredménye. A fûszálak vágása nem egyenes, és energiaigényesebb a nyírás, így az Automower csak kisebb gyepfelület nyírására képes. magyar 37

37 7. KARBANTARTÁS 7.1 Akkumulátor Az akkumulátor nem igényel karbantartást, élettartama azonban korlátozott (1-4 év). Az akkumulátor élettartama a fûnyírási szezon hosszától és attól függ, hogy hetente hány órát használják a gépet. Ha hosszú a szezon és a fûnyíró sok órát dolgozik hetente, akkor gyakrabban kell akkumulátort cserélni. FONTOS TUDNIVALÓK Mielõtt a fûnyírót a szezon végén eltenné télre, töltse fel teljesen az akkumulátorát. 7.2 Téli tárolás Automower Az Automower fûnyírót teljesen megtisztítva tegye el télre, lásd 7.4 Tisztítás (39. oldal). Télen ne hagyja a gépet folyamatosan a töltõre kapcsolva. Mielõtt a fûnyírót eltenné télre, töltse fel teljesen az akkumulátorát. A fõkapcsolót állítsa OFF (kikapcsolt) helyzetbe. Javasolt továbbá a tél folyamán néhány alkalommal teljesen feltölteni az akkumulátort. Ezzel meghosszabbítható az akkumulátor élettartama. Ilyen esetben kb. 24 órán át kell tölteni a fûnyírót. A töltés a már ismertetett módon történjen, lásd 3.3 Az akkumulátor feltöltése (18. oldal). A fûnyírót négy kerekére állítva, száraz és fagymentes helyen tartsa, lehetõleg eredeti csomagolásában, vagy pedig falra akasztva az Automower fali tartó ( ) segítségével. Hurokgenerátor/töltõ A hurokgenerátor/töltõ készüléket lehetõleg házon belül tárolja. A határolóvezeték a talajban maradhat. Ha a hurokgenerátor/töltõ készüléket beviszi, gondoskodni kell a határolóvezeték végeinek nedvesség elleni védelmérõl: dugja õket pléldául zsírt tartalmazó dobozba. Ha benti tárolásra nincs mód, akkor ne válassza le a határolóvezetéket, és a hurokgenerátor/töltõ is maradjon a hálózatra csatlakoztatva. 38 magyar

38 7. KARBANTARTÁS 7.3 Szerviz A téli tárolás elõtt vigye el az Automower fûnyírót a szakkereskedõhöz szervizelésre. A szervizelés során a szakkereskedõ gondosan megtisztítja a fûnyírót, megvizsgálva közben a gép mûködését és alkatrészeit. 7.4 Tisztítás Az Automower fûnyírót fontos tisztán tartani. A sok nyiradékkal terhelt fûnyíró nehezen küzdi le az emelkedõket. Az Automower tisztításához ne használjon nagynyomású vízsugarat, de még csak folyóvizet sem. Kefe és vizes spray használatát javasoljuk. Alváz és késtárcsa 1. A fõkapcsolót állítsa OFF (kikapcsolt) helyzetbe. 2. Vegyen fel védõkesztyût. 3. Fordítsa a fûnyírót az oldalára. 4. Tisztítsa meg a késtárcsát és az alvázat pl. edénytisztító kefével. Eközben ellenõrizze, hogy a késtárcsa szabadon forog-e a motortartóhoz képest, közvetlenül fölötte. Azt is ellenõrizze, hogy a védõlemez szabadon forog-e a késtárcsához képest. A benyúló hosszú fûszálak vagy egyéb tárgyak fékezhetik a késtárcsa és/vagy a védõlemez forgását. Még a kismértékû fékhatás is az energiafogyasztás növekedéséhez és a nyírási idõ meghosszabbodásához vezet, a legrosszabb esetben pedig a gép képtelen lesz a magas fû nyírására. Az alaposabb tisztításhoz le kell szerelni a védõlemezt, és esetleg a késtárcsát is. Szükség esetén forduljon a szakkereskedõhöz. magyar 39

39 7. KARBANTARTÁS Vázszekrény Tisztítsa meg a vázszekrény alsó oldalát. Tisztítsa meg kefével vagy törölje le nedves ronggyal. FONTOS TUDNIVALÓK A tisztításhoz ne használjon folyóvizet. Kerekek Tisztítsa meg az elsõ és hátsó kerekek, valamint az elsõ felfüggesztés környékét. Burkolat Tisztítsa meg a burkolatot puha, nedves szivaccsal vagy ronggyal. Ha a burkolat nagyon piszkos, akkor használjon szappanos oldatot vagy mosogatószert. 7.5 Késcsere VIGYÁZAT A cseréhez mindig eredeti késeket és csavarokat használjon. Ha csak a késeket cseréli ki, és a csavarokat újból felhasználja, akkor a csavarok a fûnyírás során elhasználódhatnak és eltörhetnek. A kések elrepülhetnek, és súlyos sérülést okozhatnak. Az Automower három kése a késtárcsára van csavarozva. A kések a hosszabb élettartam érdekében két éllel rendelkeznek. A késtárcsa felváltva forog mindkét irányba. A nyírórendszer kiegyensúlyozottsága érdekében mindhárom kést és csavart egyszerre kell cserélni. A tartozékok közül két, eltérõ tulajdonságokkal rendelkezõ késváltozat közül választhat. További tájékoztatással a szakkereskedõ szolgálhat. 40 magyar

40 7. KARBANTARTÁS A kések cseréje: 1. A fõkapcsolót állítsa OFF (kikapcsolt) helyzetbe. 2. Vegyen fel védõkesztyût. 3. Fektesse a fûnyírót a tetejére. 4. Fordítsa a védõlemezt olyan helyzetbe, hogy a nyílása a kés csavarjához kerüljön. 5. Csavarozza le a kést. Lapos vagy csillagfejû csavarhúzót használjon. 6. Kissé húzza el a védõlemezt a késtárcsától, és vegye ki a kést és a csavart. 7. Erõsen csavarozza fel az új kést. magyar 41

41 8. HIBAELHÁRÍTÁS 8. Hibaelhárítás 8.1 Hibaüzenetek Az alábbiakban ismertetjük a Husqvarna Automower piros Hiba jelzõlámpája által adott hibaüzeneteket. Az üzenetek értelmezéséhez meg kell figyelni a lámpa villogását. A lámpa egyet-ötöt villan gyors egymásutánban, majd 2 másodpercre kialszik. Ez a Visszavonás gomb megnyomásáig ismétlõdik. Például 3 villanás a táblázatban azt jelenti, hogy a lámpa hármat villan gyors egymásutánban, majd kialszik. Ha a Hiba lámpa világít vagy villog, mindig próbálja újraindítani a fûnyírót. Nyomja meg a Visszavonás gombot, írja be a PIN kódot, és csukja be a fedelet. Ha bizonyos hiba gyakran felmerül, vagy ha a Hiba lámpa folyamatos fénnyel világít, akkor forduljon a szakkereskedõhöz. Villanás Hibaüzenet Ok Mûvelet 1 Hibás PIN kód. A megadott PIN kód hibás. Három próbálkozást tehet, után a billentyûzet öt percig nem használható. Adja meg a helyes PIN kódot. 1 Nincs csatlakoztatva a töltõkábel A PIN kód módosításakor vagy a fûnyíró és a hurokgenerátor/töltõ csatlakoztatásakor nincs csatlakoztatva a töltõkábel. Csatlakoztassa a töltõkábelt. 2 Nincs jel A hurokgenerátor/töltõ nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra, vagy szétkapcsolt a miniatûr megszakítója. Elszakadt a határolóvezeték. Megszakadt a kapcsolat az Automower és a töltõállomás között. Lehet, hogy a határolóvezeték helytelen nyomvonallal lett lefektetve egy sziget körül, kioltva ezzel a jelet. Ha ez elszigetelt helyeken fordul elõ, akkor lehet, hogy fémtárgyak (kerítés, betonacél) vagy közeli, föld alatt húzódó vezetékek okozta zavarás következménye. Ellenõrizze a hálózati csatlakozást és a miniatûr megszakítót. Állítsa vissza a miniatûr megszakítót azzal, hogy kihúzza az aljzatból a hurokgenerátor/töltõ tápkábelét, vár 10 másodpercet, majd ismét csatlakoztatja a tápkábelt az aljzathoz. Nézze meg, mit jelez a hurokgenerátor/töltõ LED-je. Ha villog, akkor a hurok sérült. Javítsa ki a vezetékszakadást eredeti forrasztás nélküli csatolóval. Létesítsen kapcsolatot a fûnyíró és a hurokgenerátor/töltõ között a PIN kód megváltoztatásával (31. oldal). Az eddigivel azonos PIN kódot is megadhat. Ellenõrizze, helyes-e a határolóvezeték nyomvonala. Próbálja máshová helyezni a határolóvezetéket. 42 magyar

42 8. HIBAELHÁRÍTÁS Villanás Hibaüzenet Ok Mûvelet 3 A fûnyíró nem mozdul. 3 A fûnyíró felborult. 3 A fûnyíró beszorult. 4 A fûnyíró kívül került a munkaterületen. 5 Kerékmotor blokkolva. 5 Késtárcsa blokkolva. Az Automower elakadt valamiben. Az Automower nagyon megdõlt vagy felborult. Az Automower beszorult valahol. A határolóvezeték hurokgenerátor/töltõ készülékhez csatlakoztatott szálai keresztezik egymást. Túl meredeken emelkedik a határolóvezeték. A határolóvezeték helytelen nyomvonallal lett lefektetve egy sziget körül. A határolóvezeték túlságosan közel van a munkaterület határához. Ha ez elszigetelt helyeken fordul elõ, akkor lehet, hogy fémtárgyak (kerítés, betonacél) vagy közeli, föld alatt húzódó vezetékek okozta zavarás következménye. Fû vagy más tárgy tekeredett a meghajtókerékre. Fû vagy más tárgy tekeredett a késtárcsára. Szabadítsa ki a fûnyírót, és hárítsa el az elakadás okát. Ha az elakadást a nedves fû okozta, akkor várjon, amíg a gyep megszárad. A meghajtókerekek tisztán tartásához a jó tapadás érdekében használjon Automower keréktisztító kefét ( ). Állítsa a fûnyírót a megfelelõ helyzetbe. Szabadítsa ki a fûnyírót, és hárítsa el a beszorulás okát. A határolóvezeték két csatlakozóját felcserélve csatlakoztassa a hurokgenerátor/töltõ készülékhez. Ellenõrizze, helyes-e a határolóvezeték nyomvonala. Ellenõrizze, megfelel-e a határolóvezeték nyomvonala a telepítési útmutatásnak. Ellenõrizze, helyes-e a határolóvezeték nyomvonala. Próbálja máshová helyezni a határolóvezetéket. Ellenõrizze a hajtókereket, és távolítsa el róla, ami rátekeredett. Ellenõrizze a késtárcsát, és távolítsa el róla, ami rátekeredett. magyar 43

43 8. HIBAELHÁRÍTÁS 8.2 Hibajelenségek Ha az Automower nem mûködik megfelelõen, vegye igénybe az alábbi hibaelhárítási útmutatót. Ha a hiba nem szûnik meg, forduljon a szakkereskedõhöz. Jelenség Ok Teendõ Egyenetlen a nyírás eredménye Az Automower rezeg A fûnyíró a megszokottnál rövidebb ideig mûködik Nincs mûködésben eleget az Automower. Túl nagy a munkaterület. Tompák a kések. Hosszú a fû a nyírási magassághoz képest. Fû halmozódott fel a késtárcsán vagy a motortengely körül. Kiegyensúlyozatlan a késtárcsa, vagy sérültek a kések. Fû vagy idegen tárgy blokkolja a késtárcsát vagy a védõlemezt. Ez magas hõmérséklet esetén nem rendellenesség (25 C felett fokozatosan csökken az üzemidõ). Elhasználódott az akkumulátor. Növelje a fûnyírás idõtartamát. Próbálkozzon a munkaterület csökkentésével vagy a nyírás idõtartamának meghosszabbításával. Cserélje ki az összes kést csavarral együtt, hogy a forgó részek kiegyensúlyozottak legyenek. Növelje meg a nyírási magasságot, majd késõbb csökkentse. Ellenõrizze, szabadon forgatható-e a védõlemez és a késtárcsa. Ha nem, akkor le kell szerelni a védõlemezt és valószínûleg a késtárcsát is, és el kell távolítani a füvet és az idegen tárgyakat. Lásd 7.4 Tisztítás (39. oldal). Ellenõrizze és szükség esetén cserélje ki a késeket és a csavarokat. Szerelje le és tisztítsa meg a késtárcsát és a védõlemezt. Nincs semmi teendõ. Forduljon a szakkereskedõhöz az akkumulátor ellenõrzése és cseréje érdekében. 44 magyar

44 9. Mûszaki adatok 9. MÛSZAKI ADATOK Adat Automower 210 C Méretek Hosszúság Szélesség Magasság Tömeg 76 cm 55 cm 30 cm 9,1 kg Elektromos rendszer Akkumulátor Transzformátor Teljesítményfelvétel Speciális NiMH-akkumulátor, 18 V/3 Ah 230 V/24 V Maximum 9 kwh/hónap, heti három nyírással Zajszennyezés Mért zajszint Garantált zajszint 62 db(a) 64 db(a) Nyírás Nyírórendszer Vágási magasság Vágószélesség Munkakapacitás Három forgó vágókés 2 6 cm 22 cm 500 m 2 +/- 20%, a hetenkénti nyírások számától függõen. 10. Környezetvédelemi információ A Husqvarna Automower gépen, illetve annak csomagolásán látható jelzés arra figyelmeztet, hogy a termék nem kezelhetõ háztartási hulladékként. A leselejtezett terméket le kell adni egy, az elektromos és elektromos készülék újrahasznosítására létesített gyûjtõhelyen. A termék helyes likvidálásának biztosításával Ön hozzájárul azoknak a kedvezõtlen környezeti és egészségi hatásoknak a megelõzéséhez, amelyek a leselejtezett termék helytelen kezelése folytán következhetnek be. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyi polgármesteri hivatal, a hulladékártalmatlanítási szolgáltatást végzõ vállalkozás, illetve a terméket értékesítõ szakkereskedés nyújthat részletesebb tájékoztatást. magyar 45

45 11. EU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT 11. EU megfelelõségi nyilatkozat EU megfelelõségi nyilatkozat (csak Európára vonatkozik) A Husqvarna AB, SE Huskvarna, Svédország (tel.: ), saját felelõsségére kijelenti, hogy azok a Husqvarna Automower robotfûnyírók, amelyek a 2008-as évben vagy ezt követõen kaptak sorozatszámot (az év jól láthatóan fel van tüntetve az adattáblán, a sorozatszám elõtt), megfelelnek az EGK TANÁCSA következõ IRÁNYELVEINEK: Gépekrõl szóló 98/37/EK irányelv, IIA melléklet (1998. június 22.) Elektromágneses összeférhetõségrõl szóló 89/336/EGK irányelv és vonatkozó kiegészítései (1989. május 3.) Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekrõl szóló 73/23/EK irányelv (1973. február 19.) A zajszennyezéssel és a vágási magassággal kapcsolatos adatokat lásd a 9. Mûszaki adatok fejezetben. Alkalmazott szabványok: EN 292-2, EN :1997 beleértve a következõt:. A1:1998, EN , SS és EN Huskvarna, október 1. Christer Gustavsson fejlesztési igazgató Sorozatszám: Személyes kód: Szakkereskedõ: Szakkereskedõ telefonszáma: 46 magyar

husqvarna automower 210 C használati utasítás

husqvarna automower 210 C használati utasítás husqvarna AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fűnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7 1.4 Biztonsági

Részletesebben

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID HASZNÁLATI UTASÍTÁS HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fűnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GARDENA ROBOTFŰNYÍRÓ. R40Li / R70Li

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GARDENA ROBOTFŰNYÍRÓ. R40Li / R70Li HASZNÁLATI UTASÍTÁS GARDENA ROBOTFŰNYÍRÓ R40Li / R70Li OMSLAG QG, BRUX, 1155943-.indd 1 2013-11-07 19.29 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető és biztonság... 5 Bevezetés... 5 A terméken található jelzések... 6 A

Részletesebben

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft.

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft. MINI SEGWAY Üzemeltetési útmutató Forgalmazó, importőr: Anico Kft. Tartalom 1. A mini segway biztonságos használata.... 3 1.1 A biztonságos használatról...3 1.2 A vezető testsúlyának korlátai...4 1.3 A

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

USR 200. Univerzális vágógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu

USR 200. Univerzális vágógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu USR 200 Univerzális vágógép Használati útmutató 1 K J A B D H C E G F 2 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 4 htisztelt Vásárló! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, elsõsorban az útmutató elsõ

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

TARTALOM HYDROPOOL HASZNÁLATI UTASÍTÁS. A levegôdúsítás beállítása 27 A fúvókák eltávolítása és visszaszerelése 28 Irányváltó 28 Vízeséses párna 28

TARTALOM HYDROPOOL HASZNÁLATI UTASÍTÁS. A levegôdúsítás beállítása 27 A fúvókák eltávolítása és visszaszerelése 28 Irányváltó 28 Vízeséses párna 28 TARTALOM Köszöntô levél 3 Fontos egészségügyi figyelmeztetések Figyelmeztetések 4 Hipertermia 4 A megfelelô hely kiválasztása Belsô elhelyezés 5 Külsô elhelyezés 5 A helyszín elôkészítése Belsô elhelyezéshez

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

WL 30. H Lámpás ébresztőóra. Használati útmutató

WL 30. H Lámpás ébresztőóra. Használati útmutató WL 30 H Lámpás ébresztőóra Használati útmutató BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de E-mail: kd@beurer.de Magyar Tisztelt

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-04

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-04 STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-04 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 9. R 10. L Z X Y W 11. 12. V L+R HU MAGYAR SZIMBÓLUMOK Az alábbi szimbólumok láthatók a gépen, hogy emlékeztessék Önt: használata

Részletesebben

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194*

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194* Használati utasítás VI.7C.J4.47 2007.01 C55 *VI7CJ447* *087R8194* www.hu.danfoss.com ECL Comfort Használati utasítás ECL Comfort Felszerelés és beállítás www.hu.danfoss.com *087R8194* *VI7CJ447* Kazán

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DM-60/DM-70/DM-90. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. 220/230 V/50 Hz. Típus: DM-60 DM-70 DM-90

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DM-60/DM-70/DM-90. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. 220/230 V/50 Hz. Típus: DM-60 DM-70 DM-90 Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Típus: DM-60 DM-70 DM-90 Névleges feszültség: 220/230 V/50 Hz Érintésvédelmi osztály: I. (csak védõföldeléssel ellátott hálózathoz csatlakoztatható) Névleges

Részletesebben

1 GCK800 Használati útmutató 2 GCK800 Használati útmutató Tájékoztató

1 GCK800 Használati útmutató 2 GCK800 Használati útmutató Tájékoztató 1 GCK800 Használati útmutató 2 GCK800 Használati útmutató Tájékoztató Örülünk, hogy a GCK 800 típusú Bluetooth készülékünket választotta, amely egy autós kihangosítót és egy headsetet foglal magában. Talán

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

KIT-BULLOCK 24V-os tolókapu mozgató szett

KIT-BULLOCK 24V-os tolókapu mozgató szett 1 KIT-BULLOCK 24V-os tolókapu mozgató szett Telepítési leírás Csak telepítőknek Figyelem! A vezérlésben az energiatakarékos mód gyárilag be van kapcsolva! Amennyiben külső rádióvevőt vagy egyéb eszközt

Részletesebben

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett 1 KIT-UNDERGROUND Földbe rejtett kapumozgató szett 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá terméket választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

WA mérés alatt. mérés alatt

WA mérés alatt. mérés alatt GARDENA RM 380 akkumulátoros fűnyíró Cikksz. 4040 Vevőtájékoztató Tartsa be a készüléken levő biztonsági utasításokat!! Figyelem! Üzembe helyezés előtt olvassa el a vevőtájékoztatót! Az idegen személyeket

Részletesebben

FZV 4001-E 3 4 FZV 4001 E 5 6 FZV 4001 E 7 Tartalom 45 HU TARTALOM Gyeplazító HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk kerti gyeplazítójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán 6 720 612 229-00.1O A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

Ultra Platinum szórófejek

Ultra Platinum szórófejek Javítás Ultra Platinum szórófejek 313742D HU - Építésnél használt fedõanyagok és festékek felhordására szolgáló hordozható levegõnélküli szórógép. Történő alkalmazása nem engedélyezett az Európai robbanásveszélyes

Részletesebben

BALANCE BOARD. Használati utasítás

BALANCE BOARD. Használati utasítás BALANCE BOARD Használati utasítás 1. A Balance Board biztonságos használata. 1.1 A biztonságos használatról Reméljük, hogy minden használó biztonságosan fogja tudni irányítani a kétkerekű Balance Board-ot,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1 BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 1 2 3 4 5 6 7 8 9220723/1 9 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-108 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Használati és telepítési útmutató

Használati és telepítési útmutató Mhouse_WU2_20031210 Használati és telepítési útmutató ELÉRHETÕSÉGÜNK A gyártó és az importõr nem vállalnak felelõsséget a nem megfelelõ használatból eredõ anyagi és személyi károkért! A gyártó az adatok

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 239 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700207G V3/0714 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU

Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU HU Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok. 4 2 A felhasználási területek áttekintése..... 5 2.1 KERN EMB 200-3V mérleg KERN YDB-01 fajsúlymérő tartozékkal 6 2.2 KERN

Részletesebben

Rider 215TX. Használati utasítás

Rider 215TX. Használati utasítás Használati utasítás Rider 215TX Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató

Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az SU-8W készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200270 V1/0413 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210

Részletesebben

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R H JBY 100 H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...

Részletesebben

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Control 45-FU. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlatkönyv Ipari kapu-vezérlés. Kérjük gondosan megœrizni. MAGYAR

Control 45-FU. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlatkönyv Ipari kapu-vezérlés. Kérjük gondosan megœrizni. MAGYAR MAGYAR Ez az utasítás szerzœi jogi védelem alatt áll. Utánnyomás, akár kivonatosan is, csak a mi engedélyünkkel. A mıszaki haladást szolgáló változtatások jogát fenntartjuk. H Control 45-FU Üzembe helyezési

Részletesebben

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. FELHASZNÁLÁSI CÉL

Részletesebben

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 93 H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Tartalom 1 A készülék ismertetése.. 139 2 Jelmagyarázat... 139 3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Akkumulátoros csavarbehajtó gép

Akkumulátoros csavarbehajtó gép Akkumulátoros csavarbehajtó gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS BFT040F BFT080F BFT122F BFT123F 2 3 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Blokkakkumulátor 2. Gomb 3. Piros rész 4. Jelzőlámpa 5. Akkumulátorkapacitás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1 HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 1 2 3 4 5 6 7 9207899/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-36W jelû készülék mindenben megfelel

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

User'sManual code for BSSV-2400BH 12.9.2008 10:45 Page 1

User'sManual code for BSSV-2400BH 12.9.2008 10:45 Page 1 User'sManual code for BSSV-2400BH 12.9.2008 10:45 Page 1 3 1 18 9 10 13 2 8 4 12 11 19 5 17 14 16 6 7 15 14 3 User'sManual code for BSSV-2400BH 12.9.2008 10:45 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory LLC

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa

Részletesebben

GARDENA EVC 1000 Elektromos mélyszellőztető Cikkszám: 4068 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben

GARDENA EVC 1000 Elektromos mélyszellőztető Cikkszám: 4068 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben GARDENA EVC 1000 Elektromos mélyszellőztető Cikkszám: 4068 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben Kérjük gondosan olvassa el ezt a vevőtájékoztatót és tartsa be utasításait. A vevőtájékoztató segítségével

Részletesebben

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT TOLÓKAPU NYITÓ SZETT OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KIT PL1000 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT A PL1000 elektro-mechanikus tolókapu nyitó szettet otthoni felhasználásra tervezték. A hajtómotor ízléses megjelenésű

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

KKSZ4 elektromos moped

KKSZ4 elektromos moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KKSZ4 elektromos moped TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐSZÓ ÉS BEVEZETÉS 3 2. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 4 2.1 VEZETÉS ELŐTT 4 2.2 VEZETÉS KÖZBEN 4 2.3 CÍMKÉK 6 3. AZ ALKOTÓRÉSZEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2 BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213528/2 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-104 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! lux1 kapuvezérlő lux1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték nélküli riasztó berendezés MA Rend. szám: 75 19 90 Ez a

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használati útmutató Split Légkondícionáló Köszönjük, hogy termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót! Tartalom Használati utasítások-

Részletesebben

TomTom Bridge Referencia útmutató

TomTom Bridge Referencia útmutató TomTom Bridge Referencia útmutató 15200 Tartalom Üdvözli Önt a TomTom Bridge 5 A TomTom Bridge elindítása 7 Kézmozdulatok használata... 8 A TomTom Bridge készüléken található alkalmazások... 9 A TomTom

Részletesebben

Wärme-Unterbett. H Melegítő ágybetét Használati utasítás

Wärme-Unterbett. H Melegítő ágybetét Használati utasítás Wärme-Unterbett H H Melegítő ágybetét Használati utasítás BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: + 49 (0)731 / 39 89-144 Fax: + 49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 Koolbreeze Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 P14HCP Tartalom 1. Beszerelés.. 2 2. Általános biztonsági előírások.. 4 3. Termékbiztonság.... 5 4. Biztonsági óvintézkedések....

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J15 FORM NO. 769-01834F jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 18 24 30 37 43 49 55 61 69 77 86 93 100 Magyar Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében.... 4 Kicsomagolás/összeszerelés....

Részletesebben

KH-SLP1kW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS HORNYOLÓGYALU, 1 KW PLUS

KH-SLP1kW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS HORNYOLÓGYALU, 1 KW PLUS GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Sinus 421 Vezetéknélküli ISDN DECT-telefon

Sinus 421 Vezetéknélküli ISDN DECT-telefon Sinus 421 Vezetéknélküli ISDN DECT-telefon Használati útmutató FIGYELEM! Ez a használati útmutató fontos biztonsági intelmeket tartalmaz. A készülék telepítése és bekapcsolása előtt alaposan olvassa el

Részletesebben

Használati utasítás és Jótállási jegy. Nitroscooters elektromos tricikli

Használati utasítás és Jótállási jegy. Nitroscooters elektromos tricikli Használati utasítás és Jótállási jegy Nitroscooters elektromos tricikli Használati utasítás Verzió 20130401 Kedves roller tulajdonos! Köszönjük, hogy a Nitroscooters márka elektromos modelljét választotta.

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

Rider 215TX. Használati utasítás

Rider 215TX. Használati utasítás Használati utasítás Rider 215T Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZT6-ZT6C 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz Általános

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében Használati útmutató Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében kérjük szigorúan kövesse az útmutatóban

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

MPE 50. H Bőrkeményedés-eltávolító. Használati útmutató

MPE 50. H Bőrkeményedés-eltávolító. Használati útmutató MPE 50 H H Bőrkeményedés-eltávolító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Németország) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a MORA termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen

Részletesebben

LIEBHERR IPARI VENTILLÁCIÓS BEMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNYEK

LIEBHERR IPARI VENTILLÁCIÓS BEMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNYEK LIEBHERR IPARI VENTILLÁCIÓS BEMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNYEK (FKDv TÍPUSOK) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu

Részletesebben

FDB 2001-E FDB 2002-E

FDB 2001-E FDB 2002-E FDB 2001-E FDB 2002-E 3 4 FDB 2001/2002-E Tartalom 47 HU Elektromos szögcsiszoló HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szögcsiszolójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel.

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves

Részletesebben

KÖZPONTI ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐ BEÉPÍTETT INFRAPORTTAL GÉPKÖNYV (BK06030)

KÖZPONTI ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐ BEÉPÍTETT INFRAPORTTAL GÉPKÖNYV (BK06030) KÖZPONTI ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐ BEÉPÍTETT INFRAPORTTAL GÉPKÖNYV (BK06030) BK06030.DOC 17/1 2005. 06. 01. Beüzemelés, vagy a készülék használata előtt, kérjük figyelmesen olvassa végig a gépkönyvet! Tartalomjegyzék

Részletesebben

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM 05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG A MOSNIVALÓ

Részletesebben

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Kezelési utasítás Funkciómodul FM444 alternatív hőtermelő A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 FZN 2001-E 1 English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 1 3 4 1 2 7 6 5 2 FZN 2001-E Tartalom 38 HU Elektromos sövényvágó HASZNÁLATI

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ- ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6207D 6217D 6317D 6337D 6347D. Használati utasítás

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ- ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6207D 6217D 6317D 6337D 6347D. Használati utasítás MAKITA AKKUMULÁTOROS FÚRÓ- ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6207D 6217D 6317D 6337D 6347D Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL MODELL: HH9281 HU Kezelési útmutató Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az intelligens porszívót! Az intelligens porszívó széleskörű

Részletesebben

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu CR-312 Presszókávé-fôzô Használati utasítás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, VALAMINT

Részletesebben

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ HU RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ www.gorenje.com Köszönjük a készülék megvásárlásával irántunk tanúsított bizalmát! E részletes használati utasítás célja, hogy megkönnyítse

Részletesebben

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer A vásárolt terméket csak megfelelı

Részletesebben