PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép"

Átírás

1 Használati útmutató PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Feltétlenül olvassa el a használati útmutatót hu-hu és a szerelési tervet a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal védi önmagát és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr

2 Tartalom Megjegyzések az útmutatóhoz...5 Készülékleírás...6 Készülék áttekintés...6 Kezelõfelület...7 Rendeltetésszerû használat...8 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések...10 Hozzájárulás a környezetvédelemhez...16 A csomagolóanyag eltávolítása A régi készülék eltávolítása...16 Takarékos mosogatás...17 Elsõ üzembevétel Az ajtó nyitása...18 Az ajtó zárása...18 Gyermekzár...18 A kijelzõ mûködése Alapbeállítások...20 Nyelv...20 Vízkeménység Az elsõ üzembevételhez az alábbiak szükségesek: A regeneráló só betöltése...21 Sóhiány kijelzése...23 Öblítõszer Öblítõszer betöltése Öblítõszerhiány kijelzése...25 Az edények és evõeszközök bepakolása...26 Az ipari mosogatógéphez nem alkalmas edények: Felsõ kosár Felhajtható tüskék...28 Csészefeltét...28 Jumbo-csészefeltét Pohártámasz...29 Felsõkosár-állítás...30 Alsó kosár...31 Pohártartó...32 Felhajtható tüskék...32 Evõeszköz...33 Evõeszközkosár

3 Tartalom Mûködés...34 Tisztítószer...34 Tisztítószer betöltése...35 Bekapcsolás...36 Programválasztás...36 Programindítás Idõkijelzés...37 Standby...37 Program vége...38 Kikapcsolás...38 Az edények kipakolása...38 Program megszakítása...39 Programváltás...39 Kiegészítõ funkciók...40 Kiegészítõ szárítás Késleltetett indítás...40 Tisztítás és ápolás...42 A mosogatótér tisztítása...42 Az ajtótömítés és az ajtó tisztítása...42 A készülékfront tisztítása...42 A szûrõk ellenõrzése a mosogatótérben...44 A szûrõk tisztítása...44 A mosogatókarok megtisztítása Hibaelhárítás...47 Mûszaki hibák...47 Hiba a vízbevezetésben/vízleeresztésben...49 Az ipari mosogatógéppel kapcsolatos általános problémák Zajok...53 Nem kielégítõ mosogatási eredmény...54 Hibaelhárítás...57 A vízbevezetés szûrõinek tisztítása...57 A leeresztõ szivattyú és a visszacsapó szelep tisztítása Utólag megvásárolható tartozékok...59 Programáttekintés

4 Tartalom Ügyfélszolgálat Javítások...62 Programaktualizálás (update) Vizsgáló intézetek számára...62 Elektromos csatlakoztatás...63 Vízcsatlakozás...65 A vízvédelmi rendszer...65 Vízbevezetés...65 Vízelvezetés...67 Mûszaki adatok Beállítások menü...69 A "Beállítások" menü megnyitása Nyelv...69 Vízkeménységek...70 Öblítõszer AutoOpen Standby optimalizálás...72 Hiánykijelzések...73 Fényerõ...73 Kontraszt...73 Szûrõkontroll...73 Külsõ adagolás...73 Tisztítószer-mennyiség...74 Dos. légtelenítése Öblítési hõmérséklet...75 Vízmennyiség plusz...75 Program-elõválasztás...75 Kereskedõk...76 Gyári beállítás...76 A beállítások menü elhagyása

5 Megjegyzések az útmutatóhoz Kiemelések a szövegben Figyelmeztetések Megjegyzések Kiegészítõ információk és megjegyzések Az így jelölt figyelmeztetések a biztonság szempontjából fontos információkat tartalmaznak. A lehetséges személyi és anyagi károkra figyelmeztetnek. A figyelmeztetéseket gondosan olvassa át, és vegye figyelembe az abban megadott kezelésre vonatkozó felszólításokat és magatartási szabályokat. A megjegyzések olyan információkat tartalmaznak, amelyeket különösen figyelembe kell venni. A kiegészítõ információkat és megjegyzéseket egy egyszerû keret jelzi. Ezek az ipari mosogatógép kezelésével kapcsolatban nem feltétlenül lényegesek. Kezelési lépések Kijelzõ A kezelés egy speciálisan kiemelt kezelési felszólítással van jelölve. Ezek lépésrõl lépésre magyarázzák a további eljárásmódot. Minden kezelési lépése elõtt egy fekete négyzet található. Példa: Válassza ki a kívánt beállítást és erõsítse meg a középsõ gombbal. Azokat az információk, amelyeket az ipari mosogatógép kijelzõje jelenít meg, egy különleges írásmód jelöli, amely megegyezik a kijelzõ fontjának típusával. Példa: Ha a kijelzõn a Vége jelentés, vagy az AutoOpen jelenik meg... 5

6 Készülékleírás Készülék áttekintés Felsõ mosogatókar (nem látható) Felsõ kosár Középsõ mosogatókar Légbeömlõ nyílás a szárításhoz Alsó mosogatókar Szûrõkombináció Típustábla Gyerekzár az ajtófogantyúnál (nem látható) Öblítõszer tartály Kétrekeszes tartály a tisztítószerhez Tartály a regeneráló sóhoz 6

7 Készülékleírás Kezelõfelület Programválasztás Display Start/Stop gomb kontrollkijelzéssel > gomb (további programok) kontrollkijelzéssel gomb (Késleltetett indítás) kontrollkijelzéssel + gomb (További szárítás) kontrollkijelzéssel gomb a programok kiválasztásához gomb (Be/Ki gomb) 7

8 Rendeltetésszerû használat Ez az ipari mosogatógép megfelel az érvényes biztonsági elõírásoknak. A szakszerûtlen használat személyi és anyagi károkhoz vezethet. Olvassa el a használati útmutatót figyelmesen, mielõtt az ipari mosogatógépet használatba veszi. Fontos információkat tartalmaz a felállításra, a biztonságra, a használatra és a karbantartásra vonatkozólag. Ezáltal védi önmagát, és elkerüli a készülék károsodását. Õrizze meg a használati útmutatót, és adja tovább az esetleges következõ tulajdonosnak! Rendeltetésszerû használat Ez az ipari mosogatógép a rövid programidõknek és a nagy tisztítási kapacitásnak köszönhetõen ipari használatra ajánlott ügyvédi irodákban, irodákban, teakonyhákban, klubházakban, mûhelyekben, aktív konyhákban és hasonló helyeken. Az ipari mosogatógép folytonos mûködtetésre nem alkalmas. Az ipari mosogatógép orvostechnikai eszközök felkészítésére nem alkalmas. Az ipari mosogatógépet kizárólag a használati útmutatóban megadott "edénymosogatás" alkalmazási célra, ezáltal edények és evõeszközök tisztítására. Bármilyen más alkalmazás, átépítés vagy változtatás nem engedélyezett és veszélyes lehet. A Miele nem felel az olyan károkért, amelyeket a nem rendeltetésszerû használat vagy a hibás kezelés okozott. 8

9 Rendeltetésszerû használat Az ipari mosogatógép stabil helyeken, belsõ térben történõ használatra van kifejlesztve. A speciális betéteket csak rendeltetésszerûen szabad használni. Azok a személyek, akik pszichikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott képességekkel rendelkeznek, vagy tapasztalanságukból ill. tudatlanságukból fakadóan nincsenek abban a helyzetben, hogy az ipari mosogatógépet biztosan kezeljék, nem használhatják a készüléket egy felelõs személy felügyelete vagy útmutatása nélkül. 9

10 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések Szakszerû telepítés Az ipari mosogatógépet nem szabad robbanás- és fagyveszélyes helyeken telepíteni. A szakszerû telepítés érdekében a beépíthetõ ipari mosogatógépeket csak folytonos munkalap alá szabad telepíteni, amely a szomszédos szekrényekkel össze van csavarozva. A kondenzvíz károk kockázatnak elkerülése érdekében az ipari mosogatógép környezetében csak ipari használatra tervezett bútorokat ajánlott használni. Mûszaki biztonság Az ipari mosogatógépet csak a Miele ügyfélszolgálata, egy hivatalos Miele szakkereskedõ vagy egy megfelelõen szakképzett szakember veheti üzembe, tarthatja karban vagy szervizelheti. A szakszerûtlen installációs és karbantartási munkák vagy szerelések jelentõs veszélyekkel járhatnak a felhasználóra nézve, amelyekért a Miele nem felel! Az ipari mosogatógép kezelését kizárólag képzett személyzet végezheti. A kezelõszemélyzetet rendszeresen oktatni és képezni kell. Használat elõtt ellenõrizze az ipari mosogatógépet, hogy vannak e rajta külsõ látható sérülések. Sérült készüléket semmi esetre se vegyen üzembe. A sérült ipari mosogatógép veszélyeztetheti az ön biztonságát! A sérült vagy szivárgó ipari mosogatógépet rögtön helyezze üzemen kívül, és tájékoztassa a Miele ügyfélszolgálatát, egy hivatalos Miele szakkereskedõt vagy egy megfelelõen szakképzett szakembert. 10

11 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések Az ipari mosogatógép szerelését csak a Miele ügyfélszolgálata, egy hivatalos Miele szakkereskedõ vagy egy megfelelõen szakképzett szakember végezheti. Ennek figyelmen kívül hagyása érvényteleníti a garanciára való jogosultságot. A sérült alkatrészeket csak eredeti Miele alkatrészekre szabad kicserélni. Csak ezeknél az alkatrészeknél garantálja a Miele, hogy a biztonsági követelményeknek teljes mértékben megfelelnek. Az ipari mosogatógépet csak az összes installációs és szerelési munka elvégzése után, beleértve az ajtórugó beállítását, szabad az elektromos hálózathoz csatlakoztatni. Ennek az ipari mosogatógépnek az elektromos biztonsága csak akkor teljesül, ha egy elõírásoknak megfelelõen installált védõvezetõ-rendszerhez van csatlakoztatva. Kétség esetén ellenõriztesse a ház installációját egy elektromos szakemberrel. A Miele nem vonható felelõsségre olyan károkért, amelyeket hiányos vagy szakadt védõvezeték okozott (pl. elektromos áramütés). Tartsa be a használati útmutató és az installációs terv installációra vonatkozó útmutatásait. Gyõzõdjön meg róla, hogy a típustáblán lévõ csatlakozási adatok (feszültség, frekvencia és biztosíték) megegyeznek az ön elektromos hálózatának adataival. Az ipari mosogatógéppel nem szabad semmilyen elektromos készülék dugóját eltakarni, mert a beépítési rés mélysége túl kicsi lehet, és a csatlakozó megnyomása által fennállhat a túlmelegedés veszélye. Vegye figyelembe az elektromos csatlakozás fejezetet. Az ipari mosogatógép elektromos hálózathoz való csatlakoztatását nem szabad elosztóval vagy alkalmatlan hosszabbító kábellel végezni, mert ezek nem nyújtanak megfelelõ biztonságot (pl. túlmelegedés-veszély). 11

12 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések Az ipari mosogatógépet nem szabad fõzõlap alá beépíteni. A részben magas sugárzási hõmérsékletek károsíthatják az ipari mosogatógépet. Ugyanezen okból nem megengedett közvetlenül a "nem szokványos konyhai" hõsugárzó eszközök (pl. fûtésre szolgáló nyitott tûzhelyek stb.) mellé történõ installálás sem. Semmi esetre se nyissa fel az ipari mosogatógép burkolatát. A feszültséget vezetõ csatlakozások esetleges megérintése, valamint az elektromos és mechanikus felépítés megváltoztatása veszélyeztetik önt, és esetlegesen a készülék mûködési meghibásodásához vezethet. Sérült csatlakozó vezeték esetén az ipari mosogatógépet nem szabad üzembe venni. A sérült csatlakozó vezetéket egy speciális csatlakozó vezetékre kell kicserélni. Biztonsági okokból a cserét csak a Miele ügyfélszolgálata, egy hivatalos Miele szakkereskedõ vagy egy megfelelõen szakképzett szakember végezheti. Karbantartáskor az ipari mosogatógépet válassza le az elektromos hálózatról. A vízcsatlakozás mûanyag háza egy elektromos szelepet tartalmaz. A házat ne merítse folyadékba. A bevezetõ tömlõben feszültségvezetõ vezetékek vannak. Ezért a vezetéket nem szabad lerövidíteni. A beépített waterproof rendszer az alábbi feltételek mellett megbízhatóan véd a vízkárok ellen: megfelelõ installáció, az ipari mosogatógép karbantartása ill. az alkatrészek cseréje felismerhetõ hibák esetén, a vízcsapok elzárása hosszabb leállás (pl. szabadság) esetén. A waterproof rendszer akkor is mûködik, ha az ipari mosogatógép ki van kapcsolva. Nem szabad azonban az elektromos hálózatról leválasztani. 12

13 Szakszerû használat Biztonsági utasítások és figyelmeztetések Az ipari mosogatógép csak vízzel és mosogatógéphez vagy ipari mosogatógéphez alkalmas tisztítószerrel történõ üzemelésre van kifejlesztve, és nem szabad szerves oldószerrel vagy gyúlékony folyadékokkal üzemeltetni. Többek között robbanásveszély áll fenn, és annak a veszélye, hogy anyagi kár keletkezik a gumi és mûanyag alkatrészek sérülése okozta folyadékszivárgás által. Csak mosogatógéphez vagy ipari mosogatógéphez alkalmas tisztítószert használjon. Más tisztítószer használata esetén fenn áll a veszély, hogy károsodnak az edények és az ipari mosogatógép. Ne álljon vagy üljön a nyitott ajtóra. Az ipari mosogatógép felbillenhet vagy megsérülhet. A vezetékes vízhálózaton végzett munkák után az ipari mosogatógép vízellátó vezetékét légteleníteni kell. Ellenkezõ esetben az alkatrészek sérülhetnek. Az ipari mosogatógép ajtaját ne hagyja feleslegesen nyitva. Beleüközhet a nyitott ajtóba. Vegye figyelembe a magas hõmérsékletet az ipari mosogatógép üzemeltetésekor. Az ajtó nyitásakor égés ill. forrázás veszélye áll fenn! Az edényeket, evõeszközöket és betéteket elõször le kell hûteni. A mélyebb részekbõl a forró vizet a mosogatótérbe ürítse ki. A mosogatótérben lévõ víz nem ivóvíz! Az elõkezelések (pl. kézi mosogatószerrel és más tisztítószerrel), de bizonyos szennyezõdések is és egyes tisztítószerek habképzõdést okozhatnak. A hab korlátozhatja a tisztítás eredményét. 13

14 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések A mosogatótérbõl kilépõ hab anyagi károkat okozhat az ipari mosogatógépnél. Habkilépés esetén a programot azonnal meg kell szakítani! Tisztítószerek és speciális termékek használata esetén feltétlenül tartsa be a tisztítószer gyártójának utasításait. A mindenkori tisztítószert csak a gyártó által elõirányzott esetekben alkalmazza, hogy elkerülje az anyagkárosodást és az esetleges heves kémiai reakciókat (pl. durranógáz reakció) elkerülje. Ne lélegezze be a por alakú tisztítószereket! Ne nyelje le a tisztítószereket! A tisztítószerek marást okozhatnak az orrban, a szájban és a torokban. Azonnal forduljon orvoshoz, ha a tisztítószert belélegezte vagy lenyelte. Tartsa be a tisztítószer gyártójának biztonsági utasításait. A Miele nem felel a vegyi tisztítószernek az edények anyagában okozott behatásaiért! Tartsa be a tisztítószer gyártójának a tárolásra, használatra és adagolásra vonatkozó utasításait. Az anyagi károk és a korrózió elkerülése érdekében, nem kerülhet sav, klórtartalmú oldat vagy korrodálódó vas a mosogatótérbe. Az ipari mosogatógépet és annak közvetlen környezetét nem szabad tisztítás céljából lespriccelni, pl. vízsugárral vagy nagynyomású tisztítóval. Éles és hegyes evõeszközök álló elrendezés esetén ügyeljen a sérülésveszélyre. Úgy válogassa az evõeszközöket, hogy azok ne okozhassanak sérülést. Az edényekbõl távolítsa el a durva étel- és folyadékmaradványokat a bepakolás elõtt. 14

15 Gyermekek a mosogatógép környezetében Felügyeljen az ipari mosogatógép közelében tartózkodó gyermekekre. Ne hagyja a gyerekeket az ipari mosogatógéppel játszani. Többek között fenn áll a veszélye, hogy a gyerekek bezárják magukat az ipari mosogatógépbe! A nyolc év alatti gyerekeket távol kell tartani az ipari mosogatógéptõl, kivéve, ha folyamatosan felügyelik õket. A nyolc év feletti gyermekek csak akkor kezelhetik felügyelet nélkül az ipari mosogatógépet, ha úgy elmagyarázták nekik a mosogatógép mûködését, hogy azt biztosan tudják kezelni. A gyerekeknek a hibás kezelésbõl adódó veszélyeket meg kell ismerni és meg kell érteni. Akadályozza meg, hogy a gyermekek a tisztítószerekkel érintkezésbe kerüljenek! A tisztítószerek marást okozhatnak a szájban és a torokban, vagy fulladáshoz vezethetnek. Ezért tartsa távol a gyermekeket a nyitott ipari mosogatógéptõl is. Tisztítószer maradványok lehetnek a mosogatógépben. Azonnal forduljon orvoshoz, ha egy gyermek tisztítószert vesz a szájába. Tartozékok Biztonsági utasítások és figyelmeztetések Tartozékokat csak akkor szabad rá- vagy beépíteni, ha azt a Miele ehhez a géphez kifejezetten jóváhagyta. Ha más alkatrészek kerülnek rá-vagy beépítésre, akkor a garanciára, szavatosságra és/vagy termékfelelõsségre vonatkozó követelések elvesznek. A gyártó nem felel azokért a károkért, amelyek a biztonsági utasítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása miatt következtek be. 15

16 Hozzájárulás a környezetvédelemhez A csomagolóanyag eltávolítása A csomagolás védi az ipari mosogatógépet a szállítás során felmerülõ sérülésektõl. A csomagolóanyagok a környezetvédelmi és kezelhetõségi szempontok figyelembe vételével lettek kiválasztva, így újrahasznosíthatók. Részleteiben az alábbi anyagokról van szó: Külsõ csomagolás: Hullámpapír 100 %-ban újrahasznosítható anyagból, alternatív: polietilén stretch fólia (PE) Mûanyag pántoló szalag polipropilénbõl (PP) Belsõ csomagolás: Expandált polisztirol (EPS) klór vagy fluór adalék nélkül Padló, tetõkeret és támaszlécek erdõgazdálkodással kezelt erdõkbõl származó kezeletlen natúr fából Polietilén védõfólia (PE) A csomagolás visszavezetése az anyagkörforgásba nyersanyagot takarít meg és csökkenti a hulladékképzõdést. A szakkereskedõ visszaveszi a csomagolást, vagy tájékoztatja önt a legközelebbi leadási lehetõségekrõl. A régi készülék eltávolítása Az elektromos és elektronikus készülékek sokszor még értékes anyagokat tartalmaznak. Azonban káros anyagokat is tartalmaznak, amelyek a mûködésükhöz és a biztonságukhoz elengedhetetlenek voltak. Ezek az anyagok a háztartási szemétben vagy hibás kezelés esetén károsíthatják az emberi egészséget és a környezetet. Ezért a régi a készülékét semmi esetre se tegye a háztartási szemétbe. Ehelyett használja a lakóhelyén kijelölt gyûjtõhelyeket, amelyek a régi elektromos és elektronikus készülékek visszavételére és hasznosítására szolgálnak. Adott esetben informálódjon a kereskedõjénél. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a régi készülék az elszállításig ne jelentsen veszélyt a gyerekekre. A készülék minden mûanyag alkatrésze nemzetközileg szabványosított rövidítésekkel van megjelölve. Így a régi készülékek selejtezésekor a környezettudatos újrahasznosítás érdekében lehetõvé válik a mûanyag hulladék fajtatiszta szétválogatása. 16

17 Hozzájárulás a környezetvédelemhez Takarékos mosogatás Ez az ipari mosogatógép víz- és energiatakarékosan mosogat. Takarékosabban mosogathat, ha figyelembe veszi az alábbi tippeket: Csatlakoztathatja a mosogatógép meleg vízhez. Különösen ajánlott a meleg víz csatlakozás, ha energetikailag kedvezõ meleg-vízelõkészítés valósul meg, pl. napenergiával cirkulációs vezeték kiépítésével. Elektromos fûtésû berendezések esetén, és ha fõleg poharak és sörös poharak mosogatása történik, a hideg-vízvezetékhez történõ csatlakoztatást ajánljuk. Használja ki a kosarak teljes befogadóképességét, anélkül, hogy túltöltené az ipari mosogatógépet. Így mosogat a leggazdaságosabban. Olyan programot válasszon, amely megfelel az edény fajtájának és a szennyezettségi foknak. Válassza az "ECO" programot az energiatakarékos mosogatáshoz. Ez a standard program a kombinált energia -és vízfogyasztás vonatkozásában az átlagos szennyezettségû edények tisztításához a leghatékonyabb. Vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának adagolásra vonatkozó adatait. Por alakú vagy folyékony tisztítószer használata esetén a tisztítószer mennyiségét 1 / 3 -dal csökkentheti, ha a kosár csak félig van tele. 17

18 Elsõ üzembevétel Az ajtó nyitása Az ajtó zárása Tolja be az edénytartó kosarakat. Nyomja be az ajtót kattanásig. Ne nyúljon az ajtózárhoz. Fennáll a becsípõdés veszélye. Gyermekzár Ha nem szeretné, hogy a gyermekek az ipari mosogatógépet kinyissák, reteszelje az ajtót a gyermekzárral. A szárítási fázissal rendelkezõ programok végén (lásd "Programáttekintés" fejezet) az ajtó automatikusan kinyílik résnyire, a szárítás javítása érdekében. Ezt funkciót ki is lehet kapcsolni (lásd "Beállítások, Autom.ajtónyitás" fejezet). Az ajtó nyitásához fogja meg a fogantyút és húzza meg. Ha az ajtót üzemelés közben nyitja ki, a mosogatási funkciók automatikusan megszakadnak. Az ajtónyitó környékét tartsa szabadon. Az ajtó reteszeléséhez tolja el jobbra a tolózárat a fogantyú alatt. Az ajtó kioldásához tolja el a tolózárat balra. 18

19 Elsõ üzembevétel A kijelzõ mûködése Általánosságok A kijelzõn keresztül kiválasztható, ill. beállítható: a program a késleltetett indítás és a beállítások. A programlefutás alatt a kijelzõn megjelenik: a programlépés az elõrelátható hátralévõ idõ és az esetlegesen fellépõ hibaüzenetek, ill. figyelmeztetések. Energiatakarékossági okokból az ipari mosogatógép néhány perc múlva standby módba kapcsol, ha nem történik gombnyomás vagy nem fut program. További néhány perc múlva teljesen kikapcsol (lásd "Üzemelés, Standby" fejezet). Az ipari mosogatógép újbóli bekapcsolásához nyomja meg a gombot. "Beállítások" menü A "Beállítások" menüben az ipari mosogatógép elektronikáját a változó követelményekhez igazíthatja. A beállítási menü egy bizonyos nyomógomb-kombináció megnyomásával érhetõ el. További információk az azonos nevû fejezetben találhatók. A beállítások menüben a kijelzõ alatt található gombok tulajdonképpeni funkciója kikapcsolásra kerül, és a gombok segítségével a menüpontok választhatók ki és erõsíthetõk meg. A kijelzõn a bal és jobb nyilak azt mutatják, hogy további választási lehetõségek állnak rendelkezésre. Ennek megfelelõen a kijelzõ alatt található bal vagy jobb gombokkal választhatja ki ezeket a választási lehetõségeket. A kijelzõ alatt található középsõ gombbal megerõsítheti a jelentéseket vagy a beállításokat, és a következõ menüre vagy egy másik menüszintre kapcsol. Az aktuálisan kiválasztott beállítást egy pipa jelöli. 19

20 Elsõ üzembevétel Alapbeállítások Kapcsolja be az ipari mosogatógépet a gombbal. az ipari mosogatógép elsõ bekapcsolásakor az üdvözlõ képernyõ jelenik meg. Nyelv A kijelzõ automatikusan a nyelvbeállításra ugrik. A kijelzõ mûködését lásd az azonos nevû fejezetben. Válassza ki a kívánt nyelvet és erõsítse meg a középsõ gombbal. A beállított nyelv egy pipával van megjelölve. Vízkeménység A kijelzõ a vízkeménység beállításra ugrik. Az ipari mosogatógépet pontosan az önnél mért vízkeménységre kell programozni. Az önnél lévõ víz pontos keménységi fokát kérdezze meg az illetékes vízmûnél. Ingadozó vízkeménység esetén (pl d) mindig a legmagasabb értéket programozza be (ebben a példában 25 d). Egy esetlges késõbbi szervizelés esetén megkönnyíti a technikus dolgát, ha ismeri a vízkeménységet. Ezért írja fel a vízkeménységet: d Gyárilag 15 d (2,7 mmol/l) vízkeménység van beprogramozva. Válassza ki az önnél lévõ vízkeménységet és erõsítse meg a középsõ gombbal. A vízkeménység beállításához a további információkat lásd a "Beállítások menü, Vízkeménység" fejezetben. Ezt követõen megjelenhet a Töltsön be öblítõt és a Töltsön be reg.sót jelentés. Nyomjon meg egy tetszõleges gombot a figyelmeztetés megerõsítéséhez. A kijelzõ a fõmenüre vált. Ezek az alapbeállítások az elsõ teljes program lefutása után mentésre kerülnek. Az üdvözlõképernyõ egy teljes program lefutása után már nem jelenik meg. 20

21 Elsõ üzembevétel Az elsõ üzembevételhez az alábbiak szükségesek: kb. 1 kg regeneráló só, kb. 110 ml öblítõ, tisztítószer, lásd a "Mûködés" fejezetet. A gyárban minden ipari mosogatógép mûködõképességét ellenõrzik. A vízmaradvány ennek az ellenõrzésnek a következménye és nem az ipari mosogatógép korábbi használatára utal. A regeneráló só betöltése A jó mosogatási eredmény eléréséhez az ipari mosogatógéphez lágy (mészben szegény) víz szükséges. Kemény víz esetén fehér bevonat rakódik le az edényeken és a mosogatókamara falán. Ezért a 4 d-nál (0,7 mmol/l) magasabb vízkeménység esetén a vizet lágyítani kell. Ez a beépített vízlágyító készülékben automatikusan megtörténik. Ehhez a vízlágyító berendezésnek regeneráló sóra van szüksége. A vízlágyító berendezés 36 d (6,5 mmol/l) vízkeménységig alkalmas. Az ipari mosogatógép vízkeménységre történõ beállításához vegye figyelembe a "Beállítások menü, Vízkeménység" fejezetét. Ha az önnél lévõ víz keménysége állandóan 4 d (= 0,7 mmol/l) alatt van, akkor nem kell sót betölteni. Azonban ebben az esetben is be kell programoznia az ipari mosogatógépet az önnél lévõ víz keménysége szerint. Ne töltsön tisztítószert (folyékony tisztítószert sem) a regeneráló só tartályába. A tisztítószer tönkreteszi a vízlágyító berendezést. Csak speciális, lehetõleg durvaszemcsés regeneráló sót vagy más tiszta lepárolt sókat használjon. Más sófajták vízben nem oldódó elemeket tartalmazhatnak, amelyek a vízlágyító mûködési meghibásodását okozhatják. 21

22 Elsõ üzembevétel A só betöltésénél csak félig nyissa ki az ajtót, hogy a só maradéktalanul bejusson a tartályba. Ne töltsön vizet a tartályba! A sótartály tetején nyomja meg a nyitógombot a nyíl irányába. A fedél felugrik. Legfeljebb annyi sót töltsön a tartályba, amíg megtelik. A tartály befogadóképessége sófajtától függõen kb. 1 kg. 1 kg-nál több sót ne töltsön be. Hajtsa fel a betöltõ tölcsért. A só betöltésekor víz folyhat ki a tartályból. Tisztítsa meg a betöltõnyílás környékét a sómaradékoktól, majd végül zárja le a tartály fedelét. Közvetlenül ezután indítsa el az "Elõöblítés" programot edények nélkül. Ezzel az esetlegesen kifolyt sós víz felhígul és leszivattyúzásra kerül. 22

23 Elsõ üzembevétel Sóhiány kijelzése A program vége után töltsön be sót, ha a Töltsön be reg.sót kijelzés megjelenik. Erõsítse meg a középsõ gombbal. A sóhiány kijelzése eltûnik. Ha még nem elég magas a sókoncentráció, a sóhiány kijelzés a só betöltése után továbbra is megjelenhet. Ebben az esetben még egyszer erõsítse meg a középsõ gombbal. A sóhiánykijelzés kikapcsol, ha az ipari mosogatógép 4 d (= 0,7 mmol/l) alatti vízkeménységre van beprogramozva. Minden sófeltöltés után közvetlenül indítsa el az "Elõöblítés" vagy a "Rövid" programot edények nélkül. Ezzel az esetlegesen kifolyt sós víz felhígul és leszivattyúzásra kerül. 23

24 Elsõ üzembevétel Öblítõszer Az öblítõszer azért szükséges, hogy a víz a szárításnál filmként leperegjen az edényekrõl, és az edények a mosogatás után könnyebben száradjon. Az öblítõszert az öblítõszer-tartályba kell betölteni és a beállított mennyiségben automatikusan adagolásra kerül. Csak öbíltõszert töltsön be, semmi esetre sem használjon kézi mosogatószert vagy tisztítószert. Ezek tönkreteszik az öblítõszer tartályát. Ha alternatívaként max. 5%-os savtartalmû háztartási ecetet vagy 10%-os folyékony citromsavat használ, az edény nedvesebb és foltosabb lesz, mintha öblítõszert használ. Öblítõszer betöltése Nyomja meg az öblítõszer-tartály tetején a nyitógombot a nyíl irányába. A fedél felugrik. Semmi esetre sem használjon magasabb savtartalmú ecetet (pl. 25%-os étkezési ecetet). Ezáltal az ipari mosogatógép károsodhat. 24

25 Elsõ üzembevétel Öblítõszerhiány kijelzése Ha a Töltsön be öblítõt kijelzés megjelenik, még kb. 2-3 mosogatásra elegendõ öblítõszer áll rendelkezésre. Idõben töltse be az öblítõszert. Erõsítse meg a középsõ gombbal. Az öblítõszerhiány kijelzése eltûnik. Csak annyi öblítõszert töltsön be, amennyi a betöltlõnyílásban látható. A tartály befogadóképessége kb. 110 ml. Zárja be a fedelet kattanásig, különben a mosogatás alatt víz kerülhet az öblítõszer tartályába. Az esetlegesen kiömlött öblítõszert jól törölje le, hogy a következõ programban az erõs habképzõdés elkerülhetõvé váljon. Az optimális mosogatási eredmény eléréséhez beállíthatja az öblítõszer adagolási mennyiségét (lásd "Beállítások menü, Öbítõszer" fejezet). 25

26 Az edények és evõeszközök bepakolása Amire ügyelni kell Távolítsa el a durva ételmaradványokat az edényrõl. Folyó víz alatt történõ elõöblítés nem szükséges! Hamuval, homokkal, viasszal, kenõzsírral vagy festékkel szennyezett edényeket ne tegyen az ipari mosogatógépbe. Ezek az anyagok károsítják az ipari mosogatógépet. Bármely edényt bepakolhat a kocsi bármely részébe, azonban az alábbiakat vegye figyelembe: Az edények és az evõeszközök nem lehetnek egymáson és nem takarhatják el egymást. Az edényeket úgy rendezze el, hogy a víz a teljes felületüket átöblíthesse. Csak így lehetnek tiszták! Ügyeljen arra, hogy minden edény stabil helyzetben legyen. Minden üreges edényt, mint pl. a csészék, poharak, lábasok stb., a nyílásukkal lefelé helyezzen el a kosárban. A magas, vékony üreges edényeket, mint pl. a pezsgõs poharak, ne a kosár sarkaiba, hanem a középsõ részre helyezzen el. Ott a vízsugarak jobban elérik õket. A mély fenékkel rendelkezõ edényeket lehetõleg srégen helyezze el, hogy a víz kifolyhasson belõlük. Ügyeljen arra, hogy a mosogatókarokat ne blokkolják a túl magas, vagy a kosáron túlnyúló edények. Próbaképp kézzel forgassa meg a mosogatókarokat. Ügyeljen arra, hogy a kisebb dolgok ne essenek ki a kosár rácsain. Ezért a kisebb dolgokat, mint pl. a fedeleket tegye az evõeszközkosárba. Egyes ételek, pl. a répa, paradicsom vagy a ketchup, természetes színezõanyagokat tartalmazhatnak. Ezek a színezõanyagok elszínezhetik a mûanyag edényeket és mûanyag részeket, ha nagyobb mennyiségben bekerülnek az edénnyel együtt az ipari mosogatógépbe. A mûanyag alkatrészek stabilitását az elszínezõdés nem befolyásolja. 26

27 Az edények és evõeszközök bepakolása Az ipari mosogatógéphez nem alkalmas edények: Fa ill. fa részeket tartalmazó evõeszközök és edények: kilúgozódnak és csúnyává válnak. Ezen kívül az alkalmazott ragasztók ipari mosogatógéphez nem alkalmasak. Ennek következménye, hogy a fa fogantyúk meglazulnak. Az iparmûvészeti tárgyak, valamint az antik, értékes, díszített vázák vagy poharak gépi mosogatásra nem alkalmasak. Nem hõálló mûanyagból készült tárgyak: ezek az eszközök eldeformálódhatnak. Réz, sárgaréz, ón és alumínium tárgyak: ezek elszínezõdhetnek és mattá válhatnak. Mázas dísztárgyak: ezek sok mosogatás után elhalványulhatnak. Érzékeny poharak és kristály tárgyak: ezek tartós használat után homályossá válhatnak. Ajánlásunk: Vásároljon ipari mosogatógéphez alkalmas, "mosogatógépben mosható" felirattal ellátott edényeket és evõeszközöket. A poharak sok mosogatás után homályossá válhatnak. Ezért az érzékeny poharakhoz használjon alacsony hõmérsékletû programokat (lásd "Programáttekintés" fejezet). így a homályosodás veszélye kisebb. Kérjük, vegye figyelembe! Az ezüst, amelyet ezüstpolírozóval políroztak, a mosogatóprogram befejezõdése után még nedves vagy foltos lehet, mert a víz nem tud róla filmként leperegni. Ezeket egy kendõvel át kell törölni. Az ezüst kéntartalmú élelmiszerekkel történõ érintkezéskor elszínezõdhet. Ide tartozik pl. a tojássárgája, a hagyma, a majonéz, a mustár, a hüvelyesek, a hal, a halpác és a marinád. Az alumínium alkatrészeket (pl. zsírszûrõ) nem szabad erõsen maró lúgos ipari tisztítószerrel az ipari mosogatógépben mosogatni. Anyagkárok léphetnek fel. Extrém esetben robbanásveszélyes kémiai reakció (pl. durranógáz reakció) veszélye áll fenn. 27

28 Az edények és evõeszközök bepakolása Felsõ kosár Biztonsági okokból csak a behelyezett felsõ és alsó kosarakkal mosogasson. Felhajtható tüskék A tüskesorok felhajthatók, hogy a nagyobb edényeknek, pl. egy lapos lábasnak, több hely maradjon. A felsõ kosárba kis, könnyû és érzékeny edényeket tegyen, mint a csészealátétek, poharak és desszertes tálak. Lapos edényeket szintén betehet a felsõ kosárba. Bizonyos hosszú eszközöket, mint pl. merõkanalak, keverõkanalak és hosszú kések, elõre, keresztben helyezze el a felsõ kosárban. Nyomja le a sárga kart és hajtsa le a tüskesort. Csészefeltét Hajtsa fel a csészefeltétet, hogy a magasabb eszközöket be tudja helyezni. Nekidöntheti a poharakat a csészefeltétnek, így stabil helyzetbe kerülnek. Hajtsa le a csészefeltétet és támassza neki a poharakat. 28

29 Az edények és evõeszközök bepakolása Jumbo-csészefeltét A csészefeltét szélessége 2 fokozatban állítható, hogy a nagyobb csészéket is rá lehessen tenni. Pohártámasz A pohártámasz a különösen hosszú poharaknak stabil helyzetet biztosít. Hajtsa le a pohártámaszt és támassza bele a poharakat. Magasság állítása: A pohártámasz magasságát 2 fokozatban állíthatja. Húzza fel a csészefeltétet, és hagyja bekattanni a kívánt szélességnél. Húzza fel a pohártámaszt, és hagyja bekattanni a kívánt magasságnál. Alacsonyabb beállításnál kisebb poharak és csészék tehetõk bele. Magasabb beállításnál magas poharak és talpas poharak tehetõk bele. 29

30 Az edények és evõeszközök bepakolása Felsõkosár-állítás Ahhoz, hogy a felsõ és alsó kosárban a magasabb edényeknek több helyet nyerjünk, a felsõ kosár magassága 3 pozícióban, egyenként kb. 2 cm-es különbséggel állítható. Azért, hogy a víz a mélyedésekbõl jobban kifolyhasson, a felsõ kosarat ferdén is beállíthatja, az egyik oldalát magasra, a másikat alacsonyra. Azonban ügyeljen rá, hogy a kosár akadálytalanul csúszhasson a mosogatótérben. Húzza ki a felsõ kosarat. A felsõ kosár beállításától függõen pl. az alábbi átmérõjû tányérokat pakolhatja be a kosarakba. Mosogatógép evõeszközkosárral A felsõ Tányér- cm-ben kosár beállítása Felsõ kosár Alsó kosár Fent Középen Lent A felsõ kosár felfelé történõ állításához: Húzza fel a kosarat kattanásig. A felsõ kosár lefelé történõ állításához: A kosár oldalán lévõ karokat húzza fel. Állítsa be a kívánt pozíciót és hagyja a karokat újra bekattanni. 30

31 Alsó kosár A nagy, nehéz edényeket, mint pl. tányérok, tálcák, lábasok, tálkák stb. tegye az alsó kosárba. Poharakat, csészéket, kistányérokat és csészealátéteket is betehet alsó kosárba. Az edények és evõeszközök bepakolása A különösen nagy tányérokat helyezze az alsó kosár közepére. Ha a tányérokat ferdén állítja be, akkor max. 35 cm átmérõjû tányérokat pakolhat be. Ipari mosogatógép evõeszközkosárral 31

32 Az edények és evõeszközök bepakolása Pohártartó A magas edények behelyezéséhez a pohártartót hajtsa fel. A talpas poharakat, mint pl. a boros, pezsgõs vagy sörös poharak, támassza vagy akassza be a pohártartó rekeszeibe. A pohártartó magassága állítható. Felhajtható tüskék Az elülsõ tüskesorok a tányérok, leveses tányérok, tálcák, tálkák és csészealátétek mosogatásához szükségesek. A tüskesorok felhajthatók, hogy a nagyobb edényekhez, pl. lábasok, serpenyõk, tálak, több hely maradjon. Tolja a pohártartót a kívánt magasságba, amíg a rögzítõk fent bekattannak, ill. lent felfekszenek. Nyomja le a sárga kart és hajtsa le a tüskesort. 32

33 Az edények és evõeszközök bepakolása Evõeszköz Evõeszközkosár Igény szerint dugja a feltétet az evõeszközkosárra. Az evõeszközkosarat az alsó kosáron lévõ elülsõ tüskesoron bárhová elhelyezheti. Biztonsági okokból a késeket és a villákat élükkel, ill. hegyükkel lefelé, válogatás nélkül tegye az evõeszközkosár rekeszeibe. Az evõeszköz kevésbé lesz tiszta és száraz, ha a nyelükkel lefelé teszi be õket az evõeszközkosárba. A rövid evõeszközöket az evõeszközkosár 3 oldalán lévõ tartókba dugja be. Evõeszközfeltét az evõeszközkosárhoz A mellékelt feltét az erõsen szennyezett evõeszközök mosogatására szolgál. Mivel az evõeszközök ebben a feltétben egyenként vannak berakva, nem takarják egymást, így a felületüket a vízsugár jobban eléri. Az evõeszközöket a nyelükkel lefelé tegye be a betétbe. Az evõeszközöket egyenletesen ossza el. 33

34 Mûködés Tisztítószer Por alakú tisztítószer Az ajtóadagolóban csak por alakú tisztítószert használjon. Ne használjon tisztítótablettát. A rövid programidõk alatt a tabletták nem tudnak teljesen feloldódni. Tegyen por alakú tisztítószert a tisztítószer-tartály rekeszeibe. Tisztítószer-adagolás Ha nincs más megadva, az edény szennyezettségi fokának megfelelõen adagoljon g por alakú tisztítószert a II. rekeszbe. Nagyon erõsen szennyezett edény esetén további kis mennyiségû tisztítószert tölthet az I. rekeszbe (lásd "Programáttekintés" fejezet). Ha kevesebb tisztítószert használ az ajánlott mennyiségnél, nem biztos, hogy az edények megfelelõen tiszták lesznek. Folyékony tisztítószer Az ipari mosogatógép igény esetén felszerelhetõ folyékony tisztítószerekhez alkalmas adagoló szivattyúval (DOS-Modul G 60 Semi) (kívülrõl csatlakoztatható). Az adagolórendszer aktiválásához és a tisztítószer-adagolás beállításához vegye figyelembe a "Beállítások menü, Külsõ adag." fejezetet. A DOS modulhoz külön szerelési útmutató van mellékelve. Speciális szennyezõdések és folyékony adagolás alkalmazása esetén forduljon a Miele ügyfélszolgálatához a tisztítószernek az adottságokhoz való optimális beállítása érdekében. Az adagolórendszerek karbantartása A mûködési biztonság megtartása érdekében bizonyos idõközönként karbantartási munkákat kell végezni. A munkákat csak megfelelõen képzett szakemberek, ill. a Miele ügyfélszolgálata végezheti. A DOS modulban az adagolótömlõket / 2 évente ki kell cserélni. A tisztítószer adagolásánál, mind por alakú, mind folyékony tisztítószer esetén, vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának utasításait. 34

35 Mûködés Ne lélegezze be a por alakú tisztítószert. Ne nyelje le a tisztítószert. A tisztítószerek marást okozhatnak az orrban, a szájban és a torokban. Azonnal forduljon orvoshoz, ha a tisztítószert belélegezte vagy lenyelte. Akadályozza meg, hogy a gyermekek a tisztítószerrel érintkezésbe kerüljenek. Ezért a gyermekeket tartsa távol a nyitott ipari mosogatógéptõl. Az ipari mosogatógépben tisztítószer-maradványok lehetnek. A tisztítószert csak a programstart elõtt töltse be és zárja be az ajtót a gyermekzárral. Tisztítószer betöltése Nyomja meg a nyitógombot. A tartály fedele felugrik. A programstart után a tartály fedele kinyílik. Töltse be a tisztítószert a rekeszekbe és zárja be a tartály fedelét. Zárja be a tisztítószer csomagolását is. Különben a szer becsomósodhat. Adagolási segédek Az I. rekesz kapacitása maximum 10 ml, a II. rekeszé maximum 50 ml tisztítószer. A II. rekeszen az adagolás segítéséhez a 20-as és 30-as jelölés be van jelölve. Ezek vízszintesre kinyitott ajtónál mutatják az adagolási mennyiséget ml-ben. Az adagolási segédek por alakú tisztítószer esetén, gyártótól és szemcsemérettõl függõen, a hozzávetõleges töltetmennyiséget mutatják grammban. 35

36 Mûködés Bekapcsolás Nyissa ki a vízcsapot, ha el van zárva. Ellenõrizze, hogy a mosogatókarok szabadon forognak e. Csukja be az ajtót. Kapcsolja be az ipari mosogatógépet a gombbal. A kijelzõn rövid idõre megjelenik a gyárilag beállított ECO-program, és világít a megfelelõ kontroll-lámpa. Rövid idõ múlva a kijelzõn megjelenik a program elõrelátható programideje. Megváltoztathatja az utoljára használt program beállításait is (lásd "Beállítások menü, Programválasztás" fejezet). Programválasztás A programot mindig az edény fajtájának és a szennyezettség fokának megfelelõen válassza ki. A "Programáttekintés" fejezetben le vannak írva a programok és azok alkalmazási területei. Válassza ki a gombbal a kívánt programot. A választott program kontrollkijelzése világít, és Start/Stop gomb kontroll-lámpája villog. Ha a kontrollkijelzés a szimbólumnál világít, a > gombbal további programokat választhat. A kijelzõn a további programok jelennek meg váltogatva a programnevek és az idõtartam között. Most kiválaszthatja a kiegészítõ funkciókat (lásd "Kiegészítõ funkciók" fejezet). Programindítás Nyomja meg a Start/Stop gombot. A program elindul. Ha kiegészítõ funkciókat is választott, akkor a megfelelõ kontrollkijelzések is világítanak. A programot csak a programlefutás elsõ perceiben szakítsa meg. Különben fontos programlépések (pl. a vízlágyító elõkészítése) maradhatnak el. 36

37 Mûködés Idõkijelzés A programstart elõtt megjelenik a kijelzõn a választott program idõtartama órában és percben. A programlefutás alatt a program végéig hátralévõ idõ jelenik meg. A mindenkori programlépést egy szimbólum jelzi: Elõöblítés Tisztítás Köztes öblítés Öblítés öblítõszerrel Szárítás Vége A programhosszra vonatkozó adatok ugyanannál a programnál változhatnak. Ez többek között függ a befolyó víz hõmérsékletétõl, a regeneráló ciklustól és az edények mennyiségétõl. Ha egy program elsõ alkalommal kerül kiválasztásra, akkor olyan idõtartam jelenik meg, ami egy átlagos programhossznak felel meg meleg víz csatlakozás mellett. Az elektromos csatlakozás átkapcsolásánál megváltoznak a programfutási idõk. Standby Az utolsó gombérintés vagy a program vége után néhány perccel az ipari mosogatógép standby módba kerül, energiatakarékosság céljából. A kijelzõ és a kontrollkijelzések kikapcsolnak, és a Start/Stop kijelzés lassan villog. A display bekapcsolásához nyomjon meg egy tetszõleges gombot. Ha egy program vége után az ipari mosogatógépet nem kapcsolja ki, akkor néhány perc múlva standby módban teljesen kikapcsol (lásd "Beállítások menü, Standby optimalizálás" fejezet). Programfutás közben, ha só- ill. öblítõhiány vagy hiba áll fenn, az ipari mosogatógép nem vált át standby módra. Kikapcsolhatja a hiánykijelzéseket, ha az ipari mosogatógépnek a sóvagy öblítõhiány ellenére standby módba kell kapcsolnia (lásd "Beállítások menü, Hiánykijelzések" fejezet). Egy hiba kijelzését nem lehet kikapcsolni. 37

38 Mûködés Program vége Ha a kijelzõn megjelenik a Vége vagy az AutoOpen felirat, és az ajtó adott esetben résnyire kinyílik, a program befejezõdött. Aktivált "kiegészítõ szárítás" és "AutoOpen" esetén a szárító ventillátorok még néhány percig tovább mûködnek a program vége után. Nyissa ki az ajtót teljesen, így az ajtózáró sínek ismét becsúsznak. Most kipakolhatja az edényeket. Ha az automatikus ajtónyitót kikapcsolta (lásd "Beállítások menü, AutoOpen" fejezet), és ennek ellenére a program végén az ajtót ki szeretné nyitni, akkor teljesen nyissa ki az ajtót. Ellenkezõ esetben az érzékeny munkalap éleket károsodhatja a vízgõz, mert a ventillátorok már nem mûködnek tovább. Kikapcsolás A program lefutása után: Kapcsolja ki az ipari mosogatógépet a gombbal. Az ipari mosogatógép mindaddig energiát fogyaszt, amíg nem kapcsolja ki a gombbal. A biztonság kedvéért zárja el a vízcsapot, ha az ipari mosogatógép hosszabb idõre felügyelet nélkül marad, pl. szabadság ideje alatt. Az edények kipakolása A forró edény ütésre érzékeny! Ezért a kikapcsolás után annyi ideig hagyja az ipari mosogatógépben lehûlni, amíg könnyedén meg tudja fogni. Ha a kikapcsolás után az ajtót teljesen kinyitja, az edény gyorsabban lehûl. Elõször az alsó kosarat, majd a felsõ kosarat és végül az evõeszközfiókot pakolja ki (ha van). Így elkerüli, hogy a felsõ kosárról vagy az evõeszközfiókról vízcseppek hulljanak az edényre az alsó ill. a felsõ kosárban. 38

39 Mûködés Program megszakítása A program megszakad, ha az ajtót kinyitja. Ha az ajtót visszazárja, a program néhány másodperccel tovább fut onnan, ahol megszakadt. Ha a víz az ipari mosogatógépben forró, fennáll a forrázás veszélye! Ezért ha kinyitja az ajtót, legyen nagyon óvatos. Mielõtt az ajtót visszazárja, elõször csak hajtsa be kb. 20 mp.-re, hogy a mosogatótérben a hõmérséklet kiegyenlítõdése megtörténhessen. Ezután nyomja be ajtót az ajtózár kattanásáig. Programváltás Ha a tisztítószer tartályának fedele már nyitva van, az új programhoz por alakú tisztítószert kell adagolni, ha nem folyékony adagolás történik. Ha egy program már elindult, a következõképpen válthat programot: Tartsa nyomva a Start/Stop gombot legalább egy másodpercre. A program megszakad. Válassza ki a kívánt programot és indítsa el. 39

40 Kiegészítõ funkciók Kiegészítõ szárítás A jobb szárítási eredmény eléréséhez és az ajtó nyitásakor történõ gõzkiáramlás csökkentéséhez a program végén, a kiegészítõ szárításnál a ventillátorok mûködése meghosszabbítható. Ez a funkció nem minden programnál elérhetõ (lásd a Programáttekintés fejezetet). A kiegészítõ szárítás választásánál a programfutási idõ a programtól függõen kb perccel hosszabb lesz. Kapcsolja be az ipari mosogatógépet a gombbal. A "Start/Stop" kontrollkijelzés villog. Válasszon ki egy programot. Nyomja meg a + gombot. A" +" kontrollkijelzés világít, ha a funkció a választott programhoz rendelkezésre áll. Ellenkezõ esetben a Nem kombinálható felirat jelenik meg a képernyõn. Indítsa el a programot a Start/Stop gombbal. Késleltetett indítás Beállíthatja egy program startjának idõpontját, pl. az éjszakai áramdíj kihasználása céljából. Ehhez a start idõpontját 30 perc és 24 óra között késleltetheti. A start késleltetésének beállítása 30 perces lépésekben történik. A késleltetett indítás használatánál ügyeljen arra, hogy a tisztítószer betöltésénél a tisztítószer tartálya száraz legyen; adott esetben törölje szárazra. Ellenkezõ esetben a tisztítószer csomóssá válhat, és nem mossa ki teljesen a víz. Az ipari mosogatógépet kapcsolja be a gombbal. A "Start/Stop" kontrollkijelzés villog. Válassza ki a kívánt programot (lásd "Üzemelés, Programválasztás" fejezet). Nyomja meg a gombot. A kijelzõn az az idõ jelenik meg, amelyik utoljára be volt állítva a késleltetett indításhoz. A "Késleltetett indítás" kontrollkijelzés világít. Állítsa be a gombbal a késleltetett indítás kívánt idõpontját. Ha a késleltetett indítás gombot nyomva tartja, akkor a számláló automatikusan 24:00 óra elõreugrik. Újra a 30 perces induláshoz nyomja meg kétszer a gombot. 40

41 Kiegészítõ funkciók Nyomja meg a Start/Stop gombot. A "Start/Stop" kontrollkijelzés világít. Amennyiben a késleltetett indítás beállítása után néhány másodpercen belül nem nyomja meg a Start/Stop gombot, a kijelzõn ismét a program hossza jelenik meg. Ezután a késleltetett indítást újra be kell állítani. Az idõ a programstartig percenként számol vissza. A beállított idõ eltelte után a kiválasztott program automatikusan indul. A kijelzõn megjelenik a hátralévõ idõ, a "Késleltetett indítás" elalszik és a "Start/Stop" kontrollkijelzés világít. A program indítása, mielõtt a késleltetett indítás lefut: A programot akkor is elindíthatja, ha a késleltetett indítás még nem futott le. Ehhez a következõképpen kell eljárni: Tartsa nyomva a Start/Stop gombot legalább egy másodpercig. A "Késleltetett indítás" kontrollkijelzés elalszik és a "Start/Stop" kontrollkijelzés villog. Nyomja meg még egyszer a Start/Stop gombot. A program elindul. A "Start/Stop" kontrollkijelzés világít. Azért, hogy a gyerekek ne kerüljenek a tisztítószerrel érintkezésbe: a tisztítószert csak közvetlenül a programstart elõtt töltse be, tehát mielõtt a die Start/Stop gombot megnyomja, és zárja le az ajtót a gyermekzárral. 41

42 Tisztítás és ápolás Ellenõrizze rendszeresen (kb. 4-6 havonta) az ipari mosogatógépe állapotát. Ez segít a meghibásodások elkerülésében, mielõtt azok fellépnének. Minden felület könnyen karcolódik. Minden felület elszínezõdhet vagy megváltozhat, ha alkalmatlan tisztítószerrel kerül érintkezésbe. A mosogatótér tisztítása A mosogatótér a legteljesebb mértékben öntisztító, ha mindig a helyes tisztítószer mennyiséget használja. Ha ennek ellenére pl. vízkõ- vagy zsírlerakódások keletkeznek, ezeket speciális tisztítószerrel ismét eltávolíthatja (kapható a Miele ügyfélszolgálatán). Ha nagyrészt alacsony hõmérsékleten történik a mosogatás, akkor fennáll a csíra- és szagképzõdés veszélye. Ennek elkerülése érdekében, kb. 20 alacsony hõmérsékletû programlefutás után ajánlott egy intenzív program lefuttatása tisztítószer hozzáadása mellett. Az ajtótömítés és az ajtó tisztítása Az ételmaradékok eltávolítása céljából az ajtótömítéseket rendszeresen törölje le egy nedves kendõvel. A kiömlött étel- és italmaradványokat törölje le az ipari mosogatógép ajtajának oldalairól. Ezek a felületek nem tartoznak a mosogatótérhez, így a vízsugarak nem érik el õket. A készülékfront tisztítása A szennyezõdéseket a legjobb, ha rögtön eltávolítja. Ha a szennyezõdések sokáig hatnak a felületen, bizonyos körülmények között már nem távolíthatók el, és a felületek elszínezõdhetnek vagy elváltozhatnak. Tisztítsa a készülékfrontot egy tiszta szivacskendõvel, kézi mosogatószerrel és meleg vízzel. Ezután törölje szárazra egy puha kendõvel. A tisztításhoz használhat tiszta, nedves mikroszálas törlõkendõt is tisztítószer nélkül. 42

43 Tisztítás és ápolás A felületek sérülésének elkerülése érdekében ne használjon a tisztításhoz: szóda-, ammónia-, sav- vagy klórtartalmú tisztítószert, vízkõoldó tisztítószert, súrolószereket, pl. súrlóport, súrlókrémet, súrolókövet, oldószertartalmú tisztítószert, nemesacél tisztítószert, mosogatógép-tisztítószert, tûzhelytisztító sprayt, üvegtisztítót, kemény súrolószivacsokat és keféket, pl. edénysúrolókat, koszradírt, éles fémkaparót, gõzös tisztítóeszközöket. 43

44 Tisztítás és ápolás A szûrõk ellenõrzése a mosogatótérben A mosogatótér aljában lévõ kombinált szûrõ visszatartja a durva szennyezõdéseket a mosogatóvízbõl. A szennyezõdések így nem juthatnak be a keringetõ rendszerbe, így a mosogatókarokon keresztül nem szóródhatnak szét újra a mosogatótérben. A szûrõk tisztítása Kapcsolja ki az ipari mosogatógépet. Szûrõk nélkül nem szabad mosogatni! A szûrõket idõvel eltömíthetik a szennyezõdések. Az idõtartam az edények szennyezettségi fokától függ. A kijelzõn minden 50. programlefutás után (gyári beállítás) megjelenik a Szûrõ ellenõrzése jelentés. A szûrõellenõrzés intervallumát kikapcsolhatja vagy 30 és 60 programlefutás között beállíthatja (lásd "Beállítások menü, Szûrõellenõrzés" fejezet). Ellenõrizze a kombinált szûrõt. Tisztítsa meg a kombinált szûrõt, ha szükséges. Végül erõsítse meg a jelentést a középsõ gombbal. A kijelzõn röviden az utoljára kiválasztott program jelenik meg, és világít a megfelelõ kontroll-lámpa. kis idõ múlva az elõrelátható programhossz jelenik meg. Fordítsa a kart hátra és oldja ki a kombinált szûrõt. vegye ki a kombinált szûrõt, távolítsa el a durva szennyezõdéseket és folyó víz alatt mossa át jól a szûrõt. A tisztításhoz esetleg használjon mosókefét. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek durva szennyezõdések a keringetõ rendszerbe. Ezek dugulást okozhatnak. 44

45 Tisztítás és ápolás A szûrõk belsõ oldalának megtisztításához ki kell nyitni a zárat: Ehhez nyomja össze a fogantyúkat a nyíl irányába és nyissa ki a szûrõ zárját. Tisztítson meg minden részt folyó víz alatt. Ezután zárja be a zárat, hogy a retesz bekattanjon. A kombinált szûrõt úgy tegye be, hogy vízszintesen feküdjön a mosogatótér alján. A kombinált szûrõ reteszeléséhez ezután tekerje a kart hátulról elõre, amíg a nyílhegyek egymás felé mutatnak. A kombinált szûrõt gondosan kell behelyezni és reteszelni kell. Különben durva szennyezõdések juthatnak a keringetõ rendszerbe és ezek dugulást okozhatnak. 45

46 Tisztítás és ápolás A mosogatókarok megtisztítása A mosogatókarok tartójába és fúvókáiba ételmaradékok ülepedhetnek le. Ezért a mosogatókarokat rendszeresen (kb. 4-6 havonta) ellenõrizni kell. Kapcsolja ki az ipari mosogatógépet. A mosogatókarokat a következõképpen vegye le: Húzza ki az evõeszközkosarat (ha van). Húzza ki az alsó kosarat. Húzza le az alsó mosogatókart erõsen felfelé irányuló mozdulattal. Nyomja fel a felsõ mosogatókart, hogy a belsõ fogazat bekattanjon, és csavarja ki. Nyomja meg a középsõ mosogatókart, hogy a fogazat bekattanjon, és csavarja le. Szurkálja meg egy hegyes tárggyal a mosogatókar fúvókáiban lévõ ételmaradványokat. Öblítse le alaposan folyó víz alatt a mosogatókarokat. Tegye vissza újra a mosogatókarokat, és ellenõrizze, hogy szabadon forognak e. 46

47 Hibaelhárítás A legtöbb esetben saját maga elháríthatja a hibákat, illetve üzemzavarokat, amelyek a napi mûködés során elõfordulhatnak. Idõt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell a vevõszolgálatot hívni. Az alábbi áttekintés segítséget nyújt egyes üzemzavarok okainak megtalálásában és elhárításában. Azonban vegye figyelembe: A szereléseket csak a Miele ügyfélszolgálata, engedéllyel rendelkezõ Miele szakkereskedõ vagy megfelelõen kvalifikált szakember végezheti. A szakszerûtlen szerelések jelentõs veszélyt jelenthetnek Önre. Mûszaki hibák Probléma Ok Elhárítás A kijelzõ sötét marad és a Start/Stop kijelzés nem villog, miután az ipari mosogatógép a gombbal be lett kapcsolva. Az ipari mosogatógép nem mosogat tovább. A hálózati dugó nincs bedugva. A biztosíték kiugrott. A biztosíték kioldott. Dugja be a hálózati dugót. Aktiválja a biztosítékot (a minimális biztosítékot lásd a típustáblán). Aktiválja a biztosítékot (a minimális biztosítékot lásd a típustáblán). Ha a biztosíték újra kiold, hívja a Miele ügyfélszolgálatát. 47

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 60870 Használati útmutató Automata mosogatógép 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ Amködésimódokrészletesismertetéseahasználatiutasításmegfelelfejezetésbentalálhatóal. Akészülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa ki az ajtót

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 86080 i Automata mosogatógép Felhasználói tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Olvassa el alaposan ezt a felhasználói tájékoztatót, és õrizze meg, hogy késõbb is utána tudjon benne nézni valamilyen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató CF 250 Eszpresszó kávéautomata Használati útmutató 2 3 4 5 6 7 Kialakitás (1. kép) Felülnézet (2. kép) A B C D E F G H I J K L M N O Felülnézet (lásd 2. kép) Szemes kávé tartály - fedövel Szerviz fedél

Részletesebben

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Magyar, 1 Ðóññêèé, 13 Tartalom Üzembe helyezés, 2-3 Elhelyezés és vízszintezés Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás Tanácsok az elsõ mosáshoz Mûszaki adatok Készülékleírás,

Részletesebben

Használati útmutató Mosógép

Használati útmutató Mosógép Használati útmutató Mosógép Feltétlenül olvassa el a Használati utasítást a felállítás - beszerelés - üzembe helyezés előtt. Ezáltal megóvja magát és elkerüli készüléke károsodását. hu-hu M.-Nr. 10 281

Részletesebben

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató Kedves Vásárló! Mielőtt a mosogatógépet üzembe helyezi, kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Használati útmutatót, mert ez a füzet fontos információkat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

compact Automatic Coffee experience engineered in Switzerland

compact Automatic Coffee experience engineered in Switzerland HU compact Automatic Coffee experience engineered in Switzerland 2 Fontos figyelmeztetések 3 Biztonsági tudnivalók Használat előtt olvassa el figyelmesen a Használati Útmutatót és őrizze meg azt későbbi

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. Programok START/FOLYTATÁS

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 45FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 45FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 45FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60 TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60 TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 60 Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót.

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót. ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL MÁRKÁJÚ TERMÉKET VÁSÁROLT. Amennyiben szélesebb körű segítségre van szüksége, kérjük regisztrálja be a berendezést az alábbi weboldalon: www.whirlpool.eu/register

Részletesebben

Asztali mixer Használati útmutató

Asztali mixer Használati útmutató Asztali mixer Használati útmutató HU SBL 3271SS SBL 3272RD A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

Elektromos gőz sterilizáló

Elektromos gőz sterilizáló Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 6 Előkészítés sterilizáláshoz.... 7 Használat.... 7 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 8 Műszaki specifikáció....

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Mosogatógép ESF 45010 We were thinking of you when we made this product Üdvözöljük az Electrolux világában Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló

Részletesebben

Előszó. Tájékoztatás a jelen kezelési útmutatóval kapcsolatban. Figyelmeztetések

Előszó. Tájékoztatás a jelen kezelési útmutatóval kapcsolatban. Figyelmeztetések Előszó Tisztelt vásárlónk! Ön helyesen döntött azzal, hogy a t választotta. Ezzel jól bevált, minőségi termék birtokába jutott. Köszönjük, hogy termékünket választotta, és sok örömet kívánunk új kávédarálója

Részletesebben

compact one Coffee experience engineered in Switzerland

compact one Coffee experience engineered in Switzerland HU compact one Coffee experience engineered in Switzerland 2 Fontos figyelmeztetések 3 Biztonsági tudnivalók Használat előtt olvassa el figyelmesen a Használati Útmutatót és őrizze meg azt későbbi felhasználók

Részletesebben

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B Mosogatógépek Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B FONTOS! Figyelmesen olvassa el az utasításokat az első használatbavétel előtt! A mosogatógép használatakor mindig kövesse a pontos utasításokat az

Részletesebben

Vályús mángorlók. hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr.

Vályús mángorlók. hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr. Használati útmutató Vályús mángorlók PM 1318 PM 1418 PM 1421 Feltétlenül olvassa el a használati és felállítási útmutatót hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

JBY 76. H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. H JBY 76 H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék ismertetése...2 2 Jelmagyarázat...2

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken LRP 1503 VRA

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken LRP 1503 VRA ÔÎĐ ďëđí ĘÎß Tartalom Használt szimbólumok...............133 Mûszaki adatok....................133 Az elsõ pillantásra..................134 Az Ön biztonsága érdekében..........135 Használati útmutató.................137

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVTXF 149 Összefoglalás Üzembehelyezés, 38-39 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 38 Víz és elektromos csatlakozás, 38-39 Elsõ mosási ciklus, 39 Mûszaki adatok, 39 Mosógép

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Fagyasztószekrény HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Használati útmutató. DW 605 S 12 terítékes kivitel. Fél töltet funkció. Mosogatógép

Használati útmutató. DW 605 S 12 terítékes kivitel. Fél töltet funkció. Mosogatógép Használati útmutató DW 605 S 12 terítékes kivitel Mosogatógép Fél töltet funkció 1) Biztonsági információk...1 2) Rövid kezelési útmutató.....2 Kedves Vásárló! Olvassa el az útmutatót Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 -

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 - Mosogatógép DW12-EFM Code 0120505536-1 - Biztonsági figyelmeztetések Gondosan olvassa el a kezelési útmutatóban szereplő utasításokat, mivel azok fontos információkat tartalmaznak a készülék biztonságos

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4

Részletesebben

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA. Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét: www.whirlpool.eu/register A készülék

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu CR-312 Presszókávé-fôzô Használati utasítás

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IR/IB 64 A készülék kialakítása: beépíthetõ Fõzõmezõk teljesítménye: (kw) 7,1 1. Fõzõmezõ: jobb elsõ 1,4

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 107 Mûszaki adatok.................... 107 Az elsõ pillantásra................... 108 Az Ön biztonsága érdekében.......... 109 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

FAX Option Type 1027. Fax kézikönyv (kiegészítõ) <Alapvetõ funkciók> Felhasználói kézikönyv. www.drcopy.hu

FAX Option Type 1027. Fax kézikönyv (kiegészítõ) <Alapvetõ funkciók> Felhasználói kézikönyv. www.drcopy.hu FAX Option Type 1027 Felhasználói kézikönyv Fax kézikönyv (kiegészítõ) Zfgh130E.eps A termék használata elõtt olvassuk el gondosan ezt a kézikönyvet és tartsuk kéznél, hogy szükség

Részletesebben

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ B3191-5 Használati útmutató Beépíthetõ elektromos sütõ 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Használati útmutató és biztonsági eloírások

Használati útmutató és biztonsági eloírások MA_HOFER_Aurora-Nuovo_IM_HU_2015-08-11_FK_DE 12.08.15 16:02 Seite 63 Használati útmutató és biztonsági eloírások Most az www.aldi.hu AURORA NUOVO HU Használati útmutató és biztonsági eloírások. Figyelmesen

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

IH 21. H Inhalátor Használati útmutató

IH 21. H Inhalátor Használati útmutató IH 21 H H Inhalátor Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de 0483 Tartalom 1. Készülék

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP Méretek magasság 850 mm mélység 600 mm szélesség 397 mm Névleges feszültség, frekvencia 230 V / 50 Hz Maximális teljesítmény-felvétel 2300

Részletesebben

HBA36B6.0. [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681

HBA36B6.0. [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681 HBA36B6.0 [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681 á Tartalomjegyzék Biztonsági útmutató... 4 Beszerelés előtt...4 Útmutatás az Ön biztonsága érdekében...4 A károsodások okai...4 Az Ön új

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

Szárítás. Ajtó. Kezel tábla. 2. A pihéket távolítsa el a pihefogó rekeszéb l.

Szárítás. Ajtó. Kezel tábla. 2. A pihéket távolítsa el a pihefogó rekeszéb l. Az Ön új szárítógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Siemens márkájú háztartási készüléket választott. A kondenzációs szárítógép takarékos energiafogyasztású. A gyártó minden kiszállított szárítógép

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat (lásd az opciók leírását jobbra) A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

LEÍRÁS. A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék és a tartozékok összeállításának előzetes értesítés nélküli módosítására.

LEÍRÁS. A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék és a tartozékok összeállításának előzetes értesítés nélküli módosítására. HU LEÍRÁS A Kampó parkolóálláshoz B Levegőkivezető rács és HEPA szűrő C ON/OFF (BE/KI) lábkapcsoló D Nyílás a flexibilis cső csatlakozóvég illesztéshez E Porzsák tartórekesz nyitókar F Teljesítmény-szabályozó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS HOGYAN HASZNÁLJA A SZÁRÍTÓGÉPET

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS HOGYAN HASZNÁLJA A SZÁRÍTÓGÉPET HU RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS HOGYAN HASZNÁLJA A SZÁRÍTÓGÉPET www.gorenje.com Köszönjük a bizalmat, amit irántunk tanúsított azzal, hogy megvásárolta ezt a szárítógépet. Az Ön új szárítója megfelel

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

(az opciók leírását a jobb oldalon találja)

(az opciók leírását a jobb oldalon találja) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. P1 Programok 6th Sense

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3543383

Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3543383 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT!

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Többfunkciós cumisüveg melegítő

Többfunkciós cumisüveg melegítő Többfunkciós cumisüveg melegítő HU Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 7 Használat.... 8 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 10 Műszaki adatok...

Részletesebben

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1 BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 1 2 3 4 5 6 7 8 9220723/1 9 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-108 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Őrizze meg ezt az utasítást egy biztos helyen, a későbbi fellapozhatóság érdekében.

Őrizze meg ezt az utasítást egy biztos helyen, a későbbi fellapozhatóság érdekében. Kedves Vásárló, Kérem, olvassa el ezt az utasítást a mosogatógép beépítése és az első üzembehelyezése előtt. A következő tudnivalók betartásával elkerülheti a balesti veszélyeket és megelőzheti a készüléke

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére. Kezelési utasítás. FM 443 funkció modul Szolármodul. A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni!

6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére. Kezelési utasítás. FM 443 funkció modul Szolármodul. A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni! 6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére Kezelési utasítás FM 443 funkció modul Szolármodul A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni! Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok és irányelvek

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben