Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3543383"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt:. 4 Kiszállításnál Beszerelésnél A mindennapi használatban... 4 Ha gyermek van a háztartásban Ajtóreteszelés Hiba esetén Ismerkedés a készülékkel. 5 Kezel lap.. 5 A készülék bels tere... 5 Lágyító-berendezés. 6 Beállítás Vízkeménység-táblázat.. 6 Különleges só $ Speciális só használata. 7 Vízlágyítás kikapcsolása. 7 Öblít szer %.. Edény... 9 Nem alkalmasak.. 9 Sérült poharak és edények Berakás Kiszedés... 9 Csészék és poharak Fazekak....

3 Ev eszköztartó kosár.. 10 Késtartó.. 10 Átfordítható tüskék Apró dolgok tartója Kosármagasság állítása 10 Mosogatószer 11 Mosogatószer betöltése 12 Kombinált mosogatószer Programtáblázat A program kiválasztása Útmutatások vizsgálóintézetek számára Kiegészít funkciók Id megtakarítás (VarioSpeed) Fele mennyiség.. 15 Mosogatás Programadatok.. A készülék bekapcsolása.... A program vége.. Kapcsolja ki a készüléket.... A program megszakítása Program megszakítása. Programcsere Karbantartás és ápolás.. A mosogatógép általános állapota.. Speciális só és öblít szer.... A sz r k Mosogatókarok.. Sajátkez zavarelhárítás Szennyvíz-szivattyú...

4 ..... bekapcsoláskor... a készülék mosogatáskor.... az edényeken.. Vev szolgálat..... Beszerelés Biztonsági útmutatások Kiszállítás.. M szaki adatok Felállítás.. Szennyvíz-csatlakozás.. Frissvíz-csatlakozás.... Elektromos csatlakoztatás.... Szétszerelés.... Szállítás... Fagyállóság (A készülék kiürítése).. Ártalmatlanítás.... Csomagolás.... Használt készülékek hu Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ellen rizze a csomagolást és a mosogatógépet, nem sérültek-e meg szállítás közben. A megsérült készüléket ne üzemeltesse, hanem beszélje meg a szállítójával. A csomagolóanyagot a hulladékmentesítési rendeletnek megfelel en kezelje. A csomagolást és annak részeit nem szabad játszó gyermekeknek hozzáférhet vé tenni. A hajtogatott dobozok és a fóliák miatt fulladásveszély áll fenn. A program lefutása közben csak óvatosan nyissa ki az ajtót. Fennáll a veszély, hogy a forró víz kifröccsen a készülékb l. A mosogatógépet csak rövid id re hagyja kinyitva a be- és kipakoláshoz, hogy elkerülje a sérüléseket (pl. megbotlás). Tartsa be a mosogató- és öblít szerek csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat. ã=figyelmeztetés Beszerelésnél A,,Beszerelés" c. fejezetben olvassa el, hogy kell szabályszer en felállítani és csatlakoztatni a készüléket. A késeket és más konyhai eszközöket az ev eszközkosárban élével lefelé, vagy a késtartóban * vízszintesen kell elrendezni. * modellt l függ en Ha gyermek van a háztartásban Ha van, akkor használja a gyerekzárat. Ennek pontos leírását megtalálja hátul a borítékban. Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel vagy kezeljék azt. A mosogató- és öblít szereket tartsa távol a kisgyermekekt l, mert ezek kimarhatják a szájat, a torkot és a

5 szemet, vagy fulladáshoz vezethetnek. Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott mosogatógépt l. A mosogatótérben lev víz nem ivóvíz, még mosogatószermaradványokat tartalmazhat. A mindennapi használatban A mosogatógépet csak a háztartásban és csak a megadott célra használja: a háztartási edények mosogatására. Ezt a készüléket felel s személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem használhatják gyermekek vagy olyan személyek, akik testi, érzékszervi vagy szellemi képességük miatt, illetve tapasztalatlanságból és ismerethiányból adódóan nem képesek a készüléket biztonságosan kezelni.

6 Ne üljön és ne álljon rá a kinyitott ajtóra. A gép felbillenhet. Önálló készülékeknél ügyeljen arra, hogy a készülék megbillenhet, ha túlságosan telerakja a kosarat. Ne öntsön oldószert a mosogató térbe. Fennáll a robbanásveszély. 4 hu Gyerekzár (ajtóreteszelés) * A gyerekzár leírása hátul a borítólapon található. * modellt l függ en Ismerkedés a készülékkel A kezel lap és a készülék bels terének ábrái az elüls borítón találhatók. Az egyes pozíciókra a szövegben utalunk. Hiba esetén A javításokat és beavatkozásokat csak szakemberek végezhetik el. Ehhez a készüléket áramtalanítani kell. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot. Kezel lap ( 0 H P X ` h F kapcsoló Ajtónyitó Programválasztó (süllyeszthet *) Kiegészít funkciók **,,Ellen rizze a vizet" jelz Program-lefutás kijelz Programvég-kijelz Öblít szer-utántöltésjelz Sóutántöltés-jelz A készülék megsemmisítése esetén Az elhasználódott készüléket azonnal selejtezze ki, ily módon elkerülheti a kés bbi baleseteket. Vigye el a készüléket egy megfelel gy jt helyre. ã=figyelmeztetés * modellt l függ en ** Szám modellt l függ en A gyermekek bezáródhatnak a készülékbe (fulladásveszély) vagy egyéb veszélyek léphetnek fel. Ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye m ködésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni. A készülék bels tere 1" 1* 12 1: 1B 1J 1R 1Z 1b 1j 9" 9* Fels edénytartó kosár Késtartó * Fels mosogatókar Alsó mosogatókar Adagolótartály speciális sóhoz A sz r k Ev eszköztartó kosár Alsó edénytartó kosár Mosogatókamra záróretesze Öblít szer-tartály Mosogatószer-kamra Típustábla * modellt l függ en 5 hu Lágyító-berendezés Ahhoz, hogy megfelel en mosogathasson, a mosogatógép lágy, vagyis mészszegény vizet igényel, ellenkez esetben az edényekre és a bels tartályokra fehér mészk maradványok rakódnak. A vezetékes vizet 7 dh (1,2 mmol/l) fölött (: beállítási értékt l) lágyítani kell. Ez speciális só (regeneráló só) segítségével történik a mosogatógép vízlágyító berendezésében. A beállítás és így a szükséges sómennyiség az ön vezetékes vizének keménységi fokától függ (lásd a táblázatot). A programválasztót 8 12 óra állásból az óramutató járásával ellentétesen egy kattanásnyival fordítsa el balra. Beállítás A beadagolandó sómennyiség 4 fokozatban állítható be, az Ön vezetékes vízének kute;gyító berendezést. A só-utántöltést korrózióvédelmi okokból mindig közvetlenül a készülék bekapcsolása el tt végezze el. * modellt l függ en A só-utántöltésjelz h el ször még világít a kezel lapon, és csak kis id múlva alszik ki, ha megfelel nagyságú lett a só töménysége. Keménység-beállítási,,0" értéknél nem kell sót betölteni, mert üzem közben a gép nem is használ sót, a só-utántöltésjelz ki van kapcsolva. Ha a beállítási érték,,1" és,,3" között van, akkor só adagolása szükséges. 7 hu Öblít szer % Amint világítani kezd az ` öblít szerutántöltésjelz a fed lapon, még 12 mosogatásra elegend öblít szertartalék maradt. Öblít szert kell utántölteni. Az öblít szerre a foltmentes edényért és a tiszta üvegekért van szükség. Csak a háztartási mosogatógéphez ajánlott öblít szereket használja. Öblít szer-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószert csak 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig lehet használni. 21 dh fölötti vízkeménységnél itt is szükség van az öblít szer használatára. A 1j jel öblít szer adagolótartály fedelét nyissa fel! E célból nyomja meg a (1) jelölést a fedélen és egyidej leg kissé emelje meg a fedelet a (2) kezel hevedernél fogva! Zárja a fedelet, amíg hallhatóan bekattan. A túlfolyt öblít szert esetleg távolítsa el egy kend vel, hogy a következ mosogatásnál ne kerüljön sor túlzott habképz désre. Öblít szer mennyiségének beállítása A beadagolandó öblít mennyisége fokozatmentesen állítható be. A mosogatószer-szabályozót gyárilag 4-re állították be.

7 Az öblít szer-szabályozó beállítását csak akkor változtassa meg, ha fátyolosodás (forgassa a irányába), vagy vízfoltok (forgassa a + irányába) maradnak vissza az edényen. Öblítszerszabályozó Az öblít szert óvatosan, pontosan a betölt nyílás pereméig folyassa! 8 hu Edény Nem alkalmasak Fából készült ev eszközök és edények. Kényes díszített üvegek, iparm vészeti és antik edény. Ezek a dekorációk nem alkalmasak a mosogatógépben történ mosogatásra. Nem h álló m anyag eszközök. Réz- és ónedény. Hamuval, viasszal, ken anyaggal vagy festékkel szennyezett edényfélék. A ráfestett dekorációk, alumínium- és ezüstrészek mosogatásnál hajlamosak az elszínez désre és kifakulásra. Sok mosogatás után néhány üvegfajta (mint pl. kristályüveg tárgyak) homályossá válhat. Berakás Távolítsa el a nagyobb ételmaradványokat. Nincs szükség folyó víz alatti el öblítésre. Az edényt úgy helyezze el, hogy stabilan álljon és ne borulhasson el, minden edény nyílásával lefelé álljon. a domborulatos vagy mélyedéses részek ferdén álljanak, hogy a víz lefolyhasson, a 12 és 1: jelzés két mosogatókar forgását ne akadályozza. Az igen kisméret edényeket ne a készülékben mosogassa el, mivel ezek a kosárból könnyen kieshetnek. Kiszedés Elkerülend, hogy vízcseppek essenek a fels kosárból az alsó kosárban lev edényre, javasoljuk, hogy a készüléket alulról felfelé ürítse ki. A forró edény ütésre érzékeny! Ezért a program végén addig hagyja leh lni a mosogatógépben, amíg jól meg nem tudja fogni. Sérült poharak és edények Okai: Pohártípus és gyártási eljárás. Mosogatószer kémiai összetétele. A mosogatóprogramban használt víz h mérséklete. Javaslat: Csak olyan üvegeket és porcelánokat használjon, amelyeket a gyártó mosogatógépben használhatónak min sített. Olyan mosogatószereket használjon, amelyek edénykímél jellel vannak ellátva. Az üveget és az ev eszközt a program végén a lehet leghamarabb vegye ki a mosogatóból. Csészék és poharak Fels edénytartó kosár 1" 9 hu Fazekak Alsó edénytartó kosár 1Z Átfordítható tüskék * * modellt l függ en A tüskék átfordíthatók a lábasok, tálak és poharak jobb elhelyezéséhez. 1 2 Apró dolgok tartója * Javaslat Az er sen szennyezett edényt (fazekakat/ lábasokat) az alsó kosárban kell elhelyezni. Az er sebb permetez sugár révén így jobb lesz az öblítési eredmény. * modellt l függ en Ide könnyebb, m anyagból készült tárgyakat pl. poharakat, fed ket stb. tehet biztonságosan. Ev eszköztartó kosár Az ev eszközöket mindig szétválogatás nélkül, hegyes részükkel lefelé kell behelyezni. A sérülések elkerülése érdekében a hosszú, hegyes eszközöket és a késeket a késtartóra kell tenni. Késtartó * * modellt l függ en Hosszú késeket és más konyhai eszközöket vízszintes helyzetben lehet elhelyezni. Magasabb edény mosogatásakor eltávolíthatja a késtartót. Kosármagasság állítása * * modellt l függ en A fels kosár 1" szükség szerint feljebb vagy lejjebb állítható, hogy a fels vagy alsó kosárba magasabb edények is betehet k legyenek. Készülékmagasság 81 cm 1. fokozat max. ø 2. fokozat max. ø Fels kosár Alsó kosár 20 cm 28 cm 25 cm 23,5 cm Attól függ en, hogy milyen a készüléke fels kosarának kialakítása, válasszon egyet az alábbi két eljárásmód közül: 10 hu Fels kosár, oldalsó emel karokkal Húzza ki a fels kosarat 1". Süllyesztéshez nyomja befelé egymás után a két baloldali, jobboldali kart a kosár küls oldalánál. Közben oldalt er sen tartsa a kosarat a fels pereménél, hogy nehogy hirtelen leessen. Mosogatószer A mosogatógéphez használhat tablettákat, valamint por alakú vagy folyékony mosogatószereket, de semmiképp ne használjon kézi mosogatószert. Szennyez dést l függ en mosogatóporral vagy folyékony mosogatószerrel egyénileg lehet szabályozni az adagolást. A tabletták minden mosogatási feladatra elegend mennyiség hatóanyagot tartalmaznak. A korszer, nagy teljesítmény mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak foszfáttal és enzimekkel. A foszfátok megkötik a vízben a meszet. Az enzimek lebontják a keményít t és oldják a fehérjét. Ritkábbak a foszfátmentes mosogatószerek. Ezeknek gyengébb a mészmegköt képességük, és nagyobb mennyiséget kell bel lük adagolni.

8 A színes foltok (pl. tea, ketchup) eltávolításához leginkább oxigén-alapú fehérít szert használnak. Útmutatás A jó mosogatási eredmény érdekében okvetlenül tartsa be a mosogatószerek csomagolási útmutatásait! Ha további kérdései vannak, azt javasoljuk, hogy forduljon a mosogatószergyártók tanácsadó irodáihoz. A megemeléshez fogja meg oldalt a kosár fels peremét és emelje meg. Miel tt visszatolná a kosarat, ellen rizze, hogy mindkét oldala azonos magasságban van-e. Különben a készülék ajtaja nem csukható be, és a fels mosókarnak nem lesz kapcsolata a vizrendszerrel. Fels kosár, alsó és fels görg párral Húzza ki a fels kosarat 1". Vegye ki a fels kosarat és akassza be újra a fels (2-es fokozat) ill. alsó (1es fokozat) görg kön. ã=figyelmeztetés Tartsa be a mosogató- és öblít szerek csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat. 11 hu Mosogatószer betöltése Ha a mosogatókamra 9" még zárva lenne, hozza m ködésbe a záróreteszt 1b a kinyitásához! A mosogatószert csak a száraz mosogatószer-kamrába 9" töltse be. Adagolás: lásd a gyártói útmutatásokat a csomagoláson. A 9" jelzés mosogatószer-kamrában lev adagolási beosztás segít Önnek abban, hogy a megfelel mennyiség por alakú, vagy folyékony mosogatószert töltse be. Normál szennyez dés esetén szokás szerint elegend 20 ml25 ml. Tabletta használata esetén elegend egy tabletta. A mosogatószer-kamra fedelét zárja le. Ehhez (1) a kamra fedelét tolja be, és (2) a végén kissé nyomja meg, úgyhogy a zár hallhatóan bepattanjon. Javaslat Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószer-mennyiségnél rendszerint kevesebb is elegend. A megfelel tisztító- és ápolószereket online, internetes oldalunkon vagy a vev szolgálatnál szerezheti be (lásd a hátoldalt). Kombinált mosogatószer A hagyományos mosogatószerek (Solo) mellett számos, kiegészít funkciókkal rendelkez termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett gyakran tartalmaznak öblít szert és sópótanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1, stb. ) függ en még kiegészít összetev ket is, mint pl. üvegvéd szert vagy nemesacél-tisztítót. A kombinált mosogatószerek csak egy meghatározott keménységi fokig (többnyire 21 dh) hatásosak. E határ felett sót vagy öblít szert kell hozzáadni. Ha kombinált mosogató termékeket használnak, a mosogatóprogram automatikusan úgy igazodik hozzá, hogy a mosogatás és a szárítás mindig a lehet legjobb legyen. Ha tablettákat használ, a gyártó csomagolásán olvassa el, hol kell elhelyeznie a tablettákat (pl. ev eszközkosár, mosogatószer-kamra, stb.). Ügyeljen arra, hogy a mosogatószer-kamra fedele tabletták használata esetén is zárva legyen. 12 hu Útmutatások A mosogatás és szárítás eredménye akkor lesz optimális, ha tiszta mosogatószert használ, és külön adagolja be hozzá a sót és az öblít szert. Rövid programoknál a tabletták az eltér feloldódási képesség révén esetleg nem tudják kifejteni tisztító hatásukat, és fel nem oldódott mosogatószermaradványok is visszamaradnak. Ezekhez a programokhoz por alakú tisztítószerek használata ajánlott.,,intenzív" programnál (néhány modellnél) egy tabletta beadagolása is elegend. Por alakú mosogatószer használatakor a készülék ajtajára is rá lehet szórni egy kevés mosogatószert. Kombinált mosogatószer használata esetén akkor is kifogástalanul végigfut a mosogatóprogram, ha az öblít szerés/vagy só-utántöltésjelz világít. Vízben oldódó véd burkolatos mosogatószerek használata esetén: A burkolatot csak száraz kézzel fogja meg, és a mosogatószert csak abszolút száraz mosogatószerkamrába töltse, máskülönben összetapadásra kerülhet sor. Ha kombinált mosogatószerr l tiszta mosogatószerre áll át, ügyeljen arra, hogy a vízlágyító berendezés és az öblít szer mennyisége a megfelel értékre legyen beállítva. 13 hu Programtáblázat Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelel programjait és azoknak a rendezését a kezel lap alapján válassza ki. Az edény fajtája Szennyez désfajta A program Lehetséges A program lefutása kiegészít funkciók El öblítés Mosogatás 70 Közbens öblítés Öblítés 70 Szárítás El öblítés Mosogatás 65 Közbens öblítés minden Öblítés 70 Szárítás El öblítés Mosogatás 50 Közbens öblítés Öblítés 65 Szárítás El öblítés Mosogatás 40 Id megtakarítás Közbens öblítés Fele mennyiség Öblítés 55 Szárítás Mosogatás 35 nincs Közbens öblítés Öblítés 55 nincs El öblítés fazekak, serpeny k, nem kényes edény és ev eszköz er sen tapadó, ráégett vagy rászáradt, keményít vagy fehérje-tartalmú ételmaradékok ² Intenzív 70 Ú Normál 65 vegyes edény és ev eszköz enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok â Eco 50 kényes edény, ev eszköz, h mérsékletre érzékeny m anyagok és üvegek ê enyhén tapadó, friss ételmaradékok Kímél 40 ò Gyors 35 hideg öblítés, közbens mosogatás minden edényfajta ú El öblítés A program kiválasztása Az edényfajtától és a szennyezettség mértékét l függ en választhatja ki a megfelel programot.

9 Útmutatások vizsgálóintézetek számára A vizsgálóintézetek az összehasonlító vizsgálatok feltételeit érdekl dés esetén a címre küldött ben kapják meg. Szükség van a készülékszámra (E Nr.) és a gyártás dátumára (FD), amelyet a készülék ajtaján található típustáblán 9* talál meg. 14 hu Kiegészít funkciók * modellt l függ en A gombokkal kiegészít állíthatók be. Mosogatás Programadatok A program adatait (használati értékek) a rövid útmutatóban találja meg. Ezek normál feltételekre és a beállított 2-es vízkeménység-értékre vonatkoznak. Különböz befolyásoló tényez k, mint pl. a vízh mérséklet vagy a vezeték nyomása eltérésekhez vezethet. Y Id megtakarítás (VarioSpeed) * Az >>Id megtakarítás<< funkcióval az üzemelési id t a kiválasztott programtól függ en kb. 2050%-kal le lehet rövidíteni. A gép víz- és energiafogyasztása viszont n, hogy a rövidebb lefutási id mellett is optimális legyen a mosogatási és szárítási eredmény. A készülék bekapcsolása Teljesen nyissa ki a vízcsapot. Zárja be az ajtót. Forgassa a programválasztót 8 a kívánt programra. Kapcsolja be a f kapcsolót (. A programlefutás-kijelz P világít. A program elindul. Fele mennyiség * Ha csak kevés edényt kell elmosogatnia (pl. poharakat, csészéket, tányérokat), bekapcsolhatja a,,fele mennyiség"-et. Ezzel vizet, energiát és id t takarít meg. Mosogatásnál valamivel kevesebb mosogatószert adagoljon be a mosogatószer-kamrába, mint amennyit a gép teljes megtöltéséhez ajánlanak. A program vége A programnak akkor van vége, ha a programlefutás-jelz P kialudt, és felgyullad a programvég-jelz X. Néhány perccel a program befejez dése után: Kapcsolja ki a f kapcsolót (. Nyissa ki a készülék ajtaját! Leh lés után vegye ki az edényeket. Zárja be az ajtót. Kapcsolja ki a készüléket Rövid id vel a program vége után: Kapcsolja ki a f kapcsolót (. Nyissa ki az ajtót. Zárja el a vízcsapot (Aqua- Stop esetén erre nincs szükség). Miután leh ltek, vegye ki az edényeket. 15 hu ã=figyelmeztetés Karbantartás és ápolás Készülékének rendszeres ellen rzése és karbantartása segít a hibák elkerülésében. Ezzel id t és mérgel dést takarít meg. Kérem, a program befejez dése után az edény kiürítéséhez egészen nyissa ki az ajtót, és ne hagyja kitámasztva. Az esetleg még távozó vízg z károsíthatja a kényes munkalapokat. A program megszakítása Kapcsolja ki a f kapcsolót (. A világító kijelz k kialszanak. A program tárolva marad. Ha melegvíz-csatlakoztatás közben vagy felmelegített gép mellett ki volt nyitva a készülék ajtaja, csak néhány percre hagyja résnyire nyitva az ajtót, és utána zárja be. Máskülönben az expanzió (túlnyomás) miatt a készülék ajtaja kipattanhat, vagy víz folyhat ki a készülékb l. A program folytatásához ismét kapcsolja be a f kapcsolót (. A mosogatógép általános állapota Ellen rizze, hogy a mosogatótérben nincsenek-e zsír- és mészlerakódások. Ha észlel ilyen lerakódásokat, akkor: Töltse meg a mosogatókamrát mosogatószerrel. A készüléket edény nélkül indítsa el a legmagasabb mosogatási h mérséklet programban. A program lefutása kb. 1 percig tart. A 12 jelzés fels mosogatókart csavarja le. Pattintsa vissza a helyére ill. Ha mosogatás közben a készülék szemmel látható ok nélkül megáll, el ször hajtsa végre a program leállítása funkciót (reset). (Lásd a Mosogatás c. fejezetet) Szennyvíz-szivattyú A mosogatóvízben lev nagyobb ételmaradékok, amelyeket a sz r k nem tartottak vissza, leblokkolhatják a szennyvíz-szivattyút. A mosogatóvizet így nem lehet elszivattyúzni, az megáll a sz r fölött. Ebben az esetben: Alapvet en el ször is áramtalanítsa a gépet. Szerelje ki a sz r ket 1J. A vizet meregesse ki, esetleg szivacs segítségével. Lazítsa meg a burkolaton lev csavart (Torx T 20) és vegye le a burkolatot. Torx T20 ã=figyelmeztetés Ne feledkezzen meg a következ r l: A javításokat csak szakemberek végezhetik el. Ha egy alkatrészt ki kell cserélni, ügyeljen arra, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak. Szakszer tlen javítások vagy nem eredeti alkatrészek használata esetén jelent s károk keletkezhetnek és veszélyek léphetnek föl a használó számára. 1 2 Ellen rizze a bels teret, és esetleg távolítsa el az idegen testeket. A burkolatot ismét helyezze be, és er sen rögzítse csavarral. Ismét helyezze be a sz r ket és csavarozza be.

10 ... bekapcsoláskor A készülék nem indul. A lakásban nincs rendben a biztosíték. Nincs bedugva a készülék csatlakozódugója. A készülék ajtaja nincs megfelel en becsukva. 18 hu... a készülék Az alsó mosogatókar nehezen forog. A mosogatókar blokkolt. Az ajtót csak nehezen lehet kinyitni. * A gyerekzár aktív. A kikapcsolási útmutató hátul a borítólapon található. * modellt l függ en A tisztítórekesz fedelét nem lehet becsukni. A mosogatószer-kamra tele van, vagy az összeragadt mosogatószermaradványok blokkolják a szerkezetet. Mosogatószer-maradványok a mosogatószer-kamrában. A kamra nedves volt a betöltéskor. Az,,Ellen rizze a vizet" H kijelzés világít. Zárva van a vízcsap. Megszakadt a vízellátás. A hozzáfolyó töml megtört. Eldugult a sz r a vízhozzáfolyóban. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. Tisztítsa meg a sz r t a vízbevezet töml ben. A program befejez dése után víz marad a készülékben. A szennyvíz-töml eltöm dött vagy meg van törve. A szennyvíz-szivattyú leblokkolódott, a szennyvíz-szivattyú burkolata nincs rögzítve (lásd a szennyvíz-szivattyút). Eltöm dtek a sz r k. A program még nem fejez dött be. Várja meg a program végét, vagy alkalmazza a,,reset" funkciót. Nem világít a só- h vagy az öblít szerutántöltésjelz `. Az utántöltés-jelz /-k ki van(-nak) kapcsolva. Elegend só/öblít van benne. Világít a speciális só utántöltésjelz h. Nincs só. Töltsön be sót.... mosogatáskor Szokatlanul sok hab képz dik Kézi mosogatószer van az öblít szeradagolótartályban. A szétszóródott öblít szer túl nagy habképz déshez vezet, ezért távolítsa el egy kend vel. A készülék mosogatás közben leáll. Megszakadt az áramellátás. Megszakadt a vízellátás. Kattogó zaj a betölt szelepnél A vízvezeték-hálózat lefektetése okozza, de a készülék m ködésére ez nincs kihatással. A hiba elhárítása nem lehetséges. Kopogó/csörg zaj mosogatás közben A mosogatókar nekiütközik az edényeknek. Az edények nincsenek megfelel en elrendezve. Állítsa helyre az áramellátást. Nyissa ki a vízcsapot. Kapcsolja be a készüléket. 19 hu... az edényeken Ételmaradékok az edényen. Az edény túl szorosan van elrendezve, az edénytartó kosár túl van töltve. Túl kevés a mosogatószer. Túl gyenge a mosogatóprogram. A mosogatókar forgása akadályba ütközik. A mosogatókar-f vókák eltöm dtek. Eltöm dtek a sz r k. A sz r ket helytelenül tették be. A szennyvíz-szivattyú leblokkolt. A fels kosár a jobb és a bal oldalon nem ugyanolyan magasságra van beállítva. A teavagy ajakrúzs-maradványok nem t ntek el teljesen. Túl gyenge a mosogatószer fehérít hatása. Túl alacsony mosogatási h mérséklet: Túl kevés/alkalmatlan mosogatószer. Fehér foltok az edényen/a poharak tejszín ek maradnak. Ha foszfátmentes tisztítószert használ és a vezetékes víz kemény, az edényeken és a tartály felületén könnyen fehér lerakódások keletkezhetnek. Túl kevés/alkalmatlan mosogatószer. Túl gyenge programot választott. Nincs/túl kevés az öblít szer. Nincs/túl kevés a speciális só. Rossz értékre állította be a vízlágyító berendezést. A sótartály zárja nincs elfordítva. Forduljon a mosogatószer gyártójához, különösen ha: a program befejez dése után az edény nagyon vizes. vízk lerakódások képz dnek. Homályos, elszínez dött poharak, lemoshatatlan bevonatok: Nem megfelel mosogatószer. A poharak nem alkalmasak a mosogatógépben való mosogatásra. Fátyolosodás a poharakon és ev eszközökön, fémes kinézet poharak. Túl sok öblít szer. Elszínez dések a m anyag részeken. Túl kevés/alkalmatlan mosogatószer. Túl gyenge programot választott. Rozsdanyomok az ev eszközökön. Az ev eszköz nem rozsdamentes. A mosogatóvíz sótartalma túl magas, mert a sótartály zárja nincs szorosan ráfordítva, vagy a só betöltésekor a só szétszóródott. Az edény nedves maradt. Túl korán nyitotta ki a készülék ajtaját és túl hamar vette ki az edényeket. Szárítás nélküli programot választott. Túl kevés/nem megfelel öblít szer. Aktiválja az intenzív szárítást. A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye. Használjon öblít szert (a beállítást lásd az Öblít szer fejezetben).

11 20 hu Vev szolgálat Amennyiben nem sikerül egyedül megszüntetnie az üzemzavart, kérjük, forduljon a vev szolgálathoz. A legközelebbi vev szolgálat kapcsolati adatait e használati útmutató hátoldalán, vagy a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben találja meg. Hívásnál adja meg a készülék számát (E Nr. = 1) és az FDszámot (FD = 2), amelyek a készülék ajtaján lév típustáblán 9* találhatók. Beszerelés A szabályos üzemelés érdekében a mosogatógépet szakszer en kell bekötni. A vízhozzáfolyás és a szennyvízelvezetés adatainak, valamint az elektromos csatlakoztatási értékeknek meg kell felelniük a kívánt kritériumoknak, amelyeket a következ bekezdések ill. a szerelési utasítás tartalmaz. Szerelés közben be kell tartani a munkafázisok sorrendjét: Ellen rzés a kiszállításnál Felállítás Szennyvíz-csatlakozás Frissvíz-csatlakozás Elektromos csatlakoztatás 1 FD 2 Bízzon meg a gyártó kompetenciájában. Forduljon hozzánk. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerel k végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön háztartási gépeihez. Biztonsági útmutatások A felállítást és a bekötést a beszerelési és összeállítási utasítás szerint végezze el. Beszerelésnél a készülék ne legyen rácsatlakoztatva a hálózatra. Gy z djön meg róla, hogy a házi elektromos hálózat véd vezetékrendszerét az el írásoknak megfelel en szerelték fel. A villamos bekötési feltételeknek meg kell egyezniük a mosogatógép típustábláján 9* megadott adatokkal. Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, egy specifikus csatlakozóvezetékre kell kicserélni. A veszélyeztetések elkerülése miatt ezt csak a vev szolgálat cserélheti ki. Ha a mosogatógépet magas szekrénybe kell beépíteni, akkor szabályszer en kell rögzíteni. 21 hu A stabilitás biztosítása érdekében alsó elhelyezés vagy beépíthet készülékeket csak olyan összefügg munkaasztalok alá építsen be, amelyek a szomszédos bútordarabokhoz hozzá vannak csavarozva. A készüléket soha ne szerelje fel h források (f t test, h tároló, kályha vagy más, h t termel készülékek) közelébe, és ne építse be f z lap alá. A készülék felállítása után a dugós csatlakozónak hozzáférhet nek kell lennie. Néhány modellnél: A vízcsatlakozón lev m anyag burkolat egy elektromos szelepet tartalmaz, a vízbevezet töml ben csatlakozóvezetékek találhatók. Ezt a töml t ne vágja át, a m anyag burkolatot ne merítse vízbe. M szaki adatok Súly: max. 53 kg Feszültség: 230 V, 50 Hz Teljesítményszükséglet: 2,3 kw Biztosíték: 10/13 A Víznyomás: legalább 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). Nagyobb nyomás esetén: építsen be nyomáscsökkent szelepet. Befolyó vízmennyiség: min. 10 liter/perc Vízh mérséklet: hideg víz; meleg víznél max. 60 C. Felállítás A szükséges beépítési méreteket a szerelési utasításban találja meg. A készüléket állítható lábak segítségével vízszintesen kell felállítani. Közben ügyelni kell arra, hogy a gép stabilan álljon. Az aláépített és integrált készülékeket, amelyeket utólagosan szabvány készülékként állítanak fel, biztosítani kell felborulás ellen, pl. falon lev csavarkötésekkel vagy egy végigfutó munkalap beépítésével, amelyet összecsavaroztak a szomszédos szekrényekkel. A készüléket minden további nélkül be lehet építeni fa vagy m anyag falak közé egy konyhai szekrénysorba. Ha a villásdugó nem szabadon hozzáférhet, az idevágó biztonsági el írások teljesítéséhez a beszerelésnél be kell iktatni el tétként egy legalább 3 mm érintkez nyílású összpólusú. ã=figyelmeztetés Ha a készülék nem egy bemélyedésben áll, és így egy oldalfala megközelíthet, akkor az ajtózsanér-tartományt biztonsági okokból oldalt be kell burkolni (sérülésveszély). A burkolatokat külön tartozékként megvásárolhatja a vev szolgálatnál vagy a szakkereskedésben. Kiszállítás Az Ön készülékének kifogástalan m ködését a gyárban alaposan ellen rizték. Eközben kis vízfoltok maradtak vissza. Ezek az els mosogatás után elt nnek. 22 hu Szennyvíz-csatlakozás A szükséges munkafázisokat a szerelési utasításban találja meg, adott esetben lefolyócsonkos szifont kell felszerelni. A szennyvízlevezet töml t a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a szifon lefolyócsonjára.

12 Ügyeljen arra, hogy a lefolyótöml ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg, és hogy a zárófedél ne akadályozza a lefolyóban a szennyvíz lefolyását! Elektromos csatlakoztatás A készüléket csak 230 V és 50 Hz váltóáramra kell csatlakoztatni, egy el írásszer en felszerelt, véd vezetékkel ellátott csatlakozó aljzat segítségével. A szükséges biztosítást lásd a típustáblán 9*. A dugaszolóaljzat a készülék közelében legyen, és beépítés után is szabadon hozzáférhet kell, hogy legyen. A csatlakozáson változtatásokat csak szakember végezhet. A hálózati csatlakozókábel hosszabbítóját csak a vev szolgálaton keresztül szabad beszerezni. Ha hibaáram-véd kapcsolót alkalmaz, akkor csak a, jellel ellátott típusok valamelyikét használja. Csak ez garantálja a most érvényes el írások teljesítését. Frissvíz-csatlakozás A frissvíz-csatlakozót a szerelési utasításnak megfelel en a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a vízcsapra. Ügyeljen arra, hogy a frissvízcsatlakozó ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg. A készülék kicserélésekor mindig új vízbevezet töml t kell használni. Víznyomás: legalább 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). Nagyobb nyomás esetén: építsen be nyomáscsökkent szelepet. Befolyó vízmennyiség: min. 10 liter/perc Vízh mérséklet: a legjobb a hideg víz; meleg víznél max. 60 C. Szétszerelés Itt is tartsa be a munkam veletek sorrendjét. A készüléket válassza le a hálózatról. Zárja el a víz-bevezetést. Szerelje le a szennyvíz- és frissvízcsatlakozást. Csavarja ki a munkaasztal alatti rögzít csavarokat. Ha van lábazati ágy, akkor szerelje le. Húzza ki a készüléket, közben óvatosan húzza ki a töml t is. 23 hu Szállítás A mosogatógépet ürítse ki, és a könny elemeket biztosítsa. A készüléket a következ lépésekkel kell kiüríteni: Nyissa ki a vízcsapot. Zárja be az ajtót. Válassza ki az Eco â programot. Kapcsolja be a f kapcsolót (. A program elindul. Várjon kb. 4 percet. Forgassa a programválasztót 8 a Reset pozícióba! Egy újabb perc után Kapcsolja ki a f kapcsolót (. Zárja el a vízcsapot. A készüléket csak egyenesen szabad szállítani. (Azért, hogy a maradék víz ne kerüljön bele a gépvezérlésbe, és ne vezessen hibás programlefutáshoz.) Ártalmatlanítás Mind az új gépek csomagolása, mind a régi gépek értékes nyersanyagokat és újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak. Kérjük, hogy az egyes alkatrészeket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa! A jelenleg érvényes hulladék-mentesítési lehet ségekr l tájékozódjon a szakkeresked nél, vagy az illetékes községi ill. városi közigazgatásnál. Csomagolás A készülék minden m anyag alkatrésze nemzetközi szabvány által el írt rövid jelöléssel van ellátva (pl. >PS< polisztirol). áll, a készüléket teljesen le kell üríteni (lásd a Szállítás-t). A vízcsapot el kell zárni, a bevezet töml t ki kell csavarni és a vizet hagyni kell kifolyni. ) Ez a készülék az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó 2002/96/EV sz. európai irányelvnek (waste electrical and electronic equipment WEEE) megfelel jelöléssel van ellátva. Az irányelv keretet szab a használt készülékek Európa-szerte érvényes visszavételének és értékesítésének. Mszaki változtatások joga fenntartva! 24 Gyerekzár (ajtóreteszelés) * 40 Gyerekzár aktiválása. 41 Ajtó nyitása aktivált gyerekzárral. 42 Gyerekzár kikapcsolása. A készülék ajtaját mindig teljesen csukja be, ha a felügyelet nélkül hagyja. Csak így óvhatja meg gyermekeit a lehetséges veszélyektl. Süttepsi-szórófej * A nagy sütlemezeket vagy rácsokat, valamint a 30 cm-nél nagyobb átmérj tányérokat (gourmet tányérokat, tésztás tányérokat, kerek sültes tányérokat) ennek a szórófejnek a segítségével lehet elmosogatni. Ehhez vegye le a fels kosarat, és állítsa a szórófejet a rajzon látható helyzetbe. Ahhoz, hogy a szórósugár minden részt elérjen, rendezze a lemezeket az ábrán látható módon (legfeljebb 2 süttepsi és 2 rács). A mosogatógépet mindig fels kosárral vagy sütlemez-szórófejjel mködtesse! * néhány modellnél AQUA-STOP garancia (Aqua-Stop nélküli készülékeknél nincs) Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerzdésbl fakadó garanciális igények kiegészítéseképpen és készülékgaranciánk kiegészítéseként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést: hu 1.

13 Powered by TCPDF ( Ha Aqua-Stop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát. A vízellátás biztonságának garantálása érdekében a készüléket be kell kötni a villamos-hálózatba. 2. Ez a szavatossági garancia a készülék élettartamának végéig érvényes. 3. A garanciaigény elfeltétele az, hogy az Aqua-Stop-pal rendelkez készüléket szakszeren, útmutatásunknak megfelelen állítsák fel és kössék be. Ez magában foglalja a szakszeren felszerelt Aqua- Stop hosszabbítót (eredeti tartozék) is. Garanciánk nem terjed ki az Aqua-Stop csatlakozó eltti meghibásodott vezetékekre vagy szerelvényekre. 4. Az Aqua-Stoppal ellátott készülékeket alapveten nem kell üzem közben felügyelet alatt tartania, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítania. A vízcsapot csak akkor kell elzárni, ha hosszabb idn át, pl. többhetes szabadság alatt nem tartózkodik a lakásában. Constructa GmbH Carl-Wery-Straße München Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén H Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben. CONSTRUCTA-NEFF VERTRIEBS-GMBH Postfach München hu (9002) 451O.

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Beszerelésnél Ha gyermek van a háztartásban A mindennapi használatban

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Beszerelésnél Ha gyermek van a háztartásban A mindennapi használatban Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4 Ha gyermek van a háztartásban..... 4 Ajtóreteszelés...................

Részletesebben

Mosogatógép 9000 438 184 (8908) Használati utasítás

Mosogatógép 9000 438 184 (8908) Használati utasítás Mosogatógép 9000 438 184 (8908) hu Használati utasítás Reset 3 sec. 10 9 8 7 6 5 End 9h 6h 3h Start 1 2 3 End 9h 6h 3h 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS SX56T595EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/3565796

Az Ön kézikönyve SIEMENS SX56T595EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/3565796 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél KX +DV]QiODWL XWDVtWiV 0RVRJDWyJpS 6 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél...................

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban hu Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4 Ha gyermek van a háztartásban..... 4

Részletesebben

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23 SM SB Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23 SM SB Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

- Edény... 13. 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások... 4. 7 Környezetvédelem... 9. . Mosogatószer... 17

- Edény... 13. 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások... 4. 7 Környezetvédelem... 9. . Mosogatószer... 17 SP hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP.. hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat.................. 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál....................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat (lásd az opciók leírását jobbra) A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

JBY 76. H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. H JBY 76 H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék ismertetése...2 2 Jelmagyarázat...2

Részletesebben

(az opciók leírását a jobb oldalon találja)

(az opciók leírását a jobb oldalon találja) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. P1 Programok 6th Sense

Részletesebben

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató Kedves Vásárló! Mielőtt a mosogatógépet üzembe helyezi, kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Használati útmutatót, mert ez a füzet fontos információkat

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. Programok START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 86080 i Automata mosogatógép Felhasználói tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Olvassa el alaposan ezt a felhasználói tájékoztatót, és õrizze meg, hogy késõbb is utána tudjon benne nézni valamilyen

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ Amködésimódokrészletesismertetéseahasználatiutasításmegfelelfejezetésbentalálhatóal. Akészülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa ki az ajtót

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 60870 Használati útmutató Automata mosogatógép 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

Napfénylámpa Használati utasítás

Napfénylámpa Használati utasítás TL60 H Napfénylámpa Használati utasítás Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de email: kd@beurer.de Tartalom 1 megismerése...

Részletesebben

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Használati útmutató PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Feltétlenül olvassa el a használati útmutatót hu-hu és a szerelési tervet a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal védi

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

1VFE-453 1VF-453X 1VF-453I 1VF-453IN

1VFE-453 1VF-453X 1VF-453I 1VF-453IN 1VFE-453 1VF-453X 1VF-453I 1VF-453IN H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3600A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568766

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3600A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568766 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Magyar, 1 Ðóññêèé, 13 Tartalom Üzembe helyezés, 2-3 Elhelyezés és vízszintezés Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás Tanácsok az elsõ mosáshoz Mûszaki adatok Készülékleírás,

Részletesebben

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása Az Ön mosógépe Gratulálunk - Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 3 4 5 2 1 6 3 7 8 3 User's Manual for SC-KA-1000-AZ.indd 1 2015.04.15. 11:08:40 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM 05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG A MOSNIVALÓ

Részletesebben

Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell. Használati útmutató és jótállási jegy

Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell. Használati útmutató és jótállási jegy Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell Használati útmutató és jótállási jegy Az Európai Unióban forgalomba hozza: STEBA GmbH & Co KG Pointstr.2. D-96129 Strullendorf Magyarországon forgalomba hozza:

Részletesebben

Tojásfőző Használati útmutató

Tojásfőző Használati útmutató Tojásfőző Használati útmutató HU A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Elektromos gőz sterilizáló

Elektromos gőz sterilizáló Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 6 Előkészítés sterilizáláshoz.... 7 Használat.... 7 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 8 Műszaki specifikáció....

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Asztali mixer Használati útmutató

Asztali mixer Használati útmutató Asztali mixer Használati útmutató HU SBL 3271SS SBL 3272RD A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket

Részletesebben

Wärme-Unterbett. H Melegítő ágybetét Használati utasítás

Wärme-Unterbett. H Melegítő ágybetét Használati utasítás Wärme-Unterbett H H Melegítő ágybetét Használati utasítás BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: + 49 (0)731 / 39 89-144 Fax: + 49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

VFE-14 VFE-46S VF-56I VF-56IN VF-56IX VFE-65IT

VFE-14 VFE-46S VF-56I VF-56IN VF-56IX VFE-65IT VFE-14 VFE-46S VF-56I VF-56IN VF-56IX VFE-65IT H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS EFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA PROGRAMTÁLÁZAT NAPI KARANTARTÁS

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

Őrizze meg ezt az utasítást egy biztos helyen, a későbbi fellapozhatóság érdekében.

Őrizze meg ezt az utasítást egy biztos helyen, a későbbi fellapozhatóság érdekében. Kedves Vásárló, Kérem, olvassa el ezt az utasítást a mosogatógép beépítése és az első üzembehelyezése előtt. A következő tudnivalók betartásával elkerülheti a balesti veszélyeket és megelőzheti a készüléke

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

MG music H Shiatsu zene-ülésrátét Használati útmutató

MG music H Shiatsu zene-ülésrátét Használati útmutató MG music H H Shiatsu zene-ülésrátét Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +9 (0)731 / 39 89-1 Fax: +9 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Csomagolás

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások--------------------------------------------------------------------------21 Környezetvédelem-----------------------------------------------------------------------------22

Részletesebben

L 76275 FLE L 76475 FLE. HUHasználati útmutató 2 SL Navodila za uporabo 35

L 76275 FLE L 76475 FLE. HUHasználati útmutató 2 SL Navodila za uporabo 35 L 76275 FLE L 76475 FLE HUHasználati útmutató 2 SL Navodila za uporabo 35 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA DW7 60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/830258

Az Ön kézikönyve TEKA DW7 60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/830258 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben