Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Útmutatások és hasznos tanácsok. Környezetvédelmi információk. 1. Ezek a sorok lépésrl lépésre haladva mutatják be a készülék használatát Amennyiben a használat során kisebb-nagyobb üzemzavart észlel, akkor elször tanulmányozza át a "Mit kell tenni, ha" c. fejezetet, ahol segítséget talál ahhoz, hogy saját maga is kijavíthassa a hibát. illetéktelen beavatkozás sérülést és hibás mködést eredményezhet. Ha a készülék mködésével kapcsolatban problémája van, akkor forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervizhez. Tartsa szem eltt ezeket az útmutatásokat, mert különben a fellép károsodások miatt érvényét veszti a készülékre vonatkozó garanciális igény. A beépített készüléket csak az elírásoknak megfelel beépített szekrénybe és asztallapba szabad beszerelni. A beépítés során be kell tartani a VDE-elírásoknak megfelel elektromos készülékekre vonatkozó érintésvédelmi szempontokat. Ha a készülék mködése során hibát, repedést, törést, vagy hasadást észlel, akkor: - - kapcsolja ki a fzzónákat, válassza le a fzfelületet az elektromos hálózatról. Gyermekbiztonság A fzzónák a mködés során nagyon felforrósodnak. Ezért mindig tartsa távol a gyerekeket az üzemel készüléktl. Biztonság a használat közben Ezt a készüléket kizárólag háztartási célokra, azaz csak a naponta elkészítend ételek sütéséhez, fzéséhez szabad használni. Soha ne használja a fzfelületet a konyha ftésére. Ügyeljen a csatlakozó vezeték épségére, ha a csatlakozási hely a fzfelület közelében van. A csatlakozó vezetéknek a fzfelülettel való érintkezése szigorúan tilos. A túlhevített zsír és olaj könnyen meggyulladhat. Ezért a forró olajban való sütéskor (pl. sült burgonya) ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Minden használat után kapcsolja ki a fzzónákat. Biztonság a tisztításnál A tisztításhoz ki kell kapcsolni a készüléket. Biztonsági okból tilos a készüléket gztisztítóval, vagy magasnyomású tisztítóval megtisztítani. 4 A készülék károsodásának elkerülése érdekében Ne használja tárolóhelyként, illetve munkafelületként a fzfelületet. Ne mködtesse a fzzónákat üres edényekkel, vagy edények nélkül. Az üvegkerámia fzfelület rendkívül ellenálló, de nem törhetetlen. Különösen a lees hegyes és kemény tárgyak sérthetik meg könnyen a fzfelületet. Kizárólag elektromos sütéshez gyártott sík és sima fenek fzedényeket használjon, mert ellenkez esetben könnyen megsérül a fzfelület. Ne használjon a fzfelületen öntöttvas edényeket, mert megsérthetik a felületet. Ne helyezze a fzedényeket, vagy a serpenyket a fzfelület keretére. Az edények alja a mozgatás közben karcokat okozhat és megsértheti a lakkozott felületeket. Ügyeljen arra, hogy savtartalmú folyadékok, pl. ecet, citrom, vízkoldó, stb. ne kerüljön a fzfelületre, vagy a keretre, mert ezek mattulást okozhatnak. Ha cukor, vagy cukortartalmú étel kerül a forró fzfelületre és ráolvad, akkor a cukorszennyezdést azonnal - még forró állapotban - távolítsa el a kaparókés segítségével. Ha ezt nem teszi meg idben, akkor a kihlt massza eltávolítása közben károsodhat a fels felület. Minden könnyen megolvadó tárgyat és fémet (pl. manyag, alumínium fólia, vagy sütfólia) tartson távol az üvegkerámia fzfelülettl. Ha valamelyik agyag véletlenül mégis ráolvad a felületre, akkor azt a kaparókés segítségével azonnal el kell távolítani. Gondoskodás Gondoskodás a csomagoló anyagokról A készülék szállításához használt csomagoló környezetbarátok anyagok és újrahasznosíthatók. A manyagok megfelel módon jelölve vannak. >PE< polietilén, pl. a küls- és a bels burkolások. >PS< habosított polisztirol, pl. a kibélelt részek alapveten FCKW-mentesek. A csomagoló anyagokról és adott esetben a kiselejtezett régi készülékrl is a környezetvédelmi szabályoknak és elírásoknak megfelelen kell gondoskodni. Gondoskodás az öreg készülékrl Figyelem: Ha a régi, kiszolgált készülékét kiselejtezi, akkor válassza le az elektromos hálózatról és szerelje le róla a hálózati kábelt, majd szállítsa el a megfelel gyjthelyre. Környezetvédelmi szempontok miatt megfelel módon kell gondoskodni minden kiselejtezett készülékrl. A régi készüléket ne dobja ki a háztartási szemétbe.

3 A kiselejtezett régi készülék elszállításáról kérjen felvilágosítást az illetékes környezetvédelmi hatóságtól. 5 A készülék legfontosabb jellemzi Üvegkerámia fzfelület: A készülék egy üvegkerámia fzfelülettel és 4 db gyors izzású fzzónával van felszerelve. Emellett a különleges teljesítképességgel rendelkez sugárzó fttest felmelegítési ideje lényegesen lerövidül. Szenzorfelület: A készülék kezelése a Touch-Control szenzorfelületrl történik. Tisztítás: Az üvegkerámia fzfelület ellapja és a szenzorfelület is felhasználóbarát. A sima fels felületeket könnyen lehet tisztítani. (Lásd a,,tisztítás és ápolás " c. fejezetet). Szenzormez Be/Ki: A készülék egy külön beépített,,be/ki"-funkcióval rendelkez fkapcsoló szenzorral rendelkezik, amelynek a megérintésével a készülék áramellátását kompletten be- és ki lehet kapcsolni. Kijelzk: Digitális kijelzk, illetve ellenrz lámpák mutatják a beállított fzfokozatot, az aktív funkciókat és adott esetben tájékoztatnak a megfelel fzzóna maradékh állapotáról is. Biztonsági ki idk letelte eltt kapcsolna ki, akkor nézze át a,,mit kell tenni, ha..." c. fejezetben leírtakat. Kikapcsolás más okok miatt A kezelfelületre ráfolyt folyadék hatására mindegyik fzzóna azonnal kikapcsol. Hasonló lesz az eredmény akkor is, ha egy nedves ruhát tesz rá a kezelfelületre. Mindkét esetben újra be kell kapcsolni a készüléket a fkapcsolóval, miután a folyadékot, vagy a nedves ruhát eltávolította a felületrl. 8 Az els használat eltt Az els tisztítás Az üvegkerámia fzfelületet nedves puha ruhával kell áttörölni. Figyelem: A tisztításhoz nem szabad használni semmiféle kezormez ismételt megérintésével a küls ftkör aktivizálódik. A fels ellenrz lámpa világítani kezd. 4. A küls ftkör kikapcsolásához érintse meg a,,három körös zóna" szenzormezt, amire a küls ftkör kikapcsol. 12 Stop+Go funkciók A,,Stop+Go" szenzormez megérintésével minden bekapcsolt fzzóna egyidben kapcsolható vissza a melegentartó fokozatra. A,,Stop+Go" szenzormez ellenrz lámpa világítani kezd. A -szimbólum jelenik meg. kijelzben a melegentartó fokozat A,,Stop+Go" szenzormez újbóli megérintésével a korábban beállított fzfokozat kerül ismét beállításra, az ellenrz lámpa pedig kialszik. Az idkapcsoló (Timer) a Stop+Go funkció által nem mködik. kerül kiválasztásra, akkor ezáltal a Stop+Go Ha egy automatikus fzfokozat felftési fázissal funkció befejezdik, a,,stop+go" szenzormez újbóli mködtetésével pedig a korábban kiválasztott fzfokozat kerül visszaállításra. Fzzóna kikapcsolása 1. A kikapcsolás a megérintésével, vagy a el. -jel és a -jel fzfokozat választó szenzormezk egyidej -jel fzfokozat választó szenzormez Nullára állításával végezhet 13 Maradékh kijelz A fzzónák egyikének, vagy a teljes fzfelület kikapcsolása után a rendelkezésre álló maradékh funkciót a megfelel fzzóna digitális kijelzjében megjelen maradékh kijelzés (mint "Forró") mutatja. A fzzóna kikapcsolása után a maradékh kijelzés csak akkor alszik ki, ha a fzzóna kihlt. A maradékh funkciót ételek felolvasztásához és melegen tartásához lehet használni. Figyelem! Ameddig a maradékh kijelzés világít, addig égésveszély áll fenn. is kialszik és ezzel megsznik a Figyelem! Áramkimaradás esetén a maradékh kijelzés maradékhre vonatkozó figyelmeztetés is. Ezért ilyen esetben mindig legyen óvatos. Fzés fzautomatikával A fzfelület mind a négy fzzónája kilenc szabályozható fokozattal és egy fzautomatika funkcióval van kialakítva: legkisebb fzfokozat legmagasabb fzfokozat fzfunkciók -jel fzfokozat választó szenzormezvel választja ki, akkor a Ha Ön a kívánt fzfokozatot a fzzóna egy bizonyos ideig teljes terheléssel dolgozik, majd automatikusan visszakapcsol a beállított fzfokozatra. Az automatikus fzési fokozat idtartama a kiválasztott továbbfzési fokozattól függ. 1. Érintse meg a -jel fzfokozat választó szenzormezt a kívánt fzfokozat tl ig való beállításához. Ezután a beállított fzfokozat kerül kijelzésre. A kijelzben 5 mp múlva az -bet (=fzautomatika) jelenik meg. A forralási id lejárta után újra a fzfokozat kerül kijelzésre. Ha az automatikus funkció alatt egy magasabb fokozatot szeretne kiválasztani, pl. a -ról -re, akkor ez a forralási idhöz alkalmazkodik. Válasszon ki egy alacsonyabb fokozatot, ha a forralási id rövidesen befejezdik. Az automatikus fzfunkció csak hideg, vagy langyos fzzóna esetében választható ki. Ha a bekapcsolásnál egy fzzóna forró ( automatikus funkcióval. -kijelzés), akkor nem lehet dolgozni az 14 Fzés fzautomatika nélkül Ha a fzzónát fzatomatika funkció nélkül szeretné használni, akkor a kívánt fzfokozatot jel fzfokozat választó szenzormez válassza ki.

4 1. Érintse meg a beállításához. -jel fzfokozat választó szenzormezt a kívánt fzfokozat -tl - -ig való A fzfokozat a -jel és a -jel fzfokozat választó szenzormezkkel bármikor elállítható. 15 Gyermekvédelem A gyermekvédelem funkció segítségével a fzfelületet be lehet biztosítani a véletlenszer. bekapcsolás ellen. A gyermekvédelem bekapcsolása A gyermekvédelmi funkció bekapcsolásához a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lenni, de egyetlen fzzónát sem szabad bekapcsolni. 1. Érintse meg kb. 3 mp-ig a szenzormezt. A megersítést egy jelzhang megszólalása jelzi. 2. meg kb. kapcsoló funkció nélküli rövid idej méróra (,,homokóra"): A beállított id letelte után egy akusztikus jelzhang szólal meg. - Ha egy fzzóna be van kapcsolva, akkor a rövid idej órafunkciót nem lehet használni. Kikapcsoló automatika Azt a fzzónát, (illetve fzzónákat) amelye(ke)t kikapcsoló automatikával szeretne használni, be kell kapcsolni. 1. A Timer szenzormezvel ki kell választani, hogy melyik fzzónához szeretné beállítani a kikapcsoló automatikát. A Timer szenzormez egyszeri megérintésével az órakijelzben az els aktív fzzóna kiválasztható, a hozzá tartozó ellenrz lámpa pedig gyorsan villogni kezd. A bal hátsó ellenrz lámpa például a bal hátsó fzzónának felel meg. A kijelzben a jelenik meg. A Timer szenzormez ismételt megérintésével a következ aktív fzzóna választható ki fzfokozat választó a Timer kikapcsol. megfelel ellenrz lámpa ezután gyorsan villogni kezd. szenzormezvel állítsa 2. Érintse meg a Timer szenzormezt. A Timer-kijelzben a jelenik meg Használat, táblázatok, tanácsok Fzedények Minél jobb az edény, annál jobb lesz a fzés eredménye A jó fzedény a fenékrészrl ismerhet fel. A fenéknek vastagnak és síknak kell lenni. Az új fzedények és serpenyk vásárlásánál ügyeljen az edényátmérkre. Az edénygyártók legtöbbször ugyanis az edények fels peremének átmérjét adják meg. Az alumínium-, vagy rézedények fenékrésze fémes elszínezdést hagyhat hátra az üvegkerámia fzfelületen. amit csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet eltávolítani. Ne használjon öntöttvasból készült, vagy durva és szálkás (esztergált) fenékrésszel kialakított edényeket, mert ha ezeket eltolja a fzlapon, akkor maradandó karcok keletkeznek a fzfelületen. Hideg állapotban a fzedények fenekének befelé kissé homorúnak (konkáv) kell lenni. Semmi esetre se használjon kifelé domborodó (konvex) fenek edényeket. Ha speciális fzedényeket (pl. gyorsfz, homokedény, WOK, stb.) alkalmaz, akkor tartsa szem eltt az edénygyártó cég elírásait is. Energiatakarékossági tanácsok Értékes energiát takarít meg, ha betartja az alábbi pontokban magadott szempontokat: Az edényeket és a serpenyket a fzzóna bekapcsolása eltt helyezze fel. Az elszennyezdött fzzónák és edényfenekek megnövelik az áramfelhasználást. Az edényekben és a serpenykben való fzéshez/sütéshez lehetleg mindig használjon fedt. Használja ki a maradékh adta lehetséget. A fzési id befejezése eltt kapcsolja ki az adott fzzónát. A maradékh adott esetben biztosítja az ételek melegen tartásához, vagy a megolvasztásához szükséges hmennyiséget. Az edényfenéknek és a fzzónának egyforma nagynak kell lenni. közel Gyorsfz edény (kukta) használatával kb. 50 %kal lerövidíthet a fzési idt. 22 Tanácsok automatikus- és automatika nélküli fzéshez A fzési automatika funkció alkalmas: A hidegen feltett ételekhez, amelyeket magas teljesítménnyel kell melegíteni és a továbbfzéshez nincs szükség állandó felügyeletre. Olyan ételekhez, amelyeket forró serpenybe adagolnak. A fzési automatika funkció nem alkalmas: Gulyáshoz és olyan hasonló pörkölt ételekhez, amelyeket a készrefzésig gyakran kell kevergetni, felönteni és pörkölni. Gombócok és tésztafélék sok folyadékkal való fzéséhez. Gyorsfzedényben készül ételekhez. tisztítószert a tisztítás befejezése után kizárólag tiszta vízzel távolítsa el, mert a következ felftésnél maró hatást fejtenek ki! Soha ne használjon agresszív hatású tisztítószereket (pl. grill-, vagy sütsray), durva szemcséj súrolószereket, illetve karcolást okozó edénytisztítókat. A fzfelületet minden használat után tisztítsa meg, ha a felület már kihlt, vagy kézmeleg, mert így elkerülhet a szennyezdések maradandó beégése. A só- és vízkmaradványok, a zsírfoltok és a fémes elszínezdések a kereskedelemben kapható üvegkerámia-, vagy rozsdamentes tisztítószerrel távolíthatók el a legjobban.

5 Enyhe szennyezdések 1. Az üvegkerámia fzfelület tisztításához egy nedves ruhát és kevés tisztítószert használjon. 2. A tisztítás befejezése után egy száraz ronggyal törölje szárazra. Soha ne maradjanak tisztítószermaradványok a fels felületen. 3. Hetente egyszer a teljes üvegkerámia fzfelületet tisztítsa meg a kereskedelembl beszerezhet üvegkerámia-, vagy rozsdamentes tisztítószerrel. 4. Ezután kizárólag tiszta vízzel mossa át a felületet és egy száraz ronggyal törölje teljesen szárazra a felületet. Ráégett szennyezdések 1. Az odaégett ételmaradékok üvegkaparót használjon. eltávolításához 2. Helyezze az üvegkaparót ferdén az üvegkerámia felületre. 3. A penge óvatos csúsztató mozgatásával távolítsa el a szennyezdéseket. Az üvegkaparót és az üvegkerámia fzlaphoz való tisztítószereket a szakkereskedésben szerezheti be. 25 Speciális szennyezdések 1. A ráégett cukrot, megolvadt manyagot, alufóliát, vagy más megolvadt fémfoltot azonnal - még forró állapotban - el kell távolítani egy üvegkaparóval, különben károsodhat a fzfelület. Figyelem: Az üvegkaparóval a forró felületen végzett tisztítás közben vigyázzon az égési sérülések elkerülésére! 2. Befejezésül normál módon tisztítsa meg a kihlt fzfelületet. Amennyiben a fzfelületen megolvadt fémfoltok már kihltek, akkor a tisztítás megkezdése eltt elször fel kell melegíteni a felületet. A fzedények (pl. éles szél edényfenék) által okozott karcok, vagy sötét foltok nem távolíthatók el a felületrl. Ezek a foltok azonban nincsenek hatással a fzfelület mködésképességére. Fzfelület keret Figyelem: Akadályozza meg, hogy ecet, citrom, vagy vízkoldó soha ne kerüljön rá a fzfelület keretre, mert elszínezdik (elmattul) a felület. 1. A fzfelület keretének tisztításához egy nedves ruhát és kevés tisztítószert használjon. 2. A rászáradt szennyezdéseket nedves ruhával áztassa fel, majd tiszta vízzel mossa le és törölje szárazra a felületet. Mit kell tenni, ha... Segítség üzemzavar esetén A tapasztalatok alapján elmondható, hogy az üzemzavarok nagy részét legtöbbször csak egy kis hiba okozza, amit az alábbiakban leírtak alapján Ön is könnyen kijavíthat. Ne végezzen el azonban olyan munkát, amelyre nem található konkrét útmutatás az alábbiakban leírtak között. Figyelem! A meghibásodott készüléket csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz, javíthatja. A szakszertlen javítás tilos és életveszélyes. A készülék javításának megrendeléséhez forduljon a szervizhez, vagy a Vevszolgálathoz. Amennyiben az üvegkerámia fzfelület törést mutat, akkor a Vevszolgálathoz való bejelentkezésnél adja meg azt a háromjegy számot, amely az üveglapon található. 26 Mit kell tenni, ha......a fzzónák nem mködnek? Ellenrizze, hogy Nem oldott-e ki az elektromos fbiztosíték? Ha a készülék bekapcsolásánál többször is kiold a biztosíték, akkor forduljon a Vevszolgálathoz. A készülék rendesen van-e bekapcsolva? Világítanak-e a kezelfelületen a kijelz lámpák? A megfelel fzzónát kapcsolta-e be? Helyes teljesítményfokozatot állított-e be? (Lásd a,,fzés" c. részt). Nem lépett-e mködésbe a fzzónákat kikapcsoló biztonsági rendszer? (Lásd a,,biztonság" c. részt)....a fzzónákat nem lehet bekapcsolni? Ellenrizze, hogy A Be-/Ki-gomb mködtetése és a kívánt fzzóna bekapcsolása között nem telt-e el több, mint 10 másodperc? (Lásd a,,készülék bekapcsolása" c. részt). A kezelmezt nem fedte-e le egy nedves ruhával, vagy nem folyt-e rá valamilyen folyadék?...a kijelzn hirtelen a Ellenrizze, hogy maradékh kijelzés tnik fel? Tévedésbl nem érintette-e meg a Be-Ki-gombot? A kezelmezt nem fedte-e le egy nedves ruhával, vagy nem folyt-e rá valamilyen folyadék? Nem aktivizálódott-e a biztonsági kikapcsolás?...a fzzónák kikapcsolása után nem jelenik meg egyetlen kijelzés sem a kijelzben? Ellenrizze, hogy A fzzóna még csak rövid ideje lett-e bekapcsolva és ezért még nem elég forró? Ha a fzzóna forró, akkor forduljon a Vevszolgálathoz. maradékh...egy fzzóna nem kapcsolható ki? Ellenrizze, hogy Nincs-e bekapcsolva a gyermekvédelmi funkció? Nincs-e bakapcsolva a Stop+Go funkció?...világít az Ellenrizze, hogy jelzés? Nem hevült-e túl a fzzóna? Ez a kijelzés világít a túlhevítésnél, az elektronika hibájánál, vagy akár biztonsági okból is....ha a készülék nem reagál egy szenzormez mködtetésére? A készülék nem reagál egy szenzormez mködtetésére, ha ezzel egyidben egy másik, funkció nélküli szenzormezt érintett meg.

6 Ha a fenti információk nem segítenek Önnek abban, hogy az üzemzavart elhárítsa, akkor forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervizhez, vagy a Vevszolgálathoz. 27 Szerelési útmutató Figyelem: Az új készülék beszerelését és csatlakoztatását csak szakképzett elektromos szakember, szerviz végezheti. Ügyeljen a Szerelési útmutatóban elírtak pontos betartására, mert ellenkez esetben a keletkez károk egyben a készülékre vonatkozó garanciális igények megsznését is maguk után vonják. Mszaki adatok Készülék méretek Szélesség Mélység Magasság 572 mm 502 mm 47 mm Kivágási méretek Szélesség Mélység Sarokrádiusz 560 mm 490 mm R5 Fzzónák Pozíciók Bal els fzzóna Bal hátsó fzzóna Jobb hátsó fzzóna Jobb hátsó fzzóna Névleges feszültség Együttes teljesítmény max. Átmérk 120 / 175 / 210 mm 145 mm 170 / 265 mm 145 mm Teljesítmény 800 / 1600 / 2300 W 1200 W 1500 / 2400 W 1200 W 230 V / 50 Hz 7,1 kw Szabványok, normák, elírások Ez a készülék megfelel az alábbi szabványoknak: EN és EN a háztartási készülékekre vonatkozó biztonsági elírások, DIN 44546/44547/ a háztartási elektromos sütkre vonatkozó használati elírások, EN /VDE rész, EN /VDE rész, EN /VDE rész - az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó elírás (EMV). Ez a készülék megfelel az alábbi irányelveknek: 93/68/EWG CE jelölés irányelv 73/23/EWG (kisfeszültség irányelvek) 89/336/EWG (EMC-irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag) 28 Biztonsági útmutatások a szereléshez A készüléket egy legalább 3 mm-es érintkez távolsággal rendelkez megszakító kapcsoló szerkezettel kell csatlakoztatni, hogy az bármikor leválasztható legyen az elektromos hálózatról. Alkalmazható kapcsoló szerkezetek: LS-kapcsoló, biztonsági kapcsoló és biztosíték. Ez a készülék megfelel a vonatkozó "Y" tzveszélyességi osztályba tartozó tzvédelmi elírásoknak (EN ). Csak ezek a típusú készülékek állíthatók az egyik oldalukkal a mellettük lév magasabb szekrényhez, vagy a falhoz. A beépített fzfelület alá nem szabad fiókot beépíteni. A beázás és nedvesség ellen minden kivágott felületet az erre alkalmas tömítanyaggal le kell szigetelni. A fzfelületnek a munkalapra felfekv részeit a tömítanyaggal teljesen ki kell tölteni. Mk-, vagy kerámia munkalap esetén a rögzít rugókat erre alkalmas manyag-, vagy kétkomponens ragasztóval kell rögzíteni. A fzfelület és a tömítések helyes és pontos felfekvését szigorúan ellenrizni kell. fttest névleges feszültsége AC 230 V. A készülék a régi szabvány szerinti AC 220 V-os feszültségen is mködképes. A fzrész hálózati csatlakozóját egy legalább 3 mm-es érintkez távolsággal rendelkez megszakító kapcsoló szerkezettel kell csatlakoztatni, hogy az bármikor leválasztható legyen a hálózatról. Alkalmazható kapcsoló szerkezetek: LS-kapcsoló, Fl-biztonsági kapcsoló és biztosíték. A készülék csatlakozáshoz csak a kezelegységnek megfelel vezetéktípus használható. A pótalkatrészek csak gyári AEG típusok lehetnek, amelyeket az Alkatrészellátástól kell megrendelni. A csatlakoztatást a kapcsolási vázlat szerint kell elvégezni. A kapcsolási vázlat szerint be kell helyezni a csatlakozókat. A földel védvezetéket a -jel kapoccsal kell összekötni. A védvezeték szálnak hosszabbnak kell lenni, mint az áramvezet szál. A kábelcsatlakozást az elírásoknak megfelelen kell kivezetni és szilárdan meg kell húzni a rögzít csavarokat. Befejezésül biztosítani kell a csatlakozó vezetéket a kábeltartókkal és egy erteljes nyomással le kell zárni a fedelet (bekattan). Az els bekapcsolás eltt adott esetben el kell távolítani a védfóliát, vagy a keretre és az üvegkerámia felületre ráragasztott címkéket. A hálózatra történt csatlakoztatás után egymás után mindegyik fzzónát maximális teljesítményre kapcsolva kell ellenrizni Szerelés Vevszolgálat Az AEG cég elektromos készülékei megfelelnek a biztonsági elírásoknak. Az elektromos készülékeket csak elektromos szakember, szerviz javíthatja. A szakszertlen javításból ered károkért a gyártó nem vállal felelséget és érvényét veszti a garanciális javítás feltétele is. Minden esetén adja meg a szerviznek / Vevszolgálatnak az adattáblán található gyártási számokat. A számok megadása után a Szerviz szakembere már célirányosan meghatározhatja a készülékhez szükséges pótalkatrészek körét és már az els alkalommal, tehát gyorsabban lesz megjavítható a meghibásodott készülék.

7 Powered by TCPDF ( Azért, hogy ezek a számok mindig kéznél legyen azt ajánljuk, hogy írja fel ket az alábbi sorba. Modell: PNC: S-No: Vevszolgálat és márkaszerviz: 1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87. Forgalmazó: Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek 1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E3051-4-M. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX A2674GS6. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E4401-4-M AEG-NORDIC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627446

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E4401-4-M AEG-NORDIC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627446 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E4401-4-M AEG-NORDIC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKV5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/635604

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKV5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/635604 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKV5601. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHGT326X http://hu.yourpdfguides.com/dref/634836

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHGT326X http://hu.yourpdfguides.com/dref/634836 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHGT326X. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beépített főzőfelület

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beépített főzőfelület HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beépített főzőfelület EHE 320 Figyelmeztetések és fontos útmutatások Beüzemelés Az itt leírt figyelmeztetések az Ön és az Önnel lakók biztonságát szolgálják. Mielőtt csatlakoztatja

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IR/IB 64 A készülék kialakítása: beépíthetõ Fõzõmezõk teljesítménye: (kw) 7,1 1. Fõzõmezõ: jobb elsõ 1,4

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

VIGYÁZAT! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés jelenik meg, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

VIGYÁZAT! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés jelenik meg, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kedves Vevő, megvásárolta a beépíthető elektromos készülékek új termékcsaládjának egyik termékét. Tanácsoljuk Önnek, olvassa át a jelen használati utasítást, és a benne

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓK, UTASÍTÁSOK ÉS TANÁCSOK

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓK, UTASÍTÁSOK ÉS TANÁCSOK KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kedves Vevő, Ön megvásárolta a beépíthető elektromos készülékek új termékcsaládjának egyik termékét. Kívánságunk, hogy a gyártmány jól szolgáljon Önnek. Tanácsoljuk Önnek,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG600100W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EU6240T. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót..

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató OLYMPUS FL-36 R. Megtalálja a választ minden kérdésre az OLYMPUS FL-36 R a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás EH8..SB1.., EH8..SC1.. Főzőfelület á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Biztonsági előírások...3 A károk okai...3 Környezetvédelem...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EFP6411X. Megtalálja a választ minden kérdésre az AEG-ELECTROLUX EFP6411X a felhasználói

Részletesebben

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Tartalomjegyzék Általános leírás...3 Használat...6 Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat?... 6 Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál)... 6 Hogyan

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT63TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585102

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT63TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585102 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INDUKCIÓS VITROLINE FŐZŐLAPOK KERÁMIA WOK 7320/200 7321/200 7322/200 Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy a FOSTER indukciós kerámialapot választotta. Ahhoz, hogy többet

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu Gázfőzőlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÓ Modell EHG 30215 35689-5702 HU Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint

Részletesebben

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató Kedves Vásárló! Mielőtt a mosogatógépet üzembe helyezi, kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Használati útmutatót, mert ez a füzet fontos információkat

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás Beépíthet indukciós üvegkerámia fzlap Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Páraelszívó EFA 9673 1 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux cég célja az, hogy olyan minőségi termékek

Részletesebben

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Használati- és szerelési útmutató Páraelszívók EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások a konyhabútorba való szereléshez a használathoz Általánosságok Elszívó üzemmód Keringtető

Részletesebben

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató CF 250 Eszpresszó kávéautomata Használati útmutató 2 3 4 5 6 7 Kialakitás (1. kép) Felülnézet (2. kép) A B C D E F G H I J K L M N O Felülnézet (lásd 2. kép) Szemes kávé tartály - fedövel Szerviz fedél

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F44860 http://hu.yourpdfguides.com/dref/809511

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F44860 http://hu.yourpdfguides.com/dref/809511 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EWW12470W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 154 AO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667638

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 154 AO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667638 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PAVILION DV6-2030SA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PAVILION DV6-2030SA a felhasználói

Részletesebben

Kerámia főzőlap. Beszerelési és használati utasítás MODELL: MC-HF645

Kerámia főzőlap. Beszerelési és használati utasítás MODELL: MC-HF645 Kerámia főzőlap Beszerelési és használati utasítás MODELL: MC-HF645 Gratulálunk az új kerámia főzőlap megvásárlásához. Kérjük, szánjon időt a használati utasítás elolvasására, hogy megtudhassa, hogyan

Részletesebben

használati útmutató képzelje el a lehetőségeket

használati útmutató képzelje el a lehetőségeket CTN364E004 CTN364EA Sorozatot CTN364TA Sorozatot CTN364NA Sorozatot CTN364DA Sorozatot CTN364AA Sorozatot CTN364KA Sorozatot Indukciós főzőlap használati útmutató képzelje el a lehetőségeket MAGYAR Köszönjük,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

IK 35 TC / 105843 IK 35 TCS / 105843S V1/0115

IK 35 TC / 105843 IK 35 TCS / 105843S V1/0115 IK 35 TC / 105843 IK 35 TCS / 105843S V1/0115 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 237 1.3 Veszélyforrások...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL Tartalom Tartalom...2 Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások...5

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 20 BIT TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 20 BIT. A készülék típusazonosítója:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 20 BIT TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 20 BIT. A készülék típusazonosítója: Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú frekvencia: Szükséges

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Asztali mixer Használati útmutató

Asztali mixer Használati útmutató Asztali mixer Használati útmutató HU SBL 3271SS SBL 3272RD A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás HR745536H Főzőhely á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások...3 A károsodások okai...6 Süt sérülése...6 Alsó fiók sérülése...6 Elhelyezés, gáz- és

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: Névleges feszültség: Érintésvédelmi osztály: Névleges össz. teljesítmény Az izzók teljesítménye A készülék méretei: magasság: szélesség:

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZRD18JB http://hu.yourpdfguides.com/dref/649545

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZRD18JB http://hu.yourpdfguides.com/dref/649545 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu Beépített sütő ZOB 654 Használati- és beépítési útmutatások Tartalomjegyzék Első használat 4 A készülék bemutatása 5 Elektromos sütő 6 Hasznos tanácsok 8 Sütési táblázat tészták- és húsok sütéséhez 0 Hagyományos

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu web-site:www.assur.hu

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati- és szerelési útmutató EFC 9421 EFC 6421. Páraelszívók. http://www.markabolt.hu/

Használati- és szerelési útmutató EFC 9421 EFC 6421. Páraelszívók. http://www.markabolt.hu/ Használati- és szerelési útmutató EFC 9421 EFC 6421 Páraelszívók Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások a konyhabútorba való szereléshez a használathoz Általánosságok Elszívó üzemmód Keringtető üzemmód

Részletesebben

Elektromos gőz sterilizáló

Elektromos gőz sterilizáló Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 6 Előkészítés sterilizáláshoz.... 7 Használat.... 7 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 8 Műszaki specifikáció....

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG GS3159AVDV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975683

Az Ön kézikönyve LG GS3159AVDV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975683 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS HU HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS ÜVEGKERÁMIA INDUKCIÓS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0 KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB 4 8.4 4.9.WE... KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 6 HIBAELHÁRÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁS FIGYELEM! Bármilyen javítás előtt a tűzhelyet le kell választani az elektromos hálózatról! Ha

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 185 1.3 Veszélyforrások... 186 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben