Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: AJTÓRIASZTÓ Ce nyilatkozat (európai Unió) A termékrl megállapították, hogy megfelel a kisfeszültségrl szóló (2006/95/ EK), az elektromágneses összeférhetségrl szóló (2004/108/EK) és az energiahatékonyságról szóló (96/57/EK) európai uniós irányelvnek. A jövbeni hivatkozás megkönnyítése érdekében írja le a modellszámot és a gyári számot. A modellszám a htszekrény bal oldalán található. Modellszám # Gyári szám # _ az új htszekrény jellemzi biztonsági információk figyelmeztetés biztonsági információk A készülék üzemeltetése eltt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és rizze meg, mert a késbbiekben is szüksége lehet rá. A készüléket csak rendeltetésszeren, a Használati útmutatóban foglaltak szerint használja. A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkez személyek a gyermekeket is ideértve) kivéve a biztonságukért felels személyek felügyelete alatt, vagy ha tlük utasítást kaptak a készülék használatára. jelöli, hogy valamit NEM SZABAD szétszerelnie. Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD megérintenie. jelöli, hogy földelésre van szükség az áramütés elkerülése érdekében. Azt jelöli, hogy szervizközpont szolgáltatását kell igénybe venni. e figyelmeztet jelzések célja, hogy megelzze az ön és mások sérülését. kérjük, feltétlenül tartsa be ket. ezt a részt elolvasás után is rizze meg, késbb még szükség lehet rá. A kiotói egyezmény hatálya alá tartozó fluoros üvegházhatású gázokat tartalmaz. hermetikusan zárt rendszer. ne engedje a gázokat a légkörbe. htközeg típusa: r-134a mennyiség: 0,16 kg globális felmelegedési potenciál (gwp) = 1300 biztonsági információk _3 biztonsági információk figyelmeztetés hulladékkezelésre VonAtkozó szigorú figyelmeztet jelzések E htszekrény és más htszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el az ajtót, az ajtó tömítéseit és az ajtóreteszeket, nehogy kisgyermekek vagy állatok maradjanak benne. A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel. Kérjük, környezetbarát módon kezelje hulladékként a termék csomagolóanyagait is. A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni. Ártalmatlanítás eltt gyzdjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lév csövek egyike sem sérült. Alkalmazott htközeg: R600a vagy R134a. Ellenrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és a minsít címkét a htszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy az ön készüléke milyen htközeggel mködik. Amikor a termék tzveszélyes gázt (R600a htközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos hulladékkezelése érdekében. A ciklopentánt a szigetelés kifúvató gázaként használják. A szigetelanyagban lév gázok esetében különleges ártalmatlanítási eljárásra van szükség. Kérje a helyi hatóságok tanácsát e termék környezetre biztonságos elhelyezésére vonatkozóan. Ártalmatlanítás eltt gyzdjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lév csövek egyike sem sérült. A csövek szabad térben eltörnek. súlyos Veszélyre figyelmeztet jelek Az elhelyezéshez figyelmeztetés Ezt a htszekrényt a használatba vétel eltt a Használati útmutatónak megfelelen kell telepíteni és elhelyezni. Ne tegye a htszekrényt nedves helyre, vagy ahol víz érheti. - Az elektromos alkatrészek szigetelésének meghibásodása áramütést vagy tüzet okozhat. Ne helyezze a htszekrényt közvetlen napfényre, és ne tegye ki a tzhelyek, szobai ftkészülékek és más készülékek hhatásának. A htszekrényt földelni kell. - A htszekrényt földelni kell, ezzel az áramütés veszélye a feszültség alatt lev alkatrészek szigetelésének esetleges hibája esetén is megakadályozható. A földeléshez soha ne használjon gázcsövet, telefonvezetéket vagy más potenciális villámhárítót. - A földel csatlakozó helytelen használata áramütést okozhat. Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a csatlakozó aljzatba. A htszekrényt mindig saját külön csatlakozó aljzatához csatlakoztassa, és annak névleges feszültsége egyezzen meg a minsít táblán szerepl értékkel. - Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, és megakadályozza a ház áramköreinek túlterhelését, ami tzveszélyes lehet a túlmelegedett vezetékek miatt.

3 Ha a fali csatlakozó aljzat meglazult, ne dugja be az elektromos dugót. - Fennáll az áramütés vagy tz kockázata. A hálózati csatlakozót a megfelel helyzetben csatlakoztassa a lelógó hálózati kábelre. - Ha a hálózati csatlakozót fordítva csatlakoztatja, akkor a kábelér elnyíródhat és tüzet, illetve áramütést okozhat. 4_ biztonsági információk Ne használjon a hossza mentén vagy bármely végén megrepedt vagy kopott elektromos vezetéket. Ha az elektromos vezeték sérült, azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy a szervizzel. Ne törje meg a csatlakozó kábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A htszekrény mozgatása közben ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne kerülhessen a készülék alá. - Ez tzveszélyes. Gyzdjön meg róla, hogy a htszekrény hátoldala ne rongálja meg a hálózati csatlakozó dugóját. Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót a kábelnél fogva. Mindig határozottan fogja meg a dugót, és egyenesen húzza ki az aljzatból. - A vezeték sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat. Ha az elektromos vezeték sérült, azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy a szervizzel. Tartsa távol gyermekektl a csomagolóanyagot. - Fulladásveszélyes, ha a gyermekek a fejükre eszik. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a dugó a telepítés után is hozzáférhet legyen. figyelmeztet jelek Az elhelyezéshez VigyÁzAt Állítsa egyenes felületre a htszekrényt, és biztosítson elegend szabad teret. - Ha a htszekrény nincs vízszintes helyzetben, elfordulhat, hogy a bels htrendszer nem mködik megfelelen. A szellznyílásokat soha ne takarja el a készülék zárt helyre történ telepítésével vagy beépít szerkezetek alkalmazásával. Üzembe helyezés után hagyja a készüléket 2 órán át állni. súlyos Veszélyre figyelmeztet jelek A használathoz figyelmeztetés Nedves kézzel soha ne dugja be az elektromos dugót. Ne tároljon semmilyen tárgyat a készülék tetején. - Amikor az ajtót kinyitja vagy becsukja, azok leeshetnek, és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak. Ne tegyen vízzel töltött edényt a htszekrényre. - Ha a víz kifolyik, fennáll a tz vagy az áramüt&eacutt; Mieltt kicserélné a htszekrény bels lámpáját, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót. - Ellenkez esetben fennáll az áramütés veszélye. Ha a világítás cseréjekor nehézséget tapasztal, forduljon szakszervizhez. Ha a termékek LED lámpákkal vannak felszerelve, ne szerelje szét saját maga a lámpaburát és a LED lámpát. - Forduljon szakszervizhez. Csak a gyártó vagy a szakszerviz által adott LED lámpákat használja. 6_ biztonsági információk figyelmeztet jelek használathoz VigyÁzAt Ha a htszekrény kábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból, várjon legalább öt percig, mieltt a készüléket újra csatlakoztatná. Ha hosszú vakációt tervez vagy hosszú ideig nem használja a htszekrényt, akkor ürítse ki azt, és húzza ki az elektromos vezetéket. - A szigetelés károsodása tüzet okozhat. Ne fagyassza újra a már kiolvadt élelmiszert. A k&eacuttszekrényben uralkodó hmérsékletre. Áramkimaradás esetén azonban csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat. - Ha viszont az áramkimaradás 24 óránál tovább tart, vegyen ki minden fagyasztott élelmiszert a htszekrénybl. Ha a htszekrlnyt kulccsal látták el, azt tartsa távol a gyermekektl, és ne a készülék közelében helyezze el. A készülék nem mködik megbízhatóan (a tartalma kiolvadhat, túl magasra emelkedik a hmérséklet a fagyasztórekeszben), ha a küls hmérséklet hosszú ideig a htszekrény tervezési hmérséklet-tartománya fölé emelkedik. Ne tároljon a fagyasztóban olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hmérsékleten könnyen romlanak, például banánt, dinnyét. A készülék jegesedésmentes kialakítású, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a httér leolvasztására, mivel ez automatikusan történik. A leolvasztás alatti hmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek. Ha azonban meg kívánja akadályozni, hogy a készülék leolvasztása alatt túlzottan megemelkedjen a fagyasztott élelmiszerek hmérséklete, csomagolja azokat több réteg újságpapírba. A fagyasztott élelmiszerek hmérsékletének leolvasztás alatt történ megemelkedése lerövidítheti azok eltarthatóságának idtartamát. _ biztonsági információk tartalom A htszekrény üzembe helyezése Felkészülés a htszekrény elhelyezésére A htszekrény szintezése Az ajtókilincs felszerelése és szétszerelése A htszekrény üzembe helyezése A samsung htszekrény használata A kezelpanel használata A hmérséklet szabályozása (elektronikus vezérlés) A hmérséklet szabályozása (kézi tárcsás vezérlés) Jég készítése A vízadagoló használata Élelmiszer tárolása A htszekrény tartozékainak eltávolítása A htszekrény tisztítása A vízadagoló használata A bels világítás cseréje hibák elhárítása kapcsolási rajz tartalom _ a htszekrény üzembe helyezése felkészülés A htszekrény telepítésére Gratulálunk a Samsung htszekrény vásárlásához.

4 Reméljük élvezni fogja az új készülék által kínált csúcstechnológiájú funkciók hatékonyagát. Ezt a htszekrényt a használatba vétel eltt a Használati útmutatónak megfelelen kell telepíteni és elhelyezni. A készüléket csak rendeltetésszeren, a Használati útmutatóban foglaltak szerint használja. Nyomatékosan javasoljuk, hogy az esetleges javításokat szakemberrel végeztesse el. Kérjük, környezetbarát módon kezelje hulladékként a termék csomagolóanyagait is. Mieltt kicserélné a htszekrény bels égjét, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót. - Ellenkez esetben fennáll az áramütés veszélye. figyelmeztetés A legjobb hely kiválasztása a htszekrény számára Olyan helyet válasszon, amit nem ér közvetlen napsugárzás. OIyan helyet válasszon, ahol sík (vagy majdnem sík) a padló. Olyan helyet válasszon, ahol a htszekrény számára elegend tér van az ajtók kinyitásához. Állítsa egyenes felületre a htszekrényt, és biztosítson elegend szabad teret. - Ha a htszekrény nincs vízszintes helyzetben, elfordulhat, hogy a bels htrendszer nem mködik megfelelen. - A használat közben igényelt teljes terület. Lásd alább a rajzokat és a méreteket. 10_ a htszekrény üzembe helyezése felkészülés A htszekrény telepítésére <1. TÍPUS> 100mm <2. TÍPUS> 01 beállítás 1,495mm 100mm 1,440mm 1,380mm Telepítéskor biztosítson elegend szabad helyet jobbra, balra, hátul és felül. Ez segít csökkenteni a teljesítményfelvételt és a villanyszámláit. Ne telepítse a htszekrényt olyan helyre, ahol a hmérséklet 10 C alá csökkenhet. Elhelyezéskor, szervizeléskor vagy a htszekrény mögötti terület tisztításakor mindig egyenesen húzza ki a htszekrényt, és egyenesen tolja vissza, ha végzett. Emellett ellenrizze, hogy a padló elbírja-e a teljesen megtöltött htszekrényt. Ellenkez esetben kár keletkezhet a padlóban. A fölösleges hosszúságú elektromos vezetéket kösse a htszekrény hátsó részére, hogy ne érjen a padlóhoz; ezzel megakadályozhatja, hogy az elektromos vezeték mozgatáskor a görgk alá szoruljon. VigyÁzAt VigyÁzAt A htszekrény szintezése Ha a készülék eleje kissé magasabban van, mint a hátulja, az ajtó könnyebben nyílik és záródik. 1. eset) A készlék balra dl. Forgassa a bal oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz. Forgassa a jobb oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz. 2. eset) A készlék jobbra dl. Csavarhúzó láb láb <1. eset> <2. eset> Csavarhúzó a htszekrény üzembe helyezése _11 1,425mm legalább 50mm legalább 50mm legalább 50mm legalább 50mm a htszekrény üzembe helyezése Az AjtókilinCs felszerelése és szétszerelése Az ajtókilincs felszerelése középs tartomány használatakor állítsa be úgy a hmérsékletszabályozót, hogy félúton legyen a COLDER (HIDEGEBB) és a COLD (HIDEG) állás között. Ha a htend élelmiszer fagyott, illetve kis mennyiség élelmiszer esetén állítsa a hmérséklet-szabályozót COLD (HIDEG) pozícióba. Ha hosszú szabadságra vagy üzleti útra indul, vagy ha nem kívánja használni a htszekrényt, állítsa a hmérsékletszabályozót a "VACATION" (VAKÁCIÓ) pozícióba. A htszekrény kikapcsol, a mélyht azonban bekapcsolva marad. VigyÁzAt Mieltt a Vakáció gombot megnyomná, ki kell ürítenie a htszekrényt. A mélyht vagy a htszekrény hmérséklete megemelkedhet az ajtók túl gyakori kinyitásakor, vagy ha túl nagy mennyiség meleg vagy forró élelmiszert helyeznek bármelyik oldalába. Emiatt a digitális kijelz villoghat. Amint a mélyht és a htszekrény visszatér a normál beállított hmérsékletre, a villogás megsznik. Ha a villogás tovább folytatódik, lehet, hogy "vissza kell állítani" a htszekrényt. Húzza ki a készüléket, várjon körülbelül 10 percig, majd újból dugja vissza. használata _15 A SAMSUNG htszekrény használata A hmérséklet szabályozása (tárcsás szabályozóval ellátott típus) - mélyht COLDER (HIDEGEBB): N a g y m e n n y i s é g l e f a g y a s z t a n d ó é l e l m i s z e r tárolásakor vagy gyors jégkészítésekor. Állítsa a hmérséklet-szabályozót "COLDER" (HIDEGEBB) állásba. A COLDER (HIDEGEBB) és a COLD (HIDEG) között: A középs tartomány használatakor. Állítsa be úgy a hmérséklet-szabályozót, hogy félúton legyen a COLDER (HIDEGEBB) és a COLD (HIDEG) állás között.

5 COLD (HIDEG): Kis mennyiség lefagyasztandó élelmiszer tárolásakor. Állítsa a hmérséklet-szabályozót a COLD (HIDEG) pozícióba. Ha nagy mennyiség élelmiszert kell lefagyasztania, legalább 24 órával eltte állítsa a mélyht hmérsékletét a leghidegebbre. - htszekrny Vakáció Ha hosszú szabadságra vagy üzleti útra indul, vagy ha nem kívánja használni a htszekrényt, állítsa a hmérséklet-szabályozót a VACATION" (VAKÁCIÓ) pozícióba. A htszekrény kikapcsol, a mélyht azonban bekapcsolva marad. VigyÁzAt Mieltt a Vakáció gombot megnyomná, ki kell ürítenie a htszekrényt. COLDER (HIDEGEBB): Nagy mennyiség lehtend élelmiszer tárolásakor vagy ha a hmérséklet nem elég hideg. Állítsa a hmérséklet-szabályozót a "COLDER" (HIDEGEBB) pozícióba. A COLDER (HIDEGEBB) és a COLD (HIDEG) között: A középs tartomány használatakor. Állítsa be úgy a hmérséklet-szabályozót, hogy félúton legyen a COLDER (HIDEGEBB) és a COLD (HIDEG) állás között. COLD (HIDEG): Amikor a hteni kívánt élelmiszer fagyott, vagy kis mennyiség élelmiszer esetén. Állítsa a hmérséklet-szabályozót a COLD (HIDEG) pozícióba. 16_ használata jég készítése - CSAVARÓS JÉGKÉSZÍT MODELL jégkocka készítése Távolítsa el a jégkocka-tartó tálcát úgy, hogy maga felé húzza. meg, amíg jégkockák alakulnak ki. nem, csúsztassa a helyére. A jégkockák a tartályba esnek. Szükség esetén ismételje meg a 2. lépést a tálca másik felével is. jégkocka készítése A jégkockák eltávolítása A jégkockák eltávolításához fogja meg a tálcát a két végén és óvatosan csavarja meg. VigyÁzAt robbanásveszély A fagyveszélyes folyadékot tartalmazó üvegeket soha ne tárolja a mélyhtben, mivel az üveg széttörik, amikor a tartalma megfagy. ennél magasabbra tölti, túlfolyhat a fedél lezárásakor. A tartályt nem lehet feltölteni, amikor az a htszekrényben van. kerek fedél Víz tartály Adagoló Csap fogantyú 1. módszer. Töltse fel a tartályt úgy, hogy a nyíl irányában felnyitja a kerek tett. 2. módszer. Töltse fel a tartályt úgy, felemeli és felnyitja a nagyméret fedelet. 18_ használata A víztartály behelyezése után zárja be a htszekrény ajtaját. Az ajtó becsukása után ellenrizze, hogy az adagolócsap kint van-e. 02 használat VigyÁzAt Rögzítse erteljesen az ajtóhoz a víztartályt. Ellenkez esetben nem biztos, hogy megfelelen fog mködni. Ne használja víztartály nélkül a htszekrényt. Ellenkez esetben romlik a hatásfoka. Helyezzen egy poharat a vízadagoló nyílás alá, és nyomja óvatosan az adagolókarnak. Ügyeljen rá, hogy a pohár üveg egy vonalban legyen az adagoló nyílással, nehogy kifröccsenjen a víz. Ellenrizze, hogy a retesz "unlock" (kioldás) állásban van-e. Csak ezen állás mellett adagolható víz. Adaoló szintje VigyÁzAt használata _19 A SAMSUNG htszekrény használata élelmiszer tárolása A Samsung htszekrényt úgy tervezték, hogy maximálisan helytakarékos funkciókat nyújtson. Vannak benne egyedi igényeket kiszolgáló rekeszek, amelyek célja, hogy hosszabb ideig frissen tartsa az élelmiszert. Ne feledje, hogy annak elkerülése érdekében, hogy a jég átvegye az élelmiszer szagát, azt a lehet legbiztosabban és leginkább légmentesen le kell zárni. Az alkatrészek némileg eltérhetnek az alábbi modelltl Élelmiszer tárolása a mélyhtben 1 3 PolCok jégkocka (opcionális) mélyht VéDelem Bármilyen fagyasztott élelmiszer tárolására használhatók. Jégkocka tárolására használható. Kis csomagban lev fagyasztott élelmiszer tárolására használhatók. 20_ használata VigyÁzAt A fagyveszélyes folyadékot tartalmazó üvegeket soha ne tárolja a mélyhtben, mivel az üveg széttörik, amikor a tartalma megfagy. Élelmiszer tárolása a htszekrényben 02 használat 4 PolCok Repedésálló konstrukció. Bármilyen élelmiszer és ital tárolására használhatók. Az üveg felületén lév körkörös nyomok keletkezése normális jelenség, és általában letörölhetk nedves ruhával. A legjobb hely a tojások tárolására. Helyezze a TOJÁSTARTÓ TÁLCÁT a fiókra, hogy könnyen elérhet legyen. Segít megrizni a benn tárolt zöldségek és gyümölcsök frissességét. Kifejezetten úgy tervezték, hogy szabályozott legyen a páratartalom a fiókon belül. Egy nagy vagy két kisebb fiók rendelhet az igényeinek megfelelen.

6 Használható kisebb kiszerelés tejtermékek, például vaj, margarin, joghurt vagy ömlesztett sajtkocka tárolására. Úgy tervezték, hogy elférjenek benne nagy, terjedelmes tárgyak, például több liter tej vagy más nagyméret palackok és tartályok. tojástartó tálca 6 gyümölcs és zöldség fiók (opcionális) tejterméktartó PolC üvegtartó PolC A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne boruljanak fel, és ne essenek ki a htszekrény ajtajának kinyitásakor. Ha hosszabb távollétet tervez, ürítse ki a htszekrényt, és kapcsolja ki. Törölje le a nedvességet a készülék belsejében, és hagyja nyitva az ajtókat. Ez segít megelzni a kellemetlen szag és a penész kialakulását. Ha a htszekrényt hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót. figyelmeztetés használata _21 A SAMSUNG htszekrény használata A htszekrény tartozékainak eltávolítása 1. Elször húzza ki a jégtálcát, majd emelje fel a mélyht polcának elüls részét, és húzza kifelé. 2. Emelje fel a htszekrény polcát és húzza elrefelé. 3. Emelje fel a zöldségtartó edény fedelét és húzza kifelé. Felemelés közben húzza kifelé a zöldségtartó edényt, miután elérte a csúszka közepét. 4. Emelje fel és húzza ki a víztartályt (opcionális) az ábrán látható módon. 5. Húzza kifelé, miközben rányomja a perem végét az alacsony hmérséklet szagtalanító katalizátorra. Alacsony hmérséklet szagtalanító katalizátor 6. Emelje fel és húzza ki az ajtóvédket. A tartozékok eltávolítása eltt ellenrizze hogy nincs-e az útban élelmiszer. Amikor csak lehetséges, távolítsa el az összes élelmiszert a balesetveszély csökkentése érdekében. _ használata A htszekrény tisztítása A Samsung htszekrény karbantartása megnöveli a készülék élettartamát, és segít távol tartani a kellemetlen szagokat és a csírákat. 02 használat Bels tisztítás Tisztítsa meg a bels falakat és a tartozékokat enyhe tisztítószerrel, majd törölje szárazra puha ronggyal. Az alaposabb tisztításhoz kiveheti a fiókokat és a polcokat. Ügyeljen rá, hogy szárazon tegye vissza ket a helyükre. Küls tisztítás Törölje meg az digitális panelt és a kijelzt tiszta, puha ronggyal. A rongyra permetezze a vizet ahelyett, hogy közvetlenül a htszekrény felületére permetezné. Ez segít biztosítani a nedvesség egyenletes eloszlását a felületen. Az ajtókat, a fogantyúkat és a rekeszek felületét enyhe tisztítószerrel kell megtisztítani, majd puha ronggyal szárazra törölni. A készülék jó megjelenésének fenntartása érdekében a külsejét évente egyszer vagy kétszer át kell polírozni. figyelmeztetés A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót vagy CloroxTM-ot. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében, és tzveszélyesek lehetnek. Az ajtók gumitömítéseinek tisztítása Ha a gumi ajtószigetelés szennyezett, az ajtó nem biztos, hogy megfelelen záródik, és a htszekrény nem fog hatékonyan mködni. Enyhe tisztítószerrel és nedves ruhával tartsa távol a szemcséket és a szennyezdést az ajtók tömítéseitl. Törölje szárazra egy tiszta, puha ruhával. VigyÁzAt Ha a htszekrny feszültség alatt van, ne permetezzen rá vizet, mert az áramütést okozhat. Ne használjon benzolt, hígítót vagy autómosó szert a htszekrény tisztítására a tzveszély miatt. használata _23 A szagtalanító tisztítása Ha ételszag van a htszekrényben, tisztítsa meg az alacsony hmérséklet szagtalanító katalizátort. Szétszerelés után mártsa tiszta vízbe, és hagyja a napon teljesen megszáradni, mieltt visszahelyezné. betét alacsony hmérséklet szagtalanító katalizátor Ha a patron zárt (vagy párás) térben szárad meg, kellemetlen szaga lehet a patronnak. Ha ez történik, tisztítsa meg újból, és hagyja megszáradni egy jól szellzött helyen. Takarítás a htszekrény mögött Évente egyszer vagy kétszer porszívózzon ki a készülék mögött, hogy távol tartsa a vezetékeket és a szabadon lév alkatrészeket a portól és a szennyezdéstl. figyelmeztetés Ne távolítsa el a hátsó burkolatot. Áramütés veszélye állhat fenn. 24_ használata A VÍzADAgoló tisztítása 1. Kihúzás után vegye le a nagyméret fedelet a víztartályról. A fogantyú meghúzásával vehet le a víztartályról. 1 fogantyú nagyméret fedél 02 használat 3 Víztartály 2. Válassza szét a víztartályt a vízadagoló csaptól.

7 Fogja meg az adagolócsap fels részét, és csavarja ki a nyíl irányában. Adagolócsap 3. Miután mosogatószerrel lemosta a víztartályt és a fedelet, öblítse le vízzel ket. 4. Tisztítsa meg az adagolócsapot egy puha kefével. Idnként szerelje szét és tisztítsa meg. 5. Az adagolótálca használata. Gyakran ürítse le az adagolótálcában felgyülemlett vizet, és törölje ki tiszta ruhával. Adagolótálca VigyÁzAt Ne tároljon meleg vizet a víztartályban. Vigyázzon, nehogy megsérüljön vagy meglazuljon az adagolócsap. Ne hagyja, hogy kisgyermekek játsszanak az adagolócsappal. Ez a víz túlfolyását okozhatja. használata _ A SAMSUNG htszekrény használata A bels VilÁgÍtÁs Cseréje figyelmeztetés A htszekrény bels megvilágító lámpájának cseréjekor mindig húzza ki a kábelt a csatlakozó aljzatból. Ezzel kiküszöböli az áramütés kockázatát. A htszekrény lámpája 1. Távolítsa el a bels világítást egy (+) fej csavarhúzóval, illessze a horonyba a bels világítás elüls részét, majd a hátsó részét is. 2. Forgassa el (az óramutató járásával ellentétes irányban) a bels lámpát, és cserélje ki újjal. 3. A bels világítás burájának beillesztése után illessze be a hátsó peremnél is, és hajtsa vissza a csavarokat. elüls oldal A mélyht lámpája (opcionális) 1. Távolítsa el a csavarokat. Akassza ki a peremeket, és lefelé húzva távolítsa el a lámpaburát. 2. htszekrényben lév élelmiszer megfagyott. szokatlan zajok hallhatók. Az els panelen lév hmérséklet-szabályozó a leghidegebb hmérsékletre van beállítva? Túl alacsony a környezeti hmérséklet? Nagy víztartalmú élelmiszert helyezett a htszekrény leghidegebb részébe? Ellenrizze, hogy a készülék szilárd, sík felületen álljon. normális. Ilyen hangot akkor hall, amikor a különféle tartozékok összehúzódnak vagy kitágulnak. A készülék els sarkaiban hszigetelt kürtk találhatók a kondenzáció kialakulásának megelzésére. Amikor a környezeti hmérséklet megemelkedik, ez nem mindig bizonyul hatékonynak. Ez azonban nem rendellenes. Nagyon párás idjárás esetén kondenzáció alakulhat ki a készülék küls felületén, amikor a levegben lev pára a készülék hideg felületén lecsapódik. 03 hibaelhárítás A készülék els sarkai és oldalai melegednek és kondenzáció kezddik. bugyborékoló folyadék Ez a htközeg hangja, amely a készülék belsejét hti. hangja hallható a készülékben. Nem romlott meg az élelmiszer? kellemetlen szag Ügyeljen rá, hogy az ers szagú élelmiszer (például hal) jelentkezik a légmentesen legyen becsomagolva. készülék belsejében. fagyott réteg található a készülék falán. kondenzáció alakul Magas víztartalmú csomagolatlan élelmiszert tárol, ezért magas a ki a készülék bels páratartalom, vagy az ajtó hosszú ideig nyitva volt. falán és a zöldségek Tárolja az élelmiszereket lefedve vagy zárt tárolóedényekben. körül. hibaelhárítás _ Rendszeres idközönként tisztítsa meg a mélyhtt, és dobja ki a megromlott vagy gyanús élelmiszert. Nem tömíti el a htszekrényben tárolt élelmiszer a szellzket? Hagyjon megfelel helyet az élelmiszerek között, hogy javítsa a szellzést. Teljesen zárva van az ajtó? kapcsolási rajz elektronikus Vezérlés, 1. típus mechanikus Vezérlés típus _ kapcsolási rajz kapcsolási rajz elektronikus Vezérlés, 2. típus kapcsolási rajz _ emlékeztet emlékeztet környezeti hmérsékleti határok Ezt a htszekrényt/mélyhtt az adattáblán megadott hmérséklet-osztályra megadott környezeti hmérséklet-tartományban való üzemelésre tervezték. Besorolás Kiterjesztett mérsékelt övi Mérsékelt övi Szubtrópusi Trópusi Ábra SN N ST T Környezeti hmérséklet-tartomány ( C) megjegyzés: A bels hmérsékletre olyan tényezk hathatnak, mint a htszekrény/ mélyht elhelyezése, a környezeti hmérséklet és az, hogy milyen gyakran nyitják az ajtót. A hmérséklet beállításával ezek a tényezk kompenzálhatók. hungary A termék megfelel leadása (elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése) A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szerepl jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelzhet legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelsségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szint újrafelhasználása céljából.

8 Powered by TCPDF ( A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerzdés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt. Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz Samsung Electronics Magyar Rt. Szépvölgyi Business Park, 1037 Budapest, Szépvölgyi ùt SAMSUNG( ) Az ùjrahasznosítás segítése érdekében a kézikönyvet ùjrahasznosított papírra nyomtattuk..

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSH1DTIS1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611830

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSH1DTIS1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611830 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSH7ZNRS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611836

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSH7ZNRS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611836 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH A hűtőszekrény Felhasználói útmutató RH56J69* SEH Szabadon álló berendezés DA68-03176H (HU)-00.indd 1 15. 1. 15. 4:41 Tartalom Biztonsági tudnivalók 3 Tartalom Fontos biztonsági előírások 4 A szállításra

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL39WBMS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611860

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL39WBMS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611860 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( ) Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Azonosító jel: TKI 145 D TGI 120 D Hûtõszekrény kategória Alacsony hõmérsékletû tér nélkül Fagyasztó szekrény ( ) Energiahatékonysági osztály

Részletesebben

Hûtõ-fagyasztó kombináció

Hûtõ-fagyasztó kombináció Hûtõ-fagyasztó kombináció HU Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hûtõ-fagyasztó kombináció háztartási használatra

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató ERT1502FOW3 HU Hűtőszekrény Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. ELSŐ HASZNÁLAT... 6 5. NAPI HASZNÁLAT... 6 6.

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény Használati utasítás Asztali hűtőszekrény 150113 7082802-01 T/TP/TP(esf)14../15../17../18..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX A2674GS6. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG GS3159AVDV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975683

Az Ön kézikönyve LG GS3159AVDV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975683 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...7 6.

Részletesebben

Hűtőszekrény. használati útmutató RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7** Szabadon álló berendezés

Hűtőszekrény. használati útmutató RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7** Szabadon álló berendezés Hűtőszekrény használati útmutató RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7** SEH Szabadon álló berendezés DA68-03174H (HU)-05.indd 1 2015. 4. 16. 1:40 Tartalom Biztonsági tudnivalók 3 Biztonsági tudnivalók

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, valamint

Részletesebben

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3 Használati útmutató TRTLOM iztonsági előírások... 3 1/ ÜZEME HELYEZÉS Elektromos csatlakoztatás... 4 ekötés előtt... 4 Környezetvédelem... 4 Újrahasznosítás... 4 készülék leírása... 5 z ajtó nyitási irányának

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve WHIRLPOOL ARC5752 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2443164

Az Ön kézikönyve WHIRLPOOL ARC5752 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2443164 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Fagyasztószekrény HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra

Részletesebben

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3 Használati útmutató TARTALOM Biztonsági előírások... 3 1/ ÜZEMBE HELYEZÉS Elektromos csatlakoztatás... 4 Bekötés előtt... 4 Környezetvédelem... 4 Újrahasznosítás... 4 A készülék leírása... 5 Az ajtó nyitási

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 154 AO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667638

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 154 AO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667638 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA KEZELÕSZERVEK

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL34EGSW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585041

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL34EGSW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585041 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény 070313 7082813-00 CTP(sl)21../25../29..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

ENN2800ACW. preciz.hu

ENN2800ACW. preciz.hu ENN2800ACW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. NAPI HASZNÁLAT... 6 5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 162 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/667799

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 162 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/667799 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK ÜZEMBE HELYEZÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE RENDSZERES KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT HU Használati utasítás A KÉSZÜLÉK RAJZA (1. ábra) A. Fogantyú. B. Biztonsági zár (ha van). C. Tömítés. D. Elválasztó (ha van). E. A leolvasztási vizet elvezető cső záródugója. F. Kezelőlap. G. A motor

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EU6240T. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** Mosógép. Használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.

WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** Mosógép. Használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** SEH WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Mosógép Használati útmutató képzelje el a lehetőségeket Köszönjük,

Részletesebben

CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY

CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-37.130K Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 45 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI JELZÉSEK... 47 2 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 48 3 A BORHŰTŐ RÉSZEI...

Részletesebben

60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A FAGYASZTÓ ÜZEMELTETÉSE A FAGYASZTÓ

Részletesebben

Hűtő - fagyasztó kombináció

Hűtő - fagyasztó kombináció Hűtő - fagyasztó kombináció HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtő-fagyasztó kombináció (továbbiakban

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG Q844 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585079

Az Ön kézikönyve SAMSUNG Q844 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585079 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A HŰTŐTÉR ÜZEMELTETÉSE A FAGYASZTÓTÉR

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült!

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 7 6.

Részletesebben

Használati útmutató. Hűtő - fagyasztó kombináció. Kedves Vásárló!

Használati útmutató. Hűtő - fagyasztó kombináció. Kedves Vásárló! H Hűtő - fagyasztó kombináció Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtő-fagyasztó kombináció háztartási

Részletesebben

Hűtő-fagyasztó kombináció

Hűtő-fagyasztó kombináció Hűtő-fagyasztó kombináció HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtő-fagyasztó kombináció háztartási

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

Kézi mosás A megfelelő hőmérséklet, a kímélő mosási program és a megfelelő vízmennyiség beállításával különleges körültekintéssel moshatja ki ruháit.

Kézi mosás A megfelelő hőmérséklet, a kímélő mosási program és a megfelelő vízmennyiség beállításával különleges körültekintéssel moshatja ki ruháit. WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec1:2 2011-08-26 5:09:04 új samsung mosógépének funkciói Új mosógépe megváltoztatja majd a mosással kapcsolatos érzéseit. A jelentős kapacitástól az energiahatékonyságig, ez

Részletesebben

Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény

Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény 061212 7082804-01 GP(esf)14../GP13..... 6 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

ENN2800COW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ENN2800COW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ENN2800COW...... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. MŰKÖDÉS...........................................................................

Részletesebben

H t -fagyasztó kombináció

H t -fagyasztó kombináció H t -fagyasztó kombináció HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A készülék kizárólag háztartásban

Részletesebben

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu CR-312 Presszókávé-fôzô Használati utasítás

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény 171013 7081892-03 CN(sl)3033... 3 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtővitrin

Használati utasítás. Hűtővitrin Használati utasítás Hűtővitrin 142382hu.indd 1 4.11.2005, 8:54 Köszönjük készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított megtisztelő bizalmát és reméljük, hogy sokáig örömét fogja lelni benne. A hűtővitrin

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EWW12470W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A HŰTŐSZEKRÉNY BIZTONSÁGA Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Az útmutatóban a készülék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG600100W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Az új szárítógép Javasolt használat Elkészítés beszerelésre, lásd a 8. oldalon Gratulálunk! Egy modern, csúcsminség Bosch háztartási eszköz tulajdonosa lett. A hszivattyúval és automatikus hcserél-tisztító

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A készülék részei: 1. Gőz nyílás 2. Víztartály 3. Víztartály fedél 4. Porlasztófej

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1602W WF1600W Mosógép használati útmutató képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja termékét itt: www.samsung.com/register

Részletesebben

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu HU PL CZ SK Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Mrazicí box Mraznička Fagyasztóláda HU Köszönjük a bizalmat, amit a készülék megvásárlásával

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 8 6.

Részletesebben

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235)

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235) ZANUSSI HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ ZD 19/5 BO (CT 235) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HU 200364282 KE/Za/104. (02.) A készülék üzembehelyezése és használatbavétele elõtt kérjük, hogy gondosan olvassa el a kezelési

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HOTPOINT FMD 823MB EU.C. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

2FC-47 CXS. Fagor hûtõszerkrény FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

2FC-47 CXS. Fagor hûtõszerkrény FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. 2FC-47 CXS Fagor hûtõszerkrény H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet alapján, mint gyártó tanúsítjuk, hogy

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Hideg- és melegvíz adagoló berendezés Használati utasítás

Hideg- és melegvíz adagoló berendezés Használati utasítás Hideg- és melegvíz adagoló berendezés Használati utasítás Modell: WFD-410L A berendezés használatának megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, a legjobb használat és a hosszú élettartam

Részletesebben