Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG600100W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Sok szerencsét! Sok szerencsét! 4 electrolux Tartalomjegyzék A felhasználó részére Fontos biztonsági tudnivalók. 5 Kapcsolólap A gázfzlap szabályozógombjai.... A gázsüt sütési táblázatának használata Grillezés

3 17 Sütés a forgónyárssal 19 Karbantartás és tisztítás. 20 A süt tisztítása Ha valami nem mködik. 25 Szerviz és pótalkatrészek...

4 Garancia/Vevszolgálat.. 37 Az üzembe helyez részére Utasítások az üzembe helyez részére Mszaki adatok Tudnivalók az üzembe helyez számára Gázcsatlakoztatás.

5 Átállítás másik gáznemre Beépítési lehetség Elektromos csatlakoztatás Útmutató az Utasítások használatához A szövegben a következ szimbólumok segítik az eligazodást: Biztonsági utasítások Használati utasítások lépésrl lépésre Javaslatok és tanácsok Környezetvédelmi információ: A készülék gyártása a következ EGK irányelvekkel összhangban történt: 73/23/EGK - 90/683/EGK - 93/68/EGK - 89/336 EGK 90/396 EGK, érvényes kiadása. electrolux 5 MAGYAR Fontos biztonsági tudnivalók A tzhely felállítása vagy használata eltt figyelmesen el kell olvasnia ezeket a figyelmeztetéseket. Ha segítségre van szüksége, forduljon ügyfélszolgálati osztályunkhoz. Üzembe helyezés Az üzembe helyezést kizárólag arra feljogosított szakember végezheti az érvényes biztonsági elírások alapján. Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt is kizárólag arra feljogosított szakember végezheti. Ellenrizze a készüléket, hogy a szállítás alatt nem szenvedett-e valamilyen sérülést. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha a készülék megsérült, forduljon a szállítóhoz. A készülék jellemzinek módosítása, illetve ennek megkísérlése veszélyes. Kerülje el, hogy a készülék gyúlékony anyagok (pl. függönyök, törülközk stb. ) közelébe kerüljön elhelyezésre. A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el. A készülék nem helyezhet fel talapzatra. A készülék használata eltt távolítson el minden csomagolóanyagot. Egyes alkatrészeket ütésálló manyag fólia védi. Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetésének megkezdése eltt eltávolítsa ezt a manyag fóliát, és az érintett részeket enyhe mosogatószeres meleg vízbe mártott és kicsavart puha kendvel megtisztítsa. Gyzdjön meg róla, hogy a gáz- és az elektromos hálózat megfelel az adattáblán feltüntetett típusnak, ami a bemen gázcs mellett található. A sütt felnttek általi üzemeltetésre tervezték. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a tzhely közelében vagy a tzhellyel. A tzhely használat közben felforrósodik. A gyerekeket tartsa távol a készüléktl, amíg ki nem hl. A gyermekek úgy is megsérülhetnek, ha edényeket vagy lábasokat lehúznak a tzhelyrl. A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt gyermekek vagy más olyan személyek használják, akiket fizikai, értelmi vagy mentális képességeik, illetve megfelel tapasztalatok és ismeretek hiánya megakadályoz abban, hogy a készüléket biztonságosan használják, hacsak a biztonságukért felels személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék biztonságos használatára vonatkozóan. A készüléket kizárólag háztartási Gyermekbiztonság Használat közben 6 electrolux használatra tervezték. Kereskedelmi vagy ipari felhasználásra nem alkalmas. A készülék körül megfelel szellzést kell biztosítani. A rossz levegellátás a helyiség oxigéntartalmának elvonásához vezethet. A készülék nem csatlakozik égéstermék-elvezet készülékhez. A készüléket a hatályos beszerelési elírásoknak megfelelen kell felállítani és csatlakoztatni. Külön figyelmet kell fordítani a szellzésre vonatkozó követelményekre. A készülék használat közben ht és párát termel abban a helyiségben, ahol felállították. Gondoskodjon a folyamatos légáramlásról: tartsa jó állapotban a szellznyílásokat, vagy szereltessen fel szellzcsvel ellátott páraelszívót. A készülék hosszabb idej használata esetén ablaknyitással, vagy a páraelszívó nagyobb fokozatra állításával kell fokozni a szellzést. Ha a készülék fedéllel is rendelkezik, annak funkciója lecsukva a felület megvédése a portól, nyitott állapotban pedig a kifröccsen zsír összegyjtése.

6

7 Ne használja más célra. Lecsukása eltt mindig tisztítsa meg a fedelet. A fedél lecsukása eltt várja meg, amíg az égk kihlnek. Ne használja a készüléket, ha az vízzel érintkezik. Ne üzemeltesse a készüléket nedves kézzel. Gondoskodjon arról, hogy használaton kívül minden kezelgomb ki legyen kapcsolva. Használat közben a készülék felforrósodik. Legyen óvatos, hogy ne érjen a süt belsejében lév ftelemekhez. Minding álljon hátrébb a süttl, amikor a süt ajtaját kinyitja, hogy az esetlegesen felhalmozódott gz vagy a meleg eltávozhasson. Más villamos berendezések használata esetén ügyeljen arra, hogy a kábel ne érjen hozzá a készülék forró felületeihez. Instabil vagy deformálódott edényeket nem szabad az égkre helyezni, mivel az instabil edények megbillenésük vagy kifröccsenés miatt balesetet okozhatnak. A meggyújtás megkönnyítése érdekében az égket az edényeknek a rácsra helyezése elttgyújtsa meg. Az égk meggyújtása után ellenrizze, hogy a láng szabályos-e. Az edények levétele eltt mindig vegye kisebbre vagy zárja el a lángot. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor olajban vagy zsírban süt. A készüléket mindig tisztán kell tartani. A rárakódott zsír vagy ételmaradék tzveszélyt jelent. Soha ne használjon manyag edényeket a sütben vagy a fzlap égin. Soha ne fedje le a süt semmilyen részét alufóliával. Ne akasszon törölközt, konyharuhát vagy más ruhát a sütre vagy annak fogantyújára. Ne helyezzen lezárt konzervdobozt vagy aeroszolt a sütbe. Ezek melegítés hatására felrobbanhatnak. Mindig ügyeljen arra, hogy a süt szellznyílását, a tzhely hátlapjának közepén található, semmi se gátolja, hogy biztosítva legyen a süttér szellzése. A meleg hatást gyakorolhat a &e; tálca electrolux 9 A gázfzlap szabályozógombjai A fzlapon található szabályozógombok A tzhely fzlapjának használatára szolgáló gombok a kezelpanelen találhatók. A szabályozógombok az óramutatók járásával ellentétes irányba a kis láng szimbólumig, visszafelé pedig a nagyobb szimbólumig forgathatók el. Nincs gázellátás Maximális gázellátás Minimális gázellátás Az égk meggyújtásához: 1. nyomja meg a kis szikrával jelölt begyújtókapcsolót ( ); 2. nyomja be teljesen a megfelel szabályozógombot, és forgassa el az óramutatók jár&a pecsenyesüt Enneka sütési funkciónak a kiválasztásakor a h csak a fels elembl jön (elektromos grill). A forgónyárs hús vagy kebab vagy akár kisebb húsdarabok nyárson sütéséhez is használható. A forgónyárs használatakor a süt f u n k c i ó k a p c s o l ó gombját forgassa el. A süt lámpájának nyomógombja Ez a gomb felkapcsolja a süt lámpáját. A készülék els alkalommal történ használata eltt A készülék használata eltt távolítson el minden csomagolóanyagot, a készülék belsejébl és külsejérl egyaránt, beleértve a reklámcímkéket és bármilyen védfóliát. Az els alkalommal történ használat eltt a sütt étel behelyezése nélkül ftse fel. Ekkor kellemetlen szag jöhet a sütbl. Ez teljesen normális jelenség. 1. Gyújtsa be a gázsüt égjét, és a gázsüt szabályozógombját állítsa "240"-re. 2. Nyisson ablakot. 3. Körülbelül 45 percen keresztül hagyja a sütt üresen bekapcsolva. Ezt az eljárást ismételje meg a grillel és a pecsenyesüt funkcióval körülbelül 5-10 percen keresztül. Ne tisztítsa meg a sütt, ha még meleg. 12 electrolux Tárolófiók A tárolófiók a süttér alatt található. Sütés alatt a tárolófiók átforrósodhat, ha a sütt hosszú ideig magas fokozaton használjuk, ezért gyúlékony anyagokat, úgymint edényfogó kesztyt, konyharuhát, manyag kötényt stb. nem szabad a fiókban tárolni. Az olyan kiegészítk, mint például a tepsik, szintén átforrósodhatnak, ezért ha a süt használatban van vagy még forró, óvatosan kell azokat kivenni a fiókból. A gázsüt használata Süt biztonsági eszköz A sütben egy helempár található; ha a láng bármilyen okból kialszik, az eszköz elzárja a készülék gázellátását. A süt égjének begyújtása Automatikus begyújtás elektromos gyújtógombbal b 1. Nyissa ki a süt ajtaját. 2. Nyomja meg a kis szikrával jelölt elektromos begyújtógombot ( ). 3. Ezzel egyidben nyomja meg a süt szabályozógombját és forgassa el az óramutatók járásával ellentétes irányba a maximális hmérséklet ("240") eléréséig.

8 A süt égje automatikusan begyullad. A lángot a süt alján lév nyílásokon keresztül ellenrizheti. 4. Miután a süt égje meggyulladt, a süt szabályozógombját még kb másodpercig tartsa benyomva. electrolux Engedje el a szabályozógombot, és óvatosan csukja be a süt ajtaját. A hmérséklet beállításához néhány perc elteltével forgassa el a gombot a kívánt állásba. Ha a süt égje véletlenül kialszik, vagy meg sem gyullad, a süt gombját forgassa el " " állásba és várjon legalább egy percet, mieltt újra megpróbálja begyújtani. Kézi begyújtás (elektromos áram hiánya esetén) 1. Nyissa ki a süt ajtaját. 2. Tartson lángot a süttér alján lév lyukhoz, amint az az ábrán látható. 3. Nyomja meg a kis szikrával jelölt elektromos begyújtógombot ( ). 4. Ezzel egyidben nyomja meg a süt szabályozógombját és forgassa el az óramutatók járásával ellentétes irányba a maximális hmérséklet ("240") eléréséig. A süt égje automatikusan begyullad. A lángot a süt alján lév nyílásokon keresztül ellenrizheti. 5. Miután a süt égje meggyulladt, a süt szabályozógombját még kb másodpercig tartsa benyomva. 6. Engedje el a szabályozógombot, és óvatosan csukja be a süt ajtaját. A hmérséklet beállításához néhány perc elteltével forgassa el a gombot a kívánt állásba. Ha a süt égje véletlenül kialszik, vagy meg sem gyullad, a süt gombját forgassa el " " állásba és várjon legalább egy percet, mieltt újra megpróbálja begyújtani. nyalás a kézi begyújtáshoz 14 electrolux Javaslatok és tanácsok Sütés közben a süt ajtajának mindig csukva kell lennie. A lenyitható sütajtó kinyitásakor álljon félre. Ne hagyja, hogy az ajtó lecsapódjon - a fogantyú segítségével tartsa az ajtót, amíg teljesen ki nem nyílik. A sütben négy polcszint található. A polcszintek az ábrán látható módon, alulról lefelé számozódnak. Fontos, hogy a polc helyesen legyen behelyezve. Ne tegyen semmilyen edényt közvetlenül a süt aljára. Figyelmeztetés! - Ne helyezzen tárgyakat a süt aljára és sütés közben ne fedje le alufóliával, mivel megsérülhetnek a zománcozott felületek és az éppen sütött étel. Az edényeket, hálló edényeket és az alufóliát mindig a süt polcaira helyezze rá. A sütvel történ sütéskor a fedelet nyitva kell hagyni a túlmelegedés megelzése érdekében Kondenzáció és gz A süt egy különleges rendszerrel van ellátva, ami természetes levegáramlást hoz létre és biztosítja a gz állandó visszaforgatását. Ez a rendszer lehetvé teszi a párás környezetben történ sütést, miáltal az elkészített ételek belül puhák, kívül ropogósak lesznek. Ezen felül a sütési id és az energiafogyasztás minimálisra csökken. A süt során gz képzdhet, ami a süt ajtajának kinyitásakor távozik. Ez teljesen normális jelenség. electrolux 15 Ha a süt ajtaját a sütés során vagy közben kinyitja, mindig álljon hátrébb, hogy a sütés során képzdött gz, illetve h szabadon távozhasson. Az étel felmelegítésekor ugyanúgy gz keletkezik, mint amikor teavizet forralunk. minden sütés eltt egy rövid ideig (kb. 10 perc) el kell melegíteni a sütt. sütedényeket stb. sütés eltt szükség van egy rövid (kb. süt funkciókapcsoló gombját. ki a nyárs fogantyúját. A süt funkciókapcsoló gombját forgassa el. készülék gzzel vagy gzfúvó géppel nem tisztítható. Az égk Az égfedeleket és a koronákat le lehet venni tisztítás céljából. Az égfedeleket és a koronákat forró szappanos vízben mossa el, a foltokat kímél tisztítópasztával távolítsa el. Különösen nehezen eltávolítható foltok esetében óvatosan használhat alaposan megnedvesített, szappannal átitatott acélforgács párnát. Tisztítás után puha ruhával törölje szárazra. A fzlap felülete A fzlapot még meleg állapotban lehet a legjobban megtisztítani, mivel a kifröccsent ételek könnyebben eltávolíthatók, mintha kihlne. A fzlap felületét rendszeresen törölje le enyhe mosogatószeres meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha kendvel. Kerülje a következk használatát: - háztartási mosószer és fehérítszer; - tapadásmentes bevonattal rendelkez edényekhez nem használható impregnált tisztítópárna; - fémszálas súrolópárna; - kádakhoz/mosogatókhoz való folteltávolító. Amennyiben a fzlap teteje ersen szennyezett lesz, tisztítása speciális tisztítószerrel, mint például Hob Brite vagy Bar Keepers Friend javasolt.

9 Az edénytartó Az edénytartó mosogatógépben mosogatható. Kézzel történ elmosogatása esetén legyen óvatos, mivel a zománcozási eljárás miatt a az edénytartó szélei esetenként élesek lehetnek. A makacs szennyezdések eltávolításához szükség esetén használjon tisztítókrémet. A) B) C) D) Égfedél Égkorona Szikragyújtó elektróda Helempár electrolux 21 A süt tisztítása A sütt mindig tisztán kell tartani. A zsiradékok és más ételmaradékok lerakódása tüzet okozhat, különösen a grill edényben. Tisztítószerek Mieltt bármilyen tisztítószert használna a süt tisztítására, ellenrizze, hogy megfelel-e és hogy használatát a gyártó ajánlja-e. Klórt tartalmazó tisztítószerek NEM használhatók, mivel használatuktól a felületek mattá válhatnak. Ers súrolószereket sem szabad használni. Küls tisztítás A kapcsolólapot, a süt ajtaját és az ajtó szigetelését egy enyhén mosószeres meleg vizes puha törlruhával rendszeresen törölje át. Az ajtó üveglapjának megrongálásának, illetve gyengítésének elkerülése érdekében kerülje a következk használatát: Háztartási mosószerek és klórtartalmú tisztítószerek Tapadásmentes bevonattal rendelkez edényekhez nem használható impregnált tisztítópárna; Brillo/Ajax szivacsok, illetve acélgyapot szivacsok Vegyszeres süttisztító szivacsok, illetve aeroszolok Rozsdamentesítk Fürdkádhoz/mosogatóhoz való folteltávolítók A sütajtó üvegének küls és bels oldalát meleg szappanos vízzel 22 electrolux tisztítsa. Amennyiben az üveg bels oldala ersen szennyezdik, olyan különleges tisztítószerek használatát javasoljuk, mint a Hob Brite vagy a Bar Keepers Friend. NE TISZTÍTSA MEG a sütajtót, amíg az üveg teljesen ki nem hlt. tanácsokért forduljon a helyi szervizhez, ahol örömmel segítenek Önnek. 1 A sütajtó és tömítése Azt javasoljuk, hogy a sütajtót tisztítása eltt vegye le a sütrl. A következk szerint járjon el: 1. nyissa ki teljesen a süt ajtaját; 2. keresse meg az ajtót a süthöz rögzít pántokat (lásd az 1. ábrát); 3. lazítsa ki és fordítsa el a két pánton található kallantyúkat (lásd a 2. ábrát); 4. az ajtót a jobb és a bal oldalánál fogja meg, majd lassan forgassa el a süt irányába, amíg félig becsukott helyzetbe nem kerül (lásd a 3. ábrát); ne használjon súrolószert. esetén súrolószer használata nélkül tisztítsa meg. Ha a tömítés sérültnek látszik, hívja a szervizt. Ne használja a sütt, amíg a tömítést ki nem javították. 4 5 A süt polcai és a polctartók A süt polcait áztassa be meleg szappanos vízbe, a makacs szennyezdéseket pedig egy jól megnedvesített, szappannal átitatott szivaccsal távolítsa el. Öblítse le alaposan és puha törlruhával törölje szárazra. A polctartók a könnyebb tisztítás érdekében kivehetek. 24 electrolux A következk szerint járjon el: 1) távolítsa el az elüls csavart, miközben a polctartót a másik kezével tartja (lásd az 4. ábrát); 2) lazítsa ki a hátsó kampót és vegye ki a polctartót (lásd a 5. ábrát); 3) a tisztítás elvégzése után a fenti eljárást fordított sorrendben megismételve tegye vissza a polctartókat. Kérjük, hogy a polctartó visszahelyezésekor ellenrizze, hogy a rögzítcsapok a helyükön legyenek. 3. Távolítsa el a hibás izzót és cserélje ki egy újra. 4. Helyezze vissza az üvegfedelet. 5. Csatlakoztassa vissza a sütt az áramforrásra. Szabályozógombok Különfélék Idnként ellenrizze a hajlékony gázcsatlakozó csövet, és amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal cseréltesse ki szakemberrel. Ajánlatos évente cserélni. A csapok kenését szakemberrel idnként végeztesse el. Rendellenes mködés esetén a tzhelyet ellenriztesse szakemberrel. Süttér A zománcozott süttér akkor tisztítható a leghatékonyabban, amikor a süt még meleg. A sütt minden egyes használat után törölje át meleg szappanos vízbe áztatott puha törlruhával. Idrl idre ennél alaposabban is meg kell tisztítani a sütt, a megfelel süt-tisztítószer segítségével. A sütlámpa kicserélése Csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról. Ha a sütt megvilágító izzót kell kicserélni, annak a következ követelményeknek kell eleget tennie: - Elektromos teljesítmény: 15 W/25 W, - Elektromos feszültség: 230 V (50 Hz), C-ig hálló, - Csatlakozás típusa: E14. Ilyen izzót a helyi szervizben szerezhet be.

10 A hibás izzó kicserélése: 1. Gyzdjön meg róla, hogy a süt le van csatlakoztatva az áramforrásról. 2. Az üvegfedelet forgassa el az óramutatók járásával ellentétes irányba. electrolux 25 Ha valami nem mködik Ha a készülék nem mködik megfelelen, kérjük, végezze el a következ ellenrzéseket, mieltt a helyi szervizhez fordulna. TÜNET A gáz meggyújtásakor nincs szikra. MEGOLDÁS Ellenrizze, hogy a készülék be van-e dugva a konnektorba és hogy az áramforrás be vane kapcsolva. Ellenrizze, hogy nem égett-e ki az áramkör biztosítéka. Ellenrizze, hogy az égfedelet és a koronát pl. tisztítás után helyesen helyezték-e vissza. Ellenrizze, hogy a ffúvóka nem tömdött-e el, és hogy a koronán nincsenek-e ételmaradékok. Ellenrizze, hogy az égfedelet és a koronát pl. tisztítás után helyesen helyezték-e vissza. Ellenrizze, hogy a megfelel sütési funkciót/ hmérsékletet választotta-e ki. Ellenrizze, hogy a konnektor kapcsolója illetve az áramellátást biztosító kapcsoló BE van-e kapcsolva. Ellenrizze az izzót és szükség esetén cserélje ki (Lásd: "A sütlámpa kicserélése"). Elfordulhat, hogy más hmérsékletértéket kell beállítani. Lásd ennek a füzetnek a tartalomjegyzékét, különös tekintettel "A süt használata" cím fejezetre. A sütés befejezése után az edényeket ne hagyja percnél hosszabb ideig a sütben. A gázrózsa egyenetlenül ég. A süt nem kapcsol be. A süt lámpája nem gyullad ki. Túl hosszú vagy túl rövid a fzési/sütési id. Gz és páralecsapódás az ételen és a süttérben. 26 electrolux Utasítások az üzembe helyez részére Mszaki adatok Készülék 2. osztály 1. alosztály és 1. osztály Készülék kategória: II2HS3B/P Készülék gázellátás: Földgáz G20 25 mbar Süt Elektromos grill 1650 W Gázsüt égje 2500 W Süt lámpa 25 W Forgónyárs motor 4W Teljes elektromos teljesítmény1680 W Tápforrás (50 Hz) 230 V Méret Magasság Mélység Szélesség 850 mm 600 mm 600 mm Kiegyenlít (By-pass) átmérk Fzég Ø Kiegyenlít (By-pass) 1/100 mm-ben Fzlap Bal hátsó ég (félgyors) 1900 W Bal els ég (gyors) 3000 W (G20)-2800 W (G30)2900 W (G25.1) Jobb hátsó ég (félgyors) 1900 W Jobb els ég (kiegészít) 1000 W Kisegít Normál Ers Süt Égjellemzk GÁZ TÍPUSA ÉGFEJ TÍPUSA FÚVÓKA REFERENCIA NÉVLEGES CSÖKKENT. HTELJ. kw NÉVL. ÁTF. SEBESSÉG 3 m /h g/h TÁPELLÁTÁS NYOMÁSA mbar HTELJ. kw FÖLD GÁZ (G20) Ers Normál Kisegít Süt Gyors Normál Kisegít Süt Gyors Normál Kisegít Süt ,0 1,9 1,0 2,5 2,8 1,9 1,0 2,5 2,9 1,9 1,0 2,5 0,65 0,45 0,33 1,0 0,65 0,45 0,33 1,0 0,65 0,45 0,33 1,0 0,286 0,181 0,095 0,238 0,310 0,210 0,111 0, FO-LYÉKONY GÁZ (G30) FÖLD GÁZ (G25.1) electrolux 27 Tudnivalók az üzembe helyez számára A következ tudnivalók a szakképzett üzembe helyeznek szólnak, hogy a beépítést, beszabályozást és a szervizelést az érvényes szabályok szerint végezze el. Akárhányszor is kerül sor a készülék leválasztására, mindig maximális elvigyázatossággal kell eljárni. A GYÁRTÓ VÁLLALAT MINDEN FELELSSÉGET ÉS KÁROSODÁST, ILLETVE KÁRT ELHÁRÍT MAGÁTÓL, HA A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ÉS MKÖDTETÉSE NEM A SZABÁLYOKNAK MEGFELELEN TÖRTÉNIK. Felelsségünk nem áll fenn olyan balesetek esetén, amely a nem megfelel földelés miatt következett be. Égéstermékek eltávolitása A gázkészülék égéstermékét elszívón keresztül kell kéménybe, vagy közvetlenül a szabadba kivezetni. Elhelyezés Ez a készülék az,,x" tzvédelmi osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy a készülék a nála magasabb bútorok közé nem építhet be, vagyis a szomszédos bútorok magassága nem lehet magasabban, mint a tzhely fels síkja (EN ). Környezeti elírások Figyelem: Ez a készülék csak állandó szellzéssel ellátott helyiségben helyezhet el a vonatkozó szabályok szerint. Azért, hogy a gázkészülék megfelel mködése garantálható legyen, szükség van arra, hogy a gázkészülék által elhasznált leveg pótlására állandó, természetes légáramlás legyen a helyiségben. (Errl az üzembe helyez köteles meggyzdni.) A helyiségbe a küls levegnek közvetlenül egy fali nyíláson (szellzn) keresztül kell jönnie. Ezeket a nyílásokat (vagy nyílást) úgy kell kialakítani, hogy sem belülrl, sem pedig kívülrl ne legyen elzárható. A készülék beszerelését csak arra feljogosított szakember végezheti. Az elektromos csatlakoztatást is az érvényes elírások szerint kell végrehajtani.

11 Vízszintbe állítás A készülék aljának hátulsó részén állítható lábacskák találhatók. A lábacskák állítása lehetvé teszi az edényekben lév folyadékok egyenletes eloszlásának biztosítását. 28 electrolux Gázcsatlakoztatás A gázcsatlakoztatást az érvényes elírások szerint kell elvégezni. A gyártó vállalat úgy bocsátotta ki a készüléket, hogy megvizsgálta és a készülék hátoldalán elhelyezett címkén feltüntetett gáznemre beszabályozta. Ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatás ugyanolyan gáznemre történjen, mint amilyenre az adattábla is vonatkozik. Ha az Ön lakhelyén lév gáz nem egyezik meg a feltüntetett gáznemmel, akkor végezze el,,az átállítás másik gáznemre" c. fejezetben elírtakat. A legnagyobb hatékonyság és a legalacsonyabb fogyasztás érdekében ügyeljen arra, hogy ne hagyja figyelmen kívül,,az égk jellemzi" táblázatban megadott értékeket. Ha a gáznyomás eltér (vagy változtatható) a megfeleltl, akkor egy alkalmas gáznyomásszabályzót kell a gázcsre beépíteni. A folyékony gázhoz (LPG) használt nyomásszabályzók használata akkor megengedett, ha azok megfelelnek a vonatkozó elírásoknak. Czak 30mbar kimen nyomású szabályzót használjon. FLEXIBILIS GUMI GÁZCS IGEN ELEKTROMOS VEZETÉK NEM FLEXIBILIS GUMI GÁZCS ELEKTROMOS VEZETÉK FO ábra electrolux 29 Merev vagy flexibilis fémcs használata a csatlakoztatáshoz A flexibilis csövet szorosan kell rögzíteni. A flexibilis gázcs használata során figyelembe kell venni a következket: Hmérséklete sehol nem emelkedhet magasra, vagyis nem haladhatja meg a szoba hmérsékletét (30oC). Úgy kell csatlakoztatni, hogy a cs a tzhely háta mögött haladjon végig (lásd 2. ábra). Hossza nem haladhatja meg az 1500 mm-t. Sehol nem fojtható le. Nem húzható meg és nem nyomható össze. Nem érhet hozzá a kivágási szélekhez vagy sarkokhoz. Könnyen elérhetnek kell lennie, hogy az állapota rendszeresen megvizsgálható legyen. A flexibilis gázcs állagának megóvása érdekében ellenrizze, hogy: sehol ne legyen rajta repedés, vágás, égésnyom (egyik végén sem), az anyaga ne keményedjen meg, normál rugalmasságú legyen, a gyorsrögzítk ne rozsdásodjanak, határideje ne járjon le (5 év). Ha bármilyen rendellenességet észlel, ne próbálja meg javítgatni, hanem cseréltesse ki azonnal. 30 electrolux Átállítás másik gáznemre Másik gáznemre történ átállításkor kövesse az alábbiakban leírt tudnivalókat. A gumics tartó cseréje (3. ábra) LPG gázra való beállításhoz használja a mellékelt gumics tartót. Mindig helyezze be a tömítéseket (C) a gázcs könyök és a gumics tartó közé. A B C B D A = G 1/2" CSAVAR Fzlap égk fúvókái 1. A fúvókák kicserélése 1. Vegye le az edénytartókat. 2. Vegye ki fedeleket és az égk fallemezeit. 3. Egy 7-es dugókulcs segítségével csavarozza ki és távolítsa el (lásd a 4. ábrát) a fúvókákat, és cserélje ki a gáz típusának megfelel újakra (lásd "Az ég tulajdonságai" c. táblázatot). 4. Ugyanezt az eljárást fordított sorrendben követve szerelje vissza az egyes alkatrészeket. 5. A gázcsatlakozó melletti adattáblát cserélje ki az új gáznemnek megfelel adattáblára. A megfelel címke a készülékhez mellékelt fúvókacsomagban található. Ezek a fúvókák nem igényelnek elsdleges leveg szabályozást. FONTOS Ha befejezte a szerelést, akkor ellenrizze a cs és a csatlakozások tömítettségét szappanos vízzel (lánggal soha). B = TÖMÍTÉS C = KÖNYÖK D = GUMICS TARTÓ 3. ábra 4. ábra electrolux A minimum érték beállítása A minimális szint beállításához: 1) a gombot forgassa el takarék állásba; 2) Vegye le a szabályzógombot. 3) Egy vékony csavarhúzóval állítsa be a gázcsap tengelyének közepén található by-pass csavart (lásd az 5. ábrát). 3a) G20/G25.1 földgázról G30 cseppfolyós gázra történ átállításkor a csavart az óramutatók járásával megegyez irányba csavarja be teljesen, amíg nem kap szabályos takaréklángot. 3b) G30 cseppfolyós gázról G20 földgázra történ átállításkor, a csavart körülbelül háromnegyed fordulattal lazítsa ki, amíg nem kap szabályos takaréklángot. 3c) G30 cseppfolyós gázról G25. 1 földgázra történ átállításkor, a csavart körülbelül háromnegyed fordulattal lazítsa ki, amíg nem kap szabályos takaréklángot. Minden esetben ellenrizze, hogy a kis láng szabályosan ég-e.

12 Ugyanezt az eljárást fordított sorrendben követve szerelje vissza az egyes alkatrészeket. Végül ellenrizze, hogy a láng nem alszik-e ki a nagylángról a kislángra való gyors átváltásnál. 5. ábra by-pass csavar 32 electrolux A gázsüt ég fúvókájának cseréje A gázsüt ég fúvókájának kicseréléséhez kövesse a következ eljárást: 1. Távolítsa el a süttér alsó lemezét ("A"); 2. Csavarja ki a két rögzítcsavart ("C"), amelyek a süt gázégjét a helyén tartják 3. Óvatosan csúsztassa le a süt gázégjét a befecskendez tartójáról ("D") és lassan mozdítsa el balra, ügyelve, hogy ne gyakoroljon nyomást a gyújtógyertya csatlakozóvezetékére ("E") és a helempár ("F") vezetjére; 3. Egy 7-es dugókulccsal csavarja ki és vegye ki a gázég befecskendezjét ("D"), és cserélje ki a megfelelre (lásd "Az ég tulajdonságai" c. táblázatot); 4. A fenti eljárás lépéseit fordított sorrendben megismételve szerelje össze az égt ábra 8. ábra 9. végül ellenrizze, hogy a csap maximum állásról minimum állásba történ gyors elforgatásakor a láng nem alszik-e ki; - szerelje vissza a gombokat. 100 Beépítési lehetség Konyhabútorok közé történ beépítésnél figyelembe kell venni a 10. ábrán megadott méreteket. Beépített konyhabútor esetén, csak flexibilis fémcs használható a csatlakoztatáshoz, melynek során az elzekben ismertetett elírásokat nem szabad figyelmen kívül hagyni. FO ábra 34 electrolux Elektromos csatlakoztatás Az elektromos kábel cseréjét kizárólag a szerviz vagy hasonló szakér telemmel rendelkez szerel végezheti az érvényben lév rendelkezésekkel összhangban. A készülék mködtetéséhez 230 Vos, egyfázisú csatlakozó szükséges. a készüléket hálózati kábel nélkül szállítják, akkor csak az alábbiakban megadott keresztmetszet kábeltípust szabad alkalmazni: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR- F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. A hálózati kábelt egy, az adattáblán megadott elektromos terhelésnek megfelel szabványos dugasszal kell felszerelni. A dugasz csak egy megfelel fali csatlakozó helyre csatlakoztatható. A csatlakozó vezeték cseréje esetén a zöld-sárga földel vezetéknek 2 cm-rel hosszabbnak kell lennie, mint a másik két vezetéknek (11. ábra). A szerelés befejezése után a ftegységeket, egy kb. 3 percig tartó üzembe helyezéssel kell megvizsgálni és ellenrizni. electrolux 35 Amennyiben a készüléket fix bekötéssel kívánja csatlakoztatni, akkor a készülék és az elektromos hálózat közé egy minimum 3 mm-es érintkezhézaggal rendelkez többpólusú kapcsolót (pl. LS-kapcsoló, biztosíték) kell beépíteni. A zöld-sárga szín földel vezetéket a kapcsolónál nem szabad megszakítani. A csatlakozó vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy sehol ne érhesse 50o C-nál magasabb hhatás. A gyártó minden felelsséget elhárít magától, ha a nem megfelel csatlakoztatás miatt következik be baleset, vagy károsodás. Nulla Fázis Földelés (zöld - sárga) FO ábra 36 electrolux Szerviz és pótalkatrészek Ha a készüléke azt követen sem mködik megfelelen, hogy az elz fejezetben felsorolt összes ellenrzést elvégezte, kérjük, forduljon a helyi szervizhez, ismertesse a hibás mködés jellegét, adja meg a készülék modellszámát (Mod.), és termékszámát (Prod. No.) és a sorozatszámot (Ser. No.), mely adatok az azonosítólapon vannak feltüntetve. Ez a lap a süttér elüls küls szélén található (lásd az ábrát). Szerviz és pótalkatrészek A termék gyártója által tanúsított és ezzel a jelzéssel ellátott eredeti pótalkatrészek kizárólag szervizünkben és a hivatalos pótalkatrészboltokban kaphatók. electrolux 37 Garancia/Vevszolgálat Európai Jótállás A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott idtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba te-lepül át, az alábbi követelmények teljesítése e-setén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthet: A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezddik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.

13 Powered by TCPDF ( A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan idtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lév jótállás. A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötdik, a jótállási jog másik felhasználóra átruházható. A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelen történt, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem. A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó elírásnak megfeleloen helyezték üzembe. A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik. 38 electrolux electrolux electrolux /06 R.0.

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG6701 http://hu.yourpdfguides.com/dref/629058

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG6701 http://hu.yourpdfguides.com/dref/629058 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG6701. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHGT326X http://hu.yourpdfguides.com/dref/634836

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHGT326X http://hu.yourpdfguides.com/dref/634836 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHGT326X. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342 EGG6242 EGG6342...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu Gázfőzőlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÓ Modell EHG 30215 35689-5702 HU Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv HU

Felhasználói kézikönyv HU electrolux 1 Felhasználói kézikönyv HU Beépített gázsütő EOG 21301 electrolux 3 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy az Electrolux ezen első osztályú termékét választotta, amely reményeink

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HU Használati útmutató

HU Használati útmutató HG694340XB HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

Használati útmutató. Gázfőzőlap ZGG66414

Használati útmutató. Gázfőzőlap ZGG66414 HU Használati útmutató Gázfőzőlap ZGG66414 HU Tartalomjegyzék Biztonsági információk 2 Üzembe helyezés _ 4 Termékleírás _ 8 Működés 8 Hasznos javaslatok és tanácsok _ 9 Biztonsági információk Vigyázat

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu Beépített sütő ZOB 654 Használati- és beépítési útmutatások Tartalomjegyzék Első használat 4 A készülék bemutatása 5 Elektromos sütő 6 Hasznos tanácsok 8 Sütési táblázat tészták- és húsok sütéséhez 0 Hagyományos

Részletesebben

EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. NAPI HASZNÁLAT... 7 5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...8

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati útmutató. Főzőlap ZGG67412

Használati útmutató. Főzőlap ZGG67412 HU Használati útmutató Főzőlap ZGG67412 HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Napi használat 6 Hasznos tanácsok és javaslatok 8 Ápolás és tisztítás 8 Hibaelhárítás

Részletesebben

Használati útmutató. Főzőlap ZGG65414

Használati útmutató. Főzőlap ZGG65414 HU Használati útmutató Főzőlap ZGG65414 HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Napi használat 6 Hasznos tanácsok és javaslatok 7 Ápolás és tisztítás 8 Hibaelhárítás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EFP6411X. Megtalálja a választ minden kérdésre az AEG-ELECTROLUX EFP6411X a felhasználói

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCG210S1WA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 8 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKV5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/635604

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKV5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/635604 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKV5601. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás HR745536H Főzőhely á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások...3 A károsodások okai...6 Süt sérülése...6 Alsó fiók sérülése...6 Elhelyezés, gáz- és

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCG210S1WA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Az első használat előtt 6 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCK552G1WA ZCK552G1XA

Használati útmutató. Tűzhely ZCK552G1WA ZCK552G1XA HU Használati útmutató Tűzhely ZCK552G1WA ZCK552G1XA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 8 Főzőlap Hasznos tanácsok

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX A2674GS6. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCV540G1WA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EKG51153OW EKG51153OX. preciz.hu

EKG51153OW EKG51153OX. preciz.hu EKG51153OW EKG51153OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT63TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585102

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT63TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585102 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EWW12470W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

EKG51351OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EKG51351OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EKG51351OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E3051-4-M. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT65TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611929

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT65TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611929 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EKG54151OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. preciz.hu

EKG54151OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. preciz.hu EKG54151OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 1 HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta a gáztűzhelyek új típusába tartozó készülékünket. A következő információk a segítségére lesznek abban, hogy megismerje

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EU6240T. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ Amködésimódokrészletesismertetéseahasználatiutasításmegfelelfejezetésbentalálhatóal. Akészülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa ki az ajtót

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC NN-CF760 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4232289

Az Ön kézikönyve PANASONIC NN-CF760 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4232289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TL1-62 TL1-92 Névleges feszültség: 220-240 V/50 Hz Motor teljesítmény: 160 W Az izzó teljesítménye: 2x40

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA A termosztát gomb B időkapcsoló gomb C ellenőrző lámpa D funkcióválasztó gomb E üvegajtó F alsó fűtőszál G lapos sütőrács H zsírfelfogó tálca I íves sütőrács (egyes modelleknél) L morzsatálca

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató EKC51350OW HU Tűzhely Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSH1DTIS1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611830

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSH1DTIS1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611830 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S Gáz/elektromos, többfunkciós tűzhely Használati Útmutató - 1 - Fontos A készülék hatékonyságának és biztonságának biztosítása

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót..

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben