Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT63TDFST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT63TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585102"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Biztonsági elírások... 2 Villamos biztonság... 2 Biztonság üzemeltetés közben Ártalmatlanítási elírások A süt felszerelése Biztonsági elírások a szerelnek Beépítés alsó konyhaszekrénybe. 4 Csatlakozás a villamos hálózathoz

3 . 5 Beszerelés fels konyhaszekrénybe Süt A süt kezelszervei.. 8 Különleges jellemzk Tartozékok Kihúzható vezetsínek Tartozékok használata Biztonsági kikapcsolás.

4 Ht ventilátor Az óra beállítása Els megtisztítás A süt funkciói 15 Próbaételek.. 22 Válaszpolcos mód beállítása Sütési hmérséklet beállítása A süt kikapcsolása

5 . 28 Befejezési id Sütési id Késleltetett bekapcsolás Konyhai stopper Süt világítás be/ki.. 34 Biztonsági reteszelés 35 Sípjelzés kikapcsolása Gzöls tisztítás.

6 Katalitikus zománcfelület.. 39 A süt ajtajának tisztítása.. 40 Oldalsó csúszósínek Az izzó kicserélése.. 46 Üzemzavarok elhárítása A süt részei és kezelszervei Az els teendk.. 13 A süt használata....

7 . 23 Tisztítás és ápolás Garancia és üzemzavarok elhárítása Mszaki adatok A kézikönyv használata HU Köszönjük, hogy egy SAMSUNG beépíthet villanysütt választott! Ez a Használati útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságáról és üzemeltetésérl valamint karbantartásáról. készüléket csak szakembernek szabad javítania! A szakszertlen javítás komoly veszélyt jelenthet Önre és másokra. Ha javítani kell a sütt, forduljon a SAMSUNG vevszolgálathoz vagy a SAMSUNG szakkereskedhöz. Ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, a gyártótól vagy a szerviztl beszerezhet speciális kábelre kell kicserélni! Egyéb villamos vezetékeknek vagy kábeleknek nem szabad hozzáérniük a süthöz. A sütt egy megfelel kisautomatán vagy biztosítékon keresztül kell csatlakoztatni a villamos hálózathoz. Tilos T-dugót vagy hosszabbító kábelt használni! Az adattábla az ajtó jobb oldalán található. Javításnál vagy tisztításnál ki kell kapcsolni a készülék villamos táplálását. Legyen óvatos, ha villamos készülékeket csatlakoztat a süthöz közeli hálózati csatlakozó aljzatokhoz. VIGYÁZAT! Az áramütés megelzése érdekében ki kell kapcsolni a készüléket a bels világítás izzójának kicserélése eltt! Üzem közben a süt bels felületei nagyon felforrósodnak! 2 Biztonsági elírások (folytatás) Biztonság üzemeltetés közben Ez a villanysüt kizárólag háztartási célú használatra készült. Üzem közben a süt bels felületei felforrósodnak, és égési sérülést okozhatnak. Tilos hozzáérni a ftelemekhez vagy a süt bels felületeihez, amíg ki nem hlnek! Tilos gyúlékony anyagokat tárolni a sütben! Ha a sütt magas hmérsékleten hosszabb ideig mködtetik, a süt küls felületei is felforrósodnak.

8 Legyen óvatos, ha sütés közben kinyitja a süt ajtaját, mert forró leveg és gz csaphat ki a sütbl. Alkohol tartalmú ételek sütése esetén az alkohol elpárologhat a magas hmérséklet miatt és a gze meggyulladhat, amikor az alkoholgz érintkezésbe lép a süt forró részeivel. Az Ön biztonsága érdekében nem szabad magas nyomású vízzel vagy gzsugárral mköd tisztító berendezéssel tisztítani a sütt! Gyerekeket biztonságos távolságban kell tartani a mköd süttl. Mélyhtött ételek, például pizzák a grillrácson süthetk meg. Süttepsi használata esetén a mélyhtött étel deformálódhat a nagy hmérsékletkülönbség miatt. Tilos vizet önteni a forró sütbe! Emiatt tönkremehet a zománcozott felület. A süt mködése közben csukva kell tartani a süt ajtaját. Gzöls tisztításnál legyen óvatos, ha id eltt kinyitja a süt ajtaját; a süt alján lév víz forró! Ne borítsa be alumínium fóliával a süt alját és ne rakjon oda sütlapokat vagy sütformákat. Az alumínium fólia blokkolja a ht, és emiatt tönkremehetnek a zománcozott felületek és rossz lesz a sütési eredmény. A gyümölcslevek letörölhetetlen foltokat hagynak a süt zománcfelülute;tása. A villamos kábelnek (H05 RR-F vagy H05 VV-F, Min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm2) elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy csatlakoztatni lehessen a konyhaszekrény elé, a padlóra lehelyezett sütt. Szerelje le a süt alján lév fekete fedelet (egy csavarhúzóval), és csavarja ki teljesen a csatlakozócsavart és a kábelbilincs csavarját, mieltt csatlakoztatja a kábelereket a megfelel csatlakozókapcsokhoz. A földvezetéket a süt ( ) kapcsához kell bekötni. Ha a süt egy hálózati csatlakozó dugóval csatldfst) süttér hátoldalán egy válaszpolc érzékel található. A válaszpolcot teljesen be kell dugni a sütbe. fogantyúból és egy keretbl áll, mely alulról a harmadik polcba helyezhet be. A pecsenyesüt használatához dugja be a nyárs végét a süt belsejének hátoldalán lév lyukba! A nyárs használatakor tegye be a mély tepsit az 1. szintre. 9 A süt részei és kezelszervei (folytatás) HU 7 Pecsenyesüt és saslik nyárs Használata: (BT63TDFST) Tegye be a mély tepsit az 1. szintre a szaft összegyjtéséhez vagy a süt aljára, ha nagyon nagy a megsütend húsdarab. Csúsztassa fel az egyik villát a nyársra; szúrja fel a megsütend húst a nyársra; Elfzött burgonya és zöldség helyezhet el a mély tepsi pereme körül, hogy megsüljön a hússütés közben. Helyezze be a keretet a középs polcra úgy, hogy a,,v" alak elöl legyen. A nyárs behelyezésének megkönnyítéséhez felcsavarható a fogantyú a nyárs tompa végére. Helyezze rá a nyársat a keretre, a hegyes végével a süt hátlapja felé, és nyomja elre finoman a nyársat, míg annak hegye be nem megy a süt hátoldalán található forgatószerkezetbe. A nyárs tompa végnek a,,v" alakzaton kell nyugodnia. (A nyársnak két füle van, melyeknek legközelebb kell lenniük a süt ajtajához, hogy amikor már nem lehet elre tolni a nyársat, a fülek egyúttal ellentartásként szolgáljanak a fogantyú számára.) Sütés eltt csavarja le a fogantyút! Sütés után csavarja vissza a fogantyút, hogy könnyebben levehesse a nyársat a keretrl. 10 A süt részei és kezelszervei (folytatás) A süttepsit, a mély tepsit és a grillrácsot jól kell rátenni az oldalfalakon lév polctartókra. Vigyázzon, amikor kiveszi az elkészült ételt a sütbl, mert forró az edény és a süt! A 2. és a 4. szinten kihúzható vezetsínek találhatók. A rácsvezetk esetén a tartozékokat mindig a vezetsínekbe kell behelyezni. Példa: 1. szint: mély tepsi 4. szint: süttepsi HU Mély tepsi Hézag 2 cm Süttepsi ) Ha a mély tepsit vagy a süttepsit használja a sültrl lecsöpög szaft összegyj- tésére, ügyeljen rá, hogy a tepsi jól legyen betéve a helyére. Ha a tepsi hozzáér a süt aljához, károsodhat a zománc. Az 1. szintre behelyezett tepsinek legalább 2 cm-re kell lennie a süt fenekétl. Kihúzható vezetsínek ) kihúzható vezetsínek és a süt egyéb tartozékai nagyon felforrósodhatnak! HaszA náljon konyhai fogókesztyt vagy egyéb megfelel védelmet! A kihúzható vezetsínek a süt belsejében, a jobb és a bal oldalon, három különböz szinten helyezkednek el. A sütrács vagy a süttepsi behelyezéséhez elször húzza ki a kívánt szinten a kihúzható vezetsínt. Helyezze a tálcát vagy tepsit a vezetsínekre, majd azokat tolja be teljesen a sütbe. A süt ajtaját csak akkor csukja be, ha már betolta a vezetsíneket a sütbe. 11 A süt részei és kezelszervei (folytatás) HU Tartozékok használata Válaszpolc, grillrács, süttepsi és mély tepsi Válaszpolc behelyezése A válaszpolcot a süt 3.

9 szintjére kell behelyezni. Grillrács behelyezése A grillrács bármelyik szintre behelyezhet. Süttepsi vagy mély tepsi behelyezése A süttepsi és/vagy mély tepsi bármelyik szintre betehet. VIGYÁZAT! Az alsó-, fels- vagy ketts-válaszpolcos módban való sütéshez be kell tenni a válaszpolcot! Biztonsági kikapcsolás Ha nem állította be a sütési idt, akkor a süt automatikusan kikapcsolja magát az alábbi id eltelte után. 16 óra 8 óra 4 óra Kikapcsolási id különböz hmérséklet beállításoknál 105 C alatt 105 C240 C 245 C300 C A süt villamos áramköre egy hkioldóval van ellátva. Ha a süt rendellenesen magas h- mérsékletre hevül fel, a hkioldó egy bizonyos idre kikapcsolja a ftelemek áramellátását. Ht ventilátor Sütés közben forró leveg lép ki a süt homlokoldalán lév szellznyíláson. A ht ventilátor a süt kikapcsolása után is mködik még egy darabig. Csak a süttér hmérsékletének 60 C-ra csökkenésekor vagy 22 perc elteltével kapcsol ki. 12 Az els teendk Az óra beállítása A süt els feszültség alá helyezésekor egy pillanatra világít a kijelz. Azután 3 másodperc múlva megjelenik az óra szimbólum és 12:00 kezd villogni a kijelzn. A süt nem mködtethet, amíg be nem állítják az órát. HU amíg 1 A süt nem mködtethet,,,12:00"nincs 2 Állítsa be az Id / Hmérséklet vezérbeállítva az óra.,, " és villog lgombbal az órák számát. a kijelzn, amikor els ízben helyezik feszültség alá a sütt. Nyomja meg az Óra gombot. Villog a,, " és,,12: ". Például: 1:30-at akarunk beállítani. Várjon kb. 10 másodpercet. Az óra villogása megsznik és mutatja a beállított értéket. meg az 3 Nyomja kezd a,, Óra" gombot. Villogni és,, :00". Id / Hmérséklet vezér4 Állítsa be az perceket.,, " villog. lgombbal a 5 Nyomja meg az Óra gombot" az óra beállításának befejezéséhez vagy várjon kb. 10 másodpercet. Eltnik a,, és megsznik villogni a,,30". A kijelzn a pontos id látható. Most már használható a süt. 13 Az els teendk (folytatás) HU Els megtisztítás Tisztítsa meg alaposan a sütt az els használat eltt! * Ne használjon éles vagy koptató hatású tisztító anyagokat. Ezek megsérthetik a süt felületét. Zománcozott homloklapú sütkhöz használjon kereskedelemben kapható normál tisztítószereket. A süt megtisztítása 1. Nyissa ki az ajtót. A süt világítása bekapcsol. 2. Tisztítsa meg a süt összes tepsijét, tartozékát és oldaltartóját meleg vízzel vagy mosogatószerrel és törölje szárazra egy puha ronggyal. 3. Mossa ki ugyanígy a süt belsejét is. 4. Törölje át a süt homlokoldalát egy nedves ronggyal. Ellenrizze, hogy be legyen állítva az óra. Vegye ki a tartozékokat és mködtesse a sütt konvekcióval 200 C-on 1 órán keresztül az els használat eltt! Ekkor jellegzetes szag érezhet; ez normális jelenség, de szellztesse jól a konyháját e mvelet közben. 14 Az els teendk (folytatás) A süt funkciói A süt a következ funkciókkal rendelkezik. 1. Hagyományos Javasolt hmérséklet: 200 C. A hagyományos funkció ideális egy állványon elhelyezett ételek sütéséhez. Ilyenkor mind a fels, mind az alsó ftelemek mködnek, hogy fenntartsák a süt hmérsékletét. Melegítse el a sütt a sütés elkezdése eltt! (A süt a jelenlegi,,hagyományos" módban vagy a,,fels ftés + Konvekció" módban melegíthet el). Hmérséklet ( C) HU Étel Lasagna (mélyhtött) ( g) Dorado és ugyanolyan méret hal ( g) 3-4 bemetszés mindegyik oldalon BEOLAJOZNI! Halszeletek ( g) 3-4 bemetszés mindegyik oldalon BEOLAJOZNI! Mélyhtött kroketteks (vagdalt hús-, sonka-, sajtvagy gombatöltettel) ( g) BEOLAJOZNI! Mélyhtött krokettek, vagdalt húsból, sárgarépából, céklából vagy burgonyából ( g) BEOLAJOZNI! Sertés szeletek ( g) BEOLAJOZNI, MEGSÓZNI ÉS FSZEREZNI! Sültburgonya (félbe vágva) ( g) Fasírt rudacskák, gomba töltettel, mélyhtött ( g) BEOLAJOZNI! Polc szint 3 Tartozék Grillrács Id (perc) /2 240 Grillrács / Süttepsi (a szaft összegyjtéséhez) Süttepsi Süttepsi Süttepsi /2 200 Grillrács / Süttepsi (a szaft összegyjtéséhez) Süttepsi Süttepsi Az els teendk (folytatás) HU 2. Fels ftés + konvekció Javasolt hmérséklet: 190 C. A fels ftelem mködik és a ventilátor állandóan keringteti a forró levegt. Melegítse el a sütt a sütés elkezdése eltt! (A süt a,,fels ftés + Konvekció" módban melegíthet el). Hmérséklet ( C) Id (perc) Étel Sertés karaj (1000 g) BEOLAJOZNI, MEGSÓZNI ÉS MEGBORSOZNI! Sertéslapocka, fóliában ( g) Jobb pácolni a húst.

10 Egész csirke ( g) BEOLAJOZNI, MEGSÓZNI ÉS MEGBORSOZNI! Hús- vagy halszeletek ( g) BEOLAJOZNI, MEGSÓZNI ÉS MEGBORSOZNI! Piskótatészta (piskótaszer sütemény) (1000 g) Polc szint Tartozék Grillrács, az étellel / Süttepsi (a szaft összegyjtéséhez) 3/ vagy Süttepsi vagy Süttepsi vagy Süttepsi, fölötte sütrostéllyal vagy Mély tepsi Az els teendk (folytatás) 3. Konvekció Javasolt hmérséklet: 170 C. Ezzel a funkcióval maximum három polcra behelyezett ételek süthetk meg és hússütéshez is használható. sütés eltt el kell melegíteni a sütt. be egy megvizezett tepsibe. Krokettek vagdalt húsból ( g) BEOLAJOZNI. grill Javasolt hmérséklet: 240 C. sütés eltt el kell melegíteni a sütt Megfordítás után a 2. oldal / Süttepsi Az els teendk (folytatás) 5. Kis grill Javasolt hmérséklet: 240 C. Ez a beállítás kisebb tömeg lapos ételek, például hússzeletek, bordaszeletek, halak és pirítósok - melyeket a tepsi közepére kell elhelyezni - grillezéséhez alkalmas. Csak a fels ftelem mködik. A sütés eltt el kell melegíteni a sütt. (Elmelegíteni a,,kis grill" vagy a,,fels ftés + Konvekció" módban lehet). Étel Süthet camembert, mélyhtött (2x75 g 4x75 g) HIDEG SÜTBE BERAKNI (elmelegítés eltt) Paradicsomos-mozzarellás bagettek (francia szendvics) (sonkával, szalámival) mélyhtött Halrudacskák ( g) HIDEG SÜTBE BERAKNI (elmelegítés eltt) BEOLAJOZNI Halburger, mélyhtött ( g) HIDEG SÜTBE BERAKNI, BEOLAJOZNI Pizza, mélyhtött ( g) HIDEG SÜTBE BERAKNI (elmelegítés eltt) Polc szint Hmérséklet ( C) Tartozék Id (perc) HU Grillrács /2 200 Grillrács / Süttepsi (a sajt felfogásához) /2 200 Grillrács / Süttepsi (a sajt felfogásához) Süttepsi / Grillrács, az étellel / Süttepsi (a sajt felfogásához) Az els teendk (folytatás) HU 6. Alsó ftés + konvekció Javasolt hmérséklet: 190 C. Az Alsó ftés + Konvekció mód felül puhára, alul ropogósra sütend ételekhez ajánlott, például pizzákhoz, szalonnás lepényekhez, német-fajtájú nyitott gyümölcsös sütikhez és sajtos süteményekhez. A sütés eltt el kell melegíteni a sütt. (Elmelegíteni a,,alsó ftés + Konvekció" vagy a,,fels ftés + Konvekció" módban lehet). Hmérséklet ( C) Id (perc) Étel Almáspite, mélyhtött ( g) Töltött leveles-tészta, mélyhtött ( g) TOJÁSSÁRGÁJÁVAL BEKENNI, HIDEG SÜTBE BETENNI (elmelegítés eltt) Húsgolyók, mártásban ( g) Egy serpenyt használni Minimális fzési id 1. oldal oldal 1-1½ 1. oldal Fels ftés + konvekció Alsó ftés + konvekció 1. Konvekció 2. Fels ftés + konvekció 3. Hagyományos 4. Nagy grill 5. Kis grill 6. kell tenni a válaszpolcot. Konvekció Alsó ftés + konvekció 24 A süt használata (folytatás) Ketts mód Egyszerre mködik a fels és az alsó mód. Be lehet állítani, hogy melyik mód legyen aktiválva elször. Ha ketts módban elkészült az egyik étel és Ön meg szeretné változtatni a másik rekesz sütési idejét vagy hmérsékletét, akkor forgassa a Válaszpolc választógombot a kívánt módra (fels vagy alsó), melyet tovább akar mködtetni. A válaszpolcot be kell tenni. 1. ketts mód: A fels mód kezd elször mködni. A Süt gomb megnyomásakor vagy ha 15 másodperc eltelik a fels mód beállítása után újabb beállítás nélkül, bekapcsolja a süt az alsó módot. HU Konvekció Fels ftés + konvekció Nagy grill 2. ketts mód: Amikor elindul a fels mód, és ha megnyomják a Süt gombot vagy 15 másodpercig nem történik újabb beállítás, akkor a süt bekapcsolja az alsó módot. Egyszerre mködik a fels és az alsó mód. Konvekció Alsó ftés + konvekció 2 A süt használata (folytatás) HU Szingli mód Konvekció Fels ftés + konvekció Hagyományos Nagy grill Kis grill Alsó ftés + konvekció 26 A süt használata (folytatás) Sütési hmérséklet beállítása Szingli, fels és alsó módokban HU 1 Nyomja meg a Hmérséklet gombot. 2 Állítsa be az Id a/ Hmérséklet a vezérlgombbal hmérsékletet, lépésköz 5 C. Szingli mód Fels mód Alsó mód (Nagy és kis grill) 40 C250 C (40 C 300 C) 40 C250 C 40 C250 C ) A hmérséklet módosítható a sütés közben. A sütés mód beállításoknál ciklikusan be- és kikapcsol a fels és az alsó ftelem, ily módon szabályozva a hmérsékletet.

11 Ketts módnál 1 Nyomja meg a Hmérséklet gombot 2 Állítsa be az Id a/ Hmérséklet a (fels mód). vezérlgombbal hmérsékletet, Nyomja meg kétszer a Hmérséklet gombot (alsó mód). lépésköz 5 C. Fels mód (Nagy grill) 160 C250 C (200 C 250 C) 160 C250 C Alsó mód ) A hmérséklet módosítható a sütés közben. 27 A süt használata (folytatás) HU A süt kikapcsolása A süt kikapcsolásához állítsa a Válaszpolc választógombot az,,off" állásba. Befejezési id Ön beállíthatja a befejezési idt a sütés közben. Szingli, fels és alsó módnál Befejezési Id / 1 Nyomja meg a A pontos idid gombot. 2 Állítsa be az kívánthmérséklet vezérlgombbal a befejezési idt. Példa: 12:00 meg a Befejezési id gombot. 3 Nyomjaautomatikusan a választott A süt befejezési idvel mködik, hacsak nem nyomja meg Ön 5 másodpercen belül a Befejezési id gombot. ) 2 Sütés közben a korábban beállított befejezési id módosítható az Id / Hmérséklet vezérlgombbal. A süt használata (folytatás) Ketts módnál A befejezési id a fels és az alsó módnál a Befejezési Id gombbal és az Id / Hmérséklet vezérlgombbal állítható be. HU meg Id / 1 Nyomja (alsó kétszer a Befejezési id 2 Állítsa be az kívánthmérséklet vezérgombot mód). lgombbal a befejezési idt. Példa: A pontos id 12:00 gombot. 3 Nyomjaameg a Befejezési ididvel A süt választott befejezési mködik, hacsak nem nyomja meg Ön 5 másodpercen belül a Befejezési id gombot. ) Sütés közben a korábban beállított befejezési id módosítható az Id / Hmérséklet vezérlgombbal. 29 A süt használata (folytatás) HU Sütési id Ön állíthatja a sütési idt sütés közben. Szingli, fels és alsó módnál 1 Nyomja meg a Sütési id gombot. Id / 2 Állítsa be az kívánthmérséklet vezérlgombbal a sütési idt. gombot. gombot. 32 A süt használata (folytatás) 2. 5 perc Konyhai stopper 3 Nyomja meg aelindításához. gombot a stopper A beállított id eltelte után megszólal egy hangjelzés. )A konyhai stopper beállításának törléséhez tartsa 2 másodpercig megnyomva a Konyhai stopper gombot. Süt világítás be/ki 1 Nyomja meg a Világítás gombot. Elször: Másodszor: Harmadszor: Negyedszer: Felül és alul Felül Alul Ki )A világítás be- és kikapcsol a jelzett sorrendben, a süt mködésétl függetlenül. 34 A süt használata (folytatás) Biztonsági reteszelés HU egyszerre 3 másodper1 Nyomja megid és a Befejezési id 2 A reteszelés feloldásához nyomja meg cig a Sütési újra egyszerre 3 másodpercig a Sütési gombokat, ekkor ( kijelzn. ) jelenik meg a id és a Befejezési id gombokat. )Reteszelt állapotban nem használhatók a gombok, kivéve a Válaszpolc választógombot és a reteszelés feloldásához szükséges gombokat. A reteszelés a süt esetleg még bekapcsolt állapotában is hatásos. Sípjelzés kikapcsolása 1 A sípjelzés kikapcsolásához tartsa 3 másodpercig egyszerre megnyomva az Óra és a Befejezési id gombokat. 2 A sípjelzés visszakapcsolásához nyomja meg újra egyszerre 3 má- sodpercig az Óra és a Befejezési id gombokat. 3 Tisztítás és ápolás HU Gzöls tisztítás 1 Vegye ki az összes tartozékot a sütbl. kb. 2 Öntsön bevizet.400 ml vizet az üres süt aljára. Csak normál csapvizet használjon, ne desztillált ajtaját. 3 Csukja be a sütgzöls tisztítás funkció csak akkor kapcsolható be, ha a süt már Megjegyzés: A teljesen lehlt szobahmérsékletre! 4 Állítsa a Válaszpolc választógombot a 5 Nyomja meg a Gzöls tisztítás szingli módra. gombot. id eltelte után kikapcsol 6 Bizonyosbekapcsolva marad a süta ftés, de világítása. 7 A mvelet végén villog a kijelz és sípol a süt. választógombot 8 Állítsa a Válaszpolcmvelet befejezéaz,,off" állásba a séhez és tisztítsa meg a süt belsejét. 36 Tisztítás és ápolás (folytatás) HU A gzöls tisztítás kikapcsolása után Tanácsok Legyen óvatos, ha kinyitja az ajtót a gzöls tisztítás vége eltt; a süt alján lév víz forró! Ne hagyjon vízmaradékot a süt alján hosszabb ideig, például éjszakára. Nyissa ki a süt ajtaját és törölje ki a vízmaradékot egy szivaccsal. Törölje át a süt belsejét egy mosogatószerrel megnedvesített szivaccsal, puha kefével vagy nejlon dörzsivel. Ez utóbbival eltávolíthatók a makacs szennyezdések is. A vízk lerakódások borecetbe mártott ronggyal tüntethetk el. Törölje tisztára a süt belsejét egy vizes ronggyal, majd törölje szárazra egy száraz ronggyal (ne felejtse el letörölni a süt ajtajának tömítését).

12 Ha ersen szennyezett a süt, megismételhet az eljárás a süt lehlése után. Ha a sütben zsírszennyezdések vannak, például hússütés vagy grillezés után, ajánlatos mosogatószerrel átdörzsölni a makacs szennyezdéseket és csak azután bekapcsolni a gzöls tisztítás funkciót. zománc felület. Tisztítás után hagyja nyitva kb. 15 -nyit a süt ajtaját, hogy teljesen megszáradjon a bels 37 Tisztítás és ápolás (folytatás) HU Gyors megszárítás 1. Hagyja tárva a süt ajtaját kb. 30 -ban. 2. Állítsa a Válaszpolc választógombot a szingli módra. 3. Nyomja meg a Süt gombot. 4. Állítsa az Id / Hmérséklet vezérlgombot a konvekcióra. 5. Állítsa be a sütési idt kb. 5 percre és a hmérsékletet 50 C-ra. 6. Kapcsolja ki a sütt ezen id végén. VIGYÁZAT! Tilos nagynyomású vízzel vagy gzsugárral mköd tisztító készüléket használni a süt tisztításához! A süt külseje A süt belsejének és külsejének megtisztításához használjon egy mosogatószerrel vagy langyos szappanos vízzel megnedvesített rongyot. Törölje szárazra a sütt egy papírtörölközvel vagy konyharuhával. Ne használjon kaparó, maró hatású tisztítószereket vagy koptató hatású termékeket. Rozsdamentes acél homlokoldal Ne használjon acélcsutakot, koptató vagy kaparó hatású tisztítóeszközt. Megsérthetik a felületet. Alumínium homlokoldal Törölje át finoman egy ablaktisztító folyadékkal megnedvesített puha ronggyal. VIGYÁZAT! Ügyeljen rá, hogy a tisztítás eltt teljesen hideg legyen a süt! Süt belseje Ne tisztítsa kézzel az ajtótömítést. Ne használjon durva tisztítóeszközt vagy tisztítócsutakot. A süt zománcfelületeinek védelmére használjon kereskedelemben kapható villanytzhely tisztító szereket. A makacs szennyezdések eltávolításához használjon speciális süttisztítót. Tartozékok Mosogassa el minden használat után a süteszközöket és törölje szárazra ket egy konyharuhával. A tisztítást megkönnyítend áztassa be ket mosogatószeres vízbe 30 percig. 3 Tisztítás és ápolás (folytatás) Katalitikus zománcfelület A leszerelhet készülékház-burkolat sötétszürke katalitikus zománccal van bevonva, melyre olaj és zsír kerülhet a konvekciós ftés közben keringtetett leveg hatására. E lerakódások leégnek 200 C feletti hmérsékleten, például tésztasütésnél vagy hússütésnél. A magasabb hmérséklet gyorsabb rásülést okoz. A sütt és tartozékait minden használat után meg kell tisztítani. Ellenkez esetben a süt újabb használatakor a lerakódások egyre jobban ráégnek a felületre és egyre nehezebb, st bizonyos esetekben egyenesen lehetetlen lesz ket eltávolítani. Tisztítás kézzel Ügyeljen rá, hogy a süt hideg legyen a tisztítás eltt! A katalitikusan zománcozott házburkolatot egy meleg vízzel és mosogatószerrel megned HU vesített puha nejlonkefével kell tisztítani. Nem szabad koptató hatású tisztítószereket, keményszr kefét, kaparócsutakot vagy acélcsutakot, kést vagy egyéb koptató hatású szert használni. St, még tzhelytisztító sprayt sem szabad a katalitikus zománcfelületen alkalmazni, mert az ebben lév vegyszerek ártanak a katalitikus zománcnak és hatástalanná teszik. Ha tzhelytisztító sprayt használnak a süt bels felületeinek tisztításához, akkor elször ki kell venni a katalitikus házburkolatot a sütbl. Tisztítás magas hmérséklettel A katalitikus házburkolat magas hmérséklettel történ tisztítása eltt gondoskodjék róla, hogy a süt összes bels felülete meg legyen tisztítva a fentebb leírtak szerint! Ellenkez esetben a magas hmérséklet ráégetheti a lerakódásokat a süt bels felületeire és lehetetlenné teheti azok eltávolítását! Ha a kézi tisztítás után is még ers szaga van a sütnek, akkor magas hmérsékletre fel kell melegíteni, mert így könnyebben eltávolíthatók a kifröccsent olaj- és zsírlerakódások. Megjegyezzük, hogy fszerek, szirupok és hasonló anyagok lerakódásai nem távolíthatók el ezzel a módszerrel. Ezeket kézzel kell eltávolítani, egy mosogatószer forró vizes oldatába mártott puha kefével. Vegyen ki minden tartozékot a sütbl. Állítsa be a sütt a hagyományos funkcióra. Állítsa be a hmérsékletet 250 C-ra. Mködtesse a sütt kb. 1 órán keresztül. Az idtartam hossza a szennyezdés mértékétl függ. Célszer beprogramozni a mvelet végét a befejezési id beállításával, nehogy elfelejtse Ön kikapcsolni idben a sütt! Az esetleg megmaradt szennyezdés fokozatosan eltnik a süt magas hmérsékleten történ ismételt használatával.

13 39 Tisztítás és ápolás (folytatás) HU A süt ajtajának tisztítása Normál használatnál nem kell leszerelni a süt ajtaját, de ha például tisztításhoz le kell szerelni, akkor járjon el az alábbiak szerint! Vigyázzon, mert a süt ajtaja nehéz. Az ajtó leszerelése 1. Nyissa ki a biztosító reteszt mindkét csuk- lópántnál. 2. Fogja meg két kézzel oldalt, középen az ajtót. 3. Forgassa el az ajtót kb. 70 -nyit, míg teljesen ki nem jönnek a csuklópántok a csuklópánt- nyílásokból Tisztítás és ápolás (folytatás) Az ajtó visszaszerelése 1. Miközben még nyitva vannak a biztosító rete- szek, állítsa egyvonalba a csuklópántokat a csuklópánt-nyílásokkal. HU Forgassa el az ajtót a vízszintes tengely körül, ennek hatására záródnak a biztosító reteszek. A csuklópántot a helyére illesztette. Csuklópánt Csuklópánt nyílás 41 Tisztítás és ápolás (folytatás) HU Az ajtó üvege A süt ajtajába egy háromréteg üveglap van beszerelve. A bels és a középs réteg tisztításhoz kivehet. VIGYÁZAT! Az ajtónak a sütrl való leszerelésekor a csuklópánt biztosítóreteszeit ki kell nyitni. Ne használjon koptató hatású tisztítószereket vagy fémszerszámokat az ajtó tisztításához; megkarcolhatják a felületet és emiatt összetörhet az üveg. Az ajtó egyes alkatrészei (az üveg és néhány más alkatrész) kiszerelt állapotban sérülést okozhatnak. Figyelem! Túl nagy er hatására, különösen ha azt a sarkoknál fejtik ki, eltörhet az üveg! Az ajtó szétszerelése 1. Csavarja ki az ajtó bal- és jobb oldalán lév két csavart. 2. Szerelje le a két tartót és az ajtókengyelt és vegye ki a fogantyút rögzít két csavart. 1-es üveg Ajtókengyel 3-as üveg 3. Vegye ki a bels üveglapot (1-es üveg) az ajtóból. 4. Emelje ki a 2-es üveget és vegye le a két rugó-kengyelt az üveglap tetejérl. Ajtókengyel Bels üveg tartó Rugókengyel (jobb és bal) 1-es üveg 2-es üveg 3-as üveg 2-es üveg ) isztítsa meg az üveglapokat meleg vízzel vagy mosogatószerrel és törölje tisztára T ket egy puha, száraz ronggyal! 42 Tisztítás és ápolás (folytatás) Az ajtó összeszerelése 1. Tisztítsa meg az üveglapot és a bels részeket meleg, szappanos vízzel. HU ) e használjon koptató hatású tisztító- N szereket vagy tisztítóeszközöket. Használjon mosogatószerrel vagy szappanos vízzel átitatott szivacsot. 2. Helyezze rá a két rugókengyelt a 2-es üveglap tetejére és tegye be a 2-es üveglapot a helyére. 3. Szerelje fel az 1-es üveglapot, az ajtókengyelt és a tartókat az ajtóra. 4. Tegye be a két csavart az ajtó két oldalára. Oldalsó csúszósínek A süt belsejének tisztításához mindkét oldalfalról eltávolíthatók a csúszósínek. A csúszósínek eltávolítása 1. A hátsó részen található csavarokat fordítsa el 2-3-szor az óramutató járásával ellentétes irányba. 43 Tisztítás és ápolás (folytatás) HU 2. Az oldalsó sín kilazítása után csavarja ki az elüls csavart, az óramutató járásával ellentétes irányban elfordítva azt. 3. Húzza ki az oldalsó sínt. 4. A süt izzójának kicserélése eltt: Kapcsolja ki a sütt; Válassza le a sütt a villamos hálózatról; és Tegyen egy rongyot a süttér aljára, hogy a véletlenül lees izzó és üvegbura ne törjön el! ) zzót szaküzletben vásárolhat. I A süt hátsó izzójának cseréje és az üvegbura megtisztítása 1. Forgassa el a burát az óramutató járásirányával ellentétesen, és vegye le. 2. Vegye le a fémgyrt és a laposgyrt és tisztítsa meg a burát. 3. Tegye vissza a fémgyrt és a laposgyrt a burára. 5. Mindig ronggyal fogja meg a halogén izzót, mert a csupasz kéztl zsírlerakódás marad vissza az izzó felületén! 3. Szerelje vissza az üvegburát. 46 Garancia és üzemzavarok elhárítása Üzemzavarok elhárítása Mit csináljak, ha nem kapcsol be a süt? Ellenrizze az alábbiakat: Lehet, hogy nincs bekapcsolva a süt. Kapcsolja be! Lehet, hogy nincs beállítva az óra. Állítsa be! (Lásd az,,óra beállítása" szakaszt) Ellenrizze, hogy a megfelel beállításokat alkalmazott-e. Lehet, hogy kiégett a biztosíték, vagy lecsapott a kisautomata. Cserélje ki a biztosítékot vagy kapcsolja fel az automatát. Ha ez újra elfordul, hívjon villanyszerelt. HU Mit csináljak, ha bár mködik a süt és beállítottam a hmérsékletet, nem melegszik fel az étel? Probléma lehet a bels villamos csatlakozásokkal.

14 Powered by TCPDF ( Forduljon a szervizhez. Mit csináljak, ha egy hibakód jelenik meg és nem melegít a süt? Meghibásodott a süt egyik bels villamos áramkörének csatlakozása. Forduljon a szervizhez. Mit csináljak, ha villog az idkijelzés? Kimaradt az áramellátás. Állítsa be az órát (lásd az,,óra beállítása" szakaszt). Mit csináljak, ha nem mködik a süt világítása? Kiégett a világítás izzója. Cserélje ki (lásd az,,izzó kicserélése" szakaszt). Mit csináljak, ha mködik a süt ventilátora anélkül, hogy beállítottam volna? A süt használata után a ventilátornak mködnie kell, míg le nem hl a süt. Ha a lehlés után is tovább jár a ventilátor, forduljon a szervizhez. 47 Garancia és üzemzavarok elhárítása (folytatás) HU Hibakódok és figyelmeztet kódok Hibakódok és figyelmeztet kódok Magyarázat HMÉRSÉKLET ÉRZÉKEL HIBA Teend Forduljon a helyi SAMSUNG szervizhez! BIZTONSÁGI KIKAPCSOLÁS A süt hosszabb idn keresztül mködött a beállított hmérsékleten. A süt meghibásodása miatt csökkenhet a teljesítmény és biztonsági problémák jelentkezhetnek. Kapcsolja ki azonnal a sütt! Kapcsolja ki a sütt és vegye ki az ételt. Hagyja kihlni a sütt, mieltt újra használja. Forduljon a helyi SAMSUNG szervizhez! VÁLASZPOLC HIÁNYZIK A válaszpolc rosszul van behelyezve. Lásd a,,válaszpolcos mód beállítása" szakaszt (23. oldal). A fels, a ketts és az alsó módhoz be kell tenni a válaszpolcot, a szingli módhoz pedig ki kell venni! 4 Mszaki adatok A SAMSUNG folyamatosan törekszik a termékei tökéletesítésére. Ezért fenntartja magának a jogot a mszaki adatok vagy a használati utasítás elzetes értesítés nélkül történ módosítására. A 2/1984 (III. 10) BKM-IpM. sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a SAMSUNG gyártmányú BT63TDST, BT63TDFST beépíthet villanysütk megfelelnek az alábbi mszaki jellemzknek. BT63TDST / BT63TDFST Villamos hálózat rtartalom (hasznos rtérfogat) Teljesítményfelvétel Tömeg nettó szállítási Méretek (szélesség x magasság x mélység) küls süttér Zajszint kb. 42 kg kb. 46 kg 230 V ~ 50 Hz 65 liter max W HU 595 x 595 x 566 mm 440 x 365 x 405 mm 40 dba 49 Code no. DG C-01.

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT65TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611929

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT65TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611929 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E3051-4-M. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKV5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/635604

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKV5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/635604 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKV5601. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E4401-4-M AEG-NORDIC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627446

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E4401-4-M AEG-NORDIC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627446 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E4401-4-M AEG-NORDIC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG600100W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ B3191-5 Használati útmutató Beépíthetõ elektromos sütõ 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC NN-CF760 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4232289

Az Ön kézikönyve PANASONIC NN-CF760 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4232289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EOB8851AA...... HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX A2674GS6. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA A termosztát gomb B időkapcsoló gomb C ellenőrző lámpa D funkcióválasztó gomb E üvegajtó F alsó fűtőszál G lapos sütőrács H zsírfelfogó tálca I íves sütőrács (egyes modelleknél) L morzsatálca

Részletesebben

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCV540G1WA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

használati útmutató Sütõ http://www.markabolt.hu/ EOC68200

használati útmutató Sütõ http://www.markabolt.hu/ EOC68200 használati útmutató Sütõ EOC68200 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók... 3 A készülék leírása... 4 Az elsõ használat

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCB990 http://hu.yourpdfguides.com/dref/954780

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCB990 http://hu.yourpdfguides.com/dref/954780 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 8 4. AZ ELSŐ

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ HU RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ www.gorenje.com Köszönjük a készülék megvásárlásával irántunk tanúsított bizalmát! E részletes használati utasítás célja, hogy megkönnyítse

Részletesebben

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató EKC51350OW HU Tűzhely Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 -

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 - Mosogatógép DW12-EFM Code 0120505536-1 - Biztonsági figyelmeztetések Gondosan olvassa el a kezelési útmutatóban szereplő utasításokat, mivel azok fontos információkat tartalmaznak a készülék biztonságos

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG GS3159AVDV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975683

Az Ön kézikönyve LG GS3159AVDV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975683 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 20 BIT TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 20 BIT. A készülék típusazonosítója:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 20 BIT TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 20 BIT. A készülék típusazonosítója: Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú frekvencia: Szükséges

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás HR745536H Főzőhely á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások...3 A károsodások okai...6 Süt sérülése...6 Alsó fiók sérülése...6 Elhelyezés, gáz- és

Részletesebben

HU Használati útmutató

HU Használati útmutató BY9314001 HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: MW 32 BIS Teljesítményfelvétel: 3300 W Grill teljesítmény: 1500 W Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: 1000

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót..

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 22 EGL / MWL 22 EGR TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 22 EGR.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 22 EGL / MWL 22 EGR TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 22 EGR. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Névleges teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú frekvencia:

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH HBN780750 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3555314

Az Ön kézikönyve BOSCH HBN780750 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3555314 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény:

Részletesebben

(az opciók leírását a jobb oldalon találja)

(az opciók leírását a jobb oldalon találja) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. P1 Programok 6th Sense

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EWW12470W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0 KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB 4 8.4 4.9.WE... KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 6 HIBAELHÁRÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁS FIGYELEM! Bármilyen javítás előtt a tűzhelyet le kell választani az elektromos hálózatról! Ha

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtővitrin

Használati utasítás. Hűtővitrin Használati utasítás Hűtővitrin 142382hu.indd 1 4.11.2005, 8:54 Köszönjük készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított megtisztelő bizalmát és reméljük, hogy sokáig örömét fogja lelni benne. A hűtővitrin

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CE283GN-S http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611756

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CE283GN-S http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611756 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okoz, ha nem kerülik el.

Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okoz, ha nem kerülik el. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EOK76030X http://hu.yourpdfguides.com/dref/630170

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EOK76030X http://hu.yourpdfguides.com/dref/630170 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EOK76030X. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. Programok START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos sütő Elektromos sütő Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat (lásd az opciók leírását jobbra) A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell. Használati útmutató és jótállási jegy

Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell. Használati útmutató és jótállási jegy Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell Használati útmutató és jótállási jegy Az Európai Unióban forgalomba hozza: STEBA GmbH & Co KG Pointstr.2. D-96129 Strullendorf Magyarországon forgalomba hozza:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PAVILION DV6-2030SA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PAVILION DV6-2030SA a felhasználói

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT 1 Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP DESIGNJET 10000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/897480

Az Ön kézikönyve HP DESIGNJET 10000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/897480 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3600A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568766

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3600A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568766 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

Használati útmutató. Beépített sütő EOB 66713. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Beépített sütő EOB 66713. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Beépített sütő EOB 66713 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

FIGYELEM! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés keletkezését észleli, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról.

FIGYELEM! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés keletkezését észleli, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. Tisztelt vásárló, Ön megvásárolta termékcsaládunk egyik kitűnő készülékét. Kívánjuk, hogy termékünk sokáig gond nélkül szolgálja Önt. Kérjük, hogy saját érdekében tartsa be az ezen használati utasításban

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ Amködésimódokrészletesismertetéseahasználatiutasításmegfelelfejezetésbentalálhatóal. Akészülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa ki az ajtót

Részletesebben

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HU TISZTELT VÁSÁRLÓNK Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu Beépített sütő ZOB 654 Használati- és beépítési útmutatások Tartalomjegyzék Első használat 4 A készülék bemutatása 5 Elektromos sütő 6 Hasznos tanácsok 8 Sütési táblázat tészták- és húsok sütéséhez 0 Hagyományos

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG Q844 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585079

Az Ön kézikönyve SAMSUNG Q844 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585079 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben