[hu] Használati utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "[hu] Használati utasítás"

Átírás

1 [hu] Használati utasítás HR745536H Főzőhely

2

3 á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások...3 A károsodások okai...6 Süt sérülése...6 Alsó fiók sérülése...6 Elhelyezés, gáz- és elektromos csatlakoztatás...7 Gázcsatlakoztatás...7 Zavarok a gázszerelésnél / gázszag...7 Készülék áthelyezése a gázvezetéknél vagy az ajtófogantyúnál fogva...7 Elektromos csatlakoztatás...7 A tűzhelyet vízszintesen állítsa fel...7 Falon történ rögzítés...7 Készülék elhelyezése...8 Szállítási utasítások...8 Az Ön új tűzhelye...8 Általános leírás...8 Fzlap...9 Süt...9 A süttér Sütajtó - További biztonsági intézkedések Tartozékok...10 Tartozékok behelyezése Kiegészít tartozékok Ügyfélszolgálati cikk Az első használat előtt...12 Az id beállítása A süt felfűtése A tartozékok tisztítása Égkorona és égfedél eltisztítása A főzőfelület beállítása...12 Gázég meggyújtása Táblázat - Fzés A sütő beállítása...13 Fűtési mód és hmérséklet A sütnek automatikusan ki kell kapcsolnia A sütnek automatikusan be és ki kell kapcsolnia Gyors felfűtés Az idő beállítása...14 Jelzőóra beállítása...14 Gyerekzár...15 Süt Ápolás és tisztítás Fels üvegborítás Tisztítószerek Állványok ki és beakasztása A sütajtó ki és beakasztása Ajtólapok ki- és beszerelése Mit tegyünk meghibásodás esetén? Hibatáblázat A fedélen lév sütlámpa cseréje Üvegbura Ügyfélszolgálat E-szám és FD-szám Energiamegtakarítási és környezetbarát ötletek Energiamegtakarítás a sütben Energiamegtakarítás a gáz fzfelületen Ártalmatlanítás környezetbarát módon Kísérleti konyhánkban teszteltük Önnek Torták és sütemények Sütési ötletek Hús, szárnyas, hal Tippek sütéshez és grillezéshez Felfújtak, gratinírozott ételek, pirítós Késztermékek Különleges ételek Felolvasztás Aszalás Befzés Akrilamid az élelmiszerekben Próbaételek Sütés: Grillezés Produktinfo További információkat a termékekrl, a tartozékokról, az alkatrészekrl és a szervizzel kapcsolatban internetes oldalunkon: és az Online-Shop-ban: talál. : Fontos biztonsági előírások Gondosan olvassa el ezt az útmutatót. Csak így tudja készülékét helyesen és biztonságosan kezelni. A használati és szerelési utasítást rizze meg a késbbi használathoz vagy a késbbi tulajdonos számára. Ez az útmutató csak akkor érvényes, ha a készüléken fel van tüntetve az adott ország kódja. Ha az országkód nem található meg a készüléken, lapozza fel a szerelési útmutatót, amely tartalmazza a szükséges információkat a készülék átállításához az adott ország csatlakoztatási feltételeinek megfelelen. Ételkategória: 1. kategória Kicsomagolás után ellenrizze a készüléket. Szállítási sérülés esetén ne csatlakoztassa. A készüléket csak hivatalos engedéllyel rendelkez szakember csatlakoztathatja, illetve állíthatja át más gázfajtára. A készülék (elektromos és gázcsatlakozású) 3

4 beszerelésekor kövesse a Szerelési és használati útmutató utasításait. Súlyos baleseteket, illetve a készülék károsodását idézheti el a helytelen csatlakoztatás és a rossz beállítás. A készülék gyártója nem vállal felelsséget az ilyen jellegű károkért. A garancia érvényét veszti. Figyelem:Ezt a készüléket kizárólag fzési célokra tervezték. Más célokra, például fűtésre ne használja. Figyelem:Gáztűzhely használatakor a helyiségben meleg, pára és égéstermékek képzdnek. Különösen bekapcsolt készülék esetén biztosítsa a helyiség jó szellzését: tartsa nyitva a természetes szellznyílásokat vagy használjon gépi szellzberendezést (pl. páraelszívót). A készülék intenzív és hosszú ideig tartó használata esetén kiegészít szellzés is szükséges lehet, többek között egy ablak kinyitásával vagy egyéb hatékony szellztetéssel, például magas fokozaton működtetett gépi szellzberendezéssel. A készülék küls jelzórával vagy távműködtetéssel való üzemeltetésre nem alkalmas. Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felels személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebbl ered veszélyeket. Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 8 évnél idsebbek és felügyelet mellett vannak. 8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe. A tartozékokat mindig megfelel helyzetben tolja be a süttérbe.lásd a tartozékok leírását a használati utasításban. Égésveszély! A készülékajtó nyitásakor légáramlat keletkezik. A sütpapír hozzáérhet a fűtelemekhez és meggyulladhat. Az elmelegítés ideje alatt soha ne helyezzen rögzítés nélkül sütpapírt a tartozékra. Nehezékként helyezzen a sütpapírra egy edényt vagy egy sütformát. Csak a szükséges felületet bélelje ki sütpapírral. A sütpapír nem lóghat túl a tartozékon. Égésveszély! A süttérben tárolt gyúlékony tárgyak lángra lobbanhatnak. Soha ne tartson gyúlékony tárgyakat a süttérben. Soha ne nyissa ki a készülék ajtaját, ha a készülék füstöl. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Zárja el a gázt. Tűzveszély! A forró olaj és a zsír könnyen meggyullad. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a forró olajat és zsírt. Soha ne vízzel oltsa el a tüzet. Kapcsolja ki a fzhelyet. A lángot óvatosan fojtsa el fedvel, oltókendvel vagy hasonlóval. Tűzveszély! A fzhelyek nagyon forrók. Soha ne tegyen gyúlékony tárgyakat a fzfelületre. Ne tároljon tárgyakat a fzfelületen. Tűzveszély! A készülék felforrósodik, a gyúlékony anyagok könnyen lángra lobbanhatnak. Ne tároljon vagy használjon gyúlékony tárgyakat ( pl. sprayt, tisztítószereket) a süt alatt vagy közelében. Ne tároljon gyúlékony tárgyakat a sütben vagy a sütn. Égésveszély! A gázfzhelyek működés közben nagy ht termelnek, ha nincs rajtuk fzedény. A készülék és a fölé szerelt páraelszívó károsodhat vagy kigyulladhat. A páraelszívó szűrjében visszamaradt zsírmaradványok meggyulladhatnak. A gázfzhelyeket csak úgy üzemeltesse, ha edényt is helyez rájuk. Égésveszély! A készülék hátoldala felforrósodik. Ez a csatlakozóvezetékek sérüléséhez vezethet. Ügyeljen rá, hogy az elektromos és gázvezetékek soha ne érjenek hozzá a készülék hátoldalához. Tűzveszély! Soha ne tegyen gyúlékony tárgyakat a fzhelyekre vagy ne tárolja azokat a sütben. Soha ne nyissa ki a készülék ajtaját, ha a készülék füstöl. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót illetve kapcsolja le a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Zárja el a gázellátást. Tűzveszély! A süt alatt található fiók felülete felforrósodhat. A fiókban kizárólag süttartozékokat tároljon. A fiókot ne használja tűzveszélyes és gyúlékony eszközök tárolására. 4

5 Égésveszély! A készülék nagyon forró. Soha ne érintse meg a süttér forró bels felületeit vagy a fűtelemeket. Mindig hagyja lehűlni a készüléket. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe. Égésveszély! A tartozék vagy az edény nagyon forró. A forró edényt vagy tartozékot mindig fogókesztyűvel vegye ki a süttérbl. Égésveszély! Az alkoholgzök meggyulladhatnak a forró süttérben. Soha ne készítsen olyan ételeket, amelyek magas százalékarányú alkoholtartalmú italt tartalmaznak. Csak kis mennyiségű magas százalékarányú alkoholos italt használjon. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Égésveszély! A fzhelyek és a környezetük nagyon forró. Soha ne érintse meg a forró felületeket. Tartsa távol a gyerekeket. Égésveszély! Üzemelés közben a készülék felülete felforrósodik. Ne érintse meg a forró felületet. Tartsa távol a gyerekeket a készüléktl. Égésveszély! Az üres fzedény a bekapcsolt gázfzhelyeken felforrósodik. Ügyeljen rá, hogy a fzedények soha ne forrósodjanak fel. Égésveszély! A készülék üzem közben felforrósodik. Tisztítás eltt hagyja lehűlni a készüléket. Égésveszély! Figyelem: A készülék küls részei a grillüzem közben felforrósodhatnak. Tartsa távol a kisgyermekeket. Forrázásveszély! A hozzáférhet részek működés közben felforrósodnak. Soha ne érintse meg a forró részeket. Tartsa távol a gyerekeket. Forrázásveszély! A készülék ajtajának kinyitásakor forró gz távozhat a készülékbl. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe. Forrázásveszély! A forró süttérben lév vízbl forró vízgz képzdhet. Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró süttérbe. Sérülésveszély! A készülék ajtajának összekarcolt üvege megrepedhet. Ne használjon üvegkaparót, éles vagy súroló hatású tisztítóeszközöket. Sérülésveszély! A szakszerűtlen javítások veszélyesek. Javításokat csak szakképzett ügyfélszolgálati technikus végezhet, és csak cserélheti ki a sérült elektromos és gázvezetékeket. Ha a készülék hibás, húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékos szekrényben, és zárja el a gázt. Hívja az ügyfélszolgálatot Sérülésveszély! Veszélyes lehet, ha üzemzavar lép fel, vagy megsérül a gép. Soha ne kapcsolja be a hibás készüléket. Húzza ki a csatlakozódugót és kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Zárja el a gázt. Hívja az ügyfélszolgálatot Sérülésveszély! Komoly sérüléseket okozhat az edény, ha nem megfelel méretű, sérült vagy rosszul lett a készülékre helyezve. Tartsa be a fzedényekre vonatkozó utasításokat. Sérülésveszély! Figyelem: A felforrósodott üvegborítás elrepedhet. Mieltt lehajtja a borítást, kapcsoljon ki minden égfejet. Mieltt lehajtaná az üvegborítást, várja meg, amíg a süt kihűl. Sérülésveszély! Ha a készüléket rögzítés nélkül helyezték egy lábazatra, akkor lecsúszhat arról. Rögzítse a készüléket a lábazathoz. Felbillenés veszélye! Figyelmeztetés: A készülék felbillenésének elkerülése érdekében billenésgátlót kell felszerelni. Kérjük, olvassa el a szerelési útmutatót. Áramütésveszély! A szakszerűtlen javítások veszélyesek.javításokat csakis szakképzett ügyfélszolgálati technikus végezhet.ha a készülék meghibásodott, húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy cserélje ki a biztosítékot a 5

6 biztosítékszekrényben. Hívja az ügyfélszolgálatot Áramütésveszély! A forró készülékrészeknél az elektromos készülékek kábelszigetelése megolvadhat. Soha ne érintkezzen az elektromos készülékek csatlakozó kábele forró készülékrészekkel. Áramütésveszély! Az intenzív nedvesség áramütést okozhat. Ne használjon magasnyomású vagy gzsugaras tisztítógépet. Áramütésveszély! A süttérlámpa cseréjekor a lámpafoglalat érintkezése áram alatt van. Csere eltt húzza ki a csatlakozódugót vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Áramütésveszély! A hibás készülék áramütést okozhat. Soha ne kapcsolja be a hibás készüléket. Húzza ki a csatlakozódugót és kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja az ügyfélszolgálatot Égésveszély! A laza ételmaradékok, a zsír és a pecsenyelé az öntisztítás alatt elégnek. Minden öntisztítás eltt távolítsa el a süttérbl és a tartozékokról a nagyobb szennyezdéseket. Égésveszély! Öntisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz. Soha ne akasszon gyúlékony tárgyakat, pl. törlruhát, az ajtófogantyúra. A készülék elüls oldalát hagyja szabadon. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe. Égésveszély! Öntisztításkor a süttér nagyon forró lesz. Soha ne nyissa ki a készülék ajtaját vagy reteszelje ki kézzel a zárat. Hagyja lehűlni a készüléket. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe. Égésveszély! ; Öntisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz. Soha ne érintse meg a készülék ajtaját. Hagyja lehűlni a készüléket. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe. A károsodások okai Főzőfelület Figyelem! A fzlapot csak akkor használja, ha edényt helyezett rá. Ne hevítsen fel üres edényt, serpenyt. Az edény alja megsérül. Csak sima aljú edényeket és serpenyket használjon. Az edény vagy a serpeny közepét helyezze az égre. Ezáltal az edény vagy a serpeny alja optimálisan veszi át az égláng hjét. A nyelek és a fogantyúk nem sérülnek, és biztosított a maximális energia-megtakarítás. Ügyeljen, hogy a gázégk tiszták és szárazak legyenek. Az égkorona és az égfedél pontosan legyen a helyén. Ügyeljen, hogy a fels borítás ne legyen lehajtva, amikor a tűzhelyet működteti. Sütő sérülése Figyelem! Tartozék, fólia, sütpapír vagy edény a süttér alján: Ne tegyen tartozékot a süttér aljára. A süttér alját ne bélelje ki semmilyen fajtájú fóliával vagy sütpapírral. Ne tegyen edényt a süttér aljára, ha 50 ºC feletti hmérsékletet állított be. Htorlasz alakul ki. A sütési idk már nem egyeznek, és a zománc megsérül. Víz a forró süttérben: Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró süttérbe. Vízgz keletkezik. A hmérsékletváltozás miatt megsérülhet a zománc. Nedves élelmiszerek: Ne tároljon hosszabb ideig nedves élelmiszereket a zárt süttérben. A zománc megsérül. Gyümölcslé: A lédús gyümölcsös süteményekbl ne tegyen túl sokat a süttepsibe. A gyümölcslé kifröcsköl a süttepsibl és eltávolíthatatlan foltokat hagy. Ha lehetséges, használja a mélyebb univerzális serpenyt. Lehűlés nyitott készülékajtó mellett : A sütteret csak zárt ajtónál hagyja lehűlni. Még ha csak résnyire is marad nyitva a készülékajtó, a szomszédos bútorlapok idvel sérülhetnek. Ersen szennyezett ajtótömítés: Ha az ajtótömítés ersen szennyezett, akkor a készülék ajtaja működés közben már nem zár rendesen. A szomszédos bútorlapok megsérülhetnek. Mindig tartsa tisztán az ajtó tömítését. Készülék ajtaja mint ül vagy rakodófelület: Soha ne használja ül- vagy rakodófelületként a készülék ajtaját. Ne tartson edényt vagy tartozékokat a készülék ajtaján. Tartozékok betolása: készüléktípustól függen a tartozékok megkarcolhatják az ajtólapot a készülék ajtajának becsukásakor. A tartozékokat ezért mindig ütközésig tolja be a süttérbe. A készülék szállítása: A készüléket ne hordozza vagy tartsa az ajtófogantyúnál fogva. Az ajtófogantyú nem tartja meg a készülék súlyát, és letörhet. Alsó fiók sérülése Figyelem! Ne helyezzen forró tárgyakat az alsó fiókba. A fiók megsérülhet. 6

7 Elhelyezés, gáz- és elektromos csatlakoztatás Gázcsatlakoztatás A beszerelést csak engedéllyel rendelkez szakember vagy felhatalmazott vevszolgálati technikus végezheti, a "Gáz csatlakoztatása és átállítása másik gázfajtára" fejezetben leírt útmutatások szerint. Utasítások a felhatalmazott szakember, ill. a vevőszolgálat részére Figyelem! A készülék beállítási feltételeit a készülék hátoldalán található típustábla tartalmazza. A gyárilag beállított gázfajtát csillag szimbólum (*) jelöli. A készülék felszerelése eltt ellenrizze a hálózati hozzáférési feltételeket (a gázfajtát és a gáznyomást), és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék gázbeállítása megfelel ezeknek a feltételeknek. Amennyiben a készülék beállításait módosítani kell, járjon el a "Gáz csatlakoztatása és átállítása másik gázfajtára" fejezet útmutatásai szerint. Ez a készülék nem csatlakozik füstgázelvezethöz. A készüléket a beszerelési feltételeknek megfelelen kell csatlakoztatni és üzembe helyezni. A készüléket ne csatlakoztassa füstgázelvezethöz. Az összes szellzésre vonatkozó elírást figyelembe kell venni. A gázcsatlakoztatást állandó, azaz nem mozgatható csatlakoztatással (gázvezetékkel) vagy biztonsági tömlvel kell megoldani. Ha biztonsági tömlt használ, feltétlenül ügyeljen, hogy a töml ne csípdhessen be és ne törhessen meg. A tömlnek nem szabad forró felülethez érnie. A gázvezeték (gázcs vagy biztonsági cs) a készülék jobb vagy bal oldalára csatlakoztatható. A csatlakozást könnyen hozzáférhet elzárócsappal kell ellátni. Zavarok a gázszerelésnél / gázszag Ha gázszagot érez vagy gázszerelésnél zavart állapít meg, azonnal zárja el a gázellátást illetve a gázpalack szelepét azonnal szüntesse meg a nyílt lángot és oltsa el az ég cigarettát kapcsolja ki az elektromos készülékeket a lámpákat is nyissa ki az ablakot és jól szellztesse ki a helyiséget hívja az ügyfélszolgálatot vagy a gázszolgáltató társaságot. Készülék áthelyezése a gázvezetéknél vagy az ajtófogantyúnál fogva A készüléket az áthelyezéshez ne a gázvezetéknél fogva tartsa; megsérülhet a gázvezeték. Gázszivárgás veszélye! Az áthelyezésnél a készüléket ne az ajtófogantyúnál fogva tartsa. Megsérülhetnek az ajtó csuklópántjai vagy az ajtófogantyú. Utasítások a vevőszolgálat részére Figyelem! A készüléket az típustábla adatainak megfelelen kell csatlakoztatni. A készüléket csak az érvényes rendelkezéseknek megfelel elektromos csatlakozóra csatlakoztassa. A csatlakozó aljzatnak könnyen elérhetnek kell lennie, hogy a készüléket szükség esetén le lehessen választani a villamos hálózatról. Gondoskodni kell többpólusú elválasztórendszerrl. Soha ne használjon hosszabbítóvezetéket vagy többpólusú dugaszoló csatlakozót. A készüléket biztonsági okból csak földelt csatlakozóra szabad csatlakoztatni. Ha a földkábel-csatlakozó nem felel meg az elírásoknak, akkor nem biztosított az elektromos veszélyek elleni védelem. A készülék csatlakoztatásához H 05 W-F típusú vagy azzal egyenértékű vezetéket kell használni. A tűzhelyet vízszintesen állítsa fel A tűzhelyet közvetlenül a padlóra tegye. 1. Húzza ki az alsó fiókot és felfelé emelje ki. A lábazat bels oldalán elöl és hátul állítható lábak találhatók. 2. Az állítható lábakat igény szerint imbuszkulccsal állítsa magasabbra vagy alacsonyabbra, amíg a tűzhely vízszintesen nem áll (A ábra). 3. Tolja vissza az alsó fiókot (B ábra). Falon történő rögzítés Ahhoz, hogy ne dljön ki a tűzhely, a mellékelt szögvassal a falra kell rögzítenie. Kérjük, vegye figyelembe a falon történ rögzítés szerelési útmutatásait. Elektromos csatlakoztatás Figyelem! A készülék felszerelését bízza a vevszolgálatra. A csatlakoztatáshoz 16 A-es biztosíték szükséges. A készülék üzemi feszültsége V. Ha az áramhálózat feszültsége 180 V alá csökken, az elektromos gyújtórendszer nem működik. Hibás csatlakoztatott készüléknél, esetleges kár esetén megszűnik a garanciajogosultság. Ha a csatlakozókábel megsérül, csak a gyártó, a vevszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki. 7

8 Készülék elhelyezése A készüléket az adott méreteknek megfelelen, közvetlenül a konyhapadlóra kell állítani. A készüléket nem szabad semmilyen más tárgyra feltenni. A tűzhely fels és a páraelszívó alsó pereme közötti távolságnak meg kell felelnie a páraelszívó gyártói elírásainak. Ügyeljen, hogy a készüléket felállítás után ne mozgassa. Az ers és a wok-égfej szomszédos bútorellapoktól, ill. a faltól való távolsága legalább 50 mm legyen. Szállítási utasítások A készülék minden mozgatható részét rögzítse ragasztószalaggal, amely késbb nyom nélkül eltávolítható. Az összes tartozék (pl. süttepsi) szélét borítsa be vékony kartonnal, és tolja ket a megfelel rekeszbe, nehogy a készülék megsérüljön. Helyezzen kartont vagy hasonló anyagot az el- és hátlap közé, nehogy az üvegajtó bels oldala megütdjön. Rögzítse az ajtót és a fels borítást (ha van) ragasztószalaggal a készülék oldalához. rizze meg a készülék eredeti csomagolását. Csak az eredeti csomagolásban szállítsa a készüléket. Ügyeljen a csomagoláson található nyilakra. Ha az eredeti csomagolás már nem áll rendelkezésre Tegye a készüléket új védcsomagolásba, hogy megfelel védelmet biztosítson az esetleges szállítási károkkal szemben. A készüléket függleges helyzetben szállítsa. Ne fogja meg a készüléket az ajtófogantyúnál vagy a hátlap csatlakozásainál, mert azok megsérülhetnek. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre. Az Ön új tűzhelye Itt megismerheti új tűzhelyét. Megismertetjük Önnel a kezelfelületet, a fzfelületet és az egyes kezelelemeket. A süttérre és a tartozékokra vonatkozó információkat kap. Általános leírás A kialakítás az adott készüléktípustól függ. Magyarázatok 1 Fedlap 2 Fzfelület 3 Fzhelykapcsoló 4 Funkcióválasztó, kezelgombok és kijelzmez, hfokszabályozó 5 Készülék hűtése 6 Sütajtó 7 Alsó fiók 8

9 Főzőlap Itt található egy áttekintés a kezelfelületrl. A kialakítás az adott készüléktípustól függ. Magyarázatok 1 Normál égfej 2 Normál égfej 3 Ers égfej 4 Takarékos égfej Égőfej Takarékos égfej 1 kw Normál égfej 1,7 kw Ers égfej 3 kw Edény vagy serpenyőátmérő cm cm cm Csak sima aljú edényeket vagy serpenyket használjon. Az edény vagy a serpeny közepét helyezze az égre. Ezáltal az edény vagy a serpeny alja optimálisan veszi át az égláng hjét. A nyelek és a fogantyúk nem sérülnek, és biztosított a maximális energiamegtakarítás. Sütő Funkcióválasztó A funkcióválasztóval állítható be a süt fűtési módja. A funkcióválasztó jobbra vagy balra forgatható. Kapcsolóállás Használat ý Nulla állás A süt ki van kapcsolva. % Fels/alsó fűtés Sütemények, felfújtak és sovány sültek, pl. marha vagy vadhús sütéséhez egy szinten. A h egyenletesen áramlik fentrl és lentrl. : 3 dimenziós forró leveg* Sütemények sütéséhez 1, 2 vagy 3 szinten. A ventilátor egyenletesen elosztja a hátfalban lév körfűttest hjét a süttérben. ; Pizza-fokozat Mélyhűtött termékek, pl. pizza, hasábburgonya vagy rétes elmelegítés nélküli gyors elkészítéséhez. Az alsó fűttest és a hátfalban lév körfűttest fűt. $ Alsó fűtés Befzéshez és utánsütéshez vagy pirításhoz. A h lentrl áramlik. 4 Légkevers grillezés Hús, szárnyas és egész hal sütéséhez A grillfűttest és a ventilátor felváltva be- és kikapcsol. A ventilátor a forró levegt kevergeti az étel körül. * Grill, kis felület Kis mennyiségű steak, virsli, pirítós és haldarabok grillezéséhez. A grillfűttest középs része felforrósodik. ( Grill, nagy felület Steak, virsli, pirítós és haldarabok grillezéséhez. A grillfűttest alatt lév teljes felület felforrósodik. A Felolvasztás Pl. hús, szárnyas, kenyér és sütemény felolvasztásához. A ventilátor a meleg levegt kevergeti az étel körül. I Gyorsfelfűtés A süt gyors elmelegítése tartozékok nélkül. * Fűtési mód, amellyel az EN50304 szabvány szerinti energiahatékonysági osztályt meghatározták. Ha beállítja, a süttérben lév sütlámpa bekapcsol. Hőfokszabályozó A hfokszabályozóval be tudja állítani a kívánt hmérsékletet és a grillfokozatot. Főzőhelykapcsoló A négy fzhelykapcsolóval az egyes fzhelyek fűtési teljesítményét állíthatja be. Kapcsolóállás Funkció/gázfőzőhely Ú Nulla állás A fzhely ki van kapcsolva. : Gyújtó állás Gyújtó állás Beállítási tartomány Nagy láng = legnagyobb teljesítmény Takarékláng = legalacsonyabb teljesítmény A beállítási tartomány végén van egy ütköz. Kérjük, ne fordítsa azon túl. Beállítás Funkció Ú Nulla állás A süt nem fűt Hmérséklet-tartomány,, Grillfokozatok Hmérséklet a süttérben (ºC). Grillfokozatok a grillezéshez, kis * és nagy ( felületekhez. = 1-es fokozat, gyenge = 2-es fokozat, közepes = 3-as fokozat, ers Ha a süt fűt, a kijelzn világít a hmérséklet szimbólum [. A sütés szünetelésekor a szimbólum kialszik. Néhány beállításnál nem világít. 9

10 Nyomógombok és kijelzések A nyomógombokkal különböz kiegészít funkciók állíthatók be. A kijelzn megjelennek a beállított értékek. Nyomógomb A sütőtér Használat 0 Óra nyomógomb Ezzel állítható be az id, a sütés idtartama x és a kikapcsolási id y. C Kulcs nyomógomb Ezzel kapcsolható be és ki a gyerekzár. V Jelzóra nyomógomb Ezzel állítható be a jelzóra. A Mínusz nyomógomb Ezzel lefelé módosíthatja a beállítási Plusz nyomógomb Ezzel felfelé módosíthatja a beállítási értékeket. A sütlámpa a süttérben található. A sütt egy hűtventilátor védi a túlmelegedéstl. Sütőlámpa Működés közben a süttérben világít a sütlámpa. Hűtőventilátor A hűtventilátor szükség szerint be- és kikapcsol. A meleg leveg az ajtón át távozik. Azért, hogy a működést követen a süttér gyorsabban lehűljön, a hűtventilátor meghatározott ideig még működik. Figyelem! Hagyja szabadon a szellztet nyílást. Különben a süt túlhevül. Sütőajtó - További biztonsági intézkedések Hosszabb sütési id esetén a sütajtó felforrósodhat. Amennyiben gyermek tartózkodik a közelben, a süt működtetésekor fokozott óvatosság szükséges. Ezenfelül rendelkezésre áll egy védeszköz (védrács), amely megakadályozza a sütajtó közvetlen megérintését. Ezt a választható tartozékot (469088) a vevszolgálaton keresztül szerezheti be. Tartozékok A tartozékok számos étel elkészítéséhez használhatók. Ügyeljen arra, hogy a tartozékok mindig megfelelen legyenek a süttérbe helyezve. A még jobb sütési eredményhez és a süt még kényelmesebb kezeléséhez különböz kiegészít tartozékok állnak rendelkezésére. Tartozékok behelyezése A tartozékokat 5 különböz szinten tolhatja be a süttérbe. A tartozékokat mindig ütközésig tolja be, nehogy hozzáérjenek az ajtólaphoz. A tartozékok kb. félig kihúzhatók, amíg beakadnak. Így könnyen kiveheti az ételeket. Betoláskor ügyeljen rá, hogy a tartozékon található kiöblösöd felület hátul legyen. Csak így akasztható be. Ellenkez esetben a süttepsit csak nehezen tudja betolni. A zománcozott felületek megsérülhetnek. Tartozékokat a vevszolgálatnál, szakkereskedésekben vagy interneten vásárolhat. Kérjük, adja meg a HZ számot. Kiegészítő tartozékok Rostély Edényekhez, süteményformákhoz, sültekhez, grillszeletekhez és mélyhűtött ételekhez. A rostélyt a nyitott oldalával a sütajtó felé és hajlattal lefelé¾ tolja be. Zománcozott sütőtepsi Süteményekhez és aprósüteményekhez. A süttepsit a letompított élével a sütajtó felé tolja be. Univerzális serpenyő Lédús süteményekhez, süteményekhez, mélyhűtött ételekhez vagy sültekhez. Zsírfelfogó edényként is használhatja akkor, amikor közvetlenül a rostélyon grillez. Az univerzális serpenyt a letompított élével a sütajtó felé tolja be. Kiegészít tartozékokat a vevszolgálatnál vagy a szakkereskedésekben vásárolhat. Brosúráinkban vagy az interneten számos, az Ön sütjéhez megfelel terméket talál. A kiegészít tartozékok készlete és online rendelhetségük országonként változó. Ezzel kapcsolatban az útmutatókban talál információkat. Nem minden kiegészít tartozék alkalmas minden készülékhez. Vásárláskor mindig adja meg készüléke teljes nevét (E-szám). Utasítás: H hatására a tartozék deformálódhat. Amikor lehűl, visszanyeri eredeti alakját. Ez nem befolyásolja a működését. Mindkét kezével fogja meg oldalt a süttepsit, és párhuzamosan tolja be az állványra. A süttepsi betolásánál ügyeljen, hogy a süttepsi ne mozduljon el jobbra vagy balra. 10

11 Kiegészítő tartozékok HZ-szám Funkció Pizzatepsi HZ Különösen alkalmas pizza, mélyhűtött ételek és kerek torták készítéséhez. A pizzatepsi az univerzális serpeny helyett is használható. Tolja be a süttepsit a rostély fölé és tartsa be a táblázatokban szerepl adatokat. Betétrostély HZ Sütéshez A grillrácsot mindig az univerzális serpeny fölé tegye. Így az felfogja a lecsepeg zsírt és szaftot. Grilltepsi HZ Grillezéskor a grillrács helyett, illetve kifröccsenés elleni védelemként is használható, így elkerülhet a süt ers szennyezdése. A grilltepsit csak az univerzális serpenyvel együtt használja. Grillezend ételek a grilltepsin: Csak az 1., 2. és 3. betolási magasság használható. Grilltepsi kifröccsenés elleni védelemként: Az univerzális serpenyt a grilltepsivel együtt tolja be a rostély alá. Süttégla HZ A süttégla kiválóan alkalmas házi készítésű kenyér, zsemle és pizza készítéséhez, melyeknél fontos a ropogós alj. A süttéglát mindig el kell melegíteni az ajánlott hmérsékletre. Zománcozott süttepsi HZ Süteményekhez és aprósüteményekhez. Zománcozott süttepsi tapadásgátló bevonattal HZ A süttepsit a letompított élével a sütajtó felé tolja a sütbe. A sütemény és az aprósütemény jól elosztható a süttepsin. A süttepsit a letompított élével a sütajtó felé tolja a sütbe. Univerzális serpeny HZ Lédús süteményekhez, aprósüteményekhez, mélyhűtött ételekhez és nagy sültekhez. A rostély alá helyezve a zsír vagy a húslé felfogására is használható. Az univerzális serpenyt a letompított élével a sütajtó felé tolja a sütbe. Univerzális serpeny tapadásgátló bevonattal HZ A lédús sütemények, az aprósütemények, a mélyhűtött ételek és nagy sültek jól eloszthatók az univerzális serpenyben. Az univerzális serpenyt a letompított élével a sütajtó felé tolja a sütbe. Fed a profi serpenyhöz HZ A fedvel a profi serpenybl profi sütedény lesz. Profi serpeny betétrostéllyal HZ Különösen alkalmas nagy mennyiségű ételek elkészítéséhez. Teleszkópos kihúzó 3-szoros teljesen kihúzható sín HZ A kihúzósínek segítségével az 1., 2. és 3. szintrl a tartozék kihúzható, anélkül, hogy lebillenne. 3-szoros teljesen kihúzható sín Stop funkcióval HZ A 3-szoros teljesen kihúzható sín a forgónyárssal rendelkez készülékekben nem használható. A kihúzósínek segítségével az 1., 2. és 3. szintrl a tartozék egészen kihúzható anélkül, hogy lebillenne. A kihúzósínek beakadnak és lehetvé teszik a tartozék kényelmes behelyezését. A 3-szoros teleszkópos kihúzósín Stop funkcióval forgónyárssal rendelkez készülékekben nem használható. Rostély HZ Edényekhez, süteményformákhoz, sültekhez, grillszeletekhez és mélyhűtött ételekhez. Üveg süttál HZ Az üveg süttál alkalmas párolt ételek és felfújtak készítésére. Különösen alkalmas program- és sütautomatikához. Ügyfélszolgálati cikk Háztartási készülékeihez az ügyfélszolgálatnál, szakkereskedésben vagy interneten az egyes országok e shopjain keresztül megfelel ápoló és tisztítószert vagy egyéb tartozékokat vásárolhat. Ehhez adja meg a mindenkori cikkszámot. Tisztítókendk nemesacél felületekhez Cikkszám Csökkenti a szennyezdés lerakódását. Egy speciális olajjal való impregnálással a nemesacél készülékek felületei optimálisan tisztíthatók. Süt grilltisztító gél Cikkszám A süttér tisztításához. A gél szagtalan. Mikroszálas ruha sejtes szerkezettel Cikkszám Különösen alkalmas kényes felületek, pl. üveg, üvegkerámia, nemesacél vagy alumínium tisztítására. A mikroszálas ruha egyszerre távolítja el a vizes és a zsíros szennyezdéseket. Ajtózár Cikkszám Ahhoz, hogy a gyerekek ne tudják kinyitni a sütajtót. Készülékajtótól függen a zár másképp van becsavarozva. Vegye figyelembe az ajtózárhoz mellékelt tájékoztatót. 11

12 Az első használat előtt Itt megtudhatja, hogy mit kell tennie, mieltt elször készítene ételt a sütvel vagy a gáz fzfelülettel. Olvassa el elbb a Biztonsági útmutató című fejezetet. Az idő beállítása A csatlakoztatás után világít a kijelzn a 0 szimbólum és három nulla. Állítsa be az idt. 1.Nyomja meg a 0 gombot. A kijelzn látható az id 12:00 és a 0 szimbólum villog. 2.A + vagy a - gombbal állítsa be az idt. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a beállított idt. A sütő felfűtése Az új szag megszüntetéséhez fűtse fel az üres, zárt sütt. Ehhez egy óra idtartam az ideális fels/alsó fűtésnél % 240 C-on. Ügyeljen rá, hogy ne maradjon csomagolóanyag a süttérben. 1.A funkcióválasztóval állítsa be a fels/alsó fűtést %. 2.A hfokszabályozóval állítsa be a 240 C-ot. Egy óra elteltével kapcsolja ki a sütt. A funkcióválasztót és a hfokszabályozót forgassa nulla állásba. A tartozékok tisztítása Mieltt elször használná a tartozékokat, alaposan tisztítsa meg azokat forró mosogatószeres vízzel és egy puha törlruhával. Égőkorona és égőfedél előtisztítása Tisztítsa meg az égfedelet (1) és az égkoronát (2) mosogatószeres vízzel. Gondosan szárítsa meg az alkatrészeket. Tegye vissza az égkoronát és az égfedelet az égkehelyre (5). Ügyeljen, hogy a gyújtó (3) és a lángvéd pecek (4) ne sérüljön meg. A szelepnek (6) száraznak és tisztának kell lennie. Az égfedelet mindig pontosan az égkoronára helyezze. A főzőfelület beállítása A fzfelület négy gázégvel rendelkezik. Itt olvashat a gázégk meggyújtásáról és a lángnagyság beállításáról. Gázégő meggyújtása Az égfedelet mindig pontosan az égkoronára helyezze. Az égkorona nyílásai mindig legyenek szabadok. Minden alkatrésznek száraznak kell lennie. 1.Nyissa ki a fels borítást. Amikor a tűzhely üzemel, a fels borításnak nyitva kell lennie. 2.Fordítsa a fzlap kívánt égjének szabályozógombját balra, a gyújtófokozatra :. A gyújtás megkezddik. 3.Nyomja meg az ég szabályozógombját, és tartsa 1-3 másodpercig benyomva. A gázég meggyullad. 5.Amennyiben a láng ismét kialszik, ismételje meg a folyamatot a 2. lépéstl. 6.A fzési folyamat befejezéséhez: Fordítsa a szabályozógombot û jobbra, a kikapcsolt állásra. A gyújtóberendezést nem szabad 15 másodpercnél hosszabb ideig működtetni. Ha az ég 15 másodperc elteltével nem ég, várjon legalább egy percig, majd ismételje meg a gyújtási folyamatot. : Figyelem! Ha kikapcsolás után, a még forró tűzhelyen elfordítja a szabályozógombot, gáz szabadul fel. Amennyiben nem fordítja a szabályozógombot gyújtófokozatra :, a gázellátás 60 másodperc múlva megszakad. A gázégő nem gyullad meg Áramszünet vagy nedves gyújtógyertyák esetén a gázégk külön gyújtókészülékkel vagy gyufával gyújthatók meg. A gyújtásbiztosítás működésbe lép. A gyújtásbiztosítás automatikusan megszakítja az égfej gázellátását, amennyiben kialszik a láng. 4.Állítsa be a kívánt lángmagasságot. A û kikapcsolt állás és a beállítás között a láng nem stabil. Emiatt célszerű mindig a legmagasabb és a legalacsonyabb fokozat közötti beállítást választani. Táblázat - Főzés Minden fzhelyhez a megfelel méretű edényt használja. Az edények és serpenyk aljának mérete egyezzen meg a fzhely méretével. A párolási/fzési id az étel jellegétl, súlyától és minségétl függ. Ezért kisebb eltérések elfordulhatnak. Az optimális fzési idt Ön tudja a legjobban megbecsülni. Az ásványi anyagok és a vitaminok nagyon gyorsan elbomlanak fzés közben. Ezért csak kevés vizet használjon. Így megrzi a vitaminokat és az ásványi anyagokat. Válasszon rövid fzési idt, hogy a zöldség ropogós és tápanyagokban gazdag maradjon. 12

13 Példa Étel Főzőhely Főzési fokozat Olvasztás Csokoládé, vaj, margarin Takarékos égfej kis láng Melegítés húsleves, konzervzöldség Normál égfej kis láng Melegítés és melegen tartás Levesek Takarékos égfej kis láng Párolás* Hal Normál égfej a nagy és a kis láng között Párolás* burgonya és egyéb zöldség, hús Normál égfej Főzés* rizs, zöldség, húsétel (szószos) Normál égfej nagy láng Sütés palacsinta, burgonya, hússzelet, halrudak Ers égfej * Ha az edényt lefedi, a felforrás után csavarja kisebbre a lángot. a nagy és a kis láng között a nagy és a kis láng között A sütő beállítása A süt beállítására különböz lehetségei vannak. Innen megtudhatja, hogyan állíthatja be a kívánt fűtési módot és a hmérsékletet vagy a grillfokozatot. A sütn beállíthatja az ételhez az idtartamot és a kikapcsolási idt. Fűtési mód és hőmérséklet Példa az ábrán: fels/alsó fűtés% 190 C. 1.A funkcióválasztóval állítsa be a fűtési módot. 2. A hfokszabályozóval állítsa be a hmérsékletet vagy a grillfokozatot. 3. Nyomja meg az óra 0 gombot. Az idtartam szimbóluma x villog. 4. A + vagy a - gombbal állítsa be az idtartamot. Gomb + javasolt érték = 30 perc Gomb - javasolt érték = 10 perc 2.A hfokszabályozóval állítsa be a hmérsékletet vagy a grillfokozatot. Ha a párolási idő letelt Egy hangjelzés hallható. A süt kikapcsol. Nyomja meg kétszer a 0 gombot, és a funkcióválasztóval kapcsolja ki. A süt elkezd fűteni. A sütő kikapcsolása Forgassa a funkcióválasztót nullára. A beállítások módosítása A fűtési módot és a hmérsékletet vagy a grillfokozatot bármikor megváltoztathatja a hozzájuk tartozó választókapcsolóval. A sütőnek automatikusan ki kell kapcsolnia Adjon meg egy idtartamot (fzési idt). Példa az ábrán: fels- /alsó fűtés, %200 C, idtartam 45 perc. 1.A funkcióválasztóval állítsa be a fűtési módot. A beállítás megváltoztatása Nyomja meg az óra 0 gombot. A + vagy - gombbal változtassa meg az idtartamot. A beállítás megszakítása Nyomja meg az óra 0 gombot. Nyomja meg a - gombot, míg a kijelz eléri a nullát. Kapcsolja ki a funkcióválasztót. Állítsa be az időtartamot, ha az idő eltűnik Nyomja meg kétszer az óra 0 gombot, és állítsa be a 4. pontban leírtak szerint. 13

14 A sütőnek automatikusan be és ki kell kapcsolnia Vegye figyelembe, hogy a könnyen romló ételeket nem szabad hosszasan a süttérben tartani. Példa az ábrán: beállítás fels /alsó fűtésre %, 200 C-ra. 10:45 óra van. Az étel 45 perc alatt készül el és 12:45 órára kell készen lennie. 1.A funkcióválasztóval állítsa be a fűtési módot. 2.A hfokszabályozóval állítsa be a hmérsékletet vagy a grillfokozatot. 3.Nyomja meg az óra 0 gombot. Az idtartam szimbóluma x villog. 4.A + vagy a - gombbal állítsa be az idtartamot. 5.Addig nyomja meg újra és újra az óra 0 gombot, amíg a kikapcsolás szimbóluma y nem villog. A kijelzn látható, mikor lesz kész az étel. 6.A + gombbal a sütés befejezési idpontját késbbre halaszthatja. Néhány másodperc elteltével a készülék elfogadja a beállítást. A kijelzn a kikapcsolási id látható, amíg nem indul el a süt. Ha a párolási idő letelt Egy hangjelzés hallható. A süt kikapcsol. Nyomja meg kétszer a 0 gombot és a funkcióválasztóval kapcsolja ki. Utasítás: Ameddig villog egy szimbólum, módosíthat a beállításon. Ha a szimbólum világít, akkor készülék átvette a beállítást. Gyors felfűtés A gyors felfűtéssel a süt különösen gyorsan éri el a beállított hmérsékletet. Használja a gyors felfűtést a 100 C feletti hmérsékleteknél. Az ételt csak a gyors felfűtés befejezdése után tegye a sütbe, hogy biztosítsa az étel egyenletes sülését. 1.Állítsa a funkcióválasztót a I szimbólumra. 2.Állítsa a hfokszabályozót a kívánt hmérsékletre. A hfokszabályozó feletti jelzlámpa világít. A süt elkezd fűteni. A gyors felfűtés befejeztével A jelzlámpa kialszik. Tegye az ételt a sütbe, és állítsa be a kívánt fűtési módot. Az idő beállítása Az els bekapcsolás vagy áramszünet után a kijelzn a 0 szimbólum és három nulla villog. Állítsa be az idt. A funkcióválasztónak kikapcsolva kell lennie. Így állítsa be 1.Nyomja meg az óra 0 gombot. A kijelzn megjelenik a óra és a 0 szimbólum villog. 2.A + vagy a - gombbal állítsa be az idt. Néhány másodperc elteltével a készülék elfogadja a pontos idt. A 0 szimbólum kialszik. Módosítás pl. nyári időszámításról télire Nyomja meg kétszer az óra 0 gombot és a + vagy - gombbal módosítsa. Jelzőóra beállítása A jelzóra konyhai óraként használható. Ez az óra a süttl függetlenül működik. A jelzóra külön hangjelzéssel rendelkezik. Így hallja, hogy a jelzóra vagy egy sütési idtartam járt-e le. A jelzórát akkor is be tudja állítani, amikor a gyerekzár aktív. Így állítsa be 1.Nyomja meg a jelzóra S gombot. A S szimbólum villog. 2.A + vagy a - gombbal állítsa be a jelzési idt. Gomb + javasolt érték = 10 perc Gomb - javasolt érték = 5 perc Néhány másodperc múlva elindul a jelzóra. A kijelzn világít a S szimbólum. Az id leteltét mindig mutatja a kijelz. Az időtartam letelte után Egy hangjelzés hallható. Nyomja meg a jelzóra S gombot. A jelzóra kijelzés kialszik. A jelzőórán beállított idő módosítása Nyomja meg a jelzóra S gombot. A + vagy - gombbal változtassa meg az idt. A beállítás törlése Nyomja meg a jelzóra S gombot. Nyomja meg a - gombot, míg a kijelz eléri a nullát. A jelzőóra ideje és az időtartam egyszerre jár le A szimbólumok világítanak. A jelzési id leteltét mindig mutatja a kijelz. Maradék idtartam x, kikapcsolási id y vagy id 0 lekérdezése: Addig nyomja meg újra és újra az óra 0 gombot, amíg a 14

15 megfelel szimbólum meg nem jelenik. A lekérdezett érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzn. Gyerekzár Sütő A süt gyerekzárral van ellátva, nehogy a gyerekek tévedésbl bekapcsolják. Gyerekzár be és kikapcsolása A funkcióválasztónak kikapcsolva kell lennie. Bekapcsolás: nyomja meg a kulcs C gombot újra és újra mindaddig, amíg a kijelzn meg nem jelenik a C szimbólum. Ez kb. 4 másodpercig tart. Kikapcsolás: nyomja meg a kulcs C gombot újra és újra mindaddig, amíg a C szimbólum ki nem alszik. Utasítások A jelzórát és az idt bármikor beállíthatja. Áramkimaradás után a beállított gyerekzár törldik. Ápolás és tisztítás Gondos ápolásnál és tisztításnál a fzfelület és a süt hosszú ideig szép és működképes marad. Az alábbiakban elmagyarázzuk, hogyan ápolja és tisztítsa megfelelen a fzfelületet és a sütt. Utasítások Különböz anyagok, mint üveg, műanyag vagy fém, kis színeltéréseket okozhatnak a süt ellapján. Az ajtólapokon látható árnyékok, melyek fátyolnak tűnnek, a sütlámpa fényvisszaverdései. A zománcot nagyon magas hmérsékleten égetik ki. Ezért enyhe színeltérések keletkezhetnek. Ez normális és nem befolyásolja a működést. A vékony süttepsik éleit nem lehet tökéletesen zománcozni. Ezért ezek érdesek lehetnek. Ez nem befolyásolja a korrózióvédelmet. Felső üvegborítás Mieltt kinyitja a fels borítást, törölje le ruhával. A tisztításhoz legjobb az üvegtisztítószer. A tisztításhoz vegye le a fels borítást. Mindkét kézzel fogja meg a borítás oldalát, és húzza felfelé. Amennyiben kioldódnak a borítás csuklópántjai, ügyeljen az azokon található betűkre. Az R betűs csuklópántot jobbra, az L betűs csuklópántot balra kell felszerelni. A fels borítást tisztítás után fordított sorrendben tegye vissza. A fels borítást csak akkor csukja le, ha a fzhelyek kihűltek. Tisztítószerek Annak érdekében, hogy a különböz felületek ne sérüljenek a nem megfelel tisztítószer használatából adódóan, vegye figyelembe a következ adatokat. A főzőfelület tisztításakor Ne használjon hígítás nélküli vagy mosogatógéphez való mosogatószert, súrolószivacsot, agresszív tisztítószert, mint például süttisztítót vagy folttisztítót, nagynyomású vagy gzsugaras tisztítógépet. Ne tisztítsa az alkatrészeket mosogatógépben. A sütő tisztításakor ne használjon éles vagy súroló tisztítószert, magas alkoholtartalmú tisztítószert, súrolószivacsot, nagynyomású vagy gzsugaras tisztítógépet. Ne tisztítsa az alkatrészeket mosogatógépben. Az els használat eltt alaposan mossa ki az új szivacsot. Nemesacél előlapok Zománcozott felületek és lakkozott felületek Törölje le a készüléket mosogatószeres vízzel. Mindig szálirányban törölje. Másképpen felkarcolódhatnak. Puha törlkendvel törölje szárazra. Azonnal távolítsa el a vízk, zsír, keményít és tojásfehérje-maradványokat. Ne használjon súrolószert, karcoló szivacsot vagy durva törlkendt. A nemesacél ellapok polírozásához speciális nemesacél-tisztítószerek használhatók. Vegye figyelembe a gyártó utasításait. Speciális nemesacél-tisztítószerek a vevszolgálatnál vagy a szakkereskedésekben kaphatók. Törölje le némi mosogatószerrel és nedves törlkendvel. Puha törlkendvel törölje szárazra. 15

16 Égők és acélrács a főzőfelületen Elektromos főzőlap (opcionális) Elektromos főzőlap fémgyűrűje (opcionális) Gombok Üvegtábla Tömítés A sütő fenéklapja, fedlapja és az oldalfalak A sütőlámpa üvegburája Tartozék Alumínium sütőtepsi (opcionális) Gyerekzár (opcionális) Alsó fiók (opcionális) Tartozék Ne tisztítsa mosogatógépben. Vegye ki a rostélyt, és meleg mosogatószeres vízzel nedvesített szivaccsal tisztítsa meg. Távolítsa el az égfedelet és az égkoronát. Tisztításukhoz használjon meleg mosogatószeres vízzel nedvesített szivacsot. Ügyeljen, hogy az égkorona nyílásai tiszták és szennyezdésektl mentesek legyenek. A gyújtókat kisméretű, puha kefével tisztítsa meg. A gázégk csak akkor működnek, ha a gyújtók tiszták. Távolítsa el az ételmaradékot az égkehelybl némi mosogatószerrel és nedves törlkendvel. Csak kevés vizet használjon. A készülék belsejébe nem kerülhet víz. Ügyeljen, hogy a szelep nyílása tisztítás közben ne tömdjön el és ne sérüljön meg. Tisztítás után minden részt szárítson meg, majd az égfedelet helyezze pontosan az égkoronára. Ha az egyes részeket nem pontosan helyezi vissza, ez megnehezítheti az égk meggyújtását. Az égfedelet fekete zománcréteg borítja. A magas hmérséklet következtében ez a réteg elszínezdhet. Az égk működését ez nem befolyásolja. Helyezze vissza a rostélyt a sütbe. A súrolószivacs érdes felével és némi folyékony súrolószerrel tisztítsa. Tisztítás után, a száradás érdekében rövid idre kapcsolja be a fzlapot. A nedvesen hagyott fzlap idvel rozsdásodni kezd. Végül kenje be ápolószerrel. A kifutott folyadékot és az ételmaradékokat mindig azonnal távolítsa el. A fémgyűrű idvel elszínezdhet. Az eredeti szín azonban helyreállítható. A gyűrűt a súrolószivacs érdes felével és némi folyékony súrolószerrel tisztítsa. Közben ne érjen a szomszédos felületekhez. Megsérülhetnek. Némi mosogatószerrel és nedves törlkendvel törölje le. Puha törlkendvel törölje szárazra. Üvegtisztítóval tisztítható. Ne használjon agresszív tisztítószert vagy éles fémtárgyakat. Ezek megkarcolhatják és károsíthatják az üvegtábla felületét. Nedves törlkendvel törölje le. Puha törlkendvel törölje szárazra. Meleg vízzel vagy ecetes vízzel tisztítsa. Ers szennyezdés esetén: Csak a kihűlt felületen használjon süttisztítót. Soha ne használja a hátfalon. Némi mosogatószerrel és nedves törlkendvel törölje le. Puha törlkendvel törölje szárazra. Áztassa be meleg mosogatószeres vízbe. Kefével vagy szivaccsal tisztítsa meg. Ne tisztítsa mosogatógépben. Soha ne használjon süttisztítót. A karcolások elkerülése érdekében a fémfelületet soha ne érintse meg késsel vagy más éles tárggyal. Némi mosogatószerrel és nedves üvegtörl-kendvel vagy mikroszálas törlkendvel vízszintes mozdulatokkal tisztítsa. Puha törlkendvel törölje szárazra. Ne használjon súrolószert, karcoló szivacsot vagy durva törlkendt. Összekarcolják a süttepsit Amennyiben a sütajtóra fel van szerelve gyerekzár, tisztítás eltt el kell távolítani. Valamennyi műanyag alkatrészt áztassa be meleg mosogatószeres vízbe, és tisztítsa meg szivaccsal. Puha törlkendvel törölje szárazra. Ers szennyezdés esetén a gyerekzár nem működik megfelelen. Némi mosogatószerrel és nedves törlkendvel törölje le. Puha törlkendvel törölje szárazra. Áztassa be meleg mosogatószeres vízbe. Kefével vagy szivaccsal tisztítsa meg. Öntisztító felületek tisztítása a sütőtérben A süttérben lév hátfal magas porozitású kerámiával van bevonva. A sütéskor kifröccsen anyagokat ez a réteg felszívja és lebontja a süt működése közben. Minél magasabb a hmérséklet és minél tovább üzemel a süt, annál jobb lesz az eredmény. Ha a szennyezdések többszöri működés után még mindig láthatók, a következk szerint járjon el: 1.Alaposan tisztítsa meg a süttér alját, tetejét és az oldalfalakat. 2.Állítsa be a 3-D forró levegt :. 3.Az üres, zárt sütt fűtse fel maximális hmérsékleten kb. 2órát. A kerámiabevonat regenerálódik. Távolítsa el vízzel és puha szivaccsal a barnás vagy fehéres üledéket, ha a süttér lehűlt. A bevonat kismértékű elszínezdésének nincs hatása az öntisztításra. Figyelem! Soha ne használjon súroló tisztítószereket. Összekarcolja, ill. tönkreteszi a porózus réteget. Soha ne kezelje a kerámiaréteget süttisztítószerrel. Ha véletlenül süttisztító szer kerül rá, azonnal távolítsa el szivaccsal és elegend vízzel. A sütőtér aljának, tetejének és az oldalfalainak a tisztítása Használjon mosogatóruhát és forró mosogatóvizet vagy ecetes vizet. Ers szennyezdés esetén nemesacélból készült súrolóspirált vagy süttisztítószert használjon. Csak hideg süttérnél használja. Az öntisztító felületeket soha ne kezelje súrolóspirállal vagy süttisztítószerrel. Állványok ki és beakasztása Tisztításhoz az állványok kivehetk. A sütnek le kell hűlnie. Állványok kiakasztása 1.Az elüls állványokat emelje felfelé 2.és akassza ki (A ábra). 3.Ezután az egész állványt húzza elre 4.és vegye ki (B ábra). 16

17 Az állványokat mosogatószerrel és mosogatószivaccsal tisztítsa meg. Makacs szennyezdések esetén használjon kefét. Állványok beakasztása 1.Az állványt elször a hátsó csatlakozóhüvelybe dugja be, enyhén nyomja hátrafelé (A ábra) 2.majd akassza ez elüls csatlakozóhüvelybe (B ábra). 1. A sütajtó beakasztásánál ügyeljen rá, hogy mindkét csuklópánt pontosan a nyílásba kerüljön (A ábra). 2. A csuklópántnál lev bevágásnak mindkét oldalon be kell kattannia (B ábra). 3. Mindkét reteszelkart hajtsa vissza (C ábra). Csukja be a sütajtót. Az állványok jobb és bal oldalon illeszkednek. Ügyeljen arra, hogy a B ábrának megfelelen az 1. és 2. szint alul, a 3., 4. és 5. szint felül található k. A sütőajtó ki és beakasztása Az ajtólapok tisztításához és kiszereléséhez a sütajtó kiakasztható. A sütajtó csuklópántjai egy-egy reteszelkarral rendelkeznek. Ha a reteszelkar le van hajtva (A ábra), a sütajtó biztosítva van. Nem lehet kiakasztani. Ha a reteszelkarok a sütajtó kiakasztásához fel vannak hajtva (B ábra), a csuklópántok biztosítva vannak. Nem tudnak bekattanni. : Sérülésveszély! Ha a sütajtó véletlenül kiesik vagy egy csuklópánt bekattan, ne nyúljon a csuklópántba. Hívja az ügyfélszolgálatot. Ajtólapok ki- és beszerelése A sütajtó üveglapjai a jobb tisztítás érdekében kiszerelhetk. Kiszerelés : Sérülésveszély! Ha a csuklópántok nincsenek biztosítva, nagy ervel bekattannak. Ügyeljen rá, hogy a reteszelkarok mindig teljesen le legyenek hajtva, ill. a sütajtó kiakasztásához teljesen fel legyenek hajtva. 1. Akassza ki a sütajtót. Lásd a Sütőajtó kiakasztása fejezetet. A sütajtót markolattal lefelé tegye egy ruhára. 2. A sütajtó fels borítását vegye le. Ehhez nyomja meg balról és jobbról. Húzza ki a borítást (A ábra). 3. Emelje meg a legfels ajtólapot és húzza ki (B ábra). Ajtó kiakasztása 1.Nyissa ki teljesen a sütajtót. 2.A bal és jobb oldali reteszelkart hajtsa fel (A ábra). 3.A sütajtót ütközésig csukja be. Két kézzel baloldalt és jobboldalt fogja meg. Kissé csukja beljebb az ajtót és húzza ki (B ábra). A lapokat ablaktisztítószerrel és egy puha ruhával tisztítsa meg. : Sérülésveszély! A készülék ajtajának összekarcolt üvege megrepedhet. Ne használjon üvegkaparót, éles vagy súroló hatású tisztítóeszközöket. Ajtó beakasztása A sütajtót fordított sorrendben visszaakaszthatja. 17

18 Beszerelés 1.A fels üveglapot fogja meg az oldalánál és ferdén hátrafelé tolja be. A lapot az alsó oldalon található nyílásokba kell betolni. A sima felület legyen kívül, az érdes pedig belül. (A ábra). 2.A sütajtó fels borítását tegye vissza és nyomja meg. Ügyeljen rá, hogy az oldalán lév bevágások megfelelen bepattanjanak. 3.Akassza vissza a sütajtót. Lásd a Sütőajtó beakasztása fejezetet. A sütő akkor használható újra, ha a lapok megfelelően be vannak helyezve. Mit tegyünk meghibásodás esetén? Ha valami zavar keletkezik, akkor igen gyakran csak apróságról van szó. Mieltt hívná az ügyfélszolgálatot, nézzen után a táblázatban. Lehetséges, hogy saját kezűleg is el tudja hárítani a hibát. Hibatáblázat Ha egyszer egy ételt nem sikerül optimálisan elkészíteni, nézzen utána a Kísérleti konyhánkban Önnek teszteltük fejezetben. Ott sok ötletet és útmutatást talál a fzéshez. : Áramütésveszély! A szakszerűtlen javítások veszélyesek. Javításokat csak szakképzett ügyfélszolgálati technikus végezhet. Zavar Lehetséges ok Elhárítás/Útmutatás A süt nem működik. Az óra kijelz villog A biztosíték meghibásodott. Áramkimaradás. Áramkimaradás. A süt nem fűt. Por van az érintkezkön. A gázégfej nem gyullad be. Áramkimaradás vagy nedves gyújtógyertyák. Nézzen utána a biztosítékszekrényben, hogy a biztosíték rendben van-e. Ellenrizze, hogy a konyhai világítás vagy más konyhai készülék működik-e. Állítsa be ismét az idt. Forgassa a kapcsolófogantyúkat többször erre-arra. A gázégfejet gázgyújtóval vagy gyufával gyújtsa meg. 3.A lámpát ugyanolyan típusú lámpával pótolja. 4.Csavarja vissza az üvegburát. 5.Vegye ki a törlruhát és kapcsolja be a biztosítékot. Üvegbura A sérült üvegburát ki kell cserélni. Megfelel üvegbura az ügyfélszolgálatnál kapható. Adja meg készüléke E-számát és FD-számát. A fedélen lévő sütőlámpa cseréje Ha a sütlámpa kiég, ki kell cserélni. 40 wattos hálló pótég az ügyfélszolgálatnál vagy a szakkereskedésekben kapható. Csakis ilyen lámpákat használjon. : Áramütésveszély! Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. 1.A károsodások megelzése érdekében tegyen törlruhát a hideg sütbe. 2.Az üvegburát balra forgatva csavarja ki. 18

19 Ügyfélszolgálat Amennyiben az Ön készülékét javítani kell, vevszolgálatunk a rendelkezésére áll. Mindig megtaláljuk a megfelel megoldást már csak azért is, hogy elkerüljük szerviztechnikusaink szükségtelen kiszállásait. E-szám és FD-szám Telefonos megkeresés esetén adja meg a termékszámot (E-szám) és a gyártási számot (FD-szám), hogy szakszerű segítséget nyújthassunk Önnek. A számmal ellátott típustáblát a sütajtó oldalán találja. Hogy szükség esetén ne kelljen sokáig keresgélnie, felírhatja ide a készülékének adatait és az ügyfélszolgálat telefonszámát. E szám. FD szám (gyártási szám) Ügyfélszolgálat O Vegye figyelembe, hogy a szerviztechnikus kiszállása hibás kezelésbl ered hibák esetén a garanciális idszakban sem ingyenes. Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben. Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén H Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a javításokat szakképzett szerviztechnikusok fogják elvégezni, akik háztartási készülékébe eredeti pótalkatrészeket fognak beszerelni. Energiamegtakarítási és környezetbarát ötletek Itt tippeket adunk Önnek, hogyan takaríthat meg energiát a sütben való sütéskor és a fzfelületen való fzéskor, és hogyan ártalmatlaníthatja megfelelen készülékét. Energiamegtakarítás a sütőben A sütt csak akkor melegítse el, ha azt a recept vagy a használati útmutató táblázata elírja. Használjon sötét, feketére lakkozott vagy zománcozott sütformákat. Ezek különösen jól veszik fel a ht. Fzés vagy sütés közben lehetleg ritkán nyitogassa a sütajtót. Ha többféle süteményt készít, azokat legjobb egymás után sütni. A süt még meleg. Így a második sütemény sütési ideje rövidebb lesz. 2 négyszögletes sütformát egymás mellé is betolhat. Hosszabb párolási idk esetén a süt mintegy 10 perccel a fzési id lejárta eltt kikapcsolható, a maradékht használva a készre fzéshez. Energiamegtakarítás a gáz főzőfelületen Mindig megfelel méretű edényt válasszon az ételekhez. A nagy, csak kevés ételt tartalmazó edény sok energiát igényel. Mindig fedje le az edényt egy illeszked fedvel. A gázláng mindig érintkezzen az edény aljával. Ártalmatlanítás környezetbarát módon A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus régi készülékekrl (waste electrical and electronic equipment WEEE) szóló 2002/96/EK európai irányelvnek. Az irányelv az EU teljes területén érvényes elírásokat tartalmazza a régi készülékek visszavételére és értékesítésére vonatkozóan. Kísérleti konyhánkban teszteltük Önnek Ebben a fejezetben ételek és azok optimális beállításai találhatók. Megmutatjuk Önnek, melyik fűtési mód és hmérséklet a legmegfelelbb a kiválasztott ételhez. Adatok is olvashatók a megfelel tartozékokról és arról, melyik szintre kell betolni azokat. Tippeket adunk Önnek az edényekhez és az elkészítéshez. Utasítások A táblázatban lév értékek mindig a hideg és üres süttérbe való betolásra érvényesek. Csak akkor melegítsen el, ha ez a táblázatban szerepel. A tartozékot csak az elmelegítés után bélelje ki sütpapírral. A táblázatokban megadott idtartamok irányértékek. Függnek az élelmiszer minségétl és tulajdonságaitól. A mellékelt tartozékokat használja. További tartozékok kiegészít tartozékként a szakkereskedésben vagy a vevszolgálatnál kaphatók. Használat eltt minden olyan tartozékot vegyen ki a süttérbl, amelyre nincs szüksége. Mindig használjon edényfogót, ha a forró tartozékot vagy az edényt kiveszi a süttérbl. Torták és sütemények Sütés egy szinten Fels/alsó fűtéssel % a legjobb elkészíteni a süteményeket. Ha 3 dimenziós forró levegvel : süt, használja a tartozékokhoz az alábbi betolási magasságokat: Sütemények formában: 2. szint Sütemények tepsiben: 3. szint Sütés több szinten Használjon 3 dimenziós forró levegt :. Sütési magasságok 2 szinten való sütéskor: Univerzális serpeny: 3. szint Süttepsi: 1. szint Sütési magasságok 3 szinten való sütéskor: Süttepsi: 5. szint Univerzális serpeny: 3. szint 19

20 Süttepsi: 1. szint Az egyidejűleg betolt tepsiknek nem kell egyidejűleg készen lenniük. A táblázatokban számos ételkészítési javaslat található. Ha 3 négyszögletes sütformában süt egyidejűleg, azokat a képen látható módon tegye a rostélyokra. Sütőformák: A sötét, fémbl készült sütformák a legalkalmasabbak. Vékony falú fémbl készült világos sütforma vagy üveg sütforma használata esetén a sütési id meghosszabbodik és a sütemény nem pirul meg olyan egyenletesen. Ha szilikonformát szeretne használni, vegye figyelembe a gyártó adatait és receptjeit. A szilikonformák gyakran kisebbek, mint a normál formák. A tésztamennyiségek és a receptben megadott adatok eltérhetnek. Táblázatok A táblázatokban a különböz sütemények elkészítéséhez megtalálható az optimális fűtési mód. Hmérséklet és sütési id a tészta mennyiségétl és minségétl függ. Ezért tartományokat adtunk meg a táblázatokban. Elször próbálja meg az alacsonyabb értékkel. Az alacsonyabb hmérséklet egyenletesebb barnulást biztosít. Ha szükséges, legközelebb állítsa eggyel magasabbra. Ha elmelegít, a sütési id 5-10 perccel lecsökken. Kiegészít információk a Tippek sütéshez fejezetben találhatók a táblázatok után. Sütemények formában Forma Szint Fűtési mód Hőmérséklet C -ban Kevert tészta, egyszerű Kevert tészta, finom koszorú /négyszögletes sütforma 3 négyszögletes sütforma koszorú /négyszögletes sütforma 2 : : % Tortalap, kevert tészta gyümölcsös sütforma 2 % Gyümölcsös sütemény, finom, kevert tészta kerek /kuglófforma 2 % Piskótatorta kerek sütforma 2 % Omlós tésztalap széllel kerek sütforma 1 % Gyümölcs- vagy túrótorta, omlós tésztalap* kerek sütforma 1 % Wähe (svájci sütemény) pizzatepsi 1 % Pikáns sütemények (p l. omlós torta/ hagymatorta)* Pizza, vékony tésztával, kevés feltéttel (melegítse el) * A sütemény kb. 20 percig hagyja a kikapcsolt, zárt süttérben kihűlni. kerek sütforma 1 % pizzatepsi 1 % Időtartam perc ben Sütemények tepsiben Tartozékok Szint Fűtési mód Hőmérséklet C -ban Kevert vagy kelt tészta száraz töltelékkel süttepsi 2 % Kevert vagy kelt tészta lédús töltelékkel, gyümölcs univerzális serpeny + süttepsi 3+1 : univerzális serpeny 3 % univerzális serpeny + süttepsi 3+1 : Wähe (svájci sütemény) univerzális serpeny 2 % Piskótatekercs (melegítse el) süttepsi 2 % Kelesztett fonott kalács 500 g lisztbl süttepsi 2 % Püspökkenyér 500 g lisztbl süttepsi 3 % Püspökkenyér 1 kg lisztbl süttepsi 3 % Rétes, édes univerzális serpeny 2 % Börek univerzális serpeny 2 % Időtartam perc ben 20

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

HBA36B6.0. [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681

HBA36B6.0. [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681 HBA36B6.0 [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681 á Tartalomjegyzék Biztonsági útmutató... 4 Beszerelés előtt...4 Útmutatás az Ön biztonsága érdekében...4 A károsodások okai...4 Az Ön új

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Beépíthető sütő HBN231.0. [hu] Használati utasítás

Beépíthető sütő HBN231.0. [hu] Használati utasítás Beépíthető sütő HBN231.0 [hu] Használati utasítás á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások... 3 A károsodások okai...4 Az Ön új sütője... 5 Kezelőfelület...5 Funkcióválasztó...5

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E3051-4-M. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 8 4. AZ ELSŐ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH HBN780750 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3555314

Az Ön kézikönyve BOSCH HBN780750 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3555314 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót..

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X 1 FIGYELEM! 1. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT 1 Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell. Használati útmutató és jótállási jegy

Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell. Használati útmutató és jótállási jegy Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell Használati útmutató és jótállási jegy Az Európai Unióban forgalomba hozza: STEBA GmbH & Co KG Pointstr.2. D-96129 Strullendorf Magyarországon forgalomba hozza:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ B3191-5 Használati útmutató Beépíthetõ elektromos sütõ 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S Gáz/elektromos, többfunkciós tűzhely Használati Útmutató - 1 - Fontos A készülék hatékonyságának és biztonságának biztosítása

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás EH8..SB1.., EH8..SC1.. Főzőfelület á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Biztonsági előírások...3 A károk okai...3 Környezetvédelem...

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ HU RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ www.gorenje.com Köszönjük a készülék megvásárlásával irántunk tanúsított bizalmát! E részletes használati utasítás célja, hogy megkönnyítse

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG600100W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény:

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági

Részletesebben

DeLuxe masszázsülés GYVM24

DeLuxe masszázsülés GYVM24 DeLuxe masszázsülés GYVM24 Használati utasítás Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük hogy termékünket választotta! Általános leírás A Vivamax DeLuxe masszázsülés

Részletesebben

FIGYELEM! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés keletkezését észleli, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról.

FIGYELEM! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés keletkezését észleli, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. Tisztelt vásárló, Ön megvásárolta termékcsaládunk egyik kitűnő készülékét. Kívánjuk, hogy termékünk sokáig gond nélkül szolgálja Önt. Kérjük, hogy saját érdekében tartsa be az ezen használati utasításban

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT ÉS GÁZ FŐZŐLAP Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató EKC51350OW HU Tűzhely Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Tartalomjegyzék Általános leírás...3 Használat...6 Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat?... 6 Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál)... 6 Hogyan

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 1 Figyelem: Ez az ikon a készüléken azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek nem likvidálhatók a háztartási

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Az új szárítógép Javasolt használat Elkészítés beszerelésre, lásd a 8. oldalon Gratulálunk! Egy modern, csúcsminség Bosch háztartási eszköz tulajdonosa lett. A hszivattyúval és automatikus hcserél-tisztító

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E4401-4-M AEG-NORDIC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627446

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E4401-4-M AEG-NORDIC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627446 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E4401-4-M AEG-NORDIC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓK, UTASÍTÁSOK ÉS TANÁCSOK

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓK, UTASÍTÁSOK ÉS TANÁCSOK KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kedves Vevő, Ön megvásárolta a beépíthető elektromos készülékek új termékcsaládjának egyik termékét. Kívánságunk, hogy a gyártmány jól szolgáljon Önnek. Tanácsoljuk Önnek,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: MW 32 BIS Teljesítményfelvétel: 3300 W Grill teljesítmény: 1500 W Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: 1000

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

Háztartási olajsüt k

Háztartási olajsüt k Háztartási olajsüt k STEBA DF 220 és DF 170 Használati útmutató és jótállási jegy Az Európai Unióban forgalomba hozza: STEBA GmbH & Co KG Pointstr.2. D-96129 Strullendorf Magyarországon forgalomba hozza:

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-143. Minőségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-143. Minőségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-143 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú elektronikai készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH A hűtőszekrény Felhasználói útmutató RH56J69* SEH Szabadon álló berendezés DA68-03176H (HU)-00.indd 1 15. 1. 15. 4:41 Tartalom Biztonsági tudnivalók 3 Tartalom Fontos biztonsági előírások 4 A szállításra

Részletesebben

IK 35 TC / 105843 IK 35 TCS / 105843S V1/0115

IK 35 TC / 105843 IK 35 TCS / 105843S V1/0115 IK 35 TC / 105843 IK 35 TCS / 105843S V1/0115 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 237 1.3 Veszélyforrások...

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

VIGYÁZAT! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés jelenik meg, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

VIGYÁZAT! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés jelenik meg, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kedves Vevő, megvásárolta a beépíthető elektromos készülékek új termékcsaládjának egyik termékét. Tanácsoljuk Önnek, olvassa át a jelen használati utasítást, és a benne

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

VAKUUMCSOMAGOLÓ FÓLIA V1020

VAKUUMCSOMAGOLÓ FÓLIA V1020 VAKUUMCSOMAGOLÓ FÓLIA V1020 Használati utasítások 2 Figyelmesen olvassa át a mellékelt használati utasítást, és tartsa be a készülék használata közben. Az elolvasott utasításokat gondosan őrizze meg. A

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ELEKTROMOS PROGRAMOZHATÓ FŐZŐAUTOMATA

ELEKTROMOS PROGRAMOZHATÓ FŐZŐAUTOMATA ELEKTROMOS PROGRAMOZHATÓ FŐZŐAUTOMATA HASZNÁLATI KÖNYV Kérem, olvassa el a használati könyvet, mielőtt üzembe helyezi a főzőautomatát! Importőr: Bitalon Kft, Pécs www.avair.hu, biofa@hu.inter.net Mit tud

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCV540G1WA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398

Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398 1 12394_12398HUN Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398 FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIEL TT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST! GONDOSAN KÖVESSE

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben