Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Azt jelzi, hogy halálos vagy súlyos sérülés veszélye áll fenn. Személyi sérülés vagy anyagi kár bekövetkeztének veszélyére figyelmeztet. Azt jelöli, hogy valamit nem SZABAD megtennie. Azt jelöli, hogy valamit nem SZABAD szétszerelnie. Azt jelöli, hogy valamit nem SZABAD megérintenie. Azt jelöli, hogy valamilyen utasítást követnie kell. A készüléket csak rendeltetésszeren, a használati útmutatóban foglaltak szerint szabad használni. Ellenrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján vagy a minsít címkét a htszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy az ön készüléke milyen htközeggel mködik. R600a htközeg alkalmazása esetén ez a gáz egy természetes gáz, amely nagy mértékben kompatibilis a környezettel, de egyben tzveszélyes is. A készülék szállítása és telepítése során ügyelni kell arra, hogy a htkör ne sérüljön meg. Ha szivárgást észlel, kerülje nyílt láng vagy más potenciális gyújtóforrás használatát, és több percen át szellztesse azt a helyiséget, ahol a készülék található. Annak érdekében, hogy a htkör esetleges szivárgása esetén is elkerülje tzveszélyes gáz-leveg keverék létrejöttét, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretét az alkalmazott htközeg mennyiségétl függen kell megválasztania. Annak érdekében, hogy a htkör esetleges szivárgása esetén is elkerülje tzveszélyes gáz-leveg keverék létrejöttét, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretét az FIGyELMEZTETéS alkalmazott htközeg mennyiségétl függen kell megválasztania. Soha ne indítson be olyan háztartási gépet, amelyen sérülés nyomai látszanak. A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelel tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felels személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát. Ne tegye a htszekrényt nedves helyre, vagy ahol víz érheti. Ne helyezze a htszekrényt közvetlen napfényre, és ne tegye ki a tzhelyek, szobai ftkészülékek és más készülékek hhatásának. - ha a htszekrény nincs vízszintes helyzetben, elfordulhat, hogy a bels htrendszer nem mködik megfelelen. A htszekrényt mindig saját külön csatlakozó aljzatához csatlakoztassa, és annak névleges feszültsége egyezzen meg a minsít táblán szerepl értékkel. - ez biztosítja a legjobb teljesítményt, és megakadályozza a ház áramköreinek túlterhelését, ami tzveszélyes lehet. Mindig határozottan fogja meg a dugót, és egyenesen húzza ki az aljzatból. Gyzdjön meg róla, hogy a htszekrény hátoldala ne rongálja meg a hálózati csatlakozó dugóját. Ha a csatlakozó kábel kikopott vagy sérült, a gyártóval vagy a szervizzel azonnal javítassa meg vagy cseréltesse ki. Ne használjon a hossza mentén vagy bármely végén megrepedt vagy kopott elektromos vezetéket. Ha az elektromos vezeték sérült, azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy a szervizzel. A htszekrény mozgatása közben ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne kerülhessen a készülék alá. Távolítson el minden idegen anyagot vagy szennyezdést az elektromos dugó villáiról. Ha a htszekrény kábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból, várjon legalább tíz percig, mieltt a készüléket újra csatlakoztatná. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a dugó a telepítés után is hozzáférhet legyen. - A htszekrényt földelni kell, ezzel az áramütés veszélye a feszültség alatt lev alkatrészek szigetelésének esetleges hibája esetén is megakadályozható. A földeléshez soha ne használjon gázcsövet, telefonvezetéket vagy más potenciális villámhárítót. A htszekrényt ne szerelje szét, és ne próbálja saját maga megjavítani. Ha vegyszerszagot vagy füstöt észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és lépjen kapcsolatba a Samsung electronics ügyfélszolgálatával. A szellznyílásokat soha ne takarja el a készülék zárt helyre történ telepítésével vagy beépít szerkezetek alkalmazásával. A leolvasztási folyamat gyorsításához - a gyártó által ajánlott lehetségeken kívül - ne használjon mechanikus vagy más eszközöket. Ne helyezzen elektromos készülékeket a htszekrénybe/fagyasztóba, illetve abban ne használjon ilyeneket, kivéve, ha a gyártó kifejezetten ajánlja. A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkez személyek (a gyermekeket is ideértve) kivéve a biztonságukért felels személyek felügyelete alatt, vagy ha tlük utasítást kaptak a készülék használatára.

3 A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel. Ne hagyja, hogy kisgyermekek az ajtajára kapaszkodjanak. Nedves kézzel ne érintse meg a mélyht falát vagy az abban tárolt termékeket. - Amikor az ajtót kinyitja vagy becsukja, azok leeshetnek, és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak. A palackokat szorosan egymás mellé helyezve tárolja, hogy ne essenek ki. - Az ajtó kinyitásakor kieshet valami, és személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet. - Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést okozhat. Ne permetezzen vizet a htszekrény belsejébe vagy a készülék közvetlen közelében. - Benzin, hígító, alkohol, éter, cseppfolyós PB-gáz vagy más hasonló termék tárolása robbanást okozhat. Ne fagyassza újra a már kiolvadt élelmiszert. - ha a víz kifolyik, fennáll a tz vagy az áramütés veszélye. - Személyi sérülés történhet vagy anyagi kár keletkezhet. A csatlakozó dugó tisztításához ne használjon nedves vagy vizes ruhát; távolítson el minden idegen anyagot vagy szennyezdést a csatlakozó dugó villáiról. E htszekrény és más htszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el az ajtót, az ajtó tömítéseit és az ajtóreteszeket, nehogy kisgyermekek vagy állatok maradjanak benne. A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni. Ellenrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és a minsít címkét a htszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy az ön készüléke milyen htközeggel mködik. Amikor a termék tzveszélyes gázt (R600a htközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos hulladékkezelése érdekében. Kérje a helyi hatóságok tanácsát e termék környezetre biztonságos elhelyezésére vonatkozóan. Ártalmatlanítás eltt gyzdjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lév csövek egyike sem sérült. Áramszünet esetén hívja az elektromos mvek helyi kirendeltségét, és kérdezze meg, meddig fog tartani. vigyázat egy-két órás áramszünet nincs hatással a htszekrényben uralkodó hmérsékletre. Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat. Ha az áramkimaradás 24 óránál tovább tart, vegyen ki minden fagyasztott élelmiszert a htszekrénybl. A zárral és kulccsal ellátott ajtók és fedelek esetében a kulcsokat kisgyermekek szám&aaát. Válasszon olyan helyet, ahol a vízellátás könnyen biztosítható. Válasszon olyan helyet, amit nem ér közvetlen napsugárzás. Oiyan helyet válasszon, ahol sík (vagy majdnem sík) a padló. Válasszon olyan helyet, ahol a htszekrény számára elegend tér van az ajtók kinyitásához. A jobb és bal oldalon, valamint hátul és felül hagyjon elegend helyet a leveg keringéséhez. - ha a htszekrény nincs vízszintes helyzetben, elfordulhat, hogy a bels htrendszer nem mködik megfelelen. - A használat közben igényelt teljes terület. lásd alább a rajzokat és a méreteket. Ügyeljen arra, hogy a készüléket karbantartás és szerviz esetén szabadon lehessen mozgatni. A padló sérülésének megakadályozása érdekében ügyeljen rá, hogy az elüls szintezlábak fels pozícióban legyenek (a padl&oaeacute;s leemeli a fels pántról 5. Legyen óvatos, nehogy eltávolítás közben magára ejtse az ajtót. Ezt követen vegye le az ajtót az alsó pántról úgy, hogy óvatosan az ajtót 7. Távolítsa el az ajtó pántját a tartóelembl úgy óvatosan felemeli az alsó pántról 9. Távolítsa el a pánt csavarjait 2 és a földel csavart 3 úgy, hogy elforgatja az óramutató járásával ellentétes irányba, és leemeli a fels pántról 4. Legyen óvatos, nehogy eltávolítás közben magára ejtse az ajtót. Vegye le az ajtót az alsó pántról felemeli az ajtót 6. Távolítsa el az ajtó pántját 7 a tartóelembl óvatosan felemeli az alsó pántról. Most, hogy az ajtók újból a htszekrényen vannak, lehet, hogy ellenrizni szeretné, hogy a htszekrény szintben vane, hogy elvégezhesse a végs beállításokat. Ha a htszekrény nincs szintben, nem biztos, hogy tökéletesen szintbe lehet hozni az ajtókat. Nyissa ki a mélyht és a htszekrény ajtóit, majd távolítsa el az elüls láb burkolatát úgy, hogy az óramutató járásával egyez irányba forgatja a három csavart. Helyezzen be egy lapos fej csavarhúzót a lábon lév résbe, és forgassa el az óramutató járásával egyez vagy ellentétes irányba a mélyht szintezéséhez. Helyezzen be egy lapos fej csavarhúzót a lábon lév résbe, és forgassa el az óramutató járásával egyez vagy ellentétes irányba a htszekrény szintezéséhez.

4 Lásd a következ részt azzal kapcsolatban, hogy mi a legjobb módja az ajtók kisebb mérték beállításának. Ne feledje, hogy a htszekrénynek szintben kell állnia ahhoz, hogy az ajtók tökéletesen síkban legyenek. Ha segítségre van szüksége, olvassa el az elz részt a htszekrény szintezésérl. Mindkét esetben ugyanolyan módon lehet kijavítani a kiegyensúlyozatlanságot. Ezek után képesnek kell lennie kézzel lehajtani az anyát 1. Az ajtók beállítása után hajtsa az anyát 1 az óramutató járásával egyez irányba, amíg el nem éri a csavar alsó végét, majd húzza meg ismét a csavart a csavarkulccsal 3 az anya 1 rögzítéséhez. Ehhez víztisztító berendezést kell vásárolnia. Ahhoz, hogy a jégkészít megfelelen mködhessen, kpa víznyomásra van szükség. Normál körülmények között az 1,7 deciliteres papírpohár 10 másodperc alatt tölthet tele. Ha a htszekrény alacsony (138 kpa alatti) víznyomással rendelkez helyen van telepítve, beszerelhet egy nyomásfokozó szivattyút az alacsony nyomás kiegyenlítésére. ellenrizze, hogy a htszekrényben lév víztartály megfelelen feltöltdött-e. Ehhez nyomja meg a vízadagoló karját, amíg nem folyik ki víz a vízadagoló nyílásából. Távolítsa el a készüléken lév vízvezetéken lév sapkát, és helyezze be az összenyomó anyát a készüléken lév vízvezetékre, miután leszerelte azt a mellékelt vízvezetékrl. Vigyázzon, hogy ne legyen rés a két elem között. Ha meg kell javítania, vagy szét kell szerelnie a vízvezetéket, vágjon le egy 6,5 mm hosszú manyag csövet, hogy biztosan pontosan illeszked és szivárgásmentes csatlakozást kapjon. A csatlakoztatás elvégzéséhez szükség esetén forduljon vízvezetékszerelhöz vagy hivatalos beszerelhöz. Ha szivárog a víz a helytelenül elvégzett üzembe helyezés miatt, forduljon az üzembe helyezhöz. 3. tudni fogja, mikor kell kicserélni a szrt. hogy ne húzza túl. 5. víz kifolyhat vagy a jég feltorlódhat. 4. bármelyik ajtó 2 percnél hosszabb ideig van nyitva, megszólal egy riasztás. az ajtó becsukásakor a hangjelzés leáll. Ha ki kell kapcsolnia a riasztást, nyomja meg egyszerre 3 másodpercig a Világítás és a htszekrény gombot. Ebben az esetben az adagoló lámpája (a kijelz alatt) folyamatosan világít. Ha azt szeretné, hogy csak az adagoló használatakor gyulladjon fel az adagoló lámpája, kapcsolja ki a világítás funkciót. Ha gyorsan le szeretné hteni a htszekrényt, használja a,,gyorshtés" funkciót. Ha a,,gyorshtés" funkciót választja, a htszekrény bels hmérséklete mintegy két és fél órán át csökken. Amikor a szr visszajelz lámpája pirosra vált, ideje kicserélni a szrt. A szr visszajelzje lila színre vált, ha már 5 hónapja használja a szrt. A szr visszajelzje pirosra vált, ha már 6 hónapja használja a szrt. A régi vízszr és az új beszerelése után (ennek módja a 29. Oldalon lév utasításokban található) állítsa vissza a visszajelz lámpát úgy, hogy körülbelül 3 másodpercig nyomva tartja a,,jég ki" gombot. Ebben az esetben nem termeldik jég. Ezzel a funkcióval meg lehet akadályozni, hogy a gyerekek elállítsák a hmérséklet- és szrbeállításokat. Ha a mélyht és a htszekrény hmérséklete túl magas vagy túl alacsony, állítsa be kézzel a hmérsékletet. Ne feledje, hogy az olyan élelmiszerek, mint a jégkrém, -16 c-on olvadnak. Ez a szám azonban változni fog, miközben a mélyht átáll az új hmérsékletre. A htszekrény hmérsékletének beállítása ugyanúgy történik, mint a mélyhté. A mélyht vagy a htszekrény hmérséklete megemelkedhet az ajtók túl gyakori kinyitásakor, vagy ha túl nagy mennyiség meleg vagy forró élelmiszert helyeznek bármelyik oldalába. Ekkor elfordulhat, hogy villogni kezd a digitális kijelz. amint a mélyht és a htszekrény visszatér a normál beállított hmérsékletre, a villogás megsznik. Ha a villogás tovább folytatódik, lehet, hogy,,vissza kell állítani" a htszekrényt. Húzza ki a készüléket, várjon körülbelül 10 percig, majd újból dugja vissza. Válassza ezt, ha ki szeretné kapcsolni a jégkészítt. Helyezze a poharat a vízadagoló nyílása alá, és nyomja meg óvatosan az adagoló kart. a jégkása használata után a jégkockát választja, elször még a maradék kis mennyiség jégkása adagolódik ki. Amennyiben hosszabb nyaralást vagy üzleti utat tervez, és nem fogja használni a jég-, illetve a VIGyÁZAT vízadagolót, zárja el a vízszelepet. Ha hosszú ideje nem használta a jégkészítt, vagy gyakran nyitotta ki a fagyasztó ajtaját, akkor a jég összeragadhat.

5 Ha ez elfordul, ürítse ki a jégtartót vagy konyhai faeszközzel aprítsa szét a jeget. Ha a vödröt kivette, akkor a jégkészítben még maradhat jég. Ne nyomja folyamatosan a teszt-gombot, ha a tálca jéggel vagy vízzel van tele, ahogy az alábbi ábrán látható. A víz kifolyhat vagy a jég feltorlódhat. A Samsung függleges elrendezés htszekrényt úgy tervezték, hogy maximálisan helytakarékos funkciókat nyújtson. Vannak benne egyedi igényeket kiszolgáló rekeszek, amelyek célja, hogy hosszabb ideig frissen tartsa az élelmiszert. Ne feledje, hogy annak elkerülése érdekében, hogy a jég átvegye az élelmiszer szagát, azt a lehet legbiztosabban és leginkább légmentesen le kell zárni. Ez az útmutató több modellváltozatra érvényes, ezért az ön készüléke eltérhet az itt leírtaktól. Ha több helyet szeretne, a jégtartó kosár ( 1 ) helyére tett fre-upp használatával is tárolhatja az élelmiszert. a jégtartó kosár eltávolítása után a kijelzn az ice off kijelzés villog. RSG5P és RSG5U típusok esetén, ha több helyre van szükség, el lehet távolítani a fagyasztó fels fiókját, mert ez nem befolyásolja a hmérsékleti és mechanikai jellemzket. RSG5f és RSG5D típusok esetén, ha több helyre van szükség, el lehet távolítani a fagyasztó fels és alsó fiókját, mert ez nem befolyásolja a hmérsékleti és mechanikai jellemzket. Ne tegye az ujját, a kezét vagy bármilyen más tárgyat az adagoló tölcsérbe vagy a jégkészít edényébe. Fóliába vagy más alkalmas csomagolóanyagba, vagy tegye zárt tartályba Vajtartó Palacktartó(opcionális) bortartóállvány (opcionális) Polcok használható kisebb kiszerelés tejtermékek, például vaj, margarin, joghurt vagy ömlesztett sajtkocka tárolására. italok vagy palackok tárolására használható. Segít megrizni a bor ízét azáltal, hogy optimális helyet biztosít a borospalackok tárolására. Az üveg felületén lév körkörös nyomok keletkezése normális jelenség, és általában letörölhetk nedves ruhával. A gyakran használt élelmiszerek, például italok és uzsonna tárolására szolgál; ezekhez a htszekrény ajtajának kinyitása nélkül lehet hozzáférni. Használható sajt, hús, baromfi, hal vagy bármilyen más rendszeresen fogyasztott élelmiszer tárolására. Úgy tervezték, hogy elférjenek benne nagy, terjedelmes tárgyak, például több liter tej vagy más nagyméret palackok és tartályok. A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne boruljanak fel, és ne essenek ki a htszekrény ajtajának kinyitásakor. A coolselect ZoneTM fiókot úgy tervezték, hogy egy kissé megkönnyítse a zsúfolt életét. Ez a funkció segít hosszabb ideig frissen tartani a húst és a halat. A "chill" (frissentartó) választása esetén a coolselect ZoneTM fiók hmérséklete a htgép más hmérséklet-beállításaira való tekintet nélkül -1 c marad. Ez a funkció hozzájárul ahhoz, hogy a hús vagy hal hosszabb ideig maradjon friss. A,,kiolvasztás" kiválasztásakor a készülék váltakozva meleg és hideg levegt fúj a coolselect ZoneTM fiókba. A fagyott élelmiszer súlyától függen 4, 6, 10 és 12 óra kiolvasztási id között lehet választani. A,,kiolvasztás" végén az élelmiszer félig fagyott állapotban van, ami megkönnyíti annak felvágását a fzéshez. Emellett a,,kiolvasztás" végén coolselect ZoneTM fiók visszatér az eredeti,,chill" állapotba. A táblázat a coolselect ZoneTM fiókban lév élelmiszer teljes súlyát veszi alapul. KIOLVASZTÁSIID SúLy 4 óra 363 g 6 óra 590 g 10 óra 771 g 12 óra 1000 g A coolselect ZoneTM fiók,,gyorshtés" funkcióját akkor lehet használni, ha 1-3 dobozos italt kell körülbelül egy óra alatt gyorsan lehteni. A,,Gyorshtés" végén a coolselect ZoneTM fiók automatikusan visszaáll a korábban beállított hmérsékletre. A mvelet törléséhez nyomja meg ismét a,,gyorshtés" gombot, és a coolselect ZoneTM fiók visszaáll a korábban beállított hmérsékletre. A fiók digitális kijelzje ugyanazt a hmérsékletet mutatja, mint a htszekrény kijelzje. Mivel a,,htés" funkció átveszi a htszekrény hmérsékletét, több általános tároló helye lesz. A kiolvasztási idk eltérk lehetnek a hús vagy a hal méretétl függen. A,,kiolvasztás" mködése közben ki kell venni a fiókból minden olyan élelmiszert, amelyet érintetlenül szeretne hagyni. Polcok(mélyht/ht) Távolítsa el a polcot úgy, hogy kihúzza a jobb oldali ábrán látható lyukasztott pontig. Ezt követen távolítsa el úgy, hogy megfordítja és felemeli. AJTóREKESZ ha el szeretné távolítani az ajtórekeszt, fogja meg két kézzel, és óvatosan emelje fel.

6 Fogja meg a fogantyút az ábrán látható módon Emelje fel kissé az alsó részét Bármilyen tartozék eltávolítása eltt ellenrizze, hogy nincs-e az útban élelmiszer. Amikor csak lehetséges, együtt vegye ki az élelmiszert, nehogy baleset történjen. A készülék energiahatékony mködése érdekében hagyja az eredeti helyükön a polcokat, rekeszeket és tárolókat, ahogy az a (24. A Samsung függleges elrendezés htszekrény karbantartása megnöveli a készülék élettartamát, és segít távol tartani a kellemetlen szagokat és a csírákat. Ügyeljen rá, hogy szárazon tegye vissza ket a helyükre. A rongyra permetezze a vizet ahelyett, hogy közvetlenül a htszekrény felületére permetezné. ez segít biztosítani a nedvesség egyenletes eloszlását a felületen. Az ajtókat, a fogantyúkat és a rekeszek felületét enyhe tisztítószerrel kell megtisztítani, majd puha ronggyal szárazra törölni. A készülék jó megjelenésének fenntartása érdekében a külsejét évente egyszer vagy kétszer át kell polírozni. Ezt követen törölje szárazra egy puha ruhával. Ha a gumi ajtószigetelés szennyezett, az ajtó nem biztos, hogy megfelelen záródik, és a htszekrény nem fog hatékonyan mködni. Ha a htszekrény feszültség alatt van, ne permetezzen rá vizet, mert az áramütést okozhat. Ha ki kell cserélni a led lámpát, forduljon a Samsung szervizközponthoz vagy a hivatalos Samsung forgalmazóhoz. Annak megelzése érdekében, hogy a víz megrongálja a tulajdonát, a SAMSUnG htgépben ne használjon más típusú vízszrt. csak SAMSUnG-GYÁRTMÁnYÚ VÍZSZRT használjon. A SAMSUnG jogilag semmilyen módon nem tehet felelssé a más vízszr használata miatti vízszivárgás által okozott kárért, beleértve (de nem csak erre korlátozódóan) a vagyoni kárt is. A vízszr állapotjelzje figyelmeztet, hogy mikor kell cserélni a vízszrbetétet. Annak érdekében, hogy legyen ideje új szrt beszerezni, a lámpa már akkor felgyullad, mieltt véget érne az aktuális szr kapacitása. ha márciusban cseréli ki a vízszrt, helyezze a,,sep" (szeptember) feliratú matricát a szrre, amely emlékeztet arra, hogy szeptemberben kell kicserélni. Távolítsa el az új szr védsapkáját, és vegye ki a régi szrt. Lassan forgassa el a vízszrt az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy egy vonalba kerüljön a burkolatra nyomtatott jelzéssel, és a szr a helyére rögzüljön. hogy ne húzza túl. Forgassa, amíg a címke egy vonalba nem kerül. eltt ellenrizze, hogy tiszta víz folyik-e. bizonyos pont után az ajtó,,beragad", és nyitva marad. Ha az ajtó az azt nyitva tartó beragadási pont eltt van nyitva, akkor automatikusan becsukódik. A htszekrény közvetlen napsugárzás hatásának van kitéve, vagy túl közel van valamilyen hforráshoz? az ilyen élelmiszereket a htszekrény f rekeszében, nem pedig a coolselect ZoneTM fiókban tárolni. kattogó hang hallatszik a htszekrény belsejébl. bizonyos mérték h normális, mivel a htszekrény elüls sarkaiban páramentesítket helyeztek el a páralecsapódás megelzése érdekében. nincs nyitva a htszekrény ajtaja? Páralecsapódás fordulhat el, ha sokáig nyitva hagyja az ajtót. Várt 12 órát a vízadagoló vezeték bekötése után, mieltt jeget készített volna? Ellenrizze, hogy a,,jégtípus" beállítása,,jégkocka" vagy,,jégkása". Próbálja lejjebb venni a mélyht hmérsékletét. ez normális. A bugyborékolás oka, hogy htfolyadék kering a htszekrényben. nem romlott meg az élelmiszer? Ügyeljen rá, hogy az ers szagú élelmiszer (például hal) légmentesen legyen becsomagolva. Távolítsa el az akadályokat, hogy a leveg szabadon keringhessen. Biztosítson elegend helyet a tárolt élelmiszerek között, hogy a leveg szabadon keringhessen. Nincs megfelelen zárva az ajtó? Nem azért fagyott be a víztartály, mert túl alacsonyra állította a htszekrény hmérsékletét? Ezt a htszekrényt az adattáblán megadott hmérséklet-osztályra megadott környezeti hmérséklettartományban való üzemelésre tervezték. A bels hmérsékletre hatással lehetnek olyan tényezk, mint pl. A htszekrény elhelyezése, a környezeti hmérséklet és az, hogy milyen gyakran nyitják az ajtót. Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. Töltegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelsségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erforrások fenntartható újrafelhasználásának elsegítése érdekében.

7 Powered by TCPDF ( A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerzdés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni. Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz Samsung Electronics Magyar Rt..

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSH7ZNRS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611836

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSH7ZNRS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611836 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSH1DTIS1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611830

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSH1DTIS1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611830 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH A hűtőszekrény Felhasználói útmutató RH56J69* SEH Szabadon álló berendezés DA68-03176H (HU)-00.indd 1 15. 1. 15. 4:41 Tartalom Biztonsági tudnivalók 3 Tartalom Fontos biztonsági előírások 4 A szállításra

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG GS3159AVDV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975683

Az Ön kézikönyve LG GS3159AVDV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975683 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL39WBMS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611860

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL39WBMS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611860 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX A2674GS6. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve WHIRLPOOL ARC5752 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2443164

Az Ön kézikönyve WHIRLPOOL ARC5752 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2443164 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A HŰTŐSZEKRÉNY BIZTONSÁGA Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Az útmutatóban a készülék

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató OLYMPUS FL-36 R. Megtalálja a választ minden kérdésre az OLYMPUS FL-36 R a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Az új szárítógép Javasolt használat Elkészítés beszerelésre, lásd a 8. oldalon Gratulálunk! Egy modern, csúcsminség Bosch háztartási eszköz tulajdonosa lett. A hszivattyúval és automatikus hcserél-tisztító

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény Használati utasítás Asztali hűtőszekrény 150113 7082802-01 T/TP/TP(esf)14../15../17../18..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG Q844 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585079

Az Ön kézikönyve SAMSUNG Q844 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585079 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 TÁRGYMUTATÓ 1. fejezet 1: ÜZEMBE HELYEZÉS...4 1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.3. AJTÓK BEÁLLÍTÁSA (ha lehetséges)...4 1. fejezet 2: FUNKCIÓK...5 2.1.

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, valamint

Részletesebben

Hûtõ-fagyasztó kombináció

Hûtõ-fagyasztó kombináció Hûtõ-fagyasztó kombináció HU Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hûtõ-fagyasztó kombináció háztartási használatra

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EFP6411X. Megtalálja a választ minden kérdésre az AEG-ELECTROLUX EFP6411X a felhasználói

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény 070313 7082813-00 CTP(sl)21../25../29..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3 Használati útmutató TARTALOM Biztonsági előírások... 3 1/ ÜZEMBE HELYEZÉS Elektromos csatlakoztatás... 4 Bekötés előtt... 4 Környezetvédelem... 4 Újrahasznosítás... 4 A készülék leírása... 5 Az ajtó nyitási

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PAVILION DV6-2030SA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PAVILION DV6-2030SA a felhasználói

Részletesebben

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3 Használati útmutató TRTLOM iztonsági előírások... 3 1/ ÜZEME HELYEZÉS Elektromos csatlakoztatás... 4 ekötés előtt... 4 Környezetvédelem... 4 Újrahasznosítás... 4 készülék leírása... 5 z ajtó nyitási irányának

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató ERT1502FOW3 HU Hűtőszekrény Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. ELSŐ HASZNÁLAT... 6 5. NAPI HASZNÁLAT... 6 6.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...7 6.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP DESIGNJET 10000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/897480

Az Ön kézikönyve HP DESIGNJET 10000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/897480 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA KEZELÕSZERVEK

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtővitrin

Használati utasítás. Hűtővitrin Használati utasítás Hűtővitrin 142382hu.indd 1 4.11.2005, 8:54 Köszönjük készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított megtisztelő bizalmát és reméljük, hogy sokáig örömét fogja lelni benne. A hűtővitrin

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK ÜZEMBE HELYEZÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE RENDSZERES KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

Hűtőszekrény. használati útmutató RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7** Szabadon álló berendezés

Hűtőszekrény. használati útmutató RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7** Szabadon álló berendezés Hűtőszekrény használati útmutató RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7** SEH Szabadon álló berendezés DA68-03174H (HU)-05.indd 1 2015. 4. 16. 1:40 Tartalom Biztonsági tudnivalók 3 Biztonsági tudnivalók

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A HŰTŐTÉR ÜZEMELTETÉSE A FAGYASZTÓTÉR

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT63TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585102

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT63TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585102 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( ) Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Azonosító jel: TKI 145 D TGI 120 D Hûtõszekrény kategória Alacsony hõmérsékletû tér nélkül Fagyasztó szekrény ( ) Energiahatékonysági osztály

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKV5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/635604

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKV5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/635604 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKV5601. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EWW12470W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG600100W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL34EGSW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585041

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL34EGSW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585041 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

INTEX R VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV

INTEX R VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV INTEX R VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV KRYSTAL CLEAR TM MODEL 636 KERINGET SZIVATTYÚ 220-240 V~, 50 Hz, 165 W H max 1.0 m H min 0.19 m IPX5 Max. vízhmérséklet 35 C Ne felejtse el kipróbálni a többi Intex termékeket:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF 5105 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3809629

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF 5105 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3809629 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Röviden....................... 1-1 Kezdeti vezetési információk... 1-1 Kulcsok.......................

Részletesebben

WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** Mosógép. Használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.

WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** Mosógép. Használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** SEH WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Mosógép Használati útmutató képzelje el a lehetőségeket Köszönjük,

Részletesebben

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Mielõtt használatba venné a légkondícionálót, kérjük figyelmesen olvassa el azt az útmutatót SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt az útmutatót Az útmutatóban hasznos tanácsokat

Részletesebben

2FC-47 CXS. Fagor hûtõszerkrény FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

2FC-47 CXS. Fagor hûtõszerkrény FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. 2FC-47 CXS Fagor hûtõszerkrény H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet alapján, mint gyártó tanúsítjuk, hogy

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 154 AO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667638

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 154 AO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667638 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235)

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235) ZANUSSI HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ ZD 19/5 BO (CT 235) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HU 200364282 KE/Za/104. (02.) A készülék üzembehelyezése és használatbavétele elõtt kérjük, hogy gondosan olvassa el a kezelési

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK E260DN http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265600

Az Ön kézikönyve LEXMARK E260DN http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265600 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK E260DN. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK E260DN a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-37.130K Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 45 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI JELZÉSEK... 47 2 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 48 3 A BORHŰTŐ RÉSZEI...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

SXS HÙTÃSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SXS HÙTÃSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SXS HÙTÃSZEKRÉNY KÈrj k, a h tıszekrèny haszn latba vètele elıtt olvassa vègig figyelmesen az al bbi tmutatût, Ès t rolja kˆnnyen elèrhetı helyen az esetleges kèsıbbi felhaszn

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 60802046H.fm Page 32 Monday, November 12, 2007 9:44 AM A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A) Hűtőtér (friss élelmiszerek tárolásához) 1. Polcok (részben szabályozható magassággal) 2. Zöldség- és gyümölcsfiók 3. A hűtőszekrény

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu CR-312 Presszókávé-fôzô Használati utasítás

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ Amködésimódokrészletesismertetéseahasználatiutasításmegfelelfejezetésbentalálhatóal. Akészülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa ki az ajtót

Részletesebben