KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X"

Átírás

1 KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X 1

2 FIGYELEM! 1. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. 2. A t zhely nem tartalmaz a környezetre veszélyes anyagokat. 3. A felhasznált csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. 4. A csomagolás elemeit tartsuk távol a gyermekekt l, hogy ne férhessenek hozzá, mivel ezek rájuk veszélyesek lehetnek. 5. Az elhasználódott, leselejtezett t zhelyet tegye használhatatlanná. Vágja le a csatlakozó kábelt és vegye le az ajtót, mivel ezek veszélyesek lehetnek, különösen a gyerekekre. Ezután a készüléket adja át a másodlagos nyersanyagok hasznosítására vagy felvásárlására szakosodott egységeknek. 6. A készülék felszerelése és üzembehelyezése el tt legalább 8 órával kerüljön a konyhahelyiségbe. 7. Üzembehelyezése el tt gy z djünk meg arról, hogy a készülék beállításai megfelelnek-e a helyi gázellátás paramétereinek (a gáz fajtájának és nyomásának). A készülék beállítási paraméterei megtalálhatók az adattáblán. 8. A készülék nem csatlakozik égéstermék elvezet rendszerhez. Fordítsunk megkülönböztetett figyelmet a szell zés követelményeinek teljesítésére. Figyeljünk arra, hogy a szell z rácsok mindig legyenek nyitva, vagy szereljünk fel mesterséges szell z rendszert (konyhai elszívót). 9. A t zhely csatlakoztatását a küls hálózatra csak megfelel jogosítvánnyal rendelkez szakember végezheti az érvényes törvények és el írások szerint. 10. A t zhely bekötését a vezetékes hálózatra vagy gázpalackra és beszabályozását kizárólag kiképzett gázszerel vagy a márkaszervíz technikusa végezheti, amit igazolni kell a garanciajegyen. Az igazolás hiányában a garancia érvényét veszti. 11. A gyártó nem visel felel sséget a készülék helytelen üzembehelyezése vagy használata következtében bekövetkez sérülésekért vagy károkért. 12. A t zhely javítását kizárólag meghatalmazott márkaszervíz szakemberei végezhetik. A helytelenül elvégzett javítás jelent s veszélyforrás lehet. A meghibásodott t zhelyet nem szabad használni, amíg nem javíttattuk meg. 13. Magunk ne végezzünk semmilyen javítást, kivéve az izzócserét a süt ben, mert elveszítjük a garanciális jogokat. 14. A t zhely az áramütés elleni I védelmi osztályba tartozik, és elektromos bekötéséhez hatásos küls véd áramkör szükséges. 15. A t zhelyet ne emeljük a süt ajtajának fogantyújánál fogva. 16. A süt használata közben a fedél mindig legyen felnyitva. 17. A gyártó fenntartja magának a változtatások lehet ségét a felhasználók el zetes értesítése nélkül a termék korszer sítése és min ségének állandó javítása céljából. Ezek a változtatások azonban nem fognak nehézséget okozni a felhasználás során. 2

3 A t zhely eleget tesz a következ irányelvek követelményeinek: 1. 73/23/EEC Kisfeszültség elektromos készülékek 2. 89/336/EEC Elektromágneses kompatibilitás 3. 90/396/EEC Gázkészülékekre vonatkozó alapvet követelmények [GAD]. 3

4 1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1 A T ZHELY RENDELTETÉSE A gáz-elektromos üzem kombinált t zhely kizárólag háztartási használatra, ételek elkészítésére készült. Ne használja más célra! 1.2 M SZAKI ADATOK 1. Táblázat (7345) 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X magasság [mm] 850 A t zhely küls méretei szélesség [mm] 600 mélység [mm] 600 magasság [mm] A süt belméretei szélesség [mm] mélység [mm] A süt rtartalma 57,0 61,0 Névleges tápfeszültség 1N ~ 230V 50Hz A t zhely névleges teljesítménye [W] 2200 kis ég 1 db W Ég k közepes ég 2 db W SABAF II nagy ég 1 db W Gázcsap égésbiztosítóval minden ég höz Elektromos szikragyújtó az ég khöz fels f tés 700 [W] alsó f tés 1500 [W] Elektromos süt grillez f t szál 2000 [W] kerek f t szál 2000 [W] nyársforgató 4,0 [W] süt világítás 25,0 [W] zománcozott tálca 1 db. 1 db. Elektronikus programóra A t zhely tartozékai süt rács 1 db. 1 db. nyárskeret 1 db. rács rátét 1 db. 1 db. edénytartó rács 2 db.. 2 db.. 4

5 1.3 A T ZHELY FELÉPÍTÉSE 4CH-64MSP B; 4CH-64MSP X E 4CH-64MS B: 4CH-64MS X 1. ábra 1 gáz f z felület; 2 elektromos süt ; 3 süt ajtó; 4 edénytároló; 5 fedél; 6 kis ég ; 7 közepes ég ; 8 nagy ég ; 9 edénytartó rács; 10 kapcsolótábla; 11 süt tálca; 12 süt rács A T ZHELY TARTOZÉKAI: Zománcozott tálca a húsok sütésére szolgál. Használhatjuk magasabb szinten elhelyezve a rácson sül húsokról lecsöpög zsír és lé felfogására is. Süt rács, amire a süt ben használt edényeket tehetjük. Közvetlenül a rostra helyezve süthetjük a hús-, baromfi és halételeket. Nyárskeret a nyárs feler sítésére szolgál. Nyársak az ételek forgógrillezésére szolgál. Edénytartó rácsok, amelyekre a f z edényeket állíthatjuk a gáz f z felület használata közben. 5

6 1.3.1 KAPCSOLÓTÁBLA 4CH-64MS B 4CH-64MS X 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 2. ábra 1, 2, 3, 4 - gázég k kapcsológombjai; 5 - üzemmód választó gomb; 6 h mérsékletszabályozó gomb; 7 elektronikus programóra; 8 a süt jelz lámpája; 9 a h szabályozó jelz lámpája; JELZ LÁMPÁK A süt jelz lámpája jelzi a süt m ködését, bekapcsol, ha kiválasztjuk a süt vakamelyik m ködési módját, és elalszik, ha az üzemmód választó gombot 0 helyzetbe állítjuk. A h mérsékletszabályozó jelz lámpája jelzi a h mérsékletszabályozó m ködését. A lámpa bekapcsol, ha a süt h mérsékletét beállítjuk valamilyen értékre. Amikor a süt eléri a beállított h mérsékletet, a f t szálak kikapcsolnak, a piros jelz lámpa pedig elalszik, ha a süt h mérséklete a kivánt értéknél alacsonyabbra süllyed, egyidej leg bekapcsolnak a f t szálak a süt ben és a piros jelz lámpa. 1.4 FONTOS TANÁCSOK Használat közben a t zhely felhevül. Legyünk óvatosak, nehogy megérintsük a süt belsejének forró részeit! Égési sérülés elkerülése érdekében különös figyelmet fordítsunk a gyermekek távoltartására! A bekapcsolt t zhely közelében használt elektromos háztartási berendezések hálózati csatlakozó vezetékeit tartsuk távol a t zhely forró részeit l. Ügyeljünk arra, hogy a vezetékeket ne csípje be a süt forró ajtaja. Használjunk véd keszty t, amikor levesszük az ételeket a gáz f z felületr l vagy kivesszük a süt formákat a süt b l. A gyúlékony anyagú tárgyakat az ég kt l távol tároljuk. 6

7 E Az edénytartó rácsokra ne állítsunk deformált vagy instabil edényeket, mivel felborulhatnak és elönthetik az ég ket. Ne állítsunk üres edényeket bekapcsolt ég re. Miel tt levesszük az edényeket, vegyük takarékra a lángot vagy teljesen oltsuk el. 7

8 ÜZEMBEHELYEZÉS A készüléken a f zés-sütés h fejl déssel és páraképz déssel jár a helyiségben. Gy z djünk meg arról, hogy jól szell zik a helyiség, ahol a t zhelyet használni fogjuk. A természetes szell z nyílásokat nyitva kell tartani, vagy szereljünk fel mesterséges szell z berendezést (elszívót). A fedelet tisztítsuk meg a szennyez désekt l, miel tt lecsukjuk. Miel tt lecsukjuk a fedelet, minden ég t kapcsoljunk ki. A felhevült üvegfedél elpattanhat. A süt ajtaját óvatosan nyissuk ki, tekintettel a kiáramló forró leveg re. Ne terheljük túl a süt nyitott ajtaját. Nem szabad ráülni vagy felállni rá. Ne hagyjuk felügyelet nélkül a készüléket bekapcsolt ég kkel, különösen sütés közben, mivel a felhevült zsír meggyulladhat. A süt ben és az edénytárolóban ne tároljunk gyúlékony és magas h mérsékletre érzékeny tárgyakat, mivel meggyulladhatnak, s t tüzet is okozhatnak a süt begyújtása esetén. A t zhelyet nem szabad önkényesen másfajta gázra átállítani, a készülék gáz- és elektromos rendszerében változtatásokat tenni, illetve egyik helyr l a másikra áthelyezni. A készüléket ne használjuk a helyiségek f tésére Amennyiben gázszagot észlelünk, azonnal zárjuk el a vezetékes hálózat vagy a gázpalack f csapját, alaposan szell ztessük ki a helyiséget, és hívjuk ki az ügyeletet. Ilyenkor nem szabad gyufát gyújtani, dohányozni, elektromos készülékeket (rádió, telefon, világításkapcsoló)be- vagy kikapcsolni, vagy szikrát kelt mechanikus eszközt használni. Abban az esetben, ha a gázpalack tömítetlen szelepéb l kiáramló gáz meggyullad, a palack h tése céljából dobjunk rá nedves takarót, és zárjuk el rajta a szelepet. A meghibásodott palackot tilos használni! 1.5 A T ZHELY HASZNÁLATÁNAK EL KÉSZÍTÉSE 1. Távolítsuk el a süt ajtajáról a címkét, illetve a f z felületr l az ég ket és edénytartó rácsokat rögzít csomagolóanyagot. Mindenhonnan gondosan mossuk le a maradék ragasztóanyagot. 2. Ellen rizzük, hogy a helyükön vannak-e az ég k alkatrészei. 3. A zománcozott és üveg felületeket töröljük át puha, nedves törl kend vel. 4. A süt b l vegyük ki a tartozékokat, vegyük le a fóliát, és mossuk meg meleg mosogatószeres oldattal. 5. Csukjuk be a süt ajtaját, és kapcsoljuk be kb. 30 percre C h mérsékleten. Leh lés után a süt t mossuk ki és töröljük szárazra. 6. Az elektronikus programórán állítsuk be a pontos id t. A programóra kezelésének leírása megtalálható a használati utasítás további részében. 1.6 A T ZHELY BEÁLLÍTÁSA A készüléket a hatályos jogszabályoknak megfelel en csak jól szell z helyiségben szabad üzembehelyezni. 8

9 E 1. A t zhelyet úgy helyezzük el a konyhabútorok között, hogy a t zhely és a szekrények oldalfalai között tartsunk távolságot. A legkisebb távolság legalább 30 mm legyen (3. ábra). 2. A t zhely fölött szabad teret kell biztosítani a f zés közben keletkez pára elvezetésére. Legjobb megoldás, ha konyhai elszívót szerelünk fel, amely elnyeli vagy elvezeti ezeket a párákat. A készülék intenzív használata közben min 650 mm nyissunk ablakot is vagy ha lehetséges, állítsuk er sebb fokozatra az elszívót. 3. A huzat negatív hatással lehet az ég k m ködésére, ezért a t zhelyet ne az ajtó-ablak vonalában helyezzük el. 4. A t zhely fölé nem szabad konyhaszekrényt akasztani. 5. A t zhely szabályozható lábakkal van felszerelve, amelyek segítségével kiegyenlíthetjük a padló egyenetlenségeit, illetve beállíthatjuk a t zhely fels szélének magasságát a konyhabútor min. 30 mm munkalapjához. Ezekhez a lábakhoz hozzáférünk, ha kivesszük az edénytárolót vagy megdöntjük a t zhelyt. 3. ábra max. 850 mm min mm A magasság szabályozása. a) A t zhelyet döntsük meg annyira, hogy alulról hozzáférjünk a lábakhoz. A szabályozást kézzel vagy 8mm-es imbusz kulccsal végezhetjük. A kulcsot helyezzük a láb alján lév hatszöglet nyílásba, és szükség szerint forgassuk vele a lábat (4. ábra). b) Vegyük ki az edénytárolót (5. ábra). Az edénytároló helyén lév nyílásban helyezzünk lapos csavarhúzót a láb tetején lév bevágásba, és ezt forgassuk szükség szerint. 4. ábra 5. ábra Beállítás után kössük be a t zhelyet küls vezetékes gázhálózathoz vagy gázpalackhoz, illetve az elektromos hálózathoz. 2 ÜZEMBEHELYEZÉS 2.1 A T ZHELY BEKÖTÉSE A VEZETÉKES GÁZHÁLÓZATBA A készülék bekötése el tt a vezetékes gázhálózatba gy z djünk meg arról, hogy megfelel a helyi körülményeknek (a gáz fajtájának és nyomásának). Ha nem egyezik, ki kell cserélni a fúvókákat, és be kell szabályozni a t zhely gázszerelvényeit. 9

10 ÜZEMBEHELYEZÉS A t zhelyet a vezetékes hálózatra vagy gázpalackra kell csatlakoztatni CSATLAKOZTATÁS FÖLDGÁZRA A t zhelyet a vezetékes hálózathoz merev cs bekötéssel vagy bizonylattal rendelkez flexibilis cs vezeték felhasználásával lehet csatlakoztatni. A t zhelyhez kiépített gázvezeték végén elzárócsap van. Az elzárócsap azután is legyen könnyen hozzáférhet helyen, miután a t zhelyet beállítottuk a konyhabútorok közé BEKÖTÉS GÁZPALACKRA. Ha a t zhelyet gázpalackkal kívánjuk használni, akkor ne állítsuk a pincébe vagy más olyan helyiségben, amelynek padlója a talajszint alatt van, mivel a palackban lév PB gáz nehezebb a leveg nél, és összegy lik a padlószinten. A készüléket biztonsági igazolással rendelkez gumics alkalmazásával csatlakoztassuk a gázpalackhoz. Minden alkalommal, amikor a t zhelyet csatlakoztatjuk a gázpalackhoz, ellen rizzük a palackon lév szelep tömörségét, a reduktor csatlakozását és m ködését. FIGYELEM! 1. Nem megengedett a gáztömörség ellen rzése nyílt láng (pl. gyufa vagy gyertya) segítségével. Robbanásveszélyes! 2. Az érvényes el írásoknak megfelel en id nként ellen rizzük a gumics állapotát és a csatlakozások tömörségét. 2.2 A T ZHELY BESZABÁLYOZÁSA FIGYELEM! 1. A beszabályozás és a fúvóka cseréje el tt húzzuk ki a vezeték villásdugóját a hálózati csatlakozóaljzatból. 2. A csapok beszabályozása során ne csavarjuk ki teljesen a szabályozócsavarokat A CSAPOK BESZABÁLYOZÁSA A gázcsap beszabályozása az ég takaréklángjának beállítását jelenti. 6. ábra Gázcsap A csapok beszabályozása: a kapcsológombbal nyissuk meg a gázáramlást és gyújtsuk meg a beszabályozandó ég t, a kapcsológombot állítsuk takarékláng helyzetbe, ezután ezt a helyzetet nem változtatva húzzuk le a csapszárról és figyeljük meg az ég lángját; forgassuk az A szabályozócsavart (6. ábra) és figyeljük a lángot; állítsuk be olyan magasra a lángot, hogy még éppen ne aludjon el egy kis huzatban, vagy amikor gyorsan átfordítjuk a csapot nagy lángról takarékra és vissza; 10

11 E a beszabályozást akkor tekinthetjük megfelel nek, ha a láng magja kb. 2 4 mm magas, kúp alakú és zöldeskék szín. ha a vezetékes gázon látható nyomásváltozások lépnek fel (a csap teljesen nyitott helyzetében változik a láng magassága), akkor a takaréklángot a vezetékes hálózat alacsony nyomása mellett állítsuk be, hogy a láng ne aludjon el normális használat közben. a csapok beszabályozása után tegyük vissza a kapcsológombokat és zárjuk el a lángot. Takaréklángon a gázfogyasztás kb. 25%-a a teljes láng melletti fogyasztásnak. 11

12 J FÚVÓKACSERE A t zhely a készülék adattábláján megadott gázhoz és nyomáshoz van beszabályozva. A gáz fajtájának megváltozása esetén, a t zhelyen cseréljük ki a fúvókákat a 2. táblázat szerint. A fúvókák cseréje: zárjuk a gázvezeték vagy a gázpalack elzárócsapját, zárjunk el minden csapot a t zhelyen, vegyük le az edénytartó rácsokat, valamint az ég fedelet és a lángelosztót az ég kr l. csavarjuk ki a fúvókákat és cseréljük ki újakra, tegyük vissza a lángelosztót és az ég fedelet az ég kre, végezzük el a csapok beszabályozását és ellen rizzük a gáztömörséget. 2. táblázat Fúvóka átmér k [mm] Kis ég Közepes ég Nagy ég 2.3 A T ZHELY CSATLAKOZTATÁSA A HÁLÓZATI DUGASZOLÓ- ALJZATHOZ A t zhely elektromos hálózati csatlakozó kábele végén véd érintkez s villásdugó van, amelyet csatlakoztassunk megfelel en bekötött véd érintkez s hálózati dugaszolóaljzathoz (7. ábra). A t zhely csatlakoztatása véd érintkez nélküli hálózati dugaszolóaljzathoz áramütéssel fenyeget a t zhely elektromos kapcsolásának meghibásodása esetén.. FIGYELEM! 1. A hálózati dugaszolóaljzat legyen könnyen hozzáférhet a felhasználó számára. 2. Fordítsunk figyelmet arra, hogy a hálózati csatlakozó kábel ne érintkezzen a t zhely forró részeivel. 7. ábra 12

13 3 GÁZF Z LAP GÁZF Z LAP 3.1 A GÁZF Z LAP HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI A gázf z lap használata során tartsuk magunkat a következ ajánlásokhoz: az ég ket, a szikragyújtókat és a termopárok végz déseit tartsuk tisztán; ne hagyjuk, hogy az étel kifusson és elöntse az ég ket, ne vegyük le a rácsokat, és ne állítsuk az edényeket közvetlenül az ég kre, ne felejtsük el a gáz meggyújtása után hosszabban benyomva tartani a kapcsológombot. 3.2 GÁZÉG K 1 termopár végz dése 2 gyújtógyertya 8. ábra Gázég képe Az egyes ég khöz a gázáramlást a gázcsapok kapcsológombjaival nyitjuk és zárjuk. Az ég bekapcsolása el tt gy z djünk meg, hogy a kapcsológomb, amit el akarunk forgatni ahhoz az ég höz tartozik, amit használni kívánunk. A kapcsológombok az egyes ég khöz a 9. ábrán látható módon vannak hozzárendelve. Az ég k helyes és energiatakarékos használatát a láng nagyságának helyes beállításával és az edények megfelel megválasztásával érjük el. 9. ábra Az ég k és kapcsológombok elrendezése A LÁNG MEGVÁLASZTÁSA A láng nagysága a kapcsológomb beállításától függ (10. ábra). A láng nagyságát csak a és jelek között szabályozzuk. 0 A kapcsológomb állásai: 0 ég eloltva; nagy láng; - kis láng (takarék) 10. ábra A gázcsap kapcsológombjának állásai 13

14 GÁZF Z LAP A láng ne jöjjön ki az edény alja alól, hanem csak felületének 2/3-át foglalja el. Az ilyen használat takarékos gázfogyasztást tesz lehet vé, és a láng nem kormozza az edényeket. Ha a kapcsológombot állásba forgatjuk, nagy lángot kapunk. Ilyen lángot addig használjunk, amíg felforr az étel, a további f zéshez legjobb, ha kis lángon (takarékon) folytatjuk AZ ÉG K MEGGYÚJTÁSA Forgassuk el és nyomjuk be 11. ábra a kiválasztott ég kapcsológombját forgassuk az óramutató járásával ellentétes irányba, majd ütközésig nyomjuk be, és tartsuk benyomva a gáz meggyújtásáig (11. ábra), a gáz meggyulladása után a kapcsológombot tartsuk ütközésig benyomva még kb. 10 másodpercig, hogy az égésbiztosító aktiválódjon, ha a láng elalszik, ismételjük meg a fenti lépéseket, a kapcsológombot kb. 5 másodperccel hosszabb ideig, tartsuk benyomva. engedjük el a kapcsológombot, - a láng nagyságát állítsuk be a kívánt méret re AZ ÉG K ELOLTÁSA Eloltásnál a kapcsológombot forgassuk ellentétes irányba, mint a meggyújtásnál, és hozzuk 0 állásba AZ ÉG K KEZELÉSE PB GÁZPALACKKAL M KÖD T ZHELYEKNÉL Az els ég meggyújtása el tt nyissuk ki a szelepet a gázpalackon, majd az ég t gyújtsuk meg a fenti módon. Az utolsó ég eloltása el tt zárjuk el a gázáramlást: zárjuk el a szelepet a gázpalackon, a láng kialvása után zárjuk el ennek az ég nek a csapját. Amikor nem használjuk a t zhelyet, a szelep a gázpalackon legyen elzárva AZ EDÉNYEK MEGVÁLASZTÁSA Az edények ne legyenek túl magasak, legjobb, ha magasságuk megfelel az átmér jük 2/3-ának. Az edények ne érjenek túl a rácson, és a láng ne jöjjön ki alóluk. Az edények mindig legyenek tiszták és szárazak, mivel ekkor jól vezetik és tartják a h t. F zés közben fedjük be az edényeket, hogy megel zzük a túlzott páraképz dést a konyhahelyiségben. 14

15 GÁZF Z LAP Túl kicsi edény az ég nagyságához képest és hiányzik a fed 12. ábra Jól megválasztott edény 15

16 4 SÜT 4.1 FELÉPÍTÉS SÜT a) 4CH-64MS B; 4CH-64MS X b) 4CH-64MSP B; 4CH-64MSP X c) 13. ábra Süt [1], [2], [3], [4] a süt szintjei; 1 fels f t szál; 2 grillez f t szál; 3 alsó f t szál;4 a kerek f t szál és a ventillátor perforált takarólemeze; 5 Rácstartó sínek; 6 lámpa a süt ben; 7 a h mérsékletszabályozó érzékel je; 8 a nyársforgató végz dése A süt fels részében van felszerelve a fels f t szál 1, a grillez f t szál 2 valamint a süt belsejét megvilágító lámpa 6, az aljában pedig (nemláthatóan) az alsó f t szál 3 (13a. és 13b. ábra). A 4CH-64MSP B és 4CH-64MSP X t zhelyeknél a süt oldalfalára van er sítve a létraalakú megvezetések sora 5. A süt hátsó falán található a forró leveg megfelel keringését biztosító 4 perforált takarólemez, amely mögött található a kerek f t szál és a ventillátor. A süt tálcákat a létra két foka közé kell elhelyezni (13c. ábra), ami stabil helyzetet biztosít, és nem fenyeget kieséssel a tálca betolásánál vagy kihúzásánál. 4.2 A SÜT M KÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A szabályozásra szolgál: 1. 4CH-64MSP B és 4CH-64MSP X t zhelyeknél üzemmód választó gomb, h mérsékletszabályozó gomb, programozható elektronikus programóra. 2. 4CH-64MS B és 4CH-64MS X t zhelyeknél üzemmód választó gomb, h mérsékletszabályozó gomb, A SÜT ÜZEMMÓD VÁLASZTÓ GOMBJA Az üzemmód választó gomb (14. ábra) mindkét irányban forgatható szögtartományban. A gombon grafikus szimbólumokkal vannak jelölve a süt m ködési módjai. 16

17 A süt üzemmódjai: alsó f tés alsó és fels f tés fels f tés SÜT grillez f tés grillez f tés és a nyársforgató grillez f tés és ventillátor 0 süt kikapcsolva kerek f t szál és ventillátor (h keringetés) 4CH-64MS B: 4CH-64MS X 4CH-64MSP B és 4CH-64MSP X Bekapcsolás iránya Kikapcsolás iránya 14. ábra A süt üzemmód választó gombja H MÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓ GOMB 15. ábra H mérsékletszabályozó gomb A h mérsékletszabályozó gomb (15. ábra) lehet vé teszi a süt ben a h mérséklet beállítását és automatikus tartását a kivánt szinten A szabályozó gombon meg vannak jelölve a beállítások 50, 100, 150, 200, és 250, amelyek megfelelnek a beállított h mérsékletnek 0 C-ban A h mérséklet beállításánál a gombot forgassuk az óramutató járásával megegyez irányba a kiválasztott értéknek megfelel helyzetbe. Kikapcsolásnál forgassuk az ellenkez irányba ELEKTRONIKUS PROGRAMÓRA Az elektronikus programóra a süt m ködését vezérli automata és félautomata üzemmódban. A programóra alkalmazása nem zárja ki a süt kézi vezérlésének lehet ségét. A programóra használatát az útmutató további részében ismertetjük A SÜT BELSEJÉNEK VILÁGÍTÁSA A süt belsejét megvilágító lámpa lehet vé teszi, hogy sütés közben figyelemmel kísérhessük az ételek állapotát. A lámpa világít, amikor a süt be van kapcsolva. 4.3 A SÜT BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA A SÜT BEKAPCSOLÁSA 1. az üzemmód választó gombbal válasszuk ki a süt f tésének m ködési módját, 2. a h mérsékletszabályozó gomb segítségével állítsuk be a kívánt 17

18 SÜT h mérsékletet, 3. a programozott programórán beállíthatjuk a sütési id t. A SÜT KIKAPCSOLÁSA Az üzemmód választó gombot és a h mérsékletszabályozó gombot állítsuk nullhelyzetbe MI TÖRTÉNIK A SÜT BEKAPCSOLÁSA UTÁN A H MÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA UTÁN AUTOMATIKUSAN BEKAPCSOLNAK: az elektromos f t szálak (egy vagy több a kiválasztott m ködési módtól függ en), a piros jelz lámpa. Ha a recept azt írja el, hogy az ételt el hevített süt be kell tenni, akkor addig várjunk ezzel, amíg a piros jelz lámpa el ször kialszik. A süt bármelyik m ködési módjának kiválasztása után: felgyullad a narancsszin jelz lámpa, felgyullad a süt világítás, bekapcsol a légfúvó ventillátor vagy a nyárs forgatása (amennyiben ezek közül valamelyik m ködését kiválasztottuk), a programozott programóra kijelzi a t zhely üzembehelyezésekor beállított id t. A h mérséklet beállítása után bekapcsolnak: az elektromos f t szálak (a kiválasztott m ködési módtól függ en), a vörös jelz lámpa. Ha a recept azt írja el, hogy az ételt el hevített süt be kell tenni, akkor addig várjunk ezzel, amíg a vörös jelz lámpa el ször kialszik 4.4 A SÜT M KÖDÉSI MÓDJAINAK LEÍRÁSA F tés az alsó f t szállal A süt aljába beépített alsó f t szál ad le h t. Ez a sütési mód lehet vé teszi a sütemények alsó részének átsütését (pl. gyümölccsel töltött nedves tészták sütésénél). A sütés utolsó percében alkalmazzuk. F tés az alsó és fels f t szállal Hagyományos sütés Mindkét f t szál hevíti a süt belsejét. Az ételeket csak egyetlen szinten, lehet leg a süt középs szintjén helyezzük el. Ez a sütési mód kiválóan alkalmas sütemények, húsok, halak, kenyér és pizza sütésére. F tés a fels f t szállal A fels f t szál ad le h t. Ezt a sütési módot akkor válasszuk, ha a sütemények tetejét jobban meg akarjuk sütni, a rakott ételekhez stb. Grillezés 18

19 SÜT A 4CH-64MS X t zhelynél a funkció kiválasztása után bekapcsol a grillez f t szál, és az ételt hagyományos módon grillezzük. A 4CH-64MSP B és 4CH-64MSP X W t zhelyeknél 4CH-64MS X a funkció kiválasztása után bekapcsol a grillez f t szál és a nyársforgató. Ha nem kívánjuk használni a nyársat, az ételt helyezzük el rácson vagy tálcában valamelyik fels szinten, és grillezzük hagyományos módon. Hagyományos grillezés A hagyományos grillezéshez készítsünk el kis adagokban húst (steak, virsli, süt kolbász), saslikot, halat illetve melegszendvicset és pirítóst. A sütnivaló étel vastagsága ne legyen több, mint 2-3 cm. Az ételeket tehetjük a tálcára vagy a süt rácsra is. Sütés el tt a húst és a halat kenjük be egy kevés olajjal vagy zsírral. A sütés ideje kb perc az étel vastagságának minden centiméterére. A süt kezelése: a süt t el ször a legnagyobb h mérsékletre állítva hevítsük föl, az üzemmód választó gombot állítsuk vagy helyzetbe, válasszuk ki a kivánt h mérsékletet és igény szerint a grillezés idejét, miután eltelt a sütési id fele, fordítsuk át az ételt a másik oldalára. FIGYELEM! 1. Sütés közben ne hagyjuk felügyelet nélkül a t zhelyet. 2. Ha a rácson húst grillezünk, a süt alacsonyabb szintjére toljunk be tálcát a lecsöpög zsír összegyüjtésére. 3. Grillezés alatt a t zhely hozzáférhet részei is felforrósodnak. Ne engedjünk gyermekeket a közelébe. Grillezés nyárson A nyárs segítségével forgatás közben grillezhetünk baromfit, kolbászt, saslikot stb. A süt kezelése: ábra 1 grillez f t szál 2 a nyársforgató 3 villák 4 a nyárs tengelye 5 tálca (zsírfelfogó) 6 a nyárs kerete 7 a nyárs fogója a süt b l vegyük ki azokat a tartozékokat, amelyekre nincs szükség a nyárs használat során, a megfelel szinten helyezzük el a nyárs keretét, 19

20 SÜT a nyárs tengelyére tegyük rá az egyik villát, és szúrjuk föl rá az ételt, ügyelve arra, hogy a tengelyre szimmetrikusan helyezkedjen el; ezután tegyük rá a másik villát, és csavarral biztosítsuk az elmozdulás ellen, az így el készített húsadagot a tengely hegyes végével el re helyezzük a nyársforgatónak végz désébe, ütközésig nyomjuk be, a tengely másik végét pedig tegyük az alátámasztó keretre, csavarjuk ki a fogót és csukjuk be az ajtót, kapcsoljuk be a süt t, állítsuk be a h mérsékletet és igény szerint a sütési id t. GRILLEZÉS FORRÓLEVEG BEFÚVÁSSAL Ez a sütési mód nagy adag húsok sütésére szolgál a rácson (rolád, bélszín, karaj, csirkék, kacsák egészben stb.). Ebben az esetben nem feltétlenül szükséges el zetesen felhevíteni a süt t. A sütési id kb. 20%-kal kevesebb, mint a hagyományos sütés esetében. Az ételeket nagyságuktól függ en a süt harmadik vagy negyedik szintjén helyezzük el. Ennek a sütési módnak az alkalmazása lehet vé teszi az ízérték fokozását; ilyen módon az ételeket ropogósra süthetjük. H KERINGETÉS A h keringetés m ködési elve azon alapul, hogy a ventillátoros befúvás következtében forró leveg kering a süt belsejében. Ennél a sütési módnál a sütés h mérséklete legyen alacsonyabb, mint a hagyományos sütésnél, és ne haladja meg a C-ot. A sütés végefelé a süteményes formát érdemes hátával el re megfordítani. A h keringetéses mód kiválóan alkalmas egyidej leg két egyforma vagy különböz étel (pl. hús és hal) sütésére. Az ételeket a süt ben különböz szintekre helyezzük el, és ügyeljünk arra, hogy olyan ételeket készítsünk együtt, amelyek megközelít leg azonos sütési h mérsékletet igényelnek. Két étel sütésénél az egyetlen étel elkészítéséhez ajánlottnál kissé magasabb sütési h mérsékletet és hosszabb id t válasszunk. Ha húst sütünk vagy párolunk, legjobb, ha 1 kg-nál nagyobb adagot készítünk. Két étel egyidej sütése esetén: vegyük ki mindkét ételt a süt b l, és ellen rizzük, hogy kell képpen átsültek-e. Ha valamelyik étel nincs még készen, tegyük vissza, és süssük tovább. KIOLVASZTÁS A h keringetésnek köszönhet en a süt kiválóan alkalmas mélyfagyasztott ételek kiolvasztására. Általában azt lehet javasolni, hogy a tálcát a fagyasztott termékkel toljuk be a második vagy harmadik szintre. A kiolvasztási folyamat h mérsékletének megválasztása függ az étel fajtájától. Cukrásztermékeket, gyümölcs- és húskocsonyákat a h keringetést beindítva de h mérséklet beállítása nélkül olvasztjuk ki. 20

21 SÜT Ha húst vagy baromfit olvasztunk ki, csomagoljuk alufóliába, hogy megel zzük a forró leveg közvetlen hatását, ezután helyezzük a süt be, a középs -alsó részen, kapcsoljuk be a süt t, és állítsunk be kb C h mérsékletet. A fogyasztható fagyasztott termékeket pl. zöldségeket azonnal, kiolvasztás nélkül süthetjük 4.5 ÁLTALÁNOS TANÁCSOK A SÜTÉSHEZ A vörös jelz lámpa kialvása jelzi, hogy a süt elérte a kivánt h mérsékletet. Sütemények sütéséhez használhatunk hagyományos bádogformákat és úgyszintén teflonbevonatú, kerámia, üveg és alufóliából készült formákat is. Az els használat el tt az új bádogformát süssük ki er sen felhevített süt ben. A formákat magasságuk 2/3-ig töltsük meg tésztával, elegend en sok helyet hagyva arra, hogy megn nek. A süt formát helyezzük a süt ben középre. Pontosan tartsuk be a süt el melegítésére vonatkozó tanácsokat, mivel a különböz tésztákra eltér el írások vonatkoznak. A tésztákat általában kb C közötti h mérsékleten sütjük. Sütés közben ne nyissuk ki az ajtót, mert ennek következtében összeeshet a tészta. A sütéshez használt h mérséklet megválasztásánál a következ szabályokat vegyük figyelembe: vékonyra kinyújtott tészta nagy teljesítmény, rövid sütési id, vastag réteg tészta vagy szétfolyó tészta kisebb teljesítmény, hosszabb sütési id. Sütés közben a tésztát egyenletesen kell melegíteni. Ezt a feltételt a vagy sütési mód kiválasztásával teljesíthetjük. Azt, hogy a sütés elkészült-e már, úgy ellen rizhetjük, hogy pár perccel a süt kikapcsolása el tt fapálcikát dugunk bele; ha a tészta nem ragad a pálcikához a sütés elkészült. Miután megsült, a süteményt hagyjuk a süt ben még kb. 5 percig. Hús sütéséhez használhatunk kerámia, üveg, zománcozott acél és öntöttvas edényeket a magas h mérséklet hatásának ellenálló fogókkal. A sütést a állásban végezzük. A sütés h mérséklete függ a hús fajtájától és méretét l. Általában a húst C közötti h mérsékleten süssük. Az alábbi táblázatokban tájékoztató jelleggel megadtuk különböz ételekre a sütés h mérsékletét és idejét. A gyakorlatban lehetnek eltérések, amiket a felhasználó saját tapasztalatai alapján korrigálhat. Legjobb, ha néhány próbát végzünk különböz ételekkel, majd ezután feljegyezzük az optimális id t és h mérsékletet. Hagyományos módon készített sütemények 3. táblázat Sütemény fajtája Sütési id H mérséklet Óra:perc [ 0 C] Kuglóf vajastésztából 1:15 1: Kuglóf kelt tésztából 0:50 1: Piskóta 0:30 0:

22 SÜT Linzertészta 0:10 0: Fonott kalács 0:30 0: Tiroli almásrétes 0:40 0: Gyümölcs lepény 0:25 0: Lepény linzermorzsával 0:20 0: Húsételek 4. táblázat Étel H mérséklet [ 0 C] Sütési id [min] Hús - rövididej sütés Hús - hosszúidej sütés minden cm hús vastagságára Csirke Liba, kacsa, pulyka Nagyságtól függ en 3 Vadhús óráig Hal - sütés 2 kg-ig párolás 2 kg-ig Sütemények h keringetés alkalmazásával 5. táblázat Sütemény fajtája H mérséklet [ 0 C] Id [óra:perc] Habcsók 100 1:00 1:10 Kuglóf vajastésztából 160 1:05 1:10 Kuglóf kelt tésztából 160 1:00 1:10 Kelt tészta 175 0:40 0:45 Lepény linzermorzsával 175 0:20 0:30 Gyümölcs lepény 175 0:40 0:55 Piskóta 180 0:30 0:40 Húsok sütése és párolása h keringetés használatával 6. táblázat Hús fajtája H mérséklet [ 0 C] Id [óra:perc] Csirke 180 0:50 1:00 Vadhús 160 2:00 2:20 Borjúhús 160 1:40 2:20 Sertéshús 175 1:50 2:00 Marhahús 160 2:00 2:30 22

23 SÜT Grillezés rácson ; 7 táblázat Étel fajtája Sütési id [perc] els oldal második oldal Sertésborda és -szelet Egybesült sertéshús Kolbász Saslik Marha steak Egybesült marhahús Borjúkaraj Borjú steak Bárányborda Fél csirke (bels oldal) (küls oldal) Baromfi mellfilé Pisztráng Pirítós Melegszendvics

24 ELEKTRONIKUS PROGRAMÓRA 5 ELEKTRONIKUS PROGRAMÓRA Az elektronikus programóra a süt m ködését vezérl korszer berendezés. A programóra 1 perces pontossággal mutatja a pontos id t. Minden program végrehajtása után hangjelzést ad, és automatikusan kikapcsolja a süt t. A programórának a következ funkciói vannak: a pontos id beállítása, a sütés id tartamának programozása, a sütés befejezése id pontjának programozása, a sütés id tartamának és a befejezés id pontjának programozása 24 órás ciklusban, a percjelz beállítása, A süt t használhatjuk a programórás vezérlés nélkül is - megnyomva a nyomógombot. Ha az automatikus süt program befejez dött, de az étel további sütést igényel, akkor a süt t újra beprogramozhatjuk vagy megnyomhatjuk a kézi irányítás gombot, és magunk ellen rizhetjük a további sütést. A programórát használhatjuk percjelz ként is. A percjelz az aktuális süt programtól függetlenül m ködik. 5.1 ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK A süt programozása úgy történik, hogy megnyomjuk a kiválasztott funkció (pl. ) gombját, és a + beállítógomb segítségével beállítjuk a kivánt id t. A - beállítógombbal korrigálhatjuk a sütési id t. A + vagy - beállítógombot rövid ideig megnyomva egy perccel változtatjuk az id t, ha viszont hosszabb ideig tartjuk benyomva, akkor bekapcsol a gyors id állítás. Programozás: nyomjuk meg és engedjük el a kiválasztott funkció gombját, a nyomógomb elengedése után 5 másodpercen belül az + és esetleg - gombokkal állítsuk be a kivánt id ; ha ezen az 5 másodpercen belül nem kezdjük meg az id programozását elt nik a kiválasztott funkció, a programozás befejezése után kb. 5 másodperccel a programórán megjelenik a pontos id, és megkezd dik a program végrehajtása. A programóra kijelz jén a következ grafikus szimbólumok jelenhetnek meg: AUTO Automata m ködés szimbóluma Ha folyamatosan világít, azt jelzi, hogy tart a süt program. Villogás jelzi, hogy a program végrehajtása befejez dött (a programóra vár a következ program beállítására vagy átkapcsolásra kézi üzemmódba). - Program blokkolás szimbóluma A süt t biztosíthatjuk a beállítás megváltoztatása vagy véletlen bekapcsolása ellen (gyerekzár). 24

25 ELEKTRONIKUS PROGRAMÓRA - Süt m ködésének szimbóluma Folyamatos világítása jelzi a süt m ködését (amennyiben be van kapcsolva). - Percjelz szimbóluma Folyamatos világítása jelzi, hogy a percjelz be van állítva. Blokkolás Süt m ködése Óra Perc Automata m ködés Percjelz 20. ábra 1 - percjelz nyomógombja; 2 sütési id nyomógombja; 3 sütés befejezési id pontjának nyomógombja; 4 kézi üzemmód nyomógombja; 5 - id beállítás - nyomógombja; 6 - id beállítás + nyomógombja. 1. Miután a t zhelyet csatlakoztatjuk az elektromos hálózatra, a programóra kijelz jén a következ villogó jelzések jelennek meg: 0.00 illetve AUTO. 2. A t zhely elektromos csatlakoztatása után els ként állítsuk be a pontos id t. 3. A pontos id t akkor is be kell állítanunk, ha a hálózaton 5 másodpercnél hosszabb feszültségkimaradás volt. 4. A programóra pontossága függ az elektromos hálózattól, ezért id nként más órával összehasonlítva korrigálni kell. 5.2 A PONTOS ID BEÁLLÍTÁSA egyidej leg nyomjuk meg a és gombokat, a + (és esetleg - ) nyomógombbal állítsuk be a kívánt id t, pl , a pontos id beállítása után engedjünk fel minden nyomógombot. A nyomógombok elengedése után kb. 5 másodperccel az id, rögzítésre kerül. A kijelz a beállított id t, azaz at mutatja. A pontos id beállítása után a t zhely kézi üzemmódban van. 5.3 A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA Minden program befejezése után a süt automatikusan kikapcsol, és bekapcsolódik a hangjelzés. Bizonyos id után a hangjelzés magától kikapcsol. A felhasználó korábban kikapcsolhatja a hangjelzést megnyomva a programóra bármelyik gombját. 5.4 PERCJELZ A percjelz a beállított id eltelte után hangjelzést ad. Rövididej f zési tevékenységeknél (pl. tojás- vagy tésztaf zésnél stb.) használhatjuk. 25

26 ELEKTRONIKUS PROGRAMÓRA A percjelz a süt programtól függetlenül m ködik. Bekapcsolt vagy kikapcsolt süt vel is m ködik. A percjelz nem kapcsolja ki a süt t. A percjelz beállítása: megnyomjuk a gombot, a + és esetleg - nyomógombbal állítsuk be a kívánt id t (pl. 3 perc). Kb. 5 másodperccel kés bb a kijelz n, megjelenik a pontos id, és a szimbólum világít. A kivánt id (pl. 3 perc) eltelte után bekapcsolódik a hangjelzés. A jelzést kikapcsolhatjuk, ha megnyomjuk bármelyik gombot. A percjelz beállításának törlése: megnyomjuk a gombot, megnyomjuk a - gombot és benyomva tartjuk, amíg a kijelz n 0.00 jelenik meg, FIGYELEM! A percjelz beállítása után bármikor ellen rizhetjük, hogy mennyi id van még hátra. Ebb l a célból nyomjuk meg a gombot. 5.5 A SÜTÉS ID TARTAMÁNAK PROGRAMOZÁSA Beprogramozás után a süt azonnal bekapcsol. a kapcsológombbal válasszuk ki a süt f tési módját pl. állítsuk be a sütés h mérsékletét, nyomjuk meg a gombot, a + és esetleg - nyomógombokkal állítsuk be a kivánt sütési id t pl. 35 perc A beállított id eltelte után: automatikusan kikapcsol a süt, bekapcsol a hangjelzés, a programóra kijelz jén villog az AUTO szimbólum és kialszik a szimbólum. Ha tovább kell használnunk a süt t (pl. a tésztát tovább kell sütni), akkor vagy újra programozhatjuk az id t vagy a kézi üzemmód gombot megnyomva, átvehetjük a süt további m ködését ellen rzését, A sütés befejezése után a süt üzemmód választó gombját és a h mérsékletszabályozó gombot állítsuk nullhelyzetbe. 5.6 A SÜTÉS BEFEJEZÉSI ID PONTJÁNAK PROGRAMOZÁSA Ezt a funkciót leggyakrabban a sütés id tartamának programozása funkcióval együtt használjuk. és a kapcsológombbal válasszuk ki a süt f tési módját pl. állítsuk be a sütés h mérsékletét, programozzuk a sütés id tartamát úgy, mint az el z pontban, STOP nyomjuk meg a gombot, és 26

27 ELEKTRONIKUS PROGRAMÓRA a + és esetleg - nyomógombokkal állítsuk be a sütés befejezésének id pontját. Példa: Marhahús sütése: most óra van a sütés id tartama 2 óra sütési h mérséklet C az étel készüljön el órára A húst tegyük tepsibe, adjunk hozzá kb. 10 ev kanál vizet és fedjük le. Ezután a tepsit tegyük a süt be, helyezzük a rácsra a kiválasztott szinten és csukjuk be a süt ajtaját. Az üzemmód választó gombot forgassuk a állásba, a h mérsékletszabályozó gombot pedig állítsunk C-ra. Nyomjuk meg a gombot, a + és esetleg a - gombokkal állítsuk be a sütés id tartamát azaz 2 órát. Nyomjuk meg a be órát. STOP gombot, a + és esetleg a - gombokkal állítsunk 1. m ködése be lett programozva, és automatikusan végrehajtásra kerül. 2. A süt önm köd en bekapcsol órakor, és 2 órán keresztül m ködni fog. A készülék órakor önm köd en kikapcsol, amit a hangjelzés bekapcsolása jelez. Egyidej leg villog az AUTO és kialszik a szimbólum. 3. Ha az étel nem sült meg eléggé, a süt t újra programozhatjuk vagy a kézi üzemeltetés gombját megnyomva a továbbiakban magunk felügyelhetjük a sütést. A sütés befejezése után a süt üzemmód választó gombját és a h mérsékletszabályozó gombot állítsuk nullhelyzetbe. FIGYELEM! STOP 1. Ha sütés közben megnyomjuk a kikapcsolás beprogramozott id pontja. STOP gombot, a kijelz n megjelenik a 2. Ha megnyomjuk a gombot, a kijelz n megjelenik a sütés beprogramozott id tartama. Ha a süt m ködés már elkezd dött, akkor a sütés befejezéséig hátralév id jelenik meg. 3. Ha a süt program végrehajtása közben használjuk a percjelz t, ne felejtsük el, hogy a percjelz kikapcsolása után a programóra nem kapcsolja ki a süt t. 4. Az üzemmód választó gomb 0 helyzetbe forgatása kikapcsolja a süt t, azonban nem kapcsolja ki a percjelz t. 5.7 A BEÁLLÍTÁS MEGVÁLTOZTATÁSA A beállítás megváltoztatását a programozás megkezdése után 5 másodpercen belül tehetjük meg vagy a program törlése után. A sütés id tartamának vagy a befejezés id pontjának megváltoztatása: STOP nyomjuk meg a vagy értelemszer en a gombot, a + és - gombokkal állítsuk be az id új értékét. 27

28 ELEKTRONIKUS PROGRAMÓRA 5.8 A BEÁLLÍTÁS TÖRLÉSE A sütés id tartamának törlése: nyomjuk meg a gombot, nyomjuk meg a - gombot, és tartsuk benyomva, amíg a kijelz n 0.00 jelenik meg. A sütés id tartamának vagy a befejezés id pontjának törlése: STOP nyomjuk meg a vagy gombot, nyomjuk meg a - gombot, és tartsuk benyomva, amíg a kijelz n 0.00 jelenik meg. A program törlése után a süt m ködését újra programozhatjuk. 5.9 KÉZI IRÁNYÍTÁS FIGYELEM! A gomb megnyomása következtében a süt m ködése kézi üzemmódba tér át. Ez azt jelenti, hogy a süt ben a f t szálak határozatlan ideig bekapcsolva maradnak; ahhoz, hogy kikapcsoljanak, az üzemmód választó gombot forgassuk 0 helyzetbe. 1. Ha a süt program végrehajtása közben át akarunk térni kézi irányításra, töröljük a programot és nyomjuk meg a gombot. 2. A gomb megnyomására kikapcsol a programóra funkciója. A süt m ködése ekkor kizárólag az üzemmód választó gomb és a h mérsékletszabályozó gomb segítségével irányítható. 3. Kézi irányítás közben használhatjuk a percjelz t PROGRAM BLOKKOLÁS FUNKCIÓ Ez a funkció gyerekzárként használható. Ez azt jelenti, hogy a funkció beállítása után a gyermek akármelyik programot kiválaszthatja a programórán, de a program nem aktiválódik. A program blokkolását biztosító funkció kiválasztása el tt a programórának kézi irányítás üzemmódban kell lennie. A süt blokkolása: egyidej leg nyomjuk meg a és gombokat, és tartsuk mindkett t benyomva kb. 8 másodpercig, amíg a kijelz n megjelenik az OF felirat, nyomjuk meg a + gombot, a kijelz n megjelenik az ON felirat és világít a blokkolás szimbóluma, kb. 5 másodperc után a blokkolás szimbóluma mellett megjelenik a pontos id ; a süt blokkolva van. A blokkolás feloldása: a programórának kézi irányítás üzemmódban kell lennie, egyidej leg nyomjuk meg a és gombokat, és tartsuk mindkett t benyomva kb. 8 másodpercig, amíg a kijelz n megjelenik az ON felirat, nyomjuk meg a + gombot, 28

29 ELEKTRONIKUS PROGRAMÓRA a kijelz n megjelenik az OF felirat és kialszik a blokkolás szimbóluma, kb. 5 másodperc után a kijelz n újra megjelenik a pontos id ; a süt blokkolása fel van oldva A MEGVILÁGÍTÁS INTENZITÁSÁNAK VÁLTOZÁSA Este és reggel 5.59 óra között a programóra önm köd en csökkenti a kijelz megvilágításának intenzitását. Ezekben az órákban a kijelz csak akkor világít intenzíven, ha: a percjelz méri az id t, egy süt program végrehajtása van folyamatban, megnyomtuk valamelyik gombot. 29

30 6 TISZTÍTÁS 6.1 ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK FIGYELEM! TISZTÍTÁS ÉS KONZERVÁLÁS Miel tt hozzáfogunk a t zhely tisztításához, a csatlakozó vezeték villásdugóját húzzuk ki a hálózati csatlakozó aljzatból. A megfelel m szaki állapot és az esztétikus kinézet meg rzése érdekében a t zhelyet tisztítsuk rendszeresen. A tisztításhoz ne használjunk a felületet összekarcoló durvaszemcsés súrolószert, fémszivacsot, porokat, agresszív vegyianyagokat és éles tárgyakat. A rozsdamentes lemezb l készült részeket, a kapcsológombokat és a kapcsolótáblát tisztítsuk súrolószert nem tartalmazó karcolásmentes folyékony tisztítószerekkel. A zománcozott részeket tisztítsuk finom mosogatószeres meleg vízben nedvesített puha kend vel vagy szivaccsal, kerülve feleslegesen sok víz használatát. Az er s szennyez dést speciális t zhelytisztító szerekkel távolítsuk el. Az ég k és a szikragyújtók mindig legyenek tiszták és szárazak, ez biztosítja megfelel m ködésüket. A beszennyez dött rácsokat vegyük le a gázf z lapról, áztassuk be mosogatószeres meleg vízbe, ezután mossuk le és szárítsuk meg. A f z lap felszínét az ég k körül tartsuk mindig tisztán, mivel a szennyez dések rontják a gázkeverék égési körülményeit. A f z lap tisztítása során vigyázzunk, hogy ne jusson be víz a lap alá. A süteményes tálcákat és formákat valamint a hússüt tálcákat használat után áztassuk mosogatószeres meleg vízben, gondosan mossuk le és törölgessük el. Fordítsunk figyelmet rá, hogy a süt tömítése mindig legyen tiszta. 6.2 A FEDÉL TISZTÍTÁSA Ha hozzáfogunk a t zhely tisztításához, leszerelhetjük a fedelet. Ebb l a célból teljesen nyissuk ki a fedelet, mindkét kézzel fogjuk meg kétoldalt, emeljük fel és húzzuk ki a t zhelyemen lév nyílásokból (21. ábra). Ezután a fedelet mossuk le, szárítsuk meg, és tegyük félre. 21. ábra A fedél kiemelése 30

31 TISZTÍTÁS ÉS KONZERVÁLÁS 6.3 AZ ÉG K TISZTÍTÁSA UWAGA! Az ég ket, a szikragyújtókat és a termopárok végz déseit minden alkalommal tisztítsuk meg, amikor étel ömlik ki rájuk, valamint id nként távolítsuk el róluk a lerakódásokat és szennyez déseket ábra Az ég alkatrészei 1 ég fedél; 2 lángelosztó; 3 ég test; 4 - fúvóka; 2 4 Az ég k tisztításához vegyük le az ég fedeleket és a lángelosztókat (22. ábra), majd ezeket áztassuk be mosogatószeres meleg vízbe, és az ég minden részét külön-külön mossuk meg. 3 Az ég k alkatrészeit szivaccsal vagy kefével mossuk, a lángnyílások kitisztításához pedig használhatunk vékony acéldrótot. Mosás után ellen rizzük, hogy a lángnyílások átjárhatók-e. Az ég k tiszta alkatrészeit gondosan szárítsuk meg, mivel nedvesen lehet, hogy nem gyújtják meg a gázt vagy nem megfelel égését okozzák. Szárítás után az ég k alkatrészeit fordított sorrendben tegyük vissza, ügyelve, hogy ne sértsük meg a szikragyújtókat és a termopárok végz déseit. 6.4 A SÜT TISZTÍTÁSA FIGYELEM! 1. Miel tt hozzákezdünk a tisztításhoz, várjuk meg amíg kih l a süt. A forró f t szálak égési sérüléseket okozhatnak. 2. Tilos nagynyomású párát fejleszt berendezésekkel tisztítani a süt t. 3. Legjobb, ha a süt alját minden használat után kitisztítjuk, hogy az ételmaradékok és a kifröccsent zsír ne égjenek ismételten bele. A süt tisztításának megkönnyítése érdekében kivehetjük a ajtaját, a 4CH-64MSP B és 4CH-64MSP X t zhelyeknél pedig mindkét oldalfalról leszerelhetjük a létraalakú megvezetéseket A SÜT AJTAJÁNAK LESZERELÉSE FIGYELEM! 1. A forgópánt kengyele jelent s er vel meg van feszítve, ezért az ajtó kiemelése közben óvatosan járjunk el, hogy ne vágjuk meg az ujjunkat. 2. A süt fels falának mosása közben ügyeljünk az ott lév elektromos f t szálakra, h mérséklet érzékel re, illet leg a süt t megvilágító lámpára; ne mozdítuk el az érzékel t. 3. A süt aljára ne öntsünk vizet, mivel az esetleges tömítetlenségeken keresztül kifolyhat, és elöntheti az alsó f t szálat Az ajtót teljesen nyissuk ki, 23. ábra A süt ajtajának kivétele 31

32 TISZTÍTÁS ÉS KONZERVÁLÁS Mindkét forgópántot rögzítsük olymódon, hogy az 1 bilincset rátesszük a forgópánt 3 kengyelének 2 reteszére (23. ábra), Az ajtót fogjuk meg két kézzel, forgassuk el a zárás irányában kb szöggel, és húzzuk ki a forgópántok fészkéb l. Abban az esetben, ha a süt lámpájának burkolata beszennyez dött, csavarjuk ki, mossuk le és töröljük szárazra A RÁCSTARTÓ SÍN ÉS A HÁTSÓ PERFORÁLT TAKARÓLEMEZ KISZERELÉSE A rácstartó sín kiszerelése: csavarjuk ki az 1 recés anyát (24. ábra), fogjuk meg a 3 baloldali sín keretét, húzzuk le a 2 csavarszárról, majd az egész keretet húzzuk el re, és emeljük le a 4 hátsó felfüggesztésr l ábra 3 Rys. 24 A hátsó perforált takarólemez kiszerelése: csavarjuk ki a nyilakkal jelölt négy csavart (1) (25. ábra), vegyük le a 2 takarólemezt a süt 3 hátsó faláról. 25. ábra 32

33 TISZTÍTÁS ÉS KONZERVÁLÁS A SÜT BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA A süt belseje kerámia zománc réteggel van bevonva. Miután mindkét oldalon kivettük a síntartó kereteket, a süt egész belsejét lemoshatjuk. A zománcozott felületet tisztítsuk konyhai tisztítószerekkel. A nehezen eltávolítható odaégett foltok tisztításához használhatunk speciálisan süt k tisztítására szolgáló szereket. Ezek azonban maró koncentrátumok, amelyeket minimális mennyiségben és nagyon óvatosan használjunk, betartva a gyártójuk utasításait. A süt belsejének lemosása után el ször er sítsük vissza a 2 hátsó perforált takarólemezt, az 1 csavarokkal feler sítve a 25. ábrán látható módon. Ezután sorban szereljük vissza mindkét oldalon a 3 tartó keretet. Ebb l a célból a 3 síntartó keretet tegyük rá a 4 felfüggesztésekre, majd az els részt szorítsuk hozzá a süt oldalfalához, és csavarozzuk oda az 1 recés anyával (24. ábra). Ugyanezt végezzük el a másik oldali síntartó keret felszerelésénél. FIGYELEM! A síntartó keretek felszerelésénél ügyeljünk, hogy a süt megfelel oldalára kerüljenek. A tálca vagy rács betolását korlátozó rúd a síntartó hátsó felfüggesztésénél kell, hogy legyen. 33

34 7 HIBAELHÁRÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁS FIGYELEM! 1. Miel tt hozzákezdünk a hiba elhárításához, a villásdugót húzzuk ki a hálózati csatlakozó aljzatból 2. Ha a csatlakozó kábel megsérült, cseréltessük ki a készülék gyártójánál vagy javítóm helyben vagy képzett szakemberrel a veszély elkerülése érdekében. A garanciális id szakban az alábbiakon kívül minden javítást meghatalmazott márkaszervízzel kell végeztetni. Ha a készülék használata közben zavarok lépnek fel, ellen rizzük az alábbiakban megadott útmutatások alapján, hogy önállóan el tudjuk-e hárítani a hibát Nem m ködik a süt világítás Ha a süt használatban volt és forró, várjuk meg, amíg kih l. Kilazult izzó csavarjuk ki a lámpa 1 üvegbúráját a 2 foglalatból és csavarjuk be a 3 izzót (26. ábra). Kiégett izzó csavarjuk ki a lámpa 1 üvegbúráját és cseréljük ki az izzót újra a következ paraméterekkel: typ: E14; 230V; 25W; C 26. ábra A süt ben nagy füst keletkezik A grillezésnél keletkez füst normális jelenség. A füstöt csökkethetjük alacsonyabb h mérséklettel vagy a zsír és víz mennyiségének csökkentésével a süt edényben. Szennyezett nyárs- A nyárs, amelyen zsír maradt az el z használat után, egy bizonyos ideig füstöt keltve kiég. Ügyeljünk arra, hogy minden használat után a nyársat alaposan mosogassuk el. Az ég ben nem gyullad meg a gáz Szennyezett a fúvóka vagy az ég lángnyílásai. Zárjuk el a csapot, tisztítsuk ki mindegyik alkatrészét, a fúvókát vékony rézdróttal tegyük átjárhatóvá. Nem szabad acéldrótot használni, sem a nyílást felfúrni. A gyújtó nem gyújtja meg a gázt (nincs szikra) Szakadás az elektromos áramkörben. Ellen rizzük, hogy a t zhely csatlakoztatva van-e a hálózat aljzathoz. Ellen rizzük a biztosítékokat a lakásban ha kiégtek, cseréljük ki Az ég és a gyújtó közé piszok került vagy az ég k és gyújtók nedvesek. Alaposan mossuk le és szárítsuk ki az ég ket és a gyújtókat. Az elektronikus programórán 0.00 villognak. Feszültségesés vagy pillanatnyi feszültségkimaradás a hálózaton. Húzzuk ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból, várjunk egy 34

35 TISZTÍTÁS ÉS KONZERVÁLÁS keveset, újra csatlakoztassuk a hálózatra és állítsuk be a pontos id t. 35

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót..

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT 1 Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

BEVEZETÉS VIGYÁZAT! 3. Soha ne emeljük meg a tűzhelyt a sütőajtó fogantyújánál fogva!

BEVEZETÉS VIGYÁZAT! 3. Soha ne emeljük meg a tűzhelyt a sütőajtó fogantyújánál fogva! BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az egyik minőségi termékünket választotta, amely képest a legjobb szolgáltatást nyújtani Önnek. Mielőtt üzembe helyezné és használni kezdené készülékét, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elektromos sütővel ellátott kerámialapos 507CE2.313EHDQ(W) A tűzhelyet csak a kezelési útmutató elolvasása után kapcsolják be.

Kezelési útmutató. Elektromos sütővel ellátott kerámialapos 507CE2.313EHDQ(W) A tűzhelyet csak a kezelési útmutató elolvasása után kapcsolják be. 507CE2.313EHDQ(W) Kezelési útmutató Elektromos sütővel ellátott kerámialapos A tűzhelyet csak a kezelési útmutató elolvasása után kapcsolják be. IO-CFS-0021 (03.2015./1) TISZTELT VÁSÁRLÓ, az Amica tűzhely

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell. Használati útmutató és jótállási jegy

Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell. Használati útmutató és jótállási jegy Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell Használati útmutató és jótállási jegy Az Európai Unióban forgalomba hozza: STEBA GmbH & Co KG Pointstr.2. D-96129 Strullendorf Magyarországon forgalomba hozza:

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ HU RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ www.gorenje.com Köszönjük a készülék megvásárlásával irántunk tanúsított bizalmát! E részletes használati utasítás célja, hogy megkönnyítse

Részletesebben

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Tartalomjegyzék Általános leírás...3 Használat...6 Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat?... 6 Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál)... 6 Hogyan

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás HR745536H Főzőhely á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások...3 A károsodások okai...6 Süt sérülése...6 Alsó fiók sérülése...6 Elhelyezés, gáz- és

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtővitrin

Használati utasítás. Hűtővitrin Használati utasítás Hűtővitrin 142382hu.indd 1 4.11.2005, 8:54 Köszönjük készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított megtisztelő bizalmát és reméljük, hogy sokáig örömét fogja lelni benne. A hűtővitrin

Részletesebben

CH-54 M FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

CH-54 M FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. CH-54 M H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 8 4. AZ ELSŐ

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások 21 Környezetvédelem 22 Energiamegtakarítás 22 2 / A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A szárítógép általános bemutatása 23 3 / A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE

Részletesebben

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S Gáz/elektromos, többfunkciós tűzhely Használati Útmutató - 1 - Fontos A készülék hatékonyságának és biztonságának biztosítása

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató Üveg tolótetős fagyasztó láda Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el,

Részletesebben

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Általános működtetési szabályok Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a garanciára vonatkozó hivatkozásokat. A kávégépet csak földelt konnektorba

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

VAKUUMCSOMAGOLÓ FÓLIA V1020

VAKUUMCSOMAGOLÓ FÓLIA V1020 VAKUUMCSOMAGOLÓ FÓLIA V1020 Használati utasítások 2 Figyelmesen olvassa át a mellékelt használati utasítást, és tartsa be a készülék használata közben. Az elolvasott utasításokat gondosan őrizze meg. A

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Elektromos gőz sterilizáló

Elektromos gőz sterilizáló Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 6 Előkészítés sterilizáláshoz.... 7 Használat.... 7 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 8 Műszaki specifikáció....

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ HU gyorsabban Termékeink esztétikai Mielıtt jellemzıket megismeri a fejlesztése megváltoztassuk. mosógépet, a mőködését. érdekében, figyelmesen fenntartjuk olvassa

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos sütő Elektromos sütő Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket.

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Instrukcje użytkowania

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT ÉS GÁZ FŐZŐLAP Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 1 Figyelem: Ez az ikon a készüléken azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek nem likvidálhatók a háztartási

Részletesebben

Asztali mixer Használati útmutató

Asztali mixer Használati útmutató Asztali mixer Használati útmutató HU SBL 3271SS SBL 3272RD A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EOB8851AA...... HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

WAC 2200. Klímaszervizelő készülék. Az eredeti használati utasítás fordítása. 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035)

WAC 2200. Klímaszervizelő készülék. Az eredeti használati utasítás fordítása. 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035) WAC 2200 Klímaszervizelő készülék 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035) Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1 Bevezetés... 1 Üzemeltetés... 1 Utasítás... 1 A HASZNÁLATI UTASÍTÁS MEGŐRZÉSE... 1

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók.

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók. A készülék működése További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók. A ruhaneműt válogassa szét a kezelési útmutató szerint Ne szárítsa

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL Tartalom Tartalom...2 Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások...5

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a MORA termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP TARTALOM OLDAL KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK 2 ÜZEMBE HELYEZÉS 2 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 3 TEXTÍLIÁK 4 ENERGIA-TAKARÉKOSSÁG 4 IRÁNYÍTÓPANEL 5 PROGRAMOK 6 A GÉP MŰKÖDÉSE 7

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos sütő Elektromos sütő Tisztelt Vásárló! Adattábla Gratulálunk a vásárlásához! Győződjön meg a saját szemeivel termékeink megbízhatóságáról.

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul.

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul. E D F GB I NL P DK SF S GR RU PL H CN NO EZ A TERMÉK HÁZTARTÁSI HASZNÁLTRA KÉSZÜLT. A SZABÁLYTALAN BESZERELÉSBŐL ILLETVE NEM RENDELTETÉSSZERŰ VAGY HELYTELEN HASZNÁLATBÓL EREDŐ ESETLEGES SZEMÉLYI VAGY ANYAGI

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben