KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ

2 HU gyorsabban Termékeink esztétikai Mielıtt jellemzıket megismeri a fejlesztése megváltoztassuk. mosógépet, a mőködését. érdekében, figyelmesen fenntartjuk olvassa a jogot, el ezt hogy az a fejlıdéshez üzembehelyezési és használati technikai, mőködési utasítást. vagy Így állandó kapcsolódó használná 2

3 1 / A MOSÓGÉP szállítási biztonsági BEMUTATÁSA rögzítıelemeinek eltávolítása Oldal HU Hidegvíz Elektromos mosógép bevezetés elhelyezése... Mosási program módosítása A szennyvíz mosógép mosószerek elhelyezése bekötés feltöltése elvezetése betöltése, ruhanemővel... adagolása Automatikus Az Esetlegesen A mosógép programkijelzık karbantartása biztonsági tisztítása villogásának rendszerek géphiba,... értelmezése üzemzavar szivattyúszőrı bekövetkezı Feltétlenül felelıséget A gép textíliák tartsa illetve kizárólag be garanciát a mosására, házi azokért használatra utasításokat. öblítésére az anyagi készült, Nem centrifugálására. és vállalunk mosógépben testi károkért, vízbevezetést amelyek az utasítások betartásával keletkeznek. Fagyveszély gépet korlátozottak, biztonságért gyermekeket gyakorlattal Ezt a készüléket ill. felelıs valamint is), ismeretekkel. akiknek személy azok nem a sem, használhatják felügyelete Ez testi-, alól akik érzékelési-, kivétel, nem alatt olyan rendelkeznek történik, ha a személyek ill. készülék ill. értelmi ha ehhez ezen használata (ide képességei személy értve minél ami A a alacsonyabbra, használt vágja esetén és gépeket vegye le tömlıben húzza a egy le áramvezetéket rögtön a lavórba ki tömlıt. maradhat, a vezetve. Az ajtózárat és a helyezze gép tömlıt, tegye közelében. szivattyúzza kell használhatatlanná. a tenni. Zárja Húzza ki a tömlıt vizet, el ki a használhatatlanná a mosható elızetesen utasításokat átadta. a készülék használatára kiképezte, az arra következı elkerüljük hétköznapi használjon. Ha A gép mosás a csak ruhanemők, használatához elıtt a használati folttisztítót, illetve kifejlesztett utasításnak a oldószert gép megrongálódását. vagy megfelelıen mosó- más egyéb és karbantartószert Csak használható, gyúlékony a mosógép így sportruházatnál vízbevezetı vízkivezetı vízkivezetı Csak akkor végezzen elımosást, ha az feltétlenül szükséges: például megfelelı robbanásveszélyes Kerülje mosógépbe. szintén az anyagot oldószerek használ, vagy ne tegye a kezelt szerek ruhanemőt használatát rögtön vagy programot. nagyon piszkos munkaruhánál stb... vagy átlagosan szennyezett ruhanemők tökéletes mosásához ruha A ENERGIAMEGTAKARÍTÁS mennyiségének mosószert egy szennyezett alacsony a víz keménységének, megfelelıen ruhanemőhöz mosási adagolja, a szennyezettség használjon program. kövesse egy mértékének rövid a mosószer mosási és a kevéssé vonatkozó Ha alapján, olyan tőz helyiségben, hívjon keletkezik, közelében szakembert. GÉPHIBA, amely és és általában rosszul nem ÜZEMZAVAR", szellızik tudja az elektromos eloltani (tőz- és robbanásveszélyes). az készülékek "ESETLEGESEN fejezetben közelében leírtak a elegendı hımérséklető városi E csomagolásán útmutatót. Kevésbé mosás) betenni (súlyos Ha égési a figyeljen vagy mosóprogram sérüléseket kivenni) a az alatt okozhat). hımérsékletre, aktuális ki kell nyitnia mosóprogramnak mert a mosógépet az nagyon megfelelıen (például magas ruhanemőt újrahasznosításukban, készülék is (fıleg Az lehet A csomagolóanyagai újrahasznosíthatók. Az e célt található KÖRNYEZETVÉDELEM spré formájú csatlakoztatni Új Gyermekek üzembehelyezéskor a gépet, ne játszanak a használt a géppel vízellátórendszerre nem és a háziállatokat új fel is tömlıvel újra. távolítsa kell készülékeket figyelmét konténerekbe készüléket ön arra, és azért nem hogy is ezáltal számos szabad látták az helyezésükkel, járuljon Európai a ezzel többi a hulladék logóval, a országaiban környezetvédelemhez. vegyen anyagot hogy részt felhívják keverni. tartalmaz. a használt ön Ily a is az szolgáló való hozzá a újrahasznosítható BEKÖVETKEZİ gép közelébıl. tudhatja módon, elektromos 2002/96/CE között begyőjtési fog a meg. lezajlani. pontját európai elektronikus gyártója A polgármesteri direktívának használt által berendezések készülékek megszervezett megfelelıen, hivatalától lakhelyéhez hulladékaira vagy a újrahasznosítás legjobb viszonteladójától legközelebb körülmények az Unió vonatkozó belsı esı tömlı használható A A Emelıkar A Irányítópanel mosógépfedél a görgıkre nyitófogantyúja helyezéshez (a(modell mosás alatt szerint) lezárt) Rögzítıpánt Elektromos vezeték (nem csatlakoztatott) Vízkivezetı tömlı Vízbevezetı tömlı TARTALOMJEGYZÉK Oldal BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA D 1 D 2 címő Programozás... 6 Programok részletei... 7 közé 3

4 HU 2 / A MOSÓGÉP BEÁLLÍTÁSA mőveleteket! A leírás Az szerint használatbavétel kell távolítani elıtt minden feltétlenül olyan végezze alkatrészt, el az mely alábbi Görgıkre mosógéptartály rögzítését biztosítja a szállítás során. Ha Ezek a biztonsági rögzítıelemeket mőveletek" szükségesek áthelyezheti. az Ön gépe görgıkkel van felszerelve, akkor könnyedén mosógépének MOSÓGÉP tökéletes SZÁLLÍTÁSI mőködéséhez, BIZTONSÁGI és a hatályos biztonsági RÖGZÍTİELEMEINEK szabványok betartásához. ELTÁVOLÍTÁSA súlyos Ha az károkat alábbi mőveleteket okozhat mőködésbe nem végzi helyezett a teljesség mosógépen. igényével, azzal elsı támasztóék gép Vegye alatt! (D3-es le ki le A a a, a mely négy ábra) gépet a csavart pántot motor a talapzatról, rögzítésére egy két csavar szolgál, gyızıdjön segítségével! nem meg maradt arról, (D4-es kiékelve hogy ábra) a ne jobbról A görgıkre egészen balra helyezéshez, (D9-es ábra). forgassa a gép alján emelıkart eltávolító 10 (gyızıdjön utóbbihoz e távolítva)! vagy Majd 13 helyezze van mm-es meg rögzítve, arról, vissza kulcs hogy az segítségével a elıbbivel a csavarokat két mőanyag együtt (típustól eredeti levételével keresztmerevítı, megfelelıképpen függıen) helyükre! (D5-es mely lett- ez ábra) Csatlakoztassa Mőködés közben nem lehet a gép a görgıkre helyezve elöl": behúzható felejtse el az emelıkart az eredeti állapotába visszahelyezni.. való található tömlıcsatlakozóval Ha a tömlıt (D10-ös ábra): min. egyik végét a gép hátulján csatlakozóba fenti Figyelem: a másik végét egy olyan vízcsaphoz, mely menetes 20 x 27 Dugaszolja esetre felkészülve feltétlen (a tartozékok a két lyukat elemek segítségéve a csavarhúzó alkatrészeket géphez - Ön van csapot ellátva. használ, akkor a csap nyílásának átmérıje bevezetı rögzítı E es célból: ábra). Emelje Húzza Vegye fel ki a mosógép támasztóéket fedelét! csomagban! a található) forgódob tartály (D6-es egészébıl ábra) A 6 mm. található (D7- A Maximális Min. víz cserénél, bevezetés: víznyomás átmérıjő meglétére! víznyomás figyeljen mérték a mérték: 1 cseréje : MPa 0,1 szorításra MPa vagy vagy 10 és bar a 1 bar két végén önszabályozó - forgódob Vegye Szabadítsa ki tetejének a támasztóéket fel a két forgódob ajtószárnyát egy negyedfordulatos ajtószárnyait, egyidejőleg benyomja. nyomva mozdulattal! úgy, hogy végleges Csatlakoztassa Ha vízbevezetı tömlı tartozó tartalmazó Figyelem: hogy a tömlıt, (D11- os ábra): rögzítı lyukakat alkatrészeket Azt Vegye Tanács: a tanácsoljuk, tömítık ki a segítségével. ırizzen csomagban győrőket meg (amely minden található) és a biztonsági géphez feltétlen (D8-as ábra). dugaszolja el a megfelelı tömlı található csatlakozó tömlıt átmeneti akassza be vagy fürdıkád peremébe szennyvíz az a ne csatlakoztatás Ön megoldásként erısítse berendezése visszaszívódásának hermetikusan szivárgásmentes csatlakoztassa nincs a lefolyócsıhöz. elkerülése csövének legyen. szifonnal minden érdekében felszerelve, szifonhoz. esetben a ügyeljen 90 és rá, vízkivezetı mosogató szellızı szellızı csavaró hiszen köteles azokat visszahelyezni, a késıbbiekben tartozékot, lefelé szállítására alávetve A Tájékoztatás: gyárból a kerülne mosógép, sor. szállítás elıtt, aprólékos ellenırzésnek ismét a gép kiömlését elkerülje 65 cm magasan kell elhelyezkednie a gép talapzatához képest. vízkivezetı vízkivezetı tömlı kivezetı rögzítı van csıfogató tartályban, ill. a így elıfordulhat, rekeszekben. hogy egy kevés víz marad a megkötésnek képest A szennyvizet Tartsa 65 a eredményezheti. 90 a megfelelıen cm betartásával, elvezetheti magasságban a a hogy megsérülését, helyiség helyezkedjen az talaján tömlıt hiszen el (D12-es a keresztül bekötésnél, az a a gép ábra). víz is, talapzatához annak hogy a tartozó vízkivezetı tartalmazó kivezetı rögzítı csı rögzítı elvezetı tömlı való mosószertartó D 3 12 b2 10 m 2 a A 1 D 10 3/4 D tömítı 2 1 D 4 D 5 13 D 6 A MOSÓGÉP ELHELYEZÉSE HIDEGVÍZ BEVEZETÉS A SZENNYVÍZ ELVEZETÉSE D 7 D 8 D 9 11 D 12 1a 4

5 3 / A ÉS A MOSÓGÉP ELİKÉSZÍTÉSE elıírásokat! gép Mielıtt mőszaki Saját csatlakoztatja biztonsága érdekében feltétlen tartsa be az alábbi RUHANEMŐ adatai megegyeznek-e a gépet, feltétlen lakás gyızıdjön rendelkezésre meg arról, hálózati hogy ELEKTROMOS BEKÖTÉS felelısséget. szabályozásnak földelésre A jellemzıivel Az mosógép elektromos és (lásd a helytelen mosógép a megfelelıen csatlakoztatást mőszaki fürdıszobában földelésébıl adatokat kell az a elvégezni, gép adott hátulján károkért elhelyezésére. országban különös nem tekintettel típustáblán.). érvényes vállalunk a álló található Ne Soha használjon A Egyéb készüléket Tanács: ne iktassa legyen, tanácsok hosszabbítót, ki úgy a de földelést! kell az a gyerekektıl elektromos elhelyezni, adaptert és legyen hogy csatlakoztatásra elosztót! távol a tartva! vonatkozóan könnyen történı eredı irányelv) Ha CEE/93/68 valamiben Az és Ön CEE/89/336 irányelvvel nem gépe biztos megfelel (elektromágneses a módosított bekötést a illetıen, CEE/73/23 forduljon kompatibilitás). európai (alacsony szakemberhez! irányelveknek: feszültség a csatlakozódugó hozzáférhetı következı HU gép sorrendben végezze a mőveleteket: A A gép felnyitása függıen, benyomásával! mosógép Ellenırizze, Nyissa elején emelje fedele ki hogy a meg forgódobot felnyílik. nyomógombot! a a mosógépfedél az ajtószárnyon a fogantyúját "O" állásban vagy van nyomja nyomógomb A típustól meg a MOSÓGÉP FELTÖLTÉSE RUHANEMŐVEL következı programkapcsoló hatás Az szétválogatott tele ruhadarabokat A optimális a elérése gépet, található érdekében, mosási és vegyesen és kisimított azokat betöltése teljesítmény és helyezze ruhanemőt gép egyenletesen nehézkes eléréséhez be a mozgásának forgódobba! gépbe, oszlassa helyezze az optimális elkerülése A el! ruhákkal be A az kis centrifugálási végett. elızetesen és ne nagy tömje található ruhanemő látható! A Gyızıdjön forgódob Ellenırizze, meg arról, lezárása hogy hogy a a három dob megfelelıképpen kapocs és a záródik-e! jól mosógépét,azt helyet, Ha Másrészt Tanács: hogy egy a másik nagyon tanácsoljuk, szabadon gép nem vagy ajánljuk hogy áramolhasson! berendezési mindig a következıket: hagyjon tárgy köztük Gépét helyezi nedves ill. rosszul szellıztetett helyiségben tárolja. Olyan helyre annyi tehet, nyomócsatlakozó tegye A MOSÓGÉP a gépet, ahol vízbecsapódásnak ELHELYEZÉSE felszínre Ha érdekében, mindezek helyezze hogy mégis semmi a gépet. elkerülhetetlenek, akadályozza van az kitéve. tegyen alulról Szınyegpadlós (D14-es ábra) meg mindent annak fımosás tartórekeszébe mosóport és folyékony mosószert egyaránt mellé Vízszintbe részek szellızését biztosítja. légáramlást, mely a késleltetett de ne használjon folyékony mosószert elımosáshoz és idıelválasztó, MOSÓSZEREK BETÖLTÉSE, ADAGOLÁSA teljesen A Az fehérítıszer nyissa indításhoz fel! koncentrátumot rekeszek (a modellnek melegvízzel feltétlen megfelelıen). feltöltéséhez hígítsa hígítsa fel! fel! a mosógép fedelét levegı vízszintes: 1 Gyızıdjön cm eltérés a lehet, meg hajlásszög lábak állítás Néhány gépet állítható, a róla gép vízmérték mélységhez max. lehet. segítségével, egyenetlenségeinek képest A gép 1,5 szélességéhez cm. hogy a kompenzálására talaj képest valóban két lábbal szereltek fel elöl. kb. Kövesse A a Ne töltse túl MAX jelzésen felül! öblítı Figyelem: A adagolása többnyire mosószertartó megfelelı jövı A belsı gépet magasságba a a stabil görgıkre görgıkkel) jellegzetességei vízszintbe (ill. billentse beállításhoz állításához szerint enyhén járjon csavarja hátra, el a amennyiben következıképp: ill. ki a lába(ka)t nem szerelték a helyezze fel a feltétlen felhasználásra szennyezettségi mosószer fokától, mennyisége és a szennyes függ a víz mennyiségétıl! keménységétıl, habképzıdésért mindig a mosószer csomagolásán adagolási útmutatót! teljesítményt, figyelembe A maximálisan mosószer az adagolásnál feltöltött utasítása forgódobra a gépbe az adagolásra vonatkozik. vonatkozóan ruha Tehát súlyát! vegye kerülı 2 helyezze vissza a gépet a lábaira (D13-es és ellenırizze ábra) a gép stabilitását. Ezeknek Az elıírások betartásával felelıs. A elkerülheti túlzott habzás a túladagolást, csökkentheti mely a a mosási túlzott ruhanemő található termékek Mosószerek ajánlott (ne a károsíthatják textíliáknak tegye és növelheti gyapjúhoz ezeket a a gyártó fémet!). az mosásához közvetlenül idıtartamot, és kényes speciális a ezáltal dobba, textíliákhoz a mosószerek vízfogyasztást mert az ilyen használata is. helyezendı Állítható padló szolgáló Mosás : Soha ne lépje túl az ajánlott mosási hımérsékletet behúzható Vasalás: Hideg, higított fehérítıszer használata megengedett : padló langyos közepes eltávolíthatja szokásosan esetlegesen Teendık Mielıtt üres tartállyal az a a használt gépben az mosást gyártás maradtak. 90 -os mosószerbıl megkezdené, mosást során pamut keletkezett megelızıen elımosás fél azt adagot ajánljuk, szennyezıdéseket, nélküli töltsön futasson mosási be! végig ciklust. Ezáltal melyek egy A típusú megfelelı elsı történı Száraz tisztításhoz... benzin elsı történı A TEXTIL-KRESZBEN ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK Megjegyzendı:...perklóretilén az áthúzott szimbólum...minden a tiltást oldószer jelzi Pamut Az energiatáblán 60 C kg - írásos nélkül megjegyzésekhez - maximális centrifugálás. a tesztek a névleges cl ADATOK EGY STANDARD ÉS forró ÖSSZEHASONLÍTÓ könnyő használható Az teljesítményen, elejétıl PRÓBA elımosás számítva a a 95/12/CEE CEI detergens európai PROGRAMHOZ mosószer irányelv (mosópor) teljes alapján felhasználását készültek, a biztosítva. mosási ciklus opció használható használható található Fehérítıszer A mosószer) fımosás rekesz rekesz rekesze vagy folyékony D 13 D 14 mosószertartó mosószertartó Öblítı tartó cl tartó MOSÓPOR : FOLYÉKONY MOSÓSZER 5 :

6 HU 4 / A KÉSZÜLÉK PROGRAMOZÁSA 1. Programválasztó 2. Start 3. hımérséklet állítás 4. - Centrifuga állítás 5. Opciók: Elımosás 10. Hibajelzı 11. Programciklus jelzı Csipogás beállítása Ajtó zárva Gyerekzár bekapcsolva Gyerekzár Intenzív mosás Plusz öblítés Vasaláskönnyítı 6. Beállítások kiválasztása, késleltetett indítás beállítása 7. Belépés a MENÜBE 8. Fıkapcsoló (Ki- Be) 9. Ruhatöltet visszajelzés A menü átállítás a angol nyelvre: 6-os gomb 6x megnyomása, 7-es gomb tekerése után újra a 6-os gomb megnyom

7 4 / A KÉSZÜLÉK PROGRAMOZÁSA HU A készülék megfelelı teljesítményének fenntartása (a szivattyú szőrıjének karbantartása): A leeresztı szivattyú szőrőjét rendszeresen tisztítani kell (a tisztítás ismertetését lásd a SZIVATTYÚSZŐRİ TISZTÍTÁSA fejezetben.) A szivattyúszőrı rendszeres tisztításának elmulasztása csökkenti a készülék teljesítményét. NÉHÁNY PROGRAM A mosás típusának legmegfelelıbb program kiválasztásához használja a ruhák címkéjén látható jelzéseket. Programtáblázat Textiltípus PAMUT/ FEHÉR - 90 SZÍNES/ MŐSZÁLAS - 60 Hımérsék- Max. töltet Ciklus hossza let ( C) (kg) 2 óra 3 perc - 2 óra 5,0 20 perc 1 óra 19 perc - 1 óra 2,5 40 perc KÉNYES , perc GYAPJÚ , perc Speciális programok Elımosás Tele tartály Csepegtetés GYORS ,5 30 perc Kiegészítı programok Csak ÖBLÍTÉS - 17 perc Csak CENTRIFUGÁLÁS - 8 perc Ezen funkciók önmagukban és kombináltan is használhatók, azonban nem logikus kombinációk nem hajthatók végre. * A megadott ciklusidık átlagos értékek opciók nélkül, ezért a tömeg, hımérséklet stb. függvényében változhatnak. - Ha elımosást is beprogramoz, adjon a program hosszához percet. PROGRAMOK RÉSZLETEI A készülék fı programjai: Pamut/Fehér Strapabíró fehér és színes PAMUT mosásához. Színes ruhákat maximum 60 C hımérsékleten mosson. Megjegyzés: A program elsı néhány percében a készülék automatikusan meghatározza a ruhatöltet súlyát, majd kiszámítja a tökéletes mosáshoz szükséges vízmennyiséget és a program hosszát. Színes/Mőszálas KÉNYES SZÍNES, STRAPABÍRÓ MŐSZÁLAS vagy KEVERTSZÁLAS anyagok mosásához. Kényes HÁLÓS, KÉNYES vagy GYŐRİDİ TEXTILEK mosásához. Megjegyzés: ezen anyagokhoz a gyenge mechanikus mozgással és centrifugálással járó programokat a készülék speciálisan alkalmazza. Gyors 30 Ez a program lehetıvé teszi kis mennyiségő (2,5 kg) enyhén szennyezett FE- HÉR, PAMUT, SZÍNES vagy STRAPABÍRÓ MŐSZÁLAS anyagok felfrissítését. A ciklusidı körülbelül 30 perc. Ebben a programban a mosási hımérséklet automatikusan 40 C. Ennél a programnál körülbelül fél adag mosószert adagoljon. Csak öblítés Öblítés program az alábbi esetekre: - centrifugálás és leeresztés után, - csak leeresztés ( Csepegtetés ) után, - ha a dob leállításkor vízzel telve maradt. Csak centrifugálás Centrifugálás és leeresztés. Gyapjú GYAPJÚ tartalmú és MOSÓGÉPBEN MOSHATÓ GYAPJÚ* anyagok mosásához. Megjegyzés: ezen anyagokhoz a gyenge mechanikus mozgással és centrifugálással járó programokat a készülék speciálisan alkalmazza. 7

8 HU 4 / A KÉSZÜLÉK PROGRAMOZÁSA A BEÁLLÍTÁSOK RÉSZLETEI Elımosás Erısen szennyezett (sáros, véres stb.) anyagok mosásához. A 30 C-ra melegítést megelızi egy hideg vizes öblítés. Az öblítési fázisban a hideg víz leáztatja a szennyezıdéseket a víz melegítése elıtt. A mosószert a tároló tartályában kell elhelyezni. Tele tartály Ezzel a funkcióval kiveheti a ruhákat a mosógépbıl a centrifugálás elıtt, vagy meghosszabbíthatja a mosás vízben tartási fázisát a győrıdés megelızése érdekében. Megjegyzés: ha a készüléket vízzel telve állítja le, az Öblítés/Szárítás ciklus jelzılámpája villog. Ezt követıen: - Amennyiben folytatni kívánja a centrifugálást és leeresztést, nyomja meg ismét a tele tartály gombot. A gomb jelzılámpája kialszik. Nyomja meg a Start/Szünet gombot 4 A program automatikusan befejezıdik. - Amennyiben csak leereszteni kívánja a vizet, szintén a tele tartály gombot nyomja meg. A jelzılámpa kialszik. Nyomja meg a Csepegtetés gombot, majd a Start/Szünet gom- bot 4 A program automatikusan befejezıdik. AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI RENDSZEREK A fedél biztonságos nyitása A mosógép fedele a mosás megkezdésekor reteszelıdik. A ciklus befejezésekor, vagy ha a mosógép vízzel teli dobbal áll le, a fedél reteszelése kiold. Ha késleltetett indítást programozott be, a fedél nem reteszelıdik a ciklus megkezdéséig a várakozási idı alatt. 4 Ha a ciklus közben kívánja kinyitni a fedelet, nyomja meg a gombot, és várjon 1-2 percet, amíg a biztonsági rendszer oldja a reteszelést. Attól függıen, hogy a ciklus során mikor kívánja kinyitni a fedelet, elképzelhetı, hogy a várakozási idı hosszabb, mert a készülék a lehőlési idıt is beszámítja. Annak érdekében nehogy megégesse magát, a fedél biztonsági rendszere nem engedélyezi a ciklus közbeni nyitást, amíg a hımérséklet a mosógépben le nem csökken a beállított érték alá. Vízfelhasználás biztonsága A vízszint folyamatos ellenırzése a mőködés során megakadályozza a túlfolyást Centrifuga biztonsági rendszer A mosógép rendelkezik egy olyan biztonsági rendszerrel, amely megakadályozza a centrifuga mőködését, ha a ruhatöltet eloszlása nem megfelelı. Ilyen esetben elképzelhetı, hogy a ruhák nem lesznek megfelelıen kicentrifugálva. Igazítsa meg a ruhákat a mosógépben, majd programozzon be ismét centrifugálást. Csepegtetés A ruhák csepegtetéshez nyomja meg ezt a gombot. A Csepegtetés program használatakor a program végén a mosógép egy 100 fordulatos, kímélı centrifugálást hajt végre. MOSÁSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA Programozás közben A Start/Szünet gomb 4 megnyomása elıtt bármit módosíthat. Habzásgátló rendszer: A mosógép érzékeli, ha túlságosan sok hab jön létre a centrifugálás közben. Ilyen esetben a centrifugálás megszakad, és a mosógép leereszti a vizet. Ezt követıen a ciklus újraindul a centrifugálási sebesség módosításával és esetleges további mosószer adagolásával. A ciklus elindítása után: Módosíthatja a textiltípust (például PAMUT -ról MŐSZÁLAS -ra stb.). Ilyen esetben ellenırizze, hogy a korábban kiválasztott beállítások érvényben maradtak-e. A módosított beállítást jóvá kell hagynia a Start/Szünet gombbal 4 Ezt követıen elképzelhetı, hogy a készülék valamennyi vizet leereszt. A ciklus közben A típustól függıen az alábbi módosítások lehetségesek a Start/Szünet gomb 4 megnyomása nélkül. - Módosíthatja a hımérsékletet azonos textiltípus esetén. Megjegyzés: ha a mosási ciklusban már elért hımérséklet magasabb, mint az új beállítás, a víz melegítése átmenetileg kikapcsol, és a ciklus folytatódik. - A mosási fázis közben kiválaszthatja a Csepegtetés vagy a Tele tartály funkciót. - Kikapcsolhatja azokat a funkciókat, melyek végrehajtása még nem fejezıdött be a mosási ciklus során. A ciklus végén Amikor a Stop jelzılámpa világít, új ciklust programozhat be a sza- bályzó 1 0 helyzetbe állítása nélkül. Ehhez csak fordítsa el valamelyik szabályzót, vagy nyomja meg valamelyik gombot. A Mosás jelzılámpa villogni kezd. Ekkor a mosógép készen áll az újraprogramozásra. 8

9 5 mosógépmodelltıl / A MOSÓGÉP függıen, KARBANTARTÁSA a szivattyúszőrıhöz hozzájutás (1-es opció) lehet HU hagyott, Az A (lásd 1-es és 2-es opció). mőanyag alábbiak ezzel összeszed tárgyat ki alapján segíti a forgódob A (D15-es végezze a kis tárgyakat, ábra) ajtószárnyait! el zavartalan a tisztítást: melyeket mőködését. A forgódob Ön véletlenül alján talál a ruhákban egy kis elem AZ Nyissa SZIVATTYÚSZŐRİ ki ezt a kis tárgyat (D16-es TISZTÍTÁSA ábra). E szappanos célból: Semmi helyezzen be egy kis rudat a tárgyon A való lyukba (pl. egy eltérı - egy csavarhúzót) ceruzát, A borítás, a vezérlıpanel és általában minden mőanyag szőrı nyomja kis rúd addig segítségével a tárgyat függıleges irányba nyomva, majd jobbra irányítva fém tisztításához vagy estre szivacsot mőanyag se használjon: szereket mosóporokat szivacsokat vagy (szesz, rongyot. nedves kizárólag folyékony külsı szivattyú A es Emelje ábra) Lassan A tárgy ki forgassa kivételével tárgyat dobot, A! szabadon A a, míg nyitott ki ajtószárnyak nem hagyott tudja nyíláson venni irányába, a helyérıl. szivattyúszőrıt ki a helyérıl! (D17-es keresztül a gép elejéhez! kiveheti (D17- a tisztítsa dörzsölı hatású található utóbbi Öblítse Vegye Tegye tisztaságáról le a ki vissza csap belıle alatt! a helyére a A is! (D18-es különféle tárgyat ábra) is mélyen kis a helyére, tárgyakat, benyomva, jól melyeket helyezze miután a rá, belsejében meggyızıdött, a forgódob talál! alján ez lerakódásait, tanácsoljuk: részeket higiéniát biztosítva mosógépe számára, a következıket Néhányszor kb. egy havonta végezzen kevés a mosási klórt program a tartály programot után szerrel. hagyja elején Ahhoz, nyitva hogy a mosógép mőanyag eltávolítsa fedelét és a gumi szer alkoholtartalmú Megfelelı záródást! Ha a mosógép (D19-as nyílásra nem ábra). és rendelkezik nyomja bal a irányba, ezzel tisztításához biztosítva opció) a szükséges tökéletes Havonta legalább egyszer végezzen egy 90 C-os mosási programot! amellyel található válassza tartalmazó Rendszeresen tisztítsa a rekeszt Mind ehhez: öblítı el: a Itt D16-os talál fordítsa egy ábrán mőanyag el a forgódobot bemutatott úgy, A elemmel, hogy (D20-as annak ábra) akkor zárt a ajtószárnya következıképpen kerüljön: járjon rekesz nyomja meg egyszerre a rekesz két oldalán kiemelkedést a rekesz kiemelkedik a tartójából (D24-es ábra). hogy vegye ki hátoldalán szifonokat a helyérıl, Majd öblítse tegye a tartozék belsejében rekesz le le vissza a rekeszt vízcsap egészét önmagában maradhat)! az alatt helyezze elülsı, (Gondosan jól díszített vissza illeszkedjen rekesz a ürítse résztıl helyére, minden ki az a elülsı, mosógép vízfelesleget, tartozékát,!(d25-es díszített fedelébe! ábra) ügyelve mely részhez. a arra, mosószertartó található található található bizonyos esetben könnyedén ha ezután, a mosógépében akassza jobbra minden gépeknél ki tolja esetben, a ez elemet az fordítsa elemhez úgy, megtalálható, hogy tartozik megnyomja akkor egy vegye csiptetı. ezt ki a csiptetıt Ebben csavart és szivattyúszőrı ábra) ajtószárnyat fordítsa könnyedén és vegye ki el a forgódobot elemet a el nyíl nyitott újra irányába a ajtószárnnyal, forgódobot, csúsztatva nyissa (D21-es ki az BEVEZETÉS" Hogy tömlıvel. cserélje elkerülje ki A a és gyártónál a mosószertartó fejezetet. víz tömlık okozta vagy a cseréjéhez károkat, vevıszolgálaton rendszeresen olvassa el a ellenırizze "HIDEGVÍZ a lefelé szivattyúszőrıhöz A elem (D22-es eltávolításával, ábra). a nyitott ajtószárnyon keresztül a tud gép férni eleje az típusú belsejében helyére alatt vegye miután (D23-as úgy, ki a meggyızıdött ábra) helyérıl hogy jól tárgyakat (D22-es benyomja. arról, ábra) mossa hogy vegye a le a csap ki a vagy, vízbevezetı beszerezhetı hasonló vízellátó fordított tegye vissza a helyére a elemet és a helye csavart, tiszta, a fenti tegye mőveletek vissza a végezheti. a Figyelem: A modell vezeték biztonsága alapján, cseréjét érdekében, az kizárólag elektromos az a elektromos vevıszolgálat egészének vezeték és vagy a szakember cseréjét felé hozzá elvégzésével. hozzá tartozó található szőrı sorrendő A AZ SZIVATTYÚSZŐRİ TISZTÍTÁSA (2-es jó A GÉP TISZTÍTÁSA stb.) hígító A BELSİ RÉSZEK KARBANTARTÁSA A MOSÓSZERTARTÓ REKESZ KITISZTÍTÁSA tömlıt. Ha a legkisebb hasadást is tapasztal, RENDSZERES ELLENİRZÉS vízkivezetı címő AZ ELEKTROMOS VEZETÉK CSERÉJE D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 24 mő D 20 D 21 D 22 D 23 D 25 9

10 HU 6 / A PROGRAMKIJELZİK MEGHIBÁSODÁSA ÉS KÜLÖNÖS VILLOGÁSA Nem gép Elfelejtette Ellenırizze, nincs elektromos indul benyomni hogy a csatlakozásban: az mosási az elektromos "Indítás/Megállítás" ciklus vezeték gombot. a konnektorhoz a - csatlakoztatva! A mosógép víz csapja a fedele teljesítménymegszakítót, zárva rosszul van. lett lezárva. a biztosítékokat! A van Ebben Ön egyszerően Tócsa Figyelem: Elıször keletkezik is húzza ki a a vezetéket gép körül opciós A a által fejezetben ezeket is a elmagyarázzuk, meghibásodásokat. jelzett hogy meghibásodások hogyan háríthatja nagyon A a megakadályozza mőködés biztosítékot, folyamán a víz kiáramlását. és zárja el vízszint a Ha vízcsapot! a konnektorból mégis ellenırzés kifolyna vagy mőködik, a víz, szakítsa megeshet, amely programkijelzık mosógép programkijelzık bizonyos Lehetséges különös mőködési villogásával okok meghibásodásokat / A hibák jelzi. orvoslása maga jelez és az megjavítható beömlı szivárgásmenetes. hogy: Erıs Ellenırizze A rezgés a csatlakozók csatlakoztatása centrifugálás rosszul jelenlétét lett a csatlakoztatva és során a géphez csatlakozás a lefolyócsıhöz. szorítását! a csaphoz, nem A SZENNYVÍZ "Indítás/ rossz mosási csatlakoztatásából ciklus. víz Megállítás" csap ELVEZETÉSE" csapja Ez nyitva az zárva. üzemzavar van, gombot, Gyızıdjön ezután c. fejezetet). hogy nyomja adódhat a meg újrainduljon meg arról, (lásd ismét hogy "A az a Villogó beömlı megfelelı a géprıl nem lettek a állandó RÖGZÍTİELEMEINEK valóban Ellenırizze, el lett-e hogy távolítva. minden támasztóék, biztonsági (lásd a MOSÓGÉP rögzítıelemek mely a szállításhoz SZÁLLÍTÁSI, megfelelıen szükséges, BIZTONSÁGI eltávolítva. kivezetı rögzítı csı AZ ELTÁVOLÍTÁSA" fejezetet bevezetı talaj nem tömlı segítségével. húzza gép ruha a vissza két vízszintes. Megállítás" A tisztítás vízbevezetı kicentrifugázva egyáltalán görgın a gép áll vagy görgıit, (típus nem szerint) Centrifugázás nélküli programot választott az emelıkar megfelelıen pl. jobbra lett fordításának csatlakoztatását eltömıdött. Tisztítsa meg a szőrıt (a vízkivezetı tömlı légmentesen c. Ellenırizze módját lásd a TISZTÍTÁSA" c. fejezetet). fejezetben), a gombot, zárni majd (lásd is: hogy a "A nyomja csatlakozásnak SZENNYVÍZ tömlınek újrainduljon meg a ismét ELVEZETÉSE" lefolyócsıbe a mosási nem az "Indítás/ szabad ciklus! szivattyúszőrı "SZIVATTYÚSZŐRİ A megfelelıen centrifuga Rendezze biztonsági eloszlatva rendszere kijelzi, hogy a dobban ruha funkció". nem lett elsı "Tele gép tartály nem eltömıdött leállítás" ruhát szivattyúz és programot indítson állított egy új be. centrifugálási A szakaszt! SZENNYVÍZ Rosszul csatlakozásnak beállított tömlınek nem a szabad lefolyócsıbe légmentesen tömlı. csatlakoztatását: Ellenırizze zárni (lásd"a a vízkivezetı való Forgódob ELVEZETÉSE" c. fejezetet). - TISZTÍTÁSA" tisztítsa ki a c. fejezetben) szőrıt (lásd a tisztítás módját kisebb esett-e Csepegtetı eldugult. blokkolja-e vízkivezetı vízkivezetı hozzáféréshez ruhadarab a tartály nem a forgódob mozdul. és (pl. a olvassa forgódob való levı A mosógép mosási mosógép fedele program végig fedél még le nem van zárva fejezıdött nyílik TISZTÍTÁSA" : zsebkendı, Ellenırizze, forgását. el a A zokni...) és hogy tartály nem fejezetet. egy nem aljához a mosási be. program alatt. szivattyúszőrı (Az ajtószárnyakkal forgódob ajtószárnyai felszerelt gépek túl lassan mind óvatos nyílnak "SZIVATTYÚSZŐRİ igényelnek) nyitást mosógép Mosógépfedél ismét vízelvezetı mosógépet tömlı - A minden gép mosószer túl esetben, hideg (por) helyiségben régen minden blokkolja használták. mosási az ciklus! "Indítás/Megállítás" fedelének rosszul a záródását, van gombot, zárva. majd hogy Ellenırizze nyomja újrainduljon meg a való "SZIVATTYÚSZŐRİ Általában, ha eltérést megoldódik van. húzza ki az elektromos a észlel csuklóspántokat. vezetéket a az normális és kinyitás zárja mőködéshez el után. a vízcsapot! képest, Szakembert A beavatkozását gép jelez olyan teszi szükségessé. bizonyos jelzett mőködési meghibásodások hibákat is, amely szakember elsı vagy gépen vagy a viszonteladó, a márkával esetleges megbízott beavatkozásokat: Megjegyzendı: Mielıtt Ebben az esetben a mosási program lefolyását igénylı csatlakozó adattáblán és A hibabejelentkezéskor sorozatszám). található. Ezek adja az meg információk más a mosógép szakember a gép teljes végezheti hátulján referenciáját el. mőveletet: három villog egyszerre. jelzı (modell, típus - Ha szakembert hív, azt ajánljuk, hogy végezze el a közölje, minimum dugja állítsa vissza a 10 programkapcsolót másodpercre és indítson el egy a "O" mosási állásba programot. és húzza ki a konnektorból mozdul a Ne jelzett vagy hogy indítson meghibásodás ha melyek vizet el voltak lát újabb a mosógép a továbbra kigyulladt mosási körül programot, is programkijelzık. fennáll, vagy ha hívjon égett ha a szagot szakembert forgódob nem és következı érez. történı található ESETLEGESEN BEKÖVETKEZİ GÉPHIBA, ÜZEMZAVAR VEVİSZOLGÁLAT: címő A PROGRAMKIJELZİK VILLOGÁSÁVAL ADOTT ÜZENETEK közé címő 10

1 / A MOSÓGÉP BEMUTATÁSA

1 / A MOSÓGÉP BEMUTATÁSA / A MOSÓGÉP BEMUTATÁSA HU TARTALOMJEGYZÉK Oldal A mosógép szállítási biztonsági rögzítőelemeinek eltávolítása...44 A mosógép elhelyezése....................................44 Hidegvíz bevezetés........................................44

Részletesebben

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült!

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások 21 Környezetvédelem 22 Energiamegtakarítás 22 2 / A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A szárítógép általános bemutatása 23 3 / A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások--------------------------------------------------------------------------21 Környezetvédelem-----------------------------------------------------------------------------22

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Termékismertető adatlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT XWE 81283 TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ

Termékismertető adatlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT XWE 81283 TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ Termékismertető adatlap Gyártó: Típus: XWE 81283 Előírt kapacitás a pamut kg-jában kifejezve Energia hatékonysági osztály: 8 kg A+++ Súlyozott éves energiafogyasztás: 193,0 kwh/év A tényleges energia fogyasztás

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

EWF 1408 WDL2. HU Mosógép Használati útmutató 2 PL Pralka Instrukcja obsługi 32

EWF 1408 WDL2. HU Mosógép Használati útmutató 2 PL Pralka Instrukcja obsługi 32 EWF 1408 WDL2 HU Mosógép Használati útmutató 2 PL Pralka Instrukcja obsługi 32 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. KEZELŐPANEL...6

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató Üveg tolótetős fagyasztó láda Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el,

Részletesebben

LAVAMAT 5.0. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

LAVAMAT 5.0. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ LAVAMAT 5.0 Használati útmutató Mosógép 2 Tartalomjegyzék Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta! A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása érdekében, kérjük,

Részletesebben

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

L 76275 FLE L 76475 FLE. HUHasználati útmutató 2 SL Navodila za uporabo 35

L 76275 FLE L 76475 FLE. HUHasználati útmutató 2 SL Navodila za uporabo 35 L 76275 FLE L 76475 FLE HUHasználati útmutató 2 SL Navodila za uporabo 35 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWSD 51251 Összefoglalás Üzembe helyezés, 50-51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok A mosógép leírása

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP Méretek magasság 850 mm mélység 600 mm szélesség 397 mm Névleges feszültség, frekvencia 230 V / 50 Hz Maximális teljesítmény-felvétel 2300

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

Kültéri egység Használati útmutató

Kültéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA6D/O TWH12QB-K3DNA6D/O Kültéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 3 Beszerelési útmutató Beszerelési ábra... 4

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** Mosógép. Használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.

WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** Mosógép. Használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** SEH WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Mosógép Használati útmutató képzelje el a lehetőségeket Köszönjük,

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat (lásd az opciók leírását jobbra) A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

(az opciók leírását a jobb oldalon találja)

(az opciók leírását a jobb oldalon találja) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. P1 Programok 6th Sense

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVTXF 149 Összefoglalás Üzembehelyezés, 38-39 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 38 Víz és elektromos csatlakozás, 38-39 Elsõ mosási ciklus, 39 Mûszaki adatok, 39 Mosógép

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot.

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot. Az Ön mosógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM)

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) Használati útmutató HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) A készülék használata elıtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót 1 A termék jellemzıi és technikai adatai A termék jellemzıi

Részletesebben

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy a ZB típusú automata jégkocka készít berendezésünket választotta! A jégkészít helyes m ködtetése érdekében használat el tt alaposan olvassa el ezt

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X 1 FIGYELEM! 1. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS EFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA PROGRAMTÁLÁZAT NAPI KARANTARTÁS

Részletesebben

Kézi mosás A megfelelő hőmérséklet, a kímélő mosási program és a megfelelő vízmennyiség beállításával különleges körültekintéssel moshatja ki ruháit.

Kézi mosás A megfelelő hőmérséklet, a kímélő mosási program és a megfelelő vízmennyiség beállításával különleges körültekintéssel moshatja ki ruháit. WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec1:2 2011-08-26 5:09:04 új samsung mosógépének funkciói Új mosógépe megváltoztatja majd a mosással kapcsolatos érzéseit. A jelentős kapacitástól az energiahatékonyságig, ez

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Általános működtetési szabályok Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a garanciára vonatkozó hivatkozásokat. A kávégépet csak földelt konnektorba

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv A HU Kondenzációs fali gázkazánok Felhasználói és szerelői kézikönyv Kedves Ügyfelünk! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy BAXI termék megvásárlása

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása Az Ön mosógépe Gratulálunk - Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót..

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók.

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók. A készülék működése További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók. A ruhaneműt válogassa szét a kezelési útmutató szerint Ne szárítsa

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP TARTALOM OLDAL KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK 2 ÜZEMBE HELYEZÉS 2 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 3 TEXTÍLIÁK 4 ENERGIA-TAKARÉKOSSÁG 4 IRÁNYÍTÓPANEL 5 PROGRAMOK 6 A GÉP MŰKÖDÉSE 7

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S Gáz/elektromos, többfunkciós tűzhely Használati Útmutató - 1 - Fontos A készülék hatékonyságának és biztonságának biztosítása

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HOTPOINT FMD 823MB EU.C. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtővitrin

Használati utasítás. Hűtővitrin Használati utasítás Hűtővitrin 142382hu.indd 1 4.11.2005, 8:54 Köszönjük készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított megtisztelő bizalmát és reméljük, hogy sokáig örömét fogja lelni benne. A hűtővitrin

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben