ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél"

Átírás

1

2

3 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál Beszerelésnél A mindennapi használatban Ha gyermek van a háztartásban Ajtóreteszelés Hiba esetén A készülék megsemmisítése esetén.. 5 Ismerkedés a készülékkel Kezellap A készülék bels tere Lágyító-berendezés Beállítás Vízkeménység-táblázat Különleges só $ Speciális só használata Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata Vízlágyítás kikapcsolása Öblítszer % Öblítszer mennyiségének beállítása. 8 Öblítszer-utántöltésjelz kikapcsolása 8 Edény Nem alkalmasak Sérült poharak és edények Berakás Kiszedés Csészék és poharak Fazekak Eveszköztartó kosár Etazser Átfordítható tüskék Apró dolgok tartója Késtartó Kosármagasság állítása Mosogatószer Mosogatószer betöltése Kombinált mosogatószer Programtáblázat A program kiválasztása Útmutatások vizsgálóintézetek számára Kiegészít funkciók Idmegtakarítás (VarioSpeed) Intenzív zóna Higiénia Fele mennyiség Extra szárítás Mosogatás Programadatok Aquasensor A készülék bekapcsolása Id-elválasztás A program vége A program megszakítása Program megszakítása Programcsere Intenzív szárítás Karbantartás és ápolás A mosogatógép általános állapota.. 18 Speciális só és öblítszer Aszrk Mosogatókarok Sajátkez zavarelhárítás Szennyvíz-szivattyú bekapcsoláskor a készülék mosogatáskor az edényeken Vevszolgálat Beszerelés Biztonsági útmutatások Kiszállítás Mszaki adatok Felállítás Szennyvíz-csatlakozás Frissvíz-csatlakozás Elektromos csatlakoztatás Szétszerelés Szállítás Fagyállóság (A készülék kiürítése).. 25 Ártalmatlanítás Csomagolás Használt készülékek

4 Biztonsági útmutatások Mieltt a készüléket használatba veszi Figyelmesen olvassa végig a használati és szerelési utasítást! Fontos tanácsokat kap a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan. Minden dokumentumot rizzen meg akésbbi használathoz vagy a késbbi tulajdonos számára. Kiszállításnál Ellenrizze a csomagolást és a mosogatógépet, nem sérültek-e meg szállítás közben. A megsérült készüléket ne üzemeltesse, hanem beszélje meg a szállítójával. A csomagolóanyagot a hulladékmentesítési rendeletnek megfelelen kezelje. A csomagolást és annak részeit nem szabad játszó gyermekeknek hozzáférhetvé tenni. A hajtogatott dobozok és a fóliák miatt fulladásveszély áll fenn. Beszerelésnél A Beszerelés c. fejezetben olvassa el, hogy kell szabályszeren felállítani és csatlakoztatni a készüléket. A mindennapi használatban Ez a készülék magánháztartásokban való használatra és otthoni környezethez készült. A mosogatógépet csak a háztartásban és csak a megadott célra használja: a háztartási edények mosogatására. Ezt a készüléket felels személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem használhatják gyermekek vagy olyan személyek, akik testi, érzékszervi vagy szellemi képességük miatt, illetve tapasztalatlanságból és ismerethiányból adódóan nem képesek a készüléket biztonságosan kezelni. Ne üljön és ne álljon rá a kinyitott ajtóra. A gép felbillenhet. Önálló készülékeknél ügyeljen arra, hogy a készülék megbillenhet, ha túlságosan telerakja a kosarat. Ne öntsön oldószert a mosogató térbe. Fennáll a robbanásveszély. A program lefutása közben csak óvatosan nyissa ki az ajtót. Fennáll a veszély, hogy a forró víz kifröccsen akészülékbl. A mosogatógépet csak rövid idre hagyja kinyitva a be- és kipakoláshoz, hogy elkerülje a sérüléseket (pl. megbotlás). Tartsa be a mosogató- és öblítszerek csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat. ã=figyelmeztetés A késeket és más konyhai eszközöket az eveszközkosárban élével lefelé, vagy a késtartóban * vízszintesen kell elrendezni. *modelltl függen Ha gyermek van a háztartásban Ha van, akkor használja a gyerekzárat. Ennek pontos leírását megtalálja hátul aborítékban. Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel vagy kezeljék azt. A mosogató- és öblítszereket tartsa távol a kisgyermekektl, mert ezek kimarhatják a szájat, a torkot és a szemet, vagy fulladáshoz vezethetnek. Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott mosogatógéptl. A mosogatótérben lev víz nem ivóvíz, még mosogatószer-maradványokat tartalmazhat. Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak bele a tabletta-felfogó tálba 12. A kis ujjak beszorulhatnak a résekbe. A magassan beépített készüléknél ügyeljen arra, hogy ajtónyitáskor és - záráskor a gyermekek be ne csípdjenek, vagy be ne szoruljanak a készülék ajtaja és az alatta lev szekrényajtó közé. 4

5 Gyerekzár (ajtóreteszelés)ajtóreteszelés * A gyerekzár leírása hátul a borítólapon található. *modelltl függen Hiba esetén A javításokat és beavatkozásokat csak szakemberek végezhetik el. Ehhez a készüléket áramtalanítani kell. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot. A készülék megsemmisítése esetén Az elhasználódott készüléket azonnal selejtezze ki, ily módon elkerülheti akésbbi baleseteket. Vigye el a készüléket egy megfelel gyjthelyre. ã=figyelmeztetés A gyermekek bezáródhatnak a készülékbe (fulladásveszély) vagy egyéb veszélyek léphetnek fel. Ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye mködésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni. Ismerkedés a készülékkel hu A kezellap és a készülék bels terének ábrái az elüls borítón találhatók. Az egyes pozíciókra a szövegben utalunk. Kezellap ( BE/KI kapcsoló 0 Ajtónyitó 8 START gomb H Id-elválasztás * P Kiegészít funkciók ** X Öblítszer-utántöltésjelz ` Sóutántöltés-jelz h Ellenrizze a vizet jelz )" Szárítás kijelzése )* Mosogatás kijelzés *modelltl függen ** Szám modelltl függen A készülék bels tere 1" Fels edénytartó kosár 1* Késtartó * 12 Tabletta-felfogó tál 1: Fels mosogatókar 1B Alsó mosogatókar 1J Adagolótartály speciális sóhoz 1R Aszrk 1Z Eveszköztartó kosár 1b Alsó edénytartó kosár 1j Öblítszer-tartály 9" Mosogatószer-kamra 9* Mosogatókamra záróretesze 92 Típustábla *modelltl függen 5

6 Lágyító-berendezés Ahhoz, hogy megfelelen mosogathasson, a mosogatógép lágy, vagyis mészszegény vizet igényel, ellenkez esetben az edényekre és a bels tartályokra fehér mészkmaradványok rakódnak. Ha a csapvíz túllép egy bizonyos vízkeménységi fokot, akkor azt a mosogatógépben való használat eltt lágyítani, azaz vízkmentesíteni kell. Amveletet a mosogatógép lágyítóberendezésébe tett speciális só segítségével végezheti el. A beállítás és így a szükséges sómennyiség az ön vezetékes vizének keménységi fokától függ (lásd a táblázatot). Vízkeménység-táblázat Beállítás A beadagolandó sómennyiség 4 fokozatban állítható be, az Ön vezetékes vízének keménységétl függen. Ennek megfelelen a 0, 1, 2 vagy 3 kijelzés világít (lásd a táblázatot). Gyárilag beállított fokozat: 1. Állapítsa meg a vezetékes vizének keménységi fokát. Ebben segít a Vízszolgáltató. A fokozatnak nézzen utána a vízkeménység-táblázatban. Zárja be az ajtót. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. A Mosogatás kijelzés )* villog. Nyomja meg a START és tartsa lenyomva. A programválasztót 8 addig forgassa, amíg villogni nem kezd a sóutántöltésjelz `. Engedje el a gombot. A só-utántöltésjelz ` villog, és a Vízbevezetés ellenrzése kijelzés h (= 1. fokozat) világít. A beállítás megváltoztatásához: A programválasztót 8 addig forgassa, amíg be nem állította a kívánt fokozatot! Nyomja meg a START A só-utántöltésjelz ` kialszik. A beállított fokozatot tárolja a memória. 6

7 Különleges só $ Speciális só használata A só utántöltésének mindig közvetlenül a készülék bekapcsolása eltt kell történnie. Így a túlfutott sóoldatot azonnal lemossa, és nem léphet fel korrózió a mosogatótartályban. Nyissa ki az adagolótartály csavarmenetes zárját 1J. Töltse meg a tartályt vízzel (csak az els használatba vételnél szükséges)! Majd töltse be a speciális sót (nem konyhasót vagy tablettát)! A víz ekkor kiszorul és lefolyik. Amint a só-utántöltésjelz ` világít afedlapon, ismét után kell tölteni aspeciális sót. hu Só-komponenstar talmazómosogatószer használatasó-komponenst tartalmazó mosogatószer használata Ha só-komponenst tartalmazó kombinált mosogatószert használ, általában 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig le lehet mondani a speciális só használatáról. 21 dh fölötti vízkeménységnél itt is szükség van a speciális só használatára. VízlágyításkikapcsolásaSó-utántöltésjelz/vízlágyítás kikapcsolása Ha a só-utántöltésjelz ` zavaró (pl. sókomponenssel kombinált mosogatószer használata esetén), ki lehet kapcsolni. A Vízlágyító berendezés beállítása c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa be a fokozatot 0-ra. Ezzel a vízlágyító berendezés és a sóutántöltésjelz ki van kapcsolva. ã=figyelmeztetés Soha ne töltsön mosogatószert a speciális só tartályába. Ezzel tönkreteszi a vízlágyító berendezést. *modelltl függen 7

8 Öblítszer % Amint világítani kezd az X öblítszerutántöltésjelz a fedlapon, még 1 2 mosogatásra elegend öblítszer-tartalék maradt. Öblítszert kell utántölteni. Az öblítszerre a foltmentes edényért és a tiszta üvegekért van szükség. Csak a háztartási mosogatógéphez ajánlott öblítszereket használja. Öblítszer-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószert csak 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig lehet használni. 21 dh fölötti vízkeménységnél itt is szükség van az öblítszer használatára. Nyissa ki a póttartályt 1j a fedélen lev fül megnyomásával és felemelésével. Az öblítszert óvatosan, a betölt nyílás max. jelzéséig töltse be. Öblítszer mennyiségének beállítása A beadagolandó öblít-mennyiség 4 fokozatban állítható be. Ennek megfelelen a 0, 1, 2 vagy 3 kijelzés világít (lásd a vízkeménység-táblázatot). Gyárilag beállított fokozat: 2. Az öblítszer mennyiségét csak akkor változtassa meg, ha fátyolosodás (alacsonyabb fokozat beállítása), vagy vízfoltok (magasabb fokozat beállítása) maradnak vissza az edényen. Zárja be az ajtót. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. A Mosogatás kijelzés )* villog. Nyomja meg a START és tartsa lenyomva. A programválasztót 8 addig forgassa, amíg villogni nem kezd az öblít-utántöltésjelz X. Engedje el a gombot. Az öblít-utántöltésjelz X villog, és világít az )" és a h kijelzés (= 2-es fokozat). A beállítás megváltoztatásához: A programválasztót 8 addig forgassa, amíg be nem állította a kívánt fokozatot. Nyomja meg a START Az öblít-utántöltésjelz X kialszik. A beállított fokozatot tárolja a memória. Öblítszer-utántöltésjelz kikapcsolása Ha az öblítszer-utántöltésjelz X zavaró (pl. öblítszer-komponensekkel kombinált mosogatószer használata esetén), ki lehet kapcsolni. Az Öblít-mennyiség beállítása c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa be a fokozatot 0-ra. Ezzel a X jelzés öblítszerutántöltésjelz ki van kapcsolva. Zárja a fedelet, amíg hallhatóan bekattan. A túlfolyt öblítszert esetleg távolítsa el egy kendvel, hogy a következ mosogatásnál ne kerüljön sor túlzott habképzdésre. 8

9 Edény Nem alkalmasak Fából készült eveszközök és edények. Kényes díszített üvegek, iparmvészeti és antik edény. Ezek a dekorációk nem alkalmasak a mosogatógépben történ mosogatásra. Nem hálló manyag eszközök. Réz- és ónedény. Hamuval, viasszal, kenanyaggal vagy festékkel szennyezett edényfélék. A ráfestett dekorációk, alumínium- és ezüstrészek mosogatásnál hajlamosak az elszínezdésre és kifakulásra. Sok mosogatás után néhány üvegfajta (mint pl. kristályüveg tárgyak) homályossá válhat. Sérült poharak és edények Okai: Pohártípus és gyártási eljárás. Mosogatószer kémiai összetétele. A mosogatóprogramban használt víz hmérséklete. Javaslat: Csak olyan üvegeket és porcelánokat használjon, amelyeket a gyártó mosogatógépben használhatónak minsített. Olyan mosogatószereket használjon, amelyek edénykímél jellel vannak ellátva. Az üveget és az eveszközt a program végén a lehet leghamarabb vegye ki a mosogatóból. hu Berakás Távolítsa el a nagyobb ételmaradványokat. Nincs szükség folyó víz alatti elöblítésre. Az edényt úgy helyezze el, hogy stabilan álljon és ne borulhasson el, minden edény nyílásával lefelé álljon. a domborulatos vagy mélyedéses részek ferdén álljanak, hogy a víz lefolyhasson, a 1: és 1B jelzés két mosogatókar forgását ne akadályozza. Az igen kisméret edényeket ne a készülékben mosogassa el, mivel ezek a kosárból könnyen kieshetnek. Kiszedés Elkerülend, hogy vízcseppek essenek afels kosárból az alsó kosárban lev edényre, javasoljuk, hogy a készüléket alulról felfelé ürítse ki. A forró edény ütésre érzékeny! Ezért a program végén addig hagyja lehlni a mosogatógépben, amíg jól meg nem tudja fogni. Csészék és poharak Fels edénytartó kosár 1" 9

10 Fazekak Alsó edénytartó kosár 1b Eveszköztartó kosár Az eveszközöket mindig szétválogatás nélkül, hegyes részükkel lefelé kell behelyezni. A sérülések elkerülése érdekében a hosszú, hegyes eszközöket és a késeket a késtartóra kell tenni. Javaslat Az ersen szennyezett edényt (fazekakat/ lábasokat) az alsó kosárban kell elhelyezni. Az ersebb permetez sugár révén így jobb lesz az öblítési eredmény. Javaslat Honlapunkon ingyenesen letöltheti a további példákat arra, hogyan helyezheti el optimálisan a mosogatógépét. Amegfelel internet-címet keresse meg jelen használati útmutató hátoldalán. EtazserEtazser * Az etazsert és az alatta lév teret kis csészék vagy poharak számára, vagy nagyobb eveszközök, mint pl. fzkanalak vagy tálalóeszközök számára használhatja. Az etazsert fel is lehet hajtani, ha nincs használatban. * Modelltl függen 3 fokozatban lehet állítani a magasságot. Ehhez az etazsert elször állítsa függlegesre és húzza felfelé, azután kissé ferdére állítva tolja lefelé a kívánt magasságra (1, 2 vagy 3), és hallható kattanással pattintsa be. 10

11 üskékátfordítható t tüskék * *modelltl függen A tüskék átfordíthatók a lábasok, tálak és poharak jobb elhelyezéséhez. Késtartó * Késtartó *modelltl függen Hosszú késeket és más konyhai eszközöket vízszintes helyzetben lehet elhelyezni. hu Apró dolgok tartója *Apr dolgoktartójaó *modelltl függen Ide könnyebb, manyagból készült tárgyakat pl. poharakat, fedket stb. tehet biztonságosan. Kosármagaság tásakosármagasság álí állítása * *modelltl függen Afels kosár 1" szükség szerint feljebb vagy lejjebb állítható, hogy a fels vagy alsó kosárba magasabb edények is betehetk legyenek. Készülékmagasság 81,5 cm Fels kosár Alsó kosár 1. fokozat max. ø 22 cm 30 cm 2. fokozat max. ø 24,5 cm 27,5 cm 3. fokozat max. ø 27 cm 25 cm Készülékmagasság 86,5 cm Fels kosár Alsó kosár 1. fokozat max. ø 24 cm 33 cm 2. fokozat max. ø 26,5 cm 30,5 cm 3. fokozat max. ø 29 cm 28 cm Attól függen, hogy milyen a készüléke fels kosarának kialakítása, válasszon egyet az alábbi két eljárásmód közül: 11

12 Fels kosár, oldalsó emelkarokkal Húzza ki a fels kosarat 1". Süllyesztéshez nyomja befelé egymás után a két baloldali, jobboldali kart akosár küls oldalánál. Közben oldalt ersen tartsa a kosarat a fels pereménél, hogy nehogy hirtelen leessen. A megemeléshez fogja meg oldalt akosár fels peremét és emelje meg. Mieltt visszatolná a kosarat, ellenrizze, hogy mindkét oldala azonos magasságban van-e. Különben a készülék ajtaja nem csukható be, és a fels mosókarnak nem lesz kapcsolata a vizrendszerrel. Fels kosár, alsó és fels görgpárral Húzza ki a fels kosarat 1". Vegye ki a fels kosarat és akassza be újra a fels (3-as fokozat) ill. alsó (1- es fokozat) görgkön. Mosogatószer A mosogatógéphez használhat tablettákat, valamint por alakú vagy folyékony mosogatószereket, de semmiképp ne használjon kézi mosogatószert. Szennyezdéstl függen mosogatóporral vagy folyékony mosogatószerrel egyénileg lehet szabályozni az adagolást. A tabletták minden mosogatási feladatra elegend mennyiség hatóanyagot tartalmaznak. Akorszer, nagy teljesítmény mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak foszfáttal és enzimekkel. A foszfátok megkötik a vízben a meszet. Az enzimek lebontják a keményítt és oldják a fehérjét. Ritkábbak a foszfátmentes mosogatószerek. Ezeknek gyengébb a mészmegköt képességük, és nagyobb mennyiséget kell bellük adagolni. A színes foltok (pl. tea, ketchup) eltávolításához leginkább oxigén-alapú fehérítszert használnak. Útmutatás A jó mosogatási eredmény érdekében okvetlenül tartsa be a mosogatószerek csomagolási útmutatásait! Ha további kérdései vannak, azt javasoljuk, hogy forduljon a mosogatószergyártók tanácsadó irodáihoz. ã=figyelmeztetés Tartsa be a mosogató- és öblítszerek csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat. 12

13 Mosogatószer betöltése Ha a mosogatókamra 9" még zárva lenne, hozza mködésbe a záróreteszt 9* akinyitásához! A mosogatószert csak a száraz mosogatószer-kamrába 9" töltse be (a tablettákat keresztben tegye be, ne élére állítva). Adagolás: lásd a gyártói útmutatásokat a csomagoláson. A 9" jelzés mosogatószer-kamrában lev adagolási beosztás segít Önnek abban, hogy a megfelel mennyiség por alakú, vagy folyékony mosogatószert töltse be. Normál szennyezdés esetén szokás szerint elegend 20 ml 25 ml. Tabletta használata esetén elegend egy tabletta. A mosogatószer-kamra fedelét feltolva zárja be, amíg a zárásnál erltetés nélkül bekattan. hu Javaslat Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószer-mennyiségnél rendszerint kevesebb is elegend. A megfelel tisztító- és ápolószereket online, internetes oldalunkon vagy a vevszolgálatnál szerezheti be (lásd a hátoldalt). Kombinált mosogatószer A hagyományos mosogatószerek (Solo) mellett számos, kiegészít funkciókkal rendelkez termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett gyakran tartalmaznak öblítszert és sópótanyagokat (3in1-ben), és kombinációtól (4in1-ben, 5in1-ben, stb.) függen még kiegészít összetevket is, mint pl. üvegvéd szert vagy nemesacél-tisztítót. A kombinált mosogatószerek csak egy meghatározott keménységi fokig (többnyire 21 dh) hatásosak. E határ felett sót vagy öblítszert kell hozzáadni. Ha kombinált mosogató termékeket használnak, a mosogatóprogram automatikusan úgy igazodik hozzá, hogy a mosogatás és a szárítás mindig a lehet legjobb legyen. ã=figyelmeztetések Ne tegyen kis eszközöket öblítéshez a 12 jelzés tablettafelfogó tálba; ezzel megakadályozza a tabletta egyenletes feloldását. Ha a program elindítása után szeretne még edényt hozzátenni, ne használja a tablettafelfogó tálat 12 afelskosár fogantyújaként. A tabletta már benne lehet, és Ön érintkezésbe kerül a részlegesen már feloldódott tablettával. A mosogatószer-kamra programtól függen automatikusan kinyílik az optimális idpontban. A por alakú vagy folyékony mosogatószer eloszlik a készülékben és feloldódik, a tabletta beleesik a tablettafelfogó tálba, és ott adagolás közben feloldódik. 13

14 Útmutatások A mosogatás és szárítás eredménye akkor lesz optimális, ha tiszta mosogatószert használ, és külön adagolja be hozzá a sót és az öblítszert. Rövid programoknál a tabletták az eltér feloldódási képesség révén esetleg nem tudják kifejteni tisztító hatásukat, és fel nem oldódott mosogatószer-maradványok is visszamaradnak. Ezekhez a programokhoz por alakú tisztítószerek használata ajánlott. Intenzív programnál (néhány modellnél) egy tabletta beadagolása is elegend. Por alakú mosogatószer használatakor a készülék ajtajára is rá lehet szórni egy kevés mosogatószert. Kombinált mosogatószer használata esetén akkor is kifogástalanul végigfut a mosogatóprogram, ha az öblítszerés/vagy só-utántöltésjelz világít. Vízben oldódó védburkolatos mosogatószerek használata esetén: A burkolatot csak száraz kézzel fogja meg, és a mosogatószert csak abszolút száraz mosogatószerkamrába töltse, máskülönben összetapadásra kerülhet sor. Ha kombinált mosogatószerrl tiszta mosogatószerre áll át, ügyeljen arra, hogy a vízlágyító berendezés és az öblítszer mennyisége a megfelel értékre legyen beállítva. 14

15 Programtáblázat Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelel programjait a kezellap alapján válassza ki. Az edény fajtája Szennyezdésfajta A program Lehetséges kiegészít funkciók fazekak, serpenyk, nem kényes edény és eveszköz vegyes edény és eveszköz kényes edény, eveszköz, hmérsékletre érzékeny manyagok és üvegek minden edényfajta ersen tapadó, ráégett vagy rászáradt, keményítvagy fehérje-tartalmú ételmaradékok enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok enyhén tapadó, friss ételmaradékok hideg öblítés, közbens mosogatás A program kiválasztása Az edényfajtától és a szennyezettség mértékétl függen választhatja ki amegfelel programot. ± / Intenzív 70 Ù / Ø Normál 65 á / à Eco 50 é / è Kímél 40 ñ / ð Gyors 45 ù / ø Elöblítés minden Intenzív zóna Idmegtakarítás Fele mennyiség Extra szárítás Extra szárítás nincs A program lefutása Elöblítés Mosogatás 70 Közbens öblítés Öblítés 65 Szárítás Elöblítés Mosogatás 65 Közbens öblítés Öblítés 65 Szárítás Elöblítés Mosogatás 50 Közbens öblítés Öblítés 65 Szárítás Elöblítés Mosogatás 40 Közbens öblítés Öblítés 55 Szárítás Mosogatás 45 Közbens öblítés Öblítés 55 Elöblítés Útmutatások vizsgálóintézetek számára A vizsgálóintézetek az összehasonlító vizsgálatok feltételeit érdekldés esetén a címre küldött ben kapják meg. Szükség van a készülékszámra (E Nr.) és a gyártás dátumára (FD), amelyet a készülék ajtaján található típustáblán 92 talál meg. 15

16 Kiegészít funkciók *modelltl függen A gombokkal kiegészít funkciók P állíthatók be. Idmegtakarítás(VarioSped)Ÿ Idmegtakarítás (VarioSpeed) * Az >>Idmegtakarítás<< funkcióval az üzemelési idt a kiválasztott programtól függen kb %-kal le lehet rövidíteni. A gép víz- és energiafogyasztása viszont n, hogy a rövidebb lefutási id mellett is optimális legyen a mosogatási és szárítási eredmény. Ï Intenzív zóna *Intenzí zónav Vegyes töltethez tökéletes. A nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyket az alsó kosárba, és hozzá a normál mértékben szennyezett edényt afels kosárba teheti. A permetez nyomás az alsó kosárban ersebb, a mosogatási hmérséklet valamivel magasabb. Higiénia *Higiénia Mosogatási mvelet közben a hmérséklet n. Ezzel a mosogatás higiénikusabb lesz. Ez a kiegészít funkció pl. vágódeszkák, cumisüvegek mosogatásához ideális. Felemenyiség Fele mennyiség * Ha csak kevés edényt kell elmosogatnia (pl. poharakat, csészéket, tányérokat), bekapcsolhatja a Fele mennyiség -et. Ezzel vizet, energiát és idt takarít meg. Mosogatásnál valamivel kevesebb mosogatószert adagoljon be a mosogatószer-kamrába, mint amennyit a gép teljes megtöltéséhez ajánlanak. Mosogatás Programadatok A program adatait (használati értékek) a rövid útmutatóban találja meg. Ezek normál feltételekre és a beállított 2-es vízkeménység-értékre vonatkoznak. Különböz befolyásoló tényezk, mint pl. a vízhmérséklet vagy a vezeték nyomása eltérésekhez vezethet. AquasensorAquasensor * *modelltl függen Az Aquasensor egy optikai méreszköz (fénysorompó), amellyel az öblítvíz zavarosságát mérik. Az Aquasensor használata a programválasztástól függ. Ha az Aquasensor aktív, tisztább mosogatóvizet lehet átvenni a következ öblít fürdbe, és így a vízfogyasztás 3 6 literrel csökkenthet. Ha a szennyezdés ersebb, a gép a vizet kiszivattyúzza és friss vízzel pótolja. Automata programokban a készülék a hmérsékletet és az üzemelési idt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez. A készülék bekapcsolása Teljesen nyissa ki a vízcsapot. Zárja be az ajtót. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. A Mosogatás kijelzés )* villog. Forgassa a programválasztót 8 a kívánt programra. Nyomja meg a START A Mosogatás kijelzés )* világít. Aprogram elindul. Extra szárítás *Extraszárít ás Az öblítés közbeni magasabb hmérséklet és a hosszabb szárítási fázis lehetvé teszi, hogy a manyag termékek is jobban száradjanak. Az energiafogyasztás kissé megntt. 16

17 Id-elválasztásId-elválasztás * *modelltl függen A program elindítását 3, 6 vagy 9 órával késleltetheti. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. Az id-elválasztás gombot H addig nyomkodja, amíg nem világít amegfelel 3h, 6h vagy 9h kijelzés. Nyomja meg a START az id-elválasztás aktiválva van. Az id-elválasztás törléséhez annyiszor nyomja meg az idelválasztó gombot H, amíg már nem világít a 3h, 6h vagy 9h kijelzés! Az elindításig tetszés szerint változtathatja a programkiválasztást. A program vége A program akkor fejezdik be, ha a )" és )* kijelzések egyike sem világít. Útmutatás Energiatakarékossági célból a mosogatógép a program vége után automatikusan kikapcsol. A program megszakítása Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót (. A világító kijelzk kialszanak. A program tárolva marad. Ha melegvíz-csatlakoztatás közben vagy felmelegített gép mellett ki volt nyitva a készülék ajtaja, csak néhány percre hagyja résnyire nyitva az ajtót, és utána zárja be. Máskülönben az expanzió (túlnyomás) miatt a készülék ajtaja kipattanhat, vagy víz folyhat ki a készülékbl. A program folytatásához újra kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. hu Programmegszakí tásaprogram megszakítása (Reset) Kb. 3 másodpercig nyomja a START amíg minden kijelzés ki nem alszik. A maradékvíz kiszivattyúzására szolgáló hátralév programid kb. 1perc. Programcsere ASTART megnyomása után nincs lehetség programváltásra. Programváltást csak a program megszakításával (Reset) lehet végezni. Intenzív szárítás Öblítésnél a gép magasabb hmérsékleten dolgozik, és így jobb hatásfokú a szárítás. Az üzemelési id itt csekély mértékben emelkedhet. (Vigyázat a kényes edényféléknél!) Zárja be az ajtót. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. A Mosogatás kijelzés )* villog. Nyomja meg a START és tartsa lenyomva. A programválasztót 8 addig forgassa, amíg villogni nem kezd a Vízbevezetés ellenrzése kijelzés h. Engedje el a gombot. A beállítás megváltoztatásához: Az 8 programválasztó forgatásával lehet bekapcsolni (a )" Szárítás kijelzés világít) vagy kikapcsolni (a )" Szárítás kijelzés nem világít) az intenzív szárítást. Nyomja meg a START Ezzel tárolja a beállításokat. 17

18 Karbantartás és ápolás Készülékének rendszeres ellenrzése és karbantartása segít a hibák elkerülésében. Ezzel idt és mérgeldést takarít meg. A mosogatógép általános állapota Ellenrizze, hogy a mosogatótérben nincsenek-e zsír- és mészlerakódások. Ha észlel ilyen lerakódásokat, akkor: Töltse meg a mosogatókamrát mosogatószerrel. A készüléket edény nélkül indítsa el a legmagasabb mosogatási hmérséklet programban. A készülék tisztításához csak a kifejezetten mosogatógép számára alkalmas mosogatószereket/készüléktisztítószereket használja. Az ajtótömítést rendszeresen törölje le egy nedves kendvel. Mosogatógépének tisztításához soha ne használjon gztisztítót. A gyártó nem felel a használata miatt esetleg bekövetkezett károkért. A készülék eloldalát és fedlapját rendszeresen törölje meg egy enyhén megnedvesített kendvel; elég a víz és egy kevés mosogatószer. Ne használjon érdes felület szivacsot és dörzsöl tisztítószert, mindkett megkarcolhatná a felületeket. Nemesacél készülékeknél: Kerülje aszivacskendk használatát, vagy els használat eltt többször alaposan mossa ki ezeket, hogy elkerülje a korróziót. Aszrk Aszrk 1R távol tartják a szivattyútól a mosogatóvízben lév durva szennyezdéseket. Ezek a szennyezdések idnként eltömíthetik aszrket. Aszrrendszer egy durvaszrbl, egy lapos finomszrbl és egy mikroszrbl áll. Minden mosogatás után ellenrizze, hogy vannak-e maradványok aszrkön. A szrhengert az ábra szerint forgassa el, és vegye ki aszrrendszert. ã=figyelmeztetés Soha ne használjon más, klórtartalmú háztartási tisztítószereket! Veszélyezteti az egészséget! Speciális só és öblítszer Ellenrizze ` az X utántöltésjelzket. Adott esetben töltsön utána sót és/vagy öblítt. Az esetleges maradékokat távolítsa el, és a szrket folyó víz alatt tisztítsa meg. A szrrendszert fordított sorrendben ismét tegye vissza, és ügyeljen arra, hogy lezárás után a nyíljelölések egymással szemben legyenek. 18

19 Mosogatókarok A mosogatóvízbl származó mész és szennyezdések blokkolhatják a 1: és 1B jelzés mosogatókar fúvókáit és csapágyazásait. Ellenrizze a mosogatókarok kiöml fúvókáinak dugulásait. A 1: jelzés fels mosogatókart csavarja le. A 1B jelzés alsó mosogatókart húzza felfelé. Folyó víz alatt tisztítsa meg a mosogatókarokat. Pattintsa vissza a helyére ill. csavarja vissza a mosogatókarokat. Sajátkez zavarelhárítás hu Tapasztalatok szerint Ön sok olyan zavart saját kezleg is el tud hárítani, amelyek napi használat közben fordulnak el. Ezzel természetesen költségeket takaríthat meg és biztosíthatja, hogy a készülék rövid idn belül ismét üzemképes legyen. Az alábbi áttekintésben lehetséges okokat talál mködési rendellenességekhez és hasznos útmutatásokat azok megszüntetéséhez. Útmutatás Ha mosogatás közben a készülék szemmel látható ok nélkül megáll vagy nemindul el (be), elször hajtsa végre a program leállítása funkciót (reset). (Lásd a Mosogatás c. fejezetet) ã=figyelmeztetés Ne feledkezzen meg a következrl: A javításokat csak szakemberek végezhetik el. Ha egy alkatrészt ki kell cserélni, ügyeljen arra, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak. Szakszertlen javítások vagy nem eredeti alkatrészek használata esetén jelents károk keletkezhetnek és veszélyek léphetnek föl a használó számára. 19

20 Szennyvíz-szivattyú A darabos ételmaradékok vagy idegen testek, amelyeket a szrk nem tartottak vissza, blokkolhatják a szennyvíz-szivattyút. A mosogatóvíz ekkor a szr felett áll. Ebben az esetben: Alapveten elsként válassza le a villamos hálózatról a készüléket. A fels 1" és alsó kosarat 1b vegye ki. Szerelje ki a szrket 1R. A vizet meregesse ki, esetleg szivacs segítségével. A szivattyú fehér burkolatát (az ábra szerint) egy kanál segítségével emelje ki. A bordánál fogja meg a burkolatot, és ferdén befelé emelje meg. Vegye ki kompletten a burkolatot. Vizsgálja meg a járókereket, hogy nincsenek-e ott idegen testek, és adott esetben távolítsa el azokat. Helyezze vissza a burkolatot az eredeti helyzetébe, és nyomja lefelé a bepattintáshoz (kattanó hang).... bekapcsoláskor A készülék nem indul. A lakásban nincs rendben a biztosíték. Nincs bedugva a készülék csatlakozódugója. A készülék ajtaja nincs megfelelen becsukva.... a készülék Az alsó mosogatókar nehezen forog. A mosogatókar blokkolt. Az ajtót csak nehezen lehet kinyitni. * A gyerekzár aktív. A kikapcsolási útmutató hátul a borítólapon található. *modelltl függen Az ajtót nem lehet becsukni. Az ajtózár átfordult. Visszaállításhoz nagyobb ervel kell zárni az ajtót. A tisztítórekesz fedelét nem lehet becsukni. A mosogatószer-kamra tele van, vagy az összeragadt mosogatószermaradványok blokkolják a szerkezetet. Mosogatószer-maradványok a mosogatószer-kamrában. A kamra nedves volt a betöltéskor. Az Ellenrizze a vizet h kijelzés világít. Zárva van a vízcsap. Megszakadt a vízellátás. A hozzáfolyó töml megtört. Eldugult a szr avízhozzáfolyóban. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. Tisztítsa meg a szrt a vízbevezet tömlben. Szerelje be a szrket. Tegye vissza a kosarakat. Állítsa helyre az áramellátást. Nyissa ki a vízcsapot. Kapcsolja be a készüléket. 20

21 A program befejezdése után víz marad a készülékben. A szennyvíz-töml eltömdött vagy meg van törve. A szennyvíz-szivattyú leblokkolódott, a szennyvíz-szivattyú burkolata nincs rögzítve (lásd a szennyvíz-szivattyút). Eltömdtek a szrk. A program még nem fejezdött be. Várja meg a program végét, vagy alkalmazza a Reset funkciót. Gyorsan villog a h Vízbevezetés ellenrzése kijelzés. Víz van a biztonsági rendszerben. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. Hívja fel a vevszolgálatot. Nem világít a só- ` vagy az öblítszerutántöltésjelz X. Az utántöltés-jelz/-k ki van(-nak) kapcsolva. Elegend só/öblít van benne. Világít a speciális só utántöltésjelz `. Nincs só. Töltsön be sót. Az érzékel nem ismeri fel a sótablettákat. Használjon más speciális sót!... mosogatáskor Szokatlanul sok hab képzdik Kézi mosogatószer van az öblítszeradagolótartályban. A szétszóródott öblítszer túl nagy habképzdéshez vezet, ezért távolítsa el egy kendvel. A készülék mosogatás közben leáll. Megszakadt az áramellátás. Megszakadt a vízellátás. Kattogó zaj a betöltszelepnél A vízvezeték-hálózat lefektetése okozza, de a készülék mködésére ez nincs kihatással. A hiba elhárítása nem lehetséges. Kopogó/csörg zaj mosogatás közben A mosogatókar nekiütközik az edényeknek. Az edények nincsenek megfelelen elrendezve.... az edényeken Ételmaradékok az edényen. Az edény túl szorosan van elrendezve, az edénytartó kosár túl van töltve. Túl kevés a mosogatószer. Túl gyenge a mosogatóprogram. A mosogatókar forgása akadályba ütközik. A mosogatókar-fvókák eltömdtek. Eltömdtek a szrk. A szrket helytelenül tették be. A szennyvíz-szivattyú leblokkolt. A fels kosár a jobb és a bal oldalon nem ugyanolyan magasságra van beállítva. A tea- vagy ajakrúzs-maradványok nem tntek el teljesen. Túl gyenge a mosogatószer fehérít hatása. Túl alacsony mosogatási hmérséklet: Túl kevés/alkalmatlan mosogatószer. Fehér foltok az edényen/a poharak tejszínek maradnak. Ha foszfátmentes tisztítószert használ és a vezetékes víz kemény, az edényeken és a tartály felületén könnyen fehér lerakódások keletkezhetnek. Túl kevés/alkalmatlan mosogatószer. Túl gyenge programot választott. Nincs/túl kevés az öblítszer. Nincs/túl kevés a speciális só. Rossz értékre állította be a vízlágyító berendezést. A sótartály zárja nincs elfordítva. Forduljon a mosogatószer gyártójához, különösen ha: a program befejezdése után az edény nagyon vizes. vízklerakódások képzdnek. 21

22 Homályos, elszínezdött poharak, lemoshatatlan bevonatok: Nem megfelel mosogatószer. A poharak nem alkalmasak a mosogatógépben való mosogatásra. Fátyolosodás a poharakon és eveszközökön, fémes kinézet poharak. Túl sok öblítszer. Elszínezdések a manyag részeken. Túl kevés/alkalmatlan mosogatószer. Túl gyenge programot választott. Rozsdanyomok az eveszközökön. Az eveszköz nem rozsdamentes. A mosogatóvíz sótartalma túl magas, mert a sótartály zárja nincs szorosan ráfordítva, vagy a só betöltésekor a só szétszóródott. Az edény nedves maradt. Túl korán nyitotta ki a készülék ajtaját és túl hamar vette ki az edényeket. Szárítás nélküli programot választott. Túl kevés/nem megfelel öblítszer. Aktiválja az intenzív szárítást. A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye. Használjon öblítszert (a beállítást lásd az Öblítszer fejezetben). Vevszolgálat Amennyiben nem sikerül egyedül megszüntetnie az üzemzavart, kérjük, forduljon a vevszolgálathoz. Alegközelebbi vevszolgálat kapcsolati adatait e használati útmutató hátoldalán, vagy a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben találja meg. Hívásnál adja meg a készülék számát (E Nr. = 1) és az FDszámot (FD = 2), amelyek a készülék ajtaján lév típustáblán 92 találhatók. Bízzon meg a gyártó kompetenciájában. Forduljon hozzánk. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelk végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön háztartási gépeihez. 22

23 Beszerelés A szabályos üzemelés érdekében a mosogatógépet szakszeren kell bekötni. A vízhozzáfolyás és a szennyvízelvezetés adatainak, valamint az elektromos csatlakoztatási értékeknek meg kell felelniük a kívánt kritériumoknak, amelyeket a következ bekezdések ill. a szerelési utasítás tartalmaz. Szerelés közben be kell tartani a munkafázisok sorrendjét: Ellenrzés a kiszállításnál Felállítás Szennyvíz-csatlakozás Frissvíz-csatlakozás Elektromos csatlakoztatás Biztonsági útmutatások A felállítást és a bekötést a beszerelési és összeállítási utasítás szerint végezze el. Beszerelésnél a készülék ne legyen rácsatlakoztatva a hálózatra. Gyzdjön meg róla, hogy a házi elektromos hálózat védvezetékrendszerét az elírásoknak megfelelen szerelték fel. A villamos bekötési feltételeknek meg kell egyezniük a mosogatógép típustábláján 92 megadott adatokkal. Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, egy specifikus csatlakozóvezetékre kell kicserélni. A veszélyeztetések elkerülése miatt ezt csak a vevszolgálat cserélheti ki. Ha a mosogatógépet magas szekrénybe kell beépíteni, akkor szabályszeren kell rögzíteni. A stabilitás biztosítása érdekében alsó elhelyezés vagy beépíthet készülékeket csak olyan összefügg munkaasztalok alá építsen be, amelyek a szomszédos bútordarabokhoz hozzá vannak csavarozva. A készüléket soha ne szerelje fel hforrások (fttest, htároló, kályha vagy más, ht termel készülékek) közelébe, és ne építse be fzlap alá. A készülék felállítása után a dugós csatlakozónak hozzáférhetnek kell lennie. (lásd a Elektromos csatlakoztatás) Néhány modellnél: A vízcsatlakozón lev manyag burkolat egy elektromos szelepet tartalmaz, a vízbevezet tömlben csatlakozóvezetékek találhatók. Ezt atömlt ne vágja át, a manyag burkolatot ne merítse vízbe. ã=figyelmeztetés Ha a készülék nem egy bemélyedésben áll, és így egy oldalfala megközelíthet, akkor az ajtózsanér-tartományt biztonsági okokból oldalt be kell burkolni (sérülésveszély). A burkolatokat külön tartozékként megvásárolhatja avevszolgálatnál vagy a szakkereskedésben. Kiszállítás Az Ön készülékének kifogástalan mködését a gyárban alaposan ellenrizték. Eközben kis vízfoltok maradtak vissza. Ezek az els mosogatás után eltnnek. Mszaki adatok Súly: max. 60 kg Feszültség: V, 50 Hz vagy 60 Hz Teljesítményszükséglet: 2,0 2,4 kw Biztosíték: 10/16 A (UK 13A) Víznyomás: legalább 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). Nagyobb nyomás esetén: építsen be nyomáscsökkent szelepet. Befolyó vízmennyiség: min. 10 liter/perc Vízhmérséklet: legjobb a hideg víz; meleg víznél, a vízbevezet töml fajtájától függen, max. 60 C (lásd a Frissvíz-csatlakozás c. részt). 23

24 Felállítás A szükséges beépítési méreteket a szerelési utasításban találja meg. A készüléket állítható lábak segítségével vízszintesen kell felállítani. Közben ügyelni kell arra, hogy a gép stabilan álljon. Az aláépített és integrált készülékeket, amelyeket utólagosan szabvány készülékként állítanak fel, biztosítani kell felborulás ellen, pl. falon lev csavarkötésekkel vagy egy végigfutó munkalap beépítésével, amelyet összecsavaroztak a szomszédos szekrényekkel. A készüléket minden további nélkül be lehet építeni fa vagy manyag falak közé egy konyhai szekrénysorba. Szennyvíz-csatlakozás A szükséges munkafázisokat a szerelési utasításban találja meg, adott esetben lefolyócsonkos szifont kell felszerelni. A szennyvízlevezet tömlt a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a szifon lefolyócsonjára. Ügyeljen arra, hogy a lefolyótöml ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg, és hogy a zárófedél ne akadályozza alefolyóban aszennyvíz lefolyását! Frissvíz-csatlakozás A frissvíz-csatlakozót a szerelési utasításnak megfelelen a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a vízcsapra. Ügyeljen arra, hogy a frissvízcsatlakozó ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg. A készülék kicserélésekor mindig új vízbevezet tömlt kell használni. Víznyomás: legalább 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). Nagyobb nyomás esetén: építsen be nyomáscsökkent szelepet. Befolyó vízmennyiség: min. 10 liter/perc Vízhmérséklet: Vegye figyelembe a vízbevezet tömlre nyomott adatokat! A modelleknél, amelyeken 25 C szerepel, avízhmérséklet max. 25 C lehet (hideg víz). Minden más modell számára: a legjobb a hideg víz; meleg víznél max. 60 C. 24

25 Elektromos csatlakoztatás A készüléket csak váltakozó feszültségre csatlakoztassa V és Hz tartományban, egy elírás szerint felszerelt földelt dugaszolóaljzaton keresztül. A szükséges biztosítást lásd atípustáblán92. A dugaszolóaljzat a készülék közelében legyen, és beépítés után is szabadon hozzáférhet kell, hogy legyen. Ha a villásdugó nem szabadon hozzáférhet, az idevágó biztonsági elírások teljesítéséhez a beszerelésnél be kell iktatni eltétként egy legalább 3 mm érintkeznyílású összpólusú. A csatlakozáson változtatásokat csak szakember végezhet. A hálózati csatlakozókábel hosszabbítóját csak a vevszolgálaton keresztül szabad beszerezni. Ha hibaáram-védkapcsolót alkalmaz, akkor csak a jellel ellátott típusok valamelyikét használja. Csak ez garantálja a most érvényes elírások teljesítését. A készülék vízbiztonsági rendszerrel van felszerelve. Vegye figyelembe, hogy ez csak akkor mködik, ha a készüléket csatlakoztatta az áramellátásra. Szétszerelés Itt is tartsa be a munkamveletek sorrendjét. A készüléket válassza le a hálózatról. Zárja el a víz-bevezetést. Szerelje le a szennyvíz- és frissvízcsatlakozást. Oldja ki a bútordarabokhoz rögzít csavarokat. Ha van lábazati ágy, akkor szerelje le. Húzza ki a készüléket, közben óvatosan húzza ki a tömlt is. hu Szállítás A mosogatógépet ürítse ki, és a könny elemeket biztosítsa. A készüléket a következ lépésekkel kell kiüríteni: Nyissa ki a vízcsapot. Zárja be az ajtót. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. Válassza a legmagasabb hmérséklet programot. Nyomja meg a START Programlefutás indul. Kb. 4 perc után addig nyomja a START amíg minden kijelzés el nem alszik. Kb. 1 perc után a készülék teljes szivattyúzása megtörtént. Zárja el a vízcsapot. A készüléket csak állítva szabad szállítani. (Azért, hogy a maradék-víz ne kerüljön bele a vezérlésbe, és ne vezessen hibás programlefutáshoz.) Fagyál lóság(akészülékiürít ése)fagyállóság Ha a készülék fagyveszélyes helyiségben (pl. nyaralóban) áll, a készüléket teljesen le kell üríteni (lásd a Szállítás-t). A vízcsapot el kell zárni, a bevezettömlt ki kell csavarni és a vizet hagyni kell kifolyni. 25

26 Ártalmatlanítás Mind az új gépek csomagolása, mind a régi gépek értékes nyersanyagokat és újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak. Kérjük, hogy az egyes alkatrészeket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa! A jelenleg érvényes hulladék-mentesítési lehetségekrl tájékozódjon a szakkereskednél, vagy az illetékes községi ill. városi közigazgatásnál. Csomagolás A készülék minden manyag alkatrésze nemzetközi szabvány által elírt rövid jelöléssel van ellátva (pl. >PS< polisztirol). Így a készülék ártalmatlanításakor fajtánként könnyen szét lehet válogatni amanyag hulladékokat. Kérjük, vegye figyelembe a Kiszállításnál c. fejezetet. Használt készülékek Kérjük, vegye figyelembe a Elhelyezésnél c. fejezetet. Ez a készülék az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó 2002/96/EV sz. európai irányelvnek (waste electrical and electronic equipment WEEE) megfelel jelöléssel van ellátva. Az irányelv keretet szab a használt készülékek Európa-szerte érvényes visszavételének és értékesítésének. 26

27

28 * * hu (9111) 640EA

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél KX +DV]QiODWL XWDVtWiV 0RVRJDWyJpS 6 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél...................

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban hu Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4 Ha gyermek van a háztartásban..... 4

Részletesebben

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23 SM SB Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP.. hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat.................. 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál....................

Részletesebben

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23 SM SB Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

- Edény... 13. 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások... 4. 7 Környezetvédelem... 9. . Mosogatószer... 17

- Edény... 13. 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások... 4. 7 Környezetvédelem... 9. . Mosogatószer... 17 SP hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS SX56T595EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/3565796

Az Ön kézikönyve SIEMENS SX56T595EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/3565796 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Mosogatógép 9000 438 184 (8908) Használati utasítás

Mosogatógép 9000 438 184 (8908) Használati utasítás Mosogatógép 9000 438 184 (8908) hu Használati utasítás Reset 3 sec. 10 9 8 7 6 5 End 9h 6h 3h Start 1 2 3 End 9h 6h 3h 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Beszerelésnél Ha gyermek van a háztartásban A mindennapi használatban

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Beszerelésnél Ha gyermek van a háztartásban A mindennapi használatban Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4 Ha gyermek van a háztartásban..... 4 Ajtóreteszelés...................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3543383

Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3543383 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ Amködésimódokrészletesismertetéseahasználatiutasításmegfelelfejezetésbentalálhatóal. Akészülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa ki az ajtót

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 86080 i Automata mosogatógép Felhasználói tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Olvassa el alaposan ezt a felhasználói tájékoztatót, és õrizze meg, hogy késõbb is utána tudjon benne nézni valamilyen

Részletesebben

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 60870 Használati útmutató Automata mosogatógép 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása Az Ön mosógépe Gratulálunk - Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. Programok START/FOLYTATÁS

Részletesebben

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató Kedves Vásárló! Mielőtt a mosogatógépet üzembe helyezi, kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Használati útmutatót, mert ez a füzet fontos információkat

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot.

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot. Az Ön mosógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Használati útmutató PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Feltétlenül olvassa el a használati útmutatót hu-hu és a szerelési tervet a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal védi

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat (lásd az opciók leírását jobbra) A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA DW7 60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/830258

Az Ön kézikönyve TEKA DW7 60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/830258 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

(az opciók leírását a jobb oldalon találja)

(az opciók leírását a jobb oldalon találja) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. P1 Programok 6th Sense

Részletesebben

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Magyar, 1 Ðóññêèé, 13 Tartalom Üzembe helyezés, 2-3 Elhelyezés és vízszintezés Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás Tanácsok az elsõ mosáshoz Mûszaki adatok Készülékleírás,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Mosogatógép ESF 45010 We were thinking of you when we made this product Üdvözöljük az Electrolux világában Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Az új szárítógép Javasolt használat Elkészítés beszerelésre, lásd a 8. oldalon Gratulálunk! Egy modern, csúcsminség Bosch háztartási eszköz tulajdonosa lett. A hszivattyúval és automatikus hcserél-tisztító

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EWW12470W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDF 500. Használati útmutató

MOSOGATÓGÉP ZDF 500. Használati útmutató MOSOGATÓGÉP ZDF 500 H Használati útmutató Tartalomjegyzék A készülék bemutatása 2 Fontos biztonsági útmutatások 3 Szerelési útmutató 4 Beépítés munkapult alá 4 Vízszintbe állítás 4 Vízcsatlakoztatások

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT!

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót.

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót. ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL MÁRKÁJÚ TERMÉKET VÁSÁROLT. Amennyiben szélesebb körű segítségre van szüksége, kérjük regisztrálja be a berendezést az alábbi weboldalon: www.whirlpool.eu/register

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás HR745536H Főzőhely á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások...3 A károsodások okai...6 Süt sérülése...6 Alsó fiók sérülése...6 Elhelyezés, gáz- és

Részletesebben

Őrizze meg ezt az utasítást egy biztos helyen, a későbbi fellapozhatóság érdekében.

Őrizze meg ezt az utasítást egy biztos helyen, a későbbi fellapozhatóság érdekében. Kedves Vásárló, Kérem, olvassa el ezt az utasítást a mosogatógép beépítése és az első üzembehelyezése előtt. A következő tudnivalók betartásával elkerülheti a balesti veszélyeket és megelőzheti a készüléke

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szárítás. Ajtó. Kezel tábla. 2. A pihéket távolítsa el a pihefogó rekeszéb l.

Szárítás. Ajtó. Kezel tábla. 2. A pihéket távolítsa el a pihefogó rekeszéb l. Az Ön új szárítógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Siemens márkájú háztartási készüléket választott. A kondenzációs szárítógép takarékos energiafogyasztású. A gyártó minden kiszállított szárítógép

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató CF 250 Eszpresszó kávéautomata Használati útmutató 2 3 4 5 6 7 Kialakitás (1. kép) Felülnézet (2. kép) A B C D E F G H I J K L M N O Felülnézet (lásd 2. kép) Szemes kávé tartály - fedövel Szerviz fedél

Részletesebben

Normál zörejek A szárítás során a kompresszor, illetve a szivattyú m ködése normál zörejeket eredményez.

Normál zörejek A szárítás során a kompresszor, illetve a szivattyú m ködése normál zörejeket eredményez. Az Ön új szárítógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Siemens márkájú háztartási készüléket választott. A hszivattyúval és automatikus hcserél-tisztító funkcióval ellátott kondenzációs szárítógép

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató OLYMPUS FL-36 R. Megtalálja a választ minden kérdésre az OLYMPUS FL-36 R a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM 05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG A MOSNIVALÓ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült!

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

Használati útmutató. DW 605 S 12 terítékes kivitel. Fél töltet funkció. Mosogatógép

Használati útmutató. DW 605 S 12 terítékes kivitel. Fél töltet funkció. Mosogatógép Használati útmutató DW 605 S 12 terítékes kivitel Mosogatógép Fél töltet funkció 1) Biztonsági információk...1 2) Rövid kezelési útmutató.....2 Kedves Vásárló! Olvassa el az útmutatót Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EFP6411X. Megtalálja a választ minden kérdésre az AEG-ELECTROLUX EFP6411X a felhasználói

Részletesebben

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B Mosogatógépek Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B FONTOS! Figyelmesen olvassa el az utasításokat az első használatbavétel előtt! A mosogatógép használatakor mindig kövesse a pontos utasításokat az

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

LF-455 IT. Fagor beépíthetõ mosogatógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

LF-455 IT. Fagor beépíthetõ mosogatógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. LF-455 IT Fagor beépíthetõ mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/604047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/604047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1600. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ZDT 311 Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta! Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat keresi majd, amikor háztartási

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F44860 http://hu.yourpdfguides.com/dref/809511

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F44860 http://hu.yourpdfguides.com/dref/809511 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

MC-36 távkioldó. Használati utasítás

MC-36 távkioldó. Használati utasítás 1 2 MC-36 távkioldó Használati utasítás Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében 4 Felhívások 5 Bevezetés 6 Az MC-36 részei 6 Készüléktest 6 Vezérlőpanel 7 Elemek behelyezése 7 Elemcsere 7 Amikor az

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST FIGYELEM: A mosogatógép használatakor tartsa be az alábbiakban felsorolt óvintézkedéseket: FÖLDELÉSI ÚTMUTATÓ A készülék földelése

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG600100W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben