Használati útmutató MOSOGATÓGÉP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati útmutató MOSOGATÓGÉP"

Átírás

1 Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Magyar, 1 Ðóññêèé, 13 Tartalom Üzembe helyezés, 2-3 Elhelyezés és vízszintezés Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás Tanácsok az elsõ mosáshoz Mûszaki adatok Készülékleírás, 4 Áttekintõ nézet Kezelõpanel Berámolás a kosarakba, 5 Alsó kosár Evõeszköztartó kosár Felsõ kosár DFP 584 Indítás és használat, 6-7 A mosogatógép elindítása A mosogatószer betöltése Mosási opciók Programok, 8 Programtáblázat Öblítõszer és regeneráló só, 9 Az öblítõszer betöltése A regeneráló só betöltése Karbantartás és ápolás, 10 A víz elzárása, és a készülék áramtalanítása A mosogatógép kitiszítása A kellemetlen szagok elkerülése A permetezõkarok tisztítása A bemenõvíz-szûrõ tisztítása A szûrõk tisztítása Amennyiben hosszú ideje nem használta Óvintézkedés és tanácsok, 11 Általános biztonság Hulladékelhelyezés Környezetvédelem Rendellenességek és elhárításuk, 12 1

2 Üzembe helyezés Õrizze meg a kézikönyvet, hogy bármikor használhassa! A mosogatógép értékesítése, átadása, és/vagy áthelyezése esetén biztosítsa, hogy a kézikönyv a készülékkel együtt maradjon! Figyelmesen olvassa el az utasításokat: fontos információkat tartalmaznak az üzembe helyezésrõl, a használatról és a biztonságról. Költözködés esetén a készüléket tartsa függõleges helyzetben; ha ez nem lehetséges, a hátsó oldalára döntse! Elhelyezés és vízszintezés 1. Csomagolja ki a készüléket, és ellenõrizze, hogy nem sérült-e meg a szállítás során! Amennyiben megsérült, ne kösse be, hanem forduljon a viszonteladóhoz! 2. Helyezze el a mosogatógépet úgy, hogy oldalai, illetve hátlapja nekifekhetnek a szomszédos bútoroknak, falaknak! A készülék egybefüggõ munkalap* alá is beszerelhetõ (lásd Beszerelési útmutató). 3. A mosogatógépet sík és kemény padlóra állítsa! A készülék vízszintbe állításakor a padló egyenetlenségeit az elülsõ lábak ki-, illetve becsavarásával kompenzálhatja. A pontos vízszintezéssel biztosítható a készülék stabilitása, megelõzhetõk a rezonanciák és zajok, illetve a készülék nem fog elmozdulni. 4*. A hátsó lábak magasságának beállításához a mosogatógép alsó, elülsõ, középsõ részén található piros színû hatszögletû csavarjait állítsa be egy 8-mm-es hatszögletû csavarkulccsal a magasság növeléséhez csavarja órairányban, a magasság csökkentéséhez pedig órairánnyal ellentétesen (lásd a dokumentációhoz mellékelt beépítési útmutatót). Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás A vízbekötéshez és elektromos csatlakoztatáshoz szükséges átalakításokat csak szakember végezheti. Vigyázzon, hogy a mosogatógép nehogy rátegye a csövekre, vagy a tápkábelre! A készüléket új csövekkel kell a vízhálózatba bekötni. Ne használjon régi csöveket! A vízbevezetõcsõ (A), a leeresztõcsõ (B), valamint az elektromos tápkábel a kényelmes bekötés érdekében mind jobbra, mind balra elvezethetõ (lásd ábra). A vízbevezetõcsõ bekötése hidegvízvezetékbe: csavarozza föl a vízbevezetõcsövet egy 3/4 -os menettel rendelkezõ vízcsapra; de elõtte, a készülék eltömõdésének megelõzése érdekében jól eressze ki a vizet, míg a vízsugár áttetszõvé nem válik! melegvízvezetékbe: amennyiben önöknél központi fûtõberendezés szolgáltatja a melegvizet, a mosogatógép a hálózati melegvízre is ráköthetõ, feltéve, hogy annak hõmérséklete nem haladja meg a 60 C-ot. A hidegvízvezetéknél leírtak szerint csavarozza föl a csövet a csapra! Ha a vízbevezetõcsõ nem elég hosszú, forduljon szaküzlethez vagy meghatalmazott szakemberhez (lásd Ügyfélszolgálat)! A víznyomásnak a Mûszaki adatok táblázatában szereplõ határértékek között kell lennie (lásd oldalt). Ügyeljen arra, hogy a csövön ne legyen se törés, se szûkület! A víz kiömlésének megakadályozása A víz kiömlésének megakadályozása érdekében a mosogatógép: - egy olyan rendszerrel van ellátva, mely rendellenességek esetén meggátolja a vízbetáplálást, illetve a készülékben rekedt víz kiengedését. Bizonyos modellek a New Acqua Stop* nevû kiegészítõ biztonsági berendezéssel is rendelkeznek, mely a vízbevezetõcsõ megrongálódása esetén is megakadályozza a vízkiömlést. FIGYELEM! NAGYFESZÜLTSÉG! A vízbevezetõcsövet semmilyen körülmények között sem szabad elvágni, mivel nyomás alatt álló részeket tartalmaz. * Csak néhány modellnél tartozék. 2

3 A leeresztõcsõ bekötése A leeresztõcsövet a csõ megtörése nélkül kösse legalább 4 cm átmérõjû lefolyóba! Vagy akassza a mosdó, illetve a kád szélére a leeresztõcsõ szabad végének nem szabad a vízbe merülnie! A speciális mûanyag könyök* A megkönnyíti a csõ megfelelõ elhelyezését: a könyököt rögzítse szorosan a falhoz, hogy elkerülje a leeresztõcsõ elmozdulását és a víz lefolyóból történõ kiömlését! Az A betûvel jelzett csõrésznek a padlótól mérve 40 és 100 cm közötti magasságban kell lennie (lásd ábra). Hosszabbítócsõ használata nem tanácsos. Vízlecsapódásgátló csík* A mosogatógép beszerelése után nyissa ki az ajtót, és ragassza az átlátszó öntapadó csíkot a fapolc alsó oldalára, hogy megvédje azt a kondenzvíztõl. Tanácsok az elsõ mosáshoz Az üzembe helyezés után, közvetlenül az elsõ mosás elõtt, a sótartályt töltse meg színültig vízzel, és csak ezután adjon hozzá nagyjából 1 kg sót (lásd Öblítõszer és regeneráló só): a víz túl fog csordulni. Válassza ki a vízkeménységet (lásd Öblítõszer és regeneráló só)! - Elõfordulhat, hogy a só betöltése után a SÓHIÁNYJELZÕ LÁMPA* még néhány ciklusig égve marad. Amennyiben a sótartályba nem tölt sót, a vízlágyító berendezés és a fûtõszál tönkremehet. Elektromos csatlakoztatás Mielõtt bedugná a dugót a konnektorba, gyõzõdjön meg arról, hogy: az aljzatnak van földelése, és megfelel a törvény által elõírtaknak; az aljzat képes elviselni a készülék ajtajának belsõ oldalán elhelyezett adattáblán feltüntetett maximális teljesítményfelvételt (lásd A mosogatógép leírása); a tápfeszültség értéke a készülék ajtajának belsõ oldalán elhelyezett adattáblán feltüntetett értékek közé esik; az aljzat kompatibilis a készülék villásdugójával! Ellenkezõ esetben a hivatalos szakszervizzel cseréltesse le a villásdugót (lásd Szerviz); ne használjon hosszabbítót vagy elosztót! Az elektromos tápkábelnek és a hálózati aljzatnak a készülék bekötése után is könnyen hozzáférhetõnek kell maradnia. A kábel ne legyen megtörve vagy összenyomva! Rendszeresen ellenõrizze a kábel állapotát, és amennyiben cserére szorul, a cserét kizárólag hivatalos szerelõvel végeztesse (lásd Szerviz)! A fenti elõírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó elhárít minden felelõsséget. Műszaki adatok Méretek Mosókapacitás Hálózati víznyomás Tápfeszültség Teljes felvett telje sítmény Olvadó biztosíték AIO77 - Szélesség 60cm Magasság 85 cm Mélység 60 cm 14 normál teríték 0,05 1 MPa (0,5 10 bar) 7, psi Lásd adattábla Lásd adattábla Lásd adattábla A készülék megfelel az alábbi uniós irányelveknek: -Az 16/01/2007-i 2006/95/EGK (kisfeszültségi) irányelvnek és módosításainak -Az elektromágneses összeférh etőségről szóló márc. 3-i 89/336/EGK irányelvnek és módosításainak -97/17/EK (Címkézés) -2002/96/EK * Csak néhány modellnél tartozék. 3

4 Készülékleírás Áttekintõ nézet 1. Felsõ kosár 2. Felsõ permetezõkar 3. Billenõpolc 4. Kosármagasság szabályozó 5. Alsó kosár 6. Alsó permetezõkar 7. Evõeszköztartó kosár 8. Mosogatószûrõ 9. Sótartály 10. Mosogatószeres és öblítõszeres rekesz 11. Adattábla 12. Kezelõpanel*** Kezelõpanel Programválasztó gomb ON/OFF-Reset gomb Display Indítás/ szüneteltetés gomb és lámpa FÉL ADAG gomb Késleltetett indítás gomb Display Multifunkciós tabletták gomb MOSOGATÁS lámpa ÖBLÍTÕSZERHIÁNY- JELZÕ lámpa SZÁRÍTÁS lámpa Maradékidokijelzo Programszámkijelzõ KÉSLELTETETT INDÍTÁS lámpa Sóhiányjelzõ lámpa Multifunkciós tabletták lámpa FÉL ADAG lámpa ***Csak teljes beépítésû modelleknél. *Csak néhány modellnél tartozék. A programok és opciók száma és típusa a mosogatógép típusától függõen változhat. 4

5 Berámolás a kosarakba Mielõtt berámolna a kosarakba, távolítsa el az ételmaradékokat az edényekrõl, és öntse ki a poharakból és tálkákból a bennük maradt folyadékot. A berámolás után ellenõrizze, hogy a permetezõkarok szabadon el tudnak-e forogni! Alsó kosár Az alsó kosárba fazekakat, fedõket, tányérokat, salátástálakat, evõeszközöket stb.lehet berámolni a Berámolási minták szerint. A nagyobb tányérokat és fedõket a kosár szélein tanácsos elhelyezni, ügyelve arra, hogy ne akadályozzák a felsõ permetezõkart a forgásban. Bizonyos mosogatógépmodellek lehajtható részekkel* rendelkeznek, melyeket függõleges helyzetben tányérok, vízszintes helyzetben pedig fazekak és salátástálak elrendezésére lehet használni. Evõeszköztartó kosár Az evõeszköztartó kosár a mosogatógép típusától függõen eltérõ lehet: nem kiszedhetõ, kiszedhetõ, eltolható kivitelû. A nem kiszedhetõ kosár csak az alsó kosár elülsõ részében helyezhetõ el. A kiszedhetõ kosarat két részre lehet választani (fél adagos mosogatás esetén ennek megoldási módjait a következõ ábra mutatja), és amennyiben eltolható kivitelû, az evõeszköztartó kosarat a rögzített vagy lehajtható betétek között az alsó kosár bármely pontján el lehet helyezni. - Mindkét kosár eltolható billenõpolcokkal rendelkezik, melyek segítségével az evõeszközöket jobban el lehet rendezni. A késeket és a vágóeszközöket élükkel lefele kell behelyezni az evõeszköztartó kosárba, vagy vízszintesen a felsõ kosár billenõpolcaira. Az evõeszköztartó kosár elrendezési mintái A lejtés B lejtés C lejtés - Emelje fel a billenõpolcot, enyhén csúsztassa el, majd állítsa a kívánt lejtési szögre. A felsõ kosár magasságának beállítása Az edények elhelyezésének megkönnyítése érdekében a felsõ kosár magasabb, illetve alacsonyabb pozícióba állítható: ( A felsõ kosár magasságát lehetõleg ÜRES ÁLLAPOTBAN állítsa be! A kosarat sohase emelje vagy süllyessze csak egyik oldalánál fogva. Nyissa ki a kosár jobb- és baloldali sínjein az ütközõket, és húzza ki a kosarat; rakja a síneket feljebb vagy lejjebb, helyezze vissza a kosarat úgy, hogy az elsõ görgõk is a sínen legyenek, és zárja vissza az ütközõket (lásd ábra)! Amennyiben a kosár Dual Space fogantyúval* van ellátva (lásd ábra), húzza ki teljesen a felsõ kosarat, fogja meg a kosár oldalain lévõ fogantyúkat, és mozgassa azokat feljebb vagy lejjebb hagyja a helyére kattanni a kosarat. Berámolási minták a felsõ/ alsó kosárra Felsõ kosár Rámolja be a kényes és könnyû edényeket: a poharakat, a teásés kávéscsészéket, a tányérokat, a mély salátástálakat, a serpenyõket és az enyhén szennyezett mély fazekakat a Berámolási minták szerint! A csészéket és csészealjakat, A hosszú és hegyes késeket, merõkanalakat helyezze a billenõpolcra**! Változtatható lejtésû billenõpolc - A lejtés beállításával nagyobb teret nyerhet a felsõ kosárban, különféle szárhosszú talpas poharakat helyezhet el, és javíthatja a szárítás hatásfokát. Mosogatógépes mosásra nem alkalmas edények Fa-, fanyelû vagy csontmarkolatú, illetve ragasztott tárgyak. Alumíniumból, vörös- vagy sárgarézbõl, cinbõl, illetve ónból készült tárgyak. Nem hõálló mûanyag edények. Antik vagy kézzel festett porcelánok. Antik ezüstkészlet. Ellenben a nem antik ezüstkészlet a kíméletes programmal mosható, de ez esetben gyõzõdjön meg arról, hogy az ne érintkezzen más fémekkel! Tanácsos mosogatógépben mosható edényeket használni. * Csak bizonyos modelleknél tartozék. ** Számuk és helyzetük változtatható. 5

6 Indítás és használat A mosogatógép elindítása 1. Nyissa ki a vízcsapot. 2. Nyomja meg a BE/KI gombot: néhány másodpercig a kezelõpanel valamennyi lámpája kigyullad. 3. Nyissa ki az ajtót, és adagolja be a mosogatószert (lásd alább). 4. Rámoljon be a kosarakba (lásd Berámolás a kosarakba), és csukja be az ajtót. 5. A P gomb nyomogatásával az edények és azok szennyezettségének mértéke alapján válassza ki a megfelelõ programot (lásd programtáblázat). 6. Válassza ki a mosogatási opciókat* (lásd oldalt). 7. Az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gomb megnyomásával indítsa el a programot (folyamatos fény): a program elindulását hosszú sípszó jelzi. Kigyullad a mosogatás lámpa, és a kijelzõn megjelenik a program száma és a ciklus végéig hátralévõ idõ. 8. A program végét két rövid és egy hosszú sípszó jelzi, az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gomb kialszik, a kijelzõn pedig megjelenik az END felirat. A BE/KI gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket, zárja el a vízcsapot, és húzza ki a dugót a konnektorból. 9. Az edények kiszedése elõtt várjon néhány percet, hogy nehogy megégesse magát. Az alsó kosárral kezdve rámolja ki a kosarakat. - Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a használat SZÜNETELÉSÉNEK bizonyos eseteiben a készülék automatikusan kikapcsol. Folyamatban lévõ program módosítása Ha véletlenül rossz programot indított volna el, az indításkor még visszavonhatja: a mosogatás elindítása után a mosogatási ciklus módosításához a BE/KI/NULLÁZÁS gomb nyomva tartásával kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja be ugyanezzel a gombbal, és válassza ki újból a kívánt programot és beállítást. Edények menet közbeni berámolása Nyomja meg az Indítás/szüneteltetés gombot (a gomb lámpája villogni kezd). Nyissa ki az ajtót, vigyázva a kiáramló gõzre, és rakja be az edényeket. Nyomja meg az INDÍTÁS/ SZÜNETELTETÉS gombot: a ciklus folytatódik. A mosogatószer betöltése A mosogatás eredményessége a mosogatószer helyes adagolásán is múlik túlzott használatával a mosás nem lesz hatékonyabb, csak a környezetszennyezés lesz nagyobb. Csak mosogatógépbe való mosogatószert használjon! NE HASZNÁLJON kézi mosogatószert! Tabletták használata csak azoknál a modelleknél javasolt, melyek rendelkeznek a MULTIFUNKCIÓS TABLETTÁK opcióval. Amennyiben túl sok mosogatószert használ, a ciklus végén a mosandón hab maradhat. A mosogatás és szárítás maximális hatásfokát csak úgy érheti el, ha por alakú mosogatószert, folyékony öblítõszert és sót használ. A rekesz: mosogatószer a mosáshoz B rekesz: mosogatószer az elõmosáshoz 1. A D gomb megnyomásával nyissa ki a C fedelet! 2. Adagolja be a mosogatószert a Programtáblázat szerint: por: A és B rekesz. tabletta: amikor a programhoz 1 szükséges, helyezze be azt az A rekeszbe, és csukja le a fedelét; ha 2 kell, a másodikat a rekesz mélyére kell tenni. 3. Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat a rekesz peremérõl, és kattanásig csukja le a fedelét! Az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gombnak a készülék szüneteltetése érdekében való megnyomásával a programot, vagy ha be van állítva a késleltetett indítást lehet megszakítani. Ebben a fázisban nem lehet módosítani a programot. Véletlen leállások Ha a mosogatás során kinyílik az ajtó vagy elmegy az áram, a program félbeszakad. Ha az ajtót becsukja, illetve visszatér az áram, a mosogatás onnan folytatódik, ahol korábban félbeszakadt. * Csak néhány modellnél tartozék. 6

7 Mosási opciók Az OPCIÓKAT csak a mosogatási program kiválasztása elõtt és az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gomb megnyomása után lehet beállítani, módosítani vagy nullázni. Csak a választott program típusával kompatíbilis opciók választhatók. Amennyiben egy opció nem kompatíbilis a kiválasztott programmal, (lásd programtáblázat) azt a megfelelõ lámpa háromszor egymás után történõ gyorsan felvillanása jelzi. Amennyiben egy opcióval vagy korábban kiválasztott mosogatási programmal nem kompatíbilis opciót választ ki, a nem kompatíbilis opció háromszor villan föl, majd kialszik, míg az utoljára választott opció égve marad. A hibásan megadott opció törléséhez nyomja meg újból a megfelelõ gombot. Késleltetett indítás A program indítását 1-tõl akár 24 órával is késleltetheti: 1. A kívánt mosogatási program és egyéb esetleges opciók kiválasztását követõen nyomja meg az INDÍTÁSKÉSLELTETÉS gombot: a megfelelõ lámpa kigyullad. Ugyanazzal a gombbal válassza ki, hogy mikor induljon a mosási ciklus (1 24 óra). 2. Hagyja jóvá a kiválasztást az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gombbal, mire elindul a visszaszámlálás. A kiválasztott késleltetés megjelenik, és az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gomb abbahagyja a villogást (állandó fénnyel világít). 3. Ha az idõ lejárt, hosszú sípszó hallatszik, az INDÍTÁSKÉSLELTETÉS lámpa kialszik, és a program elindul. Az INDÍTÁSKÉSLELTETÉS kiválasztásának törléséhez nyomogassa az INDÍTÁSKÉSLELTETÉS gombot mindaddig, míg a kijelzõn az OFF felirat meg nem jelenik. Az indításkésleltetést elindított ciklus esetén nem lehet beállítani. Fél adag Abban az esetben, ha kevés a mosandó edény, válassza a fél adag funkciót, mellyel vizet, energiát és mosogatószert spórolhat meg. Válassza ki a programot, nyomja le többször egymás után a FÉL ADAG gombot: a lámpa kigyullad. A FÉL ADAG gomb újabb megnyomásával z opció kiválasztása törölhetõ. Ne feledje felére csökkenteni a mosogatószer mennyiségét. Lehetõleg por alakú mosogatószert használjon. Ez az opció a következõ programnál nem érhetõ el: Gyors. Multifunkciós tabletták Ezzel az opcióval a mosogatás és szárítás eredménye optimális lesz. Multifunkciós tabletták használata esetén nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS TABLETTÁK gombot! A megfelelõ lámpa kigyullad. A Multifunkciós tabletták opció kiválasztásával a programidõ hosszabb lesz. A MULTIFUNKCIÓS TABLETTÁK opció, amennyiben nem törölte a kiválasztását, a készülék következo bekapcsolásakor beállítva marad. Tabletták használata csak azoknál a modelleknél javasolt, melyek rendelkeznek a MULTIFUNKCIÓS TABLETTÁK opcióval. Ezt az opciót ne használja azoknál a programoknál, melyeknél a multifunkciós tabletták használata nem ajánlott (lásd opciótáblázat)! Opciótáblázat A B C Késleltetett indítás Fél adag Multifunkciós tabletták 1. Intenzív Igen Igen Igen 2. Normál Igen Igen Igen 3. Áztatás Igen Igen Nem 4. Gazdaságos Igen Igen Igen 5. Gyorsmosás Igen Nem Igen 6. Kristályok Igen Igen Igen 7. Intenzív Speed+ Igen Nem Igen 8. Normál Speed+ Igen Nem Igen 7

8 Programok Amennyiben az edények nem túl koszosak vagy korábban vízzel el lettek öblítve, csökkentse jelentõsen a mosogatószer-adagot! A programok és opciók száma és típusa a mosogatógép típusától függõen változhat. Javaslatok a program kiválasztásához Erősen szennyezett edények és fazekak (sérülékeny edényekhez nem használható) Normál szennyezettségű edé nyek és fazekak. Standard mi ndennapi program Program Mosogatószer (A) = A rekesz (B) = B rekesz por folyadék tabletta Szárítást tartalmazó programok Opciók Program időtartama (±10% eltérés) óra:perc 1. Intenzív 35 g (A) 35 ml (A) 1 (A) Igen A-B-C 2:25 2. Normál 29 g (A) 6 g (B) 29 ml (A) 6 ml (B) 1 (A) Igen A-B-C 1:50 A következő fogásra előkészít ő mosogatás 3. Áztatás Nem Nem Nem Nem A-B 0:08 Alacsony energiafogyasztású gazdaságos mosás edények és fazekak számára. Gazdaságos és gyors ciklus k evéssé szennyezett edények használat utáni azonnali elmo sogatásához. (2 tányér + 2 po hár + 4 evőeszköz + 1 fazék + 1 kis serpenyő) Gazdaságos és gyors ciklus k özvetlen használat után a ma gas hőmérsékletre érzékenye bb, kényes edényekszámára. (talpas pohár Felső kosár + kényes tányérok, Alsó kosár) Gyors mosogatási és szárítás i ciklus, erősen szennyezett e dényekhez és fazekakhoz. (nem alkalmas kénye edénye khez) Gyors mosogatási és szárítás i ciklus, átlagosan szennyezet t edényekhez és fazekakhoz. 4. Gazdaságos* 29 g (A) 6 g (B) 29 ml (A) 6 ml (B) 1 (A) Igen A-B-C 2:35 5. Gyorsmosás 25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Nem A-C 0:25 6. Kristályok 35 g (A) 35 ml (A) 1 (A) Igen A-B-C 1:30 7. Intenzív Speed+ 8. Normál Speed+ 35 g (A) 35 ml (A) 1 (A) Igen A-C 1:40 29 g (A) 6 g (B) 29 ml (A) 6 ml (B) 1 (A) Igen A-C 1:20 Megjegyzés: A Hétköznapi - Gyorsmosás program maximális hatékonyságát úgy érheti el, ha betartja a terítékek meghatározott számát. A mosogatószer adagolásának megkönnyítéséhez jó tudni, hogy: 1 evõkanál = nagyjából 15 gr. por = nagyjából 15 ml folyadék 1 teáskanál = nagyjából 5 gr. por = nagyjából 5 ml folyadék * Az EN szabványnak megfelelõ Gazdaságos program a többi programhoz képest hosszabb programidõvel rendelkezik, mindenesetre ennek a legkisebb az energiafogyasztása, és még környezetkímélõ is. Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatok körülményeivel kapcsolatos részletes információkért forduljon a következõ címhez: 8

9 Öblítõszer és regeneráló só Kizárólag mosogatógépekhez használatos termékeket használjon! Ne használjon se étkezési, se ipari sót, se kézi mosogatószert! Tartsa be a termék csomagolásán található utasításokat! Multifunkciós termék használata esetén nem szükséges öblítõszert használni, helyette tanácsos sót betölteni, különösen, ha a víz kemény vagy nagyon kemény. Tartsa be a termék csomagolásán található utasításokat! Ha nem tölt be se sót, se öblítõszert, a SÓHIÁNYJELZÕ LÁMPA* és ÖBLÍTÕSZERHIÁNY- JELZÕ LÁMPA* égve marad. Az öblítõszer betöltése Az öblítõszerrel az edények könnyebben száradnak, mivel a felületükrõl a víz lepereg, és nem maradnak csíkok, illetve foltok. A öblítõszeres rekeszt akkor kell feltölteni, ha a kezelõpanelen kigyullad az ÖBLÍTÕSZERHIÁNY-JELZÕ lámpa*; 1. A kupak (G) órairánnyal ellentétesen történõ kicsavarásával nyissa ki a rekeszt! 2. Töltse be az öblítõszert, vigyázva, nehogy mellé menjen! Ha F mégis, száraz ronggyal azonnal törölje le! G 3. Csavarja vissza a kupakot! SOHA ne öntse az öblítõszert közvetlenül a mosogatótérbe! Állítsa be az öblítõszer adagolását! Ha nem elégedett a szárítás eredményével, módosítson az öblítõszer adagolásán! Egy csavarhúzóval forgassa el a szabályozót (F) a 6 pozíció egyikébe (gyárilag a 4-esre van beállítva): Amennyiben az edényeken fehér csíkok láthatók, csavarja kisebb értékre (1 3)! Ha az edényeken vízcseppek vagy vízkõfoltok találhatók, csavarja magasabb értékre (4 6)! A vízkeménység beállítása Minden egyes mosogatógép vízlágyító berendezéssel van ellátva, mely kifejezetten mosogatógépbe való regeneráló só használatával vízkõmentes vizet szolgáltat az edények mosogatásához. Ez a mosogatógép olyan szabályozással rendelkezik, mely csökkenti a környezetterhelést és a vízkeménységnek megfelelõen optimalizálja a mosási teljesítményt. A víz keménységérõl a hálózati ivóvíz szolgáltatójától kaphat felvilágosítást. - A BE/KI gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. - Néhány másodpercre tartsa lenyomva a P gombot. Két rövid sípszó hallatszik, a kijelzõn megjelenik a H2O felirat, és villogni kezd a vízkeménység-szabályozó beállított értéke (a vízlágyító berendezés gyárilag a 3-as értékre van állítva). Nyomogassa a P gombot mindaddig, míg el nem éri a kívánt, maximum 5. szintû keménységértéket ( * lásd vízkeménység-táblázat). - A funkcióból való kilépéshez várjon nagyjából néhány másodpercet, vagy nyomjon meg egy opciógombot*, illetve a BE/KI gombbal kapcsolja ki a készüléket. Multifunkciós tabletták használata esetén mindenképpen töltse meg a sótartályt. Vízkeménység-táblázat dh fh mmol/l Szint , , , ,1 9 5* 0 fh és 10 fh között tanácsos nem használni sót. * Ezzel a beállítással a ciklusok időtartama enyhén megnőhet. ( dh = német keménységi fok fh = francia keménységi fok mmol/l = millimol/liter) A regeneráló só betöltése A mosogatás eredményességéhez nélkülözhetetlen, hogy a sótartály sose ürüljön ki. A regeneráló só eltávolítja a vízbõl a vízkövet, így az nem rakódhat az edényekre. A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd Készülékleírás), és fel kell tölteni: ha a sótartály kupakján a zöld szintjelzõ* nem látható; ha a kezelõpanelen kigyullad az ÖBLÍTÕSZERHIÁNY-JELZÕ lámpa*; 1. Húzza ki az alsó kosarat, és órairánnyal ellentétesen csavarja le a tartály kupakját. 2. Csak az elsõ használatbavétel alkalmával: a tartályt a pereméig töltse fel vízzel. 3. Helyezze be a tölcsért* (lásd ábra), és a tartályt töltse fel a pereméig sóval (kb. 1 kg) nem baj, ha a víz kicsit túlcsordul. 4. Vegye ki a tölcsért*, törölje le a sót a tartály szájáról, becsavarás elõtt folyó csapvíz alatt, fejjel lefelé tartva öblítse el a kupakot úgy, hogy a víz átfolyjon a kupak alsó részén csillag alakban kiképzett négy résen. (Zöld szintjelzõs sótartálykupak*) Javasoljuk, hogy ezt a mûveletet minden egyes sóbetöltésnél hajtsa végre. Jól zárja vissza a kupakot, hogy a mosogatás során a mosogatószer nehogy behatolhasson a tartályba (ez helyrehozhatatlanul tönkreteheti a vízlágyítót). Ha szükséges, a mosási ciklus elõtt töltse be a sót, és távolítsa el a sótartályból kicsordult sóoldatot! * Csak néhány modellnél tartozék. 9

10 Karbantartás és tisztítás A víz elzárása, és a készülék áramtalanítása A vízveszteségek elkerülése érdekében minden mosogatás után zárja el a vízcsapot! Ha a készüléken tisztítást vagy karbantartást végez, húzza ki a dugót a konnektorból! A mosogatógép kitiszítása A kezelõpanel külsõ felülete súrolószert nem tartalmazó vízzel átitatott ronggyal tisztítható. Ne használjon oldó- vagy súrolószereket! A belsõ mosogatótér faláról az esetleges foltokat ecetes vízzel átitatott ronggyal lehet lemosni. A kellemetlen szagok elkerülése Az ajtót mindig csak félig csukja be, hogy a pára nehogy beposhadjon! Rendszeresen tisztítsa meg egy nedves szivaccsal az ajtó, illetve a mosogatószeres rekeszek megfelelõ zárását biztosító kerületi tömítéseket! Így eltávolíthatók az ételmaradékok, melyek elsõdlegesen felelõsek a kellemetlen szagokért. A permetezõkarok tisztítása Elõfordulhat, hogy ételmaradékok tapadnak a permetezõkarokra, és eltömeszelik a permetezõnyílásokat: idõnként ajánlatos ellenõrizni, és egy nem fémes szivaccsal megtisztítani. Mind a két permetezõkar leszerelhetõ. A felsõ permetezõkar leszereléséhez csavarozza ki órairánnyal ellentétesen a mûanyag szorítócsavart! A felso permetezokart a furatokkal fölfelé kell felszerelni. Rendszeresen tisztítsa meg a csap kimeneténél elhelyezett bemenõvíz-szûrõt. - Zárja el a vízcsapot. - Csavarja le teljesen a vízbevezetõcsõ végét, vegye ki a szûrõt, és óvatosan tisztítsa meg folyó vízsugár alatt. - Helyezze vissza a szûrõt, és csavarja vissza a csövet. A szûrõk tisztítása A szûrõblokkot három szûrõ alkotja, melyek a víz visszaforgatása mellett kiszûrik az ételmaradékokat a mosogatóvízbõl: a mosogatás eredményességéhez a szûrõket meg kell tisztítani. Rendszeresen tisztítsa meg a szûrõket! A mosogatógépet ne használja szûrõk nélkül, illetve kikötött szûrõberendezéssel! Néhány mosás után ellenõrizze a szûrõblokkot, és szükség esetén az alábbi utasítások betartásával, folyó csapvíz alatt, nem fémes kefével tisztítsa meg alaposan: 1. A C köralakú szûrõt forgassa órairánnyal ellentétesen, és vegye ki (1. ábra)! 2. Az oldalsó szárnyak könnyed benyomásával vegye ki a B szûrõpoharat (2. ábra)! 3. Csavarozza ki az A inox szûrõtányért (3. ábra)! 4. Ellenõrizze a lefolyónyílást, és távolítsa el az esetleges ételmaradékokat! SOHA NE TÁVOLÍTSA EL a mosószivattyú védelmét (különösen a feketét ne) (4. ábra)! 1 2 C B Az alsó permetezõkar leszereléséhez az oldalsó nyelveket benyomva a permetezõkart fölfelé kell húzni. 3 4 A szûrõk megtisztítása után szerelje össze ismét a szûrõblokkot, és megfelelõen illessze vissza a helyére az egység a mosogatógép megfelelõ mûködéséhez nélkülözhetetlen. A bemenõvíz-szûrõ tisztítása* Ha a vízcsövek újak vagy sokáig nem használták õket, a csatlakoztatás elõtt folyassa a csapot mindaddig, míg a víz tiszta és szennyezõdésmentes nem lesz. Enélkül az óvintézkedés nélkül fennáll a veszélye, hogy a víz belépésének helye eltömõdik és a mosogatógép megrongálódik. Hosszú távollét esetén Áramtalanítsa a készüléket, és zárja el a vízcsapot! Hagyja résnyire nyitva az ajtót! Megérkezéskor indítson el egy üres mosogatást! * Csak néhány modellnél tartozék. 10

11 Óvintézkedés és tanácsok A készüléket a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelõen tervezték és gyártották. A figyelmeztetések az ön biztonságát szolgálják, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el! Általános biztonság Ezt a háztartási gépet mûködtetésre alkalmatlan személyek (a gyerekeket is beleértve) nem használhatják, kivéve, amennyiben ezeket a személyeket egy, a biztonságukért felelõs személy felügyeli, illetve a készülék használatát nekik elmagyarázza. Felnõttnek kell vigyáznia arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a háztartási géppel. A készüléket otthoni, nem üzemszerû használatra tervezték. A készüléket csak felnõtt használhatja edények háztartási mosogatására, kizárólag az útmutatóban leírt utasítások szerint. A készülék nem állítható föl a szabadban még akkor sem, ha a hely védett mert nagyon veszélyes kitenni esõnek és viharoknak. Ne érjen a mosogatógéphez mezítláb! A dugót ne a tápkábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból! Ha a készüléken tisztítást vagy karbantartást végez, mindig zárja el a vízcsapot, és húzza ki a dugót a konnektorból! Meghibásodás esetén semmiképp ne próbálja megjavítani a belsõ szerkezeteket! Soha ne érintse meg az ellenállást! Ne támaszkodjon és ne üljön a nyitott ajtóra: a készülék felbillenhet! Ne hagyja nyitva az ajtót, mert a készülék felbillenhet! A mosogatószert és az öblítõszert tartsa távol a gyerekektõl! A csomagolóanyag nem gyerekjáték! Hulladékelhelyezés A csomagolóanyagok megsemmisítése: tartsa be a helyi elõírásokat, így a csomagolóanyagok újrahasznosíthatók! Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK irányelve elõírja, hogy ezen hulladékok nem kezelhetõk háztartási hulladékként. A forgalomból kivont berendezéseket, az azokat alkotó anyagok hatékonyabb visszanyerése, illetve újrahasznosítása, valamint az emberi egészség és a környezet védelme érdekében szelektíven kell gyûjteni! Az összes terméken megtalálható áthúzott szemetes szimbólum a szelektív gyûjtési kötelezettségre emlékeztet. Környezetvédelem Takarítson meg vizet és energiát! A mosogatógépet csak tele indítsa el! Amíg arra vár, hogy megteljen a mosogatógép, a kellemetlen szagok keletkezését megelõzheti az Áztatás program lefuttatásával (lásd Programok). A Programtáblázat alapján válasszon az edényeknek és szennyezettségük mértékének megfelelõ programot: - Normál szennyezettségû edényekhez használja a Gazdaságos programot, mely alacsony energiafogyasztást és vízfogyasztást biztosít! - Kis mennyiségû mosandó esetén kapcsolja be a Fél adag* opciót (lásd Indítás és használat)! Amennyiben az ön áramszolgáltatói szerzõdése idõsávokhoz köti a fogyasztói árat, mosson az alacsony tarifájú idõszakban! Ebben az esetben a Késleltetett indítás* opcióval (lásd Indítás és használat) beállíthatja a mosás kívánt idejét! Foszfátmentes, klórmentes, enzimes mosogatószerek Erõsen ajánljuk a foszfátmentes és klórmentes mosogatószereket, melyek kevésbé károsítják a környezetet. Az enzimek 50 C körüli hõmérsékleten különösen hatékonyak, ami miatt az enzimes mosogatószereknél a mosogatás hõmérsékletét alacsonyabbra lehet állítani, ennek ellenére ugyanazt az eredményt adja, mint egy 65 C-os mosogatás. Amennyiben a mosogatószert a gyártói elõírásoknak, a vízkeménységnek, és a szennyezettség mértékének megfelelõen helyesen adagolja, elkerüli a pazarlást. Még a biológiailag lebomló fajtájú mosogatószerek is tartalmaznak olyan összetevõket, melyek megbontják a természet egyensúlyát. A tulajdonosok, háztartási készülékük forgalomból történõ helyes kivonásával kapcsolatban, további információért a megfelelõ közszolgálathoz, illetve a forgalmazóhoz is fordulhatnak. * Csak néhány modellnél tartozék. 11

12 Rendellenességek és elhárításuk Amennyiben a készülék mûködésében rendellenességet észlel, mielõtt a szervizhez fordulna, ellenõrizze a következõ pontokat! Rendellenességek: A mosogatógép nem indul. A mosogatógép nem ereszti le a vizet. A mosogatógép zajos. Az edényeken és poharakon vízkő, vagy fehéres réteg található. Az edények és poharak csíkosak, vagy felületükön kékes bevonat látható. Az edények nincsenek rendesen megszárítva. Az edények nem tiszták. A mosogatógép nem kap vizet/zárt vízcsap figyelmeztetés. (rövid sípolások hallhatók) (Gyorsan villog az A:6 kijelzőn). Figyelmeztetés a vízbevezető elekt romos szelepének hibájára (Gyorsan villog az A:2 kijelzőn). Figyelmeztetés eltömődöttvízbevez etőcsőre/bemenővíz-szűrőre (Gyorsan villog az A:7 kijelzőn). Lehetséges okok / elhárításuk: A dugó nincs jól benyomva a konnektorba, vagy a hálózatban nincs áram. A mosogatógép ajtaja nincs rendesen bezárva. Késleltetett indítást állított be (lásd Indítás és használat). A program még nem ért véget. A leeresztőcső meg van törve (lásd Üzembe helyezés). A mosogató lefolyója el van dugulva. A szűrőt ételmaradékok dugaszolták el. Az edények egymásnak vagy a permetezőkaroknak ütődnek. Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő, vagy nem moso atógéphez való (lásd Indítás és használat). Elfogyott a regeneráló só, vagy az adagolása nincs megfelelően beállí va a vízkeménységre (lásd Öblítőszer és regeneráló só). A sótartály kupakja nincs rendesen bezárva. Elfogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem elégséges. Az edények teflonedények. Az öblítőszer adagolása el van túlozva. A kiválasztott programban nincs szárítás. Elfogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem elégséges (lásd Öblítőszer és só). Az öblítőszer-beállítások nem megfelelőek. Túl sok edény van a kosarakban (lásd Berámolás a kosarakba). Az edények rosszul lettek behelyezve. A permetezőkarok akadályozva vannak a szabad forgásban. A mosogatási program nem elég intenzív (lásd Programok). Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő, vagy nem mosog atógéphez való (lásd Indítás és használat). Az öblítőszer kupakja nem lett jól bezárva. A szűrő koszos vagy el van tömődve (lásd Karbantartás és ápolás Elfogyott a regeneráló só (lásd Öblítőszer és regeneráló só). Nincs víz a hálózatban. A vízbevezetőcső meg van törve (lásd Üzembe helyezés). Nyissa ki a vízcsapot, és a készülék néhány perc elteltével elindul. A készülék amiatt állt meg, mert a sípolás után nem történt beavatkozs. Az ON/OFF gombbal kapcsolja ki a készüléket, nyissa ki a vízcsapot,és 20 máso perc elteltével ugyanezen gomb megnyomásával indítsa úr a készüléket! Pro amozza be újra a készüléket, és indítsa el! Az ON/OFF gombbal kapcsolja ki a készüléket, és egy perc elteltével indíts újra! Ha a hiba megismétlődne, a víz kiömlésének elkerülése érdekében zárja el a vízcsapot, húzza ki a dugót a konnektorból, és hívja a szervizszolgálatot! Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket. A víz kiömlésén ek elkerülése érdekében zárja el a vízcsapot, húzza ki a dugót a konnektor ból. Ellenőrizze, hogy a bemenővíz-szűrő szennyeződéstől nem tömődött-e el. (lásd Karbantartás és ápolás ) 12

13 Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ ÍÀß ÌÀØÈÍÀ Ðóññêèé, 13 Ñîäåðæàíèå Ìîíòàæ, Ðàñïîëîæåíèå è íèâåëèðîâêà Âîäîïðîâîäíîå è ýëåêòðè åñêîå ïîäñîåäèíåíèå Ïðåäóïðåæäåíèÿ ïî ïåðâîìó èñïîëüçîâàíèþ ìàøèíû Òåõíè åñêèå äàííûå Îïèñàíèå èçäåëèÿ, 16 Îáùèé âèä Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Çàãðóçêà êîðçèí, 17 Íèæíÿÿ êîðçèíà Êîðçèíêà äëÿ ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ Âåðõíÿÿ êîðçèíà DFP 584 Âêëþ åíèå è ýêñïëóàòàöèÿ, Çàïóñê ïîñóäîìîå íîé ìàøèíû Çàãðóçêà ìîþùåãî âåùåñòâà Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ìîéêè Ïðîãðàììû, 20 Òàáëèöà ïðîãðàìì Îïîëàñêèâàòåëü è ðåãåíåðèðóþùàÿ ñîëü, 21 Çàëèâêà îïîëàñêèâàòåëÿ Çàãðóçêà ðåãåíåðèðóþùåé ñîëè Òåõíè åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä, 22 Îòêëþ åíèå âîäû è ýëåêòðè åñêîãî òîêà èñòêà ïîñóäîìîå íîé ìàøèíû Ñðåäñòâà ïðîòèâ íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ èñòêà îðîñèòåëåé èñòêà ôèëüòðîâ Äëèòåëüíûé ïðîñòîé ìàøèíû Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, 23 Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê áåçîïàñíîñòè Óòèëèçàöèÿ Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäûå Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ, 24 13

14 Ìîíòàæ Âàæíî ñîõðàíèòü äàííîå ðóêîâîäñòâî äëÿ åãî ïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèè.  ñëó àå ïðîäàæè, ïåðåäà è èëè ïåðååçäà ïðîâåðüòå, òîáû äàííîå òåõíè åñêîå ðóêîâîäñòâî ñîïðîâîæäàëî èçäåëèå. Âíèìàòåëüíî ïðî èòàéòå èíñòðóêöèè: â íèõ ñîäåðæàòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâêå èçäåëèÿ, åãî ýêñïëóàòàöèè è áåçîïàñíîñòè.  ñëó àå ïåðååçäà ïåðåâîçèòå ìàøèíó â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè.  ñëó àå êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè ìàøèíà ìîæåò áûòü ïîëîæåíà çàäíåé ñòîðîíîé âíèç. Ðàñïîëîæåíèå è íèâåëèðîâêà 1. Ñíèìèòå óïàêîâêó ñ èçäåëèÿ è ïðîâåðüòå, òîáû íà íåì íå áûëî ïîâðåæäåíèé, íàíåñåííûõ ïðè òðàíñïîðòèðîâêå. Ïðè îáíàðóæåíèè ïîâðåæäåíèé íå ïîäñîåäèíÿéòå ìàøèíó, à îáðàòèòüñÿ ê ïðîäàâöó. 2. Óñòàíîâèòå ïîñóäîìîå íóþ ìàøèíó â íèøó êóõîííîãî ãàðíèòóðà, òàê òîáû ñáîêîâ èëè ñçàäè îíà ïðèëåãàëà ê ñòåíå èëè ê êóõîííûì ýëåìåíòàì. Èçäåëèå òàêæå ìîæåò áûòü âñòðîåíî ïîä ñïëîøíîé ñòîëåøíèöåé êóõîííîãî ãàðíèòóðà* (ñì. ñõåìó Ìîíòàæà). 3. Óñòàíîâèòå ïîñóäîìîå íóþ ìàøèíó íà ðîâíûé è òâåðäûé ïîë. Âûðîâíÿéòå ìàøèíó, îòâèí èâàÿ èëè çàâèí èâàé ïåðåäíèå îïîðíûå íîæêè äî èäåàëüíî ãîðèçîíòàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ìàøèíû. Òî íàÿ íèâåëèðîâêà ãàðàíòèðóåò ñòàáèëüíîñòü è ïîìîãàåò èçáåæàòü âèáðàöèé, øóìîâ è ñìåùåíèé ìàøèíû. 4*. Îòðåãóëèðóéòå âûñîòó çàäíåé îïîðû, ïîâåðíóâ øåñòèãðàííóþ êðàñíóþ âòóëêó, ðàñïîëîæåííóþ ñïåðåäè, â öåíòðàëüíîé íèæíåé àñòè ïîñóäîìîå íîé ìàøèíû, øåñòèãðàííûì ðàçâîäíûì êëþ îì ñ ðàñêðûòèåì 8 ìì ïî àñîâîé ñòðåëêå äëÿ óâåëè åíèÿ âûñîòû è ïðîòèâ àñîâîé ñòðåëêè äëÿ åå óìåíüøåíèÿ. (ñì. ëèñò ñ èíñòðóêöèÿìè ïî âñòðîåííîìó ìîíòàæó, ïðèëàãàþùèéñÿ ê äîêóìåíòàöèè íà ìàøèíó). Âîäîïðîâîäíîå è ýëåêòðè åñêîå ïîäñîåäèíåíèå Ýëåêòðè åñêîå è âîäîïðîâîäíîå ïîäñîåäèíåíèÿ ìàøèíû äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì òåõíèêîì. Ïîñóäîìîå íàÿ ìàøèíà íå äîëæíà äàâèòü íà òðóáû èëè íà ïðîâîä ýëåêòðîïèòàíèÿ. Èçäåëèå äîëæíî áûòü ïîäñîåäèíåíî ê âîäîïðîâîäó ïðè ïîìîùè íîâûõ òðóá. Íå èñïîëüçóéòå á/ó òðóáû. Òðóáû ïîäà è âîäû (À) è ñëèâà (Â) è êàáåëü ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ ñëåâà èëè ñïðàâà îò äëÿ îïòèìàëüíîé óñòàíîâêè ìàøèíû (ñì. ñõåìó). Ïîäñîåäèíåíèå øëàíãà ïîäà è âîäû. Ïîäñîåäèíåíèå ê âîäîïðîâîäó õîëîäíîé âîäû: ïðî íî ïðèâèíòèòå òðóáó ïîäà è âîäû ê êðàíó ñ ðåçüáîâûì îòâåðñòèåì 3/4 ãàç. Ïåðåä çàêðóòêîé äàéòå ñòå ü âîäå äî òåõ ïîð, ïîêà îíà íå ñòàíåò ïðîçðà íîé âî èçáåæàíèå çàñîðåíèÿ ìàøèíû íå èñòîòàìè. Ïîäñîåäèíåíèå ê âîäîïðîâîäó ãîðÿ åé âîäû: åñëè â âàøåì äîìå öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà îòîïëåíèÿ, ïîñóäîìîå íàÿ ìàøèíà ìîæåò áûòü çàïèòàíà ãîðÿ åé âîäîé èç âîäîïðîâîäà, åñëè òåìïåðàòóðà âîäû íå ïðåâûøàåò 60 C. Ïðèâèíòèòå òðóáó ê êðàíó, êàê îïèñàíî âûøå äëÿ òðóáû õîëîäíîé âîäû. Åñëè äëèíà âîäîïðîâîäíîãî øëàíãà áóäåò íåäîñòàòî íîé, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûé ìàãàçèí èëè ê óïîëíîìî åííîìó ñàíòåõíèêó (ñì. Òåõíè åñêîå îáñëóæèâàíèå). Äàâëåíèå âîäû äîëæíî áûòü â ïðåäåëàõ çíà åíèé, óêàçàííûõ â òàáëèöå Òåõíè åñêèå äàííûå (ñì. ñáîêó). Ïðîâåðüòå, òîáû âîäîïðîâîäíûé øëàíã íå áûë çàëîìëåí èëè ñæàò. Çàùèòà ïðîòèâ çàòîïëåíèÿ Âî èçáåæàíèå çàòîïëåíèÿ ïîñóäîìîå íàÿ ìàøèíà: - îñíàùåíà ñèñòåìîé, ïåðåêðûâàþùåé ïîäà ó âîäû â ñëó àå àíîìàëèè èëè âíóòðåííèõ óòå åê. Íåêîòîðûå ìîäåëè îñíàùåíû äîïîëíèòåëüíûì çàùèòíûì óñòðîéñòâîì New Acqua Stop*, ïðåäîõðàíÿþùèì îò çàòîïëåíèÿ äàæå â ñëó àå ðàçðûâà âîäîïðîâîäíîãî øëàíãà. ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÏÀÑÍÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ! Êàòåãîðè åñêè çàïðåùàåòñÿ îáðåçàòü øëàíã ïîäà è âîäû, òàê êàê âäîëü íåãî ïðîõîäÿò ýëåìåíòû ïîä íàïðÿæåíèåì. * Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ 14

15 Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà Ïîäñîåäèíèòå ñëèâíîé øëàíã, íå ñãèáàÿ åãî, ê ñëèâíîìó òðóáîïðîâîäó ñ ìèíèìàëüíûì äèàìåòðîì 4 ñì. Èëè ïîëîæèòå åãî íà êðàé ðàêîâèíû èëè âàííû. Ñâîáîäíûé êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà íå äîëæåí îñòàâàòüñÿ ïîãðóæåííûì â âîäó. Ñïåöèàëüíàÿ ïëàñòìàññîâàÿ A íàïðàâëÿþùàÿ* ñëóæèò äëÿ îïòèìàëüíîãî ðàçìåùåíèÿ ñëèâíîãî øëàíãà: ïðî íî çàêðåïèòå íàïðàâëÿþùóþ íà ñòåíå âî èçáåæàíèå ñìåùåíèÿ ñëèâíîãî øëàíãà è óòå êè âîäû. Îòðåçîê øëàíãà, ïðîìàðêèðîâàííûé áóêâîé À, äîëæåí ðàñïîëàãàòüñÿ íà âûñîòå îò 40 äî 100 (ñì. ñõåìó). Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü óäëèíèòåëüíûå øëàíãè. Ýëåêòðè åñêîå ïîäñîåäèíåíèå Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì âèëêè ìàøèíû ê ýëåêòðè åñêîé ðîçåòêå íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ñëåäóþùåå: ñåòåâàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ñîåäèíåíà ñ çàçåìëåíèåì è ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàòèâàì; ñåòåâàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ðàññ èòàíà íà ìàêñèìàëüíóþ ïîòðåáëÿåìóþ ìîùíîñòü èçäåëèÿ, óêàçàííóþ íà ïàñïîðòíîé òàáëè êå (ñì. ðàçäåë «Îïèñàíèå ïîñóäîìîå íîé ìàøèíû»); íàïðÿæåíèå ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü äàííûì íà ïàñïîðòíîé òàáëè êå, ðàñïîëîæåííîé ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû äâåðöû ìàøèíû; ñåòåâàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ñîâìåñòèìà ñî øòåïñåëüíîé âèëêîé èçäåëèÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó àå ïîðó èòå çàìåíó âèëêè óïîëíîìî åííîìó òåõíèêó (ñì. Òåõíè åñêîå îáñëóæèâàíèå); íå èñïîëüçóéòå óäëèíèòåëè è òðîéíèêè. Èçäåëèå äîëæíî áûòü óñòàíîâëåíî òàêèì îáðàçîì, òîáû ïðîâîä ýëåêòðîïèòàíèÿ è ýëåêòðîðîçåòêà áûëè ëåãêî äîñòóïíû. Êàáåëü ýëåêòðîïèòàíèÿ èçäåëèÿ íå äîëæåí áûòü ñîãíóò èëè ñæàò. Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå ñîñòîÿíèå êàáåëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ è â ñëó àå íåîáõîäèìîñòè ïîðó èòå åãî çàìåíó òîëüêî óïîëíîìî åííûì òåõíèêàì (ñì. Òåõíè åñêîå îáñëóæèâàíèå). Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïîñëåäñòâèÿ íåñîáëþäåíèÿ ïåðå èñëåííûõ âûøå òðåáîâàíèé. Ïëåíêà çàùèòû îò êîíäåíñàòà* Ïîñëå óñòàíîâêè ïîñóäîìîå íîé ìàøèíû â íèøó êóõîííîãî ýëåìåíòà îòêðîéòå åå äâåðöó è íàêëåéòå ïðîçðà íóþ ñàìîêëåÿùóþñÿ ïîëîñêó ñíèçó äåðåâÿííîé êóõîííîé ðàáî åé ïîâåðõíîñòè äëÿ åå çàùèòû îò âîçìîæíîãî êîíäåíñàòà. Ïðåäóïðåæäåíèÿ ïî ïåðâîìó èñïîëüçîâàíèþ ìàøèíû Ïîñëå óñòàíîâêè ìàøèíû, íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïåðâûì öèêëîì ìîéêè çàïîëíèòå áà îê ñîëè âîäîé è çàñûïüòå â íåãî ïðèìåðíî 1 êã ñîëè (ñì. ðàçäåë Îïîëàñêèâàòåëü è ðåãåíåðèðóþùàÿ ñîëü): åñëè âîäà áóäåò âûòåêàòü èç áà êà, ýòî íîðìàëüíîå ÿâëåíèå. Âûáåðèòå ñòåïåíü æåñòêîñòè âîäû (ñì. ðàçäåë Îïîëàñêèâàòåëü è ðåãåíåðèðóþùàÿ ñîëü). - Ïîñëå çàãðóçêè ñîëè èíäèêàòîð ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÑÎËÈ* ãàñíåò. Åñëè áà îê íå áóäåò çàïîëíåí ñîëüþ, ñìÿã èòåëü âîäû è íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò ìîãóò ïîâðåäèòüñÿ. Технические данные Габаритные размеры Вместимость Давление в водопроводе Напряжение электропитания Полная потребляемая мощность Плавкий предох ранитель AIO77 - ширина 60 см. высота 85 см. глубина 60 см. 14 стандартных столовых приборов 0,05 ч 1 Мпа (0,5 ч 10 бар) 7, psi см. табличку с техническими характеристиками см. табличку с техническими характеристиками см. табличку с техническими характеристиками Данное изделие соответствуе т следующим Директивам Ев ропейского Сообщества: 2006/95/СЕЕ от (Н изкое напряжение) и последу ющим дополнениям; -89/336/СЕЕ от (Элек тромагнитная совместимость) и последующим дополнениям; - 97/17 CEE (Этикетирование) /96/CE * Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ 15

16 Îïèñàíèå èçäåëèÿ Îáùèé âèä 1. Âåðõíÿÿ êîðçèíà 2. Âåðõíèé îðîñèòåëü 3. Îòêèäíûå ïîëêè 4. Ðåãóëÿòîð âûñîòû êîðçèíû 5. Íèæíÿÿ êîðçèíà 6. Íèæíèé îðîñèòåëü 7. Êîðçèíêà äëÿ ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ 8. Ôèëüòð ìîéêè 9. Áà îê ñîëè 10. Äîçàòîðû ìîå íîãî ñðåäñòâà è äîçàòîð îïîëàñêèâàòåëÿ 11. Ïàñïîðòíàÿ òàáëè êà 12. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ*** Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Êíîïêà Âûáîð ïðîãðàììû Êíîïêà ÂÊË.-ÂÛÊË./Reset Display Èíäèêàòîð- Êíîïêà Ïóñê/Ïàóçà Êíîïêà Ïîëîâèíà çàãðóçêè Êíîïêà Çàïóñê ñ çàäåðæêîé Display Êíîïêà Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå òàáëåòêè Èíäèêàòîð Îòñóòñòâèå îïîëàñêèâàòåëÿ Èíäèêàòîð Ìîéêà Èíäèêàòîð Ñóøêà Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîð îñòàþùåãîñÿ âðåìåíè Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîð íîìåðà ïðîãðàììû Èíäèêàòîðû Ïóñê ñ çàäåðæêîé Èíäèêàòîð Îòñóòñòâèå ñîëè Èíäèêàòîð Ïîëîâèíà çàãðóçêè Èíäèêàòîð Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå òàáëåòêè *** Òîëüêî â ïîëíîñòüþ âñòðàèâàåìûõ ìîäåëÿõ * Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ. Êîëè åñòâî è òèïû ïðîãðàìì è äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé âàðüèðóþò â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè ïîñóäîìîå íîé ìàøèíû. 16

17 Çàãðóçêà êîðçèí Ïåðåä çàãðóçêîé êîðçèí óäàëèòå ñ ïîñóäû îñòàòêè ïèùè, âûëåéòå îñòàâøååñÿ ñîäåðæèìîå èç ñòàêàíîâ è àøåê. Çàãðóçèâ ïîñóäó, ïðîâåðüòå, òîáû ëîïàñòè îðîñèòåëåé ìîãëè ñâîáîäíî âðàùàòüñÿ. Íèæíÿÿ êîðçèíà Â íèæíþþ êîðçèíó ìîæíî çàãðóæàòü êàñòðþëè, êðûøêè, òàðåëêè, ñàëàòíèöû, ñòîëîâûå ïðèáîðû è ò.ä.â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåðàìè çàãðóçêè. Áîëüøèå áëþäà è êðûøêè ëó øå óñòàíàâëèâàòü ïî êðàÿì êîðçèíû, îáðàùàÿ âíèìàíèå, òîáû îíè íå ïðåïÿòñòâîâàëè âðàùåíèþ âåðõíåãî îðîñèòåëÿ. Íåêîòîðûå ìîäåëè ïîñóäîìîå íûõ ìàøèí óêîìïëåêòîâàíû îòêèäíûìè ïîäñòàâêàìè*, êîòîðûå ìîæíî òàêæå èñïîëüçîâàòü â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ òàðåëîê èëè æå â ãîðèçîíòàëüíîì äëÿ ðàçìåùåíèÿ êàñòðþëü è ñàëàòíèö. Êîðçèíêà äëÿ ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ Òèï êîðçèíêè äëÿ ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ ìîæåò âàðüèðîâàòü â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè ïîñóäîìîå íîé ìàøèíû: íåðàçáîðíàÿ, âûäâèæíàÿ, ðàçáîðíàÿ. Íåðàçáîðíàÿ êîðçèíêà äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ òîëüêî â ïåðåäíåé àñòè íèæíåé êîðçèíû. Ðàçáîðíàÿ êîðçèíêà ìîæåò áûòü ðàçäåëåíà íà äâå àñòè, òî ðåêîìåíäóåòñÿ â ðåæèìå ìîéêè ñ ïîëîâèíîé çàãðóçêè (â ìîäåëÿõ, èìåþùèõ òàêîé ðåæèì), îíà ìîæåò áûòü âûäâèæíîé, ò.å. åå ìîæíî óñòàíîâèòü â ëþáîé òî êå â íèæíåé êîðçèíå íà ôèêñèðîâàííûå èëè îòêèäíûå ïîäñòàâêè. - Îáà òèïà êîðçèí îñíàùåíû îòêèäíûìè, âûäâèæíûìè ïîëêàìè äëÿ áîëåå óäîáíîãî ðàçìåùåíèÿ ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ. Íîæè è îñòðûå ñòîëîâûå ïðèáîðû äîëæíû áûòü ïîìåùåíû â êîðçèíêó äëÿ ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ îñòðûìè êîíöàì âíèç èëè ãîðèçîíòàëüíî óëîæåíû íà îòêèäíûõ ïîëêàõ âåðõíåé êîðçèíû. Ïðèìåð óñòàíîâêè êîðçèíû äëÿ ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ Âåðõíÿÿ êîðçèíà Â ýòó êîðçèíó ïîìåùàåòñÿ õðóïêàÿ è ëåãêàÿ ïîñóäà: ñòàêàíû, àéíûå è êîôåéíûå àøêè, áëþäöà, ìåëêèå ñàëàòíèöû, ñêîâîðîäû, ìåëêèå êàñòðþëè ñ íåçíà èòåëüíûì çàãðÿçíåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèìåðàìè çàãðóçêè àøêè è àøå êè, Äëèííûå è îñòðûå íîæè, ðàçäåëî íûå ñòîëîâûå ïðèáîðû: ðàçìåñòèòå èõ íà îòêèäíûõ ïîëêàõ** Îòêèäíûå ïîëêè ñ âàðüèðóåìûì íàêëîíîì - Íàêëîí ïîëîê ïîçâîëÿåò ïîëó èòü áîëüøå ìåñòà â âåðõíåé êîðçèíå, ðàçìåñòèòü áîêàëû ñ íîæêàìè ðàçíîé äëèíû è îïòèìèçèðîâàòü ðåçóëüòàò ñóøêè. Íàêëîí À Íàêëîí Â Íàêëîí Ñ - Ïðèïîäíèìèòå îòêèäíóþ ïîëêó, ñëåãêà ïðîòîëêíèòå è óñòàíîâèòå ñ íóæíûì íàêëîíîì.. Ðåãóëÿöèÿ âûñîòû âåðõíåé êîðçèíû Äëÿ îáëåã åíèÿ ðàçìåùåíèÿ ïîñóäû ìîæíî îòðåãóëèðîâàòü âûñîòó âåðõíåé êîðçèíû: Ðåêîìåíäóåòñÿ ðåãóëèðîâàòü âûñîòó âåðõíåé êîðçèíû ÁÅÇ ÏÎÑÓÄÛ. Íèêîãäà íå ïîäíèìàéòå è íå îïóñêàéòå êîðçèíó, âçÿâøèñü çà íåå òîëüêî ñ îäíîé ñòîðîíû. Oòêðîéòå êðåïëåíèÿ íàïðàâëÿþùèõ êîðçèíû ñïðàâà è ñëåâà è âûíüòå êîðçèíó. Óñòàíîâèòå åå ââåðõó èëè âíèçó, ïðîïóñòèâ åå ïî íàïðàâëÿþùèì âïëîòü äî âõîäà ïåðåäíèõ ðîëèêîâ è çàêðîéòå êðåïëåíèÿ (ñì. ñõåìó). Åñëè êîðçèíà îñíàùåíà ðó êàìè Dual Space* (ñì. ñõåìó), âûäâèíüòå âåðõíþþ êîðçèíó äî óïîðà, âçüìèòåñü çà ðó êè ïî áîêàì êîðçèíû è ïåðåìåñòèòå åå ââåðõ èëè âíèç, ïîñëå åãî çàäâèíüòå êîðçèíó íàçàä. Ïðèìåðû çàãðóçêè âåðõíåé/íèæíåé êîðçèíû Ïîñóäà, íåïîäõîäÿùàÿ äëÿ ìîéêè â ïîñóäîìîå íîé ìàøèíå Äåðåâÿííàÿ ïîñóäà, ïîñóäà ñ äåðåâÿííûìè, êîñòÿíûìè ðó êàìè èëè ñêëååííàÿ ïîñóäà. Àëþìèíèåâàÿ, ìåäíàÿ, ëàòóííàÿ, îëîâÿííàÿ ïîñóäà èëè èç ñïëàâà îëîâà. Ïëàñòìàññîâàÿ íåòåðìîóñòîé èâàÿ ïîñóäà. Ñòàðèííûé ôàðôîð èëè ïîñóäà ñ ðó íîé ðîñïèñüþ. Ñòàðèííàÿ ñåðåáðÿíàÿ ïîñóäà. Ñîâðåìåííóþ ñåðåáðÿíóþ ïîñóäó ìîæíî ìûòü â ìàøèíå ïî äåëèêàòíîé ïðîãðàììå, ïðîâåðèâ, òîáû ýòà ïîñóäà íå êàñàëàñü ïîñóäû èç äðóãèõ ìåòàëëîâ. Ðåêîìåíäóåì ïîëüçîâàòüñÿ ïîñóäîé, ïðèãîäíîé äëÿ ìûòüÿ â ïîñóäîìîå íîé ìàøèíå. * Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ. ** Âàðüèðóåò êîëè åñòâî è ïîëîæåíèå. 17

18 Âêëþ åíèå è ýêñïëóàòàöèÿ Çàïóñê ïîñóäîìîå íîé ìàøèíû 1. Îòêðîéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí. 2. Íàæìèòå êíîïêó ÂÊË.-ÂÛÊË.: âñå èíäèêàòîðû íà êîíñîëè óïðàâëåíèÿ çàãîðÿòñÿ íà íåñêîëüêî ñåêóíä. 3. Îòêðîéòå äâåðöó è ïîìåñòèòå â äîçàòîð ìîþùåå âåùåñòâî (ñì. íèæå). 4. Çàãðóçèòå ïîñóäó â êîðçèíû (ñì. Çàãðóçêà êîðçèí) è çàêðîéòå äâåðöó. 5. Âûáåðèòå ïðîãðàììó â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïîñóäû è ñòåïåíè åå çàãðÿçíåíèÿ (ñì. Òàáëèöó ïðîãðàìì), íàæàâ êíîïêó P. 6. Âûáåðèòå äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ìîéêè * (ñì. ñáîêó). 7. Íàæìèòå êíîïêó Ïóñê/Ïàóçà (êíîïêà ãîðèò, íå ìèãàÿ): äëèííûé çâóêîâîé ñèãíàë èçâåùàåò î çàïóñêå ïðîãðàììû. Çàãîðàåòñÿ èíäèêàòîð ìîéêè, è íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ íîìåð ïðîãðàììû è âðåìÿ, îñòàþùååñÿ äî åå çàâåðøåíèÿ. 8. Ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû äâà êîðîòêèõ çâóêîâûõ ñèãíàëà èçâåñòÿò îá îêîí àíèè ïðîãðàììû, êíîïêà Ïóñê/ Ïàóçà ïîãàñíåò, è íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü END. Âûêëþ èòå ìàøèíó ïðè ïîìîùè êíîïêè ÂÊË.-ÂÛÊË., ïåðåêðîéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí è îòñîåäèíèòå øòåïñåëüíóþ âèëêó ìàøèíû îò ñåòåâîé ðîçåòêè. 9. Ïîäîæäèòå íåñêîëüêî ìèíóò ïåðåä òåì, êàê âûíóòü ïîñóäó èç ìàøèíû âî èçáåæàíèå îæåãîâ. Âûãðóçêó ïîñóäû èç ìàøèíû íà èíàéòå ñ íèæíåé êîðçèíû. - Â öåëÿõ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â íåêîòîðûõ ñëó àÿõ ÏÐÎÑÒÎß ìàøèíà îòêëþ àåòñÿ àâòîìàòè åñêè. Èçìåíåíèå òåêóùåé ïðîãðàììû Åñëè Âû íåïðàâèëüíî âûáðàëè ïðîãðàììó, åå ìîæíî èçìåíèòü, åñëè ñ ìîìåíòà åå çàïóñêà ïðîøëî íåñêîëüêî ìèíóò: ïðè íåîáõîäèìîñòè èçìåíèòü ïðîãðàììó ìîéêè ïîñëå çàïóñêà öèêëà âûêëþ èòå ìàøèíó, íàæàâ íà íåñêîëüêî ñåêóíä êíîïêó ÂÊË./ÂÛÊË./Îòìåíà, è âíîâü âêëþ èòå åå òîé æå êíîïêîé, âíîâü âûáåðèòå íóæíóþ ïðîãðàììó è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè. Ïîðÿäîê äîãðóçêè ïîñóäû Íàæìèòå êíîïêó Ïóñê/Ïàóçà (êíîïêà ìèãàåò). Îòêðîéòå äâåðöó, ñòàðàÿñü íå îáæå üñÿ ïàðîì, è äîëîæèòå ïîñóäó â ìàøèíó. Íàæìèòå êíîïêó Ïóñê/Ïàóçà (êíîïêà ãîðèò, íå ìèãàÿ): öèêë ìîéêè ïðîäîëæèòñÿ. Íàæìèòå êíîïêó Ïóñê/Ïàóçà äëÿ ïðåðûâàíèÿ öèêëà. Ïðåðâåòñÿ êàê òåêóùàÿ ïðîãðàììà, òàê è çàäàííûé Îòëîæåííûé çàïóñê. Íà äàííîì ýòàïå íåëüçÿ èçìåíèòü ïðîãðàììó. Çàãðóçêà ìîþùåãî âåùåñòâà Õîðîøèé ðåçóëüòàò ìîéêè çàâèñèò òàêæå îò ïðàâèëüíîé äîçèðîâêè ìîþùåãî ñðåäñòâà, èçëèøåê êîòîðîãî íå óëó øàåò ýôôåêòèâíîñòü ìîéêè, à òîëüêî çàãðÿçíÿåò îêðóæàþùóþ ñðåäó. Èñïîëüçóéòå òîëüêî ñïåöèàëüíûå ìîþùèå ñðåäñòâà äëÿ ïîñóäîìîå íûõ ìàøèí. ÍÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ ìîþùèå ñðåäñòâà äëÿ ðó íîãî ìûòüÿ ïîñóäû. Èçëèøåê ìîþùåãî ñðåäñòâà ìîæåò îñòàâèòü ñëåäû îò ïåíû ïî çàâåðøåíèè öèêëà. Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìîþùåå ñðåäñòâî â òàáëåòêàõ, òîëüêî åñëè â Âàøåé ìîäåëè èìååòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÒÀÁËÅÒÊÈ. Îïòèìàëüíûå ðåçóëüòàòû ìîéêè è ñóøêè äîñòèãàþòñÿ òîëüêî â ñëó àå èñïîëüçîâàíèÿ ìîþùåãî ñðåäñòâà â ïîðîøêå, æèäêîãî îïîëàñêèâàòåëÿ è ðåãåíåðèðóþùåé ñîëè. äîçàòîð À: Ìîþùåå ñðåäñòâî äîçàòîð Â: Ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ìîéêè 1. Îòêðîéòå êðûøêó Ñ, íàæàâ íà êíîïêó D. 2. Ïîìåñòèòå â äîçàòîð ìîþùåå ñðåäñòâî ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì, ïðèâåäåííûì â Òàáëèöå ïðîãðàìì: â ïîðîøêå: äîçàòîðû À è Â. â òàáëåòêàõ: åñëè ïî ïðîãðàììå òðåáóåòñÿ 1 øòóêà, ïîëîæèòå òàáëåòêó â äîçàòîð À è çàêðîéòå êðûøêó. Åñëè ïî ïðîãðàììå ïðåäóñìîòðåíî 2 òàáëåòêè, ïîëîæèòå âòîðóþ íà äíî ìàøèíû.. 3. Óäàëèòå îñòàòêè ìîþùåãî ñðåäñòâà ñ êðàåâ äîçàòîðà è çàêðîéòå êðûøêó ñ ùåë êîì. Ñëó àéíîå ïðåðûâàíèå ìîéêè Åñëè â ïðîöåññå ìîéêè Âû îòêðîåòå äâåðöó ìàøèíû èëè âíåçàïíî îòêëþ èòñÿ ýëåêòðîïèòàíèå, ïðîãðàììà ìîéêè ïðåðâåòñÿ. Êîãäà äâåðöà ìàøèíû çàêðîåòñÿ èëè âåðíåòñÿ ýëåêòðîýíåðãèÿ, ïðîãðàììà âîçîáíîâèòñÿ ñ òîãî ìîìåíòà, â êîòîðûé îíà áûëà ïðåðâàíà. * Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ 18

19 Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ìîéêè Âû ìîæåòå âûáðàòü, èçìåíèòü èëè îòìåíèòü ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÔÓÍÊÖÈÈ òîëüêî ïîñëå âûáîðà ïðîãðàììû ìîéêè è äî íàæàòèÿ êíîïêè Ïóñê/Ïàóçà. Ìîãóòü áûòü âûáðàíû òîëüêî äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè, ñîâìåñòèìûå ñ âûáðàííîé ïðîãðàììîé ìîéêè.. Åñëè êàêàÿòî äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ÿâëÿåòñÿ íåñîâìåñòèìîé ñ âûáðàííîé ïðîãðàììîé (ñì. Òàáëèöó ïðîãðàìì), ñîîòâåòñòâóþùèé èíäèêàòîð áûñòðî ìèãíåò 3 ðàçà. Ïðè âûáîðå äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèè, íåñîâìåñòèìîé ñ äðóãîé ðàíåå çàäàííîé äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèåé èëè ïðîãðàììîé ìîéêè, èíäèêàòîð íåñîâìåñòèìîé äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèè ìèãíåò 3 ðàçà è ïîãàñíåò, îñòàíåòñÿ âêëþ åííûì èíäèêàòîð ïîñëåäíåé âûáðàííîé ôóíêöèè. Äëÿ îòìåíû îøèáî íî âûáðàííîé ôóíêöèè âíîâü íàæìèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ êíîïêó. Îòëîæåííûé çàïóñê Çàïóñê ïðîãðàììû ìîæåò áûòü îòëîæåí íà âðåìÿ îò 1 àñà äî 24 àñîâ: 1. Âûáðàâ íóæíóþ ïðîãðàììó ìîéêè è âîçìîæíûå äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè, íàæìèòå êíîïêó ÇÀÏÓÑÊ Ñ ÇÀÄÅÐÆÊÎÉ: ñîîòâåòñòâóþùèé èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ. Ïðè ïîìîùè òîé æå êíîïêè âûáåðèòå âðåìÿ, êîãäà Âàì óäîáíî çàïóñòèòü öèêë ìîéêè (îò 1 àñà äî 24 àñîâ). 2. Ïîäòâåðäèòå âûáîð ïðè ïîìîùè êíîïêè Ïóñê/Ïàóçà, ïîñëå åãî íà íåòñÿ îáðàòíûé îòñ åò. Âðåìÿ îòëîæåííîãî çàïóñêà ïîêàçûâàåòñÿ íà äèñïëåå, è êíîïêà Ïóñê/Ïàóçà ïåðåñòàåò ìèãàòü (ñòàáèëüíî ãîðèò). 3. Ïî èñòå åíèè çàäàííîãî âðåìåíè çàäåæêè âêëþ àåòñÿ îäèí äëèííûé çâóêîâîé ñèãíàë, èíäèêàòîð ÇÀÏÓÑÊ Ñ ÇÀÄÅÐÆÊÎÉ ãàñíåò, è ïðîãðàììà ìîéêè çàïóñêàåòñÿ. Äëÿ îòìåíòû ôóíêöèè ÇÀÏÓÑÊÀ Ñ ÇÀÄÅÐÆÊÎÉ íàæìèòå êíîïêó ÇÀÏÓÑÊ Ñ ÇÀÄÅÐÆÊÎÉ äî òåõ ïîð, ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü OFF. Ïîñëå çàïóñêà öèêëà íåëüçÿ çàäàòü Îòëîæåííûé çàïóñê. Ïîëîâèíà çàãðóçêè Åñëè ó Âàñ ìàëî ãðÿçíîé ïîñóäû, ìîæíî âûáðàòü ðåæèì ïîëîâèíà çàãðóçêè, ïîçâîëÿþùèé ñýêîíîìèòü âîäó, ýëåêòðîýíåðãèþ è ìîþùåå âåùåñòâî. Ïåðåä âûáîðîì ïðîãðàììû ìîéêè íàæìèòå êíîïêó ÏÎËÎÂÈÍÀ ÇÀÃÐÓÇÊÈ: èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ. Åùå îäíî íàæàòèå êíîïêè ÏÎËÎÂÈÍÀ ÇÀÃÐÓÇÊÈ îòìåíÿåò ýòó ôóêíöèþ. Íå çàáóäüòå çàñûïàòü òîëüêî ïîëîâèíó äîçû ìîþùåãî ñðåäñòâà. Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìîþùåå âåùåñòâî â ïîðîøêå. Ýòà ôóíêöèÿ íåñîâìåñòèìà ñ ïðîãðàììîé: Êîðîòêèé öèêë ìîéêè. Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå òàáëåòêè Ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò óëó øèòü ðåçóëüòàò ìîéêè è ñóøêè. Â ñëó àå èñïîëüçîâàíèÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ òàáëåòîê íàæìèòå êíîïêó ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÒÀÁËÅÒÊÈ. Çàãîðèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé èíäèêàòîð. Äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå òàáëåòêè» óâåëè èâàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîãðàììû. Åñëè ôóíêöèÿ ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÒÀÁËÅÒÎÊ íå áûëà îòêëþ åíà, îíà îñòàíåòñÿ âêëþ åííîé ïðè ïîñëåäóþùèõ âêëþ åíèÿõ ìàøèíû. Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìîþùåå ñðåäñòâî â òàáëåòêàõ, òîëüêî åñëè â âàøåé ìîäåëè èìååòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÒÀÁËÅÒÊÈ. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ýòó äîïîëíèòåëüíóþ ôóíêöèþ â ïðîãðàììàõ, íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ èñïîëüçîâàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ òàáëåòîê (ñì. òàáëèöó äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé). Дополнительные функции мойки A B C Половина загрузки Запуск с задержкой Многофункционал ьные таблетки 1. Интенсивная Да Да Да 2. Нормальная Да Да Да 3.Предварительное ополаскивание Да Да Нет 4. Eco Да Да Да 5. Короткий цикл мойки Да Нет Да 6. Хрусталь Да Да Да 7. Интенсивная Speed+ 8. Нормальная Speed+ Да Нет Да Да Нет Да *Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ. 19

20 Ïðîãðàììû Îïèñàíèå ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÔÓÍÊÖÈÉ ñìîòðèòå â òàáëèöå Äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé íà ñòðàíèöå ðàçäåëîâ Çàïóñê è ýêñïëóàòàöèÿ. Êîëè åñòâî è òèï ïðîãðàìì è äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé âàðüèðóåò â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè ïîñóäîìîå íîé ìàøèíû. Рекомендации по выбору программы Очень загрязненная пос уда и кастрюли (не испо льзовать для деликатно й посуды). Нормально загрязненна я посуда и кастрюли. Ст андартный ежедневный цикл. Предварительная мойка в ожидании полной загру зки машины. Экологическая мойка с н изким расходом электро энергии для посуды и ка стрюль. Экономичный короткий ц иклдля мойки малозагря зненной посуды сразу по сле еды. (2 тарелки +2 с такана +4 столовых приб ора + 1 кастрюля+1 мал енькая сковородка) Экономичный короткий ц иклдля мытья хрупкой п осуды, при низкой темпе ратуре сразу после еды. (бокалы в верхней корзи не + хрупкие тарелки в н ижней). Цикл мойки и короткий ц икл сушки для очень грязной посуды и кастрю ль. (не подходит для дел икатной посуды) Цикл мойки и короткий цикл сушки для посуды и кастрюль с нормальны м загрязнением. Программа Стиральное вещество (А) = ячейка А (В) = ячейка В Порошок Жидкое Таблетки Програ ммы с сушкой Дополнитель ные функции Продолжите льность программы (допуск ±10%) Часов мин. 1. Интенсивная 35 гр (А) 35 мл (А) 1 (A) Есть A-B-C 2:25 2. Нормальная 3. Предварительное ополаскивание 4. Eco* 50 C 5. Короткийцикл мойки 29 гр (А) 6 гр (В) 29 мл (А) 6 мл (В) 1 (A) Есть A-B-C 1:50 Нет Нет Нет Нет A-B 0:08 29 гр (А) 6 гр (В) 29 мл (А) 6 мл (В) 1 (A) Есть A-B-C 2:35 25 гр (А) 25 мл (А) 1 (A) Нет A-C 0:25 6. Хрусталь 35 гр (А) 35 мл (А) 1 (A) Есть A-B-C 1:30 7. Интенсивная Speed+ 8. Нормальная Speed+ 35 гр (А) 35 мл (А) 1 (A) Есть A-C 1:40' 29 гр (А) 6 гр (В) 29 мл (А) 6 мл (В) 1 (A) Есть A-C 1:20' Ïðèìå àíèÿ: îïòèìàëüíûé ðåçóëüòàò ìîéêè âûáîðå ïðîãðàììû «Êîðîòêèé öèêë ìîéêè-êîðîòêàÿ» äîñòèãàåòñÿ ïðè ñîáëþäåíèè óêàçàííîãî êîëè åñòâà çàãðóæàåìîé ïîñóäû. * Ïðîãðàììà Eco, îòâå àþùàÿ òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâà EN-50242, èìååò áîëüøóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ïðîãðàììàìè, òåì íå ìåíåå ýòà ïðîãðàììà ðàñõîäóåò ìåíüøå ýëåêòðîýíåðãèè è ìåíüøå çàãðÿçíÿåò îêðóæàþùóþ ñðåäó. Ïðèìå àíèå äëÿ Èñïûòàòåëüíûõ Ëàáîðàòîðèé: çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé êàñàòåëüíî óñëîâèé ñðàâíèòåëüíîãî èñïûòàíèÿ EN ïîøëèòå çàïðîñ íà àäðåñ: Äëÿ îáëåã åíèÿ äîçèðîâêè ìîþùåãî ñðåäñòâà ñëåäóåò çíàòü, òî: 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà = 15 ãð. ïîðîøêà = ïðèìåðíî 15 ìë. æèäêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà - 1 àéíàÿ ëîæêà = 5 ãð. ïîðîøêà = ïðèìåðíî 5 æèäêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà 20

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWSD 51251 Összefoglalás Üzembe helyezés, 50-51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok A mosógép leírása

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B Mosogatógépek Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B FONTOS! Figyelmesen olvassa el az utasításokat az első használatbavétel előtt! A mosogatógép használatakor mindig kövesse a pontos utasításokat az

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót.

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót. ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL MÁRKÁJÚ TERMÉKET VÁSÁROLT. Amennyiben szélesebb körű segítségre van szüksége, kérjük regisztrálja be a berendezést az alábbi weboldalon: www.whirlpool.eu/register

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ Amködésimódokrészletesismertetéseahasználatiutasításmegfelelfejezetésbentalálhatóal. Akészülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa ki az ajtót

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Mosogatógép ESF 45010 We were thinking of you when we made this product Üdvözöljük az Electrolux világában Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. Programok START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVTXF 149 Összefoglalás Üzembehelyezés, 38-39 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 38 Víz és elektromos csatlakozás, 38-39 Elsõ mosási ciklus, 39 Mûszaki adatok, 39 Mosógép

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 -

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 - Mosogatógép DW12-EFM Code 0120505536-1 - Biztonsági figyelmeztetések Gondosan olvassa el a kezelési útmutatóban szereplő utasításokat, mivel azok fontos információkat tartalmaznak a készülék biztonságos

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 60870 Használati útmutató Automata mosogatógép 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HOTPOINT FMD 823MB EU.C. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat (lásd az opciók leírását jobbra) A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 86080 i Automata mosogatógép Felhasználói tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Olvassa el alaposan ezt a felhasználói tájékoztatót, és õrizze meg, hogy késõbb is utána tudjon benne nézni valamilyen

Részletesebben

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM 05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG A MOSNIVALÓ

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT!

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás

Részletesebben

Használati útmutató. DW 605 S 12 terítékes kivitel. Fél töltet funkció. Mosogatógép

Használati útmutató. DW 605 S 12 terítékes kivitel. Fél töltet funkció. Mosogatógép Használati útmutató DW 605 S 12 terítékes kivitel Mosogatógép Fél töltet funkció 1) Biztonsági információk...1 2) Rövid kezelési útmutató.....2 Kedves Vásárló! Olvassa el az útmutatót Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST FIGYELEM: A mosogatógép használatakor tartsa be az alábbiakban felsorolt óvintézkedéseket: FÖLDELÉSI ÚTMUTATÓ A készülék földelése

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ZDI101. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ZDI101. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ZDI101 Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta! Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat keresi majd, amikor háztartási

Részletesebben

(az opciók leírását a jobb oldalon találja)

(az opciók leírását a jobb oldalon találja) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. P1 Programok 6th Sense

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ZDT 311 Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta! Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat keresi majd, amikor háztartási

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT IWDN 71252X9 C TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT IWDN 71252X9 C TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT IWDN 71252X9 C TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy az INDESIT termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a minőségi anyagokból készült, modern

Részletesebben

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használati útmutató Split Légkondícionáló Köszönjük, hogy termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót! Tartalom Használati utasítások-

Részletesebben

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Használati útmutató PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Feltétlenül olvassa el a használati útmutatót hu-hu és a szerelési tervet a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal védi

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA! Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon A készülék

Részletesebben

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató CF 250 Eszpresszó kávéautomata Használati útmutató 2 3 4 5 6 7 Kialakitás (1. kép) Felülnézet (2. kép) A B C D E F G H I J K L M N O Felülnézet (lásd 2. kép) Szemes kávé tartály - fedövel Szerviz fedél

Részletesebben

LF-455 IT. Fagor beépíthetõ mosogatógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

LF-455 IT. Fagor beépíthetõ mosogatógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. LF-455 IT Fagor beépíthetõ mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő 1 A: Szimbolikus kijelző B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb C: Forgatható gőz/forró víz gomb D: Kávéscsésze gomb E: Gőz előválasztó és átmosó gomb F: Víztartály fedő G: Víztartály H: Kávétartály

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELTÖLTÉS OLAJJAL VAGY ZSÍRRAL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELTÖLTÉS OLAJJAL VAGY ZSÍRRAL A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehetséges biztonságos használat mellett a legjobb eredményt elérni a készülékkel. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK ÜZEMBE HELYEZÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE RENDSZERES KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu CR-312 Presszókávé-fôzô Használati utasítás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-37.130K Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 45 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI JELZÉSEK... 47 2 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 48 3 A BORHŰTŐ RÉSZEI...

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT HU Használati utasítás A KÉSZÜLÉK RAJZA (1. ábra) A. Fogantyú. B. Biztonsági zár (ha van). C. Tömítés. D. Elválasztó (ha van). E. A leolvasztási vizet elvezető cső záródugója. F. Kezelőlap. G. A motor

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. e l e c t r o n i c. Természetes hideg párásító EH-70. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. e l e c t r o n i c. Természetes hideg párásító EH-70. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c Természetes hideg párásító EH-70 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 Koolbreeze Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 P14HCP Tartalom 1. Beszerelés.. 2 2. Általános biztonsági előírások.. 4 3. Termékbiztonság.... 5 4. Biztonsági óvintézkedések....

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, VALAMINT

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 45FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 45FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 45FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A HŰTŐTÉR ÜZEMELTETÉSE A FAGYASZTÓTÉR

Részletesebben

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60 TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60 TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 60 Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3 Használati útmutató TARTALOM Biztonsági előírások... 3 1/ ÜZEMBE HELYEZÉS Elektromos csatlakoztatás... 4 Bekötés előtt... 4 Környezetvédelem... 4 Újrahasznosítás... 4 A készülék leírása... 5 Az ajtó nyitási

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ Nyilvántartási szám: 333 HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ ABC, XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal:

Részletesebben

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében. 157 1 A készülék leírása...158 2 Biztonságvédelmi figyelmeztetések...159 3 Beállítás...159 4 A kávéfőzőgép előkészítése...160 4.1 A víztartály feltöltése...160 4.2 A szemes kávé tartó feltöltése...160

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C65 BRC4C66 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3

Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3 Modell: TPC09AK-K6NNA1A Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3 Működési útmutató Vezérlőpanel bemutatása...

Részletesebben

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3 Használati útmutató TRTLOM iztonsági előírások... 3 1/ ÜZEME HELYEZÉS Elektromos csatlakoztatás... 4 ekötés előtt... 4 Környezetvédelem... 4 Újrahasznosítás... 4 készülék leírása... 5 z ajtó nyitási irányának

Részletesebben

RÉSZLETES UTASÍTÁSOK AZ ÖN MOSÓGÉPÉNEK HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES UTASÍTÁSOK AZ ÖN MOSÓGÉPÉNEK HASZNÁLATÁHOZ HU RÉSZLETES UTASÍTÁSOK AZ ÖN MOSÓGÉPÉNEK HASZNÁLATÁHOZ www.gorenje.com Köszönjük a mosógép megvásárlásával irántunk tanúsított bizalmat! Az Ön új mosógépe megfelel a napjainkban a ruhaápolással szemben

Részletesebben

A kávé túl vizes és hideg

A kávé túl vizes és hideg A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATÁRÓL: Ugyan a készülékek a hatályos európai szabályozási előírásoknak megfelelően készültek, így minden lehetséges veszélyes rész védve van rajta. Figyelmesen olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3543383

Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3543383 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA KEZELÕSZERVEK

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R410A Split sorozat MODELL FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B ARXV50AV1B

Részletesebben

A PROGRAMOK FUTTATÁSA

A PROGRAMOK FUTTATÁSA A PROGRAMOK FUTTATÁSA További tudnivalókért tekintse meg a Használati útmutató című dokumentumot. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint. Nem szárítható gépben! Alacsony hőmérsékleten szárítható

Részletesebben

www.philips.com/welcome oldalon.

www.philips.com/welcome oldalon. Regisztrálja a termékét és kérjen támogatást a www.philips.com/welcome oldalon. 15 Magyar Type HD8743 / HD8745 / HD8747 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 15 HU A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VESZÉLY! VIGYÁZAT!

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VESZÉLY! VIGYÁZAT! 3 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A tudnivalók weboldalunkon is megtalálhatók: www.whirlpool.hu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS A kézikönyv és a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt

Részletesebben

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 7 6.

Részletesebben

Használati útmutató. Automata mosógép

Használati útmutató. Automata mosógép Használati útmutató Automata mosógép Köszönjük a bizalmat, amit mosógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! Az Ön új mosógépe megfelel a ruhanemű modern ápolási követelményeinek

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4

Részletesebben

30120030H.fm Page 1 Thursday, April 30, 2009 12:18 PM TARTALOMJEGYZÉK

30120030H.fm Page 1 Thursday, April 30, 2009 12:18 PM TARTALOMJEGYZÉK 30120030H.fm Page 1 Thursday, April 30, 2009 12:18 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK ÜZEMBE HELYEZÉS A MOSÓGÉP LEÍRÁSA AJTÓ AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA CM 45 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2373805

Az Ön kézikönyve TEKA CM 45 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2373805 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/604047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/604047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1600. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Őrizze meg ezt az utasítást egy biztos helyen, a későbbi fellapozhatóság érdekében.

Őrizze meg ezt az utasítást egy biztos helyen, a későbbi fellapozhatóság érdekében. Kedves Vásárló, Kérem, olvassa el ezt az utasítást a mosogatógép beépítése és az első üzembehelyezése előtt. A következő tudnivalók betartásával elkerülheti a balesti veszélyeket és megelőzheti a készüléke

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél KX +DV]QiODWL XWDVtWiV 0RVRJDWyJpS 6 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46 ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK H A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülék csak így tudja a legjobb szolgáltatást és a maximális biztonságot nyújtani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék Használati útmutató Ruhaszárító készülék Köszönjük a bizalmat, amit szárítógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! A szárítógép a háztartásban található ruhanemű szárítására

Részletesebben

LAVAMAT L1045E AUS ERFAHRUNG GUT. A környezetbarát mosógép Ekologická pracka. Használati Úmutató Návod k pouzití

LAVAMAT L1045E AUS ERFAHRUNG GUT. A környezetbarát mosógép Ekologická pracka. Használati Úmutató Návod k pouzití 132996660-L1045E H 10-10-2001 13:10 Pagina 1 LAVAMAT L1045E A környezetbarát mosógép Ekologická pracka Használati Úmutató Návod k pouzití AUS ERFAHRUNG GUT 132996660-L1045E H 10-10-2001 13:10 Pagina 2

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DM-60/DM-70/DM-90. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. 220/230 V/50 Hz. Típus: DM-60 DM-70 DM-90

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DM-60/DM-70/DM-90. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. 220/230 V/50 Hz. Típus: DM-60 DM-70 DM-90 Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Típus: DM-60 DM-70 DM-90 Névleges feszültség: 220/230 V/50 Hz Érintésvédelmi osztály: I. (csak védõföldeléssel ellátott hálózathoz csatlakoztatható) Névleges

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült!

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa

Részletesebben

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Fagyasztószekrény Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra készült.

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban hu Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4 Ha gyermek van a háztartásban..... 4

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olajjal vagy zsírral

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olajjal vagy zsírral H A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehetséges biztonságos használat mellett a legjobb eredményt elérni a készülékkel. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Beszerelésnél Ha gyermek van a háztartásban A mindennapi használatban

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Beszerelésnél Ha gyermek van a háztartásban A mindennapi használatban Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4 Ha gyermek van a háztartásban..... 4 Ajtóreteszelés...................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben