- Edény Mosogatószer / Programtáblázat A készülék kezelése... 22

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22"

Átírás

1 SM SB

2

3 hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások Mieltt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Beszerelésnél A mindennapi használatban Ajtóreteszelés Billentyzár Hiba esetén A készülék megsemmisítése esetén Környezetvédelem Csomagolás Használt készülékek * Ismerkedés a készülékkel Kezellap A készülék bels tere Menü áttekintése Lágyító-berendezés/ Speciális só Beállítás Vízkeménység-táblázat Speciális só használata Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata Vízlágyítás kikapcsolása , Öblítszer Öblítszer mennyiségének beállítása Öblítszer-utántöltésjelz kikapcsolása Edény Nem alkalmasak Sérült poharak és edények Berakás Kiszedés Csészék és poharak Fazekak Eveszköztartó fiók Átfordítható tüskék Apró dolgok tartója Kosármagasság állítása Mosogatószer Mosogatószer betöltése Kombinált mosogatószer / Programtáblázat A program kiválasztása Útmutatások vizsgálóintézetek számára Kiegészít funkciók Idmegtakarítás (VarioSpeedPlus).. 21 Fele mennyiség HigiéniaPlus (HygienePlus) Intenzív zóna Extra szárítás A készülék kezelése Programadatok Aquasensor A készülék bekapcsolása Maradék programid Id-elválasztás A program vége Automatikus kikapcsolás a program végé

4 észer tet Biztonsági útmutatások hu Rendeltetésszer használat Kapcsolja ki a készüléket A program megszakítása Program megszakítása Programcsere Intenzív szárítás Tisztítás és karbantartás A mosogatógép általános állapota Speciális só és öblítszer A szrk Mosogatókarok Mi a teend zavar esetén? Szennyvíz-szivattyú Hibatáblázat Vevszolgálat Felállítás és csatlakoztatás.. 36 Csomagolás tartalma Biztonsági útmutatások Kiszállítás Mszaki adatok Felállítás Szennyvíz-csatlakozás Ivóvíz csatlakozó Melegvíz-csatlakoztatás Elektromos csatlakoztatás Szétszerelés Szállítás Fagyállóság (A készülék kiürítése) Rendeltetésszer használat Rendel Ez a készülék magánháztartásokban való használatra és otthoni környezethez készült. A mosogatógépet csak a háztartásban és csak a megadott célra használja: a háztartási edények mosogatására. ( Biztonsági útmutatások Ezt a készüléket felels személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem használhatják 8 év alatti gyermekek vagy olyan személyek, akik testi, érzékszervi vagy szellemi képességük miatt, vagy tapasztalatlanságból és ismerethiányból adódóan nem képesek a készüléket biztonságosan kezelni. használat 4

5 Biztonsági útmutatások hu Mieltt a készüléket használatba veszi Figyelmesen olvassa végig a használati és szerelési utasítást! Fontos tanácsokat kap a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan. Minden dokumentumot rizzen meg a késbbi használathoz vagy a késbbi tulajdonos számára. Kiszállításnál 1. Ellenrizze a csomagolást és a mosogatógépet, nem sérültek-e meg szállítás közben. A megsérült készüléket ne üzemeltesse, hanem beszélje meg a szállítójával. 2. A csomagolóanyagot a hulladékmentesítési rendeletnek megfelelen kezelje. 3. A csomagolást és annak részeit nem szabad játszó gyermekeknek hozzáférhetvé tenni. A hajtogatott dobozok és a fóliák miatt fulladásveszély áll fenn. Beszerelésnél Vegye figyelembe, hogy a mosogatógép hátoldala telepítés után nem férhet hozzá szabadon (érintésvédelem a forró felület miatt). A felállítást és a csatlakoztatást a telepítési és szerelési útmutató szerint végezze el. Beszerelésnél a készülék ne legyen rácsatlakoztatva a hálózatra. Gyzdjön meg róla, hogy a házi elektromos hálózat védvezeték-rendszerét az elírásoknak megfelelen szerelték fel. A villamos bekötési feltételeknek meg kell egyezniük a mosogatógép típustábláján 9* megadott adatokkal. Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, egy specifikus csatlakozóvezetékre kell kicserélni. A veszélyek elkerülésére ezt csak a vevszolgálattól szabad beszerezni. Ha a mosogatógépet magas szekrénybe kell beépíteni, akkor szabályszeren kell rögzíteni. 5

6 hu Biztonsági útmutatások Ha a mosogatógép más háztartási készülékek alá vagy fölé kerül beépítésre, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történ beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkori készülék szerelési útmutatójában találhatók. Vegye továbbá figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóit is, hogy garantálja az összes készülék biztonságos mködését. Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelel útmutatásokat, e készülékek gyártójához kell fordulnia annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni ezen készülékek fölé vagy alá. Ha nem tudja megszerezni a gyártó információit, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen készülékek fölé vagy alá. Ha mikrohullámú készüléket épít be a mosogatógép fölé, a készülék megsérülhet. A stabilitás biztosítása érdekében alsó elhelyezés vagy beépíthet készülékeket csak olyan összefügg munkaasztalok alá építsen be, amelyek a szomszédos bútordarabokhoz hozzá vannak csavarozva. A készüléket soha ne szerelje fel hforrások (fttest, htároló, kályha vagy más, ht termel készülékek) közelébe, és ne építse be fzlap alá. A készülék felállítása után a dugós csatlakozónak hozzáférhetnek kell lennie. (Lásd a Elektromos csatlakoztatás) Néhány modellnél: A vízcsatlakozón lev manyag burkolat egy elektromos szelepet tartalmaz, a vízbevezet tömlben csatlakozóvezetékek találhatók. Ezt a tömlt ne vágja át, a manyag burkolatot ne merítse vízbe. 6

7 Biztonsági útmutatások hu A mindennapi használatban Tartsa be a mosogató- és öblítszerek csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat. Gyerekzár (ajtóreteszelés) Ajtóreteszelés * A gyerekzár leírása hátul a borítólapon található. * modelltl függen Gyerekzár (billentyzár)billentyzár Készülékét biztosíthatja a véletlen átkapcsolás ellen (pl. ha a gyermekek helytelenül kezelik). Aktiválja a billentyzárat: 1. Indítsa el a kívánt programot. 2. Kb. 4 másodpercig tartsa lenyomva a billentyt +, amíg megjelenik a számkijelzn. Ha a program lefutása közben bármely gombot mködtet, megjelenik a számkijelzn. A programot megszakítani (Reset) nem lehet. Tegye inaktívvá a billentyzárat: Kb. 4 másodpercig tartsa lenyomva a billentyt +, amíg a kijelzn elalszik. A program végével ( : a számkijelzn) megsznik a billentyzár. Áramkimaradás esetén a billentyzár megmarad. Minden újabb programindításnál aktiválni kell a billentyzárat. Hiba esetén A javításokat és beavatkozásokat csak szakemberek végezhetik el. Ehhez a készüléket áramtalanítani kell. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot. A sérülések, különösen a kezellap sérülései (repedések, lyukak, kitört gombok) vagy az ajtó mködésének meghibásodása esetén nem szabad tovább üzemeltetni a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja le a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot, hívja fel a vevszolgálatot. 7

8 hu Biztonsági útmutatások A készülék megsemmisítése esetén 1. Az elhasználódott készüléket azonnal selejtezze ki, ily módon elkerülheti a késbbi baleseteket. 2. Vigye el a készüléket egy megfelel gyjthelyre. m Figyelmeztetés Sérülésveszély! A mosogatógépet csak rövid idre hagyja kinyitva a be- és kipakoláshoz, hogy elkerülje a sérüléseket (pl. megbotlás). A késeket és más éles konyhai eszközöket vízszintes helyzetben kell elhelyezni az eveszköztartó fiókban. Ne üljön és ne álljon rá a kinyitott ajtóra. A szabadon álló készülékeknél ügyeljen arra, hogy a kosarak ne legyenek túlterhelve. Ha a készülék nem egy bemélyedésben áll, és így egy oldalfala megközelíthet, akkor az ajtózsanértartományt biztonsági okokból oldalt be kell burkolni (sérülésveszély). A burkolatokat külön tartozékként megvásárolhatja a vevszolgálatnál vagy a szakkereskedésben. m Figyelmeztetés Robbanás miatti veszély! Ne öntsön oldószert a mosogató térbe. Fennáll a robbanásveszély. m Figyelmeztetés Leforrázás veszélye! A program lefutása közben csak óvatosan nyissa ki az ajtót. Fennáll a veszély, hogy a forró víz kifröccsen a készülékbl. m Figyelmeztetés Gyermekeket fenyeget veszélyek! Ha van, akkor használja a gyerekzárat. Ennek pontos leírását megtalálja hátul a borítékban. Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel vagy kezeljék azt. Tartsa távol a gyermekeket a mosogató- és öblítszertl. A mosogató- és öblítszereket tartsa távol a kisgyermekektl, mert ezek kimarhatják a szájat, a torkot és a szemet, vagy fulladáshoz vezethetnek. 8

9 Környezetvédelem Környezetvédelem hu Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott mosogatógéptl. A mosogatótérben lev víz nem ivóvíz, még mosogatószermaradványokat tartalmazhat. Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak bele a tablettafelfogó tálba 1:. A kis ujjak beszorulhatnak a résekbe. Magasra beépített készülék esetén az ajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne szoruljanak vagy nyomódjanak be a készülék ajtaja és az alatta lev szekrényajtó közé. A gyermekek bezáródhatnának a készülékbe (fulladásveszély) vagy más veszélyhelyzetbe kerülhetnének! Az elhasznált készülékeknél ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye mködésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni. 7 Környezetvédelem Mind az új gépek csomagolása, mind a régi gépek értékes nyersanyagokat és újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak. Kérjük, hogy az egyes alkatrészeket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa! A jelenleg érvényes hulladék-mentesítési lehetségekrl tájékozódjon a szakkereskednél, vagy az illetékes községi ill. városi közigazgatásnál. Csomagolás A készülék minden manyag alkatrésze nemzetközi szabvány által elírt rövid jelöléssel van ellátva (pl. >PS< polisztirol). Így a készülék ártalmatlanításakor fajtánként könnyen szét lehet válogatni a manyag hulladékokat. Kérjük, vegye figyelembe a Kiszállításnál c. fejezetet. Használt készülékek Kérjük, vegye figyelembe a Elhelyezésnél c. fejezetet. Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekrl szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelel jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg. 9

10 Ismerkedés készülékel hu Ismerkedés a készülékkel * Ismerkedés a készülékkel A kezellap és a készülék bels terének ábrái az elüls borítón találhatók. Az egyes pozíciókra a szövegben utalunk. Kezellap a Menü áttekintése A beállításokat az egyes fejezetekben találja meg. Vízkeménység : - : ˆ š Intenzív szárítás š: - š: Öblítszer : - : Meleg víz : - : Automatikus kikapcsolás : - : ƒ ( BE/KI kapcsoló 0 Programgombok ** 8 Id-elválasztás * H Kiegészít funkciók ** P START gomb X Ellenrizze a vizet jelz ` Sóutántöltés-jelz h Öblítszer-utántöltésjelz )" Számkijelz * modelltl függen ** Szám modelltl függen A készülék bels tere 1" Eveszköztartó fiók 1* Fels edénytartó kosár 12 Fels mosogatókar 1: Tabletta-felfogó tál 1B Alsó mosogatókar 1J Adagolótartály speciális sóhoz 1R A szrk 1Z Alsó edénytartó kosár 1b Öblítszer-tartály 1j Mosogatószer-kamra 9" Mosogatókamra záróretesze 9* Típustábla si + Lágyító-berendezés/ Speciális só tó-berendezés/speciál Lágyí Ahhoz, hogy megfelelen mosogathasson, a mosogatógép lágy, vagyis mészszegény vizet igényel, ellenkez esetben az edényekre és a bels tartályokra fehér mészkmaradványok rakódnak. A 7 dh-nál (1,2 mmol/l) keményebb vezetékes vizet lágyítani kell. Ez speciális só (regeneráló só) segítségével történik a mosogatógép vízlágyító berendezésében. A beállítás és így a szükséges sómennyiség az ön vezetékes vizének keménységi fokától függ (lásd a táblázatot). Beállítás A beadagolandó sómennyiség : és : ˆ közötti tartományban állítható be. Beállított : érték esetén nincs szükség sóra. só 10

11 Lágyító-berendezés/Speciális só hu 1. Állapítsa meg a vezetékes vizének keménységi fokát. Ebben segít a Vízszolgáltató. 2. A beállítási értéknek a vízkeménység-táblázatban nézzen utána! 3. Zárja be az ajtót. 4. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 5. A programgombot # tartsa lenyomva, a START gombot P pedig addig nyomogassa, amíg a számkijelzn megjelenik a : Mindkét gombot engedje el. A gomb # világító kijelzje villog, és a számkijelzn )" a gyárilag beállított : érték világít. A beállítás megváltoztatásához: 1. Nyomja meg a programgombot 3. Minden egyes gombnyomással egy fokkal növekszik a beállított érték, ha a kijelz elérte a : ˆ értéket, ismét visszaugrik : -ra (ki). 2. Nyomja meg a START gombot P. A beállított értéket a készülék tárolja. Speciális só használata A só utántöltésének mindig közvetlenül a készülék bekapcsolása eltt kell történnie. Így a túlfutott sóoldatot azonnal lemossa, és nem léphet fel korrózió a mosogatótartályban. 1. Nyissa ki az adagolótartály csavarmenetes zárját 1J. 2. Töltse meg a tartályt vízzel (csak az els használatba vételnél szükséges)! 3. Majd töltse be a speciális sót (nem konyhasót vagy tablettát)! A víz ekkor kiszorul és lefolyik. Amint a só-utántöltésjelz ` világít a fedlapon, ismét után kell tölteni a speciális sót. Vízkeménység-táblázat * modelltl függen Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használatasó-komponenst tartalmazó mosogatószer használata Ha só-komponenst tartalmazó kombinált mosogatószert használ, általában 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/ l) vízkeménységig le lehet mondani a speciális só használatáról. 21 dh fölötti vízkeménységnél itt is szükség van a speciális só használatára. 11

12 tszer hu Öblítszer Só-utántöltésjelz/vízlágyítás kikapcsolásavízlágyítás kikapcsolása Ha a só-utántöltésjelz ` zavaró (pl. só-komponenssel kombinált mosogatószer használata esetén), ki lehet kapcsolni. A Vízlágyító berendezés beállítása c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa be a fokozatot : -ra. Ezzel a vízlágyító berendezés és a só-utántöltésjelz ki van kapcsolva. m Figyelem Soha ne töltsön mosogatószert a speciális só tartályába. Ezzel tönkreteszi a vízlágyító berendezést. 1. Nyissa ki a póttartályt 1b a fedélen lev fül megnyomásával és felemelésével. 2. Az öblítszert óvatosan, a betölt nyílás max. jelzéséig töltse be., Öblítszer Öbl í Amint világítani kezd az öblítszerutántöltésjelz h a fedlapon, még 1 2 mosogatásra elegend öblítszertartalék maradt. Öblítszert kell utántölteni. Az öblítszerre a foltmentes edényért és a tiszta üvegekért van szükség. Csak a háztartási mosogatógéphez ajánlott öblítszereket használja. Öblítszer-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószert csak 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig lehet használni. 21 dh fölötti vízkeménységnél itt is szükség van az öblítszer használatára. 3. Zárja a fedelet, amíg hallhatóan bekattan. 4. A túlfolyt öblítszert esetleg távolítsa el egy kendvel, hogy a következ mosogatásnál ne kerüljön sor túlzott habképzdésre. 12

13 Edény hu Öblítszer mennyiségének beállítása A beadagolandó öblít mennyisége : és : közötti tartományban állítható be. A nagyon jó száradási eredmény elérése érdekében állítsa a beadagolandó öblít mennyiségét : -re. Gyárilag az : - ös fokozat van beállítva. Az öblítszer mennyiségét csak akkor változtassa meg, ha fátyolosodás (alacsonyabb fokozat beállítása), vagy vízfoltok (magasabb fokozat beállítása) maradnak vissza az edényen. 1. Zárja be az ajtót. 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 3. A programgombot # tartsa lenyomva, a START gombot P pedig addig nyomogassa, amíg a számkijelzn megjelenik a : Mindkét gombot engedje el. Az # gomb világító kijelzje villog, és a számkijelzn )" a gyárilag beállított : érték világít. 5. A programgombot # annyiszor nyomja meg, amíg a számkijelzn )" meg nem jelenik a gyárilag beállított : érték. A beállítás megváltoztatásához: 1. Nyomja meg a 3 programgombot. Minden egyes gombnyomással egy fokkal növekszik a beállított érték, ha a kijelz elérte az : értéket, ismét visszaugrik : -ra (ki). 2. Nyomja meg a START gombot P. A beállítási érték el van tárolva. Öblítszer-utántöltésjelz kikapcsolása Ha az öblítszer-utántöltésjelz h zavaró (pl. öblítszer-komponensekkel kombinált mosogatószer használata esetén), ki lehet kapcsolni. Az Öblítszer mennyiségének beállítása c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa az értéket : -ra! Ezzel a h jelzés öblítszerutántöltésjelz ki van kapcsolva. - Edény Edény Nem alkalmasak Fából készült eveszközök és edények. Kényes díszített üvegek, iparmvészeti és antik edény. Ezek a dekorációk nem alkalmasak a mosogatógépben történ mosogatásra. Nem hálló manyag eszközök. Réz- és ónedény. Hamuval, viasszal, kenanyaggal vagy festékkel szennyezett edényfélék. A ráfestett dekorációk, alumínium- és ezüstrészek mosogatásnál hajlamosak az elszínezdésre és kifakulásra. Sok mosogatás után néhány üvegfajta (mint pl. kristályüveg tárgyak) homályossá válhat. 13

14 hu Edény Sérült poharak és edények Okai: Pohártípus és gyártási eljárás. Mosogatószer kémiai összetétele. A mosogatóprogramban használt víz hmérséklete. Javaslat: Csak olyan üvegeket és porcelánokat használjon, amelyeket a gyártó mosogatógépben használhatónak minsített. Olyan mosogatószereket használjon, amelyek edénykímél jellel vannak ellátva. Az üveget és az eveszközt a program végén a lehet leghamarabb vegye ki a mosogatóból. Berakás 1. Távolítsa el a nagyobb ételmaradványokat. Nincs szükség folyó víz alatti elöblítésre. 2. Az edényt úgy helyezze el, hogy stabilan álljon és ne borulhasson el, minden edény nyílásával lefelé álljon. a domborulatos vagy mélyedéses részek ferdén álljanak, hogy a víz lefolyhasson, a 12 és 1B jelzés két mosogatókar forgását ne akadályozza. Az igen kisméret edényeket ne a készülékben mosogassa el, mivel ezek a kosárból könnyen kieshetnek. Kiszedés Elkerülend, hogy vízcseppek essenek a fels kosárból az alsó kosárban lev edényre, javasoljuk, hogy a készüléket alulról felfelé ürítse ki. A forró edény ütésre érzékeny! Ezért a program végén addig hagyja lehlni a mosogatógépben, amíg jól meg nem tudja fogni. Utasítás A program végén még vízcseppeket lehet látni a készülék belsejében. Ennek semmiféle hatása nincs az edény száradására. Csészék és poharak Fels edénytartó kosár 1* Utasítás Ügyeljen arra, hogy ne legyenek edények a tablettatartó tálca 1: fölött. Ezek blokkolhatják a mosogatószeres rekesz 1j fedelét. 14

15 Edény hu Eveszköztartó fiók Az eveszközt az ábrán látható módon helyezze bele a jelzés eveszköztartó fiókba 1". A külön elhelyezés megkönnyíti a mosogatás utáni kiszedést. A fiókot ki lehet venni. Fazekak Alsó edénytartó kosár 1Z Átfordítható tüskékátfordítható tüskék * * modelltl függen A tüskék átfordíthatók a lábasok, tálak és poharak jobb elhelyezéséhez. Javaslat Az ersen szennyezett edényt (fazekakat/lábasokat) az alsó kosárban kell elhelyezni. Az ersebb permetez sugár révén így jobb lesz az öblítési eredmény. Javaslat Honlapunkon ingyenesen letöltheti a további példákat arra, hogyan helyezheti el optimálisan a mosogatógépét. A megfelel internetcímet keresse meg jelen használati útmutató hátoldalán. 15

16 hu Edény Apró dolgok tartója *Apró * modelltl függen Ide könnyebb, manyagból készült tárgyakat pl. poharakat, fedket stb. tehet biztonságosan. dolgok tartója 1. Húzza ki a fels kosarat 1*. 2. Süllyesztéshez nyomja befelé egymás után a két baloldali, jobboldali kart a kosár küls oldalánál. Közben oldalt ersen tartsa a kosarat a fels pereménél, hogy nehogy hirtelen leessen. Kosármagasság állítása A fels edénykosár 1* magassága 3 fokozatra állítható be, hogy mind a fels, mind az alsó kosárban több helyet lehessen teremteni. Készülékmagasság 81,5 cm Készülékmagasság 86,5 cm Fels kosár Alsó kosár 1. fokozat max. ø 16 cm 30 cm 2. fokozat max. ø 18,5 cm 27,5 cm 3. fokozat max. ø 21 cm 25 cm Fels kosár Alsó kosár 1. fokozat max. ø 18 cm 33 cm 2. fokozat max. ø 20,5 cm 30,5 cm 3. fokozat max. ø 23 cm 28 cm 3. A megemeléshez fogja meg oldalt a kosár fels peremét és emelje meg. 4. Mieltt visszatolná a kosarat, ellenrizze, hogy mindkét oldala azonos magasságban van-e. Különben a készülék ajtaja nem csukható be, és a fels mosókarnak nem lesz kapcsolata a vizrendszerrel. 16

17 Mosogatószer Mosogatószer hu. Mosogatószer A mosogatógéphez használhat tablettákat, valamint por alakú vagy folyékony mosogatószereket, de semmiképp ne használjon kézi mosogatószert. Szennyezdéstl függen mosogatóporral vagy folyékony mosogatószerrel egyénileg lehet szabályozni az adagolást. A tabletták minden mosogatási feladatra elegend mennyiség hatóanyagot tartalmaznak. A korszer, nagy teljesítmény mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak foszfáttal és enzimekkel. A foszfátok megkötik a vízben a meszet. Az enzimek lebontják a keményítt és oldják a fehérjét. Ritkábbak a foszfátmentes mosogatószerek. Ezeknek gyengébb a mészmegköt képességük, és nagyobb mennyiséget kell bellük adagolni. A színes foltok (pl. tea, ketchup) eltávolításához leginkább oxigén-alapú fehérítszert használnak. Mosogatószer betöltése 1. Ha a mosogatókamra 1j még zárva lenne, hozza mködésbe a záróreteszt 9" a kinyitásához! A mosogatószert csak a száraz mosogatószer-kamrába 1j töltse be (a tablettákat keresztben tegye be, ne élére állítva). Adagolás: lásd a gyártói útmutatásokat a csomagoláson. A 1j jelzés mosogatószerkamrában lev adagolási beosztás segít Önnek abban, hogy a megfelel mennyiség por alakú, vagy folyékony mosogatószert töltse be. Normál szennyezdés esetén szokás szerint elegend 20 ml 25 ml. Tabletta használata esetén elegend egy tabletta. Utasítás A jó mosogatási eredmény érdekében okvetlenül tartsa be a mosogatószerek csomagolási útmutatásait! Ha további kérdései vannak, azt javasoljuk, hogy forduljon a mosogatószer-gyártók tanácsadó irodáihoz. m Figyelmeztetés Tartsa be a mosogató- és öblítszerek csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat. 17

18 hu Mosogatószer 2. A mosogatószer-kamra fedelét feltolva zárja be, amíg a zárásnál erltetés nélkül bekattan. A mosogatószer-kamra programtól függen automatikusan kinyílik az optimális idpontban. A por alakú vagy folyékony mosogatószer eloszlik a készülékben és feloldódik, a tabletta beleesik a tablettafelfogó tálba, és ott adagolás közben feloldódik. Javaslat Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószermennyiségnél rendszerint kevesebb is elegend. A megfelel tisztító- és ápolószereket online, internetes oldalunkon vagy a vevszolgálatnál szerezheti be (lásd a hátoldalt). Kombinált mosogatószer A hagyományos mosogatószerek (Solo) mellett számos, kiegészít funkciókkal rendelkez termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett gyakran tartalmaznak öblítszert és sópótanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1, stb.) függen még kiegészít összetevket is, mint pl. üvegvéd szert vagy nemesacél-tisztítót. A kombinált mosogatószerek csak egy meghatározott keménységi fokig (többnyire 21 dh) hatásosak. E határ felett sót vagy öblítszert kell hozzáadni. Ha kombinált mosogató termékeket használnak, a mosogatóprogram automatikusan úgy igazodik hozzá, hogy a mosogatás és a szárítás mindig a lehet legjobb legyen. m Figyelmeztetés Ne tegyen kis eszközöket öblítéshez a 1: jelzés tablettafelfogó tálba; ezzel megakadályozza a tabletta egyenletes feloldását. m Figyelmeztetés Ha a program elindítása után szeretne még edényt hozzátenni, ne használja a tablettafelfogó tálat 1: a felskosár fogantyújaként. A tabletta már benne lehet, és Ön érintkezésbe kerül a részlegesen már feloldódott tablettával. 18

19 Mosogatószer hu Utasítások A mosogatás és szárítás eredménye akkor lesz optimális, ha tiszta mosogatószert használ, és külön adagolja be hozzá a sót és az öblítszert. Rövid programoknál a tabletták az eltér feloldódási képesség révén esetleg nem tudják kifejteni tisztító hatásukat, és fel nem oldódott mosogatószer-maradványok is visszamaradnak. Ezekhez a programokhoz por alakú tisztítószerek használata ajánlott. Intenzív programnál (néhány modellnél) egy tabletta beadagolása is elegend. Por alakú mosogatószer használatakor a készülék ajtajára is rá lehet szórni egy kevés mosogatószert. Kombinált mosogatószer használata esetén akkor is kifogástalanul végigfut a mosogatóprogram, ha az öblítszer- és/vagy sóutántöltésjelz világít. Vízben oldódó védburkolatos mosogatószerek használata esetén: A burkolatot csak száraz kézzel fogja meg, és a mosogatószert csak abszolút száraz mosogatószerkamrába töltse, máskülönben összetapadásra kerülhet sor. Ha kombinált mosogatószerrl tiszta mosogatószerre áll át, ügyeljen arra, hogy a vízlágyító berendezés és az öblítszer mennyisége a megfelel értékre legyen beállítva. 19

20 hu Programtáblázat / Programtáblázat Programtáblázat Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelel programjait és azoknak a rendezését a kezellap alapján válassza ki. Az edény fajtája Szennyezdésfajta A program Lehetséges kiegészít funkciók fazekak, serpenyk, nem kényes edény és eveszköz vegyes edény és eveszköz kényes edény, eveszköz, hmérsékletre érzékeny manyagok és üvegek minden edényfajta ersen tapadó, ráégett vagy rászáradt, keményítvagy fehérje-tartalmú ételmaradékok enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok enyhén tapadó, friss ételmaradékok hideg öblítés, közbens mosogatás ± / Intenzív 70 Á Auto Á Auto â / à Eco 50 é / è Üveg 40 ñ / ð Gyors 45 ù / ø Elöblítés minden minden minden minden Intenzív zóna Idmegtakarítás Fele mennyiség Extra szárítás Extra szárítás nincs A program lefutása Elöblítés Mosogatás 70 Közbens öblítés Öblítés 65 Szárítás A szennyezettségnek megfelelen érzékelelem segítségével optimalizálják. A szennyezettségnek megfelelen érzékelelem segítségével optimalizálják. Elöblítés Mosogatás 50 Közbens öblítés Öblítés 65 Szárítás Elöblítés Mosogatás 40 Közbens öblítés Öblítés 60 Szárítás Mosogatás 45 Közbens öblítés Öblítés 55 Elöblítés 20

21 Kiegészí funkciók Kiegészít funkciók hu A program kiválasztása Az edényfajtától és a szennyezettség mértékétl függen választhatja ki a megfelel programot. Útmutatások vizsgálóintézetek számára A vizsgálóintézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz (pl. az EN60436 szerint). Itt a tesztek elvégzésének feltételeirl van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva. Megkeresés en a következ címre: Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártás dátumára (FD), amelyet a készülék ajtaján elhelyezett 9* típustáblán talál meg. t 0 Kiegészít funkciók * modelltl függen A gombokkal kiegészít funkciók H állíthatók be. Å Idmegtakarítás (VarioSpeedPlus) *Idmegtakarítás (VarioSpeedPlus) Az >>Idmegtakarítás<< funkcióval az üzemelési idt a kiválasztott programtól függen kb %-kal le lehet rövidíteni. A gép víz- és energiafogyasztása viszont n, hogy a rövidebb lefutási id mellett is optimális legyen a mosogatási és szárítási eredmény. Fele mennyiség Fele mennyiség * Ha csak kevés edényt kell elmosogatnia (pl. poharakat, csészéket, tányérokat), bekapcsolhatja a Fele mennyiség -et. Ezzel vizet, energiát és idt takarít meg. Mosogatásnál valamivel kevesebb mosogatószert adagoljon be a mosogatószer-kamrába, mint amennyit a gép teljes megtöltéséhez ajánlanak. μ HigiéniaPlus (HygienePlus) *HigiéniaPlus (HygienePlus) Ezzel a funkcióval növelni lehet a hmérsékletet és extra hosszan fenn lehet tartani a meghatározott ferttlenít hatás elérése érdekében. E funkció folyamatos használatával jóval nagyobb fokú higiénia érhet el. Ez a kiegészít funkció pl. vágódeszkák, cumisüvegek mosogatásához ideális. Ï Intenzív zóna *Intenzív Vegyes töltethez tökéletes. A nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyket az alsó kosárba, és hozzá a normál mértékben szennyezett edényt a fels kosárba teheti. A permetez nyomás az alsó kosárban ersebb, a mosogatási hmérséklet valamivel magasabb. zóna Extra szárítás * Extra szárítás Az öblítés közbeni magasabb hmérséklet és a hosszabb szárítási fázis lehetvé teszi, hogy a manyag termékek is jobban száradjanak. Az energiafogyasztás kissé megntt. 21

22 hu A készülék kezelése 1 A készülék kezelése A készülék kezelése Programadatok A program adatait (használati értékek) a rövid útmutatóban találja meg. Ezek normál feltételekre és beállított : vízkeménység-értékre vonatkoznak. Különböz befolyásoló tényezk, mint pl. a vízhmérséklet vagy a vezeték nyomása, eltérésekhez vezethet. AquasensorAquasensor * * modelltl függen Az Aquasensor egy optikai méreszköz (fénysorompó), amellyel az öblítvíz zavarosságát mérik. Az Aquasensor használata a programválasztástól függ. Ha az Aquasensor aktív, tisztább mosogatóvizet lehet átvenni a következ öblít fürdbe, és így a vízfogyasztás 3 6 literrel csökkenthet. Ha a szennyezdés ersebb, a gép a vizet kiszivattyúzza és friss vízzel pótolja. Automata programokban a készülék a hmérsékletet és az üzemelési idt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez. A készülék bekapcsolása 1. Teljesen nyissa ki a vízcsapot. 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. Villog az Eco 50 program kijelzése. Ez a program marad a kiválasztott, ha nem nyom meg egy másik programgombot 0. A számkijelzn )" villog a várható programid. 3. Nyomja meg a START gombot P. A program elindul. Utasítás - a mosogatógép környezetkímél üzemeltetéséhez: Ökológiai okokból a készülék minden indításakor az Eco 50 program állítódik be elre. Ez kíméli a környezeti erforrásokat és nem utolsó sorban az Ön pénztárcáját. Az Eco 50 program különösen környezetkímél program. A 2010/ 1016-os EU-rendelet szerint ez az a standard program, amely a leghatékonyabban testesíti meg a normál szennyezettség edények tisztítására való standard tisztítási ciklust és az ilyen edények tisztításához szükséges kombinált energia- és vízfogyasztást. Maradék programid Programválasztásnál megjelenik a számkijelzn )" a maradék programid. Az üzemelési idt a program alatt a vízhmérséklet, az edénymennyiség, valamint a szennyezettség mértéke határozza meg, és (a választott programtól függen) változtatható. 22

23 A készülék kezelése hu Id-elválasztásId-elválasztás * * modelltl függen A program elindítását óra-lépésekben akár 24 órával is kitolhatja. 1. Zárja be az ajtót. 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 3. A + addig nyomkodja, amíg a számkijelz )" nem ugrik œ: -re. 4. A + vagy addig nyomkodja, amíg a kijelzett id meg nem felel a kívánságának. 5. Nyomja meg a START gombot P, az id-elválasztás aktiválva van. 6. Az id-elválasztás törléséhez addig nyomkodja a + vagy amíg a számjegy-kijelzn )" megjelenik a œ:. Az elindításig tetszés szerint változtathatja a programkiválasztást. A program vége A programnak akkor van vége, amikor a számkijelzn )" a : érték jelenik meg. Automatikus kikapcsolás a program végén *Automatikus kikapcsolás a program végé * modelltl függen Energiatakarékossági céllal a mosogatógépet a program vége után 1 perccel kikapcsolja (gyári beállítás). Az automatikus kikapcsolás : és : ƒ között állítható be. : A készülék nem kapcsol ki automatikusan : Ki 1 perc után : ƒ Ki 120 perc után 1. Zárja be az ajtót. 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 3. A programgombot # tartsa lenyomva, a START gombot P pedig addig nyomogassa, amíg a számkijelzn megjelenik a : Mindkét gombot engedje el. A gomb világító kijelzje # villog, és a számkijelzn )" a gyárilag beállított : érték világít. 5. A programgombot # annyiszor nyomja meg, amíg a számkijelzn )" meg nem jelenik a gyárilag beállított : érték. A beállítás megváltoztatásához: 1. Nyomja meg a programgombot 3. Minden egyes gombnyomással egy fokkal növekszik a beállított érték, ha a kijelz elérte a : ƒ értéket, ismét visszaugrik : -ra (ki). 2. Nyomja meg a START gombot P. A beállítási érték el van tárolva. Kapcsolja ki a készüléket Rövid idvel a program vége után: 1. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót (. 2. Zárja el a vízcsapot (Aqua-Stop esetén erre nincs szükség). 3. Miután lehltek, vegye ki az edényeket. Utasítás A program vége után kinyitás eltt a készüléket hagyja kicsit lehlni. Ezzel elkerülhet, hogy gz csapjon ki, és tartósan kárt okozzon az Ön beépített bútoraiban. 23

24 hu A készülék kezelése A program megszakítása 1. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót (. A világító kijelzk kialszanak. A program tárolva marad. Ha melegvíz-csatlakoztatás közben vagy felmelegített gép mellett ki volt nyitva a készülék ajtaja, csak néhány percre hagyja résnyire nyitva az ajtót, és utána zárja be. Máskülönben az expanzió (túlnyomás) miatt a készülék ajtaja kipattanhat, vagy víz folyhat ki a készülékbl. 2. A program folytatásához újra kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. Program megszakításaprogram megszakítása (Reset) 1. A START gombot P kb. 3 másodpercig tartsa nyomva. A számkijelz )" : -t mutat. 2. A program lefutása kb. 1 percig tart. A számkijelzn )" megjelenik a :. 3. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót (. Programcsere Intenzív szárítás Öblítésnél a gép magasabb hmérsékleten dolgozik, és így jobb hatásfokú a szárítás. Az üzemelési id itt csekély mértékben emelkedhet. (Vigyázat a kényes edényféléknél!) 1. Zárja be az ajtót. 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 3. A programgombot # tartsa lenyomva, a START gombot P pedig addig nyomogassa, amíg a számkijelzn )" megjelenik a : Mindkét gombot engedje el. A gomb # világító kijelzje villog, és a számkijelzn )" a gyárilag beállított : érték világít. 5. A programgombot # annyiszor nyomja meg, amíg a számkijelzn )" meg nem jelenik a gyárilag beállított š: érték. A beállítás megváltoztatásához: 1. A gomb 3 megnyomásával lehet az intenzív szárítást be- š: vagy kikapcsolni š:. 2. Nyomja meg a START gombot P. A beállítási érték el van tárolva. A START gomb P megnyomása után nincs lehetség programváltásra. Programváltást csak a program megszakításával (Reset) lehet végezni. 24

25 Tisztítás és karbantartás hu 2 Tisztítás és karbantartás tás ísztti és tás karbantar Készülékének rendszeres ellenrzése és karbantartása segít a hibák elkerülésében. Ezzel idt és mérgeldést takarít meg. A mosogatógép általános állapota Ellenrizze, hogy a mosogatótérben nincsenek-e zsír- és mészlerakódások. Ha észlel ilyen lerakódásokat, akkor: Töltse meg a mosogatókamrát mosogatószerrel. A készüléket edény nélkül indítsa el a legmagasabb mosogatási hmérséklet programban. A készülék tisztításához csak a kifejezetten mosogatógép számára alkalmas mosogatószereket/készüléktisztítószereket használja. Az ajtó tömítését rendszeresen meg kell tisztítani nedves ruhával és kevés mosószerrel, hogy mindig tiszta és higiénikus maradjon. Ha a készülék hosszabb ideig áll, kissé nyitva kell hagyni az ajtót, hogy ne képzdhessen kellemetlen szag. Mosogatógépének tisztításához soha ne használjon gztisztítót. A gyártó nem felel a használata miatt esetleg bekövetkezett károkért. A készülék eloldalát és fedlapját rendszeresen törölje meg egy enyhén megnedvesített kendvel; elég a víz és egy kevés mosogatószer. Ne használjon érdes felület szivacsot és dörzsöl tisztítószert, mindkett megkarcolhatná a felületeket. Nemesacél készülékeknél: Kerülje a szivacskendk használatát, vagy els használat eltt többször alaposan mossa ki ezeket, hogy elkerülje a korróziót. m Figyelmeztetés Egészség veszélyeztetése Soha ne használjon más, pl. klórtartalmú háztartási tisztítószereket! Speciális só és öblítszer Ellenrizze ` az h utántöltésjelzket. Adott esetben töltsön utána sót és/vagy öblítt. 25

26 hu Tisztítás és karbantartás A szrk A szrk 1R távol tartják a szivattyútól a mosogatóvízben lév durva szennyezdéseket. Ezek a szennyezdések idnként eltömíthetik a szrket. A szrrendszer egy durvaszrbl, egy lapos finomszrbl és egy mikroszrbl áll. 1. Minden mosogatás után ellenrizze, hogy vannak-e maradványok a szrkön. 2. A szrhengert az ábra szerint forgassa el, és vegye ki a szrrendszert. Mosogatókarok A mosogatóvízbl származó mész és szennyezdések blokkolhatják a 12 és 1B jelzés mosogatókar fúvókáit és csapágyazásait. 1. Ellenrizze a mosogatókarok kiöml fúvókáinak dugulásait. 2. A 12 jelzés fels mosogatókart csavarja le. 3. A 1B jelzés alsó mosogatókart húzza felfelé. 4. Folyó víz alatt tisztítsa meg a mosogatókarokat. 5. Pattintsa vissza a helyére ill. csavarja vissza a mosogatókarokat. 3. Az esetleges maradékokat távolítsa el, és a szrket folyó víz alatt tisztítsa meg. 4. A szrrendszert fordított sorrendben ismét tegye vissza, és ügyeljen arra, hogy lezárás után a nyíljelölések egymással szemben legyenek. 26

27 Mi a teend zavar esetén? hu 3 Mi a teend zavar esetén? Mi tend a zavar esetén? Tapasztalatok szerint Ön sok olyan zavart saját kezleg is el tud hárítani, amelyek napi használat közben fordulnak el. Ezzel természetesen költségeket takaríthat meg és biztosíthatja, hogy a készülék rövid idn belül ismét üzemképes legyen. Az alábbi áttekintésben lehetséges okokat talál mködési rendellenességekhez és hasznos útmutatásokat azok megszüntetéséhez. Utasítás Ha mosogatás közben a készülék szemmel látható ok nélkül megáll vagy nem indul el (be), elször hajtsa végre a program leállítása funkciót (reset). (Lásd a Készülék kezelése c. fejezetet) m Figyelmeztetés Ne feledkezzen meg a következrl: A javításokat csak szakemberek végezhetik el. Ha egy alkatrészt ki kell cserélni, ügyeljen arra, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak. Szakszertlen javítások vagy nem eredeti alkatrészek használata esetén jelents károk keletkezhetnek és veszélyek léphetnek föl a használó számára. Szennyvíz-szivattyú A darabos ételmaradékok vagy idegen testek, amelyeket a szrk nem tartottak vissza, blokkolhatják a szennyvízszivattyút. A mosogatóvíz ekkor a szr felett áll. m Figyelmeztetés Vágásveszély! A szennyvíz-szivattyú tisztításánál ügyeljen rá, hogy ne sértsék meg üvegcserepek vagy hegyes tárgyak. Ebben az esetben: 1. Alapveten elsként válassza le a villamos hálózatról a készüléket. 2. A fels 1* és alsó kosarat 1Z vegye ki. 3. Szerelje ki a szrket 1R. 4. A vizet meregesse ki, esetleg szivacs segítségével. 5. A szivattyú fehér burkolatát (az ábra szerint) egy kanál segítségével emelje ki. A bordánál fogja meg a burkolatot, és ferdén befelé emelje meg. Vegye ki kompletten a burkolatot. 6. Vizsgálja meg a járókereket, hogy nincsenek-e ott idegen testek, és adott esetben távolítsa el azokat. 7. Helyezze vissza a burkolatot az eredeti helyzetébe, és nyomja lefelé a bepattintáshoz (kattanó hang). 8. Szerelje be a szrket. 9. Tegye vissza a kosarakat. 27

28 hu Mi a teend zavar esetén? Hibatáblázat Zavar Oka Hibaelhárítás Az Ellenrizze a vizet kijelzés X világít. A hozzáfolyó töml megtört. A hozzáfolyó tömlt megtörés nélkül helyezze el. Zárva van a vízcsap. Nyissa ki a vízcsapot. A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett. Eldugult a szr a vízhozzáfolyóban. Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként min. 10 l kell, hogy legyen. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. A vízcsatlakozást csavarja le. A : ˆ hibakód világít. A : ƒ hibakód világít. A :ƒƒ hibakód világít. A :ƒ hibakód világít. A szívónyílást (a készülék jobb oldalán belül) eltakarják az edények. A ftelem elvízkövesedett vagy elszennyezdött. A szrk 1R elszennyezdtek vagy eldugultak. A szennyvíz-töml eltömdött vagy meg van törve. A szifon csatlakozó még zárva van. A szennyvíz-szivattyú burkolata laza. Tisztítsa meg a szrt a vízbevezet tömlben. Ismét csavarja be a vízcsatlakozót. Ellenrizze a tömítettséget. Állítsa helyre az áramellátást. Kapcsolja be a készüléket. Az edényeket úgy helyezze be, hogy a szívónyílás szabad maradjon. A készülék tisztítását mosogatógépápolószerrel vagy vízkoldóval végezze el. A mosogatógépet vízlágyító berendezéssel mködtesse és ellenrizze a beállítást (lásd a Vízlágyító berendezés/speciális só c. fejezetet). Tisztítsa meg a szrket. (lásd a Tisztítás és karbantartás c. fejezetet). A tömlt megtörés nélkül fektesse le, adott esetben távolítsa el a maradványokat. Ellenrizze csatlakozást a szifonon, és adott esetben nyissa ki. A burkolatot megfelelen pattintsa be. (Lásd a szennyvíz-szivattyút) 28

29 Mi a teend zavar esetén? hu Zavar Oka Hibaelhárítás A :ƒ hibakód világít. A szennyvíz-szivattyú leblokkolódott vagy a szennyvízszivattyú burkolata nincs rögzítve Tisztítsa meg a szivattyút és pattintsa be helyesen a burkolatot. (Lásd a szennyvízszivattyút) A :ƒˆ hibakód világít. A hálózati feszültség túl alacsony. Nem készülékhiba, ellenriztesse a hálózati feszültséget és a villamos rendszert. Egy másik hibakód jelenik meg a számkijelzn. ( : : ) Vélheten mszaki zavar lépett fel. Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsolóval (. Rövid id múlva újra indítsa el a készüléket. Ha ismét felmerül a probléma, akkor zárja el a vízcsapot, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt. Hívja fel a vevszolgálatot és mondja meg a hibakódot. Villog a kijelz. Az ajtó nincs teljesen becsukva. Zárja be az ajtót. Ügyelni kell arra, hogy ne álljanak ki a tárgyak (edény, illatadagoló) a kosárból, és ne akadályozzák meg az ajtó becsukását. Világít a só- ` és/vagy az öblítszerutántöltésjelz h. Nem világít a só- ` vagy az öblítszerutántöltésjelz h. A program befejezdése után víz marad a készülékben. Hiányzik az öblítszer. Nincs só. Az érzékel nem ismeri fel a sótablettákat. Az utántöltés-jelz ki van kapcsolva. Még elegend a speciális só/ öblítszer. A szrrendszer vagy a 1R szrk alatti tartomány eldugult. A program még nem fejezdött be. Töltsön után öblítszert. Töltsön be sót. Használjon más speciális sót. Bekapcsolás/kikapcsolás (lásd a Vízlágyító berendezés/speciális só vagy öblítszer c. fejezetet). Ellenrizze az utántöltésjelzt, ill. töltési szinteket. Tisztítsa ki a szrket és az alattuk lev tartományt (lásd a Szennyvíz-szivattyút). Várja meg a program végét, vagy hajtson végre resetet (lásd a Program megszakítása c. részt) 29

30 hu Mi a teend zavar esetén? Zavar Oka Hibaelhárítás Az edény nedves maradt. Nincs vagy túl kevés az öblítszer Töltsön után öblítszert. a készlettartályban. Szárítás nélküli programot választott. Felgyülemlik a víz az edény és az eveszköz mélyedéseiben. Válasszon szárítást tartalmazó programot (lásd Programtáblázat, Programlefutás). Berakásnál ügyelni kell a ferde elhelyezésre, az érintett edényrészeket lehetleg ferde helyzetben kell elrendezni. Manyag edény nem száraz. Az eveszköz nem száraz. A készülék bels oldalai öblítési fázis után nedvesek. A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye. Az intenzív szárítás az ersebb szárításhoz nincs bekapcsolva. Az edényt túl korán kiszedték, vagy még nem fejezdött be a szárítási mvelet. A használt öko-öblítszernek rossz a szárítási teljesítménye. A manyag speciális tulajdonságai. Az eveszközkosárban helytelenül van szétválogatva az eveszköz. Az eveszköz helytelenül van szétválogatva az eveszköztartó fiókban. Nem készülékhiba. Használjon másik, jobb szárítási teljesítmény kombinált mosogatószert. Kiegészít öblítszer használata növeli a szárítási teljesítményt. Aktiválja az intenzív szárítást (lásd a Készülék kezelése) Várja meg a program végét, ill. csak 30 perccel a program vége után vegye ki az edényt. Használjon márkás öblítszert. Az ökotermékeknek jelentsen rosszabb a hatásfokuk. A manyagnak gyengébb a htároló képessége, emiatt rosszabbul szárad. Az eveszközöket lehetleg különítse el, kerülje a felfekvési pontokat. Az eveszközt helyesen szétválogatva és lehetleg egyenként helyezze be. A kondenzációs szárítás szárítási elv alapján a tartályban a vízcseppek fizikailag indokoltak és szükségszerek. A levegben lév páratartalom lecsapódik a mosogatógép bels falain, lefolyik, és leszivattyúzásra kerül. 30

31 Mi a teend zavar esetén? hu Zavar Oka Hibaelhárítás Ételmaradékok az edényen. Mosogatószermaradványok Az edény túl szorosan van elrendezve, az edénytartó kosár túl van töltve. A mosogatókar forgása akadályba ütközik. A mosogatókar-fúvókák eltömdtek. A szrk 1R elszennyezdtek. A szrk 1R helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve. Túl gyenge a mosogatóprogram. Az edény eltisztítása túl ers volt; az érzékel rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyezdést részben nem lehet eltávolítani. A magas, keskeny edényeket a sarkoknál nem mossa ki megfelelen a gép. A fels kosár 1* a jobb és a bal oldalon nem ugyanolyan magasságra van beállítva. A mosogatószeres rekesz fedelét edényrészek blokkolják, ezért a fedél nem nyílik fel teljesen. A mosogatószeres rekesz fedelét blokkolja a tabletta. Tabletták használata gyors vagy rövid programban. A kiválasztott rövid programban nincs elég id a mosogatószer feloldódására. A tisztító hatás és a feloldódási képesség hosszabb tárolási id esetén csökken, vagy a mosogatószer ersen összecsomósodott. Az edényt úgy helyezze be, hogy elegend szabad tér álljon rendelkezésre, és a permetez sugarak elérhessék az edények felületét. Kerülje a felfekvési pontokat. Az edényt úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a mosogatókarok forgását. Tisztítsa meg a mosogatókarok fúvókáit, (lásd a Tisztítás és karbantartás c. fejezetet). Tisztítsa meg a szrket, (lásd a Tisztítás és karbantartás c. fejezetet). Helyesen tegye be és rögzítse a szrket. Ersebb mosogatóprogramot válasszon. Az edényt nem kell elmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. A programjavaslat Eco 50 vagy Intenzív. A magas, keskeny edényeket ne túl ferdén és ne a sarkoknál helyezze el. A fels kosarat az oldalsó karokkal állítsa be azonos magasságra. Az edényrészeknek nem szabad akadályozniuk a mosogatószeres rekesz fedelét. Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó tálban. A tablettát keresztben, és nem élére állítva kell behelyezni. A tabletták feloldódási ideje túl hosszú a gyors vagy rövid programhoz. Használjon por alakú mosogatószert vagy egy intenzívebb programot. Cserélje ki a mosogatószert. 31

32 hu Mi a teend zavar esetén? Zavar Oka Hibaelhárítás Vízfoltok a manyag részeken. Letörölhet vagy vízben oldható lerakódások az edényben vagy az ajtón. Fehér, nehezen eltávolítható lerakódások az edényen, a tartályon vagy az ajtón. A cseppképzdés a manyag felületen fizikailag elkerülhetetlen. Leszárítás után a vízfoltok láthatóak. A mosogatószer összetevi lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készüléktisztító, ) többnyire nem távolíthatók el. Ha a tartály alján fehér lerakódás van, a vízlágyító berendezés határértékre van beállítva. A sótartály fedele 1J nincs lezárva. Csak poharaknál: A kezdd üvegkorróziót csak látszólag lehet letörölni. A mosogatószer összetevi lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készüléktisztító, ) többnyire nem távolíthatók el. Rosszul van beállítva a keménységi tartomány, vagy a vízkeménység nagyobb 50 dhnál (8,9 mmol/l). A 3 in 1 mosogatószer vagy bioöko mosogatószer nem elég hatékony. A mosogatószer túl alacsony adagolása. Túl gyenge mosogatóprogramot választott. Használjon intenzívebb programot (többszöri vízcsere). Berakásnál ügyeljen a ferde elhelyezésre. Használjon öblítszert. A vízlágyítás beállítását adott esetben növelni kell. Cseréljen mosogatószer-márkát. Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket. Állítsa magasabb értékre a vízlágyítót, és adott esetben cserélje ki a mosogatószert. Helyesen zárja le a sótartály fedelét. Lásd a Sérült poharak és edények c. fejezetet. Cseréljen mosogatószer-márkát. Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket. A vízlágyító berendezést állítsa be a használati útmutató szerint, vagy töltsön utána sót. Állítsa be a vízlágyító berendezést a használati útmutató szerint, vagy használjon külön szert (jó minség mosogatószert, sót, öblítszert). Emelje meg a mosogatószer-adagot, vagy cseréljen mosogatószert. Ersebb mosogatóprogramot válasszon. 32

33 Mi a teend zavar esetén? hu Zavar Oka Hibaelhárítás Tea- vagy ajakrúzsmaradványok az edényen. Színes (kék, sárga, barna), nehezen vagy nem eltávolítható lerakódások a készülékben vagy nemesacél edényeken. Színes (sárga, narancsszín, barna), könnyen eltávolítható lerakódások a bels térben (leginkább az aljrészen). Elszínezdés a manyag részeken. Eltávolítható fátyolosodás a poharakon, fémes külsej poharakon és eveszközökön. Túl alacsony mosogatási hmérséklet. Túl kevés vagy alkalmatlan mosogatószer. Az edény eltisztítása túl ers volt; az érzékel rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyezdést részben nem lehet eltávolítani. Zöldségek (pl. káposzta, zeller, burgonya, tészta, ) vagy a vezetékes víz összetevi (pl. mangán) általi bevonatképzdés. Fém alkotóelemek által okozott bevonatképzdés ezüst vagy alumínium edényen. Ételmaradékok és a vezetékes víz összetevi (vízk) által képzett bevonat, szappanszer Túl alacsony mosogatási hmérséklet. Az edény eltisztítása túl ers volt; az érzékel rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyezdést részben nem lehet eltávolítani. Túl sok öblítszer. Nincs betöltve öblítszer, vagy túl alacsonyra van beállítva. Mosogatószer-maradvány az öblítés programfázisban. A mosogatószeres rekesz fedelét edényrészek blokkolják (a fedél nem nyílik fel teljesen). Az edény eltisztítása túl ers volt; az érzékel rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyezdést részben nem lehet eltávolítani. Magasabb mosogatási hmérséklet programot válasszon. Megfelel mosogatószert töltsön be, helyes adagolással. Az edényt nem kell elmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Programjavaslat Eco 50 Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható. A lerakódások az egészségre nem ártalmasak. Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható. Ellenrizze a vízlágyító berendezés mködését (speciális só utántöltése), ill. kombinált mosogatószerek (tabletták) használatakor kapcsolja be a vízlágyítást (lásd a Vízlágyító berendezés/ speciális só c. fejezetet). Magasabb mosogatási hmérséklet programot válasszon. Az edényt nem kell elmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Programjavaslat Eco 50 Az öblítszer mennyiségét állítsa alacsonyabb fokozatra. Töltsön be öblítszert és ellenrizze az adagolást (javaslat: 4-5-ös fokozat). Az edényrészeknek nem szabad akadályozniuk a mosogatószeres rekesz fedelét. Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó tálban. Az edényt nem kell elmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Programjavaslat Eco 50 33

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23 SM SB Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

- Edény... 13. 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások... 4. 7 Környezetvédelem... 9. . Mosogatószer... 17

- Edény... 13. 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások... 4. 7 Környezetvédelem... 9. . Mosogatószer... 17 SP hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP.. hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat.................. 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál....................

Részletesebben

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23 SM SB Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban hu Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4 Ha gyermek van a háztartásban..... 4

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél KX +DV]QiODWL XWDVtWiV 0RVRJDWyJpS 6 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS SX56T595EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/3565796

Az Ön kézikönyve SIEMENS SX56T595EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/3565796 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Mosogatógép 9000 438 184 (8908) Használati utasítás

Mosogatógép 9000 438 184 (8908) Használati utasítás Mosogatógép 9000 438 184 (8908) hu Használati utasítás Reset 3 sec. 10 9 8 7 6 5 End 9h 6h 3h Start 1 2 3 End 9h 6h 3h 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Beszerelésnél Ha gyermek van a háztartásban A mindennapi használatban

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Beszerelésnél Ha gyermek van a háztartásban A mindennapi használatban Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4 Ha gyermek van a háztartásban..... 4 Ajtóreteszelés...................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3543383

Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3543383 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ Amködésimódokrészletesismertetéseahasználatiutasításmegfelelfejezetésbentalálhatóal. Akészülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa ki az ajtót

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 86080 i Automata mosogatógép Felhasználói tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Olvassa el alaposan ezt a felhasználói tájékoztatót, és õrizze meg, hogy késõbb is utána tudjon benne nézni valamilyen

Részletesebben

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató Kedves Vásárló! Mielőtt a mosogatógépet üzembe helyezi, kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Használati útmutatót, mert ez a füzet fontos információkat

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 60870 Használati útmutató Automata mosogatógép 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása Az Ön mosógépe Gratulálunk - Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Használati útmutató PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Feltétlenül olvassa el a használati útmutatót hu-hu és a szerelési tervet a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal védi

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat (lásd az opciók leírását jobbra) A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot.

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot. Az Ön mosógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. Programok START/FOLYTATÁS

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

(az opciók leírását a jobb oldalon találja)

(az opciók leírását a jobb oldalon találja) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. P1 Programok 6th Sense

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Magyar, 1 Ðóññêèé, 13 Tartalom Üzembe helyezés, 2-3 Elhelyezés és vízszintezés Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás Tanácsok az elsõ mosáshoz Mûszaki adatok Készülékleírás,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA DW7 60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/830258

Az Ön kézikönyve TEKA DW7 60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/830258 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szárítás. Ajtó. Kezel tábla. 2. A pihéket távolítsa el a pihefogó rekeszéb l.

Szárítás. Ajtó. Kezel tábla. 2. A pihéket távolítsa el a pihefogó rekeszéb l. Az Ön új szárítógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Siemens márkájú háztartási készüléket választott. A kondenzációs szárítógép takarékos energiafogyasztású. A gyártó minden kiszállított szárítógép

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató CF 250 Eszpresszó kávéautomata Használati útmutató 2 3 4 5 6 7 Kialakitás (1. kép) Felülnézet (2. kép) A B C D E F G H I J K L M N O Felülnézet (lásd 2. kép) Szemes kávé tartály - fedövel Szerviz fedél

Részletesebben

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Az új szárítógép Javasolt használat Elkészítés beszerelésre, lásd a 8. oldalon Gratulálunk! Egy modern, csúcsminség Bosch háztartási eszköz tulajdonosa lett. A hszivattyúval és automatikus hcserél-tisztító

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

Normál zörejek A szárítás során a kompresszor, illetve a szivattyú m ködése normál zörejeket eredményez.

Normál zörejek A szárítás során a kompresszor, illetve a szivattyú m ködése normál zörejeket eredményez. Az Ön új szárítógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Siemens márkájú háztartási készüléket választott. A hszivattyúval és automatikus hcserél-tisztító funkcióval ellátott kondenzációs szárítógép

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Mosogatógép ESF 45010 We were thinking of you when we made this product Üdvözöljük az Electrolux világában Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM 05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG A MOSNIVALÓ

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót.

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót. ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL MÁRKÁJÚ TERMÉKET VÁSÁROLT. Amennyiben szélesebb körű segítségre van szüksége, kérjük regisztrálja be a berendezést az alábbi weboldalon: www.whirlpool.eu/register

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató OLYMPUS FL-36 R. Megtalálja a választ minden kérdésre az OLYMPUS FL-36 R a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült!

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDF 500. Használati útmutató

MOSOGATÓGÉP ZDF 500. Használati útmutató MOSOGATÓGÉP ZDF 500 H Használati útmutató Tartalomjegyzék A készülék bemutatása 2 Fontos biztonsági útmutatások 3 Szerelési útmutató 4 Beépítés munkapult alá 4 Vízszintbe állítás 4 Vízcsatlakoztatások

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás EH8..SB1.., EH8..SC1.. Főzőfelület á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Biztonsági előírások...3 A károk okai...3 Környezetvédelem...

Részletesebben

6304 3562 2005/06 HU A

6304 3562 2005/06 HU A 6304 3562 2005/06 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/604047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/604047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1600. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás HR745536H Főzőhely á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások...3 A károsodások okai...6 Süt sérülése...6 Alsó fiók sérülése...6 Elhelyezés, gáz- és

Részletesebben

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választáshoz és köszönjük a vásárlást. Az Ön új gépkocsiját a RENAULT munkatársai úgy alakították ki, hogy megfeleljen a hétköznapok

Részletesebben

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ZDT 311 Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta! Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat keresi majd, amikor háztartási

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT!

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA. Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét: www.whirlpool.eu/register A készülék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. DW 605 S 12 terítékes kivitel. Fél töltet funkció. Mosogatógép

Használati útmutató. DW 605 S 12 terítékes kivitel. Fél töltet funkció. Mosogatógép Használati útmutató DW 605 S 12 terítékes kivitel Mosogatógép Fél töltet funkció 1) Biztonsági információk...1 2) Rövid kezelési útmutató.....2 Kedves Vásárló! Olvassa el az útmutatót Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Tartalomjegyzék Általános leírás...3 Használat...6 Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat?... 6 Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál)... 6 Hogyan

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

MC-36 távkioldó. Használati utasítás

MC-36 távkioldó. Használati utasítás 1 2 MC-36 távkioldó Használati utasítás Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében 4 Felhívások 5 Bevezetés 6 Az MC-36 részei 6 Készüléktest 6 Vezérlőpanel 7 Elemek behelyezése 7 Elemcsere 7 Amikor az

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

!! Az öntözésvezérlot kizárólag GARDENA mágnesszelep-dobozok szabályozására szabad felhasználni. 150 m

!! Az öntözésvezérlot kizárólag GARDENA mágnesszelep-dobozok szabályozására szabad felhasználni. 150 m GARDENA Öntözésvezérlo 6030 Cikkszám 1303-20 Vevotájékoztató Tartalom 1. Megjegyzések a Vevotájékoztatóhoz 2. Felhasználási területek 3. Muszaki adatok 4. A készülék felállítása 5. Rövidített Vevotájékoztató

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R410A Split sorozat MODELL FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B ARXV50AV1B

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

A kávé túl vizes és hideg

A kávé túl vizes és hideg A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATÁRÓL: Ugyan a készülékek a hatályos európai szabályozási előírásoknak megfelelően készültek, így minden lehetséges veszélyes rész védve van rajta. Figyelmesen olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket,

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ

SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választásához: új gépkocsija a család számára lett tervezve és kialakítva, kivételes modularitást és otthonosságot,

Részletesebben