Használati útmutató Mosógép

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati útmutató Mosógép"

Átírás

1 Használati útmutató Mosógép Feltétlenül olvassa el a Használati utasítást a felállítás - beszerelés - üzembe helyezés előtt. Ezáltal megóvja magát és elkerüli készüléke károsodását. hu-hu M.-Nr

2 Tartalom Az Ön hozzájárulása a környezetvédelemhez... 6 Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések... 7 A mosógép kezelése Kezelőpanel Példák a kezelésre Első üzembe helyezés A kijelző nyelvének beállítása Szállítási biztosíték eltávolítása A program elindítása a kalibráláshoz Környezetkímélő mosás EcoFeedback Ruhák előkészítése Program kiválasztása A mosógép betöltése Programbeállítások kiválasztása Mosószer hozzáadása Mosószeres fiók Kapszula-adagolás Program elindítása - Program befejezése Centrifugálás Késleltetett indítás Választás Módosítás Törlés és mosóprogram közvetlen elindítása Programáttekintés

3 Tartalom Opciók Program Manager Intenzív ECO Extra kímélő Extra halk AllergoWash Rövid Pótvíz Foltok Mosóprogramok áttekintése - Program Manager Programlefutás Kezelési piktogramok A program lefutásának megváltoztatása Megszakítás Megszakítás Módosítás Ruhák utántöltése/kivétele Gyermekzár Mosószer A helyes mosószer Vízlágyító Adagolási segítségek Ruhák utókezelésének anyagai Miele mosószer ajánlása Mosószerajánlások az (EU) 1015/2010 számú rendelete szerint Tisztítás és ápolás Dobtisztítás (Higiéniai info) Burkolat és kezelőpanel tisztítása A mosószer adagoló fiókok tisztítása Vízbefolyó szűrő tisztítása

4 Tartalom Mi a teendő, ha Segítség üzemzavarok esetén Nem lehet elindítani egyetlen mosóprogramot sem A kijelző a következő hibákat jelzi ki és a program megszakadt A kijelzőn egy üzenet jelenik meg a program végén Általános problémák a mosógéppel Nem kielégítő mosási eredmény Az ajtót nem lehet kinyitni Az ajtó nyitása eldugult lefolyónál és/vagy áramkimaradásnál Vevőszolgálat Javítások Vásárolható tartozékok Garancia feltételek és garancia idő Elhelyezés és csatlakoztatás Elölnézet Hátulnézet Elhelyezési felület A mosógép mozgatása a felállítási helyére Szállítási biztosíték eltávolítása Szállítási biztosíték beszerelése Beigazítás Láb kicsavarása és biztosítása Munkalap alá történő beszerelés Mosó-szárító torony A Miele vízvédelmi rendszere Vízbevezetés Vízelvezetés Elektromos csatlakoztatás Fogyasztási adatok Útmutató az összehasonlító vizsgálatokhoz Műszaki adatok

5 Tartalom Beállítások Beállítás befejezése Nyelv Szennyezettségi fok A hangjelzés hangereje Gombhang Fogyasztás Pin-kód Hőmérséklet mértékegysége Kijelző fényerő A kijelzők sötétek A készülék lekapcsolása A maximális töltet kijelzése Programnév kijelzése Memória Pamut előmosási ideje Kímélő művelet Hőmérséklet-csökkentés Pótvíz Pótvíz szint Maximális öblítési vízszint Mosóvíz hűtése Alacsony víznyomás Gyűrődésvédelem Vásárolható tartozékok Mosószer Speciális mosószer Textil ápolószer Adalék

6 Az Ön hozzájárulása a környezetvédelemhez A csomagolóanyag megsemmisítése A csomagolás megóvja a mosógépet a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választották ki, így azok újrahasznosíthatók. A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét. Szakkereskedője visszaveszi a csomagolást. A régi készülék selejtezése A használt elektromos és elektronikus készülékek még jelentős mennyiségben tartalmaznak értékes anyagokat. Azonban káros anyagokat is tartalmaznak, amelyek a működéshez és biztonsághoz voltak szükségesek. Ezek a szemétbe kerülve vagy nem megfelelő kezelés esetén ártalmassá válhatnak az emberi egészségre és a környezetre. Ezért semmi esetre se dobja szemétbe a régi készülékét. Ehelyett vegye igénybe a lakóhelyén a használt elektromos és elektronikus készülékek leadására és hasznosítására felállított hulladékgyűjtő udvarokat. Adott esetben tájékozódjon kereskedőjénél. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy selejtezendő készüléke az elszállításig a gyermekek elől biztosan elzárt helyen legyen tárolva. 6

7 Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések Ez a mosógép megfelel a biztonsági előírásoknak. Azonban a szakszerűtlen használata személyi és tárgyi sérülésekhez vezethet. A mosógép első használata előtt olvassa el a használati utasítást. Ez fontos útmutatásokat ad a mosógép biztonságosságával, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Így megóvja önmagát és elkerüli mosógépe károsodását. Őrizze meg a használati utasítást és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak! Rendeltetésszerű használat Ezt a mosógépet arra tervezték, hogy a háztartásban és a háztartáshoz hasonló felállítási környezetben használják. Ez a mosógép nem alkalmas a szabadban történő használatra. A mosógépet kizárólag háztartási körülmények között, és csak olyan textíliák mosására használja, amelyeket a gyártó a kezelési címkében mosásra alkalmasnak jelölt. Az összes többi felhasználási mód tilos. A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket nem rendeltetésszerű használat vagy hibás működtetés okoz. Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy a mosógépet kezelhetnék, nem szabad ezt a mosógépet felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül használniuk. 7

8 Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések Gyermekek a háztartásban A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a mosógéptől kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak. Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a mosógépet felügyelet nélkül használniuk, ha a mosógépet úgy elmagyarázták nekik, hogy a mosógépet biztonsággal kezelni tudják. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit. Gyermekeknek nem szabad a mosógépet felügyelet nélkül tisztítaniuk vagy karbantartaniuk. Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a mosógép közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a mosógéppel játszani. Műszaki biztonság Vegye figyelembe az "Elhelyezés és csatlakoztatás", valamint a "Műszaki adatok" fejezetek utasításait is. Az elhelyezés előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e a mosógépen külső látható sérülések. Ne állítson fel és ne helyezzen üzembe sérült mosógépet. A mosógép hálózati csatlakoztatása előtt feltétlenül hasonlítsa össze a típustáblán lévő csatlakoztatási adatokat (biztosíték, feszültség és frekvencia) az elektromos hálózat adataival. Kétség esetén kérje ki villanyszerelő szakember véleményét. A mosógép megbízható és biztos működése csak akkor biztosított, ha mosógép a nyilvános villamos hálózatra van csatlakoztatva. 8

9 Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések A mosógép elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha egy előírásszerűen létesített védőföldelő-rendszerhez van csatlakoztatva. Nagyon fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági feltételt ellenőrizzék és kétséges esetben az épület hálózatát egy szakember megvizsgálja. Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyeket egy hiányzó vagy megszakadt védővezeték okoz. Biztonsági okokból ne használjon hosszabbító kábelt, asztali elosztót vagy hasonlókat (túlmelegedésből eredő tűzveszély). Hibás alkatrészeket csak eredeti Miele alkatrészekre szabad kicserélni. Csak ezen alkatrészek esetében garantálja Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljes mértékben teljesítik. A csatlakozódugó hozzáférhetőségét mindig biztosítani kell, hogy a mosógépet le lehessen választani az elektromos hálózatról. Szakszerűtlen javítások előre nem látható veszélyeket okozhatnak a felhasználónak, melyekért a gyártó nem vállal felelősséget. Javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakemberek végezhetnek, különben a bekövetkező károk esetén garanciaigény nem támasztható. Amennyiben a hálózati csatlakozóvezeték sérült, akkor azt a Miele által felhatalmazott szakembernek kell kicserélnie a felhasználó veszélyeztetésének elkerülése érdekében. 9

10 Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések Hiba esetén vagy tisztítás és ápolás közben a mosógép csak akkor van elektromosan leválasztva a hálózatról, ha: a mosógép hálózati csatlakozója kihúzva vagy a háztartás biztosítéka kikapcsolva vagy a háztartás becsavarható biztosítéka teljesen kicsavarva. A mosógépet csak újszerű tömlőkészlettel csatlakoztassa a vízvezeték-hálózatra. Régi tömlőkészleteket nem szabad újra felhasználni. Rendszeres időközönként ellenőrizze a tömlőkészleteket. Így azután időben kicserélheti azokat és megakadályozhatja a vízkárokat. Az áramlási nyomásnak legalább 100 kpa-nak kell lenni és az kpa-t nem szabad túllépni. Ezt a mosógépet nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon) működtetni. Ne hajtson végre olyan módosításokat a mosógépen, amelyeket Miele nem kimondottan engedélyezett. 10

11 Szakszerű használat Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések Ne helyezze el a mosógépet fagyveszélyes helyiségben. A befagyott tömlők kiszakadhatnak vagy kidurranhatnak és fagypont alatti hőmérsékleteken csökkenhet az elektronika megbízhatósága. Üzembe helyezés előtt távolítsa el a mosógép hátoldalán lévő szállítási biztosítékot (lásd az "Elhelyezés és csatlakoztatás" fejezet "Szállítási biztosíték eltávolítása" szakaszát). Centrifugálásnál az el nem távolított szállítási biztosíték megsértheti a mosógépet vagy a mellette álló bútorokat/készülékeket. Hosszabb távollét esetén (pl. szabadság) zárja el a vízcsapot, mindenekelőtt akkor, ha a mosógép közelében nincs padlólefolyó. Elöntés veszélye! A lefolyótömlőnek a fürdőkádba történő beakasztása előtt győződjön meg arról, hogy a víz elég gyorsan lefolyik-e. Biztosítsa a lefolyótömlőt lecsúszás ellen. A kifolyó víz ellenereje a nem biztosított tömlőt kinyomhatja a kádból. Ügyeljen arra, hogy a mosandó ruhákban ne legyenek idegen tárgyak (pl. szögek, tűk, érmék, gémkapcsok). Az idegen tárgyak károsíthatják a készülék részegységeit (pl. mosóvíztartály, mosódob). A sérült alkatrészek pedig károsíthatják a mosott anyagokat. 11

12 Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőz funkció alkalmazása után. Égési sérülés veszélye áll fenn a kilépő gőz és a dob felülete, valamint az ajtó üvegének magas hőmérséklete által. Lépjen egy lépéssel hátrébb és várjon, ameddig a gőz elszáll. A maximális töltet mennyiség 8 kg (száraz ruhák). A részlegesen alacsonyabb töltet mennyiségeket az egyes programokhoz a "Programáttekintés" fejezetben találja meg. Helyes mosószer-adagolás mellett nincs szükség a mosógép vízkőmentesítésére. Ha az Ön mosógépe ennek ellenére is elvízkövesedett volna, használjon természetes citromsav alapú vízkőoldót. Miele a Miele vízkőoldót ajánlja, ezeket online a honlapon, az Ön Miele márkakereskedőjénél vagy a Miele vevőszolgálatán vásárolhatja meg. Szigorúan tartsa be a vízkőoldószer használati utasítását. Olyan textíliákat, amelyeket oldószertartalmú tisztítószerekkel kezeltek, mosás előtt tiszta vízben jól ki kell öblíteni. Soha ne használjon a mosógépben oldószertartalmú tisztítószereket (pl. mosóbenzint). Azok károsíthatják a készülék alkatrészeit, és mérgező gőzök keletkezhetnek. Tűz- és robbanásveszély áll fenn! Soha ne használjon a mosógépben vagy azon oldószertartalmú tisztítószereket (pl. mosóbenzin). A benedvesített műanyag felületek megsérülhetnek. A színezőszereknek alkalmasnak kell lenniük mosógépi alkalmazásra és azokat csak a háztartásban szokásos mértékben szabad alkalmazni. Szigorúan tartsa be a gyártó használati utasításait. 12

13 Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések A színeltávolító szerek a kéntartalmú vegyületeik miatt korrózióhoz vezethetnek. Színeltávolító szereket a mosógépben nem szabad alkalmazni. Ha a mosószer a szembe kerül, azonnal öblítse ki bő langyos vízzel. Véletlen lenyelés esetén azonnal kérjen orvosi segítséget. Sérült vagy érzékeny bőrű személyek kerüljék a mosószerrel történő érintkezést. Tartozékok Tartozékokat csak akkor szabad rá- vagy beszerelni, ha azokat Miele kifejezetten engedélyezi. Amennyiben más alkatrészek kerülnek rá- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó követelések érvényüket veszítik. A Miele szárítógépek és a Miele mosógépek mosó-szárító toronyként is felállíthatók. Ehhez megvásárolható tartozékként szükség van egy Miele mosó-szárító összekötő készletre. Ügyelni kell arra, hogy a mosó-szárító összekötő készlet illeszkedjen a Miele szárítógéphez és a Miele mosógéphez. Ügyeljen arra, hogy a megvásárolható tartozékként kapható Miele lábazat illeszkedjen ehhez a mosógéphez. A Miele nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a biztonsági előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából származnak. 13

14 A mosógép kezelése Kezelőpanel a Kijelző érintőgombokkal Részletesebb tájékoztató a következő oldalakon található. b Start/Stop gomb Elindítja a kiválasztott mosóprogramot és megszakít egy elindított programot. c Hőmérséklet gomb A kívánt mosási hőmérséklet beállításához. d Fordulatszám gomb A kívánt végcentrifugálási fordulatszám beállításához. e Késleltetett indítás gomb Az indításkésleltetés kiválasztásához. f Opciók gomb A mosóprogramokat különböző opciókkal tudja kiegészíteni. g Programválasztó A mosóprogramok kiválasztásához. h PC optikai interfész A vevőszolgálat részére. i Gomb A mosógép be- és kikapcsolásához. A mosógép energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol. Ez 15 perccel a program vége/ gyűrődésvédelem vagy a bekapcsolás után történik, ha nincs további működtetés. 14

15 Programidő A mosógép kezelése A program elindítása után megjelenik a programidő órákban és percekben. A késleltetett indítással végzett programindítás esetén a program időtartamát csak az indításkésleltetési idő eltelte után fogja kijelezni. j Érintőgomb A kiválasztási listát lefelé mozgatja, vagy csökkenti az értékeket. k OK érintőgomb Nyugtázza a kiválasztott programot, egy beállított értéket, vagy megnyit egy almenüt. l Érintőgomb A kiválasztási listát felfelé mozgatja vagy növeli az értékeket. m Kapszula érintőgomb Aktiválja a kapszulaadagolást a mosószeres fiókon keresztül. n EcoFeedback érintőgomb Felvilágosítást ad a mindenkori mosóprogram energia- és vízfogyasztásáról. Vegye figyelembe a "Környezetkímélő mosás" fejezet, "EcoFeedback" szakaszát is. A - érintőgombok világítanak, amint a kijelző az érintőgombokkal működtethető. Késleltetett indítás A kiválasztott indításkésleltetési idő megjelenik. A program elindítása után az indításkésleltetési idő visszaefelé számolódik. Az indításkésleltetési idő letelte után a program elindul és a kijelzőn megjelenik a program valószínű időtartama. Alap kijelző Az alap kijelző balról jobbra a következő értékeket mutatja: 2: a program időtartama a kiválasztott mosási hőmérséklet a kiválasztott centrifugálási fordulatszám 15

16 A mosógép kezelése Példák a kezelésre Mozgás egy kiválasztási listában A két nyílról ismeri fel a kijelzőn, hogy egy kiválasztási lista áll a rendelkezésére. nyelv A érintőgomb megérintésével a kiválasztási lista lefelé mozog, a érintőgomb megérintésével pedig felfelé. Az OK érintőgombbal a kijelzőn lévő pont aktiválódik. Számértékek beállítása Indítás 00 :00 h A számérték fehér hátterű. A érintőgomb megérintésével csökken a számérték, a érintőgomb megérintésével pedig növekszik. Az OK érintőgombbal a kijelzőn lévő számérték aktiválódik. Kilépés egy almenüből A vissza kiválasztásával léphet ki az almenüből. A kiválasztott pont megjelölése Cap Ha egy kiválasztási listában egy pont aktiválásra került, akkor azt egy pipa jelöli. 16

17 Első üzembe helyezés A mosógépet az első üzembe helyezés előtt megfelelően helyezze el és csatlakoztassa. Vegye figyelembe az "Elhelyezés és csatlakoztatás" fejezetet. A védőfólia és a gyári címkék eltávolítása Távolítsa el a védőfóliát az ajtóról. az összes gyári címkét (amennyiben van) az elülső oldalról és a tetőről. Azokat a címkéket, amelyeket az ajtó kinyitása után lát meg (pl. a típustábla), kérjük ne távolítsa el! Ennél a mosógépnél egy teljes működéspróbát hajtottak végre, ezért található a dobban vízmaradvány. A mosógép bekapcsolása Nyomja meg a gombot. Az üdvözlőüzenet jelenik meg. A kijelző nyelvének beállítása Ön felszólítást kap a kijelző kívánt nyelvének beállítására. A nyelv átállítására mindenkor a "Beállítások" menü segítségével van lehetősége. deutsch Érintse meg a vagy a érintőgombot addig, amíg a kívánt nyelv megjelenik a kijelzőn. Nyugtázza a nyelvet az OK gomb megérintésével. Szállítási biztosíték eltávolítása A kijelző információs szövegben figyelmeztet a szállítási biztosíték eltávolítására. Az el nem távolított szállítási biztosíték károkat okozhat a mosógépben és a mosógép mellett álló bútorokban/készülékekben. Távolítsa a szállítási biztosítékot a "Elhelyezés és csatlakoztatás" fejezetben leírtak szerint. Nyugtázza a szállítási biztosíték eltávolítását az OK gomb megnyomásával. 17

18 Első üzembe helyezés A program elindítása a kalibráláshoz A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: Nyissa ki a -t és indítsa el a Pamut 90 C pr.-ot üres dobbal. Nyomja meg annyiszor az érintőgombot, amíg elolvasta a szöveg minden sorát. Az OK érintőgomb világít. A szöveg nyugtázásához nyomja meg az OK érintőgombot. Az optimális víz- és áramfelhasználáshoz, valamint az optimális mosási eredményhez fontos, hogy a mosógépet beállítsa. Nyúljon be a mélyedésbe és nyissa ki az ajtót. Tanács: Hagyja nyitva az ajtót résnyire, hogy a dob megszáradhasson. Kapcsolja ki a mosógépet a gombbal. Ehhez el kell indítani a Pamut 90 C programot textília és mosószer nélkül. Egy másik program elindítása csak a beállítás után lehetséges. Nyissa meg a vízcsapot. Forgassa a programválasztót a Pamut állásra. 1:55 90 C 1600 Nyomja meg a Start/Stop gombot. A mosógép beállítását szolgáló program elindult. A programidő kb. 2 óra. A program végén egy üzenet jelenik meg a kijelzőn: Üzembehelyezés bejefeződött 18

19 Környezetkímélő mosás Energia- és vízfogyasztás Használja ki a mindenkori mosóprogram maximális töltési mennyiségét. Az energiafogyasztás és a vízfogyasztás az összmennyiségre vonatkoztatva így a legalacsonyabb. Csekély töltetnél a mosógép mennyiségi automatikája gondoskodik a víz-, és energiaigény csökkentéséről. Használja az Expressz 20 programot a kisebb, enyhén szennyezett textíliákhoz. A modern mosószerek lehetővé teszik a csökkentett mosási hőmérsékleten történő mosást (pl. 20 C). Az energia-megtakarításhoz használja a megfelelő hőmérséklet-beállításokat. A mosógépben a higiénia érdekében időnként ajánlatos egy mosási műveletet 60 C-nál magasabb hőmérsékleten elindítani. A Higiéniai Info üzenettel erre figyelmezteti Önt a mosógép. Mosószerfogyasztás Legfeljebb annyi mosószert használjon, amennyi a mosószer csomagolásán fel van tüntetve. Az adagolásnál vegye figyelembe a ruhák szennyezettségi fokát. A kisebb töltetmennyiségeknél csökkentse a mosószer mennyiségét (kb. ⅓ -dal kevesebb mosószer fél töltetnél) Tipp a mosást követő gépi szárításhoz Szárításnál energiatakarékossági okokból a mindenkori mosóprogram legmagasabb centrifugálási végfordulatszámát válassza. 19

20 Környezetkímélő mosás EcoFeedback Az EcoFeedback érintőgombbal kaphat információkat mosógépe energia- és vízfogyasztásáról. A kijelzőn a következő információk jelennek meg: A programfolyamat előtt egy előrejelzés az energia- és vízfelhasználásról. A programfolyamat közben, vagy a program végén a tényleges energiaés vízfogyasztás. 1. Előrejelzés Egy mosóprogram kiválasztása után érintse meg az EcoFeedback érintőgombot. Az oszlopdiagram megmutatja az energiafogyasztásra vonatkozó előrejelzést. Energia Érintse meg a vagy a érintőgombot a vízfogyasztási előrejelzésre való átváltáshoz. 2. Tényleges fogyasztás A program közben és végén leolvashatja a tényleges energia- és vízfogyasztást. Érintse meg az EcoFeedback érintőgombot. Energia 0,9 kwh Érintse meg a vagy a érintőgombot a vízfogyasztás kijelzésére való átváltáshoz. A fogyasztás a program előrehaladásával változik. Az ajtó nyitása, vagy az automatikus kikapcsolás a program befejezése után az adatokat ismét az előrejelzésre állítja vissza. Tanács: Megjelenítheti a Beállításokban a fogyasztás alatt az utolsó mosóprogram fogyasztási adatait. Víz Minél több sáv () látható, annál több energia vagy víz kerül felhasználásra. Az előrejelzés a kiválasztott mosóprogram, hőmérséklet és opciók szerint változik. A kijelző automatikusan vagy az OK érintőgomb megérintésével ismét visszavált az alapkijelzésre. 20

21 1. Ruhák előkészítése Tanács: Egyes foltok (vér, tojás, kávé, tea, stb.) gyakran kis trükkel is eltávolíthatók, amelyeket Ön a Miele mosási lexikonban megtalál. A mosási lexikont közvetlenül a Miele-nél vagy a internetes oldalon keresztül igényelheti ill. nézheti meg. Ürítse ki a zsebeket. Idegen tárgyak (pl. szögek, érmék, gémkapcsok) károsíthatják a textíliát és az alkatrészeket. Mosás előtt ellenőrizze a ruhadarabokat és távolítsa el az idegen tárgyakat. A szennyes szétválogatása Válogassa szét a textíliákat szín szerint és az ápolási címkén található piktogramok szerint (a gallérnál vagy az oldalsó varrásnál). Tanács: A sötét textíliák gyakran "engedik a színüket" az első mosásoknál. Hogy semmi se színeződjön el, mossa külön a világos és sötét textíliákat. Foltok előkezelése Mosás előtt távolítsa el a textíliákról az esetleges foltokat, lehetőleg amíg frissek. Törölje le a foltokat egy nem (el)színeződő ronggyal. Ne dörzsölje! Az oldószertartalmú tisztítószerek (pl. tisztítóbenzin) a műanyag alkatrészeket károsíthatják. A textíliák kezelésekor ügyeljen arra, hogy semmilyen műanyag alkatrészhez ne érjen a tisztítószer. A vegyi (oldószertartalmú) tisztítószerek komoly károkat okozhatnak a mosógépben. Soha ne használjon a mosógépben ilyen tisztítószereket! Általános tanácsok Függönyöknél: a görgőket és az ólomszálat távolítsa el vagy kösse be egy zacskóba. Melltartóknál a kibomlott merevítőt varrja vissza vagy távolítsa el. Zipzárakat, kapcsokat, bújtatókat és patentokat a mosás előtt zárja be. Zárja be az ágyneműket és a párnahuzatokat is, hogy kis tárgyak ne kerülhessenek beléjük. Ne mosson olyan textíliákat, amelyek nem mosható jelöléssel vannak ellátva (ápolási piktogram ). 21

22 2. Program kiválasztása A mosógép bekapcsolása Nyomja meg a gombot. Programválasztás B. Program kiválasztása a programválasztó "További programok" állásával és a kijelzőn: A. Program kiválasztása a programválasztó segítségével: Forgassa a programválasztót a További programok állásra. A kijelzőn megjelenik: Forgassa a programválasztót a kívánt programra. A kijelzőn megjelenik a megfelelő program töltési mennyisége. Ezután a kijelző alapkijelzésre vált. Automatikus plus Érintse meg a vagy a érintőgombot addig, amíg a kívánt program jelenik meg a kijelzőn. Nyugtázza a programot az OK érintőgombbal. A kijelzőn megjelenik a megfelelő program maximális töltetmennyisége. A kiválasztott program szerint megjelennek az előre beállított programparaméterek. 22

23 3. A mosógép betöltése Az ajtó nyitása Az ajtó zárása Tegye az ujjait a bemélyedésbe és húzza fel az ajtót. Ellenőrizze, hogy dobban nincsenek e állatok vagy idegen tárgyak, mielőtt a textíliát bepakolja. Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon be textília az ajtó és a tömítőgyűrű közé. Helyezze a szennyest széthajtogatva és lazán a dobba. A különböző méretű textildarabok növelik a mosóhatást és a centrifugálás során jobban eloszlanak. Vegye figyelembe a különböző mosóprogramok maximális töltet mennyiségét. A program kiválasztásánál a kijelzőn mindig a megfelelő töltet mennyiség kerül megadásra. Az energia- és vízfogyasztás az összes mosott textília mennyiségére vonatkoztatva a maximális töltet mennyiségnél a legalacsonyabb. A túltöltés gyengíti a mosási eredményt és gyűrődésképződéshez vezet. Kis lendülettel csukja be az ajtót. 23

24 4. Programbeállítások kiválasztása Szennyezettségi fok Enyhén szennyezett Nem ismerhető fel szennyeződés vagy folt. A ruhadarabok pl. átvették a testszagot. Normál szennyezettségű Látható a szennyeződés és/vagy kevés enyhe folt ismerhető fel. Erősen szennyezett Világosan felismerhető szennyeződés és/vagy foltok. Tanács: A beállításoknál Ön bekapcsolhatja a szennyezettségi fok lekérdezését és meghatározhatja az előre beállított szennyezettségi fokot ("Beállítások" fejezet "Szennyezettségi fok" szakasz). Ha szennyezettségi fok lekérdezését bekapcsolta, akkor a kijelzőben a következő olvasható Szennyezettségi fok A kijelző automatikusan a lekérdezésre vált: átlagosan Állítsa be a szennyezettségi fokot a és érintőgombokkal és nyugtázza az OK érintőgombbal. A kiválasztott szennyezettségi fok szerint a következő paraméterek megváltoznak: a nagyon szennyezettségi fok esetén néhány programban automatikusan egy előmosás történik (lásd "Opciók" fejezet). az öblítővíz mennyiségének illesztése a programlefutási idők (enyhe szennyezettség esetén az idő lerövidül) Az Expressz 20 programban nem választható ki a szennyezettségi fok. Az Expressz 20 program enyhén szennyezett ruhákhoz van kifejlesztve. Hőmérséklet kiválasztása Ön módosíthatja egy mosóprogram előre beállított hőmérsékletét. Nyomja meg a Hőmérséklet gombot. A kijelzőn megjelenik: Hőmérséklet Állítsa be a és érintőgombokkal a kívánt hőmérsékletet és nyugtázza az OK érintőgombbal. 24

25 4. Programbeállítások kiválasztása Válassza ki a fordulatszámot Ön módosíthatja egy mosóprogram előre beállított fordulatszámát. Nyomja meg a Fordulatszám gombot. A kijelzőn megjelenik: Ford.szám 1600 for./p Késleltetett indítás bekapcsolása A program elindítása 15 perc és 24 óra között késleltethető. Ezáltal kihasználhatja pl. az éjszakai áram kedvező díjszabását. Lásd "Késleltetett indítás" fejezet Állítsa be a és érintőgombokkal a kívánt fordulatszámot és nyugtázza az OK érintőgombbal. Opciók kiválasztása Nyomja meg a kívánt opció gombját. A gomb ellenőrzőlámpája világít. Nem mindegyik opció választható ki az összes mosóprogramnál. Ha egy opció nem választható ki, akkor az adott mosóprogramhoz nem engedélyezett. Lásd "Opciók" fejezet 25

26 5. Mosószer hozzáadása A mosógép több különböző lehetőséget kínál Önnek a mosószer hozzáadásához. Mosószeres fiók Túl kevés mosószer következtében: a ruha nem lesz tiszta és idővel elszürkül és megkeményedik. zsíratkák jelennek meg a textíliákban. vízkőlerakódások jelennek meg a fűtőszálakon. Túl sok mosószer következtében: az erős habzás miatt csekély a mechanikus mosás és rossz a tisztítási, öblítési és centrifugálási eredmény. nagyobb a vízfelhasználás az automatikusan elvégzett kiegészítő öblítés miatt. nagyobb a környezeti terhelés. Húzza ki a mosószeres fiókot és töltse be a mosószert a kamrákba. Mosószer az előmosáshoz (a teljes mosószermennyiség ajánlott felosztása: ⅓ a kamrába és ⅔ a ) kamrába Mosószer a főmosáshoz / Öblítőszer, vasalást segítő, folyékony keményítő és kapszula A mosószerekhez és azok adagolásához további információkat a "Mosószerek" fejezetben talál. 26

27 5. Mosószer hozzáadása Kapszula-adagolás A kapszulák három különböző tartalommal állnak rendelkezésre: Kapszula behelyezése Nyissa ki a mosószeres fiókot. = Textil ápolószerek (pl. öblítő, impregnálószer) = Adalék (pl. mosószerhatásjavító) = Mosószer (csak a főmosáshoz) Egy kapszula mindig a megfelelő mennyiségű szert tartalmazza egy mosási művelethez. A kapszulákat beszerezheti a Miele webáruházban ( a Miele gyári vevőszolgálatán, vagy a Miele szakkereskedőjén keresztül. Nyissa fel a rekesz fedelét /. Tartsa a kapszulákat gyermekektől távol. A kapszula-adagolás bekapcsolása Érintse meg a Cap érintőgombot. A kijelzőn megjelenik az első kapszulafajta, amely a programhoz kiválasztható. Cap Állítsa be a és érintőgombokkal a kívánt kapszula-fajtát és nyugtázza az OK érintőgombbal. Nyomja be erősen a kapszulát. 27

28 5. Mosószer hozzáadása A mindenkori kapszula-fajta tartalma a megfelelő időpontban kerül hozzáadásra a mosóprogramhoz. A vízbefolyás a kamrában a kapszula-adagolás esetén kizárólag a kapszulán keresztül történik. Egy kapszula használata esetén kiegészítőleg nem szabad textilöblítőt a kamrába tölteni. Csukja le a fedelet és nyomja rá erősen. Csukja be a mosószeres fiókot. A kapszulának a mosószeres fiókba történő behelyezésével az kinyílik. Ha a kapszulát használat nélkül ismét eltávolítja a mosószeres fiókból, annak tartalma kifolyhat. A kapszulát semmisítse meg és ne használja fel újból. A mosóprogram befejezése után távolítsa el az üres kapszulát. Műszaki okokból kis mennyiségű víz marad a kapszulában. Kapszula-adagolás kikapcsolása/módosítása Érintse meg a Kapszula érintőgombot és kövesse a kijelző utasításait. 28

29 6. Program elindítása - Program befejezése A program indítása Nyomja meg a villogó Start/Stop gombot. Az ajtó bereteszelődik (a kijelzőn megjelenő piktogramról ismerhető fel) és a mosóprogram elindul. Ha késleltetett indítást választott, akkor ez jelenik meg a kijelzőn. A késleltetési idő letelte után vagy az indítás után azonnal megjelenik a kijelzőn a program időtartama. Kiegészítőleg megjelenik a kijelzőn a program lefolyása. A mosógép tájékoztatja Önt az éppen elért programszakaszról. A program vége A gyűrődésvédelem alatt az ajtó még bereteszelt és a kijelzőn váltakozva két felirat jelenik meg: és Gyűrődésvéd./Vége Start/Stop g. nyom. Ellenőrizze az ajtón lévő tömítőgyűrűt, hogy ne maradjon benne idegen tárgy. Tanács: Hagyja nyitva az ajtót résnyire, hogy a dob megszáradhasson. Kapcsolja ki a mosógépet a gombbal. Ha kapszulát használ, távolítsa el a használt kapszulát a mosószeres fiókból. Tanács: Hagyja nyitva résnyire a mosószeradagoló fiókot, hogy megszáradhasson. Nyomja meg a Start/Stop gombot. Az ajtó kireteszelődik. Húzza fel az ajtót. Vegye ki a ruhákat. A dobban felejtett ruhadarabok a következő mosásnál összemehetnek vagy elszínezhetnek más ruhákat. Ne felejtsen ruhadarabokat a dobban! 29

30 Centrifugálás Végcentrifugálási fordulatszám Program ford./perc Pamut 1600 Könnyen kezelhető 1200 Kímélő 900 Gyapjú 1200* Selyem 600* Automatikus plus 1400 Pehelypaplan 1200 Outdoor/Szabadidőruha 800 Impregnálás 1000 Sportruha 1200 Csak öblítés/keményítés 1600* Gép tisztítása 900 QuickPowerWash 1600* Expressz Ingek/Blúzok 900 Sötét ruhák/farmer 1200 Szivattyúzás/centrifugálás 1600 Végcentrifugálási fordulatszám a mosóprogramban A program kiválasztásánál mindig a mosóprogramhoz tartozó optimális centrifugálási fordulatszám jelenik meg a kijelzőn. Azoknál a mosóprogramoknál, amelyek * piktogrammal vannak megjelölve a táblázatban, az optimális fordulatszám nem a maximális fordulatszámnak felel meg. A végcentrifugálási fordulatszám csökkentése lehetséges. Azonban mégsem választható ki magasabb fordulatszám a táblázatban megadott maximális végcentrifugálási fordulatszámnál. Öblítő centrifugálás A mosott ruhát a főmosás után és az öblítési műveletek között a gép kicentrifugázza. A végcentrifugálási fordulatszám csökkentésénél adott esetben az öblítő centrifugálások fordulatszáma is csökken. A Pamut programban 700 ford./perc alatti fordulatszámnál a készülék egy kiegészítő öblítési műveletet iktat be. 30

31 Centrifugálás Végcentrifugálás kihagyása (Öblítés állj) A Fordulatszám gomb segítségével válassza ki a (Öblítés állj) beállítást. A ruhák az utolsó öblítési művelet után a vízben maradnak. Elkerülheti a gyűrődésképződést, ha a ruhákat a program vége után nem veszi ki rögtön a mosógépből. Végcentrifugálás indítása: A mosógép a max. megengedett fordulatszámot kínálja Önnek a centrifugáláshoz. Választhat egy alacsonyabb fordulatszámot is. A Start/ Stop gombbal indíthatja el a végcentrifugálást. A program befejezése: Válassza ki a Fordulatszám gomb segítségével a 0 for./p (centrifugálás nélkül) beállítást és nyomja meg a Start/Stop gombot. A készülék a vizet kiszivattyúzza. Öblítő centrifugálás és végcentrifugálás kihagyása Nyomja meg a Centrifugálás gombot. Válassza ki a 0 for./p beállítást. Az utolsó öblítési művelet után a vizet a gép kiszivattyúzza és a gyűrődésvédelem bekapcsolódik. Ennél a beállításnál néhány programban egy kiegészítő öblítési művelet kerül elvégzésre. 31

32 Késleltetett indítás A késleltetett indítással egy későbbi programindítást tud választani. A program indulása 15 perctől maximum 24 óráig késleltethető. Ezáltal kihasználhatja pl. az éjszakai áram kedvező díjszabását. Választás Nyomja meg a Késleltetett indítás gombot. A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: Indítás 00 :00 h Állítsa be a és érintőgombokkal az órákat és nyugtázza az OK érintőgombbal. A kijelző átvált a következőre: Indítás 05: 00 Állítsa be a és érintőgombokkal a perceket és nyugtázza az OK érintőgombbal. Tanács: A vagy érintőgombok folyamatos megérintésével az értékek automatikusan előre- vagy visszafelé számolódnak. h Indítás Nyomja meg a Start/Stop gombot az indításkésleltetés és a mosóprogram elindításához. A kijelzőn megjelenik: Indítás 05: 00 A késleltetési idő letelte után elindul a mosóprogram és a kijelző a programlefutási időt és a program lefolyását jelzi ki. Módosítás A késleltetett indítás bármikor módosítható. Nyomja meg a Késleltetett indítás gombot. Idő változtatása Érintse meg az OK érintőgombot. Indítás Most állítsa be a kívánt időt. 05 :29 h Törlés és mosóprogram közvetlen elindítása Nyomja meg a Késleltetett indítás gombot. h Idő változtatása Érintse meg a érintőgombot. azonnali indítás Érintse meg az OK érintőgombot, a mosóprogram közvetlenül elindul. 32

33 Programáttekintés Pamut 90 C - fűtetlenig maximum 8,0 kg Termék Pólók, alsóneműk, asztalterítők stb., pamut, vászon vagy vegyes szövésű textíliák Tanács A 60 /40 C beállítások a következőkben különböznek a / - tól: rövidebb programlefutási idők hosszabb hőntartási idők magasabb energiafelhasználás Különleges higiéniai követelmények esetén válassza a 60 C vagy magasabb hőmérséklet-beállítást. Pamut / maximum 8,0 kg Termék Tanács átlagosan szennyezett pamuttöltet Pamuttöltet mosásához ezek a beállítások a leghatékonyabbak az energia- és vízfelhasználásra nézve. A programnál az elért mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint 60 C, a mosási teljesítmény megfelel a Pamut 60 C programnak. Útmutató a vizsgálóintézetek számára: Vizsgálati programok az EN szerint és energiacímkézés a 1061/2010 rendelkezés szerint Könnyen kezelhető 60 C - fűtetlenig maximum 4,0 kg Termék Tanács Műszálas anyagok, kevert szövetek vagy könnyen kezelhető pamut Gyűrődésérzékeny textíliáknál csökkentse a végcentrifugálási fordulatszámot. 33

34 Programáttekintés Kímélő 60 C - fűtetlenig maximum 3,0 kg Termék Tanács Műszálból készült érzékeny textíliákhoz, vegyes szövethez, műselyemhez Függönyökhöz, amelyet a gyártó gépi mosásra alkalmasnak jelölt. A függönyökön lévő finom por gyakran előmosással ellátott programot igényel. Válassza ezért a nagyon szennyezettségi fokot, hogy az előmosás elvégzésre kerüljön. Gyűrődésérzékeny textíliáknál hagyja el a centrifugálási fordulatszámot. Gyapjú 40 C - fűtetlenig maximum 2,0 kg Termék Tanács Gyapjúból vagy gyapjúkeverékből készült textíliák Gyűrődésérzékeny textíliáknál ügyeljen a végcentrifugálási fordulatszámra. Selyem 30 C - fűtetlenig maximum 1,0 kg Termék Tanács Selyem és minden kézzel mosható textília, amely nem tartalmaz gyapjút Finom harisnyákat és melltartókat mosson fehérneműzsákban. Automatikus plus 40 C - fűtetlenig maximum 6,0 kg Termék Tanács Szín szerint válogatott mosási tételek a Pamut és Könnyen kezelhető programokhoz való textíliákból Minden egyes mosási tételhez mindig a lehető legjobb anyagkímélő és mosóhatást irányozzák elő az automatikusan illesztett mosási paraméterekkel (pl. vízmennyiség, mosási ritmus és centrifugálási mód). 34

35 Programáttekintés Pehelypaplan 60 C - fűtetlenig maximum 2,5 kg 1 paplan 2,20m x 2,00m Termék Tanács Outdoor/Szabadidőruha Termék Tanács Toll vagy pehelytöltésű dunyhák és fejpárnák. A fokozott habképződés elkerülése érdekében mosás előtt távolítsa el a levegőt a ruhák közül. Ehhez a ruhákat vagy tegye szorosan egy mosózsákba, vagy kösse át egy mosható szalaggal. Vegye figyelembe a kezelési címkét. 40 C - fűtetlenig maximum 2,5 kg Funkciós textíliák, mint a membránokkal ellátott kültéri dzsekik és nadrágok, mint pl. Gore-Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER stb. Zárja össze a tépőzárakat és a zipzárakat. Ne használjon öblítőt. Szükség esetén az Outdoor-textíliákat az Impregnálás programban utólagosan kezelheti. A minden mosás utáni impregnálás nem ajánlott. Impregnálás 40 C maximum 2,5 kg Termék Tanács Mikroszálas anyagok, túlnyomórészt szintetikus szálból álló síruhák vagy asztalterítők utókezeléséhez, hogy víz- és szennytaszító hatást érjen el. A termékeket frissen kell kimosni és centrifugázni, vagy szárítani. Az optimális hatás elérése érdekében egy termikus utókezelésre van szükség. Ez történhet szárítógépben való szárítással vagy vasalással. 35

36 Programáttekintés Sportruha 60 C - fűtetlenig maximum 3,0 kg Termék Tanács Sport- és fitneszruhák, mint trikók és nadrágok, mikroszálas anyagú sportruhák és polár ruhák Ne használjon öblítőt. Vegye figyelembe a gyártó kezelési útmutatóját. Csak öblítés/keményítés Termék Tanács A kézzel mosott textíliák kiöblítésére maximum 8,0 kg Asztalterítők, szalvéták, munkaruházat, amelyek keményítendők. Gyűrődésérzékeny textíliáknál ügyeljen a végcentrifugálási fordulatszámra. A keményítendő textíliáknak frissen mosottaknak kell lenniük, de ne öblítse ki azokat. Különösen jó öblítési eredményt érhet el két öblítési művelettel a Pótvíz opció aktiválásával. A gép tisztítása 75 C töltet nélkül A gyakori alacsony hőmérsékleten történő mosás miatt fennáll a mosógépben a csírásodás veszélye. A mosógép tisztításával jelentősen csökken a csírák, gombák és mikroorganizmusok száma és megakadályozza a szagképződést. Tanács Optimális eredményt a Miele géptisztító alkalmazásával érhet el. Alternatív módon egy por alakú univerzális mosószer is használható. Adagolja a géptisztítót vagy az univerzális mosószert közvetlenül a dobba. Ne töltsön be szennyest. A tisztítás üres dobbal történik. 36

37 Programáttekintés QuickPowerWash 60 C 40 C maximum 5,0 kg Termék Tanács Enyhe vagy normál szennyezettségű textíliákhoz, amelyek a Pamut programban is moshatók A ruhákat egy speciális átnedvesítés és egy speciális mosási ritmus által különösen gyorsan és alaposan megtisztítja. Expressz C - fűtetlenig maximum 3,5 kg Termék Tanács Pamut textíliák, amelyeket alig hordtak vagy amelyek csak a legcsekélyebb mértékben mutatnak szennyeződéseket A Rövid opció automatikusan aktiválódik. Ingek/Blúzok 60 C-ostól a hideg vízig maximum 1,0 kg/2,0 kg Termék Tanács Pamut és kevertszálas ingek és blúzok A gallért és mandzsettákat a szennyeződéstől függően előzetesen kezelje. A selyemből készült ingekhez és blúzokhoz a Selyem programot használja. Ha az Elővasalás extra funkció ki van kapcsolva, a maximális töltetmennyiség 2,0 kg-ra nő. Sötét ruhák/farmer 60 C - fűtetlenig maximum 3,0 kg Termék Tanács Fekete és sötét, pamutból, kevert szövetből és farmeranyagból készült ruhadarabok Kifordítva mossa. A farmeranyagból készült ruhák az első mosásoknál gyakran eresztik a színüket. Ezért mossa külön a világos és sötét textíliákat. Szivattyúzás/centrifugálás Tanács maximum 8,0 kg Csak szivattyúzás: A fordulatszámot állítsa a 0 U/min állásra. Ügyeljen a beállított fordulatszámra. 37

38 Opciók Az opciók kiválasztása vagy törlése a megfelelő gombokkal és a kijelző segítségével történik. ECO Az energiafogyasztás ugyanolyan tisztítóhatás mellett csökken. Ezt a mosási idő meghosszabbításával és ezzel egyidejűleg a kiválasztott mosási hőmérséklet csökkentésével éri el. Extra kímélő Csökken a mechanikus mosás, hogy csökkentse gyűrődésképződést. Nyomja meg a kívánt opció gombját. A megfelelő gomb világít. Nem mindegyik opció választható ki az összes mosóprogramban. Ha egy opció nem választható ki, akkor az adott mosóprogramhoz nem engedélyezett. Program Manager A Program Manager lehetőséget kínál arra, hogy a mosóprogramokat az egyedi igényeihez igazítsa. Intenzív Különösen erősen szennyezett és strapabíró textíliákhoz. A mechanikus mosás megerősítésével és több fűtőenergia alkalmazásával növekszik a tisztítóhatás. Extra halk Csökken a mosóprogram közbeni zajkibocsátás. Akkor használja ezt a funkciót, ha pihenőidőn belül szeretne mosni. Az "Öblítés állj" opció aktiválódik és a program időtartama meghosszabbodik. AllergoWash A mosási töltet megnövekedett higiéniai követelményei esetén. A megnövelt energiafogyasztás által növekednek a hőntartási idők és a nagyobb vízfelhasználás által növekszik az öblítő hatás. Nem minden, a Program Manager által kínált lehetőség választható ki minden programhoz. Ehhez segítséget nyújt a "Mosóprogramok áttekintése - Program Manager" táblázat. 38

39 Opciók Elővasalás A gyűrődésképződés csökkentésére a program végén a készülék a ruhát kisimítja. Az optimális eredmény érdekében csökkentse 50 %-kal a maximális töltet mennyiségét. Vegye figyelembe a kijelző adatait. A kis töltet mennyiségek javítják a végeredményt. A felsőruházatnak gépben száríthatónak és vasalhatónak kell lennie. Rövid Enyhén szennyezett, látható foltok nélküli textíliákhoz. A mosási idő lerövidül. Pótvíz Mosásnál és öblítésnél megnövekszik a vízszint és a "Csak öblítés / keményítés" programban végrehajtásra kerül egy második öblítés. Ön más funkciókat is kiválaszthat a Pótvíz gombhoz a "Beállítások fejezetben leírtak szerint. Foltok A foltos ruhák hatékonyabb tisztítása érdekében 7 különböző foltfajta közül választhat. A készülék a mosóprogramot a foltnak megfelelően állítja be. Mosásonként egy foltfajta választható. 39

40 Opciók Mosóprogramok áttekintése - Program Manager Azoknál a programoknál, amelyek itt nem kerültek felsorolásra, a Program Manager nem választható ki. Intenzív ECO Extra kímélő Extra halk Allergo Wash Pamut X X X X X Könnyen kezelhető X X X X X Kímélő X X X X X Gyapjú X Selyem X Automatikus plus X X X X X Pehelypaplan X X X X Outdoor/Szabadidőruha X X X X X Impregnálás X Sportruha X X X X X Csak öblítés/keményítés X Expressz 20 X Ingek/Blúzok X X X X X Sötét ruhák/farmer X X X X X X = Választható = Nem választható 40

41 A következő opciók választhatók a programokhoz Opciók Azoknál a programoknál, amelyek itt nem kerültek felsorolásra, ezen opciók egyike sem választható. Előmosás 1) Elővasalás Rövid Pótvíz Foltok Pamut X X X X X Könnyen kezelhető X X X X X Kímélő X X X X X Automatikus plus X X X Pehelypaplan X X Outdoor/ Szabadidőruha X X X X Sportruha X X X X Csak öblítés/ keményítés X QuickPowerWash X X Expressz 20 X X 2) Ingek/Blúzok X X 2) X X X Sötét ruhák/farmer X X X X X X = Választható = Nem választható 1) = automatikusan bekapcsolva a nagyon szennyezettségi fok kiválasztásánál 2) = Kikapcsolható 41

42 Programlefutás Főmosás Öblítés Centrifugálás Vízszint Mosási ritmus Vízszint Öblítési műveletek Pamut 2-5 1)2)3) Könnyen kezelhető 2-4 2)3) Kímélő 2-4 2)3) Gyapjú 2 Selyem 2 Automatikus plus 2-4 2)3) Pehelypaplan 3-4 3) Outdoor/ Szabadidőruha 3-4 3) Impregnálás 1 Sportruha 2-3 3) Csak öblítés/ keményítés 0-1 5) Gép tisztítása 3 QuickPowerWash 2 Expressz 20 1 Ingek/Blúzok 3-4 3) Sötét ruhák/farmer 3-5 2)3) Szivattyúzás/ centrifugálás A jelmagyarázat a következő oldalon található. 42

43 Programlefutás = alacsony vízszint = közepes vízszint = magas vízszint = intenzív ritmus = normál ritmus = érzékeny ritmus = ringató ritmus = kézi mosás ritmus = elvégzésre kerül = nem kerül elvégzésre A mosógép egy teljesen elektronikus, mennyiségi automatikával felszerelt vezérléssel rendelkezik. A mosógép a szükséges vízmennyiséget a betöltött mennyiségtől és a betöltött szennyes ruha vízfelszívó-képességétől függően önállóan határozza meg. Az itt felsorolt programlefutások mindig az alapprogramra vonatkoznak, maximális töltet mennyiségnél. Mosógépének folyamatjelzője a mosóprogram alatt mindig tájékoztatja Önt az éppen elért programszakaszról. A programlefutás különlegességei Gyűrődésvédelem: A dob a program befejezése után még legfeljebb 30 percig mozgásban van a gyűrődésképződés elkerülése érdekében. Kivétel: a Gyapjú és Selyem programban nincs gyűrődésvédelem. A mosógép bármikor nyitható. 1) 60 C-os és magasabb választott hőmérséklettől, valamint és hőmérsékleteknél 2 öblítés fut le. 60 C alatti választott hőmérsékleteknél 3 öblítés fut le. 2) Egy kiegészítő öblítési művelet következik az alábbiak esetén: túl sok hab a dobban a végcentrifugálás fordulatszáma kisebb, mint 700 ford./perc 3) Egy kiegészítő öblítési művelet következik az alábbiaknál: A Plusz víz opció kiválasztása, ha a Beállítások alatt a Kiegészítő öblítési művelet vagy a Víz + és a kiegészítő öblítési művelet kiválasztása aktiválásra került. 4) Centrifuga felpörgetés: A mosási művelet előtt a gép a centrifuga felpörgetését hajtja végre, hogy a pehelytöltetből eltávolítsa a levegőt. Ezután a víz a kamrán keresztül folyik be a főmosáshoz. 5) Az alábbiaknál egy kiegészítő öblítési művelet következik: A Plusz víz opció kiválasztása. 43

44 Programlefutás Pamut és kímélő A Miele által kifejlesztett PowerWash 2.0 mosási eljárást a pamut mosóprogramban kis és közepes töltési mennyiségek esetén és a kímélő mosóprogramban alkalmazzák. Működési mód A szokásos mosási eljárásoknál több vízzel mosnak, mint amennyit a mosnivaló ruha fel tud szívni. Ezt az egész vízmennyiséget fel kell melegíteni. A PowerWash 2.0 mosási eljárásnál csak kevéssel több vízzel történik a mosás, mint amennyit a mosnivaló ruha fel tud szívni. A ruhában nem kötött víz melegíti fel a dobot és a ruhát és újra és újra a ruhába permetezi a gép. Ezáltal csökken az energiafogyasztás. Aktiválás A mosóprogram elején a mosógép meghatározza a töltési mennyiséget. A PowerWash 2.0 eljárás automatikusan aktívvá válik, ha a következő feltételek teljesülnek: kicsitől közepes töltési mennyiség a pamut és a kímélő programban. a kiválasztott hőmérsékletnek nem szabad a 60 C-ot túllépni. a kiválasztott végső centrifugálás fordulatszámnak nem szabad 600 ford/ perc alatt lenni. a kapszula adagolás a főmosáshoz (, ) nincs kiválasztva. Különlegességek Az átnedvesítő fázis A mosóprogram elején a mosógép néhányszor centrifugázik. A centrifugálás során a kicentrifugázott víz újra a ruhába permeteződik a ruha optimális átnedvesedésének elérésére. Az átnedvesítő fázis végén az optimális vízszint beállításra kerül. A mosógép adott esetben vizet szivattyúz le és némi friss vizet tölt be. Zajok a fűtési fázisban A mosnivaló ruha és a dob felmelegedése során szokatlan zajok keletkezhetnek (bugyogás). Mosószerhasználat Ügyeljen a helyes mosószeradagolásra (kisebb töltetmennyiségek). A PowerWasch 2.0 eljárás néhány opció kiválasztásakor nem aktiválódik (pl. előmosás, pótvíz). 44

45 Kezelési piktogramok Mosás A kádban lévő fokszám azt a maximális hőmérsékletet adja meg, amellyel a terméket szabad mosni. Normál mechanikus igénybevétel Kímélő mechanikus igénybevétel Nagyon kímélő mechanikus igénybevétel Kézi mosás Nem mosható Példa a programválasztásra Pamut Program Könnyen kezelhető Kímélő Gyapjú Selyem Expressz 20 Automatikus plus Kezelési piktogramok Szárítás A pontok a hőmérsékletet adják meg Normál hőmérséklet Csökkentett hőmérséklet Gépben nem szárítható Vasalás & mángorlás A pontok a hőmérséklet-tartományokat jelölik kb. 200 C kb. 150 C kb. 110 C A gőzzel vasalás visszafordíthatatlan károkat okozhat Nem vasalható/mángorolható Professzionális tisztítás Tisztítás vegyi oldószerekkel. A betűk a tisztítószerre vonatkoznak. Nedves tisztítás Vegyileg nem tisztítható Fehérítés Minden oxidációs fehérítőszer engedélyezett Csak oxigéntartalmú fehérítőszer engedélyezett Nem fehéríthető 45

46 A program lefutásának megváltoztatása Megszakítás A mosóprogramot bármikor megszakíthatja a programindítás után. Nyomja meg a Start/Stop gombot. A kijelzőn megjelenik: Program megszak. Érintse meg az OK érintőgombot. A mosógép kiszivattyúzza a mosóvizet. A kijelzőn a következő jelenik meg: Progr. megszakítva Húzza fel az ajtót. Vegye ki a ruhákat. Ha egy másik programot szeretne választani Csukja be az ajtót. Válassza ki a kívánt programot. Esetleg töltsön utána mosószert a mosószeres fiókba. Nyomja meg a Start/Stop gombot. Az új program azonnal elindul. Megszakítás Kapcsolja ki a mosógépet a gombbal. A folytatáshoz kapcsolja be ismét a mosógépet a gombbal. Módosítás Program A program módosítása a program sikeres elindítása után nem lehetséges. Hőmérséklet Módosítás az első öt percben lehetséges, kivéve a Pamut programban. Nyomja meg a Hőmérséklet gombot. Módosítsa a hőmérsékletet a, és OK érintőgombokkal. Centrifuga-fordulatszám Módosítás a végcentrifugálás megkezdéséig lehetséges. Nyomja meg a Fordulatszám gombot. Módosítsa a centrifuga-fordulatszámot a, és OK érintőgombokkal. Opciók A program elindítása után öt percig lehetséges a Rövid és Pótvíz opciók kiválasztása vagy törlése. Tanács: A gyermekzár megakadályozza egy program módosítását vagy törlését. 46

47 A program lefutásának megváltoztatása Ruhák utántöltése/kivétele Nyomja meg a start/stop gombot. A kijelzőn megjelenik: Program megszak. Tolja el a listát a, vagy a érintőgomb segítségével: Textíliák betöltése Érintse meg az OK érintőgombot. Ha a kijelzőn nem jelenik meg ez az üzenet, a ruhák utántöltése már nem lehetséges. A mosóprogram leáll, és az ajtó kiold. Húzza fel az ajtót. Helyezzen még be ruhát, vagy vegye ki a kívánt ruhadarabokat. Csukja be az ajtót. Nyomja meg a start/stop gombot. A mosóprogram folytatódik. Ügyeljen a következőkre: A mosógép a program sikeres elindítása után nem érzékeli a ruhák mennyiségének a változását. Ezért a mosógép a ruha utántöltése, vagy egy részének kivétele után mindig a maximális töltetmennyiségből fog kiindulni. Az ajtót nem lehet kinyitni, ha: a mosóvíz hőmérséklete 55 C felett van. a vízszint egy meghatározott értéket meghalad. ha elérte a Centrifugálás programot. Ha a fent leírt körülmények egyikében az ajtót ki akarja nyitni, meg kell szakítania a programot. Ha a dobban a hőmérséklet 55 C felett van, az ajtóreteszelés aktív marad. Az ajtóreteszelés csak akkor deaktiválódik, ha a hőmérséklet 55 C alá süllyed. 47

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA. Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét: www.whirlpool.eu/register A készülék

Részletesebben

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA! Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon A készülék

Részletesebben

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Használati útmutató PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Feltétlenül olvassa el a használati útmutatót hu-hu és a szerelési tervet a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal védi

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás

Automata mosógép Használati utasítás Automata mosógép Használati utasítás 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült! - Ha a kábel sérült,

Részletesebben

EWG 147540 W... HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 32

EWG 147540 W... HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 32 EWG 147540 W...... HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 32 2 electrolux TARTALOMJEGYZÉK Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

A PROGRAMOK FUTTATÁSA

A PROGRAMOK FUTTATÁSA A PROGRAMOK FUTTATÁSA További tudnivalókért tekintse meg a Használati útmutató című dokumentumot. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint. Nem szárítható gépben! Alacsony hőmérsékleten szárítható

Részletesebben

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók.

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. A GÉP MŰKÖDÉSE A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint.

Részletesebben

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók.

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. A GÉP MŰKÖDÉSE A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint.

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék Használati útmutató Ruhaszárító készülék Köszönjük a bizalmat, amit szárítógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! A szárítógép a háztartásban található ruhanemű szárítására

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWSD 51251 Összefoglalás Üzembe helyezés, 50-51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok A mosógép leírása

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/604047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/604047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1600. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, VALAMINT

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült!

Részletesebben

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM 05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG A MOSNIVALÓ

Részletesebben

BEKO WMB 81242LMB BEKO WMB 81242LM

BEKO WMB 81242LMB BEKO WMB 81242LM BEKO WMB 81242LMB BEKO WMB 81242LM Használati útmutató 1. Fontos útmutatók a biztonsághoz és környezethez Ez a rész biztonsági útmutatókat tartalmaz, amelyek segítenek a személyi sérülés és az anyagi kár

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A ruhaneműt válogassa szét a kezelési útmutató szerint Ne szárítsa

Részletesebben

Környezetvédelmi/takarékossági útmutató

Környezetvédelmi/takarékossági útmutató Tartalom Oldal Biztonsági útmutató... 4 Környezetvédelmi/takarékossági útmutató... 4 Csomagolás és régi készülék... 4 Ez az Ön mosógépe... 5 1 - Üzembe helyezési útmutató Távolítsa el a szállítási biztosító

Részletesebben

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása Az Ön mosógépe Gratulálunk - Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS HOGYAN HASZNÁLJA A SZÁRÍTÓGÉPET

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS HOGYAN HASZNÁLJA A SZÁRÍTÓGÉPET HU RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS HOGYAN HASZNÁLJA A SZÁRÍTÓGÉPET www.gorenje.com Köszönjük a bizalmat, amit irántunk tanúsított azzal, hogy megvásárolta ezt a szárítógépet. Az Ön új szárítója megfelel

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. Programok START/FOLYTATÁS

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AWZ 7141 TARTALOMJEGYZÉK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AWZ 7141 TARTALOMJEGYZÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS AWZ 7141 TARTALOMJEGYZÉK 1. HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA... 2 2. ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK... 2 3. A MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT... 4 4. AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT... 7

Részletesebben

LAVAMAT L1045E AUS ERFAHRUNG GUT. A környezetbarát mosógép Ekologická pracka. Használati Úmutató Návod k pouzití

LAVAMAT L1045E AUS ERFAHRUNG GUT. A környezetbarát mosógép Ekologická pracka. Használati Úmutató Návod k pouzití 132996660-L1045E H 10-10-2001 13:10 Pagina 1 LAVAMAT L1045E A környezetbarát mosógép Ekologická pracka Használati Úmutató Návod k pouzití AUS ERFAHRUNG GUT 132996660-L1045E H 10-10-2001 13:10 Pagina 2

Részletesebben

Állítsa a programválasztó gombot Ki ( O ) állásba.

Állítsa a programválasztó gombot Ki ( O ) állásba. A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A ruhanemű szétválogatása az alábbiak szerint: A ruhaneműt válogassa

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

EWF 1497 HDW2. HU Mosógép Használati útmutató

EWF 1497 HDW2. HU Mosógép Használati útmutató EWF 1497 HDW2 HU Mosógép Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. KEZELŐPANEL...7 5. PROGRAMOK... 8 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

Mosógép Használati útmutató Pesumasin Kasutusjuhend WMY 111444 LB1

Mosógép Használati útmutató Pesumasin Kasutusjuhend WMY 111444 LB1 Mosógép Használati útmutató Pesumasin Kasutusjuhend WMY 111444 LB1 Dokumentum Száma 2820524027_HU / 09-10-14.(13:20) Ez a termék a legújabb technológiával, környezetbarát körülmények között készült. 1

Részletesebben

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók.

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók. A készülék működése További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók. A ruhaneműt válogassa szét a kezelési útmutató szerint Ne szárítsa

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Bosch Mosógép: WLX20062BY

Bosch Mosógép: WLX20062BY Használati útmutató Bosch Mosógép: WLX20062BY Tartalom Az Ön mosógépe... 2 Javasolt használat... 2 Előkészítés... 3 Biztonsági előírások... 6 Fontos tudnivalók... 6 Kiegészítő funkciók... 7 Fogyasztási

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP Méretek magasság 850 mm mélység 600 mm szélesség 397 mm Névleges feszültség, frekvencia 230 V / 50 Hz Maximális teljesítmény-felvétel 2300

Részletesebben

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS HOGYAN HASZNÁLJA A SZÁRÍTÓGÉPET

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS HOGYAN HASZNÁLJA A SZÁRÍTÓGÉPET HU RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS HOGYAN HASZNÁLJA A SZÁRÍTÓGÉPET www.gorenje.com Köszönjük a bizalmat, amit irántunk tanúsított azzal, hogy megvásárolta ezt a szárítógépet. Az Ön új szárítója megfelel

Részletesebben

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék Használati útmutató Ruhaszárító készülék Köszönjük a bizalmat, amit szárítógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! A szárítógép a háztartásban található ruhanemű szárítására

Részletesebben

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITODENS 100-W. a készülék üzemeltetője számára

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITODENS 100-W. a készülék üzemeltetője számára Üzemeltetési utasítás a készülék üzemeltetője számára VIESMANN Állandó kazánvíz-hőmérsékletű szabályozóval vagy helyiség hőmérsékletről vezérelt időjárásfüggő szabályozóval VITODENS 100-W 3/2008 Kérjük,

Részletesebben

BC 80 H Vérnyomásmérő Használati útmutató

BC 80 H Vérnyomásmérő Használati útmutató BC 80 H Vérnyomásmérő Használati útmutató BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com MAGYAR Tartalom 1. A készülék ismertetése...2 2. Fontos tudnivalók...2 3. A készülék leírása...5

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1602W WF1600W Mosógép használati útmutató képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja termékét itt: www.samsung.com/register

Részletesebben

EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW...

EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW... EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW...... HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

Mosógép. Használati és Üzembehelyezési útmutató

Mosógép. Használati és Üzembehelyezési útmutató Mosógép hu Használati és Üzembehelyezési útmutató Az Ön új mosógépe Ön egy Bosch márkájú prémium mosógép mellett döntött. Az innovatív technológiáknak köszönhetően mosógépét tökéletes mosási teljesítmény

Részletesebben

Mosógép Használati útmutató Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu WMY 91283 LB2

Mosógép Használati útmutató Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu WMY 91283 LB2 Mosógép Használati útmutató Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu WMY 91283 LB2 Dokumentum Száma 2820523992_HU / 12-12-14.(11:56) Ez a termék a legújabb technológiával, környezetbarát körülmények

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVTXF 149 Összefoglalás Üzembehelyezés, 38-39 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 38 Víz és elektromos csatlakozás, 38-39 Elsõ mosási ciklus, 39 Mûszaki adatok, 39 Mosógép

Részletesebben

30120030H.fm Page 1 Thursday, April 30, 2009 12:18 PM TARTALOMJEGYZÉK

30120030H.fm Page 1 Thursday, April 30, 2009 12:18 PM TARTALOMJEGYZÉK 30120030H.fm Page 1 Thursday, April 30, 2009 12:18 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK ÜZEMBE HELYEZÉS A MOSÓGÉP LEÍRÁSA AJTÓ AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A mosnivalót a kezelési jelzések szerint válogassa szét Ne szárítsa

Részletesebben

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Általános tudnivalók Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Ez a kezelési útmutató az MD 16371 indítássegítő funkcióval rendelkező autós akkumulátortöltőhöz tartozik. Fontos

Részletesebben

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót figyelmesen, mielőtt használatba venné a készüléket, és őrizze azt meg a későbbi referenciák érdekében.

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót figyelmesen, mielőtt használatba venné a készüléket, és őrizze azt meg a későbbi referenciák érdekében. 1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOSÓGÉP Kérjük, olvassa el a használati útmutatót figyelmesen, mielőtt használatba venné a készüléket, és őrizze azt meg a későbbi referenciák érdekében. F1296ND(W)(A)(1~9)/F6296ND/F6222ND

Részletesebben

Használati útmutató. Fali fűtő gázkazán

Használati útmutató. Fali fűtő gázkazán Használati útmutató Fali fűtő gázkazán C 12 F 12 TARTALOMJEGYZÉK KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN! 1 Kérjük elolvasni... 3 1.1 Üdvözöljük... 3 1.2 Rövid használati útmutató... 3 1.3 Jótállás

Részletesebben

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER GRILLSÜTŐ TOS-3510. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER GRILLSÜTŐ TOS-3510. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER GRILLSÜTŐ TOS-3510 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1702AH(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)(G) WF1700AH(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)(G) WF1602AH(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)(G) WF1600AH(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)(G) WF1702AM(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)(G) WF1700AM(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)(G)

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

Előszó. Tájékoztatás a jelen kezelési útmutatóval kapcsolatban. Figyelmeztetések

Előszó. Tájékoztatás a jelen kezelési útmutatóval kapcsolatban. Figyelmeztetések Előszó Tisztelt vásárlónk! Ön helyesen döntött azzal, hogy a t választotta. Ezzel jól bevált, minőségi termék birtokába jutott. Köszönjük, hogy termékünket választotta, és sok örömet kívánunk új kávédarálója

Részletesebben

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató LB 88 H H Levegőpárásító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com MAGYAR Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta.

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot.

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot. Az Ön mosógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő 1 A: Szimbolikus kijelző B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb C: Forgatható gőz/forró víz gomb D: Kávéscsésze gomb E: Gőz előválasztó és átmosó gomb F: Víztartály fedő G: Víztartály H: Kávétartály

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

HUSKY 150. Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20

HUSKY 150. Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20 HUSKY 150 Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20 hu Tartalomjegyzék HUSKY 150 Tartalomjegyzék 1 A kézikönyvhöz... 7 1.1 Alkalmazása... 7 1.2 Szövegrészek jelölése...

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

RÉSZLETES UTASÍTÁSOK AZ ÖN MOSÓGÉPÉNEK HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES UTASÍTÁSOK AZ ÖN MOSÓGÉPÉNEK HASZNÁLATÁHOZ HU RÉSZLETES UTASÍTÁSOK AZ ÖN MOSÓGÉPÉNEK HASZNÁLATÁHOZ www.gorenje.com Köszönjük a mosógép megvásárlásával irántunk tanúsított bizalmat! Az Ön új mosógépe megfelel a napjainkban a ruhaápolással szemben

Részletesebben

LAVAMAT 5.0. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

LAVAMAT 5.0. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ LAVAMAT 5.0 Használati útmutató Mosógép 2 Tartalomjegyzék Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta! A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása érdekében, kérjük,

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

www.whirlpool.com HU 1

www.whirlpool.com HU 1 www.whirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jelzett feszültség megegyezik-e a lakás feszültségével. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben

BC 30. H Vérnyomásmérő készülék Használati útmutató

BC 30. H Vérnyomásmérő készülék Használati útmutató BC 30 H H Vérnyomásmérő készülék Használati útmutató BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de MAGYAR

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

RÉSZLETES UTASÍTÁSOK AZ ÖN MOSÓGÉPÉNEK HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES UTASÍTÁSOK AZ ÖN MOSÓGÉPÉNEK HASZNÁLATÁHOZ HU RÉSZLETES UTASÍTÁSOK AZ ÖN MOSÓGÉPÉNEK HASZNÁLATÁHOZ www.gorenje.com Köszönjük a mosógép megvásárlásával irántunk tanúsított bizalmat! Az Ön új mosógépe megfelel a modern ruhanemű-kezelés valamennyi

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ERN 34800 Hűtőszekrény FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK Nagyon fontos, hogy a Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza - kérjük,

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

F I N N - I N F R A - D U A L S Z A U N A K A B I N

F I N N - I N F R A - D U A L S Z A U N A K A B I N F I N N - I N F R A - D U A L S Z A U N A K A B I N K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó 1 T A R T A L O M 3. oldal Termékismertető 4. oldal Szauna beüzemelése 5. oldal Szauna használata 6. oldal Vezérlő használata

Részletesebben

BM 40 H Használati utasítás Vérnyomásmérő

BM 40 H Használati utasítás Vérnyomásmérő BM 40 H H Használati utasítás Vérnyomásmérő BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Magyar Tisztelt

Részletesebben

HBA36B6.0. [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681

HBA36B6.0. [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681 HBA36B6.0 [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681 á Tartalomjegyzék Biztonsági útmutató... 4 Beszerelés előtt...4 Útmutatás az Ön biztonsága érdekében...4 A károsodások okai...4 Az Ön új

Részletesebben

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R H JBY 100 H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...

Részletesebben

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Az új szárítógép Javasolt használat Elkészítés beszerelésre, lásd a 8. oldalon Gratulálunk! Egy modern, csúcsminség Bosch háztartási eszköz tulajdonosa lett. A hszivattyúval és automatikus hcserél-tisztító

Részletesebben

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Tartalom 42 HU Akkumulátoros

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B Mindig az Ön oldalán Kezelési utasítás Opalia C E-B Opalia C 4 E-B HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Általános biztonsági utasítások... 3 2 Megjegyzések a

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,...

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... microox -kondenzátor GVHX/GVVX Termékvonal: elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... Gyártási sorozat leírása: Kondenzátor axiális; vertikális microox -technológiával Gyártási sorozat: GVHX/GVVX www.guentner.de

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók.

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók. A készülék működése További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók. A ruhaneműt válogassa szét a kezelési útmutató szerint Ne szárítsa

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

Használati útmutató. Tartalom FTCD 87 KONDENZÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉP. Beszerelés, 2. Figyelmeztetések, 3. Karbantartás és tisztítás, 6. A készülék leírása, 8

Használati útmutató. Tartalom FTCD 87 KONDENZÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉP. Beszerelés, 2. Figyelmeztetések, 3. Karbantartás és tisztítás, 6. A készülék leírása, 8 Használati útmutató Tartalom Magyar Beszerelés, 2 A készülék elhelyezése Szellőzés Vízelvezetés Elektromos csatlakoztatás Teendők a készülék első használata előtt Figyelmeztetések, 3 Általános biztonság

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG Q844 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585079

Az Ön kézikönyve SAMSUNG Q844 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585079 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben