ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VSC../4 Vaillant GmbH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VSC../4 Vaillant GmbH"

Átírás

1 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact VSC../4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0980 Telefax

2 Tartalom Tartalom Biztonság Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések A szerel szükséges képesítése Általános biztonsági utasítások Rendeltetésszer használat Elírások (irányelvek, törvények, szabványok₂ CE-jelölés... 6 Megjegyzések a dokumentációhoz Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes dokumentumokban foglaltakat Az útmutató érvényessége... 7 A termék leírása Sorozatszám Adatok az adattáblán Szerelés A termék kicsomagolása A szállítási terjedelem ellenrzése A készülék méretei Legkisebb távolságok és szereléshez szükséges szabad helyek Éghet alkatrészektl való távolságok A készülék méretei a szállításhoz A készülék szállítása A készülék felállítási helyét Az elüls burkolat leszerelése/felszerelése Az oldalsó burkolat leszerelése/felszerelése Tolja a kapcsolódobozt az alsó vagy a fels állásba A turbókamra elüls falának leszerelése/felszerelése... 5 Telepítés Gáz- és vízcsatlakoztatások Kondenzvíz elvezet vezeték csatlakoztatása Az égéstermék-elvezetés bekötése Elektromos bekötés... 6 Kezelés A termék kezelési elve Él monitoring (állapotkódok₂ Tesztprogramok Üzembe helyezés A gyári beállítás ellenrzése A kondenzátumszifon feltöltése A termék bekapcsolása Installációs asszisztens futtatása Installációs asszisztens ismételt indítása A készülék konfiguráció és a diagnózis menü lehívása Gáztípus ellenrzés elvégzése Az ellenrz programok használata Ftvíz elkészítése A rendszernyomás leolvasása Az alacsony rendszernyomás elkerülése A ftési rendszer feltöltése és légtelenítése A használati melegvízrendszer feltöltése és légtelenítése A gáz beállításának ellenrzése és beállítása A termék mködésének és tömítettségének ellenrzése... 8 Beállítás a ftési rendszerhez A diagnosztikai kód aktiválása Ftési részterhelés beállítása A szivattyú utánfutási id és a szivattyú üzemmód beállítása A maximális elremen hmérséklet beállítása A visszatér hmérséklet szabályozás beállítása Égtiltási id Karbantartási idközök beállítása Szivattyúteljesítmény beállítása A termék átadása az üzemeltetnek Felülvizsgálat és karbantartás Felülvizsgálati és karbantartási idközök betartása Pótalkatrészek beszerzése A funkciók menüjének használata Elektronika önellenrzés végrehajtása Termo-kompaktmodul kiszerelés A hcserél tisztítása Az ég ellenrzése A kondenzvízszifon tisztítása A termo-kompaktmodul szerelése Ürítés A tágulási tartály elnyomásának ellenrzése A magnézium védanód ellenrzése Melegvíztároló tisztítása Ftelem szrjének tisztítása Felülvizsgálat és karbantartás Zavarelhárítás Szervizpartner felkeresése Szervizjelentések lehívása Hibakódok leolvasása Hibalista lekérdezése A hibatároló nullázása Diagnosztika végrehajtása Az ellenrz programok használata Paraméterek visszaállítása a gyári beállításokra Javítás elkészítése A hibás alkatrészek cseréje A javítás befejezése... 4 Üzemen kívül helyezés A termék üzemen kívül helyezése... 4 BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact _00

3 Tartalom Újrahasznosítás és ártalmatlanítás A csomagolás és a termék újrahasznosítása és ártalmatlanítása... 4 Gyári vevszolgálat Vevszolgálat... 4 Melléklet... 5 A Szakember szint menüfelépítés áttekintés... 5 B Diagnosztikai kódok áttekintés... 7 C Hibakódok áttekintés D Bekötési kapcsolási rajz... 4 E Mszaki adatok Címszójegyzék BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ _00 ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató

4 Biztonság Biztonság. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések A mveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályozása A mveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályozása az alábbiak szerint figyelmeztet ábrákkal és jelzszavakkal a lehetséges veszély súlyossága szerint történik: Figyelmeztet jelzések és jelzszavak Veszély! Közvetlen életveszély vagy súlyos személyi sérülések veszélye Veszély! Áramütés miatti életveszély Figyelmeztetés! Könnyebb személyi sérülés veszélye Vigyázat! Anyagi és környezeti károk kockázata. A szerel szükséges képesítése A terméken végzett szakszertlen munka anyagi károkat okozhat közvetlenül a készülékben és a teljes ftési rendszerben, valamint ezek a beavatkozások személyi sérüléseket is eredményezhetnek. A terméken Ön csak akkor végezhet bármilyen beavatkozást, ha erre megfelel képesítéssel rendelkezik.. Általános biztonsági utasítások.. Hibás kezelés miatti veszély A termék hibás kezelése miatt elre nem látható veszélyes helyzetek alakulhatnak ki. Gondosan olvassa át ezt az útmutatót. Minden, a termék kezelése közben végzett tevékenységnél vegye figyelembe az általános biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket. A termék kezelése közben vegye figyelembe az összes érvényes elírást... Életveszély elzárt égéstermék elvezetk miatt A telepítéskor elkövetett hibák, sérülések, manipuláció, nem megfelel telepítési hely és hasonlók esetén az égéstermék kijuthat a készülékbl és mérgezést okozhat. Ha égéstermék szag érezhet az épületekben, az alábbiaknak megfelelen járjon el: Nyisson ki minden hozzáférhet ajtót és ablakot, és gondoskodjon huzatról. Kapcsolja ki a terméket. Ellenrizze a termék és az épület égéstermék elvezet rendszerét... Mérgezés és égési sérülések veszélye a kilép forró égéstermékek miatt! A kilép forró égéstermékek mérgezéseket és égési sérüléseket okozhatnak, ha a terméket helytelenül összeszerelt vagy helyiséglevegtl függ leveg-/égéstermék elevezet rendszerrel üzemeltetik, valamint ha a készüléket úgy üzemeltetik, hogy belül tömítetlen vagy a burkolata nyitott. A terméket üzembe helyezéskor és tartós üzemben is csak felszerelt és bezárt elüls burkolattal és teljesen felszerelt leveg- /égéstermék elvezetvel üzemeltesse. A terméket kizárólag ellenrzési célokhoz, mint pl. a gáznyomás ellenrzése, csak rövid ideig és csak teljesen felszerelt levegés égéstermék elvezetvel szabad leszerelt elüls burkolattal üzemeltetni...4 Életveszély a szekrényszer burkolatok miatt A szekrényszer burkolat a mködéshez a környezeti levegt használó termék esetén veszélyes helyzeteket okozhat. A termék burkolatának elkészítésekor vegye figyelembe a kivitelezési elírásokat. Bizonyosodjon meg róla, hogy a termékhez elegend égéshez használt leveg jut...5 A gyúlékony és könnyen gyulladó anyagok életveszélyt jelentenek A könnyen gyulladó gáz-leveg elegy ellobbanás-veszélyt jelent. Ügyeljen az alábbiakra: Ne használjon és ne tároljon a termék felállítási helyén robbanó vagy gyúlékony anyagokat (pl. benzint, papírt, festéket₂. Hívja fel rá az üzemeltet figyelmét, hogy a termék felállítási helyén tilos robbanás- BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact _00

5 Biztonság BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ veszélyes vagy gyúlékony anyagokat (pl. benzin, festékek₂ tárolni és használni...6 Életveszély hiányzó biztonsági berendezések miatt A hiányzó biztonsági berendezések miatt (pl. biztonsági szelep, tágulási tartály₂ életveszélyes forrázásokhoz és egyéb sérülésekhez vezethetnek, pl. robbanások miatt. Az ebben a dokumentumban található vázlatokon nem szerepel minden, a szakszer telepítéshez szükséges biztonsági berendezés. Telepítse a szükséges biztonsági berendezéseket a rendszerben. Tájékoztassa az üzemeltett, hogy hogyan mködnek és hol helyezkednek el a biztonsági berendezések. Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványokat, irányelveket és törvényeket...7 Forró alkatrészek miatti égés- vagy forrázásveszély! A termo-kompaktmodulon és minden, ftvizet vezet alkatrészen égés és leforrázás veszélye áll fenn. Minden alkatrészen csak akkor végezzen munkát, ha az már lehlt...8 Életveszély a kilép égéstermékek miatt Ha a terméket üres kondenzátumszifonnal üzemeltetik, az égéstermékek kijuthatnak a helyiség levegjébe. Biztosítsa, hogy a kondenzátumszifon a termék üzemeltetésekor mindig fel legyen töltve...9 Használati melegvíz okozta forrázásveszély A melegvíz elvételi helyeken 60 C fölötti melegvíz-hmérséklet esetén forrázásveszély áll fenn. Gyerekek és ids emberek számára az alacsonyabb hmérséklet is veszélyt jelenthet. Válassza meg úgy a hmérsékletet, hogy az ne legyen veszélyes senki számára...0 Anyagi kár kockázata nem megfelel szerszám használata révén A csavarkötések meghúzásához és oldásához mindig használjon megfelel szerszámot... Fagykárok a nem megfelel felállítási hely miatt Fagy esetén fennáll a termék, valamit az egész ftésrendszer károsodásának veszélye. A felállítás helyének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a terméket nem szabad fagyveszélyes helyiségekben felszerelni. Magyarázza el az üzemeltetnek, hogyan tudja védeni a terméket a fagytól... Fagykárok áramszünet miatt Az áramellátás kiesésekor nem zárható ki, hogy a ftberendezés egyes részegységeit a fagy tönkreteszi. Biztosítsa, hogy a terméket ers fagy esetén üzemben lehessen tartani, pl. egy vészáramforrással... Korrózió okozta károsodás a helyiség nem megfelel levegje vagy a rossz égési leveg miatt A spray-k, klórtartalmú tisztítószerek, festékek, ragasztók, ammóniavegyületek, porok és hasonlók kedveztlen körülmények esetén a termék, ill. a leveg-/égéstermék elvezet korrózióját okozhatják. Biztosítsa, hogy az égéshez használt leveg vezetékébe ne kerülhessen fluor, klór, kén, porok stb. Gondoskodjon róla, hogy a felállítás helyén ne tároljanak vegyi anyagokat. Gondoskodjon róla, hogy az égéshez használt leveg ne a régi olajkazán kéményén keresztül érkezzen a termékbe. Ha a terméket fodrászatokban, fest- vagy asztalosmhelyekben, tisztítóüzemekben vagy hasonlókban kívánják felszerelni, akkor válasszon egy olyan különálló felállítási helyet, amelyben az égéshez használt leveg mszakilag teljesen mentesíthet a vegyi anyagoktól _00 ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató 5

6 Biztonság..4 Anyagi károk veszélye szivárgáskeres spray miatt A szivárgáskeres spray eltömítheti a Venturi-fúvóka gázhozam-érzékeljének szrjét, és így károsíthatja az érzékelt. Ne permetezzen szivárgáskeres sprayt a Venturi-fúvóka szrsapkájára (Cserélje ki a Venturi-fúvókát ( Oldal: ₂₂...5 Anyagi károk veszélye a bordás gázcsövön A bordás gázcs tönkremehet, ha bármilyen súly terheli. A thermo-kompaktmodult ne akassza a flexibilis bordás gázcsre pl. karbartáskor. A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltér vagy az azt meghaladó használat nem rendeltetésszer használatnak minsül. Nem rendeltetésszer használatnak minsül a termék minden közvetlenül kereskedelmi és ipari célú használata. A nem rendeltetésszer használatból származó károkért a gyártó/szállító nem vállal felelsséget. A kockázatot kizárólag a felhasználó viseli. FIGYELEM! Minden, a megengedettl eltér használat tilos..5 Elírások (irányelvek, törvények, szabványok₂.4 Rendeltetésszer használat Szakszertlen vagy nem rendeltetésszer használat esetén a felhasználó vagy harmadik személy testi épségét és életét fenyeget veszély állhat fenn, ill. megsérülhet a termék, vagy más anyagi károk is keletkezhetnek. A termék arra készült, hogy zárt melegvizes központi ftés rendszerekben és használati melegvizet elállító rendszerekben htermelként szolgáljon. A jelen útmutatóban feltüntetett termékeket csak az azokhoz tartozó Leveg- és füstgázvezet rendszer szerelési útmutatóban megadott tartozékokkal együtt szabad telepíteni és üzemeltetni. A rendeltetésszer használat a következket jelenti: a Vaillant-termékhez, valamint a rendszer más részegységeihez és komponenseihez mellékelt üzemeltetési, szerelési és karbantartási útmutatók figyelembevétele a termék- és rendszerengedélynek megfelel telepítés és összeszerelés az útmutatókban feltüntetett ellenrzési és karbantartási feltételek betartása. A termék jármvekben, pl. mobilházakban vagy lakókocsikban való használata nem rendeltetésszer használatnak minsül. Nem minsülnek jármnek azok az egységek, amelyeket tartósan és helyhez kötötten telepítenek és nincsenek kerekeik (ún. helyhez kötött telepítés₂..6 CE-jelölés A CE-jelölés azt dokumentálja, hogy az ebben az útmutatóban szerepl készülékek megfelelnek a rájuk vonatkozó irányelvek alapvet követelményeinek. Gázüzem készülékekre vonatkozó irányelv (a Tanács 009/4/EK irányelve₂ Hatásfokra vonatkozó irányelv (a Tanács 9/4/EGK irányelve₂ a kisfeszültség elektromos eszközökre vonatkozó irányelv (a Tanács 006/95/EK irányelve₂ az elektromágneses összeférhetségre vonatkozó irányelv (a Tanács 004/08/EK sz. irányelve₂ A termékek megfelelnek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt CEC05870, CEC0587 és CE-C0587 PINszámú típusnak. A CE megfelelségi nyilatkozat megtekinthet a gyártónál és szükség esetén rendelkezésre bocsájtható. BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact _00

7 Megjegyzések a dokumentációhoz Megjegyzések a dokumentációhoz. Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes dokumentumokban foglaltakat Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemeltetési és szerelési útmutatót.. Az útmutató érvényessége Ez az útmutató kizárólag az alábbi készülékekre érvényes: A készülék cikkszáma az adattáblán ( Oldal: 7₂ található. A termék leírása. Sorozatszám Adatok az adattáblán Qnw N L Vs PMW NOX D CE-jelölés Jelentés Névleges hteljesítmény-tartomány melegvíz üzemmódban Teljesítményindex a DIN 4708 szabvány szerint A melegvíztároló víztartalma Maximális víznyomás melegvíz üzemmódban A készülék NOx-osztálya Fajlagos átfolyás melegvíz üzemmódban az EN0- szerint A termék megfelel az európai szabványoknak és irányelveknek A termék elírás szerinti újrafeldolgozása BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ A sorozatszám egy tábla mögött, a felhasználói interfész alatt található. Az adattáblán is fel van tüntetve. A szériaszám megjeleníthet a termék kijelzjén is (lásd az üzemeltetési útmutatót₂.. Adatok az adattáblán Az adattábla megadja az országot, amelyben a készüléket be kell szerelni. Érvényesség:: ecocompact Adatok az adattáblán Sorozatszám VSC ecocompact H, G0-0 mbar ( kpa₂ Kat. (pl. II HP ₂ Kondenzációs technika Típus (pl. C ₂ PMS (pl. bar (0, MPa₂₂ Jelentés Azonosításra szolgál; számjegy = a termék cikkszáma Gázüzem ftkészülék ftéshez és használati melegvíz készítéshez Termék jelölése Gyári gázcsoport és gáz csatlakozó nyomás Engedélyezett gázkategória A ftkazán hatásfoka a 9/4/EGK irányelv szerint Engedélyezett csatlakozók az égéstermékek számára Maximális víznyomás ftési üzemmódban 0 V 50 Hz Elektromos csatlakozás - feszültség, frekvencia (pl. 00₂ W IP (pl. X4D₂ Pn P Qn Max. elektromos teljesítményfelvétel Víz elleni védelmi osztály Ftési üzem Melegvíz üzem Névleges hteljesítmény-tartomány ftési üzemmódban Névleges hteljesítmény-tartomány melegvíz üzemmódban Névleges hteljesítmény-tartomány ftési üzemmódban 4 Szerelés Ellenrizze, hogy a termék megfelel a helyi gázfajtának. 4. A termék kicsomagolása A B. Távolítsa el a csomagolóanyagot a készülék körül.. Szerelje le az elüls burkolatot. ( Oldal: 0₂. Csavarja ki a 4 rögzítfület elöl és hátul a raklapon, és távolítsa el azokat. A B _00 ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató 7

8 4 Szerelés 4. A szállítási terjedelem ellenrzése Ellenrizze a szállítási terjedelem teljességét és sértetlenségét. 4.4 Legkisebb távolságok és szereléshez szükséges szabad helyek 4. A készülék méretei A E C B C D F 69 A 88 B D A készülék méretei 50L 90L Méret (A₂ 640 mm 880 mm Méret (B₂ 94 mm 8 mm Méret (C₂ 770 mm 00 mm Méret (D₂ 577 mm 86 mm Méret (E₂ 67 mm 866 mm ±0 A C D E A B 60 mm 45 mm C 0 mm; ( 00 mm₂ D 600 mm E 65 mm (leveg-/égéstermék elvezet vezeték Ø 60/00 mm₂ 75 mm (leveg-/égéstermék elvezet vezeték Ø 80/5 mm₂ 40 mm Tervezzen elegenden nagy oldaltávolságot (C₂ legalább a készülék egyik oldalánál, megkönnyítend a hozzáférést a karbantartási és javítási munkák esetében. Tartozékok használatakor ügyeljen a legkisebb távolságokra/szereléshez szükséges szabad helyekre. 4.5 Éghet alkatrészektl való távolságok A készülék és az éghet anyagokból készült tárgyak közötti távolság szükségtelen, ugyanis a készülék hmérséklete nem haladja meg a ftési üzemmódban megengedett maximális elremen hmérsékletet, ha a készülék a névleges hteljesítménnyel üzemel. Elremen ftvíz maximális hmérséklete: A készülék méretei a szállításhoz A A készülék méretei a szállításhoz 50L F 90L 760 mm 985 mm BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact _00

9 Szerelés A készülék szállítása Veszély! Sérülésveszély nehéz teher szállítása miatt! Nehéz terhek szállítása sérüléseket okozhat. Tartsa be az összes vonatkozó törvényt és egyéb elírást, ha nehéz terhet szállít. A készülék szerelése során járjon el fordított sorrendben.. A biztonságos szállításhoz használja a készülék elüls lábainál lev hordozófogantyúkat. Veszély! Sérülésveszély a hordozófogantyúk ismételt használata miatt. A hordozófogantyúk az anyagöregedés miatt nem arra készültek, hogy egy késbbi szállítás során ismét használják azokat. - Használja az arra tervezett hordozófogantyúkat.. Hajtsa elre a készülék alatt található hordozófogantyúkat. 4. Ellenrizze, hogy a lábak ütközésig be legyenek csavarva, hogy a hordozófogantyúkat szabályszeren megtartsák.. Szerelje le az elüls burkolatot. ( Oldal: 0₂ BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ Feltételek: A készülék túlságosan terjedelmes vagy nehéz a szállításhoz Leszerelés szállításhoz Szerelje le az oldalfalakat(₂, hogy használni lehessen a hordozófogantyúkat (₂. Oldja a melegvíz-szivattyú anyacsavarját (5₂. Távolítsa el a szigetelelemeket: (4₂ és (6₂. Oldja a melegvíztároló anyacsavarját (0₂. Oldja az anyacsavart, és húzza le a tömlt a szifonról (₂. Húzza ki a tároló érzékeljének elektromos csatlakozóját. Húzza le a melegvíz-szivattyú mindkét elektromos csatlakozóját. Oldja a melegvíztároló anyacsavarjait: (7₂ és (9₂. Távolítsa el a 4 csavart (8 ₂ Mindig úgy szállítsa a készüléket, ahogy azt a fenti ábra mutatja. 6. Semmi esetre se szállítsa úgy a készüléket, ahogy azt a fenti ábra mutatja _00 ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató 9

10 4 S z e re l és 4. 0 Az oldalsó burkolat leszerelése/felszerelése C A Miután a készüléket felállította, a hordozófogantyúkat vágja le, és az el írásoknak megfelel en ártalmatlanítsa. Helyezze vissza a készülék elüls burkolatát A készülék felállítási helyét V e sz é ly! Életveszély a talajszint alá telepített berendezés tömítetlensége m iatt! Ha a termék a talajszint alá van telepítve, akkor tömítetlenségek esetén a propán a padlószinten gy lik össze. Ebben az esetben robbanásveszély áll fenn. 0 A Az elüls burkolat leszerelése/felszerelése Szerelje be a komponenseket a kiszereléssel ellentétes sorrendben. 4. Biztosítsa, hogy a propán semmi esetre se juthasson ki a termékb l vagy a gázvezetékb l. Például építsen be például egy mágnesszelepet. A készüléket ne állítsa fel olyan helyiségben, ahol a leveg portartalma magas vagy ahol korróziót okozó környezetbe kerülne. Ne állítsa fel a készüléket olyan helyiségben, ahol permeteket, oldószereket, klórtartalmú tisztítószereket, festékeket, ragasztókat, ammóniatartalmú vegyületeket vagy egyéb hasonló anyagokat tárolnak vagy használnak. Vegye figyelembe a készülék súlyát, beleszámítva a víztartalmát is. Nézzen utána a m szaki adatokban. Ellen rizze, hogy az a helyiség, amelyben a készüléket felállítják, kell en védett a fagytól. Az égési leveg t ne vezesse egy régi olajkazán füstelvezet csövén, mert az korróziót okozhat. Ha abban a helyiségben, ahol a készüléket fel kell állítani, agresszív g zök vagy por van a leveg ben (például építési munkák során₂, akkor ellen rizze, hogy a készülék kell en szigetelve/védve van. 4.9 B Tolja a kapcsolódobozt az alsó vagy a fels á llá sb a T u d n iv a ló A kapcsolódoboznak az alsó vagy a fels állásba történ eltolásával a készülék különféle komponenseihez könnyebben lehet hozzáférni. A B B.. Tolja fel a kapcsolódobozt (₂, és húzza maga felé. Helyezze át a kapcsolódobozt a kívánt állásba. Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact _00 BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_

11 Telepítés 5 4. A turbókamra elüls falának leszerelése/felszerelése 5. Gáz- és vízcsatlakoztatások Vigyázat! Anyagi károk veszélye szakszertlen gázbekötés esetén! B C D A A próbanyomás túllépése károkat okozhat a gázarmatúrában! Ha a gázarmatúra tömítettségét ellenrzi, akkor maximum, kpa (0 mbar₂ próbanyomást használjon. Vigyázat! Anyagi károk kockázata korrózió miatt! BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ Szerelje be a komponenseket a kiszereléssel ellentétes sorrendben. 5 Telepítés Veszély! Robbanás- és forrázásveszély nem szakszer telepítés miatt! A csatlakozó vezetékek feszülései tömítetlenségeket okozhatnak. Ügyeljen rá, hogy szerelés közben a csatlakozó vezetékek ne feszülhessenek meg. Vigyázat! Sérülésveszély a szennyezett vezetékek miatt! A vízvezetékekbe kerül idegen testek, mint a hegesztési maradványok, tömítésmaradványok vagy szennyezdések károkat okozhatnak a ftkészülékben. A telepítés eltt alaposan öblítse át a ftési rendszert. A gumihoz hasonló anyagokból készült tömítések deformálódhatnak és ez szivárgáshoz vezethet. Azt ajánljuk, hogy préselt, szálas anyagokból készült, papírszer tömítéseket használjon. Az oxigéndiffúzió ellen nem védett manyag csövek a levegt beengedik a ftési rendszerbe, így az a ftvízbe jutva korróziót okoz a termék htermel körében. Oxigéndiffúzió ellen nem védett csvezetékek használata esetén válassza le a ftési rendszert a termék és a ftési kör közé beépített küls hcserélvel. Vigyázat! Anyagi károk veszélye forrasztási hátadás miatt! Forrasztáskor a hátadás miatt károsodhatnak a karbantartási golyóscsapok tömítései. Ne végezzen forrasztást a csatlakozócsonkokon, ha a csatlakozócsonkok össze vannak szerelve a karbantartási golyóscsapokkal. Azt javasoljuk, hogy a ftkazánnál és a berendezésnél a kivezet cscsonkokat lássa el hszigeteléssel. Elkészít munka. Szerelje be az alábbi komponenseket: egy biztonsági szelep és egy elzárócsap a ftési elremen vezetékben egy melegvíz-biztonsági szerelvénycsoport és egy elzárócsap a hidegvíz-csatlakozónál egy töltberendezés a hidegvíz-csatlakozó és a ftési elremen vezeték között egy elzárócsap a ftési visszatér vezetéknél egy elzárócsap a gázvezetéken. Ellenrizze, hogy a beépített tágulási tartályok térfogata elegend-e a ftési rendszerhez. Ha a tágulási tartályok térfogata nem megfelel, akkor szereljen be egy kiegészít tágulási tartályt a ftés visszatér ágába a termékhez a lehet legközelebb.. Beszerelés eltt alaposan fújja, ill. mossa ki a tápvezetékeket _00 ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató

12 5 Telepítés B A 5 4 C C Gázcsatlakozó, G/4 Melegvíz-csatlakozó, G/4 tér ftvíz csatlakozója, G/4 4 Elremen ftvíz csatlakozója, G/4 5 A hidegvízvezeték csatlakozója, G/4. A víz- és gázcsatlakoztatásokat a hatályos szabványok szerint alakítsa ki.. Üzembe helyezés eltt légtelenítse a gázvezetéket.. Ellenrizze, hogy a csatlakozások ( Oldal: ₂ tömörek. 5. Kondenzvíz elvezet vezeték csatlakoztatása Veszély! Életveszély az égéstermék szivárgása miatt! A kondenzvíz lefolyócsövét nem szabad tömítetten bekötni a lefolyóba, mert különben elfordulhat, hogy a lefolyó vákuuma kiüríti a bels kondenzátumszifont és így kijuthatnak az égéstermékek. Tilos a kondenzvízszifont a lefolyóba tömítve bekötni. A kondenzvíz-elvezetéséhez vegye figyelembe az itt megadott utasításokat, valamint a vonatkozó irányelveket és helyi elírásokat. Távolságok a szifon csatlakoztatásához 50L 90L Max. méret (A₂ 70 mm 960 mm Méret (B₂ 770 mm 00 mm Max. méret (C₂ 00 mm 00 mm Az égés során kondenzátum képzdik. A kondenzvízelvezet vezeték ezt a kondenzátumot vezeti el egy tölcséren keresztül a szennyvízcsatlakozáshoz. Használjon PVC-t vagy más, a nem semlegesített kondenzátum elvezetésére alkalmas anyagot. A kondenzátum elvezetéséhez csakis korrózióálló csanyagot használjon. Amennyiben nem biztosítható alkalmas csanyag, szereljen be egy kondenzátum-semlegesít rendszert. A kondenzvízelvezet vezetéket (₂ kösse egy megfelel lefolyószifonba (₂. Ellenrizze, hogy a kondenzátum a lefolyóvezetéken szabályszeren lefolyik. 5. Az égéstermék-elvezetés bekötése 5.. Csatlakoztatható leveg/füstgáz vezetékek A használható leveg / égéstermék elvezet vezetékek méretei a leveg / égéstermék elvezet vezeték szerelési leírásában találhatók. Ha a terméket vagy. védelmi zónában telepíti, akkor azt mindenképpen a környezeti levegtl függetlenül kell üzemeltetni. 5.. A leveg-/füstgázvezeték csatlakozócsonkjának cseréje Szabványszeren a termékekre Ø 60/00 mm-es csatlakozócsonk van felszerelve. BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact _00

13 Telepítés 5 BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ A. Dugjon egy csavarhúzót a mércsonkok közötti nyílásba.. Óvatosan gyakoroljon nyomást a csavarhúzóra (A₂.. Forgassa az összeköt elemet ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányban (B₂, és felfelé húzva vegye le (C₂. 4. Helyezze be az új csatlakozócsonkot. Eközben ügyeljen a bepattanó csapokra. 5. Fordítsa el a csatlakozócsonkot az óramutató járásával megegyez irányban bereteszelésig. 5.. Leveg / égéstermék elvezet vezetékek szerelése Vigyázat! Mérgezés veszélye, a kilép égéstermékek miatt! Az ásványalapú zsírok károsíthatják a tömítéseket. A szerelés megkönnyítéséhez zsírok helyett kizárólag vizet és kereskedelmi forgalomban szokásos kenszappant használjon. Szerelje fel a leveg / égéstermék elvezet vezetékeket a szerelési útmutató segítségével. 5.4 Elektromos bekötés Veszély! Áramütéses életveszély, szakszertlen elektromos bekötés esetén! A szakszertlenül végzett elektromos csatlakoztatás hátrányosan befolyásolhatja a termék üzembiztonságát, valamint személyi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet. Az elektromos telepítést csak akkor végezze el, ha Ön képzett elektromos szakember és megfelel képzettséggel rendelkezik ehhez a munkához. Tartsa be a vonatkozó törvényeket, szabványokat és irányelveket. Földelje a terméket. C B Veszély! Áramütés miatti életveszély! A feszültség alatt álló csatlakozások érintése súlyos személyi sérülésekhez vezethet. A hálózati csatlakozó L és N kapcsán állandó feszültség van, akkor is, ha a Be/Ki kapcsoló ki van kapcsolva Kapcsolja le az áramellátást. Biztosítsa az áramellátást visszakapcsolás ellen Elektronika doboz nyitása/zárása Elektronika doboz nyitása. Szerelje le az elüls burkolatot. ( Oldal: 0₂ A. Hajtsa elre az elektronika dobozát (₂. C. Oldja ki a négy rögzítt (₂ a bal és jobb oldalon a tartókból. 4. Hajtsa fel a fedelet (₂ Elektronika doboz zárása. Zárja be a fedelet (₂, ehhez nyomja rá az elektronika dobozára (₂ alul.. Ügyeljen rá, hogy a négy bepattanó kötés (₂ hallhatóan bereteszeljen a tartókban.. Hajtsa fel az elektronika dobozát. B A _00 ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató

14 5 T e le p í t é s 5.4. A k á b e le z é s 5.4. V ig yá z a t! Anyagi károk veszélye túl magas csatlakoz á si f e s z ü lt s é g m ia t t! 0V Az áram ellátás bekötése Ha a hálózati feszültség magasabb, mint 5 V, az elektronika komponensei tönkremehetnek. 4V / ebus Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózat feszültsége 0 V. 0 mm A kábel haladása az elektronikai doboznál... A kábel haladása a készülék hátfalánál 4. 4V / ebus V A bekötend komponensek csatlakozókábelét vezesse át a kábelátvezetésen és a készülék hátlapjában lev kábelhüvelyen. A csatlakozókábelt vágja a megfelel hosszra, hogy az a kapcsolódobozban ne zavarjon. A hajlékony vezetékek szigetelését max. 0 mm hosszan blankolja le, hogy ne keletkezhessenek rövidzárlatok, ha egy ér véletlenül kiszabadul. Ügyeljen rá, hogy a küls szigetelés eltávolításakor a bels erek szigetelése ne sérüljön meg. A bels erek szigetelését csak annyira távolítsa el, hogy jól be tudja kötni ket. Hogy az egyes erek meglazulása esetén ne keletkezhessenek rövidzárlatok, az erek lecsupaszított végeire helyezzen érvéghüvelyeket. Csavarozza a dugaszt a csatlakozókábelre. Ellen rizze, hogy valamennyi ér szabályosan van rögzítve a dugasz csatlakozókapcsaira. Adott esetben javítsa ki. Illessze be a dugaszt az erre a célra kialakított dugaljba a NYÁK-on Vegye figyelembe az összes hatályos el írást. Nyissa ki az elektronika dobozát. ( Oldal: ₂ Hozzon létre egy fix csatlakozást és szereljen be egy megszakítót (pl. biztosítékot vagy teljesítménykapcsolót₂, amelynek az érintkez nyílása legalább mm. Hálózati kábelként, amelyet a kábelátvezet n keresztül a termékbe vezet, hajlékony vezetéket használjon. Végezze el a kábelezést. ( Oldal: 4₂ A mellékelt csatlakozót szerelje fel a szabványos háromeres hálózati kábelre. Zárja be az elektronika dobozát. ( Oldal: ₂ Biztosítsa, hogy a hálózati csatlakozóhoz mindig hozzá lehessen férni, ne legyen letakarva vagy eltorlaszolva. Ha a terméket. védelmi zónában telepíti, akkor azt mindenképpen a környezeti leveg t l függetlenül kell üzemeltetni. A B és B5P szerelésmódok nem engedélyezettek. Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact _00 BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_000850

15 Telepítés Szabályozó szerelése a kapcsolódobozban Feltételek: Vaillant Ha idjárásfügg ebus szabályozó vagy egy beltéri hmérséklettel vezérelt Vaillant márkájú ebus szabályozó csatlakoztat: 4. Ahhoz, hogy a szivattyú átfolyó üzemmódját folyamatos mködéséttöbbkörös szabályozóval kiválthassa, állítsa a D.08 szivattyú üzemmódja von pontot szakaszosról (a szivattyú szakaszosan mködik₂ folyamatosra További komponensek csatlakoztatása A következ komponenseket választhatja ki: Melegvíz cirkulációs szivattyúja Küls ftköri szivattyú C Tároló töltszivattyú (nem aktivált₂ Elszívó ventilátor Küls mágnesszelep Küls hibajelz A B Szolár szivattyú (nem aktív₂ ebus távvezérlés (nem aktív₂ Legionella elleni védszivattyú (nem aktív₂ Szolár szelep (nem aktív₂ A kiegészít relé használata BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ Szerelje be a szabályozót a kapcsolódobozba. Hidalja át a 4V=RT csatlakozót, ha ez még nem történt meg Szabályzó csatlakoztatása az elektronikához Burner off 4V= RT. Nyissa ki az elektronika dobozát. ( Oldal: ₂. Végezze el a kábelezést. ( Oldal: 4₂ + BUS Feltételek: Ha idjárásfügg ebus szabályozó vagy beltéri hmérséklettel vezérelt ebus szabályozó csatlakoztat: Csatlakoztassa a szabályozót a BUS-csatlakozóhoz. Hidalja át a 4V=RT csatlakozót, ha ez még nem történt meg. Feltételek: Ha kisfeszültség szabályozót (4 V₂ csatlakoztat: Csatlakoztassa a szabályozót a mellék-záróellenállás helyére a 4V=RT csatlakozón. Feltételek: Ha padlóftéshez való biztonsági termosztátot csatlakoztat:. A további komponenseket a panel szürke csatlakozóján keresztül közvetlenül a kiegészít relére kapcsolja rá.. A kábelezést a Szabályzó felszerelése fejezetben ismertetettel analóg módon készítse el.. A csatlakoztatott komponensek üzembe helyezéséhez válassza ki a komponenseket a D.06 pontnál, lásd Diagnosztikai kódok lehívása A VR 40 (Többfunkciós modul /7₂ használata. A komponenseket a mindenkori útmutatóknak megfelelen szerelje fel.. A többfunkciós modulon az. relé vezérléséhez válassza D.07 pontot.. A többfunkciós modulon a. relé vezérléséhez válassza D.08 pontot A cirkulációs szivattyú használatnak megfelel vezérlése. A bekötését a Szabályzó csatlakoztatása az elektronikához részben leírtaknak megfelelen végezze el.. Kapcsolja a küls gomb vezetékét az (0₂ és 6 (FB₂ kapcsokra a szabályzóhoz mellékelt X4 csatlakozón.. Csatlakoztassa a csatlakozót az X4 csatlakozóhelyre a panelen. Csatlakoztassa a termosztátot a mellék-záróellenállás helyére az Burner off csatlakozón.. Zárja be az elektronika dobozát _00 ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató 5

16 6 Kezelés 6 Kezelés 6. A termék kezelési elve A kezelési elv és az üzemelteti szint leolvasási és beállítási lehetségeinek leírásai az Üzemeltetési útmutatóban találhatók. A szakember szint leolvasási és beállítási lehetségeinek áttekintését a Szakember szint menüfelépítésének áttekintése ( Oldal: 5₂ bekezdésben találja. 6.. Szakember szint lehívása Vigyázat! Anyagi károk veszélye szakszertlen kezelés esetén! A szakember szinten elvégzett szakszertlen beállítások károkhoz és üzemzavarokhoz vezethetnek a ftberendezésben. Csak akkor használja a Szakember szintet, ha Ön tényleg elismert szakember. 7 Üzembe helyezés 7. A gyári beállítás ellenrzése Vigyázat! Helytelen beállítás miatti anyagi károsodás veszélye! A gázarmatúra gáznyomás-szabályzóján végzett módosítások tönkretehetik a gázarmatúrát. Soha ne módosítsa a gázarmatúra gáznyomás-szabályzójának gyári beállítását. Minden tönkrement plombát helyre kell állítani. A szakember szintet jelszó védi az illetéktelen hozzáférésektl.. Nyomja meg egyidejleg a és (i₂ gombokat. A kijelzn megjelenik a menü.. Lapozzon addig a vagy gombokkal, míg a Szakember szint menüpont megjelenik.. Hagyja jóvá a (Rendben₂ gombbal. A kijelzn megjelenik a Kód megadása szöveg és a 00 érték. 4. Állítsa be a vagy gombbal a 7 értéket (kód₂. 5. Hagyja jóvá a (Rendben₂ gombbal. Megjelenik a szakember szint a menüpontok választékával. 6. Él monitoring (állapotkódok₂ Menü Él monitoring A kijelzn látható állapotkódok a készülék jelenlegi üzemállapotát mutatják. Állapotkódok áttekintés 6. Tesztprogramok Az installációs asszisztens mellett lehetség van az üzembe helyezéshez, karbantartáshoz és hibaelhárításhoz tesztprogramokat is lehívhat. Menü Szakember szint Tesztprogramok Ott az A funkciók menüje mellett egy Elektronika önellenrzés és a Gáztípus ellenrzés mellett az Ellenrz programok található. Egyes készülékek nyomásszabályozó (₂ nélküli gázarmatúrával vannak felszerelve. Vigyázat! A rosszul beállított gázcsoport miatt üzemzavarok jelentkezhetnek és a termék élettartama jelentsen csökkenhet! Amennyiben a helyszínen rendelkezésre álló gázcsoport nem felel meg a termék kivitelének, akkor a készülék nem fog megfelelen mködni vagy egyes komponenseit id eltt kell majd kicserélni. Mieltt a terméket üzembe helyezi, hasonlítsa össze a típustáblán feltüntetett gázcsoportot a felállítás helyén rendelkezésre álló gázcsoporttal. A termékben az égést a gyárban ellenrizték és elzetesen beállították ahhoz a gázcsoporthoz, amely a típustáblán fel van tüntetve. BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact _00

17 Üzembe helyezés 7 BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ Feltételek: A termék kivitele nem felel meg a helyi gázfajtának Ne helyezze üzembe a terméket. A gázfajta módosítását végezze el az Ön készülékének megfelelen. Feltételek: A termék kivitele megfelel a helyi gázcsoportnak Járjon el az alább leírtak szerint. 7. A kondenzátumszifon feltöltése Veszély! Mérgezés veszélye a kilép füstgázok miatt! Az üres vagy nem eléggé telt kondenzátumszifonon keresztül füstgáz juthat a helyiség levegjébe. A termék üzembe helyezéséhez töltse fel a kondenzátumszifont vízzel.. Távolítsa el a szifon alsó részét (₂, a bajonettzárnak az óramutató járásával ellenkez irányba történ elfordításával.. Töltse fel a szifon alsó részét úgy, hogy a víz szintje kb. 0 mm-rel a fels széle alatt legyen.. Szabályszeren csavarja vissza az alsó részt a kondenzvízszifonra. 7. A termék bekapcsolása Nyomja meg a termék be/ki gombját. az alapkijelzés megjelenik a kijelzn. 7.4 Installációs asszisztens futtatása Az installációs asszisztens mindaddig megjelenik a termék minden bekapcsolásakor, amíg egyszer sikeresen le nem zárják. Közvetlen hozzáférést kínál a legfontosabb ellen- rz programokhoz és konfigurációs beállításokhoz a termék üzembe helyezésekor. Indításkor hagyja jóvá az installációs asszisztenst. Amíg az installációs asszisztens aktív, a ftési és használati melegvíz igények blokkolva vannak. A következ pontra lépéshez nyomja meg a Tovább gombot. Ha indításkor nem hagyja jóvá az installációs asszisztenst, akkor az 0 másodperccel a bekapcsolás után bezáródik és az alapkijelzés jelenik meg Nyelv Állítsa be a kívánt nyelvet. A beállított nyelv nyugtázásához, és a nyelv véletlen módosításának elkerülése érdekében nyomja meg kétszer a (Rendben₂ gombot. Ha véletlenül beállított egy olyan nyelvet, amelyet nem ért, a következképpen tudja módosítani: Nyomja meg egyidejleg a és gombot, és tartsa ket nyomva. Nyomja meg emellett a hibatörl gombot is. Tartsa nyomva a és gombokat, míg a kijelzn megjelenik a nyelv beállítása. Válassza ki a kívánt nyelvet. Nyugtázza a módosítást kétszer a (Rendben₂ gombbal Ftkör feltöltése A ftkör és a melegvízkör feltöltésére vonatkozó munkafázisokat el kell végezni a ftkör és a melegvízkör automatikus légtelenítése program eltt. A ( Oldal: 9₂tölt üzemmód (P.06 ellenrz program₂ automatikusan aktiválva van az installációs asszisztensben, amíg a kijelzn a Tölt üzemmód látható. Ha probléma merül fel, indítsa újra a Légtelenítés programot ( Oldal: 9₂ Légtelenítés A légtelenítés (P.00 ellenrz program₂ az installációs asszisztensben automatikusan aktivált mindaddig, míg a kijelz a légtelenítést mutatja. A programot legalább egyszer le kell futtatni, különben a készülék nem indítható el. Ha a házban a fttestek termosztátszelepekkel vannak felszerelve, akkor ellenrizze, hogy ezek nyitva vannak-e, hogy a kör légtelenítése szabályszeren végbemehessen. A légtelenít program befejezését követen nyissa meg a melegvízkör légtelenít szelepét (₂. Zárja el a melegvízkör légtelenít szelepét, mihelyt a kör légtelenítése megtörtént Elírt elremen hmérséklet, melegvíz hmérséklet, komfortüzem. Az elírt elremen hmérséklet, a melegvíz hmérséklet és a komfortüzem beállításához használja a és gombokat.. Nyugtázza a beállítást a (Rendben₂ gombbal _00 ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató 7

18 7 Üzembe helyezés Ftési részterhelés A készülék maximális ftési részterhelése hozzáigazítható a berendezés higényéhez. A beállítást késbb a D.000 pontban is módosíthatja Tartozék relé és többfunkciós modul Használja ezeket az opciókat, a csatlakoztatott kiegészít komponensek beállításához. A beállítás a D.06, D.07 és D.08 pontokban módosítható Szakember telefonszáma Megadhatja a telefonszámát a készülék menüjében. Az üzemeltet meg tudja jeleníteni az Ön telefonszámát a kijelzn. A telefonszám 6 számjegy hosszú lehet és nem tartalmazhat szóközöket Installációs asszisztens befejezése Ha az installációs asszisztenst sikeresen lefuttatta és jóváhagyta, akkor az a következ bekapcsolásnál automatikusan nem indul el többé. 7.5 Installációs asszisztens ismételt indítása Az installációs asszisztenst bármikor elindíthatja újra, ehhez hívja le a menüben. Menü Szakember szint Start Ins.asszisztens 7.6 A készülék konfiguráció és a diagnózis menü lehívása A legfontosabb rendszerparaméterek ismételt ellenrzéséhez és beállításához hívja le a Készülék konfig. menüt. Menü Szakember szint Készülék konfig. A komplexebb rendszerek beállítási lehetségeit a Diagnózis menü alatt találja. Menü Szakember szint Diagnózis menü 7.7 Gáztípus ellenrzés elvégzése Veszély! Mérgezésveszély! A nem megfelel égés (CO₂, amit az F.9/9 pontok mutatnak, fokozott mérgezésveszélyhez vezet. A termék tartós üzembe helyezése eltt mindig szüntesse meg a hibát. Menü Szakember szint Tesztprogramok Gáztípus ellenrzés A gáztípus ellenrzés során a termék égési minségre vonatkozó beállításait kell ellenrizni. Ha ugyanarra az égéstermék vezetékre a ftberendezésben további ftéstechnikai készülékek is csatlakoztatva vannak, akkor biztosítsa, hogy a tesztprogram futása során ezek közül a készülékek közül egyik se üzemeljen, vagy kezdjen üzemelni, hogy ne befolyásolják a teszt eredményét. A gáztípus ellenrzést a termék rendszeres karbantartása során, alakrészek cseréje után, a gázvezetékeken végzett munkák után, vagy a gáz átállítása után is el kell végezni. Eredmény Jelentés Intézkedés F.9 Kódolóellenállás hiba sikeres Figyelmeztetés F.9 Gázcsoport hiba A panelen a kódoló ellenállás nem felel meg a megadott gázcsoporthoz Az égés minsége jó. A készülék konfigurációja megfelel a megadott gázcsoportnak. Az égés minsége nem megfelel. A CO értéke nem megfelel. Égési minség a megengedett tartományon kívül Ellenrizze a kódoló ellenállást, végezze el ismét a gáztípus ellenrzést, és adja meg helyesen a gázcsoportot. Nincs Indítsa el a P.0 ellen- rz programot és állítsa be a CO értékét a venturi cs beállítócsavarjával. Ha a megfelel CO értéket nem lehet beállítani: ellenrizze, hogy a megfelel gázfúvóka (sárga: G0 földgáz, kék: G5 földgáz, szürke: cseppfolyós gáz₂ vane beépítve és hogy a gázfúvóka nem sérült-e meg. Végezze el ismét a gáztípus ellenrzést. Sérült vagy nem megfelel gázfúvóka (sárga: G0 földgáz, kék: G5 földgáz, szürke: cseppfolyós gáz₂, nem megfelel gázcsoport, a venturi cs bels mérési pontja eldugult (tilos kenanyagot használni a venturi cs O-gyrjén!₂, recirkuláció, hibás tömítés. Hárítsa el a termék üzemzavarát. Indítsa el a P.0 ellen- rz programot és állítsa be a helyes CO értékét (a venturi cs beállítócsavarjával₂. Végezze el ismét a gáztípus ellenrzést. A gáztípus ellenrzés során a CO mérése nem lehetséges! BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact _00

19 Üzembe helyezés 7 BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ Az ellenrz programok használata Menü Szakember szint Tesztprogramok Ellenrz programok Ha aktivál különböz ellenrz programokat, a termék speciális funkcióit indíthatja el. Képerny Jelentés P.00 Légtelenítés ellenrz program: A rendszer ütemesen vezérli a ftköri szivattyút. A ftkör és a melegvízkör légtelenítése a gyorslégtelenítn keresztül történik (a gyorslégtelenít sapkáját le kell csavarni, a melegvíz légtelenít szelepét ki kell nyitni₂. A légtelenít program mindig a melegvízkörrel kezddik (7 perc 0 másodperc₂ és a ftkörrel fejezdik be ( perc 0 másodperc₂. x Mégse: légtelenít program befejezése A légtelenít program 0 percig tart. A melegvízkör légtelenítése: -utas szelep melegvíz-állásban. A ftköri szivattyú ciklusa 5 másodperc be, 5 másodperc ki. Melegvíz-szivattyú 00%-ban tartós üzemben. Ftési kör légtelenítése: A -utas szelep ftés állásban, a ftköri szivattyú vezérlése ugyanolyan, mint a fent megadott. P.0 Maximális terhelés ellenrz program: A termék sikeres gyújtás után maximális hterheléssel mködik. P.0 Minimális terhelés ellenrz program: A termék sikeres gyújtás után minimális hterheléssel mködik. P.06 Feltölt mód ellenrz program: A -utas szelep középállásba kerül. Az ég és a szivattyú kikapcsol (a termék feltöltéséhez és leürítéséhez₂. P.00 Légtelenítés Mégse Fűtőkör,0 bar Ha a termék hiba állapotban van, az ellenrz programokat nem lehet elindítani. A hiba állapotot a hiba szimbólum jelzi a kijelz bal alsó részén. Elször a hibát kell elhárítania. Az ellenrz programokból bármikor kiléphet a Mégse gombbal, azonban ez nem vonatkozik az els üzembe helyezésre. Egyszer teljesen le kell futtatni a légtelenít ciklust, hogy az ég be tudjon gyújtani. 7.9 Ftvíz elkészítése Vigyázat! Lehetséges anyagi károk fagy miatt! A hiányzó fagyvédelmi intézkedések miatt a ftési rendszerben fagykárok keletkezhetnek. Magyarázza el az üzemeltetnek, hogyan tudja megóvni a ftési rendszert a fagytól. Vigyázat! A nem megfelel fagyálló és korrózióvéd szerekkel kevert ftvíz anyagi károk veszélyét okozza! A fagyálló és korrózióvéd anyagok károsíthatják a tömítéseket, a ftési üzemben zajokat kelthetnek és további károkat okozhatnak. Ne használjon nem megfelel fagyálló és korrózióvéd anyagokat. A ftvíz adalékokkal történ kezelése anyagi károkat okozhat. A ftési rendszer egyéb részeiben használt adalékok összeférhetsége és hatékonysága kapcsán a Vaillant semmilyen felelsséget nem vállal. Az alábbiakban felsorolt anyagok rendeltetésszer használata azonban eddig nem okozott összeférhetetlenséget a Vaillant készülékekkel. Adalékanyagok tisztításhoz (a folyamat végén átöblítés szükséges₂ Fernox F Jenaqua 00 Jenaqua 00 Jenaqua 400 Sentinel X 00 Sentinel X 400 Adalékanyagok tartós használatra a rendszerben Fernox F Fernox F Jenaqua 00 Jenaqua 0 Sentinel X 00 Sentinel X 00 Fagyálló adalékanyagok tartós használatra a rendszerben Fernox Antifreeze Alphi Sentinel X 500 Az anyagok használatakor mindenképpen kövesse az adalékanyag gyártójának útmutatóit. Tájékoztassa az üzemeltett a szükséges intézkedésekrl, ha ilyen adalékanyagokat használt, és használatukat dokumentálja az üzembe helyezési ellenrz listán. Tájékoztassa az üzemeltett a fagyvédelem érdekében szükséges tevékenységekkel kapcsolatban. A feltöltéshez és utántöltéshez használt víz elkészítésekor vegye figyelembe a VDI 05 irányelv. és. lapjának utasításait _00 ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató 9

20 7 Üzembe helyezés Mikor kell elkészíteni a ftvizet? Ha a teljes feltöltési és utántöltési térfogat a rendszer használatának idtartama alatt túllépi a ftési rendszer névleges térfogatának háromszorosát. Ha az alábbi táblázatokban megadott irányértékeket nem tartja be. Megengedett vízkeménység Az ismertetett Vaillant ftkészülék nem állít nagyobb követelményeket a ftvízzel szemben, mint amelyeket VDI 05 irányelv megad. A VDI 05 irányelv az alábbi határértékeket irányozza el: Teljes ftési teljesítmény Összes keménység a kazán legkisebb ftfelülete esetén ₂ 0 l/kw kw dh mol/m < 50 > > Nincs követelmény vagy < 6,8 ₂ < ₂ > 0 l/kw < 50 l/kw dh mol/m > 50 l/kw dh mol/m, 0, 0,0, 8,4,5 0, 0,0 8,4,5 0, 0,0 0, 0,0 > 600 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 ₂ keringtetett vízftéses rendszerek esetén és elektromos ftelemes rendszerekhez ₂ fajlagos rendszertérfogatra (névleges litertérfogat/ftési teljesítmény; többkazános rendszereknél a legkisebb egyedi ftési teljesítményt kell alkalmazni₂. Ezek az adatok csak a rendszer -szoros vízfeltöltési és vízutántöltési térfogatáig érvényesek. Ha túllépi a ftési rendszer névleges térfogatának háromszorosát, pontosan úgy, mint a megadott határértékek túllépése esetén, a vizet kezelni kell a VDI elírásai szerint (lágyítás, sótalanítás, keménység stabilizálás vagy iszaptalanítás₂. A ftvíz jellemzi Elektromos vezetképesség 5 C-nál Küllem Mértékegység sószegény sótartalmú µs/cm < üledékképz anyagoktól mentes ph-érték 5 C-nál 8, - 0,0 ₂ 8, - 0,0 ₂ Oxigén mg/l < 0, < 0,0 ₂ Alumínium és alumíniumötvözetek esetén a ph-értéknek a 6,5 és 8,5 közötti tartományban kell lennie. 7.0 A rendszernyomás leolvasása A készülék a nyomás ábrázolásához egy oszlopgrafikával és egy digitális nyomáskijelzvel rendelkezik. A rendszernyomás digitális értékének leolvasásához nyomja kétszer meg:. A ftberendezés szabályszer mködéséhez az oszlopgrafikának kb. a kijelz közepén kell lennie (a pontozott határértékek között₂. Ez 0, MPa és 0, MPa (,0 bar és,0 bar₂ közötti rendszernyomásnak felel meg. Ha a ftési rendszer statikus magassága több emeletre terjed ki, akkor szükség lehet nagyobb nyomásra is, hogy a ftési rendszer ne tudjon fellevegsödni. 7. Az alacsony rendszernyomás elkerülése A termék digitális nyomásérzékelvel van felszerelve az alacsony rendszernyomás miatt bekövetkez károsodások elkerülése végett. A termék nyomáshiányt jelez, ha a nyomás értéke kevesebb, mint 0,08 MPa (0,8 bar₂: ilyenkor a nyomás értéke villog a kijelzn. A termék lekapcsol, ha a rendszernyomás értéke 0,05 MPa (0,5 bar₂ alá csökken. A kijelzn az F. kijelzés látható. Töltsön a rendszerbe ftvizet a termék ismételt üzembe helyezéséhez. A kijelzn mindaddig villog a nyomás értéke, míg a nyomás el nem éri a 0, MPa (, bar₂ vagy magasabb értéket. Ha gyakori nyomáscsökkenést tapasztal, határozza meg és hárítsa el az okát. 7. A ftési rendszer feltöltése és légtelenítése Elkészít munka Feltöltés eltt gondosan öblítse át a ftési rendszert.. Egy-két fordulattal lazítsa meg a gyorslégtelenít (₂ sapkáját, és hagyja így, mivel a készülék ily módon mködés közben automatikusan légtelenítdik.. Válassza ki a P.06 ellenrz programot. A -utas szelep középállásba jár, a szivattyúk nem mködnek és a készülék nem tér át ftési üzemmódra.. Vegye figyelembe a ftvíz elkészítése ( Oldal: 9₂ témánál tárgyaltakat. 4. Kösse össze szabványosan a ftési rendszer töltcsapját a csatlakoztató tartozéknál egy ftvíz-ellátással, lehetleg hidegvízcsappal. BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ Lássa el a ftkört vízzel. 0 Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact _00

21 Üzembe helyezés 7 6. Nyissa ki a szelepeket a fttesteken (termosztátszelepek₂. 7. Ellenrizze, hogy a ftés elremen és visszatér vezetékeinek elzárócsapjai nyitva vannak-e. 8. Lassan nyissa a kazántölt- és kiürítcsapot, így víz folyik a ftkörbe. 9. A legmagasabban lev fttestnél légtelenítsem, és várja meg, míg a légtelenít szelepen buborékmentes víz lép ki. 0. Légtelenítse az összes többi fttestet is, úgy, hogy a ftkör teljesen fel legyen töltve vízzel.. Zárja el az összes légtelenít szelepet.. Addig töltsön vizet a rendszerbe, amíg a ftési rendszer nyomása el nem éri a szükséges értéket.. Zárja el a kazántölt- és kiürítcsapot, valamint a hidegvízcsapot. 4. Ellenrizze az összes csatlakozó tömítettségét a rendszerben. 5. A ftési rendszer légtelenítéséhez válassza ki a P.00 ellenrz programot.. Töltse fel a használati melegvízrendszert, ehhez nyissa meg az összes melegvíz csapot és várja meg, míg a víz folyni kezd rajtuk.. Nyissa meg a légtelenít szelepet (₂ a készülék melegvízkörénél, míg azon víz folyik ki, majd zárja el a szelepet. 4. Zárja el a melegvízcsapokat, ha a megfelel mennyiség kifolyt. 5. A kör légtelenítéséhez indítsa el a P.00 ellenrz programot. 6. Mihelyt a P.00 ellenrz program befejezdött, nyissa meg a légtelenít szelepet a készülék melegvízkörénél, míg azon víz folyik ki, majd zárja el a szelepet. 7.4 A gáz beállításának ellenrzése és beállítása 7.4. A gáz csatlakozási nyomás ellenrzése (gáznyomás₂. Zárja el a gázelzáró csapot. BELS 0 Content proof / :50:5- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VSC.._4\HUN\II_HU_ A készülék nem kapcsol be, a bels szivattyú szakaszosan mködik, és lehetvé teszi a kör légtelenítését. A kijelzn a ftési rendszer töltnyomása látható. 6. Ügyeljen arra, hogy a légtelenítési folyamat megfelelen csak akkor megy végbe, ha a ftési rendszer töltnyomása a minimális rendszernyomás fölötti értéken van. A ftési rendszer minimálisan szükséges nyomása: 0,08 MPa A P.00 ellenrz program 7,5 percig tart a melegvíz körben és,5 percig a ftkörben. A feltöltési folyamat végén a ftési rendszer töltnyomásának legalább 0,0 MPa (0, bar₂ értékkel nagyobbnak kell lennie a tágulási tartály (TT₂ ellennyomásánál (P Berendezés P TT 0,0 MPa (0, bar₂₂. 7. Ha a P.00 ellenrz program befejezése után még túl sok leveg van a ftési rendszerben, indítsa el még egyszer az ellenrz programot. 8. Ellenrizze, hogy minden csatlakozás tömör. 7. A használati melegvízrendszer feltöltése és légtelenítése. Nyissa ki a hidegvíz elzárócsapját a terméken.. Csavarhúzóval oldja a tömítcsavart a gázarmatúra mércsatlakozójánál (₂ (alsó csavar₂.. Csatlakoztasson egy manométert (₂ a mércsonkra (₂. 4. Nyissa ki a gázelzáró csapot. 5. Helyezze a terméket üzembe a P.0 ellenrz programmal. 6. Mérje meg a gáz csatlakozási nyomását az atmoszferikus nyomáshoz képest. 7. Helyezze üzemen kívül a terméket. 8. Zárja el a gázelzáró csapot. 9. Vegye le a manométert. 0. Csavarja be és húzza meg a mércsonk csavarját (₂.. Nyissa ki a gázelzáró csapot.. Ellenrizze a mércsonk gáztömörségét _00 ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Szolár töltőállomás. Üzemeltetési útmutató. Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. auroflow exclusiv. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Szolár töltőállomás. Üzemeltetési útmutató. Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. auroflow exclusiv. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató Szolár töltőállomás auroflow exclusiv HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Részletesebben

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2...

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2... Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocraft exclusiv Gázüzemű kondenzációs kazán VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára MAG../0-5 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Tel. +49 9 8 0 Fax

Részletesebben

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B Mindig az Ön oldalán Kezelési utasítás Opalia C E-B Opalia C 4 E-B HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Általános biztonsági utasítások... 3 2 Megjegyzések a

Részletesebben

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató multimatic VRC 700/2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12 83252712 1/2011-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 5 1.1 Üzemeltetői útmutató... 5 1.1.1 Szimbólumok... 5 1.1.2 Célcsoport... 5 1.2 Szavatosság és jótállás... 6 2 Biztonság... 7 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez 99.48.06-B Magyarországi képviselet: Becker Kft 1113 Budapest, Diószegi u. 37 Tel: 372-7332 Fax: 372-7330 e-mail: info@beckerkft.hu

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató Szakkereskedők részére Szerelési útmutató BM Kezelőegység Wolf Kft. Postafiók 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Cikkszám: 3062610_201208 Változtatás joga fenntartva HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

ecotec VU 656-7 PL; HU

ecotec VU 656-7 PL; HU ecotec VU 656-7 PL; HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec Kondenzációs fali gázfűtőkészülék VU 656-7 HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz............ A készülék

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Szakcég részére Szerelés

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

VICTRIX Superior TOP 32 kw

VICTRIX Superior TOP 32 kw Használati útmutató HU VICTRIX Superior TOP 32 kw *1.032471IT* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. Üzemeltetési útmutató. calormatic 470f. Időjárásfüggő szabályozó rádióadóval

Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. Üzemeltetési útmutató. calormatic 470f. Időjárásfüggő szabályozó rádióadóval Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató calormatic 470f Időjárásfüggő szabályozó rádióadóval HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések az üzemeltetési útmutatóhoz.3 1.1

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

6304 3562 2005/06 HU A

6304 3562 2005/06 HU A 6304 3562 2005/06 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz SÜDDEUTSCHLAND COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Telefon: (36 1) 250 5060 Telephely: Óbudai Telefax: (36 1) 368 8412 Hajógyári Sziget E-mail: compteur@axelero.hu Postacím: 1306 http://www.compteur.hu

Részletesebben

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás + hu Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás Tisztelt Vásárló! Biztosak vagyunk abban, hogy az Ön új kazánja meg fog felelni az Ön összes követelményének.

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH A hűtőszekrény Felhasználói útmutató RH56J69* SEH Szabadon álló berendezés DA68-03176H (HU)-00.indd 1 15. 1. 15. 4:41 Tartalom Biztonsági tudnivalók 3 Tartalom Fontos biztonsági előírások 4 A szállításra

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

Levegő-/égéstermék elvezető rendszerek ecotec pro/plus készülékekhez. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára

Levegő-/égéstermék elvezető rendszerek ecotec pro/plus készülékekhez. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/égéstermék elvezető rendszerek ecotec pro/plus készülékekhez VU/VUW INT II../-, VU/VUW INT II../- HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató turbotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 55/3-7 VUW 55/3-7 HU Tartalomjegyzék Oldal Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban.........................

Részletesebben

A szakember számára. Szerelési utasítás. VR 60 keverőmodul. Busz moduláris szabályozórendszer VR 60

A szakember számára. Szerelési utasítás. VR 60 keverőmodul. Busz moduláris szabályozórendszer VR 60 A szakember számára Szerelési utasítás VR 60 keverőmodul Busz moduláris szabályozórendszer VR 60 HU Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Készülékleírás Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz...2

Részletesebben

Ultra Platinum szórófejek

Ultra Platinum szórófejek Javítás Ultra Platinum szórófejek 313742D HU - Építésnél használt fedõanyagok és festékek felhordására szolgáló hordozható levegõnélküli szórógép. Történő alkalmazása nem engedélyezett az Európai robbanásveszélyes

Részletesebben