BTL-WH 250 és BTL-WH 315

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BTL-WH 250 és BTL-WH 315"

Átírás

1 LÉGKEZELŐ EGYSÉGEK BTL-WH 250 és BTL-WH 315 Telepítési utasítás

2 Általános információk Az egység telepítése előtt olvasson el a jelen dokumentációban szereplő minden információt. Az egység telepítését csak szakképzett és képesített személyzet végezheti el, aki ismeri az ilyen típusú egységek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását és a telepítésükhöz szükséges eszközöket. Az egység telepítésekor kövesse a gépészetre és villamosságra vonatkozó nemzetközi követelményeket és a termék telepítésének és használatának országa nemzeti előírásait. Ha a rendelkezésre bocsátott információk nem világosak vagy a biztonságos telepítésre és üzemeltetésre vonatkozóan bármilyen kétségek merülnének fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy képviselőjével. Az egység csak az alábbiakban felsorolt körülmények között üzemeltethető. Szigorúan tilos az egységet nem rendeltetés szerinti célra vagy a megadott üzemi körülményeknek ellentmondó viszonyok között a gyártó vagy képviselőjének írásos engedélye nélkül használni. Bármilyen hibáról értesíteni kell a gyártót vagy képviselőjét megadva a hiba leírását és a termék adattábláján szereplő adatokat. Hiba esetén tilos bármilyen javítási vagy szétszerelési munkát végezni az egységen a gyártó vagy képviselőjének előzetes írásos engedélye nélkül. Az egység szétszerelését, javítását vagy módosítását csak a gyártó vagy képviselőjének előzetes írásos beleegyezésével szabad elvégezni. Az egység megrendelése és telepítése előtt a végfelhasználónak meg kell győződnie róla, hogy az egység megfelel a környezeti viszonyoknak. Szállítás és tárolás Minden egységet úgy csomagolnak be a gyárban, hogy az elviselje a szokásos szállítási körülményeket. Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy keletkezett-e a szállítás során az egységen bármilyen károsodás. Sérült egységet tilos telepíteni!!! A csomagolás csak a védelem eszköze! Az egységek lerakodásakor és tárolásakor alkalmas emelőeszközt használjon a károkozás és a sérülések elkerülése érdekében. Ne emelje az egységeket a tápkábeleknél, csatlakozódobozoknál, a levegő belépési vagy kilépési peremeinél fogva. Kerülje az ütéseket és lökési túlterheléseket. Az egység telepítése előtt azokat száraz helyiségben kell tárolni, ahol a relatív páratartalom nem haladja meg a 70%-ot (20C mellett) és az átlagos környezeti hőmérséklet a 0C és +30C közötti tartományban van. A tárolás helyét védeni kell a szennyeződésektől és a víztől. Az egységek szállítása és tárolása során a csatlakozó peremeknek vízszintes helyzetben kell lenniük. Az egy évnél hosszabb idejű tárolás nem javasolt. Egy évnél hosszabb idejű tárolás esetén a telepítés előtt ellenőrizni kell a csapágyak forgását (forgassa meg a járókereket kézzel).

3 Leírás Vízfűtő. Hatékony és csendes ventilátorok. EC ventilátormotorok. Egyenletesen beállított (szabályozott) levegőáram. Beállított (szabályozott) befújt levegő hőmérséklet. A külső falak akusztikus és termikus szigetelése: 30 mm. Telepített vezérlő automatika. Telepített, motoros befújt levegő-csillapító. Telepített szűrőszennyeződés-mérő rendszer. Üzemeltetési körülmények Az egységet belső téri, 0C és +40C közötti hőmérséklet, a 70%-ot meg nem haladó relatív páratartalom melletti használatra tervezték. Tilos az egységet robbanásveszélyes környezetben használni. Az egységet szellőzés és légkondicionálás céljára tervezték, amely csak tiszta levegőt juttat be a helyiségbe (a fémek korrózióját előidéző vegyi anyagoktól, a cink, műanyag és gumi számára agresszív anyagoktól, valamint szilárd, tapadó és szálas anyagoktól mentesen). A minimális és maximális megengedett levegőáram-hőmérséklet -20C és +40C között van. A maximális vízhőmérséklet 100C. A maximális nyomás 1,6 MPa. A vízminőségi értékek nem léphetik túl az alábbi értékeket: - A klór és kén ionok teljes mennyisége nem lépheti túl a 150 mg/l értéket (rézcsövek esetén az 50 mg/l értéket nem lépheti túl); - az oxigén mennyisége nem lépheti túl a 0,1 mg/l értéket; - a víz savasságát (ph) 8,0 és 9,5 között kell tartani; - a teljes keménység nem haladhatja meg a 4,0 mval/l értéket. Biztonságtechnikai intézkedések Ne használja az egységet attól eltérő célra, amelyre tervezték. Ne szerelje szét és ne módosítsa az egységet. Ilyen tevékenység mechanikai hibához vagy akár sérüléshez is vezethet. Viseljen speciális munkaruhát az egység telepítése és karbantartása alatt. Legyen elővigyázatos az egység és alkotórészeinek sarkai és szélei élesek lehetnek és sérülést okozhatnak. Az egység közelében ne viseljen szabadon lengő ruhát, amelyet az üzemelő ventilátor beszívhat.

4 A gyárban becsomagolt összes termék nincs előkészítve esetleges üzemeltetésre. Az egységek csak levegővezetékekhez csatlakoztatva vagy rácsoknak a levegő belépési és kilépési nyílásaira történő felszerelése után használhatók. Ne dugja be az ujját vagy más tárgyat a belépési és kilépési nyílások védőrácsai közé vagy a csatlakoztatott levegővezetékbe. Ha idegen test jut be az egységbe, azonnal kapcsolja ki annak tápellátását. Az idegen test eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy az egységben minden mechanikai mozgás leállt. Ezen kívül győződjön meg arról is, hogy az egység véletlen újraindítása lehetetlen-e. Kerülje a közvetlen érintkezést a befújt és a kilépő levegőárammal. Ne csatlakoztassa az egységet az annak házán levő gyártói adattáblán jelzettől eltérő villamos hálózatra. Soha ne használjon sérült tápkábelt. A hálózatra csatlakoztatott tápkábelt soha ne érintse meg nedves kézzel. Soha ne merítse a hosszabbító vezetéket és dugókat vízbe. Ne telepítse és használja az egységet egyenetlen vagy instabil felületen. Soha ne használja az egységet robbanásveszélyes vagy agresszív anyagot tartalmazó környezetben. Alkatrészek PV KV PF SK SP SD TJ TV T1 Befújt levegő ventilátor Vízfűtő Szűrő a befújt levegő számára Levegőcsillapító Beavatkozó Különbségi nyomáskapcsoló Levegőhőmérséklet-érzékelő Hőmérsékletérzékelő Fagyvédelmi termosztát

5 Tartozékok UNI PRO TPC AF AM VP VV CO 2 DF IV Távirányító Programozható vezérlő Programozható vezérlő Egy készlet tartalékszűrő Keverési pont Termikus vízszelep-beavatkozó 3-járatú vízszelep CO 2 -távadó Különbségi nyomás-távadó AKU EKO szigetelt vezetékventilátor

6 Friss levegő Befújt levegő Szerelés Telepítési munkát csak szakképzett és képesített személyzet végezhet. Az egységet szilárdan és tömören kell telepíteni a biztonságos üzem garantálása érdekében. A levegő vezetékrendszeréhez történő csatlakoztatás előtt a szellőző rendszer levegővezetékeinek nyílásait le kell zárni. A hajlatokat ne csatlakoztassa az egység csatlakozóperemei közelében. Az egyenes levegővezeték minimális távolságának az egység és a levegővezeték első csoportja között a szívólevegő-vezetékben 1xD-nek kell lennie, a kilépő levegővezetékben 3xD-nek, ahol D a levegővezeték átmérője. Szögletes levegővezetékek esetén D=, ahol B - a levegővezeték szélessége és H - a levegővezeték magassága A levegővezetékek csatlakoztatásakor vegye figyelembe a levegő áramlásának az egység burkolatán jelzett irányát. A egység csatlakozásának típusától függően (1. ábra), ajánlatos a tartozékok használata szorítók vagy hajlékony csatlakozás a levegőellátó egységnek a levegővezetékrendszerhez történő csatlakoztatásához. Ez csökkenti az egység által a levegővezetékrendszer és a környezet felé közvetített rezgést. A telepítést oly módon kell elvégezni, hogy a levegővezeték-rendszer és alkatrészinek súlya ne terhelje túl a szellőző egységet. Rezgést a padló, a falak és a mennyezet is továbbíthat. Ha lehetséges, akkor a padlót, a falakat és a mennyezetet további szigeteléssel kell ellátni a zaj csökkentése érdekében. A kondenzátum vagy víz esetleges eljutását a motorhoz külső védelmi eszközökkel kell megelőzni. A szellőző rendszer felszerelhető a padlóra vagy a mennyezetre a 2. ábrán látható módon. Erre a célra 4 darab rögzítő-láb kerül leszállításra (3. ábra). Az egység telepítésének nem megfelelő módját a 4. ábra mutatja. FONTOS. Az egységet csak úgy szabad telepíteni, hogy az egység teljes felülete hozzásimul a telepítési felületre. Távolítsa el a védőernyőt (5. ábra). A telepítés során elegendő helyet kell hagyni az egység karbantartási ajtajának kinyitásához (6. ábra). Ha nincs elegendő hely, akkor a karbantartási ajtó levehető a 7a. ábrán mutatott módon. Szükség esetén a ventilátor karbantartási oldala cseréjének lehetősége rendelkezésre áll (7. ábra). A vízfűtő csatlakoztatásakor a vízcsövek súlya és a hőigénybevétel nem juthat át a fűtőcsoportok felé. Ha a befújt levegő csövei és a fűtő menetes csatlakozással kerül szerelésre, akkor két feszítőt kell alkalmazni (8. ábra).

7 A csövek úgy kerülnek a fűtőre csatlakoztatásra, hogy azok könnyen leszerelhetők legyenek és a fűtő eltávolítható legyen az egységből a szerviz vagy javítási munkák során. Előremenő és visszatérő hő-közvetítő közegeket szállító csöveket úgy kell csatlakoztatni, hogy a fűtő a levegőáram irányával ellentétesen üzemeljen. Ha a fűtő ugyanazon irányban üzemel, akkor a közepes hőmérséklet csökken, ami befolyásolhatja a fűtő hatékonyságát (9. ábra). A befújt levegő hőmérsékletérzékelőjét telepítse a befújt levegő vezetékére. Az érzékelőt az egységtől olyan messze kell telepíteni, amennyire csak lehetséges a levegővezetékek első csoportjára vagy fordulójára. 1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra 5. ábra 6. ábra

8 7. ábra a b c 8. ábra a b c d

9 9. ábra a b Tegye fel és csatlakoztassa a vezetéket a szellőző egység automatikus vezérlése és a távirányító közé (ld. a vezérlő csatlakozatási diagramját). Telepítse a távirányítót a kívánt helyre. Villamos installáció Az egységek forgó alkatrészeket tartalmaznak és a villamos hálózatra csatlakoznak. Ez kockázatot jelenthet emberek egészségére és életére nézve. Emiatt a telepítési munkálatok során kötelező követni a biztonságtechnikai követelményeket. Ha kétségei merülnek fel az egység biztonsági telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy annak képviselőjével. Telepítési munkát csak szakképzett és képesített személyzet végezhet. Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott villamos hálózat adatai megfelelnek-e az egység burkolatán levő termék-adattáblán megadottaknak. A kiválasztott tápkábelnek meg kell felelnie az egység teljesítményének (1. táblázat). Az egységet a jelen dokumentumban szereplő villamos csatlakozási rajznak (10. ábra) és az automatikus vezérlőpanel csatlakozási fedele alatt láthatóaknak megfelelően kell csatlakoztatni. Az egység tápkábele és a védelmi készüléke (C karakterisztikájú kisautomata) az 1. táblázat szerint kerül kiválasztásra. Az egységet megfelelően le kell földelni. Csatlakoztassa az automatikus vezérlőt és a távirányítót (10. és 11. ábra továbbá lásd a távirányító csatlakoztatási rajzát). A tápkábel és a védelmi készülék kiválasztása 1. táblázat A tápkábel Megszakító* keresztmetszete mm 2 Pólusok száma I A BTL-W ,4-L1 EKO 3x1 1 3 BTL-W ,9-L1 EKO 3x1 1 4 * C karakterisztikájú kisautomata

10 Automatikus vezérlés Funkciók 1. A befúj levegő (táplevegő) hőmérséklete a befújt levegő-érzékelő által mért hőmérséklettől és a felhasználó által beállított hőmérséklettől függően kerül fenntartásra. A befújt levegő hőmérséklete vízfűtő segítségével kerül fenntartásra. Ha a beállított hőmérsékletet a tényleges értéket nem éri el, akkor a vízfűtő szelepe kinyílik, amíg a beállított hőmérséklet be nem áll. Ha a befújt levegő (táplevegő) hőmérséklete magasabb a beállított értéknél, akkor a szelep bezár. A vízfűtő szelepét 0-10 VDC, 24 VAC beavatkozó vezérli. A forgódugattyús szivattyú a szükséges hőmérsékletnek megfelelően kapcsol be, továbbá amikor a környezeti hőmérséklet 7C alatt van. A környezeti hőmérsékletet a TL érzékelő méri. A forgódugattyús szivattyú akkor is bekapcsol, amikor a visszatérő (TV) alacsonyabb 25C-nál és az egység ki van kapcsolva. Az érzékelő által mért környezeti hőmérsékletnek megfelelően a fűtő fagyvédelme be- vagy kikapcsol. A hőmérsékletet a vezérlő C-ban jelzi ki. 2. A ventilátor fordulatszámát az elektronikus vezérlőpanel felől érkező 0-10 VDC-os jel vezérli. Ha 0 helyzetből bekapcsolás történik, akkor a ventilátorok 30 másodperc múlva bekapcsolnak. Ez alatt az idő alatt a vízszelep nyitva van, és a vízfűtő felkészül az üzemre. A sebességet a vezérlő %-ban jelzi ki. 3. A befújt levegő hőmérsékletét és a ventilátormotor sebességét a felhasználó állítja be a távirányító segítségével. A vezérlőt és az automatikus vezérlést 4x0,2 kábel köti össze. A kábel hossza 13 m. A távirányító kijelzi az egység üzemmódját is: a nyomást, CO 2 -t, a gazdaságos üzemet, a riasztást és a vízfűtő fagyvédelmét. 4. Az elektronikus panel rendelkezik olyan beépített potenciométerrel, amely a ventilátormotor maximális fordulatszámának beállítására használható. 5. A nyomásszabályozási funkciót a csatlakoztatott nyomás-átalakító aktiválja (áram/feszültség) valamint az elektronikus panelen levő kapcsoló bekapcsolása. A sebességszabályozási funkció a nyomás beállítási értékét a nyomás-átalakító üzemi határértékein belül tartja. Az ennek megfelelő jelzés megjelenik a vezérlőn. S1 mikrokapcsoló értéke (12. ábra). 6. A CO 2 -szabályozási funkciót a csatlakoztatott CO 2 -átalakító aktiválja (áram/feszültség). A sebességszabályozási funkció az értéket a CO 2 -átalakító üzemi határértékein belül tartja. Az ennek megfelelő jelzés megjelenik a vezérlőn. A CO 2 -átalakító/tartozék nem tartozik az automatika készletébe. S1 mikrokapcsoló értéke (12. ábra). 7. A gazdaságos (Economy) üzemmódot az elektronikus panelen levő ECO kapcsoló bekapcsolása aktiválja. Ekkor a befújt levegő elégtelen hőmérséklete esetén a ventilátor fordulatszáma lecsökken, ha a villamos fűtő be van kapcsolva. A sebesség addig csökken,

11 amíg a hőmérsékletet a villamos fűtő fenn nem tudja tartani. Ha a sebesség csökken és a befújt levegő hőmérséklete beállított ideig túllépi a beállított hőmérsékletértéket és a villamos fűtő kikapcsol, akkor a ventilátorsebesség megnő. Az ennek megfelelő jelzés megjelenik a vezérlőn. Villamos csatlakoztatási rajz 10. ábra BTL-WH 250

12 Villamos csatlakoztatási rajz 11. ábra BTL-WH 315 PV - Befújt levegő (táplevegő) ventilátor IV - Kilépő levegő ventilátor TJ - Befújt levegő hőmérsékletérzékelő TL - Külső téri levegő hőmérsékletérzékelő

13 M2 - Befújt levegő-csillapító beavatkozó M3 - Kilépő levegő-csillapító beavatkozó M4 - Keringtető szivattyú 230 V M5 - Vízszelep beavatkozó 24 VAC, 3-állású vezérlőjel (hűtés) M6 - Vízszelep beavatkozó 24 VDC, 0-10 V (fűtés) EAS - Tűzriasztás PS - Szűrő nyomáskapcsoló Jelölések a nyomatott áramköri lapon (PCB) LED3 - PCB állapota LED4 - Befújt/kilépő levegőcsillapító beavatkozó nyitva LED5 - Hűtő kapcsoló bekapcsolva LED6 - Világít - hűtés bekapcsolva (M5 víz beavatkozó) LED7 - Nem világít - hűtés kikapcsolva (M5 víz beavatkozó) F2-250 ma-es olvadóbiztosító Az S1 mikrokapcsoló értékei 12. ábra

14 MEGJEGYZÉS: A Rotor nem használható 8. A vízfűtő fagyvédelme. A védelem aktiválódik, ha a visszatérő vízhőmérséklet veszélyesen közel kerül a beállított határértékhez. Ekkor a vízszelepet a vezérlés nyitásra kényszeríti és a hőmérséklet elkerüli a veszélyes tartományt. Ha a visszatérő vízhőmérséklet eléri a beállított határértéket, a berendezés leáll, a vízszelep teljesen kinyit és a forgódugattyús szivattyú bekapcsol. Az ennek megfelelő jelzés megjelenik a vezérlőn. Ugyanez a műveletsor következik be, amikor a fagyvédelmi termosztát aktiválódik. 9. Az elektronikus panel képes rögzíteni a külső riasztási NC jelzéseket. Ha a riasztási jelzés rögzítésre kerül, minden automatikus kimenet kikapcsol és az ennek megfelelő jelzés megjelenik a vezérlőn. Lehetséges riasztási jelzések: Szűrő elszennyeződésének ellenőrzése, tűzriasztás, stb. Minden riasztási jelzés sorosan kapcsolódik a GNG - riasztás kivezetésekre. TJ TL TV T1 K1 K3 TR1 F2 M2 M4 M5 M6 PV IV F Befújt levegő hőmérsékletérzékelője Környezeti levegő hőmérsékletérzékelője Vízfűtő visszatérő vízhőmérséklet-érzékelő Vízfűtő fagyvédelmi termosztát (15C) Forgódugattyús szivattyú reléje Levegő belépési csillapító reléje PCP tápegység transzformátor PCB (nyomtatott áramköri lap) biztosító 240 ma Levegő belépési csillapító beavatkozója visszatérítő rugóval Forgódugattyús szivattyú Vízhűtő szelep beavatkozója (24 VAC, 3 állapotú vezérlőjel) Vízfűtő szelep beavatkozója 0-10 VDC, 24 VAC Befújt levegő ventilátormotor Kilépő levegő ventilátor Automatikus kapcsoló

15 F2 P/I P/U RP1 RP2 Automatikus kapcsoló forgódugattyús szivattyú számára Nyomás-átalakító vagy CO 2 (4-20 ma) Nyomás-átalakító vagy CO 2 (0-10 VDC) PV maximális fordulatszám-beállítás IV maximális fordulatszám-beállítás Jelzések a nyomtatott áramköri lapon (PCB-n) LED Megnevezések Villog - a tápfeszültség jelzése. LED3 Folyamatosan világít - riasztás jelzése (vezérlő, érzékelő hibája, külső riasztás jelzése) LED4 Világít - a levegő bemeneti csillapítója nyitva Sötét - a levegő bemeneti csillapítója zárva LED5 Világít - a forgódugattyús szivattyú bekapcsolva Sötét - a forgódugattyús szivattyú kikapcsolva LED6 A vízhűtő szelep zárása LED7 A vízhűtő szelep nyitása Hibajelzések a távirányítón Nincs kommunikáció a vezérlőrendszer és a NC távirányító között. Ellenőrizze a csatlakozókábelt és a csatlakozókat. A hőmérsékletérzékelő meghibásodott. Ellenőrizze az Fail sensor érzékelők csatlakozását. Mérje meg az érzékelő (érzékelő-hiba) ellenállását (10 k-nak kell lennie 25C-on). External alarm signal Riasztási jelzés (elszennyeződött szűrők és külső jel, (külső riasztási jelzése) ha csatlakoztatták (pl. tűzvédelem). Megjegyzés: Ha a megnevezett hibajelzések valamilye megjelenik, kapcsolja ki a tápellátást, szüntesse meg a hiba okát és kapcsolja be újra a tápellátást. Üzembe helyezés Az egység üzembe helyezését csak szakképzett és képesített személyzet végezheti. A berendezés akkor üzemkész, ha a feszültséget, a távirányítót, a választott tartozékokat csatlakoztatták és a szellőző egység rácsatlakozott a levegővezeték-rendszerre. Üzembe helyezés előtt győződjön meg róla, hogy a tápellátás áramköre megfelel-e a címként jelzett névleges adatoknak. Üzembe helyezés előtt győződjön meg róla, hogy az egység a jelen dokumentumban szereplő vezetékezési diagramnak és az automatikus vezérlőpanel fedele alatt levő diagramnak megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz. A ventilátor üzembe helyezése előtt győződjön meg róla, hogy a fenti biztonságtechnikai és telepítési utasításokat betartották-e. Az egység üzembe helyezésekor győződjön meg róla, hogy a motor egyenletesen, vibrációtól és külső zajtól mentesen fut-e.

16 Az egység üzembe helyezésekor győződjön meg róla, hogy az egység által előállított levegőáram iránya megfelel-e a burkolaton jelzett levegőiránynak. GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, hogy a bemeneti levegőcsillapító megfelelően nyit és zár-e. Az egység által felvett áramot ellenőrizni kell, hogy az nem lépi-e túl a jelen dokumentációban megadott maximális, megengedett áramot. A távirányító segítségével válassza ki a ventilátor szükséges fordulatszámát és a befújt levegő hőmérsékletét. Karbantartás A szellőző egység karbantartási munkálatait évente 3-4 alkalommal el kell végezni. Karbantartási munkák előtt GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, hogy az egység le van-e választva a villamos hálózatról és várja meg, amíg a ventilátor forgása megáll és a fűtőelemek lehűlnek. Karbantartási munkák végzésekor kövesse a fenti munkabiztonsági szabályokat. Az általános műszaki és tisztítási karbantartáson felül az alábbi munkálatokat is el kell végezni: Szűrők A befújt levegő szűrőjét ki kell cserélni, ha az automatikus ellenőrző aktiválódott. Ha a szűrő osztálya megváltoztatják, akkor a nyomás-relé beállítását is meg kell változtatni, azaz az elszennyeződött szűrő nyomását be kell állítani. Ennek érdekében a tiszta szűrő nyomásesését meg kell mérni az egység csatlakoztatása után. Ezután az elszennyeződött szűrő nyomását be kell állítani a relé aktiválódási nyomásának Pa értékkel történő megnövelésével. Ventilátor A ventilátort évente legalább egyszer felül kell vizsgálni és meg kell tisztítani. A motorban nagy hatékonyságú csapágyak vannak beépítve. A csapágyakat nem kell megkenni a motor teljes élettartama alatt. Csatlakoztassa le a ventilátort az egységről (11. ábra). Gondosan vizsgálja meg a ventilátor járókerekét, hogy felgyülemlett-e rajta por vagy más anyag, ami befolyásolhatja annak kiegyensúlyozottságát. A kiegyensúlyozatlan járókerék vibrációt és a motor csapágyainak idő előtti elkopását okozhatja. Tisztítsa meg a járókereket és a burkolat belsejét enyhe, nem agresszív és nem korrodáló oldószerrel és vízzel. A járókerék megtisztításhoz ne használjon nagynyomású készülékeket, tisztítókat, éles szerszámokat vagy agresszív oldószereket, amelyek megkarcolhatják vagy károsíthatják a járókereket. A járókerék tisztításakor ne merítse be a motort folyadékba. Győződjön meg róla, hogy a járókerék kiegyensúlyozó súlyai megfelel pozícióban vannak-e.

17 Győződjön meg róla, hogy a burkolat nem akadályozza-e a járókereket. Hagyja a járókereket megszáradni a ventilátor összeszerelése előtt. Szerelje vissza a ventilátort az egységre (11. ábra). Ha a ventilátor nem kapcsol be a karbantartási munkák után, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. 13. ábra a b c Vízfűtő A vízfűtők nem igényelnek további szervizelést. Cserélje ki a szűrőt a fent megadott időközönként. A vízfűtő cseréje után a vízfűtő fagyvédelmét helyre kell állítani (12. ábra). A vízcsövek súlya és a hőigénybevétel nem juthat át a fűtőcsoportokra. A tápcsövek és fűtők menetes csatlakozásainak szerelésekor két feszítőt kell használni (8. ábra). A csövek úgy kerülnek a fűtőre csatlakoztatásra, hogy könnyen leszerelhetők legyenek és a fűtő eltávolítható legyen az egység házából a szervizelési vagy javítási munkák során. Táp- és visszatérő hő-közvetítővel rendelkező csöveket úgy kell csatlakoztatni, hogy a fűtő a levegőáramlással ellentétes irányban működjön. Ha a fűtő azonos irányban működik, akkor a közepes hőmérsékletkülönbség csökken, ami befolyásolhatja a fűtő hatékonyságát (9. ábra). 14. ábra

18 A szellőzőrendszer felülvizsgálata A szellőzőrendszer hatékony üzeme érdekében évente egyszer végezze el a teljes szellőzőrendszer felülvizsgálatát, azaz győződjön meg róla, hogy a levegő bemeneti rácsozat és a levegő tápláló (befújó) készülékei nem szennyeződtek-e el. Ellenőrizze, hogy a levegővezeték-rendszer nem szennyeződött-e el. Szükség esetén tisztítsa meg ezeket a készülékeket vagy cserélje ki azokat újakra. Nem megfelelő működés és javítás Hibaelhárítási munkákat csak szakképzett és képesített személyzet végezhet. A javítási munkák megkezdése előtt GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, hogy az egység le van választva a tápfeszültségről és várja meg, amíg a ventilátormotor megáll és a fűtőelemek lehűlnek. Kövesse a fenti biztonságtechnikai követelményeket. Az egység kikapcsol: Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és az áram megfelel-e a termék adattábláján feltüntetett követelményeknek. Ellenőrizze, hogy elegendő teljesítmény áll-e rendelkezésre az egység számára. A tápellátás hibáinak elhárítása után kapcsolja be ismét az egységet. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e riasztási jelzés a távirányítón. Ha megtalálta a hibát (ld. A távirányító riasztási jelzései és a Nyomtatott áramköri jelzések fejezetet), hárítsa el azt és csatlakoztassa ismét az egységet. A ventilátor nem forog: Ellenőrizze, hogy biztosítók a vezérlőpanelen nem olvadtak-e ki. Ellenőrizze a beállításokat a távirányítón (ventilátor-fordulatszám, idő, dátum, esemény, stb.). Ellenőrizze, hogy fennáll-e riasztási jelzés. Lecsökkent levegőáram: Ellenőrizze a beállításokat a távirányítón (ventilátor-fordulatszám, idő, dátum, esemény, stb.). Ellenőrizze, hogy a levegő bemeneti csillapító nincs-e zárva. Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nincs-e elszennyeződve. Ellenőrizze, hogy a ventilátort meg kell-e tisztítani. Ellenőrizze, hogy a szellőzőrendszert meg kell-e tisztítani. Hideg befújt levegő: Ellenőrizze a beállításokat a távirányítón (ventilátor-fordulatszám, idő, dátum, esemény, stb.). Ellenőrizze, hogy a távirányítón megjelenik-e a fagyvédelem aktiválódása.

19 Ellenőrizze, hogy van-e melegvíz a fűtőrendszerben. A visszatérő vízhőmérséklet nem lehet alacsonyabb 10C-nál. Ellenőrizze, hogy a vízellátás és a fűtésvezérlés egységei (keringtető szivattyú, vízszelepbeavatkozó (ld. a Jelzések a nyomtatott áramköri lapon fejezetet) megfelelően működneke. Megnövekedett zaj és rezgés: Tisztítsa meg a ventilátort a ventilátor karbantartása fejezetben leírtak szerint. Ha a hiba nem hárítható el, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. Méretek 15. ábra W mm W1 mm W2 mm B mm H mm H1 mm H2 mm E mm WH WH S mm M mm N mm V1 mm V2 mm V3 mm V4 mm F mm

20 Műszaki adatok WH 250 -L1 WH 315 -L1 - teljesítmény kw 14,4 26,9 Fűtő - vízhőmérséklet T be / T ki C +80/ /+60 - víz térfogatárama l/s 0,18 0,33 - víz nyomásesése kpa 4 18,1 - fázisszám/feszültség 50Hz ~1,230 ~1,230 Ventilátor /VAC - teljesítmény/áram kw/a 0,232/1,77 0,481/2,18 - sebesség perc védettségi osztály IP-44 IP-44 Csatlakozó cső DN átmérője mm Összes teljesítményfelvétel - teljesítmény/áram kw/a 0,232/1,77 0,481/2,18 Automatikus vezérlés + + beépítve Szűrő osztály EU5 EU5 Falak szigetelése mm Tömeg kg 59,0 85,0 Jótállás Minden általunk gyártott berendezés átesik előzetes üzemeltetésen és teszten mielőtt elhagyja gyárunkat és jó üzemkészséggel és állapotban kerül leszállításra. Emiatt az alábbi jótállást terjesztjük ki eredeti vásárlóinkra a vásárlás eredeti dátumától számított két év időtartamra. Amennyiben a berendezésen szállítási károsodást állapítanak meg, akkor panaszt kell tenni a szállító felé, mivel ilyen jellegű károkért nem vállalunk felelősséget. A jelen jótállás nem vonatkozik baleset, helytelen használat vagy hanyagság által okozott károkra, sem pedig következménykiadásokra és veszteségekre és nem vonatkozik olyan berendezésre, amelyen változtatást hajtottak végre a tudomásunk és hozzájárulásunk nélkül. Ezek a körülményen azonnal felismerhetők, amikor a berendezést visszajuttatják gyárunkba felülvizsgálat céljára. Amennyiben a berendezést hibásnak találják, vagy leállás következik be, a vevőnek öt napon belül informálnia kell minket, és a berendezést el kell juttatnia a gyártóhoz. A szállítási költségeket a vevő viseli. Termék-karbantartási táblázat Termék neve * 1 gu/lu szám * 1

21 Időszak Telepítés Ventilátortisztítás Évente egyszer * 2 Hőcserélő tisztítása Évente egyszer * 2 Szűrőcsere 3-4 havonta * 2 Dátum * 1 - Tekintse meg a termék adattábláját * 2 - Legalább MEGJEGYZÉS: Kérjük, a vevő töltse ki a Termék-karbantartási táblázatot

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil) Tervezési, szerelési és használati útmutató SV Klímakonvektorok (fan-coil) Burkolat nélküli - burkolattal ellátott - légcsatornázható kivitel 2012.12.20. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116

Részletesebben

HRS-R 5500VE/VW HRS-R 5500VE/VW RHX

HRS-R 5500VE/VW HRS-R 5500VE/VW RHX ATC HŐVISSZANYERŐ SZELLŐZŐBERENDEZÉSEK HRS-R 5500VE/VW HRS-R 5500VE/VW RHX Kezelési útmutató [ hu ] A konstrukció és kivitel változtatásának joga fenntartva 1 HRS-R 5500VE/VW/ HRS-R 5500VE/VW RHX [ hu

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános tudnivalók 3 1.1. kézikönyv ismertetése 3 1.2. Egyéb dokumentációk a csomagban 3 1.3. Flamco termékek használata 3 1.4. További segítség

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

Lossnay Modellek: Telepítési útmutató LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Modellek: Telepítési útmutató LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E HK Modellek: LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE Telepítési útmutató energiatakarékos hővisszanyerős szellőztető MODELLEK: LGHRVXE, LGHRVXE, LGHRVXE LGHRVXE, LGHRVXE,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray. NMT (D) MAX (C) HU Beépítési és kezelési kézikönyv változat a 7340108.v6 dokumentum alapján 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.hu A termék megfelel a következő EU szabványoknak EU direktíva

Részletesebben

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s GRUNDFOS Szerelési és üzemeltetési utasítás 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Típus megnevezés 2. Alkalmazási terület 3. Műszaki adatok 3.1 Környezeti hőmérséklet 3.2 Közeghőmérséklet 3.3 Maximális üzemi nyomás

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS t Köszönjük, hogy termékünket választotta, és a bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz szükséges információkat tartalmazza, ezért olvassa

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Szerelési, használati és karbantartási útmutató Adiabatikus, evaporatív hűtőberendezés PTB 100 típusú, mobil készülék Szerelési, használati és karbantartási útmutató 2013.09.02. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Medence hőszivattyú Medence hőszivattyú SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz és karbantartáshoz

Részletesebben

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK) és

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! lux1 kapuvezérlő lux1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató Hőszivattyú medencékhez használati útmutató (AQUASHOP PIONEER TH(C)P07L TH(C)P28L típusokhoz) TH(C)P07L TH(C)P28L Úszómedence hőszivattyú I Bevezető Tartalomjegyzék I Bevezető 2 Biztonsági óvintézkedések

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató

Páraelszívó Használati útmutató Páraelszívó Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉSEK TARTOZÉKOK 2 FELSZERELÉS 3 HASZNÁLAT - KARBANTARTÁS 4 FIGYELMEZTETÉSEK TARTOZÉKOK FIGYELMEZTETÉSEK Ezt az elszívó készüléket a konyhai szagok

Részletesebben

SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó

SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó Szerelési és karbantartási utasítása Verzió: 2009-10-01 Fordította: Dvorák László Dátum: 2007 október - 2-1. TECHNIKAI JELLEMZŐK Opciós tételek az alap összeállításhoz

Részletesebben

Basic. Surgical Suction Pump. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija

Basic. Surgical Suction Pump. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija Basic Surgical Suction Pump ET Kasutusjuhend HU Kezelési utasítás CS Návod k použití LT Naudojimo instrukcijos LV Lietošanas instrukcija PL Instrukcja obsługi SK Návod na obsluhu SL Navodila za uporabo

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Megfelelő használattal energiatakarékosság Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az öntisztító panelt. Ez a kézikönyv olyan

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás. ( Kérjük őrizze meg gondosan!)

Telepítési és használati utasítás. ( Kérjük őrizze meg gondosan!) Telepítési és használati utasítás ( Kérjük őrizze meg gondosan!) 1 Garancia FELTÉTELEK A ZODIAC automata medencetisztító a gyártó gondos és évekig tartó kísérletezéseinek eredménye. Más érvényes előírásokon

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység FILCOM Visszamosatást vezérlő egység Tartalom 1.0 Bevezetés...2 2.0 Műszaki jellemzők...2 3.0 Kijelző panel...2 3.1 LED...3 3.2 Kijelző...3 4.0 A vezérlő egység hardver konfigurálása...3 4.1 Váltóáramú

Részletesebben

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető 1 STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető A STEADYPRES egy fordulatszámszabályzó, amelyet egy fázis (230 V AC) táplál, és egy és három fázisú váltakozó áramú motorok meghajtására szolgál. - A motor fordulatszámának

Részletesebben

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS. APK-10A, APK-12A Használati utasítás

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS. APK-10A, APK-12A Használati utasítás HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-10A, APK-12A Használati utasítás Az eszköz használata előtt olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használathoz. 58 MŰSZAKI ADATOK Típusszám APK-10A APK-12A

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Gyártó: ITALTECNICA s.r.l. V. le Europa 31, 35020 Tribano (PD) http://www.italtecnica.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Gyártó: ITALTECNICA s.r.l. V. le Europa 31, 35020 Tribano (PD) http://www.italtecnica.com HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gyártó: ITALTECNICA s.r.l. V. le Europa 31, 35020 Tribano (PD) http://www.italtecnica.com Importálja és forgalmazza: HIDROSZER 6120 Kiskunmajsa, Fecske u. 3. Tel: 40/860-600, 77/481-441,

Részletesebben

SPRINT ajtónyitó automata. Szerelési utasítás

SPRINT ajtónyitó automata. Szerelési utasítás SPRINT ajtónyitó automata Szerelési utasítás Változat: 02/2004 Dátum: 2004 március Összeállította: Dvorák László - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A szerelési utasítás csak szakképzett személyek

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

FH - GH FH - GH. Légszárítók felületi hűtési rendszerekhez VÁLTOZATOK FŐBB OPCIÓS TARTOZÉKOK

FH - GH FH - GH. Légszárítók felületi hűtési rendszerekhez VÁLTOZATOK FŐBB OPCIÓS TARTOZÉKOK FH - GH Légszárítók felületi hűtési rendszerekhez FH GH FH - GH Az FH és GH sorozatú légszárítók nagy teljesítményű egységek beépített vizes, fűtési-hűtési hőcserélővel kombinálva készülnek. Az FH sorozat

Részletesebben

Tűzvédelmi csappantyú

Tűzvédelmi csappantyú Beépítési és kezelési útmutató HU/hu Tűzvédelmi csappantyú FKS-EU típus Teljesítmény-nyilatkozat száma: DoP / FKS-EU / DE / 00 Minden munkakezdés előtt olvassa el az utasítást! TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK SL1.50 and SLV.65 0.9-1.5 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS RHD-262CE[7741380]_RHD-262CE[7741380].qxd 03/11/2011 20:23 Page 2 www.keyang.com ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ RHD-262 A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY RV3-25/P teljesítményszabályozó Ez az kézikönyv fontos útmutatást és a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. Mielőtt telepíti az egységet, a megfelelő működés biztosítása és az Ön biztonsága

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Öntisztító díszítőpanel BYCQ140D7GW1 BYCQ140D7GFW1

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Öntisztító díszítőpanel BYCQ140D7GW1 BYCQ140D7GFW1 SZERELÉSI KÉZIKÖNYV Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel BYCQ0D7GW BYCQ0D7GFW BYCQ0D7GW BYCQ0D7GFW. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.... TARTOZÉK.... A BERENDEZÉS ELHELYEZÉSE.... ELŐKÉSZÜLETEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések KEZELÉSI UTASÍTÁS KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések Kérjük olvassa el a használati útmutatót a beüzemelés előtt. A készülék szervizeléséhez hívjon szakembert. A készüléket szakemberrel

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán 6 720 612 229-00.1O A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Páraelszívó EFA 9673 1 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux cég célja az, hogy olyan minőségi termékek

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! eco1 kapuvezérlő eco1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. DUPLEX légkezelő egységekhez OPS vezérlővel - beltéri kivitel - - tetőn elhelyezett kivitel (N) -

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. DUPLEX légkezelő egységekhez OPS vezérlővel - beltéri kivitel - - tetőn elhelyezett kivitel (N) - Verzió: 02 Kiadás: 16.06.2006 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ DUPLEX légkezelő egységekhez OPS vezérlővel - beltéri kivitel - - tetőn elhelyezett kivitel (N) - ATREA s.r.o., V Aleji 20 tel.: (+420) 483 386 111 466

Részletesebben

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT TOLÓKAPU NYITÓ SZETT OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KIT PL1000 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT A PL1000 elektro-mechanikus tolókapu nyitó szettet otthoni felhasználásra tervezték. A hajtómotor ízléses megjelenésű

Részletesebben

Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU

Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU HU Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok. 4 2 A felhasználási területek áttekintése..... 5 2.1 KERN EMB 200-3V mérleg KERN YDB-01 fajsúlymérő tartozékkal 6 2.2 KERN

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25)

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) Beépítési és használati útmutató HU E1 HWS DIN/DVGW-által bevizsgált E1 HWS DIN/DVGW-tanusítvánnyal BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) EHF Egykaros szűrő / HWS Háztartási vízkezelő tartalmazza az elektromos szűrőcsere

Részletesebben

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Javítás Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Építészeti bevonatok és festékek hordozható eszközzel történõ levegõ nélküli felhordására. Kizárólag

Részletesebben

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 FZN 2001-E 1 English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 1 3 4 1 2 7 6 5 2 FZN 2001-E Tartalom 38 HU Elektromos sövényvágó HASZNÁLATI

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv FW 5 00 AB AA 0 H FW0 FW06 FW08+0 FW FW6+8 66 856 066 066 6 H 96 96 09 00 FW0~0 69 9 80 9 5 F ø00 6 9 8 ø 9 558 559 6 80 0 6 5 5 5 5 A B 6B 5 5 08 5 558 ø 9 80 5 66

Részletesebben

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AM 01.1 Először olvassa el az

Részletesebben

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély!

Részletesebben

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv H A M B U R G Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv Hő- és füstelvezető kompakt központok Típusok: EL 24a/1 /2 /3 Tel.: +36 (1) 226 1616 Fax: +36 (1) 226 1303 info@assaabloy.hu www.assaabloy.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER ASD-xxAIN CSATORNÁS EGYSÉGEK 1 Tartalomjegyzék 1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 3 2 AZ EGYSÉG FŐ RÉSZEI... 4 3 BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 5 3.1 Alaptartozékok... 5 3.2 A

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

2 HUN-009B Használati útmutató EPVE FOCUS

2 HUN-009B Használati útmutató EPVE FOCUS Az alábbi használati útmutató tartalmának a megismerése lehetővé teszi a készülék helyes telepítését és üzemeltetését biztosítva annak hosszantartó és üzemzavarmentes munkáját. A Gyártó fenntartja magának

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. HT-986D műanyag tartályos és HT-986DS fémtartályos gabonatej készítő gépekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. HT-986D műanyag tartályos és HT-986DS fémtartályos gabonatej készítő gépekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HT-986D műanyag tartályos és HT-986DS fémtartályos gabonatej készítő gépekhez Mielőtt a gépet használatba venné mindenképen ismerkedjen meg az itt leírtakkal! - 1 - Típus HT-986D HT-

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés FAAC 844T Háromfázisú Toló Motor Vezérlés MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft. H-1045 Budapest, Madridi u.2., T: (+36 1) 3904170, Fax: 3904173, masco@masco.hu, www.masco.hu

Részletesebben

Ultra Platinum szórófejek

Ultra Platinum szórófejek Javítás Ultra Platinum szórófejek 313742D HU - Építésnél használt fedõanyagok és festékek felhordására szolgáló hordozható levegõnélküli szórógép. Történő alkalmazása nem engedélyezett az Európai robbanásveszélyes

Részletesebben

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus dixell Használati Útmutató 1592020160 sz. 1. TARTALOM Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus 1. Tartalom 1 2. Általános biztonságtechnikai figyelmeztetések 1 3. Berendezés

Részletesebben

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár Rend. sz.: 75 17 81 Rendeltetés A zár feladata házajtó, garázsajtó stb. nyitószerkezetének vezérlése, valamint a bejáratok

Részletesebben

ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HU ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NARVI NM 450, NM 600, NM 800, NM 900 VILLAMOS KÖVES KEMENCÉK 1. A VILLAMOS KÖVES KEMENCE TARTALMA: 1. Villamos köves kemence. 2. Kőtároló vezérlővel. 3. Rögzítő lemez

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1 Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági utasítások

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

Használati és karbantartás útmutató

Használati és karbantartás útmutató Tisztelt Doktor Úr / Nő! Kérjük, ellenőrizze a készülék megérkezésekor és visszaküldésekor a 2. oldalon található a szett tartalma tételeket! Köszönettel: Dentalmode Kft. Használati és karbantartás útmutató

Részletesebben

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉKONDICIONÁLÓ Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. TÍPUS : VENTILÁTOR MAGYAR www.lg.com A ventilátor használati

Részletesebben

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 Koolbreeze Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 P14HCP Tartalom 1. Beszerelés.. 2 2. Általános biztonsági előírások.. 4 3. Termékbiztonság.... 5 4. Biztonsági óvintézkedések....

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

FEHU-A kompakt álló légkezelők

FEHU-A kompakt álló légkezelők A FEHU-A készülékek olyan helyiségek szellőztetésére lettek tervezve, ahol a levegőminőség biztosítása érdekében mesterséges szellőztetésre van szükség. Fő alkalmazási területük azok a 100 1000 m 2 alapterületű

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Konduktív szintszabályozó 61F-D21T-V1 Ideális választás szintszabályozásra ipari berendezéseknél és készülékeknél. Lehetőség a kimenetek öntartásának be- és kikapcsolására az öntartó áramkörök segítségével.

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László 44_globe -

Részletesebben

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése és használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást! 1 TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági előírások... 3. Helyes használat... 7. Funkciók... 8. A berendezés

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása HU Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10 T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének megvásárlása mellett döntött. Ezt

Részletesebben

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben