Időjárásfüggő napellenző vezérlő, MS555WR Megrend. szám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Időjárásfüggő napellenző vezérlő, MS555WR Megrend. szám: 64 60 20"

Átírás

1 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: Időjárásfüggő napellenző vezérlő, MS555WR Megrend. szám: Kezelési utasítás Bevezetés A termék megfelel a vonatkozó európai előírásoknak. 1. Rendeltetésszerű használat Az MS555WR időjárásfüggő napellenző vezérlővel elektromos meghajtású napellenzőket vezérlünk. Az MS555WR a KS555 kültéri érzékelő által küldött adatokat (szélsebesség, meginduló eső) kiértékeli és aktiválja a relé-kapcsoló kimenetet, ha a szélsebesség a beállított határértéket túllépi, ill. ha a külső érzékelő esőcseppet érzékel és eső azonnal jelet küld. A potenciálfüggetlen relé kapcsoló kimenet (váltó kontaktus) 30V=/1A terhelést képes kapcsolni. A napellenző adott vezérlésétől, ill. nyomógombjának bekötésétől függően, a relét a behúzás gombbal párhuzamosan lehet kapcsolni. Bizonyos esetekben a napellenző ponyva kihajtó/behúzó nyomógombja kapcsolatban van a hálózati feszültséggel (230V~/50Hz). Ebben az esetben a relét nem szabad a nyomógombbal közvetlenül összekötni. Amikor a kapcsoló kimenet működésbe lép, a napellenzőt behúzza. A termék, szakszerű szerelés mellett, kültéri használatra alkalmas (IP65 védettség). A fent leírtaktól eltérő használat esetén a termék károsodhat, és veszélyforrássá (rövidzárlat, tűz, stb.) válhat. A terméket tilos átalakítani, ill. a házát felnyitni. A kezelési útmutatóban lévő szerelési és biztonsági utasításokat be kell tartani. 2. A szállítás tartalma Időjárásfüggő napellenző vezérlő, MS555WR Kezelési útmutató. 3. Szimbólumok magyarázata A háromszögben a villám jelképet akkor használjuk, ha az egészséget károsító veszély, pl. elektromos áramütés veszélye áll fenn. A mellékelt jel a kezelési utasításban fontos utasításokra hívja fel a figyelmet, amelyeket feltétlenül figyelembe kell venni. A kéz szimbólumot a kezelésre vonatkozó különleges ötleteknél, tanácsoknál találjuk. 4. Biztonsági tudnivalók a) Általános tudnivalók A terméket ne használjuk kórházakban, vagy egészségügyi létesítményekben. Bár a KS555 kültéri érzékelő (amely az időjárási adatokat az árnyékoló vezérléséhez szolgáltatja) kibocsátott rádiójelei igen gyengék, ezek életfontosságú berendezéseknél működési zavarokhoz vezethetnek. Ugyanez vonatkozhat más területekre is. Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból a terméket önkényesen átépíteni vagy módosítani tilos. A termék felépítése a 2. érintésvédelmi osztálynak felel meg. Feszültséggel/árammal csak a 230V~/50Hz villamos hálózatról szabad ellátni. Hálózati feszültség alatt álló készülékek nem valók gyerekek kezébe. Gyerekek nem képesek felmérni az elektromos készülékekből származó veszélyeket. Az MS555WR védettsége IP65 (teljes mértékű érintésvédelem és védettség por és víz behatolása ellen). Szakszerű szerelés és zárt burkolat esetén szabad téren is működtethető. Amennyiben a terméket az elektromos hálózathoz csatlakoztatjuk, a feszültség alatt álló részeken csak erre megfelelően kiképzett személyek jogosultak munkát végezni. Amennyiben ilyen szakképzettséggel nem rendelkezünk, a munkába vonjunk be elektromos szakembert. Felnyitás előtt az MS555WR árnyékoló vezérlés valamennyi pólusát válasszuk le az elektromos hálózatról. Az árnyékoló vezérlésén végzett munkák alatt akadályozzuk meg, hogy bárki is a hálózati feszültséget bekapcsolja. Ezt mechanikus eszközökkel és az ezt kiegészítő felirattal kell megtenni. Az árnyékoló vezérlés reléje csak 30V= egyenfeszültség és 1 A áramerősség kapcsolására alkalmas. Semmi esetre se csatlakoztassunk a relére hálózati feszültséget! A termék tönkre mehet és életveszélyes elektromos áramütés veszélye állhat fenn! A hálózati feszültség bekapcsolása előtt helyezzük vissza a kezelőlapot és rögzítsük jól csavarokkal. A programozás befejezte után helyezzük fel az átlátszó fedelet és rögzítsük csavarokkal. Óvjuk a terméket ütődéstől, leejtéstől. Forduljunk szakemberhez, ha kétségeink vannak a készülék működése, biztonsága vagy csatlakoztatása tekintetében. Vegyük figyelembe, hogy a kezelési útmutató csak az árnyékoló vezérlés szerelését, programozását és üzembe helyezését tárgyalja. Az árnyékoló vezérlésnek a már meglévő árnyékoló elektromos berendezésére való csatlakoztatásához, ill. a berendezés vezérléséhez feltehetően egyéb kiegészítő berendezés is szükséges lehet. A beépítéshez forduljunk szakemberhez. A kapható termékek nagy száma miatt az útmutatóban a bekötésre pontos leírást nem tudunk adni. 5. A működés leírása Az MS555WR időjárásfüggő árnyékoló vezérlés veszi a KS555 által rádiójel útján továbbított adatokat. A KS555 külső érzékelő nem része az árnyékoló vezérlésnek, ezért külön kell megvásárolni. A KS555 külső szenzor az aktuálisan mért szélsebesség mellett eső azonnal jelet is küld. Ezeket az adatokat a szenzor, a mérési időköztől függően, a következő adatcsomagban továbbítja. Ezért akár 155 másodpercig is eltarthat, mire az MS555WR árnyékoló vezérlés reagál. Az árnyékoló vezérlés kapcsoló kimenete akkor aktiválódik, ha a következő feltételek egyike teljesül: a) a szélsebesség túllépi a határértéket (beállítható értékek: 5, 10, 15, 20 és 25 km/óra). b) elkezd esni az eső (a külső szenzor eső azonnal jelet küld). A rendelkezésre álló árnyékoló elektromos berendezésének behúzás gombjával párhuzamosan lehet az árnyékoló vezérlés kapcsoló kimenetét kapcsolni. Az árnyékoló vezérlés reléje csak 30V= egyenfeszültség és 1 A áramerősség kapcsolására alkalmas. Az árnyékoló ponyva kihajtó/behúzó

2 gombja hálózati feszültség alatt állhat, ekkor az MS555WR reléjét nem szabad párhuzamosan kötni a gombbal. 6. Szerelés a) Általános tudnivalók A készülék nemcsak beltéren, hanem szabadban, nedves helyiségekben és erős porterhelésű környezetben is felszerelhető, e kezelési útmutató előírásainak betartása mellett. Védettsége: IP65 (teljes érintésvédelem, védettség por és víz behatolása ellen). Az árnyékoló vezérlést kizárólag helyhez kötött, merev vezetékekkel szabad szerelni. Az árnyékoló vezérlést szilárdan kell a helyén rögzíteni (pl. falra csavarral és tiplivel). Az árnyékoló vezérlést ne szereljük fel fém szerkezetre vagy annak közelébe. Ez rontja a KS555 külső szenzor által kibocsátott rádiójelek vételét. A végleges szerelés előtt ellenőrizzük a kifogástalan rádiós vételt. Vegyük figyelembe a Tudnivalók a hatótávolságról fejezetben foglaltakat is. b) Kezelőelemek és csatlakoztatás Csavarhúzóval csavarjuk ki a ház átlátszó fedelét rögzítő négy fém csavart, és vegyük le a fedelet. 1 ábra 1. A falra röghzítéshez való két furat 2. A kezelőelemek lemezét rögzítő három műanyag csavar. 3. A szélsebesség pillanatnyilag beállított értékét jelző LED-ek. 4. A PROG kezelőgomb. 5. Áramellátó kábel (230V~/50Hz) tömszelencéje. 6. A kapcsolt kimenet kábelének tömszelencéje. 7. Az átlátszó fedelet rögzítő négy csavar menetes furata. A két furattal (1) falra rögzíthető az árnyékolás vezérlés háza. Az árnyékolás vezérlés felcsavarozása előtt, a felszerelési helytől függően, fúrjunk két megfelelő furatot és helyezzünk bele tiplit. Ügyeljünk, nehogy gáz-, víz-, vagy elektromos vezetéket megfúrjunk! Életveszély! Az árnyékolás vezérlést úgy szereljük fel, hogy a merev elektromos kábeleket a két tömszelencén (6) és (7) jól át tudjuk vezetni. A kábelátvezetések lefelé nézzenek. Csavarjuk ki a három műanyag csavart (2), és vegyük le a kezelőlapot. KL1 Relé KL2 Relé 2 ábra A hálózati feszültség (L, N, föld) kapocsléce A KL2-höz csatlakozó kapcsoló relé A kapcsolt kimenet kapocsléce (váltó kontaktus, NC, COM, NO) Távolítsuk el a csatlakozó kábel köpenyét kb. 20 mm hosszban, a vezetékvégekből pedig csupaszítsuk le 4-5 mm-t. Lazítsuk meg a kábelátvezetések anyáit. Fűzzük át a kábelt a záróanyán és a kábelátvezetésen. Legalább 5 mm külső átmérőjű kábelt használjunk! Az egyszerűbb felcsavarozáshoz az árnyékoló vezérlés elektronikáját kivehetjük a dobozából. Az elektronika visszaszerelésekor a kábelcsatlakozásokat óvatosan, de jól meg kell húzni. Ne alkalmazzunk erőszakot. Ne igazítsunk a kártyán egyetlen elem állásán se csak azért, hogy jobban nézzen ki. Először a behúzó gombhoz vezető, az árnyékolót vezérlő kábelt csatlakoztassuk (a kapocslécen KL2 ). Attól függően, hogy a nyomógomb hogyan van bekötve, az árnyékoló elektronikájában a NC és COM, ill. NO és COM párokat kell használjuk. NC Normál állásban zárva ( normally closed ), = nyitó COM közös vezeték ( common ) NO Normál állásban nyitva ( normally open ), = záró A relé érintkezőpárja potenciálfüggetlen. Mint azt az 5 fejezetben már említettük az árnyékoló vezérlés reléje csak 30V= egyenfeszültség és 1 A áramerősség kapcsolására alkalmas. Az árnyékoló ponyva kihajtó/behúzó gombja hálózati feszültség alatt állhat, ekkor az MS555WR reléjét nem szabad párhuzamosan kötni a gombbal. Ezután csatlakoztassuk az elektromos hálózat vezetékét (L, N, PE) a KL1 kapocsléchez. Ügyeljünk a megfelelő bekötésre, mivel egyébként nemcsak a vezérlés mehet tönkre, hanem tűzveszély is keletkezhet! Vegyük figyelembe, hogy az MS555WR betápláló vezetéke csak a berendezés feszültségellátására szolgál és nem a fogyasztó ellátására! Ezeket a stacioner elektromos hálózat leágazásáról kell energiával ellátni. Húzzuk meg a kábel átvezetések anyáit, helyezzük vissza a kezelő lapot és rögzítsük a három műanyag csavarral. Figyeljünk arra, hogy a nyomógomb kupakja kiálljon a furatából, és hogy ne akadjon. Csak a kezelőlap behelyezése és csavarral rögzítése után szabad a hálózati vezetéket az elektromos hálózathoz (230V~/50Hz) csatlakoztatni. Kapcsoljuk be a hálózati feszültséget. Ezután programozzuk a 7. fejezet szerint az árnyékoló vezérlést.

3 A programozás után helyezzük vissza a ház átlátszó fedelét, és rögzítsük a csavarokkal. Ügyeljünk arra, hogy a fedél tömítése felhelyezés és csavarral rögzítés után pontosan helyezkedjen el a hornyában - nem szabad deformálódnia, becsípődnie, mivel akkor nem áll fenn az IP65 védettségnek megfelelő tömítettség; ettől tönkre mehet az árnyékoló vezérlés, és áramütés veszélye is fennáll. 7. Programozás és üzemeltetés a) Szinkronizálás a KS555 külső szenzorral Normál üzemben a KS555 külső szenzor rádiójel útján 155 másodpercenként továbbítja a mért időjárási értékeket. Ahhoz, hogy az MS555WR ezeket az adatokat képes legyen kiértékelni, (mivel csak a szélsebességre vonatkozó adatra és az eső azonnal jelre van szüksége) a KS555 külső érzékelővel szinkronizálni kell. Vegyük figyelembe: A szinkronizációt nem szabad közvetlenül azután végezni, hogy új elemet helyeztünk be a KS555 kültéri szenzorba. Az elemek behelyezése után a kültéri szenzor egy időjárás állomással való szinkronizáció üzemmódban van, ezért 5 másodpercenként különböző adatcsomagokat küld. Ha a KS555 külső szenzorba új elemeket helyeztünk, utána legalább 10 percig várni kell, mielőtt a napellenző vezérlést a külső szenzorral szinkronizáljuk. Amennyiben ezt nem vesszük figyelembe, a napellenző vezérlés az öt másodpercenként kisugárzott adatcsomagra szinkronizálja magát. De mivel 155 másodperc múlva várja a következő adat csomagot, nem stimmel az adás-időköz. Az árnyékoló vezérlés ekkor a vételi zavarnak megfelelő módon viselkedik. A szinkronizálás két módon történhet: 1. Automatikus szinkronizálás A szinkronizálási folyamat azonnal megkezdődik, mihelyt az árnyékoló vezérlésre a hálózati feszültséget rákapcsoljuk. Ezzel egyidejűleg a két szélső LED ( 5 és a 25 ) villogni kezd. 2. Manuális szinkronizálás A manuális szinkronizálást magunk is kezdeményezhetjük. Erre akkor lehet szükség, ha a külső KS555 érzékelőbe új elemeket helyeztünk, vagy ha hosszabb ideje vételi nehézségekkel küzdünk. Tartsuk megnyomva a PROG programozó gombot addig (kb. két másodpercig), amíg a két szélső LED ( 5 és a 25 ) villogni nem kezd. Mint azt a 7. fejezet elején említettük, ha a külső KS555 szenzorban elemet cseréltünk, utána legalább 10 percig várni kell, mielőtt az árnyékoló vezérlés szinkronizálását megkezdenénk. b) A szinkronizálás lefolyása A hálózati feszültség bekapcsolása, ill. a manuális szinkronizálás kezdeményezése után az árnyékoló vezérlése tíz percen keresztül szinkronizálási módban van. Ezalatt megkísérli a KS555 külső szenzor jeleinek vételét. Mihelyt az árnyékoló vezérlés vesz egy a KS555 külső szenzor által kisugárzott adást, benne az időjárási adatokkal, a szinkronizálási mód automatikusan befejeződik (a két LED nem villog tovább). Amennyiben e tíz perc alatt nem jött létre az időjárási adatok vétele, az összes LED folyamatosan világít, és a jeladó 20 másodpercenként figyelmeztető hangjelzéseket ad. c) A behúzás idejének programozása Minden árnyékoló teljes behúzásához különböző hosszúságú időre van szükség. Ezért az MS555WR árnyékoló vezérlést erre az időtartamra lehet programozni. Ezt a következőképp végezzük: Az árnyékolót járassuk ki teljes hosszúságban. Tartsuk megnyomva a PROG programozási gombot addig (kb. 10 másodpercig), amíg valamennyi LED villogni nem kezd. Ezután eresszük el a gombot. A relé átkapcsol, az árnyékoló behúzása megindul, végül a szerkezet az árnyékolót behúzza. Miután az árnyékoló behúzása befejeződött, nyomjuk meg röviden a PROG gombot. A relé újból átkapcsol, és a mért idő a memóriába kerül. A szélsebesség határértékének túllépésekor, ill. az eső azonnal jel vételekor az MS555WE árnyékoló vezérlés bekapcsolja a programozott időtartamra a relét. Kisebb tűrések esetében, ill. egy nehezebben járó árnyékoló ponyva behúzó szerkezetnél előfordulhat, hogy az árnyékoló nem húzódik be teljesen. Ebben az esetben programozzunk hosszabb behúzási időt. Előfordulhat az is, hogy az árnyékolót nem eresztettük ki teljesen. Az árnyékoló meghajtóművénél mindkét esetben szükség van egy-egy végállás kapcsolóra, mivel egyébként az árnyékoló meghajtása károsodik. d) A szélsebesség határértékének beállítása Az árnyékoló ponyva gyártója által megadott szélsebességnek megfelelően kell az MS555WR árnyékoló vezérlést programozni. Ezt a következőképp végezzük: A PROG gombot nyomjuk meg annyiszor röviden, amíg a kívánt szélsebesség értékhez tartozó LED ki nem gyullad. Beállítható értékek: 5, 10, 15, 20 és 25 km/óra. A szélsebesség határértékének túllépésekor az MS555WE árnyékoló vezérlés bekapcsolja a programozott időtartamra a relét (lásd c. pontot). e) Eső észlelése Az eső észleléséhez nincs szükség programozásra. Amennyiben a külső szenzorról a meginduló eső miatt eső azonnal jel érkezik, az MS555WE árnyékoló vezérlés bekapcsolja a programozott időtartamra a relét. Figyelembe kell venni, hogy a külső szenzor adatcsomagjának továbbításától függően késedelem következhet be. Normális üzemben a külső szenzor 155 másodpercenként továbbít egy adatcsomagot. Hirtelen megeredő esőnél az árnyékoló behúzásának a késése normális. f) Adat tárolás A beállított szélsebesség határértéket ill. a behúzási időt EEPROM tárolja, amely az adatokat esetleges feszültségkimaradás esetén is megőrzi. g) A berendezés viselkedése vételi zavaroknál Amennyiben az árnyékoló vezérlése normál körülmények mellett - rádiójel továbbítási zavar vagy az elemek lemerülése miatt - 10 percen keresztül az időjárás szenzortól nem kap jelet, a vezérlés a következőképp viselkedik: valamennyi LED folyamatosan világít, és a jeladó 20 másodpercenként rövid figyelmeztető hangjelzést ad. Az árnyékolót a vezérlés biztonságból automatikusan behúzza. Egy óra múlva újra-szinkronizálás indul el.

4 8. Tudnivalók a hatótávolságról Hatótávolság és zavarok A KS555 külső szenzor a 868MHz-es tartományban működik, amelyet más rádiós rendszerek is használnak. Ezért az azonos vagy szomszédos frekvenciákon működő berendezések korlátozhatják a berendezésünk működését és hatótávolságát. Amennyiben az árnyékoló vezérlése a külső érzékelő adat csomagjait nem ismeri tisztán fel, ill. az árnyékoló ponyvát minden különösebb indok nélkül (se nem esik, és szél sem fúj), behúzza, állítsuk fel az érzékelőt egy másik helyen. A KS555 külső érzékelőnél megadott 100 m hatótávolság az érzékelő és a vezérlő között szabad rálátásnál értendő. A valóságban falak, födémek vannak az adó és a vevő között, amik mind csökkentik a hatótávolságot. További, a hatótávolságot csökkentő tényezők: mindennemű nagyfrekvenciás zavarás. beépítettség és növényzet. a készülékek közelében lévő, ill. a rádióhullámok útjában lévő vezetőképes fémszerkezetek, pl. fűtőtestek, fémgőzölt üvegfelületek, vasbeton födémek stb. az antennák sugárzási karakterisztikáját is befolyásolják a fém tárgyak, sőt még az emberi test, vagy a padló távolsága az adótól és a vevőtől. városi környezetben a szélessávú zavarások csökkentik, a jelzaj távolságot; ezért ebben a zajban a készülék már nem képes felismerni a jelet. hiányosan árnyékolt elektronikus készülékek által kibocsátott sugárzás, ilyen pl. egy nyitva üzemeltetett számítógép. 9. Kezelés Az árnyékoló vezérlést, felépítésének köszönhetően, szabadtéren is szabad működtetni, amennyiben a burkolata és a kábel átvezetései kifogástalanul zárnak (a kábelkivezetések lefelé kell nézzenek). Az árnyékoló vezérlést egyszer felszereljük, és a továbbiakban az a felszerelés helyén marad. Alkalmanként ellenőrizzük a termék kifogástalan állapotát, így pl. a burkolatának sértetlenségét. 10. Ártalmatlanítás A használhatatlanná vált terméket ártalmatlanítsuk a törvényes előírásoknak megfelelően. 11. Műszaki adatok A KS555 külső szenzorral együtt működőképes (ami nem része az MS555WR árnyékoló vezérlés szállításának, azt külön kell megvásárolni). vételi frekvencia: ,35 MHz hatótávolság: m-ig, szabad rálátásnál tápfeszültség: V~/50Hz max. kapcsolható feszültség:... 30V egyenfeszültség max. kapcsolható áramerősség: 1 A programozható szélsebesség határértékek:... 5, 10, 15, 20, 25 km/óra méret: x 115 x 55 mm védettség:... IP65 érintésvédelmi osztály:... II 12. Megfelelőségi nyilatkozat (DOC) R & TTED 99 / 5 / EEC Gyártó: Conrad Electronic GmbH Licenc tulajdonos: Conrad Electronic GmbH Címe: Klaus Conrad Straße 1 D Hirschau Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék : Termék fajta: Időjárásfüggő napellenző vezérlő MS555WR Megr. szám: megfelel az alábbi szabványoknak vagy dokumentumoknak EN : 2000 EN : 2000 EN : 2000 EN : 1992; EN : 2001; EN : 2000; EN : 1995; EN 60950: 2000; A szabványok és dokumentumok megnevezése és kelte. Hirschau 2004 május 25. Aláírás Gyakorlati tanácsok a 868MHz-es technikához Az Ön és a mi számunkra felesleges időpocsékolás elkerülésére kérjük, hogy gyakorlati tanácsaink alapján kíséreljék meg a hiba lokalizálását és elhárítását. Amennyiben szükséges, telefonos tanácsadó szolgálatunk a telefonszámon rendelkezésükre áll. 1. A működés leírása: A 868MHz-es technikával kis és közepes távolságon lehet rádiójel útján adatokat továbbítani. Ehhez vivőhullámként használjuk a 868 MHz-es frekvenciát. A vevőkészülék kiszűri a 868 MHz-es jelből az információkat amik pl. a külső szenzor jelei is lehetnek - és kiértékeli azokat. A 868 MHz-es frekvencia egy általános szabadon használható frekvencia, amelyen - erre engedélyezett - készüléket bárki használhat. A használathoz külön engedély nem szükséges. Ezzel a technikával modern termékek, pl. vezeték néllküli hőfok érzékelők, zaj érzékelők, hangátviteli berendezések működtethetők. A törvényes előírásoknak megfelelően itt az adóteljesítmény roppant csekély és a sávszélesség igen szűk. Ebből adódhatnak problémák a készülékekkel. 2. A vételi nehézségeket arról ismerhetjük fel, hogy: nem jelentkeznek a sugárzott adatok a vevőberendezésen gyakran elmarad az adatátvitel (pl. a hőmérséklet órák/napok hosszat változatlan marad, vagy a kijelzőn csak vonalak jelennek meg). 3. A vételi nehézségek származhatnak: a) A telepítés helyétől Az adót pl. fém vázra szereltük Az adó és a vevő között vasbeton falak vannak. Fémszövet rejtőzik a födémben vagy a falban (pl. alukeretes könnyűszerkezetű falak). A levegő magas páratartalma is korlátozhatja a hatótávolságot. Az adó és a vevő közötti ablakok üvegezése fémgőzöléses, vagy hőszigetelt. Tükör található az adó vagy a vevő közelében.

5 b) Zavaró hatások Más 868 MHz-es termékek vannak a termékünk 20 m-es körzetében (pl. a szomszéd készüléke, vagy fülhallgató vagy időjárás jelző) amelyek azonos frekvencián működnek. Több adó helyezkedik el egymás mellett (egymástól 2 m-nél közelebb). Elektromos zavarforrások (mikrohullámú sütő, fűtés vezérlés, TV készülék, számítógép vagy egyéb háztartási készülékek) vannak az adó közvetlen közelében (2 3 m-en belül). 4. Ellenőrző hibajegyzék Szigorúan az útmutató szerint jártunk el? Először mindig az adóba kell behelyezni az elemet és csak utána a vevőbe! A visszaküldés előtt először ellenőrizzük a terméket, az adót és a vevőt együtt, 1 2 napon keresztül egy közös, lehetőleg zavaró hatásoktól mentes helyiségben (pl. pincében, garázsban) működtetve, hogy megállapítsuk alapvetően a működőképességét. Amennyiben lehetséges, ellenőrizzük a termékben lévő elemek állapotát is. Ha az ellenőrzés pozitívnak bizonyul vagyis a készülék nem hibás kíséreljük meg a probléma okát kideríteni, pl. hívjuk fel a szomszédot, hogy nem használ-e hasonló készüléket, vagy vizsgáljuk meg a készülékünk felállítási helyének környezetét. Több kísérlettel állapítsuk meg az adó és a vevő telepítésének az adás és vétel szempontjából legkedvezőbb összeköttetést biztosító helyét.

Kódzár, kártyaolvasóval Kezelési utasítás Tartalomjegyzék

Kódzár, kártyaolvasóval Kezelési utasítás Tartalomjegyzék Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Kódzár, kártyaolvasóval Megrend. szám: 75 15 49 Kezelési utasítás A Kezelési Utasítás a termékhez tartozik. Fontos üzembe helyezési és

Részletesebben

Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14

Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14 Kezelési utasítás 1. Rendeltetésszerű használat A fázishasításos szabályozású dimmer

Részletesebben

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár Rend. sz.: 75 17 81 Rendeltetés A zár feladata házajtó, garázsajtó stb. nyitószerkezetének vezérlése, valamint a bejáratok

Részletesebben

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár ajtócsengő-funkcióval Rend. sz.: 75 17 80 Rendeltetés A zár ajtócsengőként használható, feladatai ezen kívül: házajtó, garázsajtó

Részletesebben

HMS 100 rádióhullámos jelzőközpont

HMS 100 rádióhullámos jelzőközpont Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 HMS 100 rádióhullámos jelzőközpont Megr. szám: 75 04 49 Kezelési utasítás 1. Rendeltetésszerű használat A HMS 100 ház- és veszélyjelző

Részletesebben

Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05

Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05 Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Beépíthető

Részletesebben

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen. FAAC 531 EM Az 531 EM automata garázsmotor szekcionált vagy billenő kapuk mozgatására használandó. A készülék egy egybeéptített elektromechanikus motorból, vezérlőegységből és egy lámpából áll, ami a plafonra

Részletesebben

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ SZERELÉSI KÉZIKÖNYV A termék felszerelése előtt mindenképp olvassa el ezt az szerelési kézikönyvet. Tartalomjegyzék 1. Biztonsági óvintézkedések...2 2. Tartozékok...4 3. A távirányító

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

A kültéri adó egy belső érzékelő csatornával és egy külső szonda-csatornával rendelkezik.

A kültéri adó egy belső érzékelő csatornával és egy külső szonda-csatornával rendelkezik. *KÉTCSATORNÁS ADÓ A kültéri adó egy belső érzékelő csatornával és egy külső szonda-csatornával rendelkezik. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124

Részletesebben

Kezelési útmutató az

Kezelési útmutató az Kezelési útmutató az Dial Star, Pocket Star, Super Star típusú öntözést időzítő és vezérlő készülékhez ÜZEMBEHELYEZÉSI, PROGRAMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ A vásárlás napja :... Tartalomjegyzék 1. fejezet

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

Pulzus óra SL388. Kezelési utasítás. 4. A szimbólumok magyarázata. 5. Funkciók. 6. Biztonsági tudnivalók. 1. Bevezetés. 2. A szállítás tartalma

Pulzus óra SL388. Kezelési utasítás. 4. A szimbólumok magyarázata. 5. Funkciók. 6. Biztonsági tudnivalók. 1. Bevezetés. 2. A szállítás tartalma Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Pulzus óra SL388 Megrend. szám: 86 01 95 Kezelési utasítás Tartalomjegyzék 1. TartalomjegyzékBevezetés... 1 1. Bevezetés... 1 2. A szállítás

Részletesebben

Vezeték nélküli meteorológiai állomás WMR 112

Vezeték nélküli meteorológiai állomás WMR 112 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319-0250 Vezeték nélküli meteorológiai állomás WMR 112 Megrend. szám:12 00 97

Részletesebben

www.summatrade.hu Elemes vezérlő Kezelési és programozási utasítás

www.summatrade.hu Elemes vezérlő Kezelési és programozási utasítás ÚJ Elemes vezérlő Kezelési és programozási utasítás A TARTALOMJEGYZÉK A NODE JELLEMZŐI.... 2 A NODE KEZELŐELEMEI....3 Kezelő gombok... 3. LCD kijelző...............................................................................3

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

WL 30. H Lámpás ébresztőóra. Használati útmutató

WL 30. H Lámpás ébresztőóra. Használati útmutató WL 30 H Lámpás ébresztőóra Használati útmutató BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de E-mail: kd@beurer.de Magyar Tisztelt

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Kerékabroncs nyomásjelző rendszer (TPMS) XC100007 Rendelési szám:

Részletesebben

PMR ADÓVEVŐ KÉSZLET, MOTOROLA T5622

PMR ADÓVEVŐ KÉSZLET, MOTOROLA T5622 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 PMR ADÓVEVŐ KÉSZLET, MOTOROLA T5622 Megrend. szám: 93 55 62 Az egyes csatornák frekvenciáját valamint az interferenciát kiküszöbölő kód

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz A ábra A retesz átkapcsolása 57039.25/30/35 1) Csavarja ki teljesen a csavarokat 2) Húzza le és fordítsa el a reteszt 180 ºC-kal, majd helyezze

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval Szerelési útmutató Verzió: 09/2013 Dátum: 2013 szeptember Készítette: Kovács Attila -2- -3- - 4 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

Kábel + scart rádiójel vezérlésű rendszer. Kezelési utasítás

Kábel + scart rádiójel vezérlésű rendszer. Kezelési utasítás Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kábel + scart rádiójel vezérlésű rendszer Megrend. szám: 35 05 46 CE 336! Engedélyezés: A készülék 433MHz-es frekvenciát használ. Németországban,

Részletesebben

UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás

UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-1666 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás Magyarországi képviselet Általános leírás Ez a kapuhajtás alkalmas

Részletesebben

SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK. Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) FONTOS

SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK. Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) FONTOS SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK ADÓ Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) Megrend. szám: 35 04 38 Figyelem Elektromos áramütés, tűzveszély elkerülésére az alábbiakra ügyeljünk: 1. Burkolatát

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély!

Részletesebben

Használati útmutató. FC2000 rezgésvezérlés

Használati útmutató. FC2000 rezgésvezérlés Használati útmutató FC2000 rezgésvezérlés Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 1.1 MEGJEGYZÉSEK A HASZNÁLATI UTASÍTÁSRÓL / IMPRESSZUM... 3 1.2 SZIMBÓLUMOK ÉS JELÖLÉSEK... 4 1.2.1 Figyelmeztető jelölések...

Részletesebben

Akkumulátoros csavarbehajtó gép

Akkumulátoros csavarbehajtó gép Akkumulátoros csavarbehajtó gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS BFT040F BFT080F BFT122F BFT123F 2 3 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Blokkakkumulátor 2. Gomb 3. Piros rész 4. Jelzőlámpa 5. Akkumulátorkapacitás

Részletesebben

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés FAAC 844T Háromfázisú Toló Motor Vezérlés MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft. H-1045 Budapest, Madridi u.2., T: (+36 1) 3904170, Fax: 3904173, masco@masco.hu, www.masco.hu

Részletesebben

C80/1, C90, C150. HU Vezérlőegységek

C80/1, C90, C150. HU Vezérlőegységek C80/1, C90, C150 HU Vezérlőegységek 1. C80/1, C90 ÉS C150 VEZÉRLŐEGYSÉGEK 1.1. Általános tudnivalók A C80/1 vezérlőegység azoknak a családi szaunákban használt, egyfázisú elektromos kályháknak (2-8 kw)

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT H-2040 Budaörs, Komáromi u 22 Pf 296 Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u10 Pf56Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 wwwmuszerautomatikahu

Részletesebben

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 HU Üzemeltetési utasítás Automatikus szóróautomata A 20 T-Dok-657-HU-Rev. 0 200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének

Részletesebben

MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz.

MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz. KIT-MOVER5 Q36 új 1. oldal, összesen: 1 MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz. A leírás fontossági és bonyolultsági

Részletesebben

"MD 3060" digitális hőmérő

MD 3060 digitális hőmérő Megrend. szám: 100722 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 "MD 3060" digitális hőmérő A modern mikroprocesszoros

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus dixell Használati Útmutató 1592020160 sz. 1. TARTALOM Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus 1. Tartalom 1 2. Általános biztonságtechnikai figyelmeztetések 1 3. Berendezés

Részletesebben

piros LED visszatekercselés/hangerő + kék LED videokimenet előretekercselés/hangerő -

piros LED visszatekercselés/hangerő + kék LED videokimenet előretekercselés/hangerő - Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 AR36 akciókamera Rend. sz.: 86 06 00 Kérjük, az első használat

Részletesebben

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató 73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval Szerelési útmutató - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Ez a szerelési utasítás csak

Részletesebben

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Páraelszívó EFA 9673 1 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux cég célja az, hogy olyan minőségi termékek

Részletesebben

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT TOLÓKAPU NYITÓ SZETT OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KIT PL1000 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT A PL1000 elektro-mechanikus tolókapu nyitó szettet otthoni felhasználásra tervezték. A hajtómotor ízléses megjelenésű

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

E2 vezérlő egység, 2db, kétmotoros 230 V~ automatikákhoz, beépített rádióval

E2 vezérlő egység, 2db, kétmotoros 230 V~ automatikákhoz, beépített rádióval E2 vezérlő egység, 2db, kétmotoros 230 V~ automatikákhoz, beépített rádióval Szerelési útmutató Verzió: 05/2010 Dátum: 2010 november Rev: 2010.07.19 alapján Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1.Szállítás tartalma A fűtőtest szabályozó csomagban a következőket találja: Az elemtartó ekkor hozzáférhetővé válik.

1.Szállítás tartalma A fűtőtest szabályozó csomagban a következőket találja: Az elemtartó ekkor hozzáférhetővé válik. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Rondostat Comfort+ HR30 Elektronikus fűtőtest szabályozó Rendelési

Részletesebben

Tisztelt Vásárlónk! IT2 új szoftverrel

Tisztelt Vásárlónk! IT2 új szoftverrel IT2 új szoftverrel Tisztelt Vásárlónk! Örömmel üdvözöljük abból az alkalomból, hogy megvásárolta termékünket. Ön jól döntött. Több éves kutató fejlesztő munkával fejlesztettük ki ezt a csúcs tudású készüléket,

Részletesebben

SALUS 091FL PROGRAMOZHATÓ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ EGYHETES PROGRAMMAL, 0,2 C HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKENYSÉGGEL

SALUS 091FL PROGRAMOZHATÓ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ EGYHETES PROGRAMMAL, 0,2 C HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKENYSÉGGEL SALUS 091FL PROGRAMOZHATÓ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ EGYHETES PROGRAMMAL, 0,2 C HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKENYSÉGGEL Az Ön új termosztátja hosszú évekig fogja szolgálni családját, segítségével jelentősen csökkenthetik

Részletesebben

ÜZEMMÓD A KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK MŰKÖDTETÉSE. Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90

ÜZEMMÓD A KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK MŰKÖDTETÉSE. Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90 1. fejezet: Bevezetés A jelen Outbreaker sorozathoz három típus tartozik: OUTBREAKER SMART OUTBREAKER

Részletesebben

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység FILCOM Visszamosatást vezérlő egység Tartalom 1.0 Bevezetés...2 2.0 Műszaki jellemzők...2 3.0 Kijelző panel...2 3.1 LED...3 3.2 Kijelző...3 4.0 A vezérlő egység hardver konfigurálása...3 4.1 Váltóáramú

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK ÜZEMBE HELYEZÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE RENDSZERES KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 Tartalomjegyzék Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 A termék részei...3 Csatlakozások...4 Csatlakozás Külső Audio Készülékhez... 4 Az egységen

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

2. A szállítás tartalma Időjárás állomás Külső szenzor Használati útmutató. 5. Biztonsági tudnivalók. 3. Rendeltetés. 4. A szimbólumok magyarázata:

2. A szállítás tartalma Időjárás állomás Külső szenzor Használati útmutató. 5. Biztonsági tudnivalók. 3. Rendeltetés. 4. A szimbólumok magyarázata: Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 TE635EL rádiójel vezérlésű időjárásjelző állomás Rend. sz.: 64 63 35 1. Bevezetés A termék megfelel az érvényes európai irányelveknek.

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 239 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal Telepítési Útmutató 2. oldal BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS 4 tolókapu szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató

powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató 2 TARTALOMJEGYZÉK Felépítés és telepítés Jegyezze fel 2 Tartalomjegyzék Funkciók 3 4 Műszaki adatok 4 Üzemi feltételek 5 Telepítés 6 Üzemeltetés Felépítés A távirányító

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Akkus fúró- és csavarozó gép, DD10,8VLI Rend. sz..:82 15 61 2.

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R H JBY 100 H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők F50, F80, F120 ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők Felszerelési és használati útmutató 1221113907/01 www.hajdurt.hu 1 Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

AUTOATTENDANT Rendszer Kézikönyv

AUTOATTENDANT Rendszer Kézikönyv AUTOATTENDANT Rendszer Kézikönyv www.matrixtelecom.hu AutoAttendant Rendszer Kézikönyv 1 Információk a dokumentációról Ez egy általános dokumentáció, mely több, különböző típusú modell részletes leírását

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán 6 720 612 229-00.1O A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Kezelési útmutató. >, 1, 2,... Műveleti lépés Hajtsuk végre a műveleti

Kezelési útmutató. >, 1, 2,... Műveleti lépés Hajtsuk végre a műveleti Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Infravörös hőmérő testo 845 Megrend. szám: 12 21 53 Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Biztonsági tudnivalók... 1 2. Rendeltetésszerű

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FÖLDGÁZ ÉRZÉKELŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FÖLDGÁZ ÉRZÉKELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GZD01 Bevezetés Mivel a metán gáz könnyebb a levegőnél, ezért a szoba felső részén gyűlik össze, így a készüléket célszerű a 2. ábrán látható helyere telepíteni. A folyékony autógáz

Részletesebben

Modell DISCOVERY Hűtőközeg-szivárgásdetektor. Használati utasítás

Modell DISCOVERY Hűtőközeg-szivárgásdetektor. Használati utasítás Modell DISCOVERY Hűtőközeg-szivárgásdetektor Érzékel minden CFC, HVC, HCFC hűtőközeget, beleértve a keverékeket is Használati utasítás Certifikáció SAE J2791 és EN14624 BEVEZETÉS A DISCOVERY egy hosszú

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett 1 KIT-UNDERGROUND Földbe rejtett kapumozgató szett 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá terméket választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

BUSINESS. Elektronikus ajtózár. használati útmutató. www.burg-waechter.de. Zseniálisan egyszerű. Egyszerűen zseniális.

BUSINESS. Elektronikus ajtózár. használati útmutató. www.burg-waechter.de. Zseniálisan egyszerű. Egyszerűen zseniális. Elektronikus ajtózár BUSINESS Set 5011 PINCODE Set 5012 FINGERSCAN Set 5013 E-KEY Zseniálisan egyszerű. Egyszerűen zseniális. BA/MA TSE Set 5000 dp/fsc 04/2012 hu Szerelési és használati útmutató BURG-WÄCHTER

Részletesebben

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására.

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. CTR 32 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen arra,

Részletesebben

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében Használati útmutató Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében kérjük szigorúan kövesse az útmutatóban

Részletesebben

VLP-sorozatú lineáris labortápegység

VLP-sorozatú lineáris labortápegység Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 VLP-sorozatú lineáris labortápegység Rendelési szám: 51 14 06 VLP 2403 Pro 51 14 01 VLP 1303 Pro 51 14 02 VLP 1602 Pro 51 14 03 VLP 1405

Részletesebben

3. Jelölések magyarázata A háromszögbe foglalt villám jelet akkor használjuk, ha az egészséget fenyegeti veszély, pl. áramütés.

3. Jelölések magyarázata A háromszögbe foglalt villám jelet akkor használjuk, ha az egészséget fenyegeti veszély, pl. áramütés. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Rádiójel vezérlésű időjárásjelző állomás színes szimbólumokkal

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

Használati és telepítési útmutató

Használati és telepítési útmutató Mhouse_WU2_20031210 Használati és telepítési útmutató ELÉRHETÕSÉGÜNK A gyártó és az importõr nem vállalnak felelõsséget a nem megfelelõ használatból eredõ anyagi és személyi károkért! A gyártó az adatok

Részletesebben

ED 110310 110314 110320 110322

ED 110310 110314 110320 110322 ED 110310 110314 110320 110322 GL 110170 110171 110172 110173 110174 110175 110176 110178 110179 200276 Original-Bedienungsanleitung V1/0915 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 288 1.1 Biztonsági előírások...

Részletesebben

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK 3 2. JELLEMZÕK LEÍRÁSA 4 3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 5 4. A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE 6 5. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 8 6. VEZÉRLÕK / KIJELZÉSEK 11 7. VEZÉRLÉS MENÜ

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató Szakkereskedők részére Szerelési útmutató BM Kezelőegység Wolf Kft. Postafiók 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Cikkszám: 3062610_201208 Változtatás joga fenntartva HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN 110.135G V1/1012 H A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210 1.2 A szimbólumok

Részletesebben

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték nélküli riasztó berendezés MA Rend. szám: 75 19 90 Ez a

Részletesebben

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal KS4F Tolókapu szett 1. oldal Telepítési Útmutató KS4F Tolókapu szett 2. oldal BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS 4 tolókapu szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található

Részletesebben

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Általános tudnivalók Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Ez a kezelési útmutató az MD 16371 indítássegítő funkcióval rendelkező autós akkumulátortöltőhöz tartozik. Fontos

Részletesebben

üzemeltetési útmutató Sztreccsfólia átcsévélő

üzemeltetési útmutató Sztreccsfólia átcsévélő IMB üzemeltetési útmutató 1/13 Tartalomjegyzék 1.Fontos tudnivalók...3 2. Általános jellemzők...4 3. Beüzemelés...5 4. Karbantartás és tisztítás...12 5. Biztonságtechnikai előírások...12 2/13 1. Fontos

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

PAS A infravörös mozgás-, és jelenlét érzékelő

PAS A infravörös mozgás-, és jelenlét érzékelő PAS A infravörös mozgás-, és jelenlét érzékelő Készülék leírás és szerelési útmutató Verzió: 01/2007 Dátum: 2007 november Fordította: Dvorák László - 2 - Tápfeszültség Áramfelvétel N.C. kimenet Üzemi hőfoktartomány

Részletesebben

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv H A M B U R G Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv Hő- és füstelvezető kompakt központok Típusok: EL 24a/1 /2 /3 Tel.: +36 (1) 226 1616 Fax: +36 (1) 226 1303 info@assaabloy.hu www.assaabloy.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

GÉPKÖNYV TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT: WWW.PAKOLE.COM

GÉPKÖNYV TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT: WWW.PAKOLE.COM IPARI KIVITELŰ HŐSMÉRSÉKLET SZA- BÁLYZÓ VILÁGOS ÉS SÖTÉTSUGÁRZÓS FŰTÉSEKHEZ IPARI FŰTÉSTECHNIKA GÉPKÖNYV TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT: WWW.PAKOLE.COM Verzió 02 FP 1 D + SR FIGYELEM!

Részletesebben