"MD 3060" digitális hőmérő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""MD 3060" digitális hőmérő"

Átírás

1 Megrend. szám: Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) "MD 3060" digitális hőmérő A modern mikroprocesszoros technikával, nagykapacitású tárolóval az MD 3060 igen alkalmas automatikus hőmérséklet követésre. A mért értékek szabadon programozható időközökben automatikusan észlelhetők és tárolhatók. hőmérséklet szabályozók hitelesítésére A mért értékek PC-n keresztül lehívhatók, feldolgozhatók és jegyzőkönyvezhetők. Felhasználási példák: folyamat szabályozás műanyag, kerámia és építőanyag-gyártás hűtés és hűtőtechnika élelmiszertárolás, kryotechnika égetési eljárások olaj és motorhőmérséklet, vegyipar. Kijelző Üzemmód kis kijelzés Elem kimerült nagy kijelzés Billentyűk leírása Hőmérséklet mérés: Kikapcsolás: Mode funkciók: A készüléket az ON / OFF- billentyűvel (BE / KI) kapcsoljuk be Az On / OFF billentyűt nyomjuk meg ismét. A MODE billentyű, és adott esetben ezen kívül a +/- billentyűk megnyomásával. 1

2 Az üzemmód lehetőségek leírása 0 üzemmód: Hőmérsékletérték kijelzés és interfész kimenet Üzemmód kijelzés Kisalakú kijelzés Nagy kijelző 0 aktuális hőmérséklet Ebben az üzemmódban az aktuális hőmérsékletérték olvasható le. Ezen túlmenően a hőmérsékletértékek kiadhatók a soros interfészen keresztül is. Ennek feltétele, hogy a műszer 1 üzemmódjában a kis kijelzés ON (bekapcsolt) állapotban legyen. Amennyiben online-mérésre kerül sor, vegyük figyelembe, hogy a mérőműszer 7 üzemmódjában az 'AoFF' automatikus készülék-kikapcsolás 'OFF' (kikapcsolt) állásban kell legyen. A mínusz gomb megnyomásával állíthatjuk át a hőmérséklet kijelzést o C-ról o F-ra (és vissza). 1 üzemmód: A soros interfész be- és kikapcsolása, A tárolt mért értékek továbbítása 1 ON vagy OFF (be vagy ki) Amennyiben a kis kijelző "ON" állásban van, a mínusz gombot röviden megnyomjuk, mire a tárolt mérési adatok átvitelre kerülnek (a 3 üzemmód melletti időszakos mérésekkel együtt) az interfészen keresztül. A mérési adatok egyidejűleg a hőmérséklet kijelzőn is megjelennek és a kis kijelzőn megjelenik a hozzájuk tartozó tárolási hely száma is. Amennyiben a mínusz billentyűt az adatátvitel alatti újból megnyomjuk, az adatátvitel megszakad. A plusz billentyűvel a 0 üzemmódban aktiválhatjuk (ON), ill. deaktiválhatjuk (OFF), a mért adatok átvitelét az interfészen keresztül. Az "ON" állásban, a 0 üzemmódban a mért értékek átvitele az interfészen keresztül folyamatosan kb. 2 mért érték/másodperc sebességgel történik. 2

3 2 üzemmód: Mérési időköz értékének beállítása 3 üzemmód: Szakaszos mérés 2 mérési időköz másodpercben Mérési időközként másodperc közötti érték vihető be. Ezen idő lejárta után a műszer a következő mért értéket, a sorozatmérés keretében automatikusan, elmenti (max. 800 mért értéket). A plusz billentyűvel növeljük, a mínusz billentyűvel csökkentjük a mérési időközt. A billentyűket tartósan megnyomva tartva, a mérési időköz folyamatosan nő, vagy csökken (autoinkrementum). 64 kisebb mérési időközök 3 üzemmódban való indulásukkor az áramtakarékos üzemmódot aktiválják. 3 End, Stp, könyvtár száma aktuális hőmérséklet, HLt Ha a szakaszos mérés nincs aktiválva, a kisalakú kijelzésen 'End' olvasható és a nagy kijelzőn az aktuális hőmérséklet értéke látható. A plusz billentyű megnyomásával indítjuk el az automatikus szakaszos mérést, amennyiben a 2 üzemmódban egy 0 < nagyobb mérési szakaszidőt vittünk be. A kisalakú kijelzőben mindig az aktuális tárolóhely száma olvasható, a nagy kijelzőn pedig a hozzátartozó hőmérséklet érték. A mínusz billentyű megnyomásával megszakítható a szakaszonkénti mérés. A kis kijelzőben ekkor 'Stp' áll. A plusz billentyű megnyomásával a szakaszos mérés tovább folytatható. Amikor a mért értékek tárolója megtelik (800 érték), a szakaszos mérés automatikusan befejeződik. Ugyancsak befejeződik a szakaszos mérés a mínusz billentyű kétszeri megnyomásával. A kis kijelzőn 'End' jelenik meg. Amennyiben a 7 üzemmódban egy trigger-funkció aktív, a szakaszos mérés megindításakor a kis kijelző felső, ill. az alsó szegmenssorán csíkok jelennek meg, amíg a hőmérséklet a trigger érték (beállított határérték) alatt ill. felett van. Csak a 6 üzemmódban beállított érték túllépése ill. alá való süllyedés esetén kezdődik meg a szakaszos mérés. Amennyiben a szakaszos mérés az üzemmódokat végigpásztázza, a 4 mód, 8 mód 0 mód és az 1 mód nem választható. Megszakított szakaszos mérésnél a 8 üzemmód és 0 üzemmódot a műszer átugorja. A szakaszos mérés indulása a max.- min.- és az átlag memória tartalmát törli. Áramtakarékos üzemmód: Ha a 2 üzemmódban 64 sec feletti mérési időközt állítunk be, a műszer a mért érték átvétele után áramtakarékos üzemmódba kapcsol. A nagy kijelzőn 'HU' jelenik meg. Röviddel a következő hőmérséklet érték átvétele előtt a műszer ismét aktiválódik, majd utána ismét áramtakarékos üzemmódba kapcsol (áramfelvétel kb. 1 ma). Az áramtakarékos üzemmódot ('Hlt') a mínusz billentyű hosszabb nyomvatartásával befejezhetjük. Ezzel a szakaszos mérés is automatikusan befejeződik. Egy hosszú távú mérési sorozat megszakítása (kis kijelző = 'StP'), csak egy mérési eredmény átadásakor történhet meg. 4 üzemmód: A szakaszos mérés értékeinek megjelenítése a kijelzőn 4 Tárolóhely száma (a tárolóhely számhoz tartozó) hőmérséklet A plusz- ill. mínusz billentyűkkel lehívhatjuk a legutoljára elmentett mérési sorozat hőmérséklet értékeit. A kis kijelzőben megjelenik a tárolóhely száma és a nagy kijelzőben a hozzátartozó hőmérséklet. Amennyiben tartósan megnyomva tartjuk a plusz- vagy a mínusz billentyűt, úgy a tárolóhely száma automatikusan növekszik, vagy csökken. Amennyiben a szakaszos mérés (3 üzemmód) éppen aktív, a 4 üzemmódot a program átugorja. 3

4 5 üzemmód: Min.- Max.- középérték tároló kijelzése 5 0 = Min, 1 = közép, 2 = max T min, T közép, T max A plusz billentyű megnyomására a kis kijelzőben egymás után megjelennek a 0, 1, 2 számok, a nagy kijelzőn pedig a hozzájuk tartozó minimális, közép, vagy maximális hőmérséklet értékek. Egy új szakaszos mérés (3 üzemmód) indítása automatikusan törli ezeket a tárolt értékeket. A mínusz billentyűvel e 3 tárolt értéket manuálisan is törölhetjük. Ez után a tárolt értékek helyén o C, 0 o C, -200 O C értékek állnak (mérési határok). 6 üzemmód: Trigger küszöb beállítás 6 Trigger küszöb (hőmérséklet) A trigger küszöbértéket (amely az a hőmérséklet-érték, amelynek túllépésekor, vagy alá süllyedéskor a 3 üzemmódban a szakaszos mérés megindul) - a plusz, vagy mínusz billentyűvel állíthatjuk be. Segítség képpen ennek a beállításnak is van autoinkrement működési módja (a billentyűt tartsuk tartósan megnyomva). 7 üzemmód: A trigger-feltételek, vagy az automatikus műszer-lekapcsolás beállítása 7 OFF,, / ON,OFF t r i g / A o F F A mínusz billentyűvel választhatunk a 'triggerfeltételek bevitele' vagy a 'műszer autom. lekapcsolása' funkciók között. Triggerfeltétel beállítás aktív: A nagy kijelzőn 't r i g' áll. A plusz billentyűvel választhatunk a 3 lehetséges triggerfeltétel között: OFF Felső szegmens csík: Alsó szegmens csík: A szakaszos mérés a 3 üzemmódban azonnal elindul. A szakaszos mérés elindul, amikor a hőmérséklet a 6 üzemmódban bevitt értéket túllépi. A szakaszos mérés elindul, amikor a hőmérséklet a 6 üzemmódban bevitt érték alá süllyed. A műszer-lekapcsolás beállítás aktiválva: A nagy kijelzőn 'A o F F' olvasható. A plusz billentyűvel jelölhetjük ki a műszer-lekapcsolási funkciót: OFF automatikus készülék-kikapcsolási funkció ki van kapcsolva. ON automatikus készülék-kikapcsolási funkció aktiválva van, ami annyit jelent, hogy amennyiben 4 percen keresztül egyetlen billentyűt sem nyomunk meg, a mérőműszer automatikusan kikapcsolódik. 8 üzemmód: Manuális mentés a memóriába. 8 Tárolási hely száma aktuális hőmérséklet Az aktuális hőmérséklet és a tárolóhely száma jelenik meg a kijelzőn. Amennyiben egy mérési sorozatot kézi mentéssel akarunk végrehajtani, ezt megelőzően a mínusz billentyű megnyomásával a mérési eredmények tárolóját nullázni kell. A plusz billentyű minden egyes megnyomásával az aktuális hőmérsékletértéket a műszer - a kis kijelzőn látható tárolóhely szám alatt elmenti. Amennyiben a mérési eredmény tároló nullázása után nem kerül sor manuális mentésre, akkor az előző mérési sorozat a tárolóban bennmarad, egyébként törlődik. Egy meglévő mérési sorozathoz is lehet manuális mentéssel hőmérséklet értékeket hozzá csatolni. Ehhez a 4 üzemmódban be kell hívjuk a kijelzőre a mérési sorozat utolsó betárolt mért értékét, majd ezután a 8 üzemmódba kell átváltsunk. A plusz billentyű megnyomásával az aktuális hőmérséklet értéket a következő sorszámú tárolóhelyre tároljuk be. Az aktuális hőmérsékletérték a 0 üzemmódban kijelölt mérőcsatornának felel meg. 4

5 Amennyiben a 0 üzemmódban a 2-csatornás mérést választottunk, a kézi elmentésnél a két mérési eredmény között legalább 2 másodperc szünetet kell tartani. Figyelmeztetés! Csak a 8 üzemmódról a 0 üzemmódra történő átálláskor lesznek a manuálisan mentett mérési eredmények állandó jelleggel betárolva. A mérőműszer bekapcsolásakor ezeket az adatokat állítja a műszer helyre: A mérési sorozat mért értékeit Min.- max.- és középérték tároló Állapotra vonatkozó beállításokat: - szakaszos mérés ( o C, o F) - automatikus lekapcsolás (On / Off) - interfész kimenet (On / Off) E üzemmód Kalibrálási üzemmód. Csak karbantartási célokhoz szükséges E Az A/D-érték es helye Az A/D-érték es helye Az üzemmód kijelzőn "E" jel jelenik meg. A kis és a nagy kijelzőn a belső A/D átalakító számláló állása jelenik meg. Ez az üzemmód kizárólag szerviz céljaira szükséges. Ha véletlenül a kalibrálási üzemmódba jutunk, akkor tartsuk megnyomva a MODE-billentyűt, addig, amíg a normális üzemmód (0 üzemmód) vissza nem tér. 'Bat' Az elem feszültsége túl alacsony Amennyiben a mérőműszer használata során egy 'Low-Bat' (alacsony telepfeszültség) jel megjelenik, a kijelzőn a 'Bat' jel elkezd villogni. Amennyiben a mérőműszer bekapcsolásakor egy "Low-Bat" jelet észlel, csak a villogó 'Bat' jel jelenik meg. A mérőműszert ezután már csak kikapcsolni lehet. Ezután azonnal cseréljünk elemet. A csatlakozások leírása A hőmérsékletmérő műszernek három különböző csatlakozója van pólusú MINI-DIN csatlakozó 2. Ni/CrNi hőmérséklet érzékelő Ezek a csatlakozók a hőmérő műszer homlokoldalán vannak (lásd ábrát) V-os elem számára (elemtartó rekesz a hátoldalon. A thermo-csatlakozó pólus kiosztása Hőérzékelő: NiCr-Ni / K típusú (sárga) Thermo dugaszoló (sárga) Thermo vezetékek (fehér, zöld) fehér zöld Thermokábel (zöld) 5

6 Feszültségellátás és soros interfész (8 pol. MINI-DIN) Dugaszoló: forrasztási oldal Interfész csatlakozások külső feszültségellátás Az interfész vezetéket és a külső 9 V-os feszültségellátást az Y-adapteren keresztül csatlakoztatjuk be. Egyéb kivitelű megoldásokat lásd a "Tartozékok és alkalmazási példák" leírásánál. A mérőműszernek az interfészen megjelenő jelei az RS 232 Standardnak felelnek meg és csak az MD 3142 interfész kábelen keresztül olvashatók be (lásd Tartozékok, 10 old). Interfész kimenő adatformátuma Az adatok az alábbiak szerint lesznek elküldve: Byte - száma: ASCII: T E M ± mért érték, tizedesponttal G C cr if Odh Oah Ez annyit jelent, ha a hőmérséklet a -65 o C - 199,9 o C között van (felbontás 0,1 o C) a kimeneti formátum jelhossza: 13, ha a hőmérséklet 200 o C o C között van (felbontás 1 o C), akkor a kimeneti formátum 12 jelből áll. Példa a kimeneti formátumra: TEM G C <cr><if> (mérési tartomány 199,9 o C felett; 12 jel) TEM - 045,6G C <cr><if> (mérési tartomány 200 o C alatt; 13 jel) Az első üzembe helyezéskor az alábbiak szerint járjunk el: Az interfész kábelt a COM 1 számítógéppel kössük össze. Ha csak a COM2 szabad, a Qbasic-programban az 'Open' (megnyitás) parancsot módosítani kell (COM1-et COM2-re kell cserélni). A mérőműszert kapcsoljuk be és a MODE 1-ben a kis kijelzőt állítsuk "ON" állásba. 7-szer nyomjuk meg a MODE billentyűt (MODE 8). Ekkor az aktuális hőmérsékletérték jelenik meg. Az interfész aktív marad, de adatokat nem továbbít. 'Qbasic.exe'-t indítsuk el, ezután töltsük be a lemezről a Demo programot és hajtsuk végre. a Qbasic-Demoprogramm lemezen az interfész kábelhez van mellékelve. A MODE billentyű ismételt megnyomása után a hőmérsékletértékeket a műszer a fenti adatformátumban, a soros interfészen keresztül online elküldi (MODE 0). A Demoprogramm beolvassa a mérési eredményeket és kiadja a képernyőre. 6

7 Windows szoftver a mérési görbe grafikus megjelenítésére Rendszer feltételek IBM-PC kompatibilis számítógép (386 vagy nagyobb és legalább 4MB fő tároló) szabad soros interfész Windows 3.1, 3.11, Windows 95/98, Windows NT A mérési adatok továbbfeldolgozása A mérési görbe és a mérési paraméterek kinyomtatása. A mérési görbe és a mérési paraméterek bemásolása egy közbenső tárolóba, más Windows programokkal történő továbbfeldolgozás céljára. Funkciók a hőmérséklet online követése ASCII-értékekként a képernyőn, vagy egy mérési görbe alapján. szabadon választható hőmérséklettartomány és mérésszám a mérési eredmények és mérési paraméterek elmentése ASCII-szövegfájlként a mérőműszerben tárolt mérési eredmények átvitele. tetszés szerinti interfész konfiguráció a kezdési időpont és a triggerfeltételek megadása Hőmérséklet jelleggörbék felrajzolása és kiértékelése az "MD 3060" digitális hőmérővel Példa: Sütő hőmérsékletének mérése Mérési paraméter: Fájlnév: C:\MD3060\OFEN.DAT felső hőmérséklet határ = 300 o C alsó hőmérséklet határ = 100 o C mérési időköz = 150 sec mérési eredmények száma = 799 A kezdési dátum = Kezdési időpont = 17:30 Trigger-küszöb = 0 o C A mérés triggerküszöb nélkül lett elindítva. legkisebb hőmérséklet = 181 o C legmagasabb hőmérséklet = 230 o C átlagos hőmérséklet = 208 o C 7

8 Tartozékok az MD 3060 hőmérő és páratartalom mérő műszerhez. 1 érzékelő alak: 2 érzékelő alak: 3 érzékelő alak: Merülő érzékelő Beszúrható érzékelő Merülő érzékelő Beszúrható érzékelő gyors mérésekhez, válaszidő 0,3 s. lapos véggel lapos véggel kúpos véggel Felületi érzékelő, levegő- gázérzékelő termoelem csúccsal kúpos véggel Felületi érzékelő, levegőérzékelő termoelem csúccsal MD től 300 o C-ig MD től 400 o C-ig Érzékelő fogantyúval és hosszabbító kábellel rugózott termoelem csúccsal Közvetlenül a dugaszolóaljzatba csatlakozó érzékelő Kábel érzékelő 9V-os hálózati egység (csak B+E) MD3144 Koffer szett MD 3060 szett, amihez tartozik: MD 3060 mérőműszer beszúró érzékelő interfész kábel PC szoftver (csak B+E) PC-interfész kábel Y-adapter Thermoérzékelő MD3142 MD3143 hosszabbító kábel MD3045 Windows szoftver mérési adat regisztrálásához és feldolgozásához MDE 8

9 Felhasználási példák Hőmérséklet mérés Csatlakozók: 1 x beszúró érzékelő 1 x interfész kábel a PC-re történő adatátvitelhez 1 x 9 V-os hálózati egység 9 V-os elem helyett (hosszú távú méréseknél) 1 x Y-adapterkábel az interfész kábel és a + 9 V-os hálózati egység egyidejű csatlakoztatásánál. Műszaki adatok 9

10 Mérési tartomány: Érzékelő: Idő trigger: -65,0-tól 199,0 o C (felbontás: 0,1 o C), Pontosság: ± 1 o C és a mért érték ± 0,5% -200,0-tól 1150 o C (felbontás: 1,0 o C) Pontosság: 560 o C-ig: ± 1,5 o C és a mért érték ± 0,5% 560 o C-tól: ± 2,0 o C és a mért érték ± 0,5% (automatikus méréshatár átkapcsolás) NiCr-Ni K típus IEC szerint hidegpont kiegyenlítéssel NTC mérés útján Beállítható időtartam: másodperc Áramtakarékos üzemmód hosszú távú mérésekhez (t>64 s) Kézi trigger: Tetszés szerinti időszakok után egy mért érték. Automatikus gyorsérték trigger; T ist > a trigger hőmérsékletnél T ist < a trigger hőmérsékletnél Kijelző: Hőmérséklet: 4-értékes átkapcsolható o C és o F között Funkció: Mode: 3-értékes 1-értékes Tároló kapacitás: 800 mérési érték (tartós tárolása) Interfész: Feszültségellátás: Áramfelvétel: Elem élettartama: Áramtakarékos kapcsolás: Üzemi hőmérséklet: Méretei: Súlya: Kijelző mérete: Minimális-, maximális-, és átlagos hőmérsékletértékek soros interfész (RS232) 8 pólusú MINI-DIN a tárolt mérési eredmények kiadására szolgál, ill. minden egyes mérési eredmény online kiadására, közvetlenül a regisztrálás után. Az adatok ASCII formátumban vannak kiadva az interfészen keresztül. 9 V-os elem 6F22 típ. vagy 9V-hálózati egységből a MINI-DIN csatlakozó útján. 6 ma kb. 60 üzemóra. A műszer automatikusan lekapcsol, ha 4 percen keresztül egyetlen billentyűt sem érintünk meg. 0 o C - 50 o C (környezeti hőmérséklet) kb. 78 x 182 x 28 mm kb. 260 g (elemmel együtt) 46 x 25 mm Fontos! A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő károsodások esetében érvényét veszti a 6 hónapi garancia. Rövid kezelési utasítás 0 Üzemmód: 1 Üzemmód: Kijelzés o C-ban, vagy o F-ban Interfészen adatkimenet 0 üzemmódban ON/OFF (BE/KI) A tárolt mérési eredmények továbbítása Start / Stop 2 Üzemmód: Mérési időköz Mérési időköz 3 Üzemmód: Sorozatmérés indítása Sorozatmérés megszakítása, ill. befejezése 4 Üzemmód: A mérési sorozat mérési eredményeinek lehívása A mérési sorozat mérési eredményeinek lehívása 5 Üzemmód: Min. középérték, max. kijelzése Min. középérték, max. törlése 6 Üzemmód: Trigger küszöbhőmérséklet Trigger küszöbhőmérséklet 7 Üzemmód: OFF (ki) /_/ vagy ON/OFF Triggerfeltételek ('trig') ill. lekapcsolási funkció ('AoFF') 8 Üzemmód: Manuális mérés végrehajtása Mérési eredmény tároló 0-ra visszaállítása 10

11 Az MD 3040, MD 3050, MD 3060 kalibrálási utasítása Ohm-mérő csatlakozás Hőérzékelő dugaszolója Utasítás: 1. Ügyelni kell arra, hogy a kalibrálandó mérőműszer és a kalibráló műszer a dugaszolóval ellátott NTC1 hőérzékelővel együtt, a kalibrálási eljárás előtt azonos hőmérsékletűek (szobahőmérséklet) legyenek. Ez annyit jelent, hogy a kalibrálás előtt, egy adott ideig (legalább 2 óra hosszat) ugyanabban a helyiségben legyenek tárolva. 2. Csatlakoztassuk a kalibráló műszer termo-dugaszolóját a kalibrálandó MD3040 mérőműszer thermo-hüvelyébe. Ügyeljünk arra, hogy a hőérzékelőt meg ne érintsük és a dugaszolót is csak rövid ideig tartsuk a kezünkben. 3. Az offset beállítása: Kapcsoljuk be az MD3040-et ("ON/OFF" gomb) és egyidejűleg a MODE billentyűt is tartsuk megnyomva. "E" jelenik meg a Mode-kijelzésben. Ezután elereszthetjük a MODE billentyűt. A kis kijelzőben a es értékek jelennek meg. A nagy kijelzőben az 1000-es értékek jelennek meg. Kijelzés: E RohMW1 (A/D-átalakító értéke). Az offset potenciométerét (ami a kártya jobb szélén helyezkedik el) állítsuk be úgy, hogy az 1000 o C (SW1 zárva) kapcsolóállásnál a kijelző mutasson Környezeti hőmérsékleten (SW1 nyitva) a kijelző mutasson Normális esetben az offset helyesen van beállítva!!! 11

12 4. A kalibrálás előkészítése: Ellenőrizzük a kalibráló műszerben az elem feszültségét (9 V). Az MD3040 és a kalibráló műszer azonos hőmérsékletű kell legyen. A kalibráló műszer hőérzékelőjét ne érintsük meg. Kössük be az ohmmérőt is, az ellenállás méréséhez. 5. A kalibrálás: A kapcsolót állítsuk 1000 o C állásba. Várjuk meg amíg a kijelzés stabilizálódik. Nyomjuk meg a "+" billentyűt addig, amíg a kijelzőben nem jelenik meg. (a '-' gomb a kalibrálást megszakítja). A '015.2' számkódot vigyük be a '+' ill. a '-' billentyűkkel. Nyomjuk meg a 'Mode' billentyűt, a kijelzőben jelenik meg. A kapcsolót kapcsoljuk át környezeti hőmérséklet állásba. Várjunk kb. 10 másodpercig, (a szűrő be kell álljon). A +/- billentyűkkel vigyük be a 20 o C és a környezeti hőmérséklet közötti különbséget (jelleggörbeérték), vagyis olvassuk le az ellenállás értékét a Multiméteren és vegyük a megfelelő hőmérsékletértéket a jelleggörbe-táblázatból (l. Függelék). Nyomjuk meg a Mode billentyűt. Az MD3040 a környezeti hőmérsékletet kell mutassa. A kapcsolót állítsuk az 1000 o C állásba. Az MD o C-t kell mutasson. Függelék: (lásd az eredeti kezelési utasítást). 12

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 "MD 3150" digitális hőmérő Megrend. szám: 120448 A modern mikroprocesszoros

Részletesebben

ÜZEMMÓD A KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK MŰKÖDTETÉSE. Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90

ÜZEMMÓD A KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK MŰKÖDTETÉSE. Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90 1. fejezet: Bevezetés A jelen Outbreaker sorozathoz három típus tartozik: OUTBREAKER SMART OUTBREAKER

Részletesebben

Használati útmutató. DALI EASY 1.0 változat. www.osram.com www.osram.de

Használati útmutató. DALI EASY 1.0 változat. www.osram.com www.osram.de Használati útmutató DALI EASY 1.0 változat OSRAM GmbH Customer-Service-Center (CSC) Steinerne Furt 62 86167 Augsburg, Germany www.osram.com www.osram.de Tel. : (+49) 1803 / 677-200 (díjköteles) Fax.: (+49)

Részletesebben

Dimat. UTH - 170 telepítés és útmutató

Dimat. UTH - 170 telepítés és útmutató Dimat UTH - 170 telepítés és útmutató A huzalozás módszere 1. sz. huzalozási módszer A huzalozás módszere 2. sz. huzalozási módszer Funkciókmódosítása és műveletek LÁMPA KIJELZŐ SET lámpa: Ez a lámpa a

Részletesebben

Szabadtéri óra digitális iránytűvel, RA 202. Kezelési utasítás FŐBB JELLEMZŐK KARÓRA 1. RA202 RA282

Szabadtéri óra digitális iránytűvel, RA 202. Kezelési utasítás FŐBB JELLEMZŐK KARÓRA 1. RA202 RA282 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Szabadtéri óra digitális iránytűvel, RA 202 Megrend. szám: 84 10 14 Kezelési utasítás Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

Használati Utasítás Precíziós mérleg HU

Használati Utasítás Precíziós mérleg HU Használati Utasítás Precíziós mérleg HU 1 HU Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok. 4 2 Minőségi tanusítvány... 8 3 Alapvető információk... 9 3.1 Megfelelő használat.... 9 3.2 Helytelen használat 9 3.3 Jótállás.....

Részletesebben

Kezelési útmutató. >, 1, 2,... Műveleti lépés Hajtsuk végre a műveleti

Kezelési útmutató. >, 1, 2,... Műveleti lépés Hajtsuk végre a műveleti Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Infravörös hőmérő testo 845 Megrend. szám: 12 21 53 Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Biztonsági tudnivalók... 1 2. Rendeltetésszerű

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Nedvességmérő (Humidity Recorder)

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Nedvességmérő (Humidity Recorder) KEZELÉSI UTASÍTÁS Nedvességmérő (Humidity Recorder) TARTALOMJEGYZÉK Cím oldal I. BEVEZETÉS 2 II. SPECIFIKÁCIÓ 2 III. FUNKCIÓK 3 IV. MÉRÉS ÉS SZOFTVER 5 V. KALIBRÁLÁS ÉS ÚJRAKALIBRÁLÁS 9 VI. ELEMCSERE 9

Részletesebben

DBTW típusú Galan kazánvezérlő (fűtőelem, kazán és/vagy HMV tartály áramkör vezérléséhez) Használati útmutató RÖVID ISMERTETŐ: CSATLAKOZÁSI PONTOK:

DBTW típusú Galan kazánvezérlő (fűtőelem, kazán és/vagy HMV tartály áramkör vezérléséhez) Használati útmutató RÖVID ISMERTETŐ: CSATLAKOZÁSI PONTOK: DBTW típusú Galan kazánvezérlő (fűtőelem, kazán és/vagy HMV tartály áramkör vezérléséhez) Használati útmutató RÖVID ISMERTETŐ: 1. A vezérlő egység gáz üzemű és elektromos kazánokhoz, villamos fűtőkészülékekhez,

Részletesebben

Vezeték nélküli meteorológiai állomás WMR 112

Vezeték nélküli meteorológiai állomás WMR 112 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319-0250 Vezeték nélküli meteorológiai állomás WMR 112 Megrend. szám:12 00 97

Részletesebben

S3120 ADATGYŰJTŐ. Kezelési leírás

S3120 ADATGYŰJTŐ. Kezelési leírás S3120 ADATGYŰJTŐ Hőmérséklet és relatív páratartalom adatgyűjtő kijelzővel Kezelési leírás Nem hivatalos fordítás! Minden esetleges eltérés esetén az eredeti, angol nyelvű dokumentum szövege tekintendő

Részletesebben

Időjárásfüggő napellenző vezérlő, MS555WR Megrend. szám: 64 60 20

Időjárásfüggő napellenző vezérlő, MS555WR Megrend. szám: 64 60 20 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Időjárásfüggő napellenző vezérlő, MS555WR Megrend. szám: 64 60 20 Kezelési utasítás Bevezetés A termék megfelel a vonatkozó európai előírásoknak.

Részletesebben

AX-3003P AX-6003P. 1. A kezelési útmutató használata. 2. Biztonságra vonatkozó információk

AX-3003P AX-6003P. 1. A kezelési útmutató használata. 2. Biztonságra vonatkozó információk AX-3003P AX-6003P 1. A kezelési útmutató használata A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. Átolvasás után is tartsa kéznél az útmutatót, hogy szükség esetén elérhető legyen.

Részletesebben

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez Használati utasítás RISHMulti 18s digitális multiméterekhez 1 A készülék részei: ( 1 ) Folyadékkristály kijelző ( 2 ) Ki / Be kapcsoló gomb ( 3 ) Data Hold és Min/Max adattárolás választó gomb ( 4 ) Automata

Részletesebben

TempoTel 2 867/868/915 MHz 28265.0001, 28266.0001, 28267.0001, 28265.0901, 28266.0901, 28267.0901

TempoTel 2 867/868/915 MHz 28265.0001, 28266.0001, 28267.0001, 28265.0901, 28266.0901, 28267.0901 TempoTel 2 867/868/915 MHz 28265.0001, 28266.0001, 28267.0001, 28265.0901, 28266.0901, 28267.0901 0682 Kezelési útmutató (fordítás) 18202.0001/0911 IT/HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók.........................

Részletesebben

Első lépések. Kezelési utasítás Biztonsági tudnivalók. A Camcorder részei. Akkuk behelyezése. Akkuk töltése

Első lépések. Kezelési utasítás Biztonsági tudnivalók. A Camcorder részei. Akkuk behelyezése. Akkuk töltése Akkuk töltése Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 AIPTEK POCKET DV AHD C100 KÉSZLET Megrend. szám: 95 21 90 Kezelési utasítás Biztonsági tudnivalók 1. Ne ejtsük le a Camcordert.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Asztali mérőműszerek. Mi 150 Mi 151 ph/hőmérséklet ph/orp/hőmérséklet

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Asztali mérőműszerek. Mi 150 Mi 151 ph/hőmérséklet ph/orp/hőmérséklet HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Asztali mérőműszerek Mi 150 Mi 151 ph/hőmérséklet ph/orp/hőmérséklet 1 Használati útmutató Mi 150 & Mi 151 Asztali műszerekhez A MŰSZER LEÍRÁSA... 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 4 SPECIFIKÁCIÓK...

Részletesebben

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ SZERELÉSI KÉZIKÖNYV A termék felszerelése előtt mindenképp olvassa el ezt az szerelési kézikönyvet. Tartalomjegyzék 1. Biztonsági óvintézkedések...2 2. Tartozékok...4 3. A távirányító

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 Használati útmutató Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 CÍM Tartalomjegyzék OLDALSZÁM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. 4 1.1. A biztonsággal kapcsolatos információk 4 1.1.1. Munkakezdés előtt.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 4. Előszó. 1 Figyelmeztetés 2

Tartalomjegyzék 4. Előszó. 1 Figyelmeztetés 2 Előszó Először is engedje meg hogy megköszönjük, hogy cégünk MP3 lejátszó készülékét vásárolta meg! A kényelmes és biztonságos használat érdekében kérjük, hogy körültekintően olvassa el ezt az Útmutatót,

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Kerékabroncs nyomásjelző rendszer (TPMS) XC100007 Rendelési szám:

Részletesebben

AlphaRex 3 digitális programkapcsoló

AlphaRex 3 digitális programkapcsoló heti kapcsoló 0 037 05 6 037 70 4 126 31 Műszaki jellemzők (138. oldal) Szöveges ozási lehetőség, 15 különböző nyelv, könnyű PC alapú ozási lehetőség az AlphaSoft felhasználói, a PC adapter és az adatkulcs

Részletesebben

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 hu Szerelési és kezelési útmutató Időkapcsoló óra a fényérzékelőhöz Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni!

Részletesebben

A kültéri adó egy belső érzékelő csatornával és egy külső szonda-csatornával rendelkezik.

A kültéri adó egy belső érzékelő csatornával és egy külső szonda-csatornával rendelkezik. *KÉTCSATORNÁS ADÓ A kültéri adó egy belső érzékelő csatornával és egy külső szonda-csatornával rendelkezik. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124

Részletesebben

Pulzus óra SL388. Kezelési utasítás. 4. A szimbólumok magyarázata. 5. Funkciók. 6. Biztonsági tudnivalók. 1. Bevezetés. 2. A szállítás tartalma

Pulzus óra SL388. Kezelési utasítás. 4. A szimbólumok magyarázata. 5. Funkciók. 6. Biztonsági tudnivalók. 1. Bevezetés. 2. A szállítás tartalma Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Pulzus óra SL388 Megrend. szám: 86 01 95 Kezelési utasítás Tartalomjegyzék 1. TartalomjegyzékBevezetés... 1 1. Bevezetés... 1 2. A szállítás

Részletesebben

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás S7021 ADATGYŰJTŐ 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel Kezelési leírás Nem hivatalos fordítás! Minden esetleges eltérés esetén az eredeti, angol nyelvű dokumentum szövege tekintendő irányadónak:

Részletesebben

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység FILCOM Visszamosatást vezérlő egység Tartalom 1.0 Bevezetés...2 2.0 Műszaki jellemzők...2 3.0 Kijelző panel...2 3.1 LED...3 3.2 Kijelző...3 4.0 A vezérlő egység hardver konfigurálása...3 4.1 Váltóáramú

Részletesebben

SBM 03. HU Használati útmutató. Vérnyomásmérő készülék... 2 10

SBM 03. HU Használati útmutató. Vérnyomásmérő készülék... 2 10 SBM 03 HU Használati útmutató Vérnyomásmérő készülék... 2 10 Szerviz cím: Hans Dinslage GmbH Riedlinger Straße 28 88524 Uttenweiler, Németország Tel.: (0) 7374-915766 Fax: (0) 7374-920723 E-Mail: service@sanitasonline.de

Részletesebben

KEZELŐSZERVEK. Szállítás tartalma

KEZELŐSZERVEK. Szállítás tartalma Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték azonosító LZG-1 DMM Rend. szám: 10 08 78 KEZELŐSZERVEK

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

Telepítési és kezelési útmutató

Telepítési és kezelési útmutató Steca TR A503 TTR szolár termál vezérlés beépített adatrögzítő funkcióval, 5 bemenet/3 kimenet Telepítési és kezelési útmutató Forgalmazó: Spring Solar Kft. 8111 Seregélyes-Jánosmajor Ipari Park 20. ép.

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Procontrol Workstar35 AudioGuide

Procontrol Workstar35 AudioGuide Procontrol Workstar35 AudioGuide Múzeumi tárlatvezető Kezelői és telepítői kézikönyv Verzió: 5.0 2013.06.28. 2008 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol

Részletesebben

Kezelési és szerelési útmutató E100 468 931 003 944 HU. Helyiséghőmérsékletszabályozó, programozható

Kezelési és szerelési útmutató E100 468 931 003 944 HU. Helyiséghőmérsékletszabályozó, programozható Kezelési és szerelési útmutató 468 931 003 944 HU E100 Helyiséghőmérsékletszabályozó, nem programozható I. Kezelési útmutató 5 II. Szerelés 11 468 931 003 944 HU Kezelési és szerelési útmutató E100 Helyiséghőmérsékletszabályozó,

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás

Szerelési és kezelési utasítás 6304 5775 2004/10 HU Szerelési és kezelési utasítás BC10 Basiscontroller A szerelés és kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében...................................

Részletesebben

Köszönjük, hogy Sennheiser terméket választott! TARTALOM SKM 5200

Köszönjük, hogy Sennheiser terméket választott! TARTALOM SKM 5200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy Sennheiser terméket választott! A készülék tervezésénél a hosszú távú használhatóságot is figyelembe vettük. Több mint fél évszázad alatt felhalmozott tervezési tapasztalatával

Részletesebben

CM907 PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT TULAJDONSÁGOK TERMÉK LEÍRÁS

CM907 PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT TULAJDONSÁGOK TERMÉK LEÍRÁS CM907 PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT TERMÉK LEÍRÁS TULAJDONSÁGOK Vonzóan vékony és ultramodern megjelenése ideális minden otthonban. 7 napos fűtési program A dinamikus szöveges kijelzés az LCD képernyőn kiterjedt

Részletesebben

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1.

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1. Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ 1. oldal A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI A főmenü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu DIGITÁLIS VEZÉRLŐEGYSÉG NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREKHEZ

Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu DIGITÁLIS VEZÉRLŐEGYSÉG NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREKHEZ Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu DIGITÁLIS VEZÉRLŐEGYSÉG NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREKHEZ RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK Kiegészítők potenciálmentes érintkezőkhöz: 2 x 230V

Részletesebben

ELEKTROMECHANIKUS és ELEKTROMOS VEZÉRLŐPANELEK

ELEKTROMECHANIKUS és ELEKTROMOS VEZÉRLŐPANELEK ELEKTROMECHANIKUS és ELEKTROMOS VEZÉRLŐPANELEK Elektromechanikus és elektromos vezérlőpanelek A Zenit elektromechanikus és elektronikus vezérlőpanelek alkalmasak a 0.37-55 kw teljesítményű, egy- vagy háromfázisú,

Részletesebben

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 Koolbreeze Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 P14HCP Tartalom 1. Beszerelés.. 2 2. Általános biztonsági előírások.. 4 3. Termékbiztonság.... 5 4. Biztonsági óvintézkedések....

Részletesebben

MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás

MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás A mozgató motorok tökéletes működéséhez a kapuszárnyaknak a következő feltételeket kell teljesíteniük : Erős, stabil felépítés,

Részletesebben

Kezelési útmutató a KVGLF100 típusú vezetőképesség mérő készülékhez

Kezelési útmutató a KVGLF100 típusú vezetőképesség mérő készülékhez Kvalifik Kft. Kezelési útmutató a KVGLF100-hoz 1. oldal, összesen: 5 Kezelési útmutató a KVGLF100 típusú vezetőképesség mérő készülékhez 1. Technikai adatok: Mérési elv: Két pólusú grafit elektródával

Részletesebben

A RESET gombbal kitörölhetjük az utolsó mérési értéket, illetve az adatbankból letöltött előirányzott értéket.

A RESET gombbal kitörölhetjük az utolsó mérési értéket, illetve az adatbankból letöltött előirányzott értéket. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS A mérés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy az ékszíjat meghajtó gépet kikapcsolta, ezáltal a berendezés véletlenül se indulhasson el. A megfelelő biztonsági előírásokat okvetlenül

Részletesebben

LED kijelző Lejátszó gomb OK gomb (felvétel/kioldás) Törlés gomb HDMI kimenet TV kimenet/fejhallgató csatlakozó USB-csatlakozó Állvány tartó alulnézet

LED kijelző Lejátszó gomb OK gomb (felvétel/kioldás) Törlés gomb HDMI kimenet TV kimenet/fejhallgató csatlakozó USB-csatlakozó Állvány tartó alulnézet Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Aiptek Pen Cam HD Rend. sz.: 95 52 48 Biztonsági tudnivalók: 1.

Részletesebben

Használati útmutató Magyar. Szimbólumok A Biztonsági előírásoknál használt szimbólumok a következőket jelentik:

Használati útmutató Magyar. Szimbólumok A Biztonsági előírásoknál használt szimbólumok a következőket jelentik: Használati útmutató Magyar Szimbólumok A Biztonsági előírásoknál használt szimbólumok a következőket jelentik: Gratulálunk a Makita LD100P megvásárlásához! A termék használata előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Kábel + scart rádiójel vezérlésű rendszer. Kezelési utasítás

Kábel + scart rádiójel vezérlésű rendszer. Kezelési utasítás Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kábel + scart rádiójel vezérlésű rendszer Megrend. szám: 35 05 46 CE 336! Engedélyezés: A készülék 433MHz-es frekvenciát használ. Németországban,

Részletesebben

Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a

Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a Devireg TM 550 HU Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a leggazdaságosabb energiafelhasználás

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Használati Útmutató. Mérleg CAT 17/PL. Nr rys. WMPIOH00

Használati Útmutató. Mérleg CAT 17/PL. Nr rys. WMPIOH00 Használati Útmutató Mérleg CAT 17/PL Nr rys. WMPIOH00 version 1.0 Tartalomjegyzék Oldal 1 A mérleg általános jellemzői 3 2 A mérleg technikai jellemzői 3 2.1 A mérleg kialakítása 3 2.2 A mérleg méretei

Részletesebben

ConCorde Roadcam HD30 Használati útmutató

ConCorde Roadcam HD30 Használati útmutató ConCorde Roadcam HD30 Használati útmutató www.concorde.hu 1 Köszönjük, hogy a ConCorde Roadcam HD30 menetrögzítő készüléket választotta. A termék első használata előtt kérjük, olvassa el a mellékelt használati

Részletesebben

RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK ÚTMUTATÓJA LÉZER NYOMTATÓ

RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK ÚTMUTATÓJA LÉZER NYOMTATÓ RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK ÚTMUTATÓJA LÉZER NYOMTATÓ Ez a kézikönyv a gép rendszergazdája által használt beállításokat írja le. A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK CÉLJA A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK LISTÁJA A RENDSZERGAZDA

Részletesebben

900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Vezérlőegység 900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG...3 MUNKAESZKÖZÖK...3 TECHNIKAI ADATOK...4 ÁTTENTŐ ÁBRA...5 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK...6 PROGRAMOZÁS...7 PROGRAMOZÁSI FUNKCIÓK...8

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W863, REF.: PV4 )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W863, REF.: PV4 ) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W863, REF.: PV4 ) Jellemzők: - pontmátrixos, folyadékkristályos kijelző - idő/dátum - stopper memória funkcióval - visszaszámláló funkció - ébresztő:

Részletesebben

SPRINTERcar sorozatú akkumulátortöltő használati útmutató

SPRINTERcar sorozatú akkumulátortöltő használati útmutató SPRINTERcar sorozatú akkumulátortöltő használati útmutató A jelen használati útmutató a következő akkumulátortöltő sorozatokra vonatkozik: SPRINTERcar 1225, SPRINTERcar 1230, SPRINTERcar 1225 plus, SPRINTERcar

Részletesebben

VOLVO C30 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

VOLVO C30 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VOLVO C30 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ KÖSZÖNTJÜK ÚJ VOLVÓJÁBAN! Egy új autó megismerése mindig izgalmas élmény. Ebben igyekszik segítséget nyújtani a Rövid kezelési útmutató, amellyel alig néhány perc alatt

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 21. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 21. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 21. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Rendeltetés... 3 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

HORDOZHATÓ LCD-KÉPERNYŐS DVD-LEJÁTSZÓ Modell: MES-202 Rend. sz.: 372813

HORDOZHATÓ LCD-KÉPERNYŐS DVD-LEJÁTSZÓ Modell: MES-202 Rend. sz.: 372813 A CSOMAG TARTALMA A csomagban a következő tételeknek kell lenniük: Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Részletesebben

Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU

Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU HU Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok. 4 2 A felhasználási területek áttekintése..... 5 2.1 KERN EMB 200-3V mérleg KERN YDB-01 fajsúlymérő tartozékkal 6 2.2 KERN

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Kezelési útmutató Szabályozó Logamatic 4211 A kezelő részére Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Tartalom 1 Bevezetés................................................. 4 2 Amit

Részletesebben

Nokia 2690 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2690 - Felhasználói kézikönyv Nokia 2690 - Felhasználói kézikönyv 2. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A SIM-kártya eltávolítása 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük

Részletesebben

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER H GA R KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER MÛSZERKÖNYV HAGA AUTOMATIKA Kft 1037 Budapest, Királylaki út 35. T/F 368-2255 368-6002 MOBIL: (20) 931-2700 E-mail: haga@elender.hu 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Tartalom jegyzék 2

1. Tartalom jegyzék 2 1. Tartalom jegyzék 2 1. Tartalom Oldal 2. Szerelés, üzembehelyezé és csatlakozás 3 3. Kezelőelemek 4 4. Kijelző 4 5. Gyári beállítás 5 6 Beállítások változtatása 6 6.1 Óraidő és heti nap 6 6.2 Naptári

Részletesebben

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója 0743H EMT707 PA Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója Cikkszám: EMT707PA A. Funkciók 1. A programozható digitális id kapcsolóval (a továbbiakban: id kapcsoló ) beállítható otthoni

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára 6303 1367 2003/04 HU zakemberek számára zervizutasítás Logamatic 4211 szabályozókészülék Az üzembe helyezés és a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz A készülék megfelel

Részletesebben

Energiagazdálkodás. Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás. Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

7. Kezelőszervek. RESET (visszaállítás)(- )

7. Kezelőszervek. RESET (visszaállítás)(- ) Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak. Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R410A Split sorozat MODELL FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B ARXV50AV1B

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése HU

Részletesebben

A KVGMH 3210 típusú precíziós hőmérő (J, K, N, S, T típusú hőelemekhez) kezelési útmutatója

A KVGMH 3210 típusú precíziós hőmérő (J, K, N, S, T típusú hőelemekhez) kezelési útmutatója A KVGMH 3210 típusú precíziós hőmérő (J, K, N, S, T típusú hőelemekhez) kezelési útmutatója 1. Általánosan 1.1 Biztonsági előírások 1.2 Hogyan használjuk és tartsuk karban a műszert Működtetés elemről

Részletesebben

Használati útmutató. Tartalom

Használati útmutató. Tartalom Használati útmutató 1.2 verzió Magyar Tartalom Billtyűzet...2 Kijző...2 Hogyan használjuk a műszert?...3 Fhasználói tájéztató...5 Biztonsági őírások...6 Műszaki atok...10 Üzetkódok...10 DISTO le 5 kézi

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Olyan tápellátás használata, ami nem ajánlott az RS170-hez, túlmelegedéshez, tűzhöz, elektromos áramütéshez ás más veszélyekhez vezethet. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Részletesebben

Fan-coil termosztátok LCD kijelzővel

Fan-coil termosztátok LCD kijelzővel 3 058 RDF210, RDF210.2, RDF210/IR, RDF210.2/IR Fan-coil termosztátok LCD kijelzővel 7-napos időprogrammal RDF210 2-csöves fan-coil rendszerekhez DX típusú hűtőkompresszorokhoz Kimenet 2-pont működésű (BE/KI)

Részletesebben

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános tudnivalók 3 1.1. kézikönyv ismertetése 3 1.2. Egyéb dokumentációk a csomagban 3 1.3. Flamco termékek használata 3 1.4. További segítség

Részletesebben

BC 80 H Vérnyomásmérő Használati útmutató

BC 80 H Vérnyomásmérő Használati útmutató BC 80 H Vérnyomásmérő Használati útmutató BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com MAGYAR Tartalom 1. A készülék ismertetése...2 2. Fontos tudnivalók...2 3. A készülék leírása...5

Részletesebben

TREKSTOR. Enjoy now. ebook-r eader 3.0

TREKSTOR. Enjoy now. ebook-r eader 3.0 1 TREKSTOR Enjoy now. ebook-r eader 3.0 b Rövid használati útmutató Gratulálunk az új TrekStor e-könyv olvasó készülékéhez és biztosak vagyunk benne, hogy sok örömét leli majd a termékben. Olvassa el

Részletesebben

1. Tartalom jegyzék 2

1. Tartalom jegyzék 2 H 1. Tartalom jegyzék 2 1. Tartalom Oldal 2. Szerelés, üzembehelyezé és csatlakozás 3 3. Kezelőelemek 4 4. Kijelző 4 5. Gyári beállítás 5 6. Állandó kapcsolási parancsok 6 7. Blokk képzés a hét napjaiból

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90EPC Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AC-610 digitális lakatfogó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AC-610 digitális lakatfogó HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56)

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 846A Szélsebesség Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Használat előtti megjegyzések... 2 3. Kezelőszervek... 3 4. LCD kijelző... 3 5. Műszaki jellemzők... 4 6. Mérések... 5

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 10. oldal. Kérjük a járműben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 10. oldal. Kérjük a járműben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 10. oldal Aventa eco Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Biztonsági utasítások... 2 Utasítások a klímarendszerek

Részletesebben

Mikrofon csatlakozó Beépített mikrofon

Mikrofon csatlakozó Beépített mikrofon Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588 Digitális diktafon Megrend. szám: 67 05 33 Kezelési utasítás Kezelő elemek - Áttekintés Felülnézet Mikrofon csatlakozó hüvely Beépített

Részletesebben

Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550

Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550 Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550 Használati útmutató 1. Biztonságra vonatkozó információk Annak érdekében, hogy elkerülje az áramütést, valamint egyéb sérülést, illetve a mérőműszer vagy berendezés

Részletesebben

0934-06. ProxerBoard System. Termékismertető

0934-06. ProxerBoard System. Termékismertető 0934-06 ProxerBoard System Termékismertető ProxerBoard fedélzeti terminálok Proxer20 RFID olvasók betöltő pisztoly, és betöltő ajtó azonosítására ProxerPorta rádiós bázis-terminál Ver.2.1. 2014.11.28.

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Általános beállítások

Általános beállítások Felhasználói kézikönyv Általános beállítások 1 2 3 4 5 6 7 Kezdeti lépések Műveletek kombinált funkciókkal Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások) Hibaelhárítás Egyéb funkciók Biztonság Műszaki adatok

Részletesebben

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ Köszönjük, hogy cégük szélsebesség mérő készülékét választotta. A kézikönyv a szélsebesség mérő készülék használatára vonatkozó utasításokat, és biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Kozmikus kapcsolás A napfelkelte és naplemente idôpontja szerint automatikusan vezérli a redônyöket

Kozmikus kapcsolás A napfelkelte és naplemente idôpontja szerint automatikusan vezérli a redônyöket Programozható rádióhullámú órakapcsoló HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a programozható rádióhullámú órakapcsoló által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV Behatolásjelző Központok Firmware Verzió 1.00 PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV GDAŃSK versa_p_en 04/09 A SATEL célja a termékek minőségének és tudásának folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a termékek műszaki

Részletesebben

Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer

Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer TOSHIBA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Vezetékes távirányító RBC-AMT31E Beltéri egységek Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer 4 utas kazettás típus MMU-AP0091H, AP0121H, AP0151H, AP0181H, AP0241H,

Részletesebben

calormatic 330 VRT 330 PL; HU

calormatic 330 VRT 330 PL; HU calormatic 330 VRT 330 PL; HU Üzemeltetők és szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató calormatic 330 Szobatermosztát VRT 330 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz.

Részletesebben

DREHMO i-matic elektromechanikus hajtások

DREHMO i-matic elektromechanikus hajtások DREHMO i-matic elektromechanikus hajtások KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG A legújabb fejlesztési irányelvek lényege az, hogy a hajtóműveket az elektronika szétszerelése nélkül be lehessen állítani. Ezeket a törekvéseket

Részletesebben

Használati útmutató és vezérfonal indító akkuk/mélykisütéses akkuk professzionális töltéséhez.

Használati útmutató és vezérfonal indító akkuk/mélykisütéses akkuk professzionális töltéséhez. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Akkutöltő készülék, MULTI XS 4003 1,2-140 Ah-s ólomsavas akkukhoz

Részletesebben

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC Használati utasítás Olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használat céljából 54 MŰSZAKI ADATOK Típus Hűtési teljesítmény Energia/Amper fogyasztás hűtésnél*

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA KEZELÉSI KÉZIKÖNYV LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA ARYG-07LLTB ARYG-09LLTB ARYG-12LLTB ARYG-14LLTB ARYG-18LLTB Őrizze meg ezt a kézikönyvet,

Részletesebben

GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók

GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók Főbb jellemzők 200 VA AC vizsgáló teljesítmény 240X64 mm-es jég kék pont mátrix LCD Kézi/Auto üzemmód Funkció gombok a gyors választáshoz Nagy intenzitású

Részletesebben