MODULEX

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340"

Átírás

1 MODULEX KONDENZÁCIÓS MODUL-KAZÁNOK 009-tõl.generáció kiadás - 0/009 TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kiegészítõ-Útmutató is tartozik hozzá,

2 Figyelem! A jelen gépkönyv kizárólag a szakképzett telepítõ és/vagy karbantartó személyeknek szóló és az érvényben lévõ jogszabályoknak megfelelõ információkat tartalmaz. A berendezésért felelõs személy, sem az üzemeltetõ, NEM jogosult a kazánon semmilyen beavatkozás elvégzésére. A gyártó nem vállal felelõsséget a kazán dokumentációiban álló útmutatások figyelmen kívül hagyása miatt az élõlényekben, vagy dolgokban bekövetkezett károkért. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.... Az útmuatóban alkalmazott szimbólumok.... A készülék rendeltetésszerû használata.... Az üzemeltetõnek továbbítandó információk.... Biztonsági figyelmeztetések....5 Mûszaki adattábla Általános figyelmeztetések... 6 MÛSZAKI JELLEMZÕK ÉS MÉRETEK Mûszaki jellemzõk Méretek Mûködési adatok (UNI 08), általános jellemzõk Jobb oldali oldalnézet a fõbb alkotórészek megjelölésével... 0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ.... Általános figyelmeztetések.... A telepítésre vonatkozó szabványok.... Csomagolás.... A kazán helyigénye....5 Telepítés elõtti teendõk, átmosatás, stb A kazán csonkjai Gázbekötés Fûtési elõremenõ és visszatérõ bekötése Primer köri vagy kazán köri szivattyú Elõírt kiegészítõ biztonsági, védõ és ellenõrzõ berendezések A biztonsági ISPESL elemek elektromos bekötési rajza Biztonsági szelep lefúvása Visszatérõ víz szûrése.... Gömbcsapok....5 Fagyveszély elleni kazánvédelem....6 Hidraulikus váltó vagy lemezes hõcserélõ....7 Kondenzvíz elvezetése....8 Vízkezelés....9 Csatlakozás a füstelvezetõ rendszerhez Zárt égésterû kazánként történõ használat Mûködési logika Elektromos témák Elektromos vezérlés sémája Elektromos bekötések....5 Kapcsolási rajzok (néhány példa és elektromos bekötések jelölése) db kazán kaszkádban történõ alkalmazása BCM tartalék automatika A primer szivattyú modulációs vagy fix....8 A rendszer feltöltése és leürítése....9 Gázégõk beszabályozása, CO mérés....0 Biztonsági és tartalék egységek Elsõ begyújtás... 8 ELLENÕRZÉS ÉS KARBANTARTÁS MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT ÉS CE ENGEDÉLY... 5

3 Általános információk ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. - AZ ÚTMUTATÓBAN ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK Az útmutató olvasása során különös figyelmet kell fordítani az alábbi szimbólumokkal megjelölt részekre: VESZÉLY! Súlyos élet- és balesetveszély FIGYELEM! A termékre és a környezetre veszélyt jelentõ helyzetek MEGJEGYZÉS! Használati javaslatok. - A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSSZERÛ HASZNÁLATA A MODULEX készülék a mai legmagasabb mûszaki színvonalon és az elismert biztonságtechnikai elõírások figyelembevételével készült. Ennek ellenére a készülék nem rendeltetésszerû használata veszélyt jelenthet a felhasználó vagy más személyek testi épségére és életére, és kárt okozhat a készülékben vagy más tárgyakban. A készülék melegvizes központi fûtési rendszerek mûködtetésére szolgál. Bármilyen ettõl eltérõ használat nem rendeltetésszerûnek minõsül. Az UNICAL cég nem vállal felelõsséget a készülék nem rendeltetésszerû használata miatt bekövetkezett károkért! Ilyen esetben a kockázat teljes mértékben a felhasználót terheli. A rendeltetésszerû használat feltételezi az összes dokumentáció elõírásainak szigorú betartását is.. - AZ ÜZEMELTETÕNEK TOVÁBBÍTANDÓ INFORMÁCIÓK A berendezés üzemeltetõjét ki kell oktatni a saját fûtési rendszerének használatáról és mûködésérõl, különös tekintettel az alábbiakra: A felhasználónak át kell adni a jelen útmutatót, valamint a készülékkel kapcsolatos összes egyéb dokumentumot. A felhasználó e dokumentációt oly módon köteles megõrizni, hogy az minden további tanulmányozás céljából rendelkezésre állhasson! Fel kell hívni a felhasználó figyelmét a szellõzõnyílások és a füstelvezetõ rendszer fontosságára, hangsúlyozva azok nélkülözhetetlenségét és módosításuk szigorú tilalmát. Tájékoztatni kell a felhasználót a rendszerben lévõ víz nyomásának ellenõrzésérõl, valamint az utántöltéséhez szükséges lépésekrõl. Tájékoztatni kell a felhasználót a hõmérsékletek, automatikák/termosztátok és radiátorszelepek megfelelõ szabályozásáról, hogy energiát lehessen megtakarítani. Emlékeztetni kell az üzemeltetõt, hogy évente minimum egyszer kötelezõ elvégeztetnie a berendezés rendes karbantartását, minimum kétévente pedig egy égésvizsgálatot! Javasoljuk, hogy kössön karbantartási szerzõdést. Amennyiben a készüléket más tulajdonosnak értékesítenék vagy ruháznák át, vagy ha át kellene telepíteni valahová és ott kellene hagyni, mindenkor gyõzõdjön meg róla, hogy a dokumentáció kíséri-e a készüléket, hogy azt az új tulajdonos és/vagy telepítõ áttanulmányozhassa. A gyártó nem vállal felelõsséget a kazán dokumentációiban álló útmutatások figyelmen kívül hagyása miatt az élõlényekben, vagy dolgokban bekövetkezett károkért.

4 Általános információk. - BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELEM! A kazán telepítését, beszabályozását és karbantartását kizárólag szakképzett személyek végezhetik, az érvényben lévõ szabványoknak és elõírásoknak megfelelõen, ugyanis a hibás telepítés személyi és dologi károkat okozhat, melyekért a gyártó nem vonható felelõsségre. VESZÉLY! A kazán karbantartási vagy javítási munkáit kizárólag szakképzett, és az Unical által közvetlenül, vagy közvetve megbízott személyek végezhetik el. Javasoljuk, hogy kössön karbantartási szerzõdést! Egy hiányos, vagy nem megfelelõ karbantartás veszélyeztetheti a készülék mûködési biztonságát, és személyi és dologi károkat okozhat, melyekért azonban a gyártó nem vonható felelõsségre! A készülékhez tartozó egységek módosításai Ne végezzen semmilyen módosítást a következõ egységeken: - kazán - gáz-, levegõ-, víz- és villamos vezetékek - füstelvezetõ rendszer, biztonsági szelep és annak elvezetõ csõvezetéke - azok a szerkezeti elemek, amelyek a készülék mûködési biztonságát befolyásolják Figyelem! A menetes csatlakozók kilazításához vagy meghúzásához kizárólag megfelelõ méretû villáskulcsot használjon. A helytelen használat és/vagy nem megfelelõ szerszámok károkat okozhatnak (pl. víz- vagy gázszivárgást). FIGYELEM! Útmutatások propán, vagy Pb gázzal mûködõ készülékekhez A készülék beszerelése elõtt gyõzõdjön meg róla, hogy a gáztartály légtelenítése megtörtént. A gáztartály megfelelõ légtelenítéséhez forduljon a folyékonygáz forgalmazóhoz, vagy legalábbis egy törvény szerint arra felhatalmazott személyhez. Ha a tartály légtelenítését nem megfelelõen végezték el, begyújtási problémák léphetnek fel. Ilyen esetben forduljon a tartályos folyékony gáz forgalmazójához. Gázszag Ha bármikor gázszagot érez, a következõ biztonsági elõírások szerint járjon el: - ne mûködtessen villamos kapcsolókat (kikapcsolni se) - ne dohányozzon - ne használjon telefont - zárja el a gázcsapot - szellõztesse ki a helyiséget, ahol a gázszivárgást észlelte - értesítse a gázszolgáltató társaságot vagy egy fûtési rendszerek szerelésére és karbantartására szakosodott céget. Robbanékony és gyúlékony anyagok Ne használjon vagy tároljon robbanékony vagy gyúlékony anyagokat (pl. benzint, festékeket, papírt) abban a helyiségben, ahova a készüléket telepítették. FIGYELEM A KAZÁNT ÚGY KELL TELEPÍTENI, HOGY A MÛKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK OLYANOK LEGYENEK, HOGY ELKERÜLHETÕ LEGYEN A BENNE LÉVÕ FOLYADÉK MEGFAGYÁSA, TOVÁBBÁ MEGAKADÁLYOZHATÓ LEGYEN, HOGY A VEZÉRLÕ ÉS ELLENÕRZÕ EGYSÉGEK -5 C-nál ALACSONYABB ÉS +0 C-nál MAGASABB HÕMÉRSÉKLETNEK LEGYENEK KITÉVE. A KÜLTÉRI KAZÁNT AZ ÉGHAJLATI / KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOKKAL SZEMBEN AZ ALÁBBI DOLGOKKAL KELL VÉDENI: - A gyártó által szállított védõ KIT és ''KÜLTÉRI'' burkolat - A víztartalmú csõvezetékek és a kondenzvízleeresztõ csõ szigetelése - Speciális fagyálló termékek alkalmazása a víztartalmú rendszerelemekben. Hivatkozott szabvány: UNI 07/0

5 Általános információk.5 - MÛSZAKI ADATTÁBLA A CE jelzés dokumentálja, hogy a kazán kielégíti: - a gázkészülékekre vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (90/96/CEE direktíva) - az elektromágnesességre vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (89/6/CEE direktíva) - a hatásfokra vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (9//CEE direktíva) - az alacsony feszültségre vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (7//CEE direktíva) 5 6 A B C D 5 6 E 7 8 JELMAGYARÁZAT = a CE engedély kiadásának éve = kazántípus = kazán modell = csillagok száma (9//CEE direktíva) 5 = gyártási szám (SN =széria numer) 6 = P.I.N. a termék azonosító száma 7 = engedélyezett füstgáz elvezetési konfigurációk 8 = (NOx) NOx osztály A = Fûtési jellemzõk 9 = (Pn) névleges hasznos teljesítmény 0 = (Pcond) hasznos teljesítmény kondenzációsan = (Qmax) maximális hõterhelés = (Adjusted Qn) névleges hõterhelésre beszabályozva = (PMS) fûtési víz max. üzemi nyomás = (T max) fûtési víz max. hõmérséklet 7 = (R factor) a megadott vízmennyiségnél használható csaptelepek száma EN 0-8 = (F factor) a megadott vízmennyiségtõl függõ csillagok száma EN 0-9 = (PMW) használati víz max. üzemi nyomás 0 = (T max) használati melegvíz max. hõmérséklet C = Elektromos jellemzõk = Elektromos betáp = Elektromos fogyasztás = Elektromos védelmi fokozat D = Rendeltetési országok = Rendeltetési országok 5 = Gázkategória 6 = készülék elõtti gáznyomás B = Használati Meleg Víz (HMV) jellemzõk 5 = (Qnw) névleges hõterhelés HMV funkcióban (ha eltérõ a Qn névleges hõterheléstõl) 6 = (D) HMV fajlagos terhelés EN 65 - EN 0- szerint E = Gyári beszabályozások 7 = X típusú gázra beszabályozva 8 = hely a nemzeti márkák számára 5

6 Általános információk.6 - ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK A dokumentáció a termék szerves és lényeges részét képezi, és azt a berendezésért felelõs személynek meg kell õriznie. A dokumentációhoz tartozik még a Kiegészítõ-Útmutató és az E8 automatika útmutatója is. Gondosan olvassa el a dokumentációban álló figyelmeztetéseket, mivel a biztonságos telepítésére, a használatra és karbantartásra vonatkozóan fontos útmutatásokat tartalmaznak. Késõbbi tájékozódás céljából gondosan õrizze meg a dokumentációt. A telepítést és a karbantartást az érvényes elõírások figyelembevételével a gyártó utasításai szerint, szakképzett és a törvény szerint engedéllyel rendelkezõ személy végezheti. A HMV rendszer minden anyagának (csövek, idomok, csapok, stb...) meg kell felelni a vonatkozó öszes vízminõségi elõírásnak. Szakképzett személyen az értendõ, aki speciális mûszaki szakértelemmel rendelkezik a lakossági célú fûtési rendszerek, használati melegvíz elõállító berendezések területén és ezek karbantartásában. A szakembernek rendelkeznie kell a hatályos törvény által elõírt képesítésekkel. A helytelen telepítés vagy hibás karbantartás személyi vagy dologi károkat okozhat, amiért a gyártó nem vállal felelõsséget. Mielõtt bármiféle tisztítási vagy karbantartási mûveletbe kezdene válassza le a készüléket a villamos hálózatról. Ne zárja el a légbeszívó/fûstelvezetõ vezetékek nyílásait. A készüléket meghibásodása és/vagy rendellenes mûködése esetén kapcsolja ki, ne próbálja házilag megjavítani. Forduljon törvény szerint engedéllyel rendelkezõ szakemberhez. A termékek esetleges javítását csak az Unical által felhatalmazott szakember végezheti és kizárólag eredeti alkatrészeket használhat. A fentiek figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a készülék biztonságosságát. A készülék hatásfoka és korrekt mûködése csak akkor garantálható, ha az elengedhetetlen (minimum) évenkénti karbantartást elvégeztették a felhatalmazott szakemberrel. Amennyiben a készüléket nem kívánja többé használni, gondoskodjon azon alkatrészek ártalmatlanításáról, melyek lehetséges veszélyforrást jelenthetnek. Használaton kívüli HMV rendszer (vagy vezetékszakasz) újbóli használata elõtt el kell végezni a HMV rendszer alapos átmosásását minimum úgy, hogy jó sokáig át kell folyatni a csapvizet a használaton kívüli vezetékszakaszokon úgy, hogy a vezetékekben lévõ régebbi víz mind kicserélõdjön! Ha a készüléket más tulajdonosnak értékesítenék vagy ruháznák át, vagy ha át kellene telepíteni valahová és ott kellene hagyni, mindenkor gyõzõdjön meg róla, hogy a dokumentációt a készülékkel együtt átadták-e, hogy azt az új tulajdonos és/vagy telepítõ áttanulmányozhassa. Az opciókkal vagy kiegészítõ felszerelésekkel rendelkezõ összes készülékhez (villamos felszereléseket is beleértve) csak eredeti tartozékokat szabad használni. Ezt a készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amire kifejezetten gyártották. Bármilyen egyéb használat nem rendeltetésszerûnek, tehát veszélyesnek minõsül. 6

7 MÛSZAKI JELLEMZÕK ÉS MÉRETEK Mûszaki jellemzõk és méretek. - MÛSZAKI JELLEMZÕK Egy alacsony NOx-kibocsátású, modulokból álló kondenzációs gázkazánról van szó mely mûködhet önállóan is, vagy többedmagával együtt is. Egy kazánban kettõ vagy több (...7) modul van, amely modulok egy közös burkolaton belül helyezkednek el és kaszkádban mûködnek. Egyegy modul tkp. egy-egy különálló kiskazán. Ezeknek a modulokoknak egyetlen közös füstgázgyûjtõ kamrájuk van, így egyetlen közös füstcsonk van. A modulokat egy mikroprocesszoros E8 automatika vezérli kaszkádban (német KromSchröder) a külsõ idõjárástól függõen, a beállított meredekség alapján (de van a kazánban egy beépített tartalékszabályozó is, arra az esetre, ha az E8 szabályozó esetleg elromolna). FIGYELEM: A kazánokon át NEM szabad átáramoltatni emberi fogyasztásra alkalmas vizet! Hatásfok 0%-os terhelésen 0 C-os vissztérõ ági hõmérséklet mellett = 08,%. Hatásfok osztály Minden egyes alumínium/magnézium/szilícium öntvénybõl készült modul egy önálló kiskazán, mert van benne: egy kazánhõcserélõ (ha muszáj, akkor egy-egy modul vízjárata külön-külön kizárható), egy elektronikus ventilátor, egy füstgáz- csappantyú, egy gázszelep, egy gázégõ, gyújtó és lángellenõrzõ szerkezetek, égõt moduláltató (BMM=Burner Modular Manager) vezérlõ NTC szondákkal, biztonsági termosztát, füstgáz-csappantyú. Az egész kazán rendelkezik globális elõremenõ és visszatérõ összhõmérséklet-ellenõrzõ NTC szondákkal is. Szálas szintetikus antiallergén hõszigetelés. A gázégõ teljes elõkeveréses, modulációs sugárzó égõ, eléghetetlen fémszövet (NIT), legújabb generációs. A levegõhöz a gáz hozzákeverése az égõ elõtti-feletti kamrában megy végbe. Hiszen felülrõl lefelé történõ égés van. Az égési levegõ beszívása történhet a kazán helyiségébõl is, vagy légcsatornán át kültérbõl is (zárt égéstér). Modulonként a leadott maximális hasznos teljesítmény 50 kw, a minimális kw. A zajszint maximális hõteljesítményen kisebb 50 dba-nál. Egy Modulex kazánban tehát min., max. 7 önálló modul van közös burkolat alatt, a modulok kaszkádban mûködnek, de a Modulex kazánokból is egymás mellé lehet telepíteni többet is és kaszkádban mûködtetni azokat is egy külsõ automatika (pl. E8-Master) által. Fûtési üzemmód: a pillanatnyi teljesítményt az E8 szabályozó mikroprocesszor vezérli, összevetve a beprogramozott paraméterek alapján az igényelt elõremenõt a globális elõremenõvel (vagy egy külsõ V-os automatika, vagy külsõ PLC/BMS alapján történik a vezérlés) Mûködési logika: A) A szükséges teljesítmény szét van osztva a modulok között úgy, hogy minél több modul mûködjön egyidõben, minél kisebb terhelés mellett ( kw-ig), mert így érjük el a legnagyobb hatásfokokat. Tehát a modulokat az E8 automatika nem ám csak egyszerûen lépteti! B) Az üzemórák egyenletesen el vannak osztva a modulok között, E8 vezérli, melynek révén biztosítható a modulok optimális egyenletes kihasználtsága. C) A HMV-készítés elõnykapcsolással is mûködhet (ez a javasolt megoldás), bojlertöltõ szivattyúval és bojlerszondával, mindezt vezérli a kazánon belüli német Krom- Schröder E8 automatika (E8, azaz Elektronika max. 8 egységhez, tehát max. 8 modulhoz, vagy 8 kazánhoz). D) Az egyes modulok külön-külön ellenõrizhetõsége biztosítva van a szervizes számára (szervizes belépõ kód). A hõtermelés ellenõrzése folyamatos: a moduláció szintjei folyamatosan összevetve a kazán elõremenõ meredekség szerinti parancsolt értékével. A mûködési állapotok és a hõmérsékletek folyamatos figyelése. A hibajelek és vészjelzések kezelése. A paraméterek bármikor átállíthatóak. Vezérlõrelé egy fix sebességû primer szivattyú mûködtetéséhez, vagy 0 0V kimenet egy elektronikus primer szivattyú vezérléséhez. Beépített tartalék kazánautomatika: megoldható a mûködtetés akkor is, ha az E8 automatika, vagy a távvezérlés elromlik: ilyenkor a kazán a BCM tartalék automatikával mûködtethetõ. Riasztásjelzõ relé. Belépés a Riasztójelzés nullázásához. A gázbekötés, a fûtés elõre-és visszatérõ vezetékek bekötése lehetséges jobbról is meg balról is. Beégetett festésû, könnyen levehetõ és visszatehetõ acéllemez burkolatok. A modulok alatt egy közös inox füstgyûjtõ és kondenzgyûjtõ kamra kondenzvíz leeresztõ szifonnal. Az elõzõ inox kamrától a kazán jobb oldaláról, vagy bal oldaláról, vagy a hátsó oldalról indítható a füstcsõelvezetés. Beépített automata légtelenítõ a kazán fõ elõremenõjére. Súlyok és méretek (lásd az. fejezetet) A kazán alapfelszereltségét képezõ SZONDÁK: külsõ hõmérs.érzékelõ szonda szonda az egyik szekunder elõremenõhöz a kazán fõ-elõremenõjének szondája bojler-szonda Opciós tartozékok: további szondák, ha szükségesek Kondenzvíz közömbösítõ Primer köri elemek: beavatkozó egységek a biztonságtechnikai ISPELS által elõírt KIT-tel és elektronikus primerköri szivattyúval Hidraulikus váltó Engedélyezett inox kültéri burkolatok 7

8 Mûszaki jellemzõk és méretek. - MÉRETEK ELÖLNÉZET 0 0 L = = Légrács JOBB OLDALI NÉZET (a csatlakozások gyárilag jobb oldalt vannak) G 8 Légrács M R S 5 5 Figyelem: A füstcsonkot, az elõremenõ (M) és visszatérõ (R) és a Gáz csatlakozásokat tetszés szerint át lehet szerelni a helyszínen jobb oldalról bal oldalra is, sõt a füstcsonkot hátulra is. Lásd a rajzokon. Kültéri burkolat alkalmazása esetén viszont a csonkok jobb oldalon kell maradjanak! BAL OLDALI NÉZET 8 FELÜLNÉZET 68 Légrács 0 0 M R G Øi D 5 H 50 A B C Ha zárt égésterûvé akarjuk tenni a kazánt, akkor ez könnyen megtehetõ a Légrácsok leszerelésével,... Lásd a Kiegészítõ-Útmutató címû fájl-t! Méretek Modulok száma Magasság 'L' hosszúság (elölnézet) ''C' mélység (ha hátul lesz a füstcsonk) ''A' mélység ''B' mélység (ha hátul lesz a füstcsonk) Csatlakozó méretek Gázcsatlakozó Fûtési rendszer elõremenõ (M) Fûtési rendszer visszatérõ (R) ''D kéménycsatlakozó ''H kéménycsonk szélessége Kondenzvízleeresztõ csonk MODULEX mm mm mm mm mm mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm mm mm M Elõremenõ R Visszatérõ G Gázcsonk S Kondenzvízleeresztõ csonk (½ ) 50 () 50 () (½ ) 50 () 50 () (½ ) 50 () 50 () (½ ) 50 () 50 () (½ ) 50 () 50 () (½ ) 50 () 50 ()

9 Mûszaki jellemzõk és méretek. - MÛKÖDÉSI ADATOK (UNI 08), ÁLTALÁNOS JELLEMZÕK A MODUL-KAZÁN TÍPUSAI MODULEX A kazán kategóriája II HP Névleges hõterhelés (P.C.I. szerint) Qn kw Önálló modulok (azaz kiskazánok) száma a kazánon belül db A kazán egységteljesítménye, azaz modulé kw Minimális hõterhelés (P.C.I. szerint) Qmin kw Névl. hasznos (80 / 60 C) teljesítmény Pn kw Min. hasznos (80 / 60 C) teljesítmény Pn min kw Névl. hasznos (50 / 0 C) teljesítmény Pcond kw Min. hasznos (50 / 0 C) teljesítmény Pcond min kw Hatásfok (80 / 60 C) névleges teljesítményen % Hatásfok minimális teljesítményen (50 / 0 C) % Hatásfok osztály a 9//CEE direktíva szerint Füstgázok max. túlhõmérséklete, tfüst-tkörnyezet (*) C (Tehát a modul-kazán nagyon jól lehûti a füstgázokat!) Füstgázok tömegárama (max) kg/h CO (min és max)(**) % NO X (EN 97A szerint súlyozott érték) mg/kwh NO X osztály Veszteség a kéményen át, mûködõ égõnél (max) % Veszteség a burkolaton át, mûködõ égõnél % Névl. vízmennyiség (ΔT 0 C) l/h Vízoldali ellenállás az elõzõ sor vízmennyiségénél mv.o. 0,8-szoros vízmennyiségnél 0,8 x 0,8 = 0,6-szeres az ellenállás Fûtõkörben a nyomás min...max bar Kazán ûrtartalma l A kazán súlya nettóban kg G0 gázfogyasztás (0 mbar) max. terhelésen m /h G0 gázfogyasztás (0 mbar) min. terhelésen m /h Propángázfogyasztás (7/50 mbar) max. terhelésen kg/h Propángázfogyasztás (7/50 mbar) min. terhelésen kg/h Rendelkezésre álló nyomás a füstcsonkban min. Pa Kondenzvíz képzõdés max. kg/h Kibocsátások CO az égéstermékben 0%-os O -vel ppm NO x az égéstermékben 0%-os O -vel ppm Zajszint dba Elektromos adatok Elektromos feszültség / frekvencia V/Hz Biztosíték a kazánban A (F) Max. felvett elektromos teljesítmény W Érintésvédelmi fokozat IP Elektromos fogyasztás készenléti állapotban W ,, 95,90,7 97, 06, 9, 56,90-9,5 5,6 0, 008,0 0,5..7 0, 50 0,5,7 7,5 0,9 00 5,9 <5 <0 <9 0/ ,, 5,58,7 97, 06, 7, 5,5-9,5 5,6 0, 605,8 0,5..7, 85 5,,7,8 0,9 00 <6 < <9 0/ ,9, 9,8,7 97,6 06,,8,79-9,5 5, 0,6 8058,7 0,5..7 8, 5 0,0,7,90 0,9 00, <0 < <9 0/ ,7, 0,96,7 97,8 06,, 9, - 9,5 5,6 0,0 065,7 0,5..7, 60 5,8,7 8,6 0,9 00 0,8 < <9 <9 0/ ,, 89,87, ,, 70,69-9,5 5,06 0,0 6,9 0,5..7 6,5 05 0,5,7,6 0, <8 <0 <9 0/ ,5, 9,6,7 98,07 06, 0, 59, - 9,5 5,0 0,0 69,7 0,5..7 0,6 5 5,5,7 6,08 0, , <55 < <9 0/ (*) környezeti hõmérséklet = 0 C (**)Lásd táblázatban Fúvókák-Nyomások.9. A kazán adattáblája az elõlap mögött, a vezérlõ E8 automatika mellett található. 9

10 Mûszaki jellemzõk és méretek. - JOBB OLDALI OLDALNÉZET A FÕBB ALKOTÓRÉSZEK MEGJELÖLÉSÉVEL A Légrácsok, (azaz az égési levegõ bemenetek) megtalálhatók baloldalt, jobboldalt és hátoldalt. Ha zárt égésterûvé akarjuk tenni a kazánt, akkor lásd a Kiegészítõ-Útmutató címû fájl-ban. A kazán burkolatán perforálva vannak a csatlakozási lehetõségek, csak ki kell vágni a megfelelõ burkolatkikönnyítést. A csatlakozási lehetõségek: füstcsonk: JOBB oldalon (gyári pozició), de átszerelhetõ - BAL oldalra - vagy a HÁTSÓ oldalra elõremenõ és visszatérõ: JOBB oldalon (gyári poziciók), de átszerelhetõk - BAL oldalra gázcsonk: Jobb oldalon (gyári pozició), de csatlakozhatunk - BAL oldalról is Abban az esetben, ha a füstcsonk nem marad a gyári pozicióban, azaz nem marad jobb oldalon, akkor a Modulex kazánokhoz rendelni kell egy Kondenz-szint érzékelõ kábelt, amelynek kódja

11 TELEPÍTÉSI ÚTMU- TATÓ. - ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELEM! Ezt a kazánt kizárólag arra a célra lehet használni, amire kifejezetten tervezték. Minden ettõl eltérõ használat nem rendeltetésszerûnek és veszélyesnek minõsül. A kazán víz felmelegítésére szolgál, mégpedig olyan hõmérsékletre, mely a víz légköri nyomásnak megfelelõ forráspontját nem éri el. FIGYELEM! A készülékeket kizárólag mûszakilag megfelelõen kialakított belsõ térbe történõ telepítésekhez tervezték. (Kültérben kell a gyári kültéri burkolat.) A kazán bekötése elõtt egy szakképzett személlyel végeztesse el az alábbiakat: a) a teljes rendszer összes csõvezetékének és elemének alapos átmosatását, azért, hogy az esetleges lerakódásokat és szennyezõdéseket eltávolítsuk, mert ezek negatívan befolyásolhatják a kazán jó mûködését, tisztaságát, higiéniáját; (A hazai Unical képviselet megjegyzése: a tisztántartott rendszer és a helyes vízminõség a fejlett országokban eleve alapkövetelmény!) b) ellenõrízni, hogy a kazán alkalmas-e a rendelkezésre álló tüzelõanyaggal való mûködtetésre. Ez eldönthetõ a csomagoláson és a mûszaki adattáblán lévõ információk segítségével; c) ellenõrízni, hogy kémény-és füstelvezetõ rendszer huzata megfelelõ-e, azaz nem túl nagy-e? Túl nagy kémény esetén esetleg súlyterhelésû huzatszabályozót kell beépíteni. És ellenõrízni kell, hogy a füstelvezetõ rendszerben nincs-e szûkület és hogy nincs-e rákötve más készülék is, kivéve, ha a füstelvezetõ rendszert az érvényben lévõ szabványok és elõírások szerint több készülék kiszolgálására tervezeték. Kizárólag ezek ellenõrzése után szabad a kazánt a füstelvezetõ rendszerre rácsatlakoztatni. FIGYELEM! Olyan helyiségekben, ahol agresszív gõz, vagy gáz, vagy por van, a készüléknek a helyiség levegõjétõl független levegõt kell beszívnia! FIGYELEM! A készülék telepítését az elõírások és törvények szerinti mûszaki-szakmai követelményeknek megfelelõ szakember végezheti, aki felelõsséget vállal, hogy az elõírásokat a jó minõségû mûszaki gyakorlat szabályai szerint betartja. FIGYELEM! A készülék telepítése során figyelembe kell venni a szereléshez és a karbantartáshoz szükséges minimum távolságokat. Lásd. fejezet! A kazánt csak olyan fûtési rendszerhez szabad csatlakoztatni, amely megfelel a készülék funkcióinak és teljesítményének.

12 . - A TELEPÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOK A MODULEX egy IIHP gázkategóriához készült kazán (termikus csoport), melynek telepítésekor az alábbiakban felsorolt szabványok szerint kell eljárni: Biztonság A fûtési rendszerek biztonságára vonatkozó elõírások. ALKALMAZÁSI TERÜLET: Hõteljesítmény szerinti korlátozás nélkül. Biztonsági szabványok hálózati gázzal mûködõ hõfejlesztõ berendezésekhez. ALKALMAZÁSI TERÜLET: 5 kw (0.000 kcal/h)-nál nagyobb hõteljesítmények. A tûzmegelõzési elõírások a gázüzemû hõfejlesztõ berendezések tervezéséhez, gyártásához és üzemeltetéséhez. ALKALMAZÁSI TERÜLET: 5 kw (0.000 kcal/h)-nál nagyobb hõteljesítmények. UNI 07 szabvány Háztartási célú gázüzemû berendezések kondenzációs és hasonló készülékekhez. Kritériumok a tervezéshez, telepítéshez, üzembe helyezéshez és karbantartáshoz. ALKALMAZÁSI TERÜLET: hõteljesítmény szerinti korlátozás nélkül. UNI EN 8-- szabvány Hõtechnikai számítási módszerek és dinamikus folyadék. ALKALMAZÁSI TERÜLET: 5 kw (0.000 kcal/h)-nál nagyobb hõteljesítmények. Az épületek energetikai hatásfokáráról szóló 00/9/CE direktíva alkalmazása. Környezetszennyezés Intézkedések a légköri szennyezés ellen (szilárd és folyékony tüzelõanyagokkal táplált rendszerek). ALKALMAZÁSI TERÜLET: 5 kw-nál (0.000 kcal/h) nagyobb hõteljesítmények. Energiatakarékosság Az ésszerû energiafelhasználásról, energiatakarékosságról és a megújuló energiaforrások használatáról szóló Nemzeti Energiaterv megvalósítását célzó szabványok. ALKALMAZÁSI TERÜLET: hõteljesítmény szerinti korlátozás nélkül. A folyékony vagy gáz tüzelõanyagokkal táplált, új melegvizes kazánok hatásfok-követelményeirõl szóló 9//CEE direktíva alkalmazása. Biztonsági szabványok nyomás alatt lévõ meleg folyadékokat tartalmazó készülékekhez. ALKALMAZÁSI TERÜLET: 5 kw (0.000 kcal/h)-nál nagyobb hõteljesítmények. 99. decemberi UNI 0 szabvány. Melegvizes fûtési rendszerek. Biztonsági elõírások. ALKALMAZÁSI TERÜLET: 5 kw (0.000 kcal/h)-nál nagyobb hõteljesítmények.

13 . - CSOMAGOLÁS A MODULEX kazán erõs kartondobozba csomagolva, összeszerelten kerül leszállításra. A két rögzítõpánt eltávolítása után felfelé húzza fel a kartondobozt, és közben biztosítsa a belsõ tartalom épségét. Ügyeljen rá, hogy a csomagolóeszközök (kartondoboz, pántok, mûanyag zacskók stb.) ne kerülhessenek gyermekek kezébe, mivel veszélyforrást jelentenek. Az Unical elhárít minden felelõsséget olyan személyi vagy dologi károkért, melyek a fentiek figyelmen kívül hagyásából erednek. C A kazán hátsó oldalán találhatók: - Elõlap (a kazán hátsó burkolatához zsugorfóliával rögzítve) - Kondenzvízleeresztõ szifon és csõ a hátsó burkolat alatt. A kazán bal oldalán található: - Jobboldali burkolat (zsugorfóliával a bal oldalhoz rögzítve) A kazán elülsõ oldalán találhatók: - A füstgázelvezetõ csõcsonk, csavarokkal a raklaphoz rögzítve, amely füstcsonkban a következõk találhatók: - Egy mûanyag zacskó a következõkkel: Három különbözõ tömítés (a füstcsonk számára) Két könyök + egy T + egy dugó a kondenzvízelvezetéshez A rögzítéshez szükséges csavarok - A szondák A kazán fedõlapja felett találhatók: - Egy mûanyag zacskó a következõkkel: - Telepítési és karbantartási útmutató - Az E8 automatika használati útmutatója - Garanciális tanúsítvány - Hidraulikus nyomáspróba tanúsítvány B A bruttó súly 8 kg 5 kg 56 kg 00 kg kg 87 kg. - A KAZÁN HELYIGÉNYE Különös figyelmet kell fordítani a hõközpontokra vonatkozó helyi szabványokra és törvényi elõírásokra, és különösen azoknak a minimális távolságoknak a betartására, melyeket a kazán körül szabadon kell hagyni. A beszerelésnek meg kell felelnie a hõközpontokra, a hõfejlesztõ és melegvízkészítõ, szellõzõ berendezések telepítésére, valamint a kondenzációs kazánok égéstermékeinek elvezetésére alkalmas kéményekre vonatkozó legújabb szabványok és törvények elõírásainak és egyéb alkalmazható szabályozásoknak. A kazán hõközponton belüli elhelyezésének kijelölésekor figyelembe kell venni, hogy a kazántest tisztítása és átmosása céljából az egyik oldalsó burkolathoz úgy kell hozzáférni, hogy az alsó inox füstgyûjtõ-kamra belsõ plafonjáról le lehessen szerelni a füstjáratok alatt lévõ füstáramlásterelõ-turbolátor lemez-szerkezetet. (lásd 5. oldal) Ezt a turbolátort az inox füstgyûjtõ/kondenzvízgyûjtõ-kamra akár jobb vagy akár bal oldaláról be lehet szerelni, de gyárilag ezt mindig jobb oldalról rögzítik be. Tehát, ha nem kerül sor semmilyen módosításra, akkor a kazán jobb oldalának kell hozzáférhetõnek lennie. Ha a füstgázelvezetõ csõ csonkját a jobb oldalon hagyjuk, ugyanakkor átmosás elõtt errõl az oldalról kívánjuk leszerelni a turbolátort, akkor elõbb le kell tudni szerelni a füstcsonkot is! Tehát a telepítéskor érdemesebb a turbolátor-lemez-szerkezetet inkább a füstcsonkkal ellenkezõ oldalról betolni és berögzíteni, hogy átmosatáskor ne kelljen a füst-csonkot leszerelni. Viszont az átmosatás miatt fel kell nyitni a kazán tetejét (mint egy autó motorházának tetejét), emiatt a kazán felett minimum 50 cm szabad hely szükséges! A kazánt rá kell állítani egy sík, szilárd talapzatra, melynek mérete nem kisebb, mint a kazán alaprajzi mérete, és melynek magassága legalább 00 mm, mégpedig úgy, hogy a kamra alatt lehessen csat- lakoztatni a kondenzvízleeresztõ csõelemeket is. Ha a kazán alatt nincs egy kiemelt talapzat, akkor a padlózatba kell majd besüllyeszteni a kondenzvíz szifont, legalább 00 mm mélységre. A szerelést követõen a kazánnak tökéletesen vízszintesnek és stabilnak kell lennie (a rezgések elkerülése és a különlegesen csendes üzem érdekében).

14 A B D Tartsa be a tisztítási-és rendes karbantartási mûveletekhez szükséges minimális távolságokat. Sifone C A > 00 mm B > 00 mm C = 00 mm D = 500 mm.5 - TELEPÍTÉS ELÕTT, átmosatás, stb. A készülék egy már meglévõ rendszebe való beszerelése esetén ellenõrizze, hogy: - A füstgázelvezetõ rendszer alkalmas-e kondenzációs készülékekhez, ellenáll-e az égéstermékeknek, méretezése és kiépítése a vonatkozó érvényben lévõ szabványok szerint történt-e. Legyen a lehetõ legegyenesebb vonalú, tömörzáró, szigetelt, és ne legyen benne elzáródás vagy szûkület. - A füstgázelvezetõ rendszernek rendelkeznie kell egy csatlakozóval a kondenzvíz elvezetés számára. - A kazánhelyiségnek rendelkeznie kell egy csõvezetékkel a kazán által termelt kondenzvíz elvezetése számára. - A villamos szerelést az elõírások betartásával minõsített szakembernek kell elvégeznie. - A keringtetõ szivattyúk szállítóképessége, nyomómagassága és áramlási iránya megfelelõ legyen. - A tüzelõanyag tápvezetéke és az esetleges tartály feleljen meg a vonatkozó érvényben lévõ szabványoknak. - A tágulási tartályoknak a rendszerben lévõ folyadék dilatációjának teljes elnyelését biztosítaniuk kell. - A rendszert meg kell tisztítani az esetleges iszaptól és vízkõlerakódásoktól. Egy Modulex kazán már meglévõ rendszerbe való beépítése elõtt: El kell végezni a meglévõ rendszernek egy tisztító átmosását megfelelõ lúgos diszpergáló szeres oldattal. Ezt az átmosást a kazán csere elõtt (ha lehet, héttel lorábban) kell elvégezni, 5 C - 0 C vízzel, mûködõ rendszerben. Figyelem! Ha az új kazánt egy régi rendszerbe a fenti bekezdésben leírt átmosatás elvégzése nélkül építették be, akkor már ne mossák át a rendszert, mivel a szennyezõdések már a kazánba is bekerültek. Ilyenkor egy vízkezelésre szakosodott cég segítségét kell kérni és velük áttisztítatni külön a kazánt is és külön az egész rendszert is. Abban az esetben, ha egy Modulex készüléket egy új rendszerbe építenek be, szintén ajánlott egy megfelelõ szerrel az egész rendszert alaposan átmosni. De minden esetben be kell építeni a kazán visszatérõ ági csövébe egy Y-szûrõt is és egy iszapleválasztót is, két elzáró közé, hogy azokat rendszeresen ki lehessen tisztítani. Ez a szûréstechnika megpróbálja megvédeni a kazánt a fûtési rendszerbõl származó további szennyezõdéstõl. A kazáncsere miatt figyelembe kell venni az új kazán ellenállását és ennek megfelelõ szivattyúkat kell alkalmazni.

15 .6 - A KAZÁN CSONKJAI A Modulex kazán a gyárból úgy kerül ki, hogy az elõremenõ és visszatérõ, a gáz, és a füstgáznak a csatlakozása a kazán jobb oldalán találhatók. A levegõ be és a füstgáz ki pozíciója, csatlakozási oldala a helyszínen kiválasztható, csak el kell távolítani a burkolat megfelelõ részeit vagy a jobb vagy a bal vagy hátsó oldalon. A füstgázelvezetõ csonkot a csonkban lévõ zacskóban talált csavarokkal és tömítésekkel valamint egy legalább 00 mm hosszú csillagfejû csavarhúzóval rögzítse. Ha a füstcsonk a jobb oldalon lesz, akkor a. pontban említett turbolátort a bal oldalról rögzítsük be. Az elõremenõ és visszatérõ valamint a gázcsatlakozást is át lehet helyezni a bal oldalra, de ehhez le kell szerelni és meg kell fordítani a gyûjtõt és osztót, az alábbiakban leírtak szerint: - Távolítsa el a burkolatokat. - Távolítsa el a globális elõremenõ és a globális visszatérõ érzékelõ szondákat és tartóegységeit. - Szerelje le a gyûjtõt és az osztót, de a kazántestek vízcsatlakozásaiban lévõ gumi tömítéseket (a felsõ furatokban) és a szûkítõ gumi tömítéseket (az alsó furatokban) hagyja a helyükön. A szûkítõk lyukmérete a két szélsõ modulnál 7 mm, míg a közbensõ moduloknál mm átmérõjû. - Szerelje vissza a gyûjtõt az osztó helyére, az osztót pedig a gyûjtõ helyére, de ellenkezõ oldali csatlakozással, az ábráknak megfelelõen. - Cserélje fel egymással a leürítõcsap és az automata légtelenítõ helyzetét. - Szerelje vissza az elõremenõ ági hõmérsékletérzékelõ szondát (fehér-piros kábelek) az új elõremenõ ági osztóra, a visszatérõ ági hõmérsékletérzékelõ szondát (fehér-zöld kábelek) pedig az új visszatérõ ági gyûjtõre. - A gáz csonkot a jobb oldalon lehet hagyni vagy ahhoz, hogy a bal oldalra kerüljön, le kell szerelni és át lehet fordítani 80 -kal, majd visszaszerelni. De a Modulex 00 kazánnál (amelyben csak modul van, de a kazánon belüli gáz-elosztónak modulhoz van csatlakozása) a gáz-elosztó jobb oldalról bal oldalra való átfordítása esetén fel kell cserélni egymással a C -jelû dugót az A-jelû gázszelep csatlakozással. A GÁZCSATLAKOZÁS MEGFORDÍTHATÓSÁGA pl: Modulex 00 esetében Elölnézet - jobboldali gázcsatlakozás (szállítási helyzet) A B C Elölnézet - baloldali gázcsatlakozás C B A A FÛTÉSI VÍZBEKÖTÉSEK MEGFORDÍTHATÓSÁGA Hátulnézet - jobboldali csatlakozások (szállítási helyzet) M R Ø mm Ø 7 mm Hátulnézet - baloldali csatlakozások Ø mm M R Ø 7 mm Ø 7 = Szûkítõ tömítés a két szélsõ modul beömlõ nyílásánál Ø = Szûkítõ tömítés a közbensõ modulok beömlõ nyílásainál M = R = elõremenõ visszatérõ 5

16 .7 - GÁZBEKÖTÉS A bekötõ gázvezetéknek 6/ -os csonkkal kell csatlakoznia a kazánhoz a 8. oldalon látható módon. A tápvezeték keresztmetszetének ugyanakkorának vagy nagyobbnak kell lennie, mint a kazán gázcsonkja, és persze biztosítani kell a 8... mbar közötti gáznyomást. Feltétlenül tartsa be a vonatkozó érvényben lévõ speciális szabványokat és elõírásokat, és gondoskodjon elzáró szeleprõl, gázszûrõrõl, rezgéscsillapított kötésrõl, stb. A belsõ gázelosztó rendszer üzembe helyezése elõtt, tehát a gázórára beszerelése elõtt ellenõrízze alaposan a rendszer tömörségét. Ha a rendszer valamely része takarásba fog kerülni, a tömörségi próbát a vezetékek eltakarása elõtt kell elvégezni. Veszély! A gázbekötést csak engedéllyel rendelkezõ szakember végezheti, aki köteles betartani és alkalmazni a vonatkozó hatályos törvényekben és a gázszolgáltató helyi elõírásaiban foglaltakat, mivel egy hibás bekötés személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat, amiért a gyártó nem vonható felelõsségre. A gázbekötés elõtt ajánlott a tüzelõanyag összes tápvezetékének gondos belsõ kitisztítása, hogy eltávolításra kerüljenek az esetleges lerakódások, piszkok, melyek veszélyeztethetik a kazán jó mûködését. Gázszag észlelése esetén: a) Ne mûködtessen villamos kapcsolót, se telefont, se bármely más tárgyat, mely szikrát kelthet; b) Azonnal nyissa ki az ajtókat és ablakokat, hogy a létrejövõ légáram kilevegõztesse a helyiséget; c) Zárja el a gázcsapot; d) Kérje szakember segítségét. Az esetleges gázszivárgások esetére, védekezés céljából ajánlott kiépíteni egy figyelõ-, és védõ biztonsági rendszert. Ez egy gázszivárgás-érzékelõbõl áll, amely gázszivárgás esetén automatikusan elzár egy elektromos szelepet a gáz tápvezetékében. PÉLDA A GÁZBEKÖTÉSI RENDSZERRE KAZÁNHÁZON BELÜL KAZÁNHÁZON KÍVÜL Gáz közbeavatkozó szelep (lásd.0 fejezet pont) Dupla membrános nyomás-szabályozó Gázszûrõ Rezgéscsillapító 5 Gáz mágnesszelep (elektromos-szelep) 6 Gázcsap 6

17 .8 - FÛTÉSI ELÕREMENÕ ÉS VISSZATÉRÕ BEKÖTÉSE A fûtési rendszer elõremenõ és visszatérõ vezetékét a kazánhoz minimum -os mérettel kell csatlakoztatni a 8. oldalon bemutatott módon. A Te C közötti lehet, de a tervezési Δt =Te - Tv nem lehet nagyobb 0 C-nál, azaz tervezhetõ még 80/50-es rendszer, de 80/9-es már nem és tervezhetõ még 75/5-ös rendszer, de 75/-es már nem, stb. FIGYELEM! KIFEJEZTETTEN TILOS A KAZÁNHOZ TAR- TOZÓ BIZTONSÁGI SZERKEZETEK ÉS A KAZÁN KÖZÉ BÁRMILYEN ZÁRÓSZEREL- VÉNYNEK MINÕSÜLÕ ELEMET BEÉPÍTENI. A fûtési rendszer méretezésekor számolni kell mind a kazán, mind a rendszer alkotórészeinek áramlási nyomásveszteségeivel és figyelembe kell venni a különbözõ mûködtetési konfigurációkat is. A csövek nyomvonalvezetése és a gáztalánítók elhelyezése olyan legyen, hogy elkerülhetõk legyenek a légzsákok kialakulásai és biztosítható legyen a rendszer folyamatos gáztalanítása. FIGYELEM! A kazán fûtési rendszerbe való bekötése elõtt egy az UNI-CTI 8065 szabványnak megfelelõ anyaggal végezze el a csõrendszer alapos átmosását, hogy eltávolítsa az abban elõforduló szerelési és hegesztési fémszennyezõdéseket, egyéb piszkokat, olajat és zsírt, melyek a kazánba jutva zavart okozhatnak annak mûködésében. A rendszer átmosásához ne használjon oldószert, mivel az kár okozhat a rendszerben és/vagy alkotórészeiben. Ezen útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyása személyi és dologi károkhoz vezethet, melyekért a gyártó nem vonható felelõsségre. Gyõzõdjön meg róla, hogy a rendszernek a csöveit nem használják villamos vagy telefonrendszer földeléseként. Ezek ilyen használatra teljes mértékben alkalmatlanok. Ilyen esetben ugyanis rövid idõ alatt súlyos károk keletkezhetnek a csõrendszerben, a kazánban vagy a hõleadókban. 7

18 .9 - PRIMER KÖRI VAGY KAZÁN KÖRI SZIVATTYÚ A kazán köri szivattyúnak olyan nyomómagassággal kell rendelkeznie, hogy képes legyen a Vízoldali nyomásveszteségek grafikon alapján a megfelelõ vízmennyiség szállítására. Az alábbi táblázat a primer szivattyú által szállított vízmenynyiségeket iránymutató jelleggel mutatja be a primer kör hõmérsékletváltozásának (Δt) függvényében, ha a telepítéskor beépítésre kerül egy hidraulikus váltó. A szivattyúk méretezését a tervezõnek vagy a kivitelezõnek kell elvégeznie a kazán és a rendszer mûszaki adatai alapján. A kazán vízoldali ellenállásának görbéjét a lenti ábra mutatja. A szivattyú nem tartozéka a kazánnak. Ajánlott olyan szivattyút választani, melynek szállítóteljesítménye és nyomómagassága a saját jellegörbéjének kb. / -ánál van. PÉLDA: Egy MODULEX 0 készülékben a (Δt) 0K-es hõmérsékletváltozáshoz a szükséges maximális vízszállítási teljesítmény: 0, m/h. (0 /,6 / 0 = 0,) A kazán nyomásveszteségét bemutató grafikonból látható, hogy a kazán ellenállása 0, m/h mellett 50 mbar, azaz,5 mv.o.. MEGJEGYZÉS: A hidraulikus váltó alkalmazása (fõleg, ha sok, pl. több, mint... fûtõkör van) általában ajánlott a kazánkör és a fûtõkör közé, de ilyenkor erõsen ajánlott, hogy a primer szivattyú elektronikus legyen, mert így a primer szivattyú térfogatárama a kazán BCM vezérlõje által szabályozott lesz úgy, hogy nem lesz nagyobb a pillanatnyi szekunder térfogatáramnál, így a kazán elõremenõjébõl nem keveredik be felesleges hõ a fûtési visszatérõbe, tehát a kazán visszatérõ hõmérsékletét nem emeljük meg feleslegesen! Így tartjuk a lehetõ legalacsonyabban a kazán visszatérõ hõmérsékletét, azaz magasan a kondenzációs hatásfokokat! Lásd még a.7 fejezetet,.old. A hidraulikus váltó NÉLKÜLÖZHETETLENNÉ válik akkor, ha a fûtési rendszer Δt-je 5K-es, vagy kisebb, azaz a fûtési rendszerben szállítandó vízmennyiség túl nagy, nagyobb mint a kazánban megengedett maximális vízmennyiség, azaz nagyobb, mint a 5 K-hez tartozó vízmennyiség. 8

19 .0 - ELÕÍRT KIEGÉSZÍTÕ BIZTONSÁGI, VÉDÕ ÉS ELLENÕRZÕ BERENDEZÉSEK, ISPESL A KIEGÉSZÍTÕ BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK TANÚSÍTÁSA: Egyes szervek kiegészítõ biztonsági berendezések alkalmazását írják elõ. A tüzelõanyag biztonsági-, és elzáró szelepeihez ISPESL hitelesítõ tanúsítványra van szükség, melyet plomba vagy fémbeütés bizonyít. Pl. a liternél nagyobb ûrtartalmú tágulási tartályoknak rendelkezniük kell egy ISPESL által kibocsátott engedélyezési igazolvánnyal és a gyártó megfelelõségi bizonylatával. Minden kiegészítõ biztonsági berendezéshez szükség van az ISPESL jóváhagyását igazoló tanúsítványra. KIEGÉSZÍTÕ BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK Gáz közbeavatkozó szelep: Az a feladata, hogy azonnal megszakítsa a gáz betáplálását, ha a fûtõvíz hõmérséklete eléri a felsõ korlátot. Az érzékelõ elemet a kazán elõremenõjébe a kazánhoz a lehetõ legközelebb kell beépíteni, 500 mm távolságon belül, és nem szabad kizárhatónek lennie. Az Unical nem szállítja. Biztonsági szelep: Az a feladata, hogy a kazánban lévõ folyadékot kiengedje, ha ez bármely ok miatt túllépi a maximális üzemi nyomást. Az Unical nem szállítja. a Leeresztõ tölcsér, mely lehetõvé teszi a lefúvás szemmelkövetését. Az Unical nem szállítja. KIEGÉSZÍTÕ VÉDÕBERENDEZÉSEK (A PRIMER KÖR KITtel együtt) Kiegészítõ biztonsági termosztát: Az a feladata, hogy a kazánban lévõ biztonsági termosztát hibája esetén leállítsa a kazánt. ELÁLLÍTHATATLANUL éppen < 00 C alatti kalibrálásúnak kell lennie. 6 Kiegészítõ biztonsági presszosztát: Az a feladata, hogy leállítsa a kazánt, ha a víznyomás túllépi a maximális üzemi nyomást. Kézileg visszaállítható kell, hogy legyen. KIEGÉSZÍTÕ ELLENÕRZÕ BERENDEZÉSEK (A PRIMER KÖR KIT-tel együtt) 7 Nyomásmérõ, csillapító csõkígyóval (7a) és ágú csappal (7b): A kazánban lévõ tényleges nyomást mutatja, "bar" skálabeosztásúnak kell lennie, a valaha elõfordult max. üzemi nyomás jelzõjével, és rendelkeznie kell egy ágú csappal az ellenõrzõ nyomásmérõ csatlakoztatásához. 5 Hõmérõ: A kazánban lévõ víz tényleges hõmérsékletét jelzi, min. száz egyenlõ skálaosztásúnak kell lennie, és a skála felsõ értéke nem lehet nagyobb 0 C-nál. Ellenõrzési hüvelyek: Az ellenõrzõ berendezések behelyezésére szolgálnak. 8 Engedélyezett tágulási tartály: Lehetõvé teszi a rendszerben lévõ víz hõmérsékletemelkedés miatt bekövetkezõ térfogatnövekedésének elnyelését; a hitelesített nyomása (ISPESL által) legyen összhangban a biztonsági szelep lefúvási nyomásával. Az Unical nem szállítja. Ez nem tartozik a PRIMER KÖR KIT-hez. 9 Y-szûrõ 0 Primer szivattyú, elektronikus. Hidraulikus váltó Kiegészítõ automata légtelenítõ. Az Unical nem szállítja. Leürítõ csap. Az Unical nem szállítja. Magyarországon a, 8 és 9 egységek alkalmazása kötelezõ! PRIMER KÖR KIT AZ ISPESL ÁLTAL ELÕÍRT BIZTONSÁGI, VÉDÕ ÉS ELLENÕRZÕ BERENDEZÉSEKKEL: MODULEX sz. MODULEX sz. MODULEX sz. 8 a a 9

20 . -A biztonsági ISPESL elemek ELEKTROMOS BEKÖTÉSI RAJZA On-Off primer szivattyúval Modulációs primer szivattyúval Sorkapcsokhoz EXT-MIN, WILO modulációs szivattyú interfészéhez. - BIZTONSÁGI SZELEP LEFÚVÁSA Az elõremenõ ági vezetéken a kazántól 0,5 m távolságon belül helyezzen el egy biztonsági szelepet, melynek méretezése feleljen meg a kazán kapacitásának és az érvényben lévõ elõírásoknak. Figyelem! Ne felejtse el, hogy tilos a kazán és a biztonsági szelep közé bármilyen záróelemet helyezni, ugyanakkor olyan szelepet kell használni, mely a megengedett maximális üzemi nyomás elérésekor lefúj. Figyelem! A biztonsági szelephez csatlakoztasson egy leeresztõcsövet, valamint egy tölcsért és egy szifont, melyek megfelelõen elvezetik a lefúvást egy megfelelõ lefolyóba. A lefúvásnak szemmel láthatónak kell lennie. A fenti megelõzõ óvintézkedések hiányában a biztonsági szelep esetleges mûködésbe lépése személyi vagy dologi károkat okozhat, melyekért a gyártó nem vonható felelõsségre. LEFÚVÁST LÁTTATÓ TÖLCSÉR BIZTONSÁGI SZELEP 0

21 . - VISSZATÉRÕ VÍZ SZÛRÉSE Telepítési útmutató A kazánba visszatérõ csõbe kötelezõ egy megfelelõ - Y-szûrõt is (szennyfogót) - és egy iszapleválasztót is beszerelni. Ez a két szûrõ együttesen próbálja megvédeni a kazánt a fûtési rendszerbõl származó szennyezõdésektõl.. - GÖMBCSAPOK A szekunder oldali elõremenõ és visszatérõ ági vezetékekbe ajánlott gömbcsapokat szerelni. Ily módon a rendes/rendkívüli karbantartás keretében lehetõvé válik a kazán leválasztása vagy leürítése, anélkül, hogy az egész rendszert le kellene üríteni. FIGYELEM! SOHA NE HELYEZZEN ELZÁRÓ ELEMEKET A KAZÁN ÉS A BIZTONSÁGI SZERKEZETEK KÖZÉ, pl. a biztonsági szelep és a kazán közé, vagy pl. a tágulási tartály és a kazán közé. hidr. váltó

22 .5 - FAGYVESZÉLY ELLENI KAZÁNVÉDELEM Ha az elõmenõ ági hõmérséklet (melyet az elõremenõ ági globális hõmérséklet érzékelõ NTC szonda mér) 7 C alá süllyedne, akkor a kazánra kötött szivattyú mûködésbe lép. Ha a hõmérséklet tovább csökkenne ( C alá), akkor az összes modul elkezd minimum teljesítményen mûködni addig, míg a visszatérõ ági hõmérséklet el nem éri a 0 C-ot. Ez a szisztéma csak a kazánt védi. Ha az egész rendszert is meg akarjuk védeni a fagyveszélytõl, akkor alkalmazzunk abban fagyálló folyadékot. Megjegyzés: A fagyálló folyadéknak kompatibilisnak kell lennie a teljes rendszerben felhasznált anyagokkal és nem károsíthatja az alumínium ötvözeteket sem. FIGYELEM Mindenképpen el kell kerülni a kazánban lévõ víz megfagyását! Télen, túl hosszú áramkimaradás esetén pl. akár egy leürítéssel. HA A KAZÁNBAN EGY ESETLEGESEN HOSSZÚ ÁLLÁSIDÕ UTÁN JÉG JELENLÉTÉRE LEHET SZÁMÍTANI ( C ALATTI HÕMÉRSÉKLETEKEN), AKKOR EGYÁLTALÁN NE INDÍTSA BE A KAZÁNT. CSAK AKKOR, HA MEGBIZONYOSODOTT RÓLA, HOGY A PRIMER KÖR ELEVE TAR- TALMAZOTT MEGFELELÕ FAGYÁLLÓ KE- VERÉKET..6 -HIDRAULIKUS VÁLTÓ VAGY LEMEZES HÕCSERÉLÕ A korrekt mûködés biztosítása érdekében javasolható egy hidraulikus váltó, mely biztosítja: - a fûtési körökben lévõ szennyezõdés leválasztását és összegyûjtését - a megfelelõ légtelenítést - a primer és a szekunder körök közötti hidraulikus szétválasztást - a körök egyensúlyban tartását A megfelelõen méretezett lemezes hõcserélõnek az az elõnye, hogy hidraulikusan teljesen különválasztja a két kört (primer és szekunder), s így lehetõvé válik például a Modulex kazán ipari folyamatban történõ alkalmazása is. Pl. amikor a szekunder oldalon vegyi anyagokat áramoltatnak. / D / Elõremenõ KV HV e Elõremenõ S Z Û R Õ Primer kör Visszatérõ KR g / g HR a b c h Szekunder oldal Visszatérõ / TÁBLÁZAT A HIDRAULIKUS VÁLTÓ AJÁNLOTT MÉRETEIHEZ 00 kw 6-5 kw 90 kw kw 0 kw-nál nagyobb összteljesítményekhez Nézze meg az Unical katalógusát és listaárait, melybõl be tudja azonosítani a hidraulikus váltót és a megfelelõ teljes primer kört, ha ilyeneket is rendelni szeretne.

23 .7 - KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE A kondenzvíz szennyvízcsatornába való elvezetését: - úgy kell kialakítani, hogy a légnemû égéstermékek ne szivároghassanak a környezetbe vagy a lefolyóba (tehát vízzáras szifont kell használni). - úgy kell méretezni és kivitelezni, hogy a kondenzvíz megfelelõ módon el tudjon folyni, és elkerülhetõek legyenek az esetleges szivárgások ( %-os lejtés). - úgy kell kiépíteni, hogy az elõre látható mûködési körülmények között a folyadék ne tudjon megfagyni. - egy dugóval lezárt nyíláson át könnyen tisztítható legyen. - a kondenzvíz keveredjen például a többnyire lúgos kémhatású háztartási szennyvízzel (mosógép, mosogatógép vize), hogy így olyan elegy jöhessen létre, mely a szennyvízcsatornába távozhat. El kell kerülni, hogy a kondenzátum a modulok égéstermékoszlopaiba visszatorlódhasson (ezért a leeresztõ vezetéket a lefolyó felé legalább 0 mm/m-es lejtéssel kell kialakítani). A szifont a kazán beüzemelése elõtt vízzel fel kell tölteni és a kisebbik vízoszlop minimális magassága az összes ventilátor maximális sebességgel való mûködtetése mellett legalább 5 mm kell, hogy legyen- lásd az ábrát). Ha az elfolyó víz pl. egy lefolyó dugulás miatt visszatorlódna a füstgyûjtõ kamrába, akkor ezt egy érzékelõ automatikusan észreveszi és hibajelet küld ki. Telepítési útmutató Tilos a kondenzvizet az ereszcsatornák esõvízébe vezetni, mivel fagyveszély áll fenn és a kondenzvíz tönkreteszi azokat az anyagokat, melyeket általában az ereszcsatornák elõállításához használnak. A kondenzvízelvezetõ csõ lefolyóba való bekötése utólag látható legyen. A kondenzvíz savas kémhatására tekintettel (ph...5) a leeresztõ csövek anyagaként csak megfelelõ minõségû mûanyagokat szabad használni. A kondenzvízelvezetõ csõ kialakítása a füstgáz-gyûjtõkamra alatt az ábra szerinti legyen, dugó az elsõ feltöltéshez, T- idom a kamra közepe alatt, a csõkivezetéshez pedig el kell távolítani a burkolaton lévõ perforált részt. Ezeket a lefolyó elemeket a kazán csomagolása tartalmazza a szifonnal együtt. A kondenzvizet továbbvezetõ javasolt anyag: PE (polietilén) vagy PPI (polipropilén). A kazán bekapcsolása elõtt a megfelelõ dugón keresztül töltse fel a szifont vízzel, mert különben veszélyes helyzet alakulhat ki azáltal, hogy a füstgázok a lefolyórendszerbe is bekerülnek. HÁTOLDAL A SZIFON FELTÖLTÉSÉNEK SZINTJE, DUGÓ A KÖNYÖKBEN A lefolyó csõ legfelsõ éle nem lehet magasabban a kondenzvízgyûjtõ kamra aljánál 50 PADLÓSZINT 50 * A szifon szabvány által elõírt minimum biztonsági mérete ** A vízoszlop minimális mérete maximális teljesítményen mûködõ kazánnál. Abban az esetben ha nem akarnak vagy nem lehet talapzatot készíteni, a kazánt a padló szintjére lehet állítani és ki kell alakítani egy legalább 00 mm mély mélyedést a szifon számára.

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A TELEPÍTŐNEK ÉS KARBANTARTÓNAK

ÚTMUTATÓ A TELEPÍTŐNEK ÉS KARBANTARTÓNAK MAGYAR KON m Kondenzációs fali gázkazánok R 18 - C 18 R 24 - C 24 R 28 - C 28 R 35 - C 35 ÚTMUTATÓ A TELEPÍTŐNEK ÉS KARBANTARTÓNAK 2 http://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/774/kon

Részletesebben

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA HU Nagy teljesítményű fali gázkazánok Calenta 25L Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Jelmagyarázat...4 1.2 Bevezetés...4 1.2.1 A gyártó felelőssége...4 1.2.2

Részletesebben

Logamax Plus GB 042. Kondenzációs falikazán 14-22 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logamax Plus GB 042. Kondenzációs falikazán 14-22 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Kondenzációs falikazán 14-22 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax:

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 24 kw kondenzációs falikazánok Áttekintés Jellemzõk Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású gázégõ 107 % éves hatásfok (40/30 C) 25-100 % modulációs

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

FEJLŐDÉS A KONDENZÁCIÓ TERÉN

FEJLŐDÉS A KONDENZÁCIÓ TERÉN FEJLŐDÉS A KONDENZÁCIÓ TERÉN Próbáld ki Te is a legjobbat KON MODELL R 24 C 24 hőteljesítmény min/max η hatásfok minimális terhelés mellett hatásfok osztály (92/42/EGK irányelv) kw 2,9 22,6 2,9 22,6 %

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI RENOVA STAR Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország

Részletesebben

Exclusive Green. Kondenzációs / Fali gázkazánok. Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben. Háztartási készülékek

Exclusive Green. Kondenzációs / Fali gázkazánok. Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben. Háztartási készülékek Exclusive Green Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben Kondenzációs / Fali gázkazánok Háztartási készülékek Exclusive Green: A kondenzáció A Beretta bemutatja az új Exclusive

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon A jövőbe tekintve Comfort 00-0 - 60-20 - 240 i HU /20-66Y000 A - Munkaszám melegvíz felsőfokon ISO 900-2008 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer TARTALOMJEGYZÉK HU BEVEZETÉS 2 Figyelmeztetés

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C HU Nagy teljesítményű fali gázkazánok Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 110637-AE Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Jelmagyarázat...4 1.2 Bevezetés...4

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238.

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DOMItech. nyílt égésterű C24, C32 és zárt égésterű F24, F32. fali átfolyós kombi gázkazánokhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DOMItech. nyílt égésterű C24, C32 és zárt égésterű F24, F32. fali átfolyós kombi gázkazánokhoz Tervezési segédlet Ferroli DOMItech nyílt égésterű C24, C32 és zárt égésterű F24, F32 fali átfolyós kombi gázkazánokhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok...2

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Quinta Kondenzációs fali kazáncsalád Teljesítménytartomány: 9-115 kw Remeha Quinta TARTALOMJEGYZÉK Elôszó 3 1. A Quinta kazánok beépítésének

Részletesebben

Logano SK 645, SK 745 kazánok. Acéllemez kazánok 120-1850 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logano SK 645, SK 745 kazánok. Acéllemez kazánok 120-1850 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Logano SK 645, SK 745 kazánok Acéllemez kazánok 120-1850 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon:

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Kondenzációs falikazán 24-60 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax:

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Magyarország hu. Telepítési, karbantartási és használati útmutató. Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO

Magyarország hu. Telepítési, karbantartási és használati útmutató. Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO Magyarország hu Telepítési, karbantartási és használati útmutató Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO Tisztel vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést! Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok Szerelési és karbantartási útmutató szerelőknek Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok FGB-28 FGB-35 FGB-K-28 FGB-K-35 Wolf GmbH Postfach

Részletesebben

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében 6 720 605 270 PT 2000.10 Szerelési és kezelési utasítás Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Az Ön biztonsága érdekében Ha gázszagot észlel: Ne mûködtessen elektromos kapcsolókat. A veszélyzónában ne

Részletesebben

Tervezési információk

Tervezési információk Paradigma kondenzációs kazánok Tervezési információk ModuPower 310, 285 650 kw ModuPower 610, 570 1300 kw ModuVario NT, 15 25 kw Modula NT, 10 35 kw Modula NT Combi, 28 kw Modula III, 45 115 kw Tartalom

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet / Fűtés megújuló energiával / Tökéletes komfort / Megfelelő hőmérséklet NIMBUS Fűtő HŐSZivattYÚK FŰTÉS A NIMBUS hőszivattyúval: EGY LÉPÉS A jövő FELÉ A magas szintű környezeti fenntarthatóság biztosítása

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Gas 460 Alacsony hômérsékletû, atmoszférikus gáztüzelésû, öntöttvas-tagos melegvizes kazáncsalád. Teljesítménytartomány: 140 kw - 380 kw Remeha

Részletesebben

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk kazánok Öntöttvas kazánok 105-1200kW Fûtésben otthon vagyunk Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax: (24) 525-201

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések KEZELÉSI UTASÍTÁS KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések Kérjük olvassa el a használati útmutatót a beüzemelés előtt. A készülék szervizeléséhez hívjon szakembert. A készüléket szakemberrel

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Miért Vaillant? Mert a nagyteljesítményű gázkazánok is lehetnek takarékosak. Állókazánok 65 kw felett. ecocraft exclusiv atmocraft. Vaillant forródrót

Miért Vaillant? Mert a nagyteljesítményű gázkazánok is lehetnek takarékosak. Állókazánok 65 kw felett. ecocraft exclusiv atmocraft. Vaillant forródrót Állókazánok 65 kw felett Miért Vaillant? Mert a nagyteljesítményű gázkazánok is lehetnek takarékosak. Vaillant forródrót A fűtéstechnikai partnereink sokat profitálhatnak a Vaillant sokrétű szervizszolgáltatásából.

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Szakcég részére Szerelés

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Kondenzációs gázkazán Logano plus GB402 Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 804 431 (2012/09) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mûszaki dokumentáció Kondenzációs falikazán család FGB/FGB-K

Mûszaki dokumentáció Kondenzációs falikazán család FGB/FGB-K Mûszaki dokumentáció Kondenzációs falikazán család FGB/FGB-K Wolf FGB falikazánok Az FGB sorozat kétféle hőteljesítménnyel (28 és 35 kw), fűtő és kombi kivitelben készül. Az FGB minden olyan tulajdonsággal

Részletesebben

Condens 2000F16, 30, 42 fűtő kazán/3000f 16, 30 rendszerkazán

Condens 2000F16, 30, 42 fűtő kazán/3000f 16, 30 rendszerkazán 670809859-00.Wo Álló, gáztüzelésű kondenzációs készülék 000F6, 30, 4 fűtő kazán/3000f 6, 30 rendszerkazán Szerelési, üzembe helyezési és karbantartási útmutató HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A szimbólumok

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

A kényelem új generációja GENUS FALI, KOMPAKT GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL ÉS AUTO FUNKCIÓVAL

A kényelem új generációja GENUS FALI, KOMPAKT GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL ÉS AUTO FUNKCIÓVAL A kényelem új generációja GENUS FALI, KOMPAKT GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL ÉS AUTO FUNKCIÓVAL Hangolódj rá a kényelem új formájára Személyre szabott komfort/maximális teljesítmény/gazdaságos fogyasztás(legalább

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők F50, F80, F120 ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők Felszerelési és használati útmutató 1221113907/01 www.hajdurt.hu 1 Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Magyarország hu. ErP adatok. Gáztüzelésű kondenzációs kazán Gas 210 ECO PRO

Magyarország hu. ErP adatok. Gáztüzelésű kondenzációs kazán Gas 210 ECO PRO Magyarország hu ErP adatok Gáztüzelésű kondenzációs kazán Gas 210 ECO PRO Tisztel vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést! Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen kézikönyvet a berendezés

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Kezelési és karbantartási útmutató EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Bevezetés 1. Bevezetés Tisztelt Partnerünk! A nagyteljesítményű használati melegvíz termelő

Részletesebben

Logamax plus GB 112 kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw

Logamax plus GB 112 kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw Áttekintés Elõnyök Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású elõkeveréses gázégõ 109% éves hatásfok 50-100 % modulációs tartomány alacsony

Részletesebben

ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG

ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG GÉPKÖNYV Gyártó: STIEBER BT. 1116 Budapest, Mohai út 24. Tel./Fax: 06-1/204-5468 TARTALOM Oldal Általános ismertetı 3 Elölnézeti rajz 4 Oldalnézeti rajzok 5 A gáz útja

Részletesebben

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között Fokolus nevő vegyestüzeléső kazán (Majdnem-faelgázosító-kategória! És talán pellet-égı is felszerelhetı rá?) Használati útmutató a felhasználónak 2010.12. hónaptól Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv

Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv HU Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv 0085 Tisztelt Vásárló! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy Baxi termék megvásárlása

Részletesebben

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános tudnivalók 3 1.1. kézikönyv ismertetése 3 1.2. Egyéb dokumentációk a csomagban 3 1.3. Flamco termékek használata 3 1.4. További segítség

Részletesebben

Magas hozamú fali gázkazán. Felhasználói és szerelői kézikönyv

Magas hozamú fali gázkazán. Felhasználói és szerelői kézikönyv + hu Magas hozamú fali gázkazán Felhasználói és szerelői kézikönyv Kedves Ügyfelünk! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az Ön új terméke minden igényét ki fogja elégíteni. Termékünk megvásárlása

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK FELSZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS ISOMAX C 28 E ÉS ISOMAX F 28 E KAZÁNOKHOZ 1-Kért fütővíz hőmérséklet jelző 1 2 (LED-sor) 3 4 5 2-Kért melegvíz hőmérséklet 6 7 8 jelző (LED-sor)

Részletesebben

VIESMANN. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 200-W. 17,0-60,0 kw többkazános rendszerként 240 kw-ig

VIESMANN. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 200-W. 17,0-60,0 kw többkazános rendszerként 240 kw-ig VIESMANN VITODENS 200-W Gázüzemű kondenzációs fali kazán 17,0-60,0 kw többkazános rendszerként 240 kw-ig Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A dokumentum helye: Vitotecdosszié,7.fejezet

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Biztonság. Üzemeltetési utasítás ZIO 165, ZIO 200 égő gázhoz VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 7.2.14 Edition 11.

Biztonság. Üzemeltetési utasítás ZIO 165, ZIO 200 égő gázhoz VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT. 7.2.14 Edition 11. 7..4 Edition. GB F NL I E K S N P GR TR CZ PL RUS www.docuthek.com Üzemeltetési utasítás ZIO 65, ZIO 00 égő gázhoz Fordítás német nyelvről 008 0 Elster Gmb Tartalomjegyzék ZIO 65, ZIO 00 égő gázhoz.............

Részletesebben

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLIST ÁRLIST ÁRLIST 2015/2016 TRTLOMJEGYZÉK Megnevezés Jellemzők Rendelési kód Nettó listaár Oldal Fali, kondenzációs gázkészülékek 35 kw felett VICTRIX PRO 35 ErP 34,0 kw, tároló előkészítéssel - - 3.025622

Részletesebben

Tüzeléstechnikai Kft.

Tüzeléstechnikai Kft. Melegvízkazán GAE BLU K KONDENZÁCIÓS technológia Tüzeléstechnikai Kft. H-1103 Budapest Szlávy u. 22-30. Tel(+36-1) 260-2727 Fax: (+36-1) 260-0033 Területi Kereskedelmi Iroda: Dunántúli Kereskedelmi Iroda

Részletesebben

Kezelési- és szerelési útmutató. Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28

Kezelési- és szerelési útmutató. Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28 Kezelési- és szerelési útmutató Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28 HU 1 Olvassa el!...5 2 Az Ön készülékének bemutatása...5 3 Termék dokumentumai...5 4 Biztonság...6 4.1 Mit kell tennie, ha gázszagot

Részletesebben