ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok"

Átírás

1 ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! kiadás Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére

2 Figyelem! Ebben az útmutatóban leírtak kizárólag a készülék telepítését és/vagy karbantartását végzõ jogszabály szerint minõsített és hozzáértõ szakembernek szólnak. A készülék használója NEM végezhet semmiféle beavatkozást a kazánon belül. A gyártó nem vállal felelõsséget az ezen útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása miatt az élõlényekben vagy dolgokban bekövetkezett károkért. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok A készülék rendeltetésszerû használata Vízkezelés A felhasználó számára átadandó tájékoztató Biztonsági figyelmeztetések Mûszaki adattábla Általános figyelmeztetések MÛSZAKI JELLEMZÕK ÉS MÉRETEK Mûszaki jellemzõk Méretek Fõ alkatrészek Hidraulikus elvi vázlat Mûködési adatok az UNI szerint Általános jellemzõk TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Általános figyelmeztetések Telepítési szabványok Csomagolás A kazán elhelyezése Az Alkon R fûtõ kazánokhoz külsõ bojlerek csatlakoztatása A kazán felszerelése Gázbekötés A fûtési oldal bekötése A használati víz oldal bekötése Példák a kazán bekötésére Kondenzvíz elvezetés Vízkezelés Füstgáz elvezetés Tüzeléstechnikai mérések A vezérlõpanelrõl módosítható paraméterek Elektromos bekötések Általános figyelmeztetések Csatlakoztatás a 230 Vos elektromos hálózatba A külsõ Éi szonda csatlakoztatása On/Off szobatermosztát csatlakoztatása A kazánt moduláltató RT/OT szobatermosztát csatlakoztatása Példa különbözõ hõmérsékleti zónák elektromos bekötésére A kazánok belsõ elektromos rajzai Az Alkon 09 R (fûtõ) belsõ elektromos rajza Az Alkon 09 C (combi) belsõ elektromos rajza A fûtési rendszer feltöltése Az elsõ begyújtás Az égõ beszabályozása A teljesítménytartomány megváltoztatása ELLENÕRZÉS ÉS KARBANTARTÁS Ellenõrzési és karbantartási útmutató (és a szondák ellenállás értékei) HIBAKÓDOK MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT... 47

3 Általános Információ 1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1 AZ ÚTMUTATÓBAN ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokkal ellátott részekre különösen oda kell figyelni: VESZÉLY! Súlyos veszélyek a testi épségre és az életre FIGYELEM! A környezetre vagy a kazánra veszélyes helyzetek TANÁCSOK! Használati javaslatok 1.2 A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSSZERÛ HASZNÁLATA Az ALKON készüléket a napjainkra már ismertté vált fejlett technológiai és biztonságtechnikai színvonalon állították elõ. Ennek ellenére a készülék nem rendeltetésszerû használatából életveszélyes helyzet vagy a termék illetve a környezet károsodása keletkezhet. A készülék melegvízet áramoltató fûtési rendszerben mûködhet és használati melegvíz elõállítására is alkalmas. Ettõl eltérõ minden egyéb mûködtetés nem rendeltetésszerûnek minõsül. Az UNICAL cég nem vállal felelõsséget a készülék nem rendeltetésszerû használata miatt bekövetkezett károkért! Ilyen esetben a felhasználó viseli a teljes kockázatot. A rendeltetésszerû használat elõfeltétele jelen használati útmutató tökéletes betartása is! 1.3 VÍZKEZELÉS A víz keménységi foka határozza meg a hõcserélõk tisztítási gyakoriságát. 8,4 nk fölötti keménységi érték esetében vízlágyítás alkalmazása javasolt. A vízlágyító kiválasztása a víz jellemzõi alapján történjen. A vízkõkiválás csökkentése érdekében tanácsos a használati melegvíz értéket a ténylegesen használt hõmérséklet érték közelébe beállítani. Javasolt a használati melegvíz hõcserélõ vízkõmentességének ellenõrzése az elsõ év végén. A hõcserélõ állapotának függvényében a jövõben elegendõ lehet a 2 évente elvégzett hõcserélõ tisztítás is. 1.4 A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA ÁTADANDÓ TÁJÉKOZTATÓ (Ez a telepítést végzõ szerelõ feladata) A felhasználót ki kell oktatni a saját rendszerének használatáról és mûködésérõl, különös tekintettel az alábbiakra: Át kell adni a jelen használati útmutatót és minden szükséges dokumentumot. A felhasználó köteles megõrízni a dokumentációt oly módon, hogy rendelkezésre álljanak minden további tanulmányozás céljára is! Fel kell hívni a felhasználó figyelmét a helyiség levegõztetése és a füstelvezetõ rendszer fontosságára és nyílvánvaló szükségességére, illetve ezek megváltoztatásának szigorú tiltására. A nyomás figyelésére és a megfelelõ utántöltések elvégzésére is be kell tanítani a felhasználót. Tájékoztatni kell a felhasználót a helyes hõmérséklet szabályzásról és az energia megtakarítást biztosító termosztátok/automatikák, szelepek, stb. szabályozásáról. Emlékeztetni kell a felhasználót, hogy az érvényes szabványok betartása miatt is, a készülék ellenõrzését és karbantartását az elõírások szerinti és a gyártó utasítása szerinti idõszakonként köteles elvégeztetni. Amennyiben a készülék egyszer másik tulajdonoshoz vagy felhasználóhoz kerül, akkor biztosítania kell a fenti dokumentációk és információk átadását oly módon, hogy az új tulajdonos és/vagy az új felhasználó és/vagy az új szerelõ áttanulmányozhassa azokat. A gyártó nem vonható felelõsségre jelen útmutató elõírásainak figyelmen kívül hagyása következtében élõlényben vagy tárgyakban bekövetkezett károkért! 3

4 Általános Információ 1.5 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELEM! A készülék telepítését, szabályozását és karbantartását az érvényes elõírásoknak megfelelõen minõsített és hozzáértõ szakember végezheti. Hibás telepítésbõl eredõ, élõlényekben vagy tárgyakban bekövetkezett károkért a gyártó nem vonható felelõsségre! VESZÉLY! A kazán karbantartását, vagy javítását kizárólag minõsített és hozzáértõ szakember végezheti, olyan, akit az Unical felhatalmazott! Javasoljuk, hogy kössön karbantartási szerzõdést! Hiányos, vagy nem megfelelõ karbantartás veszélyeztetheti a mûködési biztonságot és károkat okozhat élõlényekben vagy tárgyakban, de ilyen károkért a gyártó nem vonható felelõsségre! A készülék részeinek módosításai Az következõ elemeken nem szabad módosítást végezni: kazán gáz, levegõ, víz és elektromos csatlakozások füstelvezetés, biztonsági szelep és ezeknek a bekötése a további elvezetõ rendszerbe azok a szerkezeti elemek, amelyek a készülék mûködési biztonságát befolyásolják Figyelem! A menetes csatlakozók kilazításához vagy meghúzásához kizárólag megfelelõ méretû (fix) villáskulcsot használjon; nem megfelelõ szerszám és/vagy nem megfelelõ használat károkat okozhat (víz, vagy gázszivárgást) FIGYELEM! Útmutatások propán gázzal mûködõ készülék esetére: A készülék telepítése elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy a gáztartály légtelenített. A gáztartály megfelelõ légtelenítését a folyékonygáz forgalmazótól kérje, tehát felhatalmazott személytõl. Amennyiben a gáztartály nem volt szabályosan légtelenítve, úgy begyújtási problémák léphetnek fel. Ilyen esetben forduljon a tartályos folyékony gáz forgalmazójához. Gázszag Ha bármikor gázszagot érez, tartsa be a következõ biztonsági elõírásokat: ne mûködtessen elektromos kapcsolókat (se bekapcsolás, se kikapcsolás) ne dohányozzon ne használja a telefonkészüléket zárja el a gázcsapot szellõztesse ki a helyiséget, ahol a gázszivárgást észlelte értesítse a gázszolgáltató társaságot vagy egy fûtési rendszer szerelésére és karbantartására specializálódott céget. Robbanó és gyúlékony anyagok Ne használjon vagy ne tároljon robbanó vagy könnyen gyúlékony anyagokat (pl. benzin, festék, papír) abban a helyiségben, amelybe a készüléket telepítették. 4

5 Általános Információ 1.6 MÛSZAKI ADATTÁBLA A CE jelzés dokumentálja, hogy a kazán kielégíti: a gázkészülékekre vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (90/396/CEE direktíva) az elektromágnesességre vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (89/336/CEE direktíva) a hatásfokra vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (92/42/CEE direktíva) az alacsony feszültségre vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (73/23/CEE direktíva) A B C D E JELMAGYARÁZAT 1 = a CE engedély kiadásának éve 2 = kazántípus 3 = kazán modell 4 = csillagok száma (92/42/CEE direktíva) 5 = gyártási szám (SN =széria numer) 6 = P.I.N. a termék azonosító száma 7 = engedélyezett füstgáz elvezetési konfigurációk 8 = (NOx) NOx osztály A = Fûtési jellemzõk 9 = (Pn) névleges hasznos teljesítmény 10 = (Pcond) hasznos teljesítmény kondenzációsan 11 = (Qmax) maximális hõterhelés 12 = (Adjusted Qn) névleges hõterhelésre beszabályozva 13 = (PMS) fûtési víz max. üzemi nyomás 14 = (T max) fûtési víz max. hõmérséklet 17 = (R factor) a megadott vízmennyiségnél használható csaptelepek száma EN = (F factor) a megadott vízmennyiségtõl függõ csillagok száma EN = (PMW) használati víz max. üzemi nyomás 20 = (T max) használati melegvíz max. hõmérséklet C = Elektromos jellemzõk 21 = Elektromos betáp 22 = Elektromos fogyasztás 23 = Elektromos védelmi fokozat D = Rendeltetési országok 24 = Rendeltetési országok 25 = Gázkategória 26 = készülék elõtti gáznyomás B = Használati Meleg Víz (HMV) jellemzõk 15 = (Qnw) névleges hõterhelés HMV funkcióban (ha eltérõ a Qn névleges hõterheléstõl) 16 = (D) HMV fajlagos terhelés EN 625 EN szerint E = Gyári beszabályozások 27 = X típusú gázra beszabályozva 28 = hely a nemzeti márkák számára 5

6 Általános Információ 1.7 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK A használati útmutató a termék lényeges részének számít, ezért a felhasználónak meg kell õríznie. Gondosan olvassa el a használati útmutatót, mivel a készülék biztonságos telepítésére, használatára és karbantartására vonatkozóan tartalmaz lényeges útmutatásokat. Késõbbi beavatkozás és tájékozódás céljából gondosan õrizze meg az útmutatót. A készülék telepítését és karbantartását a gyártó utasításai és az érvényes elõírások szerint kell elvégeztetni arra kiképzett és minõsített szakember által. Minõsített szakemberen az értendõ, aki hivatalosan is képzett és jártas a lakossági célú fûtési rendszerek területén továbbá a használati melegvíz elõállító berendezések területén és a karbantartási munkák területén is. A szakembernek az érvényben lévõ törvények szerinti képzettségekkel is rendelkeznie kell. Helytelen telepítés vagy hibás karbantartás kárt okozhat élõlényekben vagy tárgyakban, amiért a gyártó nem vállal felelõsséget. Bármiféle javítás vagy karbantartás csak azután végezhetõ, hogy a készüléket kiiktatta az elektromos hálózatból. A légbeszívó/füstelvezetõ nyílásokat leszûkíteni, lefedni tilos. A készülék meghibásodása és/vagy rendellenes mûködése esetén a kazánt kapcsolja ki, ne próbálja házilag megjavítani. Forduljon a törvények által képzett és minõsített szerelõhöz. A készülék karbantartását és javítását csak az Unical által felhatalmazott szakember végezheti és kizárólag eredeti alkatrészeket használhat. Ettõl eltérõ esetben a készülék nem biztonságossá válhat és elveszítheti a jótállását. A készülék hatékonyságának biztosításához és megfelelõ mûködéséhez elengedhetetlen a szakszerû éves karbantartás. Amennyiben a készüléket nem kívánja többé használni, oldja meg, hogy ártalmatlanok legyenek azok az alkatrészek, amelyek képesek lennének potenciális veszélyforrást jelenteni. A készülék eladása és/vagy költözés miatt új tulajdonba kerülése esetén a használati útmutatót is át kell adni az új tulajdonosnak. A készülékhez használt összes tartozéknak, opciós tartozéknak, Kitnek, készletnek (elektromost is beleértve) eredeti (csere)alkatrésznek kell lennie. A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amire gyártották. Bármilyen attól eltérõ használat nem rendeltetésszerûnek minõsül, ebbõl következõen veszélyes. 6

7 2 2.1 MÛSZAKI JELLEMZÕK Az ALKON 09 egy kondenzációs gázkazán, amely gyárilag beépített elõkeveréses atmoszférikus gázégõvel mûködik. Ezek a kazánok a II 2H/3P kategóriába tartoznak. FIGYELEM: A kazántest NEM alkalmas emberi fogyasztásra szánt víz közvetlen készítésére. Modellválaszték: CSAK FÛTÉS (de gyárilag fogad indirekt bojlert) ALKON 09 R 12 fûtõ hõteljesítménye 12 kw; ALKON 09 R 18 fûtõ hõteljesítménye 18 kw; ALKON 09 R 24 fûtõ hõteljesítménye 24 kw; FÛTÉS és Használati MelegVíz elõállítás (és még rá lehet kötni HMV tárolót is) ALKON 09 C 18 combi hõteljesítménye 18 kw; ALKON 09 C 24 combi hõteljesítménye 24 kw; Ezek az ALKON kazánok fel vannak szerelve a szabványok által elõírt biztonsági és ellenõrzõ alkatrészekkel, valamint megfelelnek a 1083 számú 06/12/71 törvény által szabályozott funkcionális és mûszaki jellemzõknek. Megfelelnek a 10. számú 09/01/91 számú, égési gázok felhasználásáról szóló törvény elõírásainak; a CEE 90/396 gáz direktívának; CEE 92/42 hatásfok direktívának; CEE 89/336 elektromágneses kompatibilitás direktívának; CEE 73/23 alacsony feszültségre vonatkozó direktívának. Az ALKON sorozat kazánjai a fentieken túl eleve minõsítettek, mint KONDENZÁCIÓS KAZÁN a 92/42 direktíva értelmében 2. függelék (4 csillag) és 6. függelék (D.M. 660). 2.2 MÉRETEK MÛSZAKI JELLEMZÕK ÉS MÉRETEK Mûszaki jellemzõk és méretek Az ALKOTÓELEMEK LEÍRÁSA Alu/Si/Mg öntvény kazántest; elektronikus gyújtás; lángmoduláció a felvett teljesítmény függvényében; a fûtési igény függvényében a lehetõ legkisebb teljesítményre történõ szabályozás; folyamatos elektronikus gyújtás/égés szabályozás; elektronikus fagyvédelmi funkció; szivattyú beragadásgátló funkció; szivattyú utókeringtetõ funkció; bypass; korlátozó biztonsági termosztát; hõmérséklet érzékelõ szenzor az elõremenõben; hõmérséklet érzékelõ szenzor a visszatérõben; HMV hõmérséklet szenzor és elektromos váltószelep (de az R fûtõ típusnál csak csatlakoztatási pontok vannak a kazánban); három sebességû szivattyú légtelenítõvel; fûtési tágulási tartály és biztonsági szelep; automata légtelenítõ; biztonsági nyomáskapcsoló vízhiány ellen; IP X4D védelmi fokozatú vezérlõpanel; hõmérõ és nyomásmérõ; és display használati melegvíz hõmérséklet beállítása (csak a C típusnál); ECO pozíció vagy RIRA pozíció választókapcsoló (a RIRA a gyors HMV szolgáltató); fûtési vízhõmérséklet választó + nyár/tél pozíció választó; reset/újrabeszabályozás/diagnosztika gomb; szerelõsablon a csatlakozások pozícionálásához. Nézet felülrõl: /100as füstcsonk ,5 311,5 Nézet alulról: 107 Sc C F G Rc Vs R Si M M C G F fûtési elõremenõ használati melegvíz kimenet gázbemenet használati hidegvíz bemenet R fûtési visszatérõ Rc feltöltõ csap Vs biztonsági szelep leürítõ Sc kondenzvíz leürítõ Si kazán leürítõ

8 Mûszaki jellemzõk és méretek 2.3 FÕ ALKATRÉSZEK 7 ALKON 09 R fûtõ 8 ALKON 09 C combi F G R M C F G R M kondenzvíz szifon 2 kazántest Alu/Si/Mg öntvénybõl 3 elõremenõ hõmérséklet szenzor 4 hõmérséklethatároló termosztát 5 gyújtó/lángellenõrzõ elektróda 6 légtelenítõ szelep 7 füstgáz kimenet / égési levegõ bemenet 8 égõ, legújabb generációs, eléghetetlen, sugárzó 9 ventilátor, elektronikusfordulatszabályozós 10 visszatérõ hõmérséklet szenzor 11 automata légtelenítõ 12 keringtetõ szivattyú 13 kazán leürítõ csap 14 biztonsági szelep 15 feltöltõ csap 16 gázszelep M fûtési elõremenõ 3/4 G gázbemenet 3/4 F használati hidegvíz bemenet 1/2 R fûtési visszatérõ 3/4 1 kondenzvíz szifon 2 HMV hõmérséklet szenzor 3 kazántest Alu/Si/Mg öntvénybõl 4 elõremenõ hõmérséklet szenzor 5 hõmérséklethatároló termosztát 6 gyújtó/lángellenõrzõ elektróda 7 légtelenítõ szelep 8 füstgáz kimenet / égési levegõ bemenet 9 égõ, legújabb generációs, eléghetetlen, sugárzó 10 ventilátor, elektronikusfordulatszabályozós 11 automata légtelenítõ 12 visszatérõ hõmérséklet szenzor 13 keringtetõ szivattyú 14 kazán leürítõ csap 15 biztonsági szelep 16 feltöltõ csap 17 gázszelep 18 lemezes hõcserélõ HMVhez 19 áramláskapcsoló 20 váltószelep motor a belsõ HMV hõcserélõ felé M fûtési elõremenõ 3/4 C használati melegvíz kimenet 1/2 G gázbemenet 3/4 F használati hidegvíz bemenet 1/2 R fûtési visszatérõ 3/4 8

9 Mûszaki jellemzõk és méretek 2.4 HIDRAULIKUS ELVI VÁZLAT: ALKON 09 R fûtõ HMV hõmérséklet szenzor 2 áramláskapcsoló 3 12 l/perc áramlásszabályozó 4 kondenzvíz szifon 5 lemezes hõcserélõ HMVhez 6 kazántest 7 elektronikus ventilátor 8 biztonsági termosztát 9 gázszelep 10 vízhiányt megelõzõ nyomáskapcsoló 11 visszatérõ hõmérséklet szenzor 12 fûtési tágulási tartály 13 keringtetõ szivattyú légtelenítõvel 14 elõremenõ hõmérséklet szenzor 15 bypass szelep 16 nyomásmérõ 17 fûtõkör biztonsági szelep 18 kazán leürítõ csap 19 feltöltõ csap 20 váltószelep ALKON 09 C combi F G R 17 M M fûtési elõremenõ 3/4 C használati melegvíz kimenet 1/2 G gázbemenet 3/4 F használati hidegvíz bemenet 1/2 R fûtési visszatérõ 3/ C F R M G

10 Mûszaki jellemzõk és méretek 2.5 MÛKÖDÉSI ADATOK AZ UNI SZERINT (G20 földgázra vonatkozóan) A Fúvókák Nyomások Furatok Térfogatáramok Fogyasztások szabályozási adatai AZ ÉGÕ BESZABÁLYOZÁSA címû 3.19 fejezetben találhatók. Névleges hõterhelés Minimum hõterhelés Hasznos névleges teljesítmény 80/60 Hasznos minimum teljesítmény 80/60 Hasznos hatásfok névleges terhelésnél 80/60 Hány csillagos a kazán (a 92/42/EGK szerint) Hasznos névleges teljesítmény KONDENZÁCIÓBAN 50/30 Hasznos minimum teljesítmény KONDENZÁCIÓBAN 50/30 Hasznos hatásfok névleges terhelésnél, KONDENZÁCIÓBAN 50/30 Hasznos hatásfok minimum terhelésnél KONDENZÁCIÓBAN 50/30 Veszteség a burkolaton át mûködõ égõnél (*) füstgázok hõmérséklete t füst t környezet (max.) Füstgáz tömegáram (max) Légfelesleg Kondenzvíz termelõdés max. (**) CO 2 (min./max) CO 0% O2 nél (min./max.) NOx (EN 297/A3+EN 483 szerint súlyozott érték) NOx osztály Kéményen keresztüli veszteség mûködõ égõnél (max) ALKON 09 kw kw kw kw % n. kw kw % % % g/s % kg/h % mg/kwh mg/kwh % R 12 12,0 2,0 11,7 1,9 97, ,2 2,14 101,3 107,12 0,6 41,1 5,26 20,57 1, ,8 5 1,99 R 18 18,0 4,4 17,4 4,2 96, ,4 4,71 102,08 107,13 0,9 50,3 7,89 20,57 2, ,5 5 2,43 C 18 18,0 4,4 17,4 4,2 96, ,4 4,71 102,08 107,13 0,9 50,3 7,89 20,57 2, ,5 5 2,43 R 24 23,8 4,4 23,0 4,2 96, ,0 4,71 100,92 107,13 0,7 58,2 10,43 20,57 3, ,8 5 2,81 C 24 23,8 4,4 23,0 4,2 96, ,0 4,71 100,92 107,13 0,7 58,2 10,43 20,57 3, ,8 5 2,81 (*) környezeti hõmérséklet = 20 (**) Lásd a FÚVÓKÁK NYOMÁSOK táblázatot, 3.19 fejezet Az adatok földgázra (G20) vonatkoznak 2.6 ÁLTALÁNOS JELLEMZÕK ALKON R 18 R 18 C 24 R 24 C Készülék kategória II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P Fûtõkör minimum térfogatárama (Δt 35 ) l/min 1,37 1,7 1,31 1,7 1,7 Fûtõkör minimum nyomása bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Fûtõkör maximum nyomás bar A kazán ûrtartalma l 2,2 2,2 2 2,2 2,2 Max. hõmérséklet fûtési üzemmódban Min. hõmérséklet fûtési üzemmódban Tágulási tartály teljes térfogat (fûtési) l A tágulási tartály elõnyomása bar A rendszer max. térfogat kapacitása (max. 90on) l Használati melegvíz min. térfogatárama l/min 2 2 Használati melegvíz kör min. nyomása bar 0,5 0,5 Használati melegvíz kör max. nyomása Használati melegvíz fajlagos térfogatáram (Δt 30)(ha 3 bar a víznyomás) Használati melegvíz térfogatáram szabályozó Használati melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban (Δt 45K) Használati melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban (Δt 40K) Használati melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban (Δt 35K) Használat melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban Δt 30K (kevert) bar l/min. l/min. l/min. l/min. l/min. l/min. 6 8,8 12 5,7 6,4 7,3 8,6 6 11,2 12 7,34 8,26 9,44 11,0 Használati melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban Δt 25K (kevert) l/min. 10,3 13,2 Használati melegvíz hõmérséklet szabályozás Elektromos feszültség és frekvencia VHz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Biztosíték A (F) Legnagyobb felvett teljesítmény W Elektromos érintésvédelmi fokozat IP X4D X4D X4D X4D X4D Nettó súly kg

11 3 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 3.1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELEM! A terméket kizárólag arra a célra lehet használni, amire tervezték. Az ettõl eltérõ használat veszélyesnek minõsül. A kazán víz felmelegítésére szolgál, a víz légköri nyomásnak megfelelõ forráspontja alatti hõmérsékleten. FIGYELEM! A készüléket kizárólag belsõ térbe, mûszakilag megfelelõen kialakított helyre lehet felszerelni. A készüléket külsõ térben nem szabad sem telepíteni sem üzemeltetni. Ezen készülékek külsõ térben való mûködése nem megfelelõ és veszélyes. Amennyiben külsõ térbe szeretne készüléket telepíttetni, válasszon speciálisan erre a célra tervezett kazánt. FIGYELEM! Ha a kazán olyan helyiségben üzemel, amelyben agresszív gõz vagy por is van, akkor a készüléknek az ilyen légtértõl független levegõt kell beszívnia. FIGYELEM! A készüléket olyan minõsített és professzionális mûszaki követelmények birtokában lévõ szakember telepítheti a 46/90 törvénynek megfelelõen, aki felelõsséget vállal, hogy a legigényesebb mûszaki szabályok szerint betartja az elõírásokat. FIGYELEM! A készüléket nem éghetõ, függõleges, sima felületû falra kell felszerelni a szerelés és a karbantartás miatt szükséges minimum távolságok betartásával. A kazán bekötése elõtt egy minõsített szakemberrel az alábbiakat végeztesse el: a) mossa át alaposan a teljes fûtési rendszert, mivel a szennyezõdések, maradékanyagok (el)ronthatják a kazán mûködését b) ellenõrizze, hogy a felhasználni kívánt gázfajta megfelele a gyárban beállított gázfajtának. A gyári beállítást a készülék adattábláján és a csomagoláson nézheti meg. c) ellenõrizze, hogy a kémény és a füstelvezetés megfelelõe, nincs benne akadály, hogy ne legyen rákötve más készülék is, kivéve, ha a füstelvezetõ rendszer eleve több készülék füstelvezetésére az elõírások betartásával lett tervezve. Kizárólag ezek ellenõrzése után szabad a kazánt összecsatlakoztatni a füstelvezetõ rendszerrel. A kazánt csak olyan fûtési rendszerhez szabad csatlakoztatni, amely megfelel a készülék szolgáltatásának és teljesítményének. 11

12 3.2 TELEPÍTÉSI SZABVÁNYOK Az ALKON egy olyan hõközpont amely II2H/3P gázkategóriába tartozik. A készülék telepítésekor be kell tartani az ebben a kézikönyvben elõírtakat is. A telepítést csak olyan képzett szakember végezheti, aki felelõsséget vállal a helyi és/vagy nemzeti törvények betartásáért éppúgy, mint az alkalmazandó szabványok betartásáért. A telepítéskor figyelembe kell venni a következõ szabványokat, szabályokat és elõírásokat, valamint a legigényesebb szakmai szokásokat is: Nemzetközi törvények: Hálózatok védõcsatornában UNICIG 7129 szabványok Hálózatok védõcsatorna nélkül UNICIG 7131 szabványok 46os számú es törvény 10es számú es törvény Más alkalmazandó rendelkezések: 1083/71 törvény (a tervezésre, szerelésre és karbantartásra vonatkozó UNI szabványokra vonatkozóan) UNI 11071: Háztartási célú gázüzemû berendezések kondenzációs és hasonló készülékekhez 46/90 törvény és D.P.R. 447/91 10/91 törvény és D.P.R. 412/93 és módosításai D.M Be kell tartani ezenkívül a kazánházakra vonatkozó elõírásokat, az építõipari szabályokat és az égésre vonatkozó rendelkezéseket is. A telepítést, beüzemelést és ellenõrzéseket, karbantartásokat is el kell végezni az aktuális szakmai szabályok és ezen kézikönyv szerint. Mindez vonatkozik a hidraulikus rendszerre, a füstelvezetõ rendszerre, a villamos rendszerre és a kazánházra is. 3.3 CSOMAGOLÁS A kompletten összeszerelt ALKON kazánok nagyon erõs kartondobozba vannak csomagolva. ÜGYELJEN A KÖRNYEZET TISZTASÁGÁRA! NE DOBJA EL MÉG A KÖRNYEZETBARÁT DOBOZT SE! Miután kivette a készüléket a dobozból, ellenõrizze hiánytalanságát és épségét. A csomagoló eszközöket (kartondoboz, pántok, zacskók, stb.) gyermekektõl el kell zárni, mivel veszélyforrást jelentenek. A fentiek figyelmen kívül hagyásából élõlényekben vagy tárgyakban keletkezett károkért az Unical nem vállal felelõsséget. A csomagolás a készüléken kívül az alábbiakat tartalmazza: Használati útmutató a felhasználónak Használati útmutató a telepítõ és a karbantartó részére 380 Garancia, gyári, idegen nyelven. A magyar garancialevelet kérje az értékesítõtõl! 2 db kazánrögzítõ Sablon a csõcsatlakozások elõrepozicionálásához Gumi távtartó a füstcsonkra

13 3.4 A KAZÁN ELHELYEZÉSE A készülék helyének megválasztásában az alábbi biztonsági szempontokat kell betartani: a helyiség fagytól védett legyen agresszív gõzöket vagy porokat tartalmazó helyiségbe való telepítés esetén a készüléknek a helyiség levegõjétõl függetlenül kell üzemelnie. kizárólag függõleges, szilárd, a készülék súlyát elbíró falra szabad szerelni a fal nem készülhet gyúlékony anyagból a készülék minden oldala mellett hagyjon akkora szabad helyet, hogy a karbantartást megkönnyítse. Ha ez mégsem lehetséges, akkor nehezebb lesz a karbantartást elvégezni, de megoldhatatlan problémát nem okoz. Ø12 Ø Ø Ø Minden készülékhez tartozik egy szerelési sablon, amely lehetõvé teszi a víz, fûtés, és gázcsatlakozások elõre pozicionálását még a kazán felszerelése elõtt. Ezt a sablont rögzítse arra a falra, amelyikre a kazánt szereli. 143 A sablon felsõ részén láthatók a fali kazán teherviselõ kengyeleinek rögzítési furatai. 752 POUR VERSION FRANCE POSITION DE MONTAGE DU ROBINET GAZ POSITION DE MONTAGE DE LA PLAQUE A sablon alsó része mutatja a csatlakozások helyeit: fûtési elõremenõ (M) 3/4 melegvíz kimenet (C) 1/2 gázbemenet (G) 3/4 hidegvíz bemenet (F) 1/2 fûtési visszatérõ (R) 3/4 63 CSÕCSATLAKOZÁSOK NÉZETE ALULRÓL: POSITION DES FIXATIONS DE LA PLAQUE DE RACCORDEMENT (POUR VERSION FRANCE) TOVÁBBI CSÕCSATLAKOZÁSOK ALULNÉZETE Feltöltõ csap (Rc) Biztonsági szelep leürítõ (Vs) Kondenzvíz leürítõ (Sc) Kazán leürítõ (Si) 107 Sc C F G Rc Vs R Si M

14 Az Alkon 09 R fûtõ kazánokhoz a váltószelep Kit bekötési méretei egy bármilyen típusú külsõ bojlerhez való csatlakoztatás miatt: Megjegyezzük, hogy a váltószelep is bármilyen márkájú 230 Vos lehet Az Alkon 09 R fûtõkazánokhoz a DSP 110es indirektbojler csatlakoztatása: KÜLÖNÖSEN FONTOS! Az Unical combira ráköthetõ pl. egy üres HMV tároló, vagy pl. egy régi vagy új villanybojler is, vagy pl. egy régi gázbojler is! (lásd a honlapon a fali kondenzációs kazán sor mögött a 7es tervmintában) DSP literes indirekt bojler A burkolat eltakarja a hidraulikus csatlakozásokat. KIT COPERTURA ATTACCHI IDRAULICI Csatlakozó csõelemek KIT TUBI COLLEGAMENTO A leginkább javasolt megoldás az, ha a melegvizet elõbb napenergia melegíti elõ (így nyáron a kazánnak be sem kell kapcsolnia), télen pedig tovább tudja fûteni a melegvizet vagy az a), vagy a b) variáció: a) variáció: az utófûtõ az Alkon R kazánokra, vagy az Alkon 50re, vagy 70re kötött tároló. A legtökéletesebb, ha a tároló üres, azaz hõcserélõ/csõkígyó nélküli és külsõ hõcserélõn keresztül van rákötve a kazánra; lásd 5ös tervminta vagy az utófûtõ esetleg a szolár HMV tároló felsõ hõcserélõje. Ez a megoldás ismert, kedvelt és szokásos, de nem túl jó, csak olcsó. b) variáció: az utófûtõ bármelyik Alkon C combira kötött (belsõ hõcserélõ/csõkígyó nélküli) utófûtõ HMV tároló. (Hiszen a tároló külsõ hõcserélõje és szinte minden egyéb szükséges elem már eleve benne van az Alkon C combiban) (lásd a honlapon a fali kondenzációs kazán sor mögött a 7es tervmintában). 14

15 3.5 A KAZÁN FELSZERELÉSE A kazán bekötése elõtt egy minõsített szakemberrel az alábbiakat végeztesse el: a) egy alkalmas anyaggal mossa át alaposan az összes vizes csõrendszert azzal a céllal, hogy eltávolítsa belõlük a szerelési és egyéb szennyezõdéseket (fémdarabok, forrasztási/hegesztési anyagok, olajok, zsírok, stb.), mert ha ezek a kazánba jutnak, akkor zavarhatják a stabil mûködést; b) ellenõrizze, hogy a felhasználni kívánt gázfajta megfelele a gyárban beállított gázfajtának. A gyári beállítást a készülék adattábláján és a csomagoláson nézheti meg. c) ellenõrizze, hogy a kémény és a füstelvezetés megfelelõe, nincs benne akadály, hogy ne legyen rákötve más készülék is, kivéve, ha a füstelvezetõ rendszer eleve több készülék füstelvezetésére az elõírások betartásával lett tervezve. Kizárólag ezek ellenõrzése után szabad a kazánt összecsatlakoztatni a füstelvezetõ rendszerrel. A kazán felszerelése: alkalmazza a szerelõsablont a falon jelölje be a tartókengyelek furatainak helyeit jelölje be a fûtés elõremenõ, melegvíz kimenet, gáz bemenet, hidegvíz bemenet, fûtés visszatérõ, biztonsági szelep leürítõ és/vagy kondenzvíz leürítõ pozicióit fúrja ki a furatokat és rögzítse a tartókengyeleket a tartozékként kapott rögzítõkkel akassza a kazánt a tartókengyelekre A készülékekben tágulási tartály is van. A kazán felszerelése elõtt ellenõrizze, hogy a tágulási tartály térfogata elegendõe a rendszerhez. Amennyiben szükséges, gondoskodjon kiegészítõ tágulási tartályról. És felhívjuk figyelmét, hogy mivel kondenzációs kazánról van szó, ennek megfelelõ füstelvezetõ rendszert kell alkalmazni. 3.6 GÁZBEKÖTÉS Veszély! A gázbekötést engedéllyel rendelkezõ szakember végezheti az érvényes törvények és a helyi gázszolgáltató társaság elõírásainak megfelelõen. Hibás bekötés személyi sérülést, anyagi kárt okozhat, amiért a gyártó nem vonható felelõsségre. Gázbekötés elõtt javasolt a gázvezeték és füstcsõvek/kémény gondos kitisztítása, hogy eltávolítsuk az esetleges lerakódásokat, amelyek veszélyeztethetik a kazán jó mûködését. Ha gázszagot érez: a) ne mûködtessen elektromos kapcsolót, telefonkészüléket, semmit ne tegyen, ami szikrát okozhat b) azonnal nyissa ki az ablakokat és az ajtókat, hogy légáramlatot keltsen, amely tisztítja a helyiséget c) zárja el a gázcsapot d) kérje hozzáértõ minõsített szakember segítségét Az esetleges gázszivárgások ellen a fogyasztó védelme érdekében ajánlott kiépíteni egy figyelõ, és védõ biztonsági rendszert. Ez egy gázszivárgásérzékelõbõl áll, amely gázszivárgás esetén automatikusan elzár egy elektromos szelepet a gáz tápvezetékében. A bekötõ gázvezeték átmérõjének azonosnak, vagy nagyobbnak kell lennie, mint a kazán gázcsonkja. Tartsa be az UNI 7129, UNI 7131 és UNI A telepítés általános szabályai címû szabványok által elõírtakat. A belsõ gázvezetékeket gondos tömörségi próbával kell leellenõrízni, mielõtt a gázmérõt beszerelik. Amennyiben a gázvezeték egy része takarásban van, a tömörségi próbát az eltakarás elõtt kell elvégezni. A kazán csatlakoztatása elõtt a gázvezetéket legalább 100 mbar nyomáson levegõvel vagy inert gázzal ki kell próbálni. A rendszer üzembe helyezéséhez tartoznak az alábbi mûveletek is: A gázmérõ csap kinyitása, majd készülékrõl készülékre haladva légtelenítés, tehát a belsõ levegõ kiengedése a csövekbõl és a gázkészülékekbõl is. Ellenõrzés, hogy zárt készülékek esetében sincse gázszivárgás. A próba kezdetétõl számított 2. negyedóra során a nyomásmérõ nem mutathat semmilyen mértékû nyomásesést. Az esetleges szivárgást szappanos folyadékkal vagy ennek megfelelõ termékkel meg kell keresni majd a szivárgást meg kell szüntetni. Az esetleges gázszivárgást soha ne nyílt lánggal keresse. 15

16 3.7 A FÛTÉSI OLDAL BEKÖTÉSE Figyelem! A kazán fûtési rendszerbe történõ bekötése elõtt egy alkalmas anyaggal mossa át alaposan a fûtési rendszert azzal a céllal, hogy eltávolítsa belõlük a szerelési és egyéb szennyezõdéseket (fémdarabok, forrasztási/hegesztési anyagok, olajok, zsírok, stb.), mert ha ezek a kazánba jutnak, akkor zavarhatják a stabil mûködést. Az átmosáshoz ne használjon oldószert, ha az kárt okozhat a berendezésben. Ezen kézikönyv útmutatásainak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezõ károkért a gyártó nem vonható felelõsségre. A fûtési oldal elõremenõ és visszatérõ vezetékét 3/4 os mérettel kell a kazán M és R jelzésû csatlakozó csonkjaihoz kötni (jelõlés a 2.2 és 3.4 fejezetben) A fûtõkör csöveinek méretezésekor számolni kell a radiátorok, a termosztatikus szelepek, az egyéb szelepek és a fûtési rendszer sajátosságaiból adódó nyomásveszteségekkel. A fûtési csövek nyomvonalvezetésekor ügyeljen arra, hogy ne tudjanak légzsákok kialakulni, illetve a rendszer folyamatos gáztalanítása biztosítva legyen. Gyõzõdjön meg arról, hogy a rendszer fûtési csövei illetve a vízcsövek ne legyenek az elektromos rendszer vagy a telefon földeléseként használva! Ilyen használatra abszolut alkalmatlanok, ha erre használnák, úgy a csövekben, a kazánban és a radiátorokban rövid idõ alatt súlyos károk keletkezhetnének. A kazán automatikus BYPASS szeleppel van ellátva (nyitott állásban max. 150 l/h átáramlással), amely biztosítani tud egy minimum vízmennyiséget a kazántesten át, abban az esetben is, ha például a rendszer összes termosztatikus szelepe lezárna. A biztonsági szelep levezetõ csöve A biztonsági szeleptõl levezetõ csövet, tölcsért és szifont kell alkalmazni úgy, hogy el tudja vezetni az esetleges lefúvatást egy megfelelõ lefolyóba. A lefolyás szemrevételezéssel ellenõrizhetõ legyen. Figyelem! Ha a fentiek hiánya miatt a biztonsági szelep esetleges lefúvása kárt okoz, akkor a gyártó nem vonható felelõsségre. Rendelkezésre álló nyomás mv.o. A KAZÁN KERINGTETÕ SZIVATTYÚJA ALKON 09 KAZÁNOK, TÉRFOGATÁRAM / RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ NYOMÁS DIAGRAM prevalenza (mh2o) Prevalenza Disponibile all'impianto 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, portata (l/h) Térfogatáram (Q) l/h V1 V2 V3 1es fordulaton 2es fordulaton 3ss fordulaton 16

17 3.8 HASZNÁLATI VÍZ OLDAL BEKÖTÉSE ( C kombi változat) Az R fûtõ változatnak csak hidegvíz bekötése van, kizárólag a fûtés egyszerû feltöltése és utántöltései miatt. FIGYELEM! A kazánnak a vízrendszerbe történõ bekötése elõtt egy egészségügyileg is alkalmas anyaggal mossa át alaposan a vízrendszert azzal a céllal, hogy eltávolítsa belõlük a szerelési és egyéb szennyezõdéseket (fémdarabok, forrasztási/hegesztési anyagok, olajok, zsírok, stb.), mert ha ezek a kazánba jutnak, akkor zavarhatják a stabil mûködést. Ezen kézikönyv útmutatásainak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezõ károkért a gyártó nem vonható felelõsségre. A melegvíz kimenetet és a hálózati használati hidegvíz bemenetet 1/2 os csatlakozókkal kell a kazán C és F pontjaiba bekötni. A hálózati víz nyomásának 1 3 bar között kell lennie (nagyobb nyomások esetén nyomáscsökkentõt kell beszerelni) FIGYELEM! A használati melegvíz hõcserélõ tisztítási gyakoriságát a hálózati víz keménysége határozza meg. A hálózati víz keménységétõl függõen érdemes meggondolni házi vízlágyító és vízkezelõ berendezés beszerelését, amelynek a DM 443. számú 21/12/90, az ivóvíz kezelésrõl szóló szabványnak kell megfelelnie. A 8,4 nk feletti vízkeménység esetén mindig javasolt a vízkezelés alkalmazása. Gyõzõdjön meg arról, hogy a rendszer fûtési csövei illetve a vízcsövek ne legyenek az elektromos rendszer vagy a telefon földeléseként használva! Ilyen használatra abszolut alkalmatlanok, ha erre használnák, úgy a csövekben, a kazánban és a radiátorokban rövid idõ alatt súlyos károk keletkezhetnének. 3.9 PÉLDÁK A KAZÁN BEKÖTÉSÉRE BEKÖTÉS DIREKT CSÖVEKKEL sima csõbekötés KIT (kazán tartozéka) BEKÖTÉS DIREKT CSÖVEKKEL + TELESZKÓPOS IDOMOKKAL opció: sima csõbekötõ kit kettõskúpos csatlakozókkal BEKÖTÉS DIREKT CSÖVEKKEL + ELZÁRÓ CSAPOKKAL sima csõbekötés Kit (kazán tartozéka) opció: golyóscapok Kit 17

18 3.10 A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE Az égési folyamat során a kazán kondenzvizet termel, amely az A csövön keresztül folyik a szifonba. A kazán belsejében keletkezõ kondenzvizet a B csövön keresztül lefolyóba kell elvezetni. Veszély! A kazán beüzemelése elõtt: ellenõrízze a szifon korrekt szerelését töltse fel a szifont és ellenõrizze a kondenzvíz megfelelõ elfolyását. Ha a készüléket üres kondenzvíz szifonnal üzemelteti, akkor fennáll a mérgezés veszélye a füstgázok kiáramlása miatt. A kazán bekötését a házi szennyvíz lefolyó rendszerbe a vonatkozó szabványok szerint kell kivitelezni, különösen szem elõtt tartva az alábbiakat: meg kell akadályozni a kondenzvíznek további célokra történõ felhasználását szifont is kell beépíteni (a kazán tartozéka) ne legyen a vezetékben szûkület az elvezetést a kazán alsó szegélye alatt kell kialakítani a kivitelezést úgy kell megoldani, hogy el lehessen kerülni az üzemszerûen keletkezõ kondenzvíz elfagyását és megakadályozni a szennyvíz elvezetõ rendszer nyomás alá kerülését lehetõvé kell tenni a kazánból származó kondenzátumfolyadék megfelelõ lefolyását, elvezetését az alábbi, kondenzvíznek ellenálló anyagból kell az elvezetést megoldani: kõagyag, DIN és 6, EN 2651 és 2 és 3 szerint üveg (bórszilikát) PVC, DIN V és 2, DIN Polietilén (PE) DH típus DIN és 2 és DIN és 2 polipropilén (PP) és Copolimerek (ABS); DIN V mûgyanta (GF UP), DIN rozsdamentes acél B A A kazántestbõl érkezõ kondenzvíz bemenete Kondenzvíz kimenet, lefolyóba kötendõ csõ 18

19 3.11 VÍZKEZELÉS A fûtési rendszer vízének és az utántöltõ víznek a kémiai/ fizikai tulajdonságai alapvetõ fontosságúak a kazán jó mûködéséhez és biztonságához. Az alábbiakban említett szabványok a víz elõkezelését írják elõ, mielõtt azt a fûtési rendszerbe töltenék. Hivatkozott szabványok: UNI CTI 8065/1989 ''Vízkezelés a lakossági célú fûtési rendszerekben UNI CTI 8364/1984 ''Fûtési rendszerek. Ellenõrzés és karbantartás''. E kezelés célja, hogy elkerülhetõk vagy nagy mértékben csökkenthetõk legyenek az alábbiaknak tulajdonítható kelemetlenségek: vízkõlerakódások korrózió lerakódások biológiai képzõdmények (penész, gombák, algák, baktériumok, stb.) A betöltött víz kezelése lehetõvé teszi a kellemetlenségek megelõzését és a kazán mûködõképességének és hatékonyságának hosszú távú megõrzését. A víz vegyi elemzésébõl sok információt lehet nyerni a berendezés állapotára és egészségére vonatkozóan. Ez alapvetõ fontosságú ahhoz, hogy a kazánban lehetséges kellemetlenségeket meg lehessen elõzni. A ph egy oldat savasságának vagy lúgosságának számszerûsítése. A phskála 0tól 14ig terjed, ahol a 7 a semlegességnek felel meg. A 7nél kisebb értékek savasságot, a 7nél nagyobb értékek lúgosságot jelölnek. Az alumínium ötvözetbõl készült kazánokkal mûködõ fûtési rendszerekben lévõ víz ideális phértéke 6,5 és 8 között van, max. 8,4 nk keménységi értékkel. Ha egy berendezésben lévõ víz phértéke ezen a tartományon kívül van, ez jelentõs mértékben meggyorsítja a védõ oxidréteg bomlását, mely természetes módon képzõdik az alumínium testek felületén. Az pedig nem természetes állapot: ha a phérték 6nál alacsonyabb, azaz a víz savas, ha 8nál magasabb, azaz a víz lúgos, vagy ha a víz lúgos kezelésnek van alávetve (például fagyálló funkciót betöltõ foszfátok vagy glikolok révén) vagy néhány olyan esetben, amikor a rendszerben természetes lúgosodás megy végbe. Ha azonban a phérték 6,5 és 8 között van, a test alumínium felületei közömbösek és védettek a további korróziós támadásokkal szemben. Ahhoz, hogy a korróziót minimális szintre csökkentsük, alapvetõ fontosságú, hogy valamilyen korróziógátló inhibítort használjunk, de ahhoz, hogy ez hatékonyan mûködjön, a fém felületeknek tisztának kell lenniük. A kereskedelemben kapható legjobb korróziógátló inhibítorok alumíniumvédõ anyagot is tartalmaznak, és hatnak a phérték stabilizálására is az utántöltött víznek megfelelõ értéken tartva, és így megakadályozza az elõre nem látható változásokat (tamponáló hatás). Rendszeresen (legalább évente kétszer) erõsen ajánlott ellenõrizni a rendszerben lévõ víz phértékét. Ehhez nincs szükség laboratóriumi vegyi elemzésre, elég a kereskedelmi forgalomban könnyen beszerezhetõ tesztcsomaggal végzett ellenõrzés is. Indikátor papírcsíktekercs egyszerû ph mérés céljára csomagküldéssel kérhetõ pl. a cégtõl. A FELTÖLTÉS CSATLAKOZÁSI PONTJA LEGYEN pl. A VISSZATÉRÕ ÁGON A PRI MER KÖRI SZIVATTYÚ SZÍVÓCSOKJA ELÕTT. Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy a rendszer vízében elkerülhetõ legyen az oxigén képzõdése és helyi feldúsulása. Emiatt az is fontos, hogy a padlófûtési/falfûtési csövek felületén se diffundáljon be oxigén úgy, hogy az a kazánba juthasson. Ha fagyálló termékeket használ, gyõzõdjön meg róla, hogy ezek az alumíniummal és a rendszer más alkotórészeivel és anyagaival kompatibilisek legyenek. FIGYELEM! BÁRMILYEN OLYAN A KAZÁNBAN OKOZOTT KÁRRA, AMELY VÍZKÕKÉPZÕDMÉNYEKNEK VAGY KOR RÓZIÓS HATÁSÚ VÍZNEK KÖSZÖNHETÕ, A GARANCIA NEM TERJED KI. 19

20 3.12 FÜSTGÁZ ELVEZETÉS A füstgáz elvezetés kialakításakor be kell tartani a helyi és nemzeti szabványokat is (lásd. UNICIG pont és UNI CIG pont) Kizárólag engedélyezett füst elvezetõ elemeket használjon. A szállító elhárít minden szerzõdéses és szerzõdésen kívüli felelõsséget a gyártói utasítás figyelmen kívül hagyásából a telepítés, vagy a használat miatt keletkezõ károkkal kapcsolatosan. C53 Elszeparált külön lég, és külön füstjáratot is lehet alkalmazni akár úgy is, hogy a vezetékek kültéri végzõdései eltérõ légnyomású területekre néznek. De nem engedélyezett hogy a két csõvégzõdés több, mint 90 fokkal ellenkezõ irányba nézzen. Ha a kazánt kicserélik, akkor MINDIG ki kell cserélni a füstgáz elvezetõ csöveket is. A kazán az alábbi füstgáz elvezetési konfigurációkra, típusokra van bevizsgálva és engedélyezve: C13 C33 Vízszintes: Az füstgáz elvezetése és a levegõ beszívása történhet vízszintes helyzetû külsõ térben végzõdõ két külön csõvel vagy koaxiális csövekkel. A légbeszívó illetve a füstgáz elvezetõ csövek végzõdése közötti távolságnak minimum 250 mmnek kell lennie. De mindkét végzõdésnek egy 500 mm oldalú négyzet sarkaiban kell elhelyezkednie. Függõleges: Az füstgáz elvezetése és a levegõ beszívása történhet függõleges helyzetû külsõ térben végzõdõ két külön csõvel vagy koaxiális csövekkel. A légbeszívó illetve a füstgáz elvezetõ csövek végzõdése közötti távolságnak minimum 250 mmnek kell lennie. De mindkét végzõdésnek egy 500 mm oldalú négyzet sarkaiban kell elhelyezkednie. C63 C83 A kazánhoz csatlakoztatható égési levegõ bevezetõ és füstgáz elvezetõ rendszert külön kell megvásárolni, de engedélyezett kell legyen. Az égéshez szükséges levegõ beszívása történhet külsõ térben végzõdõ vezetékvégen keresztül, míg a füstgázokat önálló, vagy gyûjtõkéménybe vezetjük. A füst elvezetõ teljes rendszernek (kéménynek is) meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak. aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa B23 A kazánt úgy tervezték, hogy csatlakozhat hozzá egy olyan füstelvezetõ rendszer is, ami a kültérbe vezeti ugyan az égéstermékeket (föl, vagy oldalra), de az égéshez szükséges levegõ közvetlenül abból a helyiségbõl érkezik, ahol a kazán mûködik; FIGYELEM, ezen alkalmazási mód esetén ugyanazokat az elõírásokat kell betartani, mint egy nyílt égésterû gázkazánnál! A füstelvezetés feleljen meg az érvényes elõírásoknak. C43 Koaxiális kéménybe is beköthetõ a kazán, ez gyûjtõkémény is lehet, amelyben a belsõ külön csövön keresztül áramlik ki a füst, és a külsõ külön körgyûrûben áramlik be az égéshez szükséges levegõ. Maga a füstcsõ lehet koaxiális is és két külön csõ is. Az Alkon kazánokhoz használható minden olyan füstgáz elvezetõ rendszer is, amely engedéllyel rendelkezik kondenzációs kazánokhoz. Az Alkon 09 kazánoknál az elhasználható nyomás a levegõ+füst oldalon 110 Pa. 20 Minden Unical kazán kéményméretezése elvégezhetõ a frissített Baumann szoftverrel is. Csak frissítse Baumann szoftverét az internetrõl.

21 Ø mmes FÜSTGÁZELVEZETÉS, (amikor 0 m a levegõ be ) B23 típusú telepítés Az Ø 80 mmes füstelvezetõ csõ engedélyezett maximális egyenes hossza Lmax = 20 m, 1 db légbeszívó ráccsal, 1 db 60/100ról 80+80ra szétosztóval, 1 db nagyobb sugarú könyökkel és 1 db füstcsõvégelemmel együtt. Még több könyök esetén csökkenteni kell az L hosszat a jobb oldalt láthetó ellenállásméterekkel. A Ø 80as könyökök nyomásveszteségeinek táblázata: Az Lmax értékbõl le kell vonni ezeket az ellenállásimétereket, ha több mint 1 nagyobb sugarú könyök lesz. D 80as könyök, kisebb sugárral = 9 m D 80as könyök nagyobb sugárral = 2,5 m KIT5790C Ennél a telepítésmódnál egyetlen füstelvezetésnek kell lennie, vagyis a kazánnak független, önálló füstelvezetéssel kell rendelkeznie. füst: KIT5750C 1m, vagy KIT5760C 0,5m füst: KIT5770C KIT5720C + + távtartó gumi, vagy TSC0130C nagyobb sugárral TSC0150C kiseb sugárral levegõ be oldalon: csonkráccsal, vagy csak rács FIGYELEM: Az égéshez szükséges levegõ abból a helyiségbõl érkezik, ahová a kazánt telepítették, ha a kazánt zárt helyiségbe telepítették, annak rendelkeznie kell szellõzõnyílásokkal. B23 megoldású szétválasztott rendszer esetén, amikor 0 m a levegõ be oldal, a kazán nem zárt égésterû! De a fentiek szerint kialakított megoldás teljesen korrekt megoldást nyújt. Fagyveszélynek kitett helyen való telepítés esetén a 80as füstelvezetõ csövet ajánlott teljes hosszában szigetelni, de úgy, hogy a füstelvezetés megfelelõen végbemehessen. Ha a KIT5720C elemet alkalmazzuk, akkor az ábra szerint fel kell szerelni azt a távtartó gumit is, ami benne van a kazán dobozában! 21

22 Ø60/100 mmes KOAXIÁLIS FÜSTGÁZELVEZETÉS C13 típus A vízszintes koaxiális füstcsõ engedélyezett minimális hossza 0,75 m. A vízszintes koaxiális füstcsõ engedélyezett maximális hossza 3,5 m, de minden egyes további könyök 1 méterrel csökkenti ezt az értéket. emelkedés 3% Fontos: A légbeszívó/füstgázeltávolító vezetéket min. 3%os emelkedéssel kell a füstgáz kimenet irányába vezetni, amely így lehetõvé teszi a keletkezõ kondenzvíz visszavezetését a kazánba. 237 KIT5800C 101,5 KIT5800C KIT5810C KIT5700C 196 C33 típus A függõleges koaxiális füstcsõ engedélyezett maximális hossza 5 m a (80/125 Øjû) füstvégelem nélkül, de minden egyes további könyök 1 méterrel csökkenti ezt az értéket. KIT5820C Az ábrán bemutatott módon szerelje be a kazán tartozékaként szállított gumi távtartót. KIT5740C KIT5700C 22

23 Ø80/125 mmes KOAXIÁLIS FÜSTGÁZELVEZETÉS C13 típus A vízszintes koaxiális füstcsõ engedélyezett minimális hossza 0,75 m. A vízszintes koaxiális füstcsõ engedélyezett maximális hossza 6 m, de minden egyes további könyök 1 méterrel csökkenti ezt az értéket. emelkedés 3% Fontos: A légbeszívó/füstgázeltávolító vezetéket min. 3%os emelkedéssel kell a füstgáz kimenet irányába vezetni, amely így lehetõvé teszi a keletkezõ kondenzvíz visszavezetését a kazánba , KIT5700C C33 típus A függõleges koaxiális füstcsõ engedélyezett maximális hossza 8,5 m a (80/125 Øjû) füstvégelemmel együtt, de minden egyes további könyök 1 méterrel csökkenti ezt az értéket. KIT5820C KIT5730C Az ábrán bemutatott módon szerelje be a kazán tartozékaként szállított gumi távtartót KIT5700C 23

24 Ø mmes SZÉTVÁLASZTOTT FÜSTGÁZELVEZETÉS (amikor zárt égésterû lesz a kazán, és a levegõ be oldal nem 0 m) ,5 Ø (r=d) 179 (r= ½D) TSC0130C vagy TSC0150C KIT5780C KIT5770C KIT5720C Az ábrán bemutatott módon szerelje be a kazán tartozékaként szállított gumi távtartót. Nem szabad a két csõvégzõdést egymással szemben lévõ falakra helyezni, tehát több mint 90 fokkal ellenkezõ irányba nem nézhet a két csõvégzõdés. 24

25 C53 típusú Ø mmes SZÉTVÁLASZTOTT FÜSTGÁZELVEZETÉS (Csak épületen belüli nyomvonalak esetén) Telepítési útmutató A szétválasztott Ø 80as csövek megengedett maximális egyenes vonalú hosszúsága Lmax=58 méter. Egyenes vonalú hosszúság alatt a könyök nélküli és a füstkibocsátó/légbeszívó végelem nélküli hosszúságot értjük. A konfigurációkra vonatkozó számításoknál (1. vagy 2. példa) a megengedett maximális hosszúságból egyszerûen le kell vonni a könyökökre illetve a végelemekre vonatkozó ellenállásimétereket (lásd a jobb oldali táblázatot). A Ø 80as füstelvezetõk nyomásveszteségeinek táblázata: Az Lmax értékbõl le kell vonni ezeket az ellenállásimétereket. D 80as könyök, kisebb sugárral = 9 m D 80as könyök nagyobb sugárral = 2,5 m kültéri levegõ beszívásához D80 végelem = 2,3 m füstcsõvégelem, vízszintes D 80 = 3,5 m füstcsõvégelem, függõleges D 80 = 5,3 m L max =L1+L2 = 2 nagyobb sugarú könyök 58,0 m 5,0 m 53,0 m L 1 L 2 L1 Ilyen megoldásnál: L = L1+L2= 53 m lehet L2 Ilyen megoldásnál: L = L1+L2 = 58 m Ilyen megoldásnál tehát: 53 m osztható szét az egyenescsõszakaszok között. 25

26 1. példa, 80+80as szétválasztott Légbeszívás határoló falon túlról, füstgázkivezetés tetõn át. L max = 58,0 m 1 nagyobb sugarú könyök 2,5 m 1 légbeszívó végelem 2,3 m 1füstvégelem függõleges 5,3 m = 47,9 m KIT5790C Ezzel a konfigurációval max. 47,9 m marad, mely a légbeszívó és füstkibocsátó egyenes vezetékszakaszok közt szétosztható. KIT5760C KIT5750C KIT 5780C KIT5720C TSC0130C 2. példa, 80+80as szétválasztott Légbeszívás külsõ határolófalon túlról és a füstgáz kivezetés is határolófalon túlra. TSC0130C TSC0150C KIT5750C KIT 5760C KIT 5770C KIT 5750C KIT 5760C KIT 5720C TSC0130C TSC0150C KIT5750C KIT 5760C L max = 2 nagyobb sugarú könyök 1 légbeszívó végelem 1 füstvégelem, vízszintes KIT 5780C 58,0 m 5,0 m 2,3 m 3,5 m = 47,2 m Nem szabad a két csõvégzõdést egymással szemben lévõ falakra helyezni, tehát több mint 90 fokkal ellenkezõ irányba nem nézhet a két csõvégzõdés. Ezzel a konfigurációval max. 47,2 m marad, mely a légbeszívó és füstkibocsátó egyenes vezetékszakaszok közt szétosztható. 26

27 PÉLDÁK AZ Ø mmes SZÉTVÁLASZTOTT FÜSTGÁZELVEZETÉSRE Magyarországon ritkán alkalmazzák! A Ø 60as szétválasztott csövek megengedett maximális egyenes vonalú hosszúsága Lmax = 20 méter. Egyenes vonalú hosszúság alatt a könyök nélküli és füstkibocsátó/légbeszívó végelem nélküli hosszúságot értjük. A konfigurációkra vonatkozó számításoknál (1. vagy 2. példa) a megengedett maximális hosszúságból egyszerûen le kell vonni a könyökökre és végelemekre vonatkozó ellenállásimétereket (lásd a jobb oldali táblázatot). Telepítési útmutató AZ Ø 60as füstelvezetõk nyomásveszteségeinek táblázata: Az Lmax értékbõl le kell vonni ezeket az ellenállásimétereket. 90 os Ø 60as nagyobb sugarú könyök = 0,8 m vízszintes Ø 60as légbeszívó elsõ elem = 1,2 m vízszintes Ø 60as füstkibocsátó utolsó elem = 2,0 m függ. Ø 80 füstkib. végelem + Ø 60/80 bõvítõ = 2,8 m Megjegyzés: A fenti értékek eredeti UNICAL, merev és sima füstcsõ elemekbõl kivitelezett füstgáz elvezetõ rendszerre vonatkoznak. L max =L1+L2 = 20,0 m 2 nagyobb sugarú könyök 1,6 m = 18,4 m L1 L2 L 1 L 2 Ilyen 60+60as szétválasztott konfigurációnál: L = L max = L1+L2 = 20 m Ilyen 60+60as szétválasztott konfigurációnál: L = L1+L2 = 18,4 m. Tehát 18,4 m osztható szét az egyenescsõszakaszok között. 27

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340 MODULEX 00-5 - 90 0-90 - 0 KONDENZÁCIÓS MODUL-KAZÁNOK 009-tõl.generáció 00997 -. kiadás - 0/009 TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kiegészítõ-Útmutató is tartozik hozzá, www.unical.hu Figyelem! A jelen

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A TELEPÍTŐNEK ÉS KARBANTARTÓNAK

ÚTMUTATÓ A TELEPÍTŐNEK ÉS KARBANTARTÓNAK MAGYAR KON m Kondenzációs fali gázkazánok R 18 - C 18 R 24 - C 24 R 28 - C 28 R 35 - C 35 ÚTMUTATÓ A TELEPÍTŐNEK ÉS KARBANTARTÓNAK 2 http://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/774/kon

Részletesebben

FEJLŐDÉS A KONDENZÁCIÓ TERÉN

FEJLŐDÉS A KONDENZÁCIÓ TERÉN FEJLŐDÉS A KONDENZÁCIÓ TERÉN Próbáld ki Te is a legjobbat KON MODELL R 24 C 24 hőteljesítmény min/max η hatásfok minimális terhelés mellett hatásfok osztály (92/42/EGK irányelv) kw 2,9 22,6 2,9 22,6 %

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA HU Nagy teljesítményű fali gázkazánok Calenta 25L Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Jelmagyarázat...4 1.2 Bevezetés...4 1.2.1 A gyártó felelőssége...4 1.2.2

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 24 kw kondenzációs falikazánok Áttekintés Jellemzõk Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású gázégõ 107 % éves hatásfok (40/30 C) 25-100 % modulációs

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI RENOVA STAR Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

Exclusive Green. Kondenzációs / Fali gázkazánok. Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben. Háztartási készülékek

Exclusive Green. Kondenzációs / Fali gázkazánok. Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben. Háztartási készülékek Exclusive Green Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben Kondenzációs / Fali gázkazánok Háztartási készülékek Exclusive Green: A kondenzáció A Beretta bemutatja az új Exclusive

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C HU Nagy teljesítményű fali gázkazánok Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 110637-AE Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Jelmagyarázat...4 1.2 Bevezetés...4

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében 6 720 605 270 PT 2000.10 Szerelési és kezelési utasítás Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Az Ön biztonsága érdekében Ha gázszagot észlel: Ne mûködtessen elektromos kapcsolókat. A veszélyzónában ne

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238.

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK FELSZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS ISOMAX C 28 E ÉS ISOMAX F 28 E KAZÁNOKHOZ 1-Kért fütővíz hőmérséklet jelző 1 2 (LED-sor) 3 4 5 2-Kért melegvíz hőmérséklet 6 7 8 jelző (LED-sor)

Részletesebben

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok Szerelési és karbantartási útmutató szerelőknek Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok FGB-28 FGB-35 FGB-K-28 FGB-K-35 Wolf GmbH Postfach

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Logamax Plus GB 042. Kondenzációs falikazán 14-22 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logamax Plus GB 042. Kondenzációs falikazán 14-22 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Kondenzációs falikazán 14-22 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax:

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3318286-3318287 MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK E kézikönyv a termék fontos tartozéka. olvassa

Részletesebben

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon A jövőbe tekintve Comfort 00-0 - 60-20 - 240 i HU /20-66Y000 A - Munkaszám melegvíz felsőfokon ISO 900-2008 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer TARTALOMJEGYZÉK HU BEVEZETÉS 2 Figyelmeztetés

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Gas 460 Alacsony hômérsékletû, atmoszférikus gáztüzelésû, öntöttvas-tagos melegvizes kazáncsalád. Teljesítménytartomány: 140 kw - 380 kw Remeha

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Quinta Kondenzációs fali kazáncsalád Teljesítménytartomány: 9-115 kw Remeha Quinta TARTALOMJEGYZÉK Elôszó 3 1. A Quinta kazánok beépítésének

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Kondenzációs falikazán 24-60 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax:

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Szakcég részére Szerelés

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben

Kezelési- és szerelési útmutató. Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28

Kezelési- és szerelési útmutató. Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28 Kezelési- és szerelési útmutató Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28 HU 1 Olvassa el!...5 2 Az Ön készülékének bemutatása...5 3 Termék dokumentumai...5 4 Biztonság...6 4.1 Mit kell tennie, ha gázszagot

Részletesebben

182 Önfelszívó szivattyúk 185 Öntöttvas önfelszívó szivattyúk 186 Önfelszívó szivattyú tenger vízhez 187 Centrifugál szivattyúk 195 Speciális

182 Önfelszívó szivattyúk 185 Öntöttvas önfelszívó szivattyúk 186 Önfelszívó szivattyú tenger vízhez 187 Centrifugál szivattyúk 195 Speciális S Z I V A T T Y Ú K 182 Önfelszívó szivattyúk 185 Öntöttvas önfelszívó szivattyúk 186 Önfelszívó szivattyú tenger vízhez 187 Centrifugál szivattyúk 195 Speciális centrifugál szivattyúk tengervízhez 198

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS VICTRIX ZEUS SUPERIOR KW

KONDENZÁCIÓS VICTRIX ZEUS SUPERIOR KW KONDENZÁCIÓS VICTRIX ZEUS SUPERIOR KW Kombinált kondenzációs fűtőkészülékek tárolós rendszerű melegvíz készítéssel Victrix Zeus Superior.indd 3 2013.01.30. 23:13:05 KÉNYELEM & TECNOLÓGIA VICTRIX Zeus Superior

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról

Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról Wolf GmbH Postfach 80 84048 Mainburg Tel. 0875/74-0 Fax 0875/74600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klíma és Fûtéstechnika

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

VICTRIX ZEUS SUPERIOR kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR kw victrix_zeus_superior_kw.qxp 28.8.17. 13:8 Page 4 VICTRIX ZEUS SUPERIOR kw Kombinált kondenzációs fűtőkészülékek tárolós rendszerű melegvíz készítéssel victrix_zeus_superior_kw.qxp 28.8.17. 13:8 Page 2

Részletesebben

Magyarország hu. Telepítési, karbantartási és használati útmutató. Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO

Magyarország hu. Telepítési, karbantartási és használati útmutató. Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO Magyarország hu Telepítési, karbantartási és használati útmutató Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO Tisztel vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést! Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

ZEUS SUPERIOR kw. Kombinált fűtőkészülékek tárolós rendszerű melegvíz készítéssel

ZEUS SUPERIOR kw. Kombinált fűtőkészülékek tárolós rendszerű melegvíz készítéssel Tekintettel a folyamatos fejlesztôi tevékenységre, az Immergas fenntartja a jogot arra, hogy termékei mûszaki jellemzôit elôzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa! Kód: P82 (verziószám: 1.) - 28/8 imm_zeussup8-8-13.qxp

Részletesebben

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY RV3-25/P teljesítményszabályozó Ez az kézikönyv fontos útmutatást és a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. Mielőtt telepíti az egységet, a megfelelő működés biztosítása és az Ön biztonsága

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések KEZELÉSI UTASÍTÁS KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések Kérjük olvassa el a használati útmutatót a beüzemelés előtt. A készülék szervizeléséhez hívjon szakembert. A készüléket szakemberrel

Részletesebben

Logamax plus GB 112 kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw

Logamax plus GB 112 kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw Áttekintés Elõnyök Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású elõkeveréses gázégõ 109% éves hatásfok 50-100 % modulációs tartomány alacsony

Részletesebben

Family. Hagyományos fali kazánok. Energy For Life. A 2009/125/EK irányelvvel összhangban Nyílt égéstér Kombi modellek. www.riello.

Family. Hagyományos fali kazánok. Energy For Life. A 2009/125/EK irányelvvel összhangban Nyílt égéstér Kombi modellek. www.riello. Family Hagyományos fali kazánok A 2009/125/EK irányelvvel összhangban Nyílt égéstér Kombi modellek Energy For Life www.riello.it Fali kazánok Family Family Riello: intelligens kazán memory funkcióval A

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Mûszaki dokumentáció Kondenzációs falikazán család FGB/FGB-K

Mûszaki dokumentáció Kondenzációs falikazán család FGB/FGB-K Mûszaki dokumentáció Kondenzációs falikazán család FGB/FGB-K Wolf FGB falikazánok Az FGB sorozat kétféle hőteljesítménnyel (28 és 35 kw), fűtő és kombi kivitelben készül. Az FGB minden olyan tulajdonsággal

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető 1 STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető A STEADYPRES egy fordulatszámszabályzó, amelyet egy fázis (230 V AC) táplál, és egy és három fázisú váltakozó áramú motorok meghajtására szolgál. - A motor fordulatszámának

Részletesebben

cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 5D65HU Rev. - / LUEHELIX K 5 HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS LUEHELIX K 5 HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ RMA 24 E TIPUSJELŰ GÁZKAZÁNOK B TÍPUS NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK RMAS 20 E RMAS 24 E RMAS

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Szerelési Utasítás. SE-2 álló melegvíz-tároló. Wolf Klíma- és Fûtéstechnika Kft. Budapest Telefon: +36(1)3575984 Telefax: +36(1)3470282

Szerelési Utasítás. SE-2 álló melegvíz-tároló. Wolf Klíma- és Fûtéstechnika Kft. Budapest Telefon: +36(1)3575984 Telefax: +36(1)3470282 Szerelési Utasítás álló melegvíz-tároló Wolf Klíma- és Fûtéstechnika Kft. Budapest Telefon: +36(1)3575984 Telefax: +36(1)3470282 N. art. xx xx xxx Változtatás joga fenntartva 06/03 TV H 1 Tanúsított minõségû

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

A kényelem új generációja GENUS FALI, KOMPAKT GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL ÉS AUTO FUNKCIÓVAL

A kényelem új generációja GENUS FALI, KOMPAKT GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL ÉS AUTO FUNKCIÓVAL A kényelem új generációja GENUS FALI, KOMPAKT GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL ÉS AUTO FUNKCIÓVAL Hangolódj rá a kényelem új formájára Személyre szabott komfort/maximális teljesítmény/gazdaságos fogyasztás(legalább

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

VIESMANN. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 200-W. 4,8-35,0 kw. Vitotecdosszié,7.

VIESMANN. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 200-W. 4,8-35,0 kw. Vitotecdosszié,7. VIESMANN VITODENS 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán 4,8-35,0 kw Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A dokumentum helye: Vitotecdosszié,7.fejezet VITODENS 200-W Típus:

Részletesebben

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Kezelési és karbantartási útmutató EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Bevezetés 1. Bevezetés Tisztelt Partnerünk! A nagyteljesítményű használati melegvíz termelő

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv FW 5 00 AB AA 0 H FW0 FW06 FW08+0 FW FW6+8 66 856 066 066 6 H 96 96 09 00 FW0~0 69 9 80 9 5 F ø00 6 9 8 ø 9 558 559 6 80 0 6 5 5 5 5 A B 6B 5 5 08 5 558 ø 9 80 5 66

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Fali kéményes kombi kazánok - Kézikönyv,telepítés és karbantartás BRAVA ONE OF. Kezelési útmutató

Fali kéményes kombi kazánok - Kézikönyv,telepítés és karbantartás BRAVA ONE OF. Kezelési útmutató Fali kéményes kombi kazánok - Kézikönyv,telepítés és karbantartás BRAVA ONE OF Kezelési útmutató Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel:(23) 530-570, fax:(23)

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DOMItech. nyílt égésterű C24, C32 és zárt égésterű F24, F32. fali átfolyós kombi gázkazánokhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DOMItech. nyílt égésterű C24, C32 és zárt égésterű F24, F32. fali átfolyós kombi gázkazánokhoz Tervezési segédlet Ferroli DOMItech nyílt égésterű C24, C32 és zárt égésterű F24, F32 fali átfolyós kombi gázkazánokhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok...2

Részletesebben

Beépítési lehetõségek

Beépítési lehetõségek Beépítési lehetõségek Alkalmazási területek Az állati és növényi zsírokkal és olajokkal terhelt szennyvizekbõl a csatornába bocsátás elõtt a zsírokat le kell választani. Amennyiben ez nem történne meg,

Részletesebben

Zárt égésterű, átfolyós kombi fali gázkészülék HU RSR 32 - RAD - ING - MAN.INST - 1305.1 - DIGITECH TR - MIAH6

Zárt égésterű, átfolyós kombi fali gázkészülék HU RSR 32 - RAD - ING - MAN.INST - 1305.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Kezelési útmutató RSR 32 készülékhez Zárt égésterű, átfolyós kombi fali gázkészülék Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N cod. 4E074HU Rev. 00-07/04 DOMIN C4 N / C8 N / C N HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS HU DOMIN C4 N / C8 N / C N Jelzések m ködés közben Normál m ködés közben a kazán diagnosztikai vezérlése

Részletesebben

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC SAUNIER DUVAL Szerelési és használati Útmutató Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

Egyszerű kezelhetőség Teljes körű biztonság Tartozék helyiségtermosztát IPX 5D védettség (Semia F24)I. Semia C24 E és F24 E fali kombi gázkazánok

Egyszerű kezelhetőség Teljes körű biztonság Tartozék helyiségtermosztát IPX 5D védettség (Semia F24)I. Semia C24 E és F24 E fali kombi gázkazánok Egyszerű kezelhetőség Teljes körű biztonság Tartozék helyiségtermosztát IPX 5D védettség (Semia F24)I Semia C24 E és F24 E fali kombi gázkazánok A készülék méretei: Egyszerű kezelhetőség csak egy kapcsoló

Részletesebben

Gépkönyv INKA Zárt égésterű kondenzációs gázkazán Típusok: TERMOMAX INKA 24 TERMOMAX INKA 24 K TERMOMAX INKA 35 TERMOMAX INKA 35 K 0694-05 Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX Kft. gázkazánját

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

MILLENNIUM E - MILLENNIUM SE

MILLENNIUM E - MILLENNIUM SE SZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ MILLENNIUM E - MILLENNIUM SE FALIKAZÁNOK TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETŐ 2 1. MŰSZAKI LEÍRÁS 3 1.1. Műszaki adatok 3 1.2. Keringtető szivattyú teljesítmény

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben