cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS"

Átírás

1 cod. 5D65HU Rev. - / LUEHELIX K 5 HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS

2 LUEHELIX K 5 HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket. A kazán beszerelését követ en tájékoztassa a felhasználót annak m ködésér l, és adja át neki a jelen használati utasítást, ami a termék szerves és lényegi részét képezi, és amit gondosan meg kell rizni a jöv beni felhasználás céljából. A beüzemelést és a karbantartást az érvényes jogszabályok betartásával, a gyártó utasításai szerint és a szakképesítéssel rendelkez szakember kell végezze. A leplombált szabályozószerveken tilos bármiféle beavatkozást végezni. A hibás beszerelés vagy a rossz karbantartás kárt okozhat emberben, tárgyakban vagy állatokban. A hibás beszerelésb l vagy használatból, illetve a használati utasítás be nem tartásából származó károkért a gyártó semmilyen felel sséget nem vállal. Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási m veletbe kezdene feszültségmentesítse a berendezést a f kapcsolóval és/vagy a megfelel kapcsolókkal. Hiba és/vagy hibás m ködés esetén iktassuk ki a berendezést, és ne próbálja javítani vagy átállítani. Kizárólag megfelel en képzett szakemberhez forduljon. A termékek esetleges javítását-cseréjét kizárólag képzett szakember végezheti eredeti alkatrészek felhasználásával. A fentiek be nem tartása esetén a berendezés biztonságossága csökkenhet. A berendezést csak arra a célra szabad használni, amelyre tervezték. Minden egyéb használat helytelennek, tehát veszélyesnek min sül. A csomagolóanyagokat gyermekekt l távol kell tartani, mert veszélyforrást jelentenek. Nem ajánlott a készülék használata csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képesség, illetve kell tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára (a gyermekeket is ideértve), hacsak a biztonságukért felel s személy nem biztosítja számukra a készülék használatával kapcsolatos útmutatást vagy felügyeletet. A készülék és tartozékai ártalmatlanítását megfelel módon, a hatályos jogszabályok szerint kell végrehajtani. A kézikönyvben szerepl képek a termék leegyszer sített ábrázolását jelentik. Ezen ábrázolás és a ténylegesen leszállított termék között apróbb és nem túl jelent s különbségek lehetnek.. HASZNÁLATI UTASÍTÁS. evezet Tisztelt Vásárló! LUEHELIX K 5 Hermetikus kamrás, acél h cserél vel ellátott, integrált, el kevert kondenzációs használati víz el állításával m köd, kiemelked en magas hozamú és rendkívül alacsony kibocsátású, földgázzal vagy LPG-vel üzemel, mikroprocesszoros vezérl rendszerrel ellátott h fejleszt. A kazánba be van építve egy inox acél gyors feltöltés vízmelegít, ez biztosítja a b séges használati melegvíz el állítást.. Vezérl panel Jelzés m ködés közben F tés A f tési igényt (amit a Szobatermosztát vagy a Távoli id kapcsoló generál) a kijelz n a radiátor fölötti meleg leveg szimbólum villogása mutatja. A kijelz (. rész - fig. ) a f tés aktuális el remen h mérsékletét mutatja, valamint a f tés várakozási id alatt a d feliratot. ábra Használati víz A használati melegvíz igényt (amit a melegvíz vétel generál) a kijelz n a csap alatti melegvíz szimbólum villogása mutatja. A kijelz (. rész - fig. ) a kifolyó melegvíz aktuális h mérsékletét mutatja, valamint a használati melegvíz várakozási id alatt a d feliratot. ábra Rendellenesség Rendellenesség esetén (lásd cap..) a kijelz a hibakódot mutatja (. rész - fig. ), a biztonsági várakozási id alatt pedig a d és d feliratot.. Elektromos csatlakoztatás, bekapcsolás és kikapcsolás Kazán nem kap elektromos betáplálást 8 5 ábra - Kazán nem kap elektromos betáplálást Ha a berendezés téli id szakban hosszabb ideig m ködésen kívül van helyezve, a fagy okozta károk elkerülésére javasoljuk, hogy távolítsa el a kazánban lév összes vizet. Elektromosan betáplált kazán iztosítsa a kazán elektromos betáplálását. 6 6 ábra - Vezérl panel Panel jelmagyarázata fig. Használati melegvíz h mérséklet csökkent gomb Használati melegvíz h mérséklet növel gomb F t berendezés h mérséklet csökkent gomb F t berendezés h mérséklet növel gomb 5 Kijelz 6 Visszaállító gomb - Nyár/Tél üzemmód választás - "Gördül h mérséklet" menü 7 Economy/Comfort üzemmód választógombja - berendezés on/off 8 Hálózati melegvíz szimbólum 9 Használati melegvíz el állítási üzemmód jelzése Nyári üzemmód jelzése Több funkció jelzése (villog a h cserél véd funkció alatt) Eco (Economy) üzemmód jelzése F tési üzemmód jelzése F tés szimbólum 5 Ég bekapcsolva jelzés és aktuális teljesítményszint (a lángvédelem üzemmód alatt villog) 6 Kapcsolat a Service Toolhoz 7 Vízmér ábra 5 - ekapcsolás / Szoftverváltozat ábra 6 - Légtelenít ciklus A kijelz az els 5 másodpercben a kártya szoftververzióját is kiírja A következ másodpercen keresztül a kijelz n az FH felirat jelenik meg, ami a f t berendezés légtelenítési ciklusát jelzi. Nyissa ki a kazán el tti gázcsapot Az FH felirat elt nésekor kazán készen áll az automatikus m ködésre minden olyan alkalommal, amikor használati melegvíz igény merül fel, vagy a szobatermosztát igényli a f tést HU cod. 5D65HU - Rev. - /

3 LUEHELIX K 5 A kazán kikapcsolása és bekapcsolása Nyomja le az on/off gombot (7. rész - fig. ) 5 másodpercig. ábra 7 - A kazán kikapcsolása Amikor a kazánt kikapcsolja, az elektronikus kártya még feszültség alatt van. A használati melegvíz és a f tési funkció ki van iktatva. A fagymentesít rendszer aktív marad. A kazán újbóli bekapcsolásához újra tartsa lenyomva az on/off gombot ( 7 fig.. rész) 5 másodpercig. ábra 8 A kazán azonnal m ködésre készen fog állni minden olyan alkalommal, amikor használati melegvíz igény merül fel, vagy a szobatermosztát igényli a f tést. Az elektromos és/vagy gáz betáplálás levételével a fagyálló rendszer nem m ködik. Ha a berendezés téli id szakban hosszabb ideig m ködésen kívül van helyezve, a fagy okozta károk elkerülésére javasoljuk, hogy távolítsa el a kazánban lév össze vizet, a használati vizet és a berendezés vizét is; vagy eressze le csak a használati vizet és alkalmazza a szerint el írtaknak megfelel fagyállót sez.... eállítások Nyár/Tél kapcsolás Tartsa lenyomva másodpercig a nyár/tél gombot (6. rész - fig. ). A kijelz aktiválja a Nyár szimbólumot (. rész - fig. ): a kazán csak használati melegvizet ad. A fagymentesít rendszer aktív marad. A Nyári üzemmód kiiktatásához újra nyomja le a nyár/tél gombot (6. rész - fig. ) másodpercre. F tési h mérséklet szabályozása A f tési gombokkal (. és. rész - fig. ) végezze el a h mérséklet minimum C és maximum 8 C közötti beállítását. ábra 9 Használati melegvíz h mérsékletének beállítása A melegvíz gombokkal (. és. rész - fig. ) végezze el a h mérséklet minimum C és maximum 65 C közötti beállítását. A környezeti h mérséklet szabályozása (a külön rendelhet szobatermosztáttal) A szobatermosztáttal állítsa be a helyiségek kívánt h mérsékletét. Amennyiben nincs szobatermosztát, a kazán a berendezést a beállított berendezés el remen irány alapértéke szerinti h mérsékleten tartja. A környezeti h mérséklet szabályozása (a külön rendelhet távoli id kapcsolóval) A távoli id kapcsolóval állítsa be a helyiségek kívánt h mérsékletét. A kazán a berendezésben lév vizet a kívánt környezeti h mérséklet szerint melegíti. A távoli id kapcsolóval m ködésének leírását megtalálja a használati utasításában. Vízmelegít kizárása (economy) A vízmelegít f tését/melegen tartását a felhasználó ki tudja zárni. Kizárás esetén a berendezés nem ad használati meleg vizet. A vízmelegít t a felhasználó kiiktathatja (ECO üzemmód) az ECO/COMFORT gomb ( 7. rész - fig. ) megnyomásával. ECO üzemmódban a kijelz aktiválja az ECO szimbólumot (. rész - fig. ). A COMFORT üzemmód aktiválásához nyomja le újra az ECO/ COMFORT gombot ( 7. rész - fig. ). Gördül h mérséklet Amikor (külön igényelhet ) küls szondát szerelnek fel, a kazánt szabályozó rendszer "Gördül h mérséklettel" dolgozik. Ennél az üzemmódnál a f t berendezés h mérsékletének szabályozása a küls id járási viszonyok alapján történik, ez nagyfokú komfortot és energiatakarékosságot biztosít végig az év folyamán. A küls h mérséklet emelkedésekor a berendezés el remen h mérséklete egy "kompenzációs görbe" szerint csökken. A Gördül h mérséklet-szabályozásnál a f tés gombokkal (. rész -fig. ) kell beállítani a berendezés maximális el remen h mérsékletét. Javasoljuk, hogy ezt a maximális értékre állítsa, így a rendszer a m ködés teljes hasznos tartományát tudja szabályozni. A kazán beállítását a felszereléskor képzett szakember kell, hogy végezze. A felhasználó esetleges kiigazításokat végezhet a komfortérzet növelésére. Kompenzációs görbék és a görbék áthelyezése A reset gombot (6. rész - fig. ) 5 másodpercig lenyomva tartva be lehet lépni a "Gördül h mérséklet" menübe; villogva megjelenik a "CU" szimbólum. A használati melegvíz gombjaival (. rész - fig. ) tudja beállítani a kívánt görbét és között a jellemz szerint. A görbét -ra állítva a gördül h mérsékleti beállítás ki lesz iktatva. A f tési gombokat lenyomva (. rész - fig. ) a görbék párhuzamos eltolásához jut; villogva megjelenik az "OF" szimbólum. A használati melegvíz gombjaival (. rész - fig. ) tudja beállítani a görbék párhuzamos eltolását a (fig. ) jellemz szerint. A resetgombot (6. rész - fig. ) 5 másodpercig lenyomva tartva be lehet lépni a "Gördül h mérséklet" menübe. Ha a helyiség h mérséklete alacsonyabb a kívánt értéknél, javasoljuk, hogy a görbét egy magasabb rend re állítsa át, és fordítva. A növelést és a csökkentést egy egységgel végezze, majd ellen rizze a hatást a helyiségben. OFFSET = OFFSET = ábra - Példa kompenzációs görbék párhuzamos eltolására eállítás távoli id kapcsolóról A Táblázata. Ha a kazánra (opcionális) Távoli Id kapcsoló van kötve, a fenti beállításokat a tabella fejezetben leírtak szerint lehet elvégezni. F tési h mérséklet szabályozása Használati melegvíz h mérsékletének beállítása Nyár/Tél kapcsolás Eco/Comfort választás Gördül h mérséklet A beállítást a Távoli Id kapcsoló menüjében és a kazán kapcsoló szekrényén is el lehet végezni. A beállítást a Távoli Id kapcsoló menüjében és a kazán kapcsoló szekrényén is el lehet végezni. A Nyári üzemmódnak els bbsége van a Távoli Id kapcsolótól érkez esetleges f tési igénnyel szemben. Ha a Távoli Id kapcsoló menüjén kiiktatja a Használati Melegvíz üzemmódot, a kazán az Economy üzemmódot választja ki. Ilyenkor a kazán vezérl paneljén az eco/comfort gomb (7. rész - fig. ) ki van iktatva. Ha a Távoli Id kapcsoló menüjén aktiválva a Használati Melegvíz üzemmódot, a kazán a Comfort üzemmódot választja ki. Ilyenkor a kazán vezérl paneljén a eco/comfort gombbal (7. rész - fig. ) ki lehet választani a két üzemmód egyikét. A Távoli Id kapcsoló és a kazán kártyája is kezeli a Gördül H mérséklet beállítást: a kett közül a kazán kártya Gördül H mérsékletének van els bbsége. 5 ábra cod. 5D65HU - Rev. - / HU

4 LUEHELIX K 5 A berendezés víznyomás beállítása A hideg berendezés tölt nyomása, amit a kazán víznyomás mér jén lehet leolvasni, kb., bar kell legyen. Ha a berendezés nyomása a minimum alatti értékre csökken, a kazán leáll. és a kijelz n megjelenik az F7 hibakód. Ezt a feltölt csap segítségével (. rész fig. ) állítsa vissza a kiindulási értékre. A m velet végén mindig zárja el. A berendezés nyomásának helyre álltakor a kazán egy másodperces légtelenít ciklust hajt végre, ezt a kijelz n az FH felirat mutatja. ábra - erendezés feltölt csapja. ÜZEME HELYEZÉS. Általános rendelkezések A ESZERELÉST KIZÁRÓLAG IZTOS FELKÉSZÜLTSÉGGEL RENDELKEZ SZAKEMER VÉGEZHETI, A JELEN M SZAKI LEÍRÁSAN, AZ ÉRVÉNYES TÖRVÉNYEKEN, AZ ORSZÁ- GOS ÉS HELYI SZAVÁNYOKAN, ILLETVE AZ ESETLEGES HELYI JOGSZAÁLYOKAN MEGADOTT EL ÍRÁSOK ETARTÁSÁVAL ÉS SZAKSZER MÓDON.. A felszerelés helye A berendezés ég köre hermetikusan le van zárva a környezetéhez képest, tehát a berendezést bármilyen helyiségben fel lehet szerelni. Evvel együtt a berendezést olyan helyiségben kell felszerelni, amelynek megfelel a szell zése, hogy, ha minimális gázszivárgás alakulna ki, akkor ez ne okozzon veszélyhelyzetet. Ezt a biztonsági szabályt a 9/96 sz. EGK Irányelv tartalmazza, amely minden gázzal m köd berendezésre érvényes, így a hermetikusan lezártakra is. A készüléket beltéri beszerelésre tervezték. A beszerelés helye száraz, es nek, hónak vagy fagynak nem kitett, portól, gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól, valamint korrozív gázoktól mentes kell, hogy legyen. Ha a berendezést bútorba zárják, vagy közvetlenül mellé helyezik egy másik tárgynak, A biztosítani kell a burkolat leszereléséhez és a normál karbantartáshoz szükséges helyet.. Vízbekötések Figyelmeztetések A biztonsági szelep elvezetését egy gy jt edénybe vagy cs be kell vezetni, hogy a f t berendezés túlnyomása esetén ne folyjon a víz a földre. Ellenkez esetben a leereszt szelep m ködésbe lépésekor a helyiséget elárasztja a víz, ezért a kazán gyártóját nem lehet felel ssé tenni. A kazán beszerelése el tt alaposan mossa ki a berendezés minden csövét a kazán megfelel m ködését esetlegesen veszélyeztet lerakódások és szennyez dések eltávolítására. Meglév gépsor generátorcseréje esetén a berendezést teljesen le kell üríteni, és megfelel en meg kell tisztítani az iszaptól és a szennyez anyagoktól. Erre a célra megfelel és a h fejleszt berendezésekre garantált termékeket használjon (hiv. következ bekezdés), melyek nem károsítják a fémet, a m anyagot és a gumit. A gyártó nem felel a berendezés hiányos vagy nem megfelel tisztítása miatt a generátorban okozott esetleges kárért. A csatlakozók bekötését a fig. rajznak és a berendezésen látható szimbólumoknak megfelel en végezze el. Fagyálló rendszer, fagyálló folyadékok, adalékanyagok és inhibitorok. Amennyiben szükséges, fagyálló folyadékot, adalékanyagot és inhibitorokat lehet alkalmazni, de csak és kizárólag akkor, ha a fenti folyadék vagy adalékanyag gyártója garanciát ad arra, hogy ezek a termékek az adott célnak megfelelnek és nem károsítják a kazán h cserél jét, vagy a kazán, illetve a berendezés egyéb alkotórészeit és/vagy anyagait. Tilos általános fagyálló folyadék, adalékanyag vagy inhibitor használata, ami nem kifejezetten a h fejleszt berendezéseknél használatos, és nem kompatibilis a kazán és a berendezés anyagaival. A berendezés tölt víz jellemz i Ha a víz keménysége több, mint 5 Fr ( F = ppm CaCO ), megfelel en kezelt vizet kell használni a kemény víz okozta vízk lerakódások elkerülésére a kazánban.. Gázbekötés A bekötés végrehajtása el tt ellen rizni kell, hogy a készülék a rendelkezésre álló üzemanyagtípussal történ m ködésre van-e el készítve. A gázbekötést a megfelel csatlakozásnál (lásd fig. ) kell megvalósítani, az érvényes jogszabályoknak megfelel en, merev fémcs vel vagy fali folyamatos inox acél flexibilis töml vel, a berendezés és a kazán között fel kell szerelni egy gázcsapot. Ellen rizze, hogy a gázbekötéseknél ne legyen szivárgás..5 Elektromos bekötések A berendezést az érvényes biztonsági szabványok szerint kialakított megfelel földel berendezésre kell kötni. Szakemberrel ellen riztesse s földberendezés hatékonyságát és megfelel voltát, a gyártó nem felel a berendezés földelésének hiánya miatt bekövetkez esetleges károkért. A kazán "Y" típusú, csatlakozó nélküli beköt kábellel van ellátva. A hálózati bekötéseket fix bekötéssel kell végrehajtani, kétpólusú kapcsolóval, amelynél a kontaktusok közötti nyílás legalább mm, a kazán és az elektromos hálózat között max. A-es biztosítékot kell alkalmazni. Az elektromos bekötéseknél fontos a pólusok betartása (HÁLÓZAT: barna vezeték / NULLA: kék vezeték / FÖLD: sárga-zöld vezeték). A berendezés elektromos tápvezetékét a felhasználó nem cserélheti ki. A kábel sérülése esetén kapcsolja ki a berendezést és a cserét kizárólag szakemberrel végeztesse el. Csere esetén kizárólag HAR H5 VV-F x,75 mm-es, maximum 8 mm küls átmér j kábelt használjon. Szobatermosztát (külön rendelhet ) FIGYELEM: A SZOATERMOSZTÁT ÉRINTKEZ I TISZTÁK KELL LEGYE- NEK. A SZOATERMOSZTÁT KAPCSAIT V-RA KÖTVE AZ ELEKTRO- NIKUS KÁRTYA HELYREHOZHATATLAN MÓDON SÉRÜL. A távoli id kapcsoló és a timer bekötésekor ezek tápfeszültségét ne a megszakító érintkez jér l vegye. A betáplálást típustól függ en vagy közvetlen hálózati bekötéssel vagy elemr l kell megvalósítani. Hozzáférés az elektromos kapocsléchez Az el lap (*** 'Az el lap kinyitása' on page 9 ***) eltávolítását követ en hozzá lehet férni az elektromos bekötések kapocslécéhez (fig. ). A kapcsok elrendezése a különféle bekötésekhez a fig. alatt található kapcsolási rajzon is szerepel. 7 9 ábra - Hozzáférés az elektromos kapocsléchez ábra - Vízbekötések 7 Gázbemenet - / erendezés el remen irány - / 8 Használati melegvíz kimenet - / erendezés visszatér irány - / 9 Használati melegvíz bemenet - / 9 Visszaforgatás - / HU cod. 5D65HU - Rev. - /

5 LUEHELIX K 5.6 Füstvezetékek Figyelmeztetések A berendezés "C típusú", hermetikus, rásegített huzatú, a leveg bevezetést és a füstelvezetést az alábbiakban bemutatott egyik elvezet /elszívó rendszerre kell kötni. A beszerelést megel z en ellen rizze ezt, és pontosan tartsa be a vonatkozó el írásokat. Továbbá tartsa be a fali és/vagy tet n található végelemek elhelyezésére, az ablaktól, faltól, egyéb szell z nyílásoktól, stb. mért minimális távolságokra vonatkozó rendelkezéseket. A lehetséges kimeneti konfigurációkat és beépítési magasságokat a tabella 7 és a tabella 8 tartalmazza. Koaxiális csövek bekötése Táblázata. - Típus Típus Leírás CX Elszívás és fali párhuzamos elvezetés A bemeneti/kimeneti végelemek vagy koncentrikusak kell legyenek, vagy elég közel (5 cm-en belül) kell legyenek egymáshoz, hogy ilyen szélhatásoknak ki lehessen ket tenni. CX C5X C6X X Elszívás és függ leges tet elvezetés emeneti/kimeneti végelemek, mint a C-nél Külön és eltér nyomású területeken található fali vagy tet elszívás és elvezetés. Az elvezetés és az elszívás nem lehet egymással szemközti falakon Külön tanúsított (EN 856/) csövekkel kialakított elszívás és elvezetés Elszívás a beépítési helyiségb l és fali vagy tet elvezetés FONTOS - A HELYISÉGEN IZTOSÍTANI KELL A MEGFELEL SZELL ZÉST A különálló vezetékek bekötésénél el ször az alábbi tartozékot szerelje fel a berendezésre (Leveg = - Füst = ) Leveg bemenet = / Füstkimenet = 65X CX CX CX CX CX CX Ø8 Ø8 ábra 5 - Példák koaxiális csövekkel történ bekötésére ( = Leveg / = Füst) 69 Táblázata. - Típus Típus CX CX Leírás Elszívás és fali párhuzamos elvezetés Elszívás és függ leges tet elvezetés Ø6 Ø8 A koaxiális bekötésnél el ször szerelje fel a berendezésre az alábbi tartozékok egyikét. A füstelvezet cs esetleges vízszintes szakaszait a kazán felé enyhe lejtéssel kell kialakítani, hogy az esetlegesen keletkez kondenzvíz ne tudjon kifolyni, és így csepegést okozni. Ø 6 Ø ábra 8 - Induló tartozék elkülönített csöveknél A felszerelés el tt ellen rizze egy egyszer számítással, hogy a maximálisan megengedett cs hosszt nem lépi-e túl:. Teljes mértékben határozza meg a kett s kéményrendszer kialakítását, beleértve a tartozékokat és a kimeneti végelemeket.. Tanulmányozza a tabella 6 fejezetet, és határozza meg minden alkotórésznek a beszerelés helyét l függ veszteség méter egyenértékét.. Ellen rizze, hogy a veszteségek teljes értéke a maximálisan megengedett (tabella 5) hossznál kisebb vagy avval egyenl legyen. Táblázata. 5 - Különálló vezetékek maximális hossza Maximálisan megengedhet hosszúság 8 m eq X ábra 6 - Induló tartozékok koaxiális vezetékekhez Táblázata. 6 - Tartozékok Veszteség (m eq ) Táblázata. - Koaxiális vezetékek maximális hossza 6/ koaxiális 8/5 koaxiális Maximálisan megengedhet hosszúság (vízszintes) 7 m Maximálisan megengedhet hosszúság (függ leges) 8 m 8 m Csökkent faktor 9 -os könyökelemekre m,5 m Csökkent faktor 5 -os könyökelemekre,5 m,5 m ekötés külön csövekkel C5x Cx x Cx max 5 cm Ø 8 Ø 6 Elszívás leveg Füstelvezetés Függ leges Vízszintes TÖML m M/F KWMA8W,,6, KÖNYÖKELEM 5 M/F KWMA65W,,8 9 M/F KWMAW,5, CSONK test csatlakozóval KWMA7W,, VÉGELEM fali leveg KWMA85A, - fali füst szélvéd vel KWMA86A - 5, KÉMÉNY Kett s leveg /füst 8/8 7X -, Csak füstkimenet Ø8 6X + -, KWMA86U TÖML m M/F KWMA89W 6, KÖNYÖKELEM 9 M/F KWMA88W,5 SZ KÍTÉS 8/6 5X 5, VÉGELEM fali füst szélvéd vel KWMA9A 7, FIGYELEM: MIVEL A Ø6 TARTOZÉKOK TÖLTÉSVESZTESÉGE MAGAS, EZEKET CSAK SZÜKSÉG ESETÉN ÉS CSAK A FÜSTELVEZETÉS UTOLSÓ SZAKASZÁN HASZNÁLJA. ábra 7 - Példák külön csövekkel történ bekötésére ( = Leveg / = Füst) cod. 5D65HU - Rev. - / HU 5

6 LUEHELIX K 5 Kéménykonfiguráció Leveg bemenet = / Füstkimenet = Táblázata. 7 - Koaxiális csövek bekötése al oldali kimenetek X 75 5 Hátsó kimenetek X 75 Jobb oldali kimenetek X KWMA6W HU cod. 5D65HU - Rev. - /

7 LUEHELIX K 5 Táblázata. 8 - ekötés külön csövekkel al oldali kimenetek Hátsó kimenetek Jobb oldali kimenetek cod. 5D65HU - Rev. - / HU 7

8 LUEHELIX K 5 Közös füstcs be történ bekötés ábra 9 - Példák füstcsövekre történ bekötésre ( = Leveg / = Füst) Táblázata. 9 - Típus Típus Leírás CX Elszívás és elvezetés közös füstcs ben (elszívás és elvezetés ugyanabban a cs ben) CX C8X X C8X CX Elszívás és elvezetés közös elválasztott füstcs ben, de azonos szélviszonyok között Elvezetés egyedi vagy közös füstcs ben és fali elszívás Elszívás a beépítési helyiségb l koncentrikus vezetéken keresztül (ami magában foglalja az elvezetést) és elvezetés közös természetes huzatú füstcs ben Ha a LUEHELIX K 5 kazánt természetes huzatú közös füstkürt re vagy egyedi kéményre kívánja kötni, a füstkürt t, illetve a kéményt szakember kell, hogy tervezze az érvényes szabványok betartásával, és meg kell feleljen a ventillátorral ellátott hermetikusan m köd berendezéseknek..7 Kondenzleereszt bekötése A kazán bels szifonnal van ellátva a kondenzvíz leeresztéséhez. Szerelje fel az A vizsgáló szereléket és a töml t, nyomja be a rögzítéshez. Töltse fel a szifont kb.,5 l vízzel, és kösse be a töml t a csatornarendszerbe. FIGYELEM: A készüléket tilos üres szifonnal m ködésbe hozni! CX FONTOS - A HELYISÉGEN IZTOSÍTANI KELL A MEGFELEL SZELL ZÉST. SZERVIZ ÉS KARANTARTÁS. eállítások Átállítás másfajta gázra A kazán metángázzal és LPG-vel is tud m ködni, gyárilag az egyik gázfajtára van beállítva, ez a csomagoláson és a berendezés adattábláján fel van tüntetve. Amennyiben a kazánt a beállítás szerintit l eltér gázfajtával kell használni, be kell szerezni a szükséges átalakító készletet, és az alábbiak szerint kell eljárni:. Kapcsolja le a kazán elektromos tápellátását, és zárja el a gázcsapot.. Vegye le az el lapot (lásd fig. ).. Csavarja ki a csavart, és fordítsa el a vezérl panelt (lásd fig. ).. Csavarja ki a C gy r t, és vegye le a gázszelepr l az A gáztöml t (lásd fig. ). 5. Cserélje ki a gáztöml ben található fúvókát az átalakító készletben lév vel, helyezze be a D tömítést (lásd fig. ). 6. Szerelje vissza az A gáztöml t, és ellen rizze a bekötés szigetelését. 7. Az átalakító készletben található táblát helyezze föl az adattábla közelében. 8. Szerelje vissza az el lapot. 9. Adjon tápellátást a kazánnak, és nyissa ki a gázcsapot.. Módosítsa a gáztípusnak megfelel paramétert: hozza a kazánt stand-by állapotba Nyomja meg a melegvíz gombokat (. és. rész - fig. ) másodpercig: a kijelz a villogó b feliratot mutatja. Nyomja meg a melegvíz gombokat (. és. rész - fig. ) a paraméter beállításához (földgázzal történ m ködéshez) vagy a paraméter beállításához (LPG-vel történ m ködés) Nyomja le a f tés + gombot (. rész - fig. ), amíg a kijelz n nem látható a villogó b6 felirat. Nyomja meg a melegvíz gombokat (. és. rész - fig. ) a 55 paraméter beállításához (földgázzal történ m ködéshez) vagy a 7 paraméter beállításához (LPG-vel történ m ködés). Nyomja meg a melegvíz gombokat (. és. rész - fig. ) másodpercig. a kazán visszatér stand-by állapotba. Egy, a kazán füst kimenetére kötött égéstermék-analizátorral ellen rizze, hogy a füst CO szintje, a kazán maximális és minimális teljesítményénél, megfelel-e a gáztípus szerinti m szaki adattáblának. A ábra A,5lt C D ábra - Kondenzleereszt bekötése ábra 8 HU cod. 5D65HU - Rev. - /

9 LUEHELIX K 5 TESZT üzemmód aktiválása Nyomja le egyszerre a f tés gombokat (. és. rész - fig. ) 5 másodpercig a TESZT üzemmód aktiválásához. A kazán a következ fejezetben leírt módon beállított maximális f tési teljesítményen kapcsol be. A kijelz n villognak a f tési és a használati melegvíz (fig. ) szimbólumok; oldalt megjelenik a f tési teljesítmény.. Karbantartás Az el lap kinyitása A kazánköpeny felnyitásához húzza maga felé a panelt, és akassza ki (lásd fig. ). Miel tt a kazánon belül bármilyen m veletet végrehajtana iktassa ki az elektromos betáplálást és zárja el a gázcsapot ábra - TESZT üzemmód (f tési teljesítmény = %) Nyomja le a f tés gombokat (. és. rész - fig. ) a teljesítmény növeléséhez vagy csökkentéséhez (minimális= %, maximális=%). A használati melegvíz - (. rész - fig. ) gombjának megnyomásakor a kazán teljesítménye azonnal átáll minimumra (%). A használati melegvíz + (. rész - fig. ) gombjának megnyomásakor a kazán teljesítménye azonnal átáll maximumra (%). Ha a TESZT mód aktív, és a Hálózati melegvíz mód aktiválásához elégséges hálózati melegvíz vétel történik, a kazán TESZT módban marad, de a utas szelep átáll hálózati melegvíz állásra. A TESZT mód kiiktatásához egyszerre lenyomva a f tési gombokat (. és. rész - fig. ) 5 másodpercig. A TESZT mód mindenképpen automatikusan kiiktatódik 5 perc elteltével vagy a hálózati melegvíz vétel megsz ntével (amennyiben a Hálózati melegvíz mód aktiválásához elégséges hálózati melegvíz vétel történt). A f tési teljesítmény beállítása A f tési teljesítmény visszaállításához állítsa a kazánt TESZT m ködési módba (lásd sez..). Nyomja le a f tés gombokat (. és. rész - fig. ) a teljesítmény növeléséhez vagy csökkentéséhez (minimális=, maximális=). A RESET gombot 5 másodpercen belül lenyomva a maximális teljesítmény az éppen beállított értéken marad. Lépjen ki a TESZT üzemmódból (lásd sez..).. M ködésbe állítás A kazán bekapcsolása el tt Ellen rizze a gázberendelés szigetelését. Ellen rizze a tágulási tartály megfelel el töltését. Töltse föl a vízberendezést, és ellen rizze, hogy a kazánban és a berendezésben lév leveg teljesen eltávolodott-e. Ellen rizze, hogy ne legyen vízszivárgás a berendezésben, a használati víz körökben, a bekötéseknél és a kazánban. Ellen rizze a pontos bekötést az elektromos hálózatra és a földberendezés m köd képességét Ellen rizze, hogy a f tési gáznyomás az igénynek megfelel legyen. Ellen rizze, hogy a kazán közvetlen közelében ne legyen gyúlékony folyadék vagy egyéb anyag. M ködés közben végrehajtandó ellen rzések Kapcsolja be a készüléket. Ellen rizze a f t anyag kör és a vizes berendezések hermetikus zárását. A kazán m ködése közben ellen rizze a kémény és a leveg -füst vezetékek hatékonyságát. Ellen rizze a szifon és a kondenzgy jt berendezés szigetelését és a m ködését. Ellen rizze, hogy a kazán és a berendezés között a vízkeringetés megfelel legyen. Ellen rizze, hogy a gázszelep megfelel en kapcsoljon f tés és használati melegvíz el állításkor is. Ellen rizze a kazán helyes bekapcsolását, a szobatermosztáttal vagy a távoli vezérl vel végezzen több be- és kikapcsolási próbát. Ellen rizze, hogy a gázórán jelölt f t anyag fogyasztás megfeleljen a fejezetben megadott m szaki adattáblázat szerinti értéknek cap. 5. Ellen rizze, hogy f tési igény nélkül az ég a használati melegvíz egyik csapjának nyitásakor megfelel en meggyullad. Ellen rizze, hogy a f tés m ködése közben az egyik melegvíz csap nyitásakor a f tés keringet szivattyúja leáll, és szabályos használati melegvíz el állítás történik. Ellen rizze a paraméterek helyes programozását, és végezze el az esetleges saját igények beállítását (kompenzációs görbe, teljesítmény, h mérsékleti értékek stb.). ábra - Az el lap nyitása Rendszeres ellen rzés A berendezés jó m ködésének biztosításához egy szakember évente az alábbi teszteket magában foglaló ellen rzést kell végezzen: A szabályozó és biztonsági eszközök (gázszelep, átfolyásmér, termosztátok stb.) megfelel en kell m ködjenek. A füstelvezet kör hatékonysága tökéletes kell legyen. A hermetikus tér szigetelése tökéletes kell legyen. A leveg -füst vezetékek és végelemek akadályoktól mentesek kell legyenek, és nem szivároghatnak Az ég és a h cserél tiszta, lerakódásoktól mentes kell legyen. Az esetleges tisztításkor ne használjon vegyszert vagy acélkefét. Az elektróda lerakódásoktól mentes kell legyen, és a megfelel pozícióban kell álljon. A gáz- és vízberendezés hermetikusan kell zárjon. A hideg berendezés nyomása kb. bar kell legyen; ellenkez esetben állítsa erre az értékre. A keringet szivattyú nem lehet leblokkolva. A tágulási tartály feltöltött kell legyen. A gázhozam és -nyomás a megfelel táblázatokban megadott értékeknek kell megfeleljen. A kondenz elvezet rendszer hatékony kell legyen, és nem jelentkezhet szivárgás vagy eltöm dés. A szifonnak vízzel feltöltve kell lennie. cod. 5D65HU - Rev. - / HU 9

10 LUEHELIX K 5. A problémák megoldása Diagnosztika Rendellenesség vagy m ködési probléma esetén a kijelz villog, és megjelenik a rendellenesség azonosító kódja. Vannak ( A bet vel jelzett) olyan rendellenességek, amelyek végleges leállást okoznak: a m ködés visszaállításához elég másodpercig lenyomva tartani a reset gombot ( 6. rész - fig. ), vagy a (külön rendelhet ) távoli id kapcsoló RESET-jével (ha van ilyen) elvégezni a helyreállítást; ha a kazán nem indul, el ször meg kell oldani a rendellenességet. Az ( F bet vel jelzett) rendellenességek a kazán ideiglenes leállását okozzák, ami automatikusan helyreáll, amint a rendellenességet okozó érték visszatér a kazán normál m ködésének megfelel tartományba. Rendellenességek táblázata Táblázata. - Rendellenességek listája Hibakód Rendellenesség Lehetséges ok Megoldás A A A A A5 A6 F7 F F F F F F5 F Az ég nem kapcsol be Láng jelenlég jelzése kikapcsolt ég nél Túlhevülés védelem beavatkozása Füstelvezet cs biztonsági beavatkozása Ventillátorvédelem beavatkozása Nincs láng a begyújtási fázist követ en ( perc alatt 6-szor) Magas füst h mérséklet. el remen szenzor rendellenesség Visszatér érzékel rendellenesség Hálózati melegvíz szenzor rendellenesség Füstszonda rendellenessége. el remen szenzor rendellenesség Ventillátor rendellenessége Tápfeszültség alacsonyabb, mint 7 V Gázhiány Érzékel /begyújtó elektróda rendellenesség Gázszelep hibás A hálózati gáznyomás nem elégséges A szifon el van töm dve Elektróda rendellenesség Kártya rendellenesség Ellen rizze, hogy a gáz áramlása a kazánhoz szabályos legyen és, hogy a csövekb l el lett-e távolítva a leveg Ellen rizze az elektróda kábelezését, és, hogy az elektróda helyesen legyen elhelyezve, ne legyenek rajta lerakódások Ellen rizze és cserélje ki a gázszelepet Ellen rizze a hálózati gáznyomást Ellen rizze, és esetleg tisztítsa ki a szifont Ellen rizze az ionizáló elektróda kábelezését Ellen rizze a kártyát Ellen rizze a f tés szenzor helyes F tés szenzor sérült elhelyezkedését és m ködését A berendezésben nem Ellen rizze a keringet szivattyút kering a víz A berendezésben leveg Légtelenítse a berendezést van F7 rendellenesség - szori el fordulása az utóbbi órában F5 rendellenesség folyamatosan órán keresztül Ionizációs elektróda rendellenesség Instabil láng Gázszelep alapbeállítási rendellenesség leveg /füst vezetékek eltöm dtek A szifon el van töm dve A füstszonda túl magas h mérsékletet érzékel Szenzor sérült Rövidzáras vezeték Kábelezés megszakadt Szenzor sérült Rövidzáras vezeték Kábelezés megszakadt Szenzor sérült Rövidzáras vezeték Kábelezés megszakadt Sérült szonda Rövidzáras vezeték Kábelezés megszakadt Szenzor sérült Rövidzáras vezeték Kábelezés megszakadt Nincs V-os tápfeszültség Megszakadt tachométer jelzés A ventilátor hibás Problémák az elektromos hálózatban Lásd az F7 rendellenességnél Lásd az F5 rendellenességnél Ellen rizze az ionizáló elektróda helyét, és esetleg cserélje ki Ellen rizze az ég t Ellen rizze az alapbeállítást minimális teljesítménynél Szüntesse meg a kémény, a füstelvezet csövek és a leveg bemenet és végelemek eltöm dését Ellen rizze, és esetleg tisztítsa ki a szifont Ellen rizze a h cserél t Ellen rizze a kábelezést, vagy cserélje ki az érzékel t Ellen rizze a kábelezést, vagy cserélje ki az érzékel t Ellen rizze a kábelezést, vagy cserélje ki az érzékel t Ellen rizze a kábelezést, vagy cserélje ki a füstszondát Ellen rizze a kábelezést, vagy cserélje ki az érzékel t Ellen rizze a 8 pólusú csatlakozó kábelezését Ellen rizze a 8 pólusú csatlakozó kábelezését Ellen rizze a ventillátort Ellen rizze az elektromos berendezést Hibakód Rendellenesség Lehetséges ok Megoldás F5 F7 F9 A A F F5 A6 A6 A6 F6 A65 F66 A A F F A6 F F7 A hálózati frekvencia rendellenessége erendezés víznyomás nem megfelel Küls szonda rendellenesség Érzékel k elhelyezése F tési érzékel rendellenesség H cserél -védelem beavatkozása. F tési érzékel rendellenesség Az AM központi egység rendellenessége A központi egység és a gázszelep között nincs kommunikáció Az AM központi egység rendellenessége Kártyaparaméter rendellenessége Problémák az elektromos hálózatban A nyomás túl alacsony Vízpresszosztát nincs bekötve, vagy sérült A szonda sérült, vagy a kábelezés rövidzáras Ellen rizze az elektromos berendezést Töltse föl a berendezést Ellen rizze a szenzort Ellen rizze a kábelezést, vagy cserélje ki az érzékel t A szonda ki van kötve a Kösse vissza a küls szondát, vagy gördül h mérséklet aktiválását iktassa ki a gördül h mérsékletet követ en A cs r l levált az el remen érzékel Szenzor sérült Ellen rizze a f tés szenzor helyes elhelyezkedését és m ködését Cserélje ki az érzékel t Nincs H O keringés a Ellen rizze a keringet szivattyút berendezésben A berendezésben leveg Légtelenítse a berendezést van Szenzor sérült Az AM központi egység bels hibája A központ egység nincs bekötve Hibás szelep Az AM központi egység bels hibája Kártyaparaméter hibás beállítása Cserélje ki az érzékel t Ellen rizze a földelési csatlakozást, és szükség esetén cserélje ki a vezérl egységet. Kösse be a központi egységet a gázszelepre Cserélje ki a szelepet Ellen rizze a földelési csatlakozást, és szükség esetén cserélje ki a vezérl egységet. Ellen rizze és esetleg módosítsa a kártyaparamétert. HU cod. 5D65HU - Rev. - /

11 LUEHELIX K 5 5. M SZAKI JELLEMZ K ÉS ADATOK 5. Általános nézet és f bb alkotórészek ábra 7 - Hátulnézet ábra 5 - Elölnézet ábra 8 - Felülnézet (LEVEG EMENET = / FÜSTKIMENET = ) Táblázata. - Ábrák jelmagyarázata cap. 5 a 8 b ábra 6 - Oldalnézet 7 7 Gázbemenet Vízpresszosztát 8 Használati melegvíz kimenet 8 Küls szonda (külön rendelhet ) 9 Használati víz bemenet 9 Távoli id kapcsoló (külön rendelhet ) erendezés el remen irány 5 Nyomásmér erendezés visszatér irány 5 Kondenzleereszt cs a Használati melegvíz biztonsági szelepe 8 Vízmelegít b erendezés biztonsági szelepe 86 Visszatér szenzor 6 Ventillátor 9 Füsth mérséklet-érzékel F tés keringet szivattyúja 9 Visszaforgatás 6 Automatikus légtelenítés 9 Szifon Használati melegvíz tágulási tartály Vízmelegít leereszt szelep Gázszelep Automatikus bypass 56 Tágulási tartály Vízmelegít h mérséklet-érzékel je 7 Szobatermosztát (nem része a szállításnak) 75 F t berendezés leereszt csap 7 erendezés feltölt csap 78 Kett s szenzor (iztonsági + F tési) 8 egyújtó/ionizáló elektróda 5 Ég /ventillátor egység 95 Eltérít szelep A ON/OFF kapcsoló (konfigurálható) cod. 5D65HU - Rev. - / HU

12 LUEHELIX K 5 5. Vízkör M szaki adatok táblázata A jobb oldali táblázatban megadjuk a m szaki adattáblán használt rövidítést. 78 ábra 9 - Vízkör 5. Diagrammok Töltés veszteség/keringet szivattyúk els bbsége H [m H O] A C 9 5 b a Q [l/h] A ábra - Nyomásesés / nyomómagasság LUEHELIX K 5 keringet nél A = Kazán nyomásesése - = Keringet min. sebessége - C = Keringet max. sebessége A moduláció helyes m ködéséhez a szivattyú sebességválasztó kapcsolója III. pozícióban kell, hogy álljon. Adat Egység LUEHELIX K 5 F tés max. h hozam kw 9,5 (Q) F tés min. h hozam kw 6,7 (Q) F tés max. h teljesítmény (8/6 C) kw 8,9 (P) F tés min. h teljesítmény (8/6 C) kw 6,6 (P) F tés max. h teljesítmény (5/ C) kw, F tés min. h teljesítmény (5/ C) kw 7, Használati víz max. h hozam kw, Használati víz min. h hozam kw 6,7 Max. hálózati víz h teljesítmény kw, Min. hálózati víz h teljesítmény kw 6,6 Pmax hozam (8-6 C) % 98, Pmin hozam (8-6 C) % 97,8 Pmax hozam (5- C) % 6, Pmin hozam (5- C) % 7,5 %-os hozam % 8,8 9/ EGK Irányelv szerinti hatékonysági osztály - NOx kibocsátási osztály - 5 (NOx) Tápgáz nyomás G mbar Max. gázhozam G m /h,8 Min. gázhozam G m /h,7 CO max G % 9, CO min G % 8,7 Tápgáz nyomás G mbar 7 Max. gázhozam G kg/h,5 Min. gázhozam G kg/h,5 CO max G %,7 CO min G % 9,8 F tési üzemmód maximális nyomás bar (PMS) F tési üzemmód min. nyomás bar,8 Max f tési h mérséklet C 9 (tmax) F tés víztartalom liter, F tés tágulási tartály rtartalma liter F tés tágulási tartály el töltési nyomás bar,8 Használati melegvíz max. üzemi nyomás bar 9 (PMW) Használati melegvíz min. üzemi nyomás bar, Használati melegvíz víztartalom liter 5 Használati melegvíz tágulási tartályának rtartalma liter Használati melegvíz tágulási tartályának el töltési bar nyomása Hálózati vízhozam Dt C l/ perc 95 Hálózati vízhozam Dt C l/h 95 (D) Védettségi fok IP X5D Tápfeszültség V/Hz V/5 Hz Felvett elektromos teljesítmény W Súly üresen kg 58 erendezés típusa C-C-C-C-C5-C6-C8- - PIN CE 6CM988 HU cod. 5D65HU - Rev. - /

13 LUEHELIX K Kapcsolási rajz ábra - Kapcsolási rajz A Figyelem: A szobatermosztát és a távoli id kapcsoló bekötése el tt a kapocslécen lév hidat el kell távolítani. cod. 5D65HU - Rev. - / HU

14 HU Megfelel ségi nyilatkozat A gyártó: FERROLI S.p.A. Cím: Via Ritonda 78/a 77 San onifacio VR kijelenti, hogy a jelen berendezés megfelel az alábbi EGK irányelveknek: Gázkészülékek Irányelv 9/ Hozam Irányelv 9/ Kisfeszültség Irányelv Elektromágneses Kompatibilitás Irányelv. Elnök és jogi képvisel Munka érdemrenddel kitüntetve Dante Ferroli

15

16 FERROLI S.p.A. Via Ritonda 78/a 77 San onifacio - Verona - ITALY

cod. 3541E053HU Rev. 00-07/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541E053HU Rev. 00-07/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. E0HU Rev. 00-07/0 DIVA F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

DIVA F28 - F32 ( +8 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. cod. 3541E062HU Rev. 00-07/2014

DIVA F28 - F32 ( +8 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. cod. 3541E062HU Rev. 00-07/2014 cod. E06HU Rev. 00-07/0 ( +8 DIVA F8 - F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N cod. 4E074HU Rev. 00-07/04 DOMIN C4 N / C8 N / C N HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS HU DOMIN C4 N / C8 N / C N Jelzések m ködés közben Normál m ködés közben a kazán diagnosztikai vezérlése

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv A HU Kondenzációs fali gázkazánok Felhasználói és szerelői kézikönyv Kedves Ügyfelünk! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy BAXI termék megvásárlása

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás + hu Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás Tisztelt Vásárló! Biztosak vagyunk abban, hogy az Ön új kazánja meg fog felelni az Ön összes követelményének.

Részletesebben

Kezelési- és szerelési útmutató. Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28

Kezelési- és szerelési útmutató. Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28 Kezelési- és szerelési útmutató Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28 HU 1 Olvassa el!...5 2 Az Ön készülékének bemutatása...5 3 Termék dokumentumai...5 4 Biztonság...6 4.1 Mit kell tennie, ha gázszagot

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ RMA 24 E TIPUSJELŰ GÁZKAZÁNOK B TÍPUS NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK RMAS 20 E RMAS 24 E RMAS

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

VICTRIX Superior TOP 32 kw

VICTRIX Superior TOP 32 kw Használati útmutató HU VICTRIX Superior TOP 32 kw *1.032471IT* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100

CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100 CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100 hu ro Kondenzációs fali gázkazánok Felhasználói és szerelői kézikönyv Centrale termice murale cu condensare, pe gaz Manual de instrucţiuni destinat utilizatorului şi

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

Elektromágneses szivattyú PMA -1

Elektromágneses szivattyú PMA -1 2.1A-88001-B02 Elektromágneses szivattyú PMA -1 Tartalomjegyzék Oldal Tartalomjegyzék... 2 Biztonsági utasítások... 2 Alkalmazási területek... 3 Felépítés... 3 Üzemeltetés... 4 Összeszerelés és üzembe

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

Kezelési útmutató RBC 24 ENERGY CE 0694 HU RBC 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1306.1 - DIGITECH TR - készülékhez

Kezelési útmutató RBC 24 ENERGY CE 0694 HU RBC 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1306.1 - DIGITECH TR - készülékhez Kezelési útmutató RBC 24 ENERGY készülékhez Nyílt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bithermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE50AV EKHWET50AV EKHWE00AV EKHWE00AV EKHWE00AZ EKHWE00AZ 4 5 6 7 x x x 4x x x x EKHWE50~00 EKHWET50 50 50 0 0 00 50 700 D 45 H H4 H 00

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások 21 Környezetvédelem 22 Energiamegtakarítás 22 2 / A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A szárítógép általános bemutatása 23 3 / A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK HG és HGV típusú AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK GÉPKÖNYVE Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(3)-285(3) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 1103 Budapest, Szlávy u. 22-30. Levélcím: 1475

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocraft exclusiv Gázüzemű kondenzációs kazán VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz.

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ GSWW... /B ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV A folyadék víz hőszivattyúk gazdaságos és hosszú távú megbízható működése alapvetően függ a hőforrás oldal és a hőleadó rendszer helyes tervezésétől

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

LUXO kapunyitó automaták

LUXO kapunyitó automaták LUXO kapunyitó automaták Szerelési és karbantartási útmutató Verzió: 04/2010 Rev 2009-11-11 alapján Dátum: 2010 január Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,142,1431 Használati útmutató A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 1. Megjegyzések

Részletesebben

Kültéri egység Használati útmutató

Kültéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA6D/O TWH12QB-K3DNA6D/O Kültéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 3 Beszerelési útmutató Beszerelési ábra... 4

Részletesebben

Használati és szerelési útmutató

Használati és szerelési útmutató Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR www.kerra.pl Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. A szerelés

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS

Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS Jelen használati utasítás nem teljes. Kérjük, az ábrák értelmezéséhez használják a készülékhez mellékelt angol nyelvű használati utasítást

Részletesebben

Zárt égésterű, átfolyós kombi fali gázkészülék HU RSR 32 - RAD - ING - MAN.INST - 1305.1 - DIGITECH TR - MIAH6

Zárt égésterű, átfolyós kombi fali gázkészülék HU RSR 32 - RAD - ING - MAN.INST - 1305.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Kezelési útmutató RSR 32 készülékhez Zárt égésterű, átfolyós kombi fali gázkészülék Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

ROMEO OpenTherm távvezérlés

ROMEO OpenTherm távvezérlés 1 Áttekintés: Módválasztó gomb: -ki, -nyár/tél, -reset,hibák Automatikus/Kézi üzemmód átkapcsoló Főtés - HMV programozó gomb Idıpont és nap program gomb Főtési hımérséklet beállító gomb HMV hımérséklet

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz SÜDDEUTSCHLAND COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Telefon: (36 1) 250 5060 Telephely: Óbudai Telefax: (36 1) 368 8412 Hajógyári Sziget E-mail: compteur@axelero.hu Postacím: 1306 http://www.compteur.hu

Részletesebben

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340 MODULEX 00-5 - 90 0-90 - 0 KONDENZÁCIÓS MODUL-KAZÁNOK 009-tõl.generáció 00997 -. kiadás - 0/009 TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kiegészítõ-Útmutató is tartozik hozzá, www.unical.hu Figyelem! A jelen

Részletesebben

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ AUTOMATIKUS MONOBLOKK GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐ GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: 503 / 0095(2) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

Magyarország hu. ErP adatok. Gáztüzelésű kondenzációs kazán Gas 210 ECO PRO

Magyarország hu. ErP adatok. Gáztüzelésű kondenzációs kazán Gas 210 ECO PRO Magyarország hu ErP adatok Gáztüzelésű kondenzációs kazán Gas 210 ECO PRO Tisztel vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést! Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen kézikönyvet a berendezés

Részletesebben

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm 633079A Műszaki adatok NRP 90 NRP 90 Névleges feszültség 230V 400V A merőlegesen mért marási ék mélység Max. 85mm Max. 85mm Lapozófej marás mélység terjedelem max. 90 mm max. 90 mm Elfordítási tartomány

Részletesebben

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz.

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz. HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz. Gódor József EV. (telephely: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 043/9hrsz.) mint gyártó

Részletesebben

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez 1 Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez Gyártó: DECA SA San Marino Forgalmazó: Hód-Welding Kft 6800 Hódmezővásárhely Könyves u. 29 Tel: +36 62 534 830 Használati utasítás SW ponthegesztő

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató 73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval Szerelési útmutató - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Ez a szerelési utasítás csak

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László - 2 - - 3

Részletesebben

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül.

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. CTR 31 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen

Részletesebben