ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG"

Átírás

1 ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG GÉPKÖNYV Gyártó: STIEBER BT Budapest, Mohai út 24. Tel./Fax: 06-1/

2 TARTALOM Oldal Általános ismertetı 3 Elölnézeti rajz 4 Oldalnézeti rajzok 5 A gáz útja az ENVIRO 20 füstgázelıkészítıben 6 Az áramköri egységek kapcsolata az ENVIRO 20 f.g.k-ben 7 Technikai adatok 8 Használati utasítás 10 Az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók 13 Szerviz, garancia számú fotómelléklet számú fotómelléklet

3 ÁLTALÁNOS ISMERTETİ Az ENVIRO 20 típusú füstgázelıkészítı egység akár 8-10 órás folyamatos üzemre tervezett, 5 gáz kimenettel rendelkezı, robosztus felépítéső, nagy megbízhatóságú készülék. Feladata a füstgázminta szárítása, kétfokozatú szőrése és megfelelı mennyiségben történı szállítása a készülék gáz kimeneteire. A készülék alkalmas ipari körülmények közötti és felügyelet nélküli üzemeltetésre is. Az ENVIRO 20-as füstgázelıkészítı egység nagy teljesítményő peltier gázhőtıvel és automatikus kondenzvíz leürítı perilsztaltikus szivattyúval, valamint kétfokozatú porszőréssel végzi a füstgáz elıkészítését. A gázhőtı lefagyás elleni védelmet biztosító elektronikával és digitális hıfok kijelzéssel rendelkezik, míg a kondenzvíz szivattyú szakaszos üzemét idızítı áramkör biztosítja. A füstgáz szállításáról nagy teljesítményő dugattyús-membrán szivattyú gondoskodik, melynek fordulatszáma és így az általa szállított gázmennyiség szabadon beállítható. A gázkimenetektıl elvont úgynevezett elengedett gáz mennyiségét tőszeleppel szabályozhatjuk és beépített rotaméteren ellenırizhetjük. Amennyiben a készülék elvizesedne, a biztonsági kondenzedénybe helyezett nedvesség érzékelı automatikusan leállítja a gázszivattyút, és a meghibásodás tényét kontroll lámpával jelzi. A rendszer mindaddig ebben az állapotában marad, amíg a biztonsági kondenzedényt szétszerelve a kondenzvizet el nem távolítjuk. Ez esetben a hiba keresése és kijavítása javasolt. A készülék 5 db gázkimenetébıl bármelyik ledugózható, de így a szállítandó gázmennyiség aránya a maradék gázkimenetekre oszlik el. A készülékház plexi elılapja zárt szervizajtó esetén elölrıl érkezı felfreccsenı víz elleni védelmet ad, azonban a baloldalon található szellızırács és ventilátor, valamint a készülék tetején elhelyezett hőtıventilátor miatt ez a készülék csepegıvíz ellen nem védett. Csepegıvíztıl származó meghibásodásokért a gyártó felelısséget nem vállal. Az elılapon található szervizajtó lehetıvé teszi a szőrık könnyő és gyors cseréjét, valamint a szállított gázmennyiség és az elengedett gázmennyiség szabályzását. Hosszabb idejő vagy melegebb környezetben történı üzemeltetés alkalmával a készülék túlmelegedése a szervizajtó kinyitásával csökkenthetı. Kérjük, hogy a következı oldalakat figyelmesen olvassa el és üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseivel bátran forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához

4 ELİLNÉZETI RAJZ Készülékház plexi fedéllel 2. Szállító fogantyúk 3. Gázhőtı hıleadó bordája 4. Hőtı ventilátor 5. Plexi szerviz ajtó 6. Elengedett gáz mennyiségét mutató rotaméter 7. Kétszínő LED a normál üzem és az elvizesedés jelzésére 8. Kondenzvíz szivattyú mőködését jelzı LED 9. Peltier gázhőtı bekapcsolását jelzı LED 10. Készülék bekapcsolt állapotát jelzı LED 11. Peltier gázhőtı hımérsékletét mutató LED kijelzı 12. Szállított gázmennyiséget szabályzó potméter 13. Finom szőrı 14. Durva elıszőrı 15. Elengedett gázmennyiséget szabályzó tőszelep

5 OLDALNÉZETI RAJZOK Gyártó azonosítója 2. Típusazonosító és gyári szám 3. Ventillátoros szellızırács 4. Hálózati vezeték becsatlakozás 5. Fıkapcsoló és hálózati biztosíték 6. Kondenzvíz kimenet 7. Füstgáz bemenet 8. Elengedett gáz kimenet 9. Elıkészített gáz kimenetek - 5 -

6 A Gáz útja az ENVIRO 20 füstgázelıkészítıben Rotaméter Elengedett gáz ki Peltier gázhőtı Tőszelep Gázszivattyú Gáz be Fıszőrı Finomszőrı 1. Biztonsági kondenz edény Perilsztaltikus 2. kondenzvízszivattyú 3. Kondenzvíz ki Gáz kimenetek

7 Az áramköri egységek kapcsolata az ENVIRO 20 füstgázelıkészítıben Hőtıventilátor Kondenz Gáz Szivattyú szivattyú X LED1 Vezérlı á.k. Szabályzó á.k. Peltier gázhőtı Hıfokszabályzó Vezérlı X LED2 á.k. TÁP B2 Hımérséklet kijelzı B4 X LED3 X LED4 B3 TÁP Biztonsági kondenz kapcsoló 220 V 50 Hz BETÁP K1 B1-7 -

8 TECHNIKAI ADATOK - Típus: ENVIRO 20 füstgázelıkészítı egység - Gázbemenetek száma: 1 db 4 mm átmérıjő krómozott csıcsonk - Gázkimenetek száma: 5 db 4 mm átmérıjő krómozott csıcsonk 1 db elengedett gáz kimeneti csıcsonk - Kondenzvíz kimenet: 1 db 4 mm átmérıjő krómozott csıcsonk - Tápellátás: 220 V / 50 Hz hálózati üzem - Felvett teljesítmény: 100 ± 20 W - Hálózati biztosíték: 0,5 A / 250 V - Hálózati kapcsoló: 2 áramkörös 10 A / 250 V AC - Üzemállapot jelzés: zöld színő kontroll lámpával (LED4) - Érintésvédelem módja: kettıs szigetelés II. érintésvédelmi osztály - Füstgázelıkészítés módja: peltier gázhőtı egység automatikus kondenz szivattyúval - Gázhőtı típusa: alumínium spiráltestes beépített hıérzékelıs, szilikonházas elektromos hőtıventilátorral ellátott, hıszigetelt - Gyártmány típusa: STIEBER ENVIRO 10 - Gázhőtı áramfelvétele: 12 V DC / 4 A (50 W) - Gázhőtı egység elektromos biztosítéka: 5 A / 250 V - Gázhőtı beállított hımérséklete: 4 5 C - Hőtés állapot jelzés: sárga színő kontroll lámpával (LED1) - Hıfokmérı szenzor típusa: NTC - Hıfokkijelzés módja: 3 és ½ digites LCD kijelzın - Hıfokmérés tartománya: C - Hıfokmérés felbontása: 0,1 C - Hıfokmérés pontossága: ± 2% - Kijelzési pontosság: ± digit - LCD kijelzı mérete: 60 x 32 mm - Elszívható maximális füstgázhımérséklet: 300 C - Hőtött gáz hımérséklete: 20 ± 10 C - Kondenzvíz leválasztás módja: perilsztaltikus szivattyúval - Kondenzvíz szivattyú típusa: ASF Thomas SR 10/30 12 V DC - Szállított víz mennyiség: 2,5 ml / 5 s -8-

9 - Szivattyú áramfelvétele: 150 ma - Kondenzvíz leválasztó egység biztosítéka: 0,5 A / 250 V - Béléstest anyaga: Novoprén - Kondenzvíz leürítés idıtartama: percenként 5 s leürítési üzemidı - Kondenz ürítés jelzés: zöld színő kontroll lámpával (LED2) - Szabályozható gázmennyiség: l / h - Szabályzás módja: folyamatos fordulatszám szabályzás - Füstgázszállítás módja: nagy teljesítményő dugattyús membrán szivattyúval - Füstgázszivattyú típusa: ASF Thomas V DC - Füstgázszivattyú teljesítménye: W - Füstgázszivattyú egység biztosítéka: 4 A / 250 V - Elvizesedés érzékelése: biztonsági kondenzedény nedvességérzékelıvel - Elvizesedés jelzése: kétszínő kontroll lámpával (LED3), piros jelzéssel - Beavatkozás módja: füstgázszivattyú leállítása - Füstgáz porszőrı típusa: mőanyagházas papírbéléses üzemanyagszőrı - Finomszőrı típusa: ASF mőanyagházas porszőrı (10µ) - Elengedett gáz szabályzása: mőanyagházas tőszeleppel - Elengedett gáz mennyisége: l/h - Elengedett gáz ellenırzése: rotaméterrel 80 l/h nál kalibrálva - Készülékház hőtése: beépített folyamatos üzemő hőtıventilátorral - Hőtıventilátor típusa: KDE V DC / 2,8 W - ENVIRO 20 összes disszipációs teljesítménye: 25 ± 5 W - Üzemi hımérséklet: 0 40 C - Üzemi páratartalom: 16-90% nem kondenzálódó - Folyamatos üzemeltetés idıtartama: 5 30 C tartományban 20 h 0 5 C tartományban 12 h C tartományban 8 h - Méret: 390 x 350 x 185 mm - Készülékház típusa: MI típusú IP 54/ IP65 mőanyagszekrény - Tömeg: 7 kg - Márkajelzés: ENVIRO 20 Gázelıkészítı (baloldalon gyári szám) - Szállítás módja: 2 db krómozott szállítófül segítségével - Használati pozíció: függıleges helyzetben - 9 -

10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Bekapcsolás: A készüléket a hálózatba történı csatlakoztatással, majd a baloldalon található kapcsoló I. állásba történı állításával helyezzük üzembe. A helyes mőködést a készülék bekapcsolt állapotát jelzı (LED4) kontrollámpa zöld színő fénnyel történı világítása mutatja. A hőtıventilátor és a mőszerházba épített segédventilátor beindul, valamint a füstgázszivattyú megkezdi folyamatos üzemét. A füstgázszivattyú helyes mőködését a LED3 kétszínő kontrollámpa zöld színnel jelzi. Egy-két perc elteltével beindul a perilsztaltikus kondenzvíz szivattyú, majd 5 s elteltével leáll. Üzemidejét a zöld színő kontrollámpa (LED2) jelzi. Megkezdıdik a peltier gázhőtı hőtési üzeme, melyet a sárga színő kontrollámpa (LED1) jelez. A gázhőtı aktuális hımérsékletét az LCD kijelzırıl olvashatjuk le. Amennyiben a bekapcsolt állapotot jelzı (LED4) zöld színő kontrollámpa nem világít, úgy ellenırizzük, hogy a hálózatba történı csatlakoztatás megtörtént-e, és a csatlakozóaljzat valóban ad-e ki feszültséget. Ha a hiba ilyen módon nem hárítható el, akkor a készülék oldalán található fıkapcsoló házába épített B1-es biztosítékot kell ellenıriznünk és szükség szerint cserélnünk. A biztosíték cserét minden esetben a készülék feszültség mentesítése után végezzük el! Bekapcsolás után a készülék tetején található hőtıbordára szerelt ventilátornak forognia kell, amennyiben nem forog, ellenırizze a ventilátor külsı elektromos csatlakozó dugóját. Ha a csatlakozódugó megfelelı kontaktust létesít, a leggyakrabban a ventilátor lapátok és a ventilátorház közé szállítás közben beszorult idegen test okozhat hibát. A hibát kihúzott csatlakozódugó mellett kézzel történı átforgatással szüntethetjük meg. Ritkább esetben elıfordulhat, hogy a B2-es biztosíték meghibásodása miatt az egész hőtıegység mőködésképtelenné válik, beleértve a hőtıventilátort is. A biztosíték cseréjét a készülék feszültség mentesítése után azonos típusra cserélve végezzük el! A füstgázszivattyúnak a bekapcsolást követıen folyamatosan üzemelnie kell. Ezt az állapotot feltőnı hangja és rezonanciája is mutatja. Ha a kétszínő LED3 kontrollámpa zölden világít, és a szivattyú mégsem mőködik, az valószínőleg a B4-es biztosíték meghibásodását jelenti. A B4-es biztosítékot a készülék feszültség mentesítése után azonos típusra cseréljük ki! Ha a kétszínő LED3 kontrollámpa pirosan világít, az a készülék elvizesedését jelzi, amely esetben a vezérlı automatika nem engedi bekapcsolni a szivattyút

11 Ilyen esetben feszültség mentesítsük a készüléket, majd a plexi elılap eltávolításával ellenırizzük a biztonsági kondenzedényt. A kondenzedény alján található nedvességérzékelık egyetlen csepp kondenzvíz bekerülésére is reagálnak. A kondenzedényt szereljük szét, száraz törlıkendıvel töröljük tisztára, majd a gumigyőrőket szilikonzsírral megkenve szereljük össze. Amennyiben a kondenzedényben nedvesség volt, úgy azt kitakarítva a füstgáz szivattyúnak mőködésbe kell lépnie. Ha a kondenzvíz szivattyú a bekapcsolást követıen egy-két percen belül 5 s-ra nem kapcsol be - mely idıszakot a zöld színő kontrollámpa (LED2) is jelzi -, akkor valószínőleg a B3-as biztosíték meghibásodott. A biztosítékot a készülék feszültség mentesítése után azonos típusra cseréljük! Ritkább esetben elıfordul, hogy 0 C alatti hımérsékleten szállítva vagy tárolva a készüléket, a le nem ürített kondenzvíz belefagy a kondenzvíz szivattyúba. Meleg helyen tartva a készüléket, a jégdugó kb. 30 perc alatt elolvad. Elıfordulhat az is, hogy az idızítı áramkör meghibásodása miatt nem indul el a szivattyú, de ezt a hibát csak a szakszerviz háríthatja el. A gázhőtınek a bekapcsolás után minden esetben a hőtési üzemmóddal kell indítania, amit a sárga színő kontrollámpa (LED1) is jelez. A gázhőtı hımérsékletének folyamatos csökkenését nyomon kell tudnunk követni az LCD kijelzın. Az üzemi hımérsékletet amely a környezeti hımérséklettıl és a füstgáz hımérséklettıl függıen 4-10 C körüli értéket vesz fel elérve a folyamatos hőtési üzem lekapcsol, és szakaszos üzemmódra áll át. Ilyenkor a kijelzett hımérsékleti értéknek ± 1 C eltéréssel jó stabilitást kell mutatnia. Nem csökkenhet le a hőtı hımérséklete 3 C alá, mert az jégdugó keletkezését okozná. A lefagyás elkerülésére a gyártó biztonsági áramkört épített be. A 3 C alá csökkenés csak ennek meghibásodása esetén történhet meg. Amennyiben az LCD kijelzı nem mőködik, a hőtési állapotjelzı LED1 kontrollámpa nem ég és a készülék tetején található hőtıventilátor nem forog, úgy valószínősíthetı, hogy a B2-es biztosíték meghibásodott. A biztosítékot a készülék feszültség mentesítése után azonos típusra cseréljük! Az elıbbiekben leírt esetekben ha a hibát nem tudta elhárítani a készüléket kapcsolja ki, és értesítse a gyártó szervizszolgálatát, akik megteszik a szükséges lépéseket. Figyelem: A készülék nem üzemeltethetı 5 C alatti, illetve 40 C feletti környezeti hımérsékleten, valamint 90% relatív páratartalom feletti nedves, párás közegben! A készülék csepegıvíz ellen nem védett! A készülék feszültség mentesítése nélkül soha ne távolítsa el a plexi fedlapot!

12 Üzemeltetés: A készülék bekapcsolása után 10 perc bemelegedési idı szükséges az üzemi hımérséklet eléréséig. Ez idı alatt a bekapcsolásnál leírt mőködési fázisokat és a környezeti feltételeket ellenırizzük. Szemrevételezzük a fıszőrıt és a finomszőrıt, és ha szükséges, a szervizajtó kinyitásával elvégezzük a cserét. A beüzemelést az alábbiak ellenırzésével folytatjuk: - Függıleges helyzetben áll-e a készülék? - Nincs-e eldugulva a füstgáz bemeneti, illetve a kondenzvíz kimeneti, valamint az elengedett gáz kimeneti csıcsonkja? - Üzemszerően mőködik-e a készülék a bekapcsolásnál leírtak alapján? - Lehőlt-e a gázhőtı a 4-10 C üzemi hımérséklet tartományba? A fentiekrıl meggyızıdve, a bemelegedési idı leteltével tekerjük maximum áteresztésre az elengedett gáz szabályzó tőszelepét. Ekkor valamennyi gázkimenet nyitott állapota esetén is a rotaméteren leolvasott értéknek 80 l/h felett kell lennie. Csatlakoztassuk a gázkimenetekre a gázelemzı mőszereket, és a fel nem használt kimeneteket dugózzuk le. Állítsuk be a szükséges gázmennyiséget a gázmennyiség szabályzó potméterrel úgy, hogy az elengedett gáz mennyisége a rotaméteren 80 l/h érték alá csökkenjen, de még mérhetı legyen. Ezután csatlakoztassuk a mintavevı tömlıt a készülék gázbemenetére, és a beállításokat ismételten végezzük el. Ne feledjük, hogy a szállított gázmennyiség a gázmennyiség szabályzó potméterrel l/h között állítható be. A fel nem használt gáz mennyiségét az elengedett gáz kimeneten vezetjük el. A szivattyú kímélése és a túlmelegedés elkerülése miatt törekedjünk arra, hogy a gázelemzı mőszerek által felvett gázmennyiség, a szivattyú által szállított gázmennyiség és az elengedett gáz mennyisége összhangban legyen. Minél alacsonyabb fordulatszámon járatjuk a gázszivattyút az optimális értékeket tartva -, annál inkább kíméljük a szőrıket és a készülék mőszaki állapotát. Törekedjünk arra, hogy az elengedett gáz mennyiségét szabályzó tőszelep soha ne legyen teljesen elzárva. Így elkerülhetı, hogy a gázkimenetek elzáródása esetén a készülékben túlnyomás lépjen fel. A gázbemenetre csatlakozó mintavevı tömlı eltömıdését a jól beállított elengedett gáz mennyisége esetén a rotaméter változása mutathatja meg. Eltömıdött mintavevı tömlıvel, illetve eltömıdött szőrıkkel a készüléket tartósan üzemeltetni nem szabad! Az ilyen üzem a füstgáz szivattyú tartós károsodását és a készülék túlmelegedését okozhatja

13 AZ ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB TUDNIVALÓK 1. A készülékben található üvegbiztosítékokat csak a technikai adatokban megadott értékekre szabad cserélni. 2. A készülék a II. érintésvédelmi osztályba sorolandó, az érintésvédelem módja: kettıs szigetelés. 3. A készülék belsejébe nyúlni és a plexi elılapot eltávolítani csak feszültség mentesített állapotban, kihúzott hálózati csatlakozó esetén szabad. 4. A hálózati csatlakozó kábel törésébıl, szakadásából, illetve sérülésébıl származó meghibásodásokért és balesetekért a felhasználó felel. 5. Az elıkészítendı füstgáz por- és koromtartalmától függıen elıfordulhat, hogy az alumínium spiráltestes, szilikonházas gázhőtı hosszabb üzemeltetés után eltömıdik. Ennek tisztítását bízza a gyártó szervizszolgálatára. 6. A készülék tetején található hőtıventilátor védırács nélküli, folyamatos üzemő, törpefeszültségrıl mőködtetett szerkezet. Üzemközbeni megérintése kisebb sérüléseket okozhat. A készüléktıl kisgyermekeket tartsunk távol! 7. Az elszívható maximális füstgáz hımérséklet 300 C. E feletti értéknél a beépített szilikontömlık megolvadhatnak. 8. Amennyiben a keletkezı és folyamatosan ürítıdı kondenzvíz a készülék környezetében gondot okozna, akkor azt maximum 1 m hosszúságú, 3 mmnél nem kisebb belsı átmérıjő segédtömlı segítségével a kondenzvíz kimenetre csatlakoztatva elvezethetjük. A tömlı eltömıdése a készülék elvizesedését okozhatja. 9. Az elengedett gáz kimeneti csıcsonkját semmilyen esetben sem szabad ledugózni! A tőszelep meghibásodása esetén forduljon a gyártó szervizszolgálatához C tartományban a készüléket zárt szervizablakkal maximum 12 órán keresztül üzemeltethetjük. Ezt követıen 1 h üzemszünet javasolt C tartományban a szervizajtót lehetıség szerint kinyitva, maximum 20 órán keresztül üzemeltethetı a készülék. Ezt követıen szintén 1 h üzemszünet javasolt C tartományban tartós üzem esetén a készülék túlmelegedhet, ezért a szervizajtót minden esetben folyamatosan nyitva kell tartani. Ilyen körülmények közt a folyamatos üzem nem lehet hosszabb 8 óránál, majd utána 2 h üzemszünet javasolt. 11. Szállításhoz a két darab krómozott szállítófület használjuk, a készüléket más pontokon megfogni, mozgatni nem ajánlatos. Szállítás közben és tároláskor a függıleges pozíció ajánlott. 12. Az üzemóra és a használat körülményeitıl függıen a készüléket célszerő 6 12 havonta átvizsgáltatni a gyártó szervizszolgálatával. Az átvizsgálás eredményérıl a szerviz írásos dokumentumot ad ki

14 SZERVIZ, GARANCIA Az ENVIRO 20 gázelıkészítı berendezés pontos mőködését a gyártó csak akkor garantálja, ha a felhasználó ezen gépkönyv utasításait, és az abban foglalt környezeti feltételek biztosítását maradéktalanul betartja. Az utasítások be nem tartásából származó mőszaki meghibásodásokért a gyártó felelısséget nem vállal. Nem a gyártó felelıssége a nem megfelelı szőrık használatából, a készülék eltömıdésébıl, szakszerőtlen használatból, illetve túlmelegedésébıl vagy elemi kárból származó meghibásodás. A gyártó a fentiek függvényében az eladott készülékre 1 év garanciát biztosít. Jogos reklamáció esetén gyártó a hibás részeket megjavítja vagy kicseréli. További igények érvényesítése (pl.: járulékos károk megtérítése) kizárt! A gyártó felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy a félreértések elkerülése és a korrekt ügyintézés érdekében a berendezés esetleges meghibásodása esetén a gyártó telefonon történı értesítése (konzultáció) és a berendezés mihamarabb történı szakszervizbe juttatása mindkettıjük közös érdeke, és nem javasolja a szakszerőtlen javítási kísérlet megkockáztatását. Garanciális idı letelte után a gyártó folyamatos alkatrész utánpótlást és szervizszolgáltatást biztosít. GARANCIAJEGY A STIEBER BT (1116 Bp, Mohai út 24.) ezen garanciajeggyel igazolja, hogy az általa eladott ENVIRO 20 típusú gázelıkészítı egység, melynek gyári száma:.. az eladástól számított 1 éven belül a gépkönyvben foglaltaknak megfelelıen teljeskörő garanciát élvez. A készülék meghibásodása esetén annak garanciális idın belüli javításáról a gyártó szervizszolgálata gondoskodik. A vevı neve:. Az eladás dátuma:.. A garanciajegy kiállítója:

ENVIRO 20/3I FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG

ENVIRO 20/3I FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG ENVIRO 20/3I FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG GÉPKÖNYV Gyártó: STIEBER Levegıtisztaság-védelem 1181 Budapest, Nyerges u. 6. Tel./Fax: 06-1/295-3642 1 TARTALOM Oldal Általános ismertetı 3 Technikai adatok 5 Használat

Részletesebben

G É P K Ö N Y V ENVIRO 600 FOLYAMATOS MŐKÖDÉSŐ FÜSTGÁZ EMISSZIÓ MÉRİ BERENDEZÉS. Gyártó: STIEBER LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM

G É P K Ö N Y V ENVIRO 600 FOLYAMATOS MŐKÖDÉSŐ FÜSTGÁZ EMISSZIÓ MÉRİ BERENDEZÉS. Gyártó: STIEBER LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM ENVIRO 600 FOLYAMATOS MŐKÖDÉSŐ FÜSTGÁZ EMISSZIÓ MÉRİ BERENDEZÉS G É P K Ö N Y V Gyártó: STIEBER LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM A STIEBER BT AZ EUROCERT ÁLTAL AUDITÁLT ISO 9001:2001 SZABVÁNY SZERINTI LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELMI

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. BEVEZETÉS A stabil és megbízható multiméter 3 ½ számjegyes, könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik. A mérőműszerrel elvégezhető mérések: AC és

Részletesebben

B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T OLATÓRADAR 3 DB RENDSZÁMTÁBLA KERETBE INTEGRÁLT SZENZORRAL, LED KIJELZŐ VEL B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A doboz tartalma 1 db rendszámtábla keret 3 db integrált szenzorral 1 db központi egység

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Keverő erősítők. Típusok: CTA-1000P CTA-1200P CTA-2500P CTA-3500P

Keverő erősítők. Típusok: CTA-1000P CTA-1200P CTA-2500P CTA-3500P Használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Keverő erősítők Típusok: CTA-1000P CTA-1200P CTA-2500P CTA-3500P JELLEMZŐK: 1. Három mikrofon bemenet, két külső műsorforrás

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Mielõtt használatba venné a légkondícionálót, kérjük figyelmesen olvassa el azt az útmutatót SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt az útmutatót Az útmutatóban hasznos tanácsokat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Környezetvédelem...4 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások, figyelmeztetések.5

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL Tartalom Tartalom...2 Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások...5

Részletesebben

Gitárerősítő. Használati utasítás

Gitárerősítő. Használati utasítás Gitárerősítő Használati utasítás Óvintézkedések Olvassa el figyelmesen az utasításokat! Tartsa be ezeket az utasításokat! Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést! Kövessen minden utasítást! Ne használja

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonság Nemzetközi biztonsági jelzések Ha egy másik jelzés vagy csatlakozó ezzel a szimbólummal van megjelölve azt jelenti, hogy olvassa el a használati útmutatót,

Részletesebben

PowerBox 6800. Colorovo. hordozható töltő

PowerBox 6800. Colorovo. hordozható töltő Colorovo PowerBox 6800 hordozható töltő 22 Kezelési utasítás PowerBox 6800 Köszönjük, hogy megvásárolta a Colorovo PowerBox 6800 hordozható töltő. Meg vagyunk győződve arról, hogy az megfelel az Ön elvárásainak.

Részletesebben

BYC08HE Fűtő termosztát programozása Használati útmutató

BYC08HE Fűtő termosztát programozása Használati útmutató BYC08HE Fűtő termosztát programozása Használati útmutató [Általános] Ez a nagy teljesítményű termosztát alkalmazható víz- és elektormos melegítésű rendszereknél. Az előre beállítottnhőmérsékleti értéknek

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

Elektromágneses szivattyú PMA -1

Elektromágneses szivattyú PMA -1 2.1A-88001-B02 Elektromágneses szivattyú PMA -1 Tartalomjegyzék Oldal Tartalomjegyzék... 2 Biztonsági utasítások... 2 Alkalmazási területek... 3 Felépítés... 3 Üzemeltetés... 4 Összeszerelés és üzembe

Részletesebben

New Compact Kompresszoros inhalátor

New Compact Kompresszoros inhalátor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ New Compact Kompresszoros inhalátor GKA Medical 1 A. ábra 2 B. ábra E. ábra C. ábra F. ábra D. ábra G. ábra 3 A New Compact részei 1. Kompresszoregység 2. Főkapcsoló 3. Hálózati kábel

Részletesebben

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv rendszerű inverter klímaberendezések FXDQ20PBVE FXDQ25PBVE FXDQ32PBVE FXDQ40NBVE FXDQ50NBVE FXDQ63NBVE FXDQ20PBVET FXDQ25PBVET FXDQ32PBVET FXDQ40NBVET FXDQ50NBVET FXDQ63NBVET A 2 2 3 5 9 8 0 4 7 6 6 B

Részletesebben

Végfelhasználói kezelési utasítás

Végfelhasználói kezelési utasítás Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu something new in the air DC Inverter Végfelhasználói kezelési utasítás Kódszám: N273005A-Rev.1.7 1 Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek,

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER ASD-xxAIN CSATORNÁS EGYSÉGEK 1 Tartalomjegyzék 1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 3 2 AZ EGYSÉG FŐ RÉSZEI... 4 3 BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 5 3.1 Alaptartozékok... 5 3.2 A

Részletesebben

TR70 70T TR. Szerelési útmutató

TR70 70T TR. Szerelési útmutató 70T TR TR70 Szerelési útmutató Sanotechnik Hungária Kft. 1222 Budapest Nagytétényi út 112. Tel.: +36 1 424-0670 Fax. +36 1 424-0679 E-mail: info@sanotechnik.hu www.sanotechnik.hu 01/2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS

DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 77/23/EEC, 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

Kérjük a készülék üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el ezt a Vevőtájékoztatót.

Kérjük a készülék üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el ezt a Vevőtájékoztatót. GARDENA Cikksz 7851, 7857 Vevőtájékoztató WP 700 S Cikksz. 7851 WP 1500 S Cikksz. 7857 Napelemes vízjáték-szivattyú készlet Kérjük a készülék üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el ezt a Vevőtájékoztatót.

Részletesebben

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FDXS25EAVMB FDXS35EAVMB FDXS50CVMB FDXS60CVMB FDKS25EAVMB FDKS35EAVMB FDKS50CVMB FDKS60CVMB TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A mérőműszer megfelel az IEC61010 szabványban előírt, a mérés biztonságára vonatkozó összes követelménynek: szennyeződési fokozat: 2, túlfeszültségi kategória:

Részletesebben

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz 1 Kedves Vásárló! Ön egy Celsius Faelgázosító kazán fa tüzelésére alkalmas, melegvíz üzemő kazán tulajdonosa lett. Meggyızıdésünk, hogy jól választott,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

FL 400HA-G Automata ferdesík-kitűző szintezőlézer

FL 400HA-G Automata ferdesík-kitűző szintezőlézer Jótállási jegy Az FL 400HA-G típusú.... gyártási számú termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Veinoplus Arterial

Felhasználói kézikönyv Veinoplus Arterial Felhasználói kézikönyv Veinoplus Arterial Tisztelt Vásárló! Ezúton köszönjük a VEINOPLUS stimulátorokba vetett bizalmát. A VEINOPLUS ARTERIAL egy éveken át fejlesztett, szabadalmazott technológián alapul,

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

QAX910. Lakásközpont. Building Technologies HVAC Products. Synco 900

QAX910. Lakásközpont. Building Technologies HVAC Products. Synco 900 2 707 Synco 900 Lakásközpont QAX910 Lakóegység fűtésszabályozásának irányítása Üzemmód választás, időzítés, szünidei és különleges funkciók a lakáshoz gymástól független kapcsolóóra és üzemmód 12 helyiséghez

Részletesebben

Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A készülék részei: 1. Gőz nyílás 2. Víztartály 3. Víztartály fedél 4. Porlasztófej

Részletesebben

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

VC 5070 analóg multiméter. Rendeltetésszerű használat. Kezelési utasítás. Biztonsági tudnivalók. Kezelő elemek

VC 5070 analóg multiméter. Rendeltetésszerű használat. Kezelési utasítás. Biztonsági tudnivalók. Kezelő elemek Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VC 5070 analóg multiméter Megrendelés szám: 12 02 85 Kezelési utasítás Kezelő elemek 1. Analóg kijelző tükörskálával 2. Mutató 3. Mutató

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA TERMÉKÜNKET! FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A ROLLER ÖSSZESZERÉLÉSE ÉS HASZNÁLATA

Részletesebben

G&G 14SR SZÍNES MONITOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Figyelmeztetés. Áramütés veszélye! Szimbólumok magyarázata FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

G&G 14SR SZÍNES MONITOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Figyelmeztetés. Áramütés veszélye! Szimbólumok magyarázata FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZÍNES MONITOR Figyelmeztetés Áramütés veszélye! Áramütés és tűzeset kockázatának csökkentése érdekében a készüléket ne szerelje szét, az nem tartalmaz felhasználók által javítható részeket. A javítást

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

40 80 m normál firebeam + közepes reflektor bővítő készlet

40 80 m normál firebeam + közepes reflektor bővítő készlet Reflexiós vonali füstérzékelő telepítői utasítás Távolság és elhelyezés Ebben a fejezetben leírt javaslatok betartása ajánlott, de fontos, hogy mindig tartsa szem előtt a hatósági előírásokat! A felszerelési

Részletesebben

PowerBox Slim 2500. Colorovo. hordozható töltő

PowerBox Slim 2500. Colorovo. hordozható töltő Colorovo PowerBox Slim 2500 hordozható töltő 20 Kezelési utasítás PowerBox Slim 2500 Köszönjük, hogy megvásárolta a Colorovo PowerBox Slim 2500 hordozható töltőt. Meg vagyunk győződve arról, hogy az megfelel

Részletesebben

DeLuxe masszázsülés GYVM24

DeLuxe masszázsülés GYVM24 DeLuxe masszázsülés GYVM24 Használati utasítás Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük hogy termékünket választotta! Általános leírás A Vivamax DeLuxe masszázsülés

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

Kapcsolószekrény klímaberendezés

Kapcsolószekrény klímaberendezés Kapcsolószekrény klímaberendezés 3.xxx 3.3xx 33.xxx 34.xxx 35.xxx 338.xxx 339.xxx 333.xxx 3361.xxx 3366.xxx Szerelési, telepítési és üzemeltetési útmutató Tartalomjegyzék 1 A dokumentummal kapcsolatos

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

MINERALHOLDING KFT. Orbit Easy-Set-Logic. Parköntözés vezérlőautomatika. Szerelési és használati utasítás

MINERALHOLDING KFT. Orbit Easy-Set-Logic. Parköntözés vezérlőautomatika. Szerelési és használati utasítás Orbit Easy-Set-Logic Parköntözés vezérlőautomatika Szerelési és használati utasítás Magyarországi forgalmazó: Mineralholding Kft. Vízöntő öntözéstechnika üzletág H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9. Tel.:

Részletesebben

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ AUTOMATIKUS MONOBLOKK GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐ GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: 503 / 0095(2) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO

Részletesebben

AUTOATTENDANT Rendszer Kézikönyv

AUTOATTENDANT Rendszer Kézikönyv AUTOATTENDANT Rendszer Kézikönyv www.matrixtelecom.hu AutoAttendant Rendszer Kézikönyv 1 Információk a dokumentációról Ez egy általános dokumentáció, mely több, különböző típusú modell részletes leírását

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B. FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Kimeneti feszültség és áram:

AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B. FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Kimeneti feszültség és áram: AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TERMÉKET VÁLASZTOTTA! FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Bemeneti áram Töltőáram: Kimeneti feszültség és áram:

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT RENDSZERŰ) MSE, MSG, MSX, MS9V, MSV1, MSR1. www.minker.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT RENDSZERŰ) MSE, MSG, MSX, MS9V, MSV1, MSR1. www.minker.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT RENDSZERŰ) MSE, MSG, MSX, MS9V, MSV1, MSR1 www.minker.hu Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. A légkondícináló használata előtt figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Használati és szerelési útmutató

Használati és szerelési útmutató Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR www.kerra.pl Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. A szerelés

Részletesebben

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték nélküli riasztó berendezés MA Rend. szám: 75 19 90 Ez a

Részletesebben

Üzemzavarok. Csomagolás. Tisztítás és karbantartás

Üzemzavarok. Csomagolás. Tisztítás és karbantartás Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Jay-Tech kombo szkenner, PS970 Rend. sz.: 88 21 75 A rendeltetésszerű

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez 1 Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez Gyártó: DECA SA San Marino Forgalmazó: Hód-Welding Kft 6800 Hódmezővásárhely Könyves u. 29 Tel: +36 62 534 830 Használati utasítás SW ponthegesztő

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

VEZÉRLŐPANEL GÖRDÜLŐKAPUKHOZ

VEZÉRLŐPANEL GÖRDÜLŐKAPUKHOZ VEZÉRLŐPNEL GÖRDÜLŐKPUKHOZ Használati útmutató Többfunkciós vezérlőpanel gördülőkapukhoz 0 Vac Programkijelző Motor munkaidejének elektronikus beállítása utomatikus programozási eljárás akadályérzékeléssel

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó gépkönyv

H - I - J. frekvenciaváltó gépkönyv H - I - J frekvenciaváltó gépkönyv P TARTALOMJEGYZÉK SZEMLÉLTETŐ JELEK... 4 FONTOS TUDNIVALÓK... 4 A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 5 MECHANIKAI TELEPÍTÉS...

Részletesebben

Szolár töltőállomás. Üzemeltetési útmutató. Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. auroflow exclusiv. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Szolár töltőállomás. Üzemeltetési útmutató. Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. auroflow exclusiv. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató Szolár töltőállomás auroflow exclusiv HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Részletesebben

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR 4 AJTÓHOZ A DOBOZ TARTALMA 4 db központizár mozgató motor (2 db vezérlő 2 db vezérelt) 4 db mozgató pálca

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 1. Általános rész 1.1. Alkalmazási terület 1.2. A berendezés adatai 1.2.1. A típusjel magyarázata 1.2.2. Csatlakozó és teljesítmény

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 KIT-ASTER-Q36 új 1. oldal, összesen: 24 KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 Q36A vezérléssel Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó

Részletesebben

CAESAR CT-401-típ. autóriasztó + rablásgátló

CAESAR CT-401-típ. autóriasztó + rablásgátló CAESAR CT-401-típ. autóriasztó + rablásgátló Beszerelési útmutató A BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ csak a beszereléshez szükséges információkat tartalmazza, a készülék működését lásd a FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓBAN.

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben