Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv"

Átírás

1 HU Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv 0085

2 Tisztelt Vásárló! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy Baxi termék megvásárlása biztosítja mindazt, amit Ön elvár: jó működést, egyszerű és racionális használatot. Azt kérjük Öntől ne tegye félre a jelen kézikönyvet amíg el nem olvasta: a kazán helyes és hatékony használatához hasznos információkat talál benne. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol, stb.) gyermekektől távol kell tartani, mert lehetséges veszélyforrást jelentenek. A Baxi S.p.A. kijelenti, hogy ezek a kazán modellek rendelkeznek a CE márkajelzéssel, amely az alábbi irányelvek lényei előírásainak teljesítését igazolja: - 90/396/EGK Gáz irányelv - 92/42/EGK Hozam irányelv /108/EGK Elektromágneses kompatibilitás irányelv /95/EK Kisfeszültség irányelv 0085 FIGYELEM Ezt a készüléket csak állandóan szellőző helyiségekben szabad felszerelni és működtetni a hatályos normáknak megfelelően A Baxi s.p.a. a kiváló technológiájú kazánok és fűtési rendszerek gyártásának egyik vezető európai képviselője rendelkezik a CSQ bizonyítvánnyal a minőségirányítási rendszerek (ISO 9001), a környezet (ISO 14001) és az egészség, valamint a biztonság (OHSAS 18001) tekintetében. Ez azt igazolja, hogy BAXI S.p.A. saját stratégiai céljainak ismeri el a környezet védelmét, termékeinek megbízhatóságát és minőségét, illetve dolgozóinak egészségét és biztonságát. A vállalat szervezetén keresztül gondoskodik ezen szempontok folyamatos fejlesztéséről, vásárlói igényeinek minél jobb kielégítése céljából. A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK 2

3 TARTALOMJEGYZÉK A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK 1. A beszerelést megelőzően érvényes figyelmeztetések 4 2. A működésbe helyezést megelőzően érvényes figyelmeztetések 4 3. A kazán működésbe helyezése 5 4. A berendezés feltöltése A kazán kikapcsolása A berendezés leállítása hosszabb időre. Fagyvédelem Rendes karbantartási és gázcsere utasítások Általános figyelmeztetések A beszerelést megelőzően érvényes figyelmeztetések A kazán beszerelése és méretei A füstcsőbe kötés Elektromos bekötés A gázszelepek szabályozása és gázcsere A kazán paramétereinek beállítása Szabályozó és biztonsági egységek Gyújtóelektróda elhelyezés és lángőrzés Az égési paraméterek ellenőrzése Kéményseprő funkció aktiválás Éves karbantartás Hálózati funkcionális ábra Kapcsolók bekötési rajza Műszaki jellemzők 37 A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK 3

4 1. A BESZERELÉST MEGELŐZŐEN ÉRVÉNYES FIGYELMEZTETÉSEK Ez a kazán víznek a légköri nyomáson érvényes forráspontnál alacsonyabb hőmérsékletre történő melegítését szolgálja. A kazánt szolgáltatásának és teljesítményének megfelelő fűtőrendszerre kell csatlakoztatni. Mielőtt képzett szakemberrel beköttetné a kazánt, az alábbiak szerint járjon el: a) Ellenőrizze, hogy a kazán a rendelkezésre álló gáztípussal való működésre van-e előkészítve. Ezt a csomagoláson található feliratról, illetve a készüléken lévő adattábláról lehet leolvasni. b) Ellenőrizze, hogy a kémény huzata megfelelő-e, nincs-e eltömődve illetve, hogy a füstcsőbe más készülék kivezető egysége ne legyen bekötve kivéve, ha a füstcsövet a vonatkozó szabványoknak és az érvényes előírásoknak megfelelően több berendezés kiszolgálására építették. c) Ellenőrizze, hogy amennyiben már korábban meglévő füstcsőbe történik a bekötés, az gondosan meg legyen tisztítva, mivel működés közben az esetleges korom leválása elzárhatja a füst útját. d) A készülék helyes üzemeltetésének bizotsítására és a garancia érvényessége éredekében elengedhetetlen az alábbi óvintézkedések betartása: 1. Fűtési kör 1.1. új berendezés A kazán beszerelése előtt a berendezést alaposan meg kell tisztítani a maradék menetvágási forgács, forraszanyag és esetleges oldószerek eltávolítása céljából, a kereskedelemben kapható nem savas és nem lúgos megfelelő termékeket használva e célra, melyek nem károsítják a fémeket és a műanyag, valamint gumi részeket. A tisztításhoz javasolt termékek: SENTINEL X300 vagy X400 és FERNOX fűtőberendezés helyreállító. Ezen termékek használata során szigorúan kövesse a velük adott útmutatásokat meglévő berendezés: A kazán beszerelése előtt a berendezést teljesen ki kell üríteni és megfelelően meg kell tisztítani iszaptól és szennyeződésektől a 1.1 fejezetben ismertetett, kereskedelemben kapható erre alkalmas termékek használatával. A berendezés lerakódásoktól történő védelme érdekében olyan védőszereket kell használni, mint a SENTINEL X100 és FERNOX fűtőberendezés védő. Ezen termékek használata során szigorúan kövesse a velük adott útmutatásokat. Ne feledje, hogy a fűtőberendezésben lerakódások jelenléte működési problémákat okoz a kazánban (például a hőcserélő túlmelegedése és zajossága). A fenti figyelmeztetések betartásának elmulasztása a készülék garanciájának elvesztését vonja maga után. 2. A MŰKÖDÉSBE HELYEZÉST MEGELŐZŐEN ÉRVÉNYES FIGYELMEZTETÉSEK Az első begyújtást a felhatalmazott Műszaki Szerviznek kell végeznie, melynek során az alábbiakat kell ellenőrizni: a) Az adattábla adatai meg kell feleljenek a hálózati (elektromos, víz, gáz) adatoknak. b) A beszerelés az érvényes szabványoknak megfelelően kerüljön eszközlésre. c) Az elektromos hálózat és a földelés bekötése szabályosan megtörténjen. A felhatalmazott Szervizközpontok jegyzéke a mellékelt lapon került feltüntetésre. A fentiek be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti. A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekeket ideértve) akik csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességgel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, hacsak egy felelős személy közvetítésén keresztül nem kerül garantálásra a biztonságuk illetve felügyeletük, vagy a készülék használatára vonatkozóan fel nem világosították őket. A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK 4

5 3. A KAZÁN MŰKÖDÉSBE HELYEZÉSE A bekapcsolás helyes műveleti sorrendjének betartásához az alábbiak szerint járjon el: 1) helyezze áram alá a kazánt; 2) nyissa meg a gázcsapot; 3) kövesse a kazán vezérlőpanelén végezendő szabályozásokra vonakozó, alábbiakban feltüntetett utasításokat _ Ábra FONTOS: a jelen kézikönyvben a használati melegvíz működésre vonatkozó útmutatásokat csak akkor kell figyelembe venni, ha a készüléket egy használati melegvíz előállító rendszerre csatlakoztatták. GOMBOK LEÍRÁSA Használati melegvíz ki/be kapcsológomb Fűtési vízhőmérséklet szabályozógomb Használati melegvíz hőmérséklet szabályozógomb Reset (helyreállító) gomb Program belépési és futtató gomb Program belépési és futtató gomb Paraméter szabályozógomb (érték csökkentés) Paraméter szabályozógomb (érték növelés) Információ kijelzés gomb A KIJELZŐN FELTÜNTETETT JELZÉSEK LEÍRÁSA Működés használati melegvíz módozatban Működés fűtés módozatban Automatikus működés Működés manuális módozatban a beállított maximális hőmérsékleten Működés manuális módozatban a csökkentett hőmérsékleten Készenlét (kikapcsolt) Külső hőmérséklet Láng jelenlét (égő ég) Resetálható rendellenesség jelenléte Fűtési módozat beállító gomb FŐ kijelző MÁSODLAGOS kijelző A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK 5

6 3.1 A KEZELŐGOMBOK LEÍRÁSA (2) Fűtési hőmérséklet beállító gomb. Ennek a gombnak a benyomásával a víz odairányú hőmérsékletét lehet beállítani fűtési módozatban a 3-3 fejezetben leírtaknak megfelelően. (3) Használati melegvíz hőmérséklet beállító gomb. Ennek a gombnak a benyomásával a használati melegvíz hőmérsékletét lehet beállítani fa 3-4 fejezetben leírtaknak megfelelően. (10) Fűtési módozatban történő működési gomb. A gomb benyomásával fűtési üzemmódban négy kazán működési módozatot lehet aktiválni; ezen módozatok a kijelzőn a vonatkozó szimbólum alatti fekete vonal megjelenítésével azonosíthatók az alábbiakban ismertetetteknek megfelelően: Aktív Automatikus módozat vonal _ ábra Automatikus működés. A kazán működése a fejezetben leírtak szerint az órás programozásnak van alárendelve: Fűtési módozatú működés napi órás program ; működés manuális módozatban a beállított maximális hőmérsékleten. A kazán a beállított órás programtól függetlenül bekapcsol. A működési hőmérséklet a (gombbal beállított hőmérsékletnek felel meg (3-3 fejezet: Fűtési maximális hőmérséklet szabályozás ); működés manuális módozatban a csökkentett hőmérsékleten. A működési hőmérséklet a 3-6 fejezetben beállított hőmérsékletnek felel meg: fűtési csökkentett hőmérséklet szabályozás. Az a) és a b) állásról a c) állásra történő manuális átállítás az égő kikapcsolását és a szivattyú utókeringési időt (ennek gyári beállítás szerinti ideje 3 perc) követő leállását vonja maga után). készenlét. A kazán nem működik fűtési módozatban, de a fagymentesítő funkció aktív marad. (1) Használati melegvíz ki/be kapcsológomb. Ezen gomb benyomásával lehet ezt a funkciót aktiválni vagy kiiktatni, melyet a kijelzőn a jelzés alatti két fekete vonal megjelenítése azonosít. (4) Reset gomb. A 3-8 Rendellenesség jelzés és a kazán újraindítása fejezetnek megfelelően rendellenesség esetén a készülék működését ezen gomb legalább két másodpercig történő benyomva tartásával lehet visszaállítani. Amennyiben a gombot olyankor nyomják meg, amikor nem áll fenn rendellenes működés, a kijelzőn az E153 felirat jelenik meg, és ez esetben újra be kell nyomni (legalább két másodpercre) a gombot a működés visszaállításához. (9) Információk gomb. Ezen gomb sorozatos benyomásával az alábbi információk tüntethetők fel: - használati melegvíz ( hőmérséklet ( C) ; - kültéri hőmérséklet ( C) ( ); csak akkor működik, ha külső szonda van bekötve. Nyomja be a két gomb egyikét a kilépéshez és a fő menühöz történő visszajutáshoz. A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK 6

7 3.2 AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA Nyomja be a két gomb egyikét a programozási funkcióba történő belépéshez; a kijelzőn a P betű tűnik fel, melyet egy szám követ (programsor); _ ábra a gombok segítségével jusson el a beállítandó időre vonatkozó P1 kiírás megjelenéséig; nyomja be a gombokat az idő beállításához, ekkor a kijelzőn a P betű elkezd villogni; nyomja be a gombot a mentéshez és a programozás befejezéséhez; 3.3 FŰTÉSI MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁS - Nyomja be a gombot (1. ábra - 2) a fűtési víz hőmérsékletének beállításához; - nyomja be a gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához; - nyomja be a két gomb egyikét (1. ábra 1 vagy 10) a mentéshez és a fő menühöz történő visszajutáshoz. jól jegyezze meg Csatlakoztatott külső szondánál a gomb (1. ábra - 2) segítségével lehet a fűtési görbe transzlációt eszközölni. Nyomja be a növeléséhez. gombokat a fűtendő helyiség szobahőmérsékletének csökkentéséhez vagy 3.4 A HASZNÁLATI MELEGVÍZ HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA - Nyomja be a gombot (1. ábra - 3) a használati melegvíz maximális hőmérsékletének beállításához; - nyomja be a gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához; - nyomja be a két gomb egyikét (1. ábra 1 vagy 10) a mentéshez és a fő menühöz történő visszajutáshoz. A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK 7

8 3.5 FŰTÉSI ÉS HASZNÁLATI MELEGVÍZ MŰKÖDÉSI MÓDOZAT NAPI PROGRAMJÁNAK BEÁLLÍTÁSA Fűtés működési módozat napi órás program - Nyomja be a két gomb egyikét a programozási funkcióba történő belépéshez; a) ezen gombok segítségével jusson el a P11 felirat megjelenítéséig, amely a program indítási időpontjára vonatkozik; b) nyomja be a gombokat az idő beállításához; - nyomja be a, gombot, a kijelzőn a P12 felirat tűnik fel, mely a program befejezési idejére vonatkozik; - ismételje meg az a és b pontban leírt műveleteket a harmadik és egyben utolsó ciklusig (P16 programsor); - nyomja be a gombot a mentéshez és a programozás befejezéséhez Vízmelegítős használati melegvíz működési módozat napi órás program - A leszállított készülékben a használati melegvíz működés mindig aktív, míg a használati melegvíz programozási funkció ki van iktatva. Ezen program aktiválása a szerelőnek szóló 14. fejezetben kerül ismertetésre (H91 paraméter). Aktiválás esetén eszközölje a 31 és 36 közötti programsorok beállítását a fejezetben ismertetetteknek megfelelően. 3.6 CSÖKKENTETT FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁS - Nyomja be a két gomb egyikét a programozási funkcióba történő belépéshez; - a gombok segítségével jusson el a beállítandó hőmérsékletre vonatkozó P5 kiírás megjelenéséig; - nyomja be a gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához. Ez a működés akkor aktív, amikor a csökkentett fűtési működési módozat igényel hőt. aktív, vagy amikor a napi program nem Jól jegyezze meg Ha be van kötve külső szonda, a P5 paraméterrel beállítható a fűtendő helyiség minimális szobahőmérséklete. A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK 8

9 3.7 A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL BEÁLLÍTHATÓ PARAMÉTEREK TÁBLÁZATA paraméter sz. paraméter leírás Gyári érték tartomány P1 P1 A napi óra beállítása :59 P5 Fűtés csökkentett hőmérséklet beállítása ( C) P11 Automatikus fűtés napi program első fázisának kezdési időpontja 6:00 00:00 24:00 P12 Automatikus fűtés napi program első fázisának befejezési időpontja 22:00 00:00 24:00 P13 Automatikus fűtés napi program második fázisának kezdési időpontja 0:00 00:00 24:00 P14 Automatikus fűtés napi program második fázisának befejezési időpontja 0:00 00:00 24:00 P15 Automatikus fűtés napi program harmadik fázisának kezdési időpontja 0:00 00:00 24:00 P16 Automatikus fűtés napi program harmadik fázisának befejezési időpontja 0:00 00:00 24:00 * P31 Használati melegvíz napi program első fázisának kezdési időpontja 0:00 00:00 24:00 * P32 Használati melegvíz napi program első fázisának befejezési időpontja (*) 24:00 00:00 24:00 * P33 Használati melegvíz napi program második fázisának kezdési időpontja (*) 0:00 00:00 24:00 * P34 Használati melegvíz napi program második fázisának befejezési időpontja (*) 0:00 00:00 24:00 * P35 Használati melegvíz napi program harmadik fázisának kezdési időpontja (*) 0:00 00:00 24:00 * P36 Használati melegvíz napi program harmadik fázisának befejezési időpontja (*) 0:00 00:00 24:00 P45 Fűtési és használati melegvíz napi program reset (gyári értékek). Nyomja be egyszerre kb. 3 másodpercre a - + gombokat. A kijelzőn az 1 szám tűnik fe. Erősítse meg a két gomb egyikével * A P31 és P36 közötti paramétereket csak akkor lehet megjeleníteni, ha a beszerelést végző szakembernek szóló 14. fejelzetben ismertetett használati melegvíz programozás aktiválásra került (H91 paraméter). 3.8 RENDELLENESSÉG JELZÉS ÉS A KAZÁN ÚJRAINDÍTÁSA Rendellenesség esetén a kijelzőn egy villogó jelzőkód kerül megjelenítésre. A fő kijelzőn (1. a ábra) megjelennek a rendellenesség jelzések a jellel együtt (4. ábra). A visszaállítás a reset gombbal eszközölhető, melyet legalább két másodpercig kell benyomva tartani _ ábra A fő kijelzőn (1. b ábra) megjelennek a rendellenesség jelzések és az idő, melyek villogva váltják egymást (4.1. ábra). Nem lehet resetálni a rendellenességi jelzéseket, melyek a másodlagos kijelzőn tűnnek fel, mivel először a jelzést előidéző okot kell megszüntetni _ ábra A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK 9

10 3.9 JELZÉSEK ÉS RENDELLENESSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Rendellenesség kód rendellenesség leírás beavatkozás E10 A külső szonda érzékelője hibás Hívja a felhatalmazott műszaki szervizközpontot E20 odairányú ntc érzékelő hibás Hívja a felhatalmazott műszaki szervizközpontot. E40 NTC fűtési visszairány szonda meghibásodott Hívja ki a javításra felhatalmazott szervizt. E50 használati melegvíz ntc érzékelő hibás Hívja a felhatalmazott műszaki szervizközpontot. E110 E111 E128 Fűtési visszairány biztonsági vagy füst termosztát vagy hőmérséklet szonda beavatkozás Odairányú hőmérséklet túllépi a 95 C-ot lángvesztés működés közben (az ionizációs áram érték a tűréshatáron kívül van) Nyomja le a reset gombot (kb. 2 másodpercre). Ha a készülék ismételten beavatkozik, hívja ki a felhatalmazott szervizt. Ismétlődő beavatkozás esetén lépjen kapcsolatba a műszaki szervizszolgálattal. Hívja a felhatalmazott műszaki szervizközpontot. E129 ventilátor minimális sebesség a tűréshatáron kívül van Hívja a felhatalmazott műszaki szervizközpontot. E132 padló termosztát beavatkozása Hívja a felhatalmazott műszaki szervizközpontot. E133 E151 nincs gáz kazán kártya belső hiba Nyomja be a reset gombot (kb. 2 másodpercre). Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja a felhatalmazott műszaki szervizközpontot. Nyomja be a reset gombot ha a kijelzőn a, jelzés látható, egyébként 10 másodpercre elektromosan kapcsolja ki a kazánt. Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja a felhatalmazott műszaki szervizközpontot. Ellenőrizze a gyújtóelektródák helyzetét (16. fejezet). E153 a reset gombot ok nélkül nyomták be Nyomja be ismét a gombot (kb. 2 másodpercre). E154 Keringés hiánya vagy áramlás inverzió Hívja ki a javításra felhatalmazott szervizt. E160 ventilátor sebességhatár nem került elérésre Hívja a felhatalmazott műszaki szervizközpontot. E164 hidraulikus presszosztát konszenzus hiány Ellenőrizze, hogy a berendezés nyomása az előírt legyen. Tekintse át a berendezés feltöltésére vonatkozó fejezetet. Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja a felhatalmazott műszaki szervizközpontot. A rendellenességek fontossági sorrendben jelennek meg; amennyiben egyszerre több rendellenesség fordul elő, elsőként a magasabb prioritású jelenik meg. Miután az első rendellenesség okát megszüntette, megjelenik a második és így tovább. Amennyiben egy bizonyos rendellenesség gyakran ismétlődik, foruljon a felhatalmazott Műszaki Szervizszolgálathoz. A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK 10

11 FONTOS: A manométeren (17 ábra - 1) rendszeresen ellenőrizze, hogy a hideg berendezés nyomása 1-1,5 bar közötti legyen. Ennél alacsonyabb nyomás esetén a beszerelést végző szakember által kialakított kazán feltöltő csapot kell megnyitni. Javasoljuk, hogy a csap nyitását nagyon lassa végezze, lehetővé téve ezáltal a levegő leeresztését. Ha gyakran fordul elő nyomáscsökkenés kérje a felhatalmazott Műszaki Szervizszolgálat segítségét. MEGJEGYZÉS. Ajánlatos különösen odafigyelni a fűtőberendezés feltöltési fázisa alatt. Mindenekelőtt nyissa meg a berendezésben esetlegesen meglévő termosztatikus szelepeket, lassan eressze a vizet a működéshez szükséges nyomás eléréséig, hogy elkerülje levegő képződését az elsődleges körben. Végül pedig légtelenítse a berendezésben esetlegesen meglévő radiátor elemeket. A BAXI semmilyen felelősséget nem vállal az elsődleges hőcserélőben légbuborékok jelenlétéből származó károkért, mely a fentiekben feltüntetettek hibás, vagy megközelítőleges betartásából származnak. A kazán kikapcsolásához meg kell szakítani a készülék elektromos energiaellátását. Általában célszerű elkerülni a teljes fűtőberendezés leürítését, mivel a vízcsere a kazánban és a melegítőtestekben fokozza a fölösleges és káros vízkőlerakódást is. Ha télen a fűtőberendezést nem használjuk, és fagyveszély van, tanácsos a berendezésben lévő vizet erre a célra szolgáló fagyálló oldatokkal keverni (pl. propilén-glikol vízkőoldóval és rozsdamentesítővel társítva). A kazán elektronikus vezérlésébe egy fagymentesítő funkció van beépítve, amely 5 C-nál alacsonyabb odairányú hőmérséklet esetén az égőt addig működteti, amit az odairányú hőmérséklet el nem éri a 30 C-ot. Ez a funkció akkor működik ha: * a kazán áram alatt van; * van gáz; * a rendszer nyomása az előírás szerinti; * a kazán nem blokkolt le. 4. A BERENDEZÉS FELTÖLTÉSE 5. A KAZÁN KIKAPCSOLÁSA 6. A BERENDEZÉS LEÁLLÍTÁSA HOSSZABB IDŐRE. FAGYVÉDELEM 7. RENDES KARBANTARTÁS ÉS GÁZCSERE UTASÍTÁSOK A kazán tökéletes működési és biztonsági hatékonyságának garantálásához minden szezon végén felül kell vizsgáltatni a felhatalmazott Műszaki Szervizszolgálattal. A gondos karbantartás hozzájárul a berendezés gazdaságos üzemeltetéséhez. A berendezés külső tisztításához ne használjon súrolószert, agresszív és/vagy gyúlékony anyagot (pl. benzin, alkohol, stb.), a tisztítást üzemen kívül helyezett berendezés mellett kell végezni (lásd a kazán kikapcsolására vonatkozó 5. fejezetet). A kazánok úgy földgázzal, mint LPG gázzal működhetnek. Amennyiben a kazánt át kell állítani, forduljon a felhatalmazott Műszaki Szervizszolgálathoz. A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK 11

12 Ez a kazán víznek a légköri nyomáson érvényes forráspontnál alacsonyabb hőmérsékletre történő melegítését szolgálja. A kazánt szolgáltatásának és teljesítményének megfelelő fűtőberendezésre kell csatlakoztatni. FONTOS: szállításkor a kazánra az alábbi alkatrészek nincsenek felszerelve, ezeket a beszerelést végző szakembernek kell csatlakoztatnia: - Tágulási tartály; - Biztonsági szelep; - Keringető szivattyú; - Berendezés feltöltőcsap. 8. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Az alábbi műszaki leírások és utasítások a beszerelést végző szakembernek szólnak, hogy tökéletesen tudja elvégezni a beszerelést. A kazán begyújtására és használatára vonatkozó útmutatásokat a felhasználónak szóló rész tartalmazza. A beszerelést végző szakembernek a fűtőberendezések szereléséhez megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie. Ezen felül az alábbiakat is figyelembe kell venni: - A kazánt kazánháznak kialakított szellőző helyiségben kell felszerelni. - A kazánt bármely típusú fűtőlappal, radiátorral vagy konvektorral lehet működtetni. A hálózat szakaszait minden esetben a normál módszerekkel kell számítani, figyelembe véve a használt berendezés szivattyú vízkapacitás/vízoszlop nyomómagasság jellemzőit. - A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol, stb.) gyermekektől távol kell tartani, mert lehetséges veszélyforrást jelentenek. - Az első begyújtást a mellékelt lap szerinti felhatalmazott Műszaki Szervizszolgálatnak kell végeznie. - Ezt a készüléket csak állandóan szellőző helyiségekben szabad felszerelni és működtetni a hatályos normáknak megfelelően. - A kazánnak közvetlenül kell egy hatékony füstcsőhöz csatlakoznia, hogy az égési termékeket a kültérbe vezethesse. A kazán és a füstcső közötti csatlakozási keresztmetszet nem lehet kisebb a készülék csatlakozójánál. A kéménynek mindig kitűnő állapotban kell lennie, és nem lehetnek rajta nyílások vagy repedések, melyek a huzat csökkenéséhez vezethetnek. A fentiek be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti. 9. A FELSZERELÉST MEGELŐZŐEN ÉRVÉNYES FIGYELMEZTETÉSEK A kazán bekötése előtt az alábbiakat kell eszközölni: a) Ellenőrizze, hogy a kazán a rendelkezésre álló gáztípussal való működésre van-e előkészítve. Ezt a csomagoláson található feliratról, illetve a berendezésen lévő adattábláról lehet leolvasni. b) Ellenőrizze, hogy a kémény huzata megfelelő-e, nincs-e eltömődve illetve, hogy a füstcsőbe más készülék kivezető egysége ne legyen bekötve kivéve, ha a füstcsövet a vonatkozó szabványoknak és az érvényes előírásoknak megfelelően több berendezés kiszolgálására építették. c) Ellenőrizze, hogy amennyiben már korábban meglévő füstcsőbe történik a bekötés, az gondosan meg legyen tisztítva, mivel működés közben az esetleges korom leválása elzárhatja a füst útját A készülék helyes üzemeltetésének biztosítására, és a garancia érvényessége éredekében elengedhetetlen az alábbi óvintézkedések betartása: 12

13 1. Fűtési kör 1.1. új berendezés A kazán beszerelése előtt a berendezést alaposan meg kell tisztítani a maradék menetvágási forgács, forraszanyag és esetleges oldószerek eltávolítása céljából, a kereskedelemben kapható nem savas és nem lúgos megfelelő termékeket használva e célra, melyek nem károsítják a fémeket és a műanyag, valamint gumi részeket. A tisztításhoz javasolt termékek: SENTINEL X300 vagy X400 és FERNOX fűtőberendezés helyreállító. Ezen termékek használata során szigorúan kövesse a velük adott útmutatásokat meglévő berendezés: A kazán beszerelése előtt a berendezést teljesen ki kell üríteni és megfelelően meg kell tisztítani iszaptól és szennyeződésektől a 1.1 fejezetben ismertetett, kereskedelemben kapható erre alkalmas termékek használatával. A berendezés lerakódásoktól történő védelme érdekében olyan védőszereket kell használni, mint a SENTINEL X100 és FERNOX fűtőberendezés védő. Ezen termékek használata során szigorúan kövesse a velük adott útmutatásokat. Ne feledje, hogy a fűtőberendezésben lerakódások jelenléte működési problémákat okoz a kazánban (például a hőcserélő túlmelegedése és zajossága). A fenti figyelmeztetések betartásának elmulasztása a készülék garanciájának elvesztését vonja maga után. 10. A KAZÁN BESZERELÉSE ÉS MÉRETEI A felszerelés során szem előtt kell tartani a könnyedén végezhető karbantartás szükségességét (az elülső ajtónak ki kell tudnia nyílni, és a kazán hátuljának is hozzáférhetőnek kell lennie). Ajánlatos egy 200 mm magas alapzatot kialakítani a füst kondenzáció elvezetésének könnyítéséhez. A kazán padlóra gyakorolt súlyának mérlegelésekor figyelembe kell venni a hőcserélőben lévő víz súlyát is (lásd a táblázatot). A padló esetleges szintkülönbségének kiegyenlítését a szabályozható lábakkal végezheti. A berendezés felszerelését a kazán hátulsó részén lévő hidraulikus és gáz csatlakozók állásától kell kezdeni (a méretek és csatlakozók a táblázatban vannak feltüntetve). Az alábbiakat javasoljuk: - Szereljen a fűtési kör odairányára (MR) és visszairányára (RR) két elzárócsapot, melyek lehetővé teszik fontosabb beavatkozások eszközlését anélkül, hogy az egész fűtőberendezést le kellene üríteni. - Csatlakoztassa a kazán gáztápcsövét a gázszolgáltató hálózatra egy fém csővezetéken keresztül, és szereljen fel egy elzárócsapot is a kazán elejére (kötelező). - Szereljen fel háromdarabos csatlakozóidomokat úgy a hidraulikus mint a gáz csatlakoztatásoknál, a kazán rendszertől történő leválasztásának könnyítése érdekében. - Szereljen fel hidraulikus szeparátort. - Szereljen fel egy automatikus töltőegységet a berendezés feltöltéséhez. Ezek a készülékek nem rendelkeznek keringetővel, tágulási tartállyal és biztonsági szeleppel; ezeknek az egységeknek jelen kell lenniük a berendezésben és megfelelően kell őket méretezni a hőteljesítménytől, valamint a berendezés kapacitásától függően. MEGJEGYZÉS: Ajánlatos különösen odafigyelni a fűtőberendezés feltöltési fázisa alatt. Mindenekelőtt nyissa meg a berendezésben esetlegesen meglévő termosztatikus szelepeket, lassan eressze a vizet a működéshez szükséges nyomás eléréséig, hogy elkerülje levegő képződését az elsődleges körben. Végül pedig légtelenítse a berendezésben esetlegesen meglévő radiátor elemeket. A BAXI semmilyen felelősséget nem vállal az elsődleges hőcserélőben légbuborékok jelenlétéből származó károkért, mely a fentiekben feltüntetettek hibás, vagy megközelítőleges betartásából származnak. 13

14 A füst kondenzációs csövet csatlakoztassa egy kivezető aknához minimális lejtést biztosítva. A kazán leürítését a kazán hátulsó részén lévő kivezető csap segítségével kell eszközölni. Modello POWER HT.. 1. táblázat Mélység (mm) A magasság (mm) szélesség (mm) Gáz csatlakozó Mr csatlakozó rr csatlakozó Víztartalom ( l ) G 3 / 4 G 1 G 1 13, G 1 G 1 1 / 4 G 1 1 / G 1 G 1 1 / 4 G 1 1 / 4 23, G 1 G 1 1 / 4 G 1 1 / 4 25,3 CT_0806 / 0902_2501 helyezze fel a füst csőcsatlakozót és kösse a csatlakozót a füst termosztáthoz GAS RR RR: fűtőberendezés visszairány MR: fűtés odairány GÁZ: kazán gáz bemenet SC: kondenz kivezetés MR SC 5. ábra 14

15 A hidraulikus leválasztó kiválasztásánál tekintse át a gyártó ide vonatkozó nyilatkozatát az alábbi táblázatban feltüntetett hidraulikus kapacitásokra vonatkozóan. CT_ _2502 KONDENZ ELVEZETÉS 6. ábra 10.1 A HŐCSERÉLŐK TERHELÉSVESZTÉSE Modell POWER HT Minimális vízkapacitás l/h Vízkapacitás t=20 K mellett l/h Ellenőrizze, hogy a vízkapacitás a feltüntetetteknél ne legyen alacsonyabb 15

16 Hőcserélők terhelésvesztés (mh 2 O) 0502_2105 POWER HT KAZÁN HŐCSERÉLŐK TERHELÉSVESZTÉS 1. grafikon Vízkapacitás (l/h) 0601_2008 Hőcserélők terhelésvesztés (mh 2 O) 120 kw POWER HT KAZÁN HŐCSERÉLŐK TERHELÉSVESZTÉS Grafico 1.1 Vízkapacitás (l/h) 11. A FÜSTCSŐBE KÖTÉS 11.1 B23 TIPOLÓGIÁVAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS A füstcsőbe kötést egy 100 mm-es belső átmérővel rendelkező rozsdamentes acél vagy műanyag füst csővezetékkel eszközölje, mely a normál mechanikus igénybevételeknek, a hőnek (<120 C) és az égési termékek, valamint azok kondenzációi hatásának hosszú időn keresztül ellenáll. Szerelje fel a füst csőcsatlakozót és kösse a csatlakozót a füst termosztáthoz mielőtt a füstcsőhöz csatlakoztatást elvégezné. Ajánlatos a kazánhoz kötést úgy eszközölni, hogy a csővezetéket a kazánról el lehessen távolítani, mivel így könnyítheti a karbantartási műveletek végzését. Fontos: A vízszintes szakaszoknak a kazán felé 3 -os lejtéssel kell rendelkezniük. Műanyag kivezető tartozékok egyes, vagy kaszkád beszereléshez rendelkezésre állnak (átmérő 110 mm). 16

17 CT_0809 / 0902_2705 CT0667 / 0903_ ábra Amennyiben nem a BAXI S.p.A. által szállított kivezető, illetve beszívó csővezetékeket építenek be, olyan típust kell használni, amely erre e a célra engedélyezett, és maximális terhelési vesztése a táblázatban feltüntetett értékek szerinti. A megfelelő hőkapacitás eléréséhez a ventilátor fordulatszámát (ford./perc) a kivezetőcső hosszától és a beszerelés típusától függően az alábbi táblázatokban feltüntetetteknek megfelelően ki kell igazítani. A gyárban beállított érték a minimális kivezetési hosszra vonatkozik (0 10 m). A ventilátor értékei (ford.sz./perc és pwm%) kiigazításának eszközléséhez a fejezeteket vegye hivatkozásul. Kivezetőcső max. hosszúság ( L) : 20 m Minden felszerelt 90 -os könyöknél a max. hosszúság az alábbiak szerint csökken: 1 m Minden felszerelt 45 -os könyöknél a max. hosszúság az alábbiak szerint csökken : 0,5 m FÜSTCSÖVEKHEZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ NYOMÁSOK TÁBLÁZATA rendelkezésre álló ΔP Füstőcső B23 Ø 100 rendelkezésre álló ΔP Egyes visszacsapószeleppel Ø 110/110 kaszkád beszerelés rendelkezésre álló ΔP Dupla visszacsapószeleppel Ø 110/110 HT HT HT HT FIGYELMEZTETÉS A nagyobb működési biztonság garantálása érdekében elengedhetetlen, hogy a kivezető füstcsöveket e célt szolgáló rögzítőkengyelek segítségével megfelelően rögzítsék a falhoz. 17

18 11.2 C53 TIPOLÓGIÁVAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS A készlet lehetővé teszi az égést tápláló levegő elszívását a beszerelés helyiségén kívülre és egy flexibilis csőből áll, melyet a venturi testbe kell szerelni. Tekintse át a készlettel adott utasításokat. Az elszívó csővezetékekhez (átmérő és hossz) tekintse át a készlet kézikönyvében feltüntetetteket. CT_0813 / 0903_

19 12. ELEKTROMOS BEKÖTÉS A berendezés elektromos biztonsága csak akkor garantált, ha azt a berendezésekre vonatkozó hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően hatékony földelő berendezéshez csatlakoztatták. A kazánt elektromosan 230 V-os monofázis + földelés táphálózatra kell csatlakoztatni a vele adott háromeres vezetékkel, a Vonal-Nulla polaritást betartva. A bekötést kétpólusú megszakítóval kell megvalósítani, melynél az érintkezők közötti távolság legalább 3 mm. A tápvezeték cseréje esetén HAR H05 W-F 3x0,75 mm 2, maximum 8 mm átmérőjű harmonizált kábelt kell használni. FONTOS: Ellenőrizze, hogy a berendezésekre kapcsolt tartozékok teljes névleges áramfelvétele 2 A alatti legyen. Amennyiben az érték magasabb, a tartozékok és az elektronikus kártya közé be kell iktatni egy relét. Fedél Kapocsléc Kapocsléc 0902_1201 / CT_0674 Fedél 8. ábra Kapocsléc FIGYELMEZTETÉS Amennyiben a készüléket közvetlenül egy álló berendezésre csatlakoztatták, a szerelőnek egy védő termosztátot is fel kell szerelnie, a berendezés túlmelegedés elleni védelme céljából A KAPOCSLÉCEKHEZ FÉRÉS Áramtalanítsa a kazánt a kétpólusú kapcsoló segítségével. Távolítsa el a felső műszerfal panelét (mágneses rögzítés) Csavarozza ki a műszerfalat rögzítő két csavart. Fordítsa a műszerfalat az elülső rész felé. M1 tápkapocsléc Kattintással távolítsa el az M1 kapocsléc fedelét. A 3,15 A-es, gyors típusú olvadóbiztosíték a tápkapocslécben van elhelyezve (8. ábra). Vegye ki a fekete színű olvadóbiztosíték tartót az ellenőrzéshez és/vagy cseréhez. M2 kapocsléc Távolítsa el az M2 kapocsléc fedelét a csavar kicsavarozásával. M3 kapocsléc Távolítsa el a fő fedelet a rögzítőcsavarok kicsavarozásával. 19

20 12.2 A SZIVATTYÚK ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSA A fűtőrendszer szivattyúi (P1 és P2) tápellátását a 9. ábra rajza szerint kell kialakítani, a kazán elektronikus kártyája és a szivattyúk közé történő relék beiktatásával. Fedél Kapocsléc Kapocsléc 0902_1202 / CT_0676 Fedél Kapocsléc 9. ábra 12.3 A KAZÁN M1 ÉS M2 KAPOCSLÉCEIHEZ TÖRTÉNŐ ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSOK LEÍRÁSA Fordítsa lefelé a vezérlő dobozt, így a két védőfedél eltávolítását követően hozzáférhet az M1 és M2 kapocslécekhez, amelyeken az elektromos bekötéseket kell kialakítani (lásd a 8. ábrát). 1-2 kapocsléc: a tartozékként biztosított QAA73 modellű SIEMENS klímaszabályozó csatlakoztatása. Nem szükséges betartani a csatlakozók polaritását. A 3-4 TA kapcsokon lévő hidat el kell távolítani. A helyes felszereléshez és programozáshoz olvassa el a tartozékot kísérő használati utasítást. 3-4 kapocsléc: TA szobatermosztát bekötése. Korai ellenállással működő termosztátot nem szabad használni. Ellenőrizze, hogy a termosztátot csatlakoztató két vezeték végeinél ne legyen feszültség. 5-6 kapocsléc: TP termosztát bekötése padlós berendezésnél (kereskedelemben kapható). Ellenőrizze, hogy a termosztátot csatlakoztató két vezeték végeinél ne legyen feszültség. 7-8 kapocsléc: a tartozékként biztosított QAA73 modellű SIEMENS külső szonda csatlakoztatása. A helyes felszereléshez olvassa el a tartozékot kísérő használati utasítást kapocsléc: a kazán külső vízmelegítőre történő csatlakoztatásához tartozékként biztosított használati meleg víz elsőbbségi szonda bekötése. a-b kapcsok (230V AC; 50 Hz; 0,5 A max; cos ϕ > 0,8): kazán keringető szivattyú elektromos tápellátása (relais tekercs tápellátás). 20

21 12.4 A QAA73 KLÍMASZABÁLYOZÓ CSATLAKOZTATÁSA A QAA73 modellű SIEMENS klímaszabályozót (külön kapható tartozék) a 8. ábrán látható M2 kapocsléc 1-2 kapcsaira kell kötni. A szobatermosztát csatlakoztatását szolgáló és a 3-4 kapcsokon található hidat el kell távolítani. A használati melegvíz hőmérsékletének és a használati melegvíz időprogramjának szabályozásait ezzel az egységgel kell végezni. A fűtési kör időprogramját a QAA73-on kell beállítani egy zóna esetén, illetve a QAA73 által vezérelt zónára vonatkozóan. A többi zóna fűtési körének időprogramját közvetlenül a kazán vezérlőpanelén lehet beállítani. Lásd a QAA73 klímaszabályozót kísérő használati utasítást a használónak szóló paraméterek programozási módozatát illetően. - QAA73: a szerelő (szerviz) által beállítható paraméterek A két PROG gomb legalább 3 másodpercig történő benyomva tartásával hozzáférhet a beszerelést végző szakember által megjeleníthető és/vagy beállítható paraméterek listájához. Nyomja be ezen két gomb egyikét a megjelenítendő vagy módosítandó paraméter megváltoztatásához. Nyomja be a [+] vagy [-] gombot a megjelenített érték módosításához. Nyomja be ismét a PROG gombok egyikét a módosítás mentéséhez. Nyomja be az információs gombot (i) a programozásból történő kilépéshez. Az alábbiakban csak az általában használt paramétereket tüntetjük fel: sorszám Paraméter tartomány Gyári érték HC1 lejtés A fűtési kör kt klímagörbéjének beállítása HC1 max. odairány Fűtőrendszer maximális odairányú hőmérséklet Épület típus Könnyű, Nehéz Könnyű 75 Környezeti kompenzáció A környezeti hőmérséklet hatásának aktiválása / kiiktatása. Kiiktatás esetén külső szondának jelen kell lennie on HC1 on HC2 on HC1+HC2 nulla 77 A kt klímagörbe automatikus alkalmazkodása a környezeti hőmérséklet függvényében Kiiktatva - aktív Aktív Max indulás optimalizálás A kazán bekapcsolásának a beprogramozott időponthoz képest lehetséges maximális előrehozása a helyiség hőmérsékletének optimalizálásához Max stop optimalizálás A kazán kikapcsolásának a beprogramozott időponthoz képest lehetséges maximális előrehozása a helyiség hőmérsékletének optimalizálásához 80 HC2 lejtés HMV csökkentett hőmérséklet A használati melegvíz minimális hőmérséklete HMV program Használati melegvíz időprogram típusának kiválasztása. 24 h/nap = mindig aktív PROG HC-1h = mint a HC1 fűtési program, mínusz 1 óra PROG HC = mint a fűtési program PROG ACS = specifikus használati melegvíz program (lásd a programsorokat is) on HC perc perc = kiiktatva h/nap P ROG HC-1h PROG HC PROG ACS 24 h/nap - rendellenességek jelzése Rendellenességek esetén a QAA73 kijelzőjén a jel villog. Az információs gomb ( ) benyomásával meg lehet jeleníteni a felismert rendellenesség hibakódját, és az észlelt rendellenesség leírását (lásd a 3.9 fejezet táblázatát). 21

22 12.5 A KÜLSŐ SZONDA CSATLAKOZTATÁSA A QAA73 modellű SIEMENS külső szondát (külön kapható tartozék) a 8. ábrán látható M2 kapocsléc 7-8 kapcsaira kell csatlakoztatni. A kt klímagörbe lejtésének beállítási módozata a kazánhoz csatlakoztatott tartozékoktól függően változó. a) QAA73 klímaszabályozó nélkül: A kt klímagörbe kiválasztása a H532 paraméter beállításával történik a 14. fejezetben kazán paraméterek beállítása leírtak szerint. A 20 C-os környezeti hőmérsékletre vonatkozó görbe kiválasztásához lásd az 1. grafikont. A kiválasztott görbét a kazán vezérlőpanelén lévő gomb (2), benyomásával, valamint a megjelenített értéknek az és. gombokkal történő módosításával lehet eltolni. A görbe kiválasztásához lásd a 2. grafikont. (A 3. grafikonon feltüntetett példa a Kt=15 görbére vonatkozik). Ha a fűtendő helyiségben a hőmérséklet nem éri el a kívánt szintet, növelje a megjelenített értéket. TM = Odairányú hőmérséklet Te = Összetett külső hőmérséklet 2. grafikon Sth = Kt görbe 3. grafikon b) QAA73 klímaszabályozóval: A kt klímagörbe kiválasztása a QAA73 klímaszabályozó 70-es HC1 lejtés paraméterének beállításával történik a 12.4 fejezetben leírtak szerint. QAA73: a beszerelő (szerviz) által szabályozható paraméterek. A 20 C-os környezeti hőmérsékletre vonatkozó görbe kiválasztásához lásd az 4. grafikont. A görbe eltolása a QAA73 klímaszabályozón beállított környezeti hőmérséklettől függően automatikusan történik. Zónákra osztott berendezésnél a QAA73-mal nem vezérelt kt klímagörbe kiválasztása a H532 paraméter beállításával történik a 14. fejezetben kazán paraméterek beállítása leírtak szerint _ _ grafikon TM = Odairányú hőmérséklet Te = Összetett külső hőmérséklet c) AGU2.500-al alacsony hőmérsékletű berendezés kezeléséhez: Lásd az AGU2.500 tartozékot kísérő utasításokat egy alacsony hőmérsékletű zóna bekötésére és kezelésére vonatkozóan. Ebben az esetben az elektronikus kártya néhány paraméterét módosítani kell (lásd a 14. fejezetet) (H552-H553-H632). 22

23 12.6 ZÓNÁS BERENDEZÉS CSATLAKOZTATÁSA Az elektromos csatlakoztatás és a zónákra osztott berendezés kezeléséhez szükséges szabályozások a kazánhoz csatlakoztatott tartozékoktól függően eltérőek lehetnek. a) QAA73 klímaszabályozó nélkül: A különböző zónák működési igényére vonatkozó érintkezőt párhuzamosan kell csatlakoztatni, és a 10. ábrán feltüntetett M2 kapocsléc 3-4 TA kapcsára kell kötni. A meglévő hidat el kell távolítani. A fűtési hőmérséklet beállítását a jelen kézikönyv felhasználónak szóló részében ismertetett módon közvetlenül a kazán vezérlőpanelén kell eszközölni. a) QAA73 klímaszabályozóval: A QAA73 klímaszabályozó által vezérelt környezeti zóna szivattyú elektromos energiaellátását a 10. ábrán feltüntetett M3 kapocsléc kapcsain keresztül kell biztosítani. A különböző zónák működési igényére vonatkozó érintkezőt párhuzamosan kell csatlakoztatni, és a 10. ábrán feltüntetett M2 kapocsléc 3-4 TA kapcsaira kell kötni. A meglévő hidat el kell távolítani. A QAA73 által vezérelt zóna fűtési hőmérsékletének kiválasztását automatikusan végzi maga a QAA73. A többi zóna fűtési hőmérsékletének beállítását közvetlenül a kazán vezérlőpanelén kell eszközölni. Ebben az esetben az elektronikus kártya néhány paraméterét módosítani kell: H552 = 50, H632 = KAZÁN KERINGETŐ SZIVATTYÚ 2. ZÓNA (SZOBATERMOSZTÁT) 3. ZÓNA (SZOBATERMOSZTÁT) n ZÓNA (SZOBATERMOSZTÁT) 2. ZÓNA SZIVATTYÚ 3. ZÓNA SZIVATTYÚ N ZÓNA SZIVATTYÚ 1. ZÓNA (QAA73) VÍZMELEGÍTŐ SZIVATTYÚ 10. ábra FŰTÉS KIZÁRÓ RELÉ 1 ZÓNA SZIVATTYÚ 0702_0501 / CT_0675 c) AGU2.500-al alacsony hőmérsékletű rendszer kezeléséhez: Lásd az AGU2.500 tartozékot kísérő utasításokat egy alacsony hőmérsékletű zóna bekötésére és kezelésére vonatkozóan. Ebben az esetben az elektronikus kártya néhány paraméterét módosítani kell (lásd a 14. fejezetet) (H552-H553-H632). 23

24 12.7 A SZIVATTYÚ - HASZNÁLATI MELEGVÍZ KÖR ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSA A vízmelegítőt a hidraulikus leválasztó mögé szerelje fel. A használati melegvíz kör szivattyúját a kazán M3 kapocslécének es kapcsaira kell kötni (9. ábra). A szivattyú elektromos jellemzőinek az alábbiaknak kell lenniük: 230 V AC; 50 Hz; 1 A max; cos ϕ > 0.8. Amennyiben az alkalmazott szivattyú jellemzői ettől eltérnek, a kazán elektronikus kártyája és a szivattyú közé egy relét kell beiktatni. A meglévő elektromos ellenállás eltávolítását követően csatlakoztassa a tartozékként adott használati melegvíz elsőbbséget biztosító NTC szondát a 11. ábra M2 kapocslécének 9-10 kapcsaira. Az NTC szonda érzékelőjét a vízmelegítőn kialakított megfelelő mélyedésbe kell illeszteni (11. ábra). A használati melegvíz hőmérsékletének szabályozását, valamint a használati melegvíz időprogramjának kiválasztását a jelen kézikönyv felhasználónak szóló részében ismertetett módon közvetlenül a kazán vezérlőpanelén lehet eszközölni. VÍZMELEGÍTŐ CSATLAKOZTATÁSI RAJZ MAGYARÁZAT: UB - VÍZMELEGÍTŐ EGYSÉG M2 - CSATLAKOZÓ KAPOCSLÉC SB - VÍZMELEGÍTŐ SZONDA RE - ELTÁVOLÍTANDÓ ELEKTROMOS ELLENÁLLÁS MR- KAZÁN FŰTÉS ODAIRÁNY RR - KAZÁN FŰTÉS VISSZAIRÁNY MB - VÍZMELEGÍTŐ CSŐKÍGYÓ ODAIRÁNY RB - VÍZMELEGÍTŐ CSŐKÍGYÓ VISSZAIRÁNY P1 - KAZÁN KERINGETŐ SZIVATTYÚ P2 - VÍZMELEGÍTŐ SZIVATTYÚ TS - BIZTONSÁGI TERMOSZTÁT PS - BIZTONSÁGI PRESSZOSZTÁT CT_0808 / 0902_ ábra Zónás berendezés esetén egy relét kell beiktatni a zónás szivattyúk tápellátásának kiiktatásához a 10. ábra rajzán feltüntetettek szerint. 24

25 13. A GÁZSZELEPEK SZABÁLYOZÁSA ÉS GÁZCSERE A POWER HT és modelleknél a gázszelep egyes (12 a ábra). Per POWER HT és modelleknél a gázszelep dupla (12 b ábra). gáz membrán 0502_2108 gáz membrán 12a ábra venturi Pi: gáz tápnyomás csatlakozó P out: nyomáscsatlakozó az OFFSET méréséhez V: gázkapacitás szabályozócsavar K: OFFSET szabályozócsavar szelep gyűjtőcső 0502_ b ábra 25

26 13.1 EGYES SZELEPPEL RENDELKEZŐ MODELLEK (POWER HT ÉS ) 12A ÁBRA A gázszelep beállításához az alábbiakban ismertetettek szerint járjon el: Helyezze a füstelemző szondát a füstvételi helyre a 17. fejezet 15. ábráján feltüntettek szerint. Kapcsolja be a kazánt a vezérlőpanelen a beállító funkció aktiválásával úgy, hogy 7 másodpercre egyidejűleg benyomja a és gombokat azaz amíg a jelek a kijelzőn a 13a és 13b ábrán illusztrált helyzetben fel nem tűnnek. Aktiválja ezt a működést a maximális hőkapacitáson a gomb benyomásával (kijelző 100% 13a ábra). Figyelem: a kazán be nem kapcsolása, vagy a gázszelep cserélje esetén javasoljuk, hogy a (V) szabályozócsavart ütközésig teljesen csavarozza be és később csavarozzon ki rajta 3 kört a fenti műveletek megismétlésével. Állítson a gázszelep V szabályozócsavarán úgy, hogy a táblázatban a fölgáz (G20-G25.1) és propán gáz (LPG) tekintetében feltüntetett CO2 értékeket érje el: - CO 2 növelés: fordítsa a csavart az óra járásával ellentétes irányba. - CO 2 csökkentés: fordítsa a csavart az óra járásának megfelelő irányba. Aktiválja ezt a működést a minimális hőkapacitáson a gomb benyomásával (kijelző 0% 13b ábra). - Állítson a gázszelep szabályozócsavarán K úgy, hogy a táblázatban a fölgáz (G20-G25.1) tekintetében és a 2.3 táblázatban a propán gáz (LPG) tekintetében feltüntetett CO2 értékeket érje : - CO 2 növelés: fordítsa a csavart az óra járásának megfelelő irányba. - CO 2 csökkentés: fordítsa a csavart az óra járásával ellentétes irányba DUPLA SZELEPPEL RENDELKEZŐ MODELLEK (POWER HT ÉS ) 12B ÁBRA A gázszelep beállításához az alábbiakban ismertetettek szerint járjon el: Csatlakoztasson egy manométert az 1. szelep P1OUT nyomásvételi helyéhez. Helyezze a füstelemző szondát a füstvételi helyre a 17. fejezet 15. ábráján feltüntetettek szerint. Kapcsolja be a kazánt a vezérlőpanelen a beállító funkció aktiválásával úgy, hogy 7 másodpercre egyidejűleg benyomja a és gombokat azaz amíg a jelek a kijelzőn a 13a és 13b ábrán illusztrált helyzetben fel nem tűnnek. Aktiválja ezt a működést a maximális hőkapacitáson a gomb benyomásával (kijelző 100 % 13a ábra). Figyelem: a kazán be nem kapcsolása, vagy a gázszelep cserélje esetén javasoljuk, hogy a (V1) és (V2) szabályozócsavart ütközésig teljesen csavarozza be és később a modelltől függően csavarozzon ki 2 és 1/4 kört (PoWer HT és ) kört, vagy 2 és 1/2 kört (PoWer HT ) és ismételje meg a fenti műveleteket. Állítson a gázszelep mindkét (V1) és (V2) szabályozócsavarán úgy, hogy a táblázatban a fölgáz (G20-G25.1) és a 2.3 táblázatban a propán gáz (LPG) tekintetében feltüntetett CO2 értékeket érje el: - CO 2 csökkentés: fordítsa a csavart az óra járásának megfelelő irányba. - CO 2 növelés: fordítsa a csavart az óra járásával ellentétes irányba. Aktiválja ezt a működést a minimális hőkapacitáson a gomb benyomásával (kijelző 0% 13b ábra). Állítson a gázszelep K1 szabályozócsavarán úgy, hogy a táblázatban a fölgáz (G20-G25.1) és a 2.3 táblázatban a propán gáz (LPG) tekintetében feltüntetett (Pout) nyomás értéket érje el: - Nyomás növelés: fordítsa a csavart az óra járásának megfelelő irányba (CO 2 növelés). - Nyomás csökkentés: fordítsa a csavart az óra járásával ellentétes irányba (CO 2 csökkentés). Helyezze a manométert a P1OUT nyomásvételi helyről a 1. gázszelep P2OUT nyomásvételi helyre. Állítson a 2. gázszelep K2 szabályozócsavarán úgy, hogy a táblázatban a fölgáz (G20-G25.1) és a 2.3 táblázatban a propán gáz (LPG) tekintetében feltüntetett (Pout) nyomás értéket érje el: 26

27 Ellenőrizze, hogy a CO 2 érték a minimális hőkapacitás a vagy 2.3 táblázatban feltüntetett legyen, és igazítson egy kicsit a K2-n oly módon, hogy a CO 2 értéket optimalizálja. 0307_ _ a ábra 13b ábra 13.3 GÁZCSERE MÓDOZAT FONTOS: földgáz (G20-G25.1) működésről propán gáz (LPG) működésre történő átalakítás esetén, az előzőekben ismertetett gázszelep beállítása előtt az alábbi műveletet kell elvégezni: Az egyes szeleppel rendelkező modelleknél cserélje ki a gázszelep kimeneténél lévő gáz membránt (12a ábra). Ennek a műveletnek az eszközléséhez el kell távolítani a gázszelepet a bemenő és kimenő csatlakozókon keresztül, és ki kell csavarozni a fúvókát egy hengeres egyenes hegyű fogó segítségével. Ellenőrizze az előzőleg leszerelt csatlakozók tömítettségét. A dupla szeleppel rendelkező modelleknél cserélje ki a venturi bemeneténél lévő gáz membránt (12b ábra). Ennek a műveletnek az eszközléséhez el kell távolítani a gázszelep gyűjtőcsövet. Ellenőrizze az előzőleg leszerelt csatlakozók tömítettségét. Állítsa be a kapcsolótáblán lévő kijelzőn keresztül a H536 - H541 - H608 - H609 - H610 - H611 - H612 - H613 paramétereket. A vagy 2.3 táblázatban a beállítandó értékek kerülnek feltüntetésre. A programozási módozatok a 14. fejezetben kerülnek ismertetésre. 27

28 Gázfogyasztás 15 C-on 1013 mbar Gas G20-2H - 25 mbar POWER HT POWER HT POWER HT POWER HT PCI MJ/m 3 34,02 34,02 34,02 34,02 Fogyasztás max. hőkapacitásnál m 3 /h 9,26 10,9 13,08 16,35 Fogyasztás min. hőkapacitásnál m 3 /h 3,50 3,89 4,23 4,39 Gáz membrán mm 11, ,5 CO 2 max. hőkapacitás % 8,7 8,7 8,7 8,7 CO 2 min. hőkapacitás % 8,6 8,6 8,4 8,4 Pout nyomás min. hőkapacitás Pa H536-H613 paraméterek (ford.sz./perc) max. hőkapacitásnál H541-H610 paraméterek PWM (%) max. hőkapacitásnál H612 paraméter (ford.sz./perc) min. hőkapacitásnál H609 paraméter PWM (%) min. hőkapacitásnál ,5 H611 paraméter (ford.sz./perc) gyújtási teljesítmény Füstkivezető hossz: 0 10 m H608 paraméter PWM(%) gyújtási teljesítmény Füstkivezető hossz: m H608 paraméter PWM(%) gyújtási teljesítmény Kaszkád beszerelés egyes visszacsapószeleppel Ø 110/110 H536-H613 paraméterek (ford.sz./perc) max. hőkapacitásnál H612 paraméter (ford.sz./perc) min. hőkapacitásnál H609 paraméter PWM (%) min. hőkapacitásnál 16,5 16 H608 paraméter PWM (%) gyújtási teljesítmény táblázat Gázfogyasztás 15 C-on 1013 mbar Gas G25.1-2EI - 25 mbar POWER HT POWER HT POWER HT POWER HT PCI MJ/m 3 29,3 29,3 29,3 29,3 Fogyasztás max. hőkapacitásnál m 3 /h 10,71 12,61 15,13 18,91 Fogyasztás min. hőkapacitásnál m 3 /h 4,60 4,52 4,91 5,09 Gáz membrán mm 11, ,5 CO 2 max. hőkapacitás % 9,8 9,8 9,8 9,8 CO 2 min. hőkapacitás % 9,7 9,7 9,7 9,7 Pout nyomás min. hőkapacitás Pa H536-H613 paraméterek (ford.sz./perc) max. hőkapacitásnál H541-H610 paraméterek PWM (%) max. hőkapacitásnál H612 paraméter (ford.sz./perc) min. hőkapacitásnál H609 paraméter PWM (%) min. hőkapacitásnál ,5 H611 paraméter (ford.sz./perc) gyújtási teljesítmény Füstkivezető hossz: 0 10 m H608 paraméter PWM(%) gyújtási teljesítmény Füstkivezető hossz: m H608 paraméter PWM(%) gyújtási teljesítmény Kaszkád beszerelés egyes visszacsapószeleppel Ø 110/110 H536-H613 paraméterek (ford.sz./perc) max. hőkapacitásnál H612 paraméter (ford.sz./perc) min. hőkapacitásnál H609 paraméter PWM (%) min. hőkapacitásnál 16,5 16 H608 paraméter PWM (%) gyújtási teljesítmény táblázat 28

CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100

CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100 CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100 hu ro Kondenzációs fali gázkazánok Felhasználói és szerelői kézikönyv Centrale termice murale cu condensare, pe gaz Manual de instrucţiuni destinat utilizatorului şi

Részletesebben

Magas hozamú fali gázkazán. Felhasználói és szerelői kézikönyv

Magas hozamú fali gázkazán. Felhasználói és szerelői kézikönyv + hu Magas hozamú fali gázkazán Felhasználói és szerelői kézikönyv Kedves Ügyfelünk! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az Ön új terméke minden igényét ki fogja elégíteni. Termékünk megvásárlása

Részletesebben

MP 1.90 1.110. Magas hozamú fali gázkazán. Felhasználói és szerelői kézikönyv

MP 1.90 1.110. Magas hozamú fali gázkazán. Felhasználói és szerelői kézikönyv A MP 1.90 1.110 HU Magas hozamú fali gázkazán Felhasználói és szerelői kézikönyv Kedves Ügyfelünk! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy BAXI termék

Részletesebben

main digit caldera mural de gas de alto rendimiento manual de uso destinado al usuario y al instalador

main digit caldera mural de gas de alto rendimiento manual de uso destinado al usuario y al instalador main digit ES HU RU CZ GR caldera mural de gas de alto rendimiento manual de uso destinado al usuario y al instalador magas hozamú fali gázkazán felhasználói és szerelői kézikönyv Настенные газовые котлы

Részletesebben

caldaia murale a gas ad alto rendimento manuale per l uso destinato all utente ed all installatore High performance gas-fired wall-mounted boilers

caldaia murale a gas ad alto rendimento manuale per l uso destinato all utente ed all installatore High performance gas-fired wall-mounted boilers IT GB ES GR RU HU CZ sk caldaia murale a gas ad alto rendimento manuale per l uso destinato all utente ed all installatore High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions

Részletesebben

AAA. KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN Felhasználói és szerelői kézikönyv

AAA. KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN Felhasználói és szerelői kézikönyv AAA HU RO KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN Felhasználói és szerelői kézikönyv CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ CU CONDENSARE, PE GAZ Manual de instrucţiuni destinat utilizatorului şi instalatorului Kedves Ügyfelünk!

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv A HU Kondenzációs fali gázkazánok Felhasználói és szerelői kézikönyv Kedves Ügyfelünk! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy BAXI termék megvásárlása

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN. Felhasználói és szerelői kézikönyv

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN. Felhasználói és szerelői kézikönyv HU KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN Felhasználói és szerelői kézikönyv Kedves Ügyfelünk! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy BAXI termék megvásárlása

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás + hu Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás Tisztelt Vásárló! Biztosak vagyunk abban, hogy az Ön új kazánja meg fog felelni az Ön összes követelményének.

Részletesebben

ATMOSZFÉRIKUS, TERMÉSZETES HUZATÚ KAZÁN SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA

ATMOSZFÉRIKUS, TERMÉSZETES HUZATÚ KAZÁN SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA ATMOSZFÉRIKUS, TERMÉSZETES HUZATÚ KAZÁN SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FA-20E2 ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK, TARTALOM FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK, TARTALOM Old. sz. Old. sz. 0.- HONOSÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY 3 9.- ELŐZETES

Részletesebben

8 719 002 381 0/8 719 002 382 0

8 719 002 381 0/8 719 002 382 0 Szerelési segédlet 8 719 002 381 0/8 719 002 382 0 NG25.1 NG LPG 1 Fúvóka 2 Tömítő gyűrű 3 Tömítő gyűrű 6 720 608 492 HU (2007.01) RA Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató/jelmagyarázat 3 1.1 Biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

Használati útmutató MORA. VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX

Használati útmutató MORA. VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX Használati útmutató MORA VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern beépíthető gázfőzőlap használója lett. Kívánjuk,

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató Hőszivattyú medencékhez használati útmutató (AQUASHOP PIONEER TH(C)P07L TH(C)P28L típusokhoz) TH(C)P07L TH(C)P28L Úszómedence hőszivattyú I Bevezető Tartalomjegyzék I Bevezető 2 Biztonsági óvintézkedések

Részletesebben

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK 3 2. JELLEMZÕK LEÍRÁSA 4 3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 5 4. A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE 6 5. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 8 6. VEZÉRLÕK / KIJELZÉSEK 11 7. VEZÉRLÉS MENÜ

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében 6 720 605 270 PT 2000.10 Szerelési és kezelési utasítás Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Az Ön biztonsága érdekében Ha gázszagot észlel: Ne mûködtessen elektromos kapcsolókat. A veszélyzónában ne

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a MORA termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS 12-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 277 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS 12-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 277 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS 12-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Medence hőszivattyú Medence hőszivattyú SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz és karbantartáshoz

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelési kézikönyv és üzemeltetési útmutató Gázüzemű vízmelegítők minimaxx WR 11-2.B.. WR 14-2.B.. WR 18-2.B.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági információk 3 Jelmagyarázat 3 1

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

BENSON. PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó. Használati gépkönyv és kezelési utasítás.

BENSON. PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó. Használati gépkönyv és kezelési utasítás. BENSON PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó Benson Használati gépkönyv és kezelési utasítás AC Works Kft. 1044 Budapest Frangepán u. 16. Tel.: 1-785-0390 1

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

EKA LÉGKEVERÉSES SÜTŐ

EKA LÉGKEVERÉSES SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EKA LÉGKEVERÉSES SÜTŐ KF 921 / KF 911= 912 / KF 964 I /KF 964 IM Típusokhoz Importálja és forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátóipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához FŰTÉSTECHNIKA Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Horvátország, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu Gázfőzőlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÓ Modell EHG 30215 35689-5702 HU Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 728201 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V HŰTŐSZEKRÉNYEK (TELE- ÉS ÜVEGAJTÓS MODELLEK) ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - HŰTŐSZEKRÉNYEK T A R

Részletesebben

SALUS 091FL PROGRAMOZHATÓ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ EGYHETES PROGRAMMAL, 0,2 C HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKENYSÉGGEL

SALUS 091FL PROGRAMOZHATÓ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ EGYHETES PROGRAMMAL, 0,2 C HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKENYSÉGGEL SALUS 091FL PROGRAMOZHATÓ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ EGYHETES PROGRAMMAL, 0,2 C HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKENYSÉGGEL Az Ön új termosztátja hosszú évekig fogja szolgálni családját, segítségével jelentősen csökkenthetik

Részletesebben

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS HU HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS ÜVEGKERÁMIA INDUKCIÓS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

Gázkazán OS 23-1 KE 31 OW 23-1 KE 31 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 6 720 608 XXX HU (06.10) JS

Gázkazán OS 23-1 KE 31 OW 23-1 KE 31 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 6 720 608 XXX HU (06.10) JS Gázkazán OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 OS 23-1 KE 31 OW 23-1 KE 31 HU (06.10) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A készülék mûszaki adatai 4 1.1 EU-típusbizonyítvány

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Kerékabroncs nyomásjelző rendszer (TPMS) XC100007 Rendelési szám:

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen tanulmányozza

Részletesebben

Használati útmutató. Digitális szobatermosztát THR840DEE. 50062484-003 Rev. A. THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49

Használati útmutató. Digitális szobatermosztát THR840DEE. 50062484-003 Rev. A. THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49 Használati útmutató Digitális szobatermosztát THR840DEE 50062484-003 Rev. A THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49 Használati útmutató FIGYELEM: A készülék csak helyes telepítés és beállítás után működik megfelelően

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V DITO ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD ELEKTROMOS ÜZEMŰ INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP ÉS WOK FŐZŐBERENDEZÉS DITO - ELECTROLUX

Részletesebben

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3318286-3318287 MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK E kézikönyv a termék fontos tartozéka. olvassa

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS 12-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 277 (2013/10) HU

GAZ 3000 W ZS 12-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 277 (2013/10) HU ZS 12-2 DH KE 23/31 [hu] Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató Tárgymutató 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások...... 3 1.1 Szimbólumok magyarázata........................

Részletesebben

Használati és beépítési útmutató HU TARTALOMJEGYZÉK 1. MŰSZAKI ADATOK... 3 2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS... 3 2.1 A gőzgenerátor működése... 3 2.2 Használat... 4 2.2.1 Víztartály feltöltése hideg állapotban lévő

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS 12-2 DH AE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 274 (2013/10) HU

GAZ 3000 W ZS 12-2 DH AE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 274 (2013/10) HU ZS 12-2 DH AE 23/31 [hu] Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató Tárgymutató 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások...... 3 1.1 Szimbólumok magyarázata........................

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

A FŐZŐFELÜLET HASZNÁLATA ELŐTT

A FŐZŐFELÜLET HASZNÁLATA ELŐTT HASZNÁLATI UTASÍTÁS A FŐZŐFELÜLET HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS VEVŐSZOLGÁLAT BESZERELÉS ELEKTROMOS

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Micra 60 Hővisszanyerős szellőztető berendezés 2 Micra 60 TARTALOM Biztonsági előírások 3 Bevezető 5 Rendeltetés 5 Szállítási egység 5 A jelölések felsorolása 5 Főbb műszaki jellemzők

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Gas 460 Alacsony hômérsékletû, atmoszférikus gáztüzelésû, öntöttvas-tagos melegvizes kazáncsalád. Teljesítménytartomány: 140 kw - 380 kw Remeha

Részletesebben

2 HUN-009B Használati útmutató EPVE FOCUS

2 HUN-009B Használati útmutató EPVE FOCUS Az alábbi használati útmutató tartalmának a megismerése lehetővé teszi a készülék helyes telepítését és üzemeltetését biztosítva annak hosszantartó és üzemzavarmentes munkáját. A Gyártó fenntartja magának

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.014083 3.015266 KÜLSŐ- HŐMÉRSÉKLET- ÉRZÉKELŐ 3.014083, 35 kw alatti teljesítményű kazánokhoz 3.015266, 35 kw feletti teljesítményű kazánokhoz MD12026-2012-10-03

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése HU

Részletesebben

Egyszerű kezelhetőség Teljes körű biztonság Tartozék helyiségtermosztát IPX 5D védettség (Semia F24)I. Semia C24 E és F24 E fali kombi gázkazánok

Egyszerű kezelhetőség Teljes körű biztonság Tartozék helyiségtermosztát IPX 5D védettség (Semia F24)I. Semia C24 E és F24 E fali kombi gázkazánok Egyszerű kezelhetőség Teljes körű biztonság Tartozék helyiségtermosztát IPX 5D védettség (Semia F24)I Semia C24 E és F24 E fali kombi gázkazánok A készülék méretei: Egyszerű kezelhetőség csak egy kapcsoló

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI Eredeti dokumentáció: Ice Maker Manual kézikönyv ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK Nyilvántartási szám: 999 KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS GYÁRTÓ KÉSZÜLÉK CSALÁD HORDOZHATÓ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2...

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2... Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.011668 ZÓNAVEZÉRLŐ DOBOZ. MD12025-2012-09-24 Műszaki dokumentáció

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.011668 ZÓNAVEZÉRLŐ DOBOZ. MD12025-2012-09-24 Műszaki dokumentáció SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZÓNAVEZÉRLŐ DOBOZ MD12025-2012-09-24 Műszaki dokumentáció 3.011668 KEDVES VÁSÁRLÓNK! Gratulálunk, Ön egy Immergas terméket választott, amely hosszú ideig

Részletesebben

FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35

FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35 Ez a felhasználói kézikönyv a Magyarországi célországba gyártott készülékekre vonatkozik. FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35 Tisztelt Vásárlónk! Szeretnénk Önnek megköszönni,

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető 1 STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető A STEADYPRES egy fordulatszámszabályzó, amelyet egy fázis (230 V AC) táplál, és egy és három fázisú váltakozó áramú motorok meghajtására szolgál. - A motor fordulatszámának

Részletesebben

GARDENA Öntözésvezérlő 6040

GARDENA Öntözésvezérlő 6040 GARDENA Öntözésvezérlő 6040 Cikksz:1275 Üdvözöljük a GARDENA kertben Kérjük, olvassa el a használati utasítást alaposan és vegye figyelembe a tanácsait. Ismerkedjen meg a használati utasítás révén az öntözésvezérlővel,

Részletesebben

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon A jövőbe tekintve Comfort 00-0 - 60-20 - 240 i HU /20-66Y000 A - Munkaszám melegvíz felsőfokon ISO 900-2008 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer TARTALOMJEGYZÉK HU BEVEZETÉS 2 Figyelmeztetés

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE50AV EKHWET50AV EKHWE00AV EKHWE00AV EKHWE00AZ EKHWE00AZ 4 5 6 7 x x x 4x x x x EKHWE50~00 EKHWET50 50 50 0 0 00 50 700 D 45 H H4 H 00

Részletesebben

C80/1, C90, C150. HU Vezérlőegységek

C80/1, C90, C150. HU Vezérlőegységek C80/1, C90, C150 HU Vezérlőegységek 1. C80/1, C90 ÉS C150 VEZÉRLŐEGYSÉGEK 1.1. Általános tudnivalók A C80/1 vezérlőegység azoknak a családi szaunákban használt, egyfázisú elektromos kályháknak (2-8 kw)

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700207G V3/0714 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán 6 720 612 229-00.1O A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz.

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz. RT6021 Felhasználói kézikönyve Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz Csatornák Idő pontossága Moduláció 120 duplacsatornás 0 +2 ppm GFSK Frekvencia stabilitás

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató turbotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 55/3-7 VUW 55/3-7 HU Tartalomjegyzék Oldal Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban.........................

Részletesebben

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil) Tervezési, szerelési és használati útmutató SV Klímakonvektorok (fan-coil) Burkolat nélküli - burkolattal ellátott - légcsatornázható kivitel 2012.12.20. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340 MODULEX 00-5 - 90 0-90 - 0 KONDENZÁCIÓS MODUL-KAZÁNOK 009-tõl.generáció 00997 -. kiadás - 0/009 TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kiegészítõ-Útmutató is tartozik hozzá, www.unical.hu Figyelem! A jelen

Részletesebben

4 csatornás, D-osztályú erősítő

4 csatornás, D-osztályú erősítő 4-581-373-11(2) (HU) 4 csatornás, D-osztályú erősítő Kezelési útmutató Tulajdonos feljegyzései A típusjel és a sorozatszám a készülék alján található. Írja fel a sorozatszámot az alábbi helyre. Panaszbejelentés

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ Nyilvántartási szám: 333 HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ ABC, XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal:

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK FELSZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS ISOMAX C 28 E ÉS ISOMAX F 28 E KAZÁNOKHOZ 1-Kért fütővíz hőmérséklet jelző 1 2 (LED-sor) 3 4 5 2-Kért melegvíz hőmérséklet 6 7 8 jelző (LED-sor)

Részletesebben