Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 90-A Gázüzemű kondenzációs kazán /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 90-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83266512 1/2010-08"

Átírás

1 /

2 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D Schwendi Termék: Gázüzemű kondenzációs kazán WTC-GB 90-A A fent nevezett termék megfelel az alábbi irányelvek rendelkezéseinek: GAD LVD EMC BED 2009 / 142 / EC 2006 / 95 / EC 2004 / 108 / EC 92 / 42 / EEC Ez a termék viselheti a következő jelölést: CE-0085 Schwendi, i. V. / Kutatás és fejlesztési ppa Dr. Schloen Kutatás és fejlesztési vezető Denkinger Termelési és minőségirányítási vezető

3 1 Üzemeltetési tanácsok Üzemeltetői útmutató Szimbólumok Célcsoport Szavatosság és jótállás Biztonság Rendeltetésszerű használat Viselkedés gázszag esetén Viselkedés füstgázszag esetén Biztonsági intézkedések Normál üzem Elektromos csatlakozás Gázellátás Tisztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása Termékismertetés Típuskód Funkció Részegységek Elektromos részek Biztonsági berendezések Programlefutás Műszaki adatok Engedélyezési adatok Elektromos adatok Környezeti feltételek Engedélyezett tüzelőanyagok Kibocsátások Teljesítmény Hőtermelő A füstgázrendszer méretezése EnEV rendelet szerinti termékjellemzők Méretek Tömeg Szerelés Installálás A fűtővízzel szemben támasztott követelmények Megengedett vízkeménység Töltővíz-mennyiség Töltő- és pótvíz előkészítése Hidraulikus csatlakozás kondenzátum-csatlakozó Gázellátás Levegő-/füstgázvezetés / La 3-99

4 5.6 Elektromos installálás Kapcsolási vázlat Járulékos szivattyú csatlakoztatása a VA1 kimeneten keresztül A PB-gáz biztonsági lefúvatószelep csatlakoztatása a VA1 kimeneten keresztül Kezelés Kezelői felület Kezelőmező Kijelző Üzemeltetői szint Üzemeltetői szint kijelzése Beállítások az üzemeltetői szinten Fűtéstechn. szakemberek számára fenntartott szint Info-szint Parameter-szint Teljesítmény kézi beállítása A konfigurálás kézi indítása Szabályozási változatok Vezérlési változatok Kazánköri szivattyú Általános tudnivalók Fordulatszám-vezérelt szivattyú Fagyvédelem Be- és kimenetek Speciális rendszerparaméterek Kéményseprő-funkció Üzembe helyezés Előfeltételek A gázarmatúra tömörségének vizsgálata A csatlakozási gáznyomás ellenőrzése A készülék beszabályozása Gázfajta átállítása Az tüzelési hőteljesítmény kiszámítása Üzemen kívül helyezés Karbantartás Biztonság szempontjából fontos komponensek Karbantartási kijelzés A nyomáskülönbség ellenőrzése a léghiánykapcsolón Elektródák kicserélése Az égőcső ki- és beszerelése A hőcserélő tisztítása A füstgáz-nyomáskapcsoló ellenőrzése A gáznyomáskapcsoló ellenőrzése A ventilátor ki- és beszerelése / La 4-99

5 10 Hibakeresés Eljárásmód zavar esetén Hibatároló Hibaelhárítás Figyelmeztető kód Hibakód Üzemelési problémák Pótalkatrészek Műszaki dokumentumok Kazánon belüli huzalozás Érzékelő-jellemzők Pneumatikus vezérlővezetékek Léghiánykapcsoló bekötési vázata Füstgáz-nyomáskapcsoló bekötési vázata O2/CO2 átszámítási táblázat Címszójegyzék / La 5-99

6 1 Üzemeltetési tanácsok Az eredeti kezelési utasítás fordítása 1 Üzemeltetési tanácsok A jelen szerelési és üzemeltetési utasítás a készülék részét képezi, és annak alkalmazási helyén kell tartani. 1.1 Üzemeltetői útmutató Szimbólumok VESZÉLY Közvetlen veszély nagy kockázattal. Figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezet. FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT Veszély közepes kockázattal. Figyelmen kívül hagyása környezeti károkhoz, súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Veszély alacsony kockázattal. Figyelmen kívül hagyása anyagi károkat okozhat, illetve kisebb vagy közepes sérülésekhez vezethet. Fontos tudnivaló. Közvetlen cselekvésre szólítja fel Önt. Valamely cselekvés eredménye. Felsorolás. Értéktartomány Célcsoport Ez a szerelési és üzemeltetési utasítás üzemeltetők és szakképzett személyek számára készült. Minden olyan személynek figyelembe kell vennie, aki a készüléken dolgozik. Csak az ahhoz szükséges szakképzettséggel rendelkező vagy arra betanított személyek végezhetnek munkát a készüléken / La 6-99

7 1 Üzemeltetési tanácsok 1.2 Szavatosság és jótállás Személyi sérülésekkel és anyagi károkkal kapcsolatos garanciális és jótállási igények kizártak, ha azok a következő okok közül egy vagy több okra vezethetők vissza: a készülék nem rendeltetésszerű használata, a szerelési és üzemeltetési utasítás figyelmen kívül hagyása, a készülék nem működőképes biztonsági vagy védelmi berendezések mellett történő üzemeltetése, a készülék hiba jelentkezése ellenére történő továbbüzemeltetése, a készülék szakszerűtlen szerelése, üzembe helyezése, kezelése és karbantartása, a készülék önkényes módosítása, olyan kiegészítő elemek beépítése, amelyeket a készülékkel közösen nem vetettek típusvizsgálat alá, olyan tűztérbetétek beépítése, amelyek akadályozzák a láng kialakulását, szakszerűtlenül végrehajtott javítások, nem eredeti Weishaupt-pótalkatrészek felhasználása, nem megfelelő tüzelőanyagok, az ellátóvezetékekben keletkezett hibák, nem diffúzióálló, rendszerleválasztás nélküli fűtőkörök esetén, vis maior / La 7-99

8 2 Biztonság 2 Biztonság 2.1 Rendeltetésszerű használat A kondenzációs készülék a következőkre alkalmas: DIN EN szerinti zárt rendszerű melegvíz-fűtőkörökhöz, maximum7,8 m³/h térfogatáramhoz. Az égési levegőnek agresszív anyagoktól (például halogénektől) mentesnek kell lennie. A felállítási helyiségbe bekerülő szennyezett égési levegő fokozott tisztítási és karbantartási költségekkel jár. Ilyen esetben helyiséglevegőtől függetlenül üzemeltesse a készüléket. A készüléket csak zárt helyiségekben szabad üzemeltetni. A felállítási helyiségnek meg kell felelnie a helyi rendelkezéseknek. A szakszerűtlen használat: veszélyeztetheti a rendszert használó vagy más személyek testi épségét és életét, károsíthatja a készüléket vagy más anyagi javakat. 2.2 Viselkedés gázszag esetén Akadályozza meg a nyílt láng használatát és a szikraképződést, például: Ne kapcsolja be és ki a világítást. Ne működtessen elektromos készülékeket. Ne használjon mobiltelefont. Nyissa ki az ablakokat és ajtókat. Zárja el a gázelzáró-golyóscsapot. Figyelmeztesse az épületben tartózkodókat a veszélyre (ne használja az ajtócsengőt). Hagyják el az épületet. Az épületen kívülről értesítse a fűtéstechnikai céget vagy a gázszolgáltató vállalatot. 2.3 Viselkedés füstgázszag esetén Kapcsolja ki a készüléket és helyezze üzemen kívül a rendszert. Nyissa ki az ablakokat és ajtókat. Értesítse a fűtéstechnikai céget. 2.4 Biztonsági intézkedések A biztonság szempontjából lényeges hibákat haladéktalanul meg kell szüntetni. A biztonság szempontjából fontos komponenseket tervezett élettartamuknak megfelelően cserélje ki (lásd 9.1. pont) Normál üzem A készüléken lévő valamennyi felirati táblát olvasható állapotban kell tartani. A készüléket csak zárt burkolattal szabad üzemeltetni. A megadott időszakonként végezze el az előírt beállítási, karbantartási és ellenőrzési munkákat Elektromos csatlakozás Feszültség alatt álló alkatrészeken végzendő bármilyen munka esetén: tartsa be a BGV A3 sz. német balesetvédelmi előírásokat és a helyi előírásokat, csak EN szerinti szerszámokat használjon / La 8-99

9 2 Biztonság Gázellátás Csak a gázszolgáltatónak vagy egy velünk szerződésben álló szerelőnek szabad épületekben vagy telkeken gázüzemű berendezéseket létesíteni, megváltoztatni és karbantartani. Vezeték-berendezéseket a tervezett nyomásfokozatnak megfelelően előzetes és fő vizsgálatnak, illetve kombinált terhelési próbának és tömörségvizsgálatnak kell alávetni (például DVGW-TRGI, G 600 sz. műszaki előírás). Az installálási munka megkezdése előtt tájékoztassa a gázszolgáltatót a tervezett berendezés jellegéről és nagyságáról. Az installálás során vegye figyelembe a helyi előírásokat és irányelveket (például DVGW-TRGI, G 600 sz. műszaki előírás; TRF 1. kötet és 2. kötet).. A gázfajtától és a gázminőségtől függően úgy kell kivitelezni a gázellátást, hogy a tüzelés során folyékony anyagok ne képződhessenek (például: kondenzátum). PB-gáz esetén vegye figyelembe a párolgási nyomást és a párolgási hőmérsékletet. Csak bevizsgált és Magyarországon engedélyezett tömítőanyagokat használjon, melynek során vegye figyelembe a feldolgozási utasításokat. Más gázfajtára történt átállítás után újra állítsa be a készüléket. Minden karbantartás és előfordult zavar után tömörségvizsgálatot kell végezni. 2.5 Tisztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása A készülék tisztításához használt anyagokat szakszerűen és környezetkímélő módon kell kezelni és ártalmatlanítani. Vegye figyelembe a helyi előírásokat / La 9-99

10 3 Termékismertetés 3 Termékismertetés 3.1 Típuskód WTC-GB 90-A WTC Weishaupt Thermo Condens -G tüzelőanyag: gáz B építési mód: padlón álló 90 teljesítménynagyság: 90 kw -A konstrukciós szint / La 10-99

11 3 Termékismertetés 3.2 Funkció Részegységek 1 Biztonsági szerelvénysor csatlakozója 1" 2 Levegő/füstgáz csatlakozó DN 160/110 3 Gázcső Ø 22 mm 4 Táplevegő-bevezetés zajcsillapítóval 5 Csatlakozó tágulási tartályhoz Ø 22 mm 6 Szifon 7 Töltő- és ürítőcsap 8 Kondenzátumteknő 9 Visszatérő-gyűjtő hollandi anyával 1½" 0 Tagokból összeépített hőcserélő q Előremenő-gyűjtő hollandi anyával 1½" / La 11-99

12 3 Termékismertetés Elektromos részek 1 biztonságihőmérséklet-határoló (estb) 2 gyújtóelektróda 3 kazán-kapcsolótábla (WCM-CUI) 4 kombinált gázszelep 5 csatlakozódoboz (W-EAB) 6 kazán-elektronika (WCM-CPU) 7 gáznyomáskapcsoló 8 ionizációs lángőr-elektróda 9 gyújtókészülék 0 ventilátor q előremenőhőmérséklet-érzékelő w füstgázhőmérséklet-érzékelő e visszatérőhőmérséklet-érzékelő r vízhiánykapcsoló t léghiánykapcsoló z füstgáz-nyomáskapcsoló / La 12-99

13 3 Termékismertetés Biztonsági berendezések Biztonságihőmérséklet-határoló (estb) Ha az estb-nél a hőmérséklet túllépi a 95 C értéket, akkor a tüzelőanyag-ellátás lekapcsol és elkezdődik a ventilátorkikapcsolás-késleltetési és a szivattyú-utókeringetési idő (W12 figyelmeztető üzenet). Ha a hőmérséklet 1 percnél hosszabb ideig a parancsolt előremenő-érték alá süllyed, akkor a kazán automatikusan ismét bekapcsol. Ha az estb-nél a hőmérséklet túllépi a 105 C értéket, akkor a tüzelőanyag-ellátás lekapcsol és elkezdődik a ventilátorkikapcsolás-késleltetési és a szivattyú-utókeringetési idő. A berendezés reteszelődik (F11). Előremenő/visszatérő hőmérséklet-különbsége Ha az előremenő- és a visszatérő-hőmérséklet közötti hőmérséklet nagyobb, mint az A21 paraméter, akkor a kazán lekapcsol (W15). Ha egymás után 30-szor fordul elő ez a figyelmeztetés, akkor reteszelten lekapcsol a fűtési rendszer (F15 hibaüzenet). Ezen érték megközelítésekor először 100%-ra növekszik a szivattyú-teljesítmény, utána pedig fokozatosan csökken az égőteljesítmény. estb és előremenő-érzékelő közötti hőmérséklet-különbség Ha az estb és az előremenő-hőmérséklet közötti különbség nagyobb mint az A22 paraméter értéke, a kazán lekapcsol (W18). Ha egymás után 30-szor fordul elő ez a figyelmeztetés, akkor reteszelten lekapcsol a fűtési rendszer (F18 hibaüzenet). Az előremenő-hőmérséklet emelkedésének felügyelete (gradiens) Ha az estb-nél túl gyorsan emelkedik a hőmérséklet (A23 paraméter), akkor lekapcsol a kazán (W14). A funkció csak 45 C-nál magasabb hőmérsékletnél aktív. Füstgázhőmérséklet-érzékelő Ha a füstgáz hőmérséklete túllépi a 33-as paraméternél beállított értéket (gyári beállítás 120 C), akkor lekapcsol a tüzelőanyagellátás. Elindul a ventilátor valamint szivattyú kikapcsolás-késleltetése (W16). Léghiánykapcsoló A léghiánykapcsoló a ventilátor nyomását felügyeli. Az előszellőztetési fázis indulása előtt a program ellenőrzi a kapcsoló-érintkező nyugalmi állását. Az előszellőztetési fázis alatt a ventilátor szabályszerű működése is ellenőrzésre kerül. 4 sikertelen indítási kísérlet után a fűtési rendszer reteszelten lekapcsol (F32, F45). Füstgáz-nyomáskapcsoló Üzem közben az automatika felügyeli a kondenzátumteknőben uralkodó nyomást. Ezzel elkerülhető, hogy túl nagy ellennyomás esetén a szifonból kiürüljön a víz. A nyomáskapcsoló megszólalásakor (>5,5 mbar) a fűtési rendszer reteszelten lekapcsol (F46). Ha a nyomáskapcsoló a ventilátor leállásának ellenőrzése alatt is megszólal, akkor szintén reteszelt lekapcsolás történik (F38). Vízhiánykapcsoló Ha a rendszernyomás 1 bar alá csökken, lekapcsol a kazán (F36). Ha a nyomás ismét 1,2 bar értékre emelkedik, akkor automatikusan bekapcsol a kazán. Gáznyomáskapcsoló Üzem előtt és üzem közben az automatika ellenőrzi a csatlakozási gáznyomást. Ha a nyomás a beállított gáznyomás alá csökken, lekapcsol a kazán (W47) / La 13-99

14 3 Termékismertetés Programlefutás 1. Előszellőztetés Hőigény 1 esetén működésbe lép és az előszellőztetési fordulatszámra 2 áll be a ventilátor. 2. Gyújtás A ventilátor lecsökken a gyújtási fordulatszámra 3, bekapcsol a gyújtás 4, nyitnak a gázszelepek 5. A gyújtószikra begyújtja a tüzelőanyagot. Láng képződik. 3. Biztonsági idő A biztonsági idő (3,5 másodperc) 6 letelte után lekapcsol a gyújtás. 4. Lángstabilizálás A lángjel 7 megjelenése után következik a lángstabilizálási idő Késleltetett fűtési üzem A fűtési üzemben először a késleltetett fűtési üzem 9 következik. A késleltetési idő tartamára az automatika korlátozza a fűtési teljesítményt (használatimelegvíz-töltéskor elmarad a késleltetett fűtési üzem). 6. Modulációs üzem A készüléken belüli hőmérséklet-szabályozó veszi át a ventilátor fordulatszáma megadásának 0 feladatát a programozott teljesítményhatárokon belül. 7. Utánszellőztetés Minden szabályozott lekapcsolás, hiba jelentkezése és feszültség-visszatérés után a ventilátor utánszellőztetési fordulatszámmal q üzemel / La 14-99

15 3 Termékismertetés 3.3 Műszaki adatok Engedélyezési adatok Gázkészülék-kategória (DE, AT, CH, HU) Installálási mód II2ELL3P, II2H3P, II2H3B/P B23, B23P (1, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x) CE-PIN CE-0063 BS 3948 SVGW (1 csak EN szerinti P1 vagy H1 nyomásosztályú füstgázrendszerrel kapcsolatban. Alapvető szabványok DIN EN :2006 DIN EN :2006 DIN EN :1995 DIN EN :2000, DIN EN :1997 DIN EN 656: DIN EN 15417: Elektromos adatok Hálózati feszültség/hálózati frekvencia 230 V/50 Hz Teljesítményfelvétel: üzemben 149 W Teljesítményfelvétel standby-üzemmódban 7 W Belső készülékbiztosító (WCM-CPU) 6,3 A lomha Előtét-biztosító, külső 16 A Védettség IP 20 Gyújtóelektródák közötti távolság 4,0 mm Környezeti feltételek Hőmérséklet üzem közben C Hőmérséklet szállításkor/tároláskor C Relatív páratartalom max. 80%, páralecsapódás nélkül Engedélyezett tüzelőanyagok Földgáz, PB-gáz / La 15-99

16 3 Termékismertetés Kibocsátások A készülék a DIN-EN szerinti 3 emissziós osztálynak felel meg. szabv.-emissziós osztály DIN 4702 T8 (40/30 C) szerint Nitrogénoxidok NOx 57 mg/kwh Szénmonoxid CO 18 mg/kwh O2-tartalom minimális és maximális teljesítménynél Teljesítmény min. max. Földgáz 4,6% 4,3% PB-gáz 5,3% 4,8% Teljesítmény Tüzelési hőteljesítmény QC Kazánteljesítmény 80/60 C esetén Kazánteljesítmény 50/30 C esetén Ventilátor-fordulatszám földgáznál Ventilátor-fordulatszám PB-gáznál Kondenzátum-mennyiség 50/30 C esetén Szabványos hatásfok 40/30 C-nál 17,0 86,5 kw 16,5 84,3 kw 18,2 90,0 kw /perc /perc 2,2 6,4 l/h 110,1% Hi (99,2% Hs) Hőtermelő Víztartalom 7,5 liter Kazánhőmérséklet max 85 C Üzemi nyomás max. 6 bar Átfolyási határérték max 7,8 m 3 /h Nyomásveszteség A fűtési rendszer hidraulikai kialakításának meghatározásához vegye figyelembe a kondenzációs kazán nyomásveszteségét és a maximális átfolyási határértéket. A diagramból határozza meg a nyomásveszteséget átfolyás [m³/óra] 2 nyomásveszteség [mbar] / La 16-99

17 3 Termékismertetés A füstgázrendszer méretezése Rendelkezésre álló rendszer-szivattyúnyomás a füstgázcsonknál Füstgáz-tömegáram Pa 7,6 38,2 g/s Füstgázhőmérs. 80/60 C esetén C Füstgázhőmérséklet 50/30 C esetén C Füstgázcsőcsonk DN 160/ EnEV rendelet szerinti termékjellemzők Kazánhatásfok 100% teljesítménynél és 70 C átlagos kazánhőmérsékletnél Kazánhatásfok 30% teljesítménynél és 30 C visszatérő-hőmérsékletnél Készenléti veszteség a helyiséghőmérsékletnél 50 K- nel magasabb hőmérséklet esetén 97,5% Hi (87,8% Hs) 107,7% Hi (97,0% Hs) 0,33% / 271 W / La 17-99

18 3 Termékismertetés Méretek 680 mm 730 mm mm 140 mm 1178 mm 50 mm 1000 mm 933 mm 182 mm 117 mm 422 mm 322 mm 129 mm 195 mm 340 mm 1 Előremenő 1½" (hollandi anya) 2 Gázcső Ø 22 mm 3 Kondenzátum-csatlakozó DN 25 4 Csatlakozó tágulási tartályhoz Ø 22 mm 5 Visszatérő 1½" (hollandi anya) 6 Biztonsági szerelvénysor csatlakozója G1" 7 Levegő/füstgáz csatlakozó DN 160/ / La 18-99

19 3 Termékismertetés Tömeg Üres kazán tömege kb. 117 kg / La 19-99

20 4 Szerelés 4 Szerelés Csak Svájcra érvényes előírások A Svájcban történő szereléskor és üzemeltetéskor az SVGW és a VKF előírásait, a helyi és a kantoni rendeleteket, valamint az EKAS-irányelvet (PB-gázra vonatkozó irányelv 2. része) kell betartani. A kazán elülső részének eltávolítása Nyissa ki a kazán-kapcsolótábla fedelét 1. Csavarja ki a csavarokat 2, majd vegye le az elülső részt. Szállítás A szállításhoz 4 helyen ¾"-os csövek csavarozhatók be. Csavarjon be ¾"-os csöveket a szállítási pontokba / La 20-99

21 4 Szerelés Felállítási helyiség A felállítási helyiségnek meg kell felelnie a helyi rendelkezéseknek. A helyiségnek helyiséglevegőtől függő üzem esetén kell egy, a szabadba vezető, előírt minimális keresztmetszetű nyílással rendelkeznie (lásd DVGW-TRGI, G 600 sz. műszaki előírás). Az előírt keresztmetszetet legfeljebb két nyílásra szabad felosztani. Minimális keresztmetszet helyiséglevegőtől függő üzem esetén: 230 cm 2. Méretek A fűtési rendszer felállításakor figyelembe kell venni a méreteket (lsd. az alábbi fejezet: ). Minimális távolságok A szerelési és a karbantartási munkákhoz a kazán minden oldalán a faltól legalább 50 cm távolságot kell biztosítani. A kazán vízszintbe állítása A 4 darab talpcsavar 1 segítségével állítsa be vízszintesen a kazánt / La 21-99

22 5 Installálás 5 Installálás 5.1 A fűtővízzel szemben támasztott követelmények A sz. VDI-irányelv alapján a következő követelmények érvényesek a fűtővízre. A kezeletlen töltő- és pótvíznek ivóvíz-minőségűnek kell lennie (színtelen, átlátszó, lerakódások nélküli). A töltő- és pótvíznek előszűrtnek kell lennie (a szűrő pórusmérete max. 25 µm). A víz ph-értékének 8,5 ± 0,5 értékűnek kell lennie. Nem szabad oxigénnek bekerülnie a fűtővízbe (max. 0,05 mg/l). Nem diffúzióálló berendezés-komponensek esetén gondoskodni kell a készüléknek a fűtőkörtől történő rendszerleválasztásáról Megengedett vízkeménység A megengedett vízkeménységet a töltő- és pótvíz mennyiségéhez viszonyítva kell meghatározni. A diagram segítségével állapítsa meg, hogy van-e szükség vízlágyításra. Ha a töltő- és pótvíz keménysége a határgörbe feletti tartományba esik: gondoskodjon a töltő- és pótvíz előkészítéséről, lágyításáról. Ha a töltő- és pótvíz keménysége a határgörbe alatti tartományba esik, akkor nincs szükség vízlágyításra. Foglalja jegyzőkönyvbe a töltővíz és a pótvíz mennyiségét töltővíz- és pótvízmennyiség literben 2 összes vízkeménység dh-ban / La 22-99

23 5 Installálás Töltővíz-mennyiség Ha nincs információ a töltővíz-mennyiségéről, akkor az alábbi táblázatból becsléssel állapítható meg az. Puffer-rendszerek esetén a puffer űrtartalmát is figyelembe kell venni. Fűtési rendszer Körülbelüli töltővíz-mennyiség (1 55/45 C 70/55 C Cső- és acélradiátorok 37 l/kw 23 l/kw Öntöttvas radiátorok 28 l/kw 18 l/kw Lapradiátorok 15 l/kw 10 l/kw Szellőztetés 12 l/kw 8 l/kw Konvektorok 10 l/kw 6 l/kw Padlófűtés 25 l/kw 25 l/kw (1 az épület fűtési hőszükségletére vonatkoztatva Töltő- és pótvíz előkészítése Sótalanítás (a Weishaupt ezt ajánlja) Végezze el a töltő- és pótvíz teljes sótalanítását. (ajánlás: kevert ágyas eljárás) Teljesen sótalanított fűtővíz esetén legfeljebb a rendszer űrtartalma 10%-ának megfelelő kezeletlen pótvizet szabad a fűtővízhez keverni. Ennél nagyobb mennyiségű pótvizet szintén sótalanítani kell. Ellenőrizze a sótalanított víz ph-értékét (8,5 ± 0,5): az üzembe helyezés után, kb. 4 heti üzem után, az éves készülék-karbantartás alkalmával. A fűtővíz ph-értéke trinátrium-foszfát hozzáadásával állítható be. Vízlágyítás (kationcserélő) VIGYÁZAT A megnövekedett ph-érték károsíthatja a készüléket A korrózióképződés kárt okozhat a fűtési rendszerben. Kationcserélővel végzett vízlágyítás után a fűtővíz önlúgosodása miatt külön is stabilizálni kell a ph-értéket. Végezze el a töltő- és pótvíz lágyítását. Stabilizálja a ph-értéket. Az éves készülék-karbantartás alkalmával ellenőrizze a ph-értéket (8,5 ± 0,5). Vízkeménység-stabilizálás VIGYÁZAT A nem alkalmas inhibitorok károsíthatják a készüléket A korrózióképződés és a lerakódások kárt okozhatnak a fűtési rendszerben. Csak akkor használjon inhibitorokat, ha azok gyártói garantálják az alábbiakat: A fűtővízzel szemben támasztott követelmények teljesülnek. A készülék hőcserélőjét nem támadja meg korrózió. Nem kerül sor iszapképződésre a fűtési rendszerben. Inhibitorokkal végezze el a töltő- és pótvíz előkészítését. Az inhibitorok gyártójának előírása szerint ellenőrizze a ph-értéket (8,5 ± 0,5) / La 23-99

24 5 Installálás 5.2 Hidraulikus csatlakozás Legalább a fűtési rendszer űrtartalma 2-szeresének megfelelő mennyiségű vízzel mossa át a rendszert. Ezzel eltávolíthatók a szilárd részecskék. Csatlakoztassa az előremenő és a visszatérő vezetéket (ajánlás: használjon elzárószelepet). Építsen be bizonsági szerelvénycsoportot. Szerelje be a tágulási tartályt. Szükség esetén építsen be iszapfogót a visszatérő-vezetékbe. 1 Biztonsági szerelvénysor csatlakozója G1" 2 Előremenő 1½" (hollandi anya) 3 Visszatérő 1½" (hollandi anya) 4 Csatlakozó tágulási tartályhoz Ø 22 mm 5 Töltő- és ürítőcsap Feltöltés vízzel VIGYÁZAT Az alkalmatlan töltővíz károsító hatású a kondenzációs kazánra A korrózióképződés és a lerakódások kárt okozhatnak a fűtési rendszerben. Vegye figyelembe a fűtővízzel szemben támasztott követelményeket és a helyi előírásokat (lsd. az alábbi fejezet: 5.1). Nyissa ki az elzárószelepeket. A töltőcsapon keresztül lassan töltse fel a fűtési rendszert (rendszernyomás min. 1,3 bar). Légtelenítse a rendszert. Ellenőrizze a fűtési rendszer tömörségét és töltési nyomását / La 24-99

25 5 Installálás 5.3 kondenzátum-csatlakozó VESZÉLY A kilépő füstgáz okozta mérgezési veszély Belélegzése szédülést, émelygést, akár halált is okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a szifon töltöttségi szintjét és szükség esetén töltsön utána vizet, különösen hosszabb üzemszünet vagy magas visszatérő-hőmérséklettel (> 55 C) üzemelő fűtési rendszer esetén. A kondenzációs üzem során keletkező kondenzátum egy integrált szifonon keresztül jut el a házi szennyvízlefolyóba. Vegye figyelembe az ATV-DVWK-A 251 sz. műszaki előírást és a helyi előírásokat, és szükség esetén építsen be semlegesítő berendezést. Ha a szennyvízelvezető-rendszer bevezetési pontja a kondenzátum-kifolyó felett van: Építsen be kondenzátum-átemelő egységet. A szifon feltöltése Vezesse a szifon kondenzátumtömlőjét a kondenzátum-lefolyóhoz. A kazán füstgázcsonkján keresztül addig töltse vízzel a szifont, amíg víz nem lép ki a kondenzátumtömlőből. Ha a kazán után külső szifon 1 van (például kondenzátumtömlőn keresztül): Vágja le a sapkát a légtelenítőnyílásról. Ha nincs külső szifon, akkor nem szabad levégni a sapkát a légtelenítőnyílásról / La 25-99

26 5 Installálás 5.4 Gázellátás A kazán gázoldali csatlakoztatását csak arra felhatalmazott gázszerelőnek szabad elvégeznie. Ennek során be kell tartani az adott országban érvényes irányelveket, valamint a helyi gázszolgáltató vállalat előírásait. A gáz minőségi jellemzőinek meg kell egyezniük a kazán típustábláján látható adatokkal. A kondenzációs kazán kiszállítási állapotban E földgázra (G20) van beállítva. Átállítás földgázról PB-gázra (lsd. az alábbi fejezet: 7.3). Csatlakozási gáznyomás A csatlakozási gáznyomásnak a következő tartományokba kell esnie: E/H földgáz LL földgáz Propán gáz (Pn 37) Propán gáz (Pn 50) 17, ,0 mbar 20, ,0 mbar 25, ,0 mbar 42, ,5 mbar A DIN EN 437 szerinti nyomástartományokon kívül eső nyomás esetén nem szabad elvégezni az üzembe helyezést. A gázellátás installálása VESZÉLY Kiáramló gáz okozta robbanásveszély Tűzforrás hatására a gáz-levegő keverék felrobbanhat. Nagyon gondosan végezze a gázellátás installálását és minden biztonsági utasítást vegyen figyelembe. A munkák megkezdése elõtt zárja el és biztosítsa véletlen nyitás ellen az ide tartozó elzárószerkezetet. A gázvezetéket feszülésmentesen szerelje. Ha elő van írva hőre záródó elzáró (TAE) alkalmazása: A hőre záródó elzárót a gázelzáró-golyóscsap elé szerelje be, illetve hőre záródó elzáróval ellátott gázelzáró-golyóscsapot építsen be. Szereljen be gázelzáró-golyóscsapot. Kösse be a gázellátást a gázcsatlakozóra. A gázellátó-vezeték tömörségének vizsgálata és légteleítése Csak a gázszolgáltató vállalat vagy egy szerződéses szerelővállalat végezheti el a gázellátó-vezeték tömörségének vizsgálatát és légtelenítését / La 26-99

27 5 Installálás 5.5 Levegő-/füstgázvezetés Levegővezetés Az égési levegő bevezetésének lehetőségei: a felállítási helyiségből (helyiséglevegőtől függő üzem), koncentrikus csőrendszeren keresztül (helyiséglevegőtől független üzem), a helyiségben elhelyezett külön táplevegő-csatornán keresztül (külső levegő beszívása). Füstgázelvezetés A füstgázelvezetésnél figyelembe kell venni a helyi rendelkezéseket, valamint az építésügyi jogszabályokat. Csak típusengedéllyel rendelkező füstgázelvezető-rendszert szabad használni. Ha házkéményre csatlakoztatják a kondenzációs kazánt, akkor a kéménynek nedvességre érzéketlennek kell lennie. Csatlakoztassa a füstgázelvezető-rendszert a füstgázoldali csatlakozóra. 1 Mérési hely a bevezetett levegő gyűrű alakú nyílásában 2 Füstgázmérési hely A füstgázelvezető-rendszernek tömítettnek kell lennie. Végezze el a füstgázrendszer tömörségvizsgálatát / La 27-99

28 5 Installálás 5.6 Elektromos installálás VESZÉLY Áramütés veszélye feszültség alatt végzett munkáknál. Súlyos sérülések vagy halálos baleset lehet a következménye. Az elvégzendő munkák megkezdése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és biztosítsa azt véletlen visszakapcsolás ellen. Az elektromos installálást csak elektrotechnikai szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti, a helyi előírások betartása mellett. A buszvezetéket és a külső hőmérséklet-érzékelő vezetékét külön és lehetőleg árnyékolt vezetékekkel (fémszövet) szerelje. A 230 V-os vezetékek számára a busz- és az érzékelő-vezetékekkel (SELV) ellentétes oldalon külön vezetékcsatornákat kell installálni. A vezetékeket a készülék hátoldalától a kábelcsatornákon keresztül vezesse a csatlakozódobozhoz. A be- és a kimenetek hozzárendelését alkalmazástól függően végezze el (lsd. az alábbi fejezet: 6.10). A buszvezetéket és a külsőhőmérséklet-érzékelő vezetékét az erre szolgáló árnyékolás-csatlakozókapcsokra kösse be. A vezetékeket a kapcsolási vázlat szerint csatlakoztassa, ügyelve a feszültségellátás helyes fázissorrendjére / La 28-99

29 5 Installálás Kapcsolási vázlat Vegye figyelembe az elektromos installálásra vonatkozó tudnivalókat (lsd. az alábbi fejezet: 5.6). Az összes külső fogyasztó maximálisan megengedett összárama 4,5 A, amelyet nem szabad túllépni. WCM - CPU AC F1 230V 6,3 AT DC D D ebus Modul D µc - Unit A D A S1 230V L N H1 L E H2 MFA 1 MFA 2 VA1 L E L N L N 1 2 ebus B M B1 B3 1 M 1 M 1 M N1 1 M 16A L N PE 230 V/50 Hz H1 H2 MFA 1 MFA 2 L N WCM-EM WCM-FS B11 B1 B3 n U(I) V ma Csatl.dugó Szín Csatlakozás Magyarázat 230 V fekete Feszültségellátás 230 V AC / 50 Hz H1 türkiz Bemenet 230 V AC/2 ma H2 borvörös Bemenet 230 V AC/2 ma MFA 1 lila Relékimenet 230 V AC max. 3 A (AC1) MFA 2 lila Relékimenet 230 V AC max. 3 A (AC1) VA1 barna Potenciálmentes relékimenet 230 V AC/max. 3 A (AC1) ebus halványkék WCM-komponensek (FS, EM, KA, COM) B11 fehér Váltóhőmérséklet-érzékelő NTC 5 kω 0 99 C B1 zöld Külsőhőmérséklet-érzékelő NTC 600 Ω C B3 sárga Melegvízhőmérséklet-érzékelő NTC 12 kω 0 99 C sötétkék Vezérlőjel fordulatszám-szabályozott PWM szivattyú számára N1 narancssárga Hőmérséklet-távvezérlés 2 10 V; 4 20 ma / La 29-99

30 5 Installálás Járulékos szivattyú csatlakoztatása a VA1 kimeneten keresztül Vegye figyelembe az elektromos installálásra vonatkozó tudnivalókat (lsd. az alábbi fejezet: 5.6). A bekötési vázat szerint kösse be a szivattyút. 230V L N H1 L E H2 MFA 1 MFA 2 VA1 ebus B11 L E L N L N M 16A L N PE 230 V/50 Hz A PB-gáz biztonsági lefúvatószelep csatlakoztatása a VA1 kimeneten keresztül Vegye figyelembe az elektromos installálásra vonatkozó tudnivalókat (lsd. az alábbi fejezet: 5.6). A bekötési vázat szerint kösse be a szelepet. 230V L N H1 L E H2 MFA 1 MFA 2 VA1 ebus B11 L E L N L N M 16A L N PE 230 V/50 Hz / La 30-99

31 6 Kezelés 6 Kezelés 6.1 Kezelői felület Kezelőmező Nyissa ki a fedelet. 4 kezelőelem áll rendelkezésre. reset 1 Beviteli gomb Kiválasztás nyugtázása, bevitel nyugtázása 2 Forgatógomb Navigálás szinteken keresztül és paraméterek, értékek megváltoztatása 3 [Reset]-gomb Hibák reteszoldása. Ha nincs hiba, akkor ezen gomb működtetéskor a berendezés újraindítása következik be. 4 S1 kapcsoló Fűtési rendszer Be / Ki / La 31-99

32 6 Kezelés Kijelző A kijelző aktuális üzemállapotokat és üzemi adatokat jelez ki. Rendszerváltozattól függően szimbólumok megjelenítése és eltüntetése történik. Távvezérlő (például WCM-FS vagy WCM-EM) csatlakoztatása esetén a 9 q jelű szimbólumok nem kerülnek kijelzésre. 1 Az égő működik 2 A fűtési üzemmód aktív 3 A használatimelegvíz-töltés aktív 4 Hiba 5 Karbantartásra figyelmeztetés 6 Előremenő-hőmérséklet (standard kijelzés), paraméterek és értékek 7 Fagyvédelem aktív 8 Standby 9 Nyári üzemmód, illetve nincs fűtési üzemmód 0 Fűtés parancsolt csökkentett hőmérsékletre q Fűtés parancsolt normál hőmérsékletre Érzékelőszakadás vagy érzékelőzárlat kijelzése Égőütemgátló kijelzése (lsd. az alábbi fejezet: 6.7) / La 32-99

33 6 Kezelés 6.2 Üzemeltetői szint Rendszer-változattól függően jelennek meg vagy tűnnek el szimbólumok. Távvezérlő (például WCM-FS vagy WCM-EM) csatlakoztatása esetén az 1 4 jelű szimbólumok nem kerülnek kijelzésre. Ha az elektronika és a távvezérlő közötti kommunikáció megszűnik, akkor ismét megjelennek a vészüzemi szimbólumok Üzemeltetői szint kijelzése Az üzemeltetői szinten különféle információk kérdezhetők le. Forgassa a forgatógombot. Megjelenik a szimbólumsáv. Forgassa a forgatógombot. A kiválasztójel a szimbólumok között váltakozik. 1 előremenő-hőmérséklet (--- = standby) 2 előremenő-hőmérséklet (--- = standby) 3 üzemmód: S = nyári üzemmód, W = téli üzemmód 4 Használatimelegvíz-hőmérséklet / La 33-99

34 6 Kezelés Beállítások az üzemeltetői szinten Az üzemeltetői szinten különféle értékeket lehet megváltoztatni. Forgassa a forgatógombot. Megjelenik a szimbólumsáv. Forgassa a forgatógombot. A kiválasztójel a szimbólumok között váltakozik. Nyomja meg a beviteli gombot. A beállított érték villogva jelenik meg a kijelzőn. A forgatógombbal változtassa meg az értéket. A beviteli gombbal tárolja le az értéket. Beállítás Tartomány Gyári beállítás 1 Parancsolt normál előremenőhőmérséklet Parancsolt csökk. előremenő-hőm. Maximális előremenő-hőm. (P 31) --- = standby 60 C 2 Parancsolt csökkentett előremenő-hőmérséklet 3 Üzemmód S = nyári W = téli 4 Használati melegvíz parancsolt hőmérséklete 5 Teljesítmény kézi beállítása, kéményseprő-funkció 6 Fűtéstechn. szakemberek számára fenntartott szint Minimális előremenő-hőm. (P 30) Normál előremenő-hőm. 30 C 65 C --- = használatimelegvíz-készítés ki Minimális teljesítmény Maximális teljesítmény 30 C W 50 C / La 34-99

35 6 Kezelés 6.3 Fűtéstechn. szakemberek számára fenntartott szint Fűtéstechnikai szakemberek számára fenntartott szint aktiválása Forgassa a forgatógombot. Megjelenik a szimbólumsáv. Forgassa a forgatógombot és vigye a kiválasztójelet a villás kulcs szimbólum alá. Nyomja meg a beviteli gombot. Forgassa a forgatógombot és állítsa be a kódot. A beviteli gombbal nyugtázza a kódot. Megjelenik a fűtéstechnikai szakemberek számára fenntartott szint. 1 Info-szint 2 Parameter-szint 3 Hibatároló Forgassa a forgatógombot és vigye a kiválasztójelet a kívánt szint alá. Nyomja meg a beviteli gombot. Megtörténik a szint aktiválása. Kilépés a fűtéstechnikai szakemberek számára fenntartott szintről Addig forgassa a forgatógombot, amíg meg nem jelenik az ESC. Nyomja meg a beviteli gombot / La 35-99

36 6 Kezelés Info-szint Rendszerértékek (i) kijelzése Aktiválja az info-szintet (lsd. az alábbi fejezet: 6.3). Forgassa a forgatógombot. A rendszerértékek megtekinthetők. Rendszer-változattól függően meghatározott értékek jelennek meg. Info Rendszer Mértékegys. i 10 Üzemi fázis 0 = égő ki 1 = a ventilátor nyugalmi állapotának ellenőrzése 2 = előszellőztetési fordulatszám elérése 3 = előszellőztetés 4 = gyújtási fordulatszám elérése 5 = gyújtás Lángképződési idő (10 1,0 másodperc) 6 = égő működik 7 = gázszelep-ellenőrzés 8 = utánszellőztetési fordulatszám elérése és utánszellőztetés i 11 Teljesítmény % i 12 (1 Átlagos külső hőmérséklet C i 13 Egyedi kazán = parancsolt előremenő-hőmérséklet Kaszkádüzem = teljesítmény parancsolt értéke Távirányítású üzem DDC = hőmérséklet parancsolt értéke Távirányítású üzem WCM-FS, WCM-EM, N1 bemeneten keresztül = legnagyobb hőigény C % C C i 15 Hőmérséklet parancsolt értéke N1 bemeneten keresztül C (1 visszaállítható Info Végrehajtószervek Mértékegys. i 20 Üzemmód H = fűtési üzem W = használati melegvíz i 22 Szivattyú-teljesítmény % i 23 Ventilátor-fordulatszám 1/perc x 10 Info Érzékelők Mértékegys. i 30 estb-hőmérséklet C i 31 Füstgázhőmérséklet C i 32 Ionizációs jel Parancsolt érték minimális teljesítménynél: 9 16 µa Parancsolt érték maximális teljesítménynél: µa Határérték: 4 µa µa / La 36-99

37 6 Kezelés Info Érzékelők Mértékegys. i 33 Külső hőmérséklet C i 34 Használatimelegvíz-hőmérséklet C i 35 Előremenő-hőmérséklet C i 37 Visszatérõ-hőmérséklet C i 39 Váltóhőmérséklet-érzékelő C Info Rendszerinfo Mértékegys. i 42 Égőindítások x 1000 i 43 Égő üzemóráinak száma h x 100 i 44 WCM-CPU szoftver-verzió i 45 WCM-CUI szoftver-verzió i 46 (1 Az utolsó karbantartás óta eltelt idő óra x 10 i ESC Menüből kilépés (1 visszaállítható Rendszerértékek visszaállítása 2 másodpercig nyomja meg a beviteli gombot. Megtörténik az értékek visszaállítása / La 37-99

38 6 Kezelés Parameter-szint Paraméterek (P) kijelzése Aktiválja a paraméter-szintet (lsd. az alábbi fejezet: 6.3). Forgassa a forgatógombot. A paraméterek megtekinthetők. Rendszer-változattól függően meghatározott paraméterek jelennek meg. Értékek megváltoztatása Nyomja meg a beviteli gombot. A beállított érték villogva jelenik meg a kijelzőn. A forgatógombbal változtassa meg az értéket. A beviteli gombbal tárolja le az értéket. Paraméter Alapkonfiguráció Értéktartomány Gyári beállítás P 10 Készülék-konfiguráció (lsd. az alábbi fejezet: 7.2) P 11 Gázfajta E = földgáz E EA = földgáz füstgázcsappantyúval (beállítás: P 13 = 9, P 16, 17 = 4) F = PB-gáz P 12 Kazáncím 1 = egyedi kazán 1 A = 1. kazán kaszkádnálddc-rendszer (beállítás P 71 = 1) b E = követőkazán kaszkádnál, DDC-rendszer (beállítás P 71 = 0) P 13 Változtatható kimeneti funkció MFA 1 0 = üzem-továbbjelzés (PB-gáz biztonsági lefúvatószelep) 1 = zavar-továbbjelzés 2 = szállítószivattyú (fűtési és HMV-üzem) 3 = fűtőköri szivattyú (fűtési üzem) 4 = HMV-töltőszivattyú (HMV-üzem) 6 = melegvíz-cirkulációs szivattyú WCM-FS-sel 7 = fűtőköri szivattyú WCM-FS #1, #1+2-vel 8 = állandó feszültség 9 = füstgázcsappantyú vezérlése (fix, ha P 11 = EA) 2 P 14 P 15 Változtatható kimeneti funkció MFA 2 Változtatható kimeneti funkció VA1 0 = üzem-továbbjelzés (PB-gáz biztonsági lefúvatószelep) 1 = zavar-továbbjelzés 2 = szállítószivattyú (fűtési és HMV-üzem) 3 = fűtőköri szivattyú (fűtési üzem) 4 = HMV-töltőszivattyú (HMV-üzem) 6 = HMV-cirkulációs szivattyú WCM-FS #1, #1+2, #2-vel 7 = fűtőköri szivattyú WCM-FS #1, #1+2-vel 8 = állandó feszültség 0 = PB-gáz biztonsági lefúvatószelep 1 = zavar-továbbjelzés 2 = szállítószivattyú (fűtési és HMV-üzem) 3 = fűtőköri szivattyú (fűtési üzem) 4 = HMV-töltőszivattyú 6 = HMV cirkulációs szivattyú WCM-FS #1, #1+2, #2-vel 7 = fűtőköri szivattyú WCM-FS #1, #1+2-vel / La 38-99

39 6 Kezelés Paraméter Alapkonfiguráció Értéktartomány Gyári beállítás P 16 Bemeneti funkció H1 0 = fűtőkör-engedélyezés 1 1 = fűtőkör csökkentett/normál 3 = standby fagyvédelemmel 4 = füstgázcsappantyú visszajelzése (fix, ha P 11 = EA) P 17 Bemeneti funkció H2 0 = melegvíz-engedélyezés 0 2 = fűtési üzem külön szinttel 3 = égőtiltás-funkció 4 = füstgázcsappantyú visszajelzése (fix, ha P 11 = EA) P 18 Fűtési üzem külön szint (csak ha P 17 = 2) 8 C P Paraméter P 20 P 23 Időjárásfüggő szabályozás Külsőhőmérséklet-érzékelő korrekciója Fűtési rendszer fagyvédelme (lsd. az alábbi fejezet: 6.9) Értéktartomány Gyári beállítás -4 4 K C 5 Paraméter Hőtermelő Értéktartomány Gyári beállítás P 30 Minimális előremenőhőmérséklet 8 C (P 31 - P 32) 8 P 31 Maximális előremenőhőmérséklet (P 30 + P 32) (85 C - P 32) 79 P 32 Előremenő-hőmérséklet +1 7 K 4 kapcsolási különbség P 33 Füstgázút lekapcsolási C 120 hőmérséklete P 34 Égő-ütemgátló 1 15 perc = deaktiválás P 35 Gyújtási fordulatszám 50 70% 60 P 36 Minimális teljesítmény 24% P P 37 Maximális teljesítmény P % 100 fűtési üzemnél P 38 Maximális teljesítmény melegvízüzemnél P % 100 Paraméter Keringető-szivattyú Értéktartomány Gyári beállítás P 40 Fűtési üzem szivattyúüzemmód 0 = szivattyú-utókeringetés 1 = szivattyú folyamatos üzeme 0 P 41 P 42 Szivattyú-utókeringetési idő fűtési üzemnél (csak ha P 40 = 0) Szivattyú-utókeringetési idő melegvízüzemnél Deaktiválás 1 60 perc perc / La 39-99

40 6 Kezelés Paraméter Keringető-szivattyú Értéktartomány Gyári beállítás P 43 Fordulatszám-vezérelt --- = nincs fordulatszám-szabályozott szivattyú --- szivattyú funkció 1 = szivattyú teljesítménye ~ WTC teljesítménye (lsd. az alábbi fejezet: 6.8.2) 2 = szivattyú teljesítménye ~ az előremenő- és a visszatérő-hőmérséklet közötti különbségtől függ (hőmérséklet-különbség szabályozás) vagy 2 = szivattyú teljesítménye ~ az előremenő- és a váltóhőmérséklet közötti különbségtől függ (váltószabályozás) P 44 Fordulatszám-vezérelt 20% P szivattyú min. teljesítmény fűtési üzemben P 45 Fordulatszám-vezérelt P % 100 szivattyú max. teljesítmény fűtési üzemben P 46 Fordulatszám-vezérelt % 100 szivattyú teljesítménye melegvízüzemben (csak szállítószivattyú) P 47 Előremenő- / váltóhőmérséklet 1 7 K 2 közötti váltószabályozás optimalizálása (csak ha P 43 = 2) P 48 Előremenő- / visszatérőhőmérséklet K 20 közötti hőmérséklet-különbség szabályozás optimalizálása (csak ha P 43 = 2) P 49 Hőmérséklet-különbség szabályozás lomhasága 1 62 s 4 Paraméter HMV Értéktartomány Gyári beállítás P 50 Előremenő-hőmérséklet K 10 emelése melegvíztöltésnél P 51 Használati melegvíz kapcsolási különbség K -5 Paraméter Rendszer + karbantartás Értéktartomány P 70 Karbantartási intervallum óra x = deaktiválás Gyári beállítás 400 P 71 ebus-betáplálás (csak ha P 12 = A E) 0 = nem aktív 1 = aktív ESC Menüből kilépés / La 40-99

41 6 Kezelés 6.4 Teljesítmény kézi beállítása Forgassa a forgatógombot. Megjelenik a szimbólumsáv. Vigye a kiválasztójelet a kéményseprő-szimbólum alá. Nyomja meg a beviteli gombot. Megtörténik a maximális teljesítmény beállítása. 1 Előremenő-hőmérséklet 2 teljesítmény %-ban Nyomja meg a beviteli gombot. A forgatógombbal állítsa be a teljesítményt. A beállított teljesítmény 15 percig marad aktív. Az égő automatikusan csökkenti a teljesítményt, ha az előremenő-hőmérséklet megközelíti a maximálisan megengedett előremenő-hőmérsékletet (31-es paraméter). Kilépés a kézi teljesítmény-beállításból Nyomja meg a beviteli gombot. Megtörténik a kilépés a kézi teljesítmény-beállításból. Az utoljára beállított teljesítmény 2 percig marad aktív. Ez alatt a 2 perc alatt lehet a fűtéstechnikai szakemberek számára fenntartott szinten a forgatógomb működtetésével újra indítani a 2 perces időfolyamatot. Ez lehetőséget nyújt a megfelelő teljesítménynél fennálló rendszerértékek lekérdezésére az info-szinten. Rendszerértékek lekérdezése Aktiválja az info-szintet (lsd. az alábbi fejezet: 6.3). Az utoljára beállított teljesítménynél fennálló rendszerértékek lekérdezhetők / La 41-99

42 6 Kezelés Példa 6.5 A konfigurálás kézi indítása A kézi konfigurálással lehet a beállításokat a készülékkivitelhez illeszteni. Ilyenkor az automatika újból felvesz minden érzékelőt és végrehajtószervet (lsd. az alábbi fejezet: 7.2). Aktiválja a paraméter-szintet (lsd. az alábbi fejezet: 6.3). Válassza a 10 jelű paramétert. Megjelenik az aktuális konfiguráció. Nyomja meg a beviteli gombot. Addig forgassa a forgatógombot, amíg meg nem jelenik ---. Nyomja meg a beviteli gombot. Megtörténik az új konfiguráció megkeresése és kijelzése. Nyomja meg a beviteli gombot. Letárolódik a konfiguráció. A külsőhőmérséklet-érzékelő el lett távolítva / La 42-99

43 6 Kezelés 6.6 Szabályozási változatok Állandó előremenő-hőmérsékletre szabályozás Ehhez a szabályozáshoz nincs szükség járulékos érzékelőkre vagy termosztátokra. Az előremenő-hőmérséklet szabályozása az üzemeltetői szinten beállított értékre történik (lsd. az alábbi fejezet: 6.2.2). Időjárásfüggő szabályozás Időjárásfüggő szabályozáshoz egy távvezérlőegység (WCM-FS) és egy külsőhőmérséklet-érzékelő (QAC 31) szükséges. A külsőhőmérséklet-érzékelőt az épület északi, illetve északnyugati oldalán a homlokzat fele magasságában (min. 2,5 m) szerelje fel. Gondoskodjon róla, hogy közvetlen napsugárzás ne érhesse és idegen hőforrások ne melegíthessék az érzékelőt. Szükség esetén a 20-as paraméterrel végezze el a külsőhőmérséklet-érzékelő hőmérséklet-korrekcióját. Használatimelegvíz-üzem A használatimelegvíz-készítés elsőbbséget élvez a fűtési üzemmóddal szemben. Akkor kerül sor melegvíz-töltésre, ha a vízmelegítőben a hőmérséklet a parancsolt melegvíz-hőmérséklet mínusz kapcsolási különbség (51-es paraméter) érték alá csökken / La 43-99

44 6 Kezelés 6.7 Vezérlési változatok Fűtési üzem külön szinttel Ez a funkció nyári üzemmódban is hatásos. Állítsa be a 17-as paramétert 2-re. Zárt H2 bemeneti érintkező esetén a fűtési rendszer a 18-as paraméterrel beállított hőmérsékleti szintre fűt. További fűtőkörök nagyobb parancsolt értékeit figyelembe veszi a program. A használatimelegvíz-töltés mindig elsőbbséget élvez. Nyitott érintkező esetén a kazán hőmérsékletét az aktuális szabályozási változat határozza meg. Ha a külön szinttel történő fűtési üzem aktív, akkor Sn és az aktuális előremenőhőmérséklet jelenik meg a kijelzőn. Dinamikus égőütemgátló A dinamikus égőütemgátló akadályozza meg az égő túl gyakori bekapcsolását. Ez meghatározott kazánhőmérsékletektől függően fejti ki hatását és nem deaktiválható. Független a 34-es paramétertől / La 44-99

45 6 Kezelés Hőmérséklet-távvezérlés 2 10 V Csatlakoztassa a 2 10 V analóg jelet az N1 bemenetre (lsd. az alábbi fejezet: 5.6.1). A jelet parancsolt előremenő-hőmérsékletként értelmezi a program. 3 V Minimális előremenő-hőmérséklet (P 30) 10 V Maximális előremenő-hőmérséklet (P 31) 2 3 V Égő ki <2 V Hibás jel (kb. 15 perc múlva W89) Ha az N1 bemenetre vezérlőjelet kapcsolnak, akkor maximum hat bővítőmodul (WCM- EM) installálható a rendszerbe. Hőmérséklet-távvezérlés 4 20 ma Az N1 bemenet 4 20 ma árambemenetként való használatára is van lehetőség. Ehhez az elektronika-panelen egy jumper-rel megfelelő átkapcsolást kell végezni. VESZÉLY Áramütés veszélye feszültség alatt végzett munkáknál. Súlyos sérülések vagy halálos baleset lehet a következménye. A munkák megkezdése előtt válassza le a készüléket a hálózatról Kapcsolja a fűtési rendszert feszültségmentes állapotra. Vegye le a csatlakozódoboz fedelét. Az elektronika-panelen dugaszolja át a piros jumpert 1. X V ma / La 45-99

46 6 Kezelés 6.8 Kazánköri szivattyú Általános tudnivalók A készülék az MFA 1, MFA 2, illetve a VA1 kimeneteken keresztül egy külső kazánköri szivattyút tud vezérelni. Addig aktív a szivattyú vezérlése, amíg hőigény áll fenn. Ha már nincs szükség hőre, a szivattyú még a 41-es paraméterrel beállított utókeringetési ideig (NLZ) tovább működik. Szükség esetén a 40-es paraméterrel folyamatos szivattyúüzem is beállítható. Szivattyúvezérlési logika Üzemmód Standby/nyári üzemmód Szabályozási változat külsőhőm.-érzékelővel külsőhőm.-érzékelő nélkül P40 beállítása P 40 = 1 P 40 = 0 P 40 = 1 P 40 = 0 Szivattyúüzem Üzemmód utókering. idő, Ki utókering. idő, Ki folyam. üzem Téli üzemmód utókering. idő, Ki Szabályozási változat külsőhőm.-érzékelővel külsőhőm.-érzékelő nélkül P40 beállítása P 40 = 1 P 40 = 0 P 40 = 1 P 40 = 0 Szivattyúüzem folyam. üzem utókering. idő, Ki (1 folyam. üzem folyam. üzem (1 A szivattyúvezérléshez megadott funkciók csak a csökkentett üzemre érvényesek. Normál üzemben a szivattyú a P 40-től függetlenül folyamatos üzemben működik / La 46-99

47 6 Kezelés Fordulatszám-vezérelt szivattyú Ha fordulatszám-vezérelt szivattyút csatlakoztatnak, akkor a szabályozás PWM-vezérlőjellel történik. Vezérlőjel nélkül 100%-ra szabályoz a PWM-szivattyú Csatlakoztassa a vezérlőjelet a csatlakozódugóra (lsd. az alábbi fejezet: 5.6.1). Standard szabályozás Ilyenkor a szivattyúteljesítmény a megkövetelt égőteljesítményhez rendelődik hozzá. Lekapcsolt égő esetén a szivattyú minimális teljesítménnyel üzemel. Állítsa be a 43-as paramétert 1-re. A 44-es és a 45-ös paraméterrel állítsa be a szivattyú modulációs határértékeit. Hőmérséklet-különbség szabályozás Ennél a szabályozási változatnál a szivattyú szabályozása az előremenő- és a visszatérőhőmérséklet-érzékelő közötti, a 48-as paraméterrel beállított hőmérséklet-különbség függvényében történik. Állítsa be a 43-as paramétert 2-re. Váltószabályozás Ennél a szabályozási változatnál a szivattyú szabályozása a váltóhőmérséklet-érzékelő és az előremenőhőmérséklet-érzékelő közötti hőmérséklet-különbség függvényében történik. A hőmérséklet-különbség szabályozásával kerülhető el a visszatérőhőmérsékletnek a primer és a szekunder körben kialakult kiegyenlítetlen térfogatáramok okozta megemelkedése. A funkció a 47-es paraméterrel illeszthető a fűtési rendszer adottságaihoz. Mivel a szabályozás a váltóhőmérséklet-érzékelőre hat, a hidraulikus váltó előtt nincs lehetőség melegvíz-töltésre. Állítsa be a 43-as paramétert 2-re. Csatlakoztassa a váltóhőmérséklet-érzékelőt a B11 bemenetre / La 47-99

48 6 Kezelés 6.9 Fagyvédelem A kazán fagyvédelme Előremenő-hőmérséklet < 8 C: az égő minimális teljesítménnyel üzemel, az MFA és a VA kimenetek akkor aktívak, ha fűtőköri vagy szállítószivattyúként vannak paraméterezve. Előremenő-hőmérséklet > 20 C: lekapcsol az égő, a szivattyú-utókeringetés aktív (41-es paraméter). A fűtési rendszer fagyvédelme (külsőhőmérséklet-érzékelővel) Külső hőmérséklet < rendszer fagyvédelmi hőmérséklete (23-as paraméter) mínusz 5 Kelvin: az MFA és a VA kimenetek akkor aktívak, ha fűtőköri vagy szállítószivattyúként vannak paraméterezve, az ebus-ra csatlakoztatott fogyasztói szivattyúk aktívak, termikus biztosítás a kazánfagyvédelemmel. Külső hőmérséklet > rendszer fagyvédelmi hőmérséklete (23-as paraméter) a szivattyú folyamatos üzemét deaktiválja a program. A használatimelegvíz-készítés fagyvédelme (W kivitel) Használatimelegvíz-hőmérséklet < 8 C: az égő minimális teljesítménnyel üzemel, az MFA és a VA kimenetek akkor aktívak, ha szállító-, melegvíztöltő- vagy cirkulációs szivattyúként vannak paraméterezve. Használatimelegvíz-hőmérséklet > 8 C plusz melegvízhőm.-kapcs.különbség (51-es paraméter): lekapcsol az égő, a szivattyú-utókeringetés aktív (42-es paraméter). A használatimelegvíz-készítés aktív fagyvédelme alatt a kijelzőn villog a vízcsap szimbólum / La 48-99

49 6 Kezelés 6.10 Be- és kimenetek A szabadon választható be- és kimenetek segítségével különféle alkalmazások valósíthatók meg. MFA és VA kimenet Az MFA kimenet potenciálhoz kötött relékimenet. A VA kimenet potenciálmentes. Minden relékimenet maximum 3 A-rel (AC1) terhelhető. Az összes külső fogyasztó maximális összárama nem lépheti túl a 4,5 A-t. Paraméterek beállítása: 13, 14, 15 Ismertetés 0 = üzem-továbbjelzés (PB-gáz biztonsági lefúvatószelep) Az érintkező zár, amint hőigény jelentkezik vagy gázhiány lép fel. 1 = Zavar- és figyelmeztetés-továbbjelzés Az érintkező zár, amint zavar jelentkezik vagy egy figyelmeztetés legalább 4 percig fennáll. 2 = Külső szállítószivattyú A kimenet vezérlése olyan mint egy belső fűtőköri szivattyúé (fűtési és használatimelegvíz-üzemhez). 3 = Külső fűtőköri szivattyú A kimenet fűtési üzem közben aktív. 4 = Melegvíz-töltőszivattyú A kimenet használatimelegvíz-töltés közben aktív. 6 = Melegvíz-cirkul. szivattyú WCM-FS-sel A kimenet a WCM-FS-től függően válik aktívvá. 7 = Fűtőköri szivattyú WCM-FS-sel Egyedi készülék (12-es paraméter = 1) A kimenet akkor válik aktívvá, ha a fűtési üzem kérése a WCM-FS-sel történik. A hőigény megszűnése után 3 percig tartó szivattyú-utókeringetés következik. A kimenet azonnal deaktiválódik, ha használatimelegvíz-töltésre kerül sor (melegvíz-előnykapcsolás). 8 = Állandó feszültség (csak 13, 14-es paraméter) 9 = Füstgázcsappantyú (csak 13-as paraméter) Kaszkád (12-es paraméter = A E) A kimenetet a kaszkádszabályozó aktiválja. A kimenet állandóan aktiválva van. A kimenet az égő indítása előtt aktívvá válik a füstgázcsappantyú nyitásához. H1 bemenet Paraméter beállítása: 16 0 = Hőtermelő engedélyezése fűtési üzemben Ismertetés Ha a bemenet zárva van, az automatika engedélyezi a fűtési üzemet. Nyitott bemenet esetén a WTC tiltva van a fűtési üzemhez. 1 = Fűtőkör csökkentett/normál Zárt bemenet esetén a normál parancsolt érték hatásos. Nyitott bemenet esetén a csökkentett parancsolt érték hatásos. 3 = Standby fagyvédelemmel Zárt bemenet esetén a fűtési rendszer készenléti üzemmódban van. A melegvízkészítési és a fűtési üzemmódok tiltva vannak. A fagyvédelem aktív marad. Külső WCM-FS vagy WCM-EM fűtőkörökkel üzemelő fűtési rendszerek szintén tiltva vannak. 4 = Füstgázcsappantyú nyitva visszajelzése Az automatika csak akkor engedélyezi az égő indítását, ha a füstgázcsappantyú nyitva van és a H1 bemenet megkapta a visszajelzést. H2 bemenet Paraméter beállítása: 17 Ismertetés 0 = Hőtermelő engedélyezése HMV-üzemben Ha a bemenet zárva van, az automatika engedélyezi a melegvíz-üzemet. Nyitott bemenet esetén a WTC tiltva van a melegvízüzemhez. 2 = Fűtési üzem külön szinttel (lsd. az alábbi fejezet: 6.7) / La 49-99

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 120 300-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83251712 1/2011-02

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 120 300-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83251712 1/2011-02 83251712 1/2011-02 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4821000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: Gázüzemű kondenzációs kazán WTC-GB 90-A, WTC-GB 120-A,

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15 32-A kondenzációs gázkazán 83247612 1/2013-07

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15 32-A kondenzációs gázkazán 83247612 1/2013-07 83247612 1/2013-07 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4810000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: gázüzemű kondenzációs készülék WTC 15-A, WTC 25-A,

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15-A és WTC 25-A kondenzációs gázkészülék tárolóval 83247512 1/2013-09

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15-A és WTC 25-A kondenzációs gázkészülék tárolóval 83247512 1/2013-09 83247512 1/2013-09 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4810000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: gázüzemű kondenzációs készülék WTC 15-A, WTC 25-A A

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12 83257512 1/2012-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 3 1.1 Szimbólumok... 3 1.2 Célcsoport... 3 1.3 Szavatosság és jótállás... 4 2 Biztonság... 5 2.1 Rendeltetésszerű használat... 5 2.2 Biztonsági intézkedések...

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WKS 300/100 LE / Unit-E / Bloc / A vízmelegítő 83279812 1/2014-09

Szerelési és kezelési utasítás. WKS 300/100 LE / Unit-E / Bloc / A vízmelegítő 83279812 1/2014-09 83279812 1/2014-09 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4753000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: kombi-tároló WKS 300/100 LE / Unit-E / Bloc / A A fent

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WWP L 11 AERS külső készülék 83279512 1/2014-09

Szerelési és kezelési utasítás. WWP L 11 AERS külső készülék 83279512 1/2014-09 83279512 1/2014-09 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 5115000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: külső készülék WWP L 11 AERS A fent nevezett termék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Kondenzációs gázkazán Logano plus GB402 Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 804 431 (2012/09) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12 83252712 1/2011-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 5 1.1 Üzemeltetői útmutató... 5 1.1.1 Szimbólumok... 5 1.1.2 Célcsoport... 5 1.2 Szavatosság és jótállás... 6 2 Biztonság... 7 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok Szerelési és karbantartási útmutató szerelőknek Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok FGB-28 FGB-35 FGB-K-28 FGB-K-35 Wolf GmbH Postfach

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04 83266012 1/2014-04 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4802000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: szolár síkkollektor WTS-F2 K3, WTS-F2 K4 A fent nevezett

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WRSol 2.1 szolárszabályozó 83287612 1/2013-07

Szerelési és kezelési utasítás. WRSol 2.1 szolárszabályozó 83287612 1/2013-07 83876 /03-07 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 8000000 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-8875 Schwendi Termék: Szolárszabályozó WRSol. A fent nevezett termék megfelel az alábbi

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

termék A megbízható hőforrás Weishaupt Thermo Condens gázüzemű kondenzációs készülékek 240 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs készülékekről

termék A megbízható hőforrás Weishaupt Thermo Condens gázüzemű kondenzációs készülékek 240 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs készülékekről termék Tájékoztató gázüzemű kondenzációs készülékekről A megbízható hőforrás Weishaupt Thermo Condens gázüzemű kondenzációs készülékek 240 kw-ig Weishaupt Thermo Condens: takarékos és jövőbiztos Az egyre

Részletesebben

Condens 2000F16, 30, 42 fűtő kazán/3000f 16, 30 rendszerkazán

Condens 2000F16, 30, 42 fűtő kazán/3000f 16, 30 rendszerkazán 670809859-00.Wo Álló, gáztüzelésű kondenzációs készülék 000F6, 30, 4 fűtő kazán/3000f 6, 30 rendszerkazán Szerelési, üzembe helyezési és karbantartási útmutató HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A szimbólumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató turbotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 55/3-7 VUW 55/3-7 HU Tartalomjegyzék Oldal Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban.........................

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamax plus. Kondenzációs fali gázkazán GB022-24/24K. Szakemberek számára. Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el!

Szervizutasítás. Logamax plus. Kondenzációs fali gázkazán GB022-24/24K. Szakemberek számára. Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el! Szervizutasítás Kondenzációs fali gázkazán Logamax plus GB022-24/24K Szakemberek számára Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el! 726 600-2009/03 HU szakasz Logamax plus GB022-24/24K áttekintés

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C HU Nagy teljesítményű fali gázkazánok Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 110637-AE Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Jelmagyarázat...4 1.2 Bevezetés...4

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

termék Teljesítmény kompakt formában Weishaupt WTC-GB gázüzemű kondenzációs kazánok 1200 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs kazánokról

termék Teljesítmény kompakt formában Weishaupt WTC-GB gázüzemű kondenzációs kazánok 1200 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs kazánokról termék Tájékoztató gázüzemű kondenzációs kazánokról Teljesítmény kompakt formában Weishaupt WTC-GB gázüzemű kondenzációs kazánok 1200 kw-ig A teljességre törekvő megoldás számít WTC-GB gázüzemű kondenzációs

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA HU Nagy teljesítményű fali gázkazánok Calenta 25L Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Jelmagyarázat...4 1.2 Bevezetés...4 1.2.1 A gyártó felelőssége...4 1.2.2

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Magyarország hu. Telepítési, karbantartási és használati útmutató. Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO

Magyarország hu. Telepítési, karbantartási és használati útmutató. Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO Magyarország hu Telepítési, karbantartási és használati útmutató Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO Tisztel vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést! Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Tervezési információk

Tervezési információk Paradigma kondenzációs kazánok Tervezési információk ModuPower 310, 285 650 kw ModuPower 610, 570 1300 kw ModuVario NT, 15 25 kw Modula NT, 10 35 kw Modula NT Combi, 28 kw Modula III, 45 115 kw Tartalom

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2...

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2... Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340 MODULEX 00-5 - 90 0-90 - 0 KONDENZÁCIÓS MODUL-KAZÁNOK 009-tõl.generáció 00997 -. kiadás - 0/009 TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kiegészítõ-Útmutató is tartozik hozzá, www.unical.hu Figyelem! A jelen

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... Kondenzációs fali gázkazán. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... Kondenzációs fali gázkazán. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 70 63 303-00.O Kondenzációs fali gázkazán Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 4-3 A... Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

AME 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz AME 55

AME 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz AME 55 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok s Működtető fesz. Rendelési szám mûszaki adatok 55 24 V~ 082H022 Az AME 55 szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL vagy VFS 2 szelepekhez használjuk

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás STDC Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás Szerelés, beüzemelés illetve használatbavétel előtt kérjük, olvassa el figyelmesen! Tartalom A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

6720613720-00.1 SD. Szolárszabályozó. B-sol 300. Szerelési és szervíz utasítás 6 720 640 483 (2009/10) HU

6720613720-00.1 SD. Szolárszabályozó. B-sol 300. Szerelési és szervíz utasítás 6 720 640 483 (2009/10) HU 6720613720-00.1 SD Szolárszabályozó -sol 300 Szerelési és szervíz utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1 iztonsági előírások és jelmagyarázat 5 1.1 Általános biztonsági előírások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazán CERAPURCOMFORT

Kondenzációs fali gázkazán CERAPURCOMFORT Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Kondenzációs fali gázkazán CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 4-3 A... 6 70 66 96 HU (008/05) OSW 6 70 66 96 (008/05)

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató multimatic VRC 700/2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás Ultromat Utóhígító egység polimeroldatok számára

Szerelési és üzemeltetési utasítás Ultromat Utóhígító egység polimeroldatok számára Szerelési és üzemeltetési utasítás Ultromat Utóhígító egység polimeroldatok számára HU A0561 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

TopVent GV Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás

TopVent GV Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás 1 Biztonság 2 1.1 Érvényes dokumentumok - 2 1 Sicherheit 1.2 Általános biztonsági utasítások 2-2 1.1 Mitgeltende Unterlagen - 2 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise - 2 2 Szerelés 3 2.1 Felállítási hely

Részletesebben

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1a. ábra: 2 3 1 4 1b. ábra: 2 4 3 1 5 1c. ábra: 4 2 5 3 1 1d. ábra: 4 2 3 1

Részletesebben

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor coffee wakes up the world Kezelési útmutató Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor Alászerelhető hűtő 9468-as típussor Mellészerelhető hűtő 9469-es

Részletesebben

Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT

Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT 70 3 085-00.O ZWE 4-5 MFK... 70 4 5 HU (007/0) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások és a szimbólumok

Részletesebben

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL SK 300-1 solar SK 400-1 solar SK 500-1 solar 6 720 613 940 HU (2007/03) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése HU

Részletesebben

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Rendeltetés... 2 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Szakcég részére Szerelés

Részletesebben

Condens 3000 W ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... Kondenzációs fali gázkazán. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

Condens 3000 W ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... Kondenzációs fali gázkazán. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 63 303-00.O Kondenzációs fali gázkazán Condens 3000 W ZSB 4-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

Univerzális modul. RF-alapú univerzális modul - Maximum 2 helyiségcsoport előszabályozásához - Maximum 3-fokozatú szellőztetés szabályozásához

Univerzális modul. RF-alapú univerzális modul - Maximum 2 helyiségcsoport előszabályozásához - Maximum 3-fokozatú szellőztetés szabályozásához s 2 709 Synco living Univerzális modul RRV934 RF-alapú univerzális modul - Maximum 2 helyiségcsoport előszabályozásához - Maximum 3-fokozatú szellőztetés szabályozásához A KNX szabványon alapuló RF kommunikáció

Részletesebben

ecocraft exclusiv VKK 806/2-E-HL VKK 1206/2-E-HL VKK 1606/2-E-HL VKK 2006/2-E-HL VKK 2406/2-E-HL VKK 2806/2-E-HL HU; SCG

ecocraft exclusiv VKK 806/2-E-HL VKK 1206/2-E-HL VKK 1606/2-E-HL VKK 2006/2-E-HL VKK 2406/2-E-HL VKK 2806/2-E-HL HU; SCG ecocraft exclusiv VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL HU; SCG Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocraft exclusiv Moduláris gázüzemű

Részletesebben

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA ZWSE 24-6 MFK ZWSE 28-6 MFK

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA ZWSE 24-6 MFK ZWSE 28-6 MFK 70 4 7-00-O Fali gázkazán beépített rétegtárolóval GAZ 7000 WT ZWSE 4- MFA ZWSE 8- MFA ZWSE 35- MFA ZWSE 4- MFK ZWSE 8- MFK Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU Tartalomjegyzék HU

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok VAU 7,5 kw Vákuumszivattyúk Kompresszorok ódosítások Verzió Dátum Osztály Oldal(ak) Alap 0.1 01.01.2002 inden inden 1. kiadás Kezelési utasítás 1. kiadás, verz.: 1 Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók...6

Részletesebben

Szelepmozgató AME 335

Szelepmozgató AME 335 AME 5 11-1 KIVITEL AME 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AME 5 szelepmozgató a VRB, VRG, VF és VL típusú két- és háromjáratú szelepeknél használható max. DN 80 átmérőig. A szelepmozgató rendelkezik néhány

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató a CGB-75 és CGB-100 típusú gáztüzelésű kondenzációs falikazánokhoz A szerelési utasítást meg kell őrizni! Ha a kezelési utasítás nincs a kazán mellett, cégünk nem vállal

Részletesebben

ZSC 24/28/35-3 MFA... ZWC 24/28/35-3 MFA... Gáz falikazán Gaz 7000 W. Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

ZSC 24/28/35-3 MFA... ZWC 24/28/35-3 MFA... Gáz falikazán Gaz 7000 W. Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 70 3 303-00.O Gáz falikazán Gaz 7000 W ZSC 4/8/35-3 MFA... ZWC 4/8/35-3 MFA... Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és

Részletesebben

Gázkazán OS 23-1 KE 31 OW 23-1 KE 31 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 6 720 608 XXX HU (06.10) JS

Gázkazán OS 23-1 KE 31 OW 23-1 KE 31 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 6 720 608 XXX HU (06.10) JS Gázkazán OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 OS 23-1 KE 31 OW 23-1 KE 31 HU (06.10) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A készülék mûszaki adatai 4 1.1 EU-típusbizonyítvány

Részletesebben

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25)

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) Beépítési és használati útmutató HU E1 HWS DIN/DVGW-által bevizsgált E1 HWS DIN/DVGW-tanusítvánnyal BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) EHF Egykaros szűrő / HWS Háztartási vízkezelő tartalmazza az elektromos szűrőcsere

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz H STA 1 szekcionális meghajtó / Rev. 0.3 1 1. Tartalomjegyzék 3. Általános biztonsági tudnivalók 1. Tartalomjegyzék 2 2. A szimbólumok magyarázata 2

Részletesebben

Analóg helyzetvezérelt szelepmozgató motorok AME 435

Analóg helyzetvezérelt szelepmozgató motorok AME 435 Analóg helyzetvezérelt szelepmozgató motorok AME 435 Leírás szelepkarakterisztika beállítási lehetőség; az áramlási karakterisztikát változtatni lehet lineárisról logaritmikusra és fordítva. energiamegtakarító,

Részletesebben