Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB A Gázüzemű kondenzációs kazán /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 120 300-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83251712 1/2011-02"

Átírás

1 /

2 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D Schwendi Termék: Gázüzemű kondenzációs kazán WTC-GB 90-A, WTC-GB 120-A, WTC-GB 170-A, WTC-GB 210-A, WTC-GB 250-A, WTC-GB 300-A A fent nevezett termék megfelel az alábbi irányelvek rendelkezéseinek: GAD LVD EMC BED 2009 / 142 / EC 2006 / 95 / EC 2004 / 108 / EC 92 / 42 / EEC Ez a termék viselheti a következő jelölést: CE-0085 Schwendi, ppa. Dr. Lück ppa. Denkinger

3 1 Üzemeltetési tanácsok Üzemeltetői útmutató Szimbólumok Célcsoport Szavatosság és jótállás Biztonság Rendeltetésszerű használat Viselkedés gázszag esetén Viselkedés füstgázszag esetén Biztonsági intézkedések Normál üzem Elektromos csatlakozás Gázellátás Tisztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása Termékismertetés Típuskód Funkció Részegységek Elektromos részek Biztonsági berendezések Programlefutás Műszaki adatok WTC 120 / WTC Engedélyezési adatok Elektromos adatok Környezeti feltételek Engedélyezett tüzelőanyagok Kibocsátások Teljesítmény Hőtermelő A füstgázrendszer méretezése EnEV rendelet szerinti termékjellemzők Méretek Tömeg Műszaki adatok WTC 210 / WTC 250 / WTC Engedélyezési adatok Elektromos adatok Környezeti feltételek Engedélyezett tüzelőanyagok Kibocsátások Teljesítmény Hőtermelő A füstgázrendszer méretezése EnEV rendelet szerinti termékjellemzők Méretek Tömeg Szerelés / La 3-115

4 5 Installálás A fűtővízzel szemben támasztott követelmények Megengedett vízkeménység Töltővíz-mennyiség Töltő- és pótvíz előkészítése Hidraulikus csatlakozás Kondenzátum-csatlakozás Gázellátás Levegő-/füstgázvezetés Elektromos installálás A bekötési vázat szerint kösse be a szivattyút Járulékos szivattyú csatlakoztatása a VA1 kimeneten keresztül Kezelés Kezelői felület Kezelőmező Kijelző Üzemeltetői szint Üzemeltetői szint kijelzése Beállítások az üzemeltetői szinten Fűtéstechn. szakemberek számára fenntartott szint Info-szint Parameter-szint Teljesítmény kézi beállítása A konfigurálás kézi indítása Szabályozási változatok Vezérlési változatok Kazánköri szivattyú Általános tudnivalók Fordulatszám-vezérelt szivattyú Fagyvédelem Be- és kimenetek Speciális rendszerparaméterek WTC 120 / WTC 170 rendszerparaméterei WTC 210 / WTC 250 / WTC 300 rendszerparaméterei Kéményseprő-funkció Üzembe helyezés Előfeltételek A gázarmatúra tömörségének vizsgálata A csatlakozási gáznyomás ellenőrzése A készülék beszabályozása Tüzelési hőteljesítmény kiszámítása Üzemen kívül helyezés Karbantartás Biztonság szempontjából fontos komponensek Karbantartási kijelzés A nyomáskülönbség ellenőrzése a léghiánykapcsolón / La 4-115

5 9.4 Elektródák kicserélése Az égőcső ki- és beszerelése A hőcserélő tisztítása A füstgáz-nyomáskapcsoló ellenőrzése Hibakeresés Eljárásmód zavar esetén Hibatároló Hibaelhárítás Figyelmeztető kód Hibakód Üzemelési problémák Pótalkatrészek Műszaki dokumentumok Kazánon belüli huzalozás Érzékelő-jellemzők Pneumatikus vezérlővezetékek Léghiánykapcsoló bekötési vázata Füstgáz-nyomáskapcsoló bekötési vázata O2/CO2 átszámítási táblázat Címszójegyzék / La 5-115

6 1 Üzemeltetési tanácsok Az eredeti kezelési utasítás fordítása 1 Üzemeltetési tanácsok A jelen szerelési és üzemeltetési utasítás a készülék részét képezi, és annak alkalmazási helyén kell tartani. 1.1 Üzemeltetői útmutató Szimbólumok VESZÉLY Közvetlen veszély nagy kockázattal. Figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezet. FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT Veszély közepes kockázattal. Figyelmen kívül hagyása környezeti károkhoz, súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Veszély alacsony kockázattal. Figyelmen kívül hagyása anyagi károkat okozhat, illetve kisebb vagy közepes sérülésekhez vezethet. Fontos tudnivaló. Közvetlen cselekvésre szólítja fel Önt. Valamely cselekvés eredménye. Felsorolás. Értéktartomány Célcsoport Ez a szerelési és üzemeltetési utasítás üzemeltetők és szakképzett személyek számára készült. Minden olyan személynek figyelembe kell vennie, aki a készüléken dolgozik. Csak az ahhoz szükséges szakképzettséggel rendelkező vagy arra betanított személyek végezhetnek munkát a készüléken. Korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyeknek csak arra felhatalmazott személy felügyelete mellett szabad dolgozniuk a készüléken, vagy ha erre a munkára be lettek tanítva. Gyermekeknek nem szabad a készüléken játszaniuk / La 6-115

7 1 Üzemeltetési tanácsok 1.2 Szavatosság és jótállás Személyi sérülésekkel és anyagi károkkal kapcsolatos garanciális és jótállási igények kizártak, ha azok a következő okok közül egy vagy több okra vezethetők vissza: nem rendeltetésszerű használat, a szerelési és üzemeltetési utasítás figyelmen kívül hagyása, nem működőképes biztonsági vagy védelmi berendezések mellett történő üzemeltetés, a készülék hiba jelentkezése ellenére történő továbbüzemeltetése, szakszerűtlen szerelés, üzembe helyezés, kezelés és karbantartás, önkényes változtatások a készüléken, olyan kiegészítő elemek beépítése, amelyeket a készülékkel közösen nem vetettek típusvizsgálat alá, olyan tűztérbetétek beépítése, amelyek akadályozzák a láng kialakulását, szakszerűtlenül végrehajtott javítások, nem eredeti Weishaupt-pótalkatrészek felhasználása, nem megfelelő tüzelőanyagok, az ellátóvezetékekben keletkezett hibák, nem diffúzióálló, rendszerleválasztás nélküli fűtőkörök esetén, vis maior / La 7-115

8 2 Biztonság 2 Biztonság 2.1 Rendeltetésszerű használat A kazán alkalmas: DIN EN szerinti zárt rendszerű melegvíz-fűtőkörökhöz, az alábbi térfogatáramokhoz: - WTC 120 = 10,3 m 3 /h, - WTC 170 = 14,2 m 3 /h, - WTC 210 = 18,0 m 3 /h, - WTC 250 = 21,5 m 3 /h, - WTC 300 = 25,0 m 3 /h. Az égési levegőnek agresszív anyagoktól (például halogénektől) mentesnek kell lennie. A felállítási helyiségbe bekerülő szennyezett égési levegő fokozott tisztítási és karbantartási költségekkel jár. Ilyen esetben helyiséglevegőtől függetlenül üzemeltesse a készüléket. A készüléket csak zárt helyiségekben szabad üzemeltetni. A felállítási helyiségnek meg kell felelnie a helyi rendelkezéseknek. A szakszerűtlen használat: veszélyeztetheti a rendszert használó vagy más személyek testi épségét és életét, károsíthatja a készüléket vagy más anyagi javakat. 2.2 Viselkedés gázszag esetén Akadályozza meg a nyílt láng használatát és a szikraképződést, például: Ne kapcsolja be és ki a világítást. Ne működtessen elektromos készülékeket. Ne használjon mobiltelefont. Nyissa ki az ablakokat és ajtókat. Zárja el a gázelzáró-golyóscsapot. Figyelmeztesse az épületben tartózkodókat a veszélyre (ne használja az ajtócsengőt). Hagyják el az épületet. Az épületen kívülről értesítse a fűtéstechnikai céget vagy a gázszolgáltató vállalatot. 2.3 Viselkedés füstgázszag esetén Kapcsolja ki a készüléket és helyezze üzemen kívül a rendszert. Nyissa ki az ablakokat és ajtókat. Értesítse a fűtéstechnikai céget. 2.4 Biztonsági intézkedések A biztonság szempontjából lényeges hibákat haladéktalanul meg kell szüntetni. A biztonság szempontjából fontos komponenseket tervezett élettartamuknak megfelelően cserélje ki (lásd 9.1. pont) Normál üzem A készüléken lévő valamennyi felirati táblát olvasható állapotban kell tartani. A készüléket csak zárt burkolattal szabad üzemeltetni. A megadott időszakonként végezze el az előírt beállítási, karbantartási és ellenőrzési munkákat / La 8-115

9 2 Biztonság Elektromos csatlakozás Feszültség alatt álló alkatrészeken végzendő bármilyen munka esetén: tartsa be a BGV A3 sz. német balesetvédelmi előírásokat és a helyi előírásokat, csak EN szerinti szerszámokat használjon Gázellátás Csak a gázszolgáltatónak vagy egy velünk szerződésben álló szerelőnek szabad épületekben vagy telkeken gázüzemű berendezéseket létesíteni, megváltoztatni és karbantartani. Vezeték-berendezéseket a tervezett nyomásfokozatnak megfelelően előzetes és fő vizsgálatnak, illetve kombinált terhelési próbának és tömörségvizsgálatnak kell alávetni (például DVGW-TRGI, G 600 sz. műszaki előírás). Az installálási munka megkezdése előtt tájékoztassa a gázszolgáltatót a tervezett berendezés jellegéről és nagyságáról. Az installálás során vegye figyelembe a helyi előírásokat és irányelveket (például DVGW-TRGI, G 600 sz. műszaki előírás).. A gázfajtától és a gázminőségtől függően úgy kell kivitelezni a gázellátást, hogy a tüzelés során folyékony anyagok ne képződhessenek (például: kondenzátum).. Csak bevizsgált és Magyarországon engedélyezett tömítőanyagokat használjon, melynek során vegye figyelembe a feldolgozási utasításokat. Más gázfajtára történt átállítás után újra állítsa be a készüléket. Minden karbantartás és előfordult zavar után tömörségvizsgálatot kell végezni. 2.5 Tisztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása A készülék tisztításához használt anyagokat szakszerűen és környezetkímélő módon kell kezelni és ártalmatlanítani. Ennek során figyelembe kell venni a helyi előírásokat / La 9-115

10 3 Termékismertetés 3 Termékismertetés 3.1 Típuskód Példa: WTC-GB 170-A WTC Weishaupt Thermo Condens -G tüzelőanyag: gáz B építési mód: padlón álló 170 teljesítménynagyság: 170 kw -A konstrukciós szint 3.2 Funkció Részegységek 1 tagokból összeépített hőcserélő 2 előremenő-gyűjtő csőcsatlakozással 2" 3 bizonsági szerelvénycsoport csatlakozója 4 gázcső 1" 5 táplevegő-vezeték DN szifon 7 kondenzátumteknő füstgázcsatlakozóval 8 töltő- és ürítőcsap 9 visszatérő-gyűjtő csőcsatlakozással 2" 0 zajcsillapító (kivéve WTC 250 és WTC 300) q venturi-cső / La

11 3 Termékismertetés Elektromos részek 1 biztonságihőmérséklet-határoló (estb) 2 gyújtóelektróda 3 kazán-kapcsolótábla (WCM-CUI) 4 kombinált gázszelep 5 csatlakozódoboz (W-EAB) 6 kazán-elektronika (WCM-CPU) 7 Ionizációs lángőr-elektróda 8 gyújtókészülék 9 ventilátor 0 előremenőhőmérséklet-érzékelő q füstgázhőmérséklet-érzékelő w visszatérőhőmérséklet-érzékelő e vízhiánykapcsoló r léghiánykapcsoló t füstgáz-nyomáskapcsoló / La

12 3 Termékismertetés Biztonsági berendezések Biztonsági hőmérséklet-határoló (estb) Ha az estb-nél a hőmérséklet túllépi a 95 C értéket, akkor a tüzelőanyag-ellátás lekapcsol és elkezdődik a ventilátorkikapcsolás-késleltetési és a szivattyú-utókeringetési idő (W12 figyelmeztető üzenet). Ha a hőmérséklet 1 percnél hosszabb ideig a parancsolt előremenő-érték alá süllyed, akkor a kazán automatikusan ismét bekapcsol. Ha az estb-nél a hőmérséklet túllépi a 105 C értéket, akkor a tüzelőanyag-ellátás lekapcsol és elkezdődik a ventilátorkikapcsolás-késleltetési és a szivattyú-utókeringetési idő. A berendezés reteszelődik (F11). Előremenő/visszatérő hőmérséklet-különbsége Ha az előremenő- és a visszatérő-hőmérséklet közötti hőmérséklet nagyobb, mint az A21 paraméter, akkor a kazán lekapcsol (W15). Ha egymás után 30-szor fordul elő ez a figyelmeztetés, akkor reteszelten lekapcsol a fűtési rendszer (F15 hibaüzenet). Ezen érték megközelítésekor először 100%-ra növekszik a szivattyú-teljesítmény, utána pedig fokozatosan csökken az égőteljesítmény. estb és előremenő-érzékelő közötti hőmérséklet-különbség Ha az estb bizt. hőmérséklet-határoló és az előremenő-hőmérséklet közötti különbség nagyobb mint az A22 paraméter értéke, a kazán lekapcsol (W18). Ha egymás után 30-szor fordul elő ez a figyelmeztetés, akkor reteszelten lekapcsol a fűtési rendszer (F18 hibaüzenet). Az előremenő-hőmérséklet emelkedésének felügyelete (gradiens) Ha az estb-nél túl gyorsan emelkedik a hőmérséklet (A23 paraméter), akkor lekapcsol a kazán (W14). A funkció csak 45 C-nál magasabb hőmérsékletnél aktív. Füstgázhőmérséklet-érzékelő Ha a füstgáz hőmérséklete túllépi a 33-as paraméternél beállított értéket (gyári beállítás 120 C), akkor lekapcsol a tüzelőanyag-ellátás. Elindul a ventilátor és a szivattyú kikapcsolás-késleltetése (W16). Léghiánykapcsoló A léghiánykapcsoló a ventilátor nyomását felügyeli. Az előszellőztetési fázis indulása előtt a program ellenőrzi a kapcsoló-érintkező nyugalmi állását. Az előszellőztetési fázis alatt a ventilátor szabályszerű működése is ellenőrzésre kerül. 4 sikertelen indítási kísérlet után a fűtési rendszer reteszelten lekapcsol (F32, F45). Füstgáz-nyomáskapcsoló Üzem közben az automatika felügyeli a kondenzátumteknőben uralkodó nyomást. Ezzel elkerülhető, hogy túl nagy ellennyomás esetén a szifonból kiürüljön a víz. A nyomáskapcsoló megszólalásakor (>5,5 mbar) a fűtési rendszer reteszelten lekapcsol (F46). Ha a nyomáskapcsoló a ventilátor leállásának ellenőrzése alatt is megszólal, akkor szintén reteszelt lekapcsolás történik (F38). Vízhiánykapcsoló Ha a rendszernyomás 1 bar alá csökken, lekapcsol a kazán (F36). Ha a nyomás ismét 1,2 bar értékre emelkedik, akkor automatikusan bekapcsol a kazán. Gáznyomáskapcsoló Üzem előtt és üzem közben az automatika felügyeli a csatlakozási gáznyomást. Ha a nyomás a beállított gáznyomás alá csökken, lekapcsol a kazán (W47) / La

13 3 Termékismertetés Programlefutás Előszellőztetés Hőigény 1 esetén működésbe lép és az előszellőztetési fordulatszámra 2 áll be a ventilátor. Gyújtás A ventilátor fordulatszáma lecsökken a gyújtási fordulatszámra 3, bekapcsol a gyújtás 4, nyitnak a gázszelepek 5. A gyújtószikra begyújtja a tüzelőanyagot. Láng képződik. Biztonsági idő A biztonsági idő (3,5 másodperc) 6 letelte után lekapcsol a gyújtás. Lángstabilizálás A lángjel 7 megjelenése után következik a lángstabilizálási idő 8. Késleltetett fűtési üzem A fűtési üzemben először a késleltetett fűtési üzem 9 következik. A késleltetési idő tartamára az automatika korlátozza a fűtési teljesítményt (használatimelegvíz-töltéskor elmarad a késleltetett fűtési üzem). Modulációs üzem A készüléken belüli hőmérséklet-szabályozó veszi át a ventilátor fordulatszáma megadásának 0 feladatát a programozott teljesítményhatárokon belül. Utánszellőztetés Minden szabályozott lekapcsolás, hiba jelentkezése és feszültség-visszatérés után a ventilátor utánszellőztetési fordulatszámmal q üzemel / La

14 3 Termékismertetés 3.3 Műszaki adatok WTC 120 / WTC Engedélyezési adatok Gázkészülék-kategória (DE, AT, CH) Installálási mód I2ELL, I2H CE-PIN CE-0063 BS 3948 SVGW B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 csak EN 1 szerinti P1 vagy H14471 nyomásosztályú füstgázelvezetés esetében. Alapvető szabványok EN : 2006 und EN : 2003 EN 483: 1999 EN 656: 1999 EN 15417: 2006 EN 15420: 2010 EN und EN DVGW G Elektromos adatok Hálózati feszültség/hálózati frekvencia WTC 120 WTC V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Teljesítményfelvétel: üzemben 170 W 260 W Teljesítményfelvétel standby-üzemmódban Belső készülékbiztosító (WCM-CPU) 7 W 7 W 6,3 A lomha 6,3 A lomha Előtét-biztosító, külső max 16 A max 16 A Védettség IP 20 IP Környezeti feltételek Hőmérséklet üzem közben C Hőmérséklet szállításkor/tároláskor C Relatív páratartalom max. 80 %, páralecsapódás nélkül Engedélyezett tüzelőanyagok földgáz / La

15 3 Termékismertetés Kibocsátások A kazán a EN 297 szerinti emissziós osztálynak felel meg5. Szabványos kibocsátási tényező a DIN 4702: 8. rész szerint (40/30 C) WTC 120 WTC 170 Nitrogénoxidok NOx 47 mg/kwh 39 mg/kwh Szénmonoxid CO 17 mg/kwh 19 mg/kwh O2-tartalom minimális és maximális teljesítménynél Teljesítmény min. max. O2-tartalom 4,6 % 4,3 % Teljesítmény WTC 120 WTC 170 Tüzelési hőteljesítmény QC 23,0 115,9 kw 27,0 161,0 kw Kazánteljesítmény 80/60 C esetén 22,4 114,0 kw 26,3 158,4 kw Kazánteljesítmény 50/30 C esetén 25,0 121,9 kw 29,4 170,0 kw Ventilátor-fordulatszám /perc /perc Kondenzátum-mennyiség 50/30 C esetén Szabványos hatásfok 40/30 C-nál 3,1 7,9 l/h 3,7 12,3 l/h 109,4% Hi (98,6% Hs) 109,3% Hi (98,5% Hs) / La

16 3 Termékismertetés Hőtermelő WTC 120 WTC 170 Víztartalom 13,5 liter 16 liter Kazánhőmérséklet max 85 C max 85 C Üzemi nyomás max. 6 bar max. 6 bar Átfolyási határérték max 10,3 m 3 /h max 14,2 m 3 /h Nyomásveszteség A fűtési rendszer hidraulikai kialakításának meghatározásához vegye figyelembe a kazán nyomásveszteségét és a maximális átfolyási határértéket. A diagramból határozza meg a nyomásveszteséget WTC 120 WTC Átfolyás [m³/h] 2 Nyomásveszteség [mbar] A füstgázrendszer méretezése Rendelkezésre álló rendszer-szivattyúnyomás a füstgázcsonknál WTC 120 WTC Pa 166 Pa Füstgáz-tömegáram 10,3 51,1 g/s 12,1 71,0 g/s Füstgázhőmérs. 80/60 C esetén C C Füstgázhőmérséklet 50/30 C esetén C C Füstgázcsőcsonk DN 125 DN 125 Levegőbevezető-csonk DN 110 DN / La

17 3 Termékismertetés EnEV rendelet szerinti termékjellemzők Kazánhatásfok 100% teljesítménynél és 70 C átlagos kazánhőmérsékletnél Kazánhatásfok 30% teljesítménynél és 30 C visszatérő-hőmérsékletnél Készenléti veszteség a helyiséghőmérsékletnél 50 K-nel magasabb hőmérséklet esetén WTC 120 WTC ,4% Hi (88,6% Hs) 108,8% Hi (98,0% Hs) 0,36% 391 W 98,4% Hi (88,6% Hs) 108,8% Hi (98,0% Hs) 0,28% 425 W / La

18 3 Termékismertetés Méretek WTC 120 / WTC mm 953 mm 1300 mm 102 mm 154, ,5 mm 154, ,5 mm mm 79 mm 205,5 363,5 mm mm 485 mm 360 mm ca. 110 mm 1 biztonsági csoport csatlakozása 1¼" 2 gázcső 1" 3 táplevegő-vezeték DN kondenzátum-csatlakozó 5 füstgázcsatlakozó DN visszatérő 2" 7 előremenő 2" Tömeg WTC 120 WTC 170 Üres kazán tömege kb. 152 kg kb. 172 kg / La

19 3 Termékismertetés 3.4 Műszaki adatok WTC 210 / WTC 250 / WTC Engedélyezési adatok Gázkészülék-kategória (DE, AT, CH) Installálási mód I2ELL, I2H CE-PIN CE-0063 BS 3948 SVGW B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 csak EN 1 szerinti P1 vagy H14471 nyomásosztályú füstgázelvezetés esetében. Alapvető szabványok EN : 2006 und EN : 2003 EN 483: 1999 EN 656: 1999 EN 15417: 2006 EN 15420: 2010 EN und EN DVGW G Elektromos adatok WTC 210 WTC 250 WTC 300 Hálózati feszültség/hálózati frekvencia 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Teljesítményfelvétel: üzemben 265 W 295 W 389 W Teljesítményfelvétel standby-üzemmódban 7 W 7 W 7 W Belső készülékbiztosító (WCM-CPU) 6,3 A lomha 6,3 A lomha 6,3 A lomha Előtét-biztosító, külső max 16 A max 16 A max 16 A Védettség IP 20 IP 20 IP Környezeti feltételek Hőmérséklet üzem közben C Hőmérséklet szállításkor/tároláskor C Relatív páratartalom max. 80 %, páralecsapódás nélkül Engedélyezett tüzelőanyagok földgáz / La

20 3 Termékismertetés Kibocsátások A kazán a EN 297 szerinti emissziós osztálynak felel meg5. Szabványos kibocsátási tényező a DIN 4702: 8. rész szerint (40/30 C) WTC 210 WTC 250 WTC 300 Nitrogénoxidok NOx 43 mg/kwh 47 mg/kwh 54 mg/kwh Szénmonoxid CO 14 mg/kwh 17 mg/kwh 14 mg/kwh O2-tartalom minimális és maximális teljesítménynél Teljesítmény min. max. O2-tartalom 4,6 % 4,3 % Teljesítmény WTC 210 WTC 250 WTC 300 Tüzelési hőteljesítmény QC 44,0 200,0 kw 48,0 239,0 kw 53,0 276,0 kw Kazánteljesítmény 80/60 C esetén 42,9 196,8 kw 46,8 235,2 kw 51,6 271,6 kw Kazánteljesítmény 50/30 C esetén 47,9 210,0 kw 52,3 251,0 kw 57,7 290,0 kw Ventilátor-fordulatszám /perc /perc /perc Kondenzátum-mennyiség 50/30 C esetén 4,8 14,1 l/h 6,2 17,4 l/h 5,6 20,0 l/h Szabványos hatásfok 40/30 C-nál 109,7 % Hi (98,8 % Hs) 110,3 % Hi (99,4 % Hs) 110,2 % Hi (99,3 % Hs) / La

21 3 Termékismertetés Hőtermelő WTC 210 WTC 250 WTC 300 Víztartalom 20 liter 22,5 liter 25 liter Kazánhőmérséklet max 85 C max 85 C max 85 C Üzemi nyomás max. 6 bar max. 6 bar max. 6 bar Átfolyási határérték max 18,0 m 3 /h max 21,5 m 3 /h max 25,0 m 3 /h Nyomásveszteség A fűtési rendszer hidraulikai kialakításának meghatározásához vegye figyelembe a kazán nyomásveszteségét és a maximális átfolyási határértéket. A diagramból határozza meg a nyomásveszteséget WTC 210 WTC 250 WTC Átfolyás [m³/h] 2 Nyomásveszteség [mbar] / La

22 3 Termékismertetés Rendelkezésre álló rendszer-szivattyúnyomás a füstgázcsonknál A füstgázrendszer méretezése WTC 210 WTC 250 WTC Pa 182 Pa 189 Pa Füstgáz-tömegáram 19,5 88,1 g/s 21,6 105,3 g/s 23,8 121,6 g/s Füstgázhőmérs. 80/60 C esetén C C C Füstgázhőmérséklet 50/30 C esetén C C C Füstgázcsőcsonk DN 160 DN 160 DN 160 Levegőbevezető-csonk DN 110 DN 110 DN 110 Kazánhatásfok 100% teljesítménynél és 70 C átlagos kazánhőmérsékletnél Kazánhatásfok 30% teljesítménynél és 30 C visszatérő-hőmérsékletnél Készenléti veszteség a helyiséghőmérsékletnél 50 K-nel magasabb hőmérséklet esetén EnEV rendelet szerinti termékjellemzők WTC 210 WTC 250 WTC ,4% Hi (88,6% Hs) 108,8% Hi (98,0% Hs) 0,27 % 510 W 98,4% Hi (88,6% Hs) 108,8% Hi (98,0% Hs) 0,26% 583 W 98,4% Hi (88,6% Hs) 108,8% Hi (98,0% Hs) 0,25 % 650 W / La

23 3 Termékismertetés Méretek WTC 210 / WTC 250 / WTC mm 1205 mm 1300 mm 102 mm 154, ,5 mm 154, ,5 mm mm 79 mm 205,5 363,5 mm mm 485 mm 360 mm ca. 110 mm 1 bizonsági szerelvénycsoport csatlakozója 1½" 2 gázcső 1" 3 táplevegő-vezeték DN kondenzátum-csatlakozó 5 füstgázcsatlakozó DN visszatérő 2" 7 előremenő 2" Tömeg WTC 210 WTC 250 WTC 300 Üres kazán tömege kb. 212 kg kb. 225 kg kb. 242 kg / La

24 4 Szerelés 4 Szerelés Csak Svájcra érvényes előírások Szereléskor és üzemeltetéskor tartsa be az SVGW és a VKF előírásait, valamint a helyi és a kantoni rendeleteket. A kazán elülső részének eltávolítása Nyissa ki a kazán-kapcsolótábla fedelét 1. Csavarja ki a csavarokat 2, majd vegye le az elülső részt. Szállítás A szállításhoz 6 különböző helyre lehet becsavarni ¾"-os csöveket. Különböző magasságú helyeken (például lépcsőn) történő szállítás esetén az alsó szállítási pontokat lehet használni. Csavarjon be ¾"-os csöveket a szállítási pontokba / La

25 4 Szerelés Felállítási helyiség A felállítási helyiségnek meg kell felelnie a helyi rendelkezéseknek. A helyiségnek kell egy, a szabadba vezető, előírt minimális keresztmetszetű nyílással rendelkeznie (lásd DVGW-TRGI, G 600 sz. műszaki előírás). Az előírt keresztmetszetet legfeljebb két nyílásra szabad felosztani. Helyiséglevegőtől függő Helyiséglevegőtől független Készülék WTC cm 2 WTC cm 2 WTC cm 2 WTC cm 2 WTC cm 2 Minimális keresztmetszet WTC cm 2 vagy 2 x 75 cm 2 Méretek A fűtési rendszer felállításakor figyelembe kell venni a méreteket (lsd. az alábbi fejezet: ), ill. (lsd. az alábbi fejezet: ) Minimális távolságok A szerelési és a karbantartási munkák elvégezhetősége érdekében a falaktól, ill. a környező tárgyaktól a kazán mindegyik oldalán legalább 50 cm távolságot tartson be. A kazán vízszintbe állítása A 4 darab talpcsavar 1 segítségével állítsa be vízszintesen a kazánt / La

26 5 Installálás 5 Installálás 5.1 A fűtővízzel szemben támasztott követelmények A sz. VDI-irányelv alapján a következő követelmények érvényesek a fűtővízre. A kezeletlen töltő- és pótvíznek ivóvíz-minőségűnek kell lennie (színtelen, átlátszó, lerakódások nélküli). A töltő- és pótvíznek előszűrtnek kell lennie (a szűrő pórusmérete max. 25 µm). A víz ph-értékének 8,5 ± 0,5 értékűnek kell lennie. Nem szabad oxigénnek bekerülnie a fűtővízbe (max. 0,05 mg/l). Nem diffúzióálló berendezés-komponensek esetén gondoskodni a készüléknek a fűtőkörtől történő rendszerleválasztásáról Megengedett vízkeménység A megengedett vízkeménységet a töltő- és pótvíz mennyiségéhez viszonyítva kell meghatározni. A diagram segítségével állapítsa meg, hogy van-e szükség vízlágyításra. Ha a töltő- és pótvíz keménysége a határgörbék feletti tartományba esik: gondoskodjon a töltő- és pótvíz előkészítéséről, lágyításáról. Ha a töltő- és pótvíz keménysége a határgörbék alatti tartományba esik, akkor nincs szükség vízlágyításra. Foglalja jegyzőkönyvbe a töltővíz és a pótvíz mennyiségét. WTC 120 / WTC 170 WTC 120 WTC töltővíz- és pótvízmennyiség literben 2 összes vízkeménység dh-ban / La

27 5 Installálás WTC 210 / WTC 250 / WTC 300 WTC 210 WTC 250 WTC töltővíz- és pótvízmennyiség literben 2 összes vízkeménység dh-ban Töltővíz-mennyiség Ha nincs információ a töltővíz-mennyiségéről, akkor az alábbi táblázatból becsléssel állapítható meg az. Puffer-rendszerek esetén a puffer űrtartalmát is figyelembe kell venni. Fűtési rendszer Körülbelüli töltővíz-mennyiség 55/45 C 70/55 C Cső- és acélradiátorok 37 l/kw 23 l/kw Öntöttvas radiátorok 28 l/kw 18 l/kw Lapradiátorok 15 l/kw 10 l/kw Szellőztetés 12 l/kw 8 l/kw Konvektorok 10 l/kw 6 l/kw Padlófűtés 25 l/kw 25 l/kw az épület fűtési hőszükségletére vonatkoztatva / La

28 5 Installálás Töltő- és pótvíz előkészítése Sótalanítás (a Weishaupt ezt ajánlja) Végezze el a töltő- és pótvíz teljes sótalanítását. (ajánlás: kevert ágyas eljárás) Teljesen sótalanított fűtővíz esetén legfeljebb a rendszer űrtartalma 10%-ának megfelelő kezeletlen pótvizet szabad a fűtővízhez keverni. Ennél nagyobb mennyiségű pótvizet szintén sótalanítani kell. Ellenőrizze a sótalanított víz ph-értékét (8,5 ± 0,5): az üzembe helyezés után, kb. 4 heti üzem után, az éves készülék-karbantartás alkalmával. A fűtővíz ph-értéke trinártium-foszfát hozzáadásával állítható be. Vízlágyítás (kationcserélő) VIGYÁZAT A megnövekedett ph-érték károsíthatja a készüléket A kationcserélővel történő vízlágyítás lúgos fűtővizet eredményez. A készülék korrózió okozta károsodást szenvedhet. A kationcserélővel történt vízlágyítás után kiegészítőleg a ph-értéket is stabilizálni kell. Végezze el a töltő- és pótvíz lágyítását. Stabilizálja a ph-értéket. Az éves készülék-karbantartás alkalmával ellenőrizze a ph-értéket (8,5 ± 0,5). Vízkeménység-stabilizálás VIGYÁZAT A nem alkalmas inhibitorok károsíthatják a készüléket A korrózióképződés és a lerakódások kárt okozhatnak a készülékben. Csak olyan inhibitorokat használjon, amelyek gyártói garantálják, hogy: a fűtővízzel szemben támasztott követelmények teljesülnek, a készülékben lévő hőcserélőt nem támadja meg korrózió, nem kerül sor iszapképződésre a fűtési rendszerben. Inhibitorokkal végezze el a töltő- és pótvíz előkészítését. Az inhibitorok gyártójának előírása szerint ellenőrizze a ph-értéket (8,5 ± 0,5) / La

29 5 Installálás 5.2 Hidraulikus csatlakozás Legalább a fűtési rendszer űrtartalma 2-szeresének megfelelő mennyiségű vízzel mossa át a rendszert. Ezzel eltávolíthatók a szilárd részecskék. Csatlakoztassa az előremenő és a visszatérő vezetéket (ajánlás: használjon elzárószelepet). Építsen be bizonsági szerelvénycsoportot. Szerelje be a tágulási tartályt. Szükség esetén építsen be iszapfogót a visszatérő-vezetékbe. 1 bizonsági szerelvénycsoport csatlakozója WTC 120 / WTC 170 = 1¼" WTC 210 / WTC 250 / WTC 300 = 1½" 2 előremenő 2" 3 visszatérő 2" 4 Töltő- és ürítőcsap Feltöltés vízzel VIGYÁZAT Az alkalmatlan töltővíz károsító hatású a kazánra A korrózióképződés és a lerakódások kárt okozhatnak a fűtési rendszerben. Vegye figyelembe a fűtővízzel szemben támasztott követelményeket és a helyi előírásokat (lsd. az alábbi fejezet: 5.1). Nyissa ki az elzárószelepeket. A töltőcsapon keresztül lassan töltse fel a fűtési rendszert (rendszernyomás min. 1,3 bar). Légtelenítse a rendszert. Ellenőrizze a fűtési rendszer tömörségét és töltési nyomását / La

30 5 Installálás 5.3 Kondenzátum-csatlakozás VESZÉLY A kilépő füstgáz okozta mérgezési veszély Fel nem töltött szifon esetén füstgáz-kilépés történik. Belélegzése szédülést, émelygést, rosszullétet okoz és akár halálhoz is vezethet. Rendszeresen ellenőrizze a szifon töltöttségi szintjét és szükség esetén töltsön utána vizet, különösen hosszabb üzemszünet vagy magas visszatérő-hőmérséklettel (> 55 C) történő üzemeltetés esetén. A kondenzációs üzem során keletkező kondenzátum egy integrált szifonon keresztül jut el a házi szennyvízlefolyóba. Vegye figyelembe az ATV-DVWK-A 251 sz. műszaki előírást és a helyi előírásokat, és szükség esetén építsen be semlegesítő berendezést. Ha a szennyvízelvezető-rendszer bevezetési pontja a kondenzátum-kifolyó felett van: Építsen be kondenzátum-átemelő egységet. A szifon feltöltése Vezesse a szifon kondenzátumtömlőjét a kondenzátum-lefolyóhoz. A kazán füstgázcsonkján keresztül addig töltse vízzel a szifont, amíg víz nem lép ki a kondenzátumtömlőből. Ha a kazán után külső szifon 1 van (például kondenzátumtömlőn keresztül): Vágja le a sapkát a légtelenítőnyílásról. Ha nincs külső szifon, akkor nem szabad levágni a sapkát a légtelenítőnyílásról / La

31 5 Installálás 5.4 Gázellátás A gázcsatlakozást csak engedéllyel rendelkező, szerződéses szerelőnek szabad elvégeznie. Ennek során figyelembe kell venni a helyi előírásokat. A gáz minőségi jellemzőinek meg kell egyezniük a kazán típustábláján látható adatokkal. A kazán kiszállítási állapotban E földgázra (G20) van beállítva. Csatlakozási gáznyomás A csatlakozási gáznyomásnak a következő tartományokba kell esnie: E/H földgáz LL földgáz 17, ,0 mbar 20, ,0 mbar A DIN EN 437 szerinti nyomástartományokon kívül eső nyomás esetén nem szabad elvégezni az üzembe helyezést. A gázellátás installálása VESZÉLY Kiáramló gáz okozta robbanásveszély Tűzforrás hatására a gáz-levegő keverék felrobbanhat. Gondosan végezze el a gázellátás szerelését. Minden biztonsági tudnivalót vegyen figyelembe. A munkák megkezdése elõtt zárja el és biztosítsa véletlen nyitás ellen az ide tartozó elzárószerkezetet. A gázvezetéket feszülésmentesen szerelje. Ha elő van írva hőre záródó elzáró (TAE) alkalmazása: A hőre záródó elzárót a gázelzáró-golyóscsap elé szerelje be, illetve hőre záródó elzáróval ellátott gázelzáró-golyóscsapot építsen be. Szereljen be gázelzáró-golyóscsapot. Kösse be a gázellátást a gázcsatlakozóra. A gázellátó-vezeték tömörségének vizsgálata és légteleítése Csak a gázszolgáltató vállalat vagy egy szerződéses szerelővállalat végezheti el a gázellátó-vezeték tömörségének vizsgálatát és légtelenítését / La

32 5 Installálás 5.5 Levegő-/füstgázvezetés Levegővezetés Az égési levegő bevezetésének lehetőségei: a felállítási helyiségből (helyiséglevegőtől függő üzem), külső táplevegő-vezeték csatlakoztatásával (helyiséglevegőtől független üzem). Füstgázelvezetés A füstgázelvezetésnél figyelembe kell venni a helyi rendelkezéseket, valamint az építésügyi jogszabályokat. VIGYÁZAT Károsodás a kazánban rossz füstgázrendszer miatt A kazán túlterhelődhet. A kazánt csak a következő kazáncsatlakozó-készletek valamelyikével szabad üzembe helyezni. A kazán típusengedélye a következő kazáncsatlakozó-készletekkel érvényes, és azt csak ezekkel szabad üzemeltetni. WTC 120 / WTC 170: könyök kazáncsatlakozó-készlet rend. szám , egyenes kazáncsatlakozó-készlet rend. szám WTC 210 / WTC 250 / WTC 300: könyök kazáncsatlakozó-készlet rend. szám , egyenes kazáncsatlakozó-készlet rend. szám Szerelje fel a csatlakozókészletet a füstgázcsatlakozóra (lásd a WAL-PP szerelési utasítását). A további csatlakozáshoz csak típusengedéllyel rendelkező füstgázelvezető-rendszert szabad használni. Ha házkéményre csatlakoztatják a kazánt, akkor a kéménynek nedvességre érzéketlennek kell lennie. A füstgázelvezető-rendszernek tömítettnek kell lennie. Végezze el a füstgázrendszer tömörségvizsgálatát / La

33 5 Installálás 5.6 Elektromos installálás VESZÉLY Életveszély áramütés miatt A feszültség alatt végzett munka áramütéshez vezethet. A munkák megkezdése előtt válassza le a készüléket a hálózatról. Biztosítsa illetéktelen visszakapcsolás ellen. Az elektromos bekötést csak elektrotechnikai szakképzettségű személyzetnek szabad elvégeznie. Ennek során figyelembe kell venni a helyi előírásokat. A buszvezetéket és a külső hőmérséklet-érzékelő vezetékét külön és lehetőleg árnyékolt vezetékekkel (fémszövet) szerelje. A 230 V-os vezetékek számára a busz- és az érzékelő-vezetékekkel (SELV) ellentétes oldalon külön vezetékcsatornákat kell installálni. A vezetékeket a készülék hátoldalától a kábelcsatornákon keresztül vezesse a csatlakozódobozhoz. A be- és a kimenetek hozzárendelését alkalmazástól függően végezze el (lsd. az alábbi fejezet: 6.10). A buszvezetéket és a külsőhőmérséklet-érzékelő vezetékét az erre szolgáló árnyékolás-csatlakozókapcsokra kösse be. A vezetékeket a kapcsolási vázlat szerint csatlakoztassa, ügyelve a feszültségellátás helyes fázissorrendjére / La

34 5 Installálás A bekötési vázat szerint kösse be a szivattyút. Vegye figyelembe az elektromos installálásra vonatkozó tudnivalókat (lsd. az alábbi fejezet: 5.6). Az összes külső fogyasztó maximálisan megengedett összárama 4,5 A, amelyet nem szabad túllépni. WCM - CPU AC F1 230V 6,3 AT DC D D ebus Modul D µc - Unit A D A S1 230V L N H1 L E H2 MFA1 MFA2 VA1 L E L N L N 1 2 ebus B M B1 B3 1 M 1 M 1 M N1 1 M 16A L N PE 230 V/50 Hz H1 H2 MFA1 MFA2 L N WCM-EM WCM-FS B11 B1 B3 n U(I) V ma Csatl.dugó Szín Csatlakozó Magyarázat 230 V fekete Feszültségellátás 230 V AC / 50 Hz H1 türkiz Bemenet 230 V AC/2 ma H2 borvörös Bemenet 230 V AC/2 ma MFA 1 lila Relékimenet 230 V AC max. 3 A (AC1) MFA2 lila Relékimenet 230 V AC max. 3 A (AC1) VA1 barna Potenciálmentes relékimenet 230 V AC/max. 3 A (AC1) ebus halványkék WCM-komponensek (FS, EM, KA, COM) B11 fehér Váltóhőmérséklet-érzékelő NTC 5 kω 0 99 C B1 zöld Külsőhőmérséklet-érzékelő NTC 600 Ω C B3 sárga Melegvízhőmérséklet-érzékelő NTC 12 kω 0 99 C sötétkék Vezérlőjel fordulatszám-szabályozott 0 10 V szivattyú részére N1 narancssárga Hőmérséklet-távvezérlés 2 10 V; 4 20 ma max. 20 ma / La

35 5 Installálás Járulékos szivattyú csatlakoztatása a VA1 kimeneten keresztül Vegye figyelembe az elektromos installálásra vonatkozó tudnivalókat (lsd. az alábbi fejezet: 5.6). A bekötési vázat szerint kösse be a szivattyút. 230V L N H1 L E H2 MFA1 MFA2 VA1 ebus B11 L E L N L N M 16A L N PE 230 V/50 Hz / La

36 6 Kezelés 6 Kezelés 6.1 Kezelői felület Kezelőmező Nyissa ki a fedelet. 4 kezelőelem áll rendelkezésre. reset 1 Beviteli gomb Kiválasztás nyugtázása, bevitel nyugtázása 2 Forgatógomb Navigálás szinteken keresztül és paraméterek, értékek megváltoztatása 3 [Reset]-gomb Hibák reteszoldása. Ha nincs hiba, akkor ezen gomb működtetéskor a berendezés újraindítása következik be. 4 S1 kapcsoló Fűtési rendszer Be / Ki / La

37 6 Kezelés Kijelző A kijelzőn aktuális üzemállapotok és üzemi adatok jelennek meg. Rendszer-változattól függően szimbólumok jeleníthetők meg vagy tüntethetők el. Távvezérlő-egység (pl. WCM-FS vagy WCM-EM) csatlakoztatása esetén a 9 q jelű szimbólumok nem kerülnek kijelzésre. 1 Az égő működik 2 A fűtési üzemmód aktív 3 A használatimelegvíz-töltés aktív 4 Hiba 5 Karbantartásra figyelmeztetés 6 Előremenő-hőmérséklet (standard kijelzés), paraméterek és értékek 7 Fagyvédelem aktív 8 Standby 9 Nyári üzemmód, illetve nincs fűtési üzemmód 0 Fűtés parancsolt csökkentett hőmérsékletre q Fűtés parancsolt normál hőmérsékletre Érzékelőszakadás vagy érzékelőzárlat kijelzése Égőütemgátló kijelzése (lsd. az alábbi fejezet: 6.7) / La

38 6 Kezelés 6.2 Üzemeltetői szint Az üzemeltetői szinten különféle információk kérdezhetők le és értékek módosíthatók. Rendszer-változattól függően szimbólumok jeleníthetők meg vagy tüntethetők el. Távvezérlő-egység (pl. WCM-FS vagy WCM-EM) csatlakoztatása esetén az 1 4 jelű szimbólumok nem kerülnek kijelzésre. Ha az elektronika és a távvezérlőegység közötti kommunikáció kimarad, akkor a vész-üzemmódhoz ismét megjelennek a szimbólumok Üzemeltetői szint kijelzése Forgassa a forgatógombot. Megjelenik a szimbólumsáv. Forgassa a forgatógombot. A kiválasztójel a szimbólumok között váltakozik. 1 előremenő-hőmérséklet (--- = standby) 2 előremenő-hőmérséklet (--- = standby) 3 üzemmód: S = nyári üzemmód, W = téli üzemmód 4 Használatimelegvíz-hőmérséklet / La

39 6 Kezelés Beállítások az üzemeltetői szinten Forgassa a forgatógombot. Megjelenik a szimbólumsáv. Forgassa a forgatógombot. A kiválasztójel a szimbólumok között váltakozik. Nyomja meg a beviteli gombot. A beállított érték villogva jelenik meg a kijelzőn. A forgatógombbal változtassa meg, majd a beviteli gombbal tárolja le az értéket. Beállítás Tartomány Gyári beállítás 1 Parancsolt normál előremenőhőmérséklet Parancsolt csökk. előremenő-hőmérs. Maximális előremenő-hőmérs. (31)-es paraméter --- = standby (készenlét) 60 C 2 Parancsolt csökkentett előremenő-hőmérséklet 3 Üzemmód S = nyári W = téli 4 Használati melegvíz parancsolt hőmérséklete 5 Teljesítmény kézi beállítása, kéményseprő-funkció 6 Fűtéstechn. szakemberek számára fenntartott szint Minimális előremenő-hőmérs. (30-as paraméter) Normál előremenő-hőmérs. 30 C 65 C --- = használatimelegvíz-készítés ki Minimális teljesítmény Maximális teljesítmény 30 C W 50 C / La

40 6 Kezelés 6.3 Fűtéstechn. szakemberek számára fenntartott szint Fűtéstechnikai szakemberek számára fenntartott szint aktiválása Forgassa a forgatógombot. Megjelenik a szimbólumsáv. Forgassa a forgatógombot és vigye a kiválasztójelet a villás kulcs szimbólum alá. Nyomja meg a beviteli gombot. Forgassa a forgatógombot és állítsa be a 11-es kódot. A beviteli gombbal nyugtázza a kódot. Megjelenik a fűtéstechnikai szakemberek számára fenntartott szint. 1 Info-szint 2 Parameter-szint 3 Hibatároló Forgassa a forgatógombot és vigye a kiválasztójelet a kívánt szint alá. Nyomja meg a beviteli gombot. Megtörténik a szint aktiválása. Kilépés a fűtéstechnikai szakemberek számára fenntartott szintről Addig forgassa a forgatógombot, amíg meg nem jelenik az ESC. Nyomja meg a beviteli gombot / La

41 6 Kezelés Info-szint Rendszerértékek (i) kijelzése Aktiválja az info-szintet (lsd. az alábbi fejezet: 6.3). Forgassa a forgatógombot. A rendszerértékek megtekinthetők. Rendszer-változattól függően meghatározott értékek jelennek meg. Info Rendszer Mértékegys. i 10 Üzemi fázis 0 = égő ki 1 = a ventilátor nyugalmi állapotának ellenőrzése 2 = előszellőztetési fordulatszám elérése 3 = előszellőztetés 4 = gyújtási fordulatszám elérése 5 = gyújtás Lángképződési idő 0 1,0 másodperc) 6 = égő működik 7 = gázszelep-ellenőrzés 8 = utánszellőztetési fordulatszám elérése és utánszellőztetés i 11 Teljesítmény % i 12 Átlagos külső hőmérséklet C i 13 Egyedi kazán = parancsolt előremenő-hőmérséklet Kaszkádüzem = teljesítmény parancsolt értéke Távirányítású üzem DDC = hőmérséklet parancsolt értéke Távirányítású üzem WCM-FS, WCM-EM, N1 bemeneten keresztül = legnagyobb hőigény C % C C i 15 Hőmérséklet parancsolt értéke N1 bemeneten keresztül C visszaállítható Info Végrehajtószervek Mértékegys. i 20 Üzemmód H = fűtési üzem W = használati melegvíz i 22 Szivattyú-teljesítmény % i 23 Ventilátor-fordulatszám 1/perc x 10 Info Érzékelők Mértékegys. i 30 estb-hőmérséklet C i 31 Füstgázhőmérséklet C i 32 Ionizációs jel Parancsolt érték minimális teljesítménynél: 9 16 µa Parancsolt érték maximális teljesítménynél: µa Határérték: 4 µa µa / La

42 6 Kezelés Info Érzékelők Mértékegys. i 33 Külső hőmérséklet C i 34 Használatimelegvíz-hőmérséklet C i 35 Előremenő-hőmérséklet C i 37 Visszatérõ-hőmérséklet C i 39 Váltóhőmérséklet-érzékelő C Info Rendszerinfo Mértékegys. i 42 Égőindítások x 1000 i 43 Égő üzemóráinak száma óra x 100 i 44 WCM-CPU szoftver-verzió i 45 WCM-CUI szoftver-verzió i 46 Az utolsó karbantartás óta eltelt idő óra x 10 i ESC Menüből kilépés visszaállítható Rendszerértékek visszaállítása 2 másodpercig nyomja meg a beviteli gombot. Megtörténik az értékek visszaállítása / La

43 6 Kezelés Parameter-szint Paraméterek (P) kijelzése Aktiválja a paraméter-szintet (lsd. az alábbi fejezet: 6.3). Forgassa a forgatógombot. A paraméterek megtekinthetők. Rendszer-változattól függően meghatározott paraméterek jelennek meg. Értékek megváltoztatása Nyomja meg a beviteli gombot. A beállított érték villogva jelenik meg a kijelzőn. A forgatógombbal változtassa meg az értéket. A beviteli gombbal tárolja le az értéket. Paraméter Alapkonfiguráció Értéktartomány Gyári beállítás P 10 Készülék-konfiguráció (lsd. az alábbi fejezet: 7.2) P 11 Gázfajta E = földgáz E EA = földgáz füstgázcsappantyúval (beállítás P 13 = 9, P 16, 17 = 4) P 12 Kazáncím 1 = egyedi kazán 1 A = 1. kazán kaszkádnálddc-rendszer (beállítás P 71 = 1) b E = követőkazán kaszkádnál, DDC-rendszer (beállítás P 71 = 0) P 13 Változtatható kimeneti funkció MFA 1 0 = üzem-továbbjelzés 1 = zavar-továbbjelzés 2 = szállítószivattyú (fűtő- és HMV-üzem) 3 = fűtőköri szivattyú (fűtőüzem) 4 = melegviz-töltőszivattyú (HMV-üzem) 6 = HMV-cirkulációs szivattyú WCM-FStávvezérlőegységgel 7 = fűtőköri szivattyú WCM-FS #1, #1+2-vel 8 = állandó feszültség 9 = füstgázcsappantyú vezérlése (fix, ha P 11 = EA) 2 P 14 P 15 Változtatható kimeneti funkció MFA 2 Változtatható kimeneti funkció VA1 0 = üzem-továbbjelzés 1 = zavar-továbbjelzés 2 = szállítószivattyú (fűtő- és HMV-üzem) 3 = fűtőköri szivattyú (fűtőüzem) 4 = melegviz-töltőszivattyú (HMV-üzem) 6 = HMV-cirkulációs szivattyú WCM-FS #1, #1+2, #2-vel 7 = fűtőköri szivattyú WCM-FS #1, #1+2-vel 8 = állandó feszültség 0 = üzem-továbbjelzés 1 = zavar-továbbjelzés 2 = szállítószivattyú (fűtő- és HMV-üzem) 3 = fűtőköri szivattyú (fűtőüzem) 4 = melegvíz-töltőszivattyú 6 = HMV-cirkulációs szivattyú WCM-FS #1, #1+2, #2-vel 7 = fűtőköri szivattyú WCM-FS #1, #1+2-vel / La

44 6 Kezelés Paraméter Alapkonfiguráció Értéktartomány Gyári beállítás P 16 Bemeneti funkció H1 0 = fűtőkör-engedélyezés 1 1 = fűtőkör csökkentett/normál 3 = standby fagyvédelemmel 4 = füstgázcsappantyú visszajelzése (fix, ha P 11 = EA) P 17 Bemeneti funkció H2 0 = melegvíz-engedélyezés 0 2 = fűtési üzem külön szinttel 3 = égőtiltás-funkció 4 = füstgázcsappantyú visszajelzése (fix, ha P 11 = EA) P 18 Fűtési üzem külön szint (csak ha P 17 = 2) 8 C P Paraméter P 20 P 23 Időjárásfüggő szabályozás Külsőhőmérséklet-érzékelő korrekciója Fűtési rendszer fagyvédelme (lsd. az alábbi fejezet: 6.9) Értéktartomány Gyári beállítás -4 4 K C 5 Paraméter Hőtermelő Értéktartomány Gyári beállítás P 30 Minimális előremenőhőmérséklet 8 C (P 31 - P 32) 8 P 31 Maximális előremenőhőmérséklet (P 30 + P 32) (85 C - P 32) 79 P 32 Előremenő-hőmérséklet +1 7 K 4 kapcsolási különbség P 33 Füstgázút lekapcsolási C 120 hőmérséklete P 34 Égő-ütemgátló 1 15 perc --- = deaktiválás 5 P 35 Gyújtási fordulatszám % WTC 120=38 WTC 170=37 WTC 210=38 WTC 250=37 WTC 300=31 P 36 Minimális teljesítmény WTC 120=25 % P 37 WTC 170=22 % P 37 WTC 210=26 % P 37 WTC 250=23 % P 37 WTC 300=22 % P 37 WTC 120=25 WTC 170=22 WTC 210=26 WTC 250=23 WTC 300= / La

45 6 Kezelés Paraméter Hőtermelő Értéktartomány Gyári beállítás P 37 Maximális teljesítmény fűtési üzemnél P % 100 P 38 Maximális teljesítmény melegvízüzemnél P % 100 Paraméter Keringető-szivattyú Értéktartomány Gyári beállítás P 40 Fűtési üzem szivattyúüzemmód 0 = szivattyú-utókeringetés 1 = szivattyú folyamatos üzeme 0 P 41 P 42 P 43 P 44 P 45 P 46 Szivattyú-utókeringetési idő fűtési üzemnél 1 60 perc 10 (csak ha P 40 = 0) Szivattyú-utókeringetési 1 10 perc idő melegvízüzemnél Deaktiválás --- Fordulatszám-vezérelt --- = nincs fordulatszám-szabályozott szivattyú szivattyú funkció 1 = szivattyú teljesítménye ~ WTC teljesítménye (lsd. az alábbi fejezet: 6.8.2) 2 = szivattyú teljesítménye ~ az előremenő- és a visszatérő-hőmérséklet közötti különbségtől függ (hőmérséklet-különbség szabályozás) vagy 2 = szivattyú teljesítménye ~ az előremenő- és a váltóhőmérséklet közötti különbségtől függ (váltószabályozás) Fordulatszám-vezérelt szivattyú min. teljesítmény fűtési üzemben Fordulatszám-vezérelt szivattyú max. teljesítmény fűtési üzemben Fordulatszám-vezérelt szivattyú teljesítménye melegvízüzemben P 47 Előremenő- / váltóhőmérséklet közötti váltószabályozás optimalizálása (csak ha P 43 = 2) P 48 P 49 Előremenő- / visszatérőhőmérséklet közötti hőmérséklet-különbség szabályozás optimalizálása (csak ha P 43 = 2) Hőmérséklet-különbség szabályozás lomhasága 20% P P % % K K s 4 Paraméter HMV Értéktartomány Gyári beállítás P 50 Előremenő-hőmérséklet K 10 emelése melegvíztöltésnél P 51 Használati melegvíz kapcsolási különbség K / La

46 6 Kezelés Paraméter Rendszer + karbantartás Értéktartomány P 70 Karbantartási intervallum óra x = deaktiválás Gyári beállítás 400 P 71 ebus-betáplálás (csak ha P 12 = A E) 0 = nem aktív 1 = aktív ESC Menüből kilépés / La

47 6 Kezelés 6.4 Teljesítmény kézi beállítása Forgassa a forgatógombot. Megjelenik a szimbólumsáv. Vigye a kiválasztójelet a kéményseprő-szimbólum alá. Nyomja meg a beviteli gombot. Megtörténik a maximális teljesítmény beállítása. 1 Előremenő-hőmérséklet 2 teljesítmény %-ban Nyomja meg a beviteli gombot. A forgatógombbal állítsa be a kívánt teljesítményt. A beállított teljesítmény 15 percig marad aktív. Az égő automatikusan csökkenti a teljesítményt, ha az előremenő-hőmérséklet megközelíti a maximálisan megengedett előremenő-hőmérsékletet (31-es paraméter). Kilépés a kézi teljesítmény-beállításból Nyomja meg a beviteli gombot. Megtörténik a kilépés a kézi teljesítmény-beállításból. Az utoljára beállított teljesítmény 2 percig marad aktív. Ez alatt a 2 perc alatt lehet a fűtéstechnikai szakemberek számára fenntartott szinten a forgatógomb működtetésével újra indítani a 2 perces időfolyamatot. Ez lehetőséget nyújt a megfelelő teljesítménynél fennálló rendszerértékek lekérdezésére az info-szinten. Rendszerértékek lekérdezése Aktiválja az info-szintet (lsd. az alábbi fejezet: 6.3). Az utoljára beállított teljesítménynél fennálló rendszerértékek lekérdezhetők / La

48 6 Kezelés Példa 6.5 A konfigurálás kézi indítása A kézi konfigurálással lehet a beállításokat a készülékkivitelhez illeszteni. Ilyenkor az automatika újból felvesz minden érzékelőt és végrehajtószervet (lsd. az alábbi fejezet: 7.2). Aktiválja a paraméter-szintet (lsd. az alábbi fejezet: 6.3). Válassza a 10 jelű paramétert. Megjelenik az aktuális konfiguráció. Nyomja meg a beviteli gombot. Addig forgassa a forgatógombot, amíg meg nem jelenik ---. Nyomja meg a beviteli gombot. Megtörténik az új konfiguráció megkeresése és kijelzése. Nyomja meg a beviteli gombot. Letárolódik a konfiguráció. A külsőhőmérséklet-érzékelő el lett távolítva / La

49 6 Kezelés 6.6 Szabályozási változatok Állandó előremenő-hőmérsékletre szabályozás Ehhez a szabályozáshoz nincs szükség járulékos érzékelőkre vagy termosztátokra. Az előremenő-hőmérséklet szabályozása az üzemeltetői szinten beállított értékre történik (lsd. az alábbi fejezet: 6.2.2). Időjárásfüggő szabályozás Időjárásfüggő szabályozáshoz egy távvezérlőegység (WCM-FS) és egy külsőhőmérséklet-érzékelő (QAC 31) szükséges. A külsőhőmérséklet-érzékelőt az épület északi, illetve északnyugati oldalán a homlokzat fele magasságában (min. 2,5 m) szerelje fel. Gondoskodjon róla, hogy közvetlen napsugárzás ne érhesse és idegen hőforrások ne melegíthessék az érzékelőt. Szükség esetén a 20-as paraméterrel végezze el a külsőhőmérséklet-érzékelő hőmérséklet-korrekcióját. Használatimelegvíz-üzem A használatimelegvíz-készítés elsőbbséget élvez a fűtési üzemmóddal szemben. Akkor kerül sor melegvíz-töltésre, ha a vízmelegítőben a hőmérséklet a parancsolt melegvíz-hőmérséklet mínusz kapcsolási különbség (51-es paraméter) érték alá csökken / La

50 6 Kezelés 6.7 Vezérlési változatok Fűtési üzem külön szinttel Ez a funkció nyári üzemmódban is hatásos. Állítsa be a 17-as paramétert 2-re. Zárt H2 bemeneti érintkező esetén a fűtési rendszer a 18-as paraméterrel beállított hőmérsékleti szintre fűt. További fűtőkörök nagyobb parancsolt értékeit figyelembe veszi a program. A használatimelegvíz-töltés mindig elsőbbséget élvez. Nyitott érintkező esetén a kazán hőmérsékletét az aktuális szabályozási változat határozza meg. Ha a külön szinttel történő fűtési üzem aktív, akkor Sn és az aktuális előremenőhőmérséklet jelenik meg a kijelzőn. Dinamikus égőütemgátló A dinamikus égőütemgátló akadályozza meg az égő túl gyakori bekapcsolását. Ez meghatározott kazánhőmérsékletektől függően fejti ki hatását és nem deaktiválható. Független a 34-es paramétertől. Hőmérséklet-távvezérlés 2 10 V Csatlakoztassa a 2 10 V analóg jelet az N1 bemenetre (lsd. az alábbi fejezet: 5.6.1). A jelet parancsolt előremenő-hőmérsékletként értelmezi a program. 3 V Minimális előremenő-hőmérséklet (P 30) 10 V Maximális előremenő-hőmérséklet (P 31) 2 3 V Égő ki <2 V Hibás jel (kb. 15 perc múlva W89) Ha az N1 bemenetre vezérlőjelet kapcsolnak, akkor maximum hat bővítőmodul (WCM- EM) installálható a rendszerbe / La

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 90-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83266512 1/2010-08

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 90-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83266512 1/2010-08 83266512 1/2010-08 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4820000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: Gázüzemű kondenzációs kazán WTC-GB 90-A A fent nevezett

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15 32-A kondenzációs gázkazán 83247612 1/2013-07

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15 32-A kondenzációs gázkazán 83247612 1/2013-07 83247612 1/2013-07 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4810000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: gázüzemű kondenzációs készülék WTC 15-A, WTC 25-A,

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15-A és WTC 25-A kondenzációs gázkészülék tárolóval 83247512 1/2013-09

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15-A és WTC 25-A kondenzációs gázkészülék tárolóval 83247512 1/2013-09 83247512 1/2013-09 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4810000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: gázüzemű kondenzációs készülék WTC 15-A, WTC 25-A A

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12 83257512 1/2012-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 3 1.1 Szimbólumok... 3 1.2 Célcsoport... 3 1.3 Szavatosság és jótállás... 4 2 Biztonság... 5 2.1 Rendeltetésszerű használat... 5 2.2 Biztonsági intézkedések...

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WKS 300/100 LE / Unit-E / Bloc / A vízmelegítő 83279812 1/2014-09

Szerelési és kezelési utasítás. WKS 300/100 LE / Unit-E / Bloc / A vízmelegítő 83279812 1/2014-09 83279812 1/2014-09 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4753000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: kombi-tároló WKS 300/100 LE / Unit-E / Bloc / A A fent

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WWP L 11 AERS külső készülék 83279512 1/2014-09

Szerelési és kezelési utasítás. WWP L 11 AERS külső készülék 83279512 1/2014-09 83279512 1/2014-09 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 5115000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: külső készülék WWP L 11 AERS A fent nevezett termék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Kondenzációs gázkazán Logano plus GB402 Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 804 431 (2012/09) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12 83252712 1/2011-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 5 1.1 Üzemeltetői útmutató... 5 1.1.1 Szimbólumok... 5 1.1.2 Célcsoport... 5 1.2 Szavatosság és jótállás... 6 2 Biztonság... 7 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

termék A megbízható hőforrás Weishaupt Thermo Condens gázüzemű kondenzációs készülékek 240 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs készülékekről

termék A megbízható hőforrás Weishaupt Thermo Condens gázüzemű kondenzációs készülékek 240 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs készülékekről termék Tájékoztató gázüzemű kondenzációs készülékekről A megbízható hőforrás Weishaupt Thermo Condens gázüzemű kondenzációs készülékek 240 kw-ig Weishaupt Thermo Condens: takarékos és jövőbiztos Az egyre

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04 83266012 1/2014-04 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4802000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: szolár síkkollektor WTS-F2 K3, WTS-F2 K4 A fent nevezett

Részletesebben

termék Teljesítmény kompakt formában Weishaupt WTC-GB gázüzemű kondenzációs kazánok 1200 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs kazánokról

termék Teljesítmény kompakt formában Weishaupt WTC-GB gázüzemű kondenzációs kazánok 1200 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs kazánokról termék Tájékoztató gázüzemű kondenzációs kazánokról Teljesítmény kompakt formában Weishaupt WTC-GB gázüzemű kondenzációs kazánok 1200 kw-ig A teljességre törekvő megoldás számít WTC-GB gázüzemű kondenzációs

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok Szerelési és karbantartási útmutató szerelőknek Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok FGB-28 FGB-35 FGB-K-28 FGB-K-35 Wolf GmbH Postfach

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WRSol 2.1 szolárszabályozó 83287612 1/2013-07

Szerelési és kezelési utasítás. WRSol 2.1 szolárszabályozó 83287612 1/2013-07 83876 /03-07 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 8000000 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-8875 Schwendi Termék: Szolárszabályozó WRSol. A fent nevezett termék megfelel az alábbi

Részletesebben

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2...

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2... Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Condens 2000F16, 30, 42 fűtő kazán/3000f 16, 30 rendszerkazán

Condens 2000F16, 30, 42 fűtő kazán/3000f 16, 30 rendszerkazán 670809859-00.Wo Álló, gáztüzelésű kondenzációs készülék 000F6, 30, 4 fűtő kazán/3000f 6, 30 rendszerkazán Szerelési, üzembe helyezési és karbantartási útmutató HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A szimbólumok

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1a. ábra: 2 3 1 4 1b. ábra: 2 4 3 1 5 1c. ábra: 4 2 5 3 1 1d. ábra: 4 2 3 1

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL SK 300-1 solar SK 400-1 solar SK 500-1 solar 6 720 613 940 HU (2007/03) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamax plus. Kondenzációs fali gázkazán GB022-24/24K. Szakemberek számára. Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el!

Szervizutasítás. Logamax plus. Kondenzációs fali gázkazán GB022-24/24K. Szakemberek számára. Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el! Szervizutasítás Kondenzációs fali gázkazán Logamax plus GB022-24/24K Szakemberek számára Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el! 726 600-2009/03 HU szakasz Logamax plus GB022-24/24K áttekintés

Részletesebben

AME 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz AME 55

AME 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz AME 55 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok s Működtető fesz. Rendelési szám mûszaki adatok 55 24 V~ 082H022 Az AME 55 szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL vagy VFS 2 szelepekhez használjuk

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató turbotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 55/3-7 VUW 55/3-7 HU Tartalomjegyzék Oldal Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban.........................

Részletesebben

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás STDC Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás Szerelés, beüzemelés illetve használatbavétel előtt kérjük, olvassa el figyelmesen! Tartalom A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... Kondenzációs fali gázkazán. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... Kondenzációs fali gázkazán. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 70 63 303-00.O Kondenzációs fali gázkazán Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 4-3 A... Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Kezelési utasítás Funkciómodul FM444 alternatív hőtermelő A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

TopVent GV Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás

TopVent GV Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás 1 Biztonság 2 1.1 Érvényes dokumentumok - 2 1 Sicherheit 1.2 Általános biztonsági utasítások 2-2 1.1 Mitgeltende Unterlagen - 2 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise - 2 2 Szerelés 3 2.1 Felállítási hely

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazán CERAPURCOMFORT

Kondenzációs fali gázkazán CERAPURCOMFORT Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Kondenzációs fali gázkazán CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 4-3 A... 6 70 66 96 HU (008/05) OSW 6 70 66 96 (008/05)

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocraft exclusiv Gázüzemű kondenzációs kazán VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

6720613720-00.1 SD. Szolárszabályozó. B-sol 300. Szerelési és szervíz utasítás 6 720 640 483 (2009/10) HU

6720613720-00.1 SD. Szolárszabályozó. B-sol 300. Szerelési és szervíz utasítás 6 720 640 483 (2009/10) HU 6720613720-00.1 SD Szolárszabályozó -sol 300 Szerelési és szervíz utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1 iztonsági előírások és jelmagyarázat 5 1.1 Általános biztonsági előírások

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor coffee wakes up the world Kezelési útmutató Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor Alászerelhető hűtő 9468-as típussor Mellészerelhető hűtő 9469-es

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok VAU 7,5 kw Vákuumszivattyúk Kompresszorok ódosítások Verzió Dátum Osztály Oldal(ak) Alap 0.1 01.01.2002 inden inden 1. kiadás Kezelési utasítás 1. kiadás, verz.: 1 Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók...6

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Kezelési útmutató. A német eredeti változat fordítása

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Kezelési útmutató. A német eredeti változat fordítása Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 4. A

Részletesebben

Tervezési információk

Tervezési információk Paradigma kondenzációs kazánok Tervezési információk ModuPower 310, 285 650 kw ModuPower 610, 570 1300 kw ModuVario NT, 15 25 kw Modula NT, 10 35 kw Modula NT Combi, 28 kw Modula III, 45 115 kw Tartalom

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT

Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT 70 3 085-00.O ZWE 4-5 MFK... 70 4 5 HU (007/0) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások és a szimbólumok

Részletesebben

A U T O M AT I K U S. * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik.

A U T O M AT I K U S. * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik. ABG TÍPUSÚ A U T O M AT I K U S BLOKK GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 5 / 95(5)-85(5) MSZ EN ISO 91:9 (ISO 91:8) 1 Budapest, Szlávy u. -. Levélcím: 1475 Budapest,

Részletesebben

Mûszaki dokumentáció Kondenzációs álló gázkazán MGK-2 MGK-2-130, 170, 210, 250, 300 MGK-2-390, 470, 550, 630

Mûszaki dokumentáció Kondenzációs álló gázkazán MGK-2 MGK-2-130, 170, 210, 250, 300 MGK-2-390, 470, 550, 630 Mûszaki dokumentáció Kondenzációs álló gázkazán MGK-2 MGK-2-130, 170, 210, 250, 300 MGK-2-390, 470, 550, 630 Kondenzációs gázkazán fûtéshez és HMV készítéshez. Megfelel az EN 15502 és az érvényes EU-irányelveknek.

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

ecocraft exclusiv VKK 806/2-E-HL VKK 1206/2-E-HL VKK 1606/2-E-HL VKK 2006/2-E-HL VKK 2406/2-E-HL VKK 2806/2-E-HL HU; SCG

ecocraft exclusiv VKK 806/2-E-HL VKK 1206/2-E-HL VKK 1606/2-E-HL VKK 2006/2-E-HL VKK 2406/2-E-HL VKK 2806/2-E-HL HU; SCG ecocraft exclusiv VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL HU; SCG Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocraft exclusiv Moduláris gázüzemű

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Gázkazán OS 23-1 KE 31 OW 23-1 KE 31 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 6 720 608 XXX HU (06.10) JS

Gázkazán OS 23-1 KE 31 OW 23-1 KE 31 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 6 720 608 XXX HU (06.10) JS Gázkazán OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 OS 23-1 KE 31 OW 23-1 KE 31 HU (06.10) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A készülék mûszaki adatai 4 1.1 EU-típusbizonyítvány

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU 6 720 614 356-00.1R Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata.............................

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése HU

Részletesebben

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA ZWSE 24-6 MFK ZWSE 28-6 MFK

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA ZWSE 24-6 MFK ZWSE 28-6 MFK 70 4 7-00-O Fali gázkazán beépített rétegtárolóval GAZ 7000 WT ZWSE 4- MFA ZWSE 8- MFA ZWSE 35- MFA ZWSE 4- MFK ZWSE 8- MFK Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU Tartalomjegyzék HU

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Rendeltetés... 2 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05)

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) EMS 2 6 720 809 984-00.1O Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100 Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) 2 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Szakcég részére Szerelés

Részletesebben

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz H STA 1 szekcionális meghajtó / Rev. 0.3 1 1. Tartalomjegyzék 3. Általános biztonsági tudnivalók 1. Tartalomjegyzék 2 2. A szimbólumok magyarázata 2

Részletesebben

Logano SK 645, SK 745 kazánok. Acéllemez kazánok 120-1850 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logano SK 645, SK 745 kazánok. Acéllemez kazánok 120-1850 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Logano SK 645, SK 745 kazánok Acéllemez kazánok 120-1850 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon:

Részletesebben

Condens 3000 W ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... Kondenzációs fali gázkazán. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

Condens 3000 W ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... Kondenzációs fali gázkazán. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 63 303-00.O Kondenzációs fali gázkazán Condens 3000 W ZSB 4-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS BLUE LINE Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS Forgalmazza: Centrotool Kft 1102 Budapest Halom utca

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató - 42 ASB600-7604v007-4200-0-OCE-HUH Szerzői és szomszédos jogok Ezen útmutató szerzői joga a gyártónál marad. A jelen útmutató

Részletesebben

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux Melegvíztároló 6 720 87 906-00.T 6 720 88 80(205/2)HU Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400...3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800...6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 200...2250 Szerelés

Részletesebben

Szelepmozgató AME 335

Szelepmozgató AME 335 AME 5 11-1 KIVITEL AME 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AME 5 szelepmozgató a VRB, VRG, VF és VL típusú két- és háromjáratú szelepeknél használható max. DN 80 átmérőig. A szelepmozgató rendelkezik néhány

Részletesebben

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA HU Nagy teljesítményű fali gázkazánok Calenta 25L Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Jelmagyarázat...4 1.2 Bevezetés...4 1.2.1 A gyártó felelőssége...4 1.2.2

Részletesebben

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató multimatic VRC 700/2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben